BIZ ES PLA. Piekarnia Otto. Jan Piekarski i Synowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZ ES PLA. Piekarnia Otto. Jan Piekarski i Synowie"

Transkrypt

1 BIZ ES PLA Piekarnia Otto Jan Piekarski i Synowie

2 Spis treści : 1. Dane Inwestora 2. Streszczenie projektu 3. Koszty rozbudowy oraz wyposażenia nieruchomości 4. Charakterystyka Rynku a. ) Rynek lokalny b. ) Rynek regionalny 5. Marketing i reklama 6. Analiza SWOT 7. Analiza Finansowa a. ) Koszty uruchomienia przedsięwzięcia b. ) Analiza przychodów z prowadzonej działalności c. ) Analiza kosztów stałych oraz zmiennych d. ) Źródła finansowania inwestycji e. ) Analiza Leasingu na zakup sprzętu f. ) Analiza kredytu inwestycyjnego g. ) Rachunek wyników / strat 7. Podsumowanie - 1-

3 1. Dane Inwestora Realizatorem przedsięwzięcia jest Jan Piekarski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jan Piekarski piekarnia OTTO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem o numerze NIP z siedzibą w Nadziei przy ulicy Grzybowej 31/14D Jan Piekarski Tel Ul. Grzybowa 31/14D Nadzieja a. ) Historia i doświadczenie z prowadzonej działalności Jan Piekarski - urodzony 1 Stycznia 1970 roku, prowadzący działalność gospodarczą od 1997 roku ( pod obecną nazwą od lipca 2011 roku ). Realizator przedsięwzięcia od ponad 20 lat pracuje w zawodzie Piekarza. Po ukończeniu szkoły zawodowej nr. 1 w Mikołajowie w 1988 r. rozpoczął pracę na stanowisku pomocnika piekarza w Okręgowej Piekarni nr. 3 we Władysławowie, następnie po 5 latach pracy otworzył własny zakład produkcyjny piekarnia - w miejscowości Nadzieja w Gminie Wierzbno w której do dnia dzisiejszego wraz z rodziną, z żona oraz dwoma synami, Markiem oraz Stanisławem Piekarskimi prowadzi piekarnię pod nazwą Otto Jan Piekarski i Synowie

4 2. Streszczenie projektu a. ) Cel analizy inwestycji Celem niniejszej analizy jest potwierdzenie słuszności odnośnie przeprowadzenia działań modernizacyjnych nieruchomości położonej na działce numer 112/300/400 przy ulicy Grzybowej 31/14D w Nadziei a także pozyskanie Kredytu inwestycyjnego z Banku ABC w wysokości ,00 złotych ( słownie : dwieście tysięcy złotych, zero groszy ) b. ) Opis działań modernizacyjnych Aktualnie obiekt pełni funkcję piekarni, która zaopatruje okoliczne sklepy spożywcze oraz supermarkety w świeże wyroby piekarskie. Aktualnie firma Jan Piekarski piekarnia OTTO ma podpisane Umowy z 9 sklepami spożywczymi obejmujące dostarczanie świeżego pieczywa przez cały rok w trybie dwóch dostaw w ciągu dnia z czego firma osiąga przychód miesięczny Netto w wysokości ,00 złotych. Przedmiotem inwestycji jest zakup nowoczesnego wyposażenia w postaci linii produkcyjnej do pieczenia świeżego pieczywa, której zakup w długo terminowym planie inwestycyjnym pozwoli na poszerzenie zakresu dotychczas świadczonych usług o pieczywo paczkowane oraz mrożone a także przyczyni się do zwiększenia obszaru działalności realizatora inwestycji. Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie częściowej przebudowy nieruchomości a także leasing dwóch aut dostawczych wyposażonych w chłodnię

5 c. ) Opis nieruchomości Celem inwestycji jest rozbudowa oraz częściowa zmiana przeznaczenia nieruchomości w Nadziei na działce 4727/2334 zapisana w księdze wieczystej Nr. NNN/ /100 Która stanowi własność realizatora przedsięwzięcia. Nieruchomość o powierzchni 194,00 m2 Obecnie obiekt jest budynkiem parterowym oraz pełni funkcję piekarni, inwestycja zakłada częściową przebudowę parteru oraz zmianę przeznaczenia nieruchomości o część mieszkalną, która zostanie nadbudowana zwiększając tym samym liczbę kondygnacji do dwóch. Dane użytkowe Stan obecny : a) Powierzchnia zabudowy 194,00 m2 b) Powierzchnia użytkowa - 179,00 m2 Obiekt wyposażony jest w Magazyn pieczywa, magazyn mąki, magazyn ogólny, halę produkcyjną, kotłownię, wc, magazyn oleju, skład opału oraz część socjalną, która wraz z komunikacją stanowi 0k. 25 % powierzchni nieruchomości Opisana powyżej nieruchomość została wyceniona na kwotę ,00 zł - 4 -

6 Dane użytkowe realizacja inwestycji c) Powierzchnia zabudowy 194,00 m2 d) Powierzchnia użytkowa -251,00 m2 A. Parter : na parterze ulegnie przebudowie część socjalna, zmieniając jej przeznaczenia na chłodnię oraz dodatkowe pomieszczenie służące do wyrobu półproduktów. B. Poddasze: na poddaszu zaprojektowano mieszkanie realizatora przedsięwzięcia wyposażone w 2 łazienki, 3 sypialnie oraz kuchnię z jadalnią. Opisana powyżej nieruchomość będzie pełniła funkcję piekarni na parterze z częścią mieszkalną na poddaszu. Wejście do mieszkania zostanie odizolowane od części usługowej

7 3. Koszty przebudowy oraz wyposażenia nieruchomości a) Etap Pierwszy Stan Zerowy Rodzaj Robót Budowlanych Wartość Demontaż dachu Strop i schody Izolacje Suma 3 000,00 zł 7 000,00 zł 4 000,00 zł ,00 zł b )Etap drugi Stan Surowy Rodzaj Robót Budowlanych Wartość Ściany nadziemia Stropy, schody, nadproża Ścianki działowe Konstrukcja dachu Pokrycie dachowe + obróbki + okna dachowe Stolarka okienna Stolarka drzwiowa wewnętrzna Stolarka drzwiowa zewnętrzna Suma ,00 zł 8 000,00 zł 3 000,00 zł 9 000,00 zł ,00 zł 8 000,00 zł 5 000,00 zł 1 500,00 zł ,00 zł c ) Etap trzeci Instalacje Rodzaj robót budowlanych Wartość Instalacja elektryczna Instalacja wodna Instalacja gazowa Instalacja c.o. + technologia kotłowni Instalacja alarmowa Suma 2 500,00 zł 1 500,00 zł 4 500,00 zł 00,00 zł 1 500,00 zł ,00 zł - 6 -

8 d ) Etap czwarty Prace wykończeniowe wewnętrzne Rodzaj robót budowlanych Wartość Tynki i gładzie Roboty malarskie Posadzki ( panele, parkiet, terakota itp. ) Ocieplanie poddasza i wykończenie płytami gipsowo-kartonowymi Glazura Biały montaż Stała zabudowa kuchni/łazienki/garderoby Suma 3 500,00 zł 2 500,00 zł 7 000,00 zł 8 000,00 zł 2 500,00 zł 7 000,00 zł 3 000,00 zł ,00 zł e ) Etap piąty Prace wykończeniowe zewnętrzne Rodzaj robót budowlanych Wartość Ocieplenie elewacji Tynki Malowanie elewacji + okładziny ścian Suma ,00 zł 1 500,00 zł 3 000,00 zł ,00 zł f ) Etap szósty Zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości Rodzaj robót budowlanych Wartość Ogrodzenie + zadaszenie na śmietnik + teren zielony Brama wjazdowa/furtki Podjazdy, chodniki, ścieżki Zadaszenie dla pojazdów użytkowych Suma ,00 zł 6 000,00 zł 7 000,00 zł ,00 zł ,00 zł - 7

9 g ) Etap siódmy przyłącza zewnętrzne Rodzaj robót budowlanych Wartość przyłącza zewnętrzne Suma 4 000,00 zł 4 000,00 zł f ) Etap ósmy wyposażenie dodatkowe część usługowa Rodzaj robót budowlanych Wartość Urządzenie linia produkcji z piecem elektrycznym Urządzenie taśma przekazowa Chłodnia wbudowana zamknięta Urządzenie do paczkowania produktów Urządzenie sterujące Instalacja wentylacyjna Pozostałe koszty wyposażenia Suma ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł 6 000,00 zł 9 000,00 zł ,00 zł ,00 zł Koszt całkowity przebudowy nieruchomości ,00 złotych - 8 -

10 4. Charakterystyka rynku a. ) Rynek lokalny Miejscowość Nadzieja położona jest w Gminie Wierzbno, aktualnie w gminie znajduje się dziewięć sklepów ogólno spożywczych które zaopatrują okolicznych mieszkańców w produkty spożywcze, z reguły są to małe sklepy świadczące usługi handlowe w podstawowym zakresie a zatem sprzedaż artykułów spożywczych a także monopolowych oraz drobnej chemii gospodarczej. Na dzień dzisiejszy liczba mieszkańców gminy wynosi ponad 5 tysięcy. Z reguły mieszkańcy gminy robią zakupy w Hipermarketach oddalonych nawet o 20 kilometrów od miejscowości Nadzieja, jednakże ponad 30 % mieszkańców nie posiada samochodów osobowych przez co większość zakupów robiona jest na miejscu. Aktualnie nasza piekarnia jest jedynym tego rodzaju przedsiębiorstwem, które zaopatruje 100 % okolicznych sklepów oraz barów na świeże pieczywo. W przyszłości może powstać konkurencja dla naszej działalności co może przyczynić się do spadku sprzedaży na obecnym poziomie. Wykres I Struktura demograficzna Gminy Wierzbno Kobiety Mężczyźni Kobiety : 48,5 % ( 1546 ) Mężczyźni 51,5 % ( 1643 ) - 9

11 b. ) Rynek Regionalny Powiat Węgrowski znajduję się we wschodniej części województwa Mazowieckiego, w jego skład wchodzą między innymi takie gminy jak Wierzbno, Węgrów, Łochów, Grębków, Korytnica, Liw, Miedzna, Sadowne oraz Stoczek. Liczba mieszkańców Powiatu wynosi ponad 70 tysięcy z czego 50,3 % stanowią Kobiety oraz 49,7 % stanowią Mężczyźni. Region ten jest to przede wszystkim tereny wiejskie ( około 70 % powierzchni powiatu ) Obszar ten charakteryzuje się niskim czynnikiem konkurencji w zakresie piekarni oraz przedsiębiorstw o podobnym profilu, Aktualnie tego typu działalność została zarejestrowana tylko w 18 punktach na terenie całego powiatu z czego 5 z nich stanowią duże piekarnie, które zaopatrują region w świeże pieczywo a także w pozostałe wyroby piekarskie, pozostałe 13 przedsiębiorstw stanowią małe piekarnie przyległe do sklepów wielko i średnio powierzchniowych lub małych sklepów ogólno spożywczych. Zatem można uznać, iż średnia liczba mieszkańców przypadająca na jedną piekarnię jest bliska trzem tysiącom mieszkańców na jedno przedsiębiorstwo. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż 13 z pośród 18 piekarni są to obiekty, które nie prowadzą sprzedaży zaopatrzeniowej lecz sprzedaż bezpośrednią, najczęściej w dużych skupiskach ludności, a zatem w miastach. Pozostałych 5 piekarni zaopatruje głównie tereny wiejskie, które stanowią w Powiecie ponad 70 % powierzchni ogólnej. Ponadto, mniejsze piekarnie zapewniają jedynie standardowe wyroby piekarskie jak białe pieczywo, natomiast reszta wyrobów jak ciasta, ciasteczka, ciemne pieczywo, chleby regionalne, rogale nadziewane, pieczywo paczkowane oraz pieczywo mrożone zamawiane są w głównej mierze od większych dostawców, świadczących szerszy zakres usług w regionie a zatem od 5 głównych dostawców wyrobów piekarskich

12 Analiza konkurencji w regionie 1. Piekarnia bułeczka Ulica Dobra 34/56 Łochów : Wypieki tradycyjne, pieczywo świeże oraz paczkowane. Piekarnia posiada własne środki transportu, zasięg dostaw do 50 kilometrów. 2. Piekarnia Kajzer Kajzerkowicz ulica Piekarska 34/115 Łochów : Wypieki świeżego pieczywa, produkcja wyrobów piekarskich jak pizze paczkowane, drożdżówki, oraz pieczywo paczkowane. Piekarnia posiada własne środki transportu, zasięg dostaw do 50 kilometrów w przypadku produktów świeżych oraz do 150 kilometrów w przypadku innych produktów ( w tym produktów mrożonych ) 3. Piekarnia Wypiek ulica Gorąca 31/115 Łochów : Produkcja wyrobów cukierniczych a także standardowy asortyment świeżego pieczywa a także pozostałych wyrobów piekarskich. Firma nie posiada własnych środków transportu, logistykę zapewnia zewnętrzna firma zaopatrzeniowa. Zasięg dostaw do 250 kilometrów 4. Piekarnia Baltonowska, Kasztanowa 3/569 Łochów : produkcja wyrobów piekarskich w podstawowym zakresie, dodatkowo w ofercie firmy znajdują się wyroby paczkowane z długimi terminami przydatności oraz produkty mrożone jak pieczywo do domowego wypieku, pizze oraz zapiekanki. Firma posiada własne środki transportu o zasięgu ogólno krajowym 5. Piekarnia Kajzerka, ulica Mączkowa 45/8 Łochów : Wypieki świeżego pieczywa, produkcja wyrobów piekarskich z długim terminem przydatności jak pizze oraz pieczywo paczkowane. Piekarnia posiada własne środki transportu, zasięg dostaw do 150 kilometrów w przypadku produktów świeżych oraz do 450 kilometrów w przypadku innych produktów ( w tym produktów mrożonych

13 5. Marketing i reklama W okresie rozruchowym inwestycji, a zatem zaraz po otwarciu nowej linii produkcyjnej zamierzamy pozyskać nowych odbiorców dzięki niskim cenom oraz rabatom, które zaoferujemy zarówno nowym podmiotom jak i obecnym sklepom spożywczym, restauracjom oraz barom a także innym odbiorcom w całym regionie. Zamierzamy prowadzić reklamę naszych usług, głównie w oparciu o podkreślenie wysokiej jakości naszych usług a także zapewniając niższe ceny niż konkurencja. Zamierzamy promować nasze usługi głównie za pośrednictwem : a. ) Reklama w Internecie Zamierzamy promować nasze usługi poprzez zamieszczenie bannerów reklamowych w serwisach poświęconych gastronomii oraz branży piekarskiej a także poprzez kampanię reklam tekstowych w wyszukiwarce Google.pl, aktualnie jest to jedna z najskuteczniejszych form reklamy, bowiem Internet stał się w ostatnim czasie głównym źródłem pozyskiwania informacji oraz nawiązywania współpracy między firmami. Ponadto planujemy utworzyć stronę firmową w serwisie facebook.pl, promującą tradycyjne wyroby piekarskie z nawiązaniem do starodawnych tradycji piekarskich. Pozwoli to na rozpowszechnienie wiedzy o usługach naszej piekarni a także pozyskamy w ten sposób pozytywny wizerunek naszej firmy w ocenie naszych klientów, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, kupujących nasze wyroby w sklepach spożywczych. b. ) Reklama w regionalnych dziennikach lub czasopismach branżowych Zamierzamy promować nasze usługi oraz promocyjne oferty w popularnych dziennikach regionalnych oraz w czasopismach poświęconych branży gastronomicznej oraz piekarskiej, zachęcając tym samym naszych odbiorców do zapoznania się z naszą ofertą oraz jednocześnie promując wysoką jakość naszych wyrobów w oparciu o tradycje piekarskie naszej firmy oraz rodziny

14 c. ) Reklama z wykorzystaniem poczty tradycyjnej Planujemy prowadzić reklamę poprzez przesyłanie ofert handlowych do sklepów spożywczych, restauracji oraz barów w całym regionie, ponadto zamierzamy wysyłać listy informacyjne do mieszkańców w miejscowościach w których obecnie dostarczamy produkty piekarskie informujące o wysokiej jakości naszych wyrobów oraz o rodzinnym charakterze naszej firmy co w naszej ocenie przyczyni się do utworzenia pozytywnego wizerunku naszego przedsiębiorstwa a także pozwoli to na przekazanie w jasny sposób informacji o naszej ofercie. Ponadto liczymy na to, iż taka forma reklamy pozwoli na zachęcenie właścicieli sklepów spożywczych oraz restauracji czy barów na rozpatrzenie możliwości współpracy z naszą firmą, co w połączeniu z niższymi cenami jakie zaoferujemy może przyczynić się do rozpoczęcia współpracy n nami a zatem zmianę dotychczasowego dostawcy pieczywa oraz pozostałych wyrobów piekarskich. d. ) Reklama poprzez bezpośredni kontakt handlowca firmy Planujemy prowadzić reklamę bezpośrednią poprzez kontakt u naszych obecnych oraz potencjalnych odbiorców. W okresie w którym będą prowadzone prace budowlano remontowe, zamierzamy odwiedzać naszych odbiorców bezpośrednio aby przedstawić nasz personel oraz pokazać, iż jesteśmy zaufanym partnerem, który poza wysokim standardem usług może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem oraz kontynuacją wiekowej tradycji piekarskiej w naszej rodzinie. Reklama będzie odbywała się przez kontakt zarówno właściciela firmy jak i pracowników, którzy są synami właściciela piekarni, co w naszej ocenie pokaże, iż jesteśmy poważną firmą oraz, iż naszych klientów oraz odbiorców traktujemy ze szczególną troską oraz dbamy o ich potrzeby oraz wymagania. W przyszłości zamierzamy zatrudnić handlowca, który będzie odpowiedzialny za kontakty z partnerami oraz prawidłową realizację zamówień naszych klientów oraz Partnerów

15 6. Analiza SWOT Szanse Zagrożenia Zwiększenie liczby odbiorców naszych usług Rozwój gospodarczy kraju wzrost zamożności społeczeństwa. Dynamiczny rozwój branży w regionie Wzrost liczby sklepów spożywczych Zmiana wizerunku firmy Silne strony Wysoki standard usług Nowoczesna technologia Niski koszt prowadzenia działalności Możliwość sprzedaży produktów z niską marżą Wieloletnie oświadczenie realizatora przedsięwzięcia Wzrost bezrobocia kryzys gospodarczy. Wysoki koszt miesięczny Wysoka wartość inwestycji Wzrost konkurencji w regionie Wysoki poziom usług świadczonych przez konkurencję Słabe strony Awarie sprzętu technicznego. Silna Konkurencja w regionie. Brak gwarancji zysku Uzależnienie powodzenia inwestycji od kredytu bankowego Brak własnego kapitału

16 Zagrożenia. Największym zagrożeniem dla funkcjonowania marketu jest brak gwarancji osiągnięcia zakładanej liczby stałych klientów ( odbiorców ) przez cały rok z uwagi na zmienność wysokości dochodów mieszkańców regionu, Wzrost bezrobocia oraz kryzys ekonomiczny, jaki dotknął kraje Unii Europejskiej może przyczynić się do spadku liczby klientów sklepów spożywczych. Ze względu na silną konkurencję w danym regionie, istnieje ryzyko, iż nasz piekarnia będzie musiał znacznie obniżać ceny przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów finansowych na reklamę, co może przyczynić się do braku rentowności przedsięwzięcia. Szansa. Największą szansą na sukces w opracowywanym projekcie uważamy ciągły rozwój rynku spożywczego w Polsce, który w ciągłym stopniu odbiega od poziomu osiągniętego w innych wysoko rozwiniętych krajach Europejskich. Jako, iż nasz piekarnia prowadzona będzie przez osoby posiadające doświadczenie, liczymy na utrzymanie bezpiecznego progu sprzedaży usług oraz na dalszy rozwój firmy. Słabe strony. Za słabe strony Naszej inwestycji uznajemy wysoki koszt miesięczny utrzymania obiektu oraz silną konkurencję w regionie. Potrzeba reklamy wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi, co poważnie narusza granicę opłacalności projektu w pierwszych latach funkcjonowania obiektu, ponadto Nasz zysk mocno powiązany jest z warunkami jakie udostępniamy naszym klientom, w przypadku poważnej awarii sprzętu lub jego zużycia może dojść do braku planowanego obłożenia co powoduje brak rentowności przedsięwzięcia. Silne strony. Za najsilniejszą stronę inwestycji uznajemy wysoki standard naszych usług oraz zapewnienie naszym odbiorcom cen niższych niż naszych konkurentów. Ponadto wysoki standard naszych urządzeń zapewni nam możliwość zwiększenia poziomu produkcji przy zachowaniu obecnych kosztów a także pozwoli na wyeliminowanie awarii sprzętu

17 7. Analiza Finansowa a. ) Koszty uruchomienia inwestycji Etapy Koszty uruchomienia (inwestycje) Suma Etap I Koszty rozbudowy oraz adaptacji obiektu ,00 zł Etap II Leasing aut dostawczych 10 % ,00 zł Etap III Koszty reklamy ( jednorazowe ) ,00 zł Etap IV Zabezpieczenie działalności ,00 zł Etap V Pozostałe koszty ,00 zł Suma ,00 zł b. ) Analiza przychodów z prowadzonej działalności Aktualnie firma Jan Piekarski piekarnia OTTO ma podpisane Umowy z 9 sklepami spożywczymi obejmujące dostarczanie świeżego pieczywa przez cały rok w trybie dwóch dostaw w ciągu dnia z czego firma osiąga przychód miesięczny Netto w wysokości ,00 złotych. Rok Przychód etto Uśredniony przychód miesięczny ,00 złotych ,00 zł ,00 złotych ,00 zł ,00 złotych 7 583,33 zł ,00 złotych 5 125,00 zł

18 W chwili w której zostanie wdrożona nowoczesna technologia nasze możliwości produkcyjne wzrosną o ponad 150 % w stosunku do sytuacji obecnej. Prognozujemy, iż w wyniku dużych nakładów finansowych poniesionych na reklamę, w pierwszym roku działalności nasza sprzedaż wzrośnie o 25 % w stosunku do roku ubiegłego, zaś w następnych latach wzrost ten uplasuje się na poziomie 10 % w skali roku. Koszt półproduktów oraz przygotowania wyrobu stanowi wartość 24 % ceny sprzedaży wyrobów ,00 zł + 25 % = ,00 zł / 12 = ,00 zł ,00 24 % = ,00 zł c.) Analiza kosztów stałych oraz zmiennych a) koszty zatrudnienia Aktualnie w piekarni jest zatrudniony jeden pracownik, który pełni funkcję pomocnika. W ramach projektu, zamierzamy zwiększyć zatrudnienie o 2 nowe stanowiska oraz zaproponować pracownikom umowę o etat w pełnym wymiarze czasowym pracy. Jeden pomocnik piekarza Dwóch kierowców / przedstawicieli handlowych Planujemy zaoferować pracownikom bieżące wynagrodzenie w wysokości: Stanowisko Wynagrodzenie brutto Pomocnik Piekarza Kierowca / przedstawiciel handlowy Kierowca / przedstawiciel handlowy Suma wynagrodzeń 1 890,00 zł 1 650,00 zł 1 650,00 zł 5 190,00zł / miesięczne bez kosztów pracodawcy składka na ubezpieczenie rentowe po stronie pracownika wynosi 1,5%, a po stronie pracodawcy 4,5%, koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł, a podwyższone koszty uzyskania przychodu 139,06 zł, ulga podatkowa wynosi 556,02 zł

19 Szczegóły wynagrodzenia : - Wynagrodzenie 1890,00 zł Brutto ( źródło : Money.pl ) - Wynagrodzenie 1650,00 zł Brutto ( źródło : Money.pl )

20 Stanowisko Pomocnik Piekarza Kierowca / przedstawiciel handlowy Kierowca / przedstawiciel handlowy Suma wynagrodzeń Wynagrodzenie brutto miesięcznie z uwzględnieniem kosztów pracodawcy 2 241,73 zł 1 957,07 zł 1 957,07 zł 6 155,87zł / miesięczne z uwzględnieniem kosztów pracodawcy Łączny koszt wynagrodzenia dla pracowników wynosi 6 155,87 zł w miesiącu b) koszty ogólne Koszty eksploatacyjne obiektu Koszt miesięczny Koszt roczny Prąd / ogrzewanie / woda 500,00zł 6000,00zł Środki czystości 200,00zł 2400,00zł Wywóz nieczystości 300,00zł 3600,00zł Konserwacja 100,00 zł 1200,00 zł Suma kosztów 1100,00 zł 13200,00 zł c) koszty marketingowe Zakup usług marketingowych Koszt miesięczny Koszt roczny Zakup: druk i dystrybucja 250,00zł 3000,04zł gadżetów reklamowych. Reklama internetowa 500,00 zł 6000,00 zł Rezerwa - reklama 250,00 zł 3000,00 zł Suma kosztów 1000,00zł 12000,00 zł

21 d) Pozostałe koszty prowadzenia działalności Usługi obce Koszt miesięczny Koszt roczny zakup: usługi księgowe 500,00zł 6000,00zł zakup: utrzymanie szybkiego łącza internetowego 25,00zł 300,00zł (abonament miesięczny ) zakup: serwera www, usługi hostingowe (abonament roczny) 25,00zł 300,00zł zakup: domeny www (abonament roczny) 10,00zł 120,00zł telefonia stacjonarna 50,00zł 600,00zł Telefonia komórkowa 50,00zł 600,00zł Suma kosztów 660,00zł 7 920,00zł e) Koszty zmienne Usługi obce Koszt miesięczny Koszt roczny Paliwo do aut dostawczych 1000,00zł 12000,00zł Materiały dodatkowe - produkcyjne 250,00zł 3000,00zł Materiały dodatkowe - nieprodukcyjne 250,00zł 3000,00zł Suma kosztów 1 500,00zł ,00zł Suma kosztów miesięcznych : 9 315,87 zł Suma kosztów miesięcznych w rozliczeniu rocznym : ,44 zł

22 d.) Źródła finansowania inwestycji Całkowita wartość Inwestycji : Własne środki pieniężne Kredyt Inwestycyjny Wartość leasingu ( po opłacie wstępnej ) Suma ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł e.) Analiza Lesingu na zakup sprzętu Całkowita wartość Leasingu Przeznaczenie Leasingu ,00 zł Zakup aut dostawczych Opłata wstępna 10 % ,00 zł Liczba rat miesięcznych 60 Wartość leasingu ( po opłacie wstępnej ) ,00 zł Kwota wykupu przedmiotu 1 % Suma wszystkich opłat 125 % Suma opłat Leasingowych 124 % Wysokość opłaty miesięcznej 1,90 % Rata Leasingu etto 1 900,00 zł * źródło : Gold Finance Sp.zo.o

23 f.) Analiza kredytu inwestycyjnego Całkowita wartość Kredytu Nazwa Banku Koszt kredytu ,00 zł ABC BANK ,38 zł Odsetki kredytu ,38 zł Liczba rat kredytu 60 Oprocentowanie nominalne kredytu 7,5 % Rodzaj kapitalizacji kredytu Kapitalizacja miesięczna Rodzaj rat kredytu Raty równe Wysokość raty kredytu 4 007,59 zł Wysokość raty kredytu w rozliczeniu rocznym ,08 zł

24 g.) Rachunek zysków/strat ( prognoza ) Przychód z tytułu prowadzonej działalności Koszt bazowy miesięczny Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok , , , , , , ,37 Koszty stałe 9 315, , , , , , ,76 Koszty obsługi zadłużenia 4 007, , , , , , ,08 Koszty Leasingu 1 900, , , , , , ,00 Zysk / strata 3 301,54 zł ,48 zł ,77 zł ,44 zł ,79 zł ,22 zł ,53 zł Zadłużenie całkowite , , , , , ,06 0,00 Tabela 1 Stopa inflacji 3% Wzrost poziomu sprzedaży Tabela 2 25 % 2012 rok. Kolejne lata prowadzenia 10 % działalności

25 7. Podsumowanie Z przestawionej analizy wynika, iż rentowność przedsięwzięcia jest uzależniona od uzyskania minimalnego poziomu sprzedaży na poziomie min. 125 % w stosunku do roku ubiegłego. okularów W przypadku braku takiego poziomu sprzedaży przez okres jednego roku należy zmienić założenia inwestycyjne. Powyższa analiza zakłada działalność w obrębie Powiatu Węgrowskiego, natomiast w długoterminowym planie inwestycyjnym dopuszczamy możliwość dalszego rozwoju przedsiębiorstwa na inne Powiaty oraz Województwa za pośrednictwem Partnerów handlowych oraz środków własnych. Wszelkie kwoty uwzględnione w powyższych wyliczeniach stanowią prognozę średnich zysków i strat, w oparciu o zawyżone wartości kosztów stałych, przy zaniżonych wartościach średniego poziomu sprzedaży oraz świadczonych usług, ze względu na brak możliwości poparcia dla szacowanej liczby klientów, średni stosunek błędu może wynieść do 30 %. Niniejsza analiza nie zawiera opłat z tytułu podatków, amortyzacji oraz kosztów zmiennych mogących się pojawić w długoterminowym planie inwestycyjnym. - 24

26

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formaty biznesowe Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formaty biznesowe Spis treści FORMATY BIZNESOWE 9 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 2014-12-10 1 Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 Spis treści I. Charakterystyka rynku i otoczenie konkurencyjne Sfinks Polska S.A.... 5 1. Nastroje konsumenckie... 5 2. Stan gospodarski i gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Łódź, dnia 11 marca 2015 r. 1 1. Streszczenie projektu rozwoju 3 2. Rynek usług gastronomicznych w Polsce 4 2.1. Wielkość rynku 4 2.2. Struktura rynku 6 2.3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo