KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0, m RAZEM Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej"

Transkrypt

1 ul świętojurska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 6 d Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 2 KNNR 6 d KNR 4-04 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d wg. zestawienia RAZEM Rozebranie podbudowy z niesortu kamiennego gr. 15 cm mechanicznie z załadunkiem na środki transportu RAZEM Wywiezienie niesortu kamiennego z terenu rozbiorki przy mechanicznym m 3 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg ,0 x 0, m RAZEM Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m - jezdnia : 674,0 m - miejsca postojowe : 17,0 m m RAZEM Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m piaskowej - chodnik : 335,0 m m RAZEM Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej RAZEM Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - miejsca postojowe : 30,0 m2 - zjazdy : 67,55 m RAZEM Zaladowanie prefabrykatów bet. na paletach koparko-ladowarka przy m 3 obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze - krawężniki : 691,0 x 0,30 x 0,14 = 29,02 m3 - obrzeża bet. : 335,0 x 0,20 x 0,06 = 4,02 m3 - kostka brukowa 6 cm : 345,60 x 0,06 = 20,74 m3 - kostka brukowa 8 cm : 97,55 x 0,08 = 7,80 m m RAZEM Wywiezienie prefabrykatów z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu m 3 i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg m

2 ul świętojurska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz RAZEM KNR 4-04 d Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 do 2 m 3 11 KNNR 6 d m RAZEM Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości m 3 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 9 x 0, m RAZEM II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 12 KNNR 6 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m d ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 13 KNNR 6 d wg. zestawienia - ulica : 674,0 m - miejsca postojowe : 17,0 m - ulica cz. II : 108,0 m m RAZEM Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m wypełnione piaskiem - chodniki : 485,50 m - zjazdy : 9,0 m m RAZEM III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 14 KNNR 1 d Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 sam.samowyład. - wyk. koryta pod jezdnię cz. II i miejsca postojowe m 3 15 KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d (165, ,0 ) x 0, m RAZEM Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg. zestawienia - ulica : 961,0 m2 - miejsca postojowe : 30,0 m2 - ulica cz. II : 165,70 m RAZEM Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie gr. 12 cm - ulica : 961,0 m2 - ulica cz. II : 165,70 m2 - miejsca postojowe : 30,0 m2 Krotność = RAZEM Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie gr. 8 cm

3 ul świętojurska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz RAZEM KNNR 6 d Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 19 KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d RAZEM Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową t mechaniczne śr. grubości 4 cm w ( 2242,30-961,00 ) x 0,04 x 2, t RAZEM Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR-1 j.w - ulica : 2242,40 m2 - ulica cz. II : 165, RAZEM Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - miejsca postojowe RAZEM IV. CHODNIKI 22 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. d II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników 23 KNNR 6 d KNNR 6 d V. ZJAZDY 25 KNNR 6 d KNNR 6 d wg. zestawienia RAZEM Podbudowy cementowo - piaskowe 2,50 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą RAZEM Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem RAZEM Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów wg. zestawienia - ulica : 119,70 - ulica cz. II : 3, RAZEM Krawężniki betonowe wtopione ( oporniki ) o wymiarach 12x25 cm bez m ław na podsypce cementowo-piaskowej - ulica : 52,50 m - ulica cz. II : 3,50 m - 3 -

4 ul świętojurska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 56.0 m RAZEM KNNR 6 d Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m 28 KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d ulica : 9,0 m - ulica cz. II :3,0 m 12.0 m RAZEM Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - ulica : 119,70 m2 - ulica cz. II : 3,50 m RAZEM Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem RAZEM Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) RAZEM VI. OZNAKOWANIE 31 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. d wg. projektu oznakowania 21 szt RAZEM KNNR 6 d Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt. 33 KNNR 6 d szt RAZEM Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie RAZEM Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych d.1 gr. 4 cm mechanicznie Wartość wg. zestawienia 2 Rozebranie podbudowy z niesortu kamiennego gr. 15 d.1 cm mechanicznie z załadunkiem na środki transportu 961.0

5 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Wywiezienie niesortu kamiennego z terenu rozbiorki d.1 przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 m Wartość 961,0 x 0,15 4 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce d.1 cementowo-piaskowej - jezdnia : 674,0 m - miejsca postojowe : 17,0 m 5 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 d.1 cm na podsypce piaskowej - chodnik : 335,0 m 6 Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na d.1 podsypce cem.- piaskowej 7 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na d.1 podsypce cementowo-piaskowej - miejsca postojowe : 30,0 m2 - zjazdy : 67,55 m2 8 Zaladowanie prefabrykatów bet. na paletach d.1 koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze - krawężniki : 691,0 x 0,30 x 0,14 = 29,02 m3 - obrzeża bet. : 335,0 x 0,20 x 0,06 = 4,02 m3 - kostka brukowa 6 cm : 345,60 x 0,06 = 20,74 m3 - kostka brukowa 8 cm : 97,55 x 0,08 = 7,80 m3 9 Wywiezienie prefabrykatów z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho- d.1 dem samowyladowczym na odleg Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- d.1 dod.za kazdy nast.rozp. 1 do 2 11 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 d.1 m3 9 x 0,10 dział I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2 II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 12 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 d.2 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej m m m m m m m wg. zestawienia - ulica : 674,0 m - miejsca postojowe : 17,0 m - ulica cz. II : 108,0 m

6 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem d.2 m Wartość - chodniki : 485,50 m - zjazdy : 9,0 m dział II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 3 III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 14 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na d.3 odl.do 1 sam.samowyład. - wyk. koryta pod jezdnię cz. II i miejsca postojowe (165, ,0 ) x 0,20 15 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk- d.3 cyjne nawierzchni wg. zestawienia - ulica : 961,0 m2 - miejsca postojowe : 30,0 m2 - ulica cz. II : 165,70 m2 16 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stab. d.3 mechanicznie gr. 12 cm - ulica : 961,0 m2 - ulica cz. II : 165,70 m2 - miejsca postojowe : 30,0 m2 Krotność = Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stab. d.3 mechanicznie gr. 8 cm 18 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa d.3 wiążąca) 19 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne d.3 śr. grubości 4 cm w ( 2242,30-961,00 ) x 0,04 x 2,45 20 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) d.3 KR-1 j.w - ulica : 2242,40 m2 - ulica cz. II : 165,70 21 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias- d.3 kowej z wypełnieniem spoin piaskiem m t miejsca postojowe dział III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 4 IV. CHODNIKI

7 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane d.4 ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Wartość wg. zestawienia 23 Podbudowy cementowo - piaskowe 2,50 MPa gr.10 d.4 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 24 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm d.4 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dział IV. CHODNIKI 5 V. ZJAZDY 25 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane d.5 ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów wg. zestawienia - ulica : 119,70 - ulica cz. II : 3,50 26 Krawężniki betonowe wtopione ( oporniki ) o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo- d.5 piaskowej - ulica : 52,50 m - ulica cz. II : 3,50 m 27 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione d.5 piaskiem - ulica : 9,0 m - ulica cz. II :3,0 m 28 Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 d.5 cm - ulica : 119,70 m2 - ulica cz. II : 3,50 m2 29 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej d.5 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa d.5 ścieralna) dział V. ZJAZDY 6 VI. OZNAKOWANIE 31 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych d.6 wg. projektu oznakowania 32 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 d.6 m m 56.0 m szt. 21 szt. 21

8 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową d.6 - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie dział VI. OZNAKOWANIE Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: Wartość

9 ul kościelna KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 6 d Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej ( analogia ) wg. zestawienia nawierzchni, zjazdów i miejsc postojowych - jezdnia 1012,20 m2 - parking : 70,40 m2 - zjazdy : 42,00 m2 2 KNNR 6 d , , , RAZEM Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 3 KNNR 6 d KNNR 6 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNNR 6 d jezdnia : 300,50 m - parking : 32,00 300, , m RAZEM Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m piaskowej wg. zestawienia chodników RAZEM Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( analogia ) RAZEM Zaladowanie prefabrykatów betonowych z rozbiórki ladowarka - w paletach m 3 - przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyla- dowcze - krawężniki bet. : 332,0 x 0,14 x 0,30 = 13,94 m3 - kostka brukowa "8" : 1 124,60 x 0,08 = 89,97 m3 - kostka brukowa "6" : 887,70 x 0,06 = 53,26 m3 - obrzeża betonowe : 225,0 x 0,20 x 0,06 = 4,05 m m RAZEM Wywiezienie prefabrykatów bet. z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu m 3 i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg m RAZEM Wywiezienie prefabrykatów bet. z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu m 3 i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp m RAZEM Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości m 3 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 4 x 0, m RAZEM

10 ul kościelna KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 2 II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 9 KNNR 6 d Krawężniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cem. - piaskowej m 10 KNNR 6 d jezdnia : 300,50 m - parking : 32,0 m m RAZEM Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m wypełnione piaskiem RAZEM III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 11 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie ( d uzupełnienie ) o gr. srednio 5 cm 12 KNNR 6 d jezdnia : 1012,20 m2 - parking : 70,40 m RAZEM Nawierzchnia jezdni i parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na wykonanej uprzednio podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar RAZEM IV. CHODNIKI 13 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. d II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników 14 KNNR 6 d KNNR 6 d V. ZJAZDY 16 KNNR 6 d KNNR 6 d wg. zestawienia chodników RAZEM Podbudowy z mieszanki cem.- piaskowej 2,50 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą RAZEM Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem RAZEM Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów wg. zestawienia zjazdów RAZEM Krawężniki betonowe wtopione ( opornik ) o wymiarach 12x25 cm bez ław m na podsypce piaskowej m RAZEM

11 ul kościelna KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 18 KNNR 6 d Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm 19 KNNR 6 d RAZEM Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem RAZEM VI. OZNAKOWANIE 20 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. d wg. projektu oznakowania 16 szt RAZEM KNNR 6 d Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m2 3 szt RAZEM szt. Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 d.1 cm na podsypce cem.- piaskowej ( analogia ) wg. zestawienia nawierzchni, zjazdów i miejsc postojowych - jezdnia 1012,20 m2 - parking : 70,40 m2 - zjazdy : 42,00 m2 Wartość 1012, , ,00 2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce d.1 cementowo-piaskowej m jezdnia : 300,50 m - parking : 32,00 300, ,00 3 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 d.1 cm na podsypce piaskowej wg. zestawienia chodników 4 Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na d.1 podsypce cementowo-piaskowej ( analogia ) 5 Zaladowanie prefabrykatów betonowych z rozbiórki ladowarka - w paletach - przy obsludze na zmiane robo- d.1 cza przez 3 samochody samowyladowcze m krawężniki bet. : 332,0 x 0,14 x 0,30 = 13,94 m3 - kostka brukowa "8" : 1 124,60 x 0,08 = 89,97 m3 - kostka brukowa "6" : 887,70 x 0,06 = 53,26 m3 - obrzeża betonowe : 225,0 x 0,20 x 0,06 = 4,05 m3

12 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Wywiezienie prefabrykatów bet. z terenu rozbiorki przy d.1 mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 m Wartość 7 Wywiezienie prefabrykatów bet. z terenu rozbiorki przy d.1 mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 8 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 d.1 m3 4 x 0,10 dział I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2 II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 9 Krawężniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 z d.2 wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cem. - piaskowej - jezdnia : 300,50 m - parking : 32,0 m 10 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione d.2 piaskiem dział II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 3 III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 11 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie ( uzupełnienie ) o gr. srednio 5 d.3 cm m m m jezdnia : 1012,20 m2 - parking : 70,40 m2 12 Nawierzchnia jezdni i parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na wykonanej uprzednio podsyp- d.3 ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar dział III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 4 IV. CHODNIKI 13 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane d.4 ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników wg. zestawienia chodników 14 Podbudowy z mieszanki cem.- piaskowej 2,50 MPa d.4 gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 15 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm d.4 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dział IV. CHODNIKI 5 V. ZJAZDY

13 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane d.5 ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów Wartość wg. zestawienia zjazdów 17 Krawężniki betonowe wtopione ( opornik ) o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce d.5 piaskowej 18 Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 d.5 cm 19 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej d.5 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dział V. ZJAZDY 6 VI. OZNAKOWANIE 20 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych d.6 wg. projektu oznakowania 21 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o d.6 pow. do 0.3 m2 dział VI. OZNAKOWANIE Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót m szt. 16 szt. 3 Słownie:

14 ul orzeszkowej KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 6 d Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie ( analogia ) 2 KNNR 6 d KNNR 1 d KNR 4-04 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNR 4-04 d wg. zestawienia nawierzchni Krotność = RAZEM Rozebranie podbudowy z niesortu kamiennego gr. 15 cm mechanicznie z załadunkiem na środki transportu RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 m 3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 sam.samowyład. - koryto pod miejsca postojowe wg. zestawienia 141,40 x 0, m RAZEM Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu m 3 samochodem samowyladowczym na odleg ,80 x 0, m RAZEM Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m m RAZEM Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m piaskowej wg. zestawienia chodników m RAZEM Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej RAZEM Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr 8 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej wg. zestawienia zjazdów 23,0 + 10, RAZEM Zaladowanie prefabrykatów z rozbiórki koparko-ladowarka przy obsludze m 3 na zmiane robocza przez 3 samochody skrzyniowe - krawężniki bet. : 318,0 x 0,30 x 0,14 = 13,36 m3 - obrzeża bet. : 101,0 x 0,20 x 0,06 = 1,21 m3 - kostka brukowa "6" : 279,0 x 0,06 = 16,74 m3 - kostka brukowa "8" : 33,50 x 0,08 = 2,68 m m RAZEM

15 ul orzeszkowej KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 10 KNR 4-04 d Wywiezienie prefabrykatów z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 m 3 11 KNR 4-04 d KNNR 6 d m RAZEM Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu m 3 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 - do m RAZEM Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości m 3 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 10 x 0, m RAZEM II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 13 KNNR 6 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m d ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej wg. zestawienia 14 KNNR 6 d nawierzchnia : 318,0 - miejsca postojowe : 57,0 - część II - 54, m RAZEM Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m wypełnione piaskiem - chodniki : 158,50 m - zjazdy : 10,0 - część II : 23, m RAZEM III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 15 KNNR 6 d Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg. zestawienia : 16 KNNR 1 d KNNR 6 d jezdnia : 455,80 m2 - miejsca postojowe : 141, RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 m 3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 sam.samowyład.- koryto wg. zestawienia - część II : 154,0 x 0, m RAZEM Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm ( analogia ) - nawierzchnia : 455,80 m2 - miejsca postojowe : 141,40 m2 - część II : 154,0 m2 Krotność = RAZEM

16 ul orzeszkowej KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 18 KNNR 6 d Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 8 cm 19 KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d RAZEM Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) wg. zestawienia 848,90 + cz II 154, RAZEM Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) RAZEM Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem RAZEM IV. CHODNIKI 22 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. d II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników wg. zestawienia chodników 23 KNNR 6 d KNNR 6 d V. ZJAZDY 25 KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d ,50 + cz. II 46, RAZEM Podbudowy cem. - piaskowa 2,50 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą RAZEM Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem RAZEM Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów wg. zestawienia zjazdów RAZEM Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce m cementowo-piaskowej m RAZEM Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm

17 ul orzeszkowej KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz RAZEM KNNR 6 d Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 29 KNNR 6 d RAZEM Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - na zjazdach RAZEM VI. OZNAKOWANIE 30 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. d wg. projektu oznakowania 9 szt RAZEM KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt. d o pow. ponad 0.3 m2 9 szt RAZEM KNNR 6 d Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m2 2 szt RAZEM szt. Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) I. ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROZBIÓRKOWE 1 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych d.1 gr. 5 cm mechanicznie ( analogia ) Wartość wg. zestawienia nawierzchni Krotność = Rozebranie podbudowy z niesortu kamiennego gr. 15 d.1 cm mechanicznie z załadunkiem na środki transportu 3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na d.1 odl.do 1 sam.samowyład. - koryto pod miejsca postojowe wg. zestawienia 141,40 x 0,20 4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samo- d.1 wyladowczym na odleg ,80 x 0,15 5 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce d.1 cementowo-piaskowej 6 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 d.1 cm na podsypce piaskowej m m m m wg. zestawienia chodników

18 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na d.1 podsypce cementowo-piaskowej Wartość 8 Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr 8 d.1 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej wg. zestawienia zjazdów 23,0 + 10,50 9 Zaladowanie prefabrykatów z rozbiórki koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samo- d.1 chody skrzyniowe - krawężniki bet. : 318,0 x 0,30 x 0,14 = 13,36 m3 - obrzeża bet. : 101,0 x 0,20 x 0,06 = 1,21 m3 - kostka brukowa "6" : 279,0 x 0,06 = 16,74 m3 - kostka brukowa "8" : 33,50 x 0,08 = 2,68 m3 10 Wywiezienie prefabrykatów z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho- d.1 dem samowyladowczym na odleg Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- d.1 dod.za kazdy nast.rozp. 1 - do 2 12 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 d.1 m3 10 x 0,10 dział I. ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROZBIÓRKOWE 2 II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 13 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 d.2 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej m m m m m wg. zestawienia - nawierzchnia : 318,0 - miejsca postojowe : 57,0 - część II - 54,0 14 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione d.2 piaskiem - chodniki : 158,50 m - zjazdy : 10,0 - część II : 23,0 dział II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 3 III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 15 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk- d.3 cyjne nawierzchni m wg. zestawienia : - jezdnia : 455,80 m2 - miejsca postojowe : 141,40

19 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na d.3 odl.do 1 sam.samowyład.- koryto m Wartość wg. zestawienia - część II : 154,0 x 0,30 17 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 d.3 cm ( analogia ) - nawierzchnia : 455,80 m2 - miejsca postojowe : 141,40 m2 - część II : 154,0 m2 Krotność = Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 8 d.3 cm 19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa d.3 wiążąca) wg. zestawienia 848,90 + cz II 154,0 20 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa d.3 ścieralna) 21 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias- d.3 kowej z wypełnieniem spoin piaskiem dział III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 4 IV. CHODNIKI 22 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane d.4 ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników wg. zestawienia chodników 336,50 + cz. II 46,0 23 Podbudowy cem. - piaskowa 2,50 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i d.4 wodą 24 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm d.4 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dział IV. CHODNIKI 5 V. ZJAZDY 25 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane d.5 ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów wg. zestawienia zjazdów 26 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 d.5 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej m 17.50

20 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm d Wartość 28 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej d.5 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 29 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - na d.5 zjazdach dział V. ZJAZDY 6 VI. OZNAKOWANIE 30 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych d.6 wg. projektu oznakowania 31 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 d.6 32 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o d.6 pow. do 0.3 m2 dział VI. OZNAKOWANIE Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót szt. 9 szt. 9 szt. 2 Słownie:

21 ul rymarska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 6 d Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie ( analogia ) 2 KNNR 6 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d wg. zestawienia nawierzchni i chodników Krotność = RAZEM Rozebranie podbudowy z niesortu kamiennego gr. średnio 15 cm mechanicznie z załadunkiem na srodki transportu Krotność = RAZEM Wywiezienie niesortu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i m 3 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg ,00 x 0, m RAZEM Wywiezienie niesortu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i m 3 wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 do m RAZEM Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m m RAZEM Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m piaskowej m RAZEM Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej RAZEM Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cem - piaskowej ( analogia ) 27, , RAZEM Zaladowanie prefabrykatów bet. z rozbiórki ( na paletach ) mechanicznie m 3 przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze - kostka brukowa "6" : 175,20 x 0,06 = 10,51 m3 - kostka brukowa "8" : 38,80 x 0,08 = 3,10 m3 - krawężnik bet. : 306,50 x 0,14 x 0,30 = 12,87 m3 - obrzeże bet. : 97,00 x 0,20 x 0,06 = 1,16 m m RAZEM Wywiezienie prefabrykatów z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu m 3 i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg m RAZEM

22 ul rymarska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 11 KNR 4-04 Wywiezienie prefabrykatów z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu m 3 d i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp m RAZEM KNNR 6 d Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 m 3 7 x 0, m RAZEM II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 13 KNNR 6 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m d ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 14 KNNR 6 d wg. zestawienia - nawierzchnia : 309,50 m - miejsca postojowe : 40,0 m m RAZEM Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m wypełnione zaprawą cementową - chodnik : 78,50 - zjazdy : 22, m RAZEM III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 15 KNNR 6 d Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 16 KNNR 1 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d jezdnia 959,00 m2 - miejsca postojowe : 157,50 m RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 m 3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 sam.samowyład na odkład - koryto pod miejsca postojowe 157,50 x 0, m RAZEM Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm - jezdnia : 959,0 m2 - miejsca postojowe : 157,50 Krotność = RAZEM Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie gr. 8 cm RAZEM Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - jezdnia RAZEM

23 ul rymarska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 20 KNNR 6 d Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 21 KNNR 6 d jezdnia RAZEM Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - miejsca postojowe RAZEM IV. CHODNIKI 22 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. d II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodników 23 KNNR 6 d KNNR 6 d V. ZJAZDY 25 KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d wg. zestawienia chodników RAZEM Podbudowy z mieszanki cem.- piaskowej 2,50 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą RAZEM Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem RAZEM Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów wg. zestawienia zjazdów RAZEM Krawężniki betonowe wtopione ( oporniki ) o wymiarach 12x25 cm bez m ław na podsypce cementowo-piaskowej m RAZEM Podbudowy cem. - piaskowe 2,50 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą RAZEM Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem RAZEM VI. OZNAKOWANIE 29 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. d wg. projektu oznakowania 7 szt RAZEM

24 ul rymarska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 30 KNNR 6 d Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt. 31 KNNR 6 d szt RAZEM Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie RAZEM Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych d.1 gr. 5 cm mechanicznie ( analogia ) Wartość wg. zestawienia nawierzchni i chodników Krotność = Rozebranie podbudowy z niesortu kamiennego gr. d.1 średnio 15 cm mechanicznie z załadunkiem na srodki transportu Krotność = Wywiezienie niesortu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samo- d.1 wyladowczym na odleg ,00 x 0,15 4 Wywiezienie niesortu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- d.1 dod.za kazdy nast.rozp. 1 do 2 5 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce d.1 cementowo-piaskowej 6 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 d.1 cm na podsypce piaskowej 7 Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na d.1 podsypce cem.- piaskowej 8 Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cem - piaskowej ( analogia d.1 ) 27, ,5 9 Zaladowanie prefabrykatów bet. z rozbiórki ( na paletach ) mechanicznie przy obsludze na zmiane robocza d.1 przez 3 samochody samowyladowcze m m m m m kostka brukowa "6" : 175,20 x 0,06 = 10,51 m3 - kostka brukowa "8" : 38,80 x 0,08 = 3,10 m3 - krawężnik bet. : 306,50 x 0,14 x 0,30 = 12,87 m3 - obrzeże bet. : 97,00 x 0,20 x 0,06 = 1,16 m3

25 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Wywiezienie prefabrykatów z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho- d.1 dem samowyladowczym na odleg. 1 m Wartość 11 Wywiezienie prefabrykatów z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.sa- d.1 mowyl.- dod.za kazdy nast.rozp Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 d.1 m3 7 x 0,10 dział I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2 II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 13 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 d.2 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej wg. zestawienia - nawierzchnia : 309,50 m - miejsca postojowe : 40,0 m2 14 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento- d.2 wą - chodnik : 78,50 - zjazdy : 22,0 dział II. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 3 III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 15 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk- d.3 cyjne nawierzchni - jezdnia 959,00 m2 - miejsca postojowe : 157,50 m2 16 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na d.3 odl.do 1 sam.samowyład na odkład - koryto pod miejsca postojowe 157,50 x 0, Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 d.3 cm - jezdnia : 959,0 m2 - miejsca postojowe : 157,50 Krotność = Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stab. d.3 mechanicznie gr. 8 cm 19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa d.3 wiążąca) m m m m m jezdnia

26 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) d Wartość - jezdnia 21 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 d.3 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - miejsca postojowe dział III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 4 IV. CHODNIKI 22 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane d.4 ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodników wg. zestawienia chodników 23 Podbudowy z mieszanki cem.- piaskowej 2,50 MPa d.4 gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 24 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm d.4 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dział IV. CHODNIKI 5 V. ZJAZDY 25 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane d.5 ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów wg. zestawienia zjazdów 26 Krawężniki betonowe wtopione ( oporniki ) o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo- d.5 piaskowej 27 Podbudowy cem. - piaskowe 2,50 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i d.5 wodą 28 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej d.5 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dział V. ZJAZDY 6 VI. OZNAKOWANIE 29 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych d.6 wg. projektu oznakowania 30 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 d.6 m2 31 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową d.6 - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie m szt. 7 szt dział VI. OZNAKOWANIE

27 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena (7 / 5) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: Wartość

28 ul rynek abc KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 1 d Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 2 KNNR 1 d KNNR 1 d ul Rynek IA = 66,0 m - ul Rynek IB = 54,0 m - ul Rynek IC = 41,0 m RAZEM Karczowanie pni o śr cm koparką podsiębierną w gruntach kat.iii- szt. IV o normalnej wilgotności ul Rynek IB - szt 2 ul Rynek IC - szt 1 3 szt RAZEM Wywożenie na odl. do 2 korzeni i pni o średnicy cm w terenie szt. normalnym 3 szt RAZEM KSNR Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie d ul Rynek IC - 354,20 m RAZEM KSNR Rozebranie podbudowy z niesortu kamiennego gr. 15 cm mechanicznie z d.1 02 załadunkiem na środki transportu 6 KNR 4-04 d ul Rynek IC - 354,20 m RAZEM Wywiezienie niesortu kamiennego z terenu rozbiorki przy mechanicznym m 3 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg ,20 x 0, m RAZEM KSNR Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m d ul Rynek IA - 157,0 m - ul Rynek IB - 120,0 m - ul Rynek IC - 151,0 m - Rynek Połud. - 30,0 m 458 m RAZEM KSNR Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m d.1 07 piaskowej - ul Rynek IA - 60,0 m - ul Rynek IB - 110,0 m - ul Rynek IC - 6,0 m - Rynek Półn ,0 m m RAZEM

29 ul rynek abc KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 9 KNNR 6 d Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 10 KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNNR 6 d ul Rynek IA - 720,50 m2 - ul Rynek IB - 279,00 m2 - ul Rynek IC - 499,20 m2 - Rynek północny - 472,00 m2 - Rynek południowy ,00 m RAZEM Zaladowanie prefabrykatów w paletach koparko-ladowarka przy obsludze m 3 na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze - krawężniki : 458,0 x 0,15 x 0,30 = 20,61 m3 - obrzeża : 396,0 x 0,06 x 0,20 = 4,80 m3 - kostka brukowa : 3361,15 x 0,06 = 201,66 m m RAZEM Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu m 3 samochodem samowyladowczym na odleg m RAZEM Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu m 3 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 do m RAZEM Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości m 3 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 13 szt x 0, m RAZEM II. KRAWĘŻNIKI 14 KNNR 6 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m d ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 15 KNNR 6 d ul Rynek IA - 157,0 m - ul Rynek IB - 120,0 m - ul Rynek IC - 110,0 m m RAZEM Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - na miejsca postojowe - ul Rynek IB - 57,0 m - ul Rynek IC - 41,0 m - Rynek południowy : 30,0 m m RAZEM III. PODBUDOWA 16 KNNR 1 d Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 sam.samowyład. - koryto gł. 30 cm - ul Rynek IB - 212,50 m2 - ul Rynek IC - 487,20 m2 Rynek południowy ,0 m2 2223,70 x 0, m m 3-2 -

30 ul rynek abc KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz RAZEM KNNR 6 d Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 18 KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d ul Rynek IB - 212,50 m2 ul Rynek IC - 354, ,20 m - miejsca postojowe ,00 m RAZEM Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm - ul Rynek IB - 212,50 m2 - ul Rynek IC - 354, ,20 m2 Krotność = RAZEM Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 8 cm RAZEM Podbudowy betonowe z betonu B-10 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - Rynek południowy ,0 m RAZEM IV. NAWIERZCHNIA 21 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości d cm (warstwa wiążąca) 22 KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d ul Rynek IB - 355,50 m2 - ul Rynek IC - 354,20 m RAZEM Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) RAZEM Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ul Rynek IA - 522,25 m RAZEM Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( 15 x 30 ) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary ; pasy dzielące z kostki brukowej płukanej - kolor grafitowy o wym. 9,1 cm - Rynek południowy ,0 m RAZEM Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ( 20 x 30 ) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor grafit, pasy dzielące z kostki 15 x 30 - kolor jasny - ul Rynek IB - 212,50 m2 - ul Rynek IC - 487,20 m RAZEM

31 ul rynek abc KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 5 V. CHODNIKI 26 KNNR 1 d Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 sam.samowyład. - koryto pod chodniki gł 10 cm m 3 wg. zestawienia 27 KNNR 6 d ul Rynek IA - 198,7 m2 - ul Rynek IB - 336,50 m2 - ul Rynek IC - 12,0m2 - Rynek półn ,0 m2 1019,20 m2 x 0,10 = 101,92 m m RAZEM Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m wypełnione piaskiem 28 KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d VI. ZJAZDY 31 KNNR 1 d KNNR 6 d ul Rynek IA - 60,0 m - ul Rynek IB - 158,50 m - ul Rynek IC - 6,0 m - Rynek półn ,0m m RAZEM Podbudowy betonowe 2,50 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą pod chodniki RAZEM Chodniki z kostki brukowej betonowej prostoątnej 20 x 10 cm szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin pias- kiem - ul Rynek IA - 198,70 m2 - ul Rynek IB - 336,50 m2 - ul Rynek IC - 12,00 m RAZEM Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm o wymiarach 15 x 30 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Rynek półn ,0 m RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 sam.samowyład. - koryta na zjazdach gł. 0,30 m ul Rynek IB - 11,75 m2 x 0, m RAZEM Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce m cementowo-piaskowej m 3 ul Rynek I B 3.50 m RAZEM

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Inwestycja : BUDOWA ULIC PIĄTKOWSKIEJ I WIENIAWSKIEGO Adres Inwestycji : Łowicz Inwestor : Gmina Miasta Łowicz Adres Inwestora : Stary Rynek 1 DATA OPRACOWANIA : 03.03.2009 Ogółem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY (przedmiar robót)

FORMULARZ CENOWY (przedmiar robót) FORMULARZ CENOWY (przedmiar robót) zał. Nr 4 do siwz Lp. 1 Podstawa wyceny 1.1 KNR AT-03 0101-01 1.2 KNR AT-03 0101-02 Nr specyfikacji technicznej Opis Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

Bardziej szczegółowo

1. 360 360,00 2. ------------- 3. Przeniesienie + 360,00 4 (AW) AW 0 Podcięcie gałęzi istniejących drzew dla zachowania skrajni pionowej i poziomej

1. 360 360,00 2. ------------- 3. Przeniesienie + 360,00 4 (AW) AW 0 Podcięcie gałęzi istniejących drzew dla zachowania skrajni pionowej i poziomej KsiąŜka Przedmiarów 1. ROBOT PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+771-0+816 Czynność robót: D-01.01.01 0,05

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Biuro Usług Inwestycyjno-technicznych "INVEST LOCUM" 95-200 Pabianice, ul. Żytnia 24 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowienie terenu wokół budynku użyteczności publicznej"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km

KOSZTORYS OFERTOWY. Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km Lp. Podstawa Opis Jedn. obm. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, km 1,12 wytyczenie geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01]

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01] inŝ. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data utworzenia: 2010-06-30 Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie - ulica Sosnowa - I ETAP od drogi powiatowej do końca zabudowy Przedmiar robót Opis robót Dział

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorys ofertowy 50- Roboty drogowe 55-5 Roboty odwadniające Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 997K Strzyganiec-Chochorowice w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa ul. Leśna m. Rowy, gm. Ustka Inwestor Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa. Obiekt Ul. Kwiatowa Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y

Kosztorys. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa. Obiekt Ul. Kwiatowa Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa ownie: Kosztorys Obiekt Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y "Rekomendacja Jako ci" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT. a. Projekt techniczny. b. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegó

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c., Piotr Oniszk, Jan Sałyga. ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejówek

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c., Piotr Oniszk, Jan Sałyga. ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejówek Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c., Piotr Oniszk, Jan Sałyga ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejówek ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Jana Kasprowicza odcinek Warszawska - Urocza w Warszawie, Dzielnica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-005

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-005 PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-005 Obiekt Przebudowa nawierzchni dróg gminnych stanowiących ulicę Ogrodową i ulicę Bukietową w Mogilnie - branża drogowa - ETAP II (odcinek od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa 325 201,52 Podatek VAT 23% 74 796,35 Cena kosztorysowa 399 997,87 Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i 87/100 PLN Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary -2- KOSZTORYS PRZETARGOWY - budowa parkingu dla budynku poło onego w Płocku przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 6. ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilo Cena

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr. Siemiradzkiego Lp. Nr S.S.T. Opis 1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia URZĄD GMINY W NOWYM TARGU 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523340-2 Roboty drogowe 45200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

CENA WYKOPU I WYWÓZ GRUNTU Z BUDOWY za m3 Cena usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm mechanicznie

CENA WYKOPU I WYWÓZ GRUNTU Z BUDOWY za m3 Cena usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm mechanicznie CENA WYKOPU I WYWÓZ GRUNTU Z BUDOWY za m3 Cena usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm mechanicznie m2 cena 0,80 zł Cennika załaduneku humusu przemieszczonego spycharkami i przewóz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY ADRES INWESTYCJI : 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 20/14 w miejscowości Bazar - ETAP III ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 20/14 w miejscowości Bazar. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej Przedmiar robót Budowa: Odcinek od Hm 0+0 do 0+135 Obiekt lub rodzaj robót: DZIAŁ 45.00.00.00 Roboty budowlane GRUPA 45.20.00.00 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej KLASA 45.23.00.00 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski. ul. Świętego Ducha 5B/10, Szczecin

KOSZTORYS OFERTOWY. Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski. ul. Świętego Ducha 5B/10, Szczecin Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski ul. Świętego Ducha 5B/10, 70-205 Szczecin KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi i chodnika z kostki betonowej (ulica Kaczeńcowa) w m. Dobra. KOD CVP

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki Data opracowania: 2011-03-31 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki Adres inwestycji: Guzki działka nr 167 i 156/1 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowe, 45200000-9, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

Nazwa Uproszczone Warto

Nazwa Uproszczone Warto Czerniejewo kostka TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Uproszczone Warto Jedn. miary Ilo jedn. Wska nik na jednost- 8 9 1 1-14 Roboty przygotowawcze i ziemne 2 15-21 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-11-10

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-11-10 PRZEDMIAR ROBÓT 2012-11-10 Obiekt Budynek biurowy wraz z salą ekspozycyjną, parkingiem naziemnym, masztami, zjazdem z drogi publicznej, infrastrukturą zewnętrzną techniczną i zagospodarowaniem terenu -

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb]

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb] Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb] Inwestor Biuro kosztorysowe Gmina Rozdrażew Projektowanie drogowe i nadzór

Bardziej szczegółowo

1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD.

1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD. 1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD. 1. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych -elementy uzupełniajace KD z włączeniem do istniejącej KD. 1 KNR-0201-02-21-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Usługi projektowe 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wiślana 1D PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wraz z zatoką

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko 870 33-390 Łącko tel. 606-194-138 (18) 444-61-34. FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko 870 33-390 Łącko tel. 606-194-138 (18) 444-61-34. FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron Łącko 870-90 Łącko tel. 0-19-8 (18) -1- PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000-5 Roboty inŝynieryjne i budowlane 500-8

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Staszica 1 05-800 Pruszków NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Kościelnej w Mrokowie ADRES INWESTYCJI : Mroków INWESTOR : Gmina Lesznowola ADRES INWESTORA : ul. Gminna 60

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Parking dla hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Poprawa infrastruktury edukacyjnej -budowa hali sportowej przy Zespole Szkół" CPV 45233140-2

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna. Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna. Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna SST 00.00.00 Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania kpl 1 kpl 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 60,0 x 80, ha RAZEM Ogrodzenia stalowe z przesel przenosnych na słupkach stalowych - rozebranie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 60,0 x 80, ha RAZEM Ogrodzenia stalowe z przesel przenosnych na słupkach stalowych - rozebranie 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 1 d.1 0112-02 Roboty poiarowe przy powierzchniowych robotach zienych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 2 KNR 4-04 d.1 0901-04 3 KNR 2-31 d.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45-111 Opole ul.domowa 1. Biuro Projektowe "PROFIL" in.sebastian Raudzis

PRZEDMIAR ROBÓT. 45-111 Opole ul.domowa 1. Biuro Projektowe PROFIL in.sebastian Raudzis Biuro Projektowe "PROFIL" in.sebastian Raudzis 45-111 Opole ul.domowa 1 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA CI GU PIESZO ROWEROWEGO OD ULICY POPRZECZNEJ DO ULICY MORCINKA W BRZEGU KOD CPV

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA CI GU PIESZO ROWEROWEGO OD ULICY POPRZECZNEJ DO ULICY MORCINKA W BRZEGU KOD CPV data 10.07.2009 r. BUDOWA CI GU PIESZO ROWEROWEGO OD ULICY POPRZECZNEJ DO ULICY MORCINKA W BRZEGU PRZEDMIAR ROBÓT KOD CPV 45233161-5 CIE KI PIESZE 45233161-5 CIE KI ROWEROWE ZAMAWIAJ CY: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Inwestor: GMINA PLEŚNA Stawka r-g: 12,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU 34-470 Ul. Piłsudskiego 2 w Cz. Dunajcu KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty w zakresie chodników

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty w zakresie chodników URZĄD GMINY W NOWYM TARGU 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45233222-1 Roboty w zakresie chodników NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa Uproszczone Warto

Nazwa Uproszczone Warto KARNISZEWO TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Uproszczone Warto Jedn. miary Ilo jedn. Wska nik na jednost- 8 9 1 1-7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 8-16 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn.

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. Kosztorys ofertowy ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Roboty rozbiórkowe, remonty cząstkowe

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REGIONALNE CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC, DZIAŁKA NR 711/1, 711/2 INWESTOR : URZĄD MIASTA GMINY W MYSZYŃCU ADRES INWESTORA : Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: NAZWA INWESTYCJI : CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA ADRES INWESTYCJI : KĄSINOWO INWESTOR : UMiG SZAMOTUŁY ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 26 DATA OPRACOWANIA : LIPIEC - 2007r KOSZTORYS OFERTOWY Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 2041/03/2012

PRZEDMIAR ROBÓT nr 2041/03/2012 ROBÓT nr 2041/03/2012 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I 1 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 Projekt organizacji ruchu na czas budowy * * ryczałt

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko Łącko tel (18) FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko Łącko tel (18) FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron Łącko 870-90 Łącko tel. 606-94-8 (8) 444-6-4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-5 Roboty inŝynieryjne i budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ADRES INWESTYCJI : NR L UL. ASNYKA W TOMASZOWIE LUB.

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ADRES INWESTYCJI : NR L UL. ASNYKA W TOMASZOWIE LUB. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ADRES INWESTYCJI : NR 111794L UL. ASNYKA W TOMASZOWIE LUB. Ogółe wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Temat nr : 09-A08-006-0003 Obiekt : Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieruszowie P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary Str: 1 A. ELEMENT

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kosztorys inwestorski Budowa: Konin Obiekt lub rodzaj robót: budowlane Lokalizacja: Konin, ul Kard. St. Wyszyńskiego Inwestor: Paaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin Data

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod pozycji. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Lp. Kod pozycji. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Budowa drogi powiatowej nr 4328W Strachówka-Osęka-Ruda na odcinku od działki ewid. 208 w m. Osęka do granicy powiatu wołomińskiego w gm. Strachówka 1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Roboty przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie pobocza ul. Letniskowej w Kamieniu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT- LP. POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKA NAZWA 1 2 3 4 5 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ILOŚĆ 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452521205 Zakłady uzdatniania wody 451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 452313008 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia Speed Ivest Sp. o.o. ul. Kuszników 20/1, 03-272 Warszawa ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi powiatowej nr 1123W Stawiszyn - Chruściechów na odcinku od km 1+400 do 3+000 o długości 1,600 km. ADRES INWESTYCJI : Stawiszyn - Chruściechów odcinek

Bardziej szczegółowo

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe 45233140-2 Roboty drogowe Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20 73-112 Stara Dąbrowa Biuro

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka 59-220 Legnica, ul. Kard. B. Kominka 10/6 INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53 633 Wrocław NAZWA ZADANIA ULICA RÓWNOŚCI WYRÓWNANIE I UTWARDZENIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE.

PRZEDMIAR - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE. C.I.L. TENSOR 0- Wrocław, ul. Żegiestowska 3 - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4000000-7 Roboty budowlane 4200000-9 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105 878 B WE WSI NOWOSIEDLINY. inŝ. Krystyna Lipińska Data opracowania: 2009-11-20.

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105 878 B WE WSI NOWOSIEDLINY. inŝ. Krystyna Lipińska Data opracowania: 2009-11-20. inŝ. Krystyna Lipińska Data opracowania: 2009-11-20 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105 878 B WE WSI NOWOSIEDLINY Adres inwestycji: NOWOSIEDLINY, GMINA MIASTKOWO Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45220-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne OFERTA 45-7 Drogi podrzędne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu i ciągu pieszo jezdnego oraz zatok parkingowych ADRES INWESTYCJI : ul. Orla w stronę ul Leginów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zespół Boisk Sportowych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Kaczorach - I etap Boisko do piłki noŝnej Kod CPV : 45212221-1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej długosć 100m szer. 4,0m ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Roboty drogowe w zakresie usuwania skutków powodzi-remont dróg gminnych w m. NOWOSIÓŁKI(droga koło Mycyka)

Kosztorys Ofertowy Roboty drogowe w zakresie usuwania skutków powodzi-remont dróg gminnych w m. NOWOSIÓŁKI(droga koło Mycyka) Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł. Kosztorys Ofertowy Roboty drogowe w zakresie usuwania skutków powodzi-remont dróg gminnych w m. NOWOSIÓŁKI(droga koło Mycyka) Obiekt Budowa Inwestor DROGI GMINNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453350-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 15.46600-12.13559 k.33 RAZEM 3.33 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5 2. Zjazdy 1. Roboty nawierzchniowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,703 terenie równinnym. 2 Mechaniczne sfrezowanie istniejącej nawierzchni. m2 120 3 Skropienie istniejącej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Siergiej Studio Architektury Biuro ul.powstanców Slaskich 5 53-332 Wroclaw PRZEDMIAR ROBÓT

Siergiej Studio Architektury Biuro ul.powstanców Slaskich 5 53-332 Wroclaw PRZEDMIAR ROBÓT Siergiej Studio Architektury Biuro ul.powstanców Slaskich 5 5-2 Wroclaw PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek gminnego gimnazjum w Radlowie - Rozbudowa ADRES INWESTYCJI : Radlów INWESTOR : Gmina Radlów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej zadanie 1, 2 i 3 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI UL. SANATORYJNA 8/4, 8-550 PRABUTY PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Opole, ul.orzechowa 24/2. Usługi Budowlane - Marketing in.krzysztof Kudryski

PRZEDMIAR ROBÓT Opole, ul.orzechowa 24/2. Usługi Budowlane - Marketing in.krzysztof Kudryski Usługi Budowlane - Marketing in.krzysztof Kudryski 45-475 Opole, ul.orzechowa 24/2 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "V.E.P." ADAM ŚWIERCZYŃSKI UL.WITOSA /9, 66-400 GORZÓW WLKP. PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DESZCZNIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1.

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.2 11 d.2 12 d.2 1 Rozbiórki D-02.00.04 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieci wodociagowe Obiekt : Wieliszew - Aktualizacja 2008 Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie kanałów

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie kanałów Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa kanalizacji sanitarnej w iejscowości Brody ul. Szkolna, Piaskowa, Akacjowa 1 45232440-8 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 d.1 KNNR 1 0111-01 2 KNNR 1 d.1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45232452-5 Roboty odwadniające NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W KOŹMINIE WLKP. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW.

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW. Kosztorys ofertowy MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA Budowa: DROGA OSIEDLOWA Obiekt: DZIAŁKA NR 219/14 Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr:

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa przykanalika sanitarnego do działki 3822 przy ul. Sokalskiego w Mławie INWESTOR : Miasto Mława ADRES INWESTORA : 06-500 Mław ul.st.rynek 19 BRANŻA : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233124-4 Drogi dojazdowe NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT 1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego: Budowa ulic w Osiedlu Leśna w Działdowie Ulica Dębowa Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 Roboty drogowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika w m. Suchowo, Gm. Kalisz Pomorski, ADRES INWESTYCJI : 78-540 Kalisz Pomorski, m. Suchowo, INWESTOR : Gmina Kalisz Pomorski - Urząd Miejski, ADRES

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Mrocza Obiekt : Budowa drogi gminnej - dojazd do sali widowiskowo - sportowej Kod CPV : 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

m-mały lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR KNR KNR

m-mały lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR KNR KNR m-mały2006-62lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 1 0111-02 2 KNR AT-03 0101-01 3 0802-03 4 0801-05 5 KNR 4-01 0108-18 6 KNR 4-01 0108-20 2 45111200-0 7 0213-01

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00 INWESTOR: KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. WOLNOŚCI WE WSI POMIECHÓWEK W GM. POMIECHÓWEK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BRANA DROGOWA. Adres : DROGA POWIATOWA NR 1831 O GOGOLIN KAMIE LSKI OD KM 7+267 DO SKRZYOWANIA Z DP 1829 O

PRZEDMIAR ROBÓT BRANA DROGOWA. Adres : DROGA POWIATOWA NR 1831 O GOGOLIN KAMIE LSKI OD KM 7+267 DO SKRZYOWANIA Z DP 1829 O PRZEDMIAR ROBÓT BRANA DROGOWA Nazwa obiektu budowlanego : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1831 O GOGOLIN KAMIE LSKI OD KM 7+267 DO SKRZYOWANIA Z DP 1829 O Obiekt : DROGA POWIATOWA NR 1831 O GOGOLIN KAMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć 08-110 Siedlce ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod

Bardziej szczegółowo

940 m 940, Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

940 m 940, Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych Lp Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE Ilości składowe Razem 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,500 0.5 km 0,500

Bardziej szczegółowo

I Rozbiórka nawierzchni z bloczków. Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu "Ogrody" I Roboty przygotowawcze

I Rozbiórka nawierzchni z bloczków. Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu Ogrody I Roboty przygotowawcze Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu "Ogrody" Opis kosztorysowy, lość Lp. Nr nr poz. Jedn. jednostka miary, ilość jednostki V V Roboty przygotowawcze l Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo