(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA"

Transkrypt

1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 321/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/1464 z dnia 10 września 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( 1 ), w szczególności jego art. 14 ust. 1 i 3, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje: (1) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014. (2) Z przeglądu przeprowadzonego przez Radę wynika, że należy zmienić informacje dotyczące 19 osób fizycznych i sześciu podmiotów zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014. (3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. ( 1 ) Dz.U. L 78 z , s. 6.

2 L 321/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Sporządzono w Brukseli 10 września 2021 r. W imieniu Rady G. DOVŽAN Przewodniczący

3 ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wpisy dotyczące osób i podmiotów wymienionych poniżej zastępuje się wpisami w brzmieniu: Osoby 4 Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ) Denys Valentynovych BEREZOVSKYY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ) 17. Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК) 37. Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО) 51. Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН) urodzenia: Miejsce urodzenia: Charków, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina) urodzenia: Miejsce urodzenia: Sankt Petersburg (d. Leningrad), Federacja Rosyjska urodzenia: Miejsce urodzenia: Ałagir, Północnoosetyjska ASRR, RFSRR (obecnie Federacja Rosyjska) urodzenia: Miejsce urodzenia: Ignatowo, obwód wołogodzki, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska) W dniu 1 marca 2014 r. został mianowany dowódcą ukraińskiej marynarki wojennej, następnie jednak złożył przysięgę krymskim siłom zbrojnym, łamiąc tym samym swoją wcześniejszą przysięgę wobec ukraińskiej marynarki wojennej. Do października 2015 r. był zastępcą dowódcy Floty Czarnomorskiej należącej do Federacji Rosyjskiej. Pełni obowiązki dowódcy Floty Pacyfiku należącej do Federacji Rosyjskiej i jest admirałem floty. Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Aktywnie wspierał użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i aneksję Krymu. Osobiście prowadził demonstrację popierającą użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie. Były wiceprzewodniczący, a obecnie członek Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Członek Prezydium Rady Generalnej partii Jedna Rosja. Były gubernator anektowanego ukraińskiego miasta Sewastopol. Były pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w Okręgu Federalnym Syberii. Członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Od dnia 9 kwietnia 2021 r. pełni obowiązki przywódcy Osetii Północnej. Były członek Dumy Państwowej i były przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyjnego w Dumie. Odpowiada za umożliwienie przyjęcia ustawodawstwa w sprawie aneksji Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską. Były członek Rady Najwyższej partii Jedna Rosja. Doradca przewodniczącego Dumy Wiaczesława Wołodina. Obecnie naukowiec w Instytucie Państwa i Prawa w Rosyjskiej Akademii Nauk. Współprzewodniczący rosyjskiego Stowarzyszenia Prawników PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 321/3

4 53. Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА) 58. Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН) Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вiкторович ЛЯГIН) 79. Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ) 84. Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН) Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН) urodzenia: lub Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym lub Zaporoże, Ukraina urodzenia: Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina urodzenia: Miejsce urodzenia: Kujbyszew (Samara), Federacja Rosyjska urodzenia: Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina Były szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych w Sewastopolu. Odpowiedzialny za systematyczne i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom Sewastopola. Były szef personelu Zgromadzenia Ustawodawczego Sewastopola. Doradca gubernatora Sewastopola. Były szef Centralnej Komisji Wyborczej»Donieckiej Republiki Ludowej«. Aktywnie uczestniczył w zorganizowaniu przeprowadzonego w dniu 11 maja 2014 r. referendum w sprawie samostanowienia»donieckiej Republiki Ludowej«. Były»minister pracy i polityki społecznej«. Na Ukrainie toczy się wobec niego postępowanie karne. Były członek Dumy Państwowej. Jako członek Dumy ogłosił rozpoczęcie działalności w Moskwie przez»faktyczną ambasadę«nieuznawanej tzw.»donieckiej Republiki Ludowej«. Przyczynia się do podważania integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy lub zagrażania im. Były przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Młodzieży w rosyjskiej Dumie Państwowej. Od dnia 20 lipca 2020 r. pełni obowiązki gubernatora Kraju Chabarowskiego. Od dnia 6 lutego 2021 r. koordynator regionalnego oddziału Partii Liberalno- Demokratycznej Rosji. Były tzw.»wiceminister obrony«tzw.»donieckiej Republiki Ludowej«. Jest powiązany z Igorem Striełkowem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. W związku z tym, że przyjął i pełnił wspomniane stanowisko, wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. Obecnie przewodniczący Związku Pisarzy Donieckiej Republiki Ludowej i deputowany Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej L 321/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5 108. Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ) 111. Vladimir Stepanovich NIKITIN (Владимир Степанович НИКИТИН) 119. Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aлександр Михайлович БАБАКОВ) urodzenia: Miejsce urodzenia: Klin, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska urodzenia: Miejsce urodzenia: Opoczka, Federacja Rosyjska urodzenia: Miejsce urodzenia: Kiszyniów, Mołdawska SRR (obecnie Republika Mołdawii) Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej»w sprawie przyjęcia Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola«. Były przywódca Republiki Dagestanu. Od dnia 5 października 2020 r. doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej. Były członek Dumy Państwowej i były pierwszy wiceprzewodniczący działającej w Dumie Państwowej Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej»w sprawie przyjęcia Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola«. Członek Prezydium Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Przywódca ogólnorosyjskiego ruchu społecznego»russian Concord«który dąży do stworzenia unikalnej cywilizacji rosyjskiej i do wzmocnienia pozycji Rosji w byłej przestrzeni wpływów radzieckich i we Wspólnocie Niepodległych Państw. Były członek Dumy Państwowej. Były deputowany do Dumy Państwowej, przewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Przepisów Prawa Dotyczących Rozwijania Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego Federacji Rosyjskiej. Jest znaczącym członkiem partii Jedna Rosja oraz biznesmenem prowadzącym szeroko zakrojone inwestycje na Ukrainie i na Krymie. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej»w sprawie przyjęcia Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola«. Obecnie członek Rady Federacji jednej z izb parlamentu Federacji Rosyjskiej. Członek Komisji Spraw Zagranicznych. Po połączeniu partii politycznych»a Just Russia«(Sprawiedliwa Rosja),»For Truth«(Za prawdę) i»patriots of Russia«(Patrioci Rosji) został sekretarzem Prezydium Rady Centralnej podmiotu powstałego w wyniku połączenia PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 321/5

6 121. Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович АКИМОВ) Oleh Kostiantynovych AKIMOV (Олег Костянтинович АКIМОВ) 130. Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK) (Игорь Владимирович КОСТЕНОК) 131. Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV) (Евгений Вячеславович ОРЛОВ) urodzenia: Miejsce urodzenia: Ługańsk, Ukraina urodzenia: Miejsce urodzenia: Wodianskoje, rejon dobropolski, obwód doniecki, Ukraina Водянское, Добропольский район Донецкой области, Украина urodzenia: lub Miejsce urodzenia: Śnieżne, obwód doniecki, Ukraina г. Снежное, Донецкой области, Украина Deputowany»Ługańskiej Unii Gospodarczej«w»Radzie KrajowejŁugańskiej Republiki Ludowej«. Kandydował w tzw.»wyborach«w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko tzw.»przywódcyługańskiej Republiki Ludowej«. Te»wybory«stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne. Były»przywódca«tzw.»Federacji Związków Zawodowych«. Członek tzw.»rady LudowejŁugańskiej Republiki Ludowej«. W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych»wyborach«, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. Aktywnie wspiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Były tzw.»minister edukacjidonieckiej Republiki Ludowej«. W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. Obecnie pracuje w Donieckiej Akademii Zarządzania i Służby Cywilnej podlegającej tzw.»przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej«. Od września 2018 r. wykładowca na Wydziale Administracji Państwowej i Samorządowej Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. G.W. Plechanowa (federacyjnej państwowej instytucji szkolnictwa wyższego). Były członek»rady Narodowej«tzw.»Donieckiej Republiki Ludowej«. Były przewodniczący ruchu społecznego»wolny Donbas«. W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. Wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu i Handlu Zgromadzenia Narodowego»Donieckiej Republiki Ludowej« L 321/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7 137. Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН) Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРIН) 138. Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН) 158. Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW) (Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ) 160. Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Сергей Анатольевич ТОПОР- ГИЛКА) urodzenia: Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina urodzenia: lub Miejsce urodzenia: Ługańsk, Ukraina urodzenia: Miejsce urodzenia: Sałair, obwód kemerowski, Federacja Rosyjska urodzenia: Miejsce urodzenia: Mołdawska SRR (obecnie Republika Mołdawii) Narodowość: rosyjska Rzecznik i zastępca szefa»milicji Ludowej«tzw.»Donieckiej Republiki Ludowej«. W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. Zastępca szefa»departamentu Milicji Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej«. Były tzw.»minister sprawiedliwości«nielegalnej tzw.»ługańskiej Republiki Ludowej«. Były przewodniczący»centralnej Komisji Wyborczej«tzw.»Ługańskiej Republiki Ludowej«. W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. Odwołany ze stanowiska przewodniczącego»centralnej Komisji Wyborczej«tzw.»Ługańskiej Republiki Ludowej«w czerwcu 2018 r. Zarejestrowany notariuszy w Ługańsku. Nadal wspiera i legitymizuje polityki separatystyczne. Były wiceminister ds. energii Federacji Rosyjskiej. Współodpowiedzialny za decyzję o przekazaniu turbin gazowych, które uprzednio zostały dostarczone przez przedsiębiorstwo Siemens Gas Turbine Technologies OOO przedsiębiorstwu OAO VO Technopromexport, z myślą o ich zainstalowaniu na Krymie. Ta decyzja przyczynia się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, co ma pomóc w ich odseparowaniu od Ukrainy, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Jako dyrektor generalny przedsiębiorstwa OAO»VO TPE«prowadził negocjacje z przedsiębiorstwem Siemens Gas Turbine Technologies OOO dotyczące zakupu i dostarczenia turbin gazowych na potrzeby elektrowni w Tamaniu (Kraj Krasnodarski, Federacja Rosyjska). Następnie, jako dyrektor generalny OOO»VO TPE«był odpowiedzialny za przekazanie tych turbin na Krym i realizację projektu dotyczącego budowy elektrociepłowni Bałakława i Tawriczeska, w których zainstalowano te turbiny. Działanie to przyczyniło się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, co ma pomóc w ich odseparowaniu od Ukrainy, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 321/7

8 164. Aleksander Jurewicz Pietuchow (Aleksandr Yurevich PETUKHOV Podmioty Aleksandr Yurievich PETUKHOV) (Александр Юрьевич ПЕТУХОВ) Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV (Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ) urodzenia: Miejsce urodzenia: Riazań, Federacja Rosyjska Były przewodniczący Sewastopolskiej Komisji Wyborczej. W tym charakterze uczestniczył w organizacji rosyjskich wyborów prezydenckich w dniu 18 marca 2018 r. na nielegalnie zaanektowanych Krymie i Sewastopolu, a tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Główny Inspektor Federalny regionu moskiewskiego. Od dnia 6 kwietnia 2021 r. asystent pełnomocnego przedstawiciela prezydenta Federacji Rosyjskiej w Centralnym Okręgu Federalnym. Nazwa (transkrypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 7. Wspólnota Rosyjska»Sobol«Русская община»соболь«11.»vostok Brigade«(Brygada»Wschód«)»Бригада Восток«(alias Vostok Battalion;»Батальон Восток«) Media społecznościowe: Nr tel. (0652) Adres: Ukraine, Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (w okolicach centralnego dworca autobusowego). Media społecznościowe: patriotic_forces_of_donbas Radykalna organizacja paramilitarna, odpowiedzialna za jawne wspieranie użycia siły, aby odebrać Ukrainie kontrolę nad Krymem, przez co podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Odpowiedzialna za szkolenie separatystów do prowadzenia walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy. Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne uważane za jedno z najważniejszych we wschodniej Ukrainie. Odpowiedzialne za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukrainie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy. Brało czynny udział w operacjach wojskowych, które doprowadziły do zajęcia lotniska w Doniecku. Część tzw.»1. korpusu armii«sił zbrojnych»donieckiej Republiki Ludowej« L 321/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9 Nazwa (transkrypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 18. Spółka akcyjna»production- Agrarian Union Massandra «(»Stowarzyszenie Produkcyjno- Rolne Massandra «) Aкционерное общество»производственно-аграрное объединение Массандра «(dawniej znane jako State Unitary Enterprise of the»republic of CrimeaProduction-Agrarian Union Massandra «(jednolite przedsiębiorstwo państwowe»republiki KrymuStowarzyszenie Produkcyjno-Rolne Massandra «) Государственное унитарное предприятие Республики Крым»Производственно-аграрное объединение Массандра «Federal State Budgetary Enterprise»Production-Agrarian Union Massandra «of the Administration of the President of the Russian Federation (federalne przedsiębiorstwo budżetu państwowego»stowarzyszenie Produkcyjno-Rolne Massandra «administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej) Федеральное государственное унитарное предприятие»производственно-аграрное объединение Массандра Управления делами Президента Российской Федерации«State concern»national Association of producers Massandra «(koncern państwowy»krajowe Stowarzyszenie Producentów Massandra «) , Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova , Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9 Strona internetowa: massandra.su Nr rejestracji: Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. W dniu 9 kwietnia 2014 r.»prezydium Parlamentu Krymu«przyjęło decyzję nr /14 w sprawie zmian w uchwale nr /14 Rady Państwowej»Republiki Krymu«z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kompleksu rolno-przemysłowego znajdującego się na terytorium»republiki Krymu«, ogłaszając przejęcie majątku należącego do koncernu państwowego Krajowe Stowarzyszenie Producentów»Massandra«w imieniu»republiki Krymu. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez»władze«krymu. Ponownie zarejestrowane w dniu 1 sierpnia 2014 r. jako Federal State Budgetary Enterprise»Production-Agrarian Union Massandra «of the Administration of the President of the Russian Federation (federalne przedsiębiorstwo budżetu państwowego»stowarzyszenie Produkcyjno-Rolne Massandra «administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej) (Федеральное государственное унитарное предприятие»производственноаграрное объединение Массандра Управления делами Президента Российской Федерации«). Założyciel: administracja prezydenta Federacji Rosyjskiej (Управление делами Президента Российской Федерации). Ponownie zarejestrowane w dniu 1 kwietnia 2019 r. jako State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea»Production-Agrarian Union Massandra «(jednolite przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu»Stowarzyszenie Produkcyjno-Rolne Massandra «). Ponownie zarejestrowane w dniu 1 października 2020 r. jako spółka akcyjna»production-agrarian Union Massandra «(»Stowarzyszenie Produkcyjno-Rolne»Massandra«) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 321/9

10 Nazwa (transkrypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny Национальное производственно аграрное объединение»массандра«nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye»massandra«) 24. Public movement»donetsk Republic«(Ruch społeczny»republika Doniecka«) Общественное движение»донецкая республика«28. Luhansk Economic Union (Ługańska Unia Gospodarcza) (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) Луганский экономический союз Oficjalne informacje: Adres: Donetsk, Universitetskaya 19 г. Донецк, ул. Университетская, дом 19 Oficjalne informacje: Telegram: która zgłosiła kandydatów do tzw.»wyborów«w tzw.»donieckiej Republice Ludowej, które odbyły się w dniu 2 listopada 2014 r. i w dniu 11 listopada 2018 r. Te»wybory«stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne. W związku z tym, że organizacja ta formalnie uczestniczyła w nielegalnych»wyborach«, aktywnie popiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. Założycielem tej organizacji był Andriy PURGIN (Andrij PURGIN), a jej przywódcą był Alexander ZAKHARCHENKO (Aleksandr ZACHARCZENKO). W 2018 r. Denis PUSHYLIN (Denis PUSZYLIN) został mianowany przez nią»przywódcą«tzw.»donieckiej Republiki Ludowej«.»Organizacja społeczna«, która zgłosiła kandydatów do tzw.»wyborów«w tzw.»ługańskiej Republice Ludowej«, które odbyły się w dniu 2 listopada 2014 r. i w dniu 11 listopada 2018 r. W 2014 r. organizacja ta mianowała Olega AKIMOWA kandydatem na stanowisko»przywódcy«tzw.»ługańskiej Republiki Ludowej«, a w 2018 r. na stanowisko członka tzw.»rady Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej«. Te»wybory«stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne. Ługańskiej Unii Gospodarczej przewodniczy obecnie Zinaida NADION, deputowana»rady Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej«. W związku z tym, że organizacja formalnie uczestniczyła w nielegalnych»wyborach«, aktywnie popierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę L 321/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11 Nazwa (transkrypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 33. Prizrak brigade (Brygada»Prizrak ) Бригада»Призрак«Adres: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. Część tzw. 2. korpusu armii»ługańskiej Republiki Ludowej«. Znana również jako 14. zmotoryzowany batalion strzelecki. Część tzw.»milicji Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej« PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 321/11

Rocznik grudnia 2018

Rocznik grudnia 2018 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 313 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 10 grudnia 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1929

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

ROZPORZĄDZENIA. w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających L 67/34 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/437 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 marca 2017 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 marca 2017 r. (OR. en) 6651/17 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: LIMITE PUBLIC CORLX 125 CFSP/PESC 176 COEST 49 FIN 135 DECYZJA RADY zmieniająca

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 lutego 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 lutego 2017 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 lutego 2017 r. (OR. en) 6650/17 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 23 lutego 2017 r. Do: Dotyczy: LIMITE PUBLIC CORLX 124 CFSP/PESC 175 COEST 48 FIN 134 Wysoki

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 września 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 września 2017 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 września 2017 r. (OR. en) 11392/17 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: LIMITE PUBLIC CORLX 362 CFSP/PESC 702 RELEX 670 COEST 198 FIN 487 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających L 237/44 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/1549 z dnia 14 września 2017 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 16.9.2016 L 249/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/1661 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom września Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom września Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 12 września 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Rady (UE) nr 959/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 66/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DECYZJE. L 66/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 66/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE DECYZJA RADY 2014/119/WPZiB z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 13.3.2018 L 69/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/388 z dnia 12 marca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.3.2015 L 70/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/427 z dnia 13 marca 2015 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 78/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DECYZJE. L 78/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE DECYZJA RADY 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIA L 38/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/197 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wykonania art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2012 r. COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 106 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik kwietnia 2019.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 106 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik kwietnia 2019. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 106 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 17 kwietnia 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 73. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik marca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 73. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik marca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 73 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 15 marca 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym UMOWY MIĘDZYNARODOWE Decyzja Rady (UE) 2019/407 z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się regulamin wewnętrzny Podkomitetu GI zawarty w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się regulamin wewnętrzny Podkomitetu GI zawarty w załączniku do niniejszej decyzji. 10.2.2018 L 38/31 DECYZJA NR 1/2017 PODKOMITETU DS. OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH UE UKRAINA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2018/205] PODKOMITET DS. OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 314/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2011 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1222/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2017 r. COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Środków

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu. Rada Europejska Bruksela, 16 lipca 2014 r. (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONCL 3 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej (16 lipca

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.9.2014 r. COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Rocznik grudnia 2018

Rocznik grudnia 2018 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 21 grudnia 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/2053

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 221/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 810/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR L 78/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność

Bardziej szczegółowo

L 343/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1379/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 oraz

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 2014-2019 Ujednolicony dokument legislacyjny 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.7.2019 L 183/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/1169 z dnia 8 lipca 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków

Bardziej szczegółowo

PUBLIC /14 MSI/alb DGC1C LIMITE PL. Rada UniEuropejskiej Bruksela,29lipca2014r. (OR.en) 12205/14 LIMITE PESC809 COEST273 FIN513

PUBLIC /14 MSI/alb DGC1C LIMITE PL. Rada UniEuropejskiej Bruksela,29lipca2014r. (OR.en) 12205/14 LIMITE PESC809 COEST273 FIN513 ConseilUE Rada UniEuropejskiej Bruksela,29lipca2014r. (OR.en) 12205/14 LIMITE PUBLIC PESC809 COEST273 FIN513 AKTYUSTAWODAWCZEIINNEINSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJARADYzmieniającadecyzję2014/386/WPZiBwsprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 7 lutego 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Rady (UE) 2018/180 z dnia 29 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 29 maja

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 25.6.2018 L 160/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/895 z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0369/11. Poprawka

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0369/11. Poprawka 5.12.2018 A8-0369/11 11 Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo Umocowanie 5 a (nowe) - uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 5.12.2014 r. JOIN(2014) 41 final 2014/0351 (NLE) Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr2173/2005 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 98/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/582 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Rocznik listopada 2018

Rocznik listopada 2018 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 19 listopada 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym UMOWY MIĘDZYNARODOWE Informacja dotycząca wejścia w

Bardziej szczegółowo

(1) Należy szczegółowo określić system nadawania numerów rejestrowych europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym.

(1) Należy szczegółowo określić system nadawania numerów rejestrowych europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym. L 318/28 4.12.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2246 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu nadawania numerów rejestrowych mającego zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, kwietnia 207 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 207/00 (NLE) 5649/7 SCH-EVAL 28 SIRIS 4 COMIX 59 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405/19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik marca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik marca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 13 marca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym UMOWY MIĘDZYNARODOWE Decyzja Rady (UE) 2018/385 z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Społeczna percepcja aneksji Krymu i prorosyjskiego separatyzmu przez rosyjską mniejszość narodową na Ukrainie i perspektywa zmian w jej strukturze

Społeczna percepcja aneksji Krymu i prorosyjskiego separatyzmu przez rosyjską mniejszość narodową na Ukrainie i perspektywa zmian w jej strukturze Białobłocki Тomasz Społeczna percepcja aneksji Krymu i prorosyjskiego separatyzmu przez rosyjską mniejszość narodową na Ukrainie i perspektywa zmian w jej strukturze Niniejszy artykuł został poświęcony

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.3.2014 r. COM(2014) 200 final 2014/0109 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania, w imieniu Unii, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0369/4. Poprawka. Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0369/4. Poprawka. Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE 5.12.2018 A8-0369/4 4 Umocowanie 7 a (nowe) uwzględniając wspólny dokument roboczy Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 5931/16 FISC 16 ECOFIN 75 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 2.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) UMOWY MIĘDZYNARODOWE DECYZJA RADY z dnia 28 listopada 2011 r. dotycząca stanowiska, jakie Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.12.2015 L 334/5 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2426 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1998 odnośnie do państw trzecich, w których stosowane normy ochrony uznaje

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 czerwca 2019 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 czerwca 2019 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 czerwca 2019 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2019/0085 (NLE) 9579/19 ACP 66 WTO 148 RELEX 530 COASI 82 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje: 31.7.2014 L 229/13 DECYZJA RADY 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 13.5.2019 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 163/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 10.11.2015 L 293/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1970 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.9.2015 L 242/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1538 z dnia 23 czerwca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 9 kwietnia 207 r. (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 26.4.2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I

TEKSTY PRZYJĘTE. Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2016)0056 Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 maja 2014 r. (OR. fr) 8585/14. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 maja 2014 r. (OR. fr) 8585/14. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13 maja 2014 r. (OR. fr) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2014/0115 (NLE) 8585/14 PECHE 186 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 26.4.2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/716 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.1.2013 r. C(2013) 14 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 15.1.2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

Status Rzecznika Praw Obywatelskich

Status Rzecznika Praw Obywatelskich C 286 E/172 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.11.2009 uwzględniając art. 299 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0153/2008), uwzględniając art. 51 Regulaminu,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. C Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.11.2017 r. C(2017) 7474 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 14.11.2017 r. w sprawie warunków technicznych rozwijania, utrzymywania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.3.2019 r. C(2019) 2082 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 14.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 21/74 PL ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/105 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie bifenyl-2-ol jako istniejącej czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Art. 1. 1) art. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

PROJEKT. Art. 1. 1) art. 3 otrzymuje nowe brzmienie: PROJEKT USTAWA z dnia... 2004 r. o zmianie ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396/795 Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.5.2016 L 121/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE)

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do Uchwały Nr XVI/155/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2003 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 1 lutego 2010 r. (OR. en) 5306/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 1 lutego 2010 r. (OR. en) 5306/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 1 lutego 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0189 (NLE) 5306/10 JAI 35 COPEN 7 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r.

obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 79 4878 Poz. 430 430 obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego 2) Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 1/2017 PODKOMITETU DS. CEŁ UE UKRAINA z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2018/206]

DECYZJA NR 1/2017 PODKOMITETU DS. CEŁ UE UKRAINA z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2018/206] L 38/36 DECYZJA NR 1/2017 PODKOMITETU DS. CEŁ UE UKRAINA z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2018/206] PODKOMITET DS. CEŁ UE UKRAINA, uwzględniając Układ o stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V23/2007/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 10 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA NR V23/2007/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 10 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA NR V23/2007/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 5 b ust. 2 i 3 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 5.6.2015 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 9 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/963

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 5.3.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 61/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 169/2009 z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 87/382 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/586 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2019 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 31 stycznia 2019 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 31 stycznia 2019 r. Poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 21.6.2018 L 158/5 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/886 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik września Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik września Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 3 września 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym UMOWY MIĘDZYNARODOWE Decyzja Rady (UE) 2018/1211 z dnia

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 27.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

III PARLAMENT EUROPEJSKI

III PARLAMENT EUROPEJSKI 11.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 72 E/91 III (Akty przygotowawcze) PARLAMENT EUROPEJSKI Procedury dotyczące stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia i Umowy przejściowej

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.7.2018 COM(2018) 510 final ANNEX do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Ceł

Bardziej szczegółowo

Które i jakie organizacje będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD/DPO)

Które i jakie organizacje będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD/DPO) Które i jakie organizacje będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD/DPO) Prowadzi: Piotr Glen Ekspert ds. ochrony danych osobowych Administrator bezpieczeństwa informacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 182/29

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 182/29 13.7.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 182/29 TŁUMACZENIE UMOWA między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiająca zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0436/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia B7-0436/2014 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 15.4.2014 B7-0436/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo