Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne Laboratorium - Historian Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation Collector Obliczanie przepływu pary dla miernika ST Obliczanie przepływu pary dla linii produkcyjnej 1 (ST001 - ST002) Obliczanie wskaźnika produkcji dla linii 1 zakładu Obliczanie wskaźnika zużycia pary wytworzonych elementów Wizualizacja danych z wykorzystaniem klientów OPC HDA firm trzecich Dostęp do danych historycznych za pośrednictwem dołączonych serwerów Laboratorium - Pulse Tworzenie połączenia z serwerem OPC Wykres Ad Hoc Wzbogacenie wykresu Lista zadań Workflow Laboratorium Workflow Uruchomienie Proficy Workflow i stworzenie połączenia do serwera OPC Alarmowanie em w systemie Workflow Workflow raportujący wystąpienie alarmu Załączniki Załącznik 1: Fragmenty kodu - Historian Załącznik 2: Fragmenty kodu - Pulse... 30

3 1. Wstęp i informacje ogólne Niewielkie przedsiębiorstwo (Widget Enterprises), w procesie ciągłego udoskonalania uznało, że koszty zużycia, zwłaszcza pary, na Linii Produkcyjnej 1 reprezentują znaczną część całkowitych kosztów produkcyjnych. Obecnie przedsiębiorstwo posiada szereg mierników rozmieszczonych na całym obiekcie. Dawniej wartości z tych mierników musiały być wpisywane ręcznie, ale od pewnego czasu czujniki są już wyposażone w interfejs komunikacyjny, umożliwiający odczyt ich wskazań za pośrednictwem serwera OPC. Niestety, ze względu na lokalizację czujników, nie ma możliwości bezpośredniego pomiaru zużycia materiałów dostarczonych do Linii Produkcyjnej 1. Na powyższym rysunku widać, że wykorzystywane są dwa mierniki pary. Miernik ST001 zlicza ilość pary dostarczanej do wszystkich linii produkcyjnych, podczas gdy miernik ST002 dokonuje pomiaru ilość pary doprowadzanej do wszystkich linii za wyjątkiem Linii Produkcyjnej 1. Stąd, ilość pary dostarczanej do Linii Produkcyjnej 1, można wyliczyć, jako: ST001 - ST002. Niestety, istnieje pewien problem, gdyż miernik ST001 ma wyjście impulsowe i każdy impuls oznacza 20 kg pary, podczas gdy miernik ST002 ma wyjście analogowe o zakresie kg/min. Oprócz dwóch mierników pary, w instalacji znajduje się również licznik produkcji (OUTPUT_LINE1), który zlicza ilość wytworzonych produktów (jeden impuls oznacza wytworzenie jednego produktu). Powyższe informacje zostały zestawione w tabeli: Lp. Sygnał Zmienna w OPC Opis 1. ST001 DATA_ST001_PULSE Miernik posiada wyjście impulsowe. Jeden impuls oznacza 20 kg pary. 2. ST002 DATA_ST002_RATE Miernik posiada wyjście analogowe o zakresie kg/min. 3. OUTPUT_LINE1 DATA_OUPUT_LINE1_PULSE Każdy impuls reprezentuje wytworzenie jednego produktu. Strona 2

4 2. Laboratorium - Historian 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector 1. Uruchamiamy Historian Administrator Start -> All Programs -> GE Intelligent Platforms -> Proficy Historian 3.5 -> Historian Administrator Po uruchomieniu należy sprawdzić czy wszystkie kolektory są uruchomione. 2. Wybieramy ikonę Tags. Następnie wybieramy Add tags from Collector Po upewnieniu się, że wybrany jest kolektor OPC, rozwijamy drzewo folderów aż do podfolderu SIM i zaznaczamy następujące trzy tagi: Data_OUTPUT_LINE1_Pulse Data_ST001_Pulse Data_ST002_Rate Na koniec naciskamy przycisk Add Selected Tags. Wartości z wybranych tagów są teraz zbierane i przechowywane przez program Proficy Historian. Jednak należy teraz skonfigurować, indywidualnie dla każdego tagu, parametry zbierania danych. Na przykład tagi: Data_OUTPUT_LINE1_Pulse i Data_ST001_Pulse są zmiennymi binarnymi (0 -> 1 -> 0) i dlatego musimy skonfigurować parametry zbierania tak, aby dane były zbierane tylko wtedy, gdy nastąpi zmiana wartości. Każdy z trzech tagów konfigurujemy tak, jak pokazano to w poniższych tabelach. Należy pamiętać o wciśnięciu przycisku Update w celu zachowania wprowadzonych zmian. Strona 3

5 Tag: Data_OUTPUT_LINE1_Pulse Lp. Zakładka i Pole Wartość General Description Step Value Line 1 Output (Pulse) Enabled Collection Data Type Collection Type Collection Interval Double Integer Unsolicited 1 Second Tag: Data_ST001_Pulse Lp. Zakładka i Pole Wartość General Description EGU Description Step Value Collection Data Type Collection Type Collection Interval ST001 - Steam to Production (Pulse) 1 Pulse = 20 kg Enabled Double Integer Unsolicited 1 Second Tag: Data_ST002_Rate Lp. Zakładka i Pole Wartość General Description EGU Description Step Value ST002 - Steam to Lines 2 to N kg/min Disabled Collection Data Type Collection Type Collection Interval Scaling Hi Engineering Units Lo Engineering Units Compression Collector Compression Collector Deadband Collector Compression Timeout Single Float Polled 1 Second Enabled 0.5 Percent 1 seconds Strona 4

6 5. Gdy już wszystkie tagi zostaną pomyślnie skonfigurowane, zaznaczamy po kolei każdy z tagów, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Last 10 Values. Dzięki temu możemy sprawdzić czy dane są zbierane i czy jakość połączenia jest określona, jako Good Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation Collector Chociaż zbierane są już surowe dane z różnych mierników pary i licznika linii produkcyjnej, to należy je teraz przekształcić, wykorzystując kolektor Calculation Collector, w bardziej przydatne informacje Obliczanie przepływu pary dla miernika ST001 Obecnie czujnik ST001 wysyła impuls po przejściu każdych 20 kg pary. Jednakże, aby uczynić to bardziej przydatnym, musimy zamienić te dane na natężenie przepływu. Zostanie to osiągnięte, poprzez obliczenie liczby impulsów w okresie jednej minuty, a następnie pomnożenie ich przez 20. W wyniku tego otrzymamy przepływ wyrażony w kg/min. 1. Na stronie startowej ('Main') narzędzia Historian Administrator wybieramy Tags, a następnie Add Tag Manually. 2. Po pojawieniu się monitu wybieramy kolektor kalkulacyjny ( Calculation ) i wprowadzamy nazwę tagu ST001_Rate. Potwierdzamy wszystko klikając OK. Strona 5

7 3. Następnie zaznaczamy stworzony przed chwilą tag ( ST001_Rate ), otwieramy kolejne zakładki i wprowadzamy niezbędne zmiany, tak jak pokazano poniżej: Zakładka General Description -> Total Steam Flowrate EGU Description -> kg/min Zakładka Collection Collection Interval -> 1 seconds Zakładka Scaling Hi Engineering Units -> 1000 Lo Engineering Units -> 0 Zakładka Calculation Po upewnieniu się, że kursor znajduje się w nowej linii, poniżej formuły Result = Null w okienku kalkulacyjnym, klikamy przycisk Wizard, tak jak pokazano poniżej. 4. Po naciśnięciu przycisku Wizard ustalamy następujące parametry: Type -> Insert a Calculation Function -> Non-Filtered Calculation Input Tag -> Workflow-V12.Proficy.SIM.Data_ST001_Pulse, (użyj przycisku Browse aby go wybrać) Calculation -> Count Start Time -> Now 1Minute EndTime -> Now Po wprowadzeniu parametrów klikamy przycisk Insert. 5. Następnie niezbęde jest przypisanie wyników formuły kalkulacyjnej do zmiennej Result. Później wynik musi zostać podzielony przez dwa, ponieważ konieczne jest zliczanie liczby impulsów, a nie liczby zmian. Następnie wynik należy pomnożonyć przez 20, aby zamienić impulsy na kg/min. Niezbędny kod pokazano poniżej (znajduje się on również w załączniku patrz punkt ). Strona 6

8 6. Klikamy przycisk Update w celu zapisania wprowadzonych zmian, a następnie przycisk Test Calculation aby zagwarantować zwrócenie wyniku Obliczanie przepływu pary dla linii produkcyjnej 1 (ST001 - ST002) W poprzednim ćwiczeniu (2.2.1) został wyliczony całkowity przepływ pary dostarczanej. Ponieważ znany jest całkowity przepływ pary dla wszystkich linii produkcyjnych, oprócz pierwszej, obliczenie przepływu pary do linii pierwszej jest trywialne, i odbywa się według wzoru: ST001_Rate Data_ST002_Rate 1. Używając kolektora kalkulacyjnego tworzymy nowe tagi (wykorzystując opcję 'Add Tag Manually', zobacz krok 1 w 2.2.1), według poniższego opisu: Nazwa Tagu: Line1_Steam_Rate Zakładka General Description -> Line 1 Steam Flowrate EGU Description -> kg/min Zakładka Collection Collection Interval -> 1 seconds Zakładka Scaling Hi Engineering Units -> 1000 Lo Engineering Units -> 0 Zakładka Calculation Result = Null ST001 = CurrentValue("ST001_Rate") ST002 = CurrentValue("WORKFLOW-V12.Proficy.SIM.Data_ST002_Rate") Result = ST001-ST002 Powyższa formuła kalkulacyjna może być wprost przepisana do okna kalkulacyjnego, można też skorzystać z kreatora Wizard. Jeżeli korzystamy z kreatora, wówczas parametr Type powinien zostać ustawiony jako Insert a Value, a Function jako Current Value, tak jak pokazano poniżej. Klikamy przycisk Update w celu zapisania wprowadzonych zmian, a następnie przycisk Test Calculation aby zagwarantować zwrócenie wyniku. Strona 7

9 Obliczanie wskaźnika produkcji dla linii 1 zakładu Wskaźnik produkcji powinien być obliczany za okres jednej minuty, z wykorzystaniem techniki pokazanej w punkcie Używając kolektora kalkulacyjnego tworzymy nowe tagi, według poniższego opisu: Nazwa Tagu: Line1_Production_Rate Zakładka General Description -> Line 1 Widget Production Rate Zakładka Collection Collection Interval -> 1 seconds Zakładka Scaling Hi Engineering Units -> 30 Lo Engineering Units -> 22 Zakładka Calculation ' Współczynnik produkcji wyrażony jest w jednostkach na minutę Result = Null Result = Calculation("WORKFLOW-V12.Proficy.SIM.Data_OUTPUT_LINE1_Pulse","Count","Now - 1Minute","Now",Quality) 'Dzielenie wyniku, przez 2 aby określić impulsy, a nie przejścia Result = Result/2 Klikamy przycisk Update w celu zapisania wprowadzonych zmian, a następnie przycisk Test Calculation aby zagwarantować zwrócenie wyniku Obliczanie wskaźnika zużycia pary wytworzonych elementów Wskaźnik zużycia pary jest to ilość pary niezbędna do wyprodukowania jednego elementu. Jest on obliczany według formuły: Dopływ Pary do Linii Produkcyjnej 1 / Liczba wytworzonych Elementów na Linii 1 Alternatywnie, może to być wyrażone z wykorzystaniem wcześniej wyznaczonych tagów, tj.: Line1_Steam_Rate / Line1_Production_Rate 1. Używając kolektora kalkulacyjnego tworzymy nowe tagi, według poniższego opisu: Nazwa Tagu: Line1_ Specific_Steam_Consumption Zakładka General Description -> Specific Steam Consumption EGU Description -> kg of Steam per Widget Zakładka Collection Collection Interval -> 1 seconds Zakładka Scaling Hi Engineering Units -> 20 Lo Engineering Units -> 10 Zakładka Calculation ' Wskaźnik zużycia pary Result = Null Steam = CurrentValue("Line1_Steam_Rate") Production = CurrentValue("Line1_Production_Rate") Result = Steam / Production Klikamy przycisk Update w celu zapisania wprowadzonych zmian, a następnie przycisk Test Calculation aby zagwarantować zwrócenie wyniku. 2. Zamykamy 'Historian Administrator'. Strona 8

10 Wizualizacja danych z wykorzystaniem klientów OPC HDA firm trzecich Kierownik Linii 1 chce mieć wgląd do wskaźnika zużycia pary, który został uprzednio obliczony w punkcie W wersji Enterprise programu Proficy Historian (wyłącznie ver. 3.5 i 4.0) znajduje się licencja na serwer OPC HDA Server. OPC HDA to powszechny standard umożliwiający dostęp do danych historycznych procesu. Na przykład można użyć innego klienta OPC HDA, aby uzyskać dostęp do danych historycznych. Przykładem takiego programu jest Oxalis, który można ściągnąć w darmowej wersji demo ze strony Bee Computing (www.beecomputing.com). 1. Uruchamiamy klienta Oxalis a: 2. Start -> All Programs -> Oxalis -> Oxalis.exe Po pojawieniu się informacji o uruchomianiu programu w trybie demo, akceptujemy ją, a następnie maksymalizujemy aplikację. W programie Oxalis wybieramy: Server -> Connect Local Server Klikamy przycisk OK', aby potwierdzić ustawienia domyślne. 3. Wybieramy: Graph -> Browse Tags -> Proficy.Historian.HDA Dodajemy następujące tagi: Line1_Production_Rate Line1_Specific_Steam_Consumption Każdy z tagów należy zaznaczyć osobno i dodać przyciskiem Add. Po zakończeniu klikamy Close. 4. Wybieramy: Graph -> Period -> The Last 30 Seconds Kiedy wykres zostanie wyświetlony możemy zapoznać się z klientem Oxalis a, a następnie zamknąć aplikację. Strona 9

11 Dostęp do danych historycznych za pośrednictwem dołączonych serwerów (Linked Server) Rozpatrywane przedsiębiorstwo posiada standardowy sposób raportowania, który w normalnych warunkach nie ma dostępu do historii całej instalacji, gromadzonej na przykład przez Proficy Historian. Jednakże jest możliwe użycie dołączonych serwerów, takich jak SQL Server, które akceptują zapytania z korporacyjnego systemu raportowania, kierują je do Proficy Historian i ostatecznie zwracają wyniki. Jest to bardzo potężna technika, jako że pozwala na tworzenie raportów składających się zarówno z danych transakcyjnych (SQL Server), jak i szeregów czasowych (Proficy Historian), pochodzących z odpowiednich baz danych. W ten sposób projektant ma możliwość wyboru najlepszego narzędzia pracy, bez konieczności osiągania kompromisu. Kierownik Ruchu zażyczył sobie, aby oglądać zestawienie Zużycia Pary w postaci tabeli, uśrednione w przeciągu dziesięciu minut i obejmujące ostatnie 30 minut. Problem ten będzie rozpatrywany na dwa sposoby. W pierwszym przypadku zapytanie będzie tworzone z wykorzystaniem narzędzia Historian Interactive SQL. Natomiast w drugim, stworzone zapytanie będzie realizowane z wykorzystaniem SQL Server. Metoda 1: Tworzenie zapytania w Historian Interactive SQL 1. Uruchamiamy narzędzie Historian Interactive SQL. Start -> All Programs -> GE Intelligent Platforms -> Proficy Historian 3.5 -> Historian Interactive SQL Gdy pojawi się zapytanie o Nazwę użytkownika i Hasło należy przejść dalej klikając przycisk OK. 2. Wprowadzamy poniższe zapytanie w głównym oknie (kod w załączniku punkt ): Naciskamy ikonę Execute w celu upewnienia się, że wyniki są zwracane. Metoda 2: Wykorzystanie SQL Linked Server 1. Uruchamiamy SQL Server Management Studio. Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio Gdy pojawi się okienko informujące o sposobie połączenia, należy wybrać sposób uwierzytelniania jako Windows authentication i kliknąć przycisk Connect. Strona 10

12 2. Wykorzystując panel Object Explorer rozwijamy drzewo folderów. W podfolderze: Server Objects -> Linked Servers Znajduje się odwołanie do HIST. Odnosi się ono do programu Proficy Historian, który został utworzony wcześniej. Rozwijamy dalej drzewo folderów aż do: HIST -> Catalogs -> default -> Tables Możemy zauważyć, że wyświetlony został szereg tabel. Umożliwiają one wgląd w dane pochodzące z Proficy Historian. 3. Wybieramy opcję New Query i wprowadzamy zapytanie w okno zapytań, tak jak pokazano poniżej. Tekst zaznaczony nawiasem klamrowym, może być skopiowany z kroku 1 i wklejony. Naciskamy ikonę Execute w celu upewnienia się, że wyniki są zwracane. tekst do skopiowania 4. Zamykamy program 'Microsoft SQL Server Management Studio'. Strona 11

13 3. Laboratorium - Pulse W tym przykładzie wykonane zostaną dwa rysunki. Pierwszy z nich będzie zawierał interaktywny wykres do wyświetlania pisaków historycznych z bazy danych Historiana w połączeniu z historyczną kontrolką Global Time Control. Drugi rysunek będzie pokazywał, jak lista zadań Workflow może być zintegrowana z ekranami synoptycznymi. Workflow, który będzie użyty, zostanie opracowany w następnym ćwiczeniu Tworzenie połączenia z serwerem OPC 1. Zanim Pulse zostanie otwarty należy uruchomić program DataServer Installer Start -> All Programs -> GE Intelligent Platforms -> Proficy Pulse 1.0 -> Tools -> Data Server Installer. 2. Wybieramy Add i wprowadzamy IGS jako nazwę serwera danych W polu OPC Server należy się upewnić, że wybrany jest serwer 'Intellution.IntellutionGatewayOPCS' Potwierdzamy zmiany wciskając OK 3. Uruchamiamy Pulse Start -> All Programs -> GE Intelligent Platforms -> Proficy Pulse 1.0 -> Proficy Pulse Wykres Ad Hoc Kierownik produkcji chce mieć ekran, na którym będą wyświetlane następujące dane: Wartości: średnia, maksymalna i minimalna wraz ze znacznikiem czasu dla zużycia pary z ostatnich 10 minut. Wykres liniowy pokazujący zużycie pary 1. Wstawiamy obiekty typu label dla etykiet maksymalnego, minimalnego oraz średniego zużycia pary. Wybieramy z zakładki Insert przycisk 'Objects/Links' a następnie text. Umieszczamy obiekt w pożądanym miejscu na rysunku, czynność powtarzamy dla pozostałych etykiet. Wprowadzamy opisy dla etykiet. 2. Wstawiamy obiekt historical datalink. Z zakładki Insert wybieramy 'Objects/Links' a następnie 'Historical Datalink'. Gdy pojawi się okno konfiguracji 'HistDataLink' należy: W zakładce Source: wyszukać serwer danych 'Hist (Workflow-V12)' oraz wybrać select 'Line1_Specific_Steam_Consumption', wcisnąć 'OK'. W 'Historical Mode' wybrać 'Avg', 'High' lub 'Low' w zalezności który jest potrzebny. W 'Start Time' -> 'Duration Before Now' -> upewnić się, że podany czas to 10 minut. W 'Duration' upewnić się, że podany czas to 10 minut. W 'TimeStamp' upewnić się, że zaznaczona jest opcja 'Show TimeStamp with Data' Zatweirdzić przyciskiem OK i umieścic obiekt na rysunku. Powtarzamy dla pozostałych parametrów, pamiętając o odpowiedniej opcji w polu 'Historical Mode'. Strona 12

14 3. W następnym kroku dodany zostanie obiekt wykresu. Z zakładki 'Insert' należy wybrać 'Line Multiline Chart' i umieścić na rysunku. Klikamy dwukrotnie obiekt wykresu i upewniamy się, że wyświetla się okienko 'Line Chart Customization', w którym należy dokonać następujących zmain: Zakładka General W Main Title wpisać 'Ad Hoc Trend', Nazwę obiektu wpisać jako: 'LineChart1', Duration -> Time -> '00:10:00' (10 minut), Zakładka Data Sources Wybrać serwer danych 'Hist (Workflow-V12)' wybrać 'Line1_Specific_Steam_Consumption' wybrać ok 'OK', Kliknąć poniżej białego obszaru pod pisakiem 'Line1_Specific_Steam_Consumption', Wybrać z poniżeszej listy zakładek tą opisaną jako 'Time' i ustawić 'Time' -> 'Duration Before Now' -> '00:10:00' (10 minut), Upewnić się, że 'Apply To All Data Sources' jest zaznaczone. Wciskamy przycisk OK. 4. Zapisujemy rysunek pod nazwą 'AdHocTrend'. 5. Testujemy działanie aplikacji (przechodząc do trybu wykonywania Ctrl + W) Następnie wymagane jest dodanie możliwości przewijania czasu na wszystkich elementach historycznych. W prosty sposób można to osiągnąć stosując kontrolkę Global Time Control. W trybie wykonywania należy się upewnić, że opcja 'Minimize the Ribbon' jest odznaczona, a kontrolka Global Time Control będzie widoczna Strona 13

15 Wybieramy 'Configuration'. W 'Time Definition': Ustawiamy 'Mins' -> 10 Ustawiamy 'Hours' -> 0 W 'Scroll Rates': Odznaczamy opcję 'Scroll as % of Duration' Wybieramy 'Mins' jako ramę czasu Slow -> 5 min Fast -> 10 min 6. Wciskamy ikonę 'Set to Current Time': Wciskamy 'OK' by opuścić konfigurację 'Global Time Control. Używając opcji przewijania należy zaobserwować ich wpływ na przesuwanie danych w czasie. 7. Zaznaczając wykres i wciskając x istnieje możliwość wyeksportowania wyresu do pliku obrazu, bądź pliku danych Wzbogacenie wykresu Kierownik produkcji chce dodatkowo wyposażyć ekran w możliwość rysowania róznych trendów w zależności od wyboru operatora. Wymagać to będzie: Obiektu typu listbox dodanego do rysunku, który wypełniony zostanie dostępnymi w Proficy HistorianieTag ami. Kodu, który umożliwi dodawanie pisaków do wykresu. Przycisku, który będzie kasował wszystkie pisaki z wykresu. Wypełnianie Listbox 1. W trybie konfiguracji programu Workspace wybrać zakładkę Insert a następnie 'Objects/Links' i dalej 'OLE Object'. Z listy wybrać 'Microsoft Forms 2.0 ListBox' i zatwierdzić wciskając OK. 2. Na dodanym do rysunku obiekcie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy 'Property Window'. Ustawiamy właściwość 'Name' na PenList. Wyszukujemy pola czcionki i rozklikując je, upewniamy się, iż zazanaczony rozmiar to 8. Zamkamy 'Property Window. 3. Klikamy prawym przyciskiem na listboxie i wybieramy opcję 'Edit Script'. W edytorze Micrsoft Visual Basic wybieramy 'Tools' -> References Wybieramy 'Microsoft ActiveX data Objects 2.8 Library', wciskamy 'OK'. Strona 14

16 4. W edytorze Microsoft Visual Basic wybieramy obiekt 'CFixPicture' oraz zdarzenie 'Initialize'. 5. Dodajemy następujący kod, aby wypełnić listę. Dim connection As New ADODB.connection Dim recordset As New ADODB.recordSet ' połączenie do Historiana z domyślnymi ustawieniami strconnectionstring = "Provider=ihOLEDB.iHistorian.1;User Id=;Password=" zapytanie strquery = "select tagname " strquery = strquery + "from ihtags where datatype <>'variablestring' order by tagname asc" ' otwarcie połączenia connection.connectionstring = strconnectionstring connection.open recordset.open strquery, connection Do While Not recordset.eof penlist.additem "Hist." + recordset.fields("tagname") recordset.movenext Loop ' zamknięcie recordset oraz połączenia recordset.close Set recordset = Nothing connection.close 6. W Workspace przejść do trybu wykonywania by przekonać sie, że ListBox został wypełniony. Dodawanie pisaków do wykresu 1. W trybie konfiguracji programu Workspace prawym przyciskiem myszy klikamy na ListBox I wybieramy 'Edit Script'. 2. W edytorze Microsoft Visual Basic wybieramy obiekt 'penlist' oraz zdarzenie 'DblClick'. Dodajemy następujący kod, który umożliwi dodawanie pisaków. Dim objhds Dim timebeforenow As Long ' Sprawdzenie czy pisaki już na wykresie istnieją oraz sprecyzowanie interwału czasowego If LineChart1.GetNumberOfDataSets > 0 Then Set objhds = LineChart1.GetDataSetByPosition(0) timebeforenow = objhds.timebeforenow Else timebeforenow = 600 End If ' Dodanie nowego pisaka z odpowiednim interwałem czasowym Set objhds = LineChart1.addDataSet(penList.Value, False) objhds.timebeforenow = timebeforenow LineChart1.RefreshChartData Set objhds = Nothing 3. Przechodzimy do trybu wykonywania, by przekonać się, że pisaki są dodawane do wykresu. Strona 15

17 Usuwanie pisaków z wykresu. 1. W trybie konfiguracji programu Workspace z zakładki 'Insert' wybieramy 'Objects/Links' a następnie obiekt 'Pushbutton'. 2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisk i wybieramy opcję 'Property Window'. Ustawiamy następujące właściwości: 'Name' na 'DeletePen'. Upewniamy się, że czcionka ma rozmiar 10. 'Caption' na 'Clear Chart'. Zamykamy 'Property Window. 3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisk i wybieramy opcję 'Edit Script'. 4. W edytorze Microsoft Visual Basic wybieramy obiekt 'DeletePen' oraz zdarzenie 'Click'. 5. Dodajemy następujący kod Dim icounter As Integer Dim inumdatasets As Integer ' czy są jakieś pisaki? inumdatasets = LineChart1.GetNumberOfDataSets ' skasuj If inumdatasets > 0 Then For icounter = inumdatasets - 1 To 0 Step -1 LineChart1.DeleteDataSet icounter Next icounter End If 6. Przechodzimy do trybu wykonywania i testujemy działanie aplikacji Lista zadań Workflow Proszę zwrócić uwagę, iż to ćwiczenie realizowane jest w Pulse, a nie w Workflow 1. Przed utworzeniem Listy zadań Workflow należy uruchomić serwery. Aby to zrobić należy uruchomić plik Start Platform.bat umieszczony na pulpicie w folderze Startup. Uruchomi to zarówno serwer mailowy, jak i Workflow-owy, jednak uruchomienie serwera Workflow może potrwać do 10 minut 2. W trybie konfiguracji tworzymy nowy rysunek: 3. 'Workspace Button' -> 'New' -> 'Picture' Wybieramy 'Create a Default Untitled Picture' a następnie 'Finish' Wybieramy zakładkę Insert, potem 'Objects/Links', a następnie 'OLE Object'. Z listy wybieramy 'Proficy Task List Control' i zatwierdzamy wciskając OK. 4. Zaznaczamy kontrolkę na rysunku i zmieniamy rozmiar tak, aby możliwe było dodanie datalinka. Następnie klikamy prawym przyciskiem i wybieramy 'Property Window'. Ustawiamy następujące wartości: Name: 'TaskList1' ProficySOALoginPassword: 'Proficy'. ProficySOALoginUser: 'Proficy'. Zamkamy 'Property Window. Strona 16

18 5. Klikamy prawym przyciskiem na kontrolce i wybieramy 'Edit Script' W edytorze Microsoft Visual Basic wybieramy obiekt 'CFixPicture' a następnie zdarzenie 'Initialize' i dodajemy następujący kod: TaskList1.ConnectTaskList W trybie konfiguracji z zakładki Insert wybieramy 'Objects/Links' a dalej 'Datalink'. W zakładce 'Source' wybieramy: Zakładka 'Data Servers' -> 'IGS' -> 'Workflow' -> 'Trigger' ->' SpecificSteamConsumption' wciskamy 'OK' Upewniamy się, że 'Data Entry Type' zaznaczony jest na 'In-Place'. Wciskamy 'OK'. Dodatkowo, można dodać etykietę opisującą pole textowe, np. zużycie pary. 8. Zapisujemy rysunek pod nazwą 'TaskList' I przechodzimy do tybu wykonywania. Weryfikujemy, czy ikona w prawym górnym rogu swieci się na zielono. Strona 17

19 4. Laboratorium Workflow W tym ćwiczeniu system Proficy Workflow zostanie wykorzystany do monitorowania poziomu zużycia pary oraz odpowiedniego raportowania stanów alarmowych poprzez: Wysłanie i do Kierownika działu energetyki, kiedy poziom zużycia pary wzrośnie powyżej 12 kg/h. Ćwiczenie to ma na celu zaprezentowanie systemu Workflow, jako w pełni samodzielnego narzędzia do raportowania i zarządzania sytuacjami wyjątkowymi. Stworzenie formularza dla Kierownika obsługi maszyny, który pozwoli mu na protokołowanie przyczyny nadmiernego zużycia energii. Workflow może pobierać dane z różnych systemów przechowujących dane. Przykłady takich systemów: Relacyjne bazy danych (SQL, Oracle, DB2) Proficy Historian OPC Servers Przez cały ten warsztat wartość zużycia pary została zbierana w bazie danych Historiana. Jednak w celu ułatwienia realizacji ćwiczenia można sobie wyobrazić, że wartość zużycia pary jest rzeczywistą wartością Tagu z serwera OPC. Przed rozpoczęciem realizacji ćwiczenia należy utworzyć wymagane połączenie ze źródłem danych OPC Uruchomienie Proficy Workflow i stworzenie połączenia do serwera OPC 1. Należy otworzyć folder Startup na pulpicie i uruchomić Start Platform (plik wsadowy). Uruchomienie tego pliku spowoduje wystartowanie serwera Workflow a i serwer a owego. Pełne uruchomienia serwera Workflow (oraz wszystkich usług stowarzyszonych) może zająć kilka minut. 2. Uruchamiamy Proficy Client Start -> All Programs -> GE Intelligent Platforms -> Proficy -> Proficy Workflow -> Proficy Client 3. Należy poczekać, aż ikona serwera w prawym górnym rogu zmieni kolor na zielony. Kolor ten oznacza, że serwer w pełni rozpoczął swoja pracę. Następnie należy kliknąć ikonę centralnego logowania. Dane potrzebne do logowania: Login: Proficy Hasło: Proficy 4. Następnie należy przejść do: Proficy System -> Proficy System -> OPC Client i zaznaczyć Add OPC Server. W nowo otwartym oknie należy wprowadzić nazwę np.: 'Industrial Gateway Server' Następnie wybrać z listy serwer OPC - 'Intellution.IntellutionGatewayOPCServer' poprzez naciśniecie przycisku dla pola Server Prog ID. Po zakończeniu klikamy przycisk OK. Strona 18

20 5. Należy ustawić widok na Data Source Editor dla stworzonego serwera a następnie kliknąć przycisk 'Refresh' i sprawdzić status połączenia. UWAGA: Może zaistnieć konieczność podwójnego kliknięcia w ikonę 'Data Source Editor w oknie HW/SW Configuration 6. Przechodzimy do: Proficy System -> Proficy System -> OpcClient -> Industrial Gateway Server, a następnie klikamy przycisk Add OpcGroup'. Wpisujemy nazwę grupy: 'Triggers' Klikamy przycisk OK'. 7. Używajac scrolla, należy przewinąć widok do dołu strony, a nastepnie kliknąć przycisk 'Browse Server'. Nastepnie rozwijamy listę grup zmiennych umieszczonych na serwerze i wybrać utworzoną grupę: np. Workflow -> Workflow.Trigger Nastepnie należy zaznaczyć zmienną 'Workflow.Trigger.SpecificSteamConsumption'. Po dodaniu wszystkich potrzebnych zmiennych należy zapisać zmiany posługując się przyciskiem save Alarmowanie em w systemie Workflow Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach. W pierwszym etapie stworzony Workflow będzie uruchamiany ręcznie. Workflow będzie wysyłać o zadanej treści na konkretny adres mailowy. W drugim etapie ten sam Workflow będzie podłączony do zdarzenia, które spowoduje automatyczne wysłanie maila. Strona 19

21 Etap 1: Podstawowe alarmowanie za pomocą a 1. Przechodzimy do zakładki: Workflow -> Workflows Następnie zaznaczamy Add Workflow. W otwartym oknie wprowadzamy nazwę: Alert i wciskamy OK 2. W oknie Workflow Editor należy wybrać zakładkę Workflow Editor. 3. Z listy Standard Activities należy przeciągnąć i upuścić Local Subprocess w środkową cześć okna tak, jak zostało to zaprezentowane na rysunku po prawej stronie. 4. W polu Location należy zaznaczyć komputer, na którym ma zostać wyświetlony Workflow. Aby tego dokonać klikamy w przycisk... znajdujący się przy polu Location, a następnie w oknie wybieramy: Proficy System -> Computers -> Workflow-V12 Na zakończenie wciskamy OK. Należy użyć Edit, aby zmienić nazwę subprocesu z Subprocess1 na Send i nacisnąć OK. Klikając podwójnie na obiekt Send wchodzimy do jego wnętrza. 5. Po lewej stronie otwartego okna, pod listą Standard Activities znajduje się zbiór wszystkich instrukcji, które są dostępne przy tworzeniu subprocesu (pojedynczego zadania, z których składa się Workflow). Proficy Workflow jest oparty na Microsoft s Workflow Foundation, a zatem jego zestaw instrukcji jest rozszerzalny przez dodanie niestandardowych funkcjonalności. Widoczna obok zakładka Additional Activities zawiera dodatkowe funkcjonalności np. wykorzystany przez nas Send Activity. Zaznaczamy element i przenosimy na centralny punkt. Strona 20

22 6. Następnie należy skonfigurować Send Activity1 tak jak zostało to opisane poniżej: Zmieniamy nazwę Send Activity1 na my Następnie uzupełniamy odpowiednie pola jak poniżej: Body: Specific Steam Threshold Exceeded From: Subject: Alert To: Na zakończenie wciskamy Save na pasku Alert -> Workflow Editor 7. Zaznaczamy zakladkę Test/Debug i wciskamy przycisk Test. Sprawdzamy, czy pod nagłówkiem Test Results nie został zwrócony błąd. Na zakończenie z ikony umieszczonej na pulpicie uruchamiamy Outlook 2007 i sprawdzamy, czy mail został poprawnie dostarczony. Zamykamy Outlook Etap 2: Harmonogram wysyłający a Kolejnym zadaniem jest stworzenie zdarzenia, które zostanie podłączone do Harmonogramu i stworzonego wcześniej Workflow Należy przejść do zakładki: Events -> Condition Events Zaznaczamy Add Condition Event. W otwartym oknie wprowadzamy nazwę Event i wciskamy OK. Należy upewnić się, że zakładka Event Editor jest zaznaczona. W zakładce Event Editor wybieramy Trigger Settings. Upewniamy się, że opcja Trigger only on variable value changes jest zaznaczona. 3. Zaznaczamy zakładkę Variables i klikamy przycisk Add. Nazywamy nowo stworzoną zmienną np.: SpecificSteamConsumption. Wciskamy Configure Data Item, a następnie rozwijamy drzewo, do momentu znalezienia dołączonej wcześniej zmiennej: OpcClient -> Industrial Gateway Server -> Triggers Należy upewnić się, że tag: 'Workflow.Trigger.SpecificSteamConsumption' został zaznaczony. Strona 21

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor Zakład produkcyjny jest tworem żywym, nieprzewidywalnie zmiennym, a często bardzo złożonym i zaawansowanym technologicznie. Aby okiełznać procesy oraz zmiany zachodzące na terenie placówki wymagana jest

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Mobile Trading. Instrukcja obsługi

Mobile Trading. Instrukcja obsługi Mobile Trading Instrukcja obsługi 1 Mobile Trading na jakim systemie i urządzeniach działa?... 3 Start... 4 Przed instalacją... 4 Instalacja... 4 Uruchamianie platformy... 5 Otwieranie rachunku... 6 Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 AT, IBM są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NetWare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Novell,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo