Dotyczy PN-EN :2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy PN-EN :2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe"

Transkrypt

1 POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS ; ; PN-EN :2010/AC marzec 2011 Wprowadza EN :2005/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN :2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe Copyright by PKN, Warszawa 2011 nr ref. PN-EN :2010/AC:2011 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2 2 PN-EN :2010/AC:2011 Przedmowa krajowa Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 252 ds. Projektowania Konstrukcji Murowych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 24 lutego 2011 r. Stanowi wprowadzenie poprawki EN :2005/AC:2010 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN. Poprawki w zakresie Podrozdziałów: 2.1.2, 4.3, 5.3, Załącznika E zostały wprowadzone na etapie opracowywania PN-EN i nie są ujęte w niniejszej poprawce, dotyczy również Przedmowy oraz Podrozdziałów 1.6, 2.1.3, 2.4.2, Załącznika B, Załącznika D.3 ujętych częściowo. W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: Treść poprawki 1 Zmiany do Przedmowy Załącznik krajowy do EN , drugi akapit, dodać: 2.1.3(2) Pożar parametryczny;. zmienić 2.3 (2) na 2.3(2)P. usunąć: 2.4.2(3) Analiza elementu;. zmienić na (1). 2 Zmiana w 1.2 Powołania do EN 1996, zmienić: EN 1996 Design of masonry structures: Part 1.1: Common rules for reinforced and unreinforced masonry structures Part 2: Design, selection of materials and execution of masonry Part 3: Simplified and simple rules for masonry structures na: EN 1996 Design of masonry structures: Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures. 3 Zmiany w 1.6 Lista symboli, usunąć:

3 PN-EN :2010/AC: oraz: f b wytrzymałość charakterystyczna elementu murowego. h ef efektywna wysokość ściany. Lista symboli, zmienić definicję α następująco: stosunek przyłożonego do ściany obciążenia obliczeniowego do nośności obliczeniowej ściany. Poniżej symbolu t i jego definicji, dodać: ΔΘ 1 średni przyrost temperatury na powierzchni nienarażonej na działanie ognia ΔΘ 2 maksymalny przyrost temperatury na powierzchni nienarażonej na działanie ognia, w dowolnym punkcie. 4 Zmiany w Akapit (2), drugie wyliczenie zmienić na poniższe: średni przyrost temperatury na powierzchni nienarażonej na działanie ognia będzie ograniczony do ΔΘ 1, a maksymalny przyrost temperatury na tej powierzchni w trakcie fazy zaniku nie przekroczy ΔΘ 2.. Akapit (2), dodać następującą UWAGĘ: UWAGA: Zalecanymi wartościami dla maksymalnego przyrostu temperatury w trakcie fazy zaniku są: ΔΘ 1 = 200 K i ΔΘ 1 = 240 K. Wybór wartości do stosowania w kraju można podać w Załączniku krajowym.. 5 Zmiana w Akapit (3), zmienić drugi akapit w UWADZE 1 następująco: Wartości częściowych współczynników do stosowania w kraju można podać w Załączniku krajowym do EN Zalecane wartości podano w EN Wybór wyrażeń (6.10) lub (6.10)a i (6.10)b można podać w Załączniku krajowym do EN Zmiana w 4.5 Akapit (1), zmienić tablice w Załączniku B na Tablice B.1 do B.6 w Załączniku B. 7 Zmiany w Załączniku B W pierwszej kolumnie Tablic B.1 do B.6, dodać w sześciu miejscach brutto w stanie suchym po gęstość. UWAGA 4, zmienić N.B.1 do N.B.5 następujaco: N.B.1 Mury z ceramicznych elementów murowych Ceramiczne elementy murowe zgodne z EN 771-1

4 4 PN-EN :2010/AC:2011

5 PN-EN :2010/AC:2011 5

6 6 PN-EN :2010/AC:2011 Tablica N.B.1.3 Mury z ceramicznych elementów murowych. Minimalna grubość nośnych jednowarstwowych ścian bez funkcji oddzielającej o długości 1,0 m (Kryterium R) z uwagi na wymagania odporności ogniowej

7 PN-EN :2010/AC:2011 7

8 8 PN-EN :2010/AC:2011

9 PN-EN :2010/AC:2011 9

10 10 PN-EN :2010/AC:2011

11 PN-EN :2010/AC:

12 12 PN-EN :2010/AC:2011

13 PN-EN :2010/AC:

14 14 PN-EN :2010/AC:2011 N.B.2 Mury z silikatowych elementów murowych Silikatowe elementy murowe zgodne z EN 771-2

15 PN-EN :2010/AC:

16 16 PN-EN :2010/AC:2011

17 PN-EN :2010/AC:

18 18 PN-EN :2010/AC:2011 Tablica N.B.2.4 Mury z silikatowych elementów murowych. Minimalna długość nośnych jednowarstwowych ścian bez funkcji oddzielającej o długości < 1,0 m (Kryterium R) z uwagi na wymagania odporności ogniowej

19 PN-EN :2010/AC: Tablica N.B.2.5 Mury z silikatowych elementów murowych. Minimalna grubość nośnych i nienośnych oddzielających jednowarstwowych i dwuwarstwowych ścian oddzielenia przeciwpożarowego (Kryteria REI-M i EI-M) z uwagi na wymagania odporności ogniowej

20 20 PN-EN :2010/AC:2011 Tablica N.B.2.6 Mury z silikatowych elementów murowych. Minimalna grubość każdej warstwy nośnych ścian szczelinowych oddzielających z jedną warstwą obciążoną (Kryteria REI) z uwagi na wymagania odporności ogniowej

21 PN-EN :2010/AC: N.B.3 Mury z elementów murowych z betonu zwykłego i lekkiego betonu kruszywowego Elementy murowe z betonu zwykłego i lekkiego betonu kruszywowego zgodne z EN Tablica N.B.3.1 Mury z elementów murowych z betonu zwykłego i lekkiego betonu kruszywowego. Minimalna grubość nienośnych ścian oddzielających (Kryterium EI) z uwagi na wymagania odporności ogniowej

22 22 PN-EN :2010/AC:2011 Tablica N.B.3.2 Mury z elementów murowych z betonu zwykłego i lekkiego betonu kruszywowego. Minimalna grubość nośnych jednowarstwowych ścian oddzielających (Kryteria REI) z uwagi na wymagania odporności ogniowej

23 PN-EN :2010/AC:

24 24 PN-EN :2010/AC:2011

25 PN-EN :2010/AC: Tablica N.B.3.4 Mury z z elementów murowych z betonu zwykłego i lekkiego betonu kruszywowego. Minimalna długość nośnych jednowarstwowych ścian bez funkcji oddzielającej o długości < 1,0 m (Kryterium R) z uwagi na wymagania odporności ogniowej

26 26 PN-EN :2010/AC:2011

27 PN-EN :2010/AC:

28 28 PN-EN :2010/AC:2011

29 PN-EN :2010/AC:

30 30 PN-EN :2010/AC:2011 Tablica N.B.3.6 Mury z elementów murowych z betonu zwykłego i lekkiego betonu kruszywowego. Minimalna grubość każdej warstwy nośnych ścian szczelinowych oddzielających z jedną warstwą obciążoną (Kryteria REI) z uwagi na wymagania odporności ogniowej

31 PN-EN :2010/AC: N.B.4 Mury z elementó murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego

32 32 PN-EN :2010/AC:2011 Tablica N.B.4.3 Mury z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Minimalna grubość nośnych jednowarstwowych ścian bez funkcji oddzielającej o długości 1,0 m (Kryterium R) z uwagi na wymagania odporności ogniowej

33 PN-EN :2010/AC:

34 34 PN-EN :2010/AC:2011 Tablica N.B.4.5 Mury z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Minimalna grubość nośnych i nienośnych oddzielających jednowarstwowych i dwuwarstwowych ścian oddzielenia przeciwpożarowego (Kryteria REI-M i EI-M) z uwagi na wymagania odporności ogniowej N.B.5 Mury z elementów murowych z kamienia sztucznego Elementy murowe z kamienia sztucznego zgodne z EN

35 PN-EN :2010/AC: Tablica N.B.5.1 Mury z elementów murowych z kamienia sztucznego. Minimalna grubość nienośnych ścian oddzielających (Kryteria EI) z uwagi na wymagania odporności ogniowej KONIEC UWAG.

36 36 PN-EN :2010/AC: Zmiana w C.1 Akapit (2), zmienić gęstość objętościowa na gęstość brutto w stanie suchym w pięciu miejscach. 9 Zmiany w C.2 Akapit (2), zmienić wzór (C1) na następujący N Ed N Rd,fiθ2. Akapit (3), zmienić wzór (C2) na następujący N Rd,fiθ2 = Φ(f dθ1 A θ1 + f dθ2 A θ2 ). Akapit (4), poniżej wzoru (C3b) dodać nową definicję: θ 2 temperatura w C, powyżej której wytrzymałość materiału ulega zmniejszeniu;. Akapit (4), definicje, zmienić 20 C na t Fr. Akapit (4), Rysunek C.3, tytuły Rysunków C.3(a) do C.3(g), zmienić gęstość objętościowa na gęstość brutto w stanie suchym. 10 Zmiany w D.3 Rysunek D.1(d), zmienić na poniższy:.

37 PN-EN :2010/AC: Rysunek D.1(d), objaśnienia, w definicji ρ, zmienić gęstość na gęstość brutto w stanie suchym. Rysunek D.2(a), zmienić tytuł na: Wartości obliczeniowe odkształceń termicznych ε T ceramicznych elementów murowych (grupa 1) o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie N/mm 2 i gęstości brutto w stanie suchym kg/m 3. Rysunek D.2.(b), zmienić D.2. na D.2. Rysunek D.2(b), zmienić tytuł na: Wartości obliczeniowe temperatury w zależności od wykresów naprężenie- -odkształcenie dla ceramicznych elementów murowych (grupa 1) o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie N/mm 2 i gęstości brutto w stanie suchym kg/m 3. Rysunek D.2(c), zmienić tytuł na: Wartości obliczeniowe odkształceń termicznych ε T silikatowych elementów murowych (pełnych) o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie N/mm 2 i gęstości brutto w stanie suchym kg/m 3. Rysunek D.2(d), zmienić tytuł na: Wartości obliczeniowe temperatury w zależności od wykresów naprężenie- -odkształcenie dla silikatowych elementów murowych (pełnych) o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie N/mm 2 i gęstości brutto w stanie suchym kg/m 3. Rysunek D.2(e), zmienić tytuł na: Wartości obliczeniowe odkształceń termicznych ε T elementów murowych z kruszywowego betonu lekkiego (pumeksowego) o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie 4 6 N/mm 2 i gęstości brutto w stanie suchym kg/m 3. Rysunek D.2(f), zmienić tytuł na: Wartości obliczeniowe temperatury w zależności od wykresów naprężenie- -odkształcenie dla elementów murowych z kruszywowego betonu lekkiego (pumeksowego) o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie 4 6 N/mm 2 i gęstości brutto w stanie suchym kg/m 3. Rysunek D.2(f), zmienić rysunek na poniższy:.

38 38 PN-EN :2010/AC:2011 Pomiędzy Rysunkiem D.2(f) a objaśnieniami dodać dwa poniższe rysunki: Rysunek D.2(g): Wartości obliczeniowe odkształceń termicznych ε T elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie 4 6 N/mm 2 i gęstości brutto w stanie suchym kg/m 3

39 PN-EN :2010/AC: Rysunek D.2(h): Wartości obliczeniowe temperatury w zależności od wykresów naprężenie-odkształcenie dla elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie 4 6 N/mm 2 i gęstości brutto w stanie suchym kg/m 3 ˮ.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.20 PN-EN 1995-1-2:2008/AC grudzień 2009 Wprowadza EN 1995-1-2:2004/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.40 PN-EN 1992-1-1:2008/AC marzec 2011 Wprowadza EN 1992-1-1:2004/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2004/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2004/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 91.010.30; 91.080.01 PN-EN 1991-1-1:2004/AC kwiecień 2009 Wprowadza EN 1991-1-1:2002/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1991-1-1:2004

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 3-1: Wieże, maszty i kominy Wieże i maszty

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 3-1: Wieże, maszty i kominy Wieże i maszty POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.10 PN-EN 1993-3-1:2008/AC wrzesień 2009 Wprowadza EN 1993-3-1:2006/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.10 PN-EN 1993-1-3:2008/AC grudzień 2009 Wprowadza EN 1993-1-3:2006/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30 PN-EN 1991-1-7:2008/AC kwiecień 2010 Wprowadza EN 1991-1-7:2006/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-7: Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO :2007/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO :2007/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.120.10; 91.060.50 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC grudzień 2010 Wprowadza EN ISO 10077-1:2006/AC:2009, IDT ISO 10077-1:2006/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 2: Obciążenia ruchome mostów

Dotyczy PN-EN :2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 2: Obciążenia ruchome mostów POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 93.040 PN-EN 1991-2:2007/AC kwiecień 2010 Wprowadza EN 1991-2:2003/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 2: Obciążenia

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1340:2004/AC. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. Dotyczy PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.

PN-EN 1340:2004/AC. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. Dotyczy PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 93.080.20 PN-EN 1340:2004/AC październik 2007 Wprowadza EN 1340:2003/AC:2006, IDT Dotyczy PN-EN 1340:2004 Krawężniki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KDWU-15-8092-MKI-MBA 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego MKI MBA 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Łączniki metalowe do mocowania warstwy izolacyjnej

Bardziej szczegółowo

PN-EN 13163:2004/AC. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

PN-EN 13163:2004/AC. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 91.100.60 PN-EN 13163:2004/AC marzec 2006 Wprowadza EN 13163:2001/AC:2005, IDT Dotyczy PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30 PN-EN 1991-1-4:2008/AC listopad 2009 Wprowadza EN 1991-1-4:2005/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 27 września 2018 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 27 września 2018 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 27 września 2018 r. Lp. numer EN EN tytuł EN uznanie wersja angielska PN-EN tłumaczenie wersja polska nr PN-EN tytuł PN-EN nr PN-EN tytuł PN-EN NA

Bardziej szczegółowo

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 8 czerwca 2016 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 8 czerwca 2016 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 8 czerwca 2016 r. Lp. numer EN EN tytuł EN uznanie wersja angielska PN-EN tłumaczenie wersja polska nr PN-EN tytuł PN-EN nr PN-EN tytuł PN-EN NA 1)

Bardziej szczegółowo

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Lp. numer EN EN tytuł EN uznanie wersja angielska PN-EN tłumaczenie wersja polska nr PN-EN tytuł PN-EN nr PN-EN tytuł PN-EN NA

Bardziej szczegółowo

Ocena zmian wytrzymałości na ściskanie trzech grup elementów murowych w zależności od stopnia ich zawilgocenia

Ocena zmian wytrzymałości na ściskanie trzech grup elementów murowych w zależności od stopnia ich zawilgocenia Ocena zmian wytrzymałości na ściskanie trzech grup elementów murowych w zależności od stopnia ich zawilgocenia dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej 1. Wprowadzenie Badania wpływu zawilgocenia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Techniczna System 3E S.A. Nr RT 2019/07/30

Rekomendacja Techniczna System 3E S.A. Nr RT 2019/07/30 Rekomendacja Techniczna System 3E S.A. Nr RT 2019/07/30 Nazwa Wyrobu Elementy murowe z betonu kruszywowego do ścian nośnych, słupów oraz ścian działowych Producent: System 3E S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PN-EN 14023:2011/Ap1. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami ICS

PN-EN 14023:2011/Ap1. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami ICS POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 93.080.20 PN-EN 14023:2011/Ap1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami Copyright by PKN, Warszawa 2014 nr ref. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy SOLBET

Beton komórkowy SOLBET Beton komórkowy SOLBET Podstawowe informacje techniczne / wytrzymałość na ściskanie Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] [kg/m 3 ] SS - Solec Kujawski SP - 400 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 700

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIAN MUROWYCH

ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIAN MUROWYCH KRZYSZTOF CHUDYBA, PIOTR MATYSEK * ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIAN MUROWYCH fire resistance of masonry walls Streszczenie Abstract W artykule przedstawiono zagadnienie określania odporności ogniowej ścian murowych.

Bardziej szczegółowo

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (oryg.) - - Eurokod 1: Oddziaływania. na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne -

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (oryg.) - - Eurokod 1: Oddziaływania. na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - EUROKODY wprowadza do zbioru Polskich Norm stan prac na 7 czerwca 2010 r Lp Eurokod EN PN-EN Uwagi numer EN tytuł EN uzna tłumacze NA *) 1/1 Eurokod EN 1990:2002 EN 1990:2002/ 2/2 EN 1990:2002/A1:2005

Bardziej szczegółowo

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (oryg.) - - Eurokod 1: Oddziaływania. na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne -

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. (oryg.) - - Eurokod 1: Oddziaływania. na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan prac na 4 listopada 2011 r Lp Eurokod EN PN-EN 1/1 Eurokod EN 1990:2002 EN 1990:2002/ EN 1990:2002/ A1:2005 2/1 Eurokod 1 EN 1991-1-1:2002 EN 1991-1-1:2002/

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 91.100.30; 93.030 PN-EN 1917:2004/AC kwiecień 2009 Wprowadza EN 1917:2002/AC:2008, IDT Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki

Bardziej szczegółowo

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.100.50; 93.080.20 PN-EN 13808:2013-10/Ap1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych Copyright by PKN, Warszawa 2014 nr ref. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy SOLBET

Beton komórkowy SOLBET Beton komórkowy SOLBET Podstawowe informacje techniczne / wytrzymałość na ściskanie [kg/m 3 ] SS - Solec Kujawski Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] SP - 400 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 700

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

Płyty ścienne wielkoformatowe

Płyty ścienne wielkoformatowe Energooszczędny system budowlany Płyty ścienne wielkoformatowe TERMALICA SPRINT ZBROJONE PŁYTY Z BETONU KOMÓRKOWEGO PRZEZNACZONE DO WZNOSZENIA ŚCIAN W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH I KOMERCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC. Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC. Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 91.010.30; 93.020 PN-EN 1997-1:2008/AC czerwiec 2009 Wprowadza EN 1997-1:2004/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1997-1:2008

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

Dotyczy PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 23.040.50; 93.030 PN-EN 1916:2005/AC kwiecień 2009 Wprowadza EN 1916:2002/AC:2008, IDT Dotyczy PN-EN 1916:2005 Rury

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-Eck

Schöck Isokorb typu K-Eck 1. Warstwa (składający się z dwóch części: 1 warstwy i 2 warstwy) Spis treści Strona Ułożenie elementów/wskazówki 62 Tabele nośności 63-64 Ułożenie zbrojenia Schöck Isokorb typu K20-Eck-CV30 65 Ułożenie

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN 877:2004/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN 877:2004/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 23.040.10; 23.040.40; 91.140.80 PN-EN 877:2004/AC kwiecień 2009 Wprowadza EN 877:1999/A1:2006/AC:2008, IDT Dotyczy PN-EN

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.130.10 PN-EN 62271-202:2014-12/AC1 Wprowadza IEC 62271-202:2014/AC1:2015, IDT Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część I. Wytrzymałość muru na ściskanie

Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część I. Wytrzymałość muru na ściskanie Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część I. muru Dr inż. Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Adam Piekarczyk, Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Część 1: Wymagania ogólne

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Część 1: Wymagania ogólne POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 19.080; 71.040.10 PN-EN 61010-1:2011/AC Wprowadza EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, IDT IEC 61010-1:2010/A1:2016/AC1:2019, IDT Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.130.10 PN-EN 62271-100:2009/AC Wprowadza EN 62271-100:2009/A2:2017/AC:2018-03, IDT IEC 62271-100:2008/A2:2017/AC1:2018, IDT Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN IEC : /AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN IEC : /AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 65.040.99 PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01/AC Wprowadza EN IEC 60335-2-76:2018/AC:2018-12, IDT IEC 60335-2-76:2018/AC1:2018, IDT Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego

Bardziej szczegółowo

Część 2 b Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian

Część 2 b Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów Część 2 b Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian 1 Rysy w miejscach koncentracji naprężeń Strefa podokienna trajektorie

Bardziej szczegółowo

BETON KOMÓRKOWY KATALOG PRODUKTÓW

BETON KOMÓRKOWY KATALOG PRODUKTÓW BETON KOMÓRKOWY KATALOG PRODUKTÓW Beton komórkowy Termobet Asortyment Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KEM-II Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PN-ISO 704:2012/Ap1. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. Działalność terminologiczna Zasady i metody ICS nr ref. PN-ISO 704:2012/Ap1:

PN-ISO 704:2012/Ap1. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. Działalność terminologiczna Zasady i metody ICS nr ref. PN-ISO 704:2012/Ap1: POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 01.020 PN-ISO 704:2012/Ap1 Działalność terminologiczna Zasady i metody Copyright by PKN, Warszawa 2014 nr ref. PN-ISO 704:2012/Ap1:2014-03 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014 UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014 CIEK WODNY - GLADIO Ciek wodny trójkątny 50x50x20 cm Ciek wodny duży 60x50x15 cm ELEMENT ZLOKALIZOWANY POZA JEZDNIĄ LUB CHODNIKIEM SŁUŻĄCY DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

BUDUJ z łatwością. Katalog produktów Systemu Budowy H+H. Innowacyjne rozwiązania Zaufany partner w biznesie Wysokiej jakości beton komórkowy

BUDUJ z łatwością. Katalog produktów Systemu Budowy H+H. Innowacyjne rozwiązania Zaufany partner w biznesie Wysokiej jakości beton komórkowy BUDUJ z łatwością Katalog produktów Systemu Budowy H+H Innowacyjne rozwiązania Zaufany partner w biznesie Wysokiej jakości beton komórkowy Build with ease Listopad 2016 SYSTEM BUDOWY H+H H+H Kształtki

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0132 z dnia 16 stycznia 2017 r. Techniczna. Część ogólna. Techniczna Jednostka Aprobująca, która wystawia Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0132 z dnia 16 stycznia 2017 r. Techniczna. Część ogólna. Techniczna Jednostka Aprobująca, która wystawia Europejską Ocenę Techniczną Deutsches Institut für Bautechnik Członek www.eota.eu Jednostka aprobująca wyroby budowlane i konstrukcji Bautechnisches Prüfamt Instytucja założona przez rządy federalne i krajów związkowych Upoważniona

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Poprawka do Normy Europejskiej EN 1344:2013/AC:2015 Clay pavers - Requirements and test methods ma status Poprawki do Polskiej Normy

Poprawka do Normy Europejskiej EN 1344:2013/AC:2015 Clay pavers - Requirements and test methods ma status Poprawki do Polskiej Normy POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 93.080.20 PN-EN 1344:2014-02/AC Wprowadza EN 1344:2013/AC:2015, IDT Ceramiczna kostka brukowa Wymagania i metody badań Poprawka do Normy Europejskiej EN 1344:2013/AC:2015

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BUDOWNICTWA Z BETONU KOMÓRKOWEGO H+H Poradnik dla projektanta

SYSTEM BUDOWNICTWA Z BETONU KOMÓRKOWEGO H+H Poradnik dla projektanta SYSTEM BUDOWNICTWA Z BETONU KOMÓRKOWEGO H+H Poradnik dla projektanta Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji jest zabronione. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN : /AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN : /AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 33.100.20 PN-EN 61000-6-5:2016-01/AC Wprowadza EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01, IDT IEC 61000-6-5:2015/AC1:2017, IDT Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 6-5: Normy

Bardziej szczegółowo

Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN 771-1

Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN 771-1 Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Zgodnie z PN-EN 771-1 wyroby ceramiczne podzielono na dwie grupy: elementy LD tj. elementy o gęstości brutto (objętościowej) w stanie suchym 1000 kg/m 3, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych Część 3: Filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa

Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych Część 3: Filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 31.160 PN-EN 60939-3:2015-12/AC Wprowadza EN 60939-3:2015/AC:2016-04, IDT IEC 60939-3:2015/AC1:2016, IDT Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych Część 3:

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ MURU NA ŚCINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ MURU NA ŚCINANIE Dr inż. Radosław JASIŃSKI Politechnika Śląska WYTRZYMAŁOŚĆ MURU NA ŚCINANIE 1. Wprowadzenie W roku 2009 na łamach miesięcznika Materiały Budowlane w numerach 4/2009, 5/2009 i 6/2009 podjęto tematykę obliczania

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY: W zgodzie z naturą. Zalety naszych materiałów: Wymiary bloczków i płytek produkowanych w SOLBET-STALOWA WOLA S.A.

OFERUJEMY: W zgodzie z naturą. Zalety naszych materiałów: Wymiary bloczków i płytek produkowanych w SOLBET-STALOWA WOLA S.A. ELEMENTY MUROWE Z BETONU KOMÓRKOWEGO Szanowni Państwo Jeśli myślicie o zakupie materiałów budowlanych to zapraszamy do naszej firmy, gdzie połączono lat doświadczeń z intensywną modernizacją. W trosce

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Uproszczona ocena nośności ogniowej elementów stalowych wg PN-EN Opracował: mgr inż. Łukasz POLUS

Uproszczona ocena nośności ogniowej elementów stalowych wg PN-EN Opracował: mgr inż. Łukasz POLUS Uproszczona ocena nośności ogniowej elementów stalowych wg PN-EN 1993-1- Opracował: mgr inż. Łukasz POLUS Plan prezentacji Wprowadzenie Uproszczona ocena nośności ogniowej elementów stalowych Przykłady

Bardziej szczegółowo

IEC 62110:2009/AC1:2015

IEC 62110:2009/AC1:2015 POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 17.22.2 PN-EN 6211:21/AC1 Wprowadza 6211:29/AC1:215, IDT Poziomy pola elektrycznego i magnetycznego wytwarzanego przez systemy energetyczne prądu zmiennego Procedury pomiaru

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, Warszawa tel.: ; NIP: ; KRS:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, Warszawa tel.: ; NIP: ; KRS: Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa tel.: 22 825 04 71; NIP: 525 000 93 58; KRS: 0000158785 ITB-KOT-2018/0438 wydanie 1 3/39 1. OPIS TECHNICZNY WYROBU Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1

PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1 POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 93.020 PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1 listopad 2012 Dotyczy PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 1: Oznaczanie i opis Copyright

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 70 33-CPR-M 00-/07.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 70. Numer typu, partii lub serii bądź

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 15 3 marca 2015 Member of Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011 and member of EOTA (European Organization for Technical Assessment)

Bardziej szczegółowo

Ytong Panel. System do szybkiej budowy

Ytong Panel. System do szybkiej budowy System do szybkiej budowy Skraca czas budowy ścian działowych o nawet 75% to system wielkowymiarowych płyt z betonu komórkowego do wznoszenia ścian działowych. Wysokość elementów każdorazowo dostosowana

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane z przewodem urządzenia sterownicze i zabezpieczające do ładowania w trybie 2 pojazdów elektrycznych (IC-CPD)

Zintegrowane z przewodem urządzenia sterownicze i zabezpieczające do ładowania w trybie 2 pojazdów elektrycznych (IC-CPD) POPRWK do POLKEJ NORMY C 29.120.50; 43.120 PN-EN 62752:2016-12/C Wprowadza EN 62752:2016/C:2019-03, T EC 62752:2016/C1:2019, T Zintegrowane z przewodem urządzenia sterownicze i zabezpieczające do ładowania

Bardziej szczegółowo

Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.30 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Bardziej szczegółowo

Podkręć tempo budowy. System do szybkiej budowy. Dlaczego warto budować w systemie Ytong Panel

Podkręć tempo budowy. System do szybkiej budowy. Dlaczego warto budować w systemie Ytong Panel Dlaczego warto budować w systemie Wybór systemu pozwala na uzyskanie oszczędności w wielu aspektach budowy dzięki skróceniu czasu jej realizacji: mniejsza liczba potrzebnych pracowników, obniżenie kosztów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów

Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów Seminarium szkoleniowe, Warszawa 10.12.2014

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności nr 1/2011

Deklaracja Zgodności nr 1/2011 Deklaracja Zgodności nr 1/2011 klasy gęstości 450, kategorii I. Wytrzymałość na ściskanie: średnia (pionowo do podstawy, ścinanie graniastosłupa) - 1,9 N/mm² Stałość wymiarów: zmiana wilgotności: (skurcz)

Bardziej szczegółowo

MNIEJ WARSTW -LEPSZA IZOLACJA. Ściana jednowarstwowa. Ytong Energo+ energooszczędność. oddychająca ściana. twarda powierzchnia

MNIEJ WARSTW -LEPSZA IZOLACJA. Ściana jednowarstwowa. Ytong Energo+ energooszczędność. oddychająca ściana. twarda powierzchnia MNIEJ WARSTW -LEPSZA IZOLACJA energooszczędność oddychająca ściana twarda powierzchnia Ściana jednowarstwowa , ciepły i zdrowy dom to najcieplejszy materiał do wznoszenia energooszczędnych domów. To nowoczesna

Bardziej szczegółowo

FERMACELL Firepanel A1. Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej

FERMACELL Firepanel A1. Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej Firepanel A1 Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej Firepanel A1 nowa płyta przeciwpożarowa firmy Płyta przeciwpożarowa Firepanel A1 prezentuje nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej dla konstrukcji szkieletowych.

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych 58 Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu doskonale nadają się następujące masy ogniochronne

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Załącznik A Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 102 ds. Podstaw

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE. dr inż. Monika Siewczyńska

KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE. dr inż. Monika Siewczyńska KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE dr inż. Monika Siewczyńska Odkształcalność współczesne mury mają mniejszą odkształcalność niż mury zabytkowe mury zabytkowe na zaprawie wapiennej mają do 5 razy większą odkształcalność

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe www.paech.pl Wytrzymałość prefabrykowanych ścian żelbetowych 2013 Elementy prefabrykowane wykonywane są z betonu C25/30, charakteryzującego się wysokimi parametrami. Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8092/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD.  WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w budownictwie powszechnym. Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Murowane ściany - z czego budować?

Murowane ściany - z czego budować? Murowane ściany - z czego budować? Rozpoczynając budowę inwestorzy często stają przed wyborem: z jakiego materiału wznosić mury budynku? Mimo, że materiał ten nie decyduje w dużej mierze o koszcie całej

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 9 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska Z uwagi na parametry geometryczne rozróżnia się cztery grupy elementów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. Nr 1/Perfect/2017/2

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. Nr 1/Perfect/2017/2 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/Perfect/2017/2 Wg Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Podkreśl prawidłową odpowiedź

Podkreśl prawidłową odpowiedź TEST z przedmiotu: Zakres: Czas trwania egzaminu: Punktacja: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH projektowanie konstrukcyjne obciążenia budowli, konstrukcje drewniane 40minut 0pkt.- Odpowiedź nieprawidłowa lub brak

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-8: Projektowanie węzłów

Dotyczy PN-EN :2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-8: Projektowanie węzłów POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 9.00.30; 9.080.0 PN-EN 993--8:2006/AC wrzesień 2009 Wprowadza EN 993--8:2005/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 993--8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część -8:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Łącznik do konstrukcji zespolonych Hilti HVB z gwoździem do blachy profilowanej X-ENP-21

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE MUROWE WG EUROKODU 6. dr inż. Monika Siewczyńska Politechnika Poznańska

KONSTRUKCJE MUROWE WG EUROKODU 6. dr inż. Monika Siewczyńska Politechnika Poznańska KONSTRUKCJE MUROWE WG EUROKODU 6 dr inż. Monika Siewczyńska Politechnika Poznańska Obowiązujący komplet norm Polskie wersje Eurokodu 6 PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych, w tym: PN-EN 1996-1-1

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN : /AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN : /AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.140.10 PN-EN 15316-4-:017-06/AC Wprowadza EN 15316-4-:017/AC:017, IDT Charakterystyka energetyczna budynków Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację

Bardziej szczegółowo

Designated according. to Article 29 of. and member of EOTA. Technical Assessment) Draft

Designated according. to Article 29 of. and member of EOTA. Technical Assessment) Draft Member of www.eota.eu Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011 and member of EOTA (European Organization for Technical Assessment) Europejska Ocena Techniczna Draft ETA-15/0373

Bardziej szczegółowo

Ściany działowe GIPS

Ściany działowe GIPS Ściany działowe GIPS ŚCIANY DZIAŁOWE Ściany działowe Najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych są systemy ścian działowych. W ich budowie wykorzystuje się wszystkie rodzaje płyt NIDA.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr WR/WENT/LK1/05/201/1 Element murowy z betonu kruszywowego kategorii II, 200 x 250 x 25; pustak wentylacyjny LK1. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Długość: 200

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

Silka Tempo System do szybkiej budowy

Silka Tempo System do szybkiej budowy System do szybkiej budowy Dowiedz się więcej o systemie Silka infolinia: 801 122 227 www.ytong-silka.pl Skraca czas murowania o ponad 50% to system wielkowymiarowych, wapienno-piaskowych elementów murowych.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.)

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.) Lp. NUMER NORMY TYTUŁ NORMY 1 PN-EN 771-5:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 2 PN-EN 771-6:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część

Bardziej szczegółowo

EUROKODY. praktyczne komentarze. Skrypt 3 E01

EUROKODY. praktyczne komentarze. Skrypt 3 E01 BŁĘKITNE STRONY E01 EUROKODY praktyczne komentarze Niniejszy skrypt to kolejne opracowanie w cyklu publikacji na temat podstaw projektowania konstrukcji budowlanych według aktualnie obowiązujących norm

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo