Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz / USB (przytrzymaj lub wyłącz) 6. Podgląd pamięci / A.M.S. 7. Tryb alarmu / odliczanie czasu 8. Ustawienia pamięci 9. Tryb ustawień 10. Klawisze ustawień wstępnych A/B/C/D/E/F Dla USB: D=odtwarzaj, E=powtórz, F= zatrzymaj 11. AOT (Automatyczne wyłączanie czasu) Strona 1 z 9

2 INSTALACJA Głośniki umieszczone są na dole. Dla optymalnej jakości dźwięku zapoznaj się ze szczegółami poniżej: Montaż poniżej szafki 1. Oznacz miejsce montażu dla 4 śrub ( nie dołączonych). 2. Umieść uchwyt na 4 śrubach. 3. Umocuj radio na zamontowanym wieszaku. Ustawienia blatu 1. Zamontuj wieszak na dole radia Uwaga: Aby usunąć radio, wciśnij przycisk z tyłu i pociągnij. Strona 2 z 9

3 ŹRÓDŁO ZASILANIA Produkt jest zaprojektowany aby działać przy pomocy normalnego źródła zasilania jakim jest 230V ~ 50Hz. Nie próbuj korzystać z urządzenia wykorzystując inne źródło zasilania. Może to spowodować uszkodzenie produktu i utratę gwarancji. Główna wtyczka powinna być regularnie sprawdzana. Jeżeli wykryte zostało uszkodzenie, nie włączaj urządzenia. Powinno ono zostać wymienione przed kolejnym użyciem. USTAWIENIE Po włączeniu urządzenia, data i zegar ustawione są na piątek, 1 stycznia W czasie kiedy czas aktualizuje się i ustawia automatycznie na wyświetlaczu pojawi się komunikat PROSZĘ CZEKAĆ NA USTWIENIA, DZIĘKUJĘ. Na tym etapie: Obydwa alarmy są ustawione na 0:00 Radio jest wyłączone Przełączy się na tryb automatyczny 1. Tryb automatyczny ( Radio wyłączone) Wciśnij <TRYB> raz aby wejść do różnych sekwencji trybów W trybie radia, jeżeli informacje RDS są nadawane przez stacje, wyświetli się nazwa stacji ( zamiast częstotliwości) Wciśnij <Alarm-1/Głos+> aby ustawić alarm -1 Wciśnij <Alarm-2/Głos-> aby ustawić alarm -2 Kiedy radio jest włączone, wciśnij <A, 0-9>, <B, 0-9>, <C, 0-9>, <D, 0-9>,<E, 0-9>, i <F, 0-9> aby przywołać ustawienia wstępne. Kiedy radio jest włączone, wciśnij <Ustawienia pamięci>, <A-F> i kolejno < Ustawienia pamięci> ponownie aby zachować bieżącą stacje w pamięci. Kiedy radio jest włączone wciśnij <ALARM1/Głos +> and <ALARM2/Głos -> aby ustawić odpowiednią głośność Kiedy radio jest włączone, wciśnij < Podgląd pamięci /A.M.S> aby sprawdzić wcześniej ustawioną pamięć. Wciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy aby włączyć AMS ( automatyczne przechowywanie pamięci) Na granicy każdej minuty, realny czas zegara jest porównywany z ustawieniami alarmu. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Aktywny alarm. 2. Ręczne ustawienie zegara Wciśnij < Ustawienia trybu> raz kiedy radio pozostaje w trybie zegara Zegar zacznie migać wyświetlając pustą ikonę dnia Wciśnij <GÓRA> / < DÓŁ> aby przestawić zegar o 1 minutę Wciśnij i przytrzymaj <GÓRA> lub <DÓŁ> aby ustawić zegar w trybie szybkim na 10 min Wciśnij inny klawisz aby rozpocząć odpowiadającą mu funkcję Jeżeli sygnał nie pojawi się w czasie 10 sekund, urządzenie zapisze bieżące ustawienia i włączy tryb automatyczny Strona 3 z 9

4 3. Ustawienie daty Wciśnij < Ustawienia trybu> raz aby wejść do ustawień zegara Bieżąca data zacznie migać na wyświetlaczu w formacie dd.mm.rrrr Wciśnij < GÓRA> lub < DÓŁ> aby zmienić bieżące ustawienia o 1 dzień. Wciśnij i przytrzymaj < GÓRA> lub <DÓŁ> aby zmienić ustawienia szybkiego trybu o 10 dni. Dzień zostanie automatycznie zaktualizowany kiedy data będzie stała. Wciśnij < Ustawienia trybu> raz aby potwierdzić bieżące ustawienia i przełączyć do ustawień SDA.. 4. Ustawienie SDA ( specjalny alert daty) Wciśnij < Ustawienia trybu> raz w trybie ustawień daty Data i SDA zaczną odpowiednio migać Wciśnij < GÓRA> lub < DÓŁ> aby ustawić datę specjalną Wciśnij < Zegar/ tryb alarmu> raz aby potwierdzić bieżące ustawienia i automatycznie zaktualizować WŁĄCZ/ WYŁĄCZ Wciśnij < A-F > aby wybrać liczbę dla SDA Jeżeli pominiesz rok specjalny alert daty SDA włączy się co roku tego samego dnia. 5. Kiedy SDA jest włączone Kiedy data/miesiąc ( rok) są zgodne z włączonym SDA, alert włącza się o 8:00 rano Kiedy SDA jest aktywne, sygnał dźwiękowy wydobywa się z głośników przez 10 minut, przyciszone radio również reaguje pokazując ikonę SDA na wyświetlaczu. Sygnał dźwiękowy będzie włączał się co godzinę na 10 minut aż do godziny 23:00 Wciśnij jakikolwiek klawisz aby zakończyć SDA kiedy jest aktywne. 6. Włączanie automatycznej aktualizacji WŁĄCZ/ WYŁĄCZ Wciśnij < Ustawienia trybu> raz w trybie ustawień SDA Wyświetlacz wskaże AKTUALIZACJA, następnie wciśnij < GÓRA> lub < DÓŁ> aby przełączyć aktualizację WŁĄCZ lub WYŁĄCZ Wskaźnik znika i funkcja aktualizacji jest wyłączona Wskaźnik zaczyna migać. Czas zostaje zaktualizowany do momentu otrzymania następnego sygnału RDS. Wciśnij < Ustawienia trybu> raz aby potwierdzić bieżące ustawienia i przejść do przyciemniacza WŁĄCZ/ WYŁĄCZ Strona 4 z 9

5 7. Włączanie i wyłączanie przyciemniacza Wciśnij < Ustawienia trybu> raz w trybie automatycznych ustawień Wyświetlacz wskaże Przyciemnianie włączone lub Przyciemnianie wyłączone Wciśnij < GÓRA> lub < DÓŁ> aby przełączyć przyciemniacz WŁĄCZ lub WYŁĄCZ Wyświetlacz wskaże Przyciemnianie włączone i podświetli się na 10 sekund w momencie kiedy jakikolwiek klawisz zostanie wciśnięty Wyświetlacz wskaże Przyciemnianie wyłączone i jest wtedy podświetlony przez cały czas Wciśnij < Ustawienia trybu> raz aby potwierdzić bieżące ustawienia i przełączyć na 12/24 tryb godzinowy 8. Włączanie formatu 12/24 godzinnego Wciśnij < Tryb ustawień> raz w trybie ustawień przyciemniacza i przełącz aby wybrać pomiędzy formatem 12/24 godziny. Wyświetlacz wskaże 12 godzin lub 24 godziny Wciśnij < Tryb ustawień> raz aby potwierdzić bieżące ustawienia i przełączyć na tryb automatyczny. PODSTAWOWE DZIAŁANIE 1. Odbiór radiowy Wciśnij < Zasilanie> raz, częstotliwość stacji lub nazwa pojawią się na wyświetlaczu Jeżeli informacja RDS jest nadawana przez bieżącą stację, ikona pojawi się na wyświetlaczu po krótkim czasie w miejscu częstotliwości. 2. Użycie AMS ( Automatycznego Systemu Pamięci) Kiedy radio jest włączone, wciśnij i przytrzymaj < Podgląd pamięci/ A.M.S> na 2 sekundy aby włączyć tryb AMS. W tym trybie radio automatycznie zapamięta stacje które zostały zeskanowane. 3. Wyszukiwanie Góra/ Dół Kiedy radio jest włączone, wciśnij < GÓRA> raz aby zmienić otrzymaną częstotliwość w górę o 1 stopień (100KHz). Wciśnij < DÓŁ> raz aby zmienić częstotliwość w dół o 1 stopień (100KHz). Wciśnij i przytrzymaj < GÓRA> aby wyszukać następną stację poprzez zmianę częstotliwości w górę. Wciśnij i przytrzymaj < DÓŁ> aby wyszukać następną stację poprzez zmianę częstotliwości w dół. Strona 5 z 9

6 4. Zachowanie w pamięci Aby zachować częstotliwość stacji radiowej, wciśnij < Ustawienia pamięci> raz. Ikona Pamięć zacznie migać. Wybierz pożądaną pamięć stacji poprzez wciśnięcie odpowiadającego jej klawisza do czasu aż jej numer pojawi się wyraźnie nad ikoną Pamięć Wciśnij < Ustawienie pamięci> ponownie aby potwierdzić proces zachowania. Kolejno ikona Pamięć wyświetli się wyraźnie. Kiedy Pamięć miga, wciśnij < Podgląd pamięci/ AMS> aby zeskanować zachowane stacje 5. Przywołanie wstępnie ustawionej pamięci radia Pamięć radia zapamiętuje do 60 wstępnie ustawionych stacji Kiedy radio jest włączone, wciśnij <A,0-9> raz. Pamięć wyświetli się wyraźnie; częstotliwość pamięci -0 wyraźnie pokaże się na wyświetlaczu. Wciśnij ponownie <A,0-9> aby wybrać ustawienia wstępne pamięci pomiędzy 0~9. Podobnie do<a,0-9>, wciśnij <B,0-9>, <C,0-9>, <D,0-9>, <E,0-9>lub <F,0-9> aby wybrać pożądane ustawienie wstępne dla pamięci stacji. Po wciśnięciu nowego klawisza pamięci wstępnej, aktywna staje się funkcja WYCISZ. Kiedy zwolnisz klawisze pamięci wstępnej na 1 sekundę, wybór pamięci wstępnej jest przyjęty jako ważny i radio przełączy się automatycznie na tą częstotliwość. W dowolnym momencie wciśnij jakikolwiek klawisz aby rozpocząć działanie odpowiedniej funkcji 6. Podgląd pamięci Kiedy radio jest włączone, wciśnij < Podgląd pamięci/ A.M.S> raz aby zeskanować 10 wstępnie ustawionych stacji w folderze A. Wybierz folder B-F aby podejrzeć odpowiednie stacje radiowe. Podgląd rozpoczyna się od kolejnej pamięci stacji lub A-0 jeżeli nie wybrana została żadna pamięć stacji. Podgląd zatrzyma się na każdej stacji na 5 sekund. Podczas podglądu, wciśnij dowolny klawisz aby rozpocząć działanie odpowiedniej funkcji, po czym proces podglądu zakończy się. 7. Odtwarzanie MP3 przez USB Włóż urządzenie USB, jednostka wyszuka plików MP3 i zacznie je automatycznie odtwarzać. Wyświetlacz wskaże aktualnie grany utwór. Wciśnij < ODTWARZAJ> ponownie aby włączyć pauzę; wciśnij < KOLEJNY> lub < POPRZEDNI> aby odtworzyć następną lub poprzednią ścieżkę i wciśnij < STOP> aby zatrzymać. 8. Powtarzanie MP3 / Nietypowe odtwarzanie Jednostka jest ustawiona w trybie Powtórz wszystkie. Wciśnij < Powtórz> aby wybrać <Nietypowe> lub < Powtórz raz> Powtórz wszystkie wyświetlacz pokazuje WSZYSTKIE i jednostka powtarza wszystkie pliki MP3 nagrane na USB Nietypowe wyświetlacz pokazuje NIETYPOWE kiedy jednostka nie zbyt często odtwarza pliki MP3. Strona 6 z 9

7 Powtórz raz wyświetlacz pokazuje RAZ kiedy jednostka powtórzy tylko obecnie odtwarzaną ścieżkę 9. Ustawienie zegara do gotowania ( Radio wyłączone) Wciśnij < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> raz aby wejść do trybu odliczania czasu. Wciśnij < GÓRA> lub < DÓŁ> aby dopasować wartości ( od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut) lub wciśnij <A-F> aby przywołać wstępnie ustawioną wartość, wciśnij < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> aby uruchomić zegar do gotowania. Kiedy odliczanie czasu jest włączone, wciśnij < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> aby zatrzymać zegar. Aby ponownie uruchomić wciśnij ponownie < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU>. Jeżeli do końca odliczanego czasu pozostało 30 sekund, wydobywa się dźwięk, ( tak samo w przypadku 25s, 20s, 16s, 12s, 9s, 6s, 4s, 2s), charakterystyczny dźwięk tzw. biiip biiip biiip będzie łatwo słyszalny cały czas. Wciśnij < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> aby zakończyć sygnał dźwiękowy i wyjść. Wciśnij i przytrzymaj < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> na 2 sekundy aby zakończyć odliczanie i wyjść w czasie kiedy czas upływa. Kiedy włącza się alarm, zegar do gotowania jeżeli istnieje, wyłącza się natychmiast. 10. Wstępne ustawienie odliczania czasu ( Radio wyłączone) Wciśnij < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> raz aby wejść do trybu odliczania czasu. Wciśnij < GÓRA> lub < DÓŁ> aby dopasować wartości ( od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut) Wciśnij < Ustawienia pamięci> raz, ikona T zacznie migać. Wciśnij <A,0-9> po czym T1 wyświetli się wyraźnie, wciśnij < Ustawienia pamięci> ponownie aby zachować wartość odliczania czasu -1. Podobnie do <A,0-9>, wciśnij <B,0-9>, <C,0-9>, <D,0-9>,<E,0-9> lub < F,0-9> aby uruchomić odliczanie czasu, wciśnij i przytrzymaj < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> na 2 sekundy aby wyjść z trybu odliczania czasu. 11. Ustawianie alarmu ( Radio wyłączone) Wciśnij <ALARM1/Głos+> lub <ALARM2/Głos-> raz; w sekcji numerycznej wyraźnie wyświetli się ALARM1 lub ALARM2. Bieżące ustawienie GG:MM i rodzaj alarmu zaczną migać przy odpowiednim oznaczeniu dnia. Wciśnij < GÓRA> aby zwiększyć ustawienie o 1 minutę Wciśnij < DÓŁ> aby zmniejszyć ustawienie o 1 minutę Wciśnij i przytrzymaj < GÓRA> lub < DÓŁ> aby zmienić ustawienia w trybie szybkim co 10 minut Wciśnij < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> aby zmienić rodzaj alarmu pomiędzy dziennym, dniem tygodnia, weekendem i pojedynczym dniem, które oznakowane są odpowiednio flagami 7 dni Wciśnij i przytrzymaj < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> aby wejść do trybu pojedynczego dnia. Wciśnij < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> ponownie aby wybrać dzień, który automatycznie będzie odpowiadał fladze danego dnia. Wciśnij i przytrzymaj < ODLICZANIE CZASU/ TRYB ALARMU> aby opuścić ten tryb i powrócić do wyboru dziennego, dnia tygodnia i weekendu. Wciśnij raz ten sam klawisz alarmu, czyli <ALARM1/Głos+> lub <ALARM2/Głos->, aby wybrać odpowiedni format alarmu Strona 7 z 9

8 Format wejścia Sygnał dźwiękowy Wejście radiowe Nieaktywny Wyświetlacz LCD Symbol Alarm narasta/ staje się bardziej wyraźny Symbol Radio narasta/ staje się bardziej wyraźny Obie ikony Alarm i Radio są puste Wciśnij dowolny klawisz aby uruchomić odpowiednią funkcję 12. Aktywny alarm Kiedy bieżący czas łączy się z ustawionym czasem alarmu, alarm staje się aktywny Kiedy alarm się włącza, zegar do gotowania natychmiast przestaje działać Jeżeli wybrano alarm dźwiękowy: 1. Sygnał alarmu wydobywa się z głośników 2. Przycisza nawet włączone radio 3. Alarm trwa 10 minut Jeżeli wybrano alarm radiowy: 1. Włącza się radio 2. Czas trwania alarmu to 60 minut Aby wyłączyć aktywny alarm, wciśnij odpowiedni klawisz <ALARM1/Głos+> lub <ALARM2/Głos-> Strona 8 z 9

9 13. Funkcja automatycznego wyłączania czasu ( AOT) Kiedy radio jest włączone, wciśnij raz klawisz <AOT>, wyświetlacz pokaże AOT 90. Kiedy radio jest wyłączone wciśnięcie klawisza <AOT> włączy radio. Wciśnij <AOT> raz aby zmienić czas w dół o 5 minut, wciśnij i przytrzymaj <AOT> aby zmienić ustawienia w trybie szybkim. Kiedy radio jest włączone i ustawiony czas AOT, wciśnij <AOT> raz aby zmienić czas mnożąc go razy 5. Np. ustawiony wstępnie czas ATO wynosi 10, wciśnij raz <AOT> aby zmienić czas do 5, wciśnij ponownie aby wyłączyć 90,85,80, 10,5.. Kiedy czas jest zgodny z ustawionym wcześniej, radio wyłączy się automatycznie. 14. Elektroniczna kontrola głosu ( Radio włączone) Wciśnij raz <ALARM1/Głos +> aby stopniowo zwiększyć głośność. Wciśnij raz <ALARM2/Głos -> aby stopniowo zmniejszyć głośność. 15. Blokada Wciśnij i przytrzymaj < Ustawienia pamięci> przez 2 sekundy, klawisz blokady włączy się; słowo KLUCZ pojawi się na wyświetlaczu Wciśnij i przytrzymaj < Ustawienia pamięci> ponownie przez 2 sekundy aby zwolnić blokadę; słowo KLUCZ zniknie z wyświetlacza. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie/ Moc AC 230V ~ 50Hz Zużycie energi 7W Zużycie energi w trybie uśpionym 1,36W Zapas baterii 2 x AAA (LR03) 1,5V (nie dołączone) Sekcja radiowa FM MHz Wejście Audio 1,8 W Wymiary z podstawką 275 x 156 x 94MM Montaż pod szafką 275 x 156 x 64MM Waga 1,0 kg Strona 9 z 9

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 (c) Copyright

SCIGANY81 (c) Copyright zapraszamy 1.VOLUME UP na 13.MODE: nasze REPEAT/REPEAT aukcje ALL/RANDOM 2.FUNCTION 14.WYŚWIETLACZ LCD 3.DBBS 15. /STOP 4.CLK SET 16. /SCAN 5.ANTENA FM 17.OTWIERANIE SZUFLADY PŁYTY CD 6. /PRESET- 18.TUNE-/FOLDER

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster UR2050

Radio kuchenne Soundmaster UR2050 Radio kuchenne Soundmaster UR2050 Pierwsze uruchomienie - Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, data i zegar są domyślnie ustawione na Sobotę, 01 Stycznia 2011, na 0:00 lub 12:00 AM. - Dwa

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA. Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia, które

OCHRONA ŚRODOWISKA. Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia, które OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL Instrukcja obsługi Radio z zegarem CRL-340 www.denver-electronics.com Przed korzystaniem z tego produktu proszę uważnie i w pełni przeczytać tę instrukcję obsługi. 1. Funkcja 1.1 Godzina na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001890165 Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW Strona 1 z 7 Niniejszym Roadstar Management SA oświadcza, że urządzenie radiowe typu TRA-2340PSW jest

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Radio cyfrowe z zegarem

Radio cyfrowe z zegarem Radio cyfrowe z zegarem Podręcznik obsługi CRD-510 Importer: xxxxxx Adres: xxxxxx Przegląd produktu 1. Przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI 2. Przycisk WYSZUKIWANIA 3. Przycisk MENU/INFO/DO TYŁU 4. WŁĄCZNIK/Przycisk

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dyktafon VoiceStick 440 Nr art

Dyktafon VoiceStick 440 Nr art Dyktafon VoiceStick 440 Nr art. 774214 Funkcje Funkcja pauzy. Blokada klawiszy (Hold). Funkcja Intro/ Scan (umożliwia krótkie odtwarzanie pojedynczych wiadomości). Funkcja automatycznego powtórzenia. Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu 000343720 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Głośnik 1. Wybór pasma 2. Ekran LCD 3. Diodowy wskaźnik naładowania 4. Alarm z radia 5. Alarm z brzęczyka

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 Nr produktu 672363 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas, datę i temperaturę. Ponadto funkcja alarmu jest zintegrowana. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO 1 2 Ustawienie czasu 1. Wyciągnąć koronkę do położenia 2. 2. Kręcąc koronką ustawić wskazówki godzinową i minutową - na właściwy czas. 3. Wcisnąć koronkę do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy model RM05. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy model RM05. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI adresów jednostek wewnętrznych w systemach VRF Sterownik bezprzewodowy model RM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Wprowadzenie RM05/E

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

DENVER CRP-514 POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CRP-514 POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CRP-514 POLSKI FUNKCJE I REGULATORY 1. (AL1) WYŁĄCZNIK WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA ALARMU 1 2.

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny Nr produktu 00103787 Strona 1 z 5 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu bezdotykowego miernika wilgotności Extech MO257. Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser muzyczny. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics

INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser muzyczny. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser muzyczny DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics Funkcje na panelu 1. Poprzedni 2. Tryb 1 3. Odtwarzanie/Pauza 4. Tryb 2 5. Następny 6. Światło 7. Poprzedni 8. Muzyka 1

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki Nr produktu 351841 Strona 1 z 22 Elementy sterujące 1. Antena teleskopowa 2. Zasilanie włączone / wyłączone 3 Przycisk pamięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 OTC-FMC-LCD and OTC-FM2Z-LCD 3 Sterowanie i wskazania 4 Włączanie i wyłączanie 4 Sterowanie głośnością 4 Radio FM 4 Wejście dodatkowe

Bardziej szczegółowo

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Widok pilota zdalnego sterowania Opis funkcji Pilot zdalnego sterowania posiada wyświetlacz LCD z dwudziestoma wskaźnikami. Po włączeniu pilota pierwszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T (6 kanałowy) Piloty działają na częstotliwości 433 MHz Dane techniczne : Zasilanie: 2x bateria AAA (LR3) Częstotliwość pracy: 433 MHz Stopień ochrony: IP 20 Temperatura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 1. Opis klawiszy TEMP VOL+ MI N F HEAT VOL- HOUR VOL ONOFF LOCKED HEAT F/ C Rys.1 Mapa szkicowa dużej wanny z masażem MI N Zwiększenie częstotliwość- szukanie / minuty System ON/

Bardziej szczegółowo

AX-WS100 Instrukcja obsługi

AX-WS100 Instrukcja obsługi AX-WS100 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi I. Główne funkcje: 1. prognoza pogody z czterema stanami: słonecznie, częściowe zachmurzenie, pochmurno, deszczowo. 2. dzień wyświetlany w siedmiu językach:

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Laserowy miernik odległości - AX-DL100

Laserowy miernik odległości - AX-DL100 Laserowy miernik odległości - AX-DL100 1. Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu! Proszę uważnie przeczytać tą instrukcję obsługi, żeby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę z urządzeniem. Zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1307738 Budzik TFA Kat.Nr. 60.2015, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Albrecht DR 460 W

Radio internetowe Albrecht DR 460 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Albrecht DR 460 W Nr produktu 326152 Strona 1 z 19 1. Panel przedni Urządzenie nie posiada klawiatury ani klawiszy. Całość działa przy pomocy zdalnej obsługi pilotem.

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uruchomienia

Instrukcja Uruchomienia Instrukcja Obsługi Kamera Samochodowa w lusterku wstecznym Urządzenie jest rejestratorem nagrywającym w rozdzielczości Full HD 1080p (z przedniej kamery) oraz 480p (dla modelu z tylną kamerą) ze wspieraniem

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję 006042 CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. Dbaj o środowisko!

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy TFA Cube

Budzik radiowy TFA Cube INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik radiowy TFA Cube Nr produktu 672097 Strona 1 z 6 1. Cechy: Budzik radiowy wysokiej precyzji Wskaźnik wewnętrznej temperatury Z funkcją strefy czasowej, i ustawień ręcznych Kalendarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ CRONOS CH-02

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ CRONOS CH-02 INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ CRONOS CH-02 Z NAMI OSZCZĘDZASZ 50% KOSZTÓW OGRZEWANIA! 2 3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA I INSTALACJI URZĄDZENIA 1. Otwórz opakowanie i wyciągnij panel

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI FUNKCJE I PRZYCISKI 1. VOLUME DOWN/NAP 2. VOLUME UP 3. / TUNE+ 5. ALARM 1 ON / OFF SET 6. ALARM 2 ON / OFF SET 7. SET / MEM / M+ 8. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 9. ON /

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo