dotyczą programu DIPHOTO HOME ORDERING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczą programu DIPHOTO HOME ORDERING"

Transkrypt

1 PORADY DLA UśYTKOWNIKÓW DOMOWYCH dotyczą programu DIPHOTO HOME ORDERING River Jacek Bator Sp. Jawna, Kraków, ul. Lindego 2 Tel.: (012) , fax: (012) ,

2 Jak zainstalować program i rozpocząć zamawianie odbitek? Jak rozwiązać problemy, które mogą wystąpić przy instalacji programu lub przy wysyłaniu zdjęć? Drogi UŜytkowniku! Udostępniamy Ci bezpłatny program do zamawiania odbitek w naszym Zakładzie. Program ma słuŝyć Twojej wygodzie. Dzięki niemu szybko wyślesz zdjęcia nie wychodząc z domu lub będąc w podróŝy. Program pozwoli Ci wybrać zdjęcia do zamówienia oraz określić sposób zapłaty i odbioru zgodnie z moŝliwościami udostępnianymi przez nasz Zakład. diphoto Home Ordering pozwoli Ci dostosować zdjęcia do formatu papieru pamiętaj, Ŝe odbitki drukowane są na papierze o proporcjach 2:3, natomiast zdjęcia cyfrowe z Twojego aparatu mają zazwyczaj proporcje 3:4. diphoto Home Ordering zawiera przydatne mechanizmy kadrowania zdjęć, korekty barwnej, dodawania elementów graficznych. System diphoto Internet, którego częścią jest Twój program Home Ordering pozwala równieŝ na zamawianie fotogadŝetów, albumów. Te usługi są lub mogą być udostępniane w przyszłości przez nasz Zakład. Uwagi ogólne: diphoto Home Ordering jest skonfigurowany do współpracy z naszym Zakładem Fotograficznym. W konfiguracji zawarto cennik odbitek, dostępne formaty i rodzaje papieru, sposoby zapłaty i odbioru zamówień oraz ewentualnie dodatkowe usługi np. zamawianie albumów lub fotogadŝetów. Aktualizacje danych np. cen lub dostępnych formatów papieru są pobierane z Internetu automatycznie przy uruchomieniu programu. Program wymaga sprawnych łączy internetowych, dzięki którym moŝliwa jest komunikacja z naszym Zakładem w celu szybkiego przesłania zdjęć, pobrania aktualizacji, odebrania komunikatów z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Działanie systemu diphoto jest zaleŝne od sprawności infrastruktury zewnętrznej (w tym równieŝ serwerów FTP, które pośredniczą w przesyłaniu danych) i moŝe zdarzyć się, Ŝe wystąpią nieoczekiwane problemy związane np. z transmisją zdjęć. W razie problemów z instalacją programu lub jego eksploatacją korzystaj z porad znajdujących się w dalszej części tego materiału. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przy uŝyciu poczty elektronicznej. Ogólne warunki realizacji zamówień znajdują się w Regulaminie publikowanym na stronie internetowej naszego Zakładu oraz są dostępne w programie diphoto / Regulamin. Twój Zakład Notka od producenta programu, firmy River. Dziękujemy za korzystanie z oprogramowania diphoto. Prosimy o kierowanie uwag i sugestii na adres Porady dotyczące diphoto znajdą równieŝ Państwo na naszej stronie internetowej

3 Spis treści: SZYBKI START DI PHOTO HOME...4 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY...5 PROBLEM Z URUCHOMIENIEM DIPHOTO HOME BRAK BDE...5 PROBLEM Z URUCHOMIENIEM PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM Z BAZĄ DANYCH...6 PROBLEM Z PRZESŁANIEM ZDJĘĆ NA SERWER FTP KOMUNIKAT BŁĄD PODCZAS WYSYŁANIA ZLECENIA NA FTP...7 PROBLEM Z PRZESŁANIEM ZDJĘĆ NA SERWER FTP KOMUNIKAT LOADING NETWORK MODULE FAILED...8 BRAK KOMUNIKATU O PRZYJĘCIU ZLECENIA DO REALIZACJI...9 BRAK KOMUNIKATU O POTWIERDZENIU REJESTRACJI...10

4 Szybki start diphoto Home Dziękujemy za pobranie programu diphoto Home. Program działa na komputerach z systemem operacyjnym: Windows XP, Windows Vista i Windows 7, dla procesorów 32 i 64 bitowych. Instalacja i rejestracja UŜytkownika Uruchom diphoto.exe i postępuj zgodnie z instrukcją kreatora. Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu program ściągnie niezbędne aktualizacje, a następnie poprosi Cię o zarejestrowanie się. Proces rejestracji kończy się akceptacją regulaminu, po której moŝesz przystąpić do przygotowania zamówienia i jego wysyłki. Przygotowanie i wysyłka zamówienia odbitek Interfejs programu diphoto Home znany jest z popularnych fotokiosków, które obsługiwane są przez ekran dotykowy. Interfejs wykorzystuje duŝe ikony a dla wygody UŜytkownika dostępna jest pomoc w formie komunikatów tekstowych. PoniŜej znajdziesz skrócony opis procesu przygotowania zamówienia w formie przedstawienia najwaŝniejszych ekranów programu. Na ekranie startowym widoczna jest oferta Twojego zakładu fotograficznego, na którą składa się: wykonywanie odbitek Zdjęcia oraz opcjonalnie FotogadŜety, Albumy, ewentualnie inne. Ekran wyboru zdjęć W prawej części okna widoczne są zasoby Twojego komputera. W dolnej części przyciski zaznaczania, powiększania i nawigacji. KaŜde zdjęcie moŝesz powiększyć korzystając z przycisku Powiększ (symbol graficzny lupki) po zaznaczeniu zdjęcia do powiększenia poprzez kliknięcie nad prawym górnym rogiem - lub poprzez dwukrotne kliknięcie na zdjęcie. W celu zaznaczenia zdjęć do zamówienia moŝesz posłuŝyć się przyciskiem Zaznacz/Odznacz wszystkie lub klikać na poszczególne zdjęcia. Odznaczanie zdjęć poprzez przycisk Zaznacz/Odznacz wszystkie lub kolejne kliknięcie na zdjęcie lub poprzez kliknięcie nad lewym górnym rogiem zdjęcia znaczek zaznaczenia. Ekran przygotowania zamówienia i edycji dla wybranych zdjęć W prawej części okna dostępne są przyciski do wybierania liczby odbitek, rodzaju i formatu papieru. W dolnej części znajdują się przyciski dzięki którym moŝesz zmienić tryb dostosowania do formatu papieru: wydrukowanie całego zdjęcia (pełny kadr) odbitka wydrukowana zostanie z paskami bądź wydrukowanie z wypełnieniem papieru odbitka z obcięciem fragmentu zdjęcia. Wybór trybu dostosowania moŝesz zmieniać dla wszystkich lub wybranych zdjęć. Po wybraniu przycisku Edycja moŝesz zastosować kadrowanie, korekcję barwną, redukcję efektu czerwonych oczu, dodawanie tekstów lub inne dostępne funkcje edycyjne. Do zakończenia pracy nad przygotowaniem zdjęć i przejścia do ekranu zamówienia słuŝy przycisk Zamów. Ekran zamówienia tu dokonaj wyboru sposobu odbioru i płatności. Po potwierdzeniu złoŝenia zlecenia, zdjęcia zostaną wysłane na serwer FTP i jeŝeli cała operacja wykona się poprawnie niezwłocznie otrzymasz potwierdzający przyjęcie zamówienia przez nasz zakład. Napisz maila do producenta diphoto Home:

5 Problem z uruchomieniem diphoto Home brak BDE Przy próbie uruchomienia aplikacji diphoto Home wyświetla się komunikat o błędzie: "An error occured while attempting to initialize the Borland Database Engine (error $2108)" lub "An error occurred while attempting to initialize the Borland Database Engine (error $21080) Przyczyna: Prawdopodobnie przed instalowaniem programu diphoto Home Ordering było instalowane BDE i jest niekompletne lub uszkodzone. BDE to jeden z elementów koniecznych do poprawnej pracy programu diphoto Home. Rozwiązanie: Proszę pobrać z internetu pełną instalację BDE i ją zainstalować. Pełną instalację BDE moŝna pobrać np. ze strony klikając na link:

6 Problem z uruchomieniem problemy z połączeniem z bazą danych Przy próbie uruchomienia aplikacji wyświetla się komunikat o błędzie: - Unknow error: Unknown user name or password. unavailable database Alias: IntFoto Nieznany błąd: unavailable database Błąd podczas tworzenia bazy danych - Nie powiodło się połączenie z bazą danych; program kończy działanie - Exception when checking updates "diuploads.dll" Rozwiązanie: Proszę pobrać i zainstalować komponent:

7 Problem z przesłaniem zdjęć na serwer FTP komunikat Błąd podczas wysyłania zlecenia na FTP Przy próbie przesłania zdjęć wyświetla się komunikat Błąd podczas wysyłania zlecenia na FTP. Przyczyna: Prawdopodobnie niesprawne lub słabe łącze internetowe. Rozwiązanie: Proszę spróbować wysłać zlecenie w późniejszym terminie po nawiązaniu połączenia.

8 Problem z przesłaniem zdjęć na serwer FTP komunikat Loading network Module failed Po instalacji pojawiło się takie oto powiadomienie: Program napotkał problem uniemoŝliwiający kontynuowanie pracy: Loading network module failed. Przyczyna: Problem z dostępem do serwera FTP Twojego Zakładu. Rozwiązanie: Proszę spróbować wysłać zlecenie w późniejszym terminie.

9 Brak komunikatu o przyjęciu zlecenia do realizacji Po przesłaniu zlecenia nie dotarł potwierdzający przyjęcie zlecenia przez Twój Zakład. Przyczyna: Prawdopodobna przyczyna 1: mail został odrzucony przez serwer pocztowy jako spam. Prawdopodobna przyczyna 2: z przyczyn po stronie infrastruktury internetowej Twój Zakład nie otrzymał zlecenia. Rozwiązanie: W pierwszej kolejności sprawdź czy Twój program pocztowy nie przeniósł wiadomości do folderu ze spamem. JeŜeli nie sprawdź na serwerze pocztowym. JeŜeli wiadomość jest odfiltrowywana na poziomie serwera pocztowego naleŝy sprawdzić moŝliwość zaradzenia takiej sytuacji. Przypadki takie zdarzały się wśród uŝytkowników poczty Google gmail. Rozwiązaniem problemu dla uŝytkowników gmail jest dodanie adresu pocztowego Twojego Zakładu do listy dostawców zaufanych. JeŜeli upewniłeś sie, Ŝe potwierdzający przyjęcie zlecenia nie dotarł do Twojej skrzynki pocztowej pozostaje Ci skontaktować się z Twoim Zakładem.

10 Brak komunikatu o potwierdzeniu rejestracji W końcowej części instalacji programu zostały przesłane dane celem rejestracji w Zakładzie Fotograficznym ale nie otrzymano a potwierdzającego fakt rejestracji. Przyczyna: Nie wszystkie Zakłady administrujące systemem diphoto Internet skonfigurowałym wysyłanie i potwierdzających fakt rejestracji do swoich klientów. Działanie takie bywa celowe i wiąŝe się z problemami, które mogą wystepować u klientów z odbieraniem poczty. Nie stanowi to problemu dla wysyłania zleceń do Zakładu. KaŜde zlecenia przesłane w celu drukowania odbitek musi zostać potwierdzone odpowiednią wiadomością .

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL 1 / 40 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo