PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA LOTNICZA JĘZYK STUDIÓW: język plski Zawartść: 1. Zakładane efekty zał. nr 1 2. Prgram studiów zał. nr 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d

2 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): kwalifikacje I stpnia raz kmpetencje inżynierskie d kntynuwania na studiach II stpnia: wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umżliwiająca zrzumienie pdstaw mechaniki, materiałznawstwa i zasad knstrukcji maszyn, wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałści materiałów raz pdstaw knstrukcji maszyn, umżliwiająca zrzumienie i prjektwanie pdstawwych elementów maszyn, umiejętnść wykrzystania d frmułwania i rzwiązywania zadań inżynierskich metd analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, wiedza z zakresu przepływu płynów z uwzględnieniem wszystkich prcesów cieplnych, wiedza na temat zapisu knstrukcji z wykrzystaniem CAD 2D i D, umiejętnść kmunikacji w języku angielskim raz prezentacji i dkumentacji wyników eksperymentu raz prezentacji i dkumentacji wyników zadania charakterze prjektwym P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: magister inżynier kwalifikacje II stpnia Mżliwść kntynuacji studiów: studia III stpnia dktranckie Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent psiada wiedzę i umiejętnści w zakresie: mechaniki, prjektwania, wytwarzania i eksplatacji maszyn i systemów wytwórczych raz technlgii preklgicznych i bezpieczeństwa techniczneg. Jest przygtwany d: twórczeg wykrzystania 1

3 metd i technlgii infrmatycznych wspmagających prjektwanie, wytwarzanie i eksplatację maszyn raz dbór materiałów inżynierskich; kierwania i rzwijania prdukcji w przedsiębirstwach przemysłwych raz zarządzania prcesami technlgicznymi; prwadzenia badań w instytutach naukw-badawczych; zarządzania pracwniami prjektwymi z zakresu knstrukcji maszyn i prcesów technlgicznych; prwadzenia działalnści gspdarczej. Psiada niezbędną wiedzę i umiejętnści w zakresie prjektwania, badania i eksplatacji statków pwietrznych ze szczególnym uwzględnieniem planwania, rganizacji i kntrli prcesu bsługi statków pwietrznych, ich napraw raz remntów. Zna język bcy na pzimie biegłści B2+ raz drugi język bcy na pzimie A1 lub A2. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Prgram zgdny jest z misją uczelni w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętnści z zachwaniem wyskiej jakści raz kształtwanie twórczych, krytycznych i tlerancyjnych sbwści studentów, pprzez rzwijanie i pielęgnwanie silneg pczucia wspólnty akademickiej partej na łącznści intelektualnej i spłecznej studentów i pracwników 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty : nauki techniczne. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów z ptrzebami rynku pracy: Zakładane efekty zapewniają przyrst kmpetencji inżynierskich uzyskanych na I stpniu, głównie w zakresie wiedzy i umiejętnści, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnści w rzwiązywaniu kreślnych prblemów technicznych. Prgram wypsaża więc abslwenta w atrybuty umżliwiające mu dstswanie się d dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. 2

4 L.p.. Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów kierunkwych Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa rdzaj typ 7 1 MSN00 Mechatrnika i systemy sterwania 2 K2MBM_W , T E K Ob K2MBM_U01 2 MSN00 Mechatrnika i systemy sterwania 2 K2MBM_K0 K2MBM_K0 K2MBM_K , T Z P K Ob MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_W , T Z K Ob MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob MSN02 Mechanika analityczna 2 K2MBM_W T Z K Ob 7 MSN01 Mdelwanie i ptymalizacja 1 K2MBM_W T E K Ob 8 MSN01 Mdelwanie i ptymalizacja 2 K2MBM_U ,2 T Z P K Ob 9 MSN192 Zintegrwane systemy wytwarzania 2 K2MBM_W T Z K Ob 10 MSN192 Zintegrwane systemy wytwarzania 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob K2MBM_U0 K2MBM_U07 11 MSN10 Seminarium dyplmwe 2 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K0 K2MBM_K , T Z P K Ob Razem ,2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy

5 L.p. Razem (dla mdułów kierunkwych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,2.2 Lista mdułów wybieralnych.2.1 Lista mdułów gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. 2 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa rdzaj typ 7 1 Nauki zarządzaniu 1 K2MBM_W , T Z O K W 2 HMH1000BK Przedmit humanistyczny 1 K2MBM_W07 K2MBM_K , T Z O K W Razem L.p Mduł Języki bce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa rdzaj typ 7 1 JZL10000BK Język bcy (kntynuacja) pzim B2+ 1 K2MBM_U ,7 T Z O P KO W 2 JZL10000BK Język bcy pzim A1 lub A2 K2MBM_U , T Z O P KO W Razem ,2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 1

6 Razem dla mdułów gólneg: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,2 Lp.2.2. Lista mdułów kierunkwych Mduł Bezpieczeństw techniczne (min. punkty ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS łączna Frma 2 Kurs/grupa 1 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 2 K2MBM_W T Z K W 2 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W MSN002 Analiza awaryjnści maszyn energetycznych 2 K2MBM_W T Z K W MSN002 Analiza awaryjnści maszyn energetycznych 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W MSN00 Failure Analysis f Machine and Devices 2 K2MBM_W T Z K W MSN00 Failure Analysis f Machine and Devices 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W Razem ,2 L.p Mduł Prjekt indywidualny magisterski (min. 9 pkt ECTS): Nazwa (grupę 1 MSN12 Prjekt indywidualny magisterski kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS łączna K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K0 pkt. ECTS Razem Frma 2 rdzaj typ 7 Kurs/grupa rdzaj typ T Z P K W 2

7 L.p Mduł Praca dyplmwa magisterska (min. 20 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa rdzaj typ 7 1 MSN110 Praca dyplmwa magisterska K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K T Z P K W K2MBM_K0 Razem BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów kierunkwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s Lista mdułów specjalnściwych.2..1 Mduł specjalnść Inżynieria ltnicza (min. pkt ECTS) pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa kierunk. Nazwa (grupę Lp efektu zali- w ć l p s ZZU CNPS łączna czenia uczel- niany prakty- rdzaj typ 7 cznym 1 MSN0080 Budwa statków latających 2 S2ILO_W T Z S W 2 MSN0080 Budwa statków latających 1 S2ILO_U ,7 T Z P S W MSN029 Instalacje energetyczne statków pwietrznych 1 S2ILO_W , T Z S W MSN029 Instalacje energetyczne statków pwietrznych 1 S2ILO_U ,7 T Z P S W MSN0790 Pdstawy terii drgań 2 S2ILO_W T E S W

8 MSN0790 Pdstawy terii drgań 1 S2ILO_U ,7 T Z P S W 7 MSN081 Praw ltnicze 1 S2ILO_W , T Z S W 8 MSN081 Praw ltnicze 1 S2ILO_U ,7 T Z P S W 9 MSN0910 Prjektwanie zespłów napędwych 2 S2ILO_W T E S W 10 MSN0910 Prjektwanie zespłów napędwych 1 S2ILO_U ,7 T Z P S W 11 MSN0910 Prjektwanie zespłów napędwych 1 S2ILO_U ,7 T Z P S W 12 MSN1281 Trwałść i niezawdnść statków pwietrznych 2 S2ILO_W T Z S W 1 MSN171 Wybrane zagadnienia mechaniki płynów 1 S2ILO_W , T Z S W 1 MSN171 Wybrane zagadnienia mechaniki płynów 1 S2ILO_U ,7 T Z P S W 1 MSN171 Wybrane zagadnienia mechaniki płynów 1 S2ILO_U ,7 T Z P S W 1 MSN0200 Dynamika ltu i aersprężystść statków 2 S2ILO_W T E S W 17 MSN0200 Dynamika ltu i aersprężystść statków 2 S2ILO_U , T Z P S W 18 MSN090 Mechanika ltu śmigłwców 2 S2ILO_W T Z S W 19 MSN090 Mechanika ltu śmigłwców 1 S2ILO_U ,7 T Z P S W 20 MSN090 Mechanika ltu śmigłwców 1 S2ILO_U ,7 T Z P S W 21 MSN02 Metdy numeryczne w prjektwaniu knstrukcji S2ILO_U T Z P S W 22 MSN171 Zarządzanie bezpieczeństwem w ltnictwie 2 S2ILO_W T Z S W Razem , 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów specjalnściwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,

9 .. Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej magisterska semestrów pracy dyplmwej punktów ECTS 1 20 MSN110 Charakter pracy dyplmwej eksperymentalna/prjektwa/studialn-analityczna punktów ECTS. Spsby weryfikacji zakładanych efektów Typ wykład ćwiczenia labratrium prjekt seminarium praca dyplmwa Spsby weryfikacji zakładanych efektów egzamin, klkwium test, klkwium, cena pszczególnych zadań wejściówka, sprawzdanie z labratrium brna prjektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej przygtwana praca dyplmwa. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem ),0 punktów ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 0 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych 0 punktów ECTS 0

10 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 10 w tym labratryjnych i prjektwych 7 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych 9 w tym labratryjnych i prjektwych w tym praca dyplmwa punktów ECTS 9 9. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując mduły ferwane na zajęciach uczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O) punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ECTS) 70 punktów ECTS (78 %) 11. Zakres egzaminu dyplmweg 1. Zagadnienia teretyczne 1.1. Układy swbdne i nieswbdne, więzy i ich klasyfikacja Budwa i działanie kmputerwych systemów pmiarwych. 1.. Flatter skrzydła - bjawy, przyczyny, metdy eliminacji. 1.. Dywergencja skrzydła samltu 1.. Ciąg wirnika nśneg przy pływie siwym. 1.. Mment reakcyjny wirnika nśneg Sterwnść śmigłwca Miary bezpieczeństwa ltniczeg Klasyfikacji wypadków ltniczych Nadmiarwanie w knstrukcjach ltniczych. 2. Zagadnienia knstrukcyjne 2.1. Przetwrniki analgw-cyfrwe w systemach akwizycji danych

11 2.2. Czujniki w systemach akwizycji danych 2.. Buffeting knstrukcji ltniczych 2.. Drgania typu Shimmy 2.. Metdyka wstępnych bliczeń gazdynamicznych jednprzepływwych silników turbinwych 2.. Metdyka wstępnych bliczeń gazdynamicznych dwuprzepływwych silników turbinwych 2.7. Budwa i działanie instalacji klimatyzacji statku pwietrzneg 2.8. Knstrukcja i działanie instalacji paliwwych statków pwietrznych 2.9. Budwa i działanie instalacji hydraulicznych statków pwietrznych Materiały knstrukcyjne stswane w budwie statków pwietrznych.. Zagadnienia eksplatacyjne.1. Metdy kształtwania niezawdnści w prcesie prjektwania statków pwietrznych.2. Zasady kntrli sprawnści systemów: paliwweg, hydrauliczneg i pneumatyczneg.. Metdyka badania wypadku ltniczeg.. Charakterystyka zjawisk wpływających na fizyczne starzenie się biektów technicznych.. Rdzaje trwałści statków pwietrznych.. Zagadnienia wytrzymałści zmęczeniwej pdzespłów statku pwietrzneg.7. Mdele niezawdnściwe.8. Licencjnwanie persnelu ltniczeg.9. Pszukiwanie i ratwnictw ltnicze.10. Charakterystyka metd bsługiwania statków pwietrznych. 12. Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Lp. kursu Nazwa kursu Termin d... (numer semestru) Uchwała RW nr /D/2008 z dnia Warunkiem dpuszczenia studenta d realizacji mdułu praca dyplmwa jest zaliczenie wszystkich przedmitów bjętych planem studiów w semestrach pprzedzających semestr dyplmwy. 1. Plan studiów (załącznik nr 1) 7

12 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA NISKICH TEMPERATUR JĘZYK STUDIÓW: język plski Zawartść: 2. Zakładane efekty zał. nr 1. Prgram studiów zał. nr 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d

13 1. Opis PROGRAM STUDIÓW (Inżynieria niskich temperatur) Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): kwalifikacje I stpnia raz kmpetencje d kntynuwania na studiach II stpnia: wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umżliwiająca zrzumienie pdstaw mechaniki, materiałznawstwa i zasad knstrukcji maszyn, wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałści materiałów raz pdstaw knstrukcji maszyn, umżliwiająca zrzumienie i prjektwanie pdstawwych elementów maszyn, umiejętnść wykrzystania d frmułwania i rzwiązywania zadań inżynierskich metd analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, wiedza z zakresu przepływu płynów z uwzględnieniem wszystkich prcesów cieplnych, wiedza na temat zapisu knstrukcji z wykrzystaniem CAD 2D i D, umiejętnść kmunikacji w języku angielskim raz prezentacji i dkumentacji wyników eksperymentu raz prezentacji i dkumentacji wyników zadania charakterze prjektwym Mżliwść kntynuacji studiów: studia III stpnia dktranckie P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: magister kwalifikacje II stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent psiada wiedzę i umiejętnści w zakresie: mechaniki, prjektwania, wytwarzania i eksplatacji maszyn i systemów wytwórczych raz technlgii preklgicznych i bezpieczeństwa techniczneg. Jest przygtwany d: twórczeg wykrzystania metd i technlgii infrmatycznych wspmagających prjektwanie, wytwarzanie i eksplatację maszyn raz dbór materiałów inżynierskich; kierwania i rzwijania prdukcji w przedsiębirstwach przemysłwych raz 9

14 zarządzania prcesami technlgicznymi; prwadzenia badań w instytutach naukw-badawczych; zarządzania pracwniami prjektwymi z zakresu knstrukcji maszyn i prcesów technlgicznych; prwadzenia działalnści gspdarczej. Psiada niezbędną wiedzę i umiejętnści w zakresie prjektwania, badania i eksplatacji maszyn i urządzeń generujących niskie temperatury, dpwiedni d - C w chłdnictwie raz w zakresie d 120 K (-1 C) d ułamków Kelwina w krigenice, m.in. dla ptrzeb techniki, nauki i medycyny. Zna język bcy na pzimie biegłści B2+. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Prgram zgdny jest z misją uczelni w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętnści z zachwaniem wyskiej jakści raz kształtwanie twórczych, krytycznych i tlerancyjnych sbwści studentów, pprzez rzwijanie i pielęgnwanie silneg pczucia wspólnty akademickiej partej na łącznści INNelektualnej i spłecznej studentów i pracwników.. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty : nauki techniczne. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów z ptrzebami rynku pracy: Zakładane efekty zapewniają przyrst kmpetencji inżynierskich uzyskanych na I stpniu, głównie w zakresie wiedzy i umiejętnści, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnści w rzwiązywaniu kreślnych prblemów technicznych. Prgram wypsaża więc abslwenta w atrybuty umżliwiające mu dstswanie się d dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. 10

15 Lp. Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów kierunkwych Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna Kurs/grupa 1 MSN02 Mechanika analityczna 2 K2MBM_W ,00 T Z K Ob 2 MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_W ,0 T Z K Ob MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob MSN00 Mechatrnika i systemy sterwania 2 K2MBM_W ,0 T E K Ob K2MBM_U01 MSN00 Mechatrnika i systemy sterwania 2 K2MBM_K0 K2MBM_K0 K2MBM_K ,0 T Z P K Ob 7 MSN01 Mdelwanie i ptymalizacja 1 K2MBM_W ,00 T E K Ob 8 MSN01 Mdelwanie i ptymalizacja 2 K2MBM_U ,2 T Z P K Ob 9 MSN192 Zintegrwane systemy wytwarzania 2 K2MBM_W ,00 T Z K Ob 10 MSN192 Zintegrwane systemy wytwarzania 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob K2MBM_U0 K2MBM_U07 11 MSN10 Seminarium dyplmwe 2 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K0 K2MBM_K ,0 T Z P K Ob Razem ,0 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy rdzaj typ 7

16 Lp Razem (dla mdułów kierunkwych): punktów ECTS punktów w ć l p s ZZU CNPS ECTS ,0.2 Lista mdułów wybieralnych.2.1 Lista mdułów gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. 2 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna Kurs/grupa 1 HMH1000BK Przedmit humanistyczny 1 K2MBM_W07 K2MBM_K ,0 T Z O KO W 2 Nauki zarządzaniu 1 K2MBM_W ,0 T Z O KO W Razem ,00 Lp Mduł Języki bce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna rdzaj Kurs/grupa 1 JZL10000BK Język bcy (kntynuacja) pzim B2+ 1 K2MBM_U ,7 T Z O P KO W 2 JZL10000BK Język bcy pzim A1 lub A2 K2MBM_U ,0 T Z O P KO W Razem ,2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy rdzaj typ 7 typ 7 1

17 Lp Razem dla mdułów gólneg: punktów ECTS punktów w ć l p s ZZU CNPS ECTS , Lista mdułów kierunkwych Mduł Bezpieczeństw techniczne (min punkty ECTS) Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna Kurs/grupa K2MBM_W0 1 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń ,00 T Z K W K2MBM_K0 2 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W MSN002 Analiza awaryjnści maszyn energetycznych 2 S2MUE_W ,00 T Z K W MSN002 Analiza awaryjnści maszyn energetycznych 1 S2MUE_U ,7 T Z P K W K2MBM_W0 MSN00 Failure Analysis f Machines and Devices ,00 T Z K W K2MBM_K0 MSN00 Failure Analysis f Machines and Devices 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W Razem ,7 Lp Mduł Prjekt indywidualny magisterski (min. 9 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna rdzaj Kurs/grupa 1 MSN12 Prjekt indywidualny magisterski K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K ,00 T Z P K W K2MBM_K0 Razem ,00 rdzaj typ 7 typ 7 2

18 Lp Mduł Praca dyplmwa magisterska (min. 20 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS łączna Frma 2 Kurs/grupa 1 MSN110 Praca dyplmwa magisterska K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K ,00 T Z P K W K2MBM_K0 Razem 00 20,00 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Lp Razem dla mdułów kierunkwych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK ,7... Lista mdułów specjalnściwych.2..1 Mduł specjalnść Inżynieria niskich temperatur (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna rdzaj Kurs/grupa Termdynamiczne pdstawy inżynierii niskich 1 MSN S2INN_W ,00 T Z S W temperatur Termdynamiczne pdstawy inżynierii niskich 2 MSN S2INN_U ,7 T Z P S W temperatur MSN0 Krigenika 2 S2INN_W ,00 T E S W rdzaj typ 7 typ 7

19 MSN0 Krigenika 2 S2INN_U ,0 T Z P S W MSN0 Krigenika 2 S2INN_U ,0 T Z P S W MSN012 Chłdnictw sprężarkwe i absrpcyjne 2 S2INN_W ,00 T E S W 7 MSN012 Chłdnictw sprężarkwe i absrpcyjne 1 S2INN_U ,7 T Z P S W 8 MSN012 Chłdnictw sprężarkwe i absrpcyjne 2 S2INN_U ,0 T Z P S W 9 MSN011 Materiały raz czynniki chłdnicze i krigeniczne 2 S2INN_W ,00 T Z S W 10 MSN021 Nrmatywy i kdy prjektwe 1 S2INN_W ,0 T Z S W 11 MSN0272 Kmputerwe wspmaganie prjektwania urządzeń nisktemperaturwych 2 S2INN_U ,0 T Z P S W 12 MSN102 Systemy knwersji energii 2 S2INN_W ,00 T E S W 1 MSN102 Systemy knwersji energii 2 S2INN_U ,0 T Z P S W 1 MSN11 Urządzenia i instalacje nisktemperaturwe 1 S2INN_W ,0 T Z S W 1 MSN11 Urządzenia i instalacje nisktemperaturwe S2INN_U ,2 T Z P S W 1 MSN112 Technlgie gazwe i krigeniczne 1 S2INN_W ,0 T Z S W 17 MSN112 Technlgie gazwe i krigeniczne 1 S2INN_U ,7 T Z P S W 18 MSN10 Systemy krigeniczne 1 S2INN_W ,0 T Z S W 19 MSN10 Systemy krigeniczne 1 S2INN_U ,7 T Z P S W 20 MSN01 Nadprzewdnictw stswane 1 S2INN_W ,0 T Z S W 21 MSN022 Numeryczna analiza zjawisk przepływwych 1 S2INN_U ,7 T Z P S W Razem ,00 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów specjalnściwych: punktów ECTS punktów w ć l p s ZZU CNPS ECTS ,00

20 .. Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej magisterska semestrów pracy dyplmwej punktów ECTS 1 20 MSN110 Charakter pracy dyplmwej eksperymentalna/prjektwa/studialn-analityczna punktów ECTS. Spsby weryfikacji zakładanych efektów Typ wykład ćwiczenia labratrium prjekt seminarium praca dyplmwa Spsby weryfikacji zakładanych efektów egzamin, klkwium test, klkwium, cena pszczególnych zadań wejściówka, sprawzdanie z labratrium brna prjektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej przygtwana praca dyplmwa. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem ), punktów ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 0 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych 0 punktów ECTS 0

21 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 10 w tym labratryjnych i prjektwych 7 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych 1 w tym labratryjnych i prjektwych w tym praca dyplmwa 2 20 punktów ECTS 1 9. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując mduły ferwane na zajęciach uczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O) punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ECTS) 70 punktów ECTS (78 %) 11. Zakres egzaminu dyplmweg 1. Zagadnienia teretyczne 1.1. Zasad niesiągalnści zera bezwzględneg i jej knsekwencje Zależnść pmiędzy temperaturą i energią. 1.. Optymalizacja prcesów i urządzeń cieplnych metdą minimalizacji generwania entrpii. 1.. Obieg chłdniczy Lindeg i jeg prównanie z cyklem Carnta. 1.. Różnice pmiędzy rzeczywistym i teretycznym biegiem parwym ziębiarek sprężarkwych. 1.. Sprężanie praca, ciepł, ptymalizacja prcesu raz jeg znaczenie dla biegów chłdniczych i krigenicznych Kgeneracja i trigeneracja definicje i ich zastswanie Rzprężanie izentrpwe, dławienie izentalpwe raz wypływ swbdny pis i prównanie prcesów Skraplarki i chłdziarki Jule a-thmsna - dwzrwanie cykli na wykresie T-s, bilans energetyczny, wydajnść Skraplarki i chłdziarki Claude a - dwzrwanie cykli na wykresie T-s, bilans energetyczny, wydajnść.

22 1.11. Pdstawy działania i schematy przepływwe chłdziarek krigenicznych Metdy uzyskiwania temperatur pniżej 1 K Termdynamiczne pdstawy rzdziału mieszanin gazwych Nadprzewdnictw definicja i pis zjawiska Zastswanie próżni w urządzeniach krigenicznych. 2. Zagadnienia knstrukcyjne 2.1. Wymienniki ciepła stswanie w urządzeniach krigenicznych Izlacje w urządzeniach krigenicznych i chłdniczych. 2.. Instalacje rektyfikacji pwietrza schematy przepływwe. 2.. Materiały stswane w urządzeniach krigenicznych. 2.. Charakterystyka knstrukcji krigenicznych rurciągów jedn- i wielkanałwych. 2.. Zbirniki skrplnych gazów - charakterystyka budwy i pdstawy prjektwe Budwa kristatów helwych zalewwych i przepływwych Budwa krigenicznej chłdziarki Stirlinga Budwa krigenicznej chłdziarki Giffrda-McMachna Budwa krigenicznych pmp próżniwych Rdzaje chłdziarek sprężarkwych i ich pdstawwe parametry knstrukcyjne.. Zagadnienia eksplatacyjne.1. Zasady bezpieczneg psługiwania się czynnikami krigenicznymi..2. Zasady kristatwania magnesów nadprzewdzących kąpielą w helu ciekłym... Zasady kristatwania magnesów nadprzewdzących helem nadkrytycznym... Smarwanie ruchmych elementów urządzeń krigenicznych... Zaptrzebwanie energetyczne i sprawnść termdynamiczna urządzeń krigenicznych... Zastswanie helu nadciekłeg..7. Zasady eksplatacji wyskwydajnych krigenicznych pmp próżniwych..8. Pdstawwe zasady stswania naturalnych i syntetycznych czynników chłdniczych w instalacjach chłdniczych..9. Pdstawwe zasady regulacji parametrów pracy sprężarkwej instalacji chłdniczej..10. Mżliwści zastswania urządzeń absrpcyjnych w układach kgeneracji i trigeneracji. 7

23 12. Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Lp. kursu Uchwała RW nr /D/2008 z dnia Nazwa kursu Warunkiem dpuszczenia studenta d realizacji mdułu praca dyplmwa jest zaliczenie wszystkich przedmitów bjętych planem studiów w semestrach pprzedzających semestr dyplmwy. Termin d... (numer semestru) 1. Plan studiów (załącznik nr 1) 8

24 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA I APARATURA PROCESOWA JĘZYK STUDIÓW: język plski Zawartść:. Zakładane efekty zał. nr 1. Prgram studiów zał. nr 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d

25 2. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): kwalifikacje I stpnia raz kmpetencje inżynierskie d kntynuwania na studiach II stpnia: wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umżliwiająca zrzumienie pdstaw mechaniki, materiałznawstwa i zasad knstrukcji maszyn, wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałści materiałów raz pdstaw knstrukcji maszyn, umżliwiająca zrzumienie i prjektwanie pdstawwych elementów maszyn, umiejętnść wykrzystania d frmułwania i rzwiązywania zadań inżynierskich metd analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, wiedza z zakresu przepływu płynów z uwzględnieniem wszystkich prcesów cieplnych, wiedza na temat zapisu knstrukcji z wykrzystaniem CAD 2D i D, umiejętnść kmunikacji w języku angielskim raz prezentacji i dkumentacji wyników eksperymentu raz prezentacji i dkumentacji wyników zadania charakterze prjektwym P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: magister inżynier kwalifikacje II stpnia Mżliwść kntynuacji studiów: studia III stpnia dktranckie Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent psiada wiedzę i umiejętnści w zakresie: mechaniki, prjektwania, wytwarzania i eksplatacji maszyn i systemów wytwórczych raz technlgii preklgicznych i bezpieczeństwa techniczneg. Jest przygtwany d: twórczeg wykrzystania metd i technlgii infrmatycznych wspmagających prjektwanie, wytwarzanie i eksplatację maszyn raz dbór materiałów inżynierskich; kierwania i rzwijania prdukcji w przedsiębirstwach przemysłwych raz zarządzania prcesami technlgicznymi; prwadzenia badań w instytutach naukw-badawczych; 10

26 zarządzania pracwniami prjektwymi z zakresu knstrukcji maszyn i prcesów technlgicznych; prwadzenia działalnści gspdarczej. Psiada niezbędną wiedzę i umiejętnści w zakresie prjektwania, badania i eksplatacji aparatury i urządzeń dla realizacji peracji jednstkwych inżynierii prceswej m.in. filtracji, sedymentacji, mieszania, dpylania, rektyfikacji, krystalizacji, ekstrakcji, adsrpcji. Ptrafi kntrlwać prcesy wytwarzania i przetwarzania substancji m.in. paliwa, surwce, wda, żywnść, farmaceutyki, dpady. Zna język bcy na pzimie biegłści B2+ raz drugi język bcy na pzimie A1 lub A2. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Prgram zgdny jest z misją uczelni w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętnści z zachwaniem wyskiej jakści raz kształtwanie twórczych, krytycznych i tlerancyjnych sbwści studentów, pprzez rzwijanie i pielęgnwanie silneg pczucia wspólnty akademickiej partej na łącznści intelektualnej i spłecznej studentów i pracwników. 7. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty : nauki techniczne. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów z ptrzebami rynku pracy: Zakładane efekty zapewniają przyrst kmpetencji inżynierskich uzyskanych na I stpniu, głównie w zakresie wiedzy i umiejętnści, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnści w rzwiązywaniu kreślnych prblemów technicznych. Prgram wypsaża więc abslwenta w atrybuty umżliwiające mu dstswanie się d dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. 11

27 Lp. Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów kierunkwych Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS łączna Frm a 2 kur su/ grup y kurs ów Kurs/grupa 1 MSN02 Mechanika analityczna 2 K2MBM_W T Z K Ob 2 MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_W , T Z K Ob MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob MSN00 Mechatrnika i systemy sterwania 2 K2MBM_W , T E K Ob MSN00 Mechatrnika i systemy sterwania 2 K2MBM_U01 K2MBM_K02 K2MBM_K0 K2MBM_K0 rdzaj , T Z P K Ob 7 MSN01 Mdelwanie i ptymalizacja 1 K2MBM_W T E K Ob 8 MSN01 Mdelwanie i ptymalizacja 2 K2MBM_U ,2 T Z P K Ob 9 MSN192 Zintegrwane systemy wytwarzania 2 K2MBM_W T Z K Ob 10 MSN192 Zintegrwane systemy wytwarzania 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob 11 MSN10 Seminarium dyplmwe 2 K2MBM_U0 K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K0 K2MBM_K0 Razem , 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy , T Z P K Ob typ 7

28 Lp Razem (dla mdułów kierunkwych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,.2 Lista mdułów wybieralnych.2.1 Lista mdułów gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. 2 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna Kurs/grupa 1 HSN100200BK Przedmit humanistyczny 1 K2MBM_W07 K2MBM_K , T Z O KO W 2 ZSN100200BK Nauki zarządzaniu 1 K2MBM_W , T Z O KO W Razem Lp Mduł Języki bce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS łączna Frma 2 rdzaj Kurs/grupa 1 JZL100BK Język bcy (kntynuacja) pzim B2+ 1 K2MBM_U ,7 T Z O P KO W 2 JZL100BK Język bcy (drugi), dwlny pzim K2MBM_U , T Z O P KO W Razem ,2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy rdzaj typ 7 typ 7 1

29 Lp Razem dla mdułów gólneg: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s , Lista mdułów kierunkwych Mduł Bezpieczeństw techniczne (min. punkty ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS łączna Frma 2 Kurs/grupa 1 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 2 K2MBM_W T Z K W 2 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W MSN002 Analiza awaryjnści maszyn energetycznych 2 K2MBM_W T Z K W MSN002 Analiza awaryjnści maszyn energetycznych 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W MSN00 Failure Analysis f Machine and Devices 2 K2MBM_W T Z K W MSN00 Failure Analysis f Machine and Devices 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W Razem ,2 Lp Mduł Prjekt indywidualny magisterski (min. 9 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna rdzaj Kurs/grupa 1 MSN12 Prjekt indywidualny magisterski K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K T Z P K W K2MBM_K0 Razem rdzaj typ 7 typ 7 2

30 Lp Mduł Praca dyplmwa magisterska (min. 20 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna Kurs/grupa 1 MSN110 Praca dyplmwa magisterska K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K T Z P K W K2MBM_K0 Razem BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Lp Razem dla mdułów kierunkwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK w ć l p s ,7... Lista mdułów specjalnściwych 1 MSN MSN Mduł specjalnść Inżynieria i aparatura prceswa (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Kmputerwe wspmaganie prjektów inżynierskich Kmputerwe wspmaganie prjektów inżynierskich kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS 1 2 S2IAP_W0 K2MBM_K0 K2MBM_K0 S2IAP_U0 K2MBM_K0 K2MBM_K0 pkt. ECTS Frma 2 łączna rdzaj Kurs/grupa rdzaj , Z S W , Z P S W typ 7 typ 7

31 Knstrukcja i eksplatacja aparatury MSN S2IAP_W , Z S W prceswej Knstrukcja i eksplatacja aparatury MSN S2IAP_U , Z P S W prceswej MSN01 Krystalizacja i krystalizatry 2 S2IAP_W Z S W MSN01 Krystalizacja i krystalizatry 1 S2IAP_U ,7 Z P S W 7 MSN000 Mieszanie i mieszalniki 1 S2IAP_U ,7 Z P S W 8 MSN000 Mieszanie i mieszalniki 1 S2IAP_U ,7 Z P S W 9 MSN01 Operacje dynamiczne w inżynierii prceswej 2 S2IAP_W E S W 10 MSN01 Operacje dynamiczne w inżynierii prceswej 2 S2IAP_U , Z P S W 11 MSN120 Termdynamika prceswa 1 S2IAP_W , E S W 12 MSN120 Termdynamika prceswa 1 S2IAP_U ,7 Z P S W 1 MSN110 Wymienniki ciepła i wyparki 1 S2IAP_W , Z S W 1 MSN110 Wymienniki ciepła i wyparki 1 S2IAP_U ,7 Z P S W 1 MSN021 Metdy i aparaty d rzdziału zawiesin 1 S2IAP_W , Z S W 1 MSN021 Metdy i aparaty d rzdziału zawiesin 1 S2IAP_U ,7 Z P S W Pmiary własnści rztwrów, zawiesin i 17 MSN082 2 S2IAP_W Z S W materiałów ziarnistych Pmiary własnści rztwrów, zawiesin i 18 MSN082 2 S2IAP_U , Z P S W materiałów ziarnistych Operacje dyfuzyjn-cieplne w inżynierii 19 MSN0 2 S2IAP_W E S W prceswej Operacje dyfuzyjn-cieplne w inżynierii 20 MSN0 2 S2IAP_U , Z P S W prceswej Operacje dyfuzyjn-cieplne w inżynierii 21 MSN0 1 S2IAP_U ,7 Z P S W prceswej Prjektwanie kmplekswe systemów 22 MSN S2IAP_W Z S W technlgicznych Prjektwanie kmplekswe systemów 2 MSN S2IAP_U ,7 Z P S W technlgicznych Razem BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów specjalnściwych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS

32 .. Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej magisterska semestrów pracy dyplmwej punktów ECTS 1 20 MSN110 Charakter pracy dyplmwej eksperymentalna/prjektwa/studialn-analityczna punktów ECTS. Spsby weryfikacji zakładanych efektów Typ wykład ćwiczenia labratrium prjekt seminarium praca dyplmwa Spsby weryfikacji zakładanych efektów egzamin, klkwium test, klkwium, cena pszczególnych zadań wejściówka, sprawzdanie z labratrium brna prjektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej przygtwana praca dyplmwa. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem ), punktów ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 0 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych 0 punktów ECTS 0

33 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 10 w tym labratryjnych i prjektwych 7 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych 1 w tym labratryjnych i prjektwych w tym praca dyplmwa 2 20 punktów ECTS 1 9. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując mduły ferwane na zajęciach uczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O) punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ECTS) 70 punktów ECTS (78 %) 11. Zakres egzaminu dyplmweg 1. Zagadnienia teretyczne 1.1. Ruch cząstki w płynie, prędkść padania Prces filtracji, pdstawwe równanie, filtracja pd stałym ciśnieniem. 1.. Obliczanie przepnwych wymienników ciepła: rzkład temperatury, równania bilansu strumienia ciepła. 1.. Obliczanie mcy mieszania. Intensywnść mieszania. 1.. Wnikanie i przenikanie masy. 1.. Destylacja prsta, bliczanie składu destylatu teretyczna półek w klumnie rektyfikacyjnej Obliczenia bilanswe w prcesach absrpcji i desrpcji Pdstawy teretyczne prcesu krystalizacji Istta prcesu adsrpcji Charakterystyka materiałów ziarnistych, definicje wielkści cząstek i współczynników kształtu.

34 2. Zagadnienia knstrukcyjne 2.1. Rzwiązania knstrukcyjne sadników Aparaty d filtracji. 2.. Hydrcyklny i cyklny, knstrukcja i zasada działania. 2.. Budwa i zasada działania wirówek. 2.. Mieszalniki cieczy, rzwiązania knstrukcyjne, rdzaje mieszadeł. 2.. Knstrukcja przepnwych wymienników ciepła Aparaty wyparne, knstrukcje, zasady działania Aparaty d krystalizacji, knstrukcje, zasady działania Aparaty klumnwe półkwe i z wypełnieniem Urządzenia d dpylania gazów.. Zagadnienia eksplatacyjne.1. Metdy wyznaczania składu granulmetryczneg materiałów ziarnistych..2. Współpraca urządzeń d rzdziału zawiesin (hydrcykln, sadnik, filtr) w prcesach technlgicznych... Kmpensacja wydłużeń cieplnych w przepnwych wymiennikach ciepła... Optymalny czas filtracji... Wytwarzanie zawiesin w mieszalnikach... Przepływ dwufazwy gaz ciecz w klumnie z wypełnieniem..7. Dbór prędkści gazu w klumnie półkwej..8. Wybór metdy krystalizacji i typu krystalizatra..9. Zastswanie prcesów absrpcyjn-desrpcyjnych..10 Zastswanie prcesu adsrpcji w przemyśle. 12. Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Lp. kursu Nazwa kursu Termin d... (numer semestru) Uchwała RW nr /D/2008 z dnia Warunkiem dpuszczenia studenta d realizacji mdułu praca dyplmwa jest zaliczenie wszystkich przedmitów bjętych planem studiów w semestrach pprzedzających semestr dyplmwy. 1. Plan studiów (załącznik nr 1) 7

35 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ: MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE JĘZYK STUDIÓW: język plski Zawartść: 1. Zakładane efekty zał. nr 1 2. Prgram studiów zał. nr 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d

36 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): kwalifikacje I stpnia raz kmpetencje inżynierskie d kntynuwania na studiach II stpnia: wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umżliwiająca zrzumienie pdstaw mechaniki, materiałznawstwa i zasad knstrukcji maszyn, wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałści materiałów raz pdstaw knstrukcji maszyn, umżliwiająca zrzumienie i prjektwanie pdstawwych elementów maszyn, umiejętnść wykrzystania d frmułwania i rzwiązywania zadań inżynierskich metd analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, wiedza z zakresu przepływu płynów z uwzględnieniem wszystkich prcesów cieplnych, wiedza na temat zapisu knstrukcji z wykrzystaniem CAD 2D i D, umiejętnść kmunikacji w języku angielskim raz prezentacji i dkumentacji wyników eksperymentu raz prezentacji i dkumentacji wyników zadania charakterze prjektwym Mżliwść kntynuacji studiów: studia III stpnia dktranckie P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: magister inżynier kwalifikacje II stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent psiada wiedzę i umiejętnści w zakresie: mechaniki, prjektwania, wytwarzania i eksplatacji maszyn i systemów wytwórczych raz technlgii preklgicznych i bezpieczeństwa techniczneg. Jest przygtwany d: twórczeg wykrzystania 9

37 metd i technlgii infrmatycznych wspmagających prjektwanie, wytwarzanie i eksplatację maszyn raz dbór materiałów inżynierskich; kierwania i rzwijania prdukcji w przedsiębirstwach przemysłwych raz zarządzania prcesami technlgicznymi; prwadzenia badań w instytutach naukw-badawczych; zarządzania pracwniami prjektwymi z zakresu knstrukcji maszyn i prcesów technlgicznych; prwadzenia działalnści gspdarczej. Psiada niezbędną wiedzę i umiejętnści w zakresie prjektwania, wytwarzania raz badania i eksplatacji maszyn i urządzeń wykrzystywanych w prcesie knwersji energii i jej dystrybucji. Zna język bcy na pzimie biegłści B2+ raz drugi język bcy na pzimie A1 lub A2. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Prgram zgdny jest z misją uczelni w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętnści z zachwaniem wyskiej jakści raz kształtwanie twórczych, krytycznych i tlerancyjnych sbwści studentów, pprzez rzwijanie i pielęgnwanie silneg pczucia wspólnty akademickiej partej na łącznści intelektualnej i spłecznej studentów i pracwników 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty : nauki techniczne. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów z ptrzebami rynku pracy: Zakładane efekty zapewniają przyrst kmpetencji inżynierskich uzyskanych na I stpniu, głównie w zakresie wiedzy i umiejętnści, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnści w rzwiązywaniu kreślnych prblemów technicznych. Prgram wypsaża więc abslwenta w atrybuty umżliwiające mu dstswanie się d dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. 10

38 Lp. Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów kierunkwych Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna Kurs/grupa 1 MSN02 Mechanika analityczna 2 K2MBM_W T Z K Ob 2 MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_W , T Z K Ob MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob MSN1 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob MSN00 Mechatrnika i systemy sterwania 2 K2MBM_W , T E K Ob MSN00 Mechatrnika i systemy sterwania 2 K2MBM_U , T Z P K Ob 7 MSN01 Mdelwanie i ptymalizacja 1 K2MBM_W T E K Ob 8 MSN01 Mdelwanie i ptymalizacja 2 K2MBM_U ,2 T Z P K Ob 9 MSN192 Zintegrwane systemy wytwarzania 2 K2MBM_W T Z K Ob 10 MSN192 Zintegrwane systemy wytwarzania 1 K2MBM_U ,7 T Z P K Ob K2MBM_U0 K2MBM_U07 11 MSN10 Seminarium dyplmwe 2 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K0 K2MBM_K , T Z P K Ob Razem , 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Razem (dla mdułów kierunkwych): punktów ECTS punktów w ć l p s ZZU CNPS ECTS , rdzaj typ 7 11

39 Lp.2 Lista mdułów wybieralnych.2.1 Lista mdułów gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. 2 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna Kurs/grupa 1 HMH1000BK Przedmit humanistyczny 1 K2MBM_W07 K2MBM_K , T Z O KO W 2 Nauki zarządzaniu 1 K2MBM_W , T Z O KO W Razem Lp Mduł Języki bce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS Frma 2 łączna rdzaj Kurs/grupa 1 JZL10000BK Język bcy (kntynuacja) pzim B2+ 1 K2MBM_U ,7 T Z O P KO W 2 JZL10000BK Język bcy pzim A1 lub A2 K2MBM_U , T Z O P KO W Razem ,2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów gólneg: punktów ECTS punktów w ć l p s ZZU CNPS ECTS ,2 rdzaj typ 7 typ 7 12

40 Lp.2.2. Lista mdułów kierunkwych Mduł Bezpieczeństw techniczne (min. punkty ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS łączna Frma 2 Kurs/grupa 1 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 2 K2MBM_W T Z K W 2 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W MSN002 Analiza awaryjnści maszyn energetycznych 2 K2MBM_W T Z K W MSN002 Analiza awaryjnści maszyn energetycznych 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W MSN00 Failure Analysis f Machine and Devices 2 K2MBM_W T Z K W MSN00 Failure Analysis f Machine and Devices 1 K2MBM_U ,7 T Z P K W Razem ,2 Lp Mduł Prjekt indywidualny magisterski (min. 9 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS łączna Frma 2 rdzaj Kurs/grupa 1 MSN12 Prjekt indywidualny magisterski K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K T Z P K W K2MBM_K0 Razem Lp Mduł Praca dyplmwa magisterska (min. 20 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS łączna Frma 2 rdzaj Kurs/grupa 1 MSN110 Praca dyplmwa magisterska K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K T Z P K W K2MBM_K0 Razem rdzaj typ 7 typ 7 typ 7 1

41 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów kierunkwych: punktów ECTS punktów w ć l p s BK ZZU CNPS ECTS ,7 Lp.2.. Lista mdułów specjalnściwych.2..1 Mduł specjalnść Maszyny i urządzenia energetyczne (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu w ć l p s ZZU CNPS pkt. ECTS łączna Frma 2 Kurs/grupa 1 MSN000 Knstrukcje w technice ktłwej 1 S2MUE_W , T E S W 2 MSN000 Knstrukcje w technice ktłwej 2 S2MUE_U , T Z P S W MSN070 Palniki i paleniska 1 S2MUE_W , T Z S W MSN070 Palniki i paleniska 1 S2MUE_U ,7 T Z P S W MSN080 Pmpy specjalne 2 S2MUE_W T Z S W MSN090 Rurciągi i armatura 2 S2MUE_W T Z S W 7 MSN0981 Silniki cieplne 1 S2MUE_W , T Z S W 8 MSN0981 Silniki cieplne 1 S2MUE_U ,7 K2MBM_K0 T Z P S W 9 MSN120 Turbiny w układach gazw-parwych 2 S2MUE_W T E S W 10 MSN120 Turbiny w układach gazw-parwych 1 S2MUE_U ,7 T Z P S W 11 MSN110 Turbiny i elektrwnie wdne 2 S2MUE_W T Z S W 12 MSN110 Turbiny i elektrwnie wdne 1 S2MUE_U ,7 T Z P S W 1 MSN120 Transprt hydrauliczny 1 S2MUE_W , T Z S W 1 MSN120 Transprt hydrauliczny 1 S2MUE_U ,7 T Z P S W 1 MSN0070 Badanie maszyn hydraulicznych 1 S2MUE_W , T Z S W 1 MSN0070 Badanie maszyn hydraulicznych 2 S2MUE_U , P S rdzaj typ 7 1

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 18 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 7 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 9 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 6 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r.

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r. R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE /2012 z dnia 0 kwietnia 2012 r w sprawie dkumentwania prgramów studiów rzpczynających się d rku akademickieg 2012/201 Działając na pdstawie art 10 ust 2 ustawy Praw szklnictwie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie dpwiedniej ilsci punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 11 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 10 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Górnictw i Gelgia POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych

PROGRAM KSZTAŁCENIA. WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych PROGRAM KSZTAŁCENIA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Inżynieria mikrsystemów mechatrnicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:182 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90 1. Opis gólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr d ZW 1/2019 Zał. nr 2 d Prgramu studiów 1.1 semestrów: 1.2 Całkwita punktów ECTS knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: 90 1. : 945 1.5 Tytuł zawdwy nadawany

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis

Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr d ZW /01 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Osba ubiegająca się

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*,semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Opis PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Zał nr d ZW /0 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /01 Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 17 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia Zał. nr d ZW Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Gedezja i Kartgrafia POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA i ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo