WYWAŻONA OSTROŻNOŚĆ PRZY NIEOBECNOŚCI WYSTARCZAJĄCEGO SZACUNKU WOBEC WŁASNEGO ZDROWIA),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYWAŻONA OSTROŻNOŚĆ PRZY NIEOBECNOŚCI WYSTARCZAJĄCEGO SZACUNKU WOBEC WŁASNEGO ZDROWIA),"

Transkrypt

1 W środowiskach katolickich często podkreśla się, że kiedy osoba potrzebuje skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty - WAŻNE ŻEBY BYŁ OSOBĄ WIERZĄCĄ. To skądinąd zrozumiałe stanowisko, prowadzi jednak czasem do opinii, postaw i zachowań, które budują atmosferę nieufności wobec specjalistów. Bywa, że w tym kontekście osoby wierzące szkodzą swojemu zdrowiu nie zgłaszając się w odpowiednio szybkim trybie do specjalisty (NIEDOBRZE WYWAŻONA OSTROŻNOŚĆ PRZY NIEOBECNOŚCI WYSTARCZAJĄCEGO SZACUNKU WOBEC WŁASNEGO ZDROWIA), co może prowadzić do rozwinięcia się choroby psychicznej, zaburzenia lękowego, depresji, nerwicy itp. lub do pogłębienia kryzysu małżeńskiego. Niepokój osoby wierzącej winien budzić raczej fakt, że psycholog (kierujący się z natury wykonywanego zajęcia neutralnością) przekraczając swoje kompetencje: ocenia, dewaluuje, nie szanuje sfery wartości, wywołuje swoją poradą konflikt sumienia (psychoterapeuta raczej nie stosuje sugestii, nie daje porad - stąd raczej nie powoduje to zwykle silnych konfliktów w tej sferze). Wydaje się, że nie powinno budzić takiego silnego niepokoju sprawa światopoglądu: czy jest to osoba wierząca / niewierząca, praktykująca / niepraktykująca katolicyzm (choć w pewnym stopniu należy to uwzględnić, bo do końca trudno zachować neutralność i nie wpływać także na świat wartości - stąd potrzeba superwizji u psychoterapeutów, którzy muszą czuwać, by "pewnych rzeczy w sobie nie przeoczyć" szczególnie, gdy są zaangażowani w swoją wiarę lub areligijni). Aczkolwiek osoba szukająca pomocy oczywiście ma prawo wyboru dowolnego specjalisty. Wydaje się, że problem może się pojawić wówczas, gdy nie możemy z jakiegoś powodu dostać się do osoby łączącej " fachowość z ich osobistym świadectwem życia Ewangelią" (Dyrektorium), a w polu naszego zainteresowania pojawia się d obry specjalista z nieznaną lub niezbyt wyrażaną duchowością lub kiedy nasz stan psychiczny 1 / 12

2 jest tak trudny, że nie ma czasu o to zadbać, spokojnie i wnikliwie wybrać człowieka, któremu chcemy powierzyć tak delikatną sferę psychiczną. Niekiedy podkreślanie znaczenia duchowości danego psychologa / psychoterapeuty wiąże się z oporem przed zmianą (osoba chcąca się zgłosić lub zgłaszająca się do specjalisty świadomie chce pomocy, ale nieświadomie często utrudnia to wsparcie i pomoc, nie radzi sobie z lękiem i brakiem zaufania - szuka wówczas powodów zaprzestania zamierzanej lub podjętej drogi, przypisuje osobie pomagającej różne rzeczy (np. "psycholog kazał mi się rozwodzić - ja mu "dziękuję" za taką pomoc" - w praktyce czasem okazuje się, że po etapie diagnostycznym psycholog rozpoznał wyraźny lub całkowity rozkład życia małżeńskiego lub odkrył elementy przemocy w związku i widzi potrzebę dalszej pracy terapeutycznej ale w sytuacji separacji małżonków, czasem u dwu niezależnych psychologów - co w gruncie rzeczy staje się zgodne z prawem w reakcji na przestępstwo w tym drugim przypadku oraz zgodne z V przykazaniem Dekalogu: nie zabijaj - troszcz się o swoje zdrowie. Osoba wierząca u psychologa / terapeuty kierującego się neutralnością (rzecz o stereotypach i uprzedzeniach) W dzisiejszej kulturze tzw. politycznej poprawności" niektórzy wierzący myślą, że neutralność to jeden z "wymysłów" środowisk lewicowych - tymczasem nic bardziej mylnego - jest to jeden z elementów tworzenia "środowiska terapeutycznego", dzięki czemu możliwa staje się pomoc. Np. w nerwicach u osób wierzących istnieje często konflikt pragnienie (często przeżywane już jako grzeszne) - zakaz: psycholog zgodnie z zasadami odrębności porządków i neutralności stara się ukazać ten nieuświadomiony konflikt pacjentowi / klientowi, wyjaśnić np. że może być on związany z nadmiernym lękiem i niepewnością (sfera osobowości), a spotyka się z oporem w przyjęciu tej interpretacji, ponieważ ma poczucie, że specjalista przekracza granicę neutralności (czyniłby to, gdyby czyniłby się ekspertem od duchowości a nie od osobowości) i wpływa na to, co należy robić, chce oddziaływać na rozpoznane powinności (sfera moralno-religijna) i uwalniać z wyrzutów sumienia. Wielce prawdopodobne że w gruncie rzeczy terapeuta nie chce tego robić, ale komentuje to, 2 / 12

3 ponieważ nerwica wiąże się z neurotycznym poczuciem winy (psychologiczne pojęcie ujmujące nieadekwatność, subiektywną tendencję do obciążania siebie nadmierną winą spotykane także w depresji, stanach lękowych zwłaszcza po przebytych traumach, w zaburzonych osobowościach typu masochistycznego). "JEST CZĘSTO TAK, ŻE PROBLEMY OSOBOWOŚCIOWE UJAWNIAJĄ SIĘ W SFERZE MORALNO-RELIGIJNEJ - W SFERZE EMOCJONALNEJ JEST KONFLIKT, PATOMECHANIZM, PRZYCZYNA, A SKUTEK DOTYKA TAKŻE SFERY DUCHOWEJ" (ks. dr Krzysztof Wędrychowicz, psycholog, psychoterapeuta). Zatem dotykamy tutaj punktu ważnego, od którego często zależy, czy terapia nie zostanie przedwcześnie przerwana, czy możliwa będzie dalsza pomoc, a tym samym możliwość powrotu do zdrowia. W takim momencie nieufność do terapeuty, któremu - dajmy na to - przypiszemy po takiej interwencji: brak wrażliwości moralnej, dobrze uformowanego sumienia chrześcijańskiego - stanie się zupełnie nieuzasadniona i szkodliwa dla obu stron. Pomysł powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich pojawił się w 1993 r. przez wierzących psychologów, którzy chcą realizować swoje zajęcia zawodowe w duchu Ewangelii. Poza tym było to wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym. Celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka uwzględniającej wymiary biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Stowarzyszenie ma charakter ekumeniczny, tworzone jest przez osoby różnych wyznań chrześcijańskich. 3 / 12

4 W Rzeszowie nie ma oddziału terenowegospch. Obecnie Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskichma swoje oddziały w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Przed podjęciem decyzji o psychoterapii warto wziąć pod uwagę to, czy terapeuta jest certyfikowanym psychoterapeutąpolskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a przynajmniej, czy są oni w trakcie procesu szkolenia do uzyskania certyfikatu PTP (szanowane towarzystwa honorowane przez placówki NFZ - kiedy zostanie przyjęty projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych z 2010 r. sytuacja może się zmienić i SPCh i inne organizacje mogą być uznawane jako szkolące dobrych terapeutów). Z drugiej strony są też inne Towarzystwa rekomendujące psychoterapeutów -SPCh należy dopolskiej Rady Psychoterapii, jak również Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Choć należy docenić stworzenie przez SPCh modelu terapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim, to jednak wciąż nie wiadomo jaka jest skuteczność tej metody psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych, gdyż nie ma w tym zakresie badań empirycznych. Mogłyby one uwiarygodnić ten sposób pracy terapeutycznej. Póki co musi nam wystarczyć namrekomendacja PRP i ESP - gwarancja profesjonalnie prowadzonej psychoterapii i poddawania jej superwizji. W opracowaniu dotyczącym badań empirycznych pt. "Skuteczność psychoterapii" (Rakowska, 2005) dowiadujemy się za to o dobrych wynikach psychoterapii w nurcie behawioralno-poznawczym oraz psychodynamicznym. Ta pierwsza metoda ma szczególnie dobre zastosowanie w leczeniu stanów lękowych (s ). W leczeniu zaś zaburzeń osobowości lesze efekty ma psychoterapia zorientowana psychodynamicznie, ale i poznawczo-behawioralna ma dużą skuteczność szczególnie wtedy, gdy stanowi połączenie terapii ze społeczną rehabilitacją (s.127). Inne badania pokazały, że pacjenci z samą depresją osiągnęli dobre efekty zarówno w terapii poznawczo-behawioralnej, jak i w interpersonalnej/psychodynamicznej, podczas gdy pacjenci z zaburzeniem osobowości rezultaty nieznaczące w terapii pierwszej i dobre w drugiej (Rakowska, 2005, s ). 4 / 12

5 W związku z potrzebą wyjścia naprzeciw oczekiwaniu wielu osób, którym zależy na podjęciu pracy ze specjalistą podchodzącym pozytywnie do wiary chrześcijańskiej prezentujemy listę osób. Nie mamy zaufania do deklaracji, dlatego chcemy jako Osoby związane z Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Rzeszowskiej rekomendowaćtych, do których ludzie wierzący, cierpiący na różne dolegliwości psychiczne, mogą się spokojnie udawać. 5 / 12

6 Mgr Maria Drozd jako terapeutka systemowa pracuje z małżeństwami i rodzinami. Centrum Psychiatrii "Anima", ul. Grabskiego 8, Rzeszów - Drabinianka, tel.: Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno - Szkoleniowe, al. Piłsudskiego 11, Rzeszów, tel Mgr Bogusława Leśniakowska pracuje jako trener Gestalt ipsychoterapeutka z rodzinami i parami małżeńskimi. 6 / 12

7 Centrum Psychiatrii "Anima", ul. Grabskiego 8, Rzeszów - Drabinianka, tel.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Rejtana 3, Rzeszów, tel.: Mgr Joanna Rodzeń-Krawiec pracuje z pacjentami indywidualnie jako terapeutka psychodynamiczna. Gabinet Prywatny: ul. Zamkowa 2 lok. 5b, Rzeszów, tel / 12

8 Mgr Jan Gosztyła jest psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia, psychologiem i certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień (pomaga osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz członkom ich rodzin). Wojewódzki Ośrodku Terapii Uzależnień, ul. Lucjana Siemieńskiego 17, Rzeszów,tel Gabinet Psychoterapii i Szkoleń Gestalt, ul. Stefana Batorego 16 lok. 19, Rzeszów,tel Mgr Wilhelmina Fudała jest psychologiem, psychoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym. 8 / 12

9 PCTS, al. Piłsudskiego 11, Rzeszów, tel Mgr Renata Franczyk jest psychologiem klinicznym mającym duże doświadczenie w diagnostyce zaburzeń i chorób psychicznych oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie integratywnym. Centrum Psychiatrii Anima, ul. Grabskiego 8,Rzeszów, tel lub , Oddział Dzienny Psychiatryczny,ul. Chopina 15,Rzeszów,tel Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych,ul. Chopina 15(wejście przez podwórko III Liceum),Rzeszów,tel charytatywnie: 9 / 12

10 "Arka" Poradnia Specjalistyczna, ul. Ks. Arczewskiego 5a, Mielec, tel.: Mgr Mirosława Drąg jest psychologiem, terapeutką uzależnień, psychoterapeutką systemową pracującą indywidualnie, z małżeństwami i rodzinami. Centrum Leczenia Uzależnień, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, tel ; Gabinet Psychoterapeutyczny, al. Piłsudskiego 31, I piętro, pokój 131, Rzeszów, tel / 12

11 Mgr indywidualnie, Pracuje Centrum Przychodnia ul.grabskiego ul. Witolda Magdalena z Psychiatrii dziećmi, 6B Pro-Familia z(obok Smoleń-Kosnojest 8 małżeństwami młodzieżą tel.anima MAKRO) / Poradnia 70 i dorosłymi. i761 tel. rodzinami. psychologiem, lubpsychologiczna psychoterapeutką lub systemową pracującą Ks. 883 pracującym Centrum tel. Oddział psychotycznych,ul. Psychodynamiczne 11,Rzeszów,tel.: Poradnia charytatywnie: przekierowanie godz. drkrzysztof Dzienny Psychiatrii Specjalistyczna indywidualnie, do Wędrychowicz Psychiatryczny, 508 specjalistów,ul. Grabskiego Centrum Anima, 004 grupowo 100. dlaporadnia Terapeutyczno-Szkoleniowe,al.Piłsudskiego jest Rodzin 8,Rzeszów,tel. Sokoła psychologiem, Psychoterapia orazwzdrowia zrzeszowie, 8, parami. tel Psychicznego, grupowa psychoterapeutą 71Konsultacje dla - rejestracja pacjentów ul. diagnostyczne psychodynamicznym Grabskiego tylko nie we8,rzeszów, i wtorek o Mgr Joanna dorosłych Gabinet Neuro-Med,ul. psychologiczny, w nurcie Sokołowska Uniipoznawczo Lubelskiej - Jachyra al. Piłsudskiego 2, behawioralnym. 1 specjalizuje piętro,rzeszów,tel. 11/30, się Rzeszów, w indywidualnej 508tel terapii dzieci, młodzieży i Ks. Pomoc Poradnia,-charytatywnie: tel. niedaleko mgr 17 psychologiczną 850 Jacek Specjalistyczna Dworca 72Szczęch 30. Rzeszów świadczy jest dla prefektem - Staroniwa Rodzin, osobom ul. wychowawcą indywidualnym Dojazd Staroniwa kleryków oraz7,rzeszów: małżeństwom. w WSD oraz Dom psychologiem. Samotnej Matki Mgr Agata Gabinet PoradniaPASIEKA charytatywnie: 15,tel psychologiczny, Myśliwiecpracuje - Fundacji Witkacego z dziećmi, Rozwoju 7,młodzieżą i Wsparcia, Rzeszów,tel: i dorosłymi Rzeszów, ul. Dominikańska Mgr Izabela Prowadzi Gabinet PoradniaPASIEKA charytatywnie: 15,tel psychologiczny, warsztaty Florek udziela w-szkole Fundacji porad ul. Rodzenia Zagłoby Rozwoju psychologicznych. 8św. lok. i Dominika. Wsparcia, 8, Rzeszów,tel: Rzeszów, ul. 156Dominikańska / 12

12 Mgr Diecezjalna charytatywnie: w budowie Barbara Poradnia Rymut prowadzi Specjalistyczna pomoc psychologiczną. dla Rodzin w Rzeszowie, ul. Sokoła 8, tel / 12

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY Wybieram życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY " Godne życie należy się każdemu" Spis treści Urszula Nowakowska Model aktywizacji zawodowej i pomocy dla kobiet doświadczających przemocy

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia?

W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia? W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia? Z tak i podobnie postawionymi pytaniami w swojej praktyce zawodowej spotykam się dość często. Największy problem z odpowiedzią polega na tym,

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA ISSN 1895 9768 NR 2 2006 MAGAZYN O ZDROWIU PSYCHICZNYM n SCHIZOFRENIA W RODZINIE n DLACZEGO BOIMY SIĘ CHORYCH PSYCHICZNIE? - rozmowa z doc. Joanną Meder z IPiN w Warszawie n WIELCY INNI... NICOLE JOBERTIE

Bardziej szczegółowo

Jeżeli Są Państwo Profesjonalistami Członkowie AA Są Gotowi Do Współpracy Z Państwem.

Jeżeli Są Państwo Profesjonalistami Członkowie AA Są Gotowi Do Współpracy Z Państwem. WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW Jeśli jesteś profesjonalistą Wspólnota AA rozwija się w Polsce dzięki przyjaciołom, którzy sami nie są dotknięci problemem, ale którzy mówią o Wspólnocie wskazując cierpiącemu

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka

Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka 1 Paulina Chocholska Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie - teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Fizyki Jadwiga Krajewska Pomoc w samorozwoju osobowo±ci skrypt dla studentów Nauczycielskiego Kolegium Fizyki Wydanie II WARSZAWA 2002 r. 2 Spis treści Wstęp 5 1 Chcę wzrastać

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk

Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk 1 Wstęp Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle, że w przypadku dzieci

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI z AA INFORMATOR REGIONU WARSZAWA dla sympatyków i przyjaciół Anonimowych Alkoholików Warszawa styczeń 2007 r

WIEŚCI z AA INFORMATOR REGIONU WARSZAWA dla sympatyków i przyjaciół Anonimowych Alkoholików Warszawa styczeń 2007 r KIM JESTEŚMY - PREAMBUŁA Anonimowi Alkoholicy są wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą sie nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązaćswój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.jedynym

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami

Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami Mariola Parol Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami Na kształt relacji między mężczyznami i kobietami, będącymi w związkach wpływ ma wiele

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY Ogólne zasady etyki, jakimi winien się kierować psychoterapeuta, określają aktualne kodeksy etyczno-deontologiczne, zwłaszcza Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i

Bardziej szczegółowo