M E R K U R I U S Z 4/2019 (rocz. XIV)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M E R K U R I U S Z 4/2019 (rocz. XIV)"

Transkrypt

1 M E R K U R I U S Z 4/2019 (rocz. XIV) Wydarzenia w Polsce kwiecień kwietnia 1919 Sejm przyjął rezolucję w sprawie granicy wschodniej RP.Rezolucja wzywała do utrzymania przy Polsce całej Galicji (z jednoczesnym przyznaniem Ukraińcom autonomii), a także do trwałego zjednoczenia z Rzecząpospolitą Polską północno-wschodnich dzielnic Polski z ich stolicą Wilnem. 5 kwietnia 1919 Polski sąd wojskowy skazał grupę 37 Żydów w Pińsku na karę śmierci za napaść na polski oddział w tym mieście. Wykonanie tego wyroku stało się przyczyną kierowanych przez część stronnictw lewicowych w Sejmie, a także przez inspirowaną przez środowiska żydowskie opinię publiczną na Zachodzie (zwłaszcza w USA) pod adresem władz wojskowych oskarżeń o folgowanie brutalnemu antysemityzmowi. 9 kwietnia 1919 Na posiedzeniu Rady Czterech (prezydent USA, premierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch) na Konferencji Pokojowej premier Paderewski bezskutecznie starał się przezwyciężyć opór Lloyda George a przeciw przyłączeniu Gdańska do Polski. 14 kwietnia 1919 Pierwsze transporty Armii Polskiej gen. Hallera ruszyły z Francji do kraju. 15 kwietnia 1919 Na spotkaniu z dowódcami Armii Czerwonej Lenin stwierdził, że w małych krajach sąsiadujących z Rosją sowiecką takich jak Finlandia, Łotwa, Polska czy Rumunia żadna inna władza oprócz naszej nie okaże się możliwa. 16 kwietnia 1919 Od ataku na Lidę Wojsko Polskie rozpoczęło ofensywę w kierunku na Wilno okupowane przez oddziały Armii Czerwonej. Do bezpośredniego ataku na Wilno przeznaczono 2. Dywizję Piechoty Legionów gen. Rydza-Śmigłego. Do 17 kwietnia oddziały polskie opanowały pierwszy cel Lidę. 20 kwietnia 1919 Po uprzednim zajęciu Nowogródka jednostki Wojska Polskiego zdobyły Wilno. Dowódca frontu małopolskiego gen. Iwaszkiewicz, po ostatecznym rozbiciu ukraińskiego okrążenia Lwowa, wkroczył do miasta. Józef Piłsudski dokonuje przeglądu oddziałów Wojska Polskiego po zdobyciu Wilna. Wilno było ukochanym miastem Marszałka. 1

2 22 kwietnia 1919 J. Piłsudski wydał odezwę do mieszkańców b. Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zapowiadał gwarancję ich prawa do samostanowienia ( w sprawach wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych ) w powszechnych wyborach, jakie miał zorganizować zarząd cywilny tych ziem. Odezwę Piłsudski polecił wydrukować w językach polskim, litewskim, białoruskim i żydowskim ze świadomym pominięciem rosyjskieg. Kluczowych dla powodzenia tej inicjatywy polityków litewskich nie udało się jednak Piłsudskiemu pozyskać, mimo iż starał się o to, wysyłając przed akcją na Wilno swojego tajnego emisariusza, Michała Römera, z misją do siedziby władz narodowych Litwy w Kownie. Litwini potraktowali całą akcję jako maskaradę polskiego imperializmu. 23 kwietnia 1919 Rząd Polski uzyskał we Francji kredyt 100 mln franków na zakup materiałów wojennych z zapasów armii francuskiej kwietnia 1919 Na połączonym zjeździe PPS, PPSD i PPS zaboru pruskiego w Krakowie podjęto decyzję o powołaniu zjednoczonej PPS, która nadal stawiała sobie za cel osiągnięcie ustroju socjalistycznego ale środkami parlamentarnymi, nie rewolucyjnymi. Jednym z trzech przewodniczących został Ignacy Daszyński. 25 kwietnia 1919 Do Warszawy przybyła litewska misja dyplomatyczna, która domagała się od Polski uznania suwerenności Litwy w granicach obejmujących Wilno kwietnia 1919 Zgrupowanie gen. Rydza Śmigłego (jego trzon tworzyła 2. Dywizja Piechoty Legionów i 1. Brygada Jazdy Władysława Beliny-Prażmowskiego) zdecydowanymi uderzeniami rozbiło kolejno trzy zgrupowania Armii Czerwonej pod Szyrwintami, koło Podbrodzia i w rejonie Soły-Oszmiany, przesuwając front o 60 km od Wilna. Wg publikacji Andrzeja Nowaka - Władysław Adamiec Wielkanocne interpretacje W Pradze przed Wielkanocą. 2 Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze chrześcijańskie święto co odzwierciedla się w sztuce. Co więcej, okres przedwielkanocny (post), Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Niedziela Zmartwychwstania to cały kalejdoskop uczuć i nastrojów od namysłu, refleksji, smutku, rozpaczy, bólu (tak duchowego jak fizycznego) aż po wielką radość, ale też wątpliwości W ostatnich dniach słońce grzeje prawie jak w lecie, drzewa zazieleniły się, tulipany i inne kwiaty w pełnym rozkwicie. Już skończyła się Wielkanoc, pomału dojadamy pozostałe świąteczne smakołyki i zaczynamy myśleć o zbliżającym się lecie. Myślę, że warto jednak przypomnieć sobie miłe wydarzenia poprzedzające Wielkanoc. Polska Wielkanoc w Pradze W sobotę 13 kwietnia z inicjatywy pani Małgorzata Bejsovec (koordynatorki grupy na Facebooku Polacy w Pradze i świetnej organizatorki spotkań Polaków) odbyła się bardzo miła, udana akcja pod

3 hasłem Polska Wielkanoc w Pradze. Dzięki proboszczowi parafii polskiej spotkanie odbyło się w pięknym, zabytkowym refektarzu w klasztorze O.O. Dominikanów. Pani Małgorzata zachęciła do udziału w tej akcji wielu Polaków zamieszkałych w Pradze, z których wielułączy z Pragą głównie przejściowa praca lub studia na uczelniach i którzy nie są związani z Pragą więzami rodzinnymi. Na spotkanie przybyły zarówno osoby samotne, jak również całe rodziny. Pani Małgorzacie udało się (w skromnym stopniu również dziękipomocy Klubu Polskiego w Pradze) uzyskać na tę akcję wsparcie finansowe od sprzyjającejwzajemnemu zbliżaniu się Polaków Ambasady RP w Pradze, a bogatą tombolę udało się zorganizować głównie dzięki sponsorom polskim firmom działającym w Pradze. Uczestnicy spotkania przynieśli własne wypieki lub przywiezione z Polski smakołyki.pięknie i bogato zastawiony stół z tradycyjnymi polskimi pokarmami wielkanocnymi, malowanie przez dzieci jajek, bogata tombola i przede wszystkim miłe Polaków rozmowy charakteryzowały to spotkanie. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w przygotowaniu tej wspólnej akcji Polaków również my Klub Polski w Pradze. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Ojca Hieronima Kaczmarka OP, Kierownika Wydziału Konsularnego pana konsula Artura Łukiańczuka oraz przez gospodynię wieczoru panią Małgorzatę Bejsovec.Z naszego stowarzyszenia przyszło na spotkanie tylko kilka osób, ale byliśmy bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że takie tradycyjne spotkania większej grupy Polaków będą się powtarzać w następnych latach. Dziękujemy pani Małgosi za wspólnie spędzony piękny wieczór! Wielkanoc w Pradze 4 J uż po raz trzeci odbyła się akcja kulturalna Velikonoce na Praze 4 organizowana przez Urząd Miejski w Pradze 4 oraz Dom Mniejszości Narodowych. W bogatym programie kulturalnym wystąpił rosyjski teatr dziecięcy Krásný Sarafán z bajką o Królewnie Snieżce, słowackie folklorystyczne zespoły Limbora i Limborka, zespół bułgarskich tańców ludowych Bulgari, ukraińska grupa wokalno-instrumentalna Ignis oraz ukraińska dziecięca grupa taneczna Dżerelo, a także serbski zespół taneczny. Do chrześcijańskiego znaczenia świąt wielkanocnych nawiązały rozmowy pani Alžběty Korčákovej (z Pragi 4) z miejscowymi duchownymi. Niestety, tym razem nie przedstawił się żaden polski zespół. Ale, tak samo jak w poprzednich latach nie zabrakło stoiska z polskimi tradycyjnymi pokarmami przygotowanymi przez naszą koleżankę Teresę Šišma pokarmy były rozmaite, smaczne, ładnie ozdobione i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników akcji. Tradycyjne święcenie pokarmów w Parafii Polskiej. W Wielką Sobotę o godzinie 12 spotkaliśmy się w licznym gronie Polaków mieszkających w Pradze w kościele parafialnym (w klasztorze O.O. Dominikanów przy ulicy Husovej), gdzie ojciec Hieronim Kaczmarek OP poświęcił przyniesione pokarmy. Była to okazja do głębszego zastanowienia się nad chrześcijańskim znaczeniem Wielkanocy, ale równieżdo spotkania wielu znajomych i złożenia sobie wzajemnie życzeń świątecznych. Krystyna Olaszek-Kotýnek 3

4 "Powstanie w getcie warszawskim [ ] zostanie zapisane w historii jako walka garstki z wieloma, wojna dobra ze złem. W dziejach narodu żydowskiego zryw ten traktowany jest jako sprzeciw wobec niemieckiego mechanizmu zbrodni, który unicestwił sześć milionów Żydów". Umschlagplatz ostatni przystanek przed Zagładą Bocznica kolejowa i przylegające do niej budynki w grudniu 1940 roku przekształcone zostały w "Plac przeładunkowy", którego pierwotnym celem była kontrola napływu towarów w granice getta. 22 lipca 1942 rozpoczęła się Wielka Akcja Likwidacyjna Getta Warszawskiego, a Umschlagplatz był miejscem, w którym niemieccy zarządcy getta gromadzili i selekcjonowali Żydów przeznaczonych do wywózki do obozu zagłady Treblinka. Ogółem w czasie akcji wywieziono ok. 265 tys. Żydów. Na miejscu zamordowano ok. 10 tysięcy. Ul. Muranowska 7-9 główna kwatera ŻZW Żydowski Związek Wojskowy powstał z inicjatywy członków przedwojennego Betaru organizacji prawicowej o charakterze syjonistycznym. Przed wojną Wojsko Polskie szkoliło Betarowców i członków Ecel (działająca w Palestynie żydowska organizacja terrorystyczna) w posługiwaniu się bronią. Z tego powodu bojownicy ŻZW, których w chwili wybuchu powstania było ok. 300, byli lepiej przygotowani do walk. Ze względu na kontakt z przedwojennymi oficerami Wojska Polskiego, którzy później zasilili szeregi AK, ŻZW od początku istnienia utrzymywała kontakt ze strukturami Polskiego Państwa Podziemnego. Większość bojowców ŻZW zginęła w Powstaniu w Getcie Warszawskim. Raport Juergena Stroopa Powstańcy nie mieli broni i tym samym szans na wygraną, choć przystępowali do walki z pełną świadomością swojej sytuacji. Niewiele wiadomo na temat uzbrojenia powstańców. Większość zginęła i nie można zweryfikować źródeł historycznych z relacjami naocznych świadków. Wiele zdjęć zachowało się jednak w raporcie Juergena Stroopa, zwanego katem getta. W swoim raporcie Juergen Stroop napisał, że w czasie operacji zginęło prawie 14 tys. Żydów. Jest to możliwe. W czasie walk zginęło kilka tysięcy osób (od 5 do 7 tys.), szacuje się, że około 5-6 tys. spłonęło żywcem, dlatego że Niemcy szli, podpalając dom po domu. Są zdjęcia pokazujące ludzi skaczących z okien w palących się ubraniach. Ponadto ok. 50 tys. zostało wywiezionych do Treblinki. Wg Radia Polskiego: Władysław Adamiec 4

5 Właściwe określenia bliższych i dalszych członków rodziny. Stryjowie, wujenki i kumowie są w miarę znani, ale czasem niezbędne okazuje się rozrysowanie całego drzewa genealogicznego, by pojąć kto dla kogo kim jest... Próbuję dotrzeć do swojej blizkiej i dalszej rodziny a jak pamiętam to w miejscowiści skąd pochodzę prawie wszyscy to byli ciocie i wujkowie. Jakoś wcześniej nie dociekałam dlaczego tak jest. Dziś już wiem, że są to krewni boczni, powinowaci, i.t.d. Może i dla Was czytelnicy Merkuriusza będzie to ciekawy temat do przemyśleń. Staropolskie nazwy powinowactw: Dla Żony: Matka Męża - Świekra Ojciec Męża - Świekier Siostra Męża - Zełwa Jej Mąż - Zełwin Brat Męża - Dziewierz Jego Żona - Jątrew Dla Rodziców: Mąż Córki - Zięć Żona Syna - Snecha Matka Zięcia - Swatka Ojciec Zięcia - Swat Matka Snechy - Współteściowa Ojciec Snechy - Współteść Dla Męża: Matka Żony - Teściowa Ojciec Żony - Teść Siostra Żony - Świeść Jej Mąż - Paszenog Brat Żony - Szurzy Jego Żona - Szurzyna Dla Rodzeństwa: Żona Brata - Bratowa Mąż Siostry - Swak Krewni wstępni - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie Linię wstępnych po ojcu nazywa się linią po mieczu (np. babcia po mieczu), a linię po matce po kądzieli. pradziad (dla prawnuka, prawnuczki) prababa (dla prawnuka, prawnuczki) Krewni wstępni - agnaci (ze strony ojca) i kognaci (ze strony matki) dziad ojczysty/macierzysty (dla wnuka, wnuczki) baba ojczysta/macierzysta (dla wnuka, wnuczki) Krewni boczni - od rodzeństwa własnego oraz rodzeństwa matki, ojca i dziadków prastryj (przestryj, dziad stryjeczny) = brat dziada prawuj (przedwieć, dziad wujeczny) = brat baby praciota (przeciota, baba cioteczna) = siostra dziada/baby brat (dla brata, siostry) siostra (dla brata, siostry) półbrat = syn jednego z rodziców z poprzedniego związku (dla półbrata, półsiostry) półsiostra = córka jednego z rodziców z poprzedniego związku (dla półbrata, półsiostry) brat stryjeczny = syn brata ojca (dla brata stryjecznego, siostry stryjecznej) siostra stryjeczna = córka brata ojca (dla brata stryjecznego, siostry stryjecznej) brat wujeczny = syn brata matki (dla brata ciotecznego, siostry ciotecznej) siostra wujeczna = córka brata matki (dla brata ciotecznego, siostry ciotecznej) brat cioteczny = syn siostry ojca/matki (dla brata wujecznego/ciotecznego, siostry wujecznej/ciotecznej) siostra cioteczna = córka siostry ojca/matki (dla brata wujecznego/ciotecznego, siostry wujecznej/ciotecznej) brat prastryjeczny = wnuk brata dziada (dla brata prastryjecznego, siostry prastryjecznej) siostra prastryjeczna = wnuka brata dziada (dla brata prastryjecznego, siostry prastryjecznej) brat prawujeczny = wnuk brata baby (dla brata praciotecznego, siostry praciotecznej) siostra prawujeczna = wnuka brata baby (dla brata praciotecznego, siostry praciotecznej) brat pracioteczny = wnuk siostry dziada/baby (dla brata prawujecznego/praciotecznego, siostry prawujecznej/praciotecznej) siostra pracioteczna = wnuk siostry dziada/baby (dla brata prawujecznego/praciotecznego, siostry prawujecznej/praciotecznej) Krewni boczni - agnaci (od rodzeństwa ojca) stryj (rodzony) = brat ojca (dla synowca, synowicy) ciota (ojczysta) = siostra ojca (dla bratańca, bratanicy) stryj stryjeczny = syn brata dziada ojczystego (dla niecia, nieściory) ciota stryjeczna = córka brata dziada ojczystego (dla niecia, nieściory) stryj wujeczny = syn brata baby ojczystej (dla niecia, nieściory) ciota wujeczna = córka brata baby ojczystej (dla niecia, nieściory) stryj cioteczny = syn siostry dziada ojczystego lub baby ojczystej (dla niecia, nieściory) ciota cioteczna = córka siostry dziada ojczystego lub baby ojczystej (dla niecia, nieściory) Krewni boczni - kognaci (od rodzeństwa matki) wuj (rodzony) = brat matki (dla siostrzeńca, siostrzenicy) ciota (macierzysta) = siostra matki (dla siostrzeńca, siostrzenicy) 5

6 wuj stryjeczny = syn brata dziada macierzystego (dla niecia, nieściory) ciota stryjeczna = córka brata dziada macierzystego (dla niecia, nieściory) wuj wujeczny = syn brata baby macierzystej (dla niecia, nieściory) ciota wujeczna = córka brata baby macierzystej (dla niecia, nieściory) wuj cioteczny = syn siostry dziada macierzystego lub baby macierzystej (dla niecia, nieściory) ciota cioteczna = córka siostry dziada macierzystego lub baby macierzystej (dla niecia, nieściory) Powinowaci Powinowactwo rozszerza rodzinę, m.in. o krewnych osoby biorącej ślub, np. teściów. mąż (dla żony) żona (dla męża) dziewierz = brat męża (dla bratowej) jątrew = żona brata męża (dla jątrwi) zełwa = siostra męża (dla bratowej) zełwin = mąż siostry męża (dla szurzyny) szurzy = brat żony (dla swaka) szurzyna = żona brata żony (dla zełwina) świeść = siostra żony (dla swaka) paszenog = mąż siostry żony (dla paszenoga) swak = mąż siostry (dla szurzego, dla świeści) bratowa = żona brata (dla dziewierza, dla zełwy) brat przyrodni (dla brata przyrodniego, siostry przyrodniej; nie mają wspólnego rodzica) siostra przyrodnia (dla brata przyrodniego, siostry przyrodniej; nie mają wspólnego rodzica) swat, współświekier = ojciec męża córki swatew, współświekra = matka męża córki współteść = ojciec żony syna współteścia = matka żony syna kum (kmoter) = ojciec chrześniaka/chrześnicy, ojciec chrzestny syna/córki/chrześniaka/chrześnicy (dla kuma, kumy) kuma (kmotra) = matka chrześniaka/chrześnicy, matka chrzestna syna/córki/chrześniaka/chrześnicy (dla kuma, kumy) świekier = ojciec męża (dla snechy) siostrzeniec = syn siostry (dla wuja, cioty) siostrzenica = córka siostry (dla wuja, cioty)świekra (świekrew) = matka męża (dla snechy) teść (cieść) = ojciec żony (dla zięcia) teścia (ćcia) = matka żony (dla zięcia) ojczym (dla pasierba, pasierbicy) macocha (dla pasierba, pasierbicy) ojciec chrzestny (dla chrześniaka, chrześnicy) matka chrzestna (dla chrześniaka, chrześnicy) prastryjna (baba stryjeczna) = żona brata dziada prawujna (baba wujeczna) = żona brata baby prapociot (dziad cioteczny) = mąż siostry dziada/baby praświekier = dziad męża (dla prasnechy) praświekra = baba męża (dla prasnechy) prateść = dziad żony (dla prazięcia) prateścia = baba żony (dla prazięcia) stryjna = żona brata ojca (dla pociotka, pociotki) wujna = żona brata matki (dla pociotka, pociotki) pociot = mąż siostry ojca, mąż siostry matki (dla pociotka, pociotki) Krewni zstępni - potomkowie - dzieci, wnuki, prawnuki syn (dla ojca, matki) córka (dla ojca, matki) Krewni boczni synowiec = syn brata (dla stryja) synowica = córka brata (dla stryja) brataniec = syn brata (dla cioty) bratanica = córka brata (dla cioty) nieć (nieść) = wnuk stryja, wnuk wuja, wnuk cioty (dla stryja / wuja stryjecznego / wujecznego / ciotecznego, cioty stryjecznej / wujecznej / ciotecznej) nieściora = wnuka stryja, wnuka wuja, wnuka cioty (dla stryja / wuja stryjecznego / wujecznego / ciotecznego, cioty stryjecznej / wujecznej / ciotecznej) nieć (nieść) = wnuk stryja, wnuk wuja, wnuk cioty (dla stryja / wuja stryjecznego / wujecznego / ciotecznego, cioty stryjecznej / wujecznej / ciotecznej) nieściora = wnuka stryja, wnuka wuja, wnuka cioty (dla stryja / wuja stryjecznego / wujecznego / ciotecznego, cioty stryjecznej / wujecznej / ciotecznej) Powinowaci zięć = mąż córki (dla teścia, teści) snecha = żona syna (dla świekra, świekrwi) pasierb (dla ojczyma, macochy) 6

7 pasierbica (dla ojczyma, macochy) chrześniak (dla ojca chrzestnego, matki chrzestnej) chrześnica (dla ojca chrzestnego, matki chrzestnej) pociotek (dla stryjny, wujny, pociota) pociotka (dla stryjny, wujny, pociota) Krewni zstępni wnuk (dla dziada, baby) wnuka (dla dziada, baby) prawnuk (dla pradziada, prababy) prawnuka (dla pradziada, prababy) Powinowaci prazięć = mąż wnuki (dla prateścia, prateści) prasnecha = żona wnuka (dla praświekra, praświekry) Źródło: rodowody.pun.pl. - Halina Irena Bukovska TSS "Stefan Batory" ostatni polski transatlantyk 11 kwietnia 1969 roku polski transatlantyk "Stefan Batory" wyruszył w swój pierwszy rejs. Trasa prowadziła z portu macierzystego w Gdyni do Montrealu w Kanadzie. TSS "Stefan Batory" był ostatnim liniowcem, który utrzymywał regularnie rejsy na Atlantyku. Ten pasażerski turbinowy statek parowy był w latach 70. i 80. XX wieku flagową jednostką Polskich Linii Oceanicznych. 7

8 Jacek Kaczmarski: ja wiem, że walczyłem o wolność Postać niejednoznaczna, ale kojarzona jednoznacznie. Identyfikowany z Solidarnością, stanem wojennym i wszelkimi przemianami lat 80. w Polsce. W oczach większości Polaków pozostał bardem z gitarą śpiewającym "Mury". Jacek pisał świetne teksty, oczywiście zdarzały mu się teksty lepsze i gorsze, ale nie było tekstów o niczym wspomnienie Przemysława Gintrowskiego o Jacku Kaczmarskim w 5. rocznicę jego śmierci Niepokorny pieśniarz i głos pokolenia. Bard Solidarności, który legendą stał się jeszcze za życia. Zmarł 10 kwietnia 2004 roku. Król sceny Po krótkiej współpracy z kabaretem "Pod Egidą" wraz ze Zbigniewem Łapińskim i Przemysławem Gintrowskim założył własny "Teatr na Rozdrożu". Sukces przyszedł już z pierwszym programem zatytułowanym "Mury". Tytułowy utwór, wbrew woli samego Kaczmarskiego, stał się hymnem Solidarności. - On potrafił pojechać na koncert, gdzie było w sali 10 osób - wspominał Gintrowski. - Jechał tam i śpiewał przez dwie godziny. W Radiu Wolna Europa Na przełomie września i października 1981 roku Kaczmarski z Gintrowskim koncertowali we Francji. Wówczas zgłosiła się do nich wytwórnia z propozycją nagrania płyty. Muzycy mieli jednak w kraju inne zobowiązania. Przemysław Gintrowski wrócił na krótko do Polski i przed stanem wojennym nie zdążył już wyjechać. Fatalny zbieg okoliczności przez wiele lat położył się cieniem na biografii barda Solidarności, którego oskarżano o zdradę. Kaczmarski zdecydował się na współpracę z Radiem Wolna Europa, mając świadomość, że nie pomoże mu to w powrocie do kraju. - To była decyzja w jedną stronę, to był krok, którego nie można było odwrócić - komentował. Mistrz Wysocki - Jak zwykle o tej porze roku przypominam rocznicę urodzin Włodzimierza Wysockiego, człowieka, którego twórczość wywarła decydujący, a przede wszystkim inspirujący wpływ na mój wybór drogi życiowej i sposób autoekspresji - przyznawał się do swojej fascynacji Jacek Kaczmarski w Radiu Wolna Europa 19 lutego 1989 roku. Kilka miesięcy po śmierci swojego mistrza Jacek Kaczmarski napisał dla Wysockiego epitafium. Utwór mu dedykowany wykorzystuje wątki piosenek Wysockiego oraz dzieł literatury radzieckiej mówiących o łagrach, więzieniach i Syberii. 8

9 Piosenka "Linoskoczek", którą Kaczmarski napisał krótko po wprowadzeniu stanu wojennego, jest kontynuacją innego utworu Wysockiego "Napięta linia". Pomiędzy powinnością a własnym zdaniem - Nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś wspólny kierunek, oprócz idei wolności i samostanowienia państwa polskiego i społeczeństwa - mówił sam Jacek Kaczmarski. - Ja wiem, że walczyłem o wolność i tę wolność w jakiś sposób sobie wywalczyłem poprzez Radio Wolna Europa i poprzez przemiany w Polsce. Bard Solidarności wolność traktował jako odpowiedzialność za słowo. Odpowiedzialność nawet za interpretacje niezgodne z jego spojrzeniem na własne teksty. Tak właśnie stało się z "Murami" - piosenką symbolem dla ludzi internowanych, która czym innym była dla samego autora. - Pisałem o tych, co śpiewają, że mury runą, natomiast pisałem też, że na miejsce tych murów wyrastają nowe - tłumaczył Jacek Kaczmarski. - To jest piosenka, która mnie prześladuje, odkąd powstała, i nieporozumienia wokół niej są zasadnicze. Powrót legendy - On pracował zawsze i wszędzie - zaznaczał Przemysław Gintrowski. - Na wyjazdach potrafił wstać o 6 rano i siadał do pisania. Po 10 latach wrócił do kraju już nieporównywalnie bardziej popularny niż przed wyjazdem i dalej koncertował. Setki spędzonych na scenie godzin odbiły się na jego zdrowiu. Ciągła praca gardłem przyczyniła się do zapadnięcia na nowotwór krtani. Kiedy lekarze postawili mu diagnozę i polecali operację, miał tylko zapytać, czy po operacji będzie mógł śpiewać. Nie otrzymał pozytywnej odpowiedzi i nie zdecydował się na zabieg. Jacek Kaczmarski 17 marca 2004 otrzymał nagrodę Fryderyka za całokształt twórczości. Nagrody nie mógł już odebrać osobiście ze względu na ciężki stan zdrowia. Niespełna miesiąc później 10 kwietnia 2004 roku pieśniarz zmarł. Jego pomnik stanął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Wg Radia Polskiego: Władysław Adamiec Smoleńsk 2010 twarze tragedii

10 10

11 11

12 12

13 M E R K U R I U S Z S P O R T O W Y Sport w latach okupacji Z końcem 1939 roku sport polski przestał oficjalnie istnieć, ale większość przedwojennych organizacji sportowych prowadziła działalność w podziemiu. Odbywały się nawet mecze w piłce nożnej i wyścigi kolarskie - a więc w dyscyplinach, które były bardzo trudne do zakonspirowania. Grano też w siatkówkę, uprawiano lekką atletykę i łyżwiarstwo, w górach aktywni byli narciarze, a swoje umiejętności oddawali dla zadań konspiracyjnych (słynni kurierzy tatrzańscy). Szczególnie aktywni byli piłkarze. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań reaktywowano okręgowe związki piłki nożnej, a także systemy rozgrywek o mistrzostwo. Dochodziło nawet do meczów między reprezentacjami poszczególnych miast, kilka razy spotykali się piłkarze z Warszawy i z Krakowa. Zginęli... Zginęło wielu przedwojennych, wybitnych polskich sportowców. Symbolem tragicznego, polskiego losu, i tragicznego losu polskich sportowców są między innymi: Janusz Kusociński, mistrz olimpijski na 10 km z 1932 roku, zamordowany w 1940 r. w Palmirach; Eugeniusz Lokajski, olimpijczyk z 1936 roku, mistrz i rekordzista Polski w rzucie oszczepem, zginął w Powstaniu Warszawskim; Bronisław Czech, trzykrotny olimpijczyk i dwudziestokrotny mistrz Polski w różnych konkurencjach narciarskich, zmarł w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu; Jerzy Nadolski, dyrektor warszawskiego Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, Walerian Sikorski, dyrektor Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów w Poznaniu; wybitni olimpijczycy, Józef Baran- Bilewski i Kazimierz Bocheński - wszyscy zamordowani w obozach dla polskich oficerów ustanowionych przez Stalina w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Igrzyska w obozach jenieckich Igrzyska olimpijskie w 1940 i 1944 roku nie odbyły się. Świat był zajęty wojną. Ale w tych właśnie latach - olimpijskich - z inicjatywy Polaków dwukrotnie odbyły się igrzyska olimpijskie w oflagach jenieckich - w 1940 w Langwasser pod Norymbergią i w 1944 w Woldenbergu (Dobiegniew). Norymberga Stalag dla szeregowców XIII A, wówczas na przedmieściach Norymbergii. Igrzyska odbyły się w dniach 1-7 września 1940 roku. Wzięli w nich udział jeńcy z Anglii, Belgii, Francji, Holandii, Jugosławii i Polski. Musiały być zorganizowane w warunkach pełnej konspiracji. Międzynarodowy Komitet Jenieckich Igrzysk Olimpijskich (w jego skład wchodzili Anglik, Francuz i Polak) zadecydował, że igrzyska odbędą się w następujących konkurencjach: strzelanie z łuku, skok z miejsca, pchnięcie kulą, kolarstwo, siatkówka i bieg na 50 m "karną żabką" (ulubiona kara niemieckich strażników). Wszystkie nagrody w igrzyskach były wykonane przez jeńców z materiałów dostępnych w obozie. A największym fenomenem igrzysk był ceremoniał olimpijski (flaga, znicz, hymn i przysięga). 13

14 Woldenberg (Dobiegniewo) Dobiegniewo - obóz jeniecki dla polskich oficerów, skupiał największą liczbę przedwojennych specjalistów od spraw sportu i wychowania fizycznego (to wynikało z sytemu kultury fizycznej i sportu w Polsce , który był wynikiem ścisłego związku środowiska kultury fizycznej i wojska). Igrzyska w Oflagu II C Woldenberg odbyły się, za zgodą komendantaa obozu, w dniach 23 lipca - 13 sierpnia 1944 roku. Igrzyskom towarzyszyła wielka aktywność całej obozowej społeczności. Na terenie obozu ukazywał się "Przegląd Sportowy",były kursy dla instruktorów sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego (wielu spośród jeńców ukończyło CIWF). Z A P R A S Z A M Y Następne spotkanie Klubu Polskiego w Pradze odbędzie się W czwartek, 30 maja 2019, od godziny DMN, Vocelova 3, Praga 2. Merkuriusz Klubu Polskiego rocz. 14/2019 Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą Redakcja i skład: Władysław Adamiec 14

Terminologia pokrewieństwa i powinowactwa

Terminologia pokrewieństwa i powinowactwa Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Terminologia pokrewieństwa i powinowactwa Powstanie tej strony zawdzięczam pomocy, której udzieliły dr Joanna Przyklenk z Zakładu Historii Języka Polskiego, dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kogo kochasz, kogo lubisz?

Kogo kochasz, kogo lubisz? ZADANIE 1 DLA AMBITNYCH Kogo kochasz, kogo lubisz? Wypełnij tabelkę. Wpisz do niej imiona 5 osób, które są Ci najbliższe, następnie jedną główną cechę za którą ją cenisz oraz przykładowe zachowanie, które

Bardziej szczegółowo

POWTARZAMY PRZED SPRAWDZIANEM

POWTARZAMY PRZED SPRAWDZIANEM POWTARZAMY PRZED SPRAWDZIANEM Oś czasu PAMIĘTAJCIE!!! 1. Wieki zapisujemy cyframi rzymskimi a NIE arabskimi 1356 rok to XIV wiek, NIE 14 w. Jeśli wydarzenie ma miejsce po narodzeniu Chrystusa nie dodajemy

Bardziej szczegółowo

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM GETTO WARSZAWSKIE I POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM Utworzenie getta: W 1940 r. Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim Legiony Czyn zbrojny piąta debata historyków w Belwederze 20 października 2017

Przede wszystkim Legiony Czyn zbrojny piąta debata historyków w Belwederze 20 października 2017 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/debaty-belwederskie/2419,przede-wszystkim-legiony-czyn-zbrojny-19141918-pia ta-debata-historykow-w-belwede.html 2019-05-02, 07:01 Przede wszystkim Legiony

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/24195,inauguracja-wystawy-pt-powstanie-warszawskie -w-medalierstwie.html Wygenerowano: Środa, 1

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

75 rocznica powstania

75 rocznica powstania Dziś wszyscy oddajemy cześć tym, którzy swoje życie oddali za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. A p e l I P N o u c z c z e n i e 7 5

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Tematyczny:

Małopolski Konkurs Tematyczny: Małopolski Konkurs Tematyczny: Na Polu Chwały... - Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI specjalna oferta edukacyjna

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI specjalna oferta edukacyjna 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI specjalna oferta edukacyjna Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przygotowaną z okazji obchodów 100-lecia odzyskania

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie. Anna Strus 6a

Powstanie Warszawskie. Anna Strus 6a Powstanie Warszawskie Anna Strus 6a Powstanie Warszawskie rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które?

1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które? Quiz 11 Listopada 1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które? a) Był prezydentem b) Był premierem c)był ministrem spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

XVII Szkolny Konkurs Historyczny pn: Józef Piłsudski człowiek czynu i legendy ( szkoły ponadgimnazjalne)

XVII Szkolny Konkurs Historyczny pn: Józef Piłsudski człowiek czynu i legendy ( szkoły ponadgimnazjalne) /imię i nazwisko/ /szkoła/ /suma pkt/. /podpis/ XVII Szkolny Konkurs Historyczny pn: Józef Piłsudski człowiek czynu i legendy ( szkoły ponadgimnazjalne) WITAMY CIĘ! 1. Przed przystąpieniem do udzielenia

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa Na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Tematyczny:

Małopolski Konkurs Tematyczny: Małopolski Konkurs Tematyczny: Umarli, abyśmy mogli żyć wolni. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce o niepodległość Polski - dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie

Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 49/2018 Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie Kwiecień 2018 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

-w Wprowadzenie 12 Wstęp

-w Wprowadzenie 12 Wstęp Spis treści -w Wprowadzenie 12 Wstęp str. 12 str. 20 str. 21 Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIELSKU IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIELSKU IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIELSKU IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIELSKU IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW WZÓR DO NAŚLADOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW Polskich Olimpijczyków,

Bardziej szczegółowo

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa I wojna światowa II wojna światowa 1901 1914 1918 1939-1945 1945-1989 2000 Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa GRANICE POLSKI WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

Gdynia uczciła pamięć ofiar zbrodni katyńskiej

Gdynia uczciła pamięć ofiar zbrodni katyńskiej Gdynia uczciła pamięć ofiar zbrodni katyńskiej Wiosną 1940 roku, decyzją władz ZSRR, rozstrzelano około 22 tysięcy polskich obywateli przetrzymywanych w obozach i więzieniach na terenie Związku Sowieckiego.

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince) polski pedagog, publicysta,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach.

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: HISTORIA Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. ETAP WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Wydawnictwo okolicznościowe z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Biogram podporucznika Wojska Polskiego Zenona Rymaszewskiego Opracowany przez Dariusza Łukaszewicza nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Niepodległa polska 100 lat

Niepodległa polska 100 lat Niepodległa polska 100 lat 1918-2018 UTRATA NIEPODLEGŁOŚCI Ostatni z trzech rozbiorów Polski przypieczętowała klęska powstania kościuszkowskiego w lipcu 1794 roku. W roku następnym 3 stycznia 1795 Rosja,

Bardziej szczegółowo

- żona Rywka, z d. Szumacher - 4 dzieci: Zalman, Jacob, Masza, Mosze. - żona zginęła w Bełzycach miejsce i czas ukrywania

- żona Rywka, z d. Szumacher - 4 dzieci: Zalman, Jacob, Masza, Mosze. - żona zginęła w Bełzycach miejsce i czas ukrywania Załącznik 3.8 Informacje o rodzinie Fersztmanów zebrane na podstawie relacji Marianny Ostrowskiej (nagr. 2007) oraz korespondencji Sylvaina i Mondka Fersztmanów z Ośrodkeim Brama Grodzka Teatr N N (2008-2009).

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający -Posługuje się następującymi pojęciami: rewolucja przemysłowa, romantyzm, pozytywizm,

Bardziej szczegółowo

100 lat temu - 11 listopada 1918 roku - Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach zaborów trzeba było odbudować kraj od podstaw.

100 lat temu - 11 listopada 1918 roku - Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach zaborów trzeba było odbudować kraj od podstaw. 100 lat temu - 11 listopada 1918 roku - Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach zaborów trzeba było odbudować kraj od podstaw. Chodzi nie tylko o administrację, finanse czy wojsko. Również sport

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Jan Nowak-Jeziorański. Kalendarium życia

Jan Nowak-Jeziorański. Kalendarium życia Jan Nowak-Jeziorański Jan Nowak-Jeziorański. Kalendarium życia Opracowanie: Karol Mazur Zdjęcia archiwalne ze zbiorów Ossolineum Jan Nowak-Jeziorański Kalendarium życia 2 października 1914 roku Zdzisław

Bardziej szczegółowo

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12082,12-maja-1981-roku-sad-zarejestrowal-nszz-solidarnosc-rolnikow-indywidualnyc h.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

Uroczystości z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Uroczystości z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Uroczystości z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Powstanie Wielkopolskie było i jest fundamentem odrodzonej Polski. Było i jest fundamentem niepodległości - podkreślał Prezydent Andrzej

Bardziej szczegółowo

NOWE Muzeum Powstania Wielkopolskiego

NOWE Muzeum Powstania Wielkopolskiego NOWE Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Poznań, 12.06.2018 Mamy obecnie 340 m2 Obecne Muzeum, a inne Muzea Historyczne w Polsce Muzeum Polin 4000m2 Muzeum Śląskie 9264m2 Centrum Historii Zajezdnia

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Bolesław Formela ps. Romiński. Poseł na sejm II RP w latach

Bolesław Formela ps. Romiński. Poseł na sejm II RP w latach Bolesław Formela ps. Romiński Poseł na sejm II RP w latach 1935-38 Data i miejsce narodzin: - 02 XI 1903 Miłoszewo Data i miejsce śmierci - 24 IX 1944 Tłuczewo Ukończył Państwowe Gimnazjum Klasyczne im.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na 1 : Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania na tym samym miejscu pochówku (cmentarzu)

Wniosek o wydanie zezwolenia na 1 : Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania na tym samym miejscu pochówku (cmentarzu) ... (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w...... (adres) Wniosek o wydanie zezwolenia na 1 : Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania na tym samym miejscu pochówku

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

Dowódcy Kawaleryjscy

Dowódcy Kawaleryjscy Zbigniew Dymitr Dunin-Wąsowicz ur. 14 października 1882 w Brzeżanach, poległ 13 czerwca 1915 prowadząc szarżę pod Rokitną) polski dowódca wojskowy, rotmistrz Legionów Polskich. Po ukończeniu korpusu kadetów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Patroni naszych ulic

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Dębicka ziemia była świadkiem wielkich i tragicznych dziejów. Szczególnie na tym t e r e nie z a p i s a ł się ok r e s ok u pa c j i niemieckiej, kiedy powstała tu niezwykle p r ę

Bardziej szczegółowo

KOMU ZAWDZIĘCZAMY TO, ŻE POLSKA WYBIŁA SIĘ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?

KOMU ZAWDZIĘCZAMY TO, ŻE POLSKA WYBIŁA SIĘ NA NIEPODLEGŁOŚĆ? KOMU ZAWDZIĘCZAMY TO, ŻE POLSKA WYBIŁA SIĘ NA NIEPODLEGŁOŚĆ? ROZBIORY POLSKI PRZYCZYNĄ UTRATY NIEPODLEGŁOŚCI NASTĄPIŁY W II POŁOWIE XVIII W. NA DRODZE CESJI TERYTORIUM I RZECZYPOSPOLITEJ DOKONANEJ PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo - - Rzeczpospolita Polska USC/ZP/1 CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1. WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI 1. Dane kobiety 2. Pole wyboru zaznaczaj

Bardziej szczegółowo

W Gdyni odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego

W Gdyni odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego W Gdyni odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego W Gdyni obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się już 10 listopada 2013 r. uroczystością odsłonięcia pomnika Marsz. Józefa Piłsudskiego. "Józef

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 Zostaną po nas tylko guziki (bohater filmu Katyń w reż. A. Wajdy) Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić na I przegląd filmów

Bardziej szczegółowo

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku Któryś autor powiedział, że każdy człowiek ma w głębinach swego JA takie sanktuarium, do którego nie wpuszcza nikogo, a sam wchodzi tylko w ciszy zupełnej i samotności w młodości wcale, w wieku dojrzałym,

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

Portret Zdrowia Mojej Rodziny

Portret Zdrowia Mojej Rodziny Portret Zdrowia ojej Rodziny INICJATYWA NACZELNEGO LEARZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE HISTORII ZDROWIA RODZINY Brigham and Women's Hospital Family History Project JA NALEŻY WYPEŁNIĆ FORULARZ? Formularz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA Uczniowie Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Firleju brali udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Piękna

Bardziej szczegółowo

11 Listopada. Przedszkole nr 25 ul. Widok Bielsko-Biała

11 Listopada. Przedszkole nr 25 ul. Widok Bielsko-Biała 11 Listopada Listopad to dla Polski niebezpieczna pora- pisał St. Wyspiański w " Nocy Listopadowej" w 1904r. Kilka lat później okazało się, że listopad może być dla Polski szczęśliwy. 11 listopada 1918r,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr2 im. Fryderyka Chopina Leśna , Małkinia Górna. Numer 25 04/18 PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr2 im. Fryderyka Chopina Leśna , Małkinia Górna. Numer 25 04/18   PROJEKTU Szkoła Podstawowa nr2 im. Fryderyka Chopina Leśna15 07-320, Małkinia Górna Numer 25 04/18. ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER. Polska The Times Numer 25 04/2018 Strona 2 Języki obce są bardzo potrzebne w życiu

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

Piłsudski i Dmowski dwie wizje niepodległej Polski. Debata Lublin, 6 września 2018

Piłsudski i Dmowski dwie wizje niepodległej Polski. Debata Lublin, 6 września 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/konferencje-i-wyklady/6529,pilsudski-i-dmowski-dwie-wizje-niepodleglej-polski-d ebata-lublin-6-wrzesnia-2018.html 2019-05-24, 05:31 Piłsudski i Dmowski dwie

Bardziej szczegółowo

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/aktualnosci/4234,wystawa-plenerowa-powstala-by-zyc-w-100-rocznice-odzyskania -niepodleglosci-warsz.html 2019-07-19, 23:16 żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ ODDZIAŁU WOJSKOWEGO PTTK im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego przy Klubie Wojsk Specjalnych w Krakowie

PLAN IMPREZ ODDZIAŁU WOJSKOWEGO PTTK im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego przy Klubie Wojsk Specjalnych w Krakowie PLAN IMPREZ ODDZIAŁU WOJSKOWEGO PTTK im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego przy Klubie Wojsk Specjalnych w Krakowie Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce Organizator Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 6 1. Najpiękniejsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Dnia 18 listopada 2008 r. w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w ramach prac Klubu Historycznego, przypomniano osobę i

Bardziej szczegółowo

Niepodległa i Wy: Jaki znak twój? Orzeł biały!

Niepodległa i Wy: Jaki znak twój? Orzeł biały! Niepodległa i Wy: Jaki znak twój? Orzeł biały! Przedszkola (3-5 lat) słowa kluczowe: Orzeł Biały, godło, flaga, hymn, ojczyzna, legenda Podczas zajęć wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania: co łączy nas

Bardziej szczegółowo

Józef Piłsudski i niepodległa Polska

Józef Piłsudski i niepodległa Polska Józef Piłsudski i niepodległa Polska historii dla klasy 4 szkoły podstawowej z wykorzystaniem metody portfolio i plakatu Opracowanie: Wiesława Surdyk-Fertsch Czas realizacji: 45 minut Cele lekcji Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na 1 :

Wniosek o wydanie zezwolenia na 1 : ... (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu 32-300 OLKUSZ Al. 1000-lecia 13A Wniosek o wydanie zezwolenia na 1 : Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r.

PONIEDZIAŁEK r. PONIEDZIAŁEK 08.04.2019 r. 7.oo + Stanisław Ustupski 7.oo Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla Elżbiety i Henryka w 47 rocz. ślubu 8.oo + Leszek Janicki int. od Fordońskiego

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

3. Rodzaj dokumentu tożsamości 4. Seria i numer dokumentu tożsamości

3. Rodzaj dokumentu tożsamości 4. Seria i numer dokumentu tożsamości Załącznik nr 18 do Procedury PP-1/HK stanowiącej załącznik do pisma MPWIS znak: NJ.9011.7.2016 z dnia.... (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w...... (adres) Wniosek o wydanie pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa i obowiązki?! A do tego wygrać nagrodę? Nic prostszego!

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TUCHÓW w 2018 r.

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TUCHÓW w 2018 r. Patronat: Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz Organizatorzy: Burmistrz Tuchowa Koordynator: GMINA TUCHÓW powiat tarnowski województwo małopolskie PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ

Bardziej szczegółowo

II Rzeczpospolita. Test a. Test podsumowujący rozdział II

II Rzeczpospolita. Test a. Test podsumowujący rozdział II Test a II Rzeczpospolita Test podsumowujący rozdział II 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 8. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY. Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY. Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich Zadbaj o przyszłość i bezpieczeństwo swoich najbliższych!

Bardziej szczegółowo

M E R K U R I U S Z 8/ 2017 (rocz. XII) Klub Polski w Pradze 130 lat

M E R K U R I U S Z 8/ 2017 (rocz. XII) Klub Polski w Pradze 130 lat M E R K U R I U S Z 8/ 2017 (rocz. XII) Klub Polski w Pradze 130 lat Pożegnaliśmy śp. Bronka Walickiego niezapomnianego prezesa Klubu Polskiego w Pradze 10 lipca 2017 roku, odbył się w kościele

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. /Józef Piłsudski/

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. /Józef Piłsudski/ Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. /Józef Piłsudski/ Ludzie, miejsca i wydarzenia na drodze ku Niepodległej. Konkurs wiedzy historycznej dla uczniów klas

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Epitafium dr. Stanisława Jana Ilskiego Puls Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, wyd. luty 2008, nr 2.

Epitafium dr. Stanisława Jana Ilskiego Puls Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, wyd. luty 2008, nr 2. cele. Tak, to prawda. Nie da się już zadzwonić, zapytać o jakiś szczegół, ustalić wspólnie jakieś nazwisko czy datę - należy pamiętać i wytrwale krok po kroku kontynuować zaczęte dzieło. Stanisław Ilski

Bardziej szczegółowo

Nie tylko Legiony Czyn zbrojny czwarta debata historyków w Belwederze 19 czerwca 2017

Nie tylko Legiony Czyn zbrojny czwarta debata historyków w Belwederze 19 czerwca 2017 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/debaty-belwederskie/2413,nie-tylko-legiony-czyn-zbrojny-19141918-czwarta-deb ata-historykow-w-belwederze-1.html 2019-07-01, 14:36 Nie tylko Legiony Czyn zbrojny

Bardziej szczegółowo

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego Irena Horban Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego 5 września 1997 roku odbyła się w Pruszkowie niecodzienna uroczystość. W tym dniu został poświęcony kamień nagrobny ś.p. Zygmunta Lechosława Szadkowskiego,

Bardziej szczegółowo

ŚLADAMI MAZURKA DĄBROWSKIEGO

ŚLADAMI MAZURKA DĄBROWSKIEGO PRZEJMUJĄC DZIEDZICTWO POKOLEŃ POZNAJEMY PIEŚNI NARODOWE CZ.3 ŚLADAMI MAZURKA DĄBROWSKIEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ ROZBARK

Bardziej szczegółowo

ZADANIA. 1. Przyjrzyj się mapie i odpowiedz na pytania. 1. Nadaj mapie tytuł. Polska pod okupacją radziecką i niemiecką.

ZADANIA. 1. Przyjrzyj się mapie i odpowiedz na pytania. 1. Nadaj mapie tytuł. Polska pod okupacją radziecką i niemiecką. ZADANIA 1. Przyjrzyj się mapie i odpowiedz na pytania. 1. Nadaj mapie tytuł. Polska pod okupacją radziecką i niemiecką. 2. Zaznacz zdanie prawdziwe (P) i zdanie fałszywe (F). Zgodnie z tajnym protokołem

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Data i miejsce śmierci

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo