AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia Adres budynku: ul. Klasztorna 11 A Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski województwo: wielkopolskie Wykonawca audytu: mgr inż. budownictwa Andrzej Cempel Numer opracowania: CE/T/13/2012

2 SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 3 2. Karta audytu energetycznego budynku 4 3. Dokumenty i dane źródłowe oraz wytyczne i uwagi inwestora 6 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 7 5. Ocena stanu technicznego budynku 9 6. Wskazanie rodzajów ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Źródła ciepła Przegrody nieprzezroczyste Ciepła woda użytkowa System grzewczy Zestawienie ulepszeń optymalnych Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Załączniki Załącznik 1 - Współczynniki przenikania ciepła dla stanu przed termomodernizacją Załącznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacją Załącznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantów termomodernizacyjnych Załącznik 4 - rysunki 44 Aterm /47

3 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny 1.2 Rok budowy Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "LARIS" 1.4 Adres budynku (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) ul. Chłapowskiego nr 24/8a kod: miejscowość: Poznań tel. fax: PESEL 2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt: Andrzej Cempel - Projekty, kosztorysy Powstania Styczniowego nr 4 kod: miejscowość: Ostrów Wlkp. REGON: ul. Klasztorna 11 A kod: miejscowość: Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski województwo:wielkopolskie 3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. budownictwa Andrzej Cempel Powstania Styczniowego nr 4 kod: miejscowość: Ostrów Wlkp. kwalifikacje: upr BN 10.9/24/83 - konstrukcje budowlane,, kurs na audytora energetycznego NAPE - W-wa nr 101, Lista Ministerstwa Infrastruktury nr 499, podpis: 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu 1. Agnieszka Kołodziejska współautor 5. Miejscowość: Ostrów Wlkp., data wykonania opracowania: Aterm /47

4 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU* 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna 2. Liczba kondygnacji 3 3. Kubatura części ogrzewanej [m³] 1899,74 4. Powierzchnia netto budynku [m²] 730,67 5. Powierzchnia użytkowa podstawowej części budynku [m²] 730,67 6. Powierzchnia użytkowa dodatkowej części budynku [m²] 0 7. Liczba lokali Liczba osób użytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody centralne przygotowanie 10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne ogrzewanie 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek Budynek podpiwniczony (piwnica nieogrzewana) z poddaszem nieużytkowym. 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m²K)] Stan przed termomod ernizacją Stan po termomod ernizacji str.poddasza 0,175 0,175 str.piwnic 0,919 0,245 ściany zewnętrzne 0,285 0,285 drzwi 1,800 1,800 okna PCV 1,500 1,500 okna stare 3,100 3, Sprawności składowe systemu grzewczego wytwarzania 0,95 0,95 przesyłania 0,92 0,95 regulacji i wykorzystania 0,98 0,99 akumulacji 1,00 1,00 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia (obliczono zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2009) Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby (obliczono zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2009) 4. Charakterystyka systemu wentylacji ,00 1,00 1,00 1,00 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczeń za pomocą stolarki okiennej wentylacja realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczeń za pomocą stolarki okiennej Strumień powietrza wentylacyjnego [m³/h] 1899, ,74 Liczba wymian [1/h] 1,00 1,00 5. Charakterystyka energetyczna budynku Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 80,62 74,35 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] 5,83 5,83 Aterm /47

5 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m²rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m²rok)] 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) ,00 251,96 354,92 282,01 136,52 125,14 brak danych - 115,57 95,79 134,93 107,21 Cena za 1GJ na ogrzewanie** [zł] 45,47 45,47 Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc*** [zł] 7560, ,05 Opłata za podgrzanie 1m³ wody użytkowej ** [zł] 18,39 16,98 Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc*** [zł] 7560, ,05 Opłata za ogrzanie 1m² pow. użytkowej [zł] 2,67 2,23 Opłata abonamentowa - ogrzewanie [zł] 0,00 0,00 Opłata abonamentowa - ciepła woda użytkowa [zł] 0,00 0,00 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] Planowane koszty całkowite [zł] Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 54655,56 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię 54655,56 Premia termomodernizacyjna [zł] 4402,40 * - dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku ** - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii *** - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii 17, ,89 Aterm /47

6 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1. Dokumentacja projektowa Inwentaryzacja powierzchni użytkowej wraz z obliczeniem udziałów w budynku przy ul. Klasztornej 11A w Ostrowie Wlkp.- wykonana przez inż. Tomasza Górnego Inne dokumenty Faktura VAT z Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Osoby udzielające informacji Ewa Osada 3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy) Ocieplenie ścian zewnętrznych, izolacja rur przesyłowych, płukanie instalacji Data wizji lokalnej Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów 0 zł przedsięwzięcia 3.7. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora 60000,00 zł Aterm /47

7 4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja i technologia Ściany zewnętrzne trójwarstwowe murowane z cegły dziurawki z ociepleniem w środku ze styropianu 10cm. Dach dwuspadowy na konstrukcji stalowej, pokrty deskami i papą. Stropy z płyt żelbetowych prefabrykowanych. Strop nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną ocieplony 20cm wełny mineralnej Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe 1. Powierzchnia użytkowa ogrzewana 730,67 m² 2. Powierzchnia usługowa ogrzewana 0,00 m² 3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m² 4. Powierzchnia ogrzewana 730,67 m² 5. Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m² 6. Powierzchnia całkowita 730,67 m² 7. Kubatura użytkowa ogrzewana 1899,74 m³ 8. Kubatura usługowa ogrzewana 0,00 m³ 9. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m³ 10. Kubatura ogrzewana 1899,74 m³ 11. Kubatura nieogrzewana 0,00 m³ 12. Kubatura całkowita 1899,74 m³ 13. Liczba lokali Liczba osób Opisy techniczne podstawowych elementów budynku Elewacja Ściany zewnętrzne trójwarstwowe murowane z cegły dziurawki z ociepleniem w środku ze styropianu 10cm Dach Dach dwuspadowy na konstrukcji stalowej, pokrty deskami i papą Stolarka Okna w części wspólnej oraz w większości mieszkań nowe PCV, niewielka część okien w mieszkaniach stare. Drzwi zewnętrzne nowe Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe z bloczków betonowych Stropy Strop poddasza nieużytkowego z płyt żelbetowych prefabrykowanych. Strop nad piwnicą nieogrzewaną z płyt żelbetowych prefabrykowanych Podłogi na gruncie Podłoga na gruncie w piwnicy nieogrzewanej 4.3. Charakterystyka energetyczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed termomodernizacją znajduje się w Załączniku System grzewczy Aterm /47

8 Opis ogólny System grzewczy oparty o węzeł cieplny zlokalizowany w budynku 11B. Węzeł w dobrym stanie, rury w piwnicy zaizolowane. Rury przesyłowe między budynkami słabo zaizolowane (duże straty na przesyle). Centralne ogrzewanie tradycyjne, grzejniki stare żeberkowe oraz nowe stalowe. Wszystkie grzejniki posiadają zawory termostatyczne oraz liczniki ciepła. Instalacja w dobrym stanie- wymaga jedynie płukania i odpowietrzenia Moc cieplna zamówiona 100 kw Taryfy i opłaty G3/ Sprawności składowe systemu grzewczego 1. wytworzenia 0,95 2. akumulacji 1,00 3. przesyłania 0,92 4. regulacji i wykorzystania 0, Instalacja ciepłej wody użytkowej Opis ogólny Ciepła woda użytkowa z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku 11B. Instalacja w dobrym stanie, jedynie rury rozprowadzające pomiędzy budynkami słabo zaizolowane Moc cieplna zamówiona 10 kw Taryfy i opłaty G3/ System wentylacji Opis ogólny Wentylacja naturalna, grawitacyjna Instalacja gazowa Opis ogólny Budynek wyposażony w instalację gazową - kuchenki gazowe 4.8. Instalacja elektryczna Opis ogólny Budynek wyposażony w instalację elektryczną standardową. Aterm /47

9 5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 5.1. Konstrukcja i technologia Stan techniczny budynku dobry- można poddać termomodernizacji Elewacja Stan techniczny dobry- rozważa się opłacalność docieplenia ścian zewnętrznych Dach Stan techniczny dobry 5.4. Stolarka Drzwi zewnętrzne nowe w dobrym stanie. Okna nowe w dobrym stanie- nie wymagają wymiany. Okna stare, drewniane w mieszkaniach. Wymiana okien w mieszkaniach odbywa sie indywidualnie przez mieszkańców Ściany wewnętrzne Stan techniczny dobry 5.6. Ściany fundamentowe Stan techniczny dobry 5.7. Stropy Strop poddasza ocieplony wełną mineralną 2x10cm. Nie wymaga docieplenia. Strop piwnicy żelbetowy prefabrykowany, z niewystarczającą izolacją termiczną Podłogi na gruncie Stan techniczny dobry 5.9. System grzewczy System grzewczy oparty o węzeł cieplny zlokalizowany w budynku 11B. Węzeł w dobrym stanie, rury w piwnicy zaizolowane. Rury przesyłowe między budynkami stare, słabo zaizolowane, co widać podczas zimy. Centralne ogrzewanie tradycyjne, grzejniki stare żeberkowe oraz nowe stalowe. Wszystkie grzejniki posiadają zawory termostatyczne oraz liczniki ciepła. Instalacja w dobrym stanie- wymaga jedynie płukania i odpowietrzenia Instalacja ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku 11B. Instalacja w dobrym stanie, jedynie rury rozprowadzające pomiędzy budynkami stare, słabo zaizolowane System wentylacji Wentylacja naturalna, grawitacyjna- nie rozpatruje się modernizacji wentylacji Instalacja gazowa Stan techniczny dobry. Aterm /47

10 5.13. Instalacja elektryczna Stan techniczny dobry. Aterm /47

11 6. WSKAZANIE RODZAJÓW ULEPSZEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH 1. modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) 2. docieplenie - strop przy przepływie ciepła z góry do dołu (str.piwnic) 3. modernizacja cwu (ciepła woda użytkowa) Aterm /47

12 7. ŹRÓDŁA CIEPŁA 7.1. System grzewczy Sprawności źródeł ciepła Lp. Nazwa Nośnik energii 1. węzeł cieplnyciepłownia węglowa 2. węzeł cieplnyciepłownia gazowa 3. węzeł cieplnyciepłownia na biomasę RAZEM (wartości średnioważone) system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia węglowa system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia gazowa system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia na biomasę wytworzenia akumulacji transportu regulacji i wykorzystania całkowita 95,00 100,00 92,00 98,00 85,65 95,00 100,00 92,00 98,00 85,65 95,00 100,00 92,00 98,00 85,65 95,00 100,00 92,00 98,00 85, Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009) Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe 1. węzeł cieplny- ciepłownia węglowa 1,00 1,00 2. węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 1,00 1,00 3. węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę Opłaty RAZEM (wartości średnioważone) 1,00 1,00 1,00 1,00 Lp. Nazwa Nośnik energii 1. węzeł cieplny- ciepłownia węglowa 2. węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 3. węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę RAZEM (wartości średnioważone) system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia węglowa system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia gazowa system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia na biomasę Opłata zmienna [zł/gj] Opłata stała [zł/mwmc] Abonament [zł/mc] 45, ,05 0,00 45, ,05 0,00 45, ,05 0,00 45, ,05 0, Składowe opłat Aterm /47

13 węzeł cieplny- ciepłownia węglowa 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc 7.2. Ciepła woda użytkowa Sprawności źródeł ciepła Lp. Nazwa Nośnik energii wytworzenia 1. wezeł cieplny- ciepłownia węglowa 2. węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 3. węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę Opłaty RAZEM (wartości średnioważone) system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia węglowa system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia gazowa system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia na biomasę akumulacji transportu całkowita 92,00 100,00 55,00 50,60 92,00 100,00 55,00 50,60 92,00 100,00 55,00 50,60 92,00 100,00 55,00 50,60 Lp. Nazwa Nośnik energii 1. wezeł cieplny- ciepłownia węglowa 2. węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 3. węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę RAZEM (wartości średnioważone) system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia węglowa system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia gazowa system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia na biomasę Opłata zmienna [zł/gj] Opłata stała [zł/mwmc] Abonament [zł/mc] 45, ,05 0,00 45, ,05 0,00 45, ,05 0,00 45, ,05 0,00 Aterm /47

14 Składowe opłat wezeł cieplny- ciepłownia węglowa 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc Aterm /47

15 8. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE 8.1. Podsumowanie L.p. Nazwa U0 [W/m²K] F [m²] Lambda [W/mK] d [m] U1 [W/m²K] Koszt [zł/m²] 1. str.piwnic 0, ,50 0,040 0,12 0, , ,5 6 N [zł] SPBT [a] 8, Charakterystyka ulepszeń przegród nieprzezroczystych str.piwnic Dane podstawowe 1. Rodzaj przegrody strop przy przepływie ciepła z góry do dołu 2. Współczynnik przenikania ciepła U 0,919 W/m²K 3. Powierzchnia strat ciepła 314,65 m² 4. Temperatura wewnętrzna 19,00 C - strefy obliczeniowej 5. Temperatura zewnętrzna -18 C 6. Liczba stopniodni 2886,3 7. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 8. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 9. Abonament 0,00 zł/mc Docieplenie 1. Materiał dociepleniowy Styropian PS-E FS Współczynnik przewodzenia ciepła materiału dociepleniowego 0,040 W/mK 3. Powierzchnia docieplenia 240,50 m² Koszty docieplenia przegrody 1. Robocizna 35,00 zł/m² 2. Sprzęt 10,00 zł/m² 3. Materiał dociepleniowy 200,00 zł/m³ 4. Materiał niezależny od grubości docieplenia 25,00 zł/m² 5. Stawka VAT 8 % 6. Cena brutto 1m² docieplenia o grubości 0,12 m 101,52 zł/m² 7. Podstawa przyjęcia wyceny średnia cena rynkowa Wyniki optymalizacji Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie 1 1. Grubość dodatkowej izolacji [m] 2. Zwiększenie oporu cieplnego [m²k/w] Ulepszenie 2 Ulepszenie 3 Ulepszenie 4 0,11 0,12 0,13 0,14 2,750 3,000 3,250 3, Opór cieplny [m²k/w] 1,088 3,838 4,088 4,338 4, Współczynnik U [W/m²K] 0,919 0,261 0,245 0,231 0, Zapotrzebowanie na ciepło [GJ/a] 6. Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW] 72,11 20,44 19,19 18,09 17,10 0,0086 0,0024 0,0023 0,0021 0, Koszty ciepła [zł] 4055, , , ,22 961,79 8. Oszczędność kosztów [zł/a] 2905, , , ,60 9. Jednostkowa cena ulepszenia [zł/m²] 99,36 101,52 103,68 105, Nakłady [zł] 23896, , , ,52 Aterm /47

16 11. SPBT [a] 8,22 8,20 8,21 8,23 Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubości 0,12 m Nakłady: 24415,56 zł SPBT: 8,20 a Uwagi: Izolację należy przeklejać od spodu stropu. Aterm /47

17 9. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA Dane podstawowe 1. Koszty zużycia i przygotowania c.w.u ,75 zł/a 9.1. Opisy ulepszeń Ulepszenie c.w.u - modernizacja cwu Wymiana przewodów rozprowadzających ciepłą wodę pomiędzy budynkami ( pomiędzy węzłem w bud. 11B a budynkiem ogrzewanym 11A) na preizolowane Zapotrzebowanie na ciepło i moc oraz sprawności Lp. Nazwa Zapotrzebo wanie na ciepło [GJ/a] Zapotrzebow anie na moc [kw] wytworzenia akumulacji transportu całkowita 0. Stan aktualny 69,08 5,8 92,0 100,0 55,0 50,6 1. modernizacja cwu 69,08 5,83 92,0 100,0 60,0 55, Sprawności poszczególnych źródeł ciepła Sprawności dla ulepszenia: modernizacja cwu Lp. Nazwa wytworzenia akumulacji transportu całkowita 1. wezeł cieplny- ciepłownia węglowa 2. węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 3. węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę Razem (wartości średnioważone) 92,00 100,00 60,00 55,20 92,00 100,00 60,00 55,20 92,00 100,00 60,00 55,20 92,00 100,00 60,00 55, Opłaty Lp. Nazwa Opłata stała [zł/mwmc] Opłata zmienna [zł/gj] Abonament [zł/mc] 0. Stan aktualny 7560,05 45,47 0,00 1. modernizacja cwu 7560,05 45,47 0, Składowe opłat dla poszczególnych źródeł ciepła Ulepszenie: modernizacja cwu wezeł cieplny- ciepłownia węglowa 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc Aterm /47

18 Zagregowane opłaty Lp. Nazwa Opłata stała [zł/mwmc] 1. wezeł cieplny- ciepłownia węglowa 2. węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 3. węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę RAZEM (wartości średnioważone) 9.6. Kosztorysy Opłata zmienna [zł/gj] Abonament [zł/mc] 7560,05 45,47 0, ,05 45,47 0, ,05 45,47 0, ,05 45,47 0, Ulepszenie c.w.u. - modernizacja cwu Lp. Nazwa Ilość Jednostka Koszt jedn. (netto) [zł] Koszt (netto) [zł] VAT Koszt (brutto) [zł] 1. modernizacja cwu 1,00 całość 12000, , , Wyniki obliczeń Lp. Nazwa Koszty zużycia i przygotowani a c.w.u. [zł/a] Oszczędność kosztów [zł/a] Nakłady [zł] SPBT 1. modernizacja cwu 12081,45 517, ,00 25,05 [a] Optymalne ulepszenie ciepłej wody użytkowej Optymalne ulepszenie: 1 - modernizacja cwu Nakłady: 12960,00 zł SPBT: 25,05 a Aterm /47

19 10. SYSTEM GRZEWCZY Dane podstawowe 1. Zapotrzebowanie na ciepło 304,00 GJ/a 2. Zapotrzebowanie na moc cieplną 80,6 kw 3. Koszty ciepła 23452,73 zł Opisy ulepszeń Ulepszenie systemu grzewczego - modernizacja instalacji c.o. Rozpatruje się wymianę przewodów rozprowadzających pomiędzy budynkami ( pomiędzy węzłem w bud. 11B a budynkiem ogrzewanym 11A) na preizolowane, płukanie i regulacja instalacji Sprawności Lp. Nazwa wytworzenia akumulacji transportu regulacji i wykorzystania całkowita 0. Stan aktualny 95,00 100,00 92,00 98,00 85,65 1. modernizacja instalacji c.o. 95,00 100,00 95,00 99,00 89, Przerwy w ogrzewaniu Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe 0. Stan aktualny 1,00 1,00 1. modernizacja instalacji c.o. 1,00 1,00 Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2009. Przerwy w ulepszeniach przyjęto wg RMI w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego. Przerwy dla wariantów zostaną obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 13790: Sprawności i przerwy w ogrzewaniu poszczególnych źródeł ciepła Sprawności dla ulepszenia: modernizacja instalacji c.o. Lp. Nazwa wytworzenia 1. węzeł cieplny- ciepłownia węglowa 2. węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 3. węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę Razem (wartości średnioważone) akumulacji Przerwy w ogrzewaniu dla ulepszenia: modernizacja instalacji c.o. transportu regulacji i wykorzystania całkowita 95,00 100,00 95,00 99,00 89,35 95,00 100,00 95,00 99,00 89,35 95,00 100,00 95,00 99,00 89,35 95,00 100,00 95,00 99,00 89,35 Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe 1. węzeł cieplny- ciepłownia węglowa 1,00 1,00 2. węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 1,00 1,00 3. węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę RAZEM (wartości średnioważone) 1,00 1,00 1,00 1, Opłaty Lp. Nazwa Opłata stała [zł/mwmc] Opłata zmienna [zł/gj] Abonament [zł/mc] 0. Stan aktualny 7560,05 45,47 0,00 Aterm /47

20 4. modernizacja instalacji c.o. 7560,05 45,47 0, Składowe opłat dla poszczególnych źródeł ciepła Ulepszenie: modernizacja instalacji c.o węzeł cieplny- ciepłownia węglowa 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę 1. Opłata zmienna 45,47 zł/gj 2. Opłata stała 7560,05 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc Zagregowane opłaty Lp. Nazwa Opłata stała [zł/mwmc] 1. węzeł cieplny- ciepłownia węglowa 2. węzeł cieplny- ciepłownia gazowa 3. węzeł cieplny- ciepłownia na biomasę RAZEM (wartości średnioważone) Kosztorysy Opłata zmienna [zł/gj] Abonament [zł/mc] 7560,05 45,47 0, ,05 45,47 0, ,05 45,47 0, ,05 45,47 0, Ulepszenie systemu grzewczego - modernizacja instalacji c.o. Lp. Nazwa Ilość Jednostka Koszt jedn. (netto) [zł] Koszt (netto) [zł] VAT Koszt (brutto) [zł] 1. modernizacja c.o. 1,00 całość 16000, , , Wyniki obliczeń Lp. Nazwa Koszty ciepła [zł/a] Oszczędność kosztów [zł/a] Nakłady [zł] SPBT 1. modernizacja instalacji c.o ,23 667, ,00 25,89 [a] Optymalne ulepszenie systemu grzewczego Optymalne ulepszenie: 1 - modernizacja instalacji c.o. Nakłady: 17280,00 zł SPBT: 25,89 a Aterm /47

21 11. ZESTAWIENIE ULEPSZEŃ OPTYMALNYCH Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj ulepszenia Nakłady [zł] SPBT [a] 1. modernizacja instalacji c.o. system grzewczy 17280,00 25,89 2. docieplenie - strop przy przepływie ciepła z góry do dołu 3. modernizacja cwu ciepła woda użytkowa * ulepszenie dodatkowej części budynku - nieobjęte premią termomodernizacyjną str.piwnic 24415,56 8,20 Nakłady ulepszeń nieobjętych premią termomodernizacyjną: 0,00 zł Nakłady ulepszeń objętych premią termomodernizacyjną: 54655,56 zł Nakłady łącznie: 54655,56 zł 12960,00 25,05 Aterm /47

22 12. WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO Wariant 1 termomodernizacji Objęte ulepszenia 1. modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) 2. docieplenie - strop przy przepływie ciepła z góry do dołu (str.piwnic) 3. modernizacja cwu (ciepła woda użytkowa) Sprawności dla wariantu 1 1. całkowita 89,35 % 2. wytworzenia 95,00 % 3. akumulacji 100,00 % 4. transportu 95,00 % 5. regulacji i wykorzystania 99,00 % 6. Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009) 1,00 Koszty dla wariantu 1 1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zł/mc 2. Koszty stałe c.o. 7560,05 zł/mwmc 3. Koszty zmienne c.o. 45,47 zł/gj 4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zł/mc 5. Koszty stałe c.w.u. 7560,05 zł/mwmc 6. Koszty zmienne c.w.u. 45,47 zł/gj Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu 1 1. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o. 74,3 kw 2. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.w.u. 5,8 kw Wariant 2 termomodernizacji Objęte ulepszenia 1. modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) 2. docieplenie - strop przy przepływie ciepła z góry do dołu (str.piwnic) Sprawności dla wariantu 2 1. całkowita 89,35 % 2. wytworzenia 95,00 % 3. akumulacji 100,00 % 4. transportu 95,00 % 5. regulacji i wykorzystania 99,00 % 6. Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009) 1,00 Koszty dla wariantu 2 1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zł/mc 2. Koszty stałe c.o. 7560,05 zł/mwmc 3. Koszty zmienne c.o. 45,47 zł/gj 4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zł/mc 5. Koszty stałe c.w.u. 7560,05 zł/mwmc 6. Koszty zmienne c.w.u. 45,47 zł/gj Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu 2 1. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o. 74,3 kw 2. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.w.u. 5,8 kw Aterm /47

23 12.3. Wariant 3 termomodernizacji Objęte ulepszenia 1. modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) Sprawności dla wariantu 3 1. całkowita 89,35 % 2. wytworzenia 95,00 % 3. akumulacji 100,00 % 4. transportu 95,00 % 5. regulacji i wykorzystania 99,00 % 6. Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009) 1,00 Koszty dla wariantu 3 1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zł/mc 2. Koszty stałe c.o. 7560,05 zł/mwmc 3. Koszty zmienne c.o. 45,47 zł/gj 4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zł/mc 5. Koszty stałe c.w.u. 7560,05 zł/mwmc 6. Koszty zmienne c.w.u. 45,47 zł/gj Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu 3 1. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o. 80,6 kw 2. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.w.u. 5,8 kw Wyniki obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant QH,nd [GJ] qco [kw] Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) c.o. QW,nd [GJ] qcwu [kw] c.w.u. Stan aktualny 304,00 80,6 1, ,08 5,8 51 Wariant 1 251,96 74,3 1, ,08 5,8 55 Wariant 2 251,96 74,3 1, ,08 5,8 51 Wariant 3 304,00 80,6 1, ,08 5,8 51 Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN ISO 13790: Obliczeniowe oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Qnd [GJ] Koszty c.o. [zł] Koszty c.w.u. [zł] Koszty łączne [zł] Oszczędność kosztów [zł] Stan aktualny 373, , , , Nakłady Wariant 1 321, , , , , ,56 Wariant 2 321, , , , , ,56 Wariant 3 373, , , ,99 667, ,00 [zł] Aterm /47

24 13. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO Lp. Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty całkowite Roczna Procentowa oszczędność oszczędność kosztów zapotrzebo energii wania energii Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 16% kosztów całkowitych Dwukro tność rocznej oszczędno ści [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] 1. modernizacja instalacji c.o., docieplenie - strop przy przepływie ciepła z góry do dołu, modernizacja cwu 54655, ,40 17,15% 0, ,56 0,00% 100,00% 10931, , ,79 2. modernizacja instalacji c.o., docieplenie - strop przy przepływie ciepła z góry do dołu 41695, ,09 14,84% 0, ,56 0,00% 100,00% 8339, , ,18 3. modernizacja instalacji c.o ,00 667,50 2,99% 0, ,00 0,00% 100,00% 3456, , ,00 Aterm /47

25 14. WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO WYBRANY WARIANT OPTYMALNY: 1 Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr Opis wybranego wariantu modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) Rozpatruje się wymianę przewodów rozprowadzających pomiędzy budynkami ( pomiędzy węzłem w bud. 11B a budynkiem ogrzewanym 11A) na preizolowane, płukanie i regulacja instalacji. Nakłady: 17280,00 zł docieplenie - strop przy przepływie ciepła z góry do dołu (str.piwnic) Materiał dociepleniowy: Styropian PS-E FS 12 - grubość: 0,12m, lambda: 0,040W/mK Uwagi: Izolację należy przeklejać od spodu stropu. Nakłady: 24415,56 zł modernizacja cwu (ciepła woda użytkowa) Wymiana przewodów rozprowadzających ciepłą wodę pomiędzy budynkami ( pomiędzy węzłem w bud. 11B a budynkiem ogrzewanym 11A) na preizolowane. Nakłady: 12960,00 zł Prace towarzyszące Lp. Nazwa Koszt kwalifikowany brutto [zł] Razem 0, Charakterystyka finansowa Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe: 1. oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 17,15%; 2. planowany kredyt, stanowiący 100,00% kosztów, jest zgodny z warunkami ustawowymi; 3. środki własne inwestora wyniosą 0,00zł, co spełnia oczekiwania inwestora; 1. Kalkulowany koszt robót wyniesie 54655,56 zł 2. Udział środków własnych inwestora 0,00 zł (0,00%) 3. Kredyt bankowy 54655,56 zł (100,00%) 4. Przewidywana premia termomodernizacyjna 8744,89 zł 5. Czas zwrotu nakładów SPBT 12,41 lat Dalsze działania Dalsze działania inwestora obejmują: 1. Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej 2. Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót 3. Realizacja robót i odbiór techniczny 4. Wystąpienie o premię termomodernizacyjną 5. Zmiana umowy z dostawcą ciepła w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepła i mocy 6. Ocena przedsięwzięcia po pierwszym sezonie grzewczym Aterm /47

26 15. ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 - Współczynniki przenikania ciepła dla stanu przed termomodernizacją Załącznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacją Załącznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantów termomodernizacyjnych Załącznik 4 - rysunki (ilość stron: 4) Aterm /47

27 ZAŁĄCZNIK 1 Współczynniki przenikania ciepła stan przed przedsięwzięciem termomodernizacyjnym Aterm /47

28 1. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana zewnętrzna Obejmuje przegrody: sz_w; sz_e; sz_n; sz_s; 1.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,13 m²*k/w 3. Opór Rse 0,04 m²*k/w 1.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,82 0,015 0, Mur z cegły dziurawki 0,62 0,38 0, Styropian EPS FASADA 0,04 0,1 2, Mur z cegły dziurawki 0,62 0,12 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,82 0,015 0, Współczynnik U 1. Uo 0,285 W/(m²*K) 2. U 0,285 W/(m²*K) 2. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: strop przy przepływie ciepła z dołu do góry Obejmuje przegrody: str.poddasza; 2.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,10 m²*k/w 3. Opór Rse 0,10 m²*k/w 2.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna 2. Strop z płyty żerańskiej szerokości 1490 mm o grubości 24 cm 0,82 0,015 0,018 1,333 0,24 0, Styropian EPS ,042 0,02 0, Podkład z betonu chudego 1,05 0,03 0, Papa asfaltowa z obustronną powłoką 1,5 mm 6. Podkład z betonu pod posadzkę 0,18 0,0015 0,008 1,57 0,03 0, PCV > 0,1 mm 0,17 0,003 0, Weł. min. - filce, maty i płyty z wełny mineralnej ,042 0,2 4, Współczynnik U Aterm /47

29 1. Uo 0,175 W/(m²*K) 2. U 0,175 W/(m²*K) 3. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: strop przy przepływie ciepła z góry do dołu Obejmuje przegrody: str.piwnic; 3.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,17 m²*k/w 3. Opór Rse 0,17 m²*k/w 3.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna 2. Strop z płyty żerańskiej szerokości 1490 mm o grubości 24 cm 0,82 0,015 0,018 1,333 0,24 0, Styropian EPS ,042 0,02 0, Podkład z betonu chudego 1,05 0,03 0, Papa asfaltowa z obustronną powłoką 1,5 mm 6. Podkład z betonu pod posadzkę 0,18 0,0015 0,008 1,57 0,03 0, PCV > 0,1 mm 0,17 0,003 0, Współczynnik U 1. Uo 0,919 W/(m²*K) 2. U 0,919 W/(m²*K) Aterm /47

30 ZAŁĄCZNIK 2 Bilans energetyczny budynku stan przed przedsięwzięciem termomodernizacyjnym Aterm /47

31 1. OSŁONA BUDYNKU Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-piętrowy, podpiwniczony (piwnica nieogrzewana), z poddaszem nieużytkowym. Ściany zewnętrzne trójwarstwowe murowane z cegły dziurawki, ocieplone w środku styropianem. Dach dwuspadowy na konstrukcji stalowej, pokrty deskami i papą. Stropy z płyt żelbetowych prefabrykowanych. Strop nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną ocieplony 20cm wełny mineralnej. Okna w większości nowe PCV, jedynie kilka sztuk starych w mieszkaniach. Drzwi zewnętrzne nowe Przegrody nieprzezroczyste Rodzaj przegrody U [W/m²K] A [m²] Htr przegrody strop przy przepływie ciepła z dołu do góry strop przy przepływie ciepła z góry do dołu Htr mostków liniowych Htr łączne frsi** 0, ,65 49,56 0,00 49,56 0,98* 0, ,65 231,33 0,00 231,33 0,84* ściana zewnętrzna 0, ,34 159,70 0,00 159,70 0,96* RAZEM 0,424* 1189,64 440,58 0,00 440,58 0,94* * Wartość średnioważona po powierzchni ** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla frsi > 0, Przegrody przezroczyste L.p. U [W/m²K] gc A [m²] Htr otworu Htr mostków liniowych Htr łączne 1 1,500 0,75 112,25 168,38 0,00 168,38 2 1,800 0,75 3,60 6,48 0,00 6,48 3 3,100 0,75 9,37 29,05 0,00 29,05 RAZEM 1,628* 0,75* 125,22 203,90 0,00 203,90 * Wartość średnioważona po powierzchni 2. WENTYLACJA 2.1. Wymiana powietrza w lokalach Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana powietrza [m³/h] Hve naturalna 1899,74 759,90 3. SEZON OGRZEWCZY 3.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 31,0 28,0 31,0 30,0 5,4 0,0 0,0 0,0 10,7 31,0 30,0 31,0 Aterm /47

32 4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJĘ Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd (bez uwzględnienia przerw w ogrzewaniu) Obliczeniowy współczynnik wyrażający wpływ przerw w ogrzewaniu na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd Stała czasowa budynku, τ Wewnętrzna pojemność cieplna, Cm Zyski ciepła od słońca Zyski ciepła wewnętrzne Zyski ciepła razem Straty ciepła przez przenikanie Straty ciepła na wentylację Straty ciepła razem kwh/rok 1, kwh/rok 99,82 h J/K kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok 4.1. Instalacja c.o. Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηh,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, w kwh/rok kwh/rok 0,86 1, Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006) Projektowe obciążenie cieplne 81 kw 5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd kwh/rok 5.1. Instalacja c.w.u. Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u., ηw,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w kwh/rok kwh/rok 0,51 1, Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. (wg PN-EN 12831:2006) Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 5,83 kw 6. URZĄDZENIA POMOCNICZE Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/rok] c.o. 182, Aterm /47

33 7. PODZIAŁ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ 7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 115,57-26, ,83 Udział 81,48-18, , Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 134,93-51,90 1,37-188,20 Udział 71,70-27,58 0,73-100, Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 141,68-54,50 4,11-200,28 Udział 70,74-27,21 2,05-100,00 Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 200,28 kwh/(m²rok) 7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(m²rok)] Nośnik energii system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia na biomasę (w = 0,2) system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia gazowa (w = 1,2) system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia węglowa (w = 1,3) energia elektryczna - produkcja mieszana (w = 3,0) Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma 26,99-10,38 0,00-37,37 40,48-15,57 0,00-56,05 67,47-25,95 0,00-93,42 0,00-0,00 1,37-1,37 8. SPRAWDZENIE WYMAGAŃ PRAWNYCH Wskaźnik EP dla budynku projektowanego Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT 2008 Wskaźnik EP dla budynku przebudowywanego wg WT ,28 kwh/m²rok 120,01 kwh/m²rok 138,01 kwh/m²rok Aterm /47

34 ZAŁĄCZNIK 3 Bilanse energetyczne budynku dla wariantów termomodernizacyjnych Aterm /47

35 ZAŁĄCZNIK 3.1. Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 1 1. OSŁONA BUDYNKU 1.1. Przegrody nieprzezroczyste Rodzaj przegrody U [W/m²K] A [m²] Htr przegrody strop przy przepływie ciepła z dołu do góry strop przy przepływie ciepła z góry do dołu Htr mostków liniowych Htr łączne frsi** 0, ,65 49,56 0,00 49,56 0,98* 0, ,65 61,67 0,00 61,67 0,96* ściana zewnętrzna 0, ,34 159,70 0,00 159,70 0,96* RAZEM 0,245* 1189,64 270,93 0,00 270,93 0,97* * Wartość średnioważona po powierzchni ** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla frsi > 0, Przegrody przezroczyste L.p. U [W/m²K] gc A [m²] Htr otworu Htr mostków liniowych Htr łączne 1 1,500 0,75 112,25 168,38 0,00 168,38 2 1,800 0,75 3,60 6,48 0,00 6,48 3 3,100 0,75 9,37 29,05 0,00 29,05 RAZEM 1,628* 0,75* 125,22 203,90 0,00 203,90 * Wartość średnioważona po powierzchni 2. WENTYLACJA 2.1. Wymiana powietrza w lokalach Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana powietrza [m³/h] Hve naturalna 1899,74 759,90 3. SEZON OGRZEWCZY 3.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 31,0 28,0 31,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 31,0 30,0 31,0 4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJĘ Aterm /47

36 Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd (bez uwzględnienia przerw w ogrzewaniu) Obliczeniowy współczynnik wyrażający wpływ przerw w ogrzewaniu na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd Stała czasowa budynku, τ Wewnętrzna pojemność cieplna, Cm Zyski ciepła od słońca Zyski ciepła wewnętrzne Zyski ciepła razem Straty ciepła przez przenikanie Straty ciepła na wentylację Straty ciepła razem kwh/rok 1, kwh/rok 113,53 h J/K kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok 4.1. Instalacja c.o. Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηh,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, w kwh/rok kwh/rok 0,89 1, Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006) Projektowe obciążenie cieplne 74 kw 5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd kwh/rok 5.1. Instalacja c.w.u. Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u., ηw,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w kwh/rok kwh/rok 0,55 1, Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. (wg PN-EN 12831:2006) Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 5,83 kw 6. URZĄDZENIA POMOCNICZE Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/rok] c.o. 182, PODZIAŁ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ Aterm /47

37 7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 95,79-26, ,05 Udział 78,48-21, , Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 107,21-47,58 1,30-156,08 Udział 68,69-30,48 0,83-100, Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 112,57-49,95 3,89-166,42 Udział 67,64-30,02 2,34-100,00 Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 166,42 kwh/(m²rok) 7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(m²rok)] Nośnik energii system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia na biomasę (w = 0,2) system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia gazowa (w = 1,2) system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia węglowa (w = 1,3) energia elektryczna - produkcja mieszana (w = 3,0) Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma 21,44-9,52 0,00-30,96 32,16-14,27 0,00-46,44 53,60-23,79 0,00-77,39 0,00-0,00 1,30-1,30 8. SPRAWDZENIE WYMAGAŃ PRAWNYCH Wskaźnik EP dla budynku projektowanego Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT 2008 Wskaźnik EP dla budynku przebudowywanego wg WT ,42 kwh/m²rok 120,32 kwh/m²rok 138,37 kwh/m²rok Aterm /47

38 ZAŁĄCZNIK 3.2. Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 2 1. OSŁONA BUDYNKU 1.1. Przegrody nieprzezroczyste Rodzaj przegrody U [W/m²K] A [m²] Htr przegrody strop przy przepływie ciepła z dołu do góry strop przy przepływie ciepła z góry do dołu Htr mostków liniowych Htr łączne frsi** 0, ,65 49,56 0,00 49,56 0,98* 0, ,65 61,67 0,00 61,67 0,96* ściana zewnętrzna 0, ,34 159,70 0,00 159,70 0,96* RAZEM 0,245* 1189,64 270,93 0,00 270,93 0,97* * Wartość średnioważona po powierzchni ** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla frsi > 0, Przegrody przezroczyste L.p. U [W/m²K] gc A [m²] Htr otworu Htr mostków liniowych Htr łączne 1 1,500 0,75 112,25 168,38 0,00 168,38 2 1,800 0,75 3,60 6,48 0,00 6,48 3 3,100 0,75 9,37 29,05 0,00 29,05 RAZEM 1,628* 0,75* 125,22 203,90 0,00 203,90 * Wartość średnioważona po powierzchni 2. WENTYLACJA 2.1. Wymiana powietrza w lokalach Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana powietrza [m³/h] Hve naturalna 1899,74 759,90 3. SEZON OGRZEWCZY 3.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 31,0 28,0 31,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 31,0 30,0 31,0 4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJĘ Aterm /47

39 Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd (bez uwzględnienia przerw w ogrzewaniu) Obliczeniowy współczynnik wyrażający wpływ przerw w ogrzewaniu na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd Stała czasowa budynku, τ Wewnętrzna pojemność cieplna, Cm Zyski ciepła od słońca Zyski ciepła wewnętrzne Zyski ciepła razem Straty ciepła przez przenikanie Straty ciepła na wentylację Straty ciepła razem kwh/rok 1, kwh/rok 113,53 h J/K kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok 4.1. Instalacja c.o. Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηh,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, w kwh/rok kwh/rok 0,89 1, Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006) Projektowe obciążenie cieplne 74 kw 5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd kwh/rok 5.1. Instalacja c.w.u. Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u., ηw,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w kwh/rok kwh/rok 0,51 1, Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. (wg PN-EN 12831:2006) Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 5,83 kw 6. URZĄDZENIA POMOCNICZE Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/rok] c.o. 182, PODZIAŁ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ Aterm /47

40 7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 95,79-26, ,05 Udział 78,48-21, , Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 107,21-51,90 1,30-160,41 Udział 66,84-32,36 0,81-100, Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 112,57-54,50 3,89-170,96 Udział 65,85-31,88 2,28-100,00 Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 170,96 kwh/(m²rok) 7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(m²rok)] Nośnik energii system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia na biomasę (w = 0,2) system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia gazowa (w = 1,2) system ciepłowniczy lokalny - ciepłownia węglowa (w = 1,3) energia elektryczna - produkcja mieszana (w = 3,0) Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma 21,44-10,38 0,00-31,82 32,16-15,57 0,00-47,73 53,60-25,95 0,00-79,56 0,00-0,00 1,30-1,30 8. SPRAWDZENIE WYMAGAŃ PRAWNYCH Wskaźnik EP dla budynku projektowanego Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT 2008 Wskaźnik EP dla budynku przebudowywanego wg WT ,96 kwh/m²rok 120,32 kwh/m²rok 138,37 kwh/m²rok Aterm /47

41 ZAŁĄCZNIK 3.3. Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 3 1. OSŁONA BUDYNKU 1.1. Przegrody nieprzezroczyste Rodzaj przegrody U [W/m²K] A [m²] Htr przegrody strop przy przepływie ciepła z dołu do góry strop przy przepływie ciepła z góry do dołu Htr mostków liniowych Htr łączne frsi** 0, ,65 49,56 0,00 49,56 0,98* 0, ,65 231,33 0,00 231,33 0,84* ściana zewnętrzna 0, ,34 159,70 0,00 159,70 0,96* RAZEM 0,424* 1189,64 440,58 0,00 440,58 0,94* * Wartość średnioważona po powierzchni ** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla frsi > 0, Przegrody przezroczyste L.p. U [W/m²K] gc A [m²] Htr otworu Htr mostków liniowych Htr łączne 1 1,500 0,75 112,25 168,38 0,00 168,38 2 1,800 0,75 3,60 6,48 0,00 6,48 3 3,100 0,75 9,37 29,05 0,00 29,05 RAZEM 1,628* 0,75* 125,22 203,90 0,00 203,90 * Wartość średnioważona po powierzchni 2. WENTYLACJA 2.1. Wymiana powietrza w lokalach Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana powietrza [m³/h] Hve naturalna 1899,74 759,90 3. SEZON OGRZEWCZY 3.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 31,0 28,0 31,0 30,0 5,4 0,0 0,0 0,0 10,7 31,0 30,0 31,0 4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJĘ Aterm /47

42 Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd (bez uwzględnienia przerw w ogrzewaniu) Obliczeniowy współczynnik wyrażający wpływ przerw w ogrzewaniu na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd Stała czasowa budynku, τ Wewnętrzna pojemność cieplna, Cm Zyski ciepła od słońca Zyski ciepła wewnętrzne Zyski ciepła razem Straty ciepła przez przenikanie Straty ciepła na wentylację Straty ciepła razem kwh/rok 1, kwh/rok 99,82 h J/K kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok 4.1. Instalacja c.o. Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηh,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, w kwh/rok kwh/rok 0,89 1, Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006) Projektowe obciążenie cieplne 81 kw 5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd kwh/rok 5.1. Instalacja c.w.u. Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u., ηw,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w kwh/rok kwh/rok 0,51 1, Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. (wg PN-EN 12831:2006) Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 5,83 kw 6. URZĄDZENIA POMOCNICZE Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/rok] c.o. 182, PODZIAŁ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ Aterm /47

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Klasztorna 11D 63-400 Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Sobieskiego 22 41-209 Sosnowiec Miasto na prawach powiatu: Sosnowiec województwo: śląskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str.

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str. TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 1.1 Rodzaj budynku 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek szkoły, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Władysława Stanisława Reymonta 65 47-208 Brożec Powiat Krapkowicki województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Okrzei 3-5 78-230 Karlino powiat: białogardzki województwo:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowcach ul Smolnicka dz nr 2152/290 44-153 Sośnicowice Gmina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Budynek szatniowy Bąkowice ul. Szkolna dz. nr 252/2 46112 Świerczów Właściciel budynku: Autor opracowania: Gmina Świerczów mgr inŝ. Mateusz Tomicki

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Wykonawca audytu: ul. Szymanowskiego 9E 78-230 Karlino

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. 4 Marca 3 78-230 Karlino powiat: białogardzki województwo:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Henryka Brodatego 1 59-600 Lwówek Śląski powiat: lwówecki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku SYSTEM ALTERNATYWNY Projekt: Projekt zmian - nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych. Olesno ul. Wielkie Przedmieście 41, działka nr 4464

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Danusia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Jaś Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Kaliskiego 13 01-476 Warszawa powiat: Warszawa województwo:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Anna Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Małgosia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Marek Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Abigail Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość powiat: Zamość województwo:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Bolek Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: ODDZIAŁ RATUNKOWY Z IZBĄ PRZYJĘĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. PERZYNY W KALISZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: al. Róż 1 74-510 Trzcińsko Zdrój powiat: gryfiński województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne o budynku

1. Dane ogólne o budynku AUDYT ENERGETYCZNY Celem ćwiczeń jest wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu. Budynek jest w całości podpiwniczony i ma cztery powtarzalne

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Gen. Jakubowskiego 12 32-700 Bochnia powiat: bocheński

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Bazyli Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Albatros Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: dz. ewidencyjna 101/1 dz.ew. nr 101/1 66-431 Czechow powiat:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Damian Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Bystrzycka 4AB 59-500 Złotoryja powiat: złotoryjski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Cyrus Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Sokołowiec 105 59-540 Świerzawa powiat: złotoryjski województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku

Audyt energetyczny. budynku Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie wraz z termomodernizacją budynku bloku sportowego w szkole podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej 27 we Wrocławiu Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Oliwia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Żeromskiego 14 82-400 Sztum powiat: sztumski województwo:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość powiat: Zamość województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Remont i przebudowa budynku pokoszarowego miejskiego domu kultury "HADES" ul. WOJSKA POLSKIEGO 72 z. nr ew.4608/3 19-200 Grajewo Właściciel budynku:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Reymonta 22 58-540 Świerzawa powiat: złotoryjski województwo:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość powiat: Zamość województwo:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Łódzka 19-29 62-800 Kalisz powiat: Kalisz województwo:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZMIANY ZRODLA CIEPLA BUDYNEK B

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZMIANY ZRODLA CIEPLA BUDYNEK B ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZMIANY ZRODLA CIEPLA BUDYNEK B Adres budynku: Szarocin 1 48-400 Szarocin powiat: kamiennogórski województwo: dolnośląskie Wykonawca audytu: mgr inż. Jerzy Żurawski Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość powiat: Zamość województwo:

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W BRZEZINACH W

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W BRZEZINACH W AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W BRZEZINACH W ramach zadania inwestycyjnego pn. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY SIECI CIEPŁOWNICZEJ AUDYT ENERGETYCZNY SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Miłków 138 kod: 58-535 powiat: jeleniogórski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek zamieszkania zbiorowego Dz.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- SZKOLA PODSTAWOWA W BRZEZINACH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- SZKOLA PODSTAWOWA W BRZEZINACH AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- SZKOLA PODSTAWOWA W BRZEZINACH w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346 ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: dom jednorodzinny Belgijska 1000 50-404 Wrocław Jan Kowalski Jerzy Żurawski 97/02/DUW Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

IX.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA ODNAWIALNYCH ŹRODEŁ ENERGII

IX.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA ODNAWIALNYCH ŹRODEŁ ENERGII IX.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA ODNAWIALNYCH ŹRODEŁ ENERGII 1. Geometria 1.1. Podział powierzchni Liczba lokali mieszkalnych 3 Powierzchnia użytkowa mieszkalna 180,97 m² Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- GIMNAZJUM W BRZEZINACH W

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- GIMNAZJUM W BRZEZINACH W AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- GIMNAZJUM W BRZEZINACH W ramach zadania inwestycyjnego pn. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z ROZWIĄZANIAMI

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z ROZWIĄZANIAMI CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z ROZWIĄZANIAMI AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Celem ćwiczeń jest wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu. Budynek jest w całości

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo