Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne Laboratorium - Historian Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation Collector Obliczanie przepływu pary dla miernika ST Obliczanie przepływu pary dla linii produkcyjnej 1 (ST001 - ST002) Obliczanie wskaźnika produkcji dla linii 1 zakładu Obliczanie wskaźnika zużycia pary wytworzonych elementów Wizualizacja danych z wykorzystaniem klientów OPC HDA firm trzecich Dostęp do danych historycznych za pośrednictwem dołączonych serwerów Laboratorium - Pulse Tworzenie połączenia z serwerem OPC Wykres Ad Hoc Wzbogacenie wykresu Lista zadań Workflow Laboratorium Workflow Uruchomienie Proficy Workflow i stworzenie połączenia do serwera OPC Alarmowanie em w systemie Workflow Workflow raportujący wystąpienie alarmu Załączniki Załącznik 1: Fragmenty kodu - Historian Załącznik 2: Fragmenty kodu - Pulse... 30

3 1. Wstęp i informacje ogólne Niewielkie przedsiębiorstwo (Widget Enterprises), w procesie ciągłego udoskonalania uznało, że koszty zużycia, zwłaszcza pary, na Linii Produkcyjnej 1 reprezentują znaczną część całkowitych kosztów produkcyjnych. Obecnie przedsiębiorstwo posiada szereg mierników rozmieszczonych na całym obiekcie. Dawniej wartości z tych mierników musiały być wpisywane ręcznie, ale od pewnego czasu czujniki są już wyposażone w interfejs komunikacyjny, umożliwiający odczyt ich wskazań za pośrednictwem serwera OPC. Niestety, ze względu na lokalizację czujników, nie ma możliwości bezpośredniego pomiaru zużycia materiałów dostarczonych do Linii Produkcyjnej 1. Na powyższym rysunku widać, że wykorzystywane są dwa mierniki pary. Miernik ST001 zlicza ilość pary dostarczanej do wszystkich linii produkcyjnych, podczas gdy miernik ST002 dokonuje pomiaru ilość pary doprowadzanej do wszystkich linii za wyjątkiem Linii Produkcyjnej 1. Stąd, ilość pary dostarczanej do Linii Produkcyjnej 1, można wyliczyć, jako: ST001 - ST002. Niestety, istnieje pewien problem, gdyż miernik ST001 ma wyjście impulsowe i każdy impuls oznacza 20 kg pary, podczas gdy miernik ST002 ma wyjście analogowe o zakresie kg/min. Oprócz dwóch mierników pary, w instalacji znajduje się również licznik produkcji (OUTPUT_LINE1), który zlicza ilość wytworzonych produktów (jeden impuls oznacza wytworzenie jednego produktu). Powyższe informacje zostały zestawione w tabeli: Lp. Sygnał Zmienna w OPC Opis 1. ST001 DATA_ST001_PULSE Miernik posiada wyjście impulsowe. Jeden impuls oznacza 20 kg pary. 2. ST002 DATA_ST002_RATE Miernik posiada wyjście analogowe o zakresie kg/min. 3. OUTPUT_LINE1 DATA_OUPUT_LINE1_PULSE Każdy impuls reprezentuje wytworzenie jednego produktu. Strona 2

4 2. Laboratorium - Historian 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector 1. Uruchamiamy Historian Administrator Start -> All Programs -> GE Intelligent Platforms -> Proficy Historian 3.5 -> Historian Administrator Po uruchomieniu należy sprawdzić czy wszystkie kolektory są uruchomione. 2. Wybieramy ikonę Tags. Następnie wybieramy Add tags from Collector Po upewnieniu się, że wybrany jest kolektor OPC, rozwijamy drzewo folderów aż do podfolderu SIM i zaznaczamy następujące trzy tagi: Data_OUTPUT_LINE1_Pulse Data_ST001_Pulse Data_ST002_Rate Na koniec naciskamy przycisk Add Selected Tags. Wartości z wybranych tagów są teraz zbierane i przechowywane przez program Proficy Historian. Jednak należy teraz skonfigurować, indywidualnie dla każdego tagu, parametry zbierania danych. Na przykład tagi: Data_OUTPUT_LINE1_Pulse i Data_ST001_Pulse są zmiennymi binarnymi (0 -> 1 -> 0) i dlatego musimy skonfigurować parametry zbierania tak, aby dane były zbierane tylko wtedy, gdy nastąpi zmiana wartości. Każdy z trzech tagów konfigurujemy tak, jak pokazano to w poniższych tabelach. Należy pamiętać o wciśnięciu przycisku Update w celu zachowania wprowadzonych zmian. Strona 3

5 Tag: Data_OUTPUT_LINE1_Pulse Lp. Zakładka i Pole Wartość General Description Step Value Line 1 Output (Pulse) Enabled Collection Data Type Collection Type Collection Interval Double Integer Unsolicited 1 Second Tag: Data_ST001_Pulse Lp. Zakładka i Pole Wartość General Description EGU Description Step Value Collection Data Type Collection Type Collection Interval ST001 - Steam to Production (Pulse) 1 Pulse = 20 kg Enabled Double Integer Unsolicited 1 Second Tag: Data_ST002_Rate Lp. Zakładka i Pole Wartość General Description EGU Description Step Value ST002 - Steam to Lines 2 to N kg/min Disabled Collection Data Type Collection Type Collection Interval Scaling Hi Engineering Units Lo Engineering Units Compression Collector Compression Collector Deadband Collector Compression Timeout Single Float Polled 1 Second Enabled 0.5 Percent 1 seconds Strona 4

6 5. Gdy już wszystkie tagi zostaną pomyślnie skonfigurowane, zaznaczamy po kolei każdy z tagów, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Last 10 Values. Dzięki temu możemy sprawdzić czy dane są zbierane i czy jakość połączenia jest określona, jako Good Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation Collector Chociaż zbierane są już surowe dane z różnych mierników pary i licznika linii produkcyjnej, to należy je teraz przekształcić, wykorzystując kolektor Calculation Collector, w bardziej przydatne informacje Obliczanie przepływu pary dla miernika ST001 Obecnie czujnik ST001 wysyła impuls po przejściu każdych 20 kg pary. Jednakże, aby uczynić to bardziej przydatnym, musimy zamienić te dane na natężenie przepływu. Zostanie to osiągnięte, poprzez obliczenie liczby impulsów w okresie jednej minuty, a następnie pomnożenie ich przez 20. W wyniku tego otrzymamy przepływ wyrażony w kg/min. 1. Na stronie startowej ('Main') narzędzia Historian Administrator wybieramy Tags, a następnie Add Tag Manually. 2. Po pojawieniu się monitu wybieramy kolektor kalkulacyjny ( Calculation ) i wprowadzamy nazwę tagu ST001_Rate. Potwierdzamy wszystko klikając OK. Strona 5

7 3. Następnie zaznaczamy stworzony przed chwilą tag ( ST001_Rate ), otwieramy kolejne zakładki i wprowadzamy niezbędne zmiany, tak jak pokazano poniżej: Zakładka General Description -> Total Steam Flowrate EGU Description -> kg/min Zakładka Collection Collection Interval -> 1 seconds Zakładka Scaling Hi Engineering Units -> 1000 Lo Engineering Units -> 0 Zakładka Calculation Po upewnieniu się, że kursor znajduje się w nowej linii, poniżej formuły Result = Null w okienku kalkulacyjnym, klikamy przycisk Wizard, tak jak pokazano poniżej. 4. Po naciśnięciu przycisku Wizard ustalamy następujące parametry: Type -> Insert a Calculation Function -> Non-Filtered Calculation Input Tag -> Workflow-V12.Proficy.SIM.Data_ST001_Pulse, (użyj przycisku Browse aby go wybrać) Calculation -> Count Start Time -> Now 1Minute EndTime -> Now Po wprowadzeniu parametrów klikamy przycisk Insert. 5. Następnie niezbęde jest przypisanie wyników formuły kalkulacyjnej do zmiennej Result. Później wynik musi zostać podzielony przez dwa, ponieważ konieczne jest zliczanie liczby impulsów, a nie liczby zmian. Następnie wynik należy pomnożonyć przez 20, aby zamienić impulsy na kg/min. Niezbędny kod pokazano poniżej (znajduje się on również w załączniku patrz punkt ). Strona 6

8 6. Klikamy przycisk Update w celu zapisania wprowadzonych zmian, a następnie przycisk Test Calculation aby zagwarantować zwrócenie wyniku Obliczanie przepływu pary dla linii produkcyjnej 1 (ST001 - ST002) W poprzednim ćwiczeniu (2.2.1) został wyliczony całkowity przepływ pary dostarczanej. Ponieważ znany jest całkowity przepływ pary dla wszystkich linii produkcyjnych, oprócz pierwszej, obliczenie przepływu pary do linii pierwszej jest trywialne, i odbywa się według wzoru: ST001_Rate Data_ST002_Rate 1. Używając kolektora kalkulacyjnego tworzymy nowe tagi (wykorzystując opcję 'Add Tag Manually', zobacz krok 1 w 2.2.1), według poniższego opisu: Nazwa Tagu: Line1_Steam_Rate Zakładka General Description -> Line 1 Steam Flowrate EGU Description -> kg/min Zakładka Collection Collection Interval -> 1 seconds Zakładka Scaling Hi Engineering Units -> 1000 Lo Engineering Units -> 0 Zakładka Calculation Result = Null ST001 = CurrentValue("ST001_Rate") ST002 = CurrentValue("WORKFLOW-V12.Proficy.SIM.Data_ST002_Rate") Result = ST001-ST002 Powyższa formuła kalkulacyjna może być wprost przepisana do okna kalkulacyjnego, można też skorzystać z kreatora Wizard. Jeżeli korzystamy z kreatora, wówczas parametr Type powinien zostać ustawiony jako Insert a Value, a Function jako Current Value, tak jak pokazano poniżej. Klikamy przycisk Update w celu zapisania wprowadzonych zmian, a następnie przycisk Test Calculation aby zagwarantować zwrócenie wyniku. Strona 7

9 Obliczanie wskaźnika produkcji dla linii 1 zakładu Wskaźnik produkcji powinien być obliczany za okres jednej minuty, z wykorzystaniem techniki pokazanej w punkcie Używając kolektora kalkulacyjnego tworzymy nowe tagi, według poniższego opisu: Nazwa Tagu: Line1_Production_Rate Zakładka General Description -> Line 1 Widget Production Rate Zakładka Collection Collection Interval -> 1 seconds Zakładka Scaling Hi Engineering Units -> 30 Lo Engineering Units -> 22 Zakładka Calculation ' Współczynnik produkcji wyrażony jest w jednostkach na minutę Result = Null Result = Calculation("WORKFLOW-V12.Proficy.SIM.Data_OUTPUT_LINE1_Pulse","Count","Now - 1Minute","Now",Quality) 'Dzielenie wyniku, przez 2 aby określić impulsy, a nie przejścia Result = Result/2 Klikamy przycisk Update w celu zapisania wprowadzonych zmian, a następnie przycisk Test Calculation aby zagwarantować zwrócenie wyniku Obliczanie wskaźnika zużycia pary wytworzonych elementów Wskaźnik zużycia pary jest to ilość pary niezbędna do wyprodukowania jednego elementu. Jest on obliczany według formuły: Dopływ Pary do Linii Produkcyjnej 1 / Liczba wytworzonych Elementów na Linii 1 Alternatywnie, może to być wyrażone z wykorzystaniem wcześniej wyznaczonych tagów, tj.: Line1_Steam_Rate / Line1_Production_Rate 1. Używając kolektora kalkulacyjnego tworzymy nowe tagi, według poniższego opisu: Nazwa Tagu: Line1_ Specific_Steam_Consumption Zakładka General Description -> Specific Steam Consumption EGU Description -> kg of Steam per Widget Zakładka Collection Collection Interval -> 1 seconds Zakładka Scaling Hi Engineering Units -> 20 Lo Engineering Units -> 10 Zakładka Calculation ' Wskaźnik zużycia pary Result = Null Steam = CurrentValue("Line1_Steam_Rate") Production = CurrentValue("Line1_Production_Rate") Result = Steam / Production Klikamy przycisk Update w celu zapisania wprowadzonych zmian, a następnie przycisk Test Calculation aby zagwarantować zwrócenie wyniku. 2. Zamykamy 'Historian Administrator'. Strona 8

10 Wizualizacja danych z wykorzystaniem klientów OPC HDA firm trzecich Kierownik Linii 1 chce mieć wgląd do wskaźnika zużycia pary, który został uprzednio obliczony w punkcie W wersji Enterprise programu Proficy Historian (wyłącznie ver. 3.5 i 4.0) znajduje się licencja na serwer OPC HDA Server. OPC HDA to powszechny standard umożliwiający dostęp do danych historycznych procesu. Na przykład można użyć innego klienta OPC HDA, aby uzyskać dostęp do danych historycznych. Przykładem takiego programu jest Oxalis, który można ściągnąć w darmowej wersji demo ze strony Bee Computing (www.beecomputing.com). 1. Uruchamiamy klienta Oxalis a: 2. Start -> All Programs -> Oxalis -> Oxalis.exe Po pojawieniu się informacji o uruchomianiu programu w trybie demo, akceptujemy ją, a następnie maksymalizujemy aplikację. W programie Oxalis wybieramy: Server -> Connect Local Server Klikamy przycisk OK', aby potwierdzić ustawienia domyślne. 3. Wybieramy: Graph -> Browse Tags -> Proficy.Historian.HDA Dodajemy następujące tagi: Line1_Production_Rate Line1_Specific_Steam_Consumption Każdy z tagów należy zaznaczyć osobno i dodać przyciskiem Add. Po zakończeniu klikamy Close. 4. Wybieramy: Graph -> Period -> The Last 30 Seconds Kiedy wykres zostanie wyświetlony możemy zapoznać się z klientem Oxalis a, a następnie zamknąć aplikację. Strona 9

11 Dostęp do danych historycznych za pośrednictwem dołączonych serwerów (Linked Server) Rozpatrywane przedsiębiorstwo posiada standardowy sposób raportowania, który w normalnych warunkach nie ma dostępu do historii całej instalacji, gromadzonej na przykład przez Proficy Historian. Jednakże jest możliwe użycie dołączonych serwerów, takich jak SQL Server, które akceptują zapytania z korporacyjnego systemu raportowania, kierują je do Proficy Historian i ostatecznie zwracają wyniki. Jest to bardzo potężna technika, jako że pozwala na tworzenie raportów składających się zarówno z danych transakcyjnych (SQL Server), jak i szeregów czasowych (Proficy Historian), pochodzących z odpowiednich baz danych. W ten sposób projektant ma możliwość wyboru najlepszego narzędzia pracy, bez konieczności osiągania kompromisu. Kierownik Ruchu zażyczył sobie, aby oglądać zestawienie Zużycia Pary w postaci tabeli, uśrednione w przeciągu dziesięciu minut i obejmujące ostatnie 30 minut. Problem ten będzie rozpatrywany na dwa sposoby. W pierwszym przypadku zapytanie będzie tworzone z wykorzystaniem narzędzia Historian Interactive SQL. Natomiast w drugim, stworzone zapytanie będzie realizowane z wykorzystaniem SQL Server. Metoda 1: Tworzenie zapytania w Historian Interactive SQL 1. Uruchamiamy narzędzie Historian Interactive SQL. Start -> All Programs -> GE Intelligent Platforms -> Proficy Historian 3.5 -> Historian Interactive SQL Gdy pojawi się zapytanie o Nazwę użytkownika i Hasło należy przejść dalej klikając przycisk OK. 2. Wprowadzamy poniższe zapytanie w głównym oknie (kod w załączniku punkt ): Naciskamy ikonę Execute w celu upewnienia się, że wyniki są zwracane. Metoda 2: Wykorzystanie SQL Linked Server 1. Uruchamiamy SQL Server Management Studio. Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio Gdy pojawi się okienko informujące o sposobie połączenia, należy wybrać sposób uwierzytelniania jako Windows authentication i kliknąć przycisk Connect. Strona 10

12 2. Wykorzystując panel Object Explorer rozwijamy drzewo folderów. W podfolderze: Server Objects -> Linked Servers Znajduje się odwołanie do HIST. Odnosi się ono do programu Proficy Historian, który został utworzony wcześniej. Rozwijamy dalej drzewo folderów aż do: HIST -> Catalogs -> default -> Tables Możemy zauważyć, że wyświetlony został szereg tabel. Umożliwiają one wgląd w dane pochodzące z Proficy Historian. 3. Wybieramy opcję New Query i wprowadzamy zapytanie w okno zapytań, tak jak pokazano poniżej. Tekst zaznaczony nawiasem klamrowym, może być skopiowany z kroku 1 i wklejony. Naciskamy ikonę Execute w celu upewnienia się, że wyniki są zwracane. tekst do skopiowania 4. Zamykamy program 'Microsoft SQL Server Management Studio'. Strona 11

13 3. Laboratorium - Pulse W tym przykładzie wykonane zostaną dwa rysunki. Pierwszy z nich będzie zawierał interaktywny wykres do wyświetlania pisaków historycznych z bazy danych Historiana w połączeniu z historyczną kontrolką Global Time Control. Drugi rysunek będzie pokazywał, jak lista zadań Workflow może być zintegrowana z ekranami synoptycznymi. Workflow, który będzie użyty, zostanie opracowany w następnym ćwiczeniu Tworzenie połączenia z serwerem OPC 1. Zanim Pulse zostanie otwarty należy uruchomić program DataServer Installer Start -> All Programs -> GE Intelligent Platforms -> Proficy Pulse 1.0 -> Tools -> Data Server Installer. 2. Wybieramy Add i wprowadzamy IGS jako nazwę serwera danych W polu OPC Server należy się upewnić, że wybrany jest serwer 'Intellution.IntellutionGatewayOPCS' Potwierdzamy zmiany wciskając OK 3. Uruchamiamy Pulse Start -> All Programs -> GE Intelligent Platforms -> Proficy Pulse 1.0 -> Proficy Pulse Wykres Ad Hoc Kierownik produkcji chce mieć ekran, na którym będą wyświetlane następujące dane: Wartości: średnia, maksymalna i minimalna wraz ze znacznikiem czasu dla zużycia pary z ostatnich 10 minut. Wykres liniowy pokazujący zużycie pary 1. Wstawiamy obiekty typu label dla etykiet maksymalnego, minimalnego oraz średniego zużycia pary. Wybieramy z zakładki Insert przycisk 'Objects/Links' a następnie text. Umieszczamy obiekt w pożądanym miejscu na rysunku, czynność powtarzamy dla pozostałych etykiet. Wprowadzamy opisy dla etykiet. 2. Wstawiamy obiekt historical datalink. Z zakładki Insert wybieramy 'Objects/Links' a następnie 'Historical Datalink'. Gdy pojawi się okno konfiguracji 'HistDataLink' należy: W zakładce Source: wyszukać serwer danych 'Hist (Workflow-V12)' oraz wybrać select 'Line1_Specific_Steam_Consumption', wcisnąć 'OK'. W 'Historical Mode' wybrać 'Avg', 'High' lub 'Low' w zalezności który jest potrzebny. W 'Start Time' -> 'Duration Before Now' -> upewnić się, że podany czas to 10 minut. W 'Duration' upewnić się, że podany czas to 10 minut. W 'TimeStamp' upewnić się, że zaznaczona jest opcja 'Show TimeStamp with Data' Zatweirdzić przyciskiem OK i umieścic obiekt na rysunku. Powtarzamy dla pozostałych parametrów, pamiętając o odpowiedniej opcji w polu 'Historical Mode'. Strona 12

14 3. W następnym kroku dodany zostanie obiekt wykresu. Z zakładki 'Insert' należy wybrać 'Line Multiline Chart' i umieścić na rysunku. Klikamy dwukrotnie obiekt wykresu i upewniamy się, że wyświetla się okienko 'Line Chart Customization', w którym należy dokonać następujących zmain: Zakładka General W Main Title wpisać 'Ad Hoc Trend', Nazwę obiektu wpisać jako: 'LineChart1', Duration -> Time -> '00:10:00' (10 minut), Zakładka Data Sources Wybrać serwer danych 'Hist (Workflow-V12)' wybrać 'Line1_Specific_Steam_Consumption' wybrać ok 'OK', Kliknąć poniżej białego obszaru pod pisakiem 'Line1_Specific_Steam_Consumption', Wybrać z poniżeszej listy zakładek tą opisaną jako 'Time' i ustawić 'Time' -> 'Duration Before Now' -> '00:10:00' (10 minut), Upewnić się, że 'Apply To All Data Sources' jest zaznaczone. Wciskamy przycisk OK. 4. Zapisujemy rysunek pod nazwą 'AdHocTrend'. 5. Testujemy działanie aplikacji (przechodząc do trybu wykonywania Ctrl + W) Następnie wymagane jest dodanie możliwości przewijania czasu na wszystkich elementach historycznych. W prosty sposób można to osiągnąć stosując kontrolkę Global Time Control. W trybie wykonywania należy się upewnić, że opcja 'Minimize the Ribbon' jest odznaczona, a kontrolka Global Time Control będzie widoczna Strona 13

15 Wybieramy 'Configuration'. W 'Time Definition': Ustawiamy 'Mins' -> 10 Ustawiamy 'Hours' -> 0 W 'Scroll Rates': Odznaczamy opcję 'Scroll as % of Duration' Wybieramy 'Mins' jako ramę czasu Slow -> 5 min Fast -> 10 min 6. Wciskamy ikonę 'Set to Current Time': Wciskamy 'OK' by opuścić konfigurację 'Global Time Control. Używając opcji przewijania należy zaobserwować ich wpływ na przesuwanie danych w czasie. 7. Zaznaczając wykres i wciskając x istnieje możliwość wyeksportowania wyresu do pliku obrazu, bądź pliku danych Wzbogacenie wykresu Kierownik produkcji chce dodatkowo wyposażyć ekran w możliwość rysowania róznych trendów w zależności od wyboru operatora. Wymagać to będzie: Obiektu typu listbox dodanego do rysunku, który wypełniony zostanie dostępnymi w Proficy HistorianieTag ami. Kodu, który umożliwi dodawanie pisaków do wykresu. Przycisku, który będzie kasował wszystkie pisaki z wykresu. Wypełnianie Listbox 1. W trybie konfiguracji programu Workspace wybrać zakładkę Insert a następnie 'Objects/Links' i dalej 'OLE Object'. Z listy wybrać 'Microsoft Forms 2.0 ListBox' i zatwierdzić wciskając OK. 2. Na dodanym do rysunku obiekcie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy 'Property Window'. Ustawiamy właściwość 'Name' na PenList. Wyszukujemy pola czcionki i rozklikując je, upewniamy się, iż zazanaczony rozmiar to 8. Zamkamy 'Property Window. 3. Klikamy prawym przyciskiem na listboxie i wybieramy opcję 'Edit Script'. W edytorze Micrsoft Visual Basic wybieramy 'Tools' -> References Wybieramy 'Microsoft ActiveX data Objects 2.8 Library', wciskamy 'OK'. Strona 14

16 4. W edytorze Microsoft Visual Basic wybieramy obiekt 'CFixPicture' oraz zdarzenie 'Initialize'. 5. Dodajemy następujący kod, aby wypełnić listę. Dim connection As New ADODB.connection Dim recordset As New ADODB.recordSet ' połączenie do Historiana z domyślnymi ustawieniami strconnectionstring = "Provider=ihOLEDB.iHistorian.1;User Id=;Password=" zapytanie strquery = "select tagname " strquery = strquery + "from ihtags where datatype <>'variablestring' order by tagname asc" ' otwarcie połączenia connection.connectionstring = strconnectionstring connection.open recordset.open strquery, connection Do While Not recordset.eof penlist.additem "Hist." + recordset.fields("tagname") recordset.movenext Loop ' zamknięcie recordset oraz połączenia recordset.close Set recordset = Nothing connection.close 6. W Workspace przejść do trybu wykonywania by przekonać sie, że ListBox został wypełniony. Dodawanie pisaków do wykresu 1. W trybie konfiguracji programu Workspace prawym przyciskiem myszy klikamy na ListBox I wybieramy 'Edit Script'. 2. W edytorze Microsoft Visual Basic wybieramy obiekt 'penlist' oraz zdarzenie 'DblClick'. Dodajemy następujący kod, który umożliwi dodawanie pisaków. Dim objhds Dim timebeforenow As Long ' Sprawdzenie czy pisaki już na wykresie istnieją oraz sprecyzowanie interwału czasowego If LineChart1.GetNumberOfDataSets > 0 Then Set objhds = LineChart1.GetDataSetByPosition(0) timebeforenow = objhds.timebeforenow Else timebeforenow = 600 End If ' Dodanie nowego pisaka z odpowiednim interwałem czasowym Set objhds = LineChart1.addDataSet(penList.Value, False) objhds.timebeforenow = timebeforenow LineChart1.RefreshChartData Set objhds = Nothing 3. Przechodzimy do trybu wykonywania, by przekonać się, że pisaki są dodawane do wykresu. Strona 15

17 Usuwanie pisaków z wykresu. 1. W trybie konfiguracji programu Workspace z zakładki 'Insert' wybieramy 'Objects/Links' a następnie obiekt 'Pushbutton'. 2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisk i wybieramy opcję 'Property Window'. Ustawiamy następujące właściwości: 'Name' na 'DeletePen'. Upewniamy się, że czcionka ma rozmiar 10. 'Caption' na 'Clear Chart'. Zamykamy 'Property Window. 3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisk i wybieramy opcję 'Edit Script'. 4. W edytorze Microsoft Visual Basic wybieramy obiekt 'DeletePen' oraz zdarzenie 'Click'. 5. Dodajemy następujący kod Dim icounter As Integer Dim inumdatasets As Integer ' czy są jakieś pisaki? inumdatasets = LineChart1.GetNumberOfDataSets ' skasuj If inumdatasets > 0 Then For icounter = inumdatasets - 1 To 0 Step -1 LineChart1.DeleteDataSet icounter Next icounter End If 6. Przechodzimy do trybu wykonywania i testujemy działanie aplikacji Lista zadań Workflow Proszę zwrócić uwagę, iż to ćwiczenie realizowane jest w Pulse, a nie w Workflow 1. Przed utworzeniem Listy zadań Workflow należy uruchomić serwery. Aby to zrobić należy uruchomić plik Start Platform.bat umieszczony na pulpicie w folderze Startup. Uruchomi to zarówno serwer mailowy, jak i Workflow-owy, jednak uruchomienie serwera Workflow może potrwać do 10 minut 2. W trybie konfiguracji tworzymy nowy rysunek: 3. 'Workspace Button' -> 'New' -> 'Picture' Wybieramy 'Create a Default Untitled Picture' a następnie 'Finish' Wybieramy zakładkę Insert, potem 'Objects/Links', a następnie 'OLE Object'. Z listy wybieramy 'Proficy Task List Control' i zatwierdzamy wciskając OK. 4. Zaznaczamy kontrolkę na rysunku i zmieniamy rozmiar tak, aby możliwe było dodanie datalinka. Następnie klikamy prawym przyciskiem i wybieramy 'Property Window'. Ustawiamy następujące wartości: Name: 'TaskList1' ProficySOALoginPassword: 'Proficy'. ProficySOALoginUser: 'Proficy'. Zamkamy 'Property Window. Strona 16

18 5. Klikamy prawym przyciskiem na kontrolce i wybieramy 'Edit Script' W edytorze Microsoft Visual Basic wybieramy obiekt 'CFixPicture' a następnie zdarzenie 'Initialize' i dodajemy następujący kod: TaskList1.ConnectTaskList W trybie konfiguracji z zakładki Insert wybieramy 'Objects/Links' a dalej 'Datalink'. W zakładce 'Source' wybieramy: Zakładka 'Data Servers' -> 'IGS' -> 'Workflow' -> 'Trigger' ->' SpecificSteamConsumption' wciskamy 'OK' Upewniamy się, że 'Data Entry Type' zaznaczony jest na 'In-Place'. Wciskamy 'OK'. Dodatkowo, można dodać etykietę opisującą pole textowe, np. zużycie pary. 8. Zapisujemy rysunek pod nazwą 'TaskList' I przechodzimy do tybu wykonywania. Weryfikujemy, czy ikona w prawym górnym rogu swieci się na zielono. Strona 17

19 4. Laboratorium Workflow W tym ćwiczeniu system Proficy Workflow zostanie wykorzystany do monitorowania poziomu zużycia pary oraz odpowiedniego raportowania stanów alarmowych poprzez: Wysłanie i do Kierownika działu energetyki, kiedy poziom zużycia pary wzrośnie powyżej 12 kg/h. Ćwiczenie to ma na celu zaprezentowanie systemu Workflow, jako w pełni samodzielnego narzędzia do raportowania i zarządzania sytuacjami wyjątkowymi. Stworzenie formularza dla Kierownika obsługi maszyny, który pozwoli mu na protokołowanie przyczyny nadmiernego zużycia energii. Workflow może pobierać dane z różnych systemów przechowujących dane. Przykłady takich systemów: Relacyjne bazy danych (SQL, Oracle, DB2) Proficy Historian OPC Servers Przez cały ten warsztat wartość zużycia pary została zbierana w bazie danych Historiana. Jednak w celu ułatwienia realizacji ćwiczenia można sobie wyobrazić, że wartość zużycia pary jest rzeczywistą wartością Tagu z serwera OPC. Przed rozpoczęciem realizacji ćwiczenia należy utworzyć wymagane połączenie ze źródłem danych OPC Uruchomienie Proficy Workflow i stworzenie połączenia do serwera OPC 1. Należy otworzyć folder Startup na pulpicie i uruchomić Start Platform (plik wsadowy). Uruchomienie tego pliku spowoduje wystartowanie serwera Workflow a i serwer a owego. Pełne uruchomienia serwera Workflow (oraz wszystkich usług stowarzyszonych) może zająć kilka minut. 2. Uruchamiamy Proficy Client Start -> All Programs -> GE Intelligent Platforms -> Proficy -> Proficy Workflow -> Proficy Client 3. Należy poczekać, aż ikona serwera w prawym górnym rogu zmieni kolor na zielony. Kolor ten oznacza, że serwer w pełni rozpoczął swoja pracę. Następnie należy kliknąć ikonę centralnego logowania. Dane potrzebne do logowania: Login: Proficy Hasło: Proficy 4. Następnie należy przejść do: Proficy System -> Proficy System -> OPC Client i zaznaczyć Add OPC Server. W nowo otwartym oknie należy wprowadzić nazwę np.: 'Industrial Gateway Server' Następnie wybrać z listy serwer OPC - 'Intellution.IntellutionGatewayOPCServer' poprzez naciśniecie przycisku dla pola Server Prog ID. Po zakończeniu klikamy przycisk OK. Strona 18

20 5. Należy ustawić widok na Data Source Editor dla stworzonego serwera a następnie kliknąć przycisk 'Refresh' i sprawdzić status połączenia. UWAGA: Może zaistnieć konieczność podwójnego kliknięcia w ikonę 'Data Source Editor w oknie HW/SW Configuration 6. Przechodzimy do: Proficy System -> Proficy System -> OpcClient -> Industrial Gateway Server, a następnie klikamy przycisk Add OpcGroup'. Wpisujemy nazwę grupy: 'Triggers' Klikamy przycisk OK'. 7. Używajac scrolla, należy przewinąć widok do dołu strony, a nastepnie kliknąć przycisk 'Browse Server'. Nastepnie rozwijamy listę grup zmiennych umieszczonych na serwerze i wybrać utworzoną grupę: np. Workflow -> Workflow.Trigger Nastepnie należy zaznaczyć zmienną 'Workflow.Trigger.SpecificSteamConsumption'. Po dodaniu wszystkich potrzebnych zmiennych należy zapisać zmiany posługując się przyciskiem save Alarmowanie em w systemie Workflow Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach. W pierwszym etapie stworzony Workflow będzie uruchamiany ręcznie. Workflow będzie wysyłać o zadanej treści na konkretny adres mailowy. W drugim etapie ten sam Workflow będzie podłączony do zdarzenia, które spowoduje automatyczne wysłanie maila. Strona 19

21 Etap 1: Podstawowe alarmowanie za pomocą a 1. Przechodzimy do zakładki: Workflow -> Workflows Następnie zaznaczamy Add Workflow. W otwartym oknie wprowadzamy nazwę: Alert i wciskamy OK 2. W oknie Workflow Editor należy wybrać zakładkę Workflow Editor. 3. Z listy Standard Activities należy przeciągnąć i upuścić Local Subprocess w środkową cześć okna tak, jak zostało to zaprezentowane na rysunku po prawej stronie. 4. W polu Location należy zaznaczyć komputer, na którym ma zostać wyświetlony Workflow. Aby tego dokonać klikamy w przycisk... znajdujący się przy polu Location, a następnie w oknie wybieramy: Proficy System -> Computers -> Workflow-V12 Na zakończenie wciskamy OK. Należy użyć Edit, aby zmienić nazwę subprocesu z Subprocess1 na Send i nacisnąć OK. Klikając podwójnie na obiekt Send wchodzimy do jego wnętrza. 5. Po lewej stronie otwartego okna, pod listą Standard Activities znajduje się zbiór wszystkich instrukcji, które są dostępne przy tworzeniu subprocesu (pojedynczego zadania, z których składa się Workflow). Proficy Workflow jest oparty na Microsoft s Workflow Foundation, a zatem jego zestaw instrukcji jest rozszerzalny przez dodanie niestandardowych funkcjonalności. Widoczna obok zakładka Additional Activities zawiera dodatkowe funkcjonalności np. wykorzystany przez nas Send Activity. Zaznaczamy element i przenosimy na centralny punkt. Strona 20

22 6. Następnie należy skonfigurować Send Activity1 tak jak zostało to opisane poniżej: Zmieniamy nazwę Send Activity1 na my Następnie uzupełniamy odpowiednie pola jak poniżej: Body: Specific Steam Threshold Exceeded From: Subject: Alert To: Na zakończenie wciskamy Save na pasku Alert -> Workflow Editor 7. Zaznaczamy zakladkę Test/Debug i wciskamy przycisk Test. Sprawdzamy, czy pod nagłówkiem Test Results nie został zwrócony błąd. Na zakończenie z ikony umieszczonej na pulpicie uruchamiamy Outlook 2007 i sprawdzamy, czy mail został poprawnie dostarczony. Zamykamy Outlook Etap 2: Harmonogram wysyłający a Kolejnym zadaniem jest stworzenie zdarzenia, które zostanie podłączone do Harmonogramu i stworzonego wcześniej Workflow Należy przejść do zakładki: Events -> Condition Events Zaznaczamy Add Condition Event. W otwartym oknie wprowadzamy nazwę Event i wciskamy OK. Należy upewnić się, że zakładka Event Editor jest zaznaczona. W zakładce Event Editor wybieramy Trigger Settings. Upewniamy się, że opcja Trigger only on variable value changes jest zaznaczona. 3. Zaznaczamy zakładkę Variables i klikamy przycisk Add. Nazywamy nowo stworzoną zmienną np.: SpecificSteamConsumption. Wciskamy Configure Data Item, a następnie rozwijamy drzewo, do momentu znalezienia dołączonej wcześniej zmiennej: OpcClient -> Industrial Gateway Server -> Triggers Należy upewnić się, że tag: 'Workflow.Trigger.SpecificSteamConsumption' został zaznaczony. Strona 21

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wstęp INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Wysyłanie wiadomości z programu Wonderware Historian. 1. Aktywowanie Database Mail

Wstęp INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Wysyłanie wiadomości  z programu Wonderware Historian. 1. Aktywowanie Database Mail Informator Techniczny nr 111 25-03-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wysyłanie wiadomości e-mail z programu Wonderware Historian Wstęp W Historianie istnieje moŝliwość wysyłania wiadomości e-mailowych.

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

L2TP over IPSec Application

L2TP over IPSec Application L2TP over IPSec Application Topologia sieci: ZałoŜenia: Naszym zadaniem będzie taka konfiguracja Windows oweg klienta L2TP oraz urządzenia serii ZyWALL USG, by umoŝliwić zdalnemu uŝytkownikowi bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 12 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Generowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX 1) Laboratorium to polega na przeprowadzeniu konfiguracji urządzenia Siemens UMX2MS. Student na koniec pracy przy urządzeniu przywraca jego ustawienia domyślne.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK

SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK Strona 1 z 26 Szybki Start dla IGSS FREE50 - przewodnik Wprowadzenie Przewodnik ten

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Program w celu określenia stanu dostępności serwera/usługi oferuje trzy metody: ping echo socket connection

Program w celu określenia stanu dostępności serwera/usługi oferuje trzy metody: ping echo socket connection 1. Wstęp MST Online Checker to małe narzędzie pozwalające na monitorowanie dostępności serwerów oraz ich usług w sieci. W prosty sposób pozwala na zdefiniowanie monitorowanych elementów, określenie interwału

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater. /tutorial by piosylant/

Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater. /tutorial by piosylant/ Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater /tutorial by piosylant/ 1. Ustawiamy WS-WN513N1U (będę go dalej nazywał repeaterem) w miejscu, gdzie laptop z Windowsem 7 lub 8 pokaże

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

IBM Rational TestManager

IBM Rational TestManager IBM Rational TestManager przygotował: Marcin Czajkowski Streszczenie: Przedstawienie podstawowych możliwości narzędzia IBM Rational TestManager. 1. Wprowadzenie Rational TestManager to centrum zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI Wersja 17112008EMPIK Instruktaż dla nauczycieli zawiera skrócony opis następujących czynności: Tworzenie kursu Wysyłanie zadań domowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przejścia na zapasowy serwer

Instrukcja przejścia na zapasowy serwer Instrukcja przejścia na zapasowy serwer wykonana przez firmę: 51-152 Wrocław, ul. Berenta 35, tel. : (71) 326 16 20, -40 fax: (71) 326 16 50 http://www.mis.eu/ mis@mis.eu 1/28 Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES Laboratorium systemów MES Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES 1 Informacje ogólne... 3 Uruchomienie Oracle VirtualBox... 3 Pierwsze zajęcia laboratoryjne...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Wymagane komponenty:

1. Wymagane komponenty: OPC (z ang. OLE for Process Control) jest otwartym standardem komunikacji przemysłowej stworzonym przez producentów maszyn i urządzeń oraz oprogramowania we współpracy z firmą Microsoft. Dzięki OPC moŝliwa

Bardziej szczegółowo

Utworzenie interfejsu graficznego za pomocą formularza użytkownika w VBA

Utworzenie interfejsu graficznego za pomocą formularza użytkownika w VBA Utworzenie interfejsu graficznego za pomocą formularza użytkownika w VBA Po co? Potrzebne jest nam makro, które będzie wykonywać pewne czynności w osobnym oknie w Excelu. Do tego celu wykorzystamy element

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji klienta AppGate na stacjach z systemem operacyjnym Windows

Instrukcja instalacji i konfiguracji klienta AppGate na stacjach z systemem operacyjnym Windows Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa Karta Warszawiaka Przewodnik po aplikacji mobilnej KartaWawa Uzyskanie przez Partnerów programu Karta Warszawiaka loginu i hasła do aplikacji mobilnej. Wchodzimy na stronę https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Laboratorium OiOSE. Programowanie w środowisku MS Visual C++ 1 Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Organizacja i Oprogramowanie Systemów Elektronicznych Michał Kowalewski

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx Logowanie 1. Otworzyć w oknie przeglądarki adres: https://portal.clusterix.pl:8443 2. Zalogować się używając konta, użytkownik: trainxx, hasło: tramxx Delegacja certyfikatu proxy 1. Zalogować poprzez ssh

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo