1 Diagnostyka. patomorfologiczna zasady i cele. Wenancjusz Domagała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Diagnostyka. patomorfologiczna zasady i cele. Wenancjusz Domagała"

Transkrypt

1 Wenancjusz Domagała 1 Diagnostyka patomorfologiczna zasady i cele Patologia (patomorfologia) jest nauką o przyczynach, mechanizmach, objawach i skutkach choroby ocenianych na poziomie morfologicznym, biochemicznym i molekularnym. Podstawowym narzędziem patologa jest mikroskop świetlny, za pomocą którego ustala on rozpoznanie histopatologiczne lub cytologiczne. W diagnostyce patomorfologicznej wykorzystywane są też inne narzędzia badawcze, takie jak mikroskopy fluorescencyjny i elektronowy czy cytometr przepływowy, oraz metody morfometryczne, biochemiczne i (ostatnio) molekularne. Patologia, stojąc na pograniczu między teoretycznymi naukami medyczno-biologicznymi a kliniką, stanowi fundament niezbędny dla zrozumienia choroby i jej objawów. Jest swego rodzaju zwornikiem i fundamentem dyscyplin klinicznych. Diagnostyka mikroskopowa (cytologia i histologia) stanowi obecnie, szczególnie w chorobach nowotworowych, niezbędny element w procesie podejmowania decyzji terapeutycznych. Umożliwia również określenie rokowania. Patolog jest więc odpowiedzialny za ustalenie rozpoznania oraz za ocenę czynników, które determinują rokowanie (czynniki prognostyczne) lub odpowiedź na leczenie (czynniki predykcyjne). Termin patologia ma swój źródłosłów w greckich wyrazach patos (choroba) i logos (słowo, nauka). Choroba jest to zespół reakcji organizmu na działanie czynników chorobotwórczych. Choroba nie istnieje bez reakcji na uszkodzenie (Forbus, 1943) wywołanej przez różne czynniki, które zapoczątkowują reakcję organizmu i determinują jej kierunek, ale nie muszą cały czas brać w niej udziału (np. paciorkowce w chorobie reumatycznej). Na szczęście dla lekarzy, chorych i studentów reakcje komórek i tkanek na uszkodzenie występują w ograniczonej liczbie kombinacji. Współczesna diagnostyka patomorfologiczna to głównie diagnostyka mikroskopowa. Pewną rolę nadal odgrywa też jednak sekcja zwłok, zwana autopsją. Jej cele stanowią: poznanie prawdy o chorobie/chorobach pacjenta i przyczynie zgonu, odpowiedź na pytanie jak do niego doszło (wyjaśnienie logicznego ciągu zdarzeń prowadzących do śmierci), a także powiązanie objawów klinicznych z obrazem patomorfologicznym. Sekcja spełnia więc ważną rolę dydaktyczną, jest elementem ciągłego procesu kształcenia się studentów i lekarzy oraz stanowi rodzaj kontroli postępowania lekarzy (procesu diagnostycznego i terapeutycznego), a tym samym pomaga im poznać oraz zrozumieć ewentualne błędy i uniknąć ich w przyszłości.

2 2 Diagnostyka patomorfologiczna zasady i cele Dawna maksyma łacińska głosi: Optimi consultatores mortui, czyli Zmarli są najlepszymi konsultantami. W 2009 r. wprowadzono po raz pierwszy w skali światowej tzw. wirtualne sekcje zwłok oparte na fotografii cyfrowej i tomografii komputerowej. Umożliwiają one komputerową rekonstrukcję całego organizmu osoby zmarłej, bez konieczności naruszania ciągłości powłok skórnych i wyjmowania narządów. Za pomocą specjalnej zautomatyzowanej aparatury można pobierać biopsje z podejrzanych miejsc do badania histopatologicznego lub cytologicznego. Główną zaletą tego rodzaju autopsji jest fakt, że zrekonstruowany organizm pozostaje na zawsze w postaci elektronicznej, można więc powtarzać analizę z udziałem dodatkowych ekspertów w dowolnym czasie, co może mieć szczególnie istotne znaczenie w medycynie sądowej. Prawdopodobnie więc, w niedalekiej przyszłości, sekcja zwłok zmieni całkowicie swój charakter i nie będzie już przypominała tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni od kilku stuleci. Diagnostyka mikroskopowa Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje diagnostyki mikroskopowej: histopatologiczną i cytologiczną. W diagnostyce histopatologicznej analizuje się morfologiczne Ryc Obraz mikroskopowy przerzutu gruczolakoraka do wątroby. W środku widoczne są beleczki komórek wątrobowych, a po bokach komórki rakowe tworzące nieregularne gruczoły.

3 Diagnostyka mikroskopowa 3 cechy zmienionych chorobowo komórek i tkanek w wycinkach tkankowych, a zatem w odniesieniu do ich budowy architektonicznej (histologicznej, ryc. 1.1). Diagnostyka cytologiczna (cytodiagnostyka) polega na ocenie izolowanych, rozproszonych komórek lub grup komórek bez kontekstu tkankowego. W diagnostyce mikroskopowej wykorzystywane są różne rodzaje materiału do badania. Histopatologia Biopsją nazywamy chirurgiczne pobranie wycinka tkankowego (czyli bioptatu) do badania mikroskopowego. W czasie oligobiopsji, czyli minibiopsji, pobiera się materiał tkankowy (ok. 2 2 mm) specjalnymi szczypczykami w trakcie broncho-, gastro- lub kolonoskopii. W diagnostyce niektórych chorób nerek i wątroby, a także raka prostaty i guzów piersi (ryc. 1.2) wykorzystuje się biopsję gruboigłową. W tak pobranym materiale nie tylko można ustalić rozpoznanie, ale także np. w przypadku raka piersi wykonać odczyny immunohistochemiczne na obecność receptora estrogenów (ryc. 1.3), receptora progesteronowego lub HER-2, co ma znaczenie w planowaniu terapii. Specjalny rodzaj biopsji gruboigłowej, zwany Ryc Biopsja gruboigłowa raka sutka. A. Obraz mikroskopowy całego bioptatu o wymiarach 10 1 mm. Prostokątem zaznaczono obszar uwidoczniony na ryc. B w większym powiększeniu. B. Gniazda komórek rakowych (strzałki) naciekają podścielisko.

4 4 Diagnostyka patomorfologiczna zasady i cele Ryc Komórki raka piersi wykazujące ekspresję receptora estrogenów w jądrach (kolor czerwony). biopsją mammotomiczną, dostarcza materiału do badania mikroskopowego i jednocześnie pozwala usunąć cały guzek (niezbyt dużych rozmiarów) z pozostawieniem tylko kilkumilimetrowej blizny w skórze. Przezodbytnicza biopsja gruboigłowa prostaty wykorzystywana jest w diagnostyce raka tego gruczołu. Jednym z najczęściej nadsyłanych do pracowni patomorfologicznej materiałów do badania są wyskrobiny z jamy macicy pobierane w przypadkach patologicznych krwawień z narządu rodnego. Tak zwane badanie mrożone (badanie śródoperacyjne) to przeprowadzana w czasie operacji ocena histopatologiczna wycinka tkankowego, który w pracowni zostaje zamrożony, aby umożliwić szybkie skrojenie cienkich skrawków, co pozwala na rozpoznanie zmian w ciągu ok. 0,5 godz. Badanie śródoperacyjne wykonuje się głównie w celu: uzyskania rozpoznania wtedy, gdy przed zabiegiem nie udało się jednoznacznie ustalić, czy zmiana jest złośliwa, czy łagodna (a od tego zależy rozległość operacji), oceny marginesu operacyjnego aby ustalić, czy zmianę usunięto z odpowiednią granicą tkanek zdrowych, potwierdzenia lub wykluczenia obecności przerzutów nowotworowych w węzłach chłonnych lub innych tkankach.

5 Diagnostyka mikroskopowa 5 Cytodiagnostyka Diagnostyka cytologiczna służy głównie do rozpoznawania nowotworów. Jest metodą nieinwazyjną lub mało inwazyjną. Wyróżnia się cytodiagnostykę złuszczeniową (eksfoliatywną) i aspiracyjną. W cytologicznej diagnostyce złuszczeniowej ocenia się albo materiał, do którego komórki złuszczają się samoistnie (np. płyn z jamy otrzewnej, opłucnowej lub osierdzia, mocz, plwocina, płyn mózgowo-rdzeniowy, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe), albo uzyskany (złuszczony) za pomocą odpowiednich szczoteczek (np. z szyjki macicy, oskrzeli, żołądka, jelita grubego). W cytodiagnostyce aspiracyjnej materiał do badania z guza nowotworowego (niezależnie od jego umiejscowienia) pobiera się za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (ryc. 1.4), nakłuwając guz igłą o zewnętrznej średnicy < 1 mm i wykorzystując podciśnienie uzyskiwane za pomocą strzykawki. Do odpowiedniego naprowadzenia igły wykorzystuje się ultrasonografię bądź tomografię komputerową (tzw. biopsja cienkoigłowa celowana). Cytodiagnostyka nowotworów została szczegółowo omówiona w rozdziale 7. Ryc Obraz mikroskopowy komórek raka brodawkowatego tarczycy w rozmazie z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej guzka tego narządu. Jądra komórek rakowych wykazują polimorfizm oraz obecność tzw. wodniczek śródjądrowych.

6 6 Diagnostyka patomorfologiczna zasady i cele Immuno(cyto)histochemia W diagnostyce mikroskopowej wykorzystuje się obecnie metody immunohistochemiczne, polegające na wykazaniu obecności różnorodnych białek jądra, cytoplazmy i powierzchni komórki, a także białek macierzy pozakomórkowej za pomocą monoklonalnych i poliklonalnych przeciwciał przeciwko tym białkom oraz odpowiednich metod ich uwidaczniania w mikroskopie świetlnym (ryc. 1.3) lub fluorescencyjnym. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w rozdziale 7. Histochemia Metody histochemiczne umożliwiają uwidocznienie w komórkach różnych produktów o znaczeniu diagnostycznym, np. śluz w komórkach gruczolakoraka żołądka, tłuszcze w komórkach nowotworów różnicujących się w kierunku tkanki tłuszczowej, melanina w komórkach czerniaka złośliwego. Mikroskopia elektronowa Mikroskopia elektronowa, zarówno transmisyjna (obrazy komórek i tkanek na przekroju), jak i skaningowa (obrazy powierzchni komórek i tkanek), odegrała w ostatnich dziesięcioleciach dużą rolę w procesie poznania budowy ultramikroskopowej komórek i tkanek oraz związanych z nią funkcji. Obecnie w praktycznej diagnostyce patomorfologicznej ma jednak bardzo ograniczone znaczenie (niektóre choroby nerek, guzy przysadki mózgowej). Diagnostyka molekularna Metody cytogenetyczne i molekularne (m.in. wykrywanie mutacji, delecji czy amplifikacji genów) znajdują coraz szersze zastosowanie w diagnostyce patomorfologicznej. Na przykład ocena amplifikacji MYCN lub HER-2 ma znaczenie w ocenie rokowania u chorych odpowiednio z neuroblastoma i rakiem piersi. Techniki molekularne służą też do wykrywania dziedzicznych predyspozycji do nowotworów oraz obecności tzw. choroby resztkowej, czyli nielicznych komórek nowotworowych, które pozostały w organizmie pacjenta po leczeniu białaczki lub chłoniaka.

7 Cytometria przepływowa 7 Cytometria przepływowa Jest to metoda, za pomocą której z wykorzystaniem lasera i analizy komputerowej można ocenić obecność określonych białek na powierzchni i we wnętrzu tysięcy komórek, wcześniej poddanych reakcji immunofluorescencyjnej, przepływających przez specjalną kapilarę. Technika ta znalazła szczególne zastosowanie w immunofenotypowaniu białaczek i chłoniaków złośliwych (umożliwiając ich rozpoznanie i klasyfikację), w diagnostyce różnicowej między chłoniakami/naciekami białaczkowymi a nienowotworowymi procesami rozrostowymi (przede wszystkim węzłów chłonnych) oraz w określeniu rokowania u pacjentów z niektórymi nowotworami złośliwymi (poprzez ocenę ploidii DNA gorsze rokowanie związane jest zwykle z aneuploidią).

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Rak piersi diagnostyka

Rak piersi diagnostyka Rak piersi diagnostyka Dziedziczny rak piersi i jajnika najczęściej jest spowodowany mutacjami w genie BRCA1 na chromosomie 17q21. Obserwowane są powtarzalne mutacje, z których trzy stanowią ponad 90%

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego)

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Global GIST-Network Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Deutsch English Español Francaçis Italiano Nederlands Norsk Polski Português Markus Wartenberg / Peter Reichardt

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR) 28 Rezonans magnetyczny (MR) Badanie Rezonansu Magnetycznego (MR), stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiająca uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie, bez narażenia na

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 225/2014 z dnia 22 września 2014 r. o projekcie programu Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl

kwartalnik j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (16) październik - grudzień 2011 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa J-elita i wszystkich

Bardziej szczegółowo

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie w medycynie. Rezonans magnetyczny Technika PET USG

Obrazowanie w medycynie. Rezonans magnetyczny Technika PET USG Obrazowanie w medycynie Rezonans magnetyczny Technika PET USG Rezonans magnetyczny Rezonans magnetyczny jest jedną z najmłodszych technik wprowadzonych do diagnostyki obrazowej.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne P R C P R Z E G L Ą D O W Jerzy Walecki, Elżbieta Chojnacka Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania TK I MR SERCA niezbędna jakość diagnostyki obrazowej w kardiologii Od kilku lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój metod diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

5. Wybrane badania diagnostyczne

5. Wybrane badania diagnostyczne 5. Wybrane badania diagnostyczne Katarzyna Bieganowska, Tomasz Mroczek Badanie krwi Morfologia krwi Morfologia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych, gdyż w przypadku dzieci z wadami

Bardziej szczegółowo

Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej populacji chorych?

Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej populacji chorych? 188 : 1068 1073 PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Copyright by Wydawnictwo Continuo Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej

Bardziej szczegółowo

Gazeta Lekarzy. Nietypowe umiejętności. dl@ ozszyfruj. RReceptę. Nowości. Honoraria. Artykuł poglądowy. Emigracja. Dylematy. Podróże ISSN 2084-5685

Gazeta Lekarzy. Nietypowe umiejętności. dl@ ozszyfruj. RReceptę. Nowości. Honoraria. Artykuł poglądowy. Emigracja. Dylematy. Podróże ISSN 2084-5685 Gazeta Lekarzy dl@ miesięcznik 9_2012_listopad ozszyfruj RReceptę Nowości Honoraria ISSN 2084-5685 Artykuł poglądowy Emigracja ISSN 2084-5685 Dylematy Podróże Nietypowe umiejętności Koleżanki i Koledzy,

Bardziej szczegółowo

mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Od Redakcji

mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Od Redakcji mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaczmarek ma_ka1@poczta.onet.pl zespół Redakcyjny: Joanna Górecka Alina Grzeszczuk Lucyna

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Poradnik dla Pacjenta Monika Sankowska Leszek Kauc Redaktor: Katarzyna Kozicka Redakcja techniczna i skład: Konrad Mąkosa,

Bardziej szczegółowo