Zakład Patomorfologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Patomorfologii"

Transkrypt

1 Źródło: Wygenerowano: Wtorek, 25 sierpnia 2015, 00:11 Zakład Patomorfologii Telefon/Faks.: (22) Lokalizacja: Budynek C 6 Kierownik Zakładu: prof. dr hab.n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer specjalista patomorfolog onkolog Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów tel. ( p.o. Z-ca Kierownika: dr n.med. Krzysztof Sikora specjalista patomorfolog, cytodiagnosta Godziny funkcjonowania: Zakład Patomorfologii czynny w godzinach 7:00 19:00 Zakład znajduje się na liście Zakładów Patomorfologii licencjonowanych przez Komisję Akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Patologów. Posiada certyfikat na wykonywanie badań HER2 oraz certyfikat IQNet and PCBC. Zakład Patomorfologii dysponuje 6 miejscami dla lekarzy rezydentów specjalizujących się w patomorfologii. Zapraszamy do wykonywania badań diagnostycznych; histopatologicznych i cytologicznych. Od lipca 2005 roku Zakład Patomorfologii został przeniesiony do budynku C6 na I piętro, po jego generalnym remoncie. Pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny firmy Zeiss oraz meble laboratoryjne przez firmy Alab i Polon. Dysponujemy mikroskopami firmy Olympus i Leica, w tym dwoma z torem wizyjnym oraz mikroskopem szkoleniowym. Dział Patomorfologii, w ramach którego realizowana jest praca w Zakładzie, zwany jest Patologią Kliniczną (Surgical Pathology). Łączy on diagnostykę histopatologiczną z kliniką. Realizowany jest poprzez konfrontację obrazów mikroskopowych z danymi klinicznymi i wynikami badań obrazowych, uczestniczenie w posiedzeniach kliniczno-patologicznych oraz indywidualne kontakty z klinicystami na temat bieżących badań diagnostycznych. Ideą pracujących lekarzy i personelu technicznego jest ukierunkowanie na poszczególne dziedziny diagnostyczne. Ten sposób organizacji pracy pozwala zapewnić fachowość i odpowiednią jakość wykonywanych badań diagnostycznych oraz wiąże się z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, którzy coraz bardziej aktywnie uczestniczą w kursach szkoleniowych i konferencjach naukowych. Historia Zakładu Zakład Patomorfologii funkcjonuje od 1952 roku. Kierownikami Zakładu Patomorfologii kolejno byli: prof. B. Karlińska, dr W. Mielnik, doc. A. Rosnowski, dr W. Gajewski, doc. M. Kałczak. Procedury wykonywane w Zakładzie: biopsja mała jednoblokowa (wycinki z przewodu pokarmowego, małe zmiany skórne), biopsja wieloblokowa lub mały materiał operacyjny (wycinki z przewodu pokarmowego powyżej 2, pęcherzyk żółciowy, wyrostek robaczkowy, wycinki z guzów nowotworowych), wyskrobiny z kanału szyjki i jamy macicy biopsja wielonarządowa (duży materiał operacyjny np. sutek, macica, jelito grube), materiał nieonkologiczny i onkologiczny badania śródoperacyjne, badania cytologiczne cytologia złuszczeniowa ginekologiczna i nie ginekologiczna (wymazy oskrzelowe, płyny, mocz), badania cytologiczne biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, barwienie histochemiczne, barwienie immunohistochemiczne w tym (ocena receptorów estrogenowych i porogesteronowych,her 2), badania autopsyjne, wykonywanie preparatów histopatologicznych i cytologicznych bez oceny,

2 wykonywanie konsultacji preparatów histopatologicznych i cytologicznych. Lekarze i Pracownicy Techniczni zatrudnieni w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia pracują na dwóch zmianach: I zmiana 7:00 14:35, II zmiana 13:00 19:00 Prosektorium czynne w godzinach: 8:00 13:00. Badania sekcyjne wykonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z klinicystami Czas wykonania: badania cytologicznego w ciągu 24 godzin, badania histopatologicznego w trybie przyspieszonym: 3 dni, w trybie zwykłym: 7 do 14 dni Struktura Zakładu Sekretariat: Aneta Wrzecionowska telefon: (22) , faks (22) , Przyjmowanie zapisów na BAC pod kontrolą USG telefonicznie - codziennie w godzinach 10:00-12:00 Rejestracja tel. (22) Anna Wojciechowska Janina Ślusarz Rejestracja, przyjmowanie materiałów oraz wydawanie wyników badań histopatologicznych, cytologicznych i autopsyjnych Archiwum tel Agata Sobolewska, Iwona Zdunek Archiwum preparatów i bloczków parafinowych wydawanych do konsultacji i dodatkowych badań poza CSK MSW Przyjmowanie cytologii ginekologicznej w Pracowni Cytodiagnostycznej (parter budynek C 6) telefon Informacje dotyczące bieżących badań histopatologicznych: Pracownia Histopatologiczna: (22) Wymagane dokumenty: Do wykonania badania histopatologicznego i cytologicznego konieczne jest skierowanie z następującymi danymi: imię, nazwisko i wiek chorego, rozpoznanie kliniczne, rodzaj materiału i miejsce pobrania oraz istotne dla rozpoznania dane kliniczne, data i wynik wcześniejszej biopsji lub operacji, w przypadku wyskrobin z jamy macicy data ostatniej miesiączki, data i podpis lekarza oraz nazwa oddziału, przychodni. Zakres prac diagnostycznych wykonywanych w poszczególnych pracowniach: W Pracowni Histopatologicznej: tel. (22) wykonywany jest cały zakres badań diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin medycznych: gastropatologii, 1. biopsje endoskopowe zapaleń nieswoistych jelit, gruczolaków i zmian nowotworowych, 2. materiały operacyjne w przypadkach nowotworów przełyku, żołądka, jelita grubego i trzustki, patomorfologii narządów dróg rodnych, uropatologii, dermatopatologii ze zwróceniem uwagi na zmiany barwnikowe jak znamiona i czerniaki, hepatopatologii z oceną biopsji gruboigłowej w przebiegu zapaleń i nowotworów, neuropatologii z wysokospecjalistyczną oceną histopatologiczną guzów mózgu. Pracownia Cytodiagnostyczna zarejestrowana w KIDL-u telefon (22)

3 Pracownicy Pracowni: Mgr Beata Gajewska Łosiewicz diagnosta laboratoryjny zarejestrowany w KIDL-u Mgr Małgorzata Rymanowska Mgr Agnieszka Kroczyńska Anna Tyczyńska W Pracowni Cytodiagnostycznej wykonujemy następujące badania: BAC pod kontrolą USG, głównie guzków tarczycy, sutka i węzłów chłonnych, cytologii nieginekologicznej: 1. płynów z jam ciała, 2. rozmazów z dróg oddechowych, przewodów trzustkowych, cytologii ginekologicznej dla Poliklinik CSK MSW oraz w ramach badań przesiewowych W Pracowni Immunohistochemicznej: telefon (22) wykonywane są badania markerów komórkowych potrzebnych do diagnostyki, głównie nowotworów, celem ustalenia ich histogenezy, oceny czynników prognostycznych i predykcyjnych, jak receptorów estrogenowych, progesteronowych, HER2 w raku sutka, żołądka i TP53 w raku przełyku. Ponadto oceniane są produkty genów mutatorowych hmsh2, hmlh1 oraz CD117 w guzach podścieliskowych przewodu pokarmowego, a także p16 w neoplazji śródnabłonkowej szyjki macicy. Pracownicy Pracowni Immunohistochemicznej: mgr Tamara Szymańska Dębińska zarejestrowana w KIDL-u, mgr Agnieszka Kroczyńska, biorą udział w szkoleniach i kursach z Immunohistochemii organizowanych przez CMKP i DAKO. Pracownia Neuropatologiczna Wyodrębnienie Pracowni Neuropatologicznej wyniknęło ze specyfiki zagadnień diagnostycznych i powszechnie przyjętych zasad wykonywania badań w tej dziedzinie przez zespół specjalistów ukierunkowanych i wyszkolonych w neuropatologii. W niniejszej pracowni przeprowadzana jest diagnostyka z zakresu chorób nienowotworowych i nowotworów OUN. Diagnostyka bieżąca i konsultacje: dr n.med. Wiesława Grajkowska Specjalista patomorfolog, neuropatolog Zakład Patomorfologii - działalność szkoleniowa Organizowanie muzeum preparatów histopatologicznych stanowiących bazę szkoleniową dla patomorfologów. Prowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z patomorfologii. Realizacja szkoleń indywidualnych w ramach nowotworów układu pokarmowego, z uwzględnieniem guzów neuroendokrynnych (GEP/NET) oraz czerniaka skóry. Zakład Patomorfologii - działalność naukowa Realizowane są zadania badawcze o tematyce: guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego guzów podścielskowych układu pokarmowego, czerniaków, nowotworów trzustki, mięsaków macicy, zmian po leczeniu przedoperacyjnym raka odbytnicy. Część zadań badawczych wykonywanych jest przy współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie Wybrane publikacje z wiodących tematów realizowanych w Zakładzie od 2005 roku: Piśmiennictwo: 1. Rutkowski P, Nowecki ZI, Zurawski Z, Dziewirski W, Nasierowska-Guttmejer A, Switaj A, Ruka W.: In transit/local

4 recurrences in melanoma patients after sentinel node biosy and therapeutic lymph node dissection. Eur J Cancer, 2006, 42: Rutkowski P, Nowecki ZI, Zurawski Z, Dziewirski W, Nasierowska-Guttmejer A, Switaj T, Ruka W.: Surgical treatment of patients with initially inoperable and/or metastatic gastrointestinal stroma tumors (GIST) during therapy with imatinib mesylate. J Surg Oncol., 2006, 93: , 3. Chmielik E, Bujko K, Nasierowska-Guttmejer A, Nowacki MP, Kepka L, Sopyło R, Wojnar A, Majewski P, Sygut J, Karoliński A, Huzarski T, Wandzel P.: Distal intramural spread of recital cancer after preoperative radiotherapy: The results of a multicenter randimized clinical study. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2006, 65: Bujko K, Nowacki MP, Nasierowska-Guttmejer A, Michalski W, Bębenek M, Kryj M: Long-term results of a randomized trial comparing preoperative short-course radiotherapy with preoperative conventionally fractionated chemoradiation for recital cancer. Br J Surg, 2006, 93: Nowecki Z, Rutkowski P, Nasierowska-Guttmejer A, Ruka W.: Survival Analysis and Clinicopathological Factors Associated with False-Negative Sentinal Lymph Node Biosy Findings in Patients with Cutaneous Melanoma. Ann Surg Oncol 2006, 13: Słowińska M, Maj M, Czuwara-Ładygowska J, Zegadło-Mylik M, Szymańska E, Nasierowska-Guttmejer A, Rudnicka L: Trudności diagnostyczne w ocenie atypowych zmian melanocytowych. Medical and Biological Science 2005, 19/1, Bujko K, Michalski W, Kępka L, Nowacki MP, Nasierowska-Guttmejer A, Tokar P, Dymecki D, Pawlak M, Leśniak T, Richter P, Wojnar A, Chmielik E; The Polish Colorectal Study Group: Association between pathological response in metastatic lymph nodes after preoperative chemoradiotherapy and risk of distant metatsases In recital cancer: An analysis of outcomes in a randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys, Ćwikła JB, Nasierowska-Guttmejer A, Jeziorski KG, Cichocki A, Zgliczyński W, Stepień K, Seklecka N, Durlik M, Malkowski B, Walecki J: Diagnostic imaging approach to gastro-entero-pancreatic carcinomas of neuroendocrine origin - single NET center experience in Poland. Neuro Endocrinol Lett 2007 Dec;28(6): Rutkowski P, Dębiec-Rychter M, Nowecki Z, Wożniak A, Michej W, Limon J, Siedlecki J, Jerzak vel Dobosz A, Grzesiakowska U, Nasierowska-Guttmejer A, Sygut J, Nyckowski P, Krawczyk M, Ruka W: Different factors are responsible for predicting relapses after primary tumors resection and for imatinib treatment outcomes in gastrointestinal stromal tumors. Med. Sci Monit 2007 Nov;13(11):CR Ćwikła JB, Mikołajczak R, Pawlak D, Buscombe JR, Nasierowska-Guttmejer A, Bator A, Maecke H, Walecki J: Initial direct comparison of 99mTc-TOC and 99mTc-TATE in identifying sites of disease in patients with propen GEP NETs. J Nucl Med. 2008; 49: , 11. Rutkowski A, Bujko K, Nowacki MP, Chmielik E, Nasierowska-Guttmejer A, Wojnar A; Polish Colorectal Study Group: Distal bowel surgical margin shorter than 1 cm after preoperative radioation for rectal cancer: is it safe? Ann Surg Oncol Nov;15(11): Polkowski M, Gerke W, Jarosz D, Nasierowska-Guttmejer A, Rutkowski P, Nowecki ZI, Ruka W, Regula J, Butruk : Diagnostic field and safety of endoscopic ultrasound-guided trucut (corrected) biosy in patients with gastrin submucosal tumors: a prospective study. Endoscopy Apr;41(4): Cwikla JB, Sankowski A, Seklecka N, Buscombe JR, Nasierowska-Guttmejer A, Jeziorski KG, Mikolajczak R, Pawlak D, Stepien K, Walecki J: Efficacy of radionuclide treatment DOTATATE Y-90 in patients with progressive metastatic gastropancreatic neuroendocrine carcinomas (GEP-NETs): a phase II study. Ann Oncol Oct Radziszewski J, Kowalewska M, Jedrzejczak T, Kozlowicz-Gudzinska I, Nasierowska-Guttmejer A, Bidzinski M, Siedlecki JA: The accuracy of the sentinel lymph node koncept in early stage squamous cell vulvar carcinoma. Gynecol Oncol Nov 16

5 15. Olszyna-Serementa M, Kołodziejczyk M, Sprawka A, Nasierowska-Guttmejer A, Bujko K: The quality of pathological reports of postoperative specimens in recital cancer: an audit from the Mazovia region. Pol J Pathol. 2009;60(3): Bujko K, Kołodzijczyk M, Nasierowska-Guttmejer A: Tumour regression trading in patients with residual rectal cancer after preoperative chemoradiation. Radiotherapy and Oncology, 2010; 95: Drukuj Generuj PDF Powiadom znajomego Wstecz

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi Otorynolaryngologia Pujanek Z i wsp. Trudności 2012, diagnostyczne 11(4): 179-184 w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego... 179 Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej (statutowej) Stowarzyszenia w roku 2010

Sprawozdanie z działalności merytorycznej (statutowej) Stowarzyszenia w roku 2010 Warszawa dn. 12/03/2010 Sprawozdanie z działalności merytorycznej (statutowej) Stowarzyszenia w roku 2010 Sprawozdanie merytoryczne (statutowe) dotyczy jednostki pod nazwą Stowarzyszenie Pacjentów i Osób

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej populacji chorych?

Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej populacji chorych? 188 : 1068 1073 PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Copyright by Wydawnictwo Continuo Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH www.wss.olsztyn.pl CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH INFORMATOR 2009 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 1 Kapituła Konkursu POWYŻEJ 400 ŁÓŻEK Henryka Bochniarz Europa

Bardziej szczegółowo

Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania

Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2009 Volume 45 Number 4 271-283 Praca oryginalna Original Article Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Źródło: http://cskmswia.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 02:22 Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej IZBA PRZYJĘĆ (22) 508 11 30 - budynek B II piętro Sekretariat:

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137-6543 ROK XXXVII AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE NR 6/2005 Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy - Honourable Editor) Prof.

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY CASE REPORT / CASE REPORT Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 1/2004 ISSN 0423-104X Przypadek pierwotnej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTA

PRZEWODNIK DLA PACJENTA SZPITAL DAMIANA SZPITAL DAMIANA PRZEWODNIK DLA PACJENTA Z Damianem przez całe życie O SZPITALU DAMIANA Szpital Damiana otwarty został w 1994 roku jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie. Szpital składa

Bardziej szczegółowo

Opis przypadku Case report

Opis przypadku Case report Opis przypadku Case report Borgis Chłoniak Burkitta z zajęciem jajników i otrzewnej u 17-letniej pacjentki z podwyższonym poziomem CA 125 opis przypadku *Danuta Roik 1, Artur Gadomski 2, Dariusz Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego)

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Global GIST-Network Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Deutsch English Español Francaçis Italiano Nederlands Norsk Polski Português Markus Wartenberg / Peter Reichardt

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja diagnostyki guzów pêcherza moczowego poprzez zastosowanie metody fotodynamicznej

Optymalizacja diagnostyki guzów pêcherza moczowego poprzez zastosowanie metody fotodynamicznej Optymalizacja diagnostyki guzów pêcherza moczowego poprzez zastosowanie metody fotodynamicznej Rak pêcherza moczowego stanowi powa ny problem onkologii urologicznej. Rak pêcherza moczowego wystêpuje w

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE SĄDOWEJ Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2003 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej. Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia

Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej. Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia Fot. Yuganov Konstantin / fotolia.com informator medyczny 28 lutego 2013 3

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Dr n. biol. Monika Brzychczy-Włoch Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Mikrobiologii Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii ul. Czysta 18, 31-121 Kraków e-mail:

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl

kwartalnik j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (16) październik - grudzień 2011 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa J-elita i wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nasza Rada Naukowa. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna. Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o.

Nasza Rada Naukowa. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna. Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. issn 1506-7378 nr 2 /19 rok V Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna Nasza Rada Naukowa Usługa medyczna zawsze kosztuje Przedruk wywiadu,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo