POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH"

Transkrypt

1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie Polityka Bezpieczeństwa Danych XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie str. 1 / 5

2 CZĘŚĆ PODSTAWOWA Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką jest zestawem praw, reguł i praktycznych wskazówek regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji zasobów danych w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie, ul. Zakrzewska 24, zwanym dalej Szkołą. Celem dokumentu jest przyjęcie, wdrożenie i realizacja takich działań przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych, które zapewni maksymalny poziom bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych, chroniąc je przed: nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, nieuprawnioną modyfikacją, utratą integralności i rozliczalności. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych wymaga się, aby wszyscy jego użytkownicy byli świadomi konieczności ochrony wykorzystywanych zasobów, m.in. poprzez zapoznanie się z Polityką. Konsekwencją nie stosowania przez pracownika środków bezpieczeństwa określonych w instrukcjach wewnętrznych może być zniszczenie części lub całości systemów informatycznych, utrata poufności, autentyczności, straty finansowe jak również utrata wizerunku. Nadrzędną rolą w działaniach Dyrektora Szkoły wynikających z jego funkcji jest ochrona powierzonych danych osobowych. Odpowiedzialność za powierzone dane osobowe ponoszą wszyscy pracownicy mający do nich dostęp w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych, do których mają dostęp. W szczególności w systemach informatycznych odpowiadają oni za poprawne wprowadzanie informacji do tych systemów oraz za użycie, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz znajdujących się na nim danych i oprogramowania. Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów danych stanowi proces ciągły, na który składają się takie elementy, jak: identyfikacja oraz analiza zagrożeń i ryzyka, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, monitorowanie wdrażania i eksploatacji zabezpieczeń, wykrywanie i reagowanie na incydenty. Polityka Bezpieczeństwa Danych XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie str. 2 / 5

3 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA I. Środki techniczne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych 1. Budynek Szkoły objęty jest systemem kontroli dostępu, monitoringu oraz pracą dozorców lub ochrony. Elektroniczne systemy monitoringu pozwalają na kontrolę ruchu osób. 2. Wszystkie zasoby sieciowe oraz katalogi użytkowników, zawierające pliki z danymi, w szczególności danymi osobowymi, zabezpieczone są przed dostępem (odczyt i zapis) przez osoby niepowołane - przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła, lub cyfrowego certyfikatu. Uprawnienia do zapisu w każdym ze zbiorów danych osobowych przydzielane mogą być wyłącznie jednej osobie, za wyjątkiem sytuacji gdy program umożliwia śledzenie dokonanych zmian i jednoznaczne określenie osoby wprowadzającej każdą modyfikację do zbioru. 3. Każdy komputer używany do gromadzenia i przetwarzaniu danych, w szczególności danych osobowych musi mieć zainstalowane następujące oprogramowanie: a) system operacyjny umożliwiający kontrolę dostępu do plików danych, logowanie przy pomocy nazwy użytkownika i hasła oraz czasowe zablokowanie komputera; b) chroniące przed oprogramowaniem, którego celem jest wywołanie szkody w systemie informatycznym lub jego danych, w szczególności typu wirus komputerowy, koń trojański, spyware, crimeware, rootkit; c) filtr pakietów sieciowych (firewall), skonfigurowany tak, aby dopuszczać pakiety pochodzące wyłącznie z bezpiecznych źródeł. 4. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku innym niż administrator sieci komputerowej otrzymują minimalne uprawnienia dostępu do zasobów sieciowych, ustawień systemu operacyjnego i innych ustawień globalnych dla sieci oraz stacji roboczej, na poziomie umożliwiającym wypełnianie obowiązków. Zmiana ww. uprawnień jest możliwa wyłącznie z konta administratora systemu. Dotyczy to w szczególności ustawień programów wymienionych w pkt Administrator sieci zabezpiecza hasłem dostęp do konfiguracji BIOS komputera. 6. Pracownik ustawia monitor ekranowy w taki sposób, aby osoby niepowołane przebywające w pomieszczeniu nie miały możliwości podejrzeć danych. 7. Sieć bezprzewodowa, umożliwiająca dostęp do serwerów i innych komputerów zawierających dane, zabezpieczona jest przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu WPA-PSK (WiFi Protected Access - Pre-shared key) lub silniejszego, a także mechanizmu filtracji w oparciu o adres fizyczny (MAC) klienta sieci. 8. Wszystkie dane istotne dla pracy Szkoły, w szczególności dane osobowe, podlegają okresowej procedurze wykonywania kopii zapasowej. Kopia zapasowa może być wykonana na jednorazowym nośniku optycznym takim jak płyta CD-R, DVD+/-R, Blue Ray, HD-DVD, i in., lub nośniku magnetycznym przeznaczonym specjalnie do wykonywania kopii zapasowych. Osobą odopwiedzialną za wykonanie kopii zapasowych jest administrator sieci komputerowej. Kopie zapasowe sprawdza się okresowo pod kątem przydatności. Kopie uszkodzone są natychmiast niszczone. Polityka Bezpieczeństwa Danych XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie str. 3 / 5

4 II. Bezpieczeństwo eksploatacji systemów komputerowych 1. Kategorycznie zabronione są modyfikacje sprzętu i oprogramowania (w tym aktualizacja) komputerów służbowych, inne niż autoryzowane przed administratora sieci komputerowej. 2. Osoby które nie są zawarte w załączniku 3 jako osoby upoważnione do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w Szkole mają kategorycznie zabronione podłączanie urządzeń teleinformatycznych do systemów komputerowych Szkoły, oraz korzystanie z nośników informacji innych niż autoryzowane przez administratora systemu, w szczególności typu pendrive, przenośny dysk twardy, dyskietka, płyta CD- R, DVD+/-R, Blue Ray, HD-DVD. 3. Kategorycznie zabronione jest kopiowanie zbiorów danych, w szczególności danych osobowych, na dyski twarde oraz inne nośniki komputerów przenośnych (laptop, palmtop, smatphone, etc.). W przypadku konieczności dostępu do danych osobowych z komputera przenośnego należy wykorzystać połączenie sieci komputerowej zabezpieczone przy pomocy metod kryptograficznych. 4. Hasła użytkowników zmianiane są nie rzadziej niż co 30 dni i muszą mieć nie mniej niż 6 znaków. Wykluczone są hasła zawierające łatwe do ustalenia informacje o pracowniku, jego rodzinie, a także hasła składające się wyłącznie z wyrazu używanego jako imię lub z kolejnych znaków alfabetu lub klawiatury. 5. Hasło użytkownika jest zmieniane niezwłocznie w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zostało ujawnione osobie niepowołanej. 6. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie działania w systemach informatycznych, prowadzone z użyciem ich identyfikatora oraz hasła. III. Komunikacja w sieci komputerowej 1. Podłączenie sprzętu komputerowego do sieci teleinformatycznej wykonuje administrator sieci komputerowej na polecenie Dyrektora Szkoły. 2. Gniazdka sieci energetycznej w kolorze czerwonym przeznaczone są wyłącznie dla sprzętu komputerowego. 3. Serwery pracujące w sieci Szkoły powinien być zabezpieczony przed awarią zasilania, poprzez instalację zasilacza awaryjnego, zdolnego podtrzymać działanie systemu przez min. 15 minut, oraz umożliwiającego automatyczne bezpieczne zamknięcie systemu. 4. Zasoby informatyczne mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych. 5. Zegar czasu rzeczywistego komputerów pracujących w sieci Szkoły powinien być zsynchronizowany z dokładnością do maksimum 30 sekund. 6. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez pracowników haseł logowania oraz innych haseł związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych innym osobom, w tym pozostałym pracownikom, jak również przechowywanie zapisanych haseł w miejscu dostępnym dla innych osób. Polityka Bezpieczeństwa Danych XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie str. 4 / 5

5 7. Komunikacja pocztą elektroniczną odbywa się przy pomocy bezpiecznych protokołów wykorzystujących techniki kryptograficzne, z wykorzystaniem klucza szyfrującego 56 znakowego lub silniejszego. IV. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 1. ABI odpowiada za zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, w szczególności danych osobowych. 2. ABI wykonuje przegląd Polityki wraz z załącznikami, nie rzadziej niż raz do roku, i przygotowuje projekt aktualizacji zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz działalnością Szkoły. 3. ABI posiada w nadzorowanych systemach informatycznych uprawnienia umożliwiające wykonywanie obowiązków. Nie oznacza to automatycznego prawa dostępu do danych, w szczególności danych osobowych. 4. Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia ABI wprowadza poziomy bezpieczeństwa przetwarzanych danych w systemie informatycznym. 5. ABI uczestniczy w odbywających się na terenie Szkoły przeglądach oraz konserwacji systemów komputerowych, w których znajdują się dane istotne dla Szkoły, w szczególności dane osobowe. W przypadku konieczności ww. czynności poza terenem Szkoły dane te powinny zostać usunięte. 6. Rolę ABI pełni pracownik Szkoły wyznaczony przez Dyrektora. V. Wykaz zbiorów, pomieszczeń, osób oraz dodatkowych instrukcji związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych 1. Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych nie podlegających zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz informację o wykorzystanych programach komputerowych i powiązaniach pomiędzy poszczególnymi zbiorami na poziomie wymiany danych opisane są w Załączniku nr 1 do Polityki. 2. Wykaz zbiorów danych osobowych prowadzonych bez użycia systemów komputerowych znajduje się w Załączniku nr 1 do Polityki. 3. Wykaz miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe znajduje się w Załączniku nr 2 do Polityki. 4. Wykaz osób uprawnionych do dostępu do zbiorów danych osobowych znajduje się w Załączniku nr 3 do Polityki. 5. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych znajduje się w Załączniku nr 4 do Polityki. 6. Wzór upoważnienia do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w Szkole znajduje się w Załączniku nr 5 do Polityki. Polityka Bezpieczeństwa Danych XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie str. 5 / 5

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół P-P CKU w Marszewie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób tradycyjny w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn.2.07.2008 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i Instrukcji Zasad

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 7 im. CZESŁAWA MIŁOSZA w RYBNIKU wydana dnia 01.01.2015r. przez DYREKTORA SZKOŁY ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA Załącznik nr 6 do wzoru umowy ekst ujednolicony BEZPIECZEŃSWO INFORMACJI W ARIMR wprowadzone zarządzeniem Nr 40/2008 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Obowiązuje od 01.01.2012r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Działając

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 9/2011 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Marcin Soczko. Agenda

Marcin Soczko. Agenda System ochrony danych osobowych a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w kontekście normy PN-ISO 27001:2014 oraz Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności Marcin Soczko Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI 2012 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załączniki nr 1-6 do zarządzenia nr8/2012/2013 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Systemu Rejestrów Państwowych POPRZEZ APLIKACJĘ ŹRÓDŁO Z WYKORZYSTANIEM SIECI DEDYKOWANEJ PESEL-NET MPLS

Systemu Rejestrów Państwowych POPRZEZ APLIKACJĘ ŹRÓDŁO Z WYKORZYSTANIEM SIECI DEDYKOWANEJ PESEL-NET MPLS WYMAGANIA I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O DOSTĘP DO Systemu Rejestrów Państwowych POPRZEZ APLIKACJĘ ŹRÓDŁO Z WYKORZYSTANIEM SIECI DEDYKOWANEJ PESEL-NET MPLS obowiązują od dnia:

Bardziej szczegółowo