Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony."

Transkrypt

1 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji oprogramowania informacje zawarte w podręczniku użytkownika nie odpowiadają zakupionemu produktowi, obowiązuje aktualna wersja oprogramowania. Dziękujemy za zrozumienie. 2.1 Ładowanie akumulatora Tablet jest wyposażony we wbudowany akumulator, który należy ładować za każdym razem kiedy moc urządzenia spadnie. Zasilacz: aby naładować akumulator, należy włożyć jedną wtyczkę zasilacza do gniazda ściennego, a drugą do gniazda zasilania tabletu. 1. Po podłączeniu zasilacza wskaźnik akumulatora zaświeci się na czerwono, co oznacza że trwa ładowanie. Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik zgaśnie. 2. W trakcie ładowania akumulatora można normalnie używać tabletu. Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 102

2 2.2 Korzystanie z kart MicroSD RJ45 Wkładanie kart MicroSD do urządzenia: kartę MicroSD włożyć do jednego z dwóch portów MicroSD tabletu, następnie docisnąć palcem do momentu usłyszenia kliknięcia. Z lewej strony wyświetlacza pojawi się informacja o ładowaniu akumulatora: SD card being prepared. ON OFF USB USB MicroSD MicroSD HDMI DC Przeglądanie plików na karcie MicroSD: po uruchomieniu File Browser wszystkie pliki w głównym katalogu karty zostaną wyświetlone. Użytkownik może wówczas wybrać SD card 1, aby przejść do zawartości karty. HDMI Wyjmowanie karty MicroSD z urządzenia: zamknąć wszystkie pliki z karty. Kliknąć menu i wybrać Setup/SD card s memory/sd card 1/Uninstall SD card. Wyświetlony zostanie komunikat the SD card has been safely removed. Należy wtedy delikatnie wcisnąć kartę, co spowoduje jej częściowe wysunięcie, a następnie w całości wyciągnąć ją z gniazda. Pojawi się komunikat SD card was removed. Uwaga: 1. Karty MicroSD należy wkładać do gniazda zgodnie z instrukcjami. W przeciwnym razie karta może zostać uszkodzona. 2. Nie wyciągać karty przed pojawieniem się komunikatu uninstall SD card. W przeciwnym razie karta może zostać uszkodzona. 3. Aby zagwarantować zgodność kart z tabletem, zalecamy korzystanie tylko z kart znanych producentów. 4. Nagrania audio, zdjęcia, pobrane pliki i obrazy można zapisywać tylko na kartach MicroSD. 2.3 Podłączanie kart SD i pamięci USB bez przerywania pracy urządzenia Nie przerywać pracy urządzenia w trakcie użytkowania kart SD lub pamięci USB ani podczas przeglądania ich zawartości. Jeśli w trakcie wykonywania lub przeglądania plików z karty SD lub pamięci USB w programach My Video, My Music lub My Photo karta lub pamięć zostaną wyciągnięte z gniazda, pliki mogą ulec uszkodzeniu, a programy zostać awaryjnie zamknięte. Szczegółowe informacje na temat podłączania i odłączania kart pamięci zamieszczono w części 2.2 Korzystanie z kart SD. Przed odłączeniem pamięci USB należy zamknąć wszystkie aktualnie używane pliki. 2.4 Pamięć Tablet dysponuje trzema rodzajami pamięci: Pamięć wbudowana, pamięć USB i karta SD. Pamięć wbudowana tabletu nie jest wyświetlana. Foldery na karcie SD są wyświetlane jako SD card 1 i SD card 2. Foldery w pamięci USB są wyświetlane jako SD 1 i SD 2. Pamięć systemowa służy wyłącznie do przechowywania plików systemowych, a jej pojemność wynosi 2 GB. Pojemność kart SD i pamięci USB jest ograniczona możliwościami tabletu. System obsługuje karty SD o maksymalnej pojemności 32 GB. Szczegółowe informacje na temat pamięci zawarto w części 8.6 Karty SD i pamięć tabletu. LED RESET 103

3 2.5 Włączanie/wyłączanie zasilania 1. Włączanie tabletu: Jeśli akumulator jest naładowany w wystarczającym stopniu, wciśnięcie przycisku Power i przytrzymanie przez dwie sekundy spowoduje włączenie tabletu. Tablet może wtedy zawibrować. Po włączeniu zasilania system przejdzie do interfejsu blokowania ekranu. Aby przejść do głównego menu, należy przesunąć ikonę odblokowania w prawo. 2. Wyłączanie tabletu: W pierwszej kolejności należy wcisnąć przycisk Power i przytrzymać przez 4 sekundy, aby wyświetlić interfejs potwierdzenia wyłączenia tabletu. Aby wyłączyć tablet, należy kliknąć czerwoną ikonę z prawej strony. Aby anulować operację, należy kliknąć przycisk Cancel w prawym dolnym rogu. W przypadku anulowania zostanie wyświetlony interfejs wyłączania tabletu. 3. Tryb uśpienia: Aby przełączyć system w tryb uśpienia, w którym ekran LCD gaśnie, należy kliknąć przycisk zasilania i przytrzymać przez sekundę. Wciśnięcie dowolnego przycisku w tym trybie spowoduje ponowną aktywację urządzenia. Po aktywacji wyświetlany jest interfejs blokowania ekranu. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający dla trybu uśpienia, po automatycznym włączeniu system może się samodzielnie wyłączyć. 2.6 Wibracje Wibracje przy włączaniu/wyłączaniu: Kliknąć ikonę ustawień na pasku skrótów, następnie wybrać ustawienia dźwięku i trybu wyświetlania. Następnie zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru za Haptic feedback. 2.7 Obracanie interfejsu Interfejs może obracać się wraz z tabletem. 2.8 Zewnętrzny kabel sieciowy i pamięć USB Zewnętrzny kabel sieciowy Podłączyć replikator portów do tabletu i włożyć wtyczkę kabla sieciowego do portu Ethernet. Po zalogowaniu system automatycznie pobierze adres IP dla dostępu sieciowego. Dostęp do sieci można również ustawiać ręcznie. Pamięci USB: Podłączyć replikator portów do tabletu i włożyć pamięć USB do portu USB. Po prawidłowym podłączeniu pamięci USB można zapisywać oraz kopiować pliki między pamięcią USB i tabletem. 2.9 Połączenie sieciowe Sieć kablowa: Po włożeniu wtyczki kabla sieciowego do gniazda Ethernet replikatora portów podłączonego do tabletu, na pasku stanu w górnej części ekranu pojawi się ikona ETH. Następnie tablet automatycznie pobierze adres IP dla dostępu sieciowego. Dostęp do sieci można również ustawiać ręcznie. Sieć bezprzewodowa: 1 Przesunąć znajdujący się w prawej górnej części tabletu przycisk WI-FI w lewą stronę, do położenia ON; 2 Wybrać ikonę setup pod paskiem skrótów na pulpicie; 3 Wybrać wireless network w menu ustawień; 4 Otworzyć WI-FI za pomocą pola wyboru obok; 5 Wybrać WI-FI setup, aby ustawić sieć WI-FI; 6. Zostaną wyświetlone wszystkie punkty dostępu znalezione przez tablet. Aby połączyć się z punktem dostępu, należy kliknąć nazwę; 7 Jeśli łączenie zakończy się powodzeniem, dane punktu dostępu zostaną zachowane. Aby rozpocząć łączenie, wybrać connect w wyskakującym okienku. Aby usunąć dane punktu dostępu, wybrać forget ; 8 Jeśli punkt dostępu nie jest szyfrowany, można wybrać connect w wyskakującym okienku, aby rozpocząć łączenie; 9 Jeśli punkt dostępu jest szyfrowany, należy wpisać hasło w wyskakującym okienku, następnie wybrać connect, aby rozpocząć łączenie; 10 Jeśli połączenie zakończy się powodzeniem, ikona pomyślnego nawiązania połączenia pojawi się na pasku transferu w górnej części pulpitu. 104

4 3. Wprowadzanie danych 3.1 Klawiatura Jeśli programy lub pliki wymagają wprowadzania danych tekstowych lub liczbowych, na ekranie pojawia się klawiatura dotykowa. Uwaga: Tablet jest zgodny z klawiaturami USB. Niektóre klawisze mogą jednak nie być dostępne po podłączeniu klawiatury USB do tabletu. 3.2 Ekran dotykowy Ekran dotykowy wykrywa ruch palców, co umożliwia wykonywanie poniższych operacji: Uwaga: Nie należy nigdy kłaść na tablecie przedmiotów, które mogą zarysować lub uszkodzić ekran. Kliknięcie: kliknąć wybraną ikonę lub opcję; Kliknięcie i przytrzymanie: można kliknąć i przytrzymać ikonę w celu wybrania opcji lub przeciągnąć ikonę do paska skrótów w dolnej części pulpitu; Przeciąganie: można przeciągać ikony w celu zmiany ich położenia na pulpicie lub między stronami, a także przesuwać ikony aplikacji do paska skrótów. Zamiast obsługiwania ekranu palcami można też korzystać z piórka. 3.3 Mysz Tablet jest zgodny z zewnętrznymi myszami USB. Po podłączeniu myszy do tabletu można jej używać do klikania, wybierania, przeciągania, przesuwania lub wywoływania menu podręcznego za pomocą prawego przycisku. 4. Pulpit 4.1 Pasek stanu W górnej części ekranu umieszczony jest pasek stanu. Z lewej strony paska znajduje się jeden przycisk oprogramowania, a z prawej strony pięć przycisków oprogramowania. Przyciski to: Home, Print Screen, Vol- i Vol +, Menu oraz Back. Na pasku stanu podawane są także inne informacje, np. moc sygnału WI-FI, stan Ethernet, poziom naładowania akumulatora i godzina. 4.2 Strona główna Strona główna tabletu składa się z dwóch trybów: Widget Mode i Icon Mode. Tryby można zmieniać za pomocą przycisku w środkowej części paska skrótów. Interfejs trybu Widget Mode pokazano na poniższym zrzucie ekranowym: 105

5 Aby przejść do interfejsu ikon aplikacji, należy kliknąć przycisk na pasku skrótów, jak pokazano poniżej: Aby przejść do interfejsu Widget Mode, należy kliknąć. 4.3 Tryb skrótów W głównym interfejsie trybu Widget Mode można wcisnąć przycisk menu lub kliknąć ikonę Menu na pasku stanu. Pojawią się ikony skrótów: Add, Wallpaper, Search, Notification, Desktop Setting oraz System Setting, jak pokazano poniżej: 106

6 4.4 Najszybszy sposób dodawania widżetów 1. Tryb skrótów Aby dodać skrót do aplikacji do pulpitu, należy kliknąć Menu/Add widget/shortcut w interfejsie trybu Widget. Po dodaniu ikony do pulpitu kliknięcie jej spowoduje wykonanie odpowiedniej operacji. 2. Tapeta Aby dodawać widżety do ekranu głównego, wcisnąć przycisk tapetę lub ustawić ulubiony obraz jako tło pulpitu. /Wallpaper /Wallpaper gallery. Można wybrać ulubioną 107

7 3. Budzik: Kliknąć menu, aby dodać zegar, ukryć zegar lub wyświetlić zegar. Ustawić tryb wyciszenia budzika, głośność oraz odstępy dla dzwonka. 4.5 Korzystanie z widżetów Użytkownik może dodawać, usuwać i instalować widżety, dodawać i usuwać ikony aplikacji oraz przesuwać ikony. Można też przeciągać ikony między obszarami operacji lub między obszarem operacji a paskiem skrótów. W interfejsie widżetów pulpitu należy wcisnąć i przytrzymać ikonę widżeta, a na środku paska skrótów pojawi się niewielka kwadratowa grafika i kosz. Przeciągnąć ikonę kosza w dowolne miejsce na pulpicie lub przeciągnąć ikonę do kosza, aby ją usunąć. 108

8 5. Przeglądanie stron internetowych Za pośrednictwem przeglądarki użytkownik może korzystać z Internetu. Aby przeglądać strony internetowe, należy kliknąć ikonę przeglądarki na pulpicie. Poniżej pokazano interfejs: Uwaga: Funkcja Location umożliwia aplikacjom google, takim jak google maps i google latitude, odnajdywanie użytkownika i świadczenie usług lokalizacyjnych. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję, odznaczając pozycję use my location w menu ustawień prywatności, dostępnym po przejściu do settings i privacy. (Urządzenie nie jest tabletem GPS.) 6. Typowe aplikacje 6.1 Poczta elektroniczna Kliknąć ikonę , aby przejść do interfejsu poczty elektronicznej oferującego poniższe funkcje: 1. Ustawianie konta poczty elektronicznej; 2. Tworzenie nowych wiadomości; 3. Wysyłanie i odbieranie poczty; 4. Pobieranie lub drukowanie załączników; 5. Aby usunąć konto, przejść do menu rozszerzonego opcji account i menu, następnie wybrać account settings ; 6. Uwaga: (1) Użytkownik może sprawdzać pocztę na dwa sposoby: odwiedzając stronę internetową poczty elektronicznej lub korzystając z klienta poczty Mail Application. Klient poczty Mail Application jest skonfigurowany do współpracy z pocztą G-mail. Po aktywacji klient będzie zawsze zalogowany dopóki tablet jest włączony. Jeśli użytkownik chce samodzielnie logować się do poczty, powinien wyłączyć klienta Mail Application i korzystać ze strony skrzynki pocztowej. Aby wyłączyć funkcję, należy przejść do menu rozszerzonego w account i menu, wybrać opcję account settings, następnie usunąć wybrane konto. (2) Jeśli podczas korzystania z klienta Mail Application dostępna jest tylko funkcja przeglądania załączników bez możliwości zapisywania w pamięci, aby móc pobierać załączniki użytkownik powinien zalogować się do skrzynki przez stronę internetową. 109

9 6.2 Eksplorator plików Aby przejść do interfejsu eksploratora plików, kliknąć ikonę jak pokazano poniżej: Po uruchomieniu menadżera plików My Pad dostępne będą takie operacje na plikach w pamięci tabletu, na kartach SD1 i SD2 oraz pamięci USB, jak kopiowanie, wycinanie, wklejanie, tworzenie plików, zmienianie nazw i usuwanie. Instalowanie plików Aby instalować pliki w eksploratorze, wystarczy kliknąć plik instalacyjny z rozszerzeniem APK. Po pojawieniu się monitu będzie można wybrać Install, aby zainstalować plik w tablecie. 6.3 Galeria Kliknąć ikonę biblioteki multimediów, a pojawi się pokazany poniżej interfejs: 1. Kliknąć przycisk menu, aby wyświetlić menu podręczne skrótów z takimi opcjami, jak All Pictures, Multi-Option i Camera Settings. 110

10 2. Kliknąć All Pictures, aby przejść do trybu pokazu slajdów. 3. Kliknąć Camera Settings, aby przejść do poniższego interfejsu ustawień: 4. Kliknąć miniaturę w interfejsie biblioteki obrazów, aby zobaczyć obraz na pełnym ekranie. Kliknięcie ekranu spowoduje wyświetlenie opcji powiększania i zmniejszania. Kliknąć przycisk menu, aby wyświetlić menu podręczne skrótów, umożliwiające wykonywanie takich operacji, jak dzielenie się obrazami, usuwanie obrazów, przycinanie, ustawianie tapety i klikanie ikon kontaktów. Dalej możliwe jest przeglądanie danych obrazu, wyświetlanie obrazu na mapie, wyświetlanie obrazu w pokazie slajdów itd. 111

11 5. Kliknąć miniaturę w interfejsie albumu, wybrać obraz i wcisnąć i przytrzymać go do pojawienia się okna dialogowego, jak pokazano poniżej: Uwaga: Funkcja SHARE działa tylko po zalogowaniu do konta Google przez Google pictures. 6.4 Muzyka Kliknąć ikonę, aby przejść do trybu muzyki. Po włączeniu interfejsu odtwarzacza muzyki można wyświetlić pliki muzyczne z karty pamięci z prawej strony listy odtwarzania, jak pokazano poniżej: Aby przejść do interfejsu odtwarzania, kliknąć utwór. 112

12 1. Kliknąć, aby włączyć tryb Party Shuffle; 2. Kliknąć, aby wybrać tryb Play All lub Play Single; 6.5 Aparat Kliknąć, aby włączyć tryb robienia zdjęć. Obsługa tabletu za pomocą aplikacji: 1. Kliknąć ikonę w prawym dolnym rogu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie można zapisać do DCIM/CAMERA w folderze głównym karty SD. 2. Przesunąć suwak ikony z prawej strony, aby zmienić tryb z aparatu na kamerę. 3. Kliknąć ikonę w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić poprzedni obraz. Dostępne są opcje usuwania, udostępniania i ustawiania obrazu jako tapetę lub ikonę kontaktu. Aby powrócić do interfejsu robienia zdjęć, kliknąć Finish. 4. Przesunąć lewą ikonę w górę, aby ustawić miejsce zapisu, rozmiar obrazu i jakość obrazu dla aparatu. 7. Wskazówki i inne informacje 7.1 Szybkie operacje Aby wrócić do strony głównej, kliknąć. Aby zrobić zdjęcie, kliknąć. Aby ustawić głośność, kliknąć. Aby przejść do głównego menu, kliknąć. Aby wrócić do poprzedniego interfejsu, kliknąć. 113

13 7.2 Ustawienia operacji skrótów Bezprzewodowy dostęp do Internetu Kliknąć, aby przejść do interfejsu bezprzewodowego dostępu do Internetu, jak pokazano poniżej: Dostęp do Internetu Kliknąć ikonę dostępu do Internetu. Adres IP można ustawić ręcznie za pośrednictwem poniższego interfejsu: 114

14 7.3 Informacje o akumulatorze Ekran LCD tabletu zużywa duże ilości energii elektrycznej. Aby wydłużyć czas pracy akumulatora, można ograniczyć korzystanie z pewnych funkcji. 1. Oglądanie filmów, słuchanie muzyki lub robienie zdjęć; 2. Jasność: wcisnąć Menu/Setup/Voice/Display(display setting)/brightness (zmniejszyć poziom jasności); 3. Wyszukiwanie sieci: wcisnąć Menu/Setup/Wireless Network/Connect to Wireless Network/WIFI Setting/Notification; 4. Ustawić przełącznik WIFI w prawym górnym rogu ekranu do położenia OFF (wyłączenie WIFI). 8. Ustawienia użytkownika Aby spersonalizować ustawienia, należy kliknąć w menu skrótów. 8.1 Dostęp bezprzewodowy i sieć Aby włączyć lub wyłączyć WIFI, ustawić przełącznik WIFI w prawym górnym rogu ekranu do położenia OFF lub ON. Wymaga to prawidłowo skonfigurowanych opcji WIFI. Szczegółowe informacje podano w części Dostęp do Internetu i łączność bezprzewodowa. 8.2 Dostęp do Internetu Dostęp szerokopasmowy i Ethernet. Szczegółowe informacje podano w części Dostęp do Internetu. 8.3 Dźwięk i wyświetlacz Ustawianie dzwonka, powiadomień i jasności ekranu. Tryb wyciszenia Aby wyciszyć system, oprócz multimediów i budzika, można wcisnąć Menu/System Settings/Voice and Display (voice setting)/mute. 115

15 Głośność multimediów Aby ustawić głośność muzyki i filmów, wcisnąć Menu/System Settings/Voice and Display (voice setting)/medium Volume. Wybieranie dźwięków pracy tabletu. Aby ustawić dźwięk towarzyszący wybieraniu opcji na ekranie, wcisnąć Menu/System Settings/Voice and Display (voice setting). Obsługa dotykowa. Aby korzystać z klawiszy programowych i funkcji wibracji, wcisnąć Menu/System Settings/Voice and Display (voice setting)/tactile Feedback. Powiadomienie karty SD. Aby ustawić dźwięk dla powiadomień karty SD, wcisnąć Menu/System Settings/Voice and Display (voice setting)/sd Card Notification. Kierunek Po wybraniu Menu/Setup/Voice and Display(voice setting)/direction można ustawić system w taki sposób, aby kierunek interfejsu zmieniał się automatycznie po obróceniu tabletu. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, kierunek interfejsu zmienia się automatycznie po obróceniu tabletu. Animacja Aby włączyć odtwarzanie wszystkich lub części animacji okien, wcisnąć Menu/System Settings/Voice and Display (voice setting)/ Animation. Jasność Aby ustawić jasność ekranu, wcisnąć Menu/System Settings/Voice and Display (voice setting)/brightness. Tryb oczekiwania Aby ustawić czas, po którym następuje blokada, wcisnąć Menu/System Settings/Voice and Display (voice setting)/standby Mode. 8.4 Lokalizacja i bezpieczeństwo Ustawienia bezpieczeństwa i hasła. Korzystanie z sieci bezprzewodowych Aby za pośrednictwem sieci bezprzewodowej sprawdzić lokalizację w aplikacji (np. Google Map), należy wcisnąć Menu-Setup-Position and Safety-Using Wireless Network. Hasło Aby wyświetlać znaki podczas wpisywania hasła, należy wcisnąć Menu/SystemSettings/Positin and Safety/Password Display. Zapisywanie danych uwierzytelniających 116

16 8.5 Aplikacja Nieznane zasoby Aby umożliwić instalację aplikacji nieautoryzowanych producentów, wybrać tę opcję. Zarządzanie aplikacjami Aby zarządzać zainstalowanymi aplikacjami lub je usuwać, należy wcisnąć Menu/System Settings/Application/Management. Uruchamiane usługi Aby przeglądać uruchamiane usługi lub zarządzać nimi, należy wcisnąć Menu/System Settings/Application/Running Services. Uwaga: Przeglądanie dokumentów w formacie PDF wymaga pobrania oprogramowania do odczytu plików PDF. 8.6 Karta pamięci SD i pamięć systemowa Sprawdzanie pozostałej pamięci. Pamięć (karta SD i pamięć USB) Aby sprawdzić pamięć tabletu lub wykonać takie operacje, jak deinstalacja, wcisnąć Menu/System Settings/SD card and system memory. Następnie należy wybrać rodzaj pamięci z katalogu głównego, np. SD card 1. Po włączeniu interfejsu pamięci można sprawdzić całkowitą i pozostałą pojemność lub odinstalować pamięć. Interfejs przedstawiono poniżej. Uwaga: Nagrywanie i pobieranie danych z sieci jest dostępne tylko dla SD1. 117

17 Pamięć systemowa Aby sprawdzić pamięć systemową, wcisnąć Menu/System Settings/SD Card and System Memory. W katalogu głównym można sprawdzić pamięć systemową. 8.7 Język komunikatów ekranowych i klawiatura W tym menu można ustawić język komunikatów ekranowych oraz region/wprowadzanie znaków i automatyczną korektę. Wybór języka komunikatów ekranowych i regionu Aby ustawić język komunikatów ekranowych i region, należy wcisnąć Menu/System Settings/OSD language and keyboard/select OSD language. Klawiatura Android Aby ustawić klawiaturę Android, wcisnąć Menu/System Settings/OSD language and keyboard/android keyboard. Słownik użytkownika Aby dodawać lub usuwać hasła ze słownika użytkownika, należy wcisnąć Menu/System Settings/OSD language and keyboard/userdefined dictionary. 8.8 Data i godzina Aby ustawić datę, godzinę, strefę czasową, system i format godziny, należy wcisnąć Menu/System Settings/Date and time. 8.9 Kalibracja ekranu Aby skalibrować ekran, należy wcisnąć Menu/System Settings/Screen calibration. Ekran skalibrować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Po zakończeniu kalibracji system zaproponuje powrót do listy ustawień. 118

18 8.10 Informacje o tablecie W tej części można zapoznać się z informacjami prawnymi, stanem tabletu i wersją oprogramowania. Status Aby sprawdzić stan baterii, czas włączania i adres WIFI, należy wcisnąć Menu/System Settings/About the Tablet/Status. Informacje prawne Aby przeglądać informacje prawne, wcisnąć Menu/System Settings/About the Tablet/Information on law. Model Aby sprawdzić model, należy wcisnąć Menu/System Settings/About the Tablet/Model. Wersja oprogramowania firmowego. Aby sprawdzić wersję oprogramowania firmowego, należy wcisnąć Menu/System Settings/About the Tablet/Firmware version. Nr wersji. Aby sprawdzić nr wersji, należy wcisnąć Menu/System Settings/About the Tablet/Version No. 9. Korzystanie ze złącza HDMI Złącze HDMI umożliwia wyświetlanie filmów z tabletu na monitorach HDMI (np. telewizor z gniazdem HDMI). Wyjścia tabletu obsługują maksymalną rozdzielczość Full HD 1080P (1920 x 1080 pikseli). Wymagane czynności: 1. Włączyć tablet. 2. Podłączyć tablet do monitora HDMI za pomocą kabla HDMI (nie dołączony w zestawie) i włączyć monitor. Na pasku stanu pojawi się komunikat o połączeniu HDMI. 3. Odtworzyć pliki wideo z tabletu. 4. Wcisnąć MENU. Ekran tabletu zgaśnie. Przez kolejnych 5 sekund nastąpi przełączanie w tryb monitora HDMI. W tym czasie nie należy wykonywać innych operacji. 5. Istnieją cztery sposoby przywrócenia trybu wyświetlania z tabletu: 1) Po zakończeniu odtwarzania system automatycznie powraca do trybu tabletu. 2) W trakcie odtwarzania wcisnąć Menu, aby powrócić do trybu tabletu. 3) W trakcie odtwarzania odłączyć kabel HDMI. Zostanie przywrócony tryb odtwarzania plików wideo z tabletu. 4) Wcisnąć Back (powrót), aby opuścić tryb odtwarzania. Zostanie przywrócony tryb odtwarzania plików wideo z tabletu. 119

19 10. Blokowanie tabletu Odblokowanie ekranu/tabletu: Jeśli system pracuje w trybie uśpienia, wciskając przycisk zasilania można przejść do interfejsu blokowania ekranu. Aby odblokować ekran, należy przesunąć odpowiednią ikonę w górę. Zostanie przywrócony stan sprzed uśpienia. 11. Rozwiązywanie problemów 11.1 Wyłączanie aplikacji Wyłączona aplikacja zajmuje pewną część pamięci. Jeśli w pamięci tabletu znajduje się zbyt wiele włączonych aplikacji, urządzenie będzie wolniej pracowało. Aby tego uniknąć, należy odpowiednio wcześnie wyłączać nieużywane aplikacje, co pozwoli zaoszczędzić więcej miejsca. Aby wyłączyć aplikację, należy kliknąć na pasku skrótów. Zostanie włączony interfejs ustawień systemowych, gdzie można wybrać Application/Running Services w sposób pokazany poniżej: Kliknąć aplikację, która ma zostać zamknięta. Pojawi się monit potwierdzenia zamknięcia usługi: Kliknąć Stop, aby zamknąć aplikację i usunąć ją z okna Wymuszone wyłączenie 1. Wcisnąć przycisk zasilania i przytrzymać przez 7 sekund. Tablet zostanie natychmiast wyłączony. 2. Wcisnąć Rest w prawym dolnym rogu tabletu, aby spowodować natychmiastowe wyłączenie urządzenia. 120

20 11.3 Przywrócenie ustawień domyślnych Aby przywrócić ustawienia domyślne i usunąć wszystkie inne dane, należy wcisnąć Menu/System Settings/Privacy/Defaults. Ostrzeżenie: Wciśnięcie Reset spowoduje usunięcie danych i ustawień systemu oraz aplikacji i pobranych aplikacji. Należy zachować ostrożność, aby nie włączyć funkcji przypadkowo. Przywracanie ustawień fabrycznych Krok 3 Krok 1 Przytrzymać przez 3 sekundy Press the required keys if you want to apply a factory reset System will boot normally in seconds Krok 4 Krok 2 Getting recovery image... Krok 5 Press the required keys if you want to apply a factory reset System will boot normally in 5 seconds Extracting recovering data Burning file system Ostrzeżenie: Modyfikacje jednostki, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z normami, mogą pozbawić użytkownika prawa do użytkowania urządzenia. Zrzeczenie odpowiedzialności: zamieszczone w niniejszej instrukcji zrzuty ekranowe ikon aplikacji mogą się różnić od rzeczywistych ikon aplikacji tabletu. 121

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC:

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC: Zanim rozpoczniesz: Drogi użytkowniku, dziękujemy za zakup tego produktu. Poświęciliśmy wiele czasu i wysiłków na rozwój tego produktu i mamy nadzieję, że będzie on służył bezawaryjnie przez wiele lat.

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ WSTĘP Gratulujemy zakupu! Nowa kamera internetowa Hercules otworzy przed Tobą wspaniały świat komunikacji multimedialnej. Nowoczesne funkcje kamery pozwalają uwolnić wyobraźnię oraz odkryć nowe sposoby

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ

PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ Skomur J.K. Pruscy i D.P. Kaczmarek Boya- Żeleńskiego 39 95-100 Zgierz Tel: 42 716-76-60 e-mail: info@skomur.com.pl MENU - Wywołuje główne menu. Strzałka

Bardziej szczegółowo