Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

2 Spis treści Wstęp 3 OTC-FMC-LCD and OTC-FM2Z-LCD 3 Sterowanie i wskazania 4 Włączanie i wyłączanie 4 Sterowanie głośnością 4 Radio FM 4 Wejście dodatkowe 5 Wejścia audio 5 Konfiguracja dźwięku 6 Bas 6 Sopran 6 Filtr kontur 6 Konfigurowanie poziomu wyszukiwania 7 Sterowanie głośnością strefy 7 Programowanie 8 Programowanie ON/OFF 8 Programowanie zapamiętanych stacji 8 Programowanie VOL 1 9 Programowanie VOL 2 9 Programowanie SELECT 10 Funkcje zegara 10 Regulator czasowy 10 Menu konfiguracji 10 Konfiguracja godziny i daty 11 Ustawienia alarmu

3 Wstęp System audio jest jednym z podstawowych systemów odpowiadających za komfort. ONLY stworzyło system audio Hi-Fi dla domów i mieszkań, który gwarantuje prostotę użytkowania i pełną integracją z pozostałymi systemami. System audio może być instalowany osobno lub integrowany z systemem automatyki, umożliwiając tworzenie instalacji rozproszonych lub scentralizowanych. Dzięki temu można odtwarzać tą samą muzykę w całym domu lub inną w każdym z pomieszczeń. System posiada następujące cechy: * Zapisywanie w pamięci do 6 stacji radiowych * 2 wejścia stereo z konfigurowaniem poziomu wejścia * Sterowanie głośnością dla dwóch różnych stref * Konfigurowanie parametrów dźwięku (filtr kontur, bas, sopran) * Alarm ze stopniowo rosnącą głośnością * Regulator czasowy na 15, 30 lub 60 minut * Sterowanie zdalne za pomocą przycisków automatyki * Możliwość symulowania obecności * Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą paneli ONLY TOUCH. OTC-FMC-LCD i OTC-FM2Z-LCD OTC-FMC-LCD jest niezależnym modułem audio z wyświetlaczem LCD i klawiszami dotykowymi z podświetlaniem. OTC-FMC-LCD cechuje się: * Radiem FM z RDS * Automatyczną pamięcią do 6 stacji * Dwoma źródłami stereo z konfigurowalnym poziomem wejścia * Sterowaniem głośnością dla jednej strefy * Wyjściem liniowym do przesyłania dźwięku (centralnego) * Konfiguracją parametrów audio (filtr kontur, bas i sopran) * Alarmem ze stopniowo rosnącą głośnością * Regulatorem czasowym na 15, 30 lub 60 minut * Sterowaniem zdalnym przez przyciski automatyki * Możliwością symulacji obecności - 3 -

4 OTC-FM2Z-LCD ma podobne cechy. Zamiast wyjścia liniowego posiada sterowanie głośnością dla drugiej strefy. Dzięki temu jeden moduł może sterować dźwiękiem w sypialni i łazience. Sterowanie i wskazania Klawisze mają następujące funkcje: - Włączanie i wyłączanie modułu - Zapamiętane stacje lub menu ustawień - Szukanie stacji lub następna opcja - Zwiększanie głośności - Wybór wejścia 15:23 -Konfiguracja parametrów dźwięku - Szukanie stacji lub poprzednia opcja - Zmniejszanie głośności Włączanie i wyłączanie Aby włączyć moduł, należy wcisnąć klawisz. P * moduł włącza się z poprzednio wybranym źródłem i głośnością. Sterowanie głośnością Aby zwiększyć głośność należy wcisnąć klawisz ściszyć należy wcisnąć klawisz.. Aby Radio FM Należy włączyć moduł klawiszem i wcisnąć aż pojawi się P1 lub inna zapamiętana stacja: ANENA 3 * na wyświetlaczu pokazana jest zapamiętana stacja i jej częstotliwość lub nazwa. W celu zmiany częstotliwości stacji należy wcisnąć aby wybrać następną lub aby wybrać poprzednią wartość: * krótkie przytrzymanie klawisza wywołuje szukanie ręczne * długie przytrzymanie klawisza przez więcej niż 1 sekundę uruchamia szukanie automatyczne * nowa częstotliwość jest zapamiętywana pod wybranym numerem. Moduł posiada pamięć na 6 stacji (P1 do P6). Aktualnie wybrana stacja wyświetla się po lewej stronie wyświetlacza

5 MONO P Aby wybrać kolejną zapamiętaną stacja należy wcisnąć klawisz. W ten sposób można wybierać stacje z pamięci od P1 do P6. Każda pamięć przechowuje ostatnio ustawioną na niej częstotliwość. Sygnał niektórych stacji może być za słaby i powodować szum. Wybranie trybu MONO często poprawia jakość dźwięku. Aby przełączyć pomiędzy trybem stereo i mono należy wcisnąć klawisz na dłużej niż 1 sekundę: * na wyświetlaczu przez 1 sekundę pojawia się wiadomość MONO lub STEREO. Wejście dodatkowe Moduł posiada wejście stereo 3.5mm jack po środku dolnej części panelu. Wejście to jest nadrzędne w porównaniu do radia i po podłączeniu nie trzeba wybierać odpowiedniego wejścia. Aby włączyć radio wystarczy wyciągnąć wtyczkę 3.5mm. Wejście to posiada inną czułość niż wejścia znajdujące się z tyłu modułu. Z tego powodu urządzenie podłączone do tego wejścia powinno mieć regulację głośności (np. odtwarzacz MP3), a głośność źródła powinna być ustawiona na tym samym poziomie co radia. Dzięki temu niwelowane są zakłócenia powodowane zbyt silnym sygnałem wejściowym. Do wejścia nie należy podłączać odtwarzaczy CD. Wejścia audio AUDIO 1 Moduł audio posiada dwa wejścia stereo znajdujące się z tyłu. Instalator wyprowadza połączenia do tych wejść w gniazdku za pomocą złączy 3.5mm jack lub RCA. Źródło dźwięku (odtwarzacz CD, MP3 lub TV) może być na stałe podłączone do tych wejść. Aby wybrać wejście 1 należy wciskać klawisz wyświetlaczu pojawi się AUDIO 1. Aby wybrać wejście 2 należy wciskać klawisz wyświetlaczu pojawi się AUDIO 2. Wejścia 1 i 2 mogą mieć różny poziom głośności. aż na aż na - 5 -

6 MP3 IN Można wybrać 2 poziomy wejścia: CD IN i MP3 IN (taki sam poziom jak TV). Aby wybrać poziom wejścia należy wcisnąć klawisz wyświetlaczu pojawi się CD IN lub MP3 IN. Należy:. Na * wybrać typ źródła klawiszami i * wybrać poziom klawiszami i * wybór jest automatycznie zapamiętywany dla wybranego wejścia Konfiguracja dźwięku Dźwięk może być konfigurowany tak, aby był lepiej słyszalny w pokoju, odpowiadał typowi głośników i upodobaniom użytkownika. Konfiguracja dźwięku jest tworzona dla wszystkich wejść oraz stref (wyjść). BASS +2 Bas Bas odpowiada za dobrą jakość dźwięku. Aby zwiększyć jego wartość należy wcisnąć klawisz : * na wyświetlaczu pojawi się BASS 0 W celu zwiększenia poziomu basu należy wcisnąć klawisz, a w celu zmniejszenia. Wyświetlacz pokazuje ustawioną wartość. Wartość regulacji mieści się w zakresie od -14 do +14 db, co 2 db. Sopran TREB +4 Sopran odpowiada za dobrą jakość dźwięku. W celu zwiększenia tego parametru należy wciskać klawisz : * na wyświetlaczu pojawi się TREB 0 W celu zwiększenia wartości należy wcisnąć klawisz, a w celu zmniejszenia. Wyświetlacz pokazuje ustawioną wartość. Wartość regulacji mieści się w zakresie od -14 do +14dB, co 2dB. Filtr kontur Ludzkie ucho i głośniki posiadają pasmo przenoszenia, które zależy od poziomu dźwięku - kiedy głośność jest niska, część basów i sopranów jest gubiona. Filtr kontur reguluje te straty gdy głośność ustawiona jest na niskim poziomie. Parametr ten osiąga wartość maksymalną, gdy głośność jest niska, a zerową gdy głośność jest wysoka

7 LOUD ON Dźwięk z filtrem kontur jest automatycznie wyrównywany i dzięki temu lepszy w odbiorze. Aby włączyć lub wyłączyć filtr, należy wciskać klawisz aż na ekranie wyświetli się napis LOUD ON lub LOUD OFF. Zmianę opcji dokonuje się za pomocą klawiszy i. Nowy wybór jest zapamiętywany automatycznie. Konfigurowanie poziomu wyszukiwania Piętro na którym znajduje się moduł z anteną i materiał z którego wykonane są ściany wpływają na odbiór sygnału radiowego. Z tego powodu należy dopasowywać poziom zatrzymania wyszukiwania, ponieważ w niektórych miejscach sygnał może być silniejszy. Moduł posiada 16 poziomów wyszukiwania, od 0 do 15. Normalny poziom to 7. Wysoki poziom sprawia, że wyszukiwanie zatrzymuje się tylko przy mocnym sygnale. Niski poziom sprawia, że wyszukiwanie zatrzymuje się także przy słabym sygnale. Zbyt niska wartość może sprawić, że moduł będzie zatrzymywał wyszukiwanie na prawie każdej częstotliwości, natomiast zbyt wysoka, że nie zatrzyma się wcale. W celu wybrania poziomu wyszukiwania należy: SL 7 * wybrać tuner klawiszem * wcisnąć klawisz na 5 sekund. * Na wyświetlaczu pojawi się napis SL 7 wybrać odpowiedni poziom wyszukiwania za pomocą klawiszy i. * wcisnąć aby zakończyć: moduł wyłączy się Następnie należy włączyć moduł klawiszem i sprawdzić czy wyszukiwanie działa poprawnie. Jeżeli nie należy ponownie wykonać procedurę. Regulacja głośności strefy 2 Moduły OTC-FM2Z-LCD posiadają regulację głośności dla 2 stref. Strefa 1 może być sterowana za pomocą modułu lub zdalnie przez przyciski lub pilot ONLY. Strefa 2 może być sterowana tylko zdalnie przez przyciski lub pilot ONLY. Regulacja głośności strefy 2 odbywa się zazwyczaj przez włączniki światła znajdujące się w pokoju

8 Programowanie Moduły dźwięku mogą być powiązane z systemem automatyki ONLY i dodawane do scen oraz symulacji obecności. Można również sterować wyborem wejścia i zapisanymi stacjami przez przyciski zdalne. Wszystko to wymaga odpowiedniego zaprogramowania. Przycisk PROG znajduje się po lewej stronie na dole panelu. Programowanie on/off P ON/OFF Wciśnij przycisk PROG P PRESET Wciśnij przycisk PROG Programowanie on/off pozwala na włączenie i wyłączenie modułu poleceniami przełącz, on/off i scena. Przy programowaniu on/off polecenia włącz i włącz pozwalają na włączenie dźwięku tylko w strefie 1. Polecenie scena pozwala zapamiętać, czy moduł jest włączony, poziom głośności każdej strefy, wybrane źródło, a w przypadku radia również stację radiową. Aby włączyć i wyłączyć dźwięk w strefie 2, należy zapoznać się z punktem Programowanie VOL 2 znajdującym się na następnej stronie. W celu przypisania przycisków do poleceń on/off należy: * zweryfikować czy klawisz, który ma służyć do sterowania, jest we właściwym trybie (on/off, włącz) * wcisnąć przycisk PROG na module dźwięku: na wyświetlaczu pojawi się napis P ON/OFF * wcisnąć klawisz który my sterować modułem. Wybór zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym. Programowanie zapamiętanych stacji Programowanie zapamiętanych stacji pozwala na przypisanie klawisza do wybierania stacji zapisanych w pamięci. Dzięki temu można zmieniać stacje zdalnie. W celu przypisania przycisku należy: * wciskać przycisk PROG aż na wyświetlaczu pojawi się P PRESET * wcisnąć przycisk, który ma wybierać zapisane stacje: wybór zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym. Rodzaj polecenia wysyłanego przez klawisz nie ma znaczenia

9 Programowanie VOL 1 P VOL 1 Wciśnij przycisk PROG P VOL 2 Wciśnij przycisk PROG Programowanie VOL 1 pozwala na przypisanie przycisku do regulacji głośności w strefie 1. Polecenie on/do góry zwiększa głośność, polecenie off/w dół zmniejsza głośność. W przypadku, gdy moduł jest wyłączony, polecenie on/do góry włącza moduł i ustawia głośność na ostatnio zapamiętanym poziomie. Gdy strefa jest włączona polecenie on/do góry zwiększa głośność o jeden punkt. Off/w dół zmniejsza głośność w sposób ciągły. Jeżeli polecenie to nie zostanie przerwane przez ponowne wciśnięcie klawisza off/w dół lub on/do góry, moduł zostanie wyłączony. W celu przypisania klawisza do regulacji głośności strefy 1 należy: * sprawdzić, czy klawisz wysyła polecenia on/do góry lub off/w dół, w zależności od funkcji którą ma realizować * wcisnąć klawisz PROG na module, aż na wyświetlaczu pojawi się napis P VOL 1 * wcisnąć odpowiedni klawisz: wybór zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym. Programowanie VOL 2 Programowanie VOL 2 pozwala na przypisanie przycisku do regulacji głośności w strefie 2. Polecenie on/do góry zwiększa głośność, polecenie off/ w dół zmniejsza głośność. W przypadku, gdy moduł jest wyłączony, polecenie on/do góry włącza moduł i ustawia głośność na ostatnio zapamiętanym poziomie. Gdy strefa jest włączona polecenie on/do góry zwiększa głośność o jeden punkt. Off/w dół zmniejsza głośność w sposób ciągły. Jeżeli polecenie to nie zostanie przerwane przez ponowne wciśnięcie klawisza off/w dół lub on/do góry, moduł zostanie wyłączony. W celu przypisania klawisza do regulacji głośności strefy 2 należy: * sprawdzić, czy klawisz wysyła polecenia on/do góry lub off/w dół, w zależności od funkcji którą ma realizować * wcisnąć klawisz PROG na module, aż na wyświetlaczu pojawi się napis P VOL 2 * wcisnąć odpowiedni klawisz: wybór zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym

10 Programowanie SELECT P SELECT Wciśnij przycisk PROG Programowanie SELECT pozwalana przypisanie klawisza służącego do wybierania wejścia modułu. Aby przypisać klawisz do tej funkcji należy: * wciskać przycisk PROG, aż na wyświetlaczu pojawi się napis P SELECT * Wcisnąć wybrany przycisk: wybór zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym. Rodzaj polecenia wysyłanego przez klawisz nie ma znaczenia. Funkcje zegara Moduły dźwięku mają wbudowany zegar z funkcją alarmu i regulatorem czasowym. Regulator czasowy TIMER 15 Moduł może zostać włączony na czas 15, 30, 45 lub 60 minut. Aby włączyć moduł przez określony czas należy przytrzymać wciśnięty klawisz przez dłużej niż sekundę. Na wyświetlaczu pojawi się wiadomość TIMER 15. Jeżeli klawisz pozostanie wciśnięty dłużej czas będzie rósł o 15 minut: 15 > 30 > 45 > 60 > 0. Wyboru dokonuje się poprzez puszczenie klawisza w chwili wyświetlania czasu, który ma zostać ustawiony. Moduł wyłącza się po upływie określonego czasu. Menu konfiguracji 1-DATA Do menu konfiguracji można wejść wciskając klawisz. Dostępne są następujące opcje: * 1-DATA ustawienia godziny i daty * 2-ALARM ustawienia alarmu Wyboru dokonuje się za pomocą klawiszy i

11 1-DATE 2013:01:01 Konfiguracja godziny i daty W celu ustawienia godziny i daty należy wcisnąć klawisz po wybraniu opcji 1-DATA. Klawiszami i wybiera się wartość dla danej pozycji. Aby przejść do następnej pozycji należy wcisnąć klawisz lub aby przejść do poprzedniej pozycji. Po zdefiniowaniu daty, należy wcisnąć klawisz. Zmiany zostaną zapisane i otworzy się menu zmiany godziny. 2013:01:08 09:50 09:52 ZONE 0 1-DATE 09:52 Godzinę definiuje się w takim sam sposób, klawiszami i zmieniając wartość a i przechodząc do odpowiedniej pozycji. Aby zapisać ustawienia i przejść do zmiany strefy czasowej należy wcisnąć klawisz. Ustawienie _ informuje, że nie została wybrana automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego. Jeżeli strefa jest ustawiona na jakąś wartość, czas letni i zimowy będzie zmieniany automatycznie. Zmiana jest dokonywana o godzinie 01:00 w ostatnią sobotę marca i o godzinie 02:00 w ostatnią niedzielę października. Po zdefiniowaniu strefy czasowej należy wcisnąć klawisz. Moduł wraca do menu głównego. Dzień tygodnia jest wybierany automatycznie i reprezentowany za pomocą cyfry: 1. = Poniedziałek 2. = Wtorek 3. = Środa 4. = Czwartek 5. = Piątek 6. = Sobota 7. = Niedziela Aby wyjść z menu należy wcisnąć klawisz

12 Ustawienia alarmu 2-ALARM 07:20 07:30 DAYS DAYS 09:52 W celu konfiguracji alarmu należy wcisnąć klawisz po wybraniu opcji 2-ALARM. Wartość ustawia się za pomocą klawiszy i. Pozycję zmienia się klawiszami i. Po wybraniu odpowiednich ustawień należy je zapisać klawiszem. Pojawi się opcja określenia dni tygodnia, w które alarm ma działać. Linia pod cyfrą 1 (poniedziałek) miga. Wciśnięcie klawisza zaznacza 1 (poniedziałek) i przechodzi do następnej pozycji. Wciśnięcie klawisza pomija daną pozycję i przechodzi do następnej. Alarm włącza się o określonej godzinie w określona dni tygodnia. Uwaga: Po włączeniu ustawiane jest ostatnio wybrane źródło. Jeżeli do modułu nie jest podłączone źródło ze stałym dźwiękiem, przed wyłączeniem modułu należy wybrać radio. Dzięki temu po włączeniu moduł będzie odtwarzał daną stację radiową. Włączanie i wyłączanie alarmu Jeżeli na wyświetlaczu nie ma symbolu ( alarm jest wyłączony. ) oznacza to, że W celu włączenia alarmu należy wcisnąć klawisz na dłużej niż 1 sekundę, gdy moduł jest wyłączony. Na wyświetlaczu przez 2.5 sekundy pojawi się migający symbol ( ) i godzina alarmu. W tym czasie można zmienić poziom głośności klawiszami i. Po puszczeniu klawiszy wyświetlacz wróci do stanu normalnego. 07:30 VOL

13 - 13 -

14

15 - 15 -

16 INTELYO Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 4/4; Warszawa, Polska T , F

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI.

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 Wyposażenie 3 Sterowanie i wskazania 4 Konfiguracja za pomocą C-CLIMA 5 1. Ustawianie godziny i daty 6 2. Ustawianie cyklu

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 (c) Copyright

SCIGANY81 (c) Copyright zapraszamy 1.VOLUME UP na 13.MODE: nasze REPEAT/REPEAT aukcje ALL/RANDOM 2.FUNCTION 14.WYŚWIETLACZ LCD 3.DBBS 15. /STOP 4.CLK SET 16. /SCAN 5.ANTENA FM 17.OTWIERANIE SZUFLADY PŁYTY CD 6. /PRESET- 18.TUNE-/FOLDER

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy

Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy 8 0 +h Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy .. strona Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... OK reset Menu Prog Prog. P0x P-- Ustawianie czasu i dnia tygodnia... Programy fabryczne... prog

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM DŹWIĘKU

Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM DŹWIĘKU Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM DŹWIĘKU Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 System dźwięku 3 Okablowanie 3 Architektura instalacji 4 Połączenia modułów 5 Połączenia i zabezpieczenia 5 Połączenia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS-E. Spis treści

INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS-E. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_RNS-E TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS-E Spis treści 1 WSTĘP 2 2 URUCHOMIENIE 2 3 OBSŁUGA TV 3 Wybór i przełączanie stacji TV 3 Informacji o programach [EPG] 3 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T (6 kanałowy) Piloty działają na częstotliwości 433 MHz Dane techniczne : Zasilanie: 2x bateria AAA (LR3) Częstotliwość pracy: 433 MHz Stopień ochrony: IP 20 Temperatura

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA Należy wcisnąć przycisk PROGR a następnie kod serwisowy 8 7 1 0 2 1. Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami nie może upłynąć czas dłuższy niż 5s. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-9

Radiobudzik FM Sangean RCR-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM Sangean RCR-9 Nr produktu 351842 Strona 1 z 17 Zawartość Kontrolery/sterowniki Uruchamianie budzika po raz pierwszy Użytkowanie radia - strojenie FM / AM Strojenie ręczne

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 1. Opis klawiszy TEMP VOL+ MI N F HEAT VOL- HOUR VOL ONOFF LOCKED HEAT F/ C Rys.1 Mapa szkicowa dużej wanny z masażem MI N Zwiększenie częstotliwość- szukanie / minuty System ON/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PI W SIŁOWNIKU 2XI

REGULATOR PI W SIŁOWNIKU 2XI REGULATOR PI W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1 lipiec 2012 r. 1 1. Regulator wbudowany PI Oprogramowanie sterownika Servocont-03 zawiera wbudowany algorytm regulacji PI (opcja). Włącza się go poprzez odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. WSTĘP... URUCHOMIENIE... OBSŁUGA TV... OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO/VIDEO... USTAWIENIA PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Radio cyfrowe z zegarem

Radio cyfrowe z zegarem Radio cyfrowe z zegarem Podręcznik obsługi CRD-510 Importer: xxxxxx Adres: xxxxxx Przegląd produktu 1. Przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI 2. Przycisk WYSZUKIWANIA 3. Przycisk MENU/INFO/DO TYŁU 4. WŁĄCZNIK/Przycisk

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX - 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Logix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Widok pilota zdalnego sterowania Opis funkcji Pilot zdalnego sterowania posiada wyświetlacz LCD z dwudziestoma wskaźnikami. Po włączeniu pilota pierwszy

Bardziej szczegółowo

PLUS SA-225 Nr produktu

PLUS SA-225 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI PLUS SA-225 Nr produktu 000351506 Strona 1 z 12 SAILOR PLUS SA-225 POLSKI Akcesoria - Radio SA-225-12VDC/0.5A zasilacz sieciowy - Podręcznik użytkownika Tryb pracy na zasilaczu sieciowym

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL Instrukcja obsługi Radio z zegarem CRL-340 www.denver-electronics.com Przed korzystaniem z tego produktu proszę uważnie i w pełni przeczytać tę instrukcję obsługi. 1. Funkcja 1.1 Godzina na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-99 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail: serwis@genway.pl

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE CAU-7380 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej akai-atd.com do ściągnięcia w formacie PDF, niezbędna jest aplikacja

Bardziej szczegółowo

PIXEL_99RT. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia.

PIXEL_99RT. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia. www.sukcesgroup.pl PIXEL_99RT W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii PIXEL prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nadajniki serii PIXEL są kompatybilne ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU USTAWIANIA NADAJNIKA TA105

OPIS PROGRAMU USTAWIANIA NADAJNIKA TA105 OPIS PROGRAMU USTAWIANIA NADAJNIKA TA105 Parametry pracy nadajnika TA105 są ustawiane programowo przy pomocy komputera osobistego przez osoby uprawnione przez operatora, które znają kod dostępu (PIN).

Bardziej szczegółowo

1.3Za każdym razem gdy program zostanie zmieniony (np. zmiana czasu lato/ zima) przełącznik zawsze podejmuje wykonywanie programu bieżącego.

1.3Za każdym razem gdy program zostanie zmieniony (np. zmiana czasu lato/ zima) przełącznik zawsze podejmuje wykonywanie programu bieżącego. Programator czasowy Talento 371mini (V86/1 digi42 M1) Instrukcja obsługi 1. Wprowadzenie Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi aby zapewnić optymalne wykorzystanie urządzenia. Programowanie jest proste

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo