Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu)"

Transkrypt

1 Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Język angielski stępne wymagania S-FIR-I-A-FIR-JEZA_II Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne Całkowita Kontaktowe kształcenia w ramach form zajęć aga w % wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Razem: Razem: 00% n Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student: - dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego użytkownika danego języka, potrafi relacjonować ypowiedzi ustne na wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i ch wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji K_U7+ SA_U+ L występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w. standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki Testy sprawdzające wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L sprawach bieżących oraz zawodowych potrafi napisać spójną, poprawną pod względem. gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na ypowiedzi pisemne na K_U7+ tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi ch, prace domowe SA_U+ L swobodnie redagować potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego,. rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego Testy rozumienia tekstu w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą czytanego znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu K_U7+ SA_U+ L wolnego itd Laboratorium mgr Katarzyna Drabczyk, mgr Marcin Czernobrewy, mgr Mariusz Kowalski, mgr Beata Łucjanek, mgr Joanna Nowicka, mgr inż. Małgorzata Świtała, mgr Patrycja Twardowska Treści kształcenia Laboratorium Przedstawianie się. Zwyczaje żywieniowe w różnych krajach i kulturach. Czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous.. Sport. Narracja: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. Relacje rodzinne. Opisywanie cech osobowości. 5. Pieniądze. Określanie ilości. Liczby. Czasy: Present Perfect vs Past Simple 6. Punkty zwrotne w życiu. Czas Present Perfect Continuous 7. Transport i podróżowanie. Stopniowanie przymiotników 8. Pracownicy sektora finansowego wymagane umiejętności 9. Rozmowy w sprawie pracy 0. Pisanie CV oraz listów z podaniem o pracę. Rodzaje usług finansowych Troska o klienta: oferty, porady, negocjacje. Umawianie klientów. Usługi finansowe firm: wewnętrzne i zewnętrzne (outsourcing). Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

2 skaźniki ekonomiczne: interpretacja danych 5. Kolokwium zaliczenie Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: Oxenden Clive, Latham-Koenig Christina. New English File Intermediate. Oxford: OUP, 007 Literatura uzupełniająca: Cotton D., Falrey D., Keny S., Market Leader. Harlow: Longman, 000. Dooley J., Evans V., Grammarway, Newbury: Express Publishing, 999 Flinders S., Test Your Business English. Harlow: Penguin Books, 000 Goddard C., Business Idioms International. Prentice Hall International (UK) Ltd., 99 5 Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Bankowość i Finanse. arszawa: ilga, Greasby L., Riley D., Śpiewak G., Biznes. arszawa: ilga, 00 7 Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Marketing. arszawa: ilga, Hollett V., Quick ork. A Short Course in Business English. Oxford University Press, 000 Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

3 Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Język niemiecki stępne wymagania S-FIR-I-A-FIR-JEZN_II Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne Całkowita Kontaktowe kształcenia w ramach form zajęć aga w % wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Razem: Razem: 00% n Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student: - dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego użytkownika danego języka, potrafi relacjonować ypowiedzi ustne na wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i ch wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji K_U7+ SA_U+ L występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w. standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki Testy sprawdzające wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L sprawach bieżących oraz zawodowych potrafi napisać spójną, poprawną pod względem. gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na ypowiedzi pisemne na K_U7+ tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi ch, prace domowe SA_U+ L swobodnie redagować potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego,. rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego Testy rozumienia tekstu w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą czytanego znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu K_U7+ SA_U+ L wolnego itd Laboratorium mgr Agnieszka Mikosz, mgr Mirosław Grudzień Treści kształcenia Laboratorium Sytuacja mieszkaniowa/wystrój wnętrz/ogłoszenia na rynku nieruchomości/zdania bezokolicznikowe z zu. Etapy życia/życiorys/wspomnienia/zdania czasowe ze spójnikami als i wenn. Nigdy tego nie zapomnę -zjednoczenie Niemiec/zdania czasowe ze spójnkiem nachdem /czas zaprzeszły Plusquamperfekt. Lipsk/targi/nocleg/tryb przypuszczajacy Konjunktiv II 5. Partnerstwo/uczucia/samemu czy razem?/czasowniki zwrotne/zdania przydawkowe 6. Fantazja i tajemnice/przepowiadanie przyszłości/jasnowidz, wróżka/zdania okolicznikowe celu/czas przyszly Futur I 7. Medycyna alternatywna-choroby, metody leczenia, lekarstwa/strona bierna Passiv 8. System finansowy 9. System finansowy w Niemczech 0. Główne elementy systemy finansowego Rynki finasowe Prawo finansowe. Rachunkowość budżetowa Rachunkowość instytucji finansowych Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

4 5. Kolokwium zaliczenie Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: Tangram, Deutsch als Fremdsprache, A Max Hueber Verlag Alltag, Beruf & Co., Hueber Verlag Finanzen und Bankwesen, ydawnictwo yższej Szkoły Przedsiębiorczości arszawa Literatura uzupełniająca: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Renate Luscher, Max Hueber Verlag Großer Lernwortschatz Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag Język niemiecki, Repetytorium gramatyczne, Lektor Klett Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, Stanisław Bęza Deutsch im Büro, Stanisław Bęza, Anke Kleinschmidt irtschaftsgespräche, Rozmowy o gospodarce, Sławomira Kołsut Geschäftssprache Deutsch, Inter Nationes irtschaftliche Landeskunde der Bundesrepublik Deutschland, Inter Nationes Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

5 Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Język czeski stępne wymagania S-FIR-I-A-FIR-JEZC_II Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne Całkowita Kontaktowe kształcenia w ramach form zajęć aga w % wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Razem: Razem: 00% N Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student: - dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego użytkownika danego języka, potrafi relacjonować ypowiedzi ustne na wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i ch wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji K_U7+ SA_U+ L występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w. standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki Testy sprawdzające wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L sprawach bieżących oraz zawodowych potrafi napisać spójną, poprawną pod względem. gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na ypowiedzi pisemne na K_U7+ tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi ch, prace domowe SA_U+ L swobodnie redagować potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego,. rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego Testy rozumienia tekstu w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą czytanego znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu K_U7+ SA_U+ L wolnego itd Laboratorium Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko Treści kształcenia Laboratorium prowadzenie do fonetyki języka czeskiego.koniugacji czasownika być, konstrukcje o formularz prosim, cyframi (Kolik Stoji? Budowa.. Gramatyczne i form płci żeńskie i męskie w języku czeskim (zawody, narodowości, itp) Dwa rodzaje przymiotników w języku czeskim. Podstawowe pary przymiotników.opis postaci. Mówienie czas w języku czeskim (KDY? I Kolik Hodin? Konstrukcje).System czasownik koniugacji w języku czeskim (Co Dela...? Pytania).. Rad orzecznik.przysłówki (podając lokalizację). Kde je do? i Jak je do Daleko? konstrukcje.dialogi na telefon. Harmonogram dnia. eryfikacja i sprawdzenie konstrukcji i umiejętności.. Zaimki w bierniku. Słówka: artykuły spożywcze. 5. restauracji - co dialogi. Mam rad (a) budynek. Czasownika - chtít. 6. Oglądanie czeskiego filmu z polskimi napisami. Słownictwo związane z handlem (dialogów). 7. Systemy finansowe. 8. Systemy finansowe w Czechach. Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

6 9. Systemy finansowe kluczowe punkty 0. Rynki finansowe. Prawo finansowe. Rachunkowość budżetowa. Instytucje finansowe Księgowość. 5. Kolokwium zaliczenie Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: Lída Holá, New Czech Step by Step, Praha 009. Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres, Praha 00. Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres, Praha 0 Luttererová Jiřina, Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha Literatura uzupełniająca: Lida Holá, Pavla Bořilová, Česky krok za krokem, Praha 0 Alena Nekovářová, Čeština pro život, Praha 006. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 005. Helena Remediosová, Elga Čechová, Chcete mluvit česky?, Liberec 00 Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

7 Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Tryb zaliczenia przedmiotu Komunikacja społeczna Całkowita stępne wymagania Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 0,6 praktyczne 0 S-FIR-I-A-FIR-KOMS_II Całkowita Kontaktowe kształcenia w ramach form zajęć aga w % Zaliczenie końcowe w formie pisemnej/zaliczenie końcowe w formie prezentacji przygotowywanej przez grupę studentów 00% Razem: Razem: 00% polski N iedza Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Definiuje podstawowe pojęcie i problemy socjologii Zaliczenie pisemne K_07+ SA_07+,. Zna mechanizmy kształtowania się i instytucjonalizacji interakcji społecznych Zaliczenie pisemne K_07+ SA_07+,. Zna podstawowe problemy społeczne współczesnego świata (globalizacja, migracje, kryzysy, nierówności) Zaliczenie pisemne K_07+ SA_07+,. Potrafi logicznie dobierać elementy zdobytej wiedzy teoretycznej w celu zinterpretowania zagadnień praktycznych w interakcjach społecznych Analizuje i interpretuje podstawowe mechanizmy regulujące procesy społeczne Zaliczenie w formie SA_U+, SA_U+, pisemnej Prezentacja K_U06+, K_U07+, K_U0+, SA_U8+, +, SA_U5+, przygotowana w grupach K_U7+ SA_U0+ Zaliczenie w formie SA_U+, SA_U+, pisemnej Prezentacja K_U06+, K_U07+, K_U0+, SA_U8+, +, SA_U5+, przygotowana w grupach K_U7+ SA_U0+ Zaliczenie w formie Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia posiadanej pisemnej Prezentacja K_K0+ wiedzy i kompetencji społecznych przygotowana w grupach SA_K0+, SA_K06+ Kompetencje społeczne Zaliczenie w formie Potrafi przyjmować właściwe role społeczne, pisemnej Prezentacja. współpracować w grupie, realizować zadania indywidualne K_K0+, K_K0+, K_K08+ przygotowana w grupach i grupowe SA_K0+, SA_K0+, SA_K07+. Dr Ewa Smolka-Drewniak/ dr Tomasz Drewniak Treści kształcenia z prezentacją multimedialną Pojęcie komunikacji. Kanały i kody komunikacyjne. Modele komunikacji. Zjawisko konformizmu. Informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny. Teoria dysonansu poznawczego L. Festingera. pływ społeczny i obrona przed manipulacją. Podstawowe techniki manipulacji społecznej 5. Komunikacja w reklamie. Człowiek w reklamie i zasada dopasowania. Marketing MIX 6. Asertywność i asertywne zachowania w kontaktach interpersonalnych 7. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja. Metody skutecznej walki z uprzedzeniami 8. Atrakcyjność interpersonalna. Kierowanie własnym wizerunkiem, autoprezentacja Razem liczba godzin: 5 Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

8 Literatura podstawowa: 5 E. Aronson, Człowiek - istota społeczna. E. Aronson, T. ilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 00. T. itkowski, Psycho-manipulacje. K. Oppermann, E. ebber, Style porozumiewania się, Gdańsk 007 Literatura uzupełniająca: J. Stewart, Mosty zamiast murów, arszawa 007. S.P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi, arszawa 008. A. Jaskółka, Mowa ciała, Kielce 007. Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

9 Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Tryb zaliczenia przedmiotu Podstawy socjologii Całkowita stępne wymagania Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 0,6 praktyczne 0 S-FIR-I-A-FIR-PODS_II Całkowita Kontaktowe kształcenia w ramach form zajęć aga w % Zaliczenie końcowe w formie pisemnej/zaliczenie końcowe w formie prezentacji 00% polski N Razem: Razem: 00% iedza Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Definiuje podstawowe pojęcie i problemy socjologii Zaliczenie pisemne K_07+ SA_07+,. Zna mechanizmy kształtowania się i instytucjonalizacji interakcji społecznych Zaliczenie pisemne K_07+ SA_07+,. Zna podstawowe problemy społeczne współczesnego świata (globalizacja, migracje, kryzysy, nierówności) Zaliczenie pisemne K_07+ SA_07+,. Potrafi logicznie dobierać elementy zdobytej wiedzy teoretycznej w celu zinterpretowania zagadnień praktycznych w interakcjach społecznych Analizuje i interpretuje podstawowe mechanizmy regulujące procesy społeczne Zaliczenie w formie SA_U+, SA_U+, pisemnej Prezentacja K_U06+, K_U07+, K_U0+, SA_U8+, +, SA_U5+, przygotowana w grupach K_U7+ SA_U0+ Zaliczenie w formie SA_U+, SA_U+, pisemnej Prezentacja K_U06+, K_U07+, K_U0+, SA_U8+, +, SA_U5+, przygotowana w grupach K_U7+ SA_U0+ Zaliczenie w formie Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia posiadanej pisemnej Prezentacja K_K0+ wiedzy i kompetencji społecznych przygotowana w grupach SA_K0+, SA_K06+ Kompetencje społeczne Zaliczenie w formie Potrafi przyjmować właściwe role społeczne, pisemnej Prezentacja. współpracować w grupie, realizować zadania indywidualne K_K0+, K_K0+, K_K08+ przygotowana w grupach i grupowe SA_K0+, SA_K0+, SA_K07+. Dr Tomasz Drewniak Treści kształcenia z prezentacją multimedialną Socjologia. Definicja, przedmiot, funkcje i główne idee. Grupa społeczna. ięź społeczna. Kultura i społeczeństwo. Socjologia gospodarki 5. Globalizacja 6. ybrane zagadnienia z socjologii organizacji Razem liczba godzin: 5 Literatura podstawowa: P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 00. Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

10 A. Giddens, Socjologia, arszawa 00. B. Szacka, prowadzenie do socjologii, arszawa 00. Literatura uzupełniająca: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, arszawa P. Berger, Zaproszenie do socjologii, arszawa 00 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, arszawa 987. J. Turowski, Socjologia: wielkie struktury społeczne, Lublin 000. J. Turowski, Socjologia: małe struktury społeczne, Lublin 000 Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

11 Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Tryb zaliczenia przedmiotu Etykieta w życiu publicznym Całkowita stępne wymagania Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. S-FIR-I-A-FIR-EZP_II 0,6 praktyczne 0 Całkowita Kontaktowe kształcenia w ramach form zajęć aga w % Zaliczenie końcowe w formie pisemnej/zaliczenie końcowe w formie prezentacji 00% polski n Razem: Razem: 00% iedza Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Zna podstawowe zasady savoir vivre oraz ich normatywne Zaliczenie pisemne K_0+, K_07+ i kulturowe przesłanki Rozumie aksjologiczne i pragmatyczne uwarunkowania. Zaliczenie pisemne K_0+, K_07+ taktownego sposobu bycia w interakcjach społecznych SA_07+, SA_0+, SA_0+ SA_07+, SA_0+, SA_0+ Analizuje działanie w perspektywie zasad etykiety Zaliczenie pisemne Prezentacja K_U06+, K_U0+ SA_U08+, SA_U05+ Zaliczenie pisemne Rozróżnia i interpretuje kody komunikacyjno-kulturowe. Prezentacja K_U06+, K_U0+ SA_U08+, SA_U05+ oraz ich kontekst społeczny, ekonomiczny i polityczny Potrafi stosować w praktyce podstawowe zasady etykiety w życiu publicznym Zaliczenie pisemne Prezentacja K_K0+, K_K09+, K_K0+ SA_K0+, SA_K0+, SA_K05+, SA_K07+ Kompetencje społeczne. Potrafi stosować w praktyce podstawowe zasady etykiety biznesu Zaliczenie pisemne Prezentacja K_K0+, K_K06+, K_K09+, K_K0+ SA_K0+, SA_K0+, SA_K05+, SA_K07+. Potrafi modyfikować swoje działanie zgodnie z zasadami etykiety Zaliczenie pisemne Prezentacja K_K0+, K_K06+, K_K09+, K_K0+ SA_K0+, SA_K0+, SA_K05+, SA_K07+. Dr Tomasz Drewniak/ Dr Ewa Smolka-Drewniak Treści kształcenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych Etyczne i kulturowe wyznaczniki zachowań człowieka. Filozofia savoir vivre. Proces porozumiewania się: język, tematy do rozmowy, korespondencja tradycyjna, telefon, Internet, netykieta. Precedencja: powitanie, pożegnanie, na uczelni, przy stole, w samochodzie. Savoir vivre w pracy, miejscach publicznych, na uczelni, podczas uroczystości i spotkań prywatnych 5. Mowa ciała i ubiór (dress code, elegancja) 6. Spotkania towarzyskie: obowiązki gościa i gospodarza, przygotowanie stołu, zachowanie przy stole, spożywanie posiłków 7. Dobre obyczaje w pracy podstawy etykiety biznesu Razem liczba godzin: 5 Literatura podstawowa: Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

12 E. Bonneau, ielka księga dobrych manier, arszawa 00. M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?, Bielsko-Biała 006 L. Jabłonowska, G. Myśliwiec, spółczesna etykieta pracy, arszawa 006 H. Hanisch, Savoir-vivre przy stole, arszawa 999 M. Brzozowski, Sztuka bycia i obycia, arszawa 006 M. Brzozowski, ABC dobrych manier, arszawa 00 A. Jarczyński, Etykieta w biznesie, Gliwice 00 S. Krajski, Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, arszawa 007 Literatura uzupełniająca: E. Pietkiewicz, Dobre obyczaje, arszawa 987 E. Pietkiewicz, Asystentka menedżera, arszawa 995 E.Pietkiewicz, Sekretariat menedżera, arszawa 00 Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

13 Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Tryb zaliczenia przedmiotu Matematyka Całkowita 6 stępne wymagania Egzamin L. godz. zajęć w sem. S-FIR-I-A-FIR-MAT_II praktyczne 0 Całkowita Kontaktowe kształcenia w ramach form zajęć aga w % Egzamin pisemny 50% Ćwiczenia kolokwia, aktywność na ch 50% polski t Egzamin 6 Konsultacje Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student zna pojęcie całki oznaczonej, całki niewłasciwej praca pisemna K_+ SA_06+ iedza Kompetencje społeczne. Student zna pojęcie ekstremum funkcji dwóch zmiennych praca pisemna K_+ SA_06+ C. Student zna rachunek macierzowy, pojęcie wektorów praca pisemna K_+ SA_06+ C. Student zna podstawowe pojęcia dotyczące rachunku prawdopodobieństwa praca pisemna K_+ SA_06+ C student umie policzyc całki nieoznaczone, oznaczone i niewłaściwe praca pisemna K_U09+ SA_U07+. Student umie obliczyc ekstremum funkcji dwóch zmiennych praca pisemna K_U09+ SA_U07+ C Student umie rozwiązac równania macierzowe, obliczyc. rząd macierzy, obliczyc wyznaczniki, przekształcenia praca pisemna K_U09+ SA_U07+ C liniowe. Student umie policzyc prawdopodobieństwo, zastosowac metody kombinatoryczne praca pisemna K_U09+ SA_U07+ C Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia praca pisemna K_K0+, K_K05+ SA_K0+, SA_K06+ C. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze praca pisemna K_K0+, K_K05+ SA_K0+, SA_K06+ C. Ćwiczenia prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak mgr Agnieszka Szpara Treści kształcenia wykład Pojęcie całki niewłaściwej i proste przykłady. Funkcje wielu zmiennych, ekstrema takich funkcji, przykłady. Ekstrema warunkowe. Macierze i wyznaczniki, 6 5. Układy równań liniowych, rząd macierzy 6. Liniowa niezależność wektorów, Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

14 7. Baza w przestrzeni euklidesowej 8. Przekształcenia liniowe przykłady 9. Podstawowe wzory kombinatoryczne, przestrzeń zdarzeń, prawdopodobieństwo, zmienna losowa definicja i przykłady Razem liczba godzin: 0 Ćwiczenia rozwiazywanie zadań i problemów matematycznych Funkcje dwóch zmiennych. Pochodne cząstkowe oraz ekstrema funkcji dwóch zmiennych.. Ekstrema warunkowe. Metoda mnożników Lagrange'a. Kolokwium. Macierze i wyznaczniki. Metoda Sarrusa. Rozwinięcie Laplace'a 5. Macierze. Mnozenie macierzy. Macierz odwrotna. Działania na macierzach. Transponowanie. Układy równań macierzowych. 6. Układy równań oznaczonych. zory Cramera. Metoda Gaussa. Metoda macierzy odwrotnej 7. Układy równań. Rząd macierzy 8. Liniowa niezależnośc wektorów. Baza w przestrzeni euklidesowej. Przekształenia liniowe Kombinatoryka. Zmienna losowa Kolokwium Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: Algebra liniowa. Definicje, twierdzenia, wzory. Marian Gewert. Zbigniew Skoczylas. Oficyna ydawnicza GiS. rocław 00 Analiza matematyczna w zadaniach cz. I. łodzimierz Krysicki. Lech łodarski. ydawnictwo Naukowe PN. arszawa 00 Algebra liniowa. Przykłady i zadania. Marian Gewert. Zbigniew Skoczylas. Oficyna ydawnicza GiS. rocław 00 Analiza matematyczna w zadaniach cz. II. łodzimierz Krysicki. Lech łodarski. ydawnictwo Naukowe PN. arszawa 00 Literatura uzupełniająca: Elementy matematyki w naukach ekonomicznych. Tadeusz Bednarski. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 00 Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

15 Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Tryb zaliczenia przedmiotu Rachunkowość Całkowita 6 stępne wymagania Egzamin L. godz. zajęć w sem. S-FIR-I-A-FIR-RAC_II,8 praktyczne 0 Całkowita Kontaktowe kształcenia w ramach form zajęć aga w % Egzamin pisemny 50% Ćwiczenia Zaliczenie na ocenę 50% polski T Egzamin 6 Konsultacje Razem: 7 7 Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) iedza Ma wiedzę na temat istoty, zasad i regulacji rachunkowości, kategorii pomiaru w rachunkowości. Egzamin pisemny K_06, K_07. Ma wiedzę na temat teoretycznych podstaw ewidencji księgowej. Egzamin pisemny K_06, K_07 Potrafi analizować zjawiska ekonomiczne zgodnie z metodą bilansową oraz rozumie ich skutki w postaci zmian Kolokwium - zaliczenie w stanie aktywów i pasywów oraz strumieni przychodów i na ocenę K_U, K_U0 kosztów jednostki gospodarczej.. Posiada umiejętność prowadzenia ewidencji księgowej Kolokwium - zaliczenie według zasad właściwych dla rachunkowości, z na ocenę zastosowaniem planu kont. K_U, K_U0. Posiada umiejętność rozpoznawania typowych pozycji Kolokwium - zaliczenie bilansowych i wynikowych oraz sporządzania bilansu i na ocenę rachunku zysków i strat. K_U, K_U0 SA_0, SA_0, SA_07, SA_06, SA_0, SA_0, SA_07, SA_06, SA_U05, SA_U06, SA_U0, SA_U0 SA_U05, SA_U06, SA_U0, SA_U0 SA_U05, SA_U06, SA_U0, SA_U0 C C C Kompetencje społeczne Jest świadomy odpowiedzialności pracowników, w szczególności działów finansowo-księgowych za sukcesy i Egzamin pisemny K_K0 porażki firmy. SA_K0, SA_K0 SA_K0, SA_K0 SA_K05, SA_K06 SA_K07 C Ćwiczenia dr Marlena Rogus / dr inż. Danuta Seretna - Sałamaj dr Marlena Rogus / dr inż. Danuta Seretna - Sałamaj Treści kształcenia z prezentacją multimedialną stęp do rachunkowości. Istota, przedmiot i zadania rachunkowości. Użytkownicy, podmioty, normy i zasady rachunkowości. Podstawowe sprawozdania finansowe.. Bilans księgowy. Środki gospodarcze i źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Aktywa trwałe i obrotowe. Kapitały własne i obce. Typy operacji bilansowych.. Konta księgowe. Księgi rachunkowe. Zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych. Zasada podwójnego księgowania. Podzielność kont. Plan kont. Ewidencja operacji bilansowych na kontach księgowych.. Rachunek zysków i strat. Porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Ustalanie wyniku brutto ze sprzedaży, wyniku ze sprzedaży, wyniku z działalności operacyjnej, wyniku z działalności gospodarczej, wyniku brutto, wyniku netto. Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

16 5. spółmierność kosztów i przychodów. Klasyfikacja oraz ewidencja kosztów i przychodów. Działanie konta Rozliczenie kosztów w wariantach ewidencyjnych rachunku zysków i strat. 6. Aktywa finansowe i własne papiery wartościowe. Podstawowe pojęcia związane z aktywami finansowymi. ycena aktywów finansowych. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy. łasne i obce czeki, weksle, akcje, obligacje. Rachunek przepływów pieniężnych. pływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Bilans zmian. Bilans źródeł i 7. wykorzystania środków pieniężnych. Układ i treść rachunku przepływów pieniężnych. Konstruowanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 8. Rozrachunki. Pojęcie rozrachunków, należności, zobowiązań, rezerw. Funkcjonowanie kont rozrachunków. ycena rozrachunków. Różnice kursowe. Przykłady rozrachunków. Amortyzacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Klasyfikacja aktywów podlegających amortyzacji. Pojęcie 9. amortyzacji i umorzenia. Metody amortyzacji: jednokrotna, liniowa, degresywna malejącego salda, sumy liczb rocznych, naturalna. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 0. Zasady wyceny i ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych. Klasyfikacja rzeczowych aktywów obrotowych. Rozliczenie zakupu. Dostawy w drodze. Dostawy niefakturowane. Odchylenia od cen ewidencyjnych. ycena rozchodu i zapasu rzeczowych aktywów obrotowych. Rozliczenie wyniku finansowego. Dochód. Podatek dochodowy. Ewidencja podatku dochodowego. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rozliczenie zysku netto i straty netto. Razem liczba godzin: 0 Ćwiczenia Ćwiczenia tablicowe Istota, zakres i zasady rachunkowości.. Klasyfikacja majątku i kapitałów jednostki. Sporządzanie inwentarza i bilansu.. Operacje bezwynikowe i wynikowe i ich wpływ na składniki bilansu, kapitały własne i wynik finansowy jednostki.. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach. Konta bilansowe, zestawienie obrotów i sald. 5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach c.d. Konta wynikowe, łączenie i podział kont. 6. Dokumentacja, ewidencja i wycena środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu. 7. Dokumentacja, ewidencja i wycena rozrachunków. 8. Dokumentacja, wycena i ewidencja środków trwałych. Naliczanie amortyzacji. 9. Dokumentacja, ewidencja i wycena pozostałych aktywów trwałych. 0. Dokumentacja, ewidencja i wycena zakupu i zużycia materiałów. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej. Dokumentacja, ewidencja i wycena produktów pracy oraz ich sprzedaży.. Ustalanie i podział wyniku finansowego. Elementy rachunku kosztów. 5. Ćwiczenia z całokształtu działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: Matuszewicz J. I P., Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości, Finans-Servis, arszawa 00. Turyna J., Rachunkowość finansowa, C.H.Beck, arszawa 005. Ustawa z dnia 9 września 99r. o rachunkowości, tekst jednolity: Dz.U. z 0r., poz 0 z późn. zm. Literatura uzupełniająca: Komajda E., prowadzenie do rachunkowości, O Politechniki arszawskiej, arszawa 00. Kalwasińska E., Maciejowska D., Rachunkowość finansowa, yd. Nauk. ydziału Zarządzania Uniwersytetu arszawskiego, arszawa 00. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, arszawa 00. Gmytrasiewicz M., Kamińska A., Rachunkowość finansowa, Difin, arszawa 00. Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

17 Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Tryb zaliczenia przedmiotu Makroekonomia Całkowita 5 stępne wymagania Egzamin L. godz. zajęć w sem. S-FIR-I-A-FIR-MAK_II, praktyczne 0 Całkowita Kontaktowe kształcenia w ramach form zajęć aga w % Egzamin pisemny 60% Ćwiczenia Listy zadań, tablicowe, kolokwium 0% polski T Egzamin 6 Konsultacje Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Student zna, rozumie i potrafi zidentyfikować podstawowe Zajęcia tablicowe, kategorie i zjawiska makroekonomiczne zachodzące w K_0+, K_+ kolokwium gospodarce rynkowej. SA_0+, SA_0+, SA_0+, +, SA_0+, SA_06+, SA_07+, SA_08+ C iedza Kompetencje społeczne Student posiada wiedzę na temat makroekonomicznych Zajęcia tablicowe,. K_0+ SA_0+, SA_06+, + uwarunkowań funkcjonowania gospodarki. kolokwium. Student posiada wiedzę na temat makroekonomicznych Zajęcia tablicowe, modeli gospodarki. kolokwium K_0++ SA_0++, SA_06++ C. Student posiada wiedzę na temat procesów Zajęcia tablicowe, makroekonomicznych zachodzących na rynku i ich kolokwium zależności. K_++ SA_07++, SA_08++, ++ C 5. Student posiada wiedzę na temat zależności pomiędzy Zajęcia tablicowe, podatkami a bezrobociem. kolokwium K_++ SA_0++, SA_06++, ++ C Student potrafi oszacować, zinterpretować i wyjaśnić Zajęcia tablicowe, SA_U++, SA_U++, powiązania między różnymi miernikami K_U0++ kolokwium SA_U++, ++ makroekonomicznymi. C. Student potrafi zweryfikować zasady gospodarki otwartej i Zajęcia tablicowe, SA_U++, SA_U++, K_U0++ zamkniętej. kolokwium SA_U++, ++ C. Posiada umiejętność rozumienia i posługiwania się Zajęcia tablicowe, podstawowymi miernikami makroekonomicznymi. kolokwium K_U09++ SA_U++, SA_U++, ++ C. ykorzystuje różne modele makroekonomiczne do Zajęcia tablicowe, analizowania równowagi makroekonomicznej na rynku. kolokwium K_U++ SA_U5++, SA_U6++, ++ C 5. Potrafi oszacować a następnie analizować wskaźniki Zajęcia tablicowe, SA_U++, SA_U++, K_U0++ kształtujące poziom rozwoju gospodarczego kraju. kolokwium SA_U++, ++ C 6. ykorzystując posiadaną wiedzę potrafi określić bariery Zajęcia tablicowe, rozwoju oraz metody przeciwdziałania im. kolokwium K_U++ SA_U8++, SA_U++, ++ C 7. Potrafi określić skutki bezrobocia oraz sposoby radzenia Zajęcia tablicowe, sobie z nim. kolokwium K_U++ SA_U8++, SA_U++, ++ C Student docenia wzajemne powiązania oraz zależności Zajęcia tablicowe, między procesami makroekonomicznymi. kolokwium K_K0++ SA_K0++, SA_K06++ C. Chętnie podejmuje się określenia ich wpływu na realizację Zajęcia tablicowe, SA_K0++, SA_K07++, K_K07++ polityki makroekonomicznej państwa. kolokwium SA_K05++ C. Ćwiczenia dr inż. Grzegorz Chodak dr inż. Grzegorz Chodak Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

18 Treści kształcenia z prezentacją multimedialną prowadzenie do gospodarki i ekonomii. Analizy makroekonomiczne. Systemy ekonomiczne. Główne problemy makroekonomiczne. zrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie, równowaga obrotów z zagranicą. Ekonomiczna rola państwa.. Podstawowe nurty ekonomiczne.. Rachunek i determinanty dochodu narodowego. Mierniki dochodu narodowego. Inwestycje, oszczędności. Produkt krajowy brutto a dochód narodowy. Składniki popytu globalnego.. zrost gospodarczy. Mierniki wzrostu. Czynniki wzrostu gospodarczego. zrost a postęp techniczny. 5. Cykl koniunkturalny. Trend i cykl. Teorie cyklu koniunkturalnego. realnego koniunkturalnego. Międzynarodowy charakter cykli. 6. Popytowa teoria Keynesa. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań. Poziom cen a popyt globalny. 7. Pieniądz i współczesny system bankowy. Funkcje banku centralnego. 8. Polityka pieniężna. Popyt inwestycyjny. Pieniądz, stopa procentowa i popyt globalny. 9. Inflacja. Miary inflacji, Koszty inflacji. Przyczyny i rodzaje inflacji. Sposoby przeciwdziałania inflacji. Podaż pieniądza a inflacja. 0. Polityka budżetowa, funkcje budżetu. Skutki deficytu budżetowego, dług publiczny. Systemy podatkowe, funkcje podatków, klasyfikacja podatków, krzywa Leffera. Bezrobocie. Pomiar bezrobocia. Koszty bezrobocia. Rodzaje bezrobocia.. Przeciwdziałanie bezrobociu.. Międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe. Systemy kursów walutowych. Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej. Procesy integracyjne w Europie lat 90-tych XX wieku. Europejska unia walutowa. 5. Powtórzenie materiału, przykładowe zadania testowe. Razem liczba godzin: 0 Ćwiczenia Listy zadań, tablicowe, kolokwium zaliczeniowe- ocena obliczana na podstawie średniej ważonej. Gospodarka zamknięta i otwarta. Produkt narodowy brutto a produkt krajowy brutto. Oszczędności i inwestycje.. Podatki bezpośrednie i pośrednie, wydatki realne i transferowe, równowaga i nierównowaga budżetowa, wielkości kształtujące stan budżetu, wysokość stóp podatkowych a dochód fiskalny.. Model klasyczny. Model popytowy prosty. Model popytowy z państwem. Model popytowy z państwem i handlem zagranicznym.. Cykl koniunkturalny klasyczny cztery fazy cyklu, współczesny dwufazowy obraz cyklu, punkty zwrotne cyklu. 5. Rodzaje i stopa bezrobocia. Koncepcje inflacji, krzywa Philipsa. 6. Keynesowska funkcja konsumpcji, konsumpcja ukierunkowana na przyszłość, wyznaczanie ceny najmu kapitału, funkcja inwestycji. 7. Czynniki wzrostu gospodarczego, model wzrostu Solowa. 8. Kolokwium zaliczeniowe. Razem liczba godzin: 5 Literatura podstawowa: Czarny B., Czarny E., Barkowiak R., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PE, 998. Podstawy ekonomii, Milewski R. (editor), PN, arszawa, 998. Samuelson P.A., Nordhaus.D.: Ekonomia, tom,, PN, arszawa,996. Kwaśnicki itold, Zasady ekonomii rynkowej, rocław: ydawnictwo Uniwersytetu rocławskiego, rocław 00 Literatura uzupełniająca: Friedman M. Friedman R.: olny wybór, Sosnowiec 996. Hazlitt Henry, Ekonomia w jednej lekcji, Kraków: Signum, 99. Friedman Milton (99), Intrygujący pieniądz: z historii systemów monetarnych, Łódź: ydawnictwo Łódzkie. Hall R. E., Taylor J. B. (000), Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, arszawa: PN. Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

19 Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Tryb zaliczenia przedmiotu Całkowita, praktyczne 0 Całkowita Kontaktowe kształcenia w ramach form zajęć aga w % Zaliczenie w formie pisemnej 75% 0 STRATEGIE ZARZĄDZANIA stępne wymagania Projekt Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 5 5 Studia przypadków S-FIR-I-A-FIR-STRZ_II polski N Konsultacje 8 Razem: 68 Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) iedza Potrafi właściwie formułować cele organizacji i wyznaczać ZALICZENIE FORMIE sposoby ich realizowania. Zna i rozumie pojęcia wizji i PISEMNEJ, STUDIA K_0+ misji organizacji PRZYPADKÓ. ZALICZENIE FORMIE Posiada wiedzę, dotyczącą procesów i zjawisk rozwoju PISEMNEJ, STUDIA K_0+ społecznego i gospodarczego na przestrzeni dziejów. PRZYPADKÓ SA_07+ SA_08+ SA_0+ SA_09+ P ZALICZENIE FORMIE Potrafi formułować cele organizacji oraz opracować PISEMNEJ, STUDIA K_U0+ SA_U05+, SA_U06+ P działania, służące ich efektywnej realizacji PRZYPADKÓ ZALICZENIE FORMIE Potrafi analizować i oceniać cele, cechy, elementy,. PISEMNEJ, STUDIA K_U05+ procesy, obszary funkcjonalne w organizacji PRZYPADKÓ SA_U0+, SA_U0+ P ZALICZENIE FORMIE Posiada umiejętność wyjaśniania przyczyn i dynamiki. PISEMNEJ, STUDIA K_U05+ zjawisk w organizacji i jej otoczeniu PRZYPADKÓ SA_U0+, SA_U0+ SA_U08+ Kompetencje społeczne Ma świadomość potrzeby samodzielnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie nauk STUDIA PRZYPADKÓ K_K0+ o organizacji i zarządzaniu finansami. Potrafi samodzielnie SA_K0+, SA_K06+ P rozwijać tę wiedzę i doskonalić umiejętności Jest przygotowany do inicjowania i podejmowania zmian. w miejscu pracy oraz uczestnictwa w ich planowaniu i wdrażaniu. Potrafi myśleć i działać w sposób STUDIA PRZYPADKÓ K_K07+ SA_K07+, SA_K05+ P przedsiębiorczy. Projekt dr inż. Robert Kamiński dr inż. Robert Kamiński Treści kształcenia z prezentacją multimedialną Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

20 Geneza zarządzania strategicznego. Cele strategiczne: misja, wizja, tożsamość organizacji. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa. Metody analizy strategicznej. Analiza otoczenia konkurencyjnego. Model 5 sił Portera 5. Analiza zasobów firmy. Łańcuch wartości a przewaga konkurencyjna 6. Podstawowe strategie na szczeblu domeny 7. Strategie na szczeblu przedsiębiorstwa 8. ybór strategiczny i kontrola strategiczna Razem liczba godzin: 5 Projekt Określenie celów strategicznych wybranego przedsiębiorstwa. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia konkurencyjnego. Analiza zasobów firmy 5. Formułowanie strategii firmy 6. Sprawdzanie spójności strategii firmy 7. ybór strategii firmy 8. Planowanie wdrożenia strategii firmy Razem liczba godzin: 5 Literatura podstawowa: G. Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PE, arszawa 997. M.E. Porter, Strategia konkurencji, PE, arszawa 99.. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PE, arszawa 995. H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie, Oficyna ydawnicza Pr, rocław M. Moszkowicz, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PE, arszawa K. Obłój. Strategia organizacji. PE, arszawa K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PE, arszawa G. Hamel, C.K. Prahalad. Przewaga konkurencyjna jutra. Businessman Book, arszawa 999 Program Moduł Kształcenia v.0e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo