PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁY: Elektryczny, Mechaniczny, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁY: Elektryczny, Mechaniczny, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: Elektryczny, Mechaniczny, Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Mechatrnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady Wydziału Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki nr 9/1/ z dnia 21 września 2016 r. Obwiązuje d r.

2 28 Wydział: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki Uchwała RW z dnia: r. Kierunek: Mechatrnika Obwiązuje d: r. Obszar dyplm.: Mikrsystemy Mechatrniczne Studia: pierwszeg stpnia, stacjnarne STRUKTURA PLANU STUDIÓW W UKŁADZIE GODZINOWYM I PUNKTOWYM 2 I 0 25 II 0 26 III 0 27 IV 0 28 V 0 27 VI 0 12 VII 0 27 MCM04101BK 2W + 1L MCM0101BK L Kmunikacja sieciwa Prgramwanie prceduralne MCD W + 1L Pdzespły elektrniczne MCD W + 2L MCM04102BK L MCR W + 1L MCM02101W + 1L Bezpieczeństw w elektrtechnice MCR021 1W + 1C Prgramwanie biektwe MCD W MCR W Instalacje elektryczne i układy zasilania Mikr- i nanelektrnika Infrmatyka Pdstawy metrlgii MCR0410 1W + 2L MCM05101W + 1L Metrlgia elektryczna MCM06101BK 2L MCM W + 2L MCM0102 2W + 1L 10100E 22 Materiałznawstw II Sensryka 21 CAD D MES Grafika inżynierska MCR02102 W + 1C 21000E MCR W 20000E MCM0005 1W Pdstawy autmatyki MCM05102W + 2L MCM06102BK P Pdstawy elektrtechniki Inżynieria prgramwania i UML 19 MCM W Układy lgiczne Interdyscyplinarny prjekt zespłwy 19 Pdstawy zarządzania MCM0006 2W + 2C 21000E 18 MCM W + 2P 20020E MCM0610W + 2L MCM W + 1L MCM W + 1L Technlgie infrmacyjne Metrlgia wielkści gemetrycznych Mechanika II (dynamika) 17 Analiza i synteza układów kinematycznych MCR0501 W + 2L 20200E Przetwarzanie sygnałów MCM W Wstęp d mechatrniki MCD W Chemia MAT W + 2C 21000E Algebra z gemetrią analityczną MAT W + C 22000E Analiza matematyczna 1.1A MCM W + 1L Materiałznawstw I MCM02005 W + 2C Mechanika I (statyka) MCM0007 2W + 2C Wytrzymałść materiałów MCM0008 1W Pdstawy technik wytwarzania MCM04006 L 0000 Pdstawy technik wytwarzania MCM W + 1L 20100E Systemy wytwarzania i mntażu MCD0001 2L Elementy i układ elektrniczne MCD W Elementy i układ elektrniczne MCD W + 2L MAT W + 2C Pdstawy techniki mikrprcesrwej Równania różniczkwe zwyczajne MAT W + C 22000E MCD0002 2W + 2C Statystyka inżynierska WFW000000C Zajęcia sprtwe Napędy elektryczne MCR L Pdstawy autmatyki MCR W + 1L Elementy techniki sterwania MCM0500 2W + P Pdstawy prjektwania zespłów mechanicznych MCM W + 1L 20100E Układy napędwe elementy hydrauliczne i elementy pneumatyczne Ftnika MCM06104BK 2W + 2L Zastswania mikrsystemów MCD L Labratrium mikr- i nanelektrniki 12 MCM W + 2P MCD L Prjektwanie układów mechatrnicznych Metdy numeryczne MCD0720 2W + 1L Mntaż zespłów elektrnicznych i ftnicznych 9 MCM W + 2L 20100E Rbty przemysłwe MCM W Zarządzanie prjektami MCD W + 1L Urządzenia peryferyjne systemów kmputerwych 5 HMH10005BK 2W Analiza matematyczna 2.1A MCD W + 2L 20100E Blk humanistyczny (autprezentacja) 4 FZP W + 2C 22000E MCD W Pdstawy prjektwania układów elektr. MCD S Mikrsystemy (MEMS) Fizyka 1.2 JZL C JZL C 04000E Seminarium dyplmwe FZP W + 2L 10100E MCD W + 1L Fizyka 2.8 Język bcy B2 lub C1 Język bcy B2 lub C1 MCM P MCD ECTS Zastswanie ptelektrniki Pdstawy prjektwania układów 1 HMH10005W HMH10005W elektrnicznych Praca dyplmwa Blk humanistyczny (filzficznetyczny) di=1 dii=1 diii=1 div=10 dv=7 dvi=5 Blk humanistyczny (chrna własnści) dvii=

3 BLOKI WYBIERALNE MCM02101BK: Infrmatyka KOD KURSU NAZWA KURSU WYMIAR PUNKTY PROWADZĄCY MCR02251 Wprwadzenie d prgramwania W + 1L W-5 MCM02102 Wprwadzenie d infrmatyki W + 1L W-10 MCD02101 Pdstawy infrmatyki W + 1L W-12 MCM0101BK: Prgramwanie prceduralne KOD KURSU NAZWA KURSU WYMIAR PUNKTY PROWADZĄCY MCR0251 Prgramwanie w Matlabie L W-5 MCM0102 Prgramwanie w C L W-10 MCD0101 Praktyka prgramwania w języku C L W-12 MCM04101BK: Kmunikacja sieciwa KOD KURSU NAZWA KURSU WYMIAR PUNKTY PROWADZĄCY MCR04104 Elementy sieci kmputerwych W + 1L W-5 MCM0410 Sieci przemysłwe W + 1L W-10 MCD0410 Wprwadzenie d sieci kmputerwych W + 1L W-12 MCM04102BK: Prgramwanie biektwe KOD KURSU NAZWA KURSU WYMIAR PUNKTY PROWADZĄCY MCR04251 Prgramwanie biektwe w Matlabie L W-5 MCM04104 Prgramwanie w C L W-10 MCD04102 Prgramwanie biektwe L W

4 MCM05101BK: Sensryka KOD KURSU NAZWA KURSU WYMIAR PUNKTY PROWADZĄCY MCR0510 Sensry właściwści i zastswania W + 1L W-5 MCM05105 Sensry w systemach wytwórczych W + 1L W-10 MCM05106 Sensry w budwie maszyn i pjazdów W + 1L W-10 MCD05101 Sensry i aktuatry W + 1L W-12 MCM05102BK: Układy lgiczne KOD KURSU NAZWA KURSU WYMIAR PUNKTY PROWADZĄCY MCR050 Prgramwanie w systemów rzprsznych na bazie sterwników PLC W + 2L W-5 MCM05104 Sterwniki PLC W + 2L W-10 MCD05102 Mdelwanie układów lgicznych W + 2L W-12 MCM06101BK: CAD D MES KOD KURSU NAZWA KURSU WYMIAR PUNKTY PROWADZĄCY MCR060 Prjektwanie MES w mechatrnice L W-5 MCM06106 CAD/MES L W-10 MCD06101 Prjektwanie numeryczne knstrukcji mikrelektrnicznych L W-12 MCM06102BK: Interdyscyplinarny prjekt zespłwy KOD KURSU NAZWA KURSU WYMIAR PUNKTY PROWADZĄCY MCR0610 Interdyscyplinarny prjekt zespłwy P W-5 MCM06107 Interdyscyplinarny prjekt zespłwy P W-10 MCD06102 Interdyscyplinarny prjekt zespłwy P W-12 MCM0610BK: Przetwarzanie sygnałów KOD KURSU NAZWA KURSU WYMIAR PUNKTY PROWADZĄCY MCR06106 Cyfrwe przetwarzanie sygnałów W + 2L W-5 MCM06108 Przetwarzanie sygnałów W + 2L W-10 MCD0610 Metdy przetwarzania sygnałów W + 2L W

5 MCM06104BK: Zastswania mikrsystemów KOD KURSU NAZWA KURSU WYMIAR PUNKTY PROWADZĄCY MCR0604 Mikrsystemy w pmiarach W + 1L W-5 MCR0605 Mikrsystemy w sterwaniu W + 1L W-5 MCM06109 Mechatrnika w medycynie W + 1L W-10 MCM06110 Systemy mechatrniczne w systemach wytwórczych W + 1L W-10 MCD06104 Mikrsystemy w medycynie W + 1L W-12 MCD06105 Mikrsystemy w mtryzacji W + 1L W-12 Legenda Kursy z zakresu nauk pdstawwych Kursy z zakresu kształcenia gólneg Kursy kierunkwe Kursy specjalnściwe Kursy bwiązkwe Kursy wybieralne MCD - 5 -

6 1. Zestaw i grup bwiązkwych i wybieralnych w układzie semestralnym Semestr 1 Kursy bwiązkwe Tygdniwa pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Spsób Kd Nazwa grupy (grupę Symbl kierunk. grupy znaczyć symblem GK) grupy zali- góln- w ć l p s ZZU CNPS łączna czenia uczel- niany 4 prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 1. MCR01101W Pdstawy metrlgii 1 K1MTR_W ,2 T Z K Ob 2. MCM01005W Grafika inżynierska 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob K1MTR_U05. MCM01005L Grafika inżynierska 2 K1MTR_U09 K1MTR_U ,4 T Z P K Ob 4. MCM01006W Pdstawy zarządzania 1 K1MTR_W04 K1MTR_W ,6 T Z KO Ob 5. MCM01007W Technlgie infrmacyjne 1 K1MTR_W01 K1MTR_W ,7 T Z P KO Ob 6. MCM01007L Technlgie infrmacyjne 1 K1MTR_U ,6 T Z PD Ob K1MTR_W10 K1MTR_W15 K1MTR_W16 7. MCM01008W Wstęp d mechatrniki 2 K1MTR_W19 K1MTR_W22 K1MTR_W2 K1MTR_W ,7 T Z P PD Ob 8. MCD01001W Chemia 2 K1MTR_W ,2 T Z PD Ob 9. MAT001402W Algebra z gemetrią analityczną 2 K1MTR_W ,2 T Z O KO Ob 10. MAT001402C Algebra z gemetrią analityczną 1 K1MTR_U ,2 T E O PD Ob 11. MAT001412W Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1MTR_W ,4 T Z O P PD Ob 12. MAT001412C Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1MTR_U ,0 T E O PD Ob K1MTR_W01 K1MTR_W02 K1MTR_W12 1. FZP001058W Fizyka K1MTR_K02 K1MTR_K07 K1MTR_K ,1 T Z O P PD Ob - 6 -

7 14. FZP001058C Fizyka K1MTR_U01 K1MTR_U02 K1MTR_U12 K1MTR_U24 K1MTR_K02 K1MTR_K07 K1MTR_K ,2 T E O PD Ob Razem ,4 Kursy wybieralne Kd grupy Nazwa grupy (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 grupy Symbl kierunk. Spsób zaliczenia gólnuczelniany 4 Kurs/grupa prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 1. HMH10005BK Przedmit humanistyczny 1 K1MTR_W25 K1MTR_K02 K1MTR_K ,6 T Z O KO W Razem ,6 Razem w semestrze ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s

8 Semestr 2 Kursy bwiązkwe Tygdniwa pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Spsób Kd Nazwa grupy (grupę Symbl kierunk. grupy znaczyć symblem GK) grupy zaligóln- w ć l p s ZZU CNPS łączna czenia uczel- niany 4 prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 1. MCR02102W Pdstawy elektrtechniki 2 K1MTR_W ,8 T E K Ob. 2. MCR02102C Pdstawy elektrtechniki 1 K1MTR_U ,7 T Z P K Ob.. MCM02006W Metrlgia wielkści gemetrycznych 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 4. MCM02006L Metrlgia wielkści gemetrycznych 1 K1MTR_U29 K1MTR_K ,7 T Z P K Ob. 5. MCM02004W Materiałznawstw I 2 K1MTR_W02 K1MTR_W ,2 T Z PD Ob. 6. MCM02004L Materiałznawstw I 1 K1MTR_U ,7 T Z P PD Ob. K1MTR_W01 7. MCM02005W Mechanika I (Statyka) 2 K1MTR_W02 K1MTR_W ,8 T Z K Ob. 8. MCM02005C Mechanika I (Statyka) 2 K1MTR_U ,4 T Z P K Ob. 9. MCD02001W Elementy i układy elektrniczne 2 K1MTR_W14 K1MTR_W ,2 T Z K Ob. 10. MAT001422W Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1MTR_W ,0 T E O PD Ob. 11. MAT001422C Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1MTR_U ,0 T Z O P PD Ob. K1MTR_W01 K1MTR_W FZP00002W Fizyka K1MTR_W07 K1MTR_W1 K1MTR_W14 K1MTR_W ,0 T E O PD Ob. K1MTR_U01 K1MTR_U24 1. FZP00002L Fizyka K1MTR_U25 K1MTR_K02 K1MTR_K ,0 T Z O P PD Ob. Razem ,1-8 -

9 Kursy wybieralne Kd grupy Nazwa grupy (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 grupy Symbl kierunk. Spsób zaliczenia gólnuczelniany 4 Kurs/grupa prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 K1MTR_W05 1. HMH10005BK Przedmit humanistyczny ,6 T Z O KO W K1MTR_K ,6 T Z PD W MCM02101BK INFORMATYKA ,7 T Z P PD W 2. MCR02251W Wprwadzenie d prgramwania 2 K1MTR_W19. MCR02251L Wprwadzenie d prgramwania 2 K1MTR_U19 4. MCM02102W Wprwadzenie d infrmatyki 2 K1MTR_W19 5. MCM02102L Wprwadzenie d infrmatyki 2 K1MTR_U19 6. MCD02101W Pdstawy infrmatyki 2 K1MTR_W19 7. MCD02101L Pdstawy infrmatyki 2 K1MTR_U19 Razem ,9 Razem w semestrze ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s

10 Semestr Kursy bwiązkwe Tygdniwa pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Spsób Kd Nazwa grupy (grupę Symbl kierunk. grupy znaczyć symblem GK) grupy zaligóln- w ć l p s ZZU CNPS łączna czenia uczel- niany 4 prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 1. MCR021W Instalacje elektryczne i układy zasilania 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 2. MCR021C Instalacje elektryczne i układy zasilania 1 K1MTR_U01 K1MTR_U02 K1MTR_U0 K1MTR_U04 K1MTR_U ,7 T Z P K Ob.. MCR0102W Materiałznawstw II 1 K1MTR_W ,2 T E PD Ob. 4. MCR0102L Materiałznawstw II 1 K1MTR_U ,7 T Z P PD Ob. 5. MCM0005W Inżynieria prgramwania i UML 1 K1MTR_W19 K1MTR_W ,6 T Z PD Ob. 6. MCM0006W Mechanika II (Dynamika) 2 K1MTR_W ,2 T E K Ob. 7. MCM0006C Mechanika II (Dynamika) 1 K1MTR_U01 K1MTR_U ,4 T Z P K Ob. 8. MCM0007W Wytrzymałść materiałów 2 K1MTR_W ,2 T Z K Ob. K1MTR_U01 9. MCM0007C Wytrzymałść materiałów 2 K1MTR_U02 K1MTR_U ,4 T Z P K Ob. 10. MCM0008W Pdstawy technik wytwarzania 2 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. K1MTR_U2 11. MCD0001L Elementy i układy elektrniczne ,4 T Z P K Ob. 12. MAT001452W Równania różniczkwe zwyczajne 1 K1MTR_W ,0 T Z PD Ob. K1MTR_U01 1. MAT001452C Równania różniczkwe zwyczajne ,0 T Z P PD Ob. 14. MCD0002W Statystyka inżynierska 1 K1MTR_W ,2 T Z PD Ob. 15. MCD0002C Statystyka inżynierska 1 K1MTR_U ,4 T Z P PD Ob. Razem ,6-10 -

11 Kursy wybieralne Kd grupy Nazwa grupy (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 grupy Symbl kierunk. Spsób zaliczenia gólnuczelniany 4 Kurs/grupa prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 1. JZL100707BK Język bcy pzim B2 lub C1 4 K1MTR_U ,5 T Z O P KO W MCM0101BK PROGRAMOWANIE PROCEDURALNE ,1 T Z P PD W 2. MCR0251L Prgramwanie w Matlabie 2 K1MTR_U19. MCM0102L Prgramwanie w C 2 K1MTR_U19 4. MCD0101L Praktyka prgramwania w języku C 2 K1MTR_U19 Razem ,6 Razem w semestrze ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,2-11 -

12 Semestr 4 Kursy bwiązkwe Tygdniwa pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Spsób Kd Nazwa grupy (grupę Symbl kierunk. grupy znaczyć symblem GK) grupy zaligóln- w ć l p s ZZU CNPS łączna czenia uczel- niany 4 prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 1. MCR0410W Metrlgia elektryczna 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 2. MCR0410L Metrlgia elektryczna 1 K1MTR_U ,4 T Z P K Ob.. MCR04211W Pdstawy autmatyki 2 K1MTR_W ,8 T E K Ob. 4. MCM04005W 5. MCM04005P Analiza i synteza układów kinematycznych Analiza i synteza układów kinematycznych 6. MCM04006L Pdstawy technik wytwarzania 7. MCM04007W Systemy wytwarzania i mntażu 2 8. MCM04007L Systemy wytwarzania i mntażu 1 2 K1MTR_W ,2 T E K Ob. 2 K1MTR_U ,4 T Z P K Ob. K1MTR_U0 K1MTR_U11 K1MTR_U29 K1MTR_K05 K1MTR_K08 K1MTR_W08 K1MTR_W11 K1MTR_W18 K1MTR_U11 K1MTR_U18 K1MTR_K ,1 T Z P K Ob ,2 T E K Ob ,7 T Z P K Ob. 9. MCD04002W Pdstawy techniki mikrprcesrwej 1 K1MTR_W ,2 T Z K Ob. 10. MCD04002L Pdstawy techniki mikrprcesrwej 2 K1MTR_U ,4 T Z P K Ob. Razem

13 Kursy wybieralne Kd grupy Nazwa grupy (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 grupy Symbl kierunk. Spsób zaliczenia gólnuczelniany 4 Kurs/grupa prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 1. JZL100708BK Język bcy pzim B2 lub C1 4 K1MTR_U ,5 T Z O P KO W 2. WFW000000BK Zajęcia sprtwe 2 K1MTR_K11 K1MTR_K T Z O P KO W MCM04101BK ,2 T Z PD W KOMUNIKACJA SIECIOWA ,7 T Z P PD W. MCR04104W Elementy sieci kmputerwych 1 K1MTR_W19 K1MTR_W20 4. MCR04104L Elementy sieci kmputerwych 1 K1MTR_U19 K1MTR_U20 5. MCM0410W Sieci przemysłwe 1 K1MTR_W20 6. MCM0410L Sieci przemysłwe 1 K1MTR_U20 7. MCD0410W Wprwadzenie d sieci kmputerwych 1 K1MTR_W20 8. MCD0410L Wprwadzenie d sieci kmputerwych 1 K1MTR_U20 MCM04102BK PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 9. MCR04251L Prgramwanie biektwe w Matlabie ,1 T Z P PD W K1MTR_U19 K1MTR_U5 K1MTR_U19 K1MTR_U5 10. MCM04104L Prgramwanie w C++ 2 K1MTR_U MCD04102L Prgramwanie biektwe 2 K1MTR_U5 Razem ,5 Razem w semestrze ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,5-1 -

14 Semestr 5 Kursy bwiązkwe Tygdniwa pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Spsób Kd Nazwa grupy (grupę Symbl kierunk. grupy znaczyć symblem GK) grupy zaligóln- w ć l p s ZZU CNPS łączna czenia uczel- niany 4 prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 1. MCR05241W Bezpieczeństw w elektrtechnice 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 2. MCR05241L Bezpieczeństw w elektrtechnice 1 K1MTR_U1 K1MTR_K ,7 T Z P K Ob.. MCR0501W Napędy elektryczne 2 K1MTR_W ,8 T E K Ob. 4. MCR0501L Napędy elektryczne 2 K1MTR_U02 K1MTR_U ,4 T Z P K Ob. 5. MCR05211L Pdstawy autmatyki 1 K1MTR_U ,7 T Z P K Ob. 6. MCR05212W Elementy techniki sterwania 1 K1MTR_W ,2 T Z K Ob. 7. MCR05212L Elementy techniki sterwania 1 K1MTR_U ,7 T Z P K Ob. 8. MCM0500W K1MTR_W07 Pdstawy prjektwania zespłów 2 K1MTR_W09 mechanicznych K1MTR_W ,2 T Z K Ob. 9. MCM0500P 10. MCM05004W 11. MCM05004L Pdstawy prjektwania zespłów mechanicznych Układy napędwe elementy hydrauliczne i elementy pneumatyczne Układy napędwe elementy hydrauliczne i elementy pneumatyczne K1MTR_U05 K1MTR_U09 K1MTR_U2 K1MTR_K02 K1MTR_W10 K1MTR_W24 K1MTR_U10 K1MTR_U ,1 T Z P K Ob ,2 T E K Ob ,7 T Z P K Ob. 12. MCD05001W Pdstawy prjektwania układów elektrnicznych 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 1. MCD05002W Zastswanie ptelektrniki 1 K1MTR_W ,6 T Z K Ob. 14. MCD05002L Zastswanie ptelektrniki 2 K1MTR_U ,7 T Z P K Ob. Razem ,2-14 -

15 Kursy wybieralne Tygdniwa pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Spsób Kd Nazwa grupy (grupę Symbl kierunk. grupy znaczyć symblem GK) grupy zaligóln- w ć l p s ZZU CNPS łączna czenia uczel- niany 4 prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 MCM05101BK ,6 T Z K W SENSORYKA ,7 T Z P K W 1. MCR0510W Sensry - właściwści i zastswania 1 K1MTR_W15 2. MCR0510L Sensry - właściwści i zastswania 2 K1MTR_U15 K1MTR_W0. MCM05105W Sensry w systemach wytwórczych 1 K1MTR_W15 K1MTR_W16 4. MCM05105L Sensry w systemach wytwórczych 2 MCM05102BK 7. MCR050W 8. MCR050L UKŁADY LOGICZNE Prgramwanie systemów rzprsznych na bazie sterwników PLC Prgramwanie systemów rzprsznych na bazie sterwników PLC 9. MCM05104W Sterwniki PLC MCM05104L Sterwniki PLC MCD05102W Mdelwanie układów lgicznych MCD05102L Mdelwanie układów lgicznych 1 K1MTR_U0 K1MTR_U10 K1MTR_U ,6 T Z K W ,4 T Z P K W 1 1 K1MTR_W10 K1MTR_W17 K1MTR_W K1MTR_U15 K1MTR_U20 K1MTR_U6 K1MTR_W10 K1MTR_W K1MTR_U16 K1MTR_U6 K1MTR_W16 K1MTR_W19 K1MTR_U19 K1MTR_U22 MCR05201BK PROFIL DYPLOMOWANIA bszar dyplmwania: Mechatrnika w Autmatyce i Pmiarach K1MTR_MAP_W0 1. MCR0502W Energelektrnika ,2 T Z K W K1MTR_MAP_U0 14. MCR0502L Energelektrnika ,7 T Z P K W bszar dyplmwania: Mechatrnika w Budwie Maszyn i Pjazdów 15. MCM0520W Eklgia w prdukcji przemysłwej 1 K1MTR_M_W ,6 T Z K W 16. MCM05204W Prjektwanie prcesów K1MTR_W06 1 technlgicznych K1MTR_W ,6 T Z K W 17. MCM05204P Prjektwanie prcesów K1MTR_M_U0 1 technlgicznych K1MTR_M_U ,7 T Z P K W bszar dyplmwania: Mikrsystemy mechatrniczne 18. MCD05201W Pdzespły elektrniczne 2 K1MTR_MM_W ,2 T Z K W

16 19. MCD05201L Pdzespły elektrniczne 1 K1MTR_MM_U ,7 T Z P K W bszar: MwAiP ,2 bszar: MwBMiP ,2 bszar: MM ,2 Razem w semestrze bszar: MwAiP bszar: MwBMiP bszar: MM w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS , , ,4-16 -

17 Semestr 6 Kursy bwiązkwe Kd grupy Nazwa grupy (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 grupy Symbl kierunk. Spsób zaliczenia gólnuczelniany 4 Kurs/grupa prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 1. MCM06004W Prjektwanie układów mechatrnicznych 1 K1MTR_W ,2 T Z K Ob. 2. MCM06004P Prjektwanie układów K1MTR_U2 2 mechatrnicznych K1MTR_K ,4 T Z P K Ob. K1MTR_W09. MCM06005W Rbty przemysłwe 2 1MTR_W10 1MTR_W15 K1MTR_W ,6 T E K Ob. K1MTR_U09 4. MCM06005L Rbty przemysłwe 1 K1MTR_U24 K1MTR_U ,4 T Z P K Ob. 5. MCM06006W Zarządzanie prjektami 1 K1MTR_W ,6 T Z KO Ob. 6. MCD06001W Mikrsystemy (MEMS) 2 K1MTR_W ,2 T E K Ob. 7. MCD06001L Mikrsystemy (MEMS) 1 K1MTR_U ,4 T Z P K Ob. K1MTR_U4 8. MCD06002P Pdstawy prjektwania układów K1MTR_U2 2 elektrnicznych ,7 T Z P K Ob. Razem ,5 Kursy wybieralne Kd grupy Nazwa grupy (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 grupy Symbl kierunk. Spsób zaliczenia gólnuczelniany 4 Kurs/grupa prakty- rdzaj 6 typ 7 cznym 5 MCM06101BK ,4 T Z P PD W CAD D-MES K1MTR_U01 K1MTR_U02 1. MCR060L Prjektwanie MES w mechatrnice 2 K1MTR_U1 2. MCM06106L CAD/MES 2 K1MTR_U22

18 . MCD06101L 4. MCM06102BK MCR0610P, 621, 602 Prjektwanie numeryczne knstrukcji mikrelektrnicznych INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT ZESPOŁOWY Interdyscyplinarny prjekt zespłwy 2 5. MCM06107P Interdyscyplinarny prjekt zespłwy 2 6. MCD06102P Interdyscyplinarny prjekt zespłwy 2 2 K1MTR_U22 K1MTR_K ,1 T Z P K W K1MTR_U04 K1MTR_U0 K1MTR_K06 K1MTR_U04 K1MTR_U0 K1MTR_K06 K1MTR_U04 K1MTR_U0 K1MTR_K ,6 T Z K W MCM0610BK PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW ,4 T Z P K W 7. MCR06106W Cyfrwe przetwarzanie sygnałów 1 K1MTR_W21 K1MTR_U21 8. MCR06106L Cyfrwe przetwarzanie sygnałów 1 K1MTR_U22 9. MCM06108W Przetwarzanie sygnałów 1 K1MTR_W16 K1MTR_U MCM06108L Przetwarzanie sygnałów 1 K1MTR_U MCD0610W Metdy przetwarzania sygnałów 1 K1MTR_W21 K1MTR_U MCD0610L Metdy przetwarzania sygnałów 1 MCM06104BK ZASTOSOWANIE MIKROSYSTEMÓW 1. MCR0604W Mikrsystemy w pmiarach 1 K1MTR_W16 K1MTR_U MCR0604L Mikrsystemy w pmiarach 1 K1MTR_U MCR0605W Mikrsystemy w sterwaniu 1 K1MTR_W21 K1MTR_U MCR0605L Mikrsystemy w sterwaniu 1 K1MTR_U16 K1MTR_M_W0 K1MTR_W MCM06109W Mechatrnika w medycynie 1 K1MTR_W2 K1MTR_W09 K1MTR_W26 K1MTR_U02 K1MTR_U0 18. MCM06109L Mechatrnika w medycynie 1 K1MTR_U21 K1MTR_K MCM06110W K1MTR_W09 Systemy mechatrniczne w 1 K1MTR_W15 technlgiach wytwórczych K1MTR_W2 K1MTR_U0 20. MCM06110L Systemy mechatrniczne w 1 K1MTR_U11 K1MTR_K ,2 T Z K W ,4 T Z P K W

19 technlgiach wytwórczych K1MTR_U MCD06104W Mikrsystemy w medycynie 1 K1MTR_W15 K1MTR_U MCD06104L Mikrsystemy w medycynie 1 2. MCD06105W Mikrsystemy w mtryzacji 1 K1MTR_W15 K1MTR_U MCD06105L Mikrsystemy w mtryzacji 1 MCR06201BK PROFIL DYPLOMOWANIA bszar dyplmwania: Mechatrnika w Autmatyce i Pmiarach K1MTR_MAP_W MCR06102W Materiały aktywne 1 K1MTR_W ,6 T Z K W K1MTR_MAP_U02 K1MTR_U MCR06102L Materiały aktywne 1 K1MTR_U0 K1MTR_U22 K1MTR_U ,7 T Z P K W K1MTR_MAP_W MCR06211W Mdelwanie systemów 1 K1MTR_MAP_W ,6 T Z K W K1MTR_MAP_U MCR06211L Mdelwanie systemów 1 K1MTR_MAP_U ,7 T Z P K W bszar dyplmwania: Mechatrnika w Budwie Maszyn i Pjazdów K1MTR_M_W01 0. MCM0620W Autmatyzacja wytwarzania 2 K1MTR_M_W ,2 T Z K W 1. MCM0620L Autmatyzacja wytwarzania 1 K1MTR_M_U ,7 T Z P K W K1MTR_W07 2. MCM06204W Prjektwanie zespłów mechanicznych 1 K1MTR_W09 K1MTR_W ,6 T Z K W K1MTR_M_U01 K1MTR_U09 K1MTR_U22. MCM06204P Prjektwanie zespłów mechanicznych 1 K1MTR_U2 K1MTR_U24 K1MTR_K ,7 T Z P K W bszar dyplmwania: Mikrsystemy mechatrniczne 4. MCD06201W Ftnika 1 K1MTR_MM_W ,6 T Z K W 5. MCD06201L Ftnika 2 K1MTR_MM_U ,4 T Z P K W K1MTR_MM_W01 6. MCD06202W Mikr-i nanelektrnika 2 K1MTR_MM_W ,2 T Z K W bszar: MwAiP ,4 bszar: MwBMiP , bszar: MM ,

20 Razem w semestrze w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS bszar: MwAiP ,9 bszar: MwBMiP ,8 bszar: MM ,8-20 -

21 Semestr 7 Kursy wybieralne Kd grupy Nazwa grupy (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa 1. HMH10005BK Przedmit humanistyczny 1 MCR07201BK PROFIL DYPLOMOWANIA bszar dyplmwania: Mechatrnika w Autmatyce i Pmiarach 2.. MCR0701S MCR07201S MCR0710S MCR07100D MCR07200D MCR0700D Seminarium dyplmwe 2 Praca dyplmwa pkt. ECTS Frma 2 grupy w ć l p s Symbl kierunk. ZZU CNPS łączna Spsób zaliczenia gólnuczelniany 4 Kurs/grupa praktyrdzaj6 typ7 5 cznym K1MTR_U25 K1MTR_K ,4 T Z O P KO W K1MTR_MAP_U01 K1MTR_MAP_U02 K1MTR_MAP_U0 K1MTR_MAP_U04 K1MTR_MAP_U05 K1MTR_MAP_U06 K1MTR_MAP_U07 K1MTR_MAP_U08 K1MTR_K06 K1MTR_U24 K1MTR_K ,4 T Z P K W T Z P K W 4. MCR07001Q Praktyka K1MTR_U T Z P K W 5. MCR0721W Autmatyka w budynku 1 K1MTR_MAP_W ,2 T Z K W 6. MCR0721P Autmatyka w budynku 2 7. MCR07101P Metdy numeryczne 1 8. MCR07102W Technlgie cienkwarstwwe 1 9. MCR07102L Technlgie cienkwarstwwe 2 bszar dyplmwania: Mechatrnika w Budwie Maszyn i Pjazdów 10. MCM07001S Seminarium dyplmwe MCM07002D Praca dyplmwa 2 K1MTR_MAP_U06 K1MTR_K ,4 T Z P K W K1MTR_U01 K1MTR_K06 K1MTR_W02 K1MTR_W18 K1MTR_MAP_W ,4 T Z P K W ,2 T Z K W K1MTR_U02 K1MTR_U ,4 T Z P K W K1MTR_U24 K1MTR_K06 K1MTR_U24 K1MTR_K ,4 T Z P K W T Z P K W 12. MCM0700Q Praktyka K1MTR_U T Z P K W 1. MCM07205W Mnitrwanie maszyn i prcesów 1 K1MTR_W0 K1MTR_W11 K1MTR_W15 K1MTR_W ,2 T Z K W

22 14. MCM07205L Mnitrwanie maszyn i prcesów MCM07206P Metdy numeryczne MCM07207W Prgramwanie OSN MCM07207P Prgramwanie OSN 1 K1MTR_U02 K1MTR_U0 K1MTR_U17 K1MTR_U21 K1MTR_U19 K1MTR_K02 K1MTR_K05 K1MTR_K06 K1MTR_K07 K1MTR_K08 K1MTR_K09 K1MTR_U21 K1MTR_U0 K1MTR_M_W ,7 T Z P K W ,4 T Z P K W K1MTR_W ,2 T Z K W K1MTR_M_U05 K1MTR_M_U06 K1MTR_U ,4 T Z P K W 18. MCM07208W SCADA i HMI 1 K1MTR_W ,6 T Z K W bszar dyplmwania: Mikrsystemy mechatrniczne 19. MCD07001S Seminarium dyplmwe MCD07002D Praca dyplmwa MCD00002Q Praktyka K1MTR_MM_W05 K1MTR_MM_U01- K1MTR_MM_U06 K1MTR_U02- K1MTR_U1 K1MTR_MM_U01- K1MTR_MM_U06 K1MTR_U01- K1MTR_U1 K1MTR_K10 K1MTR_U04 K1MTR_U29 K1MTR_K ,4 T Z P K W T Z P K W T Z P K W 22. MCD07201L Labratrium mikr- i nanelektrniki 1 K1MTR_MM_U ,4 T Z P K W K1MTR_MM_W04 2. MCD07202L Metdy numeryczne 1 K1MTR_MM_U ,4 T Z P K W 24. MCD0720W 25. MCD0720L 26. MCD07204W 27. MCD07204L Mntaż zespłów elektrnicznych i ftnicznych Mntaż zespłów elektrnicznych i ftnicznych Urządzenia peryferyjne systemów kmputerwych Urządzenia peryferyjne systemów kmputerwych 1 K1MTR_W ,2 T Z K W 2 1 K1MTR_U ,7 T Z P K W 1 K1MTR_MM_W02 K1MTR_MM_W ,2 T Z K W K1MTR_MM_U ,7 T Z P K W bszar: MwAiP ,4 bszar: MwBMiP , bszar: MM ,4-22 -

23 Razem w semestrze w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS bszar: MwAiP ,4 bszar: MwBMiP , bszar: MM ,4 2. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Kd kursu Nazwy kńczących się egzaminem Semestr MAT001402W MAT001412W FZP001058W 1. Algebra z gemetrią analityczną 2. Analiza matematyczna 1.1 A. Fizyka MCR02102W MAT001422W FZP00002W MCR0102W MCM0006W MCR04211W MCM04005W MCM04007W MCR0501W MCM05004W MCM06005W MCD06001W 1. Pdstawy elektrtechniki 2. Analiza matematyczna 2.1 A. Fizyka Materiałznawstw II 2. Mechanika II (Dynamika) 1. Pdstawy autmatyki 2. Analiza i synteza układów kinematycznych. Systemy wytwarzania i mntażu 1. Napędy elektryczne 2. Układy napędwe elementy hydrauliczne i elementy pneumatyczne 1. Rbty przemysłwe 2. Mikrsystemy (MEMS)

24 . Liczby dpuszczalneg deficytu punktów ECTS p pszczególnych semestrach Semestr Dpuszczalny deficyt punktów ECTS p semestrze Opinia wydziałweg rganu uchwałdawczeg samrządu studenckieg... Data... Imię, nazwisk i pdpis przedstawiciela studentów... Data... Pdpis dziekana

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Mechatrnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Inżynieria mikrsystemów mechatrnicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Załącznik nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: 7 Wymagania wstępne: Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Załącznik nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: 7 Wymagania wstępne: Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY MECHATRONIKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY MECHATRONIKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4a do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK STUDIÓW: Elektronika i telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4a do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK STUDIÓW: Elektronika i telekomunikacja Załącznik nr 4a d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Elektrnika i telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie) FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA i ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

4. Lista modułów kształcenia:

4. Lista modułów kształcenia: . Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów gólneg.1.1.1. Mduł: Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( 90, 6 pkt ) Lp Kd kursu Nazwa kursu 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku fizyka WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku fizyka WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA PLAN STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna / niestacjnarna* PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister inżynier

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister inżynier Zał nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia Zał. nr d ZW Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Gedezja i Kartgrafia POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów Zał nr 3 d ZW 33/01 Załącznik nr d Prgramu studió WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektromechatronika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: PROFIL:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektromechatronika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: PROFIL: Zał. nr 4 do ZW 13/2019 Zał. nr 1 do Opisu programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektromechatronika I stopień, studia inżynierskie stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Górnictw i Gelgia POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK:

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK: Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*,semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EAC_st_Ii

PLAN STUDIÓW. EAC_st_Ii PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki (W) KIERUNEK: Inżynieria elektrniczna i kmputerwa (ang: Electrnic and Cmputer Engineering (EAC)) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie OBSZAR: nauki techniczne

Bardziej szczegółowo