Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim we wrześniu 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim we wrześniu 2015"

Transkrypt

1 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim we wrześniu 2015 Rzeszów, październik 2015

2 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. IX r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet (52,8% ogółu bezrobotnych). W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o osób (tj. 1 %). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego / / - stan ten przyjmujemy za 100% tj. N= =100%, liczba bezrobotnych była niższa o osób, co stanowiło o 10,6 % mniej niż we wrześniu 2014 roku. TABELA 1. ZMIANY LICZBY BEZROBOTNYCH WEDŁUG POWIATÓW W OKRESIE WRZEŚNIA 2015 r. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC SIERPNIA 2015 r. POWIATY LICZBA BEZROBOTNYCH WZROST WZROST STOPA WEDŁUG STANÓW LUB SPADEK LUB SPADEK BEZROBOCIA 1 NA KONIEC: W STOSUNKU DO W STOSUNKU DO WG STANU POPRZEDNIEGO POPRZEDNIEGO NA KONIEC SIERPNIA WRZEŚNIA MIESIĄCA MIESIĄCA SIERPNIA 2015 r r. kol. 3 2 kol. 4 : r. /liczba/ /w %/ BIESZCZADZKI ,3 18,0 BRZOZOWSKI ,2 19,8 DĘBICKI ,3 10,4 JAROSŁAWSKI ,3 16,3 JASIELSKI ,9 14,4 KOLBUSZOWSKI ,6 12,9 KROŚNIEŃSKI ,2 13,8 LESKI ,8 18,7 LEŻAJSKI ,7 16,8 LUBACZOWSKI ,5 13,1 ŁAŃCUCKI ,8 14,4 MIELECKI ,6 10,9 NIŻAŃSKI ,0 19,9 PRZEMYSKI ,7 16,3 PRZEWORSKI ,2 16,4 ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI ,8 17,7 RZESZOWSKI ,8 12,8 SANOCKI ,2 9,8 STALOWOWOLSKI ,1 10,2 STRZYŻOWSKI ,1 19,0 TARNOBRZESKI ,1 11,4 KROSNO ,6 5,8 PRZEMYŚL ,4 14,5 1 Dane zawarte w kolumnie nr 6 dotyczą stopy bezrobocia rejestrowanego, która jest obliczana przez GUS dla kraju, województw i powiatów. Poszczególne wartości procentowe stopy bezrobocia rejestrowanego nie są porównywalne z wynikami badania BAEL lub danymi Europejskiego Biura Statystycznego EUROSTAT dotyczącymi tego wskaźnika.

3 RZESZÓW ,6 7,5 TARNOBRZEG ,0 12,8 WOJEWÓDZTWO ,0 13,0 Źródło: Dane na podstawie sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01. We wrześniu 2015 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano napływ bezrobotnych na poziomie osób, w tym po raz pierwszy zarejestrowało się bezrobotnych (w sierpniu 2015 r , w tym po raz pierwszy). W strukturze napływu bezrobotnych do powiatowych urzędów pracy przeważają zarejestrowani w statystykach PUP więcej niż jeden raz. Osoby rejestrujące się w ewidencji powiatowych urzędów pracy po raz kolejny 2 to bezrobotnych, co stanowiło 75,3% ogółu napływu (w sierpniu 2015 r osób, co stanowiło 80,9% ogólnej liczby bezrobotnych napływających do powiatowych urzędów pracy w okresie miesiąca sprawozdawczego). Osoby te spełniają wymogi zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy niezbędne do rejestracji jako bezrobotni. Jednocześnie we wrześniu 2015 r. odnotowano bezrobotnych, którzy podjęli pracę (w sierpniu 2015 r ). W analizowanym miesiącu sprawozdawczym odnotowano również (w sierpniu 2015 r ) wyrejestrowań z ewidencji, które dotyczyły innych powodów niż zatrudnienie. Szczegółowe omówienie przyczyn wyrejestrowań zawarte zostało w pkt. XV osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych i pkt. XVII aktywne formy promocji zatrudnienia. II. STOPA BEZROBOCIA Istotnym wskaźnikiem opisującym przestrzenne zróżnicowane bezrobocia dla Polski i powiatów województwa podkarpackiego w stosunku do osób aktywnych zawodowo jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Udział bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo został zamieszczony wg województw (diagram 1) oraz w podziale na powiaty województwa podkarpackiego (diagram 2). Dane dotyczą stanu na 31 sierpnia 2015 r. 2 Przyjmując okres wystąpienia faktu rejestracji od 1990 roku, od którego istnieje oficjalny rejestr bezrobotnych prowadzony przez instytucje państwowe.

4 DIAGRAM 1. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W POLSCE STAN NA 31 SIERPNIA 2015 R. 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Polska 10,0 %. 16,2 13,3 12,6 13,0 13,1 11,9 10,0 10,0 10,7 10,8 11,3 9,3 8,4 8,5 8,9 9,0 6, wielkopolskie 6,5 10 lubuskie 10,8 2 śląskie 8,4 11 lubelskie 11,3 3 małopolskie 8,5 12 podlaskie 11,9 4 mazowieckie 8,9 13 świętokrzyskie 12,6 5 dolnośląskie 9,0 14 podkarpackie 13,0 6 pomorskie 9,3 15 zachodniopomorskie 13,1 7 Polska 10,0 16 kujawsko-pomorskie 13,3 8 opolskie 10,0 17 warmińsko-mazurskie 16,2 9 łódzkie 10,7 Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego pozostaje jednym z podstawowych wskaźników opisujących jego poziom, jednakże co warto zaznaczyć wartość tego wskaźnika zależy od szacunków ludności aktywnej zawodowo. Wskaźnik ten jest obliczany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie dla porównań pomiędzy jednostkami o podobnym obszarze terytorialnym powiatami lub województwami w kraju 3. 3 Dla porównania odpowiednich wartości dotyczących poziomu bezrobocia pomiędzy państwami członkowskim Unii Europejskiej stosowana jest tzw. zharmonizowana stopa bezrobocia publikowana przez Eurostat. Por. Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka, Bożenna Wiśniewska, Maria Elżbieta Zaremba, Agnieszka Zgierska, Teresa Żelazny Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Warszawa 2008 rok, s. 52.

5 W końcu sierpnia 2015 r. stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego wynosiła 13,0 % i była wyższa od stopy bezrobocia dla Polski (10,0 %) o 3 pkt. proc. Najwyższą wartość opisywanego wskaźnika odnotowano w powiatach: niżańskim (19,9%) i brzozowskim (19,8 %), strzyżowskim (19,0 %), leskim (18,7 %), bieszczadzkim (18,0 %), ropczycko sędziszowskim (17,7 %) i leżajskim (16,8 %). DIAGRAM 2. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM, STAN NA 31 SIERPNIA 2015 r. 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Województwo podkarpackie 13,0 % 19,8 19,9 18,7 19,0 17,7 18,0 16,8 16,3 16,3 16,4 14,5 13,8 14,4 14,4 12,8 12,8 12,9 13,0 13,1 11,4 9,8 10,9 10,2 10,4 7,5 5, Krosno 5,8 16 Przemyśl 14,5 2 Rzeszów 7,5 17 jarosławski 16,3 3 sanocki 9,8 18 przemyski 16,3 4 stalowowolski 10,2 19 przeworski 16,4 5 dębicki 10,4 20 leżajski 16,8 6 mielecki 10,9 21 ropczycko-sędziszowski 17,7 7 tarnobrzeski 11,4 22 bieszczadzki 18,0 8 rzeszowski 12,8 23 leski 18,7 9 Tarnobrzeg 12,8 24 strzyżowski 19,0 10 kolbuszowski 12,9 25 brzozowski 19,8 11 Województwo podkarpackie 13,0 26 niżański 19,9 12 lubaczowski 13,1 13 krośnieński 13,8 14 jasielski 14,4 15 łańcucki 14,4 Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo.

6 Niską wartość stopy bezrobocia rejestrowanego odnotowujemy od dłuższego czasu w dwóch miastach na prawach powiatu: Krośnie (5,8 %) i Rzeszowie (7,5 %). Relatywnie niski poziom opisywanego wskaźnika wystąpił w granicach administracyjnych następujących powiatów: sanockiego (9,8 %), stalowowolskiego (10,2%) i dębickiego (10,4 %). III. WSKAŹNIKI BADANIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI Ścisłe miary opisujące w sposób syntetyczny proporcje pomiędzy grupą osób aktywnych i biernych zawodowo są określone mianem współczynnika aktywności zawodowej (zawarty na wykresie nr 1) i wskaźnika zatrudnienia (zawarty na wykresie nr 2). 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0 74,5 74,0 73,5 73,0 72,5 72,0 71,5 71,0 70,5 70,0 69,5 69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 WYKRES 1. Współczynnik aktywności zawodowej dane średnioroczne, w proc. 76,4 73,9 73,3 76,6 75,0 72,8 72,5 73,0 72,9 72,7 72,1 72,1 72,0 71,7 70,5 71,7 67,9 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. Dotyczy wieku produkcyjnego 18-59/64 lat. 71,4 71,6 70,9 70,1 69,8 69,9 69,8 69,6 69,4 69,4 69,8 69,3 69,2 69,1 72,1 72,9 71,6 71,6 73,5 74,3 72,9 72,4 72, PODKARPACKIE * POLSKA Wykres nr 1 przedstawia stosunek liczby osób pracujących i bezrobotnych do liczby ludności powyżej 15 lat. Wykres nr 2 prezentuje poziom zatrudnienia definiowany przez udział osób pracujących w stosunku do liczby ludności 15 lat i powyżej.

7 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 65,5 65,0 64,5 64,0 63,5 63,0 62,5 62,0 61,5 61,0 60,5 60,0 59,5 59,0 58,5 58,0 57,5 57,0 56,5 56,0 55,5 55,0 54,5 54,0 64,8 65,9 WYKRES 2. Wskaźnik zatrudnienia, dane średnioroczne, w proc. 63,7 63,9 64,3 65,5 64,9 64,6 61,0 61,8 59,9 60,2 58,2 58,9 59,4 57,9 57,1 56,9 57,1 56,1 56,1 55,7 55,9 62,3 59,5 64,9 62,3 63,8 65,0 63,8 65,7 65,4 65,0 64,6 62,8 62,3 62,4 62,0 62, PODKARPACKIE * POLSKA 67,5 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 14,0 13,3 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. Dotyczy przedziału wieku 18-59/64 lat. IV. BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB MŁODYCH 4 Na wykresie nr 3 zamieszczono dane dotyczące stopy bezrobocia ogółem wyrażone w odsetkach i wynikające z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 5. WYKRES 3. Stopa bezrobocia wg BAEL /ogółem/, dane średnioroczne, w proc. 12,8 12,3 11,2 11,6 10,6 15,2 15,9 10,3 16,1 13,9 18,2 18,0 19,9 18,2 19,6 17,8 19,0 16,7 16,6 17,7 13,6 13,8 9,6 9,6 8,2 7,1 10,0 8,2 11,6 12,4 9,6 9,6 13,2 10,1 14,3 14, PODKARPACKIE * POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. 10,3 9,0 4 Jak wynika z danych gromadzonych w programie badań statystyki publicznej osoby bezrobotne do 30 roku życia obejmowały 33,9% ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w statystykach PUP wg stanu na 31 września 2015 r. 5 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest w okresach kwartalnych przez GUS. Na wykresach nr 3 i 4 widać cykliczność zmian stopy bezrobocia. Źródło: GUS w Warszawie, Bank Danych Lokalnych, W-wa 2015 r. Dane średnioroczne, w okresie r.

8 Podobną charakterystykę jak zmiany wartości analizowanego wskaźnika dla kategorii ogółem /wykres nr 3/ odnotowano w przypadku stopy bezrobocia wynikającej z badania BAEL i obliczonej przez GUS dla osób będących w wieku produkcyjnym 6. WYKRES 4. Stopa bezrobocia wg BAEL w wieku produkcyjnym /dane średnioroczne, w proc./ 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 20,4 20,1 19,1 19,3 19,4 18,9 18,7 18,1 16,9 17,6 17,4 16,0 16,5 15,3 14,0 14,1 14,3 14,2 13,8 12,6 12,8 12,2 11,0 11,6 10,6 10,1 10,9 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. 9,8 8,6 9,8 9,8 8,3 7,2 14,9 14,4 13,8 13,0 10,5 10,3 9, PODKARPACKIE * POLSKA Współczynnik aktywności zawodowej osób 15 do 24 lat w województwie wynosił 30,4 %, a wskaźnik zatrudnienia 17,8 % 7. WYKRES 5. Współczynnik aktywności zawodowej lat /dane średnioroczne w proc./ 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 41,6 40,5 39,7 39,0 38,2 37,2 37,8 37,8 37,5 35,7 35,4 35,6 34,7 34,4 33,9 34,2 33,5 34,0 33,0 33,1 33,8 34,6 33,5 33,6 33,3 33,9 32,7 32,5 30,9 30,7 30,0 29,3 29,3 29,5 29,8 30,4 28,7 28,5 28,4 27, PODKARPACKIE * POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. 6 GUS, Bank Danych Lokalnych, Warszawa 2015 r. Dane średnioroczne, porównanie r. 7 Wymienione wartości procentowe dotyczą okresu 2014 r. i są wartościami średniorocznymi. Na wykresach 5 i 6 zamieszczono poszczególne wartości zestawione dla Polski i województwa podkarpackiego i w przedziale wieku od 15 do 24 roku życia w okresie r.

9 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 WYKRES 6. Wskaźnik zatrudnienia lat, dane średnioroczne w proc. 28,7 27,9 28,6 27,3 25,1 25,8 24,0 20,9 25,9 19,0 24,6 19,9 22,1 18,1 20,0 19,6 20,0 17,5 15,9 17,2 20,9 15,9 24,0 25,8 22,7 22,5 19,1 27,4 26,8 26,4 19,6 19,9 24,9 24,7 24,2 25, PODKARPACKIE * POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. V. BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB W WIEKU 50 PLUS Ponad 1 /5 bezrobotnych w PUP tj. 22,4% posiada więcej niż 50 lat 8. Jak wynika z danych BAEL stopa bezrobocia dla osób w wieku 55 lat i więcej wynosiła 3,2 % 9. Współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób 50 i więcej lat to 33,3 %, a wskaźnik zatrudnienia 50 i więcej lat przyjął wartość 30,7 % 10. Na wykresach 7 i 8 zaprezentowano poszczególne odsetki. WYKRES 7. Współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób 50 i więcej lat, /dane średnioroczne w proc./ 44,0 43,5 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 42,1 42,5 41,7 39,0 31,3 32,7 34,7 33,7 34,7 32,7 30,5 30,3 30,5 30,6 29,3 29,4 29,5 29,0 28,9 29,1 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. 29,1 34,0 29,6 36,3 32,7 31,8 31,2 31,9 31,5 30,0 30,7 18,6 36,7 36,8 33,6 17,5 34,0 17,2 36,5 35,8 17,8 34,2 34, PODKARPACKIE * POLSKA 33,3 8 Dane bezrobocia rejestrowego dostępne w programie badań statystyki publicznej. 9 Dane o stopie bezrobocia dla osób będących w wieku 55 lat i więcej - I kwartał 2015 r. Wartość tego wskaźnika oznacza spadek do I kwartału 2014 roku o 1,8 %. Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w I kwartale 2015 r, US w Rzeszowie. czerwiec 2015 rok, s Dane dotyczą wartości średniorocznych dla Polski oraz województwa podkarpackiego. Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Lokalnych.

10 WYKRES 8. Wskaźnik zatrudnienia w grupie osób 50 i więcej lat, dane średnioroczne w proc. 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 41,2 41,4 41,2 28,6 28,5 28,8 28,8 38,6 30,1 33,0 31,8 32,3 31,4 30,9 30,1 29,2 29,5 27,5 26,9 26,7 26,6 26,3 26,3 25,4 25,4 25, PODKARPACKIE * POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. VI. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W GRUPIE KOBIET W końcu września 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet. W stosunku do stanu z końca poprzedniego miesiąca /63 068/ liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 602 osoby. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku tj. stanu na koniec września 2014 r. /68 774/ liczba bezrobotnych kobiet była niższa o kobiet. TABELA 2. ZMIANY LICZBY BEZROBOTNYCH KOBIET WEDŁUG POWIATÓW W OKRESIE WRZEŚNIA 2015 r. LICZBA BEZROBOTNYCH KOBIET WEDŁUG STANÓW NA: WZROST LUB SPADEK W STOSUNKU DO WZROST LUB SPADEK W STOSUNKU DO POWIATY POPRZEDNIEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA MIESIĄCA 31 SIERPNIA 30 WRZEŚNIA kol. 3 2 kol. 4: r r. /liczba/ /%/ BIESZCZADZKI ,4 BRZOZOWSKI ,0 DĘBICKI ,5 JAROSŁAWSKI ,7 JASIELSKI ,4 KOLBUSZOWSKI ,5 KROŚNIEŃSKI ,1 LESKI ,4 LEŻAJSKI ,6 LUBACZOWSKI ,7 ŁAŃCUCKI ,1 MIELECKI ,4 NIŻAŃSKI ,1 32,8 34,4 34,9 34,7 34,1 33,3 31,5 31,6 31,2 30,3 29,6 29,0 32,1 30,7

11 PRZEMYSKI ,8 PRZEWORSKI ,5 ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI ,2 RZESZOWSKI ,2 SANOCKI ,0 STALOWOWOLSKI ,1 STRZYŻOWSKI ,4 TARNOBRZESKI ,9 KROSNO ,4 PRZEMYŚL ,2 RZESZÓW ,9 TARNOBRZEG ,3 WOJEWÓDZTWO ,0 Źródło: Na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS 01. Według stanu na 30 września 2015 roku kobiety uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 10,3% wśród ogólnej liczby kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim (w miesiącu poprzednim 6 722, tj. 10,7% ogółu bezrobotnych kobiet w ewidencji PUP). VII. OSOBY BEZROBOTNE POSIADAJĄCE PRAWO DO ZASIŁKU We wrześniu 2015 r. wśród ogólnej liczby bezrobotnych osób było uprawnionych do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych (w sierpniu 2015 r ). Na koniec analizowanego miesiąca uprawnieni do zasiłku stanowili 11,1% wśród ogólnej liczby zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w miesiącu wcześniejszym wartość ta wynosiła 11,4%). VIII. OSOBY BEZROBOTNE ZAMIESZKAŁE NA TERENACH WIEJSKICH W końcu września 2015 r osoby tj. 62,2% bezrobotnych (koniec sierpnia 2015r tj. 62,0% bezrobotnych) zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy zamieszkuje na terenach wiejskich. Szczegółowe informacje dotyczące rejestrowanego poziomu bezrobocia na wsi w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego zawiera tabela nr Zgodnie z definicją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wybranych przesłanek dotyczących możliwości rejestracji w powiatowym urzędzie pracy dot. wymogów ustawowych osoba bezrobotna 1) nie może być posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 23 IV 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.nr16, poz.93, z późn.zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub 2) bezrobotny nie może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o pow. użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe oraz nie uzyskuje przychodów

12 TABELA 3. OSOBY BEZROBOTNE 12 ZAMIESZKAŁE NA WSI. STAN NA 30 WRZEŚNIA 2015 r. POWIATY LICZBA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 r. /ogółem/ w tym: LICZBA BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI ODSETEK ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH* kol. 3:2 /w %/ BIESZCZADZKI ,4 BRZOZOWSKI ,1 DĘBICKI ,2 JAROSŁAWSKI ,7 JASIELSKI ,6 KOLBUSZOWSKI ,4 KROŚNIEŃSKI ,2 LESKI ,1 LEŻAJSKI ,6 LUBACZOWSKI ,2 ŁAŃCUCKI ,9 MIELECKI ,6 NIŻAŃSKI ,2 PRZEMYSKI ,0 PRZEWORSKI ,8 ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI ,7 RZESZOWSKI ,0 SANOCKI ,8 STALOWOWOLSKI ,6 STRZYŻOWSKI ,1 TARNOBRZESKI ,2 M. KROSNO ,0 M. PRZEMYŚL ,0 M. RZESZÓW ,0 M. TARNOBRZEG ,0 WOJEWÓDZTWO ,2 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01, wrzesień 2015 r. * W powiecie przemyskim za wyjątkiem Przemyśla, wyłączonego na prawach powiatu grodzkiego brak jest innych miast nie należących od powiatu ziemskiego i równocześnie zmniejszających liczbę bezrobotnych odnotowaną w powiecie ziemskim przemyskim. Z tej przyczyny liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w powiecie przemyskim wynosi 100 %, co stanowi pewną specyfikę. W pozostałych powiatach ziemskich liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi jest zróżnicowana. Można ją określić przez wartość maksymalną i minimalną. Pozostałe wyniki zawierały się w przedziale procentowym od 39,6% - wartość najniższa w badanym zbiorze (powiat stalowowolski) do 91,1% bezrobotnych zamieszkałych na wsi w powiecie brzozowskim. Dane dotyczące udziałów procentowych /zawarte w kolumnie nr 4/ zostały zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku. podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa GUS na podst. przepisów o podatku rolnym, lub 3) bezrobotny nie może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie. 12 Dane obejmują osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w województwa podkarpackiego.

13 IX. BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat 29,7%. Znaczny udział bezrobotnych przypada również na przedziały od 35 do 44 lat 21,4% i 18 do 24 lat 17,7%. Osoby młode (tj. od 18 do 34 lat) stanowiły łącznie 47,4% ogółu osób bezrobotnych. Wśród bezrobotnych kobiet osoby w wieku 25 do 34 lat stanowiły 34,0%, a w wieku 35 do 44 lat (23,3%) oraz 18 do 24 lat (17,2%). Bezrobotne kobiety od 18 do 34 lat stanowiły łącznie 51,2% ogółu bezrobotnych kobiet. Dane na temat osób w wieku 50+ zostały zawarte w tabeli nr TABELA 4. BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU. STAN NA 30 WRZEŚNIA 2015 r. WIEK W LATACH BEZROBOTNI OGÓŁEM % BEZROBOTNYCH OGÓŁEM* w tym: KOBIETY % KOBIET* ,7% ,2% ,7% ,0% ,4% ,3% ,9% ,2% ,2% ,4% 60 I WIĘCEJ ,9% 560 0,9% OGÓŁEM ,0% ,0% Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 załącznik 1 bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec trzeciego kwartału 2015 r. X. BEZROBOTNI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy według stanu na koniec września 2015 r. znaczny odsetek odnotowano w grupie osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,3%) i następnie policealne i średnie zawodowe (25,7%). Wykształcenie gimnazjalne i poniżej posiadało 20,1% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Wykształceniem wyższym legitymowało się 14,3% osób bezrobotnych. TABELA 5. BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA. STAN NA 30 WRZEŚNIA 2015 r. POZIOMY WYKSZTAŁCENIA BEZROBOTNI OGÓŁEM % BEZROBOTNYCH OGÓŁEM* w tym: KOBIETY % KOBIET* WYŻSZE ,3% ,2% POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE ,7% ,2% ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,6% ,3% 13 Opis sytuacji osób bezrobotnych będących w wieku 50+ zawiera również rozdział V.

14 ZASADNICZE ZAWODOWE ,3% ,7% GIMNAZJALNE I PONIŻEJ ,1% ,6% OGÓŁEM ,0% ,0% Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 załącznik 1 bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec trzeciego kwartału 2015 r. Wśród kobiet zarejestrowanych w PUP najliczniejszą zbiorowość stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 29,2%. Mniej niż ¼ bezrobotnych kobiet tj. 23,7% posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe. Więcej niż w ogólnej grupie osób bezrobotnych tj. 19,2% bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie wyższe. Najmniejszy udział w rejestrze bezrobotnych posiadały kobiety po ukończeniu wykształcenia średniego ogólnokształcącego tj. 13,3%. Stanowiło to jednak większość tj. 66 % bezrobotnych ogółem, odnotowanych w PUP dla tego poziomu wykształcenia. Ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej z perspektywy możliwości uzyskania oferty nie zwiększa szans na rynku pracy. Wspomniany udział wykształcenia średniego ogólnokształcącego w grupie bezrobotnych kobiet 13,3% był wyższy niż wśród ogólnej liczby bezrobotnych 10,6% 14. XI. BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY W końcu września 2015 r. wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 20,7% nie posiadało jeszcze dotychczas żadnego udokumentowanego stażu pracy, a 22,1% stanowiły osoby posiadające staż pracy od 1 roku do 5 lat. Bezrobotni ze stażem pracy do 1 roku stanowili 17,8%. Łącznie 60,6% bezrobotnych to osoby bez doświadczenia zawodowego lub posiadające krótki staż pracy (do 5 lat). Wśród bezrobotnych kobiet brakiem stażu pracy legitymowało się 23,2%, stażem od 1 roku do 5 lat 22,2% oraz do 1 roku 19,5%, co razem stanowiło 64,9% ogółu bezrobotnych kobiet. TABELA 6. BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY. STAN NA 30 WRZEŚNIA 2015 r. % STAŻ PRACY BEZROBOTNI w tym: % BEZROBOTNYCH W LATACH OGÓŁEM KOBIETY KOBIET* OGÓŁEM* DO 1 ROKU ,8% ,5% OD ,1% ,2% 14 Z założeń przyjętych w systemie edukacji ukończenie liceum powinno stanowić solidną podstawę dla studiów wyższych.

15 OD ,6% ,7% OD ,1% ,7% OD ,5% ,2% 30 I WIĘCEJ ,2% 986 1,6% BEZ STAŻU PRACY ,7% ,2% OGÓŁEM ,0% ,0% Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 załącznik 1 bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec trzeciego kwartału 2015 r. XII. BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY Na koniec września 2014 r. bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowili łącznie 46,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (z tego 30,1% pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy). W grupie bezrobotnych kobiet odpowiednio 49,9% (z tego 33,5% powyżej 24 miesięcy). TABELA 7. BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY. STAN NA 30 WRZEŚNIA 2015 r. CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY W MIESIĄCACH BEZROBOTNI OGÓŁEM % BEZROBOTNYCH OGÓŁEM * w tym: KOBIETY % KOBIET * DO ,2% ,6% OD 1 DO ,0% ,0% OD 3 DO ,5% ,4% OD 6 DO ,1% ,0% OD 12 DO ,0% ,4% POWYŻEJ ,1% ,5% OGÓŁEM ,0% ,0% Źródło: Ibidem. * - Odsetki nie zawsze sumują się do 100,0 z powodu zastosowania elektronicznej metody obliczania. Możliwe różnice zawierają się w przedziale od 0,1 do 0,2 %. XIII. BEZROBOTNI POZOSTAJĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Odsetek osób bezrobotnych zarejestrowanych w statystykach PUP jako posiadający status w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy według stanu na 30 września 2015 r. zawiera tabela nr 8. TABELA 8. BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY. STAN NA 30 WRZEŚNIA 2015 r Odsetki z kolumn 5 i 7 nie zawsze sumują się do ogółem dla danej kategorii statystycznej, z powodu zastosowania elektronicznej metody obliczania. Dopuszczalne różnice to przedział od 0,1 do 0,2 %.

16 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE /osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy/ LICZBA BEZRO- -BOTNYCH OGÓŁEM %* Kobiety %** Mężczyźni %** BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W PUP 1 DO 30 ROKU ŻYCIA , , ,2 --- W TYM BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA , , ,6 2 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI , , ,6 3 POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA , , ,5 4 KORZYSTAJACE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,1 5 POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 6 ROKU ŻYCIA , , ,2 6 POSIADAJĄCY CO NAMNIEJ JEDNO DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO 18 ROKU ŻYCIA 126 0,1 70 0,1 56 0,0 7 BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI , , ,5 Źródło: Sprawozdanie MPiPS 01 o rynku pracy, wrzesień 2015 r. * Dane dotyczące udziału ogółu osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. ** Dane dotyczące udziału bezrobotnych kobiet oraz mężczyzn będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy obliczone zostały również w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Długotrwale bezrobotni (tj. przez okres 12 miesięcy i dłuższy) stanowili 61,9% w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych (według stanu odnotowanego w rejestrach powiatowych urzędach pracy) i 68,5% wśród bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy / /. W sensie socjologicznym osoby bezrobotne w dłuższym okresie czasu to wewnętrznie zróżnicowana zbiorowość ze względu na niewspółmierne zmienne zależne i niezależne (w tym cechy demograficzne i społeczne). Poziom bezrobocia długoterminowego mierzony jest wskaźnikami dostępnymi w badaniu aktywności ekonomicznej ludności, co stanowi poszerzenie zakresu danych dostępnych w programie badań statystyki publicznej. Jednym ze wskaźników jest liczba bezrobotnych powyżej 13 miesięcy wynikająca z badania aktywności ekonomicznej ludności W sprawozdawczości rynku pracy przyjmuje się dwie definicje bezrobotnych długoterminowo. Pierwsza wynika z założeń przyjętych dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, gdzie długotrwale bezrobotni stanowią jedną z grup pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres łącznie ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy). Ta grupa bezrobotnych jest wymieniona w tabeli pt. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Liczba wynikająca z załącznika nr1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy jest zamieszczona w niniejszej informacji raz na kwartał w tabeli Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy i dotyczy ilości bezrobotnych długotrwale wynikającej ww. załącznika, który jest statystycznym opisem struktury bezrobotnych długoterminowo w PUP według stanu na ostatni dzień danego kwartału. W drugiej definicji bezrobotny długoterminowo pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy od momentu ostatniej w nim rejestracji. Dane dotyczą stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Bezrobotni długoterminowi pozostają bez zatrudnienia w okresie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy i powyżej 24 miesięcy. Czas ten jest zaokrąglany do pełnych miesięcy. 17 LFS (Labour Force Survey) dotyczy pomiaru poziomu zaangażowania osób indywidualnych, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku pracy. Obejmuje krótkoterminowe i strukturalne aspekty rynku pracy, zarówno w zakresie

17 WYKRES 9. Bezrobotni długotrwale powyżej 13 miesięcy, dane średnioroczne w tys. osób Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. Osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy są również niepełnosprawni, zarejestrowani we właściwym ze względu na aktualne miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Pozytywna opinia lekarza specjalisty /uprawnionego do jej wydania/ pozwala im na podjęcie zatrudnienia. Niepełnosprawni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy powinni posiadać badania medyczne dopuszczające ich do wykonywania pracy w orzeczonych zawodach i określonym zakresie Według stanu na 30 września 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych w województwie podkarpackim wyniosła osób, PODKARPACKIE * POLSKA w tym kobiet, które to stanowiły 47,9 % ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. Odsetek osób bezrobotnych z orzeczoną grupą dla całej populacji bezpodaży jak i popytu na pracę charakteryzowanych w kategoriach pieniężnych i niepieniężnych. Aspekty te zawierają: a) zatrudnienie i bezrobocie (LFS), b) oferty pracy, c) zarobki /zysk brutto i netto/, d) badanie struktury zarobków (SES) / ewentualne różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn [w porównywalnych grupach zawodowych] oraz płace minimalne, e) koszty pracy ponoszone przez przedsiębiorstwa, f) kwartalny wskaźnik kosztów pracy (LCI), g) roczne dane dotyczące kosztów pracy wg sondażu (LCS), h) polityki rynku pracy (LMPs) jak również obejmują problematykę sporów pracowniczych. Dane o rynku pracy gromadzone są w poszczególnych etapach badania przez Eurostat i wykorzystywane podczas monitorowania strategii Europa 2020, Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ). Odpowiadają na wymagania polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Roczne dane wnoszą kluczowy wkład do wskaźników [zawartych] w strategii Europa 2020, w szczególności zaś w wytycznych dotyczących zatrudnienia (część II Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020). Źródło: Eurostat. 18 W badaniach stosowanych do porównań międzynarodowych i statystyce MOP [Międzynarodowej Organizacji Pracy] i danych EUROSTAT-u [Europejskiego Urzędu Statystycznego] długotrwale bezrobotni to osoby zaklasyfikowane do bezrobotnych zgodnie z definicjami przyjętymi w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności i Narodowym Spisie Powszechnym, które aktywnie poszukiwały pracy przez rok i dłużej (12 miesięcy i więcej) Źródło: Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS Warszawa 2008, s Praca w przypadku pewnych rodzajów dysfunkcji wpływa korzystnie na przebieg samego procesu rewalidacji i integracji osób niepełnosprawnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

18 robotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniósł 4,9 % (tab. 8) 20. W tabeli nr 9 zaprezentowano wskaźniki dotyczące rejestrowanego poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych w powiatach województwa podkarpackiego. Dane zawierają informację na temat ilości bezrobotnych niepełnosprawnych w przeliczeniu na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej, w grupie zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. TABELA 9. BEZROBOTNI Z ORZECZONĄ GRUPĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STAN NA 30 WRZEŚNIA 2015 r. ODSETEK LICZBA BEZROBOTNYCH z kolumny OSÓB NIEPEŁNO- LICZBA BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATY NIEPEŁNOSPRAWNYCH nr 2 -SPRAWNYCH PRZYPADAJĄCYCH NA W OGÓLNEJ JEDNĄ OFERTĘ PRACY WEDŁUG STANU NA r. KOBIETY LICZBIE BEZROBOTNYCH ZGŁOSZONĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** (w %) * BIESZCZADZKI ,1 *** BRZOZOWSKI ,2 *** DĘBICKI ,8 12 JAROSŁAWSKI ,7 29 JASIELSKI ,4 260 KOLBUSZOWSKI ,4 53 KROŚNIEŃSKI ,5 84 LESKI ,1 *** LEŻAJSKI ,8 64 LUBACZOWSKI ,1 *** ŁAŃCUCKI ,1 109 MIELECKI ,9 28 NIŻAŃSKI ,7 *** PRZEMYSKI ,0 *** PRZEWORSKI ,8 22 ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI ,2 26 RZESZOWSKI ,9 20 SANOCKI ,3 28 STALOWOWOLSKI ,7 47 STRZYŻOWSKI ,3 84 TARNOBRZESKI ,5 33 KROSNO ,8 42 PRZEMYŚL ,7 25 RZESZÓW ,0 6 TARNOBRZEG ,9 133 WOJEWÓDZTWO ,9 24 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01, wrzesień 2015 r. * Wg stanu na koniec września 2015 r. Wartości procentowe obliczone w stosunku do bezrobotnych 20 Niepełnosprawni obejmują niewielką ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, jednakże ich zatrudnienie związane jest z określoną specyfiką. Wiele podmiotów gospodarczych korzysta z rozwiązań prawnych dostępnych w tym zakresie, dlatego też często poszczególne organizacje funkcjonujące na rynku pracy w województwie podkarpackim zgłaszają zapotrzebowanie na dane statystyczne, dotyczące poziomu bezrobocia wśród analizowanej grupy pozostającej w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

19 ogółem dla każdego PUP wg stanu na koniec analizowanego miesiąca. ** W okresie września 2015 r. *** Brak zgłoszonych ofert pracy dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako bezrobotni. XIV. POZOSTAŁE GRUPY UJMOWANE W STATYSTYKACH URZĘDÓW PRACY W statystykach powiatowych urzędów pracy w województwie podkarpackim według stanu na 30 września 2015 r. odnotowano łącznie poszukujących pracy, w tym niepełnosprawnych, nie pozostających w zatrudnieniu i zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby poszukujące zatrudnienia. W miesiącu wcześniejszym analogicznie: i Tabela nr 10 zawiera pozostałe grupy osób bezrobotnych ujęte według określonych determinantów ich sytuacji na rynku pracy. Monitoring niżej wymienionych kategorii statystycznych jest zawarty w programie badań statystyki publicznej. TABELA 10. ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH GRUP BEZROBOTNYCH ODNOTOWANYCH W STATYSTYKACH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY. STAN NA 30 września 2015 r. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA BEZRO BOTNYCH OGÓŁEM %* KOBIETY %** MĘŻCZYŹNI %** BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W PUP 1 Poprzednio pracujący, zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy , , ,4 2 w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki , , ,4 3 Bez kwalifikacji zawodowych , , ,1 4 Bez doświadczenia zawodowego , , ,6 5 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 za wrzesień 2015 r. * Dane dotyczące udziału pozostałych grup osób bezrobotnych zawartych w programie badań statystyki publicznej obliczone zostały w stosunku do liczby bezrobotnych ogółem. ** Dane dotyczące udziału bezrobotnych kobiet oraz mężczyzn obliczone zostały również w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych. Odsetki nie zawsze sumują się do 100,0 z powodu zastosowania elektronicznej metody obliczania. Dopuszczalne różnice zawarte są w przedziale od 0,1 do 0,2 %. XV. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI BEZROBOTNYCH W okresie września 2015 r. wyrejestrowano łącznie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim ). Głównymi przyczynami wyłączenia osób bezrobotnych z ewidencji powiatowych urzędów pracy były: podjęcia pracy /ogółem/ 21 W przypadku tej grupy bezrobotnych odsetki zostały zaprezentowane w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podkarpackim, która to liczba stanowi całą grupę odniesienia bezrobocia rejestrowanego (N=62.466=100%). We wszystkich pozostałych grupach bezrobotnych n 1,2,3, N= =100%.

20 8 656 (w sierpniu 2015 r ), w tym podjęcie pracy nie subsydiowanej osoby (w sierpniu 2015 r ). Pozostałe przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych zostały poniżej określone według kategorii zawartych w sprawozdaniu MPiPS 01 o rynku pracy. Były to następujące: brak potwierdzania w PUP gotowości do podjęcia pracy osób (w sierpniu 2015 r ), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 778 osób (w sierpniu 2015 r. 546), odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy w stosunku do posiadanych kwalifikacji lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI osób (w sierpniu 2015 r. 342) 23, inne powody wyrejestrowania 481 osób (w sierpniu 2015 r. 464) 24, nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego 196 osób (w sierpniu 2015 r. 252), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 118 osób (w sierpniu 2015 r. 98). Z powodu rozpoczęcia przygotowania zawodowego osób dorosłych nie wyrejestrowano bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 0). W efekcie podjęcia prac społecznie użytecznych w analizowanym miesiącu wyrejestrowano 38 bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 88 bezrobotnych), w tym w ramach programu aktywizacja i integracja nie wyrejestrowano osób bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 24). W wyniku skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odnotowano 68 wyrejestrowań w miesiącu sprawozdawczym (w sierpniu 2015 r. 54). 22 Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Źródło: 23 Od 1 sierpnia 2004 r. wypłata świadczeń przedemerytalnych realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 24 W wierszu tym zostały ujęte osoby, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt. 1, 9 i 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /z późn. zm./, tj. niespełniające warunków art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji ( ); niezdolne do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni; które nie przedstawiły zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby. Należy zaznaczyć, iż w tej kategorii statystycznej mieszczą się także osoby skierowane na szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot np. rozpoczynające udział w działaniach aktywizacyjnych wchodzących w skład projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 XVI. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ We wrześniu 2015 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy łącznie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Spośród ogółu zgłoszonych ofert (45,9 %) stanowiły oferty pracy subsydiowanej. Oferty pracy zawierają nie tylko miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej /4 442/, ale również /do liczby ogółem/ są ujmowane tzw. miejsca aktywizacji zawodowej /1 608/. TABELA 11. POWIATY OFERTY PRACY (WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ) ZGŁOSZONE DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2015 r. 25 LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM WEDŁUG STANU NA r. LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO PUP WE WRZEŚNIU 2015 r. ŚREDNIA LICZBA BEZROBOTNYCH PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OFERTĘ PRACY W MIESIĄCU /kol. 2:3/* BIESZCZADZKI BRZOZOWSKI DĘBICKI JAROSŁAWSKI JASIELSKI KOLBUSZOWSKI KROŚNIEŃSKI LESKI LEŻAJSKI LUBACZOWSKI ŁAŃCUCKI MIELECKI NIŻAŃSKI PRZEMYSKI PRZEWORSKI ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI RZESZOWSKI SANOCKI STALOWOWOLSKI STRZYŻOWSKI TARNOBRZESKI KROSNO PRZEMYŚL RZESZÓW Oferta pracy oznacza zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Oferta taka powinna spełniać zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy. Pracodawcy zgłaszają wolne miejsca pracy w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy przez pośrednictwo powiatowego urzędu pracy w znalezieniu odpowiedniego pracownika. Oferty pracy stanowią sumę zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz miejsc aktywizacji zawodowej (m. in. stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i prac społecznie użytecznych).

22 TARNOBRZEG WOJEWÓDZTWO Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01, wrzesień 2015 r. * Dane zostały zaokrąglone do wartości całkowitych, ponieważ dotyczą średniej liczby osób bezrobotnych przypadających /w sensie statystycznym/ na jedną ofertę pracy tj. wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej. Dla porównania w sierpniu 2015 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ogółem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, wśród których tj. 44,8% obejmowały miejsca pracy subsydiowanej z Funduszu Pracy. XVII. AKTYWNE FORMY PROMOCJI ZATRUDNIENIA We wrześniu 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 503 bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 240). Przy realizacji robót publicznych pracowało 371 bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 163). Na szkolenia skierowano 377 bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 389), w tym w ramach bonu szkoleniowego 38 bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 25). Na odbycie stażu u pracodawcy zostało skierowanych 1738 osób (w sierpniu 2015 r. 999), w tym w ramach bonu stażowego 21 bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 16). W wyniku przyznania dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej wyłączono z ewidencji 256 bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 249), w tym w ramach bonu na zasiedlenie 26 nie wyłączono osób bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. nie wyłączono). Z powodu udzielenia pracodawcom refundacji niektórych kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej i wydatków związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy, rejestry opuściło łącznie 330 bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 230) 27. Z powodu podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie wyłączono 71 bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 34) 28. Z powodu pod- 26 Dotyczy osób bezrobotnych do 30 roku życia, które podjęły działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania i zgodnie z art. 66 n ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /z późn. zm./ otrzymały bon na zasiedlenie. 27 Na podstawie artykułu 46 i 47 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami [Dz.U , Dz.U ]. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598. Przepisy te określają zasady refundacji pracodawcom kosztów utworzenia nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w zakresie posiadanych przez powiatowe urzędy pracy środków finansowych. Powyżej wymienione artykuły określają wysokość dotacji, która może zostać udzielona bezrobotnym zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej. 28 Dotyczy osób bezrobotnych do 30 roku życia, które na podstawie art. 66 n ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /z późn. zm./ otrzymały bon na zasiedlenie z powodu zatrudnienia lub innej pracy

23 jęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego wyłączono 16 bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 12). W ramach świadczenia aktywizacyjnego nie wyłączono we wrześniu 2015 r. osób bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 0). W ramach grantu na telepracę we wrześniu 2015 r. nie wyłączono osób bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 0). Nie odnotowano w m-cu sprawozdawczym podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (w sierpniu 2015 r. 0). Z powodu podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia wyrejestrowano 8 osób bezrobotnych (w sierpniu 2015 r. 18). XVIII. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW W okresie września 2015 roku w województwie podkarpackim odnotowano 1 pracodawcę zgłaszającego zamiar rozwiązania stosunków pracy z grupą 65 pracowników. Jak wynika ze zgłoszonych zwolnień grupowych zgodnie z przyjętymi zasadami dla sprawozdawczości w okresie analizowanego miesiąca zrealizowano wypowiedzenia umów o pracę w 3 zakładach pracy i objętych nimi zostało 32 pracowników sektora prywatnego. Dla porównania w sierpniu 2015 roku w województwie podkarpackim nie odnotowano pracodawców zgłaszających zamiar rozwiązania stosunków pracy. Jak wynikało ze zgłoszeń odnotowanych w okresach wcześniejszych, w okresie sierpnia 2015 r. zrealizowano wypowiedzenia umów o pracę w 3 zakładach pracy i objętych nimi zostało 8 pracowników z sektora prywatnego 29. Opracowanie: Piotr Kocaj Wydział Informacji Statystycznej i Analiz. zarobkowej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Dane nie obejmują osób bezrobotnych do 30 roku życia, które podjęły pracę w ramach bonu na zasiedlenie z powodu rozpoczęcia działalności gospodarczej. 29 Ilość wręczonych wypowiedzeń w sierpniu br. zawarta była w zgłoszeniach zwolnień odnotowanych w tym samym miesiącu sprawozdawczym. Jednakże ilość wręczonych wypowiedzeń może wynikać również z wartości liczbowych zwolnień aktualnych na koniec poprzedniego miesiąca sprawozdawczego do realizacji na następne miesiące, czyli ze zgłoszeń odnotowanych w okresach wcześniejszych, co w przypadku tej statystyki opisują stany liczbowe na koniec danego okresu sprawozdawczego.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu lutego 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu września 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu stycznia 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu grudnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31 października w województwie podkarpackim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w sierpniu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w sierpniu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w sierpniu 2014 r., wrzesień 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. VIII. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2015 Rzeszów, listopad 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. X. 2015 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2015, czerwiec 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31.V.2015 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r., lipiec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. VI. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lipcu 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lipcu 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lipcu 2015, sierpień 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31.VII.2015 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r., czerwiec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. V. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w kwietniu 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w kwietniu 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w kwietniu 2015, maj 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. IV. 2015 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2014 r., listopad 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. X. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015 Rzeszów, styczeń 2016 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. XII. 2015 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2016

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2016 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2016 Rzeszów, luty 2016 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. I. 2016 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2014 r., styczeń 2015 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. XII. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim

Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim RZESZÓW, SIERPIEŃ 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W PUP 1 W sprawozdawczości rynku pracy powiatowych urzędów pracy przyjmuje się dwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w listopadzie 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w listopadzie 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w listopadzie 2014 r., grudzień 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. XI. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2014 r. Rzeszów, luty 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2015 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2015 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2015 r., luty 2015 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. I. 2015 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 216 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU RZESZÓW, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO....

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo