CEPiK co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów"

Transkrypt

1 Departament Ewidencji Państwowych CEPiK co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Data publikacji wersja 1.0 msw.gov.pl 1/10

2 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia nowelizacji... 3 Co się zmieni dla Stacji Kontroli Pojazdów... 4 Praca w oparciu o centralny referencyjny rejestr... 4 Bezpośredni i bieżący dostęp do CEP oraz weryfikacja danych... 5 Dostęp do słowników... 5 Rozwiązywanie niezgodności danych... 5 Dane udostępniane i przekazywane do ewidencji CEP... 6 Zakres danych udostępnianych diagnostom... 6 Zakres danych badania przekazywany przez SKP do ewidencji CEP... 6 Wprowadzenie do CEP danych pojazdów, które nie były zarejestrowane na terenie RP a podlegają badaniu... 7 Procesy związane z badaniem technicznym pojazdu... 7 Przebieg badania technicznego... 7 Przebieg przerwanego badania technicznego... 8 Modyfikacja danych badania technicznego... 8 Korekta pojazdu dla badania technicznego... 9 Przekazanie danych badania technicznego w trybie awaryjnym... 9 Dostosowanie sprzętu do komunikacji z systemem CEPiK msw.gov.pl 2/10

3 Zmiany od nowego roku 4 sierpnia 2015 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zakłada znaczne zmiany w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) i centralnej ewidencji kierowców (CEK). Nowelizacja wchodzi w życie 4 stycznia 2016 roku i pozwoli na uruchomienie zmodernizowanego Systemu Informatycznego CEPiK - CEPiK 2.0. Założenia nowelizacji Rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów W ewidencji będą gromadzone informacje o istotnych szkodach pojazdu oraz dodatkowe dane z okresowych badań technicznych pojazdu, w tym: dane o usterkach, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pojazdu w ruchu drogowym, informacje mogące obiektywnie wspomóc ocenę faktycznego stanu pojazdu oraz jego historii np. przed jego zakupem. Rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Wraz z nowelizacją ustawy Prawo o Ruchu Drogowym 4 stycznia 2016 roku w życie wchodzi również ustawa o Kierujących Pojazdami w zakresie dotyczącym CEPiK. Na jej podstawie system będzie realizował kluczowe procesy, które są związane z nabywaniem uprawnień i dyscyplinowaniem kierowców. Dlatego zakres danych gromadzonych w ewidencji rozszerzy się przede wszystkim o informacje o naruszeniach i przypisanych im punktach, a także o dane kandydatów na kierowców oraz uczestników procesu nabywania uprawnień do kierowania (na przykład: szkół jazdy, instruktorów, wykładowców czy egzaminatorów). Lepsza jakość danych w ewidencjach Nowelizacja przewiduje różne mechanizmy, które pozwolą podnieść jakość danych gromadzonych w CEP i CEK. msw.gov.pl 3/10

4 Informacje będą na bieżąco modyfikowane podczas wykonywanych czynności. Zanim pracownik przekaże odpowiednie dane, będzie musiał pobrać aktualne zakres wiadomości dotyczący danego pojazdu. Pozwoli to wyeliminować błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych. Przewidywane przepisami procesy uzupełnienia danych zapewnią ich kompletność. Dzięki temu uprawnione podmioty będą mogły korzystać on-line z najbardziej aktualnych, poprawnych i kompletnych informacji, co pozwoli znacznie zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Również wprowadzenie przepisów regulujących postępowanie z niezgodnościami korzystnie wpłynie na jakość danych w ewidencjach poszczególne podmioty będą wiedziały, w jakim terminie sprawnie wyjaśnić znalezione niezgodności w danych. Udostępnianie danych tylko w postaci elektronicznej Ustawa przewiduje, że dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom wyłącznie elektronicznie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwa będzie forma papierowa. Szacuje się, że realizacja tego rozwiązania przyniesie oszczędności dla budżetu państwa przy zakładanej po kilku latach 50% redukcji liczby wniosków przesyłanych w formie papierowej. Takie oszczędności możemy przeznaczyć na przykład na dalszy rozwój systemu CEPiK 2.0 oraz wprowadzenie kolejnych e-usług dla obywateli. Co się zmieni dla Stacji Kontroli Pojazdów Nowe założenia systemu niosą ze sobą szereg udogodnień w zakresie komunikacji między stacjami kontroli pojazdów a systemem CEPiK 2.0. Zmiany wynikają z kluczowych założeń systemu. Praca w oparciu o centralny referencyjny rejestr Od 4 stycznia 2016 roku wszystkie procesy będą realizowane w oparciu o centralną ewidencję. SKP będą zasilać ją bezpośrednio - w trackie realizacji badania technicznego pojazdu, rozpoczynając pracę od pobrania kompletu potrzebnych informacji, w tym kluczowych do oceny stanu pojazdu danych z poprzedniego badania. Takie rozwiązanie umożliwi korzystanie z referencyjnych danych dotyczących pojazdów. msw.gov.pl 4/10

5 Bezpośredni i bieżący dostęp do CEP oraz weryfikacja danych W nowym systemie każdy podmiot, który przekazuje dane do CEPiK będzie miały bieżący i bezpośredni dostęp do centralnej ewidencji. Oznacza to, że wszyscy będą pracować na tych samych danych. Jeśli pracownik SKP w Warszawie wprowadzi dane badania technicznego pojazdu takie dane będą widoczne od razu dla innych uprawnionych podmiotów w całej Polsce. Dodatkowo zanim pracownik SKP wprowadzi nowe dane dotyczące badania technicznego, będzie wyszukiwał pojazd w centralnej ewidencji. Jeśli okaże się, że pojazd jest w systemie dane zostaną pobrane i diagnosta nie będzie musiał ich ponownie wpisywać. Pozwoli to uniknąć wielu niezgodności danych (które występują w obecnym systemie). Takie rozwiązanie to również znaczna oszczędność czasu nie trzeba będzie za każdym razem uzupełniać danych, które są już w centralnej ewidencji. Dostęp do słowników Dostęp do słowników pozwoli na usprawnienie wykonywanych czynności, w istotny sposób ograniczając potrzebę ręcznego wprowadzania poszczególnych danych oraz gwarantując ich poprawne wpisanie. W trakcie przeprowadzanego badania i w oparciu o dostępne w nich informacje diagnosta uzupełni m.in.: markę pojazdów, rodzaje pojazdów, wyniki badania technicznego, rodzaje badań technicznych, kody i ocenę istotności danej szkody. Słowniki zapewnią: wsparcie procesu wprowadzania danych, wysoką jakość danych, usprawnienie obsługi obywatela. Rozwiązywanie niezgodności danych System CEPiK 2.0 przewiduje mechanizmy, które pozwolą na minimalizację i usunięcie z centralnych ewidencji różnych niezgodności danych. Będą one wskazywane przez sam rejestr, inne podmioty zasilające oraz samych obywateli. Tym samym CEPiK 2.0: msw.gov.pl 5/10

6 wykryje ewentualne błędy w zapisywanych danych, co pomoże w uniknięciu błędów w procesach administracyjnych, umożliwi zgłoszenie niezgodności do pobranych danych z centralnych ewidencji, umożliwi wyjaśnienie zgłoszonej niezgodności. Diagnosta będzie mógł: zgłosić niezgodność związaną z danymi pojazdu, którą znajdzie w otrzymanych danych, podejrzeć niezgodność związaną z danymi pojazdu, którą ma rozwiązać inny podmiot, rozwiązać niezgodność związaną z danymi badań technicznych. Dane udostępniane i przekazywane do ewidencji CEP Zakres danych udostępnianych diagnostom dane identyfikujące pojazd, dane techniczne pojazdu, dane o dokumentach pojazdu, w tym dane o zatrzymaniu tych dokumentów, dane o tablicach rejestracyjnych pojazdu, ich legalizacji, nalepkach kontrolnych, dane o badaniach technicznych pojazdu, dane o szkodach istotnych klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego, dane o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu albo dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu. Zakres danych badania przekazywany przez SKP do ewidencji CEP identyfikator pojazdu, dla którego wykonano badanie (identyfikator pojazdu i token aktualności przekazywane są tylko wtedy, jeżeli pojazd został znaleziony w bazie ewidencji i te dane zostały pobrane przez SKP w momencie rozpoczęcia badania technicznego), numer badania technicznego, rodzaj badania technicznego i jego wynik, termin kolejnego badania technicznego, informację o wpisie do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz informację o wydaniu zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, przyczyny przerwania badania technicznego jeśli doszło do jego przerwania, dane usterek pojazdu jeśli w toku badania technicznego zostały one stwierdzone, msw.gov.pl 6/10

7 odczyt liczników przebiegu pojazdu wraz z jednostką miary, w przypadku zatrzymania, dane zatrzymanego dokumentu pojazdu, datę i godzinę wykonania badania przekazywanego w trybie awaryjnym jeśli trzeba było przeprowadzić badanie w takim trybie. Wprowadzenie do CEP danych pojazdów, które nie były zarejestrowane na terenie RP a podlegają badaniu CEPiK 2.0 dodatkowo umożliwi wprowadzenie do CEP pojazdów, które wykonują w naszych krajowych SKP badania techniczne, a nie są jeszcze zarejestrowane w wydziałach komunikacji na terenie Polski. Dzięki temu odbiorcy danych CEPiK, w niektórych sytuacjach, szybciej uzyskają możliwość otrzymania danych o pojedzie nawet pomimo braku krajowej rejestracji. Procesy związane z badaniem technicznym pojazdu Przebieg badania technicznego I scenariusz pojazd jest w ewidencji CEP 1. Kierowca przyjeżdża na okresowe badanie techniczne. 2. Pracownik SKP: wyszukuje dane pojazdu w CEP (na podstawie dokumentów rejestracyjnych, które dostał od kierowcy), sprawdza, czy dane w CEP zgadzają się z danymi na dokumencie rejestracyjnym. 3. Pracownik SKP wykonuje badanie techniczne pojazdu. 4. Wydanie zaświadczenia i ewentualny wpis do dowodu rejestracyjnego. 5. Po badaniu technicznym pracownik SKP wprowadza wynik badania do lokalnego systemu i przekazuje dane do CEP. W odpowiedzi może dostać: informację o wykrytych niezgodnościach dotyczących badania (na przykład o błędnej dacie następnego badania technicznego), potwierdzenie zapisu danych w CEP. msw.gov.pl 7/10

8 II scenariusz pojazdu nie ma w ewidencji CEP (przekazanie do CEP danych pojazdu, który kierowca sprowadził z Unii Europejskiej) 1. Kierowca przyjeżdża na okresowe badanie techniczne. 2. Pracownik SKP: wyszukuje dane pojazdu w CEP (na podstawie dokumentów rejestracyjnych, które dostał od kierowcy), dostaje informację z CEP o tym, że w ewidencji nie ma wyszukiwanego pojazdu, sprawdza, czy dane pojazdu są prawdziwe i uzupełnia dane pojazdu w lokalnej bazie, 3. Pracownik SKP wykonuje badanie techniczne pojazdu. 4. Wydanie zaświadczenia i ewentualny wpis do dowodu rejestracyjnego. 5. Po badaniu technicznym pracownik SKP wprowadza wynik badania do lokalnego systemu i przekazuje dane do CEP. W odpowiedzi może dostać: informację o wykrytych niezgodnościach dotyczących pojazdu (na przykład niespójność danych), informację o wykrytych niezgodnościach dotyczących badania (na przykład o błędach, które trzeba poprawić), potwierdzenie zapisu danych w CEP. Przebieg przerwanego badania technicznego 1. Kierowca przyjeżdża na okresowe badanie techniczne. 2. Pracownik SKP: wyszukuje dane pojazdu w CEP (na podstawie dokumentów rejestracyjnych, które dostał od kierowcy), sprawdza, czy dane w CEP zgadzają się z danymi na dokumencie rejestracyjnym. 3. Pracownik SKP nie może dokończyć badania technicznego przerwanie badania technicznego. 4. Pracownik SKP wprowadza dane dotyczące przerwanego badania technicznego do lokalnego systemu i przekazuje dane do CEP. W odpowiedzi może dostać: informację o wykrytych niezgodnościach dotyczących badania (na przykład o błędach, które trzeba poprawić), potwierdzenie zapisu danych w CEP. Modyfikacja danych badania technicznego 1. Pracownik SKP wyszukuje dane badania technicznego, które przekazał do CEP. 2. Pracownik SKP sprawdza, czy dane są poprawne oraz zmienia je zgodnie ze stanem faktycznym w lokalnej ewidencji, msw.gov.pl 8/10

9 3. Pracownik SKP przekazuje zmienione dane badania do CEP. W odpowiedzi może dostać: informację o wykrytych niezgodnościach dotyczących badania (na przykład o błędach, które trzeba poprawić), potwierdzenie zapisu danych w CEP. Zmiana danych badania technicznego jest możliwa tylko wtedy, kiedy zmieniane dane są w ewidencji CEP i zostały one wprowadzone przez chcącą je zmienić jednostkę. Dodatkowo, możliwa jest zmiana jedynie całego kompletu danych. Nie można zmienić danych, które dotyczą pojazdu. Korekta pojazdu dla badania technicznego Jeśli doszło do błędnej identyfikacji pojazdu i przez to błędnie przypisano badanie techniczne do pojazdu możliwa jest korekta pojazdu dla badania technicznego. 1. Pracownik SKP: wyszukuje dane badania technicznego, które przekazał do CEP, przekazuje komunikat anulowania badania do CEP. W odpowiedzi dostaje potwierdzenie zapisu danych w CEP. 2. Pracownik SKP wyszukuje w CEP dane pojazdu, do którego trzeba przypisać badanie techniczne. 3. Pracownik SKP wprowadza wynik badania do lokalnego systemu i przekazuje dane do CEP. W odpowiedzi może dostać: informację o wykrytych niezgodnościach dotyczących badania (na przykład o błędach, które trzeba poprawić), potwierdzenie zapisu danych w CEP. Przekazanie danych badania technicznego w trybie awaryjnym Jeśli na SKP pojawi się problem z działaniem Internetu możliwe jest przekazanie danych badania technicznego w trybie awaryjnym. 1. Kierowca przyjeżdża na okresowe badanie techniczne. 2. Pracownik SKP sprawdza, czy dane pojazdu są prawdziwe i uzupełnia dane pojazdu w lokalnej bazie. 3. Pracownik SKP wykonuje badanie techniczne pojazdu i wprowadza dane o badaniu do lokalnego systemu. 4. Kiedy możliwe jest przekazanie danych do CEP pracownik SKP: wyszukuje dane pojazdu w CEP, przekazuje dane badania w trybie awaryjnym do CEP. W odpowiedzi może dostać: msw.gov.pl 9/10

10 i. informację o wykrytych niezgodnościach dotyczących badania (na przykład o błędach, które trzeba poprawić), ii. potwierdzenie zapisu danych w CEP. Dostosowanie sprzętu do komunikacji z systemem CEPiK 2.0 Minimalne wymagania sprzętowe i programowe: możliwe jest zastosowanie komputera z darmowym oprogramowaniem umożliwiającym połączenie VPN z użyciem protokołów IPSec zamiast routera. W konsekwencji umożliwi to wykorzystania dotychczasowego sprzętu, łącza i kart dostępowych do nowej komunikacji bez dodatkowych kosztów. Wymagania zalecane dla dużych stacji łącze internetowe o minimalnej przepustowości co najmniej 512 KB/s, VPN zestawiony programowo lub router obsługujący transmisję VPN z użyciem protokołów IPSec, kabel Ethernetowy, czytnik kart kryptograficznych (jeżeli SKP już go posiada, nie trzeba kupować nowego z zastrzeżeniem, że każde stanowisko komputerowe do przeprowadzania badań technicznych musi posiadać swój zestaw kryptograficzny), certyfikat VPN do zestawienia bezpiecznego połączenia IPSec z systemem CEPiK 2.0, certyfikat SSL użytkownika (jeżeli SKP już go posiada, nie trzeba występować o nowy z zastrzeżeniem, że każde stanowisko komputerowe do przeprowadzania badań technicznych musi posiadać swój zestaw kryptograficzny), oprogramowanie do komunikacji z systemem CEPiK 2.0 SKP będą korzystać z oprogramowania, które dostarczy zewnętrzny dostawca dostawca musi zapewnić integrację swojego oprogramowania z systemem CEPiK 2.0. msw.gov.pl 10/10

CEPiK co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów

CEPiK co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Data publikacji 17.06.2016 wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 2 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 dotyczące SKP... 3 Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

CEPiK co się zmieni w starostwach. Data publikacji wersja 1.1

CEPiK co się zmieni w starostwach. Data publikacji wersja 1.1 CEPiK 2.0 - co się zmieni w starostwach Data publikacji 25.04.2016 wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 2 Założenia nowelizacji z dnia 5 sierpnia 2015... 3 Rozszerzenie zakresu danych w centralnej

Bardziej szczegółowo

CEPiK 2.0 - co się zmieni w starostwach

CEPiK 2.0 - co się zmieni w starostwach Departament Ewidencji Państwowych CEPiK 2.0 - co się zmieni w starostwach Data publikacji 28.10.2015 wersja 1.0 msw.gov.pl 1/9 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia nowelizacji... 3 Co się zmieni...

Bardziej szczegółowo

31 marca 2016 r. Komunikacja SKP z CEPiK 2.0

31 marca 2016 r. Komunikacja SKP z CEPiK 2.0 31 marca 2016 r. Komunikacja SKP z CEPiK 2.0 Plan prezentacji 1. Jak będzie wyglądać przebieg badania technicznego? 2. A co, gdy zabraknie Internetu lub prądu? 3. Jakie dane będą udostępniane Diagnoście

Bardziej szczegółowo

CEPiK aplikacja Udostępnianie. Data publikacji wersja 1.0

CEPiK aplikacja Udostępnianie. Data publikacji wersja 1.0 CEPiK 2.0 - aplikacja Udostępnianie Data publikacji 09.05.2016 wersja 1.0 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015r.... 3 Rozszerzenie zakresu danych w centralnej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW. Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW. Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów Połączenie bezpośrednie SKP z CEPiK 2.0 CEPiK 2.0 VPN (IPSec) + SSL Schemat podłączenia bezpośredniego SKP do systemu CEPiK 2.0 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

CEPiK aplikacja Ewidencje do PKK. Data publikacji: 19 sierpnia 2016r wersja 1.1

CEPiK aplikacja Ewidencje do PKK. Data publikacji: 19 sierpnia 2016r wersja 1.1 CEPiK 2.0 - aplikacja Ewidencje do PKK Data publikacji: 19 sierpnia 2016r wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku...3 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku...3 Rozszerzenie zakresu przekazywanych

Bardziej szczegółowo

CEPiK aplikacja Naruszenia i Zatrzymania. Data publikacji r wersja 1.1

CEPiK aplikacja Naruszenia i Zatrzymania. Data publikacji r wersja 1.1 CEPiK 2.0 - aplikacja Naruszenia i Zatrzymania Data publikacji 27.06.2016r wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku... 3 Rozszerzenie zakresu przekazywanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

INFORMACJE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW INFORMACJE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW Zapraszamy na prezentację Ministerstwo Cyfryzacji Centralny Ośrodek Informatyki 1 Badanie techniczne pojazdu 1. Przyjazd pojazdu na okresowe badanie techniczne do

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation ODDZIAŁ W KROŚNIE 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax 13/432-30-12 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Aspekty zarządzania jakością danych i standaryzacji informacji w projekcie ustawy o CEPiK

Aspekty zarządzania jakością danych i standaryzacji informacji w projekcie ustawy o CEPiK Aspekty zarządzania jakością danych i standaryzacji informacji w projekcie ustawy o CEPiK DEPiT MSWiA Anna Ernst Elżbieta Syropiatko Seminarium PIU Warszawa, 25.03.2009 r. 1 Agenda CEPiK uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 30 marca 2016 r. 2) 3) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej

Bardziej szczegółowo

System CEPiK 2.0 Harmonogram prac przy projekcie w 2016 r. Przemysław Zieliński Łysomice, 15 czerwca 2016 r.

System CEPiK 2.0 Harmonogram prac przy projekcie w 2016 r. Przemysław Zieliński Łysomice, 15 czerwca 2016 r. System CEPiK 2.0 Harmonogram prac przy projekcie w 2016 r. Przemysław Zieliński Łysomice, 15 czerwca 2016 r. 1 Plan prezentacji 1. CEPiK 2.0 wprowadzenie i kierunki zmian 2. Sposób podłączania do CEPiK

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ANALIZA PLANOWANYCH ZMIAN SYSTEMOWYCH

OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ANALIZA PLANOWANYCH ZMIAN SYSTEMOWYCH Wojciech Jarosiński Instytut Transportu Samochodowego OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ANALIZA PLANOWANYCH ZMIAN SYSTEMOWYCH W artykule przedstawiono proponowaną zmianę organizacji systemu badań technicznych

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji GUS

Co nowego w wersji GUS Co nowego w wersji 9.00.22 Aktualizacja programu BATECH 2.0 do wersji 9.00.22 jest efektem roku doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu CEPIK 2.0. Okazja do aktualizacji wykorzystana została również

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 4 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 20.02.2018 r. z dnia o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090 Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji d

Co nowego w wersji d Co nowego w wersji 9.00.22d Aktualizacja programu BATECH 2.0 do wersji 9.00.22 jest efektem roku doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu CEPIK 2.0. Okazja do aktualizacji wykorzystana została

Bardziej szczegółowo

System CEPiK 2.0 Harmonogram prac przy projekcie w 2016 r. Marek Rozbicki Szczyrk, 2 czerwca 2016 r.

System CEPiK 2.0 Harmonogram prac przy projekcie w 2016 r. Marek Rozbicki Szczyrk, 2 czerwca 2016 r. System CEPiK 2.0 Harmonogram prac przy projekcie w 2016 r. Marek Rozbicki Szczyrk, 2 czerwca 2016 r. 1 Plan prezentacji 1. CEPiK 2.0 wprowadzenie i kierunki zmian 2. Sposób podłączania do CEPiK 2.0 i certyfikaty

Bardziej szczegółowo

CEPiK 2.0. Bez dokumentów na drodze. Warszawa, dnia 14 września 2018 r.

CEPiK 2.0. Bez dokumentów na drodze. Warszawa, dnia 14 września 2018 r. CEPiK 2.0. Bez dokumentów na drodze Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Od dnia 1 października 2018r.: Bez dokumentów na drodze Ramy formalno-prawne zniesienie obowiązku posiadania przy sobie i okazywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 31 października 2017 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 31 października 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2060 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMU W ASPEKCIE WSPÓŁPRACY Z CENTRALNĄ EWIDENCJĄ POJAZDÓW I KIEROWCÓW CEPIK 2.0. Wrocław październik 2017 r.

SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMU W ASPEKCIE WSPÓŁPRACY Z CENTRALNĄ EWIDENCJĄ POJAZDÓW I KIEROWCÓW CEPIK 2.0. Wrocław październik 2017 r. BATECH 2.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMU W ASPEKCIE WSPÓŁPRACY Z CENTRALNĄ EWIDENCJĄ POJAZDÓW I KIEROWCÓW CEPIK 2.0 Wrocław październik 2017 r. Program BATECH 2.0, przystosowany do współpracy z CEPiK 2.0,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji Badanie techniczne

Co nowego w wersji Badanie techniczne Co nowego w wersji 9.00.23 Aktualizacja programu BATECH 2.0 do wersji 9.00.23 z jednej strony uwzględnia wiele wniosków i uwag zgłaszanych przez diagnostów, mających na celu podniesienie funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lipca 2019 r. Poz. 1274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

VPN dla CEPIK 2.0. Józef Gawron. (wirtualna sieć prywatna dla CEPIK 2.0) Radom, 2 lipiec 2016 r.

VPN dla CEPIK 2.0. Józef Gawron. (wirtualna sieć prywatna dla CEPIK 2.0) Radom, 2 lipiec 2016 r. VPN dla CEPIK 2.0 (wirtualna sieć prywatna dla CEPIK 2.0) Józef Gawron Radom, 2 lipiec 2016 r. CEPIK 2.0 (co się zmieni w SKP) Dostosowanie sprzętu do komunikacji z systemem CEPiK 2.0 Data publikacji 17.06.2016

Bardziej szczegółowo

i praca diagnostów samochodowych w świetle obowiązujących przepisów i nadchodzących zmian Seminaria szkoleniowe maj czerwiec 2017 r.

i praca diagnostów samochodowych w świetle obowiązujących przepisów i nadchodzących zmian Seminaria szkoleniowe maj czerwiec 2017 r. Działalność Stacji Kontroli Pojazdów i praca diagnostów samochodowych w świetle obowiązujących przepisów i nadchodzących zmian Seminaria szkoleniowe maj czerwiec 2017 r. CEPIK 2.0 informacje dla SKP 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna interfejsu do obsługi badań technicznych. 25 lipca 2017 r.

Specyfikacja techniczna interfejsu do obsługi badań technicznych. 25 lipca 2017 r. Specyfikacja techniczna interfejsu do obsługi badań technicznych. 25 lipca 2017 r. Dotyczy umowy z dn. 27.09.2013r. w sprawie realizacji projektu CEPiK 2.0 Nr MSW: 8/DEP/2013 Nr COI: 6/U/COI/MSW/2013 Spis

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych

Bardziej szczegółowo

STACJE KONTROLI POJAZDÓW W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. kwiecień maj 2016 r. październik listopad 2016

STACJE KONTROLI POJAZDÓW W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. kwiecień maj 2016 r. październik listopad 2016 STACJE KONTROLI POJAZDÓW W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW kwiecień maj 2016 r. październik listopad 2016 Najnowsze zmiany przepisów związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Przepisy

Bardziej szczegółowo

Przyszłość pod znakiem elektronicznych usprawnień i inwigilacji RADCA PRAWNY PAWEŁ JUDEK

Przyszłość pod znakiem elektronicznych usprawnień i inwigilacji RADCA PRAWNY PAWEŁ JUDEK Przyszłość pod znakiem elektronicznych usprawnień i inwigilacji RADCA PRAWNY PAWEŁ JUDEK Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego 2 do jego stworzenia Polskę obligowały akty prawa

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia r. Projekt 16. 06. 2008 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia.. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW Postęp realizacji projektu Gustaw Pietrzyk Plan prezentacji 1. Cele i architektura systemu 2. Finansowanie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 października 2017 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 15 września 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 15 września 2017 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

mdokumenty start pilotażu

mdokumenty start pilotażu mdokumenty start pilotażu Anna Streżyńska Arkadiusz Szczebiot Warszawa, 11.05.2017 Główne cele projektu Usługa dla obywateli Usługa dla administracji Obrót elektroniczny Oszczędności Ograniczenie ryzyk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 957 USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Departament Ewidencji Paostwowych i Teleinformatyki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Dz. U. z 2015 r. poz. 681 Kolejne zmiany: 1) Dz. U. 2016.248 od 04.01.2016 2) Dz. U. 2016 poz. 1269 od 01.09.2016 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kluczowych rejestrów państwowych katalizatorem pozytywnych zmian w administracji. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

Modernizacja kluczowych rejestrów państwowych katalizatorem pozytywnych zmian w administracji. Warszawa, 25 lutego 2014 r. Modernizacja kluczowych rejestrów państwowych katalizatorem pozytywnych zmian w administracji Warszawa, 25 lutego 2014 r. PESEL, Dowody osobiste, Akty Stanu Cywilnego stan obecny Program pl.id - założenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 36 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

STACJE KONTROLI POJAZDÓW W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. kwiecień maj czerwiec 2016 r.

STACJE KONTROLI POJAZDÓW W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. kwiecień maj czerwiec 2016 r. STACJE KONTROLI POJAZDÓW W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW kwiecień maj czerwiec 2016 r. Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego pojazdu bez tablic dotyczy ustalenia danych technicznych Stosowanie

Bardziej szczegółowo

mdokumenty Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji Warszawa,

mdokumenty Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji Warszawa, mdokumenty Anna Streżyńska Minister Warszawa, 05.04.2017 Główne cele projektu Usługa dla obywateli Usługa dla administracji Obrót elektroniczny Oszczędności Ograniczenie ryzyk Harmonogram i zakres etapów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

CEPiK 2.0 - co się zmieni w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Data publikacji 25.04.2016 wersja 1.1

CEPiK 2.0 - co się zmieni w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Data publikacji 25.04.2016 wersja 1.1 CEPiK 2.0 - co się zmieni w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego Data publikacji 25.04.2016 wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia nowelizacji z dnia 5 sierpnia 2015... 3 Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1269 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 1) z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTUJ PRZEPISU: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki działania portalu NaturalnyRolnik.pl oraz zasady świadczonych w ich ramach usług, świadczącą usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NEMEZIS fundusz alimentacyjny. NEMEZIS fundusz alimentacyjny. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA INFO-R Spółka Jawna

NEMEZIS fundusz alimentacyjny. NEMEZIS fundusz alimentacyjny. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA INFO-R Spółka Jawna NEMEZIS fundusz alimentacyjny Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Miejsce na zdjęcie z okładki Informacji. Wdrażanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Od 1 stycznia 2013 r. do 15 września 2017 r.

Miejsce na zdjęcie z okładki Informacji. Wdrażanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Od 1 stycznia 2013 r. do 15 września 2017 r. Miejsce na zdjęcie z okładki Informacji Źródło: Fotolia.com Wdrażanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Od 1 stycznia 2013 r. do 15 września 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Centralna ewidencja pojazdów

UZASADNIENIE. Centralna ewidencja pojazdów UZASADNIENIE Centralna ewidencja pojazdów Stosownie do przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 10 lutego 2015 r. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Kaszczorze.

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Kaszczorze. Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Kaszczorze. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Ustawa z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji Wpis do DR TAK/NIE Popraw

Co nowego w wersji Wpis do DR TAK/NIE Popraw Co nowego w wersji 9.00.21 Aktualizacja programu BATECH 2.0 do wersji 9.00.21 jest skutkiem Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji DU z 01 czerwca 2018r. poz. 1049 oraz pismem od Ministerstwa Infrastruktury/Departamentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowość zapewnienia bezpieczeństwa danych rynku ubezpieczeń

Wielowymiarowość zapewnienia bezpieczeństwa danych rynku ubezpieczeń www.sapiens.com Wielowymiarowość zapewnienia bezpieczeństwa danych rynku ubezpieczeń Metody i narzędzia na podstawie rozwiązań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 28-29 września 2017 1 Agenda Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Nie będzie mandatów za brak dokumentów auta?

Nie będzie mandatów za brak dokumentów auta? .pl Nie będzie mandatów za brak dokumentów auta? Autor: Ewa Ploplis Data: 19 kwietnia 2018 Być może już niedługo na polskich drogach będzie można jeździć samochodem bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE WERYFIKACJI ON-LINE PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH. dr Grzegorz Sibiga Instytut Nauk Prawnych PAN

PODSTAWY PRAWNE WERYFIKACJI ON-LINE PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH. dr Grzegorz Sibiga Instytut Nauk Prawnych PAN PODSTAWY PRAWNE WERYFIKACJI ON-LINE PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH dr Grzegorz Sibiga Instytut Nauk Prawnych PAN PODSTAWOWE PROBLEMY I. Rozumienie pojęcia weryfikacja danych potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy epuap

Wykorzystanie platformy epuap Wykorzystanie platformy epuap Emil Walczyk Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 13 marca 2012 r. Akty prawne Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa KRS 0000205318, REGON 015737230, NIP 1132480641 tel. 22 811 26 06, fax 22 811 28 78 ING Bank Śląski: 40 1050 1025 1000 0022 8014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 10 lipca 2014 r. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt z dnia 10 lipca 2014 r. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 10 lipca 2014 r. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw I Cel projektowanej ustawy. 1. Wstęp. W 2012 r. w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2085

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2085 Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2085 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa KRS 0000205318, REGON 015737230, NIP 1132480641 tel. 22 811 26 06, fax 22 811 28 78 ING Bank Śląski: 40 1050 1025 1000 0022 8014

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1004 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 878

Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 878 Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1) z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt 07.06.2013 USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zmiany na rzecz ograniczenia cofania licznika.

Kompleksowe zmiany na rzecz ograniczenia cofania licznika. Kompleksowe zmiany na rzecz ograniczenia cofania licznika. Problem cofania licznika występuje w Polsce już od wielu lat. Ostatnio jednak zjawisko to przybrało formę zupełnie oficjalnego działania, co przejawia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1273 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Krzemieniecki ul. Gorkiego 21/31 92-524 Łódź Tel. 512 232 712 Łódź, dnia 12 sierpnia 2014 r.

Grzegorz Krzemieniecki ul. Gorkiego 21/31 92-524 Łódź Tel. 512 232 712 Łódź, dnia 12 sierpnia 2014 r. Grzegorz Krzemieniecki ul. Gorkiego 21/31 92-524 Łódź Tel. 512 232 712 Łódź, dnia 12 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa Stosownie do art. 63 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 10 lipca 2019 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 10 lipca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz. 1288 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu

Bardziej szczegółowo

Trzeba to wreszcie zrobić do końca

Trzeba to wreszcie zrobić do końca Można zapobiec cofaniu liczników Trzeba to wreszcie zrobić do końca Informacja prasowa z dn. 3 lutego 2014 Z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadzony został obowiązek rejestracji przebiegu pojazdów przez stacje

Bardziej szczegółowo

KM Kraków, 19 maja 2016 r. SPRAWOZDANIE

KM Kraków, 19 maja 2016 r. SPRAWOZDANIE KM-05.5421.5.1.2016 Kraków, 19 maja 2016 r. SPRAWOZDANIE z konferencji zorganizowanej 26 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Krakowa - w zakresie Nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Organizator:

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

System AirKey informacje o wersji

System AirKey informacje o wersji System AirKey informacje o wersji 11.08.2016 Aby zapewnić naszym klientom usługi i produkty wysokiej jakości, nieustannie ulepszamy istniejące oraz opracowujemy nowe funkcje systemu Airkey. Dlatego przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

z dnia. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym Projekt z dnia 15 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo