Wymagania edukacyjne dla klasy VI z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne dla klasy VI z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY NATURALNE I UŁAMKI"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne dla klasy VI z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Ocena dopuszczająca: - nazwy działań - algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 itd. - kolejność wykonywania działań - pojęcie potęgi - algorytmy czterech działań pisemnych - zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych - pojęcie ułamka nieskracalnego - pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych - pojęcie ułamka jako części całości - algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie - algorytmy czterech działań na ułamkach zwykłych - zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania lub skracania ułamka - zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły - potrzebę stosowania działań pamięciowych - związek potęgi z iloczynem - potrzebę stosowania działań pisemnych - zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych - pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych - pojęcie ułamka jako części całości - zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania lub skracania ułamka - zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę naturalną - pamięciowo wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych i liczbach naturalnych - obliczyć kwadrat i sześcian liczby naturalnej - obliczyć kwadrat i sześcian ułamka dziesiętnego - pisemnie wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych - obliczyć kwadrat i sześcian ułamka dziesiętnego - zaznaczyć i odczytać ułamek na osi liczbowej - skrócić i rozszerzyć ułamki zwykłe przez daną liczbę - uzupełnić brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych - dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe - potęgować ułamki zwykłe - zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i odwrotnie - zaznaczyć i odczytać ułamki dziesiętne i zwykłe na osi liczbowej Ocena dostateczna: - zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę naturalną - zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej ułamek dziesiętny - pamięciowo wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych i liczbach naturalnych - obliczyć kwadrat i sześcian ułamka dziesiętnego - tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń - pisemnie wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych - obliczyć kwadrat i sześcian ułamka dziesiętnego - tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń - zaznaczyć i odczytać ułamek na osi liczbowej - uzupełnić brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych - dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe - potęgować ułamki zwykłe - obliczyć ułamek z liczby - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych - zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i odwrotnie - porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym

2 - porządkować ułamki - zaznaczyć i odczytać ułamki dziesiętne i zwykłe na osi liczbowej - wykonać działania na liczbach wymiernych dodatnich Ocena dobra: - zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia licznika przez mianownik - pojęcie rozwinięcia dziesiętnego skończonego i rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego - zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia licznika przez mianownik - zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej ułamek dziesiętny - obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych - tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych - obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych - tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych - zaznaczyć i odczytać ułamek na osi liczbowej - potęgować ułamki zwykłe - obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego cztery działania oraz potęgowanie ułamków zwykłych - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych - obliczyć wartość ułamka piętrowego - porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym - porządkować ułamki - zaznaczyć i odczytać ułamki dziesiętne i zwykłe na osi liczbowej - wykonać działania na liczbach wymiernych dodatnich - rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach wymiernych dodatnich - podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego - określić kolejną cyfrę rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego na podstawie skróconego zapisu - porównać rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe liczb podanych w skróconym zapisie Ocena bardzo dobra: - warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony - tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń - obliczać wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych - obliczyć wartość ułamka piętrowego - obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego cztery działania oraz potęgowanie ułamków zwykłych - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych - obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach wymiernych dodatnich - rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego - porównać rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe liczb podanych w skróconym zapisie - określić rodzaj rozwinięcia dziesiętnego ułamka Ocena celująca: - tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń - obliczać wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych - obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego cztery działania oraz potęgowanie ułamków zwykłych

3 - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych - obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach wymiernych dodatnich - rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - określić rodzaj rozwinięcia dziesiętnego ułamka FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE Ocena dopuszczająca: - pojęcie: prosta, półprosta, odcinek, koło, okrąg - wzajemne położenie prostych i odcinków - definicję odcinków prostopadłych i odcinków równoległych - elementy koła i okręgu - zależność między długością promienia i średnicy - rodzaje trójkątów - nazwy boków w trójkącie równoramiennym - nazwy boków w trójkącie prostokątnym - nazwy czworokątów - własności czworokątów - definicję przekątnej wielokąta - definicję obwodu wielokąta - zależność między liczbą boków, wierzchołków i kątów w wielokącie - pojęcie kąta - pojęcie wierzchołka i ramion kąta - rodzaje kątów ze względu na miarę: prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny - rodzaje kątów ze względu na położenie: przyległe, wierzchołkowe - zapis symboliczny kąta i jego miary - sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta - sumę miar kątów wewnętrznych czworokąta - pojęcie konstrukcji - różnicę między kołem i okręgiem, prostą i odcinkiem, prostą i półprostą - konieczność stosowania odpowiednich przyrządów do rysowania figur geometrycznych - pochodzenie nazw poszczególnych rodzajów trójkątów - związki miarowe poszczególnych rodzajów kątów - narysować za pomocą ekierki i linijki proste i odcinki prostopadłe oraz proste i odcinki równoległe - wskazać poszczególne elementy w okręgu i w kole - kreślić koło i okrąg o danym promieniu lub średnicy - narysować poszczególne rodzaje trójkątów - narysować trójkąt w skali - obliczyć obwód trójkąta, czworokąta - wskazać na rysunku wielokąt o określonych cechach - narysować czworokąt mając informacje o bokach - zmierzyć kąt - narysować kąt o określonej mierze - rozróżniać poszczególne rodzaje kątów - obliczyć brakujące miary kątów trójkąta - przenieść konstrukcyjnie odcinek - skonstruować odcinek jako sumę odcinków Ocena dostateczna: - wzajemne położenie prostej i okręgu - wzajemne położenie okręgów - elementy koła i okręgu - rodzaje trójkątów - zależność między bokami w trójkącie równoramiennym - własności czworokątów - rodzaje kątów ze względu na miarę: wypukły, wklęsły - rodzaje kątów ze względu na położenie: odpowiadające, naprzemianległe - miary kątów w trójkącie równobocznym - zależność między kątami w trójkącie równoramiennym - zależność między kątami w równoległoboku, w trapezie

4 - związki miarowe poszczególnych rodzajów kątów - zasady konstrukcji - narysować za pomocą ekierki i linijki proste równoległe o danej odległości od siebie - rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami - obliczyć obwód trójkąta, czworokąta - wskazać na rysunku wielokąt o określonych cechach - obliczyć długość boku trójkąta równobocznego znając jego obwód - obliczyć długość boku trójkąta znając długość obwodu i długości dwóch pozostałych boków - sklasyfikować czworokąty - narysować czworokąt mając informacje o bokach - narysować czworokąt, mając informacje o przekątnych - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem czworokąta - narysować kąt o określonej mierze - rozróżniać poszczególne rodzaje kątów - obliczyć brakujące miary kątów przyległych, wierzchołkowych - obliczyć brakujące miary kątów trójkąta - obliczyć brakujące miary kątów czworokąta - skonstruować odcinek jako sumę odcinków - skonstruować odcinek jako różnicę odcinków - wykorzystać przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych - skonstruować trójkąt o danych trzech bokach - wyznaczyć środek odcinka - podzielić odcinek na cztery równe części - skonstruować prostą prostopadłą do danej, przechodzącą przez dany punkt Ocena dobra: - warunek konstruowalności trójkąta - pojęcie symetralnej odcinka - pojęcie symetralnej odcinka - rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami - sklasyfikować czworokąty - narysować czworokąt mając informacje o bokach - narysować czworokąt, mając informacje o przekątnych - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem czworokąta - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego wielokąta - rozróżniać poszczególne rodzaje kątów - obliczyć brakujące miary kątów odpowiadających, naprzemianległych - obliczyć brakujące miary kątów czworokąta - obliczyć brakujące miary kątów trójkąta lub czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności trójkątów lub czworokątów - wykorzystać przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych - skonstruować równoległobok znając dwa boki i przekątną - sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt - rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach - rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z symetralną odcinka - rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą - wyznaczyć środek narysowanego okręgu - skonstruować kąt 60 0, 120 0, 90 0, Ocena bardzo dobra: - rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego wielokąta - rozwiązać zadanie związane z zegarem - określić miarę kąta przyległego, wierzchołkowego, odpowiadającego, naprzemianległego na podstawie danych kątów na rysunku lub treści zadania

5 - obliczyć brakujące miary kątów trójkąta z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta - rozwiązać zadanie tekstowe związane z miarami kątów w trójkątach i czworokątach - obliczyć brakujące miary kątów czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności czworokątów - wykorzystać przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych - rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach - rozwiązać zadanie tekstowe związane z symetralną odcinka - rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą Ocena celująca: - rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego wielokąta - rozwiązać zadanie związane z zegarem - określić miarę kąta przyległego, wierzchołkowego, odpowiadającego, naprzemianległego na podstawie danych kątów na rysunku lub treści zadania - obliczyć brakujące miary kątów trójkąta z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta - rozwiązać zadanie tekstowe związane z miarami kątów w trójkątach i czworokątach - obliczyć brakujące miary kątów czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności czworokątów - wykorzystać przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych - rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach - rozwiązać zadanie tekstowe związane z symetralną odcinka - rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą Ocena dopuszczająca - zasady dotyczące lat przestępnych - jednostki czasu, długości, masy - pojęcie skali i planu - funkcje podstawowych klawiszy na kalkulatorze LICZBY NA CO DZIEŃ - możliwość i potrzebę stosowania różnorodnych jednostek długości i masy - potrzebę stosowania odpowiedniej skali na mapach i planach - korzyści płynące z umiejętności stosowania do obliczeń kalkulatora - znaczenie podstawowych symboli występujących w instrukcjach i opisach diagramów, map, planów, schematów, innych rysunków - podać przykładowe lata przestępne - obliczyć upływ czasu między wydarzeniami - porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej - zamienić jednostki czasu - wykonać obliczenia dotyczące długości - wykonać obliczenia dotyczące masy - obliczyć skalę - obliczyć długości odcinków w skali lub w rzeczywistości - odczytać dane z mapy lub planu - sprawdzić czy kalkulator zachowuje kolejność działań - wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora - odczytać dane z tabeli, planu, mapy, diagramu - odczytać dane z wykresu - odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych - przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego diagramu Ocena dostateczna - zasady dotyczące lat przestępnych - sposób zaokrąglania liczb - symbol przybliżenia

6 - konieczność wprowadzenia lat przestępnych - potrzebę zaokrąglania liczb - zasadę sporządzania wykresów - zamienić jednostki czasu - rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem - wykonać obliczenia dotyczące długości - wykonać obliczenia dotyczące masy - porządkować wielkości podane w różnych jednostkach - szacować długości i masy - rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy - obliczyć skalę - obliczyć długości odcinków w skali lub w rzeczywistości - odczytać dane z mapy lub planu - rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą - zaokrąglić liczbę do danego rzędu - wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora - rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą kalkulatora - rozwiązać zadanie odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora - odczytać dane z tabeli, planu, mapy, diagramu - odczytać dane z wykresu - odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych - przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego diagramu - porównać informacje odczytane z dwóch wykresów Ocena dobra - funkcje klawiszy pamięci kalkulatora - zamienić jednostki czasu - rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem - porządkować wielkości podane w różnych jednostkach - szacować długości i masy - rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy - rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą - zaokrąglić liczbę do danego rzędu - zaokrąglić liczbę zaznaczoną na osi liczbowej - wskazać liczby o podanym zaokrągleniu - zaokrąglić liczbę po zamianie jednostek - wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora - rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą kalkulatora - rozwiązać zadanie odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora - odczytać dane z tabeli, planu, mapy, diagramu - odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych - przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego diagramu - porównać informacje odczytane z dwóch wykresów Ocena bardzo dobra - rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem - rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy - rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą - określić ilość liczb o podanym zaokrągleniu spełniających dane warunki - wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora - rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą kalkulatora - rozwiązać zadanie odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora - odczytać dane z tabeli, planu, mapy, diagramu - odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych - przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego diagramu - dopasować wykres do opisu sytuacji - porównać informacje odczytane z dwóch wykresów

7 Ocena celująca - pojęcie przybliżenia z niedomiarem i nadmiarem - rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem - rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy - rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą - określić ilość liczb o podanym zaokrągleniu spełniających dane warunki - wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora - rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą kalkulatora - rozwiązać zadanie odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora - odczytać dane z tabeli, planu, mapy, diagramu - odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych - przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego diagramu - dopasować wykres do opisu sytuacji - porównać informacje odczytane z dwóch wykresów Ocena dopuszczająca - jednostki prędkości PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS - znaczenie pojęć: droga, prędkość, czas w ruchu jednostajnym - na podstawie podanej prędkości wyznaczyć długość drogi przebytej w jednostce czasu - obliczyć drogę w ruchu jednostajnym, znając prędkość i czas - porównać prędkości dwóch ciał, które przebyły jednakowe drogi w różnych czasach - obliczyć prędkość w ruchu jednostajnym znając drogę i czas Ocena dostateczna - jednostki prędkości - algorytm zamiany jednostek prędkości - potrzebę stosowania różnych jednostek prędkości - obliczyć drogę w ruchu jednostajnym, znając prędkość i czas - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym - obliczyć prędkość w ruchu jednostajnym znając drogę i czas - zamieniać jednostki prędkości - porównać prędkości wyrażane w różnych jednostkach - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym - obliczyć czas w ruchu jednostajnym, znając drogę i prędkość - odczytać z wykresu zależności drogi od czasu lub prędkości od czasu potrzebne dane - obliczyć prędkość na podstawie wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym Ocena dobra - obliczyć drogę w ruchu jednostajnym, znając prędkość i czas - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym - zamieniać jednostki prędkości - porównać prędkości wyrażane w różnych jednostkach - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym - obliczyć czas w ruchu jednostajnym, znając drogę i prędkość - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem czasu w ruchu jednostajnym - odczytać z wykresu zależności drogi od czasu lub prędkości od czasu potrzebne dane - obliczyć prędkość na podstawie wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym - rozwiązać zadanie tekstowe typu droga prędkość czas

8 Ocena bardzo dobra - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem czasu w ruchu jednostajnym - obliczyć prędkość na podstawie wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym - rozwiązać zadanie tekstowe typu droga prędkość czas Ocena celująca - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym - rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem czasu w ruchu jednostajnym - obliczyć prędkość na podstawie wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym - rozwiązać zadanie tekstowe typu droga prędkość czas Ocena dopuszczająca - jednostki miary pola - wzór na obliczanie pola prostokąta i kwadratu - wzór na obliczenie pola równoległoboku i rombu - wzór na obliczanie pola trójkąta i trapezu POLA WIELOKĄTÓW - pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych - zasadę zamiany jednostek pola - zależność doboru wzoru na obliczanie pola rombu od danych - obliczyć pole prostokąta i kwadratu - obliczyć bok prostokąta znając jego pole i długość drugiego boku - zamienić jednostki pola - obliczyć pole równoległoboku o danej wysokości i podstawie - obliczyć pole rombu o danych przekątnych - obliczyć pole narysowanego równoległoboku - obliczyć pole trójkąta o danej wysokości i podstawie - obliczyć pole narysowanego trójkąta - obliczyć pole trapezu mając dane długości podstaw i wysokość - obliczyć pole narysowanego trapezu Ocena dostateczna - wprowadzenie wzoru na obliczanie pola równoległoboku, trójkąta, trapezu - obliczyć pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie - obliczyć bok prostokąta znając jego pole i długość drugiego boku - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem prostokąta - zamienić jednostki pola - obliczyć pole narysowanego równoległoboku - narysować równoległobok o danym polu - obliczyć długość podstawy równoległoboku, znając jego pole i wysokość opuszczoną na tę podstawę - obliczyć wysokość równoległoboku, znając jego pole i długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu - narysować trójkąt o danym polu - obliczyć pole narysowanego trójkąta - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trójkąta - obliczyć pole narysowanego trapezu - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trapezu

9 Ocena dobra - obliczyć pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem prostokąta - zamienić jednostki pola - obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól prostokątów - obliczyć długość podstawy równoległoboku, znając jego pole i wysokość opuszczoną na tę podstawę - obliczyć wysokość równoległoboku, znając jego pole i długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu - narysować równoległobok o polu równym polu danego czworokąta - obliczyć długość przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej - narysować trójkąt o danym polu - obliczyć pole narysowanego trójkąta - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trójkąta - podzielić trójkąt na części o równych polach - obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól trójkątów i czworokątów - obliczyć wysokości trójkąta znając długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość i pole trójkąta - obliczyć długość podstawy trójkąta znając wysokość i pole trójkąta - narysować trójkąt o polu równym polu danego czworokąta - obliczyć pole narysowanego trapezu - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trapezu - obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów Ocena bardzo dobra - obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól prostokątów - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem prostokąta - narysować równoległobok o polu równym polu danego czworokąta - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu - podzielić trójkąt na części o równych polach - obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól trójkątów i czworokątów - obliczyć wysokości trójkąta znając długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość i pole trójkąta - obliczyć długość podstawy trójkąta znając wysokość i pole trójkąta - narysować trójkąt o polu równym polu danego czworokąta - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trójkąta - podzielić trapez na części o równych polach - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trapezu - obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów Ocena celująca - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem prostokąta - obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól trójkątów i czworokątów - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trójkąta - podzielić trapez na części o równych polach - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trapezu - obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów FIGURY PRZESTRZENNE Ocena dopuszczająca - pojęcia: graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kula - elementy budowy graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka, kuli - pojęcia: prostopadłościan, sześcian - elementy budowy prostopadłościanu - pojęcie siatki bryły - wzór na obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu i sześcianu - pojęcie graniastosłupa prostego - nazwy graniastosłupów prostych w zależności od podstawy - elementy budowy graniastosłupa prostego - pojęcie siatki graniastosłupa prostego - pojęcie objętości figury

10 - jednostki objętości - wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu - pojęcie ostrosłupa - nazwy ostrosłupów w zależności od podstawy - elementy budowy ostrosłupa - pojęcie siatki ostrosłupa - pojęcia: graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kula - pojęcia: prostopadłościan, sześcian - pojęcie siatki prostopadłościanu - pojęcie graniastosłupa prostego - sposób obliczania pola powierzchni graniastosłupa prostego jako pola jego siatki - różnicę między polem powierzchni a objętością - pojęcie ostrosłupa - sposób obliczania pola powierzchni ostrosłupa jako pola siatki - wskazać graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę wśród innych brył - wskazać elementy brył na modelach - wskazać w otoczeniu przedmioty przypominające kształtem walec, stożek, kulę - wskazać sześcian i prostopadłościan wśród innych brył - określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi prostopadłościanu - wskazać w prostopadłościanie ściany i krawędzie prostopadłe oraz równoległe - wskazać w prostopadłościanie krawędzie o jednakowej długości - wskazać w prostopadłościanie ściany przystające - obliczyć sumę krawędzi prostopadłościanu i sześcianu - wskazać siatkę sześcianu i prostopadłościanu na rysunku - kreślić siatkę prostopadłościanu i sześcianu - obliczyć pole powierzchni sześcianu - obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu - wskazać graniastosłup prosty wśród innych brył - wskazać w graniastosłupie krawędzie o jednakowej długości - wskazać na rysunku siatki graniastosłupa prostego - kreślić siatki graniastosłupa prostego - obliczyć pole powierzchni graniastosłupa prostego - podać objętość bryły na podstawie zawartej w niej liczby sześcianów jednostkowych - obliczyć objętość sześcianu o danej krawędzi - obliczyć objętość prostopadłościanu o danych krawędziach - obliczyć objętość graniastosłupa prostego, którego dane są pole podstawy i wysokość - wskazać ostrosłup wśród innych brył - wskazać siatkę ostrosłupa Ocena dostateczna - wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego - wzór na obliczanie objętości graniastosłupa prostego - pojęcie wysokości ostrosłupa - wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa - pojęcie czworościanu foremnego - zasadę zamiany jednostek objętości - określić rodzaj bryły na podstawie jej rzutu - rozwiązać zadanie tekstowe nawiązujące do elementów budowy danej bryły - określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi graniastosłupa - wskazać w graniastosłupie ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe - wskazać na rysunku siatki graniastosłupa prostego - kreślić siatki graniastosłupa prostego - obliczyć pole powierzchni graniastosłupa prostego - obliczyć objętość graniastosłupa prostego, którego dane są elementy podstawy i wysokość - zamienić jednostki objętości - rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa

11 - określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupa - obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa - wskazać siatkę ostrosłupa - narysować siatkę ostrosłupa - obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa - wskazać podstawę i ściany boczne na siatce ostrosłupa - rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem Ocena dobra - określić rodzaj bryły na podstawie jej rzutu - rozwiązać zadanie tekstowe nawiązujące do elementów budowy danej bryły - rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące długości krawędzi prostopadłościanu i sześcianu - rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące pola powierzchni prostopadłościanu i sześcianu - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych - rysować rzut równoległy graniastosłupa - obliczyć objętość graniastosłupa prostego, którego dane są elementy podstawy i wysokość - zamienić jednostki objętości - rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa - wskazać siatkę ostrosłupa - narysować siatkę ostrosłupa - obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa - rysować rzut równoległy ostrosłupa - rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem Ocena bardzo dobra - rozwiązać zadanie tekstowe nawiązujące do elementów budowy danej bryły - rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące długości krawędzi prostopadłościanu i sześcianu - rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące pola powierzchni prostopadłościanu i sześcianu - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych - rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa - wskazać siatkę ostrosłupa - obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa - rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem Ocena celująca - rozwiązać zadanie tekstowe nawiązujące do elementów budowy danej bryły - rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące długości krawędzi prostopadłościanu i sześcianu - rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące pola powierzchni prostopadłościanu i sześcianu - rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące cięcia prostopadłościanu i sześcianu - rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych - rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa - rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem

12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna nazwy działań (K) DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. Zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca): nazwy działań (K) algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. (K) kolejność wykonywania działań (K) pojęcie potęgi (K) algorytmy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem. (nauczyciel prowadzący: Anna Posak-Fąs) Ocena dopuszczająca: nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBY NATURALNE I UŁAMKI - zna nazwy argumentów działań - zna algorytmy czterech działań pisemnych - zna algorytm mnożenia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 6 Szkoły Podstawowej str. 1 Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2 3 KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VI LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: - znać algorytm czterech

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe matematyka kl. VI. Okres I. Na dopuszczający: Uczeń zna:

Wymagania programowe matematyka kl. VI. Okres I. Na dopuszczający: Uczeń zna: Wymagania programowe matematyka kl. VI Okres I Na dopuszczający: nazwy działań; algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ; kolejność wykonywania działań; algorytmy czterech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. VI

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. VI Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. VI Semestr I Wymagane wiadomości i umiejętności (uczeń zna, umie, potrafi) na ocenę: dopuszczającą: nazwy argumentów działań algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKAcYJNE Z MATEMATYKI W KL. 6 I SEMESTR. I. Liczby naturalne i ułamki. Na ocenę dopuszczającą uczeń:

WYMAGANIA EDUKAcYJNE Z MATEMATYKI W KL. 6 I SEMESTR. I. Liczby naturalne i ułamki. Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKAcYJNE Z MATEMATYKI W KL. 6 I SEMESTR I. Liczby naturalne i ułamki - zna nazwy argumentów działań zna kolejność wykonywania działań zna algorytmy czterech działań pisemnych potrafi pamięciowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA VI Na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej LICZBY NATURALNE I UŁAMKI: nazwy argumentów działań algorytmy czterech działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA VI

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA VI Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA VI Ocena dopuszczająca Uczeń: zna nazwy argumentów działań, algorytmy czterech działań pisemnych, algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100,

Bardziej szczegółowo

Ocena: dopuszczający. zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły (K)

Ocena: dopuszczający. zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły (K) Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie - klasa VI Matematyka z plusem M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech Wydawnictwo GWO, nr dopuszczenia: DKOS 5002 37/08 Ocena: dopuszczający Dział: LICZBY NATURALNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem. Ocena Dział: LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań (K) algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI O C E N A W I A D O M O Ś C I I U M I E J Ę T N O Ś C I LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6 Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6 Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA klasa 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA klasa 6 Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej ułamek dziesiętny (P-R) obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa VI SP

Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa VI SP Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa VI SP Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne kl. VI DZIAŁ PROGRAMOWY

Załącznik 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne kl. VI DZIAŁ PROGRAMOWY Załącznik 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne kl. VI DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ KATEGORIA B KATEGORIA C

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI. ucznia kl.vi

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI. ucznia kl.vi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl.vi 1. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę naturalną pamięciowo dodawać i odejmować ułamki dziesiętne o jednakowej liczbie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa VI Liczby naturalne i ułamki 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań pisemnych zna algorytm mnożenia i dzielenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 6

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 6 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 6 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i prowadzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 6

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 6 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 6 LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę pamięciowo dodawać i odejmować ułamki dziesiętne o jednakowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ocena dopuszczająca (treści konieczne)

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ocena dopuszczająca (treści konieczne) KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ocena dopuszczająca (treści konieczne) DZIAŁ PROGRAMU JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie VI

Kryteria oceniania z matematyki w klasie VI ROK SZKOLNY 2014/2015 Kryteria oceniania z matematyki w klasie VI Wymagania edukacyjne opracowane są na podstawie rozkładu materiału dostosowanego do programu nauczania matematyki Matematyka z plusem.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa VI I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy działań zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VI. końcoworoczne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VI. końcoworoczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VI końcoworoczne POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNYCH - WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ, obejmują te wiadomości i umiejętności, które

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie VI Uczeń musi umieć: Na ocenę dopuszczającą: zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej: liczbę naturalną ułamek

Kryteria ocen z matematyki w klasie VI Uczeń musi umieć: Na ocenę dopuszczającą: zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej: liczbę naturalną ułamek Kryteria ocen z matematyki w klasie VI Uczeń musi umieć: Na ocenę dopuszczającą: zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej: liczbę naturalną ułamek dziesiętny ułamek zwykły pamięciowo dodawać i odejmować:

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki ( zakres wiedzy) na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania z matematyki ( zakres wiedzy) na poszczególne oceny dla klasy VI z matematyki ( zakres wiedzy) na poszczególne oceny dla klasy VI LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000,.. kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI od roku szkolnego 2017/2018

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI od roku szkolnego 2017/2018 Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI od roku szkolnego 2017/2018 Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI rok szkolny 2018/2019

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI rok szkolny 2018/2019 Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI na rok szkolny 2018/2019

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 6 1. Formy i metody sprawdzania wiedzy Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa VI

Wymagania edukacyjne Klasa VI Wymagania edukacyjne Klasa VI Dział programowy Wymagania na poszczególną ocenę: Liczby naturalne i ułamki 1..Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA VI

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA VI Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA VI WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE KONIECZNYM OCENA DOPUSZCZAJĄCY (2) klasa VI nazwy argumentów działań; algorytmy czterech działań pisemnych;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI klasa 6 rok szkolny 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI klasa 6 rok szkolny 2017/2018 I PÓŁROCZE Uczeń: LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Zna nazwy działań. Zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. Zna kolejność wykonywania działań. Zaznacza i odczytuje na osi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Matematyka klasa 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Matematyka klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Matematyka klasa 6 Matematyka w klasie szóstej jest realizowana według programu Matematyka z plusem wydawnictwo GWO. Jest on w pełni dostosowany do nowej podstawy programowej. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej:

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej: LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej: nazwy działań, kolejność wykonywania działań, pojęcie potęgi, algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,..,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI dział Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) Celujący (6) LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE VI

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE VI MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE VI POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/3/2018

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej, 2. nie opanował najprostszych wiadomości, 3. nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej, 2. nie opanował najprostszych wiadomości, 3. nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 6 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VI OCENA ŚRÓDROCZNA: Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI dla VI klasy szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI dla VI klasy szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI dla VI klasy szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. Ocena niedostateczna. Zna nazwy argumentów działań Pamięciowo i pisemnie wykonuje każde z czterech działań na liczbach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle MATEMATYKA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle MATEMATYKA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle MATEMATYKA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocena śródroczna Dział I. Liczby naturalne i ułamki Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

Dział: Liczby naturalne i ułamki

Dział: Liczby naturalne i ułamki Dział: Liczby naturalne i ułamki Znać: nazwy działań, algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000,, kolejność wykonywania działań, pojęcie potęgi, algorytmy czterech działań pisemnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa VI. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa VI. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Poziomy wymagań KONIECZNY PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY Dział Stopień: Stopień: Stopień: Stopień:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI. Podręczniki : Matematyka 6. Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI. Podręczniki : Matematyka 6. Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Opracowano na podstawie dokumentu GWO: ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Podręczniki : Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny. klasa VI

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny. klasa VI Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa VI OCENA DOPUSZCZAJĄCA DZIAŁ: LICZBY I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. kolejność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z matematyki. dla klasy VI szkoły podstawowej. opracowane na podstawie programu. Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne. z matematyki. dla klasy VI szkoły podstawowej. opracowane na podstawie programu. Matematyka z plusem mgr Barbara Pierzchała mgr Aneta Sajdak Szkoła Podstawowa Nr 164 Im. Bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa 6 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Matematyka klasa 6 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Matematyka klasa 6 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Każda wyższa ocena zawiera wymagania dotyczące ocen niższych. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Matematyka 6. Sprawdziany dla klasy szóstej szkoły podstawowej ( wersja dostosowana do obowiązującej podstawy programowej),

Matematyka 6. Sprawdziany dla klasy szóstej szkoły podstawowej ( wersja dostosowana do obowiązującej podstawy programowej), ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem s. mgr Katarzyna Kasperczyk mgr Mariola Jurkowska Szkoła Podstawowa nr 164 Im. bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem s. mgr Katarzyna Kasperczyk mgr Mariola Jurkowska Szkoła Podstawowa nr 164 Im. bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6a i 6b rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6a i 6b rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6a i 6b rok szkolny 2015/2016 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne:

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne: System oceniania z matematyki w klasie 6 Szkoły Podstawowej w Przegini w roku szkolnym 2013/2014. Realizowany program nauczania: Matematyka z plusem ; wydawnictwo: GWO; Nauczyciel Zofia Kondratowicz Zasady

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI JEDNOSTKA TEMATYCZNA. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych.

MATEMATYKA KLASA VI JEDNOSTKA TEMATYCZNA. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. MATEMATYKA KLASA VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 5 Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: A zapamiętanie wiadomości K konieczny ocena dopuszczająca (2) B rozumienie

Bardziej szczegółowo

Liczby naturalne i ułamki

Liczby naturalne i ułamki Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI SP. PROGRAM: MATEMATYKA Z PLUSEM OPRACOWANO NA PODSTAWI ZAŁOŻEŃ DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ( ze strony www. gwo.pl)

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6 Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6 Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6 Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie Program nauczania: Matematyka z plusem, liczba godzin nauki w tygodniu: 4, Materiał przygotowany na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia DKOW-5002-37/08 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie 6

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie 6 Kryteria wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie 6 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI.

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI. Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2). obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa VI. Realizowane wg. programu Matematyka z plusem, wyd. GWO.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa VI. Realizowane wg. programu Matematyka z plusem, wyd. GWO. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa VI Realizowane wg. programu Matematyka z plusem, wyd. GWO. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej MATEMATYKA KLASA VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej MATEMATYKA KLASA VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM MATEMATYKA KLASA VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY KL. 6

WYMAGANIA NA OCENY KL. 6 WYMAGANIA NA OCENY KL. 6 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka 6. Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - MATEMATYKA DLA KL. 6

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - MATEMATYKA DLA KL. 6 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - MATEMATYKA DLA KL. 6 DZIAŁ CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ PROGRAMOWY JEDNOSTKA LEKCYJNA JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI W UJĘCIU OPERACYJNYM

WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI W UJĘCIU OPERACYJNYM Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 130 WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI W UJĘCIU OPERACYJNYM Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo