PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY I PLANY STUDIÓW"

Transkrypt

1 PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA

2 KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN STUDIÓW... 4 ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW... 0 PROGRAM NAUCZANIA... PLAN STUDIÓW... 9 INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW OPISY KURSÓW PRZEDMIOT HUMANISTYCZNO-MENADŻERSKI ISS300 BRAK OPISU BIOLOGIA I EKOLOGIA ISS BIOLOGY AND ECOLOGY ISS RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA ISS ENGINEERING DRAWING, DESCRIPTIVE GEOMETRY ISS FIZYKA ISS3004 BRAK OPISU MATEMATYKA ISS MATHEMATICS ISS JĘZYK OBCY ISS3006 BRAK OPISU CHEMIA ISS CHEMISTRY ISS Biologia wybrane zagadnienia ISS3008 BRAK OPISU TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ISS3009 BRAK OPISU FIZYKA ISS300 BRAK OPISU MATEMATYKA ISS MATHEMATICS ISS JĘZYK OBCY ISS30 BRAK OPISU... 8 TERMODYNAMIKA ISS THERMODYNAMICS ISS MECHANIKA PŁYNÓW ISS FLUID MECHANICS ISS INFORMATYCZNE METODY PROJEKTOWANIA AUTOCAD ISS INFORMATION BASES OF PROJECT DESIGNS AUTOCAD I ISS MATERIAŁOZNAWSTWO ISS SCENCE OF MATERIALS ISS CHEMIA WODY ISS307 BRAK OPISU HYDROLOGIA I NAUKA O ZIEMI ISS308 BRAK OPISU PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA ISS FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION ISS MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ISS MECHANIC AND THEORY OF THE STRENGTH OF MATERIALS ISS BUDOWNICTWO ISS BUILDING ISS Oczyszczanie wody ISS 30 brak opisu... OGRZEWNICTWO ISS HEATING ISS GEODEZJA I FOTOGRAMETRIA ISS303 BRAK OPISU... 9 Oczyszczanie ścieków ISS305-brak opisu... 0 ŹRÓDŁA I ROZPRZESTRZENIANIE ZANIECZYSZCZEŃ ISS306 DWIE WERSJE.. SOURCES AND DIFFUSION OF AIR POLLUTANTS ISS

3 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA ISS VENTILATION AND AIR CONDITIONING ISS PODSTAWY AUTOMATYKI ISS AUTOMATION BASICS ISS OGRZEWNICTWO ISS HEATING ISS WODOCIĄGI I KANALIZACJA ISS3030 BRAK OPISU GOSPODARKA ODPADAMI ISS WASTE MANAGEMENT ISS ŹRÓDŁA I ROZPRZESTRZENIANIE ZANIECZYSZCZEŃ ISS SOURCES AND DIFFUSION OF AIR POLLUTANTS ISS WENTYLACJA I KLIMATYZACJA ISS VENTILATION AND AIR CONDITIONING ISS HAŁAS I WIBRACJA ISS VIBROINSULATION AND ACOUSTICS ISS GAZOWNICTWO ISS NATURAL GAS ENGINEERING ISS WODOCIĄGI I KANALIZACJA ISS3036 BRAK OPISU INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE ISS 3037-brak opisu SEMINARIUM DYPLOMOWE ISS304 BRAK OPISU CIEPŁOWNICTWO ISS DISTRICT HEATING ISS AUTOMATYZACJA W OGRZEWNICTWIE I KLIMATYZACJI ISS HEATING AND AIR CONDITIONING AUTOMATION ISS INSTALACJE P.POŻ., C.W.WU. I PRZEMYSŁOWE ISS HOT DOMESTIC WATER, FIRE FIGHTING AND INDUSTRIAL WATER AND SEWAGE SYSTEMS ISS CHŁODNICTWO ISS REFRIGERATION ISS INSTALACJE I URZADZENIA GAZOWE ISS NATURAL GAS EQUIPMENT AND PLUMBING ISS WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA ISS INDUSTRIAL VENTILATION AND AIR CONDITIONING ISS CIEPŁOWNICTWO ISS DISTRICT HEATING ISS EKONOMIKA GOSPODARKI CIEPLNEJ ISS INSTALACJE P.POŻ., C.W.U. I PRZEMYSŁOWE ISS HOT DOMESTIC WATER, FIRE FIGHTING AND INDUSTRIAL WATER AND SEWAGE SYSTEMS ISS UZDROWISKA I ZAKŁADY ODNOWY BIOLOGICZNEJ ISS SPA RESORTS ISS WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA ISS SMOKE VENTILATION ISS WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 3 ISS VENTILATION AND AIR CONDITIONING 3 ISS NIEKONWENCJONALNE ŻRÓDŁA ENERGII ISS ALTERNATIVE ENERGY SOURCES ISS GOSPODARKA OSADOWA ISS SLUDGE MANAGEMENT ISS GOSPODARKA ODPADAMI ISS WASTE MANAGEMENT ISS REKULTYWACJA I SANITACJA TERENÓW ISS

4 LAND RECLAMATION AND REMEDIATION ISS MECHANICZNE URZĄDZENIA SANITARNE ISS MACHINERIS IN SANITARY ENGINEERING ISS CHEMIA WODY, GLEBY I ODPADÓW ISS3063 BRAK WERSJI W J.ANGIELSKIM OCZYSZCZANIE WODY ISS WATER TREATMENT ISS HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY ISS HYDROGEOLOGY AND CAPTIVATION OF WATERS ISS GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH ISS MANAGEMENT OF WATER-WASTEWATER IN INDUSTRIAL PLANTS ISS OCHRONA WÓD I GLEBY ISS WATER AND SOIL PROTECTION ISS GOSPODARKA OSADOWA ISS SLUDGE MANAGEMENT ISS ODWADNIANIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW BUDOWLANYCH ISS DRAINING OF OBJECTS AND EXCAVATIONS ISS OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ISS WASTEWATER TREATMENT ISS OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ISS ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT ISS PROGNOZOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY ISS PREDICTION OF AIR POLLUTION ISS URZĄDZENIA PROCESOWE W INŻYNIERII OCHRONY POWIETRZA ISS PROCESS EQUIPMENT IN THE AIR PROTECTION ENGINEERING ISS ODPYLANIE GAZÓW ISS PARTICLE COLLECTION ISS POMIARY I ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ ISS MEASUREMENTS AND ANALYSIS OF AIR POLLUTANTS ISS PROCESY JEDNOSTKOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA ISS BASIC PROCESSES IN THE PROTECTION ON THE ENVIRONMENT ISS OCHRONA ATMOSFERY A OZE ISS AIR PROTECTION IN RELATION RENEWABLE ENERGY SOURCES ISS OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ISS ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT ISS OCZYSZCZANIE GAZÓW Z ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ISS FLUE GASES TREATMENT ISS OCZYSZCZANIE GAZÓW ISS FLUE GASES TREATMENT ISS

5 KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE Studia niestacjonarne -go stopnia Wydział Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska; Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE- zjazdów w semestrze Praktyka Język obcy 4 tygodnie E (3) Hydrol. i n.o ziemi Podstawy ochrony Przedmiot 6 Humanistycznomenedżerski Inf. Podstawy proj Język obcy 0000 () środ (3) () (3) Biologia-w,zagadn. 3 Biologia i Ekologia 0000 () 000 (4+4) Chemia 000 (+) 0 Rysunek techn. i geom. wykreśl. 9 Technologie 000 (+) informacyjne () Fizyka E (3+) Fizyka 000 E (+). Termodynamika 000 E (4+) Mechanika Płynów 00 E (4+) 6 Inf. odst..proj.- AutoCAD () 4 Oczyszczanie wody 000 E (3+) Ogrzewnictwo 000 E(3+) Geodezja i fotogrametria 000 (+) Mechanika i wytrz.m. 000 (+) Oczyszczanie ścieków 000 (3+) Źródła i rozprzestrzen. zanieczyszczeń 0000 (3) Wentylacja i klimatyzacja 000 E(3+) Podstawy Automatyki 0000 () Ogrzewnictwo 000 (+) 0000 () Gospodarka odpadami 000 E (3+) Źródła i rozprzestrzen. zanieczyszczeń 000 (+) Wentyl.i Klim () Instalacje wod. I kanalizacyjne 000 (+) Gazownictwo 00 E(++) Ciepłownictwo 00 E (3++) Automatyzacja w ogrzewa. i klimatyz. 000 (+) Instalacje p.poż. c.w.u. i przem. 000 (+) Chłodnictwo 0000 () Instalacje i urządz. Gaz.000 (+) Praca dyplomowa inżynierska 0 5 pkt ECTS -p- Seminarium dyplomowe 0000 () Ciepłownictwo 0000 () Ekon. Gosp. Cieplnej 0000 () Instalacje p.poż. c.w.u. i przem () Balneotechnika 000 (+) Matematyka Matematyka Wentylacja 3000 E (5+5) 3000 E (5+5) Materiałoznastwo i klimatyzacja 3 Budownictwo Wodociągi Hałas i wibr.0000 Wentyl. Oddym (3) 000 (+) i kanalizacja przemysłowa 0000 () () 000 E (3+) 00 (++) Chemia wody Wodociągi Wentylacja i klimatyzacja () 000 (+) i kanalizacja Nieknw.. źródła energii 000 (+) 0000 () h/tyg. I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr ECTS: Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalności dyplomowania. Przedmioty wybieralne ogólne Oznaczenia: 00 -liczba tygodniu odpowiednio: wykłady, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium (00) punkty ECTS przypisane kolejno: wykłady, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium. Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : KOiIS 5/9

6 PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA STUDIA: PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE SPECJALNOŚĆ: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE Uchwała z dnia r. Obowiązuje od.x. 007 r.. Opis Czas trwania (w sem.):8 Tytuł zawodowy :inżynier Wymagania wstępne-rekrutacja: Do wskaźnika rekrutacyjnego uwzględnia się wynik egzaminu/stopni na świadectwie maturalnym z matematyki, fizyki oraz języków: polskiego i języka obcego Możliwość kontynuacji studiów: II go stopnia Inżynieria Środowiska, Kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Forma zakończenia studiów : praca dyplomowa + egzamin dyplomowy Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Absolwent jest przygotowany do projektowania,, wykonawstwa instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ogrzewniczych i instalacji sanitarnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów IIgo stopnia. Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : KOiIS 6/9

7 . Struktura programu nauczania w układzie punktowym Struktura programu w ukladzie punktowym ECTS liczba ECTS Przedmioty nietechniczne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalnościowe Praca dyplomowa Praktyka ) w układzie owym Struktura programu w układzie owym ilośc zajęc Przedmioty nietechniczne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalnościowe Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : KOiIS 7/9

8 3. Lista kursów L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia. ISS300 Przedmiot humanistyczno-menadżerski ISS300 Biologia i ekologia ISS3003 Rysunek techniczny i geometria wykreślna ISS3004 Fizyka E 5. ISS3005 Matematyka E 6. ISS3006 Język obcy ISS3007 Chemia ISS3008 Biologia-wybrane zagadnienia ISS3009 Technologie informacyjne ISS300 Fizyka E. ISS30 Matematyka E. ISS30 Język obcy E 3. ISS303 Termodynamika E 4. ISS304 Mechanika płynów E 5. ISS305 Informatyczne podstawy projektowania-autocad ISS306 Materiałoznawstwo ISS307 Chemia wody ISS308 Hydrologia i nauka o ziemi ISS309 Mechanika i wytrzymałość materiałów ISS300 Budownictwo ISS30 Oczyszczanie wody E. ISS30 Ogrzewnictwo E 3. ISS303 Geodezja i fotogrametria ISS304 Podstawy ochrony środowiska ISS305 Oczyszczanie ścieków ISS306 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS307 Wentylacja i klimatyzacja E 8. ISS308 Podstawy Automatyki ISS309 Ogrzewnictwo ISS3030 Wodociągi i kanalizacja E 3. ISS303 Gospodarka odpadami ISS303 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS3033 Wentylacja i klimatyzacja ISS3034 Hałas i wibracja ISS3035 Gazownictwo E 36. ISS3036 Wodociągi i kanalizacja ISS3037 Instalacje wodociągowe i klimatyzacyjne ISS3038 Informatyczne podstawy projektowania ISS3039 Ciepłownictwo E 40. ISS3040 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji ISS304 Instalacje p.poż., c.w.u. i przemysłowe ISS304 Chłodnictwo ISS3043 Instalacje i urządzenia gazowe ISS3044 Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa E 45. ISS3045 Seminarium dyplomowe ISS3046 Ciepłownictwo ISS3047 Ekonomika gospodarki cieplnej ISS3048 Instalacje p.poż., c.w.u. i przemysłowe

9 49. ISS3049 Udrowiska i zakłady odnowy biologicznej ISS3050 Wentylacja oddymiająca ISS305 Wentylacja i klimatyzacja ISS305 Niekonwencjonalne źródła energii ISS3053 Praca dyplomowa inżynierska ISS3099 Praktyka 4 tygodnie Lista kursów nietechnicznych 3.. Przedmioty humanistyczno-menedżerskie L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS ISS300 Przedmiot humanistyczno-menadżerski punktów ECTS Forma zaliczenia Razem: Języki obce (min. 6 pkt ECTS): L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS ISS3006 Język obcy punktów ECTS ISS30 Język obcy E Razem: Forma zaliczenia 3..3 Zajęcia sportowe brak Technologie informacyjne L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia ISS3009 Technologie informacyjne Razem: Razem: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS

10 3. Lista kursów podstawowych 3. Przedmioty podstawowe L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia. ISS300 Biologia i ekologia ISS3003 Rysunek techniczny i geometria wykreślna ISS3004 Fizyka E 4. ISS3005 Matematyka E 5. ISS3007 Chemia ISS3008 Biologia-wybrane zagadnienia ISS3009 Technologie informacyjne ISS300 Fizyka E 9. ISS30 Matematyka E 0. ISS303 Termodynamika E. ISS304 Mechanika płynów E. ISS305 Informatyczne podstawy projektowania-autocad ISS306 Materiałoznawstwo ISS307 Chemia wody ISS308 Hydrologia i nauka o ziemi ISS309 Mechanika i wytrzymałość materiałów ISS300 Budownictwo ISS304 Podstawy ochrony środowiska ISS3038 Informatyczne podstawy projektowania Razem: Razem: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS 3.3 Lista kursów kierunkowych 3.3. Kursy obowiązkowe kierunkowe L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia ISS30 Oczyszczanie wody E ISS30 Ogrzewnictwo E 3 ISS303 Geodezja i fotogrametria ISS305 Oczyszczanie ścieków ISS306 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS307 Wentylacja i klimatyzacja E 7 ISS308 Podstawy Automatyki ISS309 Ogrzewnictwo ISS3030 Wodociągi i kanalizacja E 0 ISS303 Gospodarka odpadami E ISS303 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS3033 Wentylacja i klimatyzacja ISS3034 Hałas i wibracja ISS3035 Gazownictwo E 5 ISS3036 Wodociągi i kanalizacja ISS3037 Instalacje wodociągowe i klimatyzacyjne Razem:

11 Razem: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS Lista kursów specjalnościowych-wybieralne 3.4. Kursy specjalnościowe L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia ISS3039 Ciepłownictwo E ISS3040 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji ISS304 Instalacje p.poż., c.w.u. i przemysłowe ISS304 Chłodnictwo ISS3043 Instalacje i urządzenia gazowe ISS3044 Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa E 7 ISS3045 Seminarium dyplomowe ISS3046 Ciepłownictwo ISS3047 Ekonomika gospodarki cieplnej ISS3048 Instalacje p.poż., c.w.u. i przemysłowe ISS3049 Udrowiska i zakłady odnowy biologicznej ISS3050 Wentylacja oddymiająca ISS305 Wentylacja i klimatyzacja ISS305 Niekonwencjonalne źródła energii Razem: Razem: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS Limity punktów w poszczególnych blokach humanistyczno - menedżerskie Przedmioty Nietechniczne j.obce zajęcia sportowe Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalnościowe Technolo -gie informacyjne

12 5. Wykaz grup kursów zaliczanych na podstawie jednej oceny Lp. Kurs końcowy: Kursy cząstkowe: Kod Nazwa kursu Kod Nazwa kursu 6. Wykaz egzaminów obowiązkowych Lp. Kod kursu Nazwa kursu. ISS3004 Fizyka. ISS3005 Matematyka 3. ISS3009 Fizyka 4. ISS300 Matematyka 5. ISS30 Język obcy 6. ISS303 Termodynamika 7. ISS304 Mechanika płynów 8. ISS30 Oczyszczanie wody 9. ISS30 Ogrzewnictwo 0. ISS308 Wentylacja i klimatyzacja. ISS3030 Wodociągi i kanalizacja. ISS303 Gospodarka odpadami 3. ISS3035 Gazownictwo 4. ISS3040 Ciepłownictwo 5 ISS3045 Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 7. Kurs/ kursy praca dyplomowa, projekt dyplomowy itp. Wymiar owy ZZU 0 punktów ECTS 5 pkt. ECTS 8. Praktyki studenckie Rodzaj : Rodzaj: Studenci odbywają praktykę w firmach działających w szeroko pojętej dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska. Zapoznają się z problemami projektowymi, eksploatacyjnymi i działania firm Wymiar owy/ tygodniowy ZZU 3 tygodnie punktów ECTS pkt. ECTS 9. Zakres egzaminu dyplomowego Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje materiał przerobiony w czasie studiów a zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym są podawane studentom do wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu 0. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia danych kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych blokach tematycznych Lp. Kod kursu Nazwa kursu Termin zaliczenia do... (numer semestru) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego:

13 Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana

14 PLAN STUDIÓW KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA STUDIA: PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE SPECJALNOŚĆ: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE. Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym: SEMESTR : Kursy obowiązkowe: Uchwała z dnia r. Obowiązuje od.x. 007 r. L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia. ISS300 Biologia i ekologia Zaliczenie. ISS3003 Rysunek techniczny i geometria wykreślna Zaliczenie 3. ISS3004 Fizyka Egzamin 4. ISS3005 Matematyka Egzamin Grupy kursów obowiązkowych - brak Kursy wybieralne: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma Zaliczenia. ISS300 Przedmiot humanistyczno-menadżerski Zaliczenie Razem w semestrze: SEMESTR : Kursy obowiązkowe: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS. ISS3007 Chemia Forma zaliczenia. ISS3008 Biologia-wybrane zagadnienia ISS3009 Technologie informacyjne ISS300 Fizyka E 5 ISS30 Matematyka E

15 Kursy wybieralne: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma Zaliczenia. ISS3006 Język obcy Zaliczenie Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS SEMESTR 3: Kursy obowiązkowe: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS. ISS303 Termodynamika E. ISS304 Mechanika płynów E 3. ISS305 Informatyczne podstawy projektowania-autocad ISS306 Materiałoznawstwo ISS307 Chemia wody Forma zaliczenia Kursy wybieralne: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma Zaliczenia. ISS3006 Język obcy Egzamin Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Grupy kursów wybieralnych - brak Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS SEMESTR 4: Kursy obowiązkowe: L.p Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS ISS308 Hydrologia i nauka o ziemi punktów ECTS ISS309 Mechanika i wytrzymałość materiałów ISS300 Budownictwo ISS30 Oczyszczanie wody E ISS30 Ogrzewnictwo E ISS303 Geodezja i fotogrametria Forma zaliczenia Razem w semestrze: Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba

16 w ć l p s ZZU w CNPS punktów semestrze ECTS SEMESTR 5: Kursy obowiązkowe: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS. ISS304 Podstawy ochrony środowiska punktów ECTS Forma zaliczenia. ISS305 Oczyszczanie ścieków ISS306 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS307 Wentylacja i klimatyzacja E 5. ISS308 Podstawy Automatyki ISS309 Ogrzewnictwo ISS3030 Wodociągi i kanalizacja E Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS SEMESTR 6: Kursy obowiązkowe: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS. ISS303 Gospodarka odpadami E. ISS303 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS3033 Wentylacja i klimatyzacja ISS3034 Hałas i wibracja ISS3035 Gazownictwo E 6. ISS3036 kanalizacja ISS3037 Instalacje wodociągowe i klimatyzacyjne ISS3038 Informatyczne podstawy projektowania Forma zaliczenia Grupy kursów obowiązkowych - brak Kursy wybieralne: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia ISS3099 Praktyka 4 tygodnie Zaliczenie

17 Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS SEMESTR 7: Kursy obowiązkowe: L.p Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS ISS3039 Ciepłownictwo E ISS3040 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji ISS304 Instalacje p.poż., c.w.u. i przemysłowe ISS304 Chłodnictwo ISS3043 Instalacje i urządzenia gazowe ISS3044 Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa E Forma zaliczenia Razem w semestrze: SEMESTR 8: Kursy obowiązkowe: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS. ISS3045 Seminarium dyplomowe punktów ECTS Forma zaliczenia. ISS3046 Ciepłownictwo ISS3047 Ekonomika gospodarki cieplnej ISS3048 Instalacje p.poż., c.w.u. i przemysłowe ISS3049 Udrowiska i zakłady odnowy biologicznej ISS3050 Wentylacja oddymiająca ISS305 Wentylacja i klimatyzacja ISS305 Niekonwencjonalne źródła energii ISS3053 Praca dyplomowa inżynierska Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS Zestaw kursów przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnego nauczania: - brak

18 3. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym: Semestr Kod kursu Nazwy kursów kończących się egzaminem ISS3004 ISS3005. Fizyka. Matematyka ISS3009 ISS300. Fizyka. Matematyka 3 ISS3006 ISS30 ISS304. Język obcy. Termodynamika 3. Mechanika płynów 4 ISS30 ISS303. Oczyszczanie wody. Ogrzewnictwo 5 ISS307 ISS3030. Wentylacja i klimatyzacja. Wodociągi i kanalizacja 6 ISS303 ISS3035. Gospodarka odpadami. Gazownictwo 7 ISS3065. Ciepłownictwo ISS3044. Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 8 brak brak 4. deficytu punktów dopuszczalnego po poszczególnych semestrach Semestr Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów

19 Data Podpis dziekana

20 ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Studia niestacjonarne -go stopnia Wydział Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska; zjazdów w semestrze Praktyka Język obcy 4 tygodnie E (3) Przedmiot 6 Hydrol. i n.o ziemi Podstawy ochrony Humanistycznomenedżerski Język obcy 0000 () środ (3) 0000 () (3) Inf. Podstawy proj Biologia i Ekologia Biologia-w,zagadn. 000 (4+4) 0000 () Chemia 000 (+) 0 Rysunek techn. i geom. wykreśl. 9 Technologie 000 (+) informacyjne 0000 () 8 7. Termodynamika 000 E (4+) Mechanika Płynów 00 E (4+) Fizyka 000 E (3+) Fizyka E (+) Inf. odst..proj AutoCAD 0000 () Oczyszczanie wody 000 E (3+) Ogrzewnictwo 000 E(3+) Geodezja i fotogrametria 000 (+) Mechanika i wytrz.m. 000 (+) Matematyka Matematyka 3000 E (5+5) 3000 E (5+5) Materiałoznastwo 3 Budownictwo 0000 (3) 000 (+) Chemia wody 000 (+) Oczyszczanie ścieków 000 (3+) Źródła i rozprzestrzen. zanieczyszczeń 0000 (3) Wentylacja i klimatyzacja 000 E(3+) Podstawy Automatyki 0000 () Ogrzewnictwo 000 (+) Wodociągi i kanalizacja 000 E (3+) 0000 () Gospodarka odpadami 000 E (3+) Źródła i rozprzestrzen. zanieczyszczeń 000 (+) Wentyl.i Klim () Instalacje wod. I kanalizacyjne 000 (+) Gazownictwo 00 E(++) Hałas i wibr.0000 () Wodociągi i kanalizacja 000 (+) Gosp. osadowa 0000 () Praca dyplomowa Gosp. odpad () Rekult. i sanit. ter () Mech. urządz. sanit. 000 E (+) Chemia wody gleby i odpadów, 000 E (3+) Oczyszczanie wody 000 (+) Hydrogeologia i ujęcia wody 000 (+) Gospodarka wod.- ściek. w zakładach przemysł. 000 (3+) inżynierska 0 5 pkt ECTS -p- Seminarium dyplomowe 0000 () Ochrona wód i gleby 000 (+) Gosp. osadowa 0000 () Odwadnianie obiek. i wykop. budow. 000 (+) Oczyszczanie ścieków 000 (+) h/tyg. I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr ECTS: Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalności dyplomowania. Przedmioty wybieralne ogólne Oznaczenia: 00 -liczba tygodniu odpowiednio: wykłady, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium (00) punkty ECTS przypisane kolejno: wykłady, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium.

21 PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA STUDIA: PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Uchwała z dnia r. Obowiązuje od.x. 007 r.. Opis Czas trwania (w sem.):8 Tytuł zawodowy :inżynier Wymagania wstępne-rekrutacja: Do wskaźnika rekrutacyjnego uwzględnia się wynik egzaminu/stopni na świadectwie maturalnym z matematyki, fizyki oraz języków: polskiego i języka obcego Możliwość kontynuacji studiów: II go stopnia Inżynieria Środowiska, Kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Forma zakończenia studiów : praca dyplomowa + egzamin dyplomowy Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Absolwent jest przygotowany do projektowania,, wykonawstwa instalacji i systemów dystrybucji i oczyszczania wody, systemów kanalizacyjnych oraz zagadnieniami zagospodarowania odpadów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia.

22 . Struktura programu nauczania ) w układzie punktowym Struktura programu w ukladzie punktowym ECTS liczba ECTS Przedmioty nietechniczne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalnościowe Praca dyplomowa Praktyka 3) w układzie owym Struktura programu w układzie owym ilośc zajęc Przedmioty nietechniczne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalnościowe

23 3. Lista kursów L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s Liczb a godzi n ZZU CNPS punktó w ECTS ISS Przedmiot humanistyczno-menadżerski ISS Biologia i ekologia ISS Rysunek techniczny i geometria wykreślna ISS Fizyka E ISS Matematyka E ISS Język obcy ISS Chemia ISS Biologia-wybrane zagadnienia ISS Technologie informacyjne ISS Fizyka E ISS Matematyka E ISS Język obcy E ISS Termodynamika E ISS Mechanika płynów E ISS Informatyczne podstawy projektowania-autocad ISS Materiałoznawstwo ISS Chemia wody ISS Hydrologia i nauka o ziemi ISS Mechanika i wytrzymałość materiałów ISS Budownictwo ISS Oczyszczanie wody E ISS Ogrzewnictwo E ISS Geodezja i fotogrametria ISS Podstawy ochrony środowiska ISS Oczyszczanie ścieków ISS Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS Wentylacja i klimatyzacja E ISS Podstawy Automatyki ISS Ogrzewnictwo ISS Wodociągi i kanalizacja E ISS Gospodarka odpadami ISS Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS Wentylacja i klimatyzacja ISS Hałas i wibracja ISS Gazownictwo E ISS Wodociągi i kanalizacja ISS Instalacje wodociągowe i klimatyzacyjne ISS Informatyczne podstawy projektowania ISS306 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach 39 0 przemysłowych Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 3/9 Forma zaliczeni a

24 ISS306 Hydrogeologia i ujęcia wody ISS306 Oczyszczanie wody ISS306 3 Chemia wody, gleby i odpadów E ISS306 4 Mechaniczne urządzenia sanitarne E ISS306 5 Rekultywacja i sanitacja terenów ISS306 6 Gospodarka odpadami ISS306 7 Gospodarka osadowa ISS306 8 Oczyszczanie ścieków ISS306 9 Odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych ISS307 0 Gospodarka osadowa ISS307 Ochrona wód i gleby ISS304 5 Seminarium dyplomowe ISS305 3 Praca dyplomowa inżynierska ISS309 9 Praktyka 4 tygodnie Lista kursów nietechnicznych 3.. Przedmioty humanistyczno-menedżerskie L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS ISS300 Przedmiot humanistyczno-menadżerski punktów ECTS Forma zaliczenia Razem: Języki obce L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS ISS3006 Język obcy punktów ECTS ISS30 Język obcy E Razem: Forma zaliczenia 3..3 Zajęcia sportowe brak Technologie informacyjne L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia ISS3009 Technologie informacyjne Razem: Razem: Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 4/9

25 w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS Lista kursów podstawowych 3. Przedmioty podstawowe L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia 0.ISS300 Biologia i ekologia ISS3003 Rysunek techniczny i geometria wykreślna ISS3004 Fizyka E 3.ISS3005 Matematyka E 4.ISS3007 Chemia ISS3008 Biologia-wybrane zagadnienia ISS3009 Technologie informacyjne ISS300 Fizyka E 8.ISS30 Matematyka E 9.ISS303 Termodynamika E 30.ISS304 Mechanika płynów E 3.ISS305 Informatyczne podstawy projektowania-autocad ISS306 Materiałoznawstwo ISS307 Chemia wody ISS308 Hydrologia i nauka o ziemi ISS309 Mechanika i wytrzymałość materiałów ISS300 Budownictwo ISS304 Podstawy ochrony środowiska ISS3038 Informatyczne podstawy projektowania Razem: Razem: Łączna liczba w ć l p s 3.3 Lista kursów kierunkowych 3.3. Kursy obowiązkowe kierunkowe Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia ISS30 Oczyszczanie wody E ISS30 Ogrzewnictwo E 3 ISS303 Geodezja i fotogrametria ISS305 Oczyszczanie ścieków ISS306 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS307 Wentylacja i klimatyzacja E 7 ISS308 Podstawy Automatyki ISS309 Ogrzewnictwo ISS3030 Wodociągi i kanalizacja E Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 5/9

26 0 ISS303 Gospodarka odpadami E ISS303 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS3033 Wentylacja i klimatyzacja ISS3034 Hałas i wibracja ISS3035 Gazownictwo E 5 ISS3036 Wodociągi i kanalizacja ISS3037 Instalacje wodociągowe i klimatyzacyjne Razem: Lista kursów specjalnościowych-wybieralna specjalność dyplomowania) 3.5. Kursy obowiązkowe specjalnościowe L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia ISS304 Seminarium dyplomowe ISS3053 Gospodarka osadowa ISS3054 Gospodarka odpadami ISS3055 Rekultywacja i sanitacja terenów ISS3056 Mechaniczne urządzenia sanitarne E 6 ISS3057 Chemia wody, gleby i odpadów E 7 ISS3058 Oczyszczanie wody ISS3059 Hydrogeologia i ujęcia wody ISS3060 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych ISS306 Ochrona wód i gleby ISS306 Gospodarka osadowa ISS3063 Odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych ISS3064 Oczyszczanie ścieków Razem: Razem: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS Limity punktów w poszczególnych blokach humanistyczno - menedżerskie Przedmioty Nietechniczne j.obce zajęcia sportowe Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalnościowe Technolo -gie informacyjne Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 6/9

27 5. Wykaz grup kursów zaliczanych na podstawie jednej oceny Lp. Kurs końcowy: Kursy cząstkowe: Kod Nazwa kursu Kod Nazwa kursu 6. Wykaz egzaminów obowiązkowych Lp. Kod kursu Nazwa kursu. ISS3004 Fizyka. ISS3005 Matematyka 3. ISS3009 Fizyka 4. ISS300 Matematyka 5. ISS30 Język obcy 6. ISS30 Termodynamika 7. ISS304 Mechanika płynów 8. ISS3037 Oczyszczanie wody 9. ISS303 Ogrzewnictwo 0. ISS307 Wentylacja i klimatyzacja. ISS3030 Wodociągi i kanalizacja. ISS303 Gospodarka odpadami 3. ISS3035 Gazownictwo 4. ISS3056 Mechaniczne urządzenia sanitarne 5. ISS3057 Chemia wody, gleby i odpadów 7. Kurs/ kursy praca dyplomowa, projekt dyplomowy itp. Wymiar owy ZZU 0 punktów ECTS 5 pkt. ECTS 8. Praktyki studenckie Rodzaj Studenci odbywają praktykę w firmach działających w szeroko pojętej dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska. Zapoznają się z problemami projektowymi, eksploatacyjnymi i działania firm Wymiar owy/ tygodniowy ZZU 3 tygodnie punktów :pkt. ECTS 9. Zakres egzaminu dyplomowego Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje materiał przerobiony w czasie studiów a zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym są podawane studentom do wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu 0. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia danych kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych blokach tematycznych Lp. Kod kursu Nazwa kursu Termin zaliczenia do... (numer semestru) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 7/9

28 Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 8/9

29 PLAN STUDIÓW KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA STUDIA: PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Uchwała z dnia r. Obowiązuje od.x. 007 r. 5. Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym: SEMESTR : Kursy obowiązkowe: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia. ISS300 Biologia i ekologia Zaliczenie. ISS3003 Rysunek techniczny i geometria wykreślna Zaliczenie 3. ISS3004 Fizyka Egzamin 4. ISS3005 Matematyka Egzamin Kursy wybieralne: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma Zaliczenia. ISS300 Przedmiot humanistyczno-menadżerski Zaliczenie Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS SEMESTR : Kursy obowiązkowe: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS. ISS3007 Chemia Forma zaliczenia. ISS3008 Biologia-wybrane zagadnienia ISS3009 Technologie informacyjne ISS300 Fizyka E 5 ISS30 Matematyka E Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 9/9

30 Kursy wybieralne: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma Zaliczenia. ISS3006 Język obcy Zaliczenie Grupy kursów wybieralnych - brak Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS SEMESTR 3: Kursy obowiązkowe: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS. ISS303 Termodynamika E. ISS304 Mechanika płynów E 3. ISS305 Informatyczne podstawy projektowania-autocad ISS306 Materiałoznawstwo ISS307 Chemia wody Forma zaliczenia Grupy kursów obowiązkowych - brak Kursy wybieralne: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma Zaliczenia. ISS3006 Język obcy Egzamin Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s SEMESTR 4: Kursy obowiązkowe: Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS L.p Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS ISS308 Hydrologia i nauka o ziemi punktów ECTS ISS309 Mechanika i wytrzymałość materiałów ISS300 Budownictwo ISS30 Oczyszczanie wody E ISS30 Ogrzewnictwo E ISS303 Geodezja i fotogrametria Forma zaliczenia Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 30/9

31 Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS SEMESTR 5: Kursy obowiązkowe: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS. ISS304 Podstawy ochrony środowiska punktów ECTS Forma zaliczenia. ISS305 Oczyszczanie ścieków ISS306 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS307 Wentylacja i klimatyzacja E 5. ISS308 Podstawy Automatyki ISS309 Ogrzewnictwo ISS3030 Wodociągi i kanalizacja E Kursy wybieralne: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia Grupy kursów wybieralnych - brak Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS SEMESTR 6: Kursy obowiązkowe: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS. ISS303 Gospodarka odpadami E. ISS303 Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ISS3033 Wentylacja i klimatyzacja ISS3034 Hałas i wibracja ISS3035 Gazownictwo E 6. ISS3036 kanalizacja ISS3037 Instalacje wodociągowe i klimatyzacyjne ISS3038 Informatyczne podstawy projektowania Forma zaliczenia Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 3/9

32 Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS Kursy wybieralne: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS Forma zaliczenia ISS3099 Praktyka 4 tygodnie Zaliczenie SEMESTR 7: Kursy obowiązkowe: L.p Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS ISS3053 Gospodarka osadowa ISS3054 Gospodarka odpadami ISS3055 Rekultywacja i sanitacja terenów punktów ECTS ISS3056 Mechaniczne urządzenia sanitarne E ISS3057 Chemia wody, gleby i odpadów E ISS3058 Oczyszczanie wody ISS3059 Hydrogeologia i ujęcia wody ISS3060 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych Forma zaliczenia Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS SEMESTR 8: Kursy obowiązkowe: L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba ZZU CNPS punktów ECTS. ISS306 Ochrona wód i gleby Forma zaliczenia. ISS306 Gospodarka osadowa ISS3063 Odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych ISS3064 Oczyszczanie ścieków ISS3045 Seminarium dyplomowe ISS3053 Praca dyplomowa inżynierska Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 3/9

33 Razem w semestrze: Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU w semestrze Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS Zestaw kursów przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnego nauczania: - brak 7. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym: Semestr Kod kursu Nazwy kursów kończących się egzaminem ISS3004 ISS3005. Fizyka. Matematyka ISS3009 ISS300. Fizyka. Matematyka 3 ISS3006 ISS30 ISS304. Język obcy. Termodynamika 3. Mechanika płynów 4 ISS3037 ISS303. Oczyszczanie wody. Ogrzewnictwo 5 ISS307 ISS3030. Wentylacja i klimatyzacja. Wodociągi i kanalizacja 6 ISS303 ISS3035. Gospodarka odpadami. Gazownictwo 7 ISS3056 ISS3057. Mechaniczne urządzenia sanitarne. Chemia wody, gleby i odpadów 8 brak brak 8. deficytu punktów dopuszczalnego po poszczególnych semestrach Semestr Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 33/9

34 Data Podpis dziekana Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 34/9

35 INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY Studia niestacjonarne -go stopnia Wydział Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska; zjazdów w semestrze Praktyka Język obcy 4 tygodnie E (3) Hydrol. i n.o ziemi Podstawy ochrony Przedmiot 6 Humanistycznomenedżerski Inf. Podstawy proj Język obcy 0000 () środ (3) () (3) Biologia-w,zagadn. 3 Biologia i Ekologia 0000 () 000 (4+4) Chemia 000 (+) 0 Rysunek techn. i geom. wykreśl. 9 Technologie 000 (+) informacyjne 0000 () 8 7. Termodynamika 000 E (4+) Mechanika Płynów 00 E (4+) Fizyka 000 E (3+) Fizyka E (+) Inf. odst..proj.- 5 AutoCAD 0000 () Oczyszczanie wody 000 E (3+) Ogrzewnictwo 000 E(3+) Geodezja i fotogrametria 000 (+) Mechanika i wytrz.m. 000 (+) Matematyka Matematyka E (5+5) 3000 E (5+5) Materiałoznastwo 3 Budownictwo 0000 (3) 000 (+) Chemia wody 000 (+) Oczyszczanie ścieków 000 (3+) Źródła i rozprzestrzen. zanieczyszczeń 0000 (3) Wentylacja i klimatyzacja 000 E(3+) Podstawy Automatyki 0000 () Ogrzewnictwo 000 (+) Wodociągi i kanalizacja 000 E (3+) 0000 () Gospodarka odpadami 000 E (3+) Źródła i rozprzestrzen. zanieczyszczeń 000 (+) Oa oddziaływania na środowisko 0000 E (3) Prognozowanie zan. atmosfery 0000 (3) Urządz. procesowe w inżynierii ochrony powietrza 000 (3+) Wentyl.i Klim () Odpylanie gazów Instalacje wod. I 000 (3+) kanalizacyjne 000 (+) Gazownictwo 00 E(++) Hałas i wibr.0000 () Wodociągi i kanalizacja 000 (+) Pomiary i analiza zanieczyszczeń pow. 000 (+) Procesy jednostkowe w ochronie środowiska 000 E (3+3) Praca dyplomowa inżynierska 0 5 pkt ECTS -p- Seminarium dyplomowe 0000 () Ochrona atmosfery a OZE 000 (+) Ocena oddziaływania na środowisko 0000 () Oczyszczanie gazów z zan. gazowych 00 (++) Oczyszczanie gazów 0000 (3) h/tyg. I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr ECTS: Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalności dyplomowania. Przedmioty wybieralne ogólne Oznaczenia: 00 -liczba tygodniu odpowiednio: wykłady, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium (00) punkty ECTS przypisane kolejno: wykłady, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium. ) Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 35/9

36 PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA STUDIA: PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY Uchwała z dnia r. Obowiązuje od.x. 007 r.. Opis Czas trwania (w sem.):8 Tytuł zawodowy :inżynier Wymagania wstępne-rekrutacja: Do wskaźnika rekrutacyjnego uwzględnia się wynik egzaminu/stopni na świadectwie maturalnym z matematyki, fizyki oraz języków: polskiego i języka obcego Możliwość kontynuacji studiów: II go stopnia Inżynieria Środowiska, Kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Forma zakończenia studiów : praca dyplomowa + egzamin dyplomowy Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących szeroko rozumianej inżynierii Środowiska. Absolwent jest przygotowany do projektowania,, wykonawstwa instalacji i systemów oczyszczania gazów, systemów ochrony atmosfery itp. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia. Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 36/9

37 . Struktura programu nauczania 4) w układzie punktowym Struktura programu w ukladzie punktowym ECTS liczba ECTS Przedmioty nietechniczne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalnościowe Praca dyplomowa Praktyka 5) w układzie owym Struktura programu w układzie owym ilośc zajęc Przedmioty nietechniczne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalnościowe Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia niestacjonarne -szy stopień Specjalność dyplomowania : IOA 37/9

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006 Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 Matematyka 1 45 1E 2 -

Bardziej szczegółowo

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. Kierunek studiów: Inżynieria środowiska poziom: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od 1.10.2015) PWSZ w Kaliszu kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: niestacjonarne II stopnia (sem. I) STUDIA NIESTACJONARNE sem. I Suma godzin (egz.) Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 Matematyka 1 45 15E

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Przedmioty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW 33/0 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GIS-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr do ZW 1/019 Zał. nr do Programu studiów 1.1 semestrów: 7 1. Całkowita punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 10 1. zajęć: 550 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 01/014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów niestacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska Numer modułu Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska MODUŁ ECTS Egz. Zal. R-m. Wyk. Ćw. Lab. Ćw. audyt. Ćw. ter. I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 w ć w ć w ć w ć w ć w ć w ć IS_01 Język obcy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 27/28 Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1.

Bardziej szczegółowo

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści INFORMATORECTS WYDZIAŁMECHANICZNO-ENERGETYCZNY StudiastacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: drinż.mariamazur PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 drinż.tomaszhardy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2017/2018 Semestr

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i ekologia 4 E 4 4 Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych PLAN STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 zał. nr do programu studiów POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr 3 WYDZIAŁ : Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK : Informatyka z obszaru nauk : technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW : stacjonarna PROFIL : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

SEMESTR uzupełniający, inżynierski: PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ: Chemia metali w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

LATA STUDIÓW II ROK 2 SEM 3 SEM

LATA STUDIÓW II ROK 2 SEM 3 SEM ZALICZENIA RAZEM Moduł kształcenia ogólnego LP. NAZWA PRZEDMIOTU W Ć L PWS W Ć L PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS 1 Podstawy ekonomii E-1 3 3 95 3 95 1,2/3,8 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia 31.01.2008r. I. Wytyczne Senatu Politechniki Radomskiej dla rad wydziałów w zakresie uchwalania planów studiów i programów nauczania studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 013/014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STUDY PLANS AND PROGRAMS KIERUNEK STUDIÓW FIELD OF STUDY - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ENVIRONMENTAL ENGINEERING Studia stacjonarne drugiego stopnia - wg specjalności

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Górnicza Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Górnicza Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Górnicza Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 019/00 Język wykładowy: Polski Semestr 1 z A. Przedmioty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu Zał. nr 12 do Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. . Instytut InŜynierii Ochrony Środowiska... 7.. Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa... 7. Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne...

Spis treści. . Instytut InŜynierii Ochrony Środowiska... 7.. Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa... 7. Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne... INFORMATORECTS WYDZIAŁINŻYNIERIIŚRODOWISKA StudianiestacjonarneIiIIstopnia StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: Redakcja: drhab.inż.jandanielewicz,prof.pwr. JanuszM.Szafran Projektgraficzny:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria Załącznik nr 1 Uchwała z dnia 22 II 2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Paliwa i Środowisko Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Paliwa i Środowisko Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Paliwa i Środowisko Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski Semestr 1 z Inżynierskie 4 SPSR-1-103-s

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA.

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Efekty kształcenia Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU Instytut/Katedra --- (Wydział nie jest podzielony na instytuty ani katedry) PROGRAM KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

FORMA ZAL. SEMESTR III,IV,V, VI K_W02,K_W08 I Z

FORMA ZAL. SEMESTR III,IV,V, VI K_W02,K_W08 I Z V. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1 Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki od r.a. 2018/2019 semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Plan studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta: Kategoria przedmiotu.

Załącznik D. Plan studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta: Kategoria przedmiotu. Załącznik D. Plan studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta: SEMESTR I 6.12-TI Technologia informacyjna K 30-30/ZO - - - - 2 6.12-MI Matematyka I P 60 30/EG

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

Techniki BAT w IŚ - opis przedmiotu

Techniki BAT w IŚ - opis przedmiotu Techniki BAT w IŚ - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki BAT w IŚ Kod przedmiotu 06.4-WI-ISD-Tech.BAT02P-P-S15_pNadGenVRLL7 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE - INŻYNIERSKIE Objaśnienia: Klasa przedmiotu: O ogólny, P podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 17/18 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo