Bezpieczeństwo danych i systemów. Technologia informacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo danych i systemów. Technologia informacyjna"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo danych i systemów Technologia informacyjna

2 Bezpieczeństwo danych Ochrona poufnych danych przed nieautoryzowanym dostępem Zabezpieczenie przed utratą danych Ochrona danych przed zewnętrznymi zagrożeniami Bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowych

3 Bezpieczeństwo teleinformatyczne Bezpieczeństwo teleinformatyczne to: a) bezpieczeństwo transmisji danych b) bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych c) bezpieczeństwo w internetowych centrach danych i chmurach obliczeniowych System informatyczny (SI) to zbiór elementów, których zadaniem jest przetwarzanie, analizowanie i transmisja danych przy wykorzystaniu dostępnych technik komputerowych. W skład SI wchodzą: Sprzęt komputerowy Oprogramowanie Zasoby ludzkie Procedury organizacyjne Bazy wiedzy

4 Ochrona poufnych danych przed nieautoryzowanym dostępem Przyczyny wycieku poufnych informacji kradzież lub zgubienie nośnika błąd człowieka podsłuch wyłudzenie lub odgadnięcie hasła

5 Ochrona poufnych danych przed nieautoryzowanym dostępem Skutki przejęcia poufnych danych utrata reputacji i zaufania klientów utrata klienta sankcje prawne bezpośrednie szkody finansowe spadek konkurencyjności

6 Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego: a) Osoba naruszająca zasady bezpieczeństwa danego systemu b) Złośliwe oprogramowanie c) Błędy w programach d) Błędy transmisji i awarie łącza e) Zjawiska losowe (pożary, powodzie itp.) Zagadnienia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym: a) Ochrona systemów przed złośliwym oprogramowaniem b) Ochrona systemów przed nieautoryzowanym dostępem w tym uwierzytelnianie i hostów, użytkowników i usług c) Ochrona poufności i integralności danych d) Ochrona przed włamaniami i kradzieżami sprzętu, danych, oprogramowania (ochrona fizyczna) e) Ochrona przed szpiegostwem komputerowym f) Niszczenie danych i oprogramowania g) Ochrona przed atakami mającymi na celu obniżenie sprawności systemów teleinformatycznych

7 Zapewnienie bezpieczeństwa Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego polega na zapewnieniu niezmienności właściwości danych przetwarzanych w systemach informatycznych i sieciach teleinformatycznych. Właściwości tych danych to: - Integralność - Poufność - Niezaprzeczalność teleinformatycznego Czy istnieje bezpieczny system informatyczny? Powszechnie znana definicja: Bezpieczny system informatyczny jest wyidealizowanym urządzeniem które poprawnie i w całości realizuje jedynie te cele które były lub są zgodne z intencjami właściciela.

8 Zapewnienie bezpieczeństwa W związku z powyższym: Pytanie: czy można zbudować całkowicie bezpieczny SI? Odpowiedź: NIE! Pytanie: Więc co dalej? Odpowiedź:. teleinformatycznego Bezpieczeństwo to nie produkt lecz złożony proces Bruce Schneider Proces bezpieczeństwa systemu informatycznego sprowadza się do pełnego cyklu zarządzania jakością. a) Określenie potencjalnych zagrożeń b) Oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia c) Oszacowanie potencjalnie mogących wystąpić strat d) Podjęcie działań mających na celu zmniejszenie ryzyka powodzenia przeprowadzonych ataków

9 Ochrona poufnych danych przed nieautoryzowanym dostępem Sposoby ochrony przed przejęciem poufnych danych przez osoby nieupoważnione szyfrowanie plików, partycji lub całych dysków z poufnymi danymi (TrueCrypt, PGP Whole Disk Encryption, EFS, BitLocker) korzystanie z szyfrowanych protokołów transmisji w sieciach (HTTPS, VPN) używanie trudnych do odgadnięcia i regularnie zmienianych haseł

10 Ochrona danych przed zewnętrznymi zagrożeniami Zewnętrzne zagrożenia dla danych oprogramowanie złośliwe: wirusy, trojany, backdory, robaki, rootkity wyłudzanie informacji (ang. phishing) atak na usługę DNS (ang. pharming) Drogi rozprzestrzeniania się zagrożeń: poczta elektroniczna strony www sieci P2P nośniki wymienne niezałatane luki w systemie operacyjnym

11 Ochrona danych przed zewnętrznymi zagrożeniami Metody zabezpieczenia się przed zagrożeniami używanie oprogramowania antywirusowego aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego używać silnych haseł zdrowy rozsądek

12 Bezpieczeństwo teleinformatyczne - szczegóły Jak zwiększyć bezpieczeństwo systemów informatycznych: a) Zadbać o bezpieczeństwo fizyczne pomieszczeń i urządzeń b) określić zasady autoryzacji i kontroli dostępu c) Zdefiniować zasady poufności i integralności danych w systemach informatycznych d) Definiowanie mechanizmów podnoszenia stopnia dostępności do informacji (archiwizacja danych i kopie bezpieczeństwa) Realizacja tych mechanizmów może odbywać się poprzez: - Tworzenie polityk bezpieczeństwa dla systemów komputerowych - Tworzenie norm i zaleceń bezpieczeństwa - Określenie klas bezpieczeństwa systemów komputerowych - Definiowanie mechanizmów uwierzytelniania - Monitorowanie zabezpieczeń (monitorowanie transmisji danych, aktywności hostów) - Tworzenie zasad dostępu do zasobów - Tworzenie procedur analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem SI - Tworzenie procedur reagowania i dokumentowanie zdarzeń mających podłoże ataku na system - Aktualizacje systemów operacyjnych i aplikacji - Aktualizacja oprogramowania antywirusowego

13 Ważne rozporządzenia i ustawy Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r Rozdział 1: Przedmiot prawa autorskiego Rozdział 7: Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r Określa zasady postępowania przy przetwarzaniu i gromadzeniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych których dane są przetwarzane w zbiorach danych Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r Określa zasady ochrony informacji zwanych informacjami niejawnymi, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania także w trakcie ich opracowywania. definiuje także pojęcia: - System teleinformatyczny - Sieć teleinformatyczna - Akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego - Dokumentacja bezpieczeństwa systemu lub sieci informatycznej

14 Ważne rozporządzenia i ustawy Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r określa zasady ochrony baz danych niezależnie od ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych którym bazy danych także podlegają Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r Określa warunki stosowania podpisu elektronicznego skutki prawne jego stosowania zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad tymi podmiotami Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r Określa obowiązki i stopień odpowiedzialności usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych droga elektroniczną. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002r Określa warunki techniczne i organizacyjne dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego

15 Ważne rozporządzenia i ustawy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rozporządzenie to określa: a) Podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego jakim powinny odpowiadać systemy teleinformatyczne służące do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych b) Sposób opracowania dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji systemów lub sieci teleinformatycznych. Ochrona fizyczna - Umieszczanie urządzeń będących krytycznymi elementami systemu teleinformatycznego w strefie kontrolowanego dostępu czyli tzw. strefie bezpieczeństwa o podwyższonym stopniu kontroli. Ochrona elektromagnetyczna - Ochrona przed utratą poufności i dostępności informacji niejawnych przetwarzanych w urządzeniach teleinformatycznych Ochrona kryptograficzna - Zagwarantowanie iż informacje przetwarzane przez system nie utraciły podstawowych własności takich jak poufność i integralność w wyniku błędu uwierzytelnienia. Niezawodność transmisji - Zapewnienie integralności i dostępności informacji niejawnych przekazywanych w systemach lub sieciach teleinformatycznych I wiele innych ustaw

16 Bezpieczniejsze korzystanie z sieci bezprzewodowych zmiana domyślnego hasła urządzenia dostępowego sieci WiFi stosowanie szyfrowania WPA2 filtrowanie adresów MAC korzystanie z bezpiecznych protokołów podczas korzystania z sieci publicznych aktualizacja oprogramowania (ang. firmware) urządzenia sieciowego

17 Szyfrowanie w praktyce System szyfrowania plików nie jest w pełni obsługiwany w systemach Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic i Windows 7 Home Premium, Vista Home Premium i Home Basic, Windows XP Home. Dostępne tylko w wersjach Windows Professional i Ultimate

18 True Crypt TrueCrypt Szyfrowanie danych. Program może zaszyfrować zawartość całego dysku, wybranej partycji lub kontenera. Szyfrowanie odbywa się za pomocą algorytmów AES-256, Blowfish, CAST5, Serpent, Triple DES i Twofish.

19 Stwórz kontener

20 Kreator co szyfrować

21 Ukryty czy standardowy wolumen

22 Lokalizacja kontenera

23 Metoda (algorytm) szyfrowania

24 Rozmiar kontenera

25 Hasło dla kontenera

26 Formatowanie kontenera

27 Montowanie kontenera

28 Odmontowanie po zakończeniu pracy

29 Szyfrowanie Kryptografia nauka zajmująca się szyfrowaniem Kryptoanaliza zajmuje się deszyfrowaniem czyli łamaniem szyfrów Kryptologia = kryptografia + kryptoanaliza Klasyfikacja szyfrów: Szyfry symetryczne podstawieniowe przestawieniowe Szyfry asymetryczne czyli szyfrowanie z użyciem różnych kluczy

30 Szyfr Cezara Przy pomocy tego szyfru podstawieniowego porozumiewali się Juliusz Cezar i Cyceron. To szyfr, który polegał na zastąpieniu każdej litery inną, leżącą w alfabecie o 3 pozycje w prawo. Przyjrzyjmy się tabeli ilustrującej podstawienia tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z szyfr d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c 30

31 Szyfr Cezara implementacja w C++ #include <iostream> using namespace std; string s; int main() { cin<<s; for (int i=0;i<s.size();i++) { s[i] = s[i]+3; if (s[i] > 122) s[i] = s[i]-26; cout << s[i]; } cin.ignore(2); 31

32 Rot 13 szyfr podstawieniowy Szyfr ROT13 ma bardzo ważną cechę, która sprawia, że szyfr ten stał się popularny. Otóż przesunięcie o 13, przy 26 znakach alfabetu sprawia, że do szyfrowania i deszyfrowania można użyć takiego samego algorytmu. tekst a b c d e f g h i j k l m szyfr n o p q r s t u v w x y z 32

33 Szyfr Atbash szyfr podstawieniowy Algorytm szyfrujący polega na wyborze liter leżących symetrycznie po przeciwnej stronie alfabetu. Tak więc litera a zostanie zastąpiona literą z, a litera z literą a. Z pozostałymi literami postępujemy podobnie. tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z szyfr z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a 33

34 Szyfr Kwadrat - przestawieniowy Algorytm szyfrowania składa się z dwóch etapów. Po wyznaczeniu boku minimalnego kwadratu, w który można wpisać szyfrowany tekst należy wpisać go wierszami do kwadratu. Niewypełnione pola uzupełnić np. spacjami. Szyfrogram otrzymuje się wczytując litery w kolejnych kolumnach Np. tekst WIEMZENICNIEWIEM byłby zaszyfrowany przy pomocy następującej tabeli: W I E M Z E N I C N I E W I E M 34

35 Szyfr płotkowy Szyfr płotkowy jest szyfrem, który wymaga podania klucza. W zależności od klucza zmienia się wysokość płotu. Przykład: słowo szyfrowane to WARSZAWA w w a a a r z s warszawa -> wwaaarzs (wysokość płotu 4) 35

36 Szyfr Playfaira szyfr przestawieniowy M U Z Y K A B C D E F G H I/J L N O P Q R S T V W X Tworzymy tablicę 5x5 słowo klucz na początku w naszym przypadku słowo-klucz -> muzyk, dalej uzupełniamy alfabetem (łacińskim - 26 znakowym) Tekst do zaszyfrowania dzielimy na pary np. tekst do zaszyfrowania: informatyk -> in-fo-rm-at-yk szyfrujemy parami: 1. jeśli para jest po przekątnej, to bierzemy parę z drugiej przekątnej 2. jeśli para jest w kolumnie, to bierzemy parę pod nią, z zawinięciem kolumny 3. jeśli para jest w wierszu, to bierzemy parę po prawej, z zawinięciem wiersza Szyfrogram to: fq-gn-kn-bs-km 36

37 Microsoft Security Essentials Program Microsoft Security Essentials jest dostępny dla wszystkich użytkowników korzystających z oryginalnego systemu operacyjnego Windows i oferuje funkcje zabezpieczeń przed złośliwymi zagrożeniami, takimi jak wirusy, konie trojański, oprogramowanie szpiegowskie i inne.

38 Dobre praktyki ds. bezpieczeństwa 1. Stosuj silne hasła, trudne do odgadnięcia i złamania przez programy do łamania haseł. 2. Włącz automatyczne aktualizacje systemu. 3. Zainstaluj program antywirusowy. 4. Regularnie skanuj cały komputer programem antywirusowym. 5. Łącz się z internetem wykorzystując zaporę firewall programową lub sprzętową (np. router z funkcją firewall). 6. Konto o uprawnieniach administratora używaj tylko do zadań wymagających pełnych uprawnień. 7. Systematycznie wykonuj kopie zapasowe najważniejszych plików i partycji dysku systemu. 8. Wyłącz niepotrzebne usługi.

39 Bibliografia 1. Wojciech Olejniczak. Bezpieczeństwo danych - dyskusja, Wrocław Tomasz Michalecki. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 3. Dariusz Fabicki. 10 małych kroków w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony danych na terenie szkoły. 4. Iwona i Ireneusz Bujnowscy. Szyfrowanie algorytmy przestawieniowe. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. pr_s3_prezentacja_2.pptx pr_s3_prezentacja_3.pptx 39

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Przygotowanie stacji roboczej

1. Wstęp. 2. Przygotowanie stacji roboczej 1. Wstęp System Bankowości internetowej Raiffeisen Bank Polska S.A. oferuje użytkownikom wygodny i bezpieczny sposób zarządzania kontem osobistym. Jednak bezpieczeństwo dostępu i korzystania z Bankowości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH Bezpieczna Gmina Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym Piotr Bartoszewski Kierownik Referatu Informatyki Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001 Ustanawianie SZBI Decyzję o ustanowieniu SZBI podejmuje Kierownictwo Organizacji. W wyniku tej decyzji zostaje opracowany i przedstawiony do akceptacji Kierownictwa Program Implementacji SZBI, który powinien

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 301/3 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH Andrzej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A.

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie Wydanie: 0-2 Instrukcja obowiązuje od: Egz. nr PZU Życie S.A. INSTRUKCJA IPR03-00-01-08 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:....... Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo