Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012"

Transkrypt

1 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 15 maja 2012 r. Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień r.). Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, kapitał akcyjny (wpłacony) ,00 NIP: ,

2 Spis treści I. Dane spółki... 2 II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe... 3 III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki... 4 IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 5 V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie... 6 VI. Pozostałe informacje

3 I. Dane spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna ul. Braniborska 44-52, Wrocław tel faks w w w. s s k. c o m. p l Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Kapitał zakładowy: ,00 zł NIP: REGON: ZARZĄD Dariusz Kucharski Tomasz Magda Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu RADA NADZORCZA Tadeusz Kołacz Tadeusz Grabowski Stefan Gajda Bogdan Kosturek Grzegorz Warzocha Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2

4 II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe Zestawienie danych finansowych [w tys. PLN]. (wyszczególnienie) stan na stan na Kapitał (fundusz) własny 2 532, ,70 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 1 699, ,00 Inwestycje długoterminowe 22,20 22,20 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1 819, ,30 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 608,60 16,70 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 2 570, ,00 Aktywa trwałe 693,60 776,70 Aktywa obrotowe 4 594, ,80 Aktywa / Pasywa razem 5 287, ,50 I kwart r r. I kwart. 2012r. 2011r. narastająco narastająco (wyszczególnienie) od od od od do do do do Amortyzacja 64,8 79,0 64,8 79,0 Przychody netto ze sprzedaży 2 043, , , ,8 Zysk / Strata na sprzedaży -351,1-245,6-351,1-245,6 Zysk / Strata na działalności operacyjnej -325,0-187,4-325,0-187,4 Zysk / Strata brutto -342,6-36,8-342,6-36,8 Zysk / Strata netto -342,6-36,8-342,6-36,8 3

5 III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki Okres I kwartału każdego roku jest tradycyjnie słabszym okresem sprzedażowym w branży teleinformatycznej. W okresie od stycznia do marca 2012 r. Spółka pracowała nad kilkoma istotnymi projektami, które nie zostały zrealizowane w roku poprzednim, jak również wypracowywała nowe zadania do realizacji w II i III kwartale 2012 roku. Ważnym z punktu widzenia osiąganych przychodów, jest także fakt, że dwa znaczące przetargi, jeden obejmujący modernizację dużej sieci teleinformatycznej, drugi na dostawę rozwiązań serwerowych, na które spółka złożyła korzystne oferty, zostały unieważnione ze względu na przekroczenie budżetu. Nowe ogłoszenia w tych postępowaniach zaplanowane zostały na II kwartał 2012 roku, a ich realizacje mające znaczący wpływ na planowany przez Spółkę obrót powinny nastąpić w III i IV kwartale br. Działania handlowe pod koniec roku 2011 i na początku 2012 skupiały się wokół projektów o wartościach przekraczających 1 mln złotych, dla których proces przygotowania i realizacji jest stosunkowo długi. W opinii zarządu pozytywne rozstrzygnięcia toczących się postępowań zaowocują znacznym wzrostem przychodów w drugiej połowie roku obrotowego. W I kwartale 2012 r. Spółka pozyskała kilka nowych zamówień. Największe z nich to: Umowa zawarta z Gminą Wrocław w następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - budowa rdzenia sieci MAN Wrocław". Kwota wynagrodzenia za realizację zadania wynosi ,00 zł brutto. Zgodnie z umownymi zawartymi w roku ubiegłym w I kwartale 2012 kontynuowane były znaczące projekty takie jak m.in.: prace Spółki w charakterze podwykonawcy w ramach realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja obiektu Dom Zdrojowy w celu podniesienia standardu usług Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA, modernizacja systemu okablowania strukturalnego w wiodącej instytucji z sektora bankowego (planowane zakończenie w II kwartale b.r.), dostawa urządzeń UPS dużej mocy oraz prace instalacyjne w obszarze okablowania logicznego i elektrycznego na terenie fabryki klienta z branży tworzyw sztucznych (planowane zakończenie w II kwartale b.r.). 4

6 W raportowanym okresie zakończono natomiast realizację następujących projektów: Dostawa macierzy dyskowej oraz zasilacza awaryjnego wraz z dodatkowymi usługami i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Wartość realizacji: ,37 zł brutto. Przychody ze sprzedaży w I kwartale bieżącego roku były niższe o ok. 11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawiła się jednak marżowość realizowanych zadań przy nieco większych kosztach bieżących. Zwiększenie kosztów bieżących jest z kolei wynikiem rozbudowy zespołu (głównie w obszarze kadry technicznej), która ma na celu przygotowanie zasobów Spółki do realizacji dużych projektów przewidzianych na rok Wyniki pierwszego kwartału są zbliżone do założeń zarządu z początku bieżącego roku opartych o harmonogramy i zaawansowanie prac nad kolejnymi zadaniami. W kolejnych kwartałach roku obrotowego Zarząd przewiduje systematyczny wzrost obrotów i pozyskiwanie nowych, znaczących kontraktów. IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W I kwartale 2012 r. Surfland Systemy Komputerowe S.A. realizowała cele emisyjne określone w strategii spółki. Z początkiem lutego 2012 r. rozpoczął pracę Business Development Manager odpowiedzialny za wdrożenie platformy transakcyjnej oraz budowę krajowej sieci partnerskiej dla projektu Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych. Budowa Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych jest jednym ze strategicznych działań podjętych przez Emitenta, będącym jednocześnie głównym celem emisyjnym Spółki. Uruchomienie platformy transakcyjnej oraz pozyskanie partnerów serwisowych zaplanowane jest na III IV kwartał 2012 r. Projekt zakłada wykorzystanie funkcjonalności platformy B2B oraz istniejących w spółce systemów informatycznych. Realizacja projektu wsparta zostanie przez zasoby zewnętrzne specjalizujące się w zakresie prac programistycznych i obsługi marketingowej. 5

7 V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym z dnia r. sporządzonym w związku z wprowadzeniem Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. VI. Pozostałe informacje Z początkiem lutego 2012 obsadzone zostało stanowisko Business Development Managera odpowiedzialnego za rozwój usług serwisowych IT, w tym budowę platformy transakcyjnej B2B i kanału partnerskiego. W tym samym miesiącu Spółka otworzyła Biuro Handlowe w Katowicach, którego celem jest intensyfikacja działań handlowych w regionie Górnego Śląska i Polski południowo wschodniej, a w dalszej perspektywie wzrost przychodów z działalności integracyjnej. W lutym 2012 r. Surfland Systemy Komputerowe S.A. uzyskała wyróżnienie Cisco Customer Satisfaction Excellence w FY2011. Jest to zaszczytne wyróżnienie przyznawane tym certyfikowanym partnerom Cisco, którzy uzyskali wzorowe wyniki w dorocznych badaniach satysfakcji swoich klientów. Pod koniec I kwartału firmie przyznany został tytuł Platinum Partner Palo Alto Networks. Jest to najwyższy status partnerski w kanale współpracy z wiodącym producentem nowej generacji systemów zabezpieczeń Palo Alto Networks. Wrocław, dnia 15 maja 2012 roku Prezes Zarządu Dariusz Kucharski Wiceprezes Zarządu Tomasz Magda 6

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 sierpnia 2013 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony I Informacje

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 Wrocław, 14 listopada 2011r. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2008 31.12.2008 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Grupy (produkty,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści List

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku SFERANET S.A. 31 marca 2014 Autor: Bogusław Sromek

ROCZNE SPRAWOZDANIE. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku SFERANET S.A. 31 marca 2014 Autor: Bogusław Sromek ROCZNE SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku SFERANET S.A. 31 marca 2014 Autor: Bogusław Sromek ROCZNE SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r.

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. Raport z dnia 16 lutego 2015 r. w imieniu Spółki przedstawiam wyniki za IV kwartał 2014 roku oraz wstępne dane za cały rok. Przy 77% wzroście przychodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka PC GUARD S.A. 5 1.1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie Emitentem jest PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo