DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev. 3.72 2014-06-21"

Transkrypt

1 DETALICZNY CENNIK MOSKITIERY 2014 Rev

2 Moskitiery 1. Moskitiera ramkowa okienna Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Uchwyty mocuj¹ce moskitiery Cennik moskitier z siatk¹ z w³ókna szklanego Cennik moskitier z siatk¹ aluminiow¹ Moskitiera drzwiowa Rysunek techniczny, cennik elementów Opis sytemu Cennik moskitier drzwiowych Moskitiera przesuwana MRP Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Cennik moskitier przesuwanych MRP Moskitiera rolowana Velia z mech. sprê ynowym Moskitiera rolowana Velia z mech. sprê ynowym Rysunek techniczny, cennik elementów Moskitiera rolowana Velia z mech. ³añcuszkowym Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu, cennik moskitier rolowanych Velia Suplement techniczny Wymiarowanie moskitiery ramkowej Wymiarowanie moskitiery rolowanej (Velia) Wymiarowanie moskitiery drzwiowej Formularz zamówienia

3 5.03

4 M MOSKITIERA RAMKOWA - OKIENNA L.P. Nazwa elementu cena jm jm cena (lakier) cena (okleina) Aluminiowy profil ramy Naro nik PCV Uszczelka mocuj¹c¹ siatkê Rygiel obrotowy ze stali nierdzewnej Uchwyt plastikowy 9,60 z³ 1,30 z³ 0,65 z³ 0,65 z³ 0,85 z³ 10,90 z³ 1,30 z³ 0,65 z³ 0,65 z³ 0,85 z³ Siatka z w³ókna szklanego powlekana PCV Siatka aluminiowa Model: M Model: M-ALU m2 m2 10,50 z³ 23,80 z³ 10,50 z³ 23,80 z³ 5.04

5 M MOSKITIERA OKIENNA - RAMKOWA PROFIL SYSTEMU ALU W standardzie moskitiera zawiera: 1. Ramkê z profilu typu M aluminiowego giêtego z zamocowan¹ siatk¹ z w³ókna szklanego w kolorze szarym powleczon¹ PCV (lub siatkê aluminiow¹ dla modelu M-ALU). 2. Ramkê z profilu typu A aluminiowego ekstrudowanego z zamocowan¹ siatk¹ z w³ókna szklanego w kolorze szarym powleczon¹ PCV (lub siatkê aluminiow¹ dla modelu M-ALU). 3. Uchwyt monta owy PCV u³atwiaj¹cy monta / demonta moskitiery. 4. Rygle obrotowe mocowane do profilu po stronie przeciwnej ko³nierza profilu (patrz rysunek - okno profil standard). Opcjonalne wykonanie do okien zlicowanych: Istnieje mo liwoœæ zastosowania moskitiery do okien zlicowanych. W takim przypadku rygle obrotowe mocowane s¹ do ramki moskitiery po stronie ko³nierza profilu moskitiery (patrz rysunek - okno profil zlicowany). Profil aluminiowy lakierowany System dostêpny w kolorze Dostêpne kolory (lakier): Lakier (struktura drewna): Bia³y (BI) RAL 9016 Z³oty D¹b (ZD) Br¹z (BR) RAL 8017 Mahoñ (MH) Ciemny br¹z (CB) RAL 8022 Orzech (ORD) Orzech (OR) RAL 8028 Winchester (WI) Antracyt (AN) RAL 7016 Siatka z w³ókna szklanego powlekana PCV w kolorze szarym naro nik zewnêtrzny PCV System dostêpny w kolorze Dostêpne kolory (lakier): Bia³y (BI) RAL 9016 Br¹z (BR) RAL 8017 Antracyt (AN) RAL 7016 Szary (SZ) RAL 9006 Lakier (struktura drewna): Z³oty D¹b (ZD) Orzech (ORD) Mahoñ (MH) naro nik wewnêtrzny Mo liwoœæ lakierowania profili na dowolny kolor RAL. Dop³ata 40%, termin realizacji do 14 dni roboczych Naro nik wewnêtrzny - dop³ata 29z³ / komplet. Siatka z w³ókna szklanego powlekana PCV w kolorze szarym Uchwyty obrotowe - okno profil standard TYP MONTA U / POMIARU okno cofniête szerokoœæ / wysokoœæ Uchwyty obrotowe - okno profil zlicowany okno zlicowane szerokoœæ / wysokoœæ 5.05

6 M MOSKITIERA RAMKOWA - OKIENNA Wysokoœæ w cm Szerokoœæ w cm Profil lakierowany (siatka z w³ókna szklanego) Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery Wysokoœæ w cm Szerokoœæ w cm Profil struktura drewna (siatka z w³ókna szklanego) Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery 5.06

7 M-ALU MOSKITIERA RAMKOWA - OKIENNA Wysokoœæ w cm Szerokoœæ w cm Profil lakierowany (siatka aluminiowa) Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery Wysokoœæ w cm Szerokoœæ w cm Profil struktura drewna (siatka aluminiowa) Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery 5.07

8 MD MOSKIETIERA DRZWI OTWIERANE STANDARD B - szer. ca³kowita z wybranym zawiasem / bocznym zamkiem A - szer. ramy szerokoœæ zamawiana 15 PROFIL G ÓWNY MAGNES OKR G Y 20 2 h B=A+zawias+zamek magnetyczny 57 Zawias typu M. 4! WYMIAR ZAMÓWIENIOWY NIE OBEJMUJE SZEROKOŒCI ZAWIASÓW / ZAMKA MAGNETYCZNEGO OPCJE Zawias typu A (dop³ata) Boczny zamek magnetyczny L.P. Nazwa elementu jm cena (lakier) cena (okleina) Profil drzwiowy aluminiowy Profil poprzeczny aluminiowy Naro nik wewnêtrzny alumniowy Zawias mocuj¹cy drzwi typu M Zawias mocuj¹cy drzwi typu A (z regulowanym samodomykaczem) Zamek magnetyczny Klamka drzwiowa profilowana Siatka z w³ókna szklanego powlekana PCV (w kolorze szarym) Uszczelka mocuj¹ca siatkê (w kolorze czarnym) Uszczelka szczotkowa (w kolorze czarnym) Panel dolny m2 33,50 z³ 26,90 z³ 8,90 z³ 7,80 z³ 22,10z³ 6,30 z³ 9,10 z³ 10,50 z³ 0,65 z³ 1,40 z³ 53,30 z³ 52,00 z³ 8,90 z³ 7,80 z³ 22,10z³ 6,30 z³ 9,10 z³ 10,50 z³ 0,65 z³ 1,40 z³ 5.08

9 MD MOSKIETIERA DRZWI OTWIERANE STANDARD PROFIL SYSTEMU ALU W standardzie moskitiera zawiera: 1. Ramkê z profilu aluminiowego z zamocowan¹ siatk¹ z w³ókna szklanego w kolorze szarym powleczon¹ PCV. 2. Profil poprzeczny wraz z klamk¹ drzwiow¹ profilowan¹. 3. Zawiasy mocuj¹ce drzwi moskitiery (3. typu M.) 4. Zamek magnetyczny 5. Uszczelkê szczotkow¹ DOP ATA Tabela dop³at Rodzaj dop³aty Zawias typu A z samozamykaczem (komplet zawiera 3. zawiasów) Panel dolny 100mm (lakier) Panel dolny 100mm (okleina drewnopodobna) JM kpl Cena 28,00 z³ 54,00 z³ 79,00 z³ System dostêpny w kolorze Profil aluminiowy lakierowany: Bia³y (BI) RAL 9016 Br¹z (BR) RAL 8017 Srebrny antracyt (SR) Struktura drewna (lakier): Z³oty D¹b (ZD) Orzech (OR) Siatka dostêpna w kolorze szarym Profil lakierowany (siatka z w³ókna szklanego) Szerokoœæ w cm Wysokoœæ w cm Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery Profil lakierowany - struktura drewna (siatka z w³ókna szklanego) Szerokoœæ w cm Wysokoœæ w cm Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery 5.09

10 MRP TYP 1 MOSKITIERA DRZWI PRZESUWANE MAKSYMALNE WYMIARY MRP Szerokoœæ skrzyd³a Wysokoœæ skrzyd³a SZJP-2 MRP SZJP-1 MRP SZJ1/8 MRP SZJ1/10 MRP 1500mm 2000mm 2000mm* 2500mm* *-mo liwe do uzyskania przy zastosowaniu profilu ³¹cz¹cego PROFIL G ÓWNY PG MRP 60 39,6 12, TYP SZJP-2 MRP 25, ,5 15,4 29,9 15,4 29,9 29,9 15,4 1 SZJP-1 MRP 16, ,25 SZJP-2 MRP SZJP-1 MRP SZJ1/8 MRP SZJ1/10 MRP SZJ2 MRP SZJ1/8 MRP SZJ1/10 MRP PRZYK ADOWE ZASTOSOWANIA TYP SZJ2 MRP 6 5 L.P. Nazwa elementu jm cena (lakier) cena (okleina) Szyna jezdna - SZJP-2 MRP - SZJP-1 MRP - SZJ1/8 MRP - SZJ1/10 MRP - SZJ2 MRP Hamulec Zderzak koñcowy Zderzak œrodkowy Profil g³ówny skrzyd³a Uszczelka Naro nik wewnêtrzny 8,16 z³ 10,70 z³ 10,00 z³ 10,90 z³ 19,30 z³ 2,50 z³ 2,50 z³ 2,50 z³ 29,00 z³ 0,50 z³ 5,60 z³ 17,00 z³ 15,30 z³ 14,60 z³ 15,50 z³ 27,00 z³ 2,50 z³ 2,50 z³ 2,50 z³ 39,00 z³ 0,50 z³ 5,60 z³ Pozosta³e elementy skrzyd³a drzwiowego jak dla moskitiery MD

11 MRP MOSKITIERA DRZWI PRZESUWANE PROFIL SYSTEMU ALU max.2000mm Zastosowanie: - okna balkonowe z ruchomym s³upkiem - okna balkonowe z otwieranym skrzyd³em - okna przesuwane HST max.1500mm System dostêpny w kolorze Profil aluminiowy lakierowany: Struktura drewna (lakier): Bia³y (BI) Br¹z (BR) Antracyt (An) RAL 9016 RAL 8017 Z³oty D¹b (ZD) Orzech (OR) max.2500mm Siatka dostêpna w kolorze szarym Lakierowanie na dowolny kolor RAL - dop³ata 45% do cennika (lakier). Termin realizacji ok. 14 dni roboczych TYP 1 - MOSKITIERA JEDNOSKRZYD OWA max.2000mm TYP 2 - MOSKITIERA DWUSKRZYD OWA TYP 3 - MOSKITIERA DWUSKRZYD OWA 5.11

12 MRP MOSKITIERA DRZWI PRZESUWANE CENNIK MOSKITIER TYP 1 Profil lakierowany (siatka z w³ókna szklanego) Szerokoœæ w cm Wysokoœæ w cm Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery Profil lakierowany - struktura drewna (siatka z w³ókna szklanego) Wysokoœæ w cm Szerokoœæ w cm Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery 5.12

13 MRP MOSKITIERA DRZWI PRZESUWANE CENNIK MOSKITIER TYP 2, TYP 3 Profil lakierowany (siatka z w³ókna szklanego) Szerokoœæ w cm Wysokoœæ w cm Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery Profil lakierowany - struktura drewna (siatka z w³ókna szklanego) Wysokoœæ w cm Szerokoœæ w cm Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery 5.13

14 MRS MOSKIETIERA ROLOWANA - VELIA Kaseta Prowadnica K¹townik (opcja) L.P. Nazwa elementu cena jm jm cena (okleina) Pakiet monta owy: Pokrywa boczna ze sprê yn¹ Tulejka plastikowa Pokrywa boczna prawa Zaczepy belki dolnej ( lewa / prawa ) Zaœlepka belki dolnej (lewa / prawa) Uchwyty belki dolnej Sznurek z uchwytem i zakoñczeniem kpl kpl 40,30 z³/kpl 13,00 z³ 0,65 z³ 5,20 z³ 10,40 z³ 5,20 z³ 3,20 z³ 2,60 z³ Uszczelka szczotkowa Prowadnica boczna (38mm x 22mm) Kaseta z rur¹ nawojow¹ (70mm x 55mm) z siatk¹ z w³ókna szklanego powlekanego PCV (siatka w kolorze szarym) Belka dolna Opcjonalny k¹townik (22mm x 40mm) 1. Jako element pomocniczy przy monta u moskitiery we wnêce okiennej 2. Jako stoper - montowany na szerokoœæ pod prowadnicê moskitiery w taki sposób, aby belka dolna opiera³a siê na nim na ca³ej szerokoœæi. 1,40 z³ 24,70 z³ 156,00 z³ 26,00 z³

15 MRL MOSKIETIERA ROLOWANA - VELIA Kaseta Prowadnica K¹townik (opcja) L.P. Nazwa elementu cena jm jm cena (okleina) Pakiet monta owy: Pokrywa boczna Mechanizm ³añcuszkowy z ³añcuszkiem Pokrywa boczna prawa Zaczepy belki dolnej ( lewa / prawa ) Zaœlepka belki dolnej (lewa / prawa) Uchwyty belki dolnej Sznurek z uchwytem i zakoñczeniem kpl kpl 40,30 z³/kpl 6,50 z³ 7,20 z³ 5,20 z³ 10,40 z³ 5,20 z³ 3,25 z³ 2,60 z³ Uszczelka szczotkowa Prowadnica boczna (38mm x 22mm) Kaseta z rur¹ nawojow¹ (70mm x 55mm) z siatk¹ z w³ókna szklanego powlekanego PCV (siatka w kolorze szarym) Belka dolna Opcjonalny k¹townik (22mm x 40mm) 1. Jako element pomocniczy przy monta u moskitiery we wnêce okiennej 2. Jako stoper - montowany na szerokoœæ pod prowadnicê moskitiery w taki sposób, aby belka dolna opiera³a siê na nim na ca³ej szerokoœæi. 1,40 z³ 24,70 z³ 156,00 z³ 26,00 z³ 5.15

16 MRS / MRL MOSKIETIERA ROLOWANA - VELIA W standardzie moskitiera rolowana zawiera: KASETA ALU PROWADNICE ALU 1. Kasetê z rur¹ nawojow¹ z zamocowan¹ siatk¹ z w³ókna szklanego powlekanego PCV, wykoñczon¹ w dolnej czêœci belk¹ obci¹ aj¹c¹ wyposa on¹ w uszczelkê szczotkow¹. 2. Komplet prowadnic aluminiowych wyposa onych w uszczelkê szczotkow¹. Moskitiera rolowana Velia z mechanizmem sprê ynowym: 3. Mechanizm zwijaj¹cy sprê ynowy. 4. Uchwyt w belce dolnej oraz sznurek z uchwytem i zakoñczeniem sznurka. Moskitiera rolowana Velia z mechanizmem ³añcuszkowym: 3. Mechanizm ³añcuszkowy z ³añcuszkiem steruj¹cym o d³ugoœci ok. 75% wysokoœci moskitiery. 4. Obci¹ nik ³añcuszka, oraz 3 ³¹czniki ³añcuszka (s³u y do ³¹czenia ³añcuszka oraz ustawienia wysokoœci granicznych moskitiery: górnej i dolnej). 5. Uchwyt w belce dolnej oraz sznurek z uchwytem i zakoñczeniem sznurka. Opcjonalny, aluminiowy k¹townik monta owy 22x40: K¹townik aluminiowy 22x40mm przeznaczony do monta u moskitiery we wnêce okiennej lub jako stoper montowany na szerokoœæ pod moskitierê w taki sposób, aby belka dolna opiera³a siê na nim na ca³ej szerokoœci. System dostêpny w kolorze Dostêpne kolory (lakier): Bia³y (BI) RAL 9016 Ciemny br¹z (CB) RAL 8022 Siatka dostêpna w kolorze szarym Wysokoœæ w cm Szerokoœæ w cm Napêd sprê ynowy (domyœlnie) lub ³añcuszkowy Tylko napêd ³añcuszkowy Napêd spre ynowy (domyœlnie) lub ³añcuszkowy Napêd ³añcuszkowy Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej moskitiery 5.16

17 5.17

18 M Wymiarowanie moskitiery ramkowej m1 m2 Przekrój profilu moskitiery ramkowej 10mm 31mm 11mm m1 profil ramy okna profil skrzyd³a okna m1 - szerokoœæ - rant ramy okna m2 - wysokoœæ - rant ramy okna m3 szerokoœæ ca³kowita szerokoœæ zamawiana Dobór uchwytów obrotowych Uchwyty obrotowe - okno profil standard Uchwyty obrotowe - okno profil zlicowany wysokoœæ ca³kowita wysokoœæ zamawiana Pomiar m1 - szerokoœæ (zamawiana) moskitiery = œwiat³o ramy okna + 3mm m2 - wysokoœæ (zamawiana) moskitiery = œwiat³o ramy okna + 3mm Opis wymiarowania - szerokoœæ ca³kowita = szerokoœæ zamawiana + 22mm - dobór uchywtu obrotowego zale y od szerokoœci m3 Dobór uchytów obrotowych Profil okna standardowy: m3 = 14mm - uchwyt obrotowy 6 m3 = 17mm - uchwyt obrotowy 9 m3 = 20mm - uchwyt obrotowy 12 m3 = 23mm - uchwyt obrotowy 15 Profil okna zlicowany: m3 = 6mm - uchwyt obrotowy 6 m3 = 9mm - uchwyt obrotowy 9 m3 = 12mm - uchwyt obrotowy 12 m3 = 15mm - uchwyt obrotowy

19 MR MOSKITIERY Wymiarowanie moskitiery rolowanej mr2 Moskitiera rolowana z mechanizmem ³añcuszkowym szerokoœæ zamawiana (szerokoœæ ca³kowita) mr2 mr wysokoœæ zamawiana (wysokoœæ ca³kowita) Sposób monta u Moskitiera rolowana z mechanizmem sprê ynowym szerokoœæ zamawiana (szerokoœæ ca³kowita) wysokoœæ zamawiana (wysokoœæ ca³owita) Pomiar mr1 - szerokoœæ wnêki okiennej mr2 - wysokoœæ wysokoœæ wnêki okiennej 22 Kaseta 22 Opis wymiarowania Wymiarowanie moskitiery rolowanej zale y od sposobu monta u - patrz sposoby monta u. Prowadnica K¹townik (opcja) 5.19

20 MD szerokoœæ ca³kowita drzwi (B) szerokoœæ ramy drzwi (A) md2 zaczep magnetyczny md1 md1(h) md2(h) md1(h) md2(h) zawias wysokoœæ poprzeczki wysokoœæ drzwi md3 B=A+3cm szerokoœæ zawiasu 16mm szerokoœæ zaczepu magnetycznego 14mm Widok od zewn¹trz drzwi lewe drzwi prawe Pomiar szerokoœæ md1 - szerokoœæ w œwietle oœcie nicy drzwi wysokoœæ md1(h) - wysokoœæ w œwietle oœcie nicy drzwi szerokoœæ md2 - szerokoœæ w œwietle muru wysokoœæ md2(h) - wysokoœæ w œwietle muru Profil moskitiery drzwiowej 40 Opis wymiarowania szerokoœæ md3 - szerokoœæ (widocznej) oœcie nicy od zewn¹trz powinna wynosiæ min. 25mm. md3 = min. 25mm 15 - szerokoœæca³kowita moskitiery (B) powinna byæ mniejsza od wymiaru md2 od 1 do 5mm - wysokoœæ ca³kowita moskitiery powinna byæ mniejsza od wymiaru md2h od 1do 5mm 5.20

21 5.21

22 MIKOLA ROLETY MOSKITIERY ALUZJE Wroc³aw, ul. Woronowicka 4 tel , fax Numer zamówienia MOSKITIERY LP Dane zamawiaj¹cego (pieczêæ firmowa) KOD PRODUKTU ZAMÓWIENIE Data zamówienia ( rrrr-mm-dd ) Dodatkowe uwagi, informacje, rysunki ZAMÓWIENIE NALE Y WYS AÆ faksem na numer: poczt¹ elektroniczn¹ na adres: MRL STRONA OBS UGI KOD KOLORU SYSTEMU VELIA ROLOWANA MRS napêd ³añcuszkowy L - lewa P - prawa VELIA ROLOWANA K TOWNIK 22x44 (d³ugoœæ w mm) napêd sprê ynowy SZEROKOŒÆ WYMIARY [mm] WYSOKOŒÆ Bia³y (BI) Ciemny br¹z (CB) MD Widok od zewn¹trz lewe prawe Bia³y (BI) Br¹z (BR) Z³oty D¹b (ZD) ILOŒÆ CA KOWITA RAMY WYMIARY [mm] SZEROKOŒÆ WYSOKOŒÆ CA KOWITA POPRZECZKI ILOŒÆ STRONA OTWIERANIA KOD KOLORU SYSTEMU DRZWI OTWIERANE M M-ALU Bia³y (BI) Br¹z (BR) Ciemny br¹z (CB) Orzech (OR) Z³oty D¹b (ZD) Mahoñ (MH) Orzech (ORD) SZEROKOŒÆ WYMIARY [mm] WYSOKOŒÆ L - lewa P - prawa ROZMIAR UCHWYTU PROFIL OKNA RAMKOWA RAMKOWA S-Standard Z-Zlicowany ILOŒÆ KOD KOLORU SYSTEMU

23 Kolorystyka systemów (lakier): Bia³y RAL 9016 Orzech RAL 8028 Ciemny br¹z RAL 8022 Br¹z RAL 8017 Antracyt RAL 7016 Kolorystyka systemów (okleiny drewnopodobne): Z³oty D¹b Orzech Winchester Mahoñ

24

25

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev DETALICZNY CENNIK MOSKITIERY 2014 Rev. 3.71 2014-05-31 Moskitiery 1. Moskitiera ramkowa okienna Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Uchwyty mocuj¹ce moskitiery Cennik moskitier z siatk¹ z

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY ROLETKI DZIEÑ / NOC CENNIK Rev

DETALICZNY ROLETKI DZIEÑ / NOC CENNIK Rev DETALICZNY CENNIK ROLETKI DZIEÑ / NOC 2014 Rev. 1.16 2014-03-12 ROLETKI MATERIA OWE Rolety materia³owe w systemie dzieñ / noc 1. Tkaniny do rolet tekstylnych Cennik tkanin 3 2. Roletka materia³owa Mini

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE Eko-plast MOSKITIERY RAMKOWE Moskitiery ramkowe dostêpne s¹ w dwóch wersjach: - Standard - okno typowe lub zlicowane - Exclusive - tylko okno typowe Rodzaje siatek: - Standard - trudnopalna z w³ókna szklanego

Bardziej szczegółowo

MIKOLA ALUZJA PIONOWA ZAMÓWIENIE ZAMÓWIENIE NALE Y WYS AÆ. KOD MATERIA U. WYMIARY [cm] KOD PRODUKTU

MIKOLA ALUZJA PIONOWA ZAMÓWIENIE ZAMÓWIENIE NALE Y WYS AÆ. KOD MATERIA U. WYMIARY [cm] KOD PRODUKTU -0 Wroc³aw, ul. Woronowicka tel. 9 0, 9 9 fax. 9 0 ZJE PIONOWE NALE Y WYS AÆ 9 0 ZJA PIONOWA ZP ZJA PIONOWA SKOŒNA ZPS Typy sterowañ T T T T T SKOS (T+T) (dotyczy wy³¹cznie ZPS) max. O SPOSÓB MONTA U (rodzaj

Bardziej szczegółowo

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2017.01 Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2 0 1 7 1 2 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz 4 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz - drewnopodobna 5 MRM - Moskitiera na magnes 7 MRS - Moskitiera

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY ROLETY KLASYCZNE CENNIK Rev

DETALICZNY ROLETY KLASYCZNE CENNIK Rev DETALICZNY CENNIK ROLETY KLASYCZNE 2014 Rev. 3.105 2014-05-31 ROLETKI MATERIA OWE Rolety materia³owe klasyczne 1. Tkaniny do rolet tekstylnych Cennik tkanin 3 2. Falbanki i wykoñczenia do rolet tekstylnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M CENNIK INTER S Y S T E M SYSTEMY MOSKITIER Możliwość zastosowania w każdym budynku Wysoka jakość, solidność, piękno Odporność na zmienne warunki atmosferyczne MOSKITIERY PLISOWANE Moskitiera pozioma Informacje

Bardziej szczegółowo

Suplement techniczny MIKOLA. www.mikola.pl

Suplement techniczny MIKOLA. www.mikola.pl Suplement techniczny MIKOLA www.mikola.pl Suplement techniczny aluzje poziome. aluzja pozioma Venus Standard (P) Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Cennik aluzji z lamel¹ 6mm Cennik aluzji

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900)

Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900) SPIS TREŚCI ŻALUZJE POZIOME Żaluzje poziome, 25mm, białe.. 1 Żaluzje poziome, 25mm, kolory jednolite... 2 Żaluzje poziome, 25mm, kolory niestandardowe... 3 Żaluzje poziome, 16mm, wszystkie kolory dostępne

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm R AMKOWA NA KOŁNIERZ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 40 45 47 50 52 57 59 62 64 67 70 72 76 79 60 50 53 55 58 63 65 68 71 74 77 79 84 86 80 57 60 63 66 70 73 76 79 82 85 88 92 95 100 62 65

Bardziej szczegółowo

MOSKITIERY OFERTA HANDLOWA NA WYMIAR STOP. tel.: 74 846 34 34, 887 488 002, e-mail supermoskitiery@gmail.com. www.supermoskitiery.

MOSKITIERY OFERTA HANDLOWA NA WYMIAR STOP. tel.: 74 846 34 34, 887 488 002, e-mail supermoskitiery@gmail.com. www.supermoskitiery. MOSKITIERY NA WYMIAR OFERTA HANDLOWA BMR Sp. z o.o., ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych tel.: 74 846 34 34, 887 488 002, e-mail supermoskitiery@gmail.com www.supermoskitiery.com Moskitiery ramkowe okienne

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

CENNIK PLISY, MOSKITIERY

CENNIK PLISY, MOSKITIERY CENNIK PLISY, MOSKITIERY Spis treści: PLISY COMFORT: DOSTĘPNE MODELE PLISY COMFORT... 3 DOSTĘPNE MATERIAŁY... 3 CENNIK PLISY COMFORT... 4 CENNIK PLISY COMFORT Z PROWADNICAMI DO OKIEN DACHOWYCH... 6 CENNIK

Bardziej szczegółowo

MZN MRS MRSZ MRO MRP SYSTEMY MOSKITIER. cmożliwość zastosowania w każdym obiekcie. cwysoka jakość, niezawodność i estetyka

MZN MRS MRSZ MRO MRP SYSTEMY MOSKITIER. cmożliwość zastosowania w każdym obiekcie. cwysoka jakość, niezawodność i estetyka cmożliwość zastosowania w każdym obiekcie cwysoka jakość, niezawodność i estetyka codporność na warunki atmosferyczne MZN MRS MRSZ MRO MRP SYSTEMY MOSKITIER Moskitiera stanowi doskonałe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY PLISY ALUZJE PIONOWE ALUZJE PIONOWE SKOŒNE CENNIK ALUZJE POZIOME ALUZJE DREWNIANE ALUZJE ALUMINIOWE KLASYCZNE

DETALICZNY PLISY ALUZJE PIONOWE ALUZJE PIONOWE SKOŒNE CENNIK ALUZJE POZIOME ALUZJE DREWNIANE ALUZJE ALUMINIOWE KLASYCZNE DETALICZNY CENNIK ALUZJE POZIOME ALUZJE DREWNIANE ALUZJE ALUMINIOWE KLASYCZNE PLISY ALUZJE PIONOWE ALUZJE PIONOWE SKOŒNE PA DZIERNIK 013 Rev. 5.1 @ 013-09-6 ALUZJE aluzje poziome 1. aluzja pozioma aluminiowa

Bardziej szczegółowo

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO SPIS TREŚCI strona RODZAJE MOSKITIER ROLOWANYCH VOLANDO MOSKITIERY PIONOWE

Bardziej szczegółowo

edycja 05_II_2013 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów

edycja 05_II_2013 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów edycja 05_II_2013 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów INFORMACJE DO CENNIKA CENA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto za jednostkę (szt./kpl. towaru

Bardziej szczegółowo

Vegas Mix VI Edycja:

Vegas Mix VI Edycja: Vegas Mix VI ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX Wariant wykonania rolety typu Mix VX - - - Rodzaj pokrywy ALU - - - Użyty mechanizm sprężynowy MZS - - - Materiał tkaniny standard - - - Rura

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH POMIAR SZEROKOŒÆ FAKRO, ROTO SKOŒNE As A C WYSOKOŒÆ VELUX, OKPOL ROTO PROSTE C As A C FAKRO, ROTO SKOŒNE Hs H VELUX,

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych WIDOK OD WEWNĄTRZ " lewe " " prawe " Typy okien

Bardziej szczegółowo

Rolowane Moskiery plisowane Przesuwne

Rolowane Moskiery plisowane Przesuwne Elastyczne rozwiązania w nowoczesnej technologii moskitiery Moskiery na wymiar Rolowane Moskiery plisowane Przesuwne Drzwiowe Ramkowe Katalog techniczny 2 Zawartość Strona 1. Moskiery Rojaflex - opis 3

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI CENNIK OKIEN POL-SKONE Uw=1,1 (W/m 2 K) dla okna referencyjnego Top Swing 1230mm x 1480mm Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm Ug=0,8 W/m2K wg EN 673 g=53% wg

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. ROLETA MINI 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien być o około 4cm większy od szerokości szyby, 3. Roleta wykonana

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. 2014 ROLETA MINI 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien być o około 4cm większy od szerokości szyby, 3. Roleta

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

565 x x x x x x x x 835

565 x x x x x x x x 835 Okna standardowe Symbol Wymiary Sposób Obwód Twoja okna szer x wys otwierania mb cena netto OKNA JEDNOSKRZYD OWE (skrzyd³o U-uchylne) 01 02 03 03B 04 05 06 07 565 x 535 865 x 535 1165 x 535 1465 x 535

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. 2015 ROLETA MINI 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien być o około 4cm większy od szerokości szyby, 3. Roleta

Bardziej szczegółowo

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M CENNIK INTER S Y S T E M SYSTEMY MOSKITIER Możliwość zastosowania w każdym budynku Wysoka jakość, solidność, piękno Odporność na zmienne warunki atmosferyczne MOSKITIERY PLISOWANE Moskitiera pozioma Informacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX Roletka DEKOLUX przeznaczona jest do okien dachowych. Wyposa ona jest w wygodny mechanizm sprê ynowy, który umo liwia samoczynne zwijanie materia³u do kasety. Kolejn¹

Bardziej szczegółowo

Vegas Profil / Profil Dzień i Noc III

Vegas Profil / Profil Dzień i Noc III III ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU PROFIL Wariant wykonania rolety typu Profil VPL VPL-DN VPL-K VPL-DN-K Rodzaj pokrywy ALU ALU ALU ALU Użyty mechanizm Vegas MKV-N Vegas MKV-N Klaudia MKK-N1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX

ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX VI ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX Wariant wykonania rolety typu Mix VX - - - Rodzaj pokrywy ALU - - - Użyty mechanizm sprężynowy MZS - - - Materiał tkaniny standard - - - Rura nawojowa Rura

Bardziej szczegółowo

MZN / MZH / MRS / MRSZ / MRO / MRP

MZN / MZH / MRS / MRSZ / MRO / MRP odporność na warunki atmosferyczne wysoka jakość, niezawodność i estetyka możliwość zastosowania w każdym obiekcie MZN / MZH / MRS / MRSZ / MRO / MRP SYSTEMY MOSKITIER Moskitiery stanowią najskuteczniejsze

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Os³ony okienne. Moskitiery Rolety Plisy aluzje Vertical. Panel track Rolety zewnêtrzne Bramy gara owe Daszki szkalne

Os³ony okienne. Moskitiery Rolety Plisy aluzje Vertical. Panel track Rolety zewnêtrzne Bramy gara owe Daszki szkalne Os³ony okienne Moskitiery Rolety Plisy aluzje Vertical Panel track Rolety zewnêtrzne Bramy gara owe Daszki szkalne Os³ony okienne Spis treœci Moskitiery Rolety Plisy aluzje Vertical Panel track Rolety

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. 2016 ROLETA MINI 1. Podajemy numer materiału wg katalogu firmowego, 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien

Bardziej szczegółowo

SYSTEM B-1 mini. 1. Belka dolna stalowa

SYSTEM B-1 mini. 1. Belka dolna stalowa SYSTEM B- mini. Belka dolna stalowa. Rura mini. Napêd B- mini. añcuszek. ¹cznik ³añcuszka. Uchwyt ³añcuszka. Zaœlepka belki dolnej stalowej. Magnes okr¹g³y. Podstawka pod uchwyt. Taœma flizelinowa /0 (szerokoœæ

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów Vegas Mosquito - moskitiera drzwiowa. Maksymalna szerokość ramki: 130 cm Maksymalna wysokość ramki: 240 cm

Katalog elementów Vegas Mosquito - moskitiera drzwiowa. Maksymalna szerokość ramki: 130 cm Maksymalna wysokość ramki: 240 cm Katalog elementów Vegas Mosquito - moskitiera drzwiowa Typ: moskitiera drzwiowa Sposób montażu: przykręcana rama z zawiasami Maksymalna szerokość ramki: 130 cm Maksymalna wysokość ramki: 240 cm VIII edycja:

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY MINI

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY MINI Eko-plast ROLETY MINI Monta na skrzydle okiennym. Mechanizm ³añcuszkowy ze stopem. Listwa dolna PVC obszyta w materiale. W standardzie y³ki do utrzymania tkaniny przy skrzydle. Kolory mechanizmów: - z³oty

Bardziej szczegółowo

Moskitiery ANWIS Komfort i ochrona

Moskitiery ANWIS Komfort i ochrona ANWIS Komfort i ochrona Skuteczna ochrona przed owadami, gryzoniami i zanieczyszczeniami Siatka niezmniejszająca widoczności Nieprzyciągające brudu materiały Produkt wykonany idealnie na wymiar Profile

Bardziej szczegółowo

2-4 - 5-9 - zasady korzystania z cennika dop³aty do okien nieprostok¹tnych dop³aty do cennika cennik okien. Wydanie: 16.09.2013

2-4 - 5-9 - zasady korzystania z cennika dop³aty do okien nieprostok¹tnych dop³aty do cennika cennik okien. Wydanie: 16.09.2013 Wydanie: 16.09.013-4 - 5-9 - zasady korzystania z cennika dop³aty do okien nieprostok¹tnych dop³aty do cennika cennik okien 1. Podane wartoœci w cenniku s¹ zawsze cenami netto przed rabatem.. Cennik siatkowy

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza

ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza ROLETY TEKSTYLNE Rolety DK-PROF wykonane są z najwyższej jakości komponentów i materiałów, gwarantujących długotrwałą satysfakcję z użytkowania.

Bardziej szczegółowo

MZN / MZH / MRS / MRSZ / MRO / MRP

MZN / MZH / MRS / MRSZ / MRO / MRP odporność na warunki atmosferyczne wysoka jakość, niezawodność i estetyka możliwość zastosowania w każdym obiekcie MZN / MZH / MRS / MRSZ / MRO / MRP SYSTEMY MOSKITIER Moskitiery stanowią najskuteczniejsze

Bardziej szczegółowo

rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów

rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów edycja VII_2015 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów INFORMACJE DO CENNIKA CENA 1. Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto za jednostkę (szt/kpl towaru (nie zawierają podatku

Bardziej szczegółowo

NS9W. NOWOή: Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS9W. NOWOŒÆ: Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami NOWOŒÆ: Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS9W NS9W s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie

Bardziej szczegółowo

E 80. kolorystyka: calvados drewnopodobny. drewnopodobny kolorystyka skrzydeł 100

E 80. kolorystyka: calvados drewnopodobny. drewnopodobny kolorystyka skrzydeł 100 KATALOG lipiec 2019 20 2 940 1040 1140 kolorystyka: biały struktura biały dąb bielony dąb sonoma dąb rustical ciemny orzech dąb bagienny ciemny mahoń kolorystyka skrzydeł dąb sheffield wenge calvados ciemny

Bardziej szczegółowo

DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE. Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL

DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE. Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL 04 DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL Drzwi łamane od 688,- 846,24 cena za komplet netto brutto (PLN) BETA ALFA Gdy liczy

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie ZB ZAMEK BASKWILOWY W LISTWIE DOLNEJ + KOMPLET KLUCZY (2 szt.) ORAZ PŁYTKA MASKUJĄCA WYSTĘPUJĄCE W KOLORZE BIAŁYM,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Wersja: 2./05203 WSTÊP produkt opatentowany W³oskie wzornictwo, innowacja i jakoœæ System Compack wnosi now¹ jakoœæ do projektowania przestrzeni mieszkalnej. Stanowi alternatywê

Bardziej szczegółowo

DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE

DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE DRZWI ALUMINIOWE PANELOWE edycja 1 / 2015 Dlaczego warto wybrać drzwi panelowe PLASTBUD?... 3 Zestawienie paneli... 4 Drzwi panelowe z wypełnieniem Aluprof MB-86... 6 Typy drzwi panelowych... 7 Drzwi wejściowe

Bardziej szczegółowo

I. Oznaczenia bram gara owych

I. Oznaczenia bram gara owych RAMY GARAZOE I. Oznaczenia bram gara owych Model p³ata bramy: yró nik: bramy segmentowe izolowane gara owe SD -SD -SD SP -SP SK SMD (struktura deski) p³at bramy z poziomymi mi rowkowymi w deseniu drewnopodobnym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DRZWI. Kolekcja 1/2014

POLSKIE DRZWI. Kolekcja 1/2014 POLSKIE DRZWI Kolekcja 1/2014 drzwi g³êboko t³oczone Krokus 899 z³* / 1105,77 z³** ezka Ma³y P³omyk 1299 z³* / 1597,77 z³** ezka na lustrze P³omyk 1299 z³* / 1597,77 z³** Andromeda 2199 z³* / 2704,77 z³**

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Katalog Komponentów 2013

Katalog Komponentów 2013 Katalog Koponentów 203 Moskitiery Moskito raka/drzwi MS02 040 0204 MS Nit 4,0x0 zrywalny biały 000 MS02 040 49 MS Nit 4,0x0 zrywalny brąz 000 S 90* MS Siatka aluiniowa, M* 45 2 S 40 02 40 MS Siatka PCV

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOPŁAT DODATKÓW

CENNIK DOPŁAT DODATKÓW CENNIK DOPŁAT DODATKÓW Kolory standardowe GRUPA I GRUPA II Zewnętrzny 22% 32% Wewnętrzny 25% 35% Dwustronny 40% 52% Dual kolor 60% 60% W II grupie kolorów występuje minimum ilościowe w wysokości 15 sztuk.

Bardziej szczegółowo

VIII. Vegas Mosquito - moskitiera drzwiowa. Typ: moskitiera drzwiowa Sposób montażu: przykręcana rama z zawiasami

VIII. Vegas Mosquito - moskitiera drzwiowa. Typ: moskitiera drzwiowa Sposób montażu: przykręcana rama z zawiasami Typ: moskitiera drzwiowa Sposób montażu: przykręcana rama z zawiasami Maksymalna szerokość ramki: 130 cm Maksymalna wysokość ramki: 240 cm VIII VIII 1 9 7 10 8 11 4 2 1 5 12 6 3 13 6 Nr Nazwa elementu

Bardziej szczegółowo

meble gabinetowe system katalog techniczny vip

meble gabinetowe system katalog techniczny vip meble gabinetowe system katalog techniczny vip Podane ceny są cenami netto Cennik ważny od 15.07.2008r. wer. 2008/01 www.offico.com.pl korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej 18 mm (melamina), zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST

SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST System Rolet Nak³adanych - RN System Rolet Adaptacyjnych - RA System Rolet Nadpro owych - RKS Strona 2 SYSTEM ROLET NAK

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T Y D O P R O D U KC J I R O L E T

E L E M E N T Y D O P R O D U KC J I R O L E T ELEMENT Y DO PRODUKCJI ROLET Katalog Produktów 2 SPIS TREŒCI 1. Wieszaki.................................................................... 3 2. Stopery zewnêtrzne.....................................................

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOPŁAT DODATKÓW

CENNIK DOPŁAT DODATKÓW CENNIK DOPŁAT DODATKÓW Kolory standardowe GRUPA I GRUPA II zewnętrzny 22% 32% wewnętrzny 25% 35% dwustronny 40% 52% W II grupie kolorów występuje minimum ilościowe w wysokości 15 sztuk. Cennik dodatków

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. A B C D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus 25 % Taśma dwustronnie klejąca

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POMIAROWY 2011 / 2012

PORADNIK POMIAROWY 2011 / 2012 PORADNIK POMIAROWY 2011 / 2012 Systemy Osłon Okiennych ŁIDEK Księdza Popiełuszki 35 33-200 Dąbrowa Tarnowska NIP: 871 172 75 80 Kontakt: 535 111 157 SPIS PRODUKTÓW 1. ŻALUZJE ALUMINIOWE 16mm VENUS... 3

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

INTER S Y S T E M SYSTEMY MOSKITIER

INTER S Y S T E M SYSTEMY MOSKITIER INTER S Y S T E M SYSTEMY MOSKITIER Możliwość zastosowania w każdym budynku Wysoka jakość, solidność, piękno Odporność na zmienne warunki atmosferyczne Moskitiery INSEKT SYSTEM stanowią idealne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE NA DRZWI PREMIUM. (nadaje zamawiaj¹cy) ... Miasto ... NIP. Pokrycie skrzyd³a drzwi z dostawkami. Z³oty D¹b ciemny

ZAMÓWIENIE NA DRZWI PREMIUM. (nadaje zamawiaj¹cy) ... Miasto ... NIP. Pokrycie skrzyd³a drzwi z dostawkami. Z³oty D¹b ciemny R ZAMÓWIE NA DRZWI PREMIUM Nr:... (nadaje zamawiaj¹cy) Pokrycie skrzyd³a drzwi jednoskrzyd³owe i dwuskrzyd³owe: Wenge Mahoñ w³oski D¹b Pokrycie skrzyd³a drzwi z dostawkami D¹b Strona otwierania: Kierunek

Bardziej szczegółowo

OKNA TYPOWE PVC PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI 2012.05. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witra Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, yski 79C k/bia³egostoku,

OKNA TYPOWE PVC PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI 2012.05. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witra Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, yski 79C k/bia³egostoku, 2012.05 OKNA TYPOWE PVC 198 240 270 235 335 415 475 328 396 385 463 525 409 482 588 598 628 613 695 767 828 705 766 860 945 744 829 927 1010 1107 1185 Witra Sp. z o.o. 1 SYSTEMY POFILI EFFECTLINE PEFECTLINE

Bardziej szczegółowo

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

LADY RECEPCYJNE - emel 3

LADY RECEPCYJNE - emel 3 I nne kolory p³yty z kolekcj i: w w w.feiderer.com ul. Jacka Odrow¹ a 15, 03-310 Warszawa, tel.: (22) 591 62 62, e-mail: meble@helikon.pl, www.helikon.pl ADY RECECYJNE - eme eme1 eme2 eme 3 eme4 eme5 ady

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA

PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 01.07.2014 BIAL - MEBLE Sp. z o.o. 16-002 Dobrzyniewo Duże, Szkolna 29; tel. +48 85 71 97 167, 71 97 668; fax +48 85 71 97 972 NIP: 966-13-77-456 REGON: 050822619

Bardziej szczegółowo

NSDZT. Nawiewniki wirowe. z ruchomymi kierownicami

NSDZT. Nawiewniki wirowe. z ruchomymi kierownicami Nawiewniki wirowe z ruchomymi kierownicami NSDZT Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZT s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01 Cennik tel +48 614442503 (782), fax +48 614442050 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 Cennik met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ Klamka drzwiowa Własności: - z mechanizmem powrotnym - osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej - zamaskowane śruby montażowe

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JELEŃ MAREK P.P.H. MOSKITO, Tarnów, PL BUP 11/ WUP 02/14. MAREK JELEŃ, Tarnów, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JELEŃ MAREK P.P.H. MOSKITO, Tarnów, PL BUP 11/ WUP 02/14. MAREK JELEŃ, Tarnów, PL PL 67009 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120502 (22) Data zgłoszenia: 17.11.2011 (19) PL (11) 67009 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne Anemostaty prostok¹tne ALDA SDA Anemostaty sufitowe ALDA i SDA s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Nawiewniki pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu 1-, 2-,

Bardziej szczegółowo

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA VA Skrzydło VBM-8 lub VBM-10 okucia: Studio ARCOS Systemy LEON to autorskie rozwiązania techniczne i wieloletnie

Bardziej szczegółowo

SZAFY I REGA Y TYP - B

SZAFY I REGA Y TYP - B 1 SZAFY I REGA Y TYP - B WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - poziomy na segregatory

Bardziej szczegółowo

OKNA TYPOWE PVC PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI 2014.03. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witra Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, yski 79C k/bia³egostoku,

OKNA TYPOWE PVC PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI 2014.03. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witra Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, yski 79C k/bia³egostoku, 2014.03 OKNA TYPOWE PVC 198 240 270 235 335 415 475 328 396 385 463 525 409 482 588 598 628 613 695 767 828 705 766 860 945 744 829 927 1010 1107 1185 Witra Sp. z o.o. 1 SYSTEMY POFILI EFFECTLINE PEFECTLINE

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOPŁAT DODATKÓW

CENNIK DOPŁAT DODATKÓW CENNIK DOPŁAT DODATKÓW Kolory standardowe GRUPA I GRUPA II zewnętrzny 22% 32% wewnętrzny 25% 35% dwustronny 40% 52% W II grupie kolorów występuje minimum ilościowe w wysokości 15 sztuk. Cennik dodatków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1c SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3 1.Roletki i moskitiery okienne LP NAZWA WYMIARY +/- 5% szer./wys. (cm) 1. Roletka okienna 2. Roletka okienna wg. opisu 3. Roletka okienna

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ.

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. Cennik 2009 STOLARKA PCV system VEKA EFFECTLINE KARO PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. "KARO" Kamiński, Romanowski 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 8 karo-augustow@o2.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RenoLine Spis treœci Reno Line ALURON RenoLine ALURON RenoLine

RenoLine Spis treœci Reno Line ALURON RenoLine ALURON RenoLine Spis treœci I Wstêp 2 Zestawienie profili 3 I Akcesoria 7 Uszczelki 9 Zastosowanie 10 I Przekroje systemu RenoLine 12 Konstrukcje specjalne 25 I Karty pomiarowe 26 RENO LINE to system pozwalaj¹cy na renowacjê

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

Vegas Cover / Cover Dzień i Noc. Edycja: VII

Vegas Cover / Cover Dzień i Noc. Edycja: VII Vegas Cover / Cover Dzień i Noc VII ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU COVER Wariant wykonania rolety typu COVER VCO-25 VCO-DN-25 VCO-32 VCO-DN-32 Rodzaj pokrywy LAVCO-DN / PAVCO-DN LAVCO-DN / PAVCO-DN

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

130 MOSKITIERA DRZWIOWA, PROFIL A1 MOSQUITO DOOR SYSTEM, A1 PROFILE 131 MOSKITIERA DRZWIOWA, PROFIL MD1 MOSQUITO DOOR SYSTEM, MD1 PROFILE

130 MOSKITIERA DRZWIOWA, PROFIL A1 MOSQUITO DOOR SYSTEM, A1 PROFILE 131 MOSKITIERA DRZWIOWA, PROFIL MD1 MOSQUITO DOOR SYSTEM, MD1 PROFILE spis treści contents 126 MOSKITIERA RAMKOWA, PROFIL ALUMINIOWY EKSTRUDOWANY, NAROŻNIK WEWNĘTRZNY FRAME MOSQUITO NET SYSTEM, INTERNAL CORNER 127 MOSKITIERA RAMKOWA, PROFIL ALUMINIOWY EKSTRUDOWANY, NAROŻNIK

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMY YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI 01.01 TM75EI - Zawiasy ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT 2-częściowy - zawias

Bardziej szczegółowo

Moskitiera. ramkowa płaska

Moskitiera. ramkowa płaska Moskitiery ramkowa płaska Wykonane z profili z ekstrudowanego aluminium oraz siatek z włókna szklanego. Mogą zostać zintegrowane z roletami nadstawnymi. 10,7 18,5 Moskitiery instalowane w otworach okiennych

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe)

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe) Drzwi stalowe DRZWI (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe) Drzwi występują tylko w wersji Komplet drzwi Normal obejmuje w standardzie: Ościeżnica Ościeżnica 9 lub 11 laminowana 3 bolce antywyważeniowe Skrzydło

Bardziej szczegółowo