PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ: ELEKTROENERGETYKA JĘZYK STUDIÓW: język plski Zawartść: 1. Zakładane efekty zał. nr Prgram studiów zał. nr 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d

2 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: egzaminu maturalny z następujących przedmitów: matematyka, fizyka raz język bcy. Mżliwść kntynuacji studiów: studia II stpnia magisterskie Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: inżynier kwalifikacje I stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Psiada znajmść zasad mechaniki raz prjektwania z wykrzystaniem technik kmputerwych. Zna język bcy na pzimie biegłści B2. Jest przygtwany d pracy w przedsiębirstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii raz w rganach jednstek samrządwych zajmujących się prblematyką energetyczną. Psiada niezbędną wiedzę i umiejętnści d wyknywania zadań inżynierskich, szczególnie w zakresie prdukcji energii elektrycznej. Prgram zgdny jest z misją uczelni w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętnści z zachwaniem wyskiej jakści raz realizuje jeden z celów strategicznych jakim jest kształtwanie sylwetki abslwenta dla spłeczeństwa bywatelskieg. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty : nauki techniczne. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów z ptrzebami rynku pracy: Zakładane efekty zapewniają uzyskanie wiedzy i umiejętnści z zakresu matematyki, fizyki i chemii, aplikwanych następnie d wiedzy i umiejętnści technicznych z uwzględnieniem kmpetencji spłecznych. Prgram wypsaża więc abslwenta w atrybuty umżliwiające mu dstswanie się d dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. 1

3 . Lista mdułów.1. Lista mdułów bwiązkwych.1.1. Lista mdułów gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min 2 pkt. ): Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 PRZ112 Ochrna własnści intelektualnej i przemysłwej 2 K1ENG_W T Z O KO Ob Razem Mduł Technlgie infrmacyjne (min. pkt ): Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa 1 INN100 Technlgie infrmacyjne 2 K1ENG_W T Z O KO Ob 2 INN100 Pakiety użytkwe 2 K1ENG_U , T Z O P KO Ob Razem , 1 BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów gólneg W ć l p s gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów , rdzaj

4 .1.2. Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 MAP112 Analiza matematyczna 1.1A 2 K1ENG_W , T E O PD Ob 2 MAP112 Analiza matematyczna 1.1A 2 K1ENG_U ,2 T Z O P PD Ob MAP110 Algebra z gemetrią analityczną 2 K1ENG_W T E O PD Ob MAP110 Algebra z gemetrią analityczną 1 K1ENG_U , T Z O P PD Ob MAP11 Analiza matematyczna 2.2A K1ENG_W , T E O PD Ob MAP11 Analiza matematyczna 2.2A 2 K1ENG_U ,2 T Z O P PD Ob Razem Mduł Fizyka Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa 1 FZP10 Fizyka 1. 2 K1ENG_W , T E O PD Ob 2 FZP10 Fizyka 1. 2 K1ENG_U , T Z O P PD Ob FZP10 Fizyka K1ENG_W , T E O PD Ob FZP10 Fizyka K1ENG_U , T Z O P PD Ob Razem Mduł Chemia Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa 1 CHC1101 Chemia 2 K1ENG_W , T Z O PD Ob 2 CHC1101 Chemia 1 K1ENG_U ,7 T Z O P PD Ob Razem ,2 1 BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy, 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy rdzaj 1

5 Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: w ć l p s.1.. Lista mdułów kierunkwych gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów , Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 ESN071 Maszynznawstw energetyczne 2 K1ENG_W T Z K Ob 2 ESN0220 Gemetria wykreślna 2 K1ENG_W T Z K Ob ESN0220 Gemetria wykreślna 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 1 ESN090 Rysunek techniczny 2 K1ENG_U , T Z P K Ob ESN0780 Pdstawy metrlgii i techniki eksperymentu 2 K1ENG_W T Z K Ob ESN0780 Pdstawy metrlgii i techniki eksperymentu 1 K1ENG_U11 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 7 ESN0780 Pdstawy metrlgii i techniki eksperymentu 1 K1ENG_U11 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 8 ESN0710 Pdstawy materiałznawstwa 2 K1ENG_W , T E K Ob 9 ESN020 Materiały knstrukcyjn-eksplatacyjne 1 K1ENG_W , T Z K Ob 10 ESN020 Materiały knstrukcyjn-eksplatacyjne 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 9 ESN070 Pdstawy mechaniki płynów 2 K1ENG_W T Z K Ob 10 ESN070 Pdstawy mechaniki płynów 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 1 ESN070 Mechanika płynów 1 K1ENG_W T E K Ob 1 ESN070 Mechanika płynów 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 1 ESN080 Mechanika płynów-lab. 2 K1ENG_U , T Z P K Ob 1 ESN0800 Pdstawy termdynamiki 2 K1ENG_W T Z K Ob 17 ESN0800 Pdstawy termdynamiki 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 18 ESN1190 Termdynamika 1 K1ENG_W T E K Ob 19 ESN1190 Termdynamika 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 20 ESN1200 Termdynamika-lab. 2 K1ENG_U17 K1ENG_K , T Z P K Ob 21 ESN087 Przenszenie ciepła 2 K1ENG_W T Z K Ob 22 ESN087 Przenszenie ciepła 2 K1ENG_U , T Z P K Ob 2 ESN100 Spalanie i paliwa 2 K1ENG_W , T E K Ob 2 ESN100 Spalanie i paliwa 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob rdzaj 2

6 K1ENG_U2 2 ESN100 Spalanie i paliwa 1 K1ENG_U2 K Ob ,7 T Z P K1ENG_U2 2 ESN070 Pdstawy mechaniki i wytrzymałści materiałów 1 K1ENG_W , T Z K Ob 27 ESN070 Pdstawy mechaniki i wytrzymałści materiałów 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 28 ESN00 Mechanika i wytrzymałść materiałów 2 K1ENG_W T Z K Ob 29 ESN00 Mechanika i wytrzymałść materiałów 2 K1ENG_U , T Z P K Ob 0 ESN00 Pdstawy autmatyki 2 K1ENG_W , T E K Ob 1 ESN00 Pdstawy autmatyki 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 2 ESN00 Pdstawy autmatyki 2 K1ENG_U20 K1ENG_K , T Z P K Ob ESN00 Pdstawy elektrniki 1 K1ENG_W , T Z K Ob ESN00 Pdstawy elektrniki 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob ESN080 Pdstawy elektrtechniki 2 K1ENG_W T Z K Ob ESN080 Pdstawy elektrtechniki 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 7 ESN080 Pdstawy elektrtechniki 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 8 ESN000 Maszyny i urządzenia elektryczne 2 K1ENG_W , T E K Ob K1ENG_U27 9 ESN000 Maszyny i urządzenia elektryczne 1 K1ENG_K01 K1ENG_K ,7 T Z P K Ob 0 ESN0891 Przesyłanie i rzdział energii elektrycznej 2 K1ENG_W , T E K Ob 1 ESN0891 Przesyłanie i rzdział energii elektrycznej 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 2 ESN022 Pdstawy knstrukcji maszyn I 2 K1ENG_W T Z K Ob ESN022 Pdstawy knstrukcji maszyn I 1 K1ENG_U , T Z P K Ob ESN02 Pdstawy knstrukcji maszyn II 2 K1ENG_W , T E K Ob ESN02 Pdstawy knstrukcji maszyn II 1 K1ENG_U , T Z P K Ob ESN002 CAD 2 K1ENG_U , T Z P K Ob 7 ESN01 Ktły energetyczne 2 K1ENG_W , T E K Ob 8 ESN01 Ktły energetyczne 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 9 ESN1190 Techniki czyszczania spalin 2 K1ENG_W T Z K Ob 0 ESN1190 Techniki czyszczania spalin 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 1 ESN01 Elektrwnie i elektrciepłwnie 2 K1ENG_W , T E K Ob 2 ESN01 Elektrwnie i elektrciepłwnie 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob ESN02 Miernictw energetyczne 2 K1ENG_W , T E K Ob ESN02 Miernictw energetyczne 2 K1ENG_U , T Z P K Ob ESN001 Badanie maszyn i urządzeń 1 K1ENG_W , T Z K Ob ESN001 Badanie maszyn i urządzeń 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 7 ESN0111 Eklgia 2 K1ENG_W19 K1ENG_K T Z K Ob 8 ESN0171 Energetyka a śrdwisk 1 K1ENG_W29 K1ENG_K , T Z K Ob K1ENG_U01 K1ENG_U0 9 ESN170 Seminarium dyplmwe inżynierskie 1 K1ENG_U0 K1ENG_K01 K1ENG_K ,7 T Z P K Ob Razem ,

7 1 BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów kierunkwych: w ć l p s gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów ,.2. Lista mdułów wybieralnych.2.1. Lista mdułów gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. pkt ): Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 HSN100100BK Przedmit humanistyczny 2 K1ENG_W0 K1ENG_K T Z O KO W K1ENG_K0 2 HSN100100BK Przedmit humanistyczny 1 K1ENG_W0 K1ENG_K , T Z O KO W K1ENG_K0 ZSN100100BK Nauki zarządzaniu 1 K1ENG_W0 K1ENG_K , T Z O KO W Razem rdzaj

8 Mduł Języki bce (min. pkt ): Nazwa (grupę gdzin pkt. Frma 2 Kurs/grupa 1 JZL100BK Język bcy B2.1 K1ENG_U , T Z O P KO W 2 JZL100BK Język bcy B2.2 K1ENG_U ,2 T Z O P KO W Razem , Mduł Zajęcia sprtwe (min. 1 pkt ): Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa 1 WFW000000BK Zajęcia sprtwe 2 K1ENG_K T Z O P KO W Razem BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów gólneg: w ć l p s gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów ,7 rdzaj

9 .2.2. Lista mdułów kierunkwych Mduł Zaawanswane metdy prjektwania (min. pkt ): Kurs/grupa Nazwa (grupę prakty- rdzaj cznym 1 Zaawanswane metdy prjektwania: 2 K1ENG_U ,2 T Z P K W ESN00 ESN1022 ESN02 CATIA Slid Edge Grafika D Razem , Mduł Prjekt indywidualny inżynierski (min. pkt. ): Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 ESN10 Prjekt indywidualny inżynierski K1ENG_U01 K1ENG_U0 K1ENG_U T Z P K W K1ENG_K01 Razem Mduł Praktyka zawdwa (min. pkt ): Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa 1 ESN110 Praktyka zawdwa K1ENG_U0 K1ENG_K T Z P K W K1ENG_K0 Razem rdzaj

10 Mduł Praca dyplmwa inżynierska (min. 1 pkt ) Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 ESN120 Praca dyplmwa inżynierska K1ENG_U01 K1ENG_U0 K1ENG_U0 K1ENG_U0 K1ENG_K01 K1ENG_K0 K1ENG_K T Z P W Razem BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów kierunkwych: w ć l p s gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów BK ,2.2.. Lista mdułów specjalnściwych Mduł specjalnść Elektrenergetyka (min. pkt ): Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa 1 ESN012 Maszyny przepływwe 2 S1EEN_W , T E S W 2 ESN012 Maszyny przepływwe 1 S1EEN_U ,7 T Z P S W ESN080 Pmpy i układy pmpwe 2 S1EEN_W T Z S W rdzaj 7

11 ESN0012 Aparaty elektryczne 1 S1EEN_W , T Z S W ESN082 Pmiary elektryczne 1 S1EEN_W , T Z S W ESN082 Pmiary elektryczne 1 S1EEN_U ,7 T Z P S W 7 ESN0271 Inżynieria i aparatura prceswa 2 S1EEN_W T Z S W 8 ESN0271 Inżynieria i aparatura prceswa 1 S1EEN_U ,7 T Z P S W 9 ESN1292 Wytwarzanie energii elektrycznej 2 S1EEN_W T Z S W 10 ESN1292 Wytwarzanie energii elektrycznej 1 S1EEN_U ,7 T Z P S W 11 ESN02 Krigenika i technlgie gazwe w energetyce 2 S1EEN_W , T E S W 12 ESN02 Krigenika i technlgie gazwe w energetyce 1 S1EEN_U ,7 T Z P S W 1 ESN02 Krigenika i technlgie gazwe w energetyce 1 S1EEN_U ,7 T Z P S W 7 ESN002 Autmatyka w systemach elektrenergetycznych 1 S1EEN_W , T Z S W 8 ESN002 Autmatyka w systemach elektrenergetycznych 1 S1EEN_U ,7 T Z P S W 1 ESN0 Napędy elektryczne 1 S1EEN_W01 S1EEN_K , T Z S W 17 ESN0 Napędy elektryczne 1 S1EEN_U ,7 T Z P S W 18 ESN018 Energetyka jądrwa 2 K1ENG_W T Z S W 19 ESN018 Energetyka jądrwa 1 K1ENG_U ,7 T Z P S W 20 ESN018 Energetyka jądrwa 1 K1ENG_U ,7 T Z P S W 21 ESN1007 Diagnstyka i chrna przeciwprażeniwa 2 S1EEN_W T Z S W 22 ESN1007 Diagnstyka i chrna przeciwprażeniwa 1 S1EEN_U ,7 T Z P S W ELR0220 Prjektwanie sieci i instalacji 2 2 S1EEN_W T Z S W elektrenergetycznych ELR0220 Prjektwanie sieci i instalacji S1EEN_U ,7 T Z P S W elektrenergetycznych K1ENG_K0 Razem BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów specjalnściwych: w ć l p s gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów

12 .. Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr 1).. Mduł praca dyplmwa Nazwa praktyki Praktyka zawdwa punktów punktów Tryb praktyki 0 Opinia zakładweg piekuna praktyki i przygtwanie sprawzdania z praktyki ESN110 Czas trwania praktyki tygdnie Typ pracy dyplmwej Cel praktyki zapznanie się z metdami eksplatacji urządzeń i prdukcji raz z prcedurami i metdami rganizacji pracy, umżliwienie studentwi sknfrntwania swjej wiedzy z praktyką raz jej wykrzystania przy rzwiązywaniu zlecnych mu zadań inżynierska semestrów pracy dyplmwej punktów 1 1 ESN120 Charakter pracy dyplmwej eksperymentalna/prjektwa punktów 2. Spsby weryfikacji zakładanych efektów Typ wykład ćwiczenia labratrium prjekt seminarium praktyka praca dyplmwa Spsby weryfikacji zakładanych efektów egzamin, klkwium test, klkwium, cena pszczególnych zadań wejściówka, sprawzdanie z labratrium brna prjektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej sprawzdanie z praktyki przygtwana praca dyplmwa 9

13 . punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów dla / grup znacznych kdem ) 11,7 7. punktów, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów z przedmitów bwiązkwych punktów z przedmitów wybieralnych 0 punktów 8. punktów, którą student musi uzyskać w ramach charakterze, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów /grup znacznych kdem P) punktów z przedmitów bwiązkwych 7 w tym labratryjnych i prjektwych 0 punktów z przedmitów wybieralnych w tym labratryjnych i prjektwych w tym praca dyplmwa 1 1 punktów Minimalna punktów, którą student musi uzyskać, realizując mduły ferwane na zajęciach uczelnianych lub na innym kierunku studiów(wpisać sumę punktów /grup znacznych kdem O) 0 punktów 10. punktów, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ) 72 punktów ( %) 10

14 11. Zakres egzaminu dyplmweg 1. Zagadnienia teretyczne 1.1. Pdstawwe równania mechaniki płynów zasada zachwania masy, pędu i energii Równanie Bernullieg dla płynu dsknałeg i jeg zastswanie. 1.. Przepływy laminarne i turbulentne. Rzkłady prędkści przepływu w przewdzie. 1.. Pierwsza i druga zasada termdynamiki (entrpia, zjawiska dwracalne i niedwracalne). 1.. Przemiany charakterystyczne gazu dsknałeg. Równanie stanu gazu. Gaz wilgtny. 1.. Przemiany charakterystyczne pary wdnej (układ p-v, T-s raz i-s). 1.7.Spalanie paliw stałych, ciekłych i gazwych - specyfika spalania, stechimetria 1.8. Przewdzenie i przenikanie ciepła. Prmieniwanie cieplne pdstawwe prawa. Rdzaje wymiany ciepła pdstawwe równania je pisujące. przekazywanie ciepła Pdstawwe prawa i równania pisujące ple elektrmagnetyczne Ciepł Jule a dla wlnzmienneg pla elektryczneg Stany pracy systemu elektrenergetyczneg (stan jałwy, bciążenie, zwarcie w systemie) 2. Zagadnienia knstrukcyjn-technlgiczne 2.1. Pdstawwe układy systemu elektrenergetyczneg niezawdnść, pewnść zasilania 2.2. Ktły parwe dużej wydajnści - pdział ktłów ze względu na knstrukcję kmry paleniskwej i parametry pracy 2.. Turbiny parwe i turbiny gazwe rdzaje i knstrukcje turbin, zasada działania, sprawnść stpnia 2.. Generatry prądu elektryczneg pdstawwe typy, zasada działania i przeznaczenie 2.. Wymienniki ciepła w prcesach przemysłwych (rdzaje, budwa, zasada pracy, zastswania) 2.. Rzprszne źródła energii elektrycznej przykłady i zastswanie Reaktry jądrwe w energetyce 2.8. Techniki redukcji zanieczyszczeń pyłwych i gazwych w spalinach emitwanych d atmsfery 2.9. System elektrenergetyczny i jeg elementy składwe Wymagania stawiane dla elektrenergetycznej autmatyki zabezpieczeniwej. Zagadnienia eksplatacyjne.1. Metdy pmiaru ciśnienia, temperatury i przepływu płynu.2. Charakterystyki wentylatra, punkt pracy, metdy regulacji parametrów pracy wentylatra.. Charakterystyki pmp wirwych, metdy regulacji i zasady dbru pmp d układu pmpweg... Pmiary energetyczne silników lub urządzeń cieplnych, cena niepewnści pmiarów na wybranym przykładzie... Zagadnienia dtyczące budwy i eksplatacji siłwni cieplnych - knwencjnalnych.. Zagadnienia dtyczące prjektwania i eksplatacji instalacji elektrenergetycznych 11

15 .7. Oddziaływanie systemu elektrenergetyczneg na śrdwisk i śrdwiska na system.8. Wpływ techniki spalania i rdzaju paliwa na emisję zanieczyszczeń d atmsfery.9. Grupy urządzeń elektrycznych stswanych w szerkrzumianej energetyce.10. Organizacja chrny przeciwprażeniwej w dbirczych instalacjach elektrenergetycznych 12. Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach. kursu Nazwa kursu Termin d... (numer semestru) Uchwała RW nr /D/2008 z dnia Warunkiem dpuszczenia studenta d realizacji mdułu praca dyplmwa jest zaliczenie wszystkich przedmitów bjętych planem studiów w semestrach pprzedzających semestr dyplmwy. 1. Plan studiów (załącznik nr 2) 12

16 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ: ENERGETYKA CIEPLNA JĘZYK STUDIÓW: język plski Zawartść:. Zakładane efekty zał. nr. 1. Prgram studiów zał. nr 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d

17 2. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: egzaminu maturalny z następujących przedmitów: matematyka, fizyka raz język bcy. Mżliwść kntynuacji studiów: studia II stpnia magisterskie Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: inżynier kwalifikacje I stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Psiada znajmść zasad mechaniki raz prjektwania z wykrzystaniem technik kmputerwych. Zna język bcy na pzimie biegłści B2. Jest przygtwany d pracy w przedsiębirstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii raz w rganach jednstek samrządwych zajmujących się prblematyką energetyczną. Psiada niezbędną wiedzę i umiejętnści d wyknywania zadań inżynierskich szczególnie w zakresie prdukcji energii cieplnej. Prgram zgdny jest z misją uczelni w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętnści z zachwaniem wyskiej jakści raz realizuje jeden z celów strategicznych jakim jest kształtwanie sylwetki abslwenta dla spłeczeństwa bywatelskieg.. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty : nauki techniczne. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów z ptrzebami rynku pracy: Zakładane efekty zapewniają uzyskanie wiedzy i umiejętnści z zakresu matematyki, fizyki i chemii, aplikwanych następnie d wiedzy i umiejętnści technicznych z uwzględnieniem kmpetencji spłecznych. Prgram wypsaża więc abslwenta w atrybuty umżliwiające mu dstswanie się d dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. 1

18 . Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1 Lista mdułów gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min 2 pkt. ): Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 PRZ0117 Ochrna własnści intelektualnej i przemysłwej 2 K1ENG_W T Z O KO Ob Razem Mduł Technlgie infrmacyjne (min. pkt ): Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa 1 INN100 Technlgie infrmacyjne 2 K1ENG_W T Z O KO Ob 2 INN100 Pakiety użytkwe 2 K1ENG_U , T Z O P KO Ob Razem , 1 BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów gólneg w ć l p s gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów , rdzaj 1

19 .1.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 MAP112 Analiza matematyczna 1.1A 2 K1ENG_W , T E O PD Ob 2 MAP112 Analiza matematyczna 1.1A 2 K1ENG_U ,2 T Z O P PD Ob MAP110 Algebra z gemetrią analityczną 2 K1ENG_W T E O PD Ob MAP110 Algebra z gemetrią analityczną 1 K1ENG_U , T Z O P PD Ob MAP11 Analiza matematyczna 2.2A K1ENG_W , T E O PD Ob MAP11 Analiza matematyczna 2.2A 2 K1ENG_U ,2 T Z O P PD Ob Razem Mduł Fizyka Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa 1 FZP10 Fizyka 1. 2 K1ENG_W , T E O PD Ob 2 FZP10 Fizyka 1. 2 K1ENG_U , T Z O P PD Ob FZP10 Fizyka K1ENG_W , T E O PD Ob FZP10 Fizyka K1ENG_U , T Z O P PD Ob Razem Mduł Chemia Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa 1 CHC1101 Chemia 2 K1ENG_W , T Z O PD Ob 2 CHC1101 Chemia 1 K1ENG_U ,7 T Z O P PD Ob Razem ,2 1 BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy, 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy rdzaj 1

20 Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów w ć l p s ,2.1. Lista mdułów kierunkwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 ESN071 Maszynznawstw energetyczne 2 K1ENG_W T Z K Ob 2 ESN0220 Gemetria wykreślna 2 K1ENG_W T Z K Ob ESN0220 Gemetria wykreślna 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob ESN090 Rysunek techniczny 2 K1ENG_U , T Z P K Ob ESN0780 Pdstawy metrlgii i techniki eksperymentu 2 K1ENG_W T Z K Ob ESN0780 Pdstawy metrlgii i techniki eksperymentu 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 7 ESN0780 Pdstawy metrlgii i techniki eksperymentu 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 8 ESN0710 Pdstawy materiałznawstwa 2 K1ENG_W , T E K Ob 9 ESN020 Materiały knstrukcyjn-eksplatacyjne 1 K1ENG_W , T Z K Ob 10 ESN020 Materiały knstrukcyjn-eksplatacyjne 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 11 ESN070 Pdstawy mechaniki płynów 2 K1ENG_W T Z K Ob 12 ESN070 Pdstawy mechaniki płynów 1 K1ENG_U1 K1ENG_K ,7 T Z P K Ob 1 ESN070 Mechanika płynów 1 K1ENG_W T E K Ob 1 ESN070 Mechanika płynów 1 K1ENG_U1 K1ENG_K ,7 T Z P K Ob 1 ESN080 Mechanika płynów-lab. 2 K1ENG_U1 K1ENG_K , T Z P K Ob 1 ESN0800 Pdstawy termdynamiki 2 K1ENG_W T Z K Ob 17 ESN0800 Pdstawy termdynamiki 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 18 ESN1190 Termdynamika 1 K1ENG_W T E K Ob 19 ESN1190 Termdynamika 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 20 ESN1200 Termdynamika-lab. 2 K1ENG_U17 K1ENG_K , T Z P K Ob rdzaj 17

21 21 ESN087 Przenszenie ciepła 2 K1ENG_W T Z K Ob 22 ESN087 Przenszenie ciepła 2 K1ENG_U , T Z P K Ob 2 ESN100 Spalanie i paliwa 2 K1ENG_W18 K1ENG_K , T E K Ob 2 ESN100 Spalanie i paliwa 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 2 ESN100 Spalanie i paliwa 1 K1ENG_U2 K1ENG_K ,7 T Z P K Ob 2 ESN070 Pdstawy mechaniki i wytrzymałści materiałów 1 K1ENG_W , T Z K Ob 27 ESN070 Pdstawy mechaniki i wytrzymałści materiałów 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 28 ESN00 Mechanika i wytrzymałść materiałów 2 K1ENG_W T Z K Ob 29 ESN00 Mechanika i wytrzymałść materiałów 2 K1ENG_U , T Z P K Ob 0 ESN00 Pdstawy autmatyki 2 K1ENG_W , T E K Ob 1 ESN00 Pdstawy autmatyki 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 2 ESN00 Pdstawy autmatyki 2 K1ENG_U20 K1ENG_K , T Z P K Ob ESN00 Pdstawy elektrniki 1 K1ENG_W , T Z K Ob ESN00 Pdstawy elektrniki 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob ESN080 Pdstawy elektrtechniki 2 K1ENG_W T Z K Ob ESN080 Pdstawy elektrtechniki 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 7 ESN080 Pdstawy elektrtechniki 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 8 ESN000 Maszyny i urządzenia elektryczne 2 K1ENG_W , T E K Ob K1ENG_U27 9 ESN000 Maszyny i urządzenia elektryczne 1 K1ENG_K01 K1ENG_K ,7 T Z P K Ob 0 ESN0891 Przesyłanie i rzdział energii elektrycznej 2 K1ENG_W , T E K Ob 1 ESN0891 Przesyłanie i rzdział energii elektrycznej 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 2 ESN022 Pdstawy knstrukcji maszyn I 2 K1ENG_W T Z K Ob ESN022 Pdstawy knstrukcji maszyn I 1 K1ENG_U0 K1ENG_K , T Z P K Ob ESN02 Pdstawy knstrukcji maszyn II 2 K1ENG_W , T E K Ob ESN02 Pdstawy knstrukcji maszyn II 1 K1ENG_U0 K1ENG_K , T Z P K Ob ESN00 CAD 2 K1ENG_U , T Z P K Ob 7 ESN01 Ktły energetyczne 2 K1ENG_W , T E K Ob 8 ESN01 Ktły energetyczne 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 9 ESN1190 Techniki czyszczania spalin 2 K1ENG_W T Z K Ob 0 ESN1190 Techniki czyszczania spalin 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 1 ESN01 Elektrwnie i elektrciepłwnie 2 K1ENG_W , T E K Ob 2 ESN01 Elektrwnie i elektrciepłwnie 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob ESN02 Miernictw energetyczne 2 K1ENG_W , T E K Ob ESN02 Miernictw energetyczne 2 K1ENG_U , T Z P K Ob ESN001 Badanie maszyn i urządzeń 1 K1ENG_W , T Z K Ob ESN001 Badanie maszyn i urządzeń 1 K1ENG_U ,7 T Z P K Ob 7 ESN0111 Eklgia 2 K1ENG_W19 K1ENG_K T Z K Ob 8 ESN0171 Energetyka a śrdwisk 1 K1ENG_W29 K1ENG_K , T Z K Ob 18

22 9 ESN170 Seminarium dyplmwe inżynierskie 1 K1ENG_U01 K1ENG_U0 K1ENG_U0 K1ENG_K01 K1ENG_K ,7 T Z P K Ob Razem , 1 BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem (dla mdułów kierunkwych): w ć l p s gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów ,.2 Lista mdułów wybieralnych.2.1 Lista mdułów gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. pkt ): Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 HMH1000BK Przedmit humanistyczny 2 K1ENG_W0 K1ENG_K T Z O KO W K1ENG_K0 2 HMH1000BK Przedmit humanistyczny 1 K1ENG_W1 K1ENG_K , T Z O KO W K1ENG_K0 ZSN100100BK Nauki zarządzaniu 1 K1ENG_W0 K1ENG_K , T Z O KO W Razem rdzaj 19

23 Mduł Języki bce (min. pkt ): Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 JZL10000BK Język bcy B2.1 K1ENG_U , T Z O P KO W 2 JZL10000BK Język bcy B2.2 K1ENG_U ,2 T Z O P KO W Razem , Mduł Zajęcia sprtwe (min. 1 pkt ): Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa 1 WFW000000BK Zajęcia sprtwe 2 K1ENG_K T Z O P KO W Razem BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów gólneg: w ć l p s gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów ,7 rdzaj 20

24 .2. Lista mdułów kierunkwych.2..1 Mduł Zaawanswane metdy prjektwania (min. pkt ): Kurs/grupa Nazwa (grupę prakty- rdzaj cznym 1 ESN00 CATIA 2 K1ENG_U1 T Z P K W 2 ESN1022 Slid Edge 2 K1ENG_U1 T Z P K W ESN02 Grafika D 2 K1ENG_U1 K1ENG_U0 K1ENG_K0 T Z P K W Razem , Mduł Prjekt indywidualny inżynierski (min. pkt ) Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 ESN10 Prjekt indywidualny inżynierski K1ENG_U01 K1ENG_U0 K1ENG_U T Z P K W K1ENG_K01 Razem ESN110 Praktyka zawdwa.2.. Mduł Praktyka zawdwa (min. pkt ): Nazwa (grupę rdzaj Kurs/grupa K1ENG_U0 K1ENG_K0 K1ENG_K T Z P K W Razem rdzaj 21

25 .2... Mduł Praca dyplmwa inżynierska (min. 1 pkt ) Nazwa (grupę Kurs/grupa 1 ESN120 Praca dyplmwa inżynierska K1ENG_U01 K1ENG_U0 K1ENG_U0 K1ENG_U T Z P W K1ENG_K01 K1ENG_K0 K1ENG_K0 Razem BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów kierunkwych: w ć l p s gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów BK ,2 rdzaj 22

26 .2.. Lista mdułów specjalnściwych.2..1 Mduł specjalnść Energetyka cieplna (min. pkt ): Nazwa (grupę w ć l p s ZZU gdzin CNP S pkt. Frma 2 Kurs/grupa 1 ESN010 Maszyny przepływwe 2 S1ENC_W , T E S W 2 ESN010 Maszyny przepływwe 2 S1ENC_U , T Z P S W ESN010 Maszyny przepływwe 1 S1ENC_U ,7 T Z P S W ESN080 Pmpy i układy pmpwe 2 S1ENC_W T Z S W ESN080 Pmpy i układy pmpwe 1 S1ENC_U ,7 T Z P S W ESN020 Knwersja energii 2 S1ENC_W , T E S W 7 ESN020 Knwersja energii 1 S1ENC_U ,7 T Z P S W 8 ESN0077 Chłdnictw i krigenika 2 S1ENC_W T Z S W 9 ESN0077 Chłdnictw i krigenika 2 S1ENC_U , T Z P S W 10 ESN0211 Gazwnictw 1 S1ENC_W , T Z S W 11 ESN0211 Gazwnictw 1 S1ENC_U ,7 T Z P S W 12 ESN08 Pmpy ciepła i klektry słneczne 1 S1ENC_W , T Z S W 1 ESN08 Pmpy ciepła i klektry słneczne 1 S1ENC_U ,7 T Z P S W 1 ESN08 Pmpy ciepła i klektry słneczne 1 S1ENC_U ,7 T Z P S W 1 ESN08 Pdstawy klimatyzacji 2 S1ENC_W T Z S W 1 ESN0011 Audyt energetyczny 1 S1ENC_W , T Z S W 17 ESN0011 Audyt energetyczny 1 S1ENC_U ,7 T Z P S W 18 ESN0971 Sieci cieplne 1 S1ENC_W , T Z S W 19 ESN0971 Sieci cieplne 1 S1ENC_U ,7 T Z P S W 20 ESN00 Ktły i siłwnie małej mcy 2 S1ENC_W T Z S W 21 ESN00 Ktły i siłwnie małej mcy 1 S1ENC_U ,7 T Z P S W 22 ESN020 Gspdarka energią 2 S1ENC_W T Z S W 2 ESN020 Gspdarka energią 1 S1ENC_U ,7 T Z P S W Razem , 1 BK punktów przypisanych gdzinm wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy rdzaj 2

27 Razem dla mdułów specjalnściwych: w ć l p s gdzin ZZU gdzin CNPS punktów punktów ,.. Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr 1).. Mduł praca dyplmwa Nazwa praktyki Praktyka zawdwa punktów punktów Tryb praktyki 0 Opinia zakładweg piekuna praktyki i przygtwanie sprawzdania z praktyki ESN110 Czas trwania praktyki tygdnie Typ pracy dyplmwej Cel praktyki zapznanie się z metdami eksplatacji urządzeń i prdukcji raz z prcedurami i metdami rganizacji pracy, umżliwienie studentwi sknfrntwania swjej wiedzy z praktyką raz jej wykrzystania przy rzwiązywaniu zlecnych mu zadań inżynierska semestrów pracy dyplmwej punktów 1 1 ESN120 Charakter pracy dyplmwej Eksperymentalna/prjektwa punktów 2 2

28 . Spsby weryfikacji zakładanych efektów Typ wykład ćwiczenia labratrium prjekt seminarium praktyka praca dyplmwa Spsby weryfikacji zakładanych efektów egzamin, klkwium test, klkwium, cena pszczególnych zadań wejściówka, sprawzdanie z labratrium brna prjektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej sprawzdanie z praktyki przygtwana praca dyplmwa. punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów dla / grup znacznych kdem ) 11,7 punktów 7. punktów, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów z przedmitów bwiązkwych punktów z przedmitów wybieralnych 0 punktów 8. punktów, którą student musi uzyskać w ramach charakterze, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów /grup znacznych kdem P) punktów z przedmitów bwiązkwych 7 w tym labratryjnych i prjektwych 28 punktów z przedmitów wybieralnych w tym labratryjnych i prjektwych w tym praca dyplmwa 1 1 punktów 10 2

29 9. Minimalna punktów, którą student musi uzyskać, realizując mduły ferwane na zajęciach uczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów /grup znacznych kdem O) 0 punktów 10. punktów, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ) 70 punktów ( %) 11. Zakres egzaminu dyplmweg 1. Zagadnienia teretyczne 1.1. Pdstawwe równania mechaniki płynów zasada zachwania masy, pędu i energii Równanie Bernullieg dla płynu dsknałeg i jeg zastswanie. 1.. Przepływy laminarne i turbulentne. Rzkłady prędkści przepływu w przewdzie. 1.. Charakterystyka przepływu w pjedynczym przewdzie i szeregwym systemie hydraulicznym. Rzkład energii wzdłuż rurciągu wykres Ancny 1.. Pierwsza i druga zasada termdynamiki (entrpia, zjawiska dwracalne i niedwracalne). 1.. Przemiany charakterystyczne gazu dsknałeg. Równanie stanu gazu. Gaz wilgtny Przemiany charakterystyczne pary wdnej (układ p-v, T-s raz i-s) Siłwnia parwa (Obieg Clausiusa Rankine a). Metdy pdwyższenia sprawnści biegu C-R Przewdzenie i przenikanie ciepła. Prmieniwanie cieplne pdstawwe prawa. Rdzaje wymiany ciepła pdstawwe równania je pisujące. przekazywanie ciepła Spalanie paliw stałych, ciekłych i gazwych - specyfika spalania, stechimetria 1.11 Charakterystyka pdstawwych regulatrów działaniu ciągłym Sprężanie gazów, kreślenie sprawnści sprężania, pprawa sprawnści biegu 2. Zagadnienia knstrukcyjn-technlgiczne 2.1. Ktły rusztwe (wdne i parwe) w energetyce kmunalnej i przemysłwej 2.2. Ktły parwe dużej wydajnści - pdział ktłów ze względu na knstrukcję kmry paleniskwej i parametry pracy 2.. Turbiny parwe i turbiny gazwe rdzaje i knstrukcje turbin, zasada działania, sprawnść stpnia 2.. Typy palników stswanych w ktłach małej mcy 2.. Spsby zabezpieczenia ktłów małej mcy przed zbyt niską temperaturą wdy pwrtnej 2.. Wymienniki ciepła w prcesach przemysłwych (rdzaje, budwa, zasada pracy, zastswania) 2.7. Klimatyzatry i systemy klimatyzacyjne 2

30 2.8. Pmpy ciepła 2.9. Klektry słneczne i ftgniwa Techniki redukcji zanieczyszczeń pyłwych i gazwych w spalinach emitwanych d atmsfery System elektrenergetyczny i jeg elementy składwe Sprężarkwy jednstpniwy system ziębniczy ( elementy składwe, graniczenia,wymagania). Zagadnienia eksplatacyjne.1. Metdy pmiaru ciśnienia, temperatury i przepływu płynu.2. Charakterystyki wentylatra, punkt pracy, metdy regulacji parametrów pracy wentylatra.. Charakterystyki pmp wirwych, metdy regulacji i zasady dbru pmp d układu pmpweg... Rzruch i dstawianie blku energetyczneg gólne zasady.. Pmiary energetyczne silników lub urządzeń cieplnych, cena niepewnści pmiarów na wybranym przykładzie... Zagadnienia dtyczące budwy i eksplatacji siłwni cieplnych - knwencjnalnych.7. Zasady eksplatacji sieci cieplnych.8. Oddziaływanie elektrwni knwencjnalnych na śrdwisk.9. Wpływ techniki spalania i rdzaju paliwa na emisję zanieczyszczeń d atmsfery.10. Wytwarzanie tlenu na ptrzeby energetyki w technlgii xy-fuel,.11. Zasady bilanswania cieplneg pmieszczeń.12. Zasady kreślania zużycia gazu przez dbirców 12. Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach. kursu Nazwa kursu Termin d... (numer semestru) Uchwała RW nr /D/2008 z dnia Warunkiem dpuszczenia studenta d realizacji mdułu praca dyplmwa jest zaliczenie wszystkich przedmitów bjętych planem studiów w semestrach pprzedzających semestr dyplmwy. 1. Plan studiów (załącznik nr 2) 27

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 10 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 7 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 9 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 11 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 6 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r.

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r. R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE /2012 z dnia 0 kwietnia 2012 r w sprawie dkumentwania prgramów studiów rzpczynających się d rku akademickieg 2012/201 Działając na pdstawie art 10 ust 2 ustawy Praw szklnictwie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Inżynieria mikrsystemów mechatrnicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Górnictw i Gelgia POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia Zał. nr d ZW Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Gedezja i Kartgrafia POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 18 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

4. Lista modułów kształcenia:

4. Lista modułów kształcenia: . Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów gólneg.1.1.1. Mduł: Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( 90, 6 pkt ) Lp Kd kursu Nazwa kursu 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4a do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK STUDIÓW: Elektronika i telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4a do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK STUDIÓW: Elektronika i telekomunikacja Załącznik nr 4a d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Elektrnika i telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie) FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:182 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów Zał nr 3 d ZW 33/01 Załącznik nr d Prgramu studió WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu Zał. nr 12 do Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie dpwiedniej ilsci punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*,semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo