KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski"

Transkrypt

1 Usługi Projektowe Henryk Toaszewski KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont swietlicy wiejskiej w Tuławkach ADRES INWESTYCJI : Tuławki 14; Dywity INWESTOR : Gina Dywity ADRES INWESTORA : ul.olsztyńska 32; Dywity DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 Reont swietlicy wiejskiej w Tulawkach - przediary[1] Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Poieszczenie świetlicy 1 KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 2 d * RAZEM KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 2 d KNR 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej 3 d lub ceentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.05* *0.80* RAZEM KNR-W 4-01 Wykonanie z wykucie bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 3 d okno podawcze 1.0*0.20*0.10* RAZEM KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP okno podawcze d * KNR-W 4-01 Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach d szer. do 40 c - okno podawcze 0.80* RAZEM KNR-W 4-01 Wykucie z uru drabinek sportowych o pow.ponad 2 2 d * RAZEM KNR-W 4-01 Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflai 3 d *1.5* KNR 4-01 d KNR 4-01 d RAZEM Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na 3 odl.do 1 k RAZEM Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi - za 3 każdy nast. 1 k Krotność = RAZEM KNR-W 2-02 Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad d * RAZEM KNR 2-02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie alowane na budowie FD7 dla drzwi d wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian KNR 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 d fabrycznie wykończone 0.90* RAZEM KNR-W 2-02 Okna podawcze otwierane dwukrotnie alowane i oszklone na budowie o pow. d do * RAZEM KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej folią d * *1.95* RAZEM KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zycie starej farby w poieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 d *( )+(10.20* *2)* *1.95*5-0.90*2.05*2-1.20* RAZEM KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności d *( )+(10.20* *2)* *1.95*5-0.90*2.05*2-1.20* RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI d GRUNT" - powierzchnie pionowe i pozione 10.72*( )+(10.20* *2)* *1.95*5-0.90*2.05*2-1.20* RAZEM Nora PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 11324

3 Reont swietlicy wiejskiej w Tulawkach - przediary[1] Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 19 KNR-W 4-01 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych d ścian (10.20* *2)* *1.95*5-0.90*2.05*2-1.20* RAZEM KNR 4-01 Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewn.ścian z jednokrotny d szpachlowanie ( )*2* *1.50*2-1.20* *0.62* RAZEM KNR-W 4-01 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów d *( ) RAZEM KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł d Adaptacja po. uywalni 23 KNR 4-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach d o pow.odbicia ponad 5 2 (4.42*2+2.93*2)* RAZEM KNR 4-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej na stropach płaskich, d belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do * KNR 4-01 Rozebranie podłóg białych na wpust d RAZEM KNR 4-01 Rozebranie legarów d RAZEM KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 2 d KNR-W 4-01 Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflai 3 d *1.0* RAZEM KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścian lub zaurowanie otworów w ścianach na zaprawie ceentowo-wapiennej 3 d cegłai 0.90*2.0* RAZEM KNR 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej 3 d lub ceentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.05*0.25* RAZEM KNR-W 4-01 Wykonanie z wykucie bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 3 d *0.20*0.1* RAZEM KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie d belek stalowych do I NP * RAZEM KNR-W 4-01 Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 d preparatai solowyi etodą sarowania 4.42* KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. ponad 5 2 d przy użyciu szczotek stalowych (4.42*2+2.93*2)* RAZEM KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 2 etodą sarowania d (4.42*2+2.93*2)* RAZEM KNR-W 2-02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach etalowych d pojedynczych ocowanych do podłoża 4.42* KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykłe kat.iii wykonywane ręcznie na ścianach i słupach d Nora PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 11324

4 Reont swietlicy wiejskiej w Tulawkach - przediary[1] Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze (4.42*2+2.93*2)* *2.05*3-1.50* * * RAZEM KNR 2-02 Licowanie ścian płytkai na klej - przygotowanie podłoża d * * * RAZEM KNR 2-02 Licowanie ścian płytkai o wyiarach 20x20 c na klej etodą zwykłą d * * * RAZEM KNR-W 2-02 Schody drewniane policzkowe prostobieżne z podstopnicai o stopniach stopn. d wpuszczanych dł stopn RAZEM KNR-W 2-02 Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego d RAZEM KNR 0-19 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką d obsadzenia o pow. ponad * RAZEM KNR ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzoc.1 warst.siatki d * RAZEM KNR-W 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach z cegieł d KNR 2-02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie alowane na budowie FD7 dla drzwi d wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian KNR 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 d fabrycznie wykończone 0.90*2.05* RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI d GRUNT" - powierzchnie pionowe 4.42*2.93+(4.42*2+2.93*2)* *2.05*3-1.50* * * RAZEM KNR 2-02 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - podłoży d gipsowych z gruntowanie sufitu 4.42* KNR 2-02 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - tynków d gładkich bez gruntowania (4.42*2+2.93*2)* *2.05*3-1.50* * * RAZEM KNR 2-02 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podł.gruntowy - pospółka 3 d *2.93* RAZEM KNR 2-02 Podkłady betonowe na podł.gruntowy 3 d *2.93* RAZEM KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozioe d poz. zastępczjęto podposadzkowe ( w ateriałach policzono tylko folię) Robociznę przy- R x 0,3 4.42* KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 c d KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - każda nast. warstwa gr. 5 c d KNR 2-02 d Podkłady betonowe pod posadzkę * Nora PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 11324

5 Reont swietlicy wiejskiej w Tulawkach - przediary[1] Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 2-02 Posadzki ceentowe wraz z cokolikai - dopłata za zbrojenie siatką stalową d NNRNKB (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy saopozioującej gr. d wykonywane w poieszczeniach o pow. ponad NNRNKB (z.iv) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wy. 30x30 c d luze na zaprawie klejowej "ATLAS" w poieszczeniach o pow.ponad NNRNKB (z.iv) Cokoliki z płytek terakotowych o wy. 10x30 c na zaprawie klejowej " d ATLAS" w poieszcz.o pow.ponad *2+2.93* * RAZEM KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł d KNR-W 4-01 Wywiezienie saochodai saowyładowczyi z rozbieranych konstrukcji 3 d eleentów drewnianych, ościeżnic, skrzydeł drzwiowych itp.na odległość 1 k KNR-W 4-01 Wywiezienie saochodai saowyładowczyi z rozbieranych konstrukcji 3 d eleentów drewnianych, ościeżnic, skrzydeł drzwiowych itp.na odległość za każdy nastepny 1 k Krotność = Adaptacja poieszczenia W.C. 63 KNR 4-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach d o pow.odbicia ponad 5 2 (4.42*2+2.70*2)* RAZEM KNR 4-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej na stropach płaskich, d belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do * KNR 4-01 Rozebranie podłóg białych na wpust d KNR 4-01 Rozebranie legarów d RAZEM KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 2 d KNR 4-01 Uzupełnienie ścian lub zaurowanie otworów w ścianach na zaprawie ceentowo-wapiennej 3 d cegłai 0.80*2.0* RAZEM KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścian lub zaurowanie otworów w ścianach na zaprawie ceentowo-wapiennej 3 d cegłai 0.90*2.0* RAZEM KNR-W 4-01 Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 d preparatai solowyi etodą sarowania 4.42* KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. ponad 5 2 d przy użyciu szczotek stalowych (4.42*2+2.70*2)* RAZEM KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 2 etodą sarowania d (4.42*2+2.70*2)* RAZEM KNR-W 2-02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach etalowych d pojedynczych ocowanych do podłoża 4.42* Nora PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 11324

6 Reont swietlicy wiejskiej w Tulawkach - przediary[1] Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 74 KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykłe kat.iii wykonywane ręcznie na ścianach i słupach d (4.42*2+2.70*2)* * *2.0*2-1.50* RAZEM KNR-W 2-02 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach etalowych pojedynczych d z pokrycie obustronny dwuwarstwo ( * )* *2.05* RAZEM KNR 2-02 Licowanie ścian płytkai na klej - przygotowanie podłoża d * *2.0*2+1.50* *2.0*4+4.42* * * * 2.0* KNR 2-02 d KNR 0-19 d KNR 2-02 d Licowanie ścian płytkai o wyiarach 20x20 c na klej etodą zwykłą RAZEM * *2.0*2+1.50* *2.0*4+4.42* * * * *3 RAZEM Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad * RAZEM ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzoc.1 warst.siatki * RAZEM KNR-W 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach z cegieł d KNR 2-02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie alowane na budowie FD7 dla drzwi d wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian KNR 2-02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie alowane na budowie FD7w dla d drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian KNR 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 d fabrycznie wykończone 0.90*2.05* RAZEM NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI d GRUNT" - powierzchnie pionowe i pozioe 4.42*2.70+(4.42*2+2.70*2)* *2.05* KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d poz. zastępcza RAZEM Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowanie sufitu 4.42* Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (4.42*2+2.70*2)* *2.05* RAZEM Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podł.gruntowy - pospółka *2.7* RAZEM Podkłady betonowe na podł.gruntowy *2.70* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozioe podposadzkowe ( w ateriałach policzono tylko folię) Robociznę przy- jęto R x 0,3 4.42* KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 c d KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - każda nast. warstwa gr. 5 d c Nora PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 11324

7 Reont swietlicy wiejskiej w Tulawkach - przediary[1] Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR 2-02 Podkłady betonowe pod posadzkę 3 d * RAZEM KNR 2-02 Posadzki ceentowe wraz z cokolikai - dopłata za zbrojenie siatką stalową d NNRNKB (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy saopozioującej gr. d wykonywane w poieszczeniach o pow. ponad NNRNKB (z.iv) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wy. 30x30 c d luze na zaprawie klejowej "ATLAS" w poieszczeniach o pow.ponad NNRNKB (z.iv) Cokoliki z płytek terakotowych o wy. 10x30 c na zaprawie klejowej " d ATLAS" w poieszcz.o pow.ponad * RAZEM KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł d Poieszczenie gospodarcze 98 KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 2 d KNR 0-19 d Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad * RAZEM KNR-W 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach z cegieł d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzoc.1 warst.siatki * RAZEM Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie alowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad fabrycznie wykończone 0.90* RAZEM Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.50* RAZEM NNRNKB (z.iv) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wy. 30x30 c d luze na zaprawie klejowej "ATLAS" w poieszczeniach o pow.ponad * RAZEM NNRNKB (z.iv) Cokoliki z płytek terakotowych o wy. 10x30 c na zaprawie klejowej " d ATLAS" w poieszcz.o pow.ponad *2+5.50*2-0.90* KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 2 ( )* RAZEM Licowanie ścian płytkai na klej - przygotowanie podłoża ( )* RAZEM Licowanie ścian płytkai o wyiarach 20x20 c na klej etodą zwykłą ( )* RAZEM Nora PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 11324

8 Reont swietlicy wiejskiej w Tulawkach - przediary[1] Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 110 NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI d GRUNT" - powierzchnie pionowe i pozioe 3.13*5.50+(5.50*2+3.13*2)* *2.0*2-1.02* RAZEM KNR 2-02 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - tynków d gładkich bez gruntowania 3.13*5.50+(5.50*2+3.13*2)* *2.0*2-1.02* RAZEM KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł d Przebudowa wejścia do budynku 113 KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 3 d c (2.20*0.25*4+2.20* *2.30* *2.20)*0.20+[(2.20*2+2.80)*0.90]* KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d poz. zastepcza 119 KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ceentowo-wapiennej 0.95*2.40* RAZEM Rozebranie eleentów więźb dachowych - więźby dachowe proste 1.80* RAZEM Rozebranie eleentów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 1.80* RAZEM Rozebranie ścian,filarów i kolun z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej 3 ( )*2.40* *2.0* RAZEM Deontaż zadaszenia schodów - uwzlędniono tylko R RAZEM Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu z rozbieranych konstrukcji 3 żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 k RAZEM Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu z rozbieranych konstrukcji 3 ceglanych na odległość do 1 k RAZEM Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu z rozbieranych konstrukcji 3 - za każdy nast. 1 k Krotność = RAZEM Schody zewnętrzne- Ławy fundaentowe betonowe, prostokątne szer.do *0.40*0.20* RAZEM Schody zewnętrzne - ściany betonowe proste gr.20c wys.do *0.80*0.20* RAZEM Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 c 3.30* RAZEM Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1c różnicy grub.płyty Krotność = * RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty gładkie t 0.1 t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty żebrowane t Nora PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 11324

9 Reont swietlicy wiejskiej w Tulawkach - przediary[1] Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 0.25 t RAZEM KNR 2-02 Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowy podłożu 3 d *0.15*0.33* RAZEM KNR 2-02 Balustrady schodowe z prętów stalowych przyocowane do policzków śrubai d lub spawane 3.3* RAZEM KNR-W 2-02 Okładziny schodów z płytek z kaieni sztucznych 30x30 c układanych na zaprawie d klejowej 2.20* *0.33*4+0.15*2.20* RAZEM Roboty sanitarne wewnętrzne 131 KNR-W 2-15 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.noinalnej 20 o połączeniach gwintowanych, d na ścianach w budynkach ieszkalnych RAZEM KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodoierzy skrzydełkowych o kpl. d śr. noinalnej 20 w rurociągach stalowych 1 kpl KNR-W 2-15 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach ieszkalnych d RAZEM KNR-W 2-15 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i iedzianych d w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 ) RAZEM KNR-W 2-15 Baterie uywalkowe lub zywakowe ścienne o śr. noinalnej 15 d RAZEM KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach ieszkalnych d o połączeniach wciskowych RAZEM KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 na ścianach w budynkach ieszkalnych d o połączeniach wciskowych RAZEM KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach podej. d wciskowych 6 podej RAZEM KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach podej. d wciskowych 3 podej KNR-W 2-15 Uywalki pojedyncze porcelanowe z syfone gruszkowy kpl. d kpl RAZEM KNR-W 2-15 Ustępy z płuczką ustępową typu "kopakt" kpl. d kpl kalkulacja Wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego z obróbką osadzenia kpl. d.6 własna 1.0 kpl Nora PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 11324

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. KI-WC2 parter I kond. ZS - UM Korfantów

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. KI-WC2 parter I kond. ZS - UM Korfantów KI-WC parter I kond. ZS - UM Korfantów DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do Reont poieszczeń sanitariatów Zespołu Szkół w Korfantowie. POMIESZCZENIE WC CHŁOPCY - PARTER. 5. ROBOTY REMONTOWE 4.. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE NOR- BUD NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ ul. Polna 23; 97-340 Rozprza NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w ZSP w Sulejowie ADRES INWESTYCJI : ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. 54-153 Wrocław, ul. Dziadoszańska 31/1. Pracownia Autorska Ewa Mączyńska-Szymczak

KOSZTORYS. 54-153 Wrocław, ul. Dziadoszańska 31/1. Pracownia Autorska Ewa Mączyńska-Szymczak Pracownia Autorska Ewa Mączyńska-Szyczak 54-153 Wrocław, ul. Dziadoszańska 31/1 KOSZTORYS Nazwa inwestycji : Przebudowa i odernizacja poieszczeń Galerii Miejskiej Adres inwestycji : ul. Kiełbaśnicza 28

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LABORATORIÓW NAUKOWYCH W BUDYNKU HALI TECHNOLOGICZNEJ WYDZIA- ŁU INśYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ZUT w SZCZECINIE ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

4 szt 4.000. 5.6 m 2 5.600. RAZEM 5.60 1.4 KNR 4-01 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

4 szt 4.000. 5.6 m 2 5.600. RAZEM 5.60 1.4 KNR 4-01 Rozebranie podłóg drewnianych, legary Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENKI MIESZKANIA NR 5 PRZY UL. ST. WYSPIAŃSKIEGO NR 17 WE WROCŁAWIU 1 WZMOCNIENIE STROPU I POSADZKI ŁAZIENKI 1.1 KNR 4-01 Podsteplowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów "BHL" BIURO USŁUG BUDOWLANYCH inŝ. Halina Luty Gdańsk ul.kocurki 2 lok.9 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych eleentów NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PPHU INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 91-075 Łódź, ul. Okrzei 26/28 m 4. FERBUD S.J. Zbrzezny & Krygier. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. 91-075 Łódź, ul. Okrzei 26/28 m 4. FERBUD S.J. Zbrzezny & Krygier. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień FERBUD S.J. Zbrzezny & Krygier 91-075 Łódź, ul. Okrzei 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: Roboty reontowe

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie podłóg folią m 2

Zabezpieczenie podłóg folią m 2 1 WYMIANA DZWI W POM. ODIZOLOWANIA WRAZ Z MALOWANIEM ( ISTNIEJĄCE POM. NA PARTERZE I PIERWSZYM PIĘTRZE) 1 KNR-W 4-01 d.1 1216-01 2 KNR 4-01 d.1 0354-05 3 KNR 0-19 d.1 0931-06 4 KNR 4-01 d.1 0708-01 5 NNRNKB

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 23.10.2015 WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 23.10.2015 WYKONAWCA : INWESTOR : O.I.B. "Concrete" Rafał Głaz Ul.Słoneczna 3a, 98-100 Łask PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa o szyb windowy, przedsionki oraz przebudowa WC na Ip dla potrzeb SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOD 3608251

PRZEDMIAR ROBÓT KOD 3608251 "Inwestprojekt Rado" Rado ul. Czachowskiego 34 ROBÓT KOD 3608251 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego kotła w budynku centru sztuki - kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : Rado ul.kopernika 1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 2/6 Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie-remont pokoju nr 218 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 2/6 Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie-remont pokoju nr 218 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa Koszalin ul.szpitalna 2 Inwestor ZOZ MSWiA Koszalin ul.szpitalna 2 Przedmiar Strona 2/6 1 KNR 4-01 0354/04 2 KNR 4-01 0411/08

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

1.25*1.10*3 m 2 4.13. parter (4.97+4.01)*2*2.00-(0.95*2.00+1.90*1.15) m 2 31.84 piętro (5.10+3.92)*2*2.00-(0.95*2.00+1.90*1.15) m 2 32.

1.25*1.10*3 m 2 4.13. parter (4.97+4.01)*2*2.00-(0.95*2.00+1.90*1.15) m 2 31.84 piętro (5.10+3.92)*2*2.00-(0.95*2.00+1.90*1.15) m 2 32. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych - Podjazd 5000000-7 Przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych - parter i piętro Oddział XVIIB. 56700-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe 1 2 3 4 5 6 1 (P1) 0333-1000 PARTER - Lokal nr 13 Przebicie otworów w ścianach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia "ARTOP". Pracownia Projektowa Szczecin ul Zuzanny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Domu Studenta nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Podgórna INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY PRZEDMIAR - TARAS DOLNY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okładzin schodów zewn.i posadzki tarasu w Budynku Wojewódzkiego Sądu Adinistracyjnego

Bardziej szczegółowo

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST PRZEDMIAR Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SP NR 16 W GDYNI - WZMOCNIENIE STROPODACHU 1 WZMOCNIENIE STROPU 1.1 Zabezpieczenie podłóg folią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko Urząd Miejski w GiŜycku al 1 Maja 14 11-500 GiŜycko PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWEYCJI : ZAĘPCZE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - USUNIECIE UEREK PO ROBOTACH BUDO- WLANYCH WYKONANYCH W RAMACH ZADANIA PN "BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH R 03-719 Warszawa ul. Jagiello ska 32 lok 7 tel. 618 27 50, tel/fax 618 32 85 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: Roboty remontowo-budowlane polegaj ce na adaptacji i remoncie lokali nr 45 i

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI BALETOWEJ INWESTOR : TEATR MUZYCZNY ROMA ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 BRANŻA : usługa reontowa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS ŚLEPY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach. 00-175 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 10

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach. 00-175 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 10 Pracownia Architektoniczna WARS Toasz Mach 00-75 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 0 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 455000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2 Przedmiar robót Budowa: Paw.C-2 Obiekt lub rodzaj robót: Paw.C-2 Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Muzeum strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element Muzeum - część na wprost 1 KNR 401/818/5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KRUS Turek - roboty reontowe budynku ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe budynku Placówki Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe

Przedmiar robót. Roboty remontowe Przedmiar robót Roboty remontowe Data: 2009-10-21 Budowa: Szkoła Podstawowa Obiekt: Szkoła Podstawowa w Pobiedniku Małym Zamawiający: Chrześcijańskie Stoearzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i

Bardziej szczegółowo

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY WODNO - KANALIZACYJNE 1. KNR 4-02 0230-0400 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa z adaptacją poddasza budynku OSP w Zagórzu - DOBUDOWA BOKSU

Przedmiar robót. Rozbudowa z adaptacją poddasza budynku OSP w Zagórzu - DOBUDOWA BOKSU Przedmiar robót Data: 2012-05-23 Budowa: Zagórze, ul. Kościelna Obiekt: Strażnica OSP w Zagórzu Zamawiający: Gmina Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL.KAWĘCZYŃSKA 2 INWESTOR : URZAD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. 13 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - h=2,00 m - ściany nowe i istniejące ~49,84 m2

Kosztorys skrócony. 13 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - h=2,00 m - ściany nowe i istniejące ~49,84 m2 Kosztorys skrócony Opis pozycji 1 Pomieszczenie 1.06 i 1.07 - WC męskie; WC damskie - z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych; korytarz przy WC - poziom parteru 1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, gr.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

remont sali_2009 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12208) strona nr: 1 Przedmiar

remont sali_2009 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12208) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 SALA WIDOWISKOWA 1.1 Remont podłogi w sali widowiskowej 1.1.1 Nr STWiOR: ST-02 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Rozebranie posadzek z deszczułek, mocowanych na lepik, do 111

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14 NR 2/NW/14 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku internatu ADRES INWESTYCJI : ul. Krakusa 16, Gliwice INWESTOR : Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul.chorzowska

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : 20, 06, 2009 r, Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : 20, 06, 2009 r, Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PARKU ORAZ INFRASTRUKTURY KULTUTALNO-SPORTOWEJ WE WSI MO- STKOWO ADRES INWESTYCJI : MOSTKOWO INWESTOR : GMINA BARLINEK ADRES INWESTORA : 74-320 BARLINEK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przediote niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno- kanalizacyjnej w cz ci budynku w raach zadania "Adaptacja poieszcze nieu ytkowanej

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa miejsc garaŝowych dla OSP ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin INWESTOR : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

11 Grupa robót: 45410000-7. DZIAŁ 11: Elewacja 136 159 12 Grupa robót: 45233000-1. DZIAŁ 12: Roboty zewnętrzne 160 168 - 1 - Norma PRO Wersja 4.

11 Grupa robót: 45410000-7. DZIAŁ 11: Elewacja 136 159 12 Grupa robót: 45233000-1. DZIAŁ 12: Roboty zewnętrzne 160 168 - 1 - Norma PRO Wersja 4. DZIAŁY KOSZTORYSU L Nazwa działu Od Do p. 1 Grupa robót: 45453000-7. DZIAŁ 1: Roboty rozbiórkowe 1 30 2 Grupa robót: 45262000-6. DZIAŁ 2: Roboty urowe 31 46 3 Grupa robót: 45261000-4. DZIAŁ 3: Roboty reontowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 pom.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 pom.1 1 pom.1 1 KNR 4-01 Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, d.1 0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.14*(5.68+11.66+11.73+8.79+5.86+3) 146.701

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 PRZEDMIAR

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 PRZEDMIAR Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ,PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ORAZ NOWE NAWIERZCHNIE W DZIE- DZIŃCU ADRES INWESTYCJI : Katowice

Bardziej szczegółowo

ADMEX Zarządzanie Nieruchomościami ul. Komandorska 53A/8 Wrocław INWESTOR : Data zatwierdzenia

ADMEX Zarządzanie Nieruchomościami ul. Komandorska 53A/8 Wrocław INWESTOR : Data zatwierdzenia ADMEX Zarządzanie Nieruchoościai ul. Koandorska 53A/8 Wrocław PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Ginazjalna 2a INWESTOR : ADMEX Zarządzanie Nieruchoościai ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Usługi Projektowo-Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski. ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Tryb.

PRZEDMIAR. Usługi Projektowo-Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski. ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Tryb. Usługi Projektowo-Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Tryb. PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ETAP II

PRZEDMIAR ROBÓT- ETAP II EURO- PROJEKT 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka195a PRZEDMIAR ROBÓT- ETAP II NAZWA INWESTYCJI : Budynek hotelowo-sportowy "ATLETIKON" ADRES INWESTYCJI : ul.agrykola 8, działka nr 75/1, obręb 18, 82-300 Elbląg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy Warszawa ul. Bea 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ocieplenie stropodachu budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013 .. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : Baćkowice, dz. nr ew. 181/5 INWESTOR : Gina Baćkowice ADRES INWESTORA : Baćkowice 84, 27-552

Bardziej szczegółowo

Opis Jedn. miary Ilość. 0102-02 w gruncie kat.iii z zasypaniem i odeskowaniem wykopu

Opis Jedn. miary Ilość. 0102-02 w gruncie kat.iii z zasypaniem i odeskowaniem wykopu Przediar Dodatek h do SIWZ Lp. Podst Opis Jedn. iary Ilość 1 3 4 5 1 Wykopy 1d.1 0403-01 Rozbiórka zewn. Eleentów betonowych - schody, opaska 2d.1 0101-03 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 3d.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku kuchni - DPS Łagiewniki 1 Instalacja wodociągowa wewnętrzna. 300 m 300.000. 30 szt 30.

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku kuchni - DPS Łagiewniki 1 Instalacja wodociągowa wewnętrzna. 300 m 300.000. 30 szt 30. DPS Łagiewniki - reont kuchni Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Reont budynku kuchni - DPS Łagiewniki 1 Instalacja wodociągowa wewnętrzna 1 Deontaż istniejącej instalacji wodociągowej 300 300.000 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZ- NA - KASPERSKA-MACHURA 81-558 GDYNIA UL. MODOWA 21

PRZEDMIAR AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZ- NA - KASPERSKA-MACHURA 81-558 GDYNIA UL. MODOWA 21 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZ- NA - KASPERSKA-MACHURA 81-558 GDYNIA UL. MODOWA 21 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 52100- Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZADZIL KALKULACJE : inż.jędrzej Myszka DATA OPRACOWANIA : 08.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZADZIL KALKULACJE : inż.jędrzej Myszka DATA OPRACOWANIA : 08.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 44000- Roboty remontowe i renowacyjne 40000- Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja zabytkowych obiektów

Bardziej szczegółowo

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Przedmiar REMONT KOMINÓW i WIĘŹBY WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Budowa: Budynek dydaktyczny C.K.U w Jarosławiu Obiekt: Jarosław ul. 3-go Maja 31 dz. Nr 3089 Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców REMONT I MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA OD STRONY PLACU DOMINIKAŃSKIEGO -

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Robót remontowo-budowlanych w wybranych pomieszczeniach budynku GDDKiA Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5

KOSZTORYS OFERTOWY Robót remontowo-budowlanych w wybranych pomieszczeniach budynku GDDKiA Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5 Załącznik Nr 1 Lp. Opis J. m. Ilość Cena jedn. Wartość 1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1.1 Demontaż listew progowych i przyściennych m 26,12 1.2 Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej m2 13,81

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV -45453000-7

PRZEDMIAR ROBÓT CPV -45453000-7 CPV -45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU CZERWONEGO RATUSZA ADRES INWESTYCJI : 70-207 SZCZECIN, PLBTOREGO 4, działka nr 21/5, obręb 1039 INWESTOR : URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 000000- Roboty budowlane 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CENTRALNEGO LABORATORIUM ME- CHANIKI I BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWS- KIEJ FILII W PŁOCKU ADRES INWESTYCJI : 09-402 PŁOCK, UL. JACHOWICZA 2 INWESTOR : Politechnika

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-W 2-02 Rusztowania raowe przy cienne RR - 1/30 wysoko do 16 d.1 1609-02 8.5*8.5+9*12.5+2.6*3.5+8.5*6.5+8.5*3.5 278.850 2 KNR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAJUSZ KRZEMIENIECKI ul. Jazowa 29/3/III 35-326 Rzeszów (Budowlana) DATA OPRACOWANIA : 11.07.2013

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAJUSZ KRZEMIENIECKI ul. Jazowa 29/3/III 35-326 Rzeszów (Budowlana) DATA OPRACOWANIA : 11.07.2013 ProAr R.KIEŁBASA J.ŻMIJOWSKI Sp. z o.o. Podwisłocze 34 /187 A 35-309 Rzeszów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI : Ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

WD Spis działów przedmiaru robót wyk.dn: 2013-07-25 str. 1

WD Spis działów przedmiaru robót wyk.dn: 2013-07-25 str. 1 Kosztorysowanie FORTE 12.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne Rekonstrukcja przybudówki gospodarczej, stabilizacja fundaentów koina, przeurowanie ścian parteru

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 44-200 Rybnik, dzielnica Śródmieście. Kody CPV:

Przedmiar robót. 44-200 Rybnik, dzielnica Śródmieście. Kody CPV: Przediar robót Rodzaj robót (branża): Budowlana i instalacyjna Inwestycja 7.7.0 _ zadanie OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, ZADASZEŃ I MURKÓW ORAZ WYMIANA KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Nadleśnictwo Piotrków zs. w Łęcznie Leśniczówka Wierzeje Adres : 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leśników 4 Inwestor : Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej 2 0101-02 24.00 2 24.000 2 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 2 0101-03 31.20 2 31.200

Bardziej szczegółowo

Numer og oszenia: 11363-2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer og oszenia: 11363-2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rado dnia 4.0.20 r. Spr. Nr PN/00/0/ ZMIANA TRE CI SIWZ w post powaniu o udzielenie zaówienia na roboty budowlane Reont lokali ieszkalnych (pustostanów), stanowi cych w asno Giny Rado. Nuer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką Tarczyn ul. Stępkowskiego 17

KOSZTORYS. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką Tarczyn ul. Stępkowskiego 17 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką 05-555 Tarczyn ul. Stępkowskiego 15 Gina Tarczyn 05-555

Bardziej szczegółowo

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym Przediar j.. Raze 1 KNR 4-04 0405-02 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku unieożliwia dostęp osobo postronny,00 2 KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ROBOT : Reont elewacji agazynu dowodów rzeczowych ADRES OBIEKTU : Opole ul. Oziska 0 A INWESTOR : Sąd Rejonowy Opole ADRES INWESTORA : Opole ul. Oziska 0A BRANŻA : Ogólnobudowlana

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MIĘDZYZDROJACH Stawka robocizny: Waluta: złoty Identyfikator koorysu:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r. KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo