SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK"

Transkrypt

1 INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK

2 Strona 1 z 26 Szybki Start dla IGSS FREE50 - przewodnik Wprowadzenie Przewodnik ten ma na celu pomoc w szybkiej instalacji i uruchomieniu systemu IGSS FREE50. Zapewnia opis szybkiego przeprowadzenia całego procesu: Spis treści Wprowadzenie... 1 KROK 1. Instalacja i ukatualnienie IGSS... 2 KROK 2. Przygotowanie nowej konfiguracji IGSS KROK 3. Tworzenie diagramu procesu w module projektowania KROK 4. Tworzenie pierwszego składnika procesu KROK 5. Uruchamianie konfiguracji Więcej szczegółowych informacji na temat IGSS znajduje się w instrukcji Getting Started oraz plikach pomocy. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

3 Strona 2 z 26 KROK 1. Instalacja i uaktualnienie IGSS 1) Kliknij prawym klawiszem na ściągniętym pliku, IGSS80_Full.zip, i wybierz Wyodrębnij wszystkie. 2) Otwórz rozpakowany folder i wybierz folder cdimage. Kliknij dwa razy na StartInstall.exe. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

4 Strona 3 z 26 3) Kliknij Yes, żeby zainstalowad IGSS. Pojawi się okienko instalatora IGSS32 V8.0. 4) Kliknij Next, gdy pojawi się okienko Install Wizard. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

5 Strona 4 z 26 5) Kliknij Next. 6) Wybierz I accept the terms in the license agreement i kliknij Next. 7) Kliknij Next. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

6 Strona 5 z 26 8) Jeżeli nie posiadasz zainstalowanego serwera SQL, wybierz Install Microsoft SQL Server 2005 Express. Kliknij Next. 9) Jeżeli nie posiadasz zainstalowanego oprogramowania Microsoft Access 2003 (lub nowszego), wybierz Install Access Runtime. Kliknij Next. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

7 Strona 6 z 26 10) Wybierz Complete I kliknij Next. 11) Kliknij Install. Rozpocznie się proces instalacji. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

8 Strona 7 z 26 12) Gdy pojawi się okienko IGSS Station Type, kliknij Yes. 13) Wybierz IGSS FREE50 i kliknij Next. 14) Kliknij Finish. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

9 Strona 8 z 26 15) Jeżeli jesteś podłączony do Internetu, kliknij Yes. 16) Kliknij Next. 17) Kliknij Select All a następnie Next. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

10 Strona 9 z 26 18) Kliknij Finish. 19) Kliknij Yes. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

11 Strona 10 z 26 KROK 2. Przygotowanie nowej konfiguracji IGSS 1) Kliknij Start All Programs IGSS 8.0 System Configuration. 2) Kliknij przycisk New Configuration Wizard. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

12 Strona 11 z 26 3) Kliknij Next. 4) Wybierz Create a new configuration. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

13 Strona 12 z 26 5) Nadaj swojej nowej konfiguracji nazwę oraz wybierz miejsce zapisu. Kliknij Next. 6) Wybierz typ stacji Single User i kliknij Next. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

14 Strona 13 z 26 7) Zrób następująco: 8) a) zacznij od kliknięcia przycisku New driver i wybierz odpowiedni sterownik z listy. b) Kliknij New interface aby określid rodzaj połączenia (port COM, modem lub radio). c) Kliknij New node aby określid ilośd węzłów, które chcesz skonfigurowad. Węzeł w IGSS odpowiada fizycznemu PLC. Szczegóły techniczne dostępne są na stronie 7T A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

15 Strona 14 z 26 9) Wstępna konfiguracja jest zakooczona. Kliknij przycisk Finish. 10) Wybierz nazwę DemoStation. Ekran ikonki z komputerem powinien zmienid się na zielony. Jeżeli nie, kliknij prawym klawiszem na ikonę i wybierz z list pozycję This PC. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

16 Strona 15 z 26 11) Wybierz zakładkę Data Collection. Jeżeli chcesz korzystad z prawdziwego PLC, upewnij się, że Run simulated jest odznaczone. Jeżeli chcesz pracowad na symulacji, zaznacz odpowiednią opcję. 12) Wybierz File, kliknij Save and start Definition. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

17 Strona 16 z 26 KROK 3. Tworzenie diagramu procesu w module projektowania 1) Wybierz Area, następnie Create. 2) Zdefiniuj nazwę obszaru w nazwie NIE używaj spacji. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

18 Strona 17 z 26 3) Wybierz Diagram, następnie Create. 4) Zdefiniuj nazwę diagramu oraz zaznacz opcje jak pokazano poniżej. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

19 Strona 18 z 26 KROK 4. Tworzenie pierwszego składnika procesu 1) Kliknij Objects -> Create -> By Using Object Wizard. 2) Wybierz Analog, wpisz nazwę obiektu a następnie kliknij Next. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

20 Strona 19 z 26 3) Teraz pora na ustawienie adresów PLC oraz indywidualnych atomów (punktów I/O). Domyślnie Actual Value, Set Point, High Alarm oraz Low Alarm są zaznaczone. Jako przykład, wybraliśmy atom Actual Value. Kliknij przycisk Driver specific addressing aby określid adres PLC. Następnie wpisz konkretny adres w okienku Driver Specific Addressing. Powtórz tę procedurę dla pozostałych atomów. 4) Zdefiniuj wartości dla alarmów oraz odpowiednie komunikaty. Aby utworzyd tekst alarmu, kliknij kolumnę Alarm Text i wybierz New alarm text. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

21 Strona 20 z 26 5) Wybierz odpowiedni przedział czasowy skanowania wybranego komponentu (obiekt IGSS). Jak często chcesz odczytywad wartości ze sterownika PLC? 6) Wybierz odpowiednie redukcje danych i przedziały czasowe. Zredukowane dane mogą byd przeglądane na wykresach oraz stanowią podstawę dla standardowych raportów IGSS. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

22 Strona 21 z 26 7) Wybierz jakie dane chcesz zapisywad w pliku IGSS LOG. W naszym przypadku, zapisywane są wszystkie zmiany, łącznie z komendami wychodzącymi od operatora. Dane LOG mogą byd przeglądane na wykresach IGSS. 8) Sprecyzuj jak dany obiekt ma byd wyświetlany na diagramie. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

23 Strona 22 z 26 9) Kliknij Finish, analogowy obiekt pojawi się na diagramie. 10) Wybierz Format, następnie Set Initial Display aby ustawid diagram jako ekran początkowy. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

24 Strona 23 z 26 11) Kliknij File i wybierz Install Configuration. 12) Pojawi się okienko Installation Options. Kliknij OK. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

25 Strona 24 z 26 13) Pojawi się okienko ze statusem instalacji. Kliknij No. Jeżeli wybierzesz Yes, zobaczysz szczegółowy raport konfiguracji. UWAGA: Jak widad, w konfiguracji są już 22 obiekty. Dzieje się tak ponieważ IGSS oferowany jest z kilkoma uprzednio zdefiniowanymi obiektami, na potrzeby systemu. Predefiniowane obiekty zawarte są w IGSS za darmo. Dlatego licencja IGSS zawiera dodatkowych 15 obiektów. Przykładowo, licencja IGSS FREE50 zawiera 65 obiektów. Kliknij Objects in IGSS, aby dowiedzied się więcej. Obliczanie ilości obiektów w konfiguracji Ilośd obiektów liczona jest następująco: Jeden obiekt liczony jest dla każdego nowego obiektu, który utworzysz. Jeden obiekt liczony jest dla każdego szablonu, który utworzysz. Jeden obiekt liczony jest gdy nazwiesz stan lub komendę w szablonie obiektu cyfrowego. (kolejny obiekt jest liczony jeżeli szablon zawiera więcej niż 25 stanów/komend) Jeden obiekt liczony jest każdorazowo gdy użyjesz funkcji nastawiania wartości w szablonie cyfrowym. Jeden obiekt liczony jest gdy definiujesz klucze funkcji globalnych. Jeden obiekt liczony jest dla każdego wykresu, w którym definiujesz klucze funkcji. Zawsze możesz sprawdzid liczbę zakupionych obiektów oraz liczbę obiektów używanych w konfiguracji. Po prostu wybierz Help i About. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

26 Strona 25 z 26 KROK 5. Uruchamianie konfiguracji 1) Poszukaj paska IGSS Starter, który domyślnie jest umieszczony u góry ekranu. Można go umieścid na dole, po lewej albo po prawej stronie ekranu. Zależnie od potrzeb. Kliknij przycisk Start. 2) Diagram początkowy pojawi się w module Supervise (Nadzór). Ikonka alarmów pojawia się natychmiast po uruchomieniu. W naszym przypadku nie ma żadnych alarmów. Kiedy wystąpi alarm, kolor ikonki alarmu zmieni się na kolor najbardziej krytycznego alarmu. Kliknij dwa razy na ikonkę alarmu aby zobaczyd listę aktywnych alarmów. Gratulacje! Stworzyłeś i uruchomiłeś swoją pierwszą konfigurację IGSS. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

27 Strona 26 z 26 Pomoc i wsparcie techniczne 7T ma nadzieję, że licencja IGSS FREE50 pozwoli zapoznad się ze wszystkimi możliwościami, które oferuje IGSS SCADA System. Dla dodatkowych szczegółów zalecamy zapoznanie się z instrukcją Getting Started oraz obszernym dokumentem pomocy IGSS. W razie pytao technicznych, wsparcie dostępne jest wyłącznie drogą mailową. Wystarczy wysład do Wsparcia Technicznego na adres z wpisem IGSS FREE50 w polu tematu. W razie chęci zakupu dodatkowej licencji, proszę kontaktowad się z regionalnym przedstawicielem handlowym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie IGSS Sales Department. A/S * Bistruphave 3 * DK-3460 Birkerød * Denmark

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control Movicon Movicon Monitoring vision and control Monitoring vision and control Pierwsze kroki z Movicon 11 Sterowanie, nadzór i kontrola w oparciu o XML Pierwsze kroki z Movicon 11 Zawartość 1. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika Paragon Deployment Manager Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Główne funkcje... 4 Instalacja i zawartośd pakietu... 5 Zawartośd pakietu... 5 Minimalne wymagania systemowe... 6 Procedura instalacji... 7

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Strona 2 Spis treści Spis treści... 2 Przygotowanie do instalacji... 3 Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Uzyskanie klucza sprzętowego (dongle)... 3 Aktualizacja z poprzednich

Bardziej szczegółowo

B&R Automation Studio

B&R Automation Studio B&R Automation Studio Quick Start Document version: 1.0 PL 1 Spis treści: 1. Instalacja...4 1.1. Wymagania sprzętowe... 4 PVI RUNTIME... 4 PVI RUNTIME AND SERVER... 4 B&R AUTOMATION STUDIO... 5 1.2. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Vijeo Citect 7.1, 7.2 Pierwsze kroki

Vijeo Citect 7.1, 7.2 Pierwsze kroki Vijeo Citect 7.1, 7.2 Pierwsze kroki Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska 1 Vijeo Citect Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska 2 1. Instalacja............ 5 1.1. OPIS PROCESU INSTALACJI...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL Pierwsze kroki CIMPLICITY Machine Edition Wersja 3.00 Sierpień 2002 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Dexcom Studio Instrukcja obsługi Do użytku z systemami ciągłego monitorowania poziomu glukozy firmy Dexcom

Oprogramowanie Dexcom Studio Instrukcja obsługi Do użytku z systemami ciągłego monitorowania poziomu glukozy firmy Dexcom Oprogramowanie Dexcom Studio Instrukcja obsługi Do użytku z systemami ciągłego monitorowania poziomu glukozy firmy Dexcom - 1 - Spis treści 1 OGÓLNE INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

NVR / DVR / Hybrid NDVR

NVR / DVR / Hybrid NDVR NVR / DVR / Hybrid NDVR Instrukcja instalacji i obsługi Ver. 99.330. A319.001 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INSTALACJA... 7 Instalacja Serwera (Server Application)... 8 Instalacja klienta (Client Application)...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

Kofax Express 3.0. Instrukcja obsługi

Kofax Express 3.0. Instrukcja obsługi Kofax Express 3.0 Instrukcja obsługi 2 września, 2011 2011 Kofax, Inc., 15211 Laguna Canyon Road, Irvine, California 92618, U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania definiują warunki licencji.

Bardziej szczegółowo

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows Aritech Oprogramowanie kontroli dostępu Podręcznik instalatora dla systemu MS Windows LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY ARITECH WAŻNE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: Umowa licencyjna firmy Aritech stanowi prawną

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1 SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1 W razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt z naszym Zespołem, telefonicznie na numer (22) 5604666 lub elektronicznie pod

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

WD Sentinel DX4000. Serwer magazynujący dla małych firm Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów

WD Sentinel DX4000. Serwer magazynujący dla małych firm Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów WD Sentinel DX4000 Serwer magazynujący dla małych firm Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów Zawartość zestawu WD Sentinel DX4000 Kabel Ethernet Zasilacz Informacje o produkcie firmy WD Zawartość

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 4.1

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 4.1 SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 4.1 W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Zespołem, telefonicznie na numer (22) 5604666 lub elektronicznie pod

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Wprowadzenie Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Pojęcie systemu operacyjnego nie jest ściśle określone. Zazwyczaj mówi się, iż jest to program spełniający szereg zadao. Najczęściej spotykane z nich to:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Treningowy. Sucosoft S 40. Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL

Przewodnik Treningowy. Sucosoft S 40. Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL Przewodnik Treningowy Sucosoft S 40 Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL 1 UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE! Przed rozpoczęciem instalacji należy: Odłączyć zasilanie od urządzenia.

Bardziej szczegółowo