Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku"

Transkrypt

1 Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81

2 83

3 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011

4 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: insp. Marek FIDOS Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Zespół Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych w druku wyłącznie z podaniem źródła. Koszt opracowania graficznego, składu i druku. Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, Warszawa Projekt i opracowanie graficzne. Hillbilly Sp. z o.o.

5 Spis treści I. Przedmowa 4 II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 5 II.1 Ogólne dane o motoryzacji 5 II.2 Wypadki drogowe i ich skutki w 2010 roku 6 III. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 14 III.1 Czas powstawania wypadków drogowych w 2010 roku 14 III.2 Miejsca powstawania wypadków drogowych 19 III.3 Wypadki drogowe i ich skutki na głównych drogach kraju 22 IV. Rodzaje wypadków drogowych 24 V. Przyczyny i sprawcy wypadków 26 V.1 Wypadki z winy kierujących 26 V.2 Wypadki z winy pieszych 33 V.3 Wypadki z winy pasażera 37 V.4 Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu 37 V.5 Wypadki z innych przyczyn 38 VI. Ofiary wypadków drogowych 39 VI.1 Ofiary wypadków drogowych 39 VI.2 Dzieci w wieku 0-14 lat ofiary wypadków drogowych 41 VII. Bezpieczeństwo osób pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu 48 VII.1 Bezpieczeństwo osób pieszych 48 VII.2 Bezpieczeństwo rowerzystów 51 VII.3 Bezpieczeństwo motocyklistów 54 VII.4 Bezpieczeństwo motorowerzystów 56 VIII. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego 59 IX. Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 68 X. Cudzoziemcy 73 XI. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej 75 3

6 Przedmowa I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Motoryzacja stanowi jeden z bardzo ważnych elementów życia. Jej ciągły rozwój, obok niepodważalnych korzyści, niesie jednak szereg zjawisk negatywnych, na czoło których wysuwają się wypadki drogowe. Rokrocznie na drogach naszego kraju ginie kilka tysięcy osób, zaś kilkadziesiąt tysięcy trafia na leczenie. Niestety, w dalszym ciągu panuje powszechne przeświadczenie, że odkąd samochody stały się częścią życia codziennego, to nieodłącznym ich elementem są wypadki drogowe, w których muszą ginąć ludzie. W 2010 roku doszło do wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 3907 osób, a doznały obrażeń. W porównaniu z rokiem 2009, liczba wypadków zmniejszyła się o 5364, czyli o 12,1%, osób zabitych było mniej o 665, czyli o 14,6%, liczba rannych spadła o 7094, czyli o 12,7%. Po raz pierwszy liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła poniżej dotąd nieosiągalnego poziomu 4 tys. osób. Jest to znaczący sukces wszystkich instytucji i podmiotów oraz samych uczestników ruchu drogowego, którzy w ramach niesformalizowanej koalicji ponad podziałami podjęli wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, aby polskie drogi przestały budzić grozę. Poprawa w tak rozległej dziedzinie jak bezpieczeństwo ruchu drogowego jest procesem długofalowym, na który składają się m.in. działania infrastrukturalne, legislacyjne, kontrolne, jak i profilaktyczno-edukacyjne. Dlatego też istnieje konieczność kontynuowania dalszych intensywnych, dobrze skoordynowanych działań w tym zakresie. Niniejsza publikacja kolejna z serii Wypadki drogowe w Polsce obrazuje stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2010 roku w wybranych obszarach. Skierowana jest ona do osób zainteresowanych ogólną wiedzą w tym zakresie, ale również stanowić może materiał do prowadzenia dalszych pogłębionych analiz w wybranych płaszczyznach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar JARCZEWSKI 4

7 II. DANE OGÓLNE O MOTORYZACJI I WYPADKACH DROGOWYCH II.1. Ogólne dane o motoryzacji Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów silnikowych w latach Lata Pojazdy silnikowe w tym: samochody osobowe samochody ciężarowe motocykle Ogółem 2000=100% Ogółem 2000=100% Ogółem 2000=100% Ogółem 2000=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Położenie naszego kraju na mapie Europy, jego usytuowanie na szlaku transportowym wschód-zachód, generuje bardzo duży ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Komendy Głównej Straży Granicznej, w 2010 roku przez zewnętrzne granice UE do Polski wjechało pojazdów, w tym samochodów osobowych. Pojazdy wjazd do Polski na poszczególnych odcinkach granicy zewnętrznej UE Liczba pojazdów: Odcinek granicy państwowej RP samochody osobowe samochody ciężarowe autobusy z Federacją Rosyjską z Republiką Białoruś z Ukrainą O g ó ł e m

8 Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych II.2. Wypadki drogowe i ich skutki w 2010 roku W 2010 roku wydarzyły się wypadki drogowe: w porównaniu z rokiem 2008, kiedy to miały miejsce wypadki, liczba ta spadła o wypadki (-20,8%), w porównaniu z 2009 rokiem, w którym zanotowaliśmy wypadków, liczba ta spadła o wypadki (-12,1%). W wyniku wypadków drogowych osób poniosło śmierć: w porównaniu z rokiem 2008, kiedy zginęło osób, nastąpił spadek o osób (-28,1%), w porównaniu z rokiem 2009, w którym śmierć poniosły osoby nastąpił spadek o 665 osób (-14,6%). W wypadkach ranne zostały osoby: w porównaniu do 2008 roku, kiedy obrażenia odniosło osób, liczba osób rannych zmniejszyła się o osób (-21,2%), w porównaniu do roku 2009, kiedy zanotowano osób rannych, liczba ta spadła o osoby tj. (-12,7%). W 2010 roku do jednostek Policji zgłoszono kolizji drogowych: w porównaniu do 2008 roku, w którym zgłoszono Policji kolizji, liczba ta zwiększyła się o (+9,1%), w porównaniu do 2009 roku, w którym odnotowano kolizji liczba zwiększyła się o (+9%). Tendencja występowania wypadków i rannych w latach wypadki zabici ranni W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych i osób rannych odnotowano w 2001 roku, zaś najwięcej ofiar śmiertelnych w 2002 roku. Od 2002 roku następował spadek, utrzymujący się do 2006 roku. W 2007 roku nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar, natomiast od 2008 roku zanotowano ponowne spadki. 6

9 Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w latach Wypadki Zabici Ranni Lata Ogółem 2001=100% Ogółem 2001=100% Ogółem 2001=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Tendencja występowania wypadków i rannych w latach wypadki ranni

10 Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych Tendencja występowania zabitych w latach Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w poszczególnych województwach w 2010 roku Województwa Wypadki Zabici Ranni Ogółem 2009=100% Ogółem 2009=100% Ogółem 2009=100% Dolnośląskie , , ,0 Kujawsko-pomorskie , , ,6 Lubelskie , , ,6 Lubuskie , , ,1 Łódzkie , , ,7 Małopolskie , , ,1 Mazowieckie (bez KSP) , , ,0 Opolskie , , ,1 Podkarpackie , , ,6 Podlaskie , , ,1 Pomorskie , , ,5 Śląskie , , ,5 Świętokrzyskie , , ,7 Warmińsko-mazurskie , , ,2 Wielkopolskie , , ,1 Zachodniopomorskie , , ,6 Komenda Stołeczna Policji , , ,3 P o l s k a , , ,3 8

11 Mając na względzie różnice pomiędzy poszczególnymi województwami, zarówno w liczbie mieszkańców, powierzchni, natężeniu ruchu oraz innych uwarunkowań, w celach porównawczych przyjmuje się wskaźniki liczby zabitych i liczby rannych na 100 wypadków drogowych. Wskaźnik liczby zabitych i rannych wg województw w 2010 roku Województwa Wypadki Zabici Ranni Wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków Dolnośląskie ,5 135,0 Kujawsko-pomorskie ,3 120,7 Lubelskie ,1 125,7 Lubuskie ,8 131,7 Łódzkie ,7 125,7 Małopolskie ,9 126,1 Mazowieckie (bez KSP) ,8 124,2 Opolskie ,8 123,0 Podkarpackie ,3 131,1 Podlaskie ,2 132,8 Pomorskie ,4 128,0 Śląskie ,0 122,3 Świętokrzyskie ,5 128,1 Warmińsko-mazurskie ,7 135,5 Wielkopolskie ,7 123,7 Zachodniopomorskie ,2 121,3 Komenda Stołeczna Policji ,9 119,6 P o l s k a ,1 126,1 Gdańsk Szczecin Olsztyn Bydgoszcz Białystok Gorzów Wielkopolski Poznań Komenda Stołeczna Policji Warszawa Łódź Radom Wrocław Lublin Opole Katowice Kielce Kraków Rzeszów 9

12 Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych Wskaźnik zabitych na 100 wypadków w poszczególnych województwach w 2010 roku Małopolskie 5,9 Śląskie 7,0 Pomorskie 7,4 Łódzkie 7,7 Warmińsko-mazurskie 9,7 Komenda Stołeczna Policji 9,9 Zachodniopomorskie 10,2 Podkarpackie 10,3 Dolnośląskie 10,5 Wielkopolskie 11,7 Świętokrzyskie 12,5 Opolskie 12,8 Lubuskie 12,8 Lubelskie 14,1 Mazowieckie (bez KSP) 14,8 Kujawsko-pomorskie 15,3 Podlaskie 17,

13 Wskaźnik rannych na 100 wypadków w poszczególnych województwach w 2010 roku Komenda Stołeczna Policji Kujawsko-pomorskie 119,6 120,7 Zachodniopomorskie 121,3 Śląskie 122,3 Opolskie 123,0 Wielkopolskie 123,7 Mazowieckie (bez KSP) 124,2 Łódzkie 125,7 Lubelskie 125,7 Małopolskie 126,1 Pomorskie 128,0 Świętokrzyskie 128,1 Podkarpackie 131,1 Lubuskie 131,7 Podlaskie 132,8 Dolnośląskie 135,0 Warmińsko-mazurskie 135,

14 Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych Wskaźniki stanu bezpieczeństwa w zależności od liczby mieszkańców w poszczególnych województwach w 2010 roku Województwo Ludność* Wskaźnik liczby wypadków na mieszkańców Wskaźnik liczby zabitych na mieszkańców Wskaźnik liczby rannych na mieszkańców Dolnośląskie ,7 8,4 107,7 Kujawsko-pomorskie ,0 11,0 86,9 Lubelskie ,5 11,9 106,2 Lubuskie ,6 10,7 110,1 Łódzkie ,8 12,6 205,9 Małopolskie ,1 7,1 152,7 Mazowieckie (bez KSP) ,5 18,0 150,9 Opolskie ,2 10,4 99,8 Podkarpackie ,3 9,6 122,3 Podlaskie ,2 12,3 94,6 Pomorskie ,0 8,9 152,4 Śląskie ,1 7,6 132,2 Świętokrzyskie ,1 15,5 159,0 Warmińsko-mazurskie ,8 11,8 163,8 Wielkopolskie ,8 10,0 106,1 Zachodniopomorskie ,7 8,9 106,4 Komenda Stołeczna Policji** ,9 8,0 96,8 P o l s k a ,1 10,2 128,2 * dane GUS wg stanu na r. ** wskaźniki liczone dla m. Warszawy łącznie z podległymi KSP powiatami Z powyższych danych wynika, że wskaźniki liczby wypadków, liczby zabitych i liczby rannych są niższe od ubiegłorocznych, które wynosiły: wypadki 115,8, zabici 12,0, ranni 146,9. 12

15 Wskaźniki liczby wypadków, liczby zabitych i liczby rannych na mieszkańców w poszczególnych województwach w 2010 roku Dolnośląskie 8,4 79,7 107,7 Kujawskopomorskie 11,0 86,9 72,0 Lubelskie 11,9 106,2 84,5 Lubuskie 10,7 83,6 110,1 Łódzkie 12,6 163,8 205,9 Małopolskie 7,1 121,1 152,7 Mazowieckie (bez KSP) 18,0 121,5 150,9 Opolskie Podkarpackie 10,4 9,6 99,8 81,2 122,3 93,3 wskaźnik liczby zabitych wskaźnik liczby rannych wskaźnik liczby wypadków Podlaskie 12,3 94,6 71,2 Pomorskie 8,9 119,0 152,4 Śląskie 7,6 132,2 108,1 Świętokrzyskie 15,5 124,1 159,0 Warmińskomazurskie 11,8 120,8 163,8 Wielkopolskie 10,0 106,1 85,8 Zachodniopomorskie 8,9 106,4 87,7 Komenda Stołeczna Policji 8,0 96,8 80,

16 Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych III. CZAS I MIEJSCE POWSTAWANIA WYPADKÓW DROGOWYCH III.1. Czas powstawania wypadków drogowych w 2010 roku W 2010 r. najwięcej wypadków miało miejsce w sierpniu (10,5% ogółu), w czerwcu (10,4%) i w lipcu (10,3%). Duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu związanym z okresem wakacyjnym. Zwiększona liczba wypadków w miesiącach jesiennych jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, wcześnie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potrąceń pieszych, gdyż stają się oni gorzej widoczni. W miesiącach zimowych odnotowano znaczne zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Wypadki drogowe i ich skutki wg miesięcy w 2010 roku Miesiące Wypadki Zabici Ranni 2010 % 2010 % 2010 % Styczeń , , ,5 Luty , , ,5 Marzec , , ,9 Kwiecień , , ,3 Maj , , ,1 Czerwiec , , ,4 Lipiec , , ,8 Sierpień , , ,0 Wrzesień , , ,0 Październik , , ,0 Listopad , , ,1 Grudzień , , ,4 O g ó ł e m , , ,0 14

17 Wypadki drogowe wg miesięcy w latach 2009 i I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki (16,8% ogółu). Najwięcej osób (15,9% ogółu) zginęło w soboty, średnio w co dziewiątym wypadku ginął człowiek, gdzie w piątki w co jedenastym. Wypadki drogowe i ich skutki wg dni tygodnia w 2010 roku Wypadki Zabici Ranni Dni tygodnia Ogółem % Ogółem % Ogółem % Poniedziałek , , ,0 Wtorek , , ,9 Środa , , ,1 Czwartek , , ,8 Piątek , , ,8 Sobota , , ,3 Niedziela , , ,1 O g ó ł e m , , ,0 15

18 Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych Wypadki drogowe wg dni tygodnia w 2010 roku 12,5% 14,7% 14,3% 16,8% 13,5% 14,5% 13,7% poniedziałek czwartek niedziela wtorek piątek środa sobota Zarówno w 2010 r., jak i w latach poprzednich największe nasilenie wypadków występowało w godzinach 14-18, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu, związanego z powrotami z pracy. Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24-5, w tym czasie również najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć. 16

19 Wypadki drogowe i ich skutki wg godzin w 2010 roku Godziny Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % ,3 88 2, , ,9 92 2, , ,9 88 2, , ,9 66 1, , ,0 81 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 O g ó ł e m , , ,0 Na występowanie wypadków drogowych wpływ mają także warunki atmosferyczne oraz oświetlenie, przy czym ten ostatni czynnik jest uzależniony od pory dnia i pory roku. Podobnie jak w roku 2009, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki. Najwięcej wypadków zanotowano w ciągu dnia, gdyż wtedy jest największy ruch. Jednakże w porze nocnej, na drogach nieoświetlonych występuje największy wskaźnik osób zabitych, w co czwartym takim wypadku ginie człowiek, gdzie w porze dziennej w co trzynastym wypadku. 17

20 Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych Wypadki drogowe i ich skutki wg warunków atmosferycznych* w 2010 roku Warunki atmosferyczne Wypadki Zabici Ranni Dobre warunki atmosferyczne Pochmurno Opady deszczu Opady śniegu, gradu Oślepiające słońce Mgła, dym Silny wiatr * W związku z możliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych porach doby w 2010 roku Oświetlenie Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % W ciągu dnia , , ,0 W okresie zmroku, świtu , , ,2 warunki na drogach oświetlonych , , ,0 nocne na drogach nie oświetlonych , , ,8 7,1% 13,6% 69,4% 9,9% światło dzienne zmrok, świt noc droga oświetlona noc droga nieoświetlona 18

21 III.2. Miejsca powstawania wypadków drogowych W 2010 roku zdecydowana większość wypadków, bo wydarzyło się na obszarze zabudowanym (71,7%), zginęło w nich osób, a zostały ranne. Poza obszarem zabudowanym miało miejsce wypadków (28,3% ogółu). W ich wyniku zginęło osób, a obrażenia ciała odniosło uczestników ruchu. Wypadki drogowe i ich skutki wg obszaru występowania w 2010 roku Obszar Wypadki Zabici Ranni Liczba % Liczba % Liczba % Zabudowany , , ,2 Niezabudowany , , ,8 O g ó ł e m , , ,0 Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie później. Na prostych odcinkach dróg zaistniało wypadków (55%), śmierć w nich poniosły osoby (66,3%), a ranne zostały osoby (52,9%). Kolejnym szczególnie niebezpiecznym miejscem są skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, na ich obszarze miało miejsce wypadków (28,5%), śmierć poniosło 570 osób (14,6% ogółu), a obrażeń doznało osób (29%). Wypadki drogowe i ich skutki wg geometrii drogi* w 2010 roku Miejsce zdarzenia Wypadki Zabici Ranni Prosty odcinek drogi Zakręt, łuk Spadek Wzniesienie Wierzchołek wzniesienia Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem o ruchu okrężnym dróg równorzędnych * W związku z możliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, w poz. 1-5 tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. 19

22 Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych Główne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadki, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadków, nieprawidłowe wyprzedzanie wypadków, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami wypadków. Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu to: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadki, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadków, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadki. Główne przyczyny wypadków na zakrętach to: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, jazda po niewłaściwej stronie drogi 189 wypadków, nieprawidłowe wymijanie 176 wypadków, nieprawidłowe wyprzedzanie 164 wypadki. Wypadki drogowe i ich skutki wg miejsc ich powstawania w 2010 roku Wypadki Zabici Ranni Miejsce zdarzenia Ogółem % Ogółem % Ogółem % Jezdnia , , ,3 Przejście dla pieszych , , ,2 Pobocze , , ,5 Skarpa, rów 850 2, , ,4 Chodnik, droga dla pieszych 555 1,4 25 0, ,2 Wyjazd z posesji 330 0,8 22 0, ,8 Parking, plac 208 0,5 6 0, ,4 Przystanek komunikacji publicznej 181 0,5 8 0, ,4 Przejazd tramwajowy, torowisko 154 0,4 20 0, ,5 Droga dla rowerów 178 0,5 1 0, ,4 Most, wiadukt, estakada, tunel 125 0,3 17 0, ,3 Przejazd kolejowy - niestrzeżony 59 0,2 18 0,5 77 0,2 Przejazd kolejowy strzeżony 32 0,1 15 0,4 27 0,1 Pas dzielący jezdnię 50 0,1 2 0,1 60 0,1 Przewiązka na drogach dwujezdniowych 27 0,1 2 0,1 34 0,1 20

23 W 2010 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych zdarzeń tych było , co stanowi 82,8% wszystkich wypadków, zginęły w nich osób (88,6% ogółu zabitych), a osób zostało rannych (83,2%). Wypadki drogowe wg rodzaju drogi w 2010 roku Rodzaj drogi Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Autostrada 274 0,7 28 0, ,8 Droga ekspresowa 142 0,4 37 0, ,4 O dwóch jezdniach jednokierunkowych , , ,0 Droga Jednokierunkowa ,8 32 0, ,6 Dwukierunkowa, jednojezdniowa , , ,2 Główne przyczyny wypadków występujących na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych to: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadków, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego wypadków, nieprawidłowe wyprzedzanie wypadków, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami wypadków, nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu 958 wypadków. Główne przyczyny wypadków występujących na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych to: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu wypadki, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego 956 wypadków, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 843 wypadki, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 393 wypadki. 21

24 Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych III.3. Wypadki drogowe i ich skutki na głównych drogach kraju Na autostradach, których długość w Polsce wynosi 859 km doszło do 274 wypadków, w wyniku których 28 osób poniosło śmierć, a 401 zostało rannych. Wypadki drogowe i ich skutki na autostradach w 2009 i 2010 roku Nr drogi 2009 rok 2010 rok Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni A A A A A Łączna długość dróg krajowych o twardej nawierzchni w Polsce wynosi km. Ogółem, na drogach tych miało miejsce wypadków (25,4% ogółu wypadków), zginęło w nich osób (38,3% ogółu zabitych), a rany odniosły osoby (26,6% ogółu rannych). Wskaźnik wypadków na 100 km wynosi 52,6. Najwięcej wypadków zanotowano na drodze nr 7, a następnie drogach: nr 1 i nr 8. 22

25 Drogi krajowe o największym zagrożeniu wypadkami drogowymi w 2009 i 2010 roku Nr drogi 2009 rok 2010 rok Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Na drogach wojewódzkich, których długość wynosi ,8 km, doszło do wypadków, w wyniku których 830 osób poniosło śmierć, a zostały ranne. 23

26 Rodzaje wypadków drogowych IV. RODZAJE WYPADKÓW DROGOWYCH Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikować można do kategorii zderzenie się pojazdów w ruchu. W 2010 roku wypadków takich było , co stanowiło 49,5% ogółu, śmierć w nich poniosły osoby (43,3% wszystkich zabitych), a ranne zostały osoby (55,8% ogółu rannych). Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było najechanie na pieszego. Takich zdarzeń było (28,3%), w ich wyniku zginęło osób (31,2%), a zostało rannych (21,3%). Rodzaje wypadków drogowych w 2010 roku Zderzenie się pojazdów w ruchu Najechanie Rodzaj zdarzenia Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % boczne , , ,8 czołowe , , ,6 tylne , , ,4 na pieszego , , ,3 na drzewo , , ,4 na słup, znak 731 1,9 75 1, ,9 na unieruchomiony pojazd 437 1,1 38 1, ,1 na barierę ochronną 318 0,8 40 1, ,8 na zwierzę 149 0,4 11 0, ,4 na dziurę, wybój 70 0,2 3 0,1 82 0,2 Wywrócenie się pojazdu , , ,0 Wypadek z pasażerem 682 1,8 41 1, ,9 Inne rodzaje ,5 93 2, ,3 O g ó ł e m , , ,0 24

27 Rodzaje wypadków drogowych w 2010 roku najechanie na pieszego zderzenie pojazdów boczne zderzenie pojazdów czołowe 4552 zderzenie pojazdów tylne 4220 wywrócenie się pojazdu 2553 najechanie na drzewo 2343 inne 1365 najechanie na słup, znak 731 wypadek z pasażerem 682 najechanie na pojazd unieruchomiony 437 najechanie na barierę ochronną 318 najechanie na zwierzę 149 najechanie na dziurę, wybój, garb 70 najechanie na zaporę kolejową

28 Przyczyny i sprawcy wypadków V. PRZYCZYNY I SPRAWCY WYPADKÓW Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek droga pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki miały zdecydowanie mniejsze znaczenie. Wypadki drogowe i ich skutki wg sprawstwa w 2010 roku Sprawstwo wypadków Wypadki % Zabici % Ranni % Wina kierujących , , ,2 Wina pieszych , , ,9 Wina pasażerów 89 0,2 4 0,1 88 0,2 Współwina 557 1,4 79 2, ,5 Inne przyczyny , , ,3 O g ó ł e m , , ,0 V.1. Wypadki z winy kierujących W 2010 roku kierujących pojazdami uczestniczyło w wypadkach drogowych. Z ich winy powstało wypadków (co stanowi 78,9% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły osoby, a zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadki, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu wypadków, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu) wypadków. 26

29 Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących w 2010 roku Przyczyny Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu , ,2 Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu , , ,2 Nieprawidłowe wyprzedzanie , , ,8 Nieprawidłowe omijanie 621 2,0 79 3, ,6 wymijanie 483 1,6 67 2, ,7 zachowanie wobec pieszego , , ,7 skręcanie 956 3,1 60 2, ,8 cofanie 585 1,9 19 0, ,5 zmiana pasa ruchu 530 1,7 44 1, ,8 zawracanie 188 0,6 11 0, ,6 przejeżdżanie drogi dla rowerów 52 0, ,1 zatrzymanie, postój 30 0,1 2 0,1 30 0,1 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 676 2, , ,6 Jazda bez wymaganego oświetlenia 49 0,2 19 0,7 43 0,1 Wjazd przy czerwonym świetle 482 1,6 24 0, ,7 Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami ,6 41 1, ,7 Gwałtowne hamowanie 160 0,5 3 0, ,5 Zmęczenie, zaśnięcie 505 1,6 78 3, ,9 Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 97 0,3 7 0, ,3 O g ó ł e m , , ,0 27

30 Przyczyny i sprawcy wypadków Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących w 2010 roku Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 9222 Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 7750 Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego 4266 Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami Nieprawidłowe wyprzedzanie Nieprawidłowe skręcanie Jazda po niewłaściwej stronie drogi Nieprawidłowe omijanie Nieprawidłowe cofanie Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu Zmęczenie, zaśnięcie Nieprawidłowe wymijanie Wjazd przy czerwonym świetle Nieprawidłowe zawracanie Gwałtowne hamowanie Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów Jazda bez wymaganego oświetlenia Nieprawidłowe przejeżdżanie drogi dla rowerów

31 Analizując płeć kierujących, stwierdzić należy, iż najczęściej sprawcami wypadków w 2010 roku byli mężczyźni kierujący pojazdami, którzy spowodowali 77,1%, natomiast kobiety spowodowały 18,5% wypadków. Płeć kierujących sprawców wypadków w 2010 roku 4,3% 18,6% kobiety 77,1% mężczyźni b/d Największą liczbę sprawców wśród kierujących, zanotowano w przedziale wiekowym lat. Spowodowali oni wypadków (34,1% wypadków spowodowanych przez kierujących), zginęło w nich 898 osób, a osób zostało rannych. Dużą liczbę wypadków spowodowali młodzi kierujące w wieku lata wypadków (23,4% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęły w nich 724 osoby, a zostały ranne. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz duża skłonność do brawury i ryzyka. Przyczyną 43% wypadków, które spowodowali w 2010 roku było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, a o ciężkości tych zdarzeń świadczy 58% zabitych spośród ofiar śmiertelnych zdarzeń spowodowanych przez tę grupę wiekową. 29

32 Przyczyny i sprawcy wypadków Sprawcy wypadków kierujący pojazdami wg grup wiekowych w 2009 i 2010 roku Grupy wiekowe Wypadki Zabici Ranni Populacja Wskaźnik liczby wypadków na populacji w 2010 r , , , , , ,1 60 plus ,9 b/d * dane wg stanu na dzień r. Najwięcej wypadków kierujący spowodowali w sierpniu (10,7% ogółu wypadków spowodowanych przez kierujących), w lipcu i czerwcu po (10,6%). 30

33 Wypadki spowodowane przez kierujących w zestawieniu miesięcznym w 2010 roku Wypadki Zabici Ranni Miesiące Ogółem % Ogółem % Ogółem % Styczeń , , ,5 Luty , , ,5 Marzec , , ,9 Kwiecień , , ,3 Maj , , ,1 Czerwiec , , ,4 Lipiec , , ,0 Sierpień , , ,1 Wrzesień , , ,0 Październik , , ,9 Listopad , , ,0 Grudzień , , ,3 O g ó ł e m , , ,0 Wypadki drogowe z winy kierujących wg miesięcy w 2010 roku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 31

34 Przyczyny i sprawcy wypadków W 2010 roku najwięcej wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami wydarzyło się w godzinach (8 792, co stanowi 28,7% wszystkich wypadków spowodowanych przez kierujących). W wyniku tych wypadków zginęło 597 osób (22,7%), a ranne zostały osoby (28,5%). Wypadki spowodowane przez kierujących wg godzin w 2010 roku Wypadki Zabici Ranni Godziny Ogółem % Ogółem % Ogółem % ,2 45 1, , ,9 55 2, , ,8 63 2, , ,9 43 1, , ,0 55 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 83 3, ,9 O g ó ł e m , , ,0 W 2010 roku wśród ogółu sprawców kierujących pojazdami, najliczniejszą grupę (76,9%) stanowili kierujący samochodami osobowymi. Byli oni sprawcami wypadków drogowych, w których zginęły osób, a osoby odniosły obrażenia. 32

35 Wypadki drogowe wg pojazdu sprawcy w 2010 roku Pojazd sprawcy Wypadki % Zabici % Ranni % Rower , , ,7 Motorower 869 2,8 59 2, ,3 Motocykl 990 3, , ,6 Samochód osobowy , , ,4 Autobus Samochód ciężarowy komunikacji publicznej 308 1,0 12 0, ,2 inny 102 0,3 5 0, ,5 bez przyczepy , , ,9 z przyczepą 868 2, , ,9 Ciągnik rolniczy 146 0,5 18 0, ,5 Pojazd wolnobieżny 15 0, ,1 Tramwaj, trolejbus 52 0,2 2 0, ,3 Pojazd przewożący mat. niebezpieczne 3 0,0 1 0,0 3 0,0 Pojazd uprzywilejowany 19 0,1 3 0,1 37 0,1 Inny pojazd 112 0,4 7 0, ,3 Pojazd nieustalony 471 1,5 9 0, ,3 V.2. Wypadki z winy pieszych Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2010 roku spowodowali oni wypadków (11,4% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 665 osób (17,0% ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosły osoby (7,9% ogółu rannych). Najczęstszą przyczyną było: wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem wypadków, (tj. 56,9% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych), przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 482 wypadki (10,9%), wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody 525 wypadków (11,9%), wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 354 wypadków (8,0%). W większości ofiarami śmiertelnymi, w tego typu wypadkach, byli sami piesi. W porównaniu z 2009 r. zanotowano mniejszą liczbę osób zabitych w wypadkach spowodowanych przez pieszych o 106 osób. 33

36 Przyczyny i sprawcy wypadków Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych w 2010 roku Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Nieostrożne przed jadącym poj , , ,1 wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody ,9 30 4, ,0 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym , , ,7 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 354 8,0 32 4, ,5 Stanie na jezdni, leżenie 285 6, , ,3 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 227 5,1 54 8, ,7 Zatrzymanie się, cofnięcie 34 0,8 3 0,5 31 0,8 O g ó ł e m , , ,0 Wypadki drogowe z winy pieszego w 2010 roku Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadacym pojazdem 2520 Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody 525 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 482 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 354 Stanie na jezdni, leżenie 285 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 227 Zatrzymanie się, cofnięcie

37 Zarówno w przypadku pieszych jak i kierujących sprawców wypadków drogowych, to głównie mężczyźni przyczyniali się do ich powstania. Statystycznie 66,6% wypadków spowodowanych przez pieszych było zawinionych przez mężczyzn. Kobiety piesi spowodowały 32,8% wypadków. Najwięcej wypadków, bo (27,4% ogółu wypadków z winy pieszych) oraz najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 208 tj. (42,1% ogółu zabitych w wypadkach z winy pieszych) spowodowali piesi w wieku lat. Sprawcy wypadków piesi w poszczególnych grupach wiekowych w 2009 i 2010 roku Grupy wiekowe Wypadki Zabici Ranni Populacja* Wskaźnik liczby wypadków na populacji , , , , , ,1 60 plus ,2 b/d * dane wg stanu na dzień r. Najwięcej wypadków, podobnie jak w roku ubiegłym, piesi spowodowali w miesiącach: listopad (574 wypadki, 117 zabitych i 463 ranne) i październik (464 wypadki, 91 zabitych, 380 rannych). Jako jeden z czynników wpływających na taki rozkład wypadków uznać można złe warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, a także szybko zapadający zmierzch, wówczas piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności (tak pieszych, jak i kierujących) skutkuje dużą liczbą wypadków. 35

38 Przyczyny i sprawcy wypadków Wypadki spowodowane przez pieszych w zestawieniu miesięcznym w 2010 roku Wypadki Zabici Ranni Miesiące Ogółem % Ogółem % Ogółem % Styczeń 290 6,6 26 3, ,0 Luty 298 6,7 35 5, ,9 Marzec 349 7,9 61 9, ,8 Kwiecień 297 6,7 22 3, ,3 Maj 354 8,0 36 5, ,5 Czerwiec 381 8,6 41 6, ,1 Lipiec 301 6,8 50 7, ,7 Sierpień 378 8,5 65 9, ,4 Wrzesień 421 9, , ,2 Październik , , ,9 Listopad , , ,0 Grudzień 320 7,2 45 6, ,3 O g ó ł e m , , ,0 Wypadki drogowe z winy pieszych wg miesięcy w 2010 roku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 36

39 V.3. Wypadki z winy pasażera Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2010 roku spowodowali oni 89 wypadków, w których 4 osoby zginęły, a 88 zostało rannych. V.4. Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu W 2010 roku stan techniczny pojazdu był przyczyną 66 wypadków drogowych, zginęło w nich 13 osób, a rany odniosło 87. Najwięcej stwierdzono braków w oświetleniu (50% ogółu) oraz w ogumieniu (18,2% ogółu). Wypadki z powodu niesprawności technicznej w 2010 roku 3,0% 50,0% 19,7% 9,1% 18,2% braki w oświetleniu braki w ogumieniu usterki układu hamulcowego usterki układu kierowniczego inne usterki 37

40 Przyczyny i sprawcy wypadków Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu w 2010 roku Wypadki Zabici Ranni Braki techniczne Ogółem % Ogółem % Ogółem % braki w oświetleniu 33 50,0 6 46, ,1 braki w ogumieniu 12 18,2 2 15, ,0 usterki układu hamulcowego 13 19,7 3 23, ,7 usterki układu kierowniczego 6 9,1 1 7,7 7 8,0 inne usterki 2 3,0 1 7,7 1 1,1 O g ó ł e m , , ,0 V.5. Wypadki z innych przyczyn Na powstawanie wypadków drogowych wpływ mają także inne, poza wymienionymi powyżej przyczyny. W 2010 roku miało miejsce takich zdarzeń, śmierć w nich poniosło 526 osób, a rannych zostało osób. Inne przyczyny wypadków drogowych w 2010 roku Przyczyna Wypadki Zabici Ranni Ogółem % Ogółem % Ogółem % Obiekty, zwierzęta na drodze 259 8,3 20 3, ,9 Nagłe zasłabnięcie kierującego 104 3,3 9 1, ,9 Niezawiniona niesprawność techniczna pojazdu 94 3,0 6 1, ,5 Niewłaściwy stan jezdni 79 2, ,5 Oślepienie przez inny pojazd, słońce 21 0,7 2 0,4 30 0,8 Nieprawidłowo zabezpieczone roboty drogowe 6 0, ,2 Nieprawidłowa organizacja ruchu 4 0,1 2 0,4 5 0,1 Nieprawidłowo działająca sygnalizacja 3 0, ,1 Pożar pojazdu 2 0,1 1 0,2 1 0,0 Przyczyny nieustalone , , ,0 Inne przyczyny , , ,9 O g ó ł e m , , ,0 38

41 VI. OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH VI.1. Ofiary wypadków drogowych W 2010 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało osób, w tym poniosło śmierć, a zostały ranne. W porównaniu do 2009 roku oznacza to mniej ofiar o osób, w tym ofiar śmiertelnych o 665 i rannych o osób. Najczęściej uczestnicy ruchu drogowego ginęli w wypadkach drogowych, które wydarzyły się poza obszarem zabudowanym. Prawie w co piątym takim zdarzeniu ginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym, w co piętnastym. Bardzo liczną grupę ofiar stanowią piesi, co wynika z dużego udziału potrąceń w ogólnej liczbie wypadków (28,3% ogółu zdarzeń), oraz z prawidłowości, iż w relacji pojazd pieszy ten ostatni jest narażony na znacznie większe, niż kierujący niebezpieczeństwo. W roku 2010 w ogólnej liczbie ofiar wypadków, największy odsetek stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie (55,7%). 39

42 Ofiary wypadków drogowych Ofiary wypadku wg użytkowników dróg w 2010 roku Rodzaj użytkownika drogi Ofiary ogółem Zabici Ranni Kierujący Pasażerowie Piesi Ogółem, w tym: sam. osobowymi rowerami motocyklami motorowerami sam. ciężarowymi ciągnikami autobusami tramwajami, trolejbusami innymi pojazdami Ogółem, w tym: sam. osobowych autobusów sam. ciężarowych motorowerów motocykli tramwajów, trolejbusów ciągników rowerów innych pojazdów O g ó ł e m Najliczniejszą grupę zabitych osób (29,1% ogółu) stanowiły osoby w przedziale wiekowym lat natomiast rannych osób (27,3% ogółu) stanowiły osoby w grupie wiekowej lat. 40

43 Ofiary wypadków drogowych wg grup wiekowych w 2009 i 2010 roku Grupy wiekowe Zabici Ranni Na 1 milion populacji 2010 r Zabici Ranni ,63 463, , , , , , , , , , ,91 60 plus ,61 940,40 Najwyższy wskaźnik ofiar na 1 mln populacji odnotowany został, podobnie jak w latach poprzednich, w przedziale wiekowym lata. VI.2. Dzieci w wieku 0-14 lat ofiary wypadków drogowych W 2010 roku w Polsce miało miejsce wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 112 dzieci poniosło śmierć, a doznało obrażeń. W stosunku do roku 2009 roku liczba wypadków zmalała o 811 (-16,1%) i rannych o 472 dzieci (-9,4 %), a zabitych o 16 (-12,5 %). Z przedstawionych danych wynika, że tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie się utrzymuje. Ofiary wypadków drogowych dzieci i młodzieży w latach w poszczególnych grupach wiekowych Grupy wiekowe Zabici Ranni

44 Ofiary wypadków drogowych Wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat i ich skutki w latach Wypadki Zabici Ranni Rok Ogółem 2000=100% Ogółem 2000=100% Ogółem 2000=100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Tendencja wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat w latach Wypadki Ranni Zabici W stosunku do roku 2000 liczba wypadków z udziałem dzieci w 2010 roku spadła aż o 48,4%, zabitych o 57,7% a rannych o 49,2%. Zdecydowana większość wszystkich ofiar wypadków wśród dzieci w wieku 0-6 lat, to pasażerowie pojazdów aż 71,9%, w tym ofiary śmiertelne to 82,3%. 42

45 Tendencja ta jest bardzo niepokojąca albowiem świadczy o tym, że najmłodsi są narażeni na utratę życia bądź zdrowia przede wszystkim z powodu błędów dorosłych. Często za kierownicą pojazdu, w którym dziecko ulega wypadkowi siedzi ktoś z jego bliskiej rodziny. Wypadki z udziałem dzieci w wieku 0-6 lat w 2010 roku zabici 5 kierujący pasażer pieszy ranni wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki W przypadku dzieci ze starszej grupy wiekowej 7-14 lat, najwięcej ofiar wypadków drogowych było wśród pieszych, jednak ofiar śmiertelnych, podobnie jak w przypadku młodszych dzieci, odnotowano najwięcej w grupie pasażerów. Wypadki z udziałem dzieci w wieku 7-14 lat w 2010 roku zabici 29 kierujący pasażer pieszy ranni wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki

46 Ofiary wypadków drogowych Tak jak miało to miejsce w poprzednich latach, nasilenie wypadków z udziałem dzieci występuje w miesiącach wiosenno-letnich od maja do września. Najmłodsi ulegają wypadkom przede wszystkim podczas ładnej pogody i przy dobrej widoczności. W 2010 roku najwięcej wypadków z udziałem dzieci wydarzyło się w czerwcu 557, lipcu 504 i w sierpniu 518. Tylko w ciągu tych trzech miesięcy zginęło 45 dzieci w wieku 0-14 lat, tj. 41,1% wszystkich ofiar śmiertelnych wśród dzieci w 2010 roku. Wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat w poszczególnych miesiącach 2010 roku Styczeń Luty Marzec 261 Kwiecień 324 Maj 421 Czerwiec 557 Lipiec Sierpień Wrzesień 411 Październik 375 Listopad 296 Grudzień

47 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych w 2010 roku w grupie wiekowej 0-14 lat Styczeń 3 Luty Marzec 4 4 Kwiecień 8 Maj 4 Czerwiec Lipiec Sierpień 11 Wrzesień 12 Październik 13 Listopad 14 Grudzień 5 Najniebezpieczniejszy dla najmłodszych jest koniec tygodnia sobota i niedziela. Wypadki drogowe z udziełem dzieci w wieku 0-14 lat w poszczególnych dniach tygodnia 2010 roku Wypadki Ranni Zabici Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 0 45

48 Ofiary wypadków drogowych Tendencje występowania wypadków z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat w 2010 roku wg godzin lat 7-14 lat Wypadki z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat w 2010 roku w poszczególnych województwach Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie W 2010 roku dzieci w wieku 0-14 lat były sprawcami wypadków (spadek o 105 wypadków w stosunku do roku 2009), zginęło w nich 27 dzieci (spadek o 15) a zostało rannych (spadek o 97). 46

49 Sprawcy wypadków drogowych w wieku 0-14 lat w 2010 roku Wiek sprawcy Rodzaj uczestnika Wypadki Zabici Ranni kierujący pieszy kierujący pieszy O g ó ł e m Bardzo zagrożona wypadkami drogowymi jest też nieletnia młodzież w wieku lat. W 2010 roku miały miejsce wypadki z udziałem młodzieży (spadek o 470 w stosunku do 2009 roku), zginęły w nich 122 młode osoby (wzrost o 3), a zostało rannych (spadek o 542). W tej grupie wiekowej także najwięcej ofiar odnotowano wśród pasażerów. Wypadki z udziałem osób w wieku lat w 2010 roku Wypadki Zabici Ranni Kierujący Pasażer Pieszy O g ó ł e m Osoby zabite w wypadkach w wieku lat w 2010 roku 17 (14%) 58 (47%) 47 (39%) kierujący pasażer pieszy 47

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

, 18:46

, 18:46 POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/163,wypadki-drogowe-w-2002-r.html 2019-08-06, 18:46 WYPADKI DROGOWE W 2002 R. W okresie styczeń-grudzień 2002 roku zaistniało 53.559

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2016 ROKU WARSZAWA 2017 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2018 ROKU WARSZAWA 2019 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30376,europejski-dzien-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html 2018-12-18, 20:13 EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 6 maja został

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku BIURO RUCHU DROGOWEGO Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku Warszawa, 2017 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: insp. Rafał

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2017 ROKU WARSZAWA 2018 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU 2 W grudniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 134 wypadki drogowe (o 8 więcej niż w grudniu 2014 r.), w wyniku których 13 osób

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 217 ROKU 2 W lipcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w lipcu 216 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU GDAŃSK, LUTY 2015 I. S T A N B E Z P I E C Z EŃSTWA R U C H

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w marcu 2007 roku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 217 ROKU 2 W czerwcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 45 więcej niż w czerwcu 216 r.), w wyniku których 1 osoba poniosła

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2018 ROKU 2 W lutym 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 65 wypadków drogowych (o 14 więcej niż w lutym 2017 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 217 ROKU 2 W kwietniu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 44 więcej niż w kwietniu 216 r.), w wyniku których 1 osoba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 21 ROKU 2 W listopadzie 21 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 8 wypadki drogowe (o 32 mniej niż w listopadzie 213 r.), w wyniku których 1

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU 2 W październiku 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 19 mniej niż w październiku 2017 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w czerwcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w czerwcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5987,czerwiec-2009.html 2019-06-07, 05:56 Strona znajduje się w archiwum. CZERWIEC 2009 W czerwcu 2009 roku na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 14 ROKU W październiku 14 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadki drogowe (o 1 mniej niż w październiku 13 r.), w wyniku których osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 218 ROKU 2 W czerwcu 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 138 wypadków drogowych (o 51 więcej niż w czerwcu 217 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu Wejherowskiego W okresie od 01 stycznia 2013 do 30 września 2013r. na drogach powiatu wejherowskiego zaistniało 993 zdarzeń drogowych, w tym 137

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2018 ROKU 2 W grudniu 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 98 wypadków drogowych (o 18 mniej niż w grudniu 2017 r.), w wyniku których 5 osób

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 218 ROKU 2 W lipcu 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 98 wypadków drogowych (o 31 więcej niż w lipcu 217 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 218 ROKU 2 W kwietniu 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 13 wypadków drogowych (o 77 więcej niż w kwietniu 217 r.), w wyniku których 3 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2013 ROKU 2 W listopadzie 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 119 wypadków drogowych (o 34 więcej niż w listopadzie 2012 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2018 ROKU 2 W listopadzie 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 93 wypadki drogowe (o 26 mniej niż w listopadzie 2017 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU 2 W październiku 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 135 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w październiku 2012 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2018 ROKU 2 W marcu 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 83 wypadki drogowe (o 24 więcej niż w marcu 2017 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 218 ROKU 2 W maju 218 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 133 wypadki drogowe (o 41 więcej niż w maju 217 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły śmierć

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU ANALIZA BRD NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO ZA ROK 2017 UNIA EUROPEJSKA Bułgaria

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 214 ROKU 2 We wrześniu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 99 wypadków drogowych (o 12 mniej niż we wrześniu 213 r.), w wyniku których 1

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2009 ROKU 1 W grudniu 2009 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 64 wypadki drogowe (o 37 mniej niż w grudniu 2008 r.), w wyniku których: - 3 osoby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2012 ROKU do użytku wewnętrznego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2017 ROKU 2 W listopadzie 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 114 wypadków drogowych (o 55 więcej niż w listopadzie 2016 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 214 ROKU 2 W sierpniu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 76 wypadków drogowych (o 36 mniej niż w sierpniu 213 r.), w wyniku których 3 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 214 ROKU 2 W czerwcu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 3 mniej niż w czerwcu 213 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2017 ROKU 2 We wrześniu 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 107 wypadków drogowych (o 35 więcej niż we wrześniu 2016 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 21 ROKU 2 W sierpniu 21 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 12 wypadków drogowych (o 4 więcej niż w sierpniu 212 r.), w wyniku których 8 osób

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. ZATWIERDZAM... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w listopadzie 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w kwietniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w kwietniu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/4356,kwiecien-2009.html 2019-10-22, 14:11 Strona znajduje się w archiwum. KWIECIEŃ 2009 W kwietniu 2009 roku na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2019 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2019 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2019 ROKU 2 W lutym 2019 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 65 wypadków drogowych (o 2 mniej niż w lutym 2018 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w lipcu 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/7758,lipiec-2009.html 2019-06-15, 16:32 Strona znajduje się w archiwum. LIPIEC 2009 W lipcu 2009 roku na terenie miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2012 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2012 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 202 ROKU 2 W grudniu 202 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 76 wypadków drogowych (o 20 mniej niż w grudniu 20 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU 2 W październiku 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 133 wypadki drogowe (o 53 więcej niż w październiku 2016 r.), w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU 2 W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że we wrześniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 216 ROKU 2 We wrześniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 41 więcej niż we wrześniu 215 r.), w wyniku których 3

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2011 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2011 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU ROKU W grudniu roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: wypadków drogowych (o więcej niż w grudniu r.), w wyniku których osoby poniosły śmierć (o więcej),

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6.

1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6. 1. Przedmowa 2. Wypadki i motoryzacja ogólne 3. Czas i miejsce powstawania wypadków 4. Rodzaje wypadków 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo osób pieszych i innych niechronionych

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 214 ROKU 2 W maju 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 113 wypadków drogowych (o 28 więcej niż w maju 213 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 24 ROKU 2 W marcu 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 87 wypadków drogowych (o 4 więcej niż w marcu 23 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2 ROKU 2 W styczniu 2 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 8 wypadków drogowych (o 5 mniej niż w styczniu 23 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 24 ROKU 2 W kwietniu 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 9 wypadków drogowych (o 9 więcej niż w kwietniu 23 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

+ 2,7% + 3,9 % + 2,7 %

+ 2,7% + 3,9 % + 2,7 % +,7% +,9 % +,7 % 7 -,% Bez zmian - 8,7% 8 wypadków okresie I-IX 5r. I-IX 6r. w woj. podkarpackim W okresie od stycznia do września 6 r. wskaźnik ilości ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na wypadków,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W 2017 ROKU 2 W grudniu 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 116 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w grudniu 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 23 ROKU 2 W lutym 23 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 3 więcej niż w lutym 22 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2018 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2018 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2018 ROKU 2 W styczniu 2018 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 86 wypadków drogowych (o 36 więcej niż w styczniu 2017 r.), w wyniku których 3

Bardziej szczegółowo