Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015"

Transkrypt

1 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015 Rzeszów, styczeń 2016 r. 1

2 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. XII r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet (51,5% ogółu bezrobotnych). W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych ogółem wzrosła o osób (tj. 2,8%). W porównaniu do analogicznego stanu w 2014 r. (31. XII r ), który to stan przyjmujemy za 100%, tj. N= =100%. W końcu grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych była niższa o osób, co stanowiło o 10,4% mniej niż wg stanu na koniec XII r. TABELA 1. ZMIANY LICZBY BEZROBOTNYCH WEDŁUG POWIATÓW W OKRESIE GRUDNIA 2015 r. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC LISTOPADA 2015 r. POWIATY LICZBA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STANÓW LISTOPADA 2015 r. NA KONIEC: GRUDNIA 2015 r. WZROST LUB SPADEK W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA kol. 3 2 WZROST LUB SPADEK W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA kol. 4 : 2 STOPA BEZROBOCIA 1 WG STANU NA KONIEC LISTOPADA 2015 r. /liczba/ /w %/ BIESZCZADZKI ,1 18,7 BRZOZOWSKI ,6 20,2 DĘBICKI ,1 10,8 JAROSŁAWSKI ,1 15,7 JASIELSKI ,1 14,7 KOLBUSZOWSKI ,8 12,7 KROŚNIEŃSKI ,3 13,7 LESKI ,5 19,9 LEŻAJSKI ,6 16,9 LUBACZOWSKI ,9 13,3 ŁAŃCUCKI ,3 14,6 MIELECKI ,1 10,7 NIŻAŃSKI ,5 19,4 PRZEMYSKI ,8 16,9 PRZEWORSKI ,8 16,3 ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI ,6 16,8 RZESZOWSKI ,4 12,9 SANOCKI ,9 9,7 STALOWOWOLSKI ,1 9,8 STRZYŻOWSKI ,6 19,6 TARNOBRZESKI ,5 10,9 1 Dane zawarte w kolumnie nr 6 dotyczą stopy bezrobocia rejestrowanego, która jest obliczana przez GUS dla kraju, województw i powiatów. Poszczególne wartości procentowe stopy bezrobocia rejestrowanego nie są porównywalne z wynikami badania BAEL lub danymi Europejskiego Biura Statystycznego EUROSTAT dotyczącymi tego wskaźnika. 2

3 KROSNO ,5 5,8 PRZEMYŚL ,1 14,8 RZESZÓW ,1 7,1 TARNOBRZEG ,5 12,7 WOJEWÓDZTWO ,8 12,9 Źródło: Dane na podstawie sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01. W okresie XII r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano napływ bezrobotnych na poziomie osób, w tym po raz pierwszy zarejestrowało się bezrobotnych (w okresie XI r , w tym po raz pierwszy). W strukturze napływu bezrobotnych do powiatowych urzędów pracy przeważają zarejestrowani w statystykach PUP więcej niż jeden raz. Osoby rejestrujące się w ewidencji powiatowych urzędów pracy już po raz kolejny 2 to bezrobotnych, co stanowiło 90,2% ogółu napływu (w XI r osób, co stanowiło 85,8% ogólnej liczby bezrobotnych będących w statystykach powiatowych urzędów pracy w okresie m-ca sprawozdawczego). Osoby bezrobotne rejestrujące się w PUP spełniają obligatoryjne wymogi w zakresie rejestracji, zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie w grudniu 2015 r. odnotowano bezrobotnych, którzy podjęli pracę (w listopadzie 2015 r ). W analizowanym miesiącu sprawozdawczym odnotowano również (w listopadzie 2015 r ) wyrejestrowań z ewidencji, które dotyczyły innych powodów niż zatrudnienie. Szczegółowe omówienie przyczyn zmian w poziomie bezrobocia rejestrowanego zawierają: pkt. XV osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych oraz pkt. XVII aktywne formy promocji zatrudnienia. II. STOPA BEZROBOCIA Istotnym wskaźnikiem opisującym przestrzenne zróżnicowane bezrobocia dla Polski i powiatów województwa podkarpackiego w stosunku do osób aktywnych zawodowo jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Udział bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo został zamieszczony wg województw (diagram 1) oraz 2 Przyjmując okres wystąpienia faktu rejestracji od 1990 roku, od którego istnieje oficjalny rejestr bezrobotnych prowadzony przez instytucje państwowe. 3

4 w podziale na powiaty województwa podkarpackiego (diagram 2). Dane dotyczą stanu na 30. XI r. DIAGRAM 1. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W POLSCE STAN NA 31. XI r. 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Polska 9,6 % 15,9 13,0 11,3 9,6 9,6 10,1 10,2 12,2 12,9 12,9 9,0 8,1 8,2 8,4 8,5 6, Lp województwa % lokata Lp województwa % lokata 1 wielkopolskie 6, lubuskie 10,2 9 2 śląskie 8, lubelskie 11, małopolskie 8, podlaskie 11, mazowieckie 8, świętokrzyskie 12, dolnośląskie 8, podkarpackie 12, pomorskie 9, kujawsko-pomorskie 12, opolskie 9, zachodniopomorskie 13, Polska 9, warmińsko-mazurskie 15, łódzkie 10,1 8 Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego pozostaje jednym z podstawowych wskaźników opisujących jego poziom, jednakże co warto zaznaczyć wartość tego wskaźnika zależy od szacunków ludności aktywnej zawodowo. Wskaźnik ten jest obliczany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie dla porównań pomiędzy jednostkami o podobnym obszarze terytorialnym powiatami lub województwami w kraju 3. 3 Dla porównania odpowiednich wartości dotyczących poziomu bezrobocia pomiędzy państwami członkowskim Unii Europejskiej stosowana jest tzw. zharmonizowana stopa bezrobocia publikowana przez Eurostat. Por. Maria Basta, Agata Cen- 4

5 W końcu listopada 2015 r. stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego wynosiła 12,9 % i była wyższa od stopy bezrobocia dla Polski (9,6 %) o 3,3 pkt. proc. Najwyższą wartość opisywanego wskaźnika odnotowano w powiatach: brzozowskim (20,2%), leskim (19,9%), strzyżowskim (19,6%), niżańskim (19,4%), bieszczadzkim (18,7%), przemyskim i leżajskim (po 16,9%). DIAGRAM 2. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM, STAN NA 31. XI r. 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,8 7,1 9,7 9,8 10,7 10,8 10,9 12,7 12,7 12,9 12,9 14,8 14,6 14,7 13,7 13,3 Województwo podkarpackie 12,9% 16,8 16,9 16,9 15,7 16,3 19,4 19,6 19,9 20,2 18, Lp powiaty 30. XI r. w % lokata Lp powiaty 30. XI r. w % lokata 1 Krosno 5, Przemyśl 14, Rzeszów 7, jarosławski 15, sanocki 9, przeworski 16, ropczyckosędziszowski 4 19 stalowowolski 9,8 16, mielecki 10, leżajski 16, dębicki 10, przemyski 16, tarnobrzeski 10, bieszczadzki 18, kolbuszowski 12, niżański 19, Tarnobrzeg 12, strzyżowski 19, rzeszowski 12, leski 19, woj. podkarpackie 12, brzozowski 20, lubaczowski 13, krośnieński 13, łańcucki 14, jasielski 14,7 13 Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo. drowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka, Bożenna Wiśniewska, Maria Elżbieta Zaremba, Agnieszka Zgierska, Teresa Żelazny Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Warszawa 2008 rok, s

6 Niską wartość stopy bezrobocia rejestrowanego GUS odnotowuje od dłuższego czasu w dwóch miastach na prawach powiatu Krośnie (5,8%) i Rzeszowie (7,1%). Niski poziom opisywanego wskaźnika wystąpił w granicach administracyjnych następujących powiatów: sanockiego (9,7%), stalowowolskiego (9,8%), i mieleckiego (10,7%). III. WSKAŹNIKI BADANIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI Podstawowe kategorie stosowane w BAEL (LFS) zostały przedstawione na diagramie nr 3. DIAGRAM 3. KATEGORIE BADANIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (1a) liczba ludności w wieku 15 lat i więcej (1) Ogólna liczba ludności (2) Ludność w wieku po- przedprodukcyjnym (3) Ludność w wieku produkcyjnym (4) Nieaktywni zawodowo (5) Aktywni zawodowo (6) Pracujący (7) Bezrobotni Ścisłe miary opisujące w sposób syntetyczny proporcje pomiędzy wybranymi kategoriami aktywności ekonomicznej ludności określone są mianem współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia. Współczynnik aktywności zawodowej określa udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej, ale może również dotyczyć udziału osób aktywnych zawodowo w liczbie ludności będącej w wieku produkcyjnym (wykres nr 1). Wskaźnik zatrudnienia jest to udział osób pracujących w ogólnej liczbie ludności będącej w wieku 15 lat i więcej. Może również dotyczyć udziału osób pracujących wśród ludności będącej w wieku produkcyjnym (wykres nr 2). Stopa bezrobocia jest to udział osób bezrobotnych w ludności aktywnej zawodowo (wykres nr 3). Stopa bezrobocia może dotyczyć udziału bezrobotnych w ludności aktywnej zawodowo będącej w wieku produkcyjnym (wykres nr 4). Na poniższych wykresach zaprezentowano wybrane wskaźniki wynikające z BAEL. 6

7 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0 74,5 74,0 73,5 73,0 72,5 72,0 71,5 71,0 70,5 70,0 69,5 69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 WYKRES 1. Współczynnik aktywności zawodowej dane średnioroczne, w proc. 76,4 73,9 73,3 76,6 75,0 72,8 72,5 73,0 72,9 72,7 72,1 72,1 72,0 71,7 70,5 71,7 67,9 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2016 r. Dotyczy wieku produkcyjnego 18-59/64 lat. 71,4 71,6 70,9 70,1 69,8 69,9 69,8 69,6 69,4 69,4 69,8 69,3 69,2 69,1 72,1 72,9 71,6 71,6 73,5 74,3 72,9 72,4 72, PODKARPACKIE * POLSKA Wykres nr 1 przedstawia stosunek liczby osób pracujących oraz bezrobotnych (tj. aktywnych zawodowo) do liczby ludności będącej w wieku produkcyjnym. Wykres nr 2 prezentuje poziom zatrudnienia definiowany przez udział osób pracujących w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym. 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 65,5 65,0 64,5 64,0 63,5 63,0 62,5 62,0 61,5 61,0 60,5 60,0 59,5 59,0 58,5 58,0 57,5 57,0 56,5 56,0 55,5 55,0 54,5 54,0 64,8 65,9 WYKRES 2. Wskaźnik zatrudnienia, dane średnioroczne, w proc. 63,7 63,9 64,3 65,5 64,9 64,6 61,0 61,8 59,9 60,2 58,2 58,9 59,4 57,9 57,1 56,9 57,1 56,1 56,1 55,7 55,9 62,3 59,5 64,9 62,3 63,8 65,0 63,8 65,7 65,4 65,0 64,6 62,8 62,3 62,4 62,0 62, PODKARPACKIE * POLSKA 67,5 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2016 r. Dotyczy przedziału wieku 18-59/64 lat. 7

8 IV. BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB MŁODYCH 4 Na wykresie nr 3 zamieszczono dane dotyczące stopy bezrobocia ogółem (w %) wynikające z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 5. WYKRES 3. Stopa bezrobocia wg BAEL /ogółem/, dane średnioroczne, w proc. 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 14,0 12,8 13,3 12,3 11,2 11,6 10,6 15,2 15,9 10,3 16,1 13,9 18,2 18,0 19,9 18,2 19,6 17,8 19,0 16,7 16,6 17,7 13,6 13,8 9,6 9,6 8,2 7,1 10,0 8,2 11,6 12,4 9,6 9,6 13,2 10,1 14,3 14, PODKARPACKIE * POLSKA 10,3 9,0 Podobną charakterystykę jak zmiany wartości analizowanego wskaźnika dla kategorii ogółem odnotowano w przypadku stopy bezrobocia BAEL obliczonej przez GUS dla osób w wieku produkcyjnym (wykres nr 4) 6. WYKRES 4. Stopa bezrobocia wg BAEL w wieku produkcyjnym /dane średnioroczne, w proc./ 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 20,4 20,1 19,1 19,3 19,4 18,9 18,7 18,1 16,9 17,6 17,4 16,0 16,5 15,3 14,0 14,1 14,3 14,2 13,8 12,6 12,8 12,2 11,0 11,6 10,6 10,1 10,9 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2016 r. 9,8 8,6 9,8 9,8 8,3 7,2 14,9 14,4 13,8 13,0 10,5 10,3 9, PODKARPACKIE * POLSKA 4 Jak wynika z danych gromadzonych w programie badań statystyki publicznej osoby bezrobotne do 30 roku życia obejmowały 34,4% ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w statystykach PUP według stanu na 31. XII roku. 5 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest w okresach kwartalnych przez GUS. Na wykresach nr 3 i 4 widać cykliczność zmian stopy bezrobocia. Źródło: GUS w Warszawie, Bank Danych Lokalnych, W-wa 2016 r. Dane średnioroczne, w okresie r. 6 GUS, Bank Danych Lokalnych, Warszawa 2016 r. Dane średnioroczne, porównanie r. 8

9 Współczynnik aktywności zawodowej osób 15 do 24 lat w województwie wynosił 30,4 %, a wskaźnik zatrudnienia 17,8 % 7. WYKRES 5. Współczynnik aktywności zawodowej lat /dane średnioroczne, w proc./ 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 41,6 40,5 39,7 39,0 38,2 37,2 37,8 37,8 37,5 35,7 32,5 34,7 34,0 35,4 35,6 32,7 34,4 33,9 33,5 34,2 27,7 PODKARPACKIE * Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2016 r. 33,0 33,1 33,8 34,6 33,5 33,6 33,3 33,9 30,9 30,7 30,0 29,3 29,3 29,5 29,8 30,4 28,7 28,5 28, POLSKA WYKRES 6. Wskaźnik zatrudnienia lat, dane średnioroczne, w proc. 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 28,7 27,9 28,6 27,3 25,1 25,8 24,0 20,9 25,9 19,0 24,6 19,9 22,1 18,1 20,0 19,6 20,0 17,5 15,9 17,2 20,9 15,9 24,0 25,8 22,7 22,5 19,1 27,4 26,8 26,4 19,6 19,9 24,9 24,7 24,2 25, PODKARPACKIE * POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2016 r. 18,6 17,5 17,2 17,8 V. BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB W WIEKU 50 PLUS Ponad 1 /5 bezrobotnych w PUP tj. 22,2% posiada więcej niż 50 lat 8. Jak wynika z danych BAEL stopa bezrobocia dla osób w wieku 55 lat i więcej wynosiła 7 Wymienione wartości procentowe dotyczą okresu 2014 r. i są wartościami średniorocznymi. Na wykresach 5 i 6 zamieszczono poszczególne wartości zestawione dla Polski i województwa podkarpackiego w przedziale wieku od 15 do 24 roku życia, w okresie r. 8 Dane bezrobocia rejestrowego dostępne w programie badań statystyki publicznej. 9

10 3,2 % 9. Współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób 50 i więcej lat to 33,3 %, a wskaźnik zatrudnienia 50 i więcej lat przyjął wartość 30,7 % 10. Na wykresach 7 i 8 zaprezentowano poszczególne wartości procentowe. WYKRES 7. Współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób 50 i więcej lat, /dane średnioroczne, w proc./ 44,0 43,5 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 42,1 42,5 41,7 39,0 31,3 32,7 34,7 33,7 34,7 32,7 30,5 30,3 30,5 30,6 29,3 29,4 29,5 29,0 28,9 29,1 29,1 34,0 29,6 36,3 32,7 31,8 31,2 31,9 31,5 30,0 30,7 36,7 36,8 33,6 34,0 36,5 35,8 34,2 34, PODKARPACKIE * POLSKA 33,3 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2016 r. WYKRES 8. Wskaźnik zatrudnienia w grupie osób 50 i więcej lat, dane średnioroczne, w proc. 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 41,2 41,4 41,2 28,6 28,5 28,8 28,8 38,6 30,1 33,0 31,8 32,3 31,4 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2016 r. 30,9 30,1 29,2 29,5 27,5 26,9 26,7 26,6 26,3 26,3 25,4 25,4 25,4 32,8 34,4 34,9 34,7 34,1 33,3 31,5 31,6 31,2 30,3 29,6 29, PODKARPACKIE * POLSKA 32,1 30,7 9 Dane o stopie bezrobocia dla osób będących w wieku 55 lat i więcej - I kwartał 2015 r. Wartość tego wskaźnika oznacza spadek do I kwartału 2014 roku o 1,8 %. Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w I kwartale 2015 r, US w Rzeszowie. czerwiec 2015 rok, s Dane dotyczą wartości średniorocznych dla Polski oraz województwa podkarpackiego. Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Lokalnych. 10

11 VI. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W GRUPIE KOBIET W końcu grudnia 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet. W stosunku do stanu z końca poprzedniego miesiąca /62 778/ liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 801 osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku tj. stanu na 31.XII r. /70 305/ liczba bezrobotnych kobiet była niższa o kobiet. TABELA 2. ZMIANY LICZBY BEZROBOTNYCH KOBIET WEDŁUG POWIATÓW W OKRESIE XII r. LICZBA BEZROBOTNYCH KOBIET WEDŁUG STANÓW NA: WZROST LUB SPADEK W STOSUNKU DO WZROST LUB SPADEK W STOSUNKU DO POWIATY POPRZEDNIEGO MIESIĄCA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA 30. XI r. 31. XII r. kol. 3 2 kol. 4:2 /liczba/ /%/ BIESZCZADZKI ,9 BRZOZOWSKI ,1 DĘBICKI ,7 JAROSŁAWSKI ,4 JASIELSKI ,0 KOLBUSZOWSKI ,2 KROŚNIEŃSKI ,3 LESKI ,5 LEŻAJSKI ,9 LUBACZOWSKI ,0 ŁAŃCUCKI ,0 MIELECKI ,4 NIŻAŃSKI ,2 PRZEMYSKI ,1 PRZEWORSKI ,2 ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI ,6 RZESZOWSKI ,8 SANOCKI ,0 STALOWOWOLSKI ,9 STRZYŻOWSKI ,0 TARNOBRZESKI ,2 KROSNO ,5 PRZEMYŚL ,7 RZESZÓW ,4 TARNOBRZEG ,3 WOJEWÓDZTWO ,3 Źródło: Na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS 01. Według stanu na 31. XII roku kobiety uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 10,4% wśród ogólnej liczby bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim 11

12 (w miesiącu poprzednim 6 657, tj. 10,6% ogółu bezrobotnych kobiet w ewidencji PUP). VII. OSOBY BEZROBOTNE POSIADAJĄCE PRAWO DO ZASIŁKU W okresie XII r. wśród ogólnej liczby bezrobotnych osób było uprawnionych do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych (w okresie XI r ). Na koniec analizowanego miesiąca uprawnieni do zasiłku stanowili 11,7% wśród ogólnej liczby zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w miesiącu wcześniejszym wartość ta wynosiła 11,4%). VIII. OSOBY BEZROBOTNE ZAMIESZKAŁE NA TERENACH WIEJSKICH W końcu XII r osób tj. 63,2% bezrobotnych (koniec XI. 2015r tj. 62,9% bezrobotnych) zarejestrowanych zostało w powiatowych urzędach pracy jako zamieszkałe na terenach wiejskich. Szczegółowe informacje dotyczące rejestrowanego poziomu bezrobocia na wsi w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego zawiera tabela nr POWIATY TABELA 3. OSOBY BEZROBOTNE 12 ZAMIESZKAŁE NA WSI. STAN NA 31. XII r. LICZBA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STANU NA 31. XII r. /ogółem/ w tym: LICZBA BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI ODSETEK ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH* kol. 3:2 /w %/ BIESZCZADZKI ,1 BRZOZOWSKI ,2 DĘBICKI ,1 JAROSŁAWSKI ,6 JASIELSKI ,5 KOLBUSZOWSKI ,7 11 Zgodnie z definicją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wybranych przesłanek dotyczących możliwości rejestracji w powiatowym urzędzie pracy dot. wymogów ustawowych osoba bezrobotna 1) nie może być posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 23 IV 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.nr16, poz.93, z późn.zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub 2) bezrobotny nie może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o pow. użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe oraz nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa GUS na podst. przepisów o podatku rolnym, lub 3) bezrobotny nie może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie. 12 Dane obejmują osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w województwa podkarpackiego. 12

13 KROŚNIEŃSKI ,0 LESKI ,0 LEŻAJSKI ,8 LUBACZOWSKI ,0 ŁAŃCUCKI ,8 MIELECKI ,6 NIŻAŃSKI ,0 PRZEMYSKI ,0 PRZEWORSKI ,8 ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI ,7 RZESZOWSKI ,2 SANOCKI ,8 STALOWOWOLSKI ,3 STRZYŻOWSKI ,9 TARNOBRZESKI ,5 M. KROSNO ,0 M. PRZEMYŚL ,0 M. RZESZÓW ,0 M. TARNOBRZEG ,0 WOJEWÓDZTWO ,2 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01, XII r. * W powiecie przemyskim za wyjątkiem Przemyśla, wyłączonego na prawach powiatu grodzkiego brak jest innych miast nie należących od powiatu ziemskiego i równocześnie zmniejszających liczbę bezrobotnych odnotowaną w powiecie ziemskim przemyskim. Z tej przyczyny liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w powiecie przemyskim wynosi 100 %, co stanowi pewną specyfikę. W pozostałych powiatach ziemskich liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi jest zróżnicowana. Można ją określić przez minimum i maksimum. Wyniki zawierały się w przedziale procentowym od 41,3% - wartość najniższa w badanym zbiorze dla powiatu stalowowolskiego oraz dla powiatu brzozowskiego odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniósł 91,2% bezrobotnych ogółem wartość najwyższa w analizowanym zbiorze danych. Dane dotyczą bezrobotnych zarejestrowanych w PUP woj. podkarpackiego. Poszczególne wartości udziałów procentowych zawarte w kolumnie nr 4 zostały zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami przyjętymi dla odsetek. IX. BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat 30,2%. Znaczny udział bezrobotnych przypada również na przedziały od 35 do 44 lat 21,2% i 45 do 54 lat 18,0%. Osoby młode (tj. od 18 do 34 lat) stanowiły łącznie 47,9% ogółu osób bezrobotnych. Wśród bezrobotnych kobiet osoby w wieku 25 do 34 lat stanowiły 34,3%, a w wieku 35 do 44 lat (23,1%) oraz 45 do 54 lat (17,5%). Bezrobotne kobiety od 18 do 34 lat stanowiły łącznie 51,3% ogółu bezrobotnych kobiet. Dane na temat osób w wieku 50+ zostały zawarte w tabeli nr Opis sytuacji osób bezrobotnych będących w wieku 50+ zawiera również rozdział V. 13

14 WIEK W LATACH TABELA 4. BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU. STAN NA 31. XII r. BEZROBOTNI OGÓŁEM % BEZROBOTNYCH OGÓŁEM* w tym: KOBIETY % KOBIET* ,7% ,0% ,2% ,3% ,2% ,1% ,0% ,5% ,1% ,3% 60 I WIĘCEJ ,8% 555 0,9% OGÓŁEM ,0% ,0% Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 załącznik 1 bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec IV kwartału 2015 r. X. BEZROBOTNI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy według stanu na 31. XII r. znaczny odsetek odnotowano w grupie osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) i następnie policealne i średnie zawodowe (25,5%). Wykształcenie gimnazjalne i poniżej posiadało 20,1% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Wykształceniem wyższym legitymowało się 14,2% ogółu osób bezrobotnych w PUP. TABELA 5. BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA. STAN NA 31. XII r. POZIOMY WYKSZTAŁCENIA BEZROBOTNI OGÓŁEM % BEZROBOTNYCH OGÓŁEM* w tym: KOBIETY % KOBIET* WYŻSZE ,2% ,3% POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE ,5% ,0% ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,4% ,1% ZASADNICZE ZAWODOWE ,7% ,9% GIMNAZJALNE I PONIŻEJ ,1% ,8% OGÓŁEM ,0% ,0% Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 załącznik 1 bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec IV kwartału 2015 r. Wśród kobiet zarejestrowanych w PUP najliczniejszą zbiorowość stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 29,0%. Mniej niż ¼ bezrobotnych kobiet tj. 23,9% posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe. Więcej niż w ogólnej grupie osób bezrobotnych tj. 19,3% bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie wyższe. Najmniejszy udział według wykształcenia posiadały bezrobotne kobiety pozostające w rejestrze bezrobotnych PUP po ukończeniu wykształcenia średniego 14

15 ogólnokształcącego tj. 13,1%. Analizując rozkład według płci dla wykształcenia średniego ogólnokształcącego (tj. n=12 875=100%) większość tj. 64,7 % obejmowały kobiety, a 35,3 % stanowili mężczyźni. Warto nadmienić, że ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej nie wiąże się ze wzrostem szans na rynku pracy na zatrudnienie. Może jednak stanowić istotną podstawę dla kontynuacji nauki na studiach wyższych lub w zdobywaniu umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. XI. BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY W końcu XII r. wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 19,8% nie posiadało jeszcze dotychczas żadnego udokumentowanego stażu pracy, a 22,2% stanowiły osoby posiadające staż pracy od 1 roku do 5 lat. Bezrobotni ze stażem pracy do 1 roku stanowili 18,7%. Łącznie 60,7% bezrobotnych to osoby bez doświadczenia zawodowego lub posiadające krótki staż pracy (do 5 lat). Wśród bezrobotnych kobiet brakiem stażu pracy legitymowało się 22,5%, stażem od 1 roku do 5 lat 22,3% oraz do 1 roku 20,4%, co razem stanowiło 65,2% ogółu bezrobotnych kobiet. TABELA 6. BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY. STAN NA 31. XII r. % BEZROBOTNI w tym: BEZROBOTNYCH OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM* STAŻ PRACY W LATACH % KOBIET* DO 1 ROKU ,7% ,4% OD ,2% ,3% OD ,8% ,7% OD ,0% ,5% OD ,5% ,1% 30 I WIĘCEJ ,0% 960 1,5% BEZ STAŻU PRACY ,8% ,5% OGÓŁEM ,0% ,0% Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 załącznik 1 bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec IV kwartału 2015 r. XII. BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY Na koniec XII r. bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowili łącznie 44,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (z tego 28,9% pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy). W grupie bezrobotnych kobiet odpowiednio 49,2% (z tego 33,0% powyżej 24 miesięcy). 15

16 TABELA 7. BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY. STAN NA 31. XII r. CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY W MIESIĄCACH BEZROBOTNI OGÓŁEM % BEZROBOTNYCH OGÓŁEM * w tym: KOBIETY % KOBIET * DO ,6% ,4% OD 1 DO ,9% ,6% OD 3 DO ,6% ,7% OD 6 DO ,5% ,1% OD 12 DO ,5% ,2% POWYŻEJ ,9% ,0% OGÓŁEM ,0% ,0% Źródło: Ibidem. * - Odsetki nie zawsze sumują się do 100,0 z powodu zastosowania elektronicznej metody obliczania. Możliwe różnice zawierają się w przedziale od 0,1 do 0,2 %. XIII. BEZROBOTNI POZOSTAJĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Lp. Odsetek osób bezrobotnych zarejestrowanych w statystykach PUP jako posiadający status w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy według stanu na 31. XII r. zawiera tabela nr 8. TABELA 8. BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY. STAN NA 31. XII r. 14 WYSZCZEGÓLNIENIE (osoby bezrobotne, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy) LICZBA BEZRO- -BOTNYCH (ogółem) %* Kobiety %** Mężczyźni %** BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W PUP 1 DO 30 ROKU ŻYCIA , , ,0 --- W TYM BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA , , ,0 2 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI , , ,2 3 POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA , , ,5 4 KORZYSTAJACE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,0 5 POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 6 ROKU ŻYCIA , , ,5 6 POSIADAJĄCY CO NAMNIEJ JEDNO DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO 18 ROKU ŻYCIA 154 0,1 88 0,1 66 0,1 14 Odsetki z kolumn 5 i 7 nie zawsze sumują się do ogółem dla danej kategorii statystycznej, z powodu zastosowania elektronicznej metody obliczania. Dopuszczalne różnice to przedział od 0,1 do 0,2 %. 15 W sprawozdawczości rynku pracy przyjmuje się dwie definicje bezrobotnych długoterminowo. Pierwsza wynika z założeń przyjętych dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, gdzie długotrwale bezrobotni stanowią jedną z grup pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres łącznie ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy). Ta grupa bezrobotnych jest wymieniona w tabeli pt. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Liczba wynikająca z załącznika nr1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy jest zamieszczona w niniejszej informacji raz na kwartał w tabeli Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy i dotyczy ilości bezrobotnych długotrwale wynikającej ww. załącznika, który jest statystycznym opisem struktury bezrobotnych długoterminowo w PUP według stanu na ostatni dzień danego kwartału. W drugiej definicji bezrobotny długoterminowo pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy od momentu ostatniej w nim rejestracji. Dane dotyczą stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Bezrobotni długoterminowi pozostają bez zatrudnienia w okresie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy i powyżej 24 miesięcy. Czas ten jest zaokrąglany do pełnych miesięcy. 16

17 7 BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI , , ,4 Źródło: Sprawozdanie MPiPS 01 o rynku pracy, grudzień 2015 r. * Dane dotyczące udziału ogółu osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. ** Dane dotyczące udziału bezrobotnych kobiet oraz mężczyzn będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy obliczone zostały również w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Długotrwale bezrobotni (tj. przez okres 12 miesięcy i dłuższy) stanowili 60,5% w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych (według stanu odnotowanego w rejestrach powiatowych urzędach pracy) i 67,4% wśród bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( ) 16. Poziom bezrobocia długoterminowego mierzony jest wskaźnikami dostępnymi w badaniu aktywności ekonomicznej ludności (LFS). Jednym ze wskaźników jest liczba bezrobotnych powyżej 13 miesięcy, zawarta na wykresie nr WYKRES 9. Bezrobotni długotrwale powyżej 13 miesięcy, dane średnioroczne w tys. osób Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2016 r PODKARPACKIE * POLSKA Odsetki zostały obliczone z zastosowaniem metody komputerowej. 17 W znaczeniu socjologicznym osoby bezrobotne w dłuższym okresie czasu to wewnętrznie zróżnicowana zbiorowość ze względu na niewspółmierne zmienne (zależne i niezależne, w tym różnorodne cechy demograficzne i społeczne). Badanie LFS (Labour Force Survey) dotyczy pomiaru poziomu zaangażowania osób indywidualnych, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku pracy. Obejmuje krótkoterminowe i strukturalne aspekty rynku pracy, zarówno w zakresie podaży jak i popytu na pracę charakteryzowanych w kategoriach pieniężnych i niepieniężnych. Aspekty te zawierają: a) zatrudnienie i bezrobocie (LFS), b) oferty pracy, c) zarobki /zysk brutto i netto/, d) badanie struktury zarobków (SES) / ewentualne różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn [w porównywalnych grupach zawodowych] oraz płace minimalne, e) koszty pracy ponoszone przez przedsiębiorstwa, f) kwartalny wskaźnik kosztów pracy (LCI), g) roczne dane dotyczące kosztów pracy wg sondażu (LCS), h) polityki rynku pracy (LMPs) jak również obejmują problematykę sporów pracowniczych. Dane o rynku pracy gromadzone są w poszczególnych etapach badania przez Eurostat i wykorzystywane podczas monitorowania strategii Europa 2020, Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ). Odpowiadają na wymagania polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Roczne dane wnoszą kluczowy wkład do wskaźników [zawartych] w strategii Europa 2020, w szczególności zaś w wytycznych dotyczących zatrudnienia (część II Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020). Źródło: Eurostat. 18 W badaniach stosowanych do porównań międzynarodowych i statystyce MOP [Międzynarodowej Organizacji Pracy] i danych EUROSTAT-u [Europejskiego Urzędu Statystycznego] długotrwale bezrobotni to osoby zaklasyfikowane do bezrobotnych zgodnie z definicjami przyjętymi w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności i Narodowym Spisie Powszechnym, które aktywnie poszukiwały pracy przez rok i dłużej (12 miesięcy i więcej) Źródło: Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS Warszawa 2008, s

18 Osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy są również niepełnosprawni, zarejestrowani we właściwym ze względu na aktualne miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Pozytywna opinia lekarza specjalisty uprawnionego do jej wydania, umożliwia osobom niepełnosprawnym na podjęcie zatrudnienia. Niepełnosprawni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy powinni posiadać badania medyczne dopuszczające ich do wykonywania pracy w orzeczonych zawodach i określonym zakresie 19. Według stanu na 31. XII r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych w województwie podkarpackim wyniosła osób, w tym kobiet, które to stanowiły 48,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. Odsetek osób bezrobotnych z orzeczoną grupą dla całej populacji bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniósł 4,6% (por. tab. nr 8) 20. W tabeli nr 9 zaprezentowano wskaźniki dotyczące rejestrowanego poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych w powiatach województwa podkarpackiego. Dane zawierają informację na temat ilości bezrobotnych niepełnosprawnych w przeliczeniu na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej, w grupie zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. TABELA 9. BEZROBOTNI Z ORZECZONĄ GRUPĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STAN NA 31. XII r. ODSETEK LICZBA BEZROBOTNYCH z kolumny OSÓB NIEPEŁNO- LICZBA BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATY NIEPEŁNOSPRAWNYCH nr 2 -SPRAWNYCH PRZYPADAJĄCYCH NA W OGÓLNEJ JEDNĄ OFERTĘ PRACY WEDŁUG STANU NA 31. XII r. KOBIETY LICZBIE BEZROBOTNYCH ZGŁOSZONĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** (w %) * BIESZCZADZKI ,9 *** BRZOZOWSKI ,1 63 DĘBICKI ,4 89 JAROSŁAWSKI ,5 96 JASIELSKI ,1 127 KOLBUSZOWSKI ,5 *** KROŚNIEŃSKI ,1 205 LESKI ,2 *** 19 Praca w przypadku pewnych rodzajów dysfunkcji wpływa korzystnie na przebieg samego procesu rewalidacji i integracji osób niepełnosprawnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 20 Niepełnosprawni obejmują niewielką ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, jednakże ich zatrudnienie związane jest z określoną specyfiką. Wiele podmiotów gospodarczych korzysta z rozwiązań prawnych dostępnych w tym zakresie, dlatego też często poszczególne organizacje funkcjonujące na rynku pracy w województwie podkarpackim zgłaszają zapotrzebowanie na dane statystyczne, dotyczące poziomu bezrobocia wśród analizowanej grupy pozostającej w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 18

19 LEŻAJSKI ,8 67 LUBACZOWSKI ,8 64 ŁAŃCUCKI ,3 67 MIELECKI ,8 120 NIŻAŃSKI ,3 *** PRZEMYSKI ,5 *** PRZEWORSKI ,9 *** ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI ,9 16 RZESZOWSKI ,7 66 SANOCKI ,2 19 STALOWOWOLSKI ,4 31 STRZYŻOWSKI ,0 41 TARNOBRZESKI ,4 136 KROSNO ,4 16 PRZEMYŚL ,6 90 RZESZÓW ,6 8 TARNOBRZEG ,0 28 WOJEWÓDZTWO ,6 36 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01, za XII r. * Wg stanu na koniec XII r. Wartości procentowe obliczone w stosunku do bezrobotnych ogółem dla każdego PUP wg stanu na koniec analizowanego miesiąca. ** W okresie XII r. *** Brak zgłoszonych ofert pracy dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako bezrobotni. XIV. POZOSTAŁE GRUPY UJMOWANE W STATYSTYKACH URZĘDÓW PRACY W statystykach powiatowych urzędów pracy w województwie podkarpackim według stanu na 30. XII r. odnotowano łącznie poszukujących pracy, w tym niepełnosprawnych, nie pozostających w zatrudnieniu i zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby poszukujące zatrudnienia. W miesiącu wcześniejszym analogicznie: i Tabela nr 10 zawiera pozostałe grupy osób bezrobotnych ujęte według określonych determinantów ich sytuacji na rynku pracy. Monitoring niżej wymienionych kategorii statystycznych jest zawarty w programie badań statystyki publicznej. TABELA 10. ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH GRUP BEZROBOTNYCH ODNOTOWANYCH W STATYSTYKACH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY. STAN NA 31. XII r. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA BEZRO BOTNYCH OGÓŁEM %* KOBIETY %** MĘŻCZYŹNI %** BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W PUP 1 Poprzednio pracujący, zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy , , ,1 2 w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki , , ,7 3 Bez kwalifikacji zawodowych , , ,2 19

20 4 Bez doświadczenia zawodowego , , ,7 5 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 za XII r. * Dane dotyczące udziału pozostałych grup osób bezrobotnych zawartych w programie badań statystyki publicznej obliczone zostały w stosunku do liczby bezrobotnych ogółem. ** Dane dotyczące udziału bezrobotnych kobiet oraz mężczyzn obliczone zostały również w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych. Odsetki nie zawsze sumują się do 100,0 z powodu zastosowania elektronicznej metody obliczania. Dopuszczalne różnice zawarte są w przedziale od 0,1 do 0,2 %. XV. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI BEZROBOTNYCH W okresie XII r. wyrejestrowano łącznie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim ). Głównymi przyczynami wyłączenia osób bezrobotnych z ewidencji powiatowych urzędów pracy były: podjęcia pracy (ogółem) (w okresie XI r ), w tym podjęcie pracy nie subsydiowanej osób (w okresie XI r ). Pozostałe przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych zostały poniżej określone według kategorii zawartych w sprawozdaniu MPiPS 01 o rynku pracy. Były to następujące: brak potwierdzania w PUP gotowości do podjęcia pracy osób (w okresie XI r ), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 447 osób (w okresie XI r. 542), inne powody wyrejestrowania 422 osoby (w okresie XI r. 430) 22, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy w stosunku do posiadanych kwalifikacji lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI osób (w okresie XI r. 290) 24, 21 W przypadku tej grupy bezrobotnych odsetki zostały zaprezentowane w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podkarpackim, która to liczba stanowi całą grupę odniesienia bezrobocia rejestrowanego (N=63.579=100%). We wszystkich pozostałych grupach bezrobotnych n 1,2,3, N= =100%. 22 W wierszu tym zostały ujęte osoby, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt. 1, 9 i 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /z późn. zm./, tj. niespełniające warunków art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji ( ); niezdolne do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni; które nie przedstawiły zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby. Należy zaznaczyć, iż w tej kategorii statystycznej mieszczą się także osoby skierowane na szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot np. rozpoczynające udział w działaniach aktywizacyjnych wchodzących w skład projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 23 Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Źródło: 24 Od 1 sierpnia 2004 r. wypłata świadczeń przedemerytalnych realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 20

21 nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego 177 osób (w okresie XI r. 184), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 115 osób (w okresie XI r. 121). Z powodu rozpoczęcia przygotowania zawodowego osób dorosłych nie wyrejestrowano bezrobotnych (w XI r. 1). W efekcie podjęcia prac społecznie użytecznych w analizowanym miesiącu wyrejestrowano 13 bezrobotnych (w XI r. 4 bezrobotnych), w tym w ramach programu aktywizacja i integracja wyrejestrowano 10 bezrobotnych (w XI r. 1). W wyniku skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odnotowano 119 wyrejestrowań w miesiącu sprawozdawczym (w XI r. 80). XVI. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W okresie XII r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy łącznie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Spośród ogółu zgłoszonych ofert 943 tj. 34,2% stanowiły oferty pracy subsydiowanej. Oferty pracy zawierają nie tylko miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej /2 518/, ale również do sumy ogółem są ujmowane tzw. miejsca aktywizacji zawodowej /242/. TABELA 11. POWIATY OFERTY PRACY (WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ) ZGŁOSZONE DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE XII r. 25 LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM WEDŁUG STANU NA 31. XII r. LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO PUP W OKRESIE XII r. ŚREDNIA LICZBA BEZROBOTNYCH PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OFERTĘ PRACY W MIESIĄCU /kol. 2:3/* BIESZCZADZKI BRZOZOWSKI DĘBICKI JAROSŁAWSKI Oferta pracy oznacza zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Oferta taka powinna spełniać zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy. Pracodawcy zgłaszają wolne miejsca pracy w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy przez pośrednictwo powiatowego urzędu pracy w znalezieniu odpowiedniego pracownika. Oferty pracy stanowią sumę zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz miejsc aktywizacji zawodowej (m. in. stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i prac społecznie użytecznych). 21

22 JASIELSKI KOLBUSZOWSKI KROŚNIEŃSKI LESKI LEŻAJSKI LUBACZOWSKI ŁAŃCUCKI MIELECKI NIŻAŃSKI PRZEMYSKI PRZEWORSKI ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI RZESZOWSKI SANOCKI STALOWOWOLSKI STRZYŻOWSKI TARNOBRZESKI KROSNO PRZEMYŚL RZESZÓW TARNOBRZEG WOJEWÓDZTWO Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01, za XII r. * Dane zostały zaokrąglone do wartości całkowitych, ponieważ dotyczą średniej liczby osób bezrobotnych przypadających /w sensie statystycznym/ na jedną ofertę pracy tj. wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej. W okresie XI r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ogółem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, wśród których tj. 42,1% obejmowały miejsca pracy subsydiowanej z Funduszu Pracy. XVII. AKTYWNE FORMY PROMOCJI ZATRUDNIENIA W okresie XII r. na terenie województwa podkarpackiego w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 178 bezrobotnych (w okresie XI r. 246). Przy realizacji robót publicznych pracowało 67 bezrobotnych (w okresie XI r. 74). Na szkolenia skierowano 101 bezrobotnych (w okresie XI r. 554), w tym w ramach bonu szkoleniowego 2 bezrobotnych (w okresie XI r. 34). 22

23 W celu odbycia stażu u pracodawcy zostało skierowanych 445 osób (w XI r. 684), w tym w ramach bonu stażowego 2 bezrobotnych (w XI r. 15) 26. W wyniku przyznania dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej wyłączono z ewidencji 511 bezrobotnych (w XI r. 302), w tym w ramach bonu na zasiedlenie 27 wyłączono 1 osobę bezrobotną (w XI r. nie wyłączono bezrobotnych). Z powodu udzielenia pracodawcom refundacji niektórych kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej i wydatków związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy, rejestry opuściło łącznie bezrobotnych (w okresie XI r. 541) 28. Z powodu podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie wyłączono 74 bezrobotnych (w okresie XI r. 52) 29. Z powodu podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego wyłączono 3 bezrobotnych (w XI r. 6). W ramach świadczenia aktywizacyjnego nie wyłączono w okresie XII r. osób bezrobotnych (w XI r. 0). W ramach grantu na telepracę w XII r. nie wyłączono osób bezrobotnych (w XI r. 0). Nie odnotowano w m-cu sprawozdawczym podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (w XI r. 0). Z powodu podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia wyrejestrowano 7 osób bezrobotnych (w XI r. 10). 26 Bony: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie dotyczą osób bezrobotnych do 30 roku życia. Zasady ich uzyskania wymienione zostały w odpowiednich przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /art.66 k-n./. 27 Podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie dotyczą osób bezrobotnych, będących do 30 roku życia, które podjęły działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania i zgodnie z art. 66 n ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /z późn. zm./ otrzymały bon na zasiedlenie. 28 Na podstawie artykułu 46 i 47 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami [Dz.U , Dz.U ]. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598. Przepisy te określają zasady refundacji pracodawcom kosztów utworzenia nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w zakresie posiadanych przez powiatowe urzędy pracy środków finansowych. Powyżej wymienione artykuły określają wysokość dotacji, która może zostać udzielona bezrobotnym zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej. 29 Dotyczy osób bezrobotnych do 30 roku życia, które na podstawie art. 66 n ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /z późn. zm./ otrzymały bon na zasiedlenie z powodu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Dane obejmują również bezrobotnych będących do 30 roku życia, którzy otrzymali bon na zasiedlenie i rozpoczęli działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. 23

24 XVIII. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW W okresie XII roku w województwie podkarpackim nie odnotowano pracodawców zgłaszających zamiar rozwiązania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników w ramach zwolnień grupowych. W okresie analizowanego miesiąca zrealizowano wypowiedzenia umów o pracę w 3 zakładach pracy, co dotyczyło 32 pracowników z sektora prywatnego. Dla porównania w listopadzie 2015 roku w województwie podkarpackim odnotowano 1 pracodawcę zgłaszającego zamiar rozwiązania stosunków pracy z grupą 98 pracowników. W okresie XI r. zrealizowano wypowiedzenia umów o pracę w 3 zakładach pracy, co dotyczyło 25 pracowników z sektora prywatnego 30. Opracowanie: Piotr Kocaj, Wydział Informacji Statystycznej i Analiz. 30 Ilość wręczonych wypowiedzeń może wynikać ze zgłoszeń w danym miesiącu sprawozdawczym, jak również może wynikać z wartości liczbowych zwolnień aktualnych na koniec poprzedniego miesiąca sprawozdawczego do realizacji na następne miesiące, czyli ze zgłoszeń odnotowanych w okresach wcześniejszych, co w przypadku tej statystyki opisują stany liczbowe na koniec danego okresu sprawozdawczego. 24

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu stycznia 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu lutego 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu grudnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu września 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31 października w województwie podkarpackim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w sierpniu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w sierpniu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w sierpniu 2014 r., wrzesień 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. VIII. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2015 Rzeszów, listopad 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. X. 2015 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r., lipiec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. VI. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2016

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2016 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2016 Rzeszów, luty 2016 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. I. 2016 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2015, czerwiec 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31.V.2015 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r., czerwiec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. V. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lipcu 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lipcu 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lipcu 2015, sierpień 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31.VII.2015 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim we wrześniu 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim we wrześniu 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim we wrześniu 2015 Rzeszów, październik 2015 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. IX. 2015 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w kwietniu 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w kwietniu 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w kwietniu 2015, maj 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. IV. 2015 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2014 r., listopad 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. X. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2014 r., styczeń 2015 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. XII. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim

Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim RZESZÓW, SIERPIEŃ 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W PUP 1 W sprawozdawczości rynku pracy powiatowych urzędów pracy przyjmuje się dwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w listopadzie 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w listopadzie 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w listopadzie 2014 r., grudzień 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. XI. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2014 r. Rzeszów, luty 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2015 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2015 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2015 r., luty 2015 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. I. 2015 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 215 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień 218 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 216 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo