30. MIESIĘCY ZWALCZANIA ASF W POLSCE; WNIOSKI I ZALECENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30. MIESIĘCY ZWALCZANIA ASF W POLSCE; WNIOSKI I ZALECENIA"

Transkrypt

1 30. MIESIĘCY ZWALCZANIA ASF W POLSCE; WNIOSKI I ZALECENIA Zygmunt Pejsak, Krzysztof Niemczuk, Grzegorz Woźniakowski, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Śmietanka PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY

2 Od r. do r. zarejestrowano w Polsce 113 przypadków i 23 ogniska ASF

3 Dziki były w Polsce, oraz na Litwie, Łotwie i Estonii pierwotnym źródłem ASFV

4 Zagęszczenie dzików

5 ASF u dzików w Polsce monitoring bierny badanie dzików padłych jest jedynym skutecznym narzędziem wczesnego wykrywania choroby badanie dzików powypadkowych (dotychczas brak wyników dodatnich!) wskazuje na ich nieistotną rolę w szerzeniu się ASF. Poza strefami nie ma uzasadnienia badanie dzików zabitych w wypadkach (zbędne koszty). Rok padłe Strefa II i III Zabite w wypadkach komunikacyjnych badane dodatnie badane dodatnie (40%) (51%) 2016 (styczeń sierpień) (46%)

6 Nieodpowiedzialna działalność człowieka głównym wektorem szerzenia się ASF w Polsce - i nie tylko

7 Przypadki i ogniska ASF (7.10.)

8 Dynamika szerzenia się ASF w Polsce w okresie ostatnich 30 miesięcy. 2,5 roku 8 tyg.

9 Wektory ASF w Polsce (najczęściej: wprowadzenie chorych świń, zlewki) Ognisko Liczba dni od momentu pojawienia się objawów klinicznych choroby do czasu rozpoznania ASF Najbardziej prawdopodobne źródło wprowadzenia ASF 1 2 Dzik 2 brak danych Dzik 3 brak danych Zlewki 4 5 Dzik 5 7 Zlewki 6 5 Słoma/kość 7 16 Nielegalny handel zakażonymi świniami 8 Brak dokładnych danych, prawdopodobnie kilka dni Nielegalny handel zakażonymi świniami 9 Brak dokładnych danych, prawdopodobnie kilka dni Nielegalny handel zakażonymi świniami 10 8 Nielegalny handel zakażonymi świniami 11 9 Zlewki 12 2 Nielegalny handel zakażonymi świniami Nielegalny handel zakażonymi świniami lub zlewki 14 4 Zlewki Nierozstrzygnięte 16 5 Nierozstrzygnięte (Dzik lub człowiek) grzybiarz? 18 6 Nielegalny handel zakażonymi świniami 19 7 Zlewki 20 3 Nieznane (gospodarstwo kontaktowe, udział człowieka) 21 4 udział człowieka skalpel 22 7 Nieznane (gospodarstwo kontaktowe, udział człowieka ) 23 3 Nieznane (prawdopodob. wprowadzono na butach z otoczenia chlewni, po którym biegały dziki )

10 Zgrupowania ognisk ASF I. 6 ognisk (13,14,15,19, 20, 21) w obrębie strefy zagrożonej. II. 4 ogniska (16,17,22,23) w obrębie strefy zagrożonej. III. 2 ogniska (6,11) w obrębie strefy zagrożonej IV. 2 ogniska (5,8) w obrębie strefy zapowietrzonej

11 Ogniska ASF (13,14,19,21) w obrębie strefy zapowietrzonej

12 Radykalne podejście do eradykacji ASF, w strefach: zapowietrzonej i zagrożonej, w tym bezwzględna likwidacja wszystkich chlewni zlokalizowanych w strefach, a nie przestrzegających ustanowionych zasad bioasekuracji, przyczyniła by się do istotnego ograniczenia liczby ognisk ASF w Polsce.

13 Wnioski wyciągnięte na podstawie badań epidemiologicznych i wirusologicznych prowadzonych w PIWet-PIB w Puławach w okresie pierwszych 30 miesięcy występowania ASF w Polsce.

14 Dziki były pierwotnym źródłem ASF w Polsce i wektorem wprowadzającym ASFV do populacji dzików i świń. Dziki padłe i w sporadycznych przypadkach żyjące pozostają wyłączny źródłem i wektorem w szerzeniu się ASF w populacji dzików. Przede wszystkim ludzie oraz w mniejszym stopniu dziki szczególnie tkanki zwierząt padłych są źródłem ASFV i wektorem w szerzeniu się ASF wśród świń.

15 W Polsce krąży wyłącznie genotyp II ASFV. Szczep ASFV krążący w Polsce jest wysoce patogenny, ale stosunkowo mało zaraźliwy. Naturalne szerzenie się choroby w populacji dzików oraz w stadach świń jest wyraźnie wolniejsze niż miało to miejsce np. w przypadku CSF

16 Wszystkie ogniska są konsekwencją braku świadomości oraz lekceważenia zasad bioasekuracji przez producentów świń (zakupione chore świnie, zlewki, zanieczyszczone ASFV: kość dzika, ściółka). W niektórych ogniskach czas od wprowadzenia wirusa do stada do pierwszych objawów ASF jest znacznie dłuższy niż powinno to wynikać z biologii wirusa i danych podręcznikowych. Jak dotychczas brak jednoznacznych danych dowodzących by wektorem w szerzeniu się ASFV między chlewniami był lekarz wet. lub inne osoby przenosząc wirus na obuwiu, odzieży, etc.

17 Stwierdza się bardzo wolne, ale stałe uwidacznianie się zmian w genomie krążącego w Polsce ASFV. Wraz z upływem czasu od wprowadzenia ASFV do krajowej populacji dzików, ale także świń coraz częściej, chociaż nadal stosunkowo rzadko, stwierdza się obecność swoistych przeciwciał u zakażonych ASFV osobników.

18 Wektorem w szerzeniu się ASF w populacji świń w Polsce były przede wszystkim świnie chore wprowadzone do zdrowego stada oraz mięso lub tkanki dzików / świń zanieczyszczone ASFV (zlewki).

19 Zauważalne są pierwsze symptomy zmiany kierunków transmisji ASFV

20 Prawdopodobne fazy szerzenia się ASF na obszarach o dużej liczbie chlewni przyzagrodowych i gęstości dzików Faza I ASF szerzy się wśród dzików (odległość 7km)

21 Prawdopodobne fazy szerzenia się ASF na obszarach o dużej liczbie chlewni przyzagrodowych i gęstości dzików Faza II ASF szerzy się wśród dzików i świń;

22 Prawdopodobne fazy szerzenia się ASF na obszarach o dużej liczbie chlewni przyzagrodowych i gęstości dzików Faza III ASF szerzy się wśród dzików i świń;

23 Wnioski z prowadznych w PIWet PIB badań laboratoryjnych

24 Liczba zwierząt zbadanych w latach roku w ramach monitoringu sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Polsce OKRES świnie dziki świnie dziki świnie dziki świnie dziki świnie dziki Gatunek zwierząt Liczba zbadanych zwierząt Ogółem = zwierzęta

25 30 miesięcy zwalczania ASF pozwoliło na opracowanie nowych technik diagnostycznych, w tym krzyżowo spiralnej techniki PCR pozwalającej na wykrycie obecności materiału genetycznego ASFV już po 45 minutach od rozpoczęcia badań laboratoryjnych. Instytut złożył wniosek do Narodowego Centrum Nauki, o opracowanie rekombinowanego szczepu wirusa ASF, który ewentualnie może być wykorzystany do opracowania skutecznej szczepionki. Tytuł projektu: Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określenie jego właściwości biologicznych in vitro i na modelu świń.

26 Zalecenia mające na celu ograniczenie możliwości szerzenia się ASF w Polsce

27 Zagadnieniem kluczowym jest bezwzględne przestrzeganie prawa przyjętego w programach zwalczania ASF w tym: Likwidacja produkcji w chlewniach nie przestrzegających ustalonych zasad bioasekuracji. Ścisły nadzór nad obrotem świń. Zdecydowane ograniczenie gęstości populacji dzików. Aktywne poszukiwanie oraz utylizacja padłych dzików, w regionach występowania ASF.

28 Zakaz wprowadzania do chlewni świń z nieznanych źródeł pochodzenia. Ogrodzenie chlewni uniemożliwiające jakikolwiek bezpośredni lub pośredni - kontakt świń z innymi zwierzętami, w szczególności dzikami. Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób postronnych. Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa wszelkich pojazdów a szczególnie samochodów zakładów mięsnych oraz firm utylizacyjnych.

29 Obowiązkowa zmiana odzieży ochronnej przed wejściem do pomieszczeń ze zwierzętami. Bezwzględny zakaz stosowania tzw. zlewek. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa upolowanych/padłych dzików lub wyposażenia służącego do polowań na dziki. Zakaz wykorzystywania słomy lub zielonki zebranych z pól, na których przebywają dziki.

30 Zrezygnowanie z uczestnictwa w polowaniach na dziki przez właścicieli i pracowników chlewni oraz lekarzy wet. sprawujących opiekę nad stadami świń. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach (drzwi) i dbałość o to aby w oknach były zamontowane siatki ochronne; chroniące przed ewentualnym wrzuceniem do chlewni materiału zakaźnego.

31 Wzmocnienie nadzoru weterynaryjnego nad wszystkimi obiektami utrzymującego świnie. Przypisanie do każdego obiektu wybranego przez właściciela fermy (zakontraktowany) lekarza wet. praktyka odpowiadającego przed Inspekcją weterynaryjną za przestrzeganie zasad bioasekuracji, dobrostanu zwierząt w chlewni, nadzór nad stanem zdrowotnym oraz wystawianie świadectw zdrowia.

32 Przyjęcie - w strefie III, II i I - zasady obligatoryjnego pobrania i wysłania do badań w kierunku ASF próbek krwi od świń, u których podejmowana jest antybiotykoterapia w odniesieniu do świń z gorączką. Radykalne podejście do likwidacji chlewni nie przestrzegających zasad bioasekuracji, zlokalizowanych w obrębie strefy zapowietrzonej i zagrożonej.

33 Odnosząc się do perspektyw rozwoju sytuacji epizootycznej ASF w Polsce nie można pominąć danych rosyjskich zaprezentowanych r. na ostatnim spotkaniu grupy ekspertów unijnych w Lizbonie. Eksperci FR zakładają, że ASF dwoma różnymi kanałami dotrze do Europy Zachodniej i Południowej. Oznacza to, że w ich scenariuszu ASF rozprzestrzeni się na znacznym obszarze naszego kraju. Taką deklarację, prognozę można śmiało potraktować jako ostrzeżenie przed świadomym wprowadzeniem wirusa ASF, na tereny dotąd wolne od choroby. October 13,

34

35

36 Należy podkreślić, że perspektywy rozwoju sytuacji w kraju muszą uwzględniać nie tylko możliwość szerzenia się choroby z epicentrum w województwie podlaskim, ale również ponownego wprowadzenia wirusa z krajów ościennych, czyli Białorusi i Ukrainy. Szczególnie poważna sytuacja ma aktualnie miejsce na Ukrainie, gdzie ogniska ASF występują na całym obszarze kraju, od Wołynia na zachodzie, po obwód ługański na wschodzie. October 13,

37 Розповсюдження АЧС в Україні в рр. (111 випадків: 91 - домашні, 19 - дикі, 1 - інфікований обʼєкт) домашні 91 дикі - 19 інф. обʼєкт

38 Podsumowanie Tylko ścisła współpraca i odpowiedzialność oraz zdecydowanie i odwaga w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu swoich obowiązków przez wszystkich zainteresowanych produkcją świń, w tym przede wszystkim: hodowców, producentów, lekarzy weterynarii, myśliwych, służby leśnej a także administracji państwowej funkcjonującej na wszystkich szczeblach, w wielu resortach daje szansę ochrony krajowego stada świń przed ASF

39 Przy rygorystycznym przestrzeganiu znanych zasad dotyczących bioasekuracji, tj. ogrodzone chlewnie, zabezpieczone okna, domknięte drzwi, maty dezynfekcyjne i świadomość ludzi (głównie w zakresie bezwzględnego zakazu skarmiania zlewek i wprowadzania do gospodarstw świń niewiadomego pochodzenia), mimo występowania ASF u dzików możliwe jest zwalczenie tej choroby w populacji świń. Powyższe jest wykonalne pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania uprzednio podanych zasad. October 13,

Zasady ochrony gospodarstw przed ASF

Zasady ochrony gospodarstw przed ASF Zasady ochrony gospodarstw przed ASF PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH 2016. Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt Afrykański pomór świń (ASF) w Polsce Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń aktualna sytuacja oraz zapobieganie chorobie - styczeń 2018r. Inspekcja Weterynaryjna

Afrykański pomór świń aktualna sytuacja oraz zapobieganie chorobie - styczeń 2018r. Inspekcja Weterynaryjna Afrykański pomór świń aktualna sytuacja oraz zapobieganie chorobie - styczeń 2018r Inspekcja Weterynaryjna Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epizootyczna w związku z występowaniem ASF

Sytuacja epizootyczna w związku z występowaniem ASF Sytuacja epizootyczna w związku z występowaniem ASF Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zygmunt Pejsak, Grzegorz Woźniakowski, Małgorzata Pomorska

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń aktualna sytuacja oraz zapobieganie chorobie - styczeń 2018r. Inspekcja Weterynaryjna

Afrykański pomór świń aktualna sytuacja oraz zapobieganie chorobie - styczeń 2018r. Inspekcja Weterynaryjna Afrykański pomór świń aktualna sytuacja oraz zapobieganie chorobie - styczeń 2018r Inspekcja Weterynaryjna Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców świń

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców świń Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak, Iwona Markowska - Daniel Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF PIWet - PIB w Puławach Luty, 2014 Afrykański pomór świń

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I lek. wet. Joanna Piekut. Wykaz przywołanych w tekście aktów prawnych... 13

CZĘŚĆ I lek. wet. Joanna Piekut. Wykaz przywołanych w tekście aktów prawnych... 13 Spis treści CZĘŚĆ I lek. wet. Joanna Piekut Wykaz przywołanych w tekście aktów prawnych............. 13 I. Polska przed wystąpieniem pierwszych przypadków ASF jaka była nasza wiedza?.............. 17 1.

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców świń

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców świń Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców świń Listopad 2016 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie Afrykański pomór świń (ASF) nieuleczalna wirusowa choroba świń i dzików Ludzie są

Bardziej szczegółowo

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ZASADY BIOASKURUACJI. Paweł Niemczuk. Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ZASADY BIOASKURUACJI. Paweł Niemczuk. Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ZASADY BIOASKURUACJI Paweł Niemczuk Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Podstawy prawne Zasady zwalczania ASF opierają się o: Prawodawstwo unijne krajowe Wspólną dla UE strategię

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna Afrykański pomór świń (ASF) oraz zasady bioasekuracji. Inspekcja Weterynaryjna 5 marca 2019r. ASF w Polsce w 2018 r. 110 ognisk 2018 2460 przypadków u dzików 11.09.2018 ostatnie 109 ognisko w 2018r 29.01.2019

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie przebiegu epidemii ASF u dzików

Prognozowanie przebiegu epidemii ASF u dzików Prognozowanie przebiegu epidemii ASF u dzików Dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw., prof. dr hab. Zygmunt Pejsak PIWet-PIB w Puławach Konferencja Administracyjne uwarunkowania zwalczania afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

Anna Królczyk Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach

Anna Królczyk Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach Anna Królczyk Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach Jest to zespół działań podejmowanych w celu utrzymania wysokiego statusu zdrowotnego stada lub poprawę jego stanu zdrowotnego przez zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń - ASF. Zasady bioasekuracji

Afrykański pomór świń - ASF. Zasady bioasekuracji Afrykański pomór świń - ASF Zasady bioasekuracji Afrykański pomór świń -ASF Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych

Bardziej szczegółowo

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE Michał Popiołek Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt Główny Inspektorat Weterynarii Opis jednostki chorobowej Gatunki wrażliwe (Polska) ASF stanowi zagrożenie dla populacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pełnomocnik Rządu ds. łagodzenia skutków występowania ASF w Polsce

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pełnomocnik Rządu ds. łagodzenia skutków występowania ASF w Polsce MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pełnomocnik Rządu ds. łagodzenia skutków występowania ASF w Polsce Działania Ministerstwa podejmowane na rzecz rolników, których gospodarstwa zlokalizowane są na terenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ Nowe rozwiązania dla hodowców świń z obszarów zagrożonych ASF Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie pilnym przygotowuje kolejne regulacje, których zadaniem jest neutralizacja strat spowodowanych

Bardziej szczegółowo

Walka z ASF: nadchodzi obowiązkowa bioasekuracja!

Walka z ASF: nadchodzi obowiązkowa bioasekuracja! .pl https://www..pl Walka z ASF: nadchodzi obowiązkowa bioasekuracja! Autor: Witold Katner Data: 2 grudnia 2016 Ministerstwo rolnictwa wprowadza przepisy, w myśl których bioasekuracja staje się obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

MODR KARNIOWICE. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach ASF. chroń swoje stado

MODR KARNIOWICE. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach ASF. chroń swoje stado KARNIOWICE MODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach ASF chroń swoje stado Karniowice 2017 Opracowanie: Ewelina Stajnder Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Bardziej szczegółowo

Zasady bioasekuracji przy wysoce zjadliwej grypie ptaków

Zasady bioasekuracji przy wysoce zjadliwej grypie ptaków Zasady bioasekuracji przy wysoce zjadliwej grypie ptaków Krzysztof Niemczuk, Krzysztof Śmietanka, Grzegorz Tomczyk Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach Bioasekuracja Bioasekuracja = biologiczna

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobne konsekwencje ekonomiczne wystąpienia ASF, w zależności od wielkości i gęstości populacji stad świń w regionie

Prawdopodobne konsekwencje ekonomiczne wystąpienia ASF, w zależności od wielkości i gęstości populacji stad świń w regionie Prawdopodobne konsekwencje ekonomiczne wystąpienia ASF, w zależności od wielkości i gęstości populacji stad świń w regionie Zygmunt Pejsak WARSZAWA, 12.08. 2016. Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII HODOWCO Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu licznych liczne ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Co dalej z ASF prof. Pejsak wyjaśnia

Co dalej z ASF prof. Pejsak wyjaśnia Co dalej z ASF prof. Pejsak wyjaśnia Prof. Zygmunt Pejsak fot. PTWP Autor: Iwona Dyba Dodano: 04-07-2018 19:35 Czy produkcja świń będzie możliwa wyłącznie w gospodarstwach certyfikowanych pod względem

Bardziej szczegółowo

Choroba guzowatej skóry bydła: jakie jest zagrożenie dla polskich stad?

Choroba guzowatej skóry bydła: jakie jest zagrożenie dla polskich stad? .pl https://www..pl Choroba guzowatej skóry bydła: jakie jest zagrożenie dla polskich stad? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 1 lutego 2017 Choroba guzowatej skóry bydła (inaczej określana jako guzowata

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń Działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną

Afrykański pomór świń Działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną Afrykański pomór świń Działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną Michał Popiołek Wydział ds. Zarządzania Kryzysowego BZiOZ Główny Inspektorat Weterynarii Podziękowania dla prof. K. Niemczuka, Z. Pejsaka

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się obszar powiatu łosickiego jako zakażony afrykańskim

1. Ustala się obszar powiatu łosickiego jako zakażony afrykańskim Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Lublinie

INSPEKCJA WETERYNARYJNA. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Lublinie INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Lublinie Zakaźna i zaraźliwa, wolno szerząca się choroba świń domowych i dzikich, występująca od kilkudziesięciu lat w Afryce. Wirus ASF nie jest

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Pejsak PIWet - PIB w Puławach 2014.

Zygmunt Pejsak PIWet - PIB w Puławach 2014. Afrykański pomór świń Zygmunt Pejsak PIWet - PIB w Puławach 2014. Afrykański pomór świń (ASF) nieuleczalna wirusowa choroba świń i dzików. Ludzie są niewrażliwi na zakażenie wirusem ASF Wystąpienie ASF

Bardziej szczegółowo

MRiRW nt. działań związanych z ASF podjętych od 16 listopada 2015 roku (komunikat)

MRiRW nt. działań związanych z ASF podjętych od 16 listopada 2015 roku (komunikat) 2016-09-30 19:40 MRiRW nt. działań związanych z ASF podjętych od 16 listopada 2015 roku (komunikat) - MRiRW informuje: Działania związane z ASF podjęte od 16 listopada 2015 roku: Sytuacja epizootyczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Znak sprawy: ŻW.zz

Warszawa, dnia 18 lipca 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Znak sprawy: ŻW.zz Warszawa, dnia 18 lipca 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Znak sprawy: ŻW.zz.058.12.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku W odpowiedzi na interpelację

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi ŻWzz/ab-8700-4-4/16 ( ) AKCEPTUJĘ: Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady bioasekuracji spowodują rezygnację z produkcji tysięcy gospodarstw?

Zasady bioasekuracji spowodują rezygnację z produkcji tysięcy gospodarstw? https://www. Zasady bioasekuracji spowodują rezygnację z produkcji tysięcy gospodarstw? Autor: Magdalena Kowalczyk Data: 26 marca 2018 Zasady bioasekuracji już obowiązują. Koszty przystosowania do nowych

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń Realne zagrożenie Michał Popiołek Główny Inspektorat Weterynarii

Afrykański pomór świń Realne zagrożenie Michał Popiołek Główny Inspektorat Weterynarii Afrykański pomór świń Realne zagrożenie Michał Popiołek Główny Inspektorat Weterynarii Plan prezentacji 1. Opis i znaczenie ASF 2. Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF. Możliwe drogi przeniesienia. 3. Działania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Zasady zwalczania Etapy uwalniania stad Stopień realizacji, dane statystyczne i plany realizacji Napotkane problemy

Podstawy prawne Zasady zwalczania Etapy uwalniania stad Stopień realizacji, dane statystyczne i plany realizacji Napotkane problemy Podstawy prawne Zasady zwalczania Etapy uwalniania stad Stopień realizacji, dane statystyczne i plany realizacji Napotkane problemy Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

Bardziej szczegółowo

Ptasia grypa w Polsce? Ryzyko jest realne i wysokie!

Ptasia grypa w Polsce? Ryzyko jest realne i wysokie! https://www. Ptasia grypa w Polsce? Ryzyko jest realne i wysokie! Autor: Witold Katner Data: 20 października 2017 Ptasia grypa w Polsce to w tym momencie bardzo realne zagrożenie. Wszystko przez trwający

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików Na podstawie art. 47a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony chlewni/ferm przed ASF ZYGMUNT PEJSAK

Zasady ochrony chlewni/ferm przed ASF ZYGMUNT PEJSAK Zasady ochrony chlewni/ferm przed ASF ZYGMUNT PEJSAK PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH RZESZÓW, 8.09.2016. Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zaraźliwą dotyczącą

Bardziej szczegółowo

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Aktualna sytuacja Problemy zwalczania na poziomie powiatu Przemysław Nawrocki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku Z AKTUALNA SYTUACJA - PODLASKIE ASF aktualna sytuacja

Bardziej szczegółowo

Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów

Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów Ustawa z dnia 2018 r. o zmianie ustaw o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Art. 1 W ustawie z

Bardziej szczegółowo

ASF Afrykański pomór świń. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

ASF Afrykański pomór świń. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku Afrykański pomór świń Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26B 15-959 Białystok centr. tel/faks (0-85) 651-67-46, (0-85) 652-26-35 AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (, APŚ) wysoce zakaźna

Bardziej szczegółowo

Czy będzie zakaz wstępu psów i kotów do budynków gospodarczych i rejestr wjeżdżających pojazdów?

Czy będzie zakaz wstępu psów i kotów do budynków gospodarczych i rejestr wjeżdżających pojazdów? https://www. Czy będzie zakaz wstępu psów i kotów do budynków gospodarczych i rejestr wjeżdżających pojazdów? Autor: Ewa Ploplis Data: 20 marca 2017 Dokładny spis wjeżdżających do gospodarstwa pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO we Włocławku dotycząca zwalczania epizootii afrykańskiego pomoru świń (ASF) (na posiedzenie PZZK w dn. 19 lipca 2013 roku ) Opracował; Janusz Piasecki Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Wdniach marca 2016 r. odbyło

Wdniach marca 2016 r. odbyło Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń w krajach Europy Centralnej i Wschodniej w świetle danych zaprezentowanych na spotkaniu Stałej Grupy Ekspertów do spraw ASF Control of African swine fever in Central

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie przeniesienia afrykańskiego pomoru świń z terytorium Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej do Polski

Zagrożenie przeniesienia afrykańskiego pomoru świń z terytorium Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej do Polski 2013 Zagrożenie przeniesienia afrykańskiego pomoru świń z terytorium Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej do Polski Piotr Deryło Główny Inspektorat Weterynarii 2013-06-24 Wystąpienia ognisk afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

Afrykański. Pomór. Świń. Opracowała: Maria Gwizdała. PODR w Lubaniu. Lubań, r.

Afrykański. Pomór. Świń. Opracowała: Maria Gwizdała. PODR w Lubaniu. Lubań, r. Afrykański Pomór Świń Opracowała: Maria Gwizdała PODR w Lubaniu Lubań, 8.02.2017 r. 1 AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ co powinniśmy wiedzieć? Afrykański pomór świń to bardzo groźna i wysoce zaraźliwa choroba wirusowa

Bardziej szczegółowo

Afrykański. Pomór. Świń. Opracowała: Maria Gwizdała. PODR w Lubaniu. Lubań, r.

Afrykański. Pomór. Świń. Opracowała: Maria Gwizdała. PODR w Lubaniu. Lubań, r. Afrykański Pomór Świń Opracowała: Maria Gwizdała PODR w Lubaniu Lubań, 8.02.2017 r. 1 AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ co powinniśmy wiedzieć? Afrykański pomór świń to bardzo groźna i wysoce zaraźliwa choroba wirusowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii zwalczania ASF dla UE.

Projekt Strategii zwalczania ASF dla UE. Projekt Strategii zwalczania ASF dla UE. Wstęp: Strategia ASF dla krajów członkowskich UE ma na celu określenie wspólnych środków zapobiegawczych w związku z wystąpieniem w niektórych krajach UE afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja związana z występowaniem ASF na terytorium Rosji i Ukrainy. Podsumowanie monitoringu ASF prowadzonego na terytorium Polski w 2012 r.

Sytuacja związana z występowaniem ASF na terytorium Rosji i Ukrainy. Podsumowanie monitoringu ASF prowadzonego na terytorium Polski w 2012 r. Sytuacja związana z występowaniem ASF na terytorium Rosji i Ukrainy. Podsumowanie monitoringu ASF prowadzonego na terytorium Polski w 2012 r. Piotr Deryło Emilia Łoś Warszawa, 4-5 lutego 2012 Opis jednostki

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje

Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje I. Afrykański pomór świń - informacje ogólne 1. Czym jest afrykański pomór świń? Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna

Bardziej szczegółowo

Bioasekuracja najważniejszy sposób ochrony przed chorobami

Bioasekuracja najważniejszy sposób ochrony przed chorobami Bioasekuracja najważniejszy sposób ochrony przed chorobami Zakład Chorób Świń, PIWet - PIB w Puławach PUŁAWY, 20.04.2015 r. Efektywna bioasekuracja kluczem do sukcesu bioasekuracja to po prostu Dobre Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń. Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń. Afrykański pomór świń Afrykański pomór świń Afrykański pomór świń Plan prezentacji 1. Opis i znaczenie ASF 2. Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF. Drogi przeniesienia. 3. Działania wdrożone w Polsce. Opis choroby Afrykański

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Weterynarii. ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów pozyskanych od świń i dzików.

Główny Inspektorat Weterynarii. ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów pozyskanych od świń i dzików. Główny Inspektorat Weterynarii ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów pozyskanych od świń i dzików. Występowanie ASF na terenie Polski Obszary występowania środków kontroli

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce. Puławy, 2 marca 2015 r.

Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce. Puławy, 2 marca 2015 r. Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce ASF na świecie 2007-2015 W 2007 roku wirus ASF został zawleczony do państw leżących na Kaukazie (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan)

Bardziej szczegółowo

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju.

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Załącznik 2 I. Zasady przemieszczania świń. A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Główny Inspektorat Weterynarii

Załącznik nr 3. Główny Inspektorat Weterynarii Sytuacja epizootyczna w zakresie ASF Załącznik nr 3 Główny Inspektorat Weterynarii Ogniska ASF u świń 2014: 2 ogniska 2015: 1 ognisko 2016: 20 ognisk 2017: 81 ognisk 2018: 3 ogniska W sumie ognisk: 107

Bardziej szczegółowo

Odstrzał dzików = więcej ASF w Polsce?

Odstrzał dzików = więcej ASF w Polsce? .pl https://www..pl Odstrzał dzików = więcej ASF w Polsce? Autor: Renata Struzik Data: 9 marca 2018 ASF w naszym kraju nie odpuszcza. Odstrzał dzików, paradoksalnie, może sprawić, że rozprzestrzenianie

Bardziej szczegółowo

Zasady bioasekuracji ferm drobiu w kontekście prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zasady bioasekuracji ferm drobiu w kontekście prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków Zasady bioasekuracji ferm drobiu w kontekście prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków Grzegorz Tomczyk, Krzysztof Śmietanka Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy Puławy Bioasekuracja

Bardziej szczegółowo

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Agnieszka Warda-Sporniak Główny Inspektorat Weterynarii gorączka Q tabela 4 choroby rejestrowane

Bardziej szczegółowo

11 dzików z ASF! Areszt za brak odstrzału?

11 dzików z ASF! Areszt za brak odstrzału? .pl https://www..pl 11 dzików z ASF! Areszt za brak odstrzału? Autor: Beata Kozłowska Data: 20 lipca 2016 Czy takie działania zatrzymają ASF? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie. Afrykański pomór świń realne zagrożenie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie. Afrykański pomór świń realne zagrożenie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie Afrykański pomór świń realne zagrożenie Plan wystąpienia CZĘŚĆ I WPROWADZENIE 1. Najważniejsze przepisy krajowe i unijne dotyczące afrykańskiego pomoru świń.

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Korzystna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego programu zwalczania choroby Aujeszkyego

Korzystna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego programu zwalczania choroby Aujeszkyego Korzystna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego programu zwalczania choroby Aujeszkyego Zygmunt Pejsak 1, Janusz Związek 2, Andrzej Lipowski 1 z Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

Bardziej szczegółowo

Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r.

Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. Żółta strefę ochronną wprowadzono na skutek ASF - afrykańskiego pomoru świń. 1. Czym jest afrykański pomór świń?

Bardziej szczegółowo

obszar zagrożenia Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: *Utrzymywanie świń w gospodarstwie:

obszar zagrożenia Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: *Utrzymywanie świń w gospodarstwie: NAKAZY Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: Nakazuje się: *Oczyszczanie, odkażanie, *Oczyszczanie, odkażanie, *Utrzymywanie świń w gospodarstwie: a jeżeli jest to konieczne, a jeżeli

Bardziej szczegółowo

Chorobę nazywaną afrykańskim pomorem świń (ASF z angielskiego African swine fever ) wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV).

Chorobę nazywaną afrykańskim pomorem świń (ASF z angielskiego African swine fever ) wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV). Afrykański pomór świń Podstawowe fakty i informacje AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ INFORMACJE OGÓLNE Czym jest afrykański pomór świń? Afrykański pomór świń (African swine fever ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa

Bardziej szczegółowo

a) od wschodu: od styku północnej granicy gminy Włodawa z rzeką Bug, rzeką Bug do słupa granicznego numer 1149;

a) od wschodu: od styku północnej granicy gminy Włodawa z rzeką Bug, rzeką Bug do słupa granicznego numer 1149; ROZPORZĄDZENIE NR 3 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE WŁODAWIE z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu włodawskiego Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Aktualna sytuacja w zakresie występowania ASF

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Aktualna sytuacja w zakresie występowania ASF Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Aktualna sytuacja w zakresie występowania ASF 18 lutego 2014 r. Warszawa, MRiRW Biuro Prasowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Zasady przemieszczania świń w strefach i obszarach dotkniętych afrykańskim pomorem świń

Zasady przemieszczania świń w strefach i obszarach dotkniętych afrykańskim pomorem świń Zasady przemieszczania świń w strefach i obszarach dotkniętych afrykańskim pomorem świń Zygmunt Pejsak¹, Włodzimierz Skorupski², Jacek Kucharski², Katarzyna Lasiecka², Krzysztof Niemczuk¹ z Państwowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epizootyczna w zakresie występowania ASF w Europie, w tym w Polsce

Sytuacja epizootyczna w zakresie występowania ASF w Europie, w tym w Polsce Sytuacja epizootyczna w zakresie występowania ASF w Europie, w tym w Polsce Zygmunt Pejsak, Iwona Markowska-Daniel, Andrzej Lipowski Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF PIWet - PIB w Puławach Puławy,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ Sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce Sierpień 2018 roku w Polsce to okres wciąż silnych protestów rolniczych, których podłożem stałą się dramatyczna sytuacja hydrologiczna kraju oraz wciąż nieopanowana

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 841)

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 841) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk

Bardziej szczegółowo

Analiza przyczyn występowanie grypy ptaków w Polsce i państwach UE

Analiza przyczyn występowanie grypy ptaków w Polsce i państwach UE Analiza przyczyn występowanie grypy ptaków w Polsce i państwach UE Krzysztof Śmietanka, Krzysztof Niemczuk Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Warszawa, MRiRW, 7.02.2017

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 marca 2014 r. Dz.U.2014.420 2014.10.14 zm. Dz.U.2014.1394 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru

Bardziej szczegółowo

Walka z ASF - nowe rozwiązania prawne i nowe działania

Walka z ASF - nowe rozwiązania prawne i nowe działania https://www. Walka z ASF - nowe rozwiązania prawne i nowe działania Autor: Ewa Ploplis Data: 14 grudnia 2017 Od dwóch tygodni obserwujemy pojawienie się wirusa ASF w centralnej Polsce. Walka z ASF wymaga

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu Joanna Kokot Ciszewska. mgr inż. Wanda Dominiak tech. wet. Tomasz Żarnecki. Kalisz,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu Joanna Kokot Ciszewska. mgr inż. Wanda Dominiak tech. wet. Tomasz Żarnecki. Kalisz, Afrykański Pomór Świń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu Joanna Kokot Ciszewska mgr inż. Wanda Dominiak tech. wet. Tomasz Żarnecki Kalisz, 24.08.2016 ASF - charakterystyka Afrykański pomór świń (ASF)

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Wąbrzeskiego

Do Starosty Wąbrzeskiego PLW-021/23/2014 Wąbrzeźno, dnia 11.04.2014 r. Do Starosty Wąbrzeskiego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie w roku 2013. Zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2018 r. Poz. 1332

Warszawa, dnia 8 lutego 2018 r. Poz. 1332 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 lutego 2018 r. Poz. 1332 ROZPORZĄDZENIE Nr 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie ćwiczenie w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń pk. POGRANICZE 2016

Wojewódzkie ćwiczenie w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń pk. POGRANICZE 2016 Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzkie ćwiczenie w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń pk. POGRANICZE województwo podkarpackie 10-11 maja r. GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PRAWNE 10-11.05. Ćwiczenia ASF pk.

Bardziej szczegółowo

Chroń stado przed ASF

Chroń stado przed ASF Chroń stado przed ASF Afrykański pomór świń ASF (African Swine Fever) Afrykański pomór świń to niezwykle groźna, nieuleczalna choroba wirusowa świń i dzików. Głównym źródłem wirusa są dziki. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Ptasia grypa: bez żelaznej dyscypliny ani rusz!

Ptasia grypa: bez żelaznej dyscypliny ani rusz! .pl https://www..pl Ptasia grypa: bez żelaznej dyscypliny ani rusz! Autor: Małgorzata Chojnicka Data: 13 stycznia 2017 Z niepokojem śledzimy informacje o rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy, bo to bardzo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń 2) Dz.U.2007.2.17 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń 2) (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2007 r.) Na podstawie art. 61 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata

z dnia r. w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia... 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Dzień Świni: ASF, nowoczesna hodowla... i co jeszcze?

Narodowy Dzień Świni: ASF, nowoczesna hodowla... i co jeszcze? Narodowy Dzień Świni: ASF, nowoczesna hodowla... i co jeszcze? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 23 marca 2017 Na konferencję Narodowy Dzień Świni, organizowaną po raz pierwszy w Polsce, przybyli

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Podstawa formalna recenzji

RECENZJA. Podstawa formalna recenzji Olsztyn 15.07.2019 r. dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. nadzw. Katedra Epizootiologii Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń

Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF Zakład

Bardziej szczegółowo

PIW.CHZ Gminy wszystkie na terenie powiatu tureckiego

PIW.CHZ Gminy wszystkie na terenie powiatu tureckiego INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII DLA POWIATU TURECKIEGO 62-700 Turek, ul. Folwarczna 12 tel.(063) 278 53 62, fax (063) 289 21 87 Turek, dnia 18 luty 2013r. PIW.CHZ.6120.1.07.2013 Gminy

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia...

M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia... Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia... w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu mającego na celu

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Prezydencie, Warszawa, dnia 9 kwietnia 2019 r. Szanowny Panie Prezydencie, Koalicja Niech Żyją!, zrzeszająca 40 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, apeluje do Pana o podjęcie interwencji w sprawie poważnych

Bardziej szczegółowo

UWAGA, WŚCIEKLIZNA! powinien nas zaniepokoić niebezpieczne jest dotykanie zwłok W pierwszym okresie choroby pojawiają się

UWAGA, WŚCIEKLIZNA! powinien nas zaniepokoić niebezpieczne jest dotykanie zwłok W pierwszym okresie choroby pojawiają się UWAGA, WŚCIEKLIZNA! Dzikie zwierzęta naszych pól i lasów boją się człowieka i zawsze uciekają na bezpieczną odległość. Zwierzęta chore na wściekliznę tracą naturalną bojaźliwość. Dlatego widok błądzącego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI. St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI. St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak DOBROSTAN W gospodarstwie znajduje się wydzielone miejsce do składowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT TEJ CHOROBY ORAZ JEJ ZWALCZANIE

TEMAT TEJ CHOROBY ORAZ JEJ ZWALCZANIE PROGRAM MAJĄCY NA CELU WCZESNE WYKRYCIE ZAKAŻEŃ WIRUSEM WYWOŁUJĄCYM AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ I POSZERZENIE WIEDZY NA TEMAT TEJ CHOROBY ORAZ JEJ ZWALCZANIE 1. Identyfikacja programu mającego na celu wczesne

Bardziej szczegółowo

Afrykański pomór świń. Główny Inspektorat Weterynarii

Afrykański pomór świń. Główny Inspektorat Weterynarii Afrykański pomór świń Główny Inspektorat Weterynarii Sytuacja epizootyczna w Polsce w latach 2014-2018 2264 przypadki choroby u dzików w latach 2014-2017: 30 przypadków w 2014 r. 53 przypadki w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia... 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu mającego

Bardziej szczegółowo

ASF Dotychczasowe działania Inspekcji Weterynaryjnej związane z wykryciem dwóch przypadków u dzików. Krzysztof Jażdżewski

ASF Dotychczasowe działania Inspekcji Weterynaryjnej związane z wykryciem dwóch przypadków u dzików. Krzysztof Jażdżewski ASF Dotychczasowe działania Inspekcji Weterynaryjnej związane z wykryciem dwóch przypadków u dzików Krzysztof Jażdżewski Opis choroby (African swine fever - ASF) to groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna

Bardziej szczegółowo

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ 1/1/2014 I n f o r m a c j e o g ó l n e Afrykański pomór świń (ASF) - nieuleczalna wirusowa choroba świń i dzików Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Afrykański pomór świń

Bardziej szczegółowo