HBO1 HBO2 HBO3w HBO4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HBO1 HBO2 HBO3w HBO4"

Transkrypt

1 HBO1 HBO2 HBO3w HBO4

2 1 WSKAZÓWKI TECHNICZNE 3 ZAKRES DOSTAWY 3 3 WYMIARY I OZNACZENIA 3 IEJSCA USTAWIENIA 8 POWIETRZE DO SPALANIA 8 KOMIN I RURA DYMOWA 8!"ZEWCZEGO 9 " 9 #$%&ROWEJ 10 OCHRONA BUDYNKU 12 "Y IZOLACYJNE 13 DANE TECHNICZNE 14 '()*'+,,+))-+,/0+'-1)'+'21,',3*),-04 2

3 (,'5-(6+'+*)0'78''9-, Instalacj! "# $ oraz przepisów budowlanych # % % "&! % ' #%(% " #($$ " )%!$$" )':',6)-,3++;'7+<(;:4 Zakres dostawy & $%!$* Szamotowa komora spalania - Komora dopalania,% $%!"- " <'7*'+, & ( $ /#01123% (( $" ) % z " Wymiary i oznaczenia Pokrywa 2 Nastawnik klapy powietrza Drzwi paleniska 12 Szamot 4 Klapa powietrza do spalania 13 $(6 raw) 5 7% 14 Przepust murowy dochówki &$ 7 Przepust murowy drzwi paleniska Króciec gazu grzewczego *,*,-(1,*5-%B->B-A 1 9(%! 11 4( Kratki wentylacyjne : Otwór wyczystkowy 5 Zestaw szamotów ISO 15 Powierzchnia grzewcza 6 &hauby 16 Klapa przekierowania spalin 7 Oszklone drzwi paleniska 17 Króciec rury dymowej 8 Doprowadzenie powietrza do spalania 20 Termometr Pokrywa przednia 3

4 &""a &""a Elementy i wymiary HBO 1 / HBO 1e 4

5 Otwór paleniska Przepust murowy Otwór pokrywy Elementy i wymiary HBO 2 / HBO 2e 5

6 Otwór paleniska Otwór paleniska Elementy i wymiary HBO 4 / HBO 4e 6

7 ;& <9<*#os%po/ $' Otwór paleniska HBO 3w Otwór paleniska HBO 3we Elementy i wymiary dla HBO 3w / 3we 7

8 0C,2,+,-'2:*CC;,<,-+, Miejsce ustawienia w ($ "# % ogólno-budowlanej oraz przeznaczenie pomieszczenia &($+C)/+,<,-,3 w pomieszczeniach: 1 w k($" 2 ($ $ wybuchowe 3 ( ( %" 8 $ $ $ $ przez n % % ( %$" 4 ($! ( $ $= $ grzewczego Z przypadkiem bezpiecznej eksploatacji mamy do czynienia, gdy: % (!scu ustawienia pieca %! ($ $ $ $ ( pod!>>?"& % %$ $ wentylacyjnej,-+-(1,*<2'-'2)-)c ''+<C '(,+0C ),''017'*) komina,),-0d(5+,/0-' +;)C5-3'C'C()C+,(CE Powietrze do spalania 4!! " 8% zasada " Zaopatrzenie w powietrze do spalania jest zapewnione w pomieszczeniach, które ( $$!!czenie z tego rodzaju pomieszczeniami ) % " & $ $ $ $ ( "4 % "& $$ % %! $ ( % $ Komin i rura dymowa 8 /#?A>B %! 0 C" 4$ % 8

9 ,-,+-(1,*<2'-'2) 1 +! z $% 0B"& $$!nych 2 %% " 3 4(% czona do zestawu szamotów 4 &% " 5 #%% "8( % " 6 ; #( %!" 4 % i techniki grzewczej '017',)8<*)-, <,17'7, - " ''+3-'0()17'+,<0*0C owej! '(5;()C)02'-';>)*:0-()C)'2'-'; %%D! $ 1"E( * * patrz tabela * patrz tabela Przekrój kratek wentylacyjnych #%$ wolnego przekroju otworu doprowadzania Przynajmniej 50% $ " <! % " & % % przynajmniej 50 cm do stropu i 30 cm $ ( $ $(!$" & $ $(" Dodatkowa powierzchnia grzewcza: & ( ($$%")* tabela & ($ $ grzewczej Za' 9

10 Informacje *)0'7 ochrony przeciw)/arowej 4,+0-0C,2,;7;)6)+0! % % * 4,+ )'),106! % % * 10

11 8;, ++,0<+(5-A 21 Rura ga'<),1)-2) 31 *: - ()C)' 2'-'; % % D 32 Warstwa izolacji cieplnej=f G 33 Przedmurówka 0> ( $* z /#0>B /#0>H 34,+06)+)+% *!!!!!! 0> ( ( $ (! zabudowanymi z 35 )'),1,+0 % *! ( $ " - " 0> zabudowanych z drugiej strony mebli 36 ''9()+-(0;+, 37 Obudowa od strony pomieszczenia, ( $ <0" " 39 C+17'70<0*0C)-; 40 6)+,E)/E+,'; <<0*0C)-;, na obwodzie conajmniej 20 cm 50 Ochrona przed promieniowaniem 51 (1,*2'-'0-2=FFG? 52 Metalowa, dodatkowa powierzchnia grzewcza 53 '),;,+,C+<17'72)<0*0C)-; 11

12 Ochrona budynku & $ $ 1BIJ"& rodzaju i wykonania powierzchni budynku 6)+,,+08<*0+(<,!( $ (! ( % F! $G i F!G6 F! &!$$warstwa izolacji cieplnej (32) i przedmurówka (33) ($$!10 cm Przedmurów (% " )'),1,+0 (35): &! $ % przedmurówka (33) nie jest konieczna 6)+,)*1)/,A & e na ognioodpornej posadzce o!!"#$% 0B" +:(+,'6)-0-,+),1<A K $ %$ $ 85 C" E!" )*1)2,'*-(1,*C2'-'0C : 4 ( $ $ niepalne: ',:2<)C+)-,+,'''08:A L ( $ %!80 cm od otworu ( (% " M! $ 6F $ %40 cm )',',:2C)C+)-,+,A %5 cm od obudowy pieca kaflowego W przestrzeni tej "# % " L ( $ " p%!$$ $!$ %! " Izolacja cieplna & % ("# izolacyjne 12

13 )<'')+C,,10'),0;+, <9/-N0C3% wymogi: E* Grupa 12, 13 & Forma dostawy : Grupa 06, 07, !* Grupa ( * Grupa Odpowiada C 9%!D 3 : Grupa Odpowiada kg/m 3 Stosowane materia %(<0 /#?0>3 %! 0" 9( A>>IJ a %!1>D 3 # " Materia % ( %" ) ( <9/-N 0C3 # / K$ " #%! ( $ $ " # ( $ AGI Q 132: E izolacyjne Forma dostawy 4! Górna temperatura 9%! znamionowa Grupa Rodzaj Grupa Forma Grupa Forma dostawy Grupa C Grupa kg/m & szklana & skalna & Filc Maty warstwowe Maty, prasowane 4 Otuliny Segmenty Plecionki 4 segmentowe Maty, prasowane Krzywa gran 1 Maty, prasowane Krzywa gran 2 Otuliny, krzywa graniczna 1 Otuliny Krzywa gran 2 4 Krzywa gran 1 4 Krzywa gran 2 *) 99 3tórych nie przedstawiono krzywych granicznych **) 13

14 Dane techniczne Typ: HBO 1 / 2 nr rej DIN: P 02 BR 90 H DIN HS &! Moc znamionowa 8'+,72<()C+)-2o *1) Moc znamionowa: & kw 11 E kw E g/s K "$ C &!* Pa K ( C ) kg/h 3 5,6 )!J3 % 5,5 8,5,+<'7*'+, 4$ m 2 2,4 4$ m 2 0,5 Powierzchnia metalowego radiatora m 2 3,2 E! m 4-5 Powierzchnia szyby cm Otwór komory paleniska cm ( cm 2 ---! kg 4 8 0C,2,+) )-','(); Pobór powietrza do spalania m 3 /h ($ cm ($ ( cm Przekrój kratek wentylacyjnych dla radiatora cm C,2,+)*:0 % zewczego i metalowej dodatkowej powierzchni grzewczej do izolacji! cm 8 % cm 15 ustawienia % cm 50 do stropu % cm 30 ustawionych po bokach przedmiotów palnych % $! cm 5 obudowy z kafli (poza obszarem promieniowania) %($6 obszarze promieniowania): cm 80 %($ cm 40 obszarem promieniowania: 0C,2,+2<8) '),;+; /! cm 10 9! (!$$ cm 10 Homologacje: Niemcy DIN Plus Austria 15a-BVG Szwajcaria Nr VKF: 4450 *1) ;$%(/# z 0($ (($($$( GNF10 zabudowanych w jednej komorze grzewczej *2) ($ " 14

15 HBO 3w / HBO 3we Dopuszczenie konstrukcji / &! Eksploatacja 8'+,72<()C+)-2o *1) Moc znamionowa: &"$ kw 11 E kw 16 E g/s 19 K $ C 280 J! Pa 13 Temperatur ( C 460 ) kg/h 4 )!J3 % 7,5 4,+<'7*'+, 4$ m 2 2,4 4$ m 2 Powierzchnia metalowego radiatora m 2 1,6 0C,2,+) )-ietrza i przekroje Pobór powietrza do spalania m 3 /h 46 Przekrój kratek wentylacyjnych cm ( cm 2 Przekrój komory grzewczej dla radiatora cm 2 0C,2,+)*:02<8) '),; % cm 8 metalowej dodatkowej powierzchni grzewczej do! % cm 15 ustawienia % cm 50 powietrza do stropu % cm 30 do ustawionych po bokach przedmiotów palnych % $ cm 5! kafli (poza obszarem promieniowania) %( cm 80 palnych (w obszarze promieniowania): %( cm 40 palnych poza obszarem promieniowania: 9!! cm 10 9! (!$ ochrony cm 10 E! m 4 5 *2) ($ "4!! % wodnego wymiennika ciep" 15

16 Typ: HBO 4 nr rej DIN: 03 BR 90 H DIN HS &! 8'+,72<()C+)-2)*1) Moc znamionowa: &"$ kw 9,5 E kw Masa prze g/s K $ C J! Pa K ( C ) kg/h 2,6 4,9 )!J3 % 7 8,5,+<'7*'+, Powierzchnia grze m 2 1,95 4$ m 2 0,5 Powierzchnia metalowego radiatora m 2 1,6 0C,2,+) )-','(); Pobór powietrza do spalania m 3 /h ($ cm P($ ( cm Przekrój kratek wentylacyjnych dla radiatora cm C,2,+)*:02<8) '),; % cm 8 metalowej dodatkowej powierzchni grzewczej do izolacji c! % cm 15 ustawienia % cm 50 powietrza do stropu % cm 30 ustawionych po bokach przedmiotów palnych % $ cm 5! kafli (poza obszarem promieniowania) %( cm 80 palnych (w obszarze promieniowania): %( cm 40 palnych poza obszarem promieniowania: 9!! cm 10 9! (!$ cm 0 ochrony E! m do 4,5 *1) Ustalen$%(/# z? (9#70> $ w jednej komorze grzewczej " Ulrich Brunner GmbH Zellhuber Ring 17/18 D Eggenfelden Tel 08721/771-0 Fax 08721/ wwwbrunnerde ArtNr:

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe HKD51 2 INFORMACJE PODSTAWOWE 2 WSKAZÓWKI TECHNICZNE 3 ZAKRES DOSTAWY: 3 3 OPIS ELEMENTÓW I WYM 3 WSKAZÓWKI DOT MONTA R 4 / EOS R 4VOICE 9!"IEJSCA USTAWIENIA 10 POWIETRZE DO SPALANIA 10 KOMIN I RURA DYMOWA

Bardziej szczegółowo

Kompakt- kamin. kominkowy 180. Zasady

Kompakt- kamin. kominkowy 180. Zasady Kompakt- kamin kominkowy 80 Zasady 2 INFORMACJE OGÓLNE 2 3 ZAKRES DOSTAWY 3 WYMIARY 4 MINKOWEGO KOMPAKTKAMIN 8 IEJSCA USTAWIENIA 8 WSKAZÓWKI DOT MONTA!" EOS R 4 / EOS R 4VOICE 9 #$!"W 0 POWIETRZE DO SPALANIA

Bardziej szczegółowo

Kompakt- kamin. kominkowe

Kompakt- kamin. kominkowe Kompakt- kamin kominkowe 2 INFORMACJE ZASADNICZE 2 3 ZAKRES DOSTAWY 3 WYMIARY 4 MINKOWEGO KOMPAKTKAMIN 10 WYMAGAN USTAWIENIA 10 WSKAZÓWKI DOT. MONTA!" R 4 EOS R 4VOICE 11 #!"W 12 POWIETRZE DO SPALANIA

Bardziej szczegółowo

PIECE WODNE BRUNNER. Kamin-Kessel 62/76. Stan: 30.04.2013. made in germany

PIECE WODNE BRUNNER. Kamin-Kessel 62/76. Stan: 30.04.2013. made in germany PIC WODN BRUNNR KaminKessel 62/76 Stan: 30.04.2013 made in germany KaminKessel 62/76 drzwi uchylne, z izolacją i kątownikiem montażowym drzwi uchylne, z izolacją i ramą wykończeniową KaminKessel 62/76

Bardziej szczegółowo

HKD 5.1/12 GOT HKD 5.1/20 GOT HKD 6.1 GOT

HKD 5.1/12 GOT HKD 5.1/20 GOT HKD 6.1 GOT HKD 5.1/12 GOT HKD 5.1/20 GOT HKD 6.1 GOT ...2 INFORMACJE PODSTAWOWE...2...3 ZAKRES DOSTAWY...3 AKCESORIA...3 OPIS ELEMENTÓW I WYM...4 IEJSCA USTAWIENIA...7!INACZY...8 COWYCH NA KONSOLI MO"...10 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Struktura produktów Brunner. Informacje ogólne

Struktura produktów Brunner. Informacje ogólne Struktura produktów Brunner Informacje ogólne SPIS TREŚCI 1 Informacje podstawowe... 3 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Powietrze do spalania... 5 4 Wymagania względem miejsca ustawienia...6

Bardziej szczegółowo

Paleniska pieca bazowego

Paleniska pieca bazowego Paleniska pieca bazowego WGO WGO 2,0 WGO 3,0 WGO 4,5 Wolfshöher Tonwerke Telefon: +49 9153-9262-0 GmbH & Co. KG Telefax: +49 9153-4342 Wolfshöhe 2 Email: info@wolfshoehe.de Stand: 07.07.2016 D-91233 Neunkirchen

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA Kopuła żeliwna Wymiennik stalowy

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA Kopuła żeliwna Wymiennik stalowy A + 107 Karta techniczna URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA Kopuła żeliwna Wymiennik stalowy Testowany zgodnie EN 13229 EN 13229 Moc nominalna 8 kw 12 kw Sprawność > % > % Zużycie drewna 2,4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kuchnia węglowa TK2 2. Kuchnia węglowa RETRO.4. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10

Spis treści. Kuchnia węglowa TK2 2. Kuchnia węglowa RETRO.4. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10 Spis treści Kuchnia węglowa TK2 2 Kuchnia węglowa RETRO.4 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 1 6 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10 1 Kuchnia węglowa TK2 Zastosowanie Kuchnie węglowe typu Tk2-610

Bardziej szczegółowo

HÖLZLI Małe piecyki akumulacyjne

HÖLZLI Małe piecyki akumulacyjne www.hoelzli-ofen.de Specjaliści od wyrobów szamotowych firmy Wolfshöhe oferują: HÖLZLI, mały piecyk akumulacyjny i jego zalety: zdrowe i przyjemne promienne ciepło : - zredukowana ilość kurzu w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Piec Bazowy WGO WGO 2,0 WGO 3,0 WGO 4,5

Piec Bazowy WGO WGO 2,0 WGO 3,0 WGO 4,5 WGO 2,0 WGO 3,0 WGO 4,5 Dane techniczne Paleniska bazowe WGO zostały przebadane według procedury DIN EN 15250 dla palenisk akumulacyjnych. Dane dla prawidłowego funkcjonowania: WGO 2,0 WGO 3,0 WGO 4,5

Bardziej szczegółowo

Global Wkłady kominkowe. Cena Dodatki Technika

Global Wkłady kominkowe. Cena Dodatki Technika Wkłady kominkowe Dodatki Technika Obowiązuje od 07 2018 Wprowadzenie Podział Treści Wkłady kominkowe podzielone są według kształtów szyb (płaskie i kątowe 2-stronne). Poprzez odnośniki do stron znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Kominki grzewcze 2013/2014. firmy BRUNNER. made in germany. Przegląd cen. Wyciąg z Cennika 2013/2014 ważny od 01.07.2013 do 30.06.

Kominki grzewcze 2013/2014. firmy BRUNNER. made in germany. Przegląd cen. Wyciąg z Cennika 2013/2014 ważny od 01.07.2013 do 30.06. Kominki grzewcze firmy BRUNNER Panorama 51/66/50/66, kafle: Sommerhuber Przegląd cen. Wyciąg z Cennika 2013/2014 ważny od 01.07.2013 do 30.06.2014 2013/2014 made in germany. Ceny Wszystkie ceny podane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Manta

Dokumentacja techniczna. Manta Dokumentacja techniczna Manta 0434215091400 Wstęp Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu! Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą

Bardziej szczegółowo

Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O.

Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O. $#guid{09e5a16e-1d71-4 0CC-8F8 3-72874D7 46092}# $ Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa SAS GRO-ECO Typ: wolnostojący, jednofunkcyjny Zakres mocy: 17 kw 272

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA Kopuła żeliwna Wymiennik stalowy

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA Kopuła żeliwna Wymiennik stalowy A + 87 Karta techniczna URZĄDZENIE PDŁĄCZNE BEZPŚREDNI D KMINA Kopuła żeliwna Wymiennik stalowy Testowany zgodnie EN 13229 EN 13229 Moc nominalna 7 kw 1 kw Sprawność > % > % Zużycie drewna 2,2 kg/h 3 kg/h

Bardziej szczegółowo

Testowany zgodnie EN Moc nominalna 5,9 kw Sprawność > 80 %

Testowany zgodnie EN Moc nominalna 5,9 kw Sprawność > 80 % ECKA /35/45 65 Karta techniczna URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA Testowany zgodnie EN 13229 Moc nominalna 5,9 kw Sprawność > 80 % Zużycie drewna 1,9 kg/h 5,4 g/s na wyjściu 245 C 64 75 % Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD5.1/12 GOT HKD5.1/20 GOT HKD6.1 GOT HBO 5 HBO 10 HBO20. Instrukcja obsługi

Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD5.1/12 GOT HKD5.1/20 GOT HKD6.1 GOT HBO 5 HBO 10 HBO20. Instrukcja obsługi Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD5.1/12 GOT HKD5.1/20 GOT HKD6.1 GOT HBO 5 HBO 10 HBO20 Instrukcja obsługi Spis treści SPIS TREŚCI...2 CO WYRÓŻNIA DRZWICZKI PIECOWE FIRMY BRUNNER...3 OPAŁ I MOC CIEPLNA...3

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 200 HW

VIESMANN. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 200 HW VIESMANN Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 200 HW Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniu powyżej 120 C Kocioł trójciągowy 460do2500kW

Bardziej szczegółowo

HKD. Wkłady do pieców kaflowych z dużą szybą. Instrukcja obsługi

HKD. Wkłady do pieców kaflowych z dużą szybą. Instrukcja obsługi HKD Wkłady do pieców kaflowych z dużą szybą Instrukcja obsługi Spis treści SPIS TREŚCI...2 CO WYRÓŻNIA HKD...3 OPAŁ I MOC CIEPLNA...3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...5 PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA...6

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. Żeliwne wkłady piecowe

NOWOŚĆ. Żeliwne wkłady piecowe NOWOŚĆ Żeliwne wkłady piecowe BRASECO SERIA P to żeliwne wkłady piecowe z najnowocześniejszym sposobem spalania drewna, wykorzystywane do budowy współczesnych pieców kaflowych. Najważniejszym elementem

Bardziej szczegółowo

Kominki Piece

Kominki Piece Kominki Piece ŻELIWNE PIECE KOMINKOWE Kominki Piece ŻELIWNE WKŁADY KOMINKOWE PRIME Tradycyjny wkład kominkowy wykonany w całości z POLSCE, z najwyższej jakości żeliwa w polskiej odlewni. Trwałe materiały,

Bardziej szczegółowo

Dobre samopoczucie w doskonałości.

Dobre samopoczucie w doskonałości. Edition Cennik 07 2016 Dobre samopoczucie w doskonałości. Wkłady kominkowe Spartherm charakteryzują się wielokrotnie nagradzaną konstrukcją oraz wydajną technologią. Nasza edycja jest atrakcją w środowisku,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. PELLEMATIC Plus PE(S)K kw.

Dane techniczne. PELLEMATIC Plus PE(S)K kw. Dane techniczne PELLEMATIC Plus 32 kw www.oekofen.com www.rencraft.eu 2 Dane Techniczne Pellematic Plus kondensacyjne Kocioł - Typ 10 PE(S) 32 Moc znamionowa kw 10 32 Moc przy obciążeniu częściowym Sprawność

Bardziej szczegółowo

Piecyk na pelet Edilkamin TEN 10kW - NOWOŚĆ

Piecyk na pelet Edilkamin TEN 10kW - NOWOŚĆ Dane aktualne na dzień: 11-01-2019 20:31 Link do produktu: https://piec.com.pl/piecyk-na-pelet-edilkamin-ten-10kw-nowosc-p-663.html Piecyk na pelet Edilkamin TEN 10kW - NOWOŚĆ Cena Numer katalogowy 8 724,62

Bardziej szczegółowo

SIM Spartherm Installation Modules. Nowość

SIM Spartherm Installation Modules. Nowość SIM Spartherm Installation Modules Nowość Nowoczesne urządzenia kominkowe z betonu architektonicznego Beton to najlepszy materiał, kiedy zależy nam na doskonałym połączeniu prostoty, elegancji i dużej

Bardziej szczegółowo

HÖLZLI LIGNUM. Kleinspeicherofen. Małe piecyki akumulacyjne. hoelzli-ofen.de

HÖLZLI LIGNUM. Kleinspeicherofen. Małe piecyki akumulacyjne. hoelzli-ofen.de HÖLZLI Kleinspeicherofen LIGNUM Specjaliści od wyrobów szamotowych firmy Wolfshöhe oferują: LIGNUM, mały piecyk akumulacyjny i jego zalety: zdrowe i przyjemne promienne ciepło : - zredukowana ilość kurzu

Bardziej szczegółowo

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa, tel. 022 889 56 75, 022 374 74 67, fax 022 435 78 33 INSTRUKCJA MONTAŻU Komin powietrzno-spalinowy Presto MAGNUS o średnicach 18 30 cm PN-EN 13063-3 Kompletny

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. PELLEMATIC Maxi.

Dane techniczne. PELLEMATIC Maxi. Dane techniczne PELLEMATIC Maxi PE(S)K 41-64 kw www.oekofen.com www.rencraft.eu 2 Dane Techniczne Pellematic Maxi kondensacyjne Kocioł - Typ PESK 41 PESK 55 PESK 64 Moc znamionowa kw 41 55 64 Moc przy

Bardziej szczegółowo

Lw (GZ41) 20 mbar m 3 /h 2,84 4,13 5,55 6,71 8,13 10,84 13,30 16,13. Ls (GZ35) 13 mbar m 3 /h 3,23 4,70 6,32 7,64 9,26 12,35 15,14 18,37

Lw (GZ41) 20 mbar m 3 /h 2,84 4,13 5,55 6,71 8,13 10,84 13,30 16,13. Ls (GZ35) 13 mbar m 3 /h 3,23 4,70 6,32 7,64 9,26 12,35 15,14 18,37 NAGRZEWNICE ROOF TOP EOLO B BC RT ROOFTOP W WERSJI KONDENSACJNEJ -300 KW INFORMACJE OGÓLNE: Nagrzewnice EOLO B BC RT to urządzenie grzewczo-wentylacyjne z wymiennikiem kondensacyjnym w wersji poziomej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu wnętrza Paleniska pieca LIGNUM. LIGNUM mały piecyk akumulacyjny do GOT SJ, Fabr. OI, obudowa mm Art. Nr.

Instrukcja montażu wnętrza Paleniska pieca LIGNUM. LIGNUM mały piecyk akumulacyjny do GOT SJ, Fabr. OI, obudowa mm Art. Nr. Instrukcja montażu wnętrza Paleniska pieca LIGNUM LIGNUM mały piecyk akumulacyjny do GOT SJ, Fabr. OI, obudowa 30-60 mm Art. Nr.: 3678 Wymagania Przy zakładaniu paleniska należy zwrócić uwagę na: - odpowiednie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Wydajność pary 1,0 do 6,4 t/h. Dane techniczne. VITOMAX 100-HS Typ M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Wydajność pary 1,0 do 6,4 t/h. Dane techniczne. VITOMAX 100-HS Typ M33A VIESMNN VITOMX 100-HS Wydajność pary 1,0 do 6,4 t/h Dane techniczne VITOMX 100-HS Typ M33 Kocioł parowy wysokociśnieniowy certyfikowany zgodnie z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych (97/23/WE) dostarczany

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Nordby

Dokumentacja techniczna. Nordby Dokumentacja techniczna Nordby PL 0422017501400 PL Wstęp Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu! Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą

Bardziej szczegółowo

EuroCondens SGB E

EuroCondens SGB E EuroCondens SGB 125-300 E Elementy obudowy kotła 21 22 12 2 2 2 11 2 10 8 98 9 97 96 95 94 93 92 14 13 5 4 7 13 14 91 90 44 20 18 19 16 3 17 39 20 6 15 1 23 23 23 Elementy budowy kotła 37 55 42 47 34 54

Bardziej szczegółowo

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa, tel. 022 889 56 75, 022 374 74 67, fax 022 435 78 33 INSTRUKCJA MONTAŻU Komin warstwowy nieizolowany Presto FOCUS o średnicach 16-20 cm PN-EN 13063-1 Kompletny

Bardziej szczegółowo

kw % 95 94,9 95,2 94,9 95, % 92,8 92,9 93,0 92,8 92,8 92,7 92,6 92,5

kw % 95 94,9 95,2 94,9 95, % 92,8 92,9 93,0 92,8 92,8 92,7 92,6 92,5 NAGRZEWNICE ROOF TOP EOLO B BL RT ROOFTOP W WERSJI MODULOWANA 5-35 KW INFORMACJE OGÓLNE: Nagrzewnice EOLO B BLRT to urządzenie grzewczo-wentylacyjne z wymiennikiem standardowym niekondensującym w wersji

Bardziej szczegółowo

Laureat konkursu Płomień Roku 2008 w kategorii polska mała i średnia firma roku. Dwie nominacje do konkursu Płomień Roku 2009.

Laureat konkursu Płomień Roku 2008 w kategorii polska mała i średnia firma roku. Dwie nominacje do konkursu Płomień Roku 2009. Laureat konkursu Płomień Roku 2008 w kategorii polska mała i średnia firma roku. Dwie nominacje do konkursu Płomień Roku 2009. Trzy nominacje do konkursu Płomień Roku 2010. Kominek konwekcyjny połączony

Bardziej szczegółowo

Kształtki. Systemy ciągu P+W. Systemy ciągu P+W są ruchomymi ceramicznymi ciągami grzewczymi, polecanymi do piecy bazowych i piecy ciepłego powietrza.

Kształtki. Systemy ciągu P+W. Systemy ciągu P+W są ruchomymi ceramicznymi ciągami grzewczymi, polecanymi do piecy bazowych i piecy ciepłego powietrza. są ruchomymi ceramicznymi ciągami grzewczymi, polecanymi do piecy bazowych i piecy. D-91233 Neunkirchen a. S. Web: www. wolfshöhe.de Seite 1 von 21 Oznaczenie Długość ciągu Moc wymiennika ciepła 0,75 kw/m²

Bardziej szczegółowo

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa, tel. 022 889 56 75, 022 374 74 67, fax 022 435 78 33 INSTRUKCJA MONTAŻU Komin powietrzno-spalinowy Presto MAGNUS o średnicach 14 16 cm PN-EN 13063-3 Kompletny

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOMAX 200 HW. Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniu. Moc spalania od 4,0 do 18,2 MW

VIESMANN VITOMAX 200 HW. Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniu. Moc spalania od 4,0 do 18,2 MW VIESMANN VITOMAX 200 HW Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniu powyżej 120 C Kocioł trójciągowy Moc spalania od 4,0 do 18,2 MW Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Producent wkładów kominkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki BYRSKI Gratulujemy trafnej

Bardziej szczegółowo

Kocioł ATMOS DC 18S - 4 klasa

Kocioł ATMOS DC 18S - 4 klasa Dane aktualne na dzień: 25-12-2018 08:57 Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-atmos-dc-18s-4-klasa-p-1617.html Kocioł ATMOS DC 18S - 4 klasa Cena 6 191,50 zł Opis produktu Kocioł ATMOS DC 18S 14-20

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PALIWA STAŁE W PROGRAMIE PONE W ŚWIETLE TZW. USTAWY ANTYSMOGOWEJ 28.01.2016 R. Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne. VITOMAX 200-HW Typ M74A. Nr katalogowy i cennik na żądanie

VIESMANN. Dane techniczne. VITOMAX 200-HW Typ M74A. Nr katalogowy i cennik na żądanie VIESMANN VITOMAX 200-HW Wysokociśnieniowy, wodny kocioł wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniu do 150 C Znamionowa moc cieplna od 8,0 do 16,5 MW Dane techniczne Nr katalogowy i

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOMAX 100 LW. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 100 LW

VIESMANN VITOMAX 100 LW. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 100 LW VIESMANN VITOMAX 100 LW Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniudo110 C Znamionowa moc cieplna od 2,3 do 6,0 MW Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie

Bardziej szczegółowo

Otwarta czy zamknięta komora spalania?

Otwarta czy zamknięta komora spalania? Otwarta czy zamknięta komora spalania? Kotły kondensacyjne mają zamkniętą komorę spalania, kotły tradycyjne występują w dwóch opcjach: z otwartą lub zamkniętą komorą spalania. Chcę wybrać kocioł, który

Bardziej szczegółowo

www.termokaust.pl TermoKaust jest marką fi rmy Kafl arnia Kafel-Kar z Białegostoku, producenta ceramiki kafl owej.

www.termokaust.pl TermoKaust jest marką fi rmy Kafl arnia Kafel-Kar z Białegostoku, producenta ceramiki kafl owej. TermoKaust jest marką fi rmy Kafl arnia Kafel-Kar z Białegostoku, producenta ceramiki kafl owej. Powstanie pieca Termokaust powinno zapoczątkować nową jakość ekologicznych rozwiązań, powstających według

Bardziej szczegółowo

Schiedel AvAnt AVA 185

Schiedel AvAnt AVA 185 185 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 187 System 188 189 Konstrukcja 190 192 Pomiar przekroju i program dostawczy 193 195 186 Krótka charakterystyka Opis Specyfikacja techniczna Klasyfikacja System

Bardziej szczegółowo

ZUZIA ECO 12 lewy BS DECO

ZUZIA ECO 12 lewy BS DECO ZUZIA ECO 12 lewy BS DECO ZUZIA/ECO/L/BS/DECO Cena: 4 840,00 zł EAN: 5903950069705 Opis: Urządzenia z serii ZUZIA ECO to wkłady kominkowe o przestronnej żeliwnej komorze spalania. Wkład posiada system

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁA.

PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁA. PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁA. Kotły wodne c.o. typu: UKS przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. budynków mieszkalnych i innych obiektów oraz przygotowania c.w.u. przy jednorazowym zasypie paliwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. wkładu kominkowego

Instrukcja montażu. wkładu kominkowego Instrukcja montażu wkładu kominkowego Spis treści 1. Wstęp 3 2. Kontrola dostarczonego produktu 3 3. prawidłowe umieszczenie wkładu kominkowego 4 4. Transport 4 5. Ustawienie wkładu kominkowego 5 6. Demontaż

Bardziej szczegółowo

Piece kominkowe Ceny Technika Akcesoria

Piece kominkowe Ceny Technika Akcesoria Piece kominkowe 2011 Ceny Technika Akcesoria Stan 07/2011 2 3 Symbole bez wentylacji mechanicznej Piece kominkowe użytkowane zależnie od powietrza w pomieszczeniu. To nie oznacza, że nie posiadają osobnego

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Wytyczne projektowe. VITOMAX 200-HW Typ M236. Olejowy/gazowy wysokociśnieniowy kocioł wodny wysokotemperaturowy

VIESMANN. Wytyczne projektowe. VITOMAX 200-HW Typ M236. Olejowy/gazowy wysokociśnieniowy kocioł wodny wysokotemperaturowy VIESMANN VITOMAX 200-HW Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniu powyżej 120 C Kocioł trójciągowy Moc spalania od 0,52 do 2,84 MW Wytyczne projektowe VITOMAX 200-HW

Bardziej szczegółowo

ZIBI 12 prawy BS. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni ZIBI/P/BS

ZIBI 12 prawy BS. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni ZIBI/P/BS ZIBI 12 prawy BS ZIBI/P/BS Cena: 3 400,00 zł EAN: 5901350062111 Opis: Stalowy wkład o nowoczesny panoramicznym froncie, który sprawia, że wydaje się on szerszym, niż jest w rzeczywistości. Wysyłka paletowa

Bardziej szczegółowo

EOLO B. Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop

EOLO B. Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop EOLO B Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop Nagrzewnice gazowe Eolo B doskonale sprawdzają się włączone w system kanałów wentylacyjnych. Dzięki zastosowaniu kondensacji w modelach BC, urządzenie potrafi

Bardziej szczegółowo

Kompaktkamin. Standardowy wkład grzewczy. Instrukcja obsługi

Kompaktkamin. Standardowy wkład grzewczy. Instrukcja obsługi Kompaktkamin Standardowy wkład grzewczy Instrukcja obsługi Spis treści SPIS TREŚCI...2 OPAŁ I MOC CIEPLNA...4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...6 PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA...7 OZNACZENIE ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Przykład Prawidłowy sposób składania zamówienia.

Przykład Prawidłowy sposób składania zamówienia. C e n y O s p r z ę t T e c h n i k a O b o w i ą z u j e o d 07 2016 Kominki wolnostojące Symbole i legenda Symbole RLA Kominki pracujące w trybie zależnym od powietrza w pomieszczeniu. Nie oznacza to,

Bardziej szczegółowo

EOLO B BL RT ROOFTOP W WERSJI MODULOWANEJ KW

EOLO B BL RT ROOFTOP W WERSJI MODULOWANEJ KW NAGRZEWNICE ROOF TOP EOLO B BL RT ROOFTOP W WERSJI MODULOWANEJ 5-35 KW INFORMACJE OGÓLNE: Nagrzewnice EOLO B BL RT to urządzenie grzewczo-wentylacyjne z wymiennikiem standardowym niekondensującym w wersji

Bardziej szczegółowo

Piecyk na pelet Edilkamin MYA 6kW - Obudowa stalowa

Piecyk na pelet Edilkamin MYA 6kW - Obudowa stalowa Dane aktualne na dzień: 05-06-2019 12:56 Link do produktu: https://piec.com.pl/piecyk-na-pelet-edilkamin-mya-6kw-obudowa-stalowa-p-657.html Piecyk na pelet Edilkamin MYA 6kW - Obudowa stalowa Cena Numer

Bardziej szczegółowo

Kominki wolnostojące. Ceny Osprzęt Technika

Kominki wolnostojące. Ceny Osprzęt Technika Kominki wolnostojące Ceny Osprzęt Technika Obowiązuje 07 2016 od Kominki wolnostojące Symbole i przykład odczytania Symbole Kominki pracujące w trybie zależnym od powietrza w pomieszczeniu. Nie oznacza

Bardziej szczegółowo

Viesmann. VITOMAX HS Wydajność pary 5,0 do 30,0 t/h. Dane techniczne. VITOMAX HS Typ M75B

Viesmann. VITOMAX HS Wydajność pary 5,0 do 30,0 t/h. Dane techniczne. VITOMAX HS Typ M75B Viesmann VITOMAX HS Wydajność pary 5,0 do 30,0 t/h Dane techniczne VITOMAX HS Typ M75B Wysokociśnieniowe kotły parowe Certyfikowany zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych Dostarczany z ECO

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOPEND 100. Dane techniczne Ceny: patrz cennik. Systemy spalin. Systemy spalin

VIESMANN VITOPEND 100. Dane techniczne Ceny: patrz cennik. Systemy spalin. Systemy spalin VIESMANN VITOPEND 100 Systemy spalin dla Vitopend 100, typ WH1B, eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego Rysunek wymiarowy 0 6 5* 55 5* 66 55 5 55 (00) 6,5 (00) () 690 (5) (5*) (00) 5,5 6 5* 6 (55) (5*) (66) 690* 6 6 (55) () (55) (5*) (5) (5*) (66) () (55) () 00 5 0 00 00 900 Zasilanie ogrzewania, wyjście

Bardziej szczegółowo

WKŁADY KOMINKOWE B R U N N E R

WKŁADY KOMINKOWE B R U N N E R WKŁADY KOMINKOWE B R U N N E R 1. Wkłady kominkowe Brunner są kominkami najwyższej klasy europejskiej, wykonanymi ze stali i szamotu. 2. Każdy z wkładów Brunner umożliwia podłączenie rury doprowadzającej

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 200 HS. Wysokociśnieniowy kocioł parowy. Wydajność pary4do25t/h

VIESMANN. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 200 HS. Wysokociśnieniowy kocioł parowy. Wydajność pary4do25t/h VIESMANN VITOMAX 200 HS Wysokociśnieniowy kocioł parowy Kocioł trójciągowy Wydajność pary4do25t/h Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji

Bardziej szczegółowo

4 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła;

4 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła; GRUPA PRODUKTOWA A DEFRO BN 11-39 kw DEFRO BN - wersja bez sterownika oraz wentylatora nadmuchowego. DEFRO BN PLUS - wersja wyposażona w sterownik, wentylator nadmuchowy oraz system wielopunktowego doprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kocioł EKO-KWPm z automatycznym podajnikiem na miał. Kocioł EKO-KWPns z automatycznym podajnikiem na ekogroszek

Kocioł EKO-KWPm z automatycznym podajnikiem na miał. Kocioł EKO-KWPns z automatycznym podajnikiem na ekogroszek Kocioł EKO-KWPm z automatycznym podajnikiem na miał 0. korpus kotła,. wymiennik,. podajnik ślimakowy,. motoreduktor,. zasobnik paliwa,. ruszt,. wentylator,. deflektor,. zawirowywacze. kierownica ciągu,.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE KUCHNI GRZEWCZEJ KWK-13/5: Jedn. miary. 1 Moc znamionowa kw Ciepło oddane do pomieszczenia kw 2 1,5

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE KUCHNI GRZEWCZEJ KWK-13/5: Jedn. miary. 1 Moc znamionowa kw Ciepło oddane do pomieszczenia kw 2 1,5 PRMETRY TEHNIZNO-EKSPLOTYJNE KUHNI GRZEWZEJ 13/5: L.p. ZIM praca na ruszcie dolnym kocioł 13/5 LTO praca na ruszcie górnym - kuchnia 1 Moc znamionowa kw 15 6 2 Moc obiegu wodnego przy mocy kw 13 4,5 3

Bardziej szczegółowo

Z najlepszej firmy. S3 Turbo: Wysokiej jakości technologia w cenie klasy średniej

Z najlepszej firmy. S3 Turbo: Wysokiej jakości technologia w cenie klasy średniej www.froeling.com Z najlepszej firmy Firma Fröling od niemal pięciu dziesięcioleci zajmuje się wydajnym wykorzystaniem drewna jako nośnika energii. Dziś nazwa Fröling kojarzy się z nowoczesną techniką opalania

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

KOMO Sp. z o.o., Strona 1 z 5. Piec wolnostojący Invicta - IWAKI

KOMO Sp. z o.o.,   Strona 1 z 5. Piec wolnostojący Invicta - IWAKI KOMO Sp. z o.o., http:// Strona 1 z 5 Piec wolnostojący Invicta - IWAKI Wyprodukowany we Francji żeliwny piec wolnostojący wyposażony w system spalania wtórnego. Korpus pieca ma ozdobne żłobienia, które

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w aspekcie innowacyjnych systemów kominowych i wentylacyjnych

Efektywność energetyczna w aspekcie innowacyjnych systemów kominowych i wentylacyjnych Efektywność energetyczna w aspekcie innowacyjnych systemów kominowych i wentylacyjnych XVIII Forum Termomodernizacja 2018 Opracował: Roman Nowak Part of BMI Group Spis treści: Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Kotły c.o na pellet drzewny HYDRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Kotły c.o na pellet drzewny HYDRO 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Kotły c.o na pellet drzewny HYDRO www.cichewicz.pl Infolinia serwisowa: tel/fax 023 662 69 13 lub 601 845 339 serwis@cichewicz.pl Dział handlowy 605 580 131 2 WSTĘP Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

TERMO płyty AkuPlate. Zestawy akumulacyjne. Kominki. ciepłe. Kominki. ciepłe WIR. wymienniki ciepła. Katalog maj Grupa owo.pl

TERMO płyty AkuPlate. Zestawy akumulacyjne. Kominki. ciepłe. Kominki. ciepłe WIR. wymienniki ciepła. Katalog maj Grupa owo.pl TERMO płyty AkuPlate Kominki Zestawy akumulacyjne Katalog maj 2018 ciepłe Kominki ciepłe WIR wymienniki ciepła Grupa owo.pl www.owo.pl TERMO płyty AkuPlate Grupa owo.pl TERMO płyty AkuPlate do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOMAX 300-HW Moc cieplna od 2,1 do 6,0 MW. Dane techniczne. VITOMAX 300-HW Typ M92A. Nr katalogowy i cennik na żądanie

VIESMANN. VITOMAX 300-HW Moc cieplna od 2,1 do 6,0 MW. Dane techniczne. VITOMAX 300-HW Typ M92A. Nr katalogowy i cennik na żądanie VIESMANN VITOMAX 300-HW Moc cieplna od 2,1 do 6,0 MW Dane techniczne Nr katalogowy i cennik na żądanie VITOMAX 300-HW Typ M92A Kocioł wodny wysokotemperaturowy w wersji Low-NO x Dopuszczalne temperatury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE OZNACZENIA CE

INFORMACJE DOTYCZĄCE OZNACZENIA CE Tłumaczenie z języka angielskiego INFORMACJE DOTYCZĄCE OZNACZENIA CE TÜV Rheinland Energy GmbH Am Grauen Stein _ D-51105 _ Köln Centrum badań urządzeń elektrycznych - NB 2456 EN 303-5:2012 _ Raport nr

Bardziej szczegółowo

2.5. Wieże wentylacyjne i kominy odprowadzające spaliny w wykonaniu okrągłym

2.5. Wieże wentylacyjne i kominy odprowadzające spaliny w wykonaniu okrągłym 2.5. Wieże wentylacyjne i kominy odprowadzające spaliny w wykonaniu okrągłym Budowa i konstrukcja na przykładzie wieży z lamel Dach wieży Zakończenie wieży (lamele równe średnicy rury lub wystające poza

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. Finse

PL Instrukcja montażu. Finse PL Instrukcja montażu Finse Nr wyrobu: FP-BWS01-301, FP-BWS07-301 14.09.2009 Informacje ogólne Wszystkie nasze wykładziny kominkowe wykonane są z niepalnego materiału. Wszystkie nasze wkłady kominowe podlegają

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne. PELLEMATIC Smart 4 14 kw.

Dane Techniczne. PELLEMATIC Smart 4 14 kw. Dane Techniczne PELLEMATIC Smart 4 14 kw www.oekofen.com www.rencraft.eu Dane techniczne PELLEMATIC Smart 4-8kW Typ kotła Smart 4 Smart 6 Smart 8 Moc znamionowa kw 3,9 6,0 7,8 Moc minimalna kw Kocioł pracuje

Bardziej szczegółowo

Piec wolnostojący Invicta - MOAÏ

Piec wolnostojący Invicta - MOAÏ Piec wolnostojący Invicta - MOAÏ Wyprodukowany we Francji żeliwny piec wolnostojący przystosowany do palenia ciągłego oraz nowoczesnych energooszczędnych domów, wyposażony w system spalania wtórnego oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Wkład kominkowy Magic

Instrukcja montażu. Wkład kominkowy Magic Instrukcja montażu Wkład kominkowy Magic WSTĘP / FILOZOFIA JAKOŚCI Dokonałeś wyboru wkładu kominkowego Spartherm Magic. Dziękujemy Ci serdecznie za zaufanie. W świecie wszechobecnego nadmiaru i produkcji

Bardziej szczegółowo

Kominki wolnostojące CENY OSPRZĘT TECHNIKA OBOWIĄZUJE OD

Kominki wolnostojące CENY OSPRZĘT TECHNIKA OBOWIĄZUJE OD Kominki wolnostojące C E N Y O S P R Z Ę T T E C H N I K A O B O W I Ą Z U J E O D 07 2015 Kominki wolnostojące Symbole i przykład odczytania Symbole Kominki pracujące w trybie zależnym od powietrza w

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOMAX 300-HW Moc cieplna od 8,0 do 20,0 MW. Dane techniczne. VITOMAX 300-HW Typ M94A. Numery katalog. i ceny: patrz cennik

VIESMANN. VITOMAX 300-HW Moc cieplna od 8,0 do 20,0 MW. Dane techniczne. VITOMAX 300-HW Typ M94A. Numery katalog. i ceny: patrz cennik VIESMANN VITOMAX 300-HW Moc cieplna od 8,0 do 20,0 MW Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOMAX 300-HW Typ M94A Kocioł wodny wysokotemperaturowy w wersji Low-NO x Dopuszczalne temperatury

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie dodatkowe Specyfikacja materiałowa stan r.

Wyposażenie dodatkowe Specyfikacja materiałowa stan r. Wyposażenie dodatkowe Specyfikacja materiałowa stan 1.10.2011 r. ABGAS - CONTROL w układzie z otwartą oraz zamkniętą komorą spalania Typ AGC ZG, AGC ZT Zespoły kontrolno pomiarowe przeznaczone do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 5 85 687 5 5 5 około 59 69 Kierunek przepływu powietrza 9 75 5 5 8 Strona obsługowa 5 9 9 9 59 Uchwyty transportowe Wypływ kondensatu, średnica wewnętrzna Ø mm Zasilanie ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa, tel. 022 889 56 75, 022 374 74 67, fax 022 435 78 33 INSTRUKCJA MONTAŻU Komin izolowany z przewietrzeniem Presto UNIVERSUS o średnicach 14 20 cm PN-EN 13063-1

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Instrukcja budowy. Lignum mały piecyk akumulacyjny obudowa zewnętrzna 30 mm Numer art.: 3767

Instrukcja budowy. Lignum mały piecyk akumulacyjny obudowa zewnętrzna 30 mm Numer art.: 3767 Instrukcja budowy Lignum mały piecyk akumulacyjny obudowa zewnętrzna 30 mm Numer art.: 3767 Numer art.: 3767 uzgodniono na LIGNUM Obudowa zewnętrzna szamot 30 mm LIGNUM OI/30/F/P Obudowa zewnętrzna zostaje

Bardziej szczegółowo

MAJA 8 prawy BS gilotyna

MAJA 8 prawy BS gilotyna MAJA 8 prawy BS gilotyna MAJA/P/BS/G Cena: 4 850,00 zł EAN: 5901350055335 Opis: Kominek o ponadczasowym wzornictwie, to pierwszy wybór wśród osób poszukujących klasycznego wkładu. Wysyłka paletowa przelew

Bardziej szczegółowo

WKŁADY KOMINKOWE B R U N N E R

WKŁADY KOMINKOWE B R U N N E R WKŁADY KOMINKOWE B R U N N E R 1. Wkłady kominkowe Brunner są kominkami najwyższej klasy europejskiej, wykonanymi ze stali i szamotu. 2. Każdy z wkładów Brunner umożliwia podłączenie rury doprowadzającej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo