Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r."

Transkrypt

1 Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. Małgorzacie Robakiewicz z Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03 października 2014 (Dz. U. z 2014 poz. 1382) nadaje dr inż. Małgorzacie Robakiewicz stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie, specjalność- hydrotechnika. Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

2 Uchwała Rady Wydziału nr 169/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: Komisji ds. czynności przewodu habilitacyjnego dr inż. Tamary Zalewskiej z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej wyznacza do udziału w Komisji ds. czynności przewodu habilitacyjnego dr inż. Tamary Zalewskiej następujące osoby: dr hab. inż. Ewa Wojciechowska - recenzent prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski - sekretarz dr hab. inż. Adam Szymkiewicz członek Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

3 Uchwała Rady Wydziału nr 170a/2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Marleny Gronowskiej-Szneler. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), dopuszcza do publicznej obrony pracę doktorską pt. Dimensioning of vortex separators mgr inż. Marleny Gronowskiej-Szneler, przygotowanej pod opieką promotorską prof. dr hab. inż. Jerzego Sawickiego. Termin publicznej obrony wyznacza się na dzień 14 października 2015 r. Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

4 Uchwała Rady Wydziału nr 170b/2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia obrony doktorskiej mgr inż. Marleny Gronowskiej-Szneler. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej powołuje Komisję ds. przeprowadzenia obrony doktorskiej mgr inż. Marleny Gronowskiej-Szneler w składzie: 1) Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski - przewodniczący 2) Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski 3) Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG 4) Prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki 5) Dr hab. inż. Piotr Zima 6) Dr hab. inż. Kazimierz Burzyński 7) Dr hab. inż. Magdalena Gajewska 8) Dr hab. inż. Marian Kulbik 9) Dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz 10) Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. zw. PG 11) Dr hab. Małgorzata Pruszkowska- Caceres 12) Dr hab. inż. Bernard Quant 13) Prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski 14) Prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG 15) Dr hab. inż. Adam Szymkiewicz 16) Dr hab. inż.. Ewa Wojciechowska Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

5 Uchwała Rady Wydziału nr 171a/2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Jarosława Florczuka. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), dopuszcza do publicznej obrony pracę doktorską mgra inż. Jarosława Florczuka pt. Numerical model of innovative solar collector, przygotowanej pod opieką promotorską dr hab. inż. Marka Krzaczka, prof. nadzw. PG. Termin publicznej obrony wyznacza się na dzień 16 października 2015 r. Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

6 Uchwała Rady Wydziału nr 171b/2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia obrony doktorskiej mgra inż. Jarosława Florczuka. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej powołuje Komisję ds. przeprowadzenia obrony doktorskiej mgra inż. Jarosława Florczuka w składzie: 1. Dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG- przewodniczący 2. Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. zw. PŁ 3. Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG 4. Dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. nadzw. PG 5. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG 6. Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz 7. Dr hab. inż. arch. Jan Kozicki 8. Dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG 9. Dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG 10. Dr hab. inż. Piotr Iwicki 11. Prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. zw. PG 12. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała 13. Prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki 14. Dr hab. inż. Waldemar Magda 15. Dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

7 Uchwała Rady Wydziału nr 172/2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie: wyznaczenia recenzentów i egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Kaszubowskiej. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej Działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), wyznacza recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kaszubowskiej w osobach: 1. prof. dr hab. inż. Marka Sozańskiego z Politechniki Poznańskiej 2. dr hab. inż. Anetę Łuczkiewicz z Politechniki Gdańskiej Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej akceptuje: egzamin podstawowy z dyscypliny Inżynieria Środowiska w temacie - Technologia wody i ścieków, egzaminator: dr hab. inż. Magdalena Gajewska, egzamin z dodatkowej dyscypliny Ekonomia oraz z języka angielskiego. Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

8 Uchwała Rady Wydziału nr 173/2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie: wyznaczenia recenzentów i egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgra inż. Pawła Więcławskiego. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej Działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), wyznacza recenzentów pracy doktorskiej mgra inż. Pawła Więcławskiego w osobach: 1. dr hab. inż. Piotra Srokosza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2. dr hab. inż. Wojciecha Tschuschke z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej akceptuje: egzamin podstawowy z dyscypliny w temacie - Fundamentowanie, egzaminator: dr hab. inż. Marcin Cudny, egzamin z dodatkowej dyscypliny Filozofia oraz z języka angielskiego. Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

9 Uchwała Rady Wydziału nr 174/2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgra inż. Michała Gołębiewskiego i powołanie promotora. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r., oraz art. 20 ust.7 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), postanawia wszcząć przewód doktorski mgra inż. Michała Gołębiewskiego w dyscyplinie na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Analiza pracy sklepień murowych pod obciążeniem dynamicznym. W przewodzie powołuje się opiekuna naukowego doktoranta dr hab. inż. Izabelę Lubowiecką oraz promotora pomocniczego w osobie dr inż. Marcina Kujawę. Proponowana dodatkowa dyscyplina naukowa: Filozofia. Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

10 Uchwała Rady Wydziału nr 175/2015 z dnia 23 września 2015 w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgra inż. Łukasza Żmudy-Trzebiatowskiego i powołanie promotora. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r., oraz art. 20 ust.7 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) postanawia wszcząć przewód doktorski mgra inż. Łukasza Żmudy- Trzebiatowskiego w dyscyplinie na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Zastosowanie analizy wrażliwości do oceny stateczności i nośności granicznej oraz wzmacniania stalowych konstrukcji prętowych. W przewodzie powołuje się opiekuna naukowego doktoranta dr hab. inż. Piotra Iwickiego. Proponowana dodatkowa dyscyplina naukowa: Pedagogika. Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

11 Uchwała Rady Wydziału nr 176/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: aktualizacji programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku na Wydziale Inżynierii Lądowej PG. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej pozytywnie zaopiniowała propozycję aktualizacji programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku. Zaktualizowane programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG stanowią załącznik do uchwały. Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

12 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 2. NAZWA KIERUNKU: 3. POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) 4. PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki (ogólnoakademicki, praktyczny) 5. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia (kwalifikacje pierwszego stopnia, kwalifikacje drugiego stopnia) 6. TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: inż. II. ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN W PROGRAMIE: 1. Aktualizacja przypisań kierunkowych efektów kształcenia do poszczególnych przedmiotów 2. Scalenie przedmiotów Przygotowanie do egzaminu dyplomowego oraz Praca dyplomowa w jeden przedmiot o nazwie Praca dyplomowa 3. Rezygnacja z realizacji profilu dyplomowania Geodezja Inżynieryjna 4. Zmiana nazwy przedmiotu Budowa dróg i autostrad I i II na Drogi i autostrady I i II 5. Zmiana nazwy profilu dyplomowania Planowanie i Projektowanie Dróg na Projektowanie Dróg i Autostrad 6. Zmiana nazwy przedmiotu Metody doświadczalne w analizie konstrukcji na Metody doświadczalne w mechanice budowli 7. Dodanie przedmiotu Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów (15 godz. lab. sem. III) III. UZASADNIENIE WPROWADZENIA ZMIAN: Dostosowanie planu studiów do Uchwały Senatu PG nr 289/2015/XXIII dotyczącej aktualizacji efektów kształcenia dla kierunku budownictwo oraz aktualizacja planu zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez poszczególne katedry.

13 IV. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: (dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia należy uwzględnić procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS) Kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. 2. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: (ze wskazaniem procentowego udziału liczby punktów ECTS, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki) Efekty kształcenia odnoszą się do dziedziny nauk technicznych i są powiązane bezpośrednio z dyscypliną naukową budownictwo, a pośrednio z takimi dyscyplinami jak: architektura, inżynieria środowiska, transport, geodezja i kartografia, inżynieria materiałowa, zarządzanie. 3. CELE KSZTAŁCENIA: Nabycie wiedzy w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz podstaw projektowania obiektów i robót budowlanych, a także kierowania robotami budowlanymi; zaznajomienie z technologiami i zasadami organizacji budownictwa, technikami komputerowymi i nowoczesnymi technologiami; wyrobienie umiejętności identyfikacji istotnych problemów dotyczących przemysłu budowlanego; przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. 4. SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje wiedzę w zakresie projektowania i realizacji różnych obiektów budowlanych. Po zakończeniu studiów, posiada on podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Absolwent nabywa również umiejętności zawodowe niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest on przygotowany do pracy na budowie, w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem budowlanym. Posiada umiejętności niezbędne do kierowania wykonawstwem obiektów budowlanych, projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych oraz do prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 5. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W02 Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: WIEDZA ma wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, która jest podstawą przedmiotów budowlanych z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów oraz jest przydatna do formułowania i rozwiązywania typowych zadań z zakresu budownictwa zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych, a także ich sporządzania z wykorzystaniem CAD Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia T1A_W01 T1A_W07 InzA_W02 T1A_W03 T1A_W07 InzA_W02

14 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 zna zasady sporządzania oraz obiegu dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb realizacji inwestycji; posiada znajomość podstawowych zasad geodezyjnej obsługi inwestycji drogowo-budowlanych; zna metody wyniesienia projektów w teren oraz sprzęt i technologie geodezyjne używane w budownictwie ma wiedzę z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów i zasad ogólnego kształtowania konstrukcji zna zasady mechaniki stosowane w obliczeniach konstrukcji prętowych w zakresie statyki i stateczności oraz ma elementarną wiedzę w zakresie dynamiki zna normy oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych i elektrycznych, obiektów budowlanych i ich elementów zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowych ma podstawową wiedzę na temat procesów geologicznych i ich wpływu na podłoże budowlane; rozumie specyfikę występowania wód podziemnych i ich wpływ na prace budowlane zna normy z zakresu nowoczesnych badań podłoża gruntowego i technologii geotechnicznych; zna zasady fundamentowania i bezpiecznego posadowienia typowych obiektów budowlanych zna zasady konstruowania wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, mostowego i komunikacyjnego zna specyfikę i zasady ustalania obciążeń obiektów budownictwa wodnego i morskiego oraz rozwiązania konstrukcyjne i sposoby fundamentowania tych obiektów ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania i budowy dróg ma uporządkowaną wiedzę w zakresie konstrukcji, budowy i utrzymania dróg szynowych; ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania podstawowych układów geometrycznych torów zna wybrane programy komputerowe wspomagające obliczanie i projektowanie konstrukcji oraz organizację robót budowlanych zna podstawy fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych, ich akustyki oraz określania zapotrzebowania budynków na energię zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania T1A_W02 T1A_W03 T1A_W03 T1A_W07 InzA_W02 T1A_W03 T1A_W07 T1A_W08 InzA_W03 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W07 InzA_W02 T1A_W04 T1A_W07 InzA_W02 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W04 T1A_W07 InzA_W02 T1A_W04 T1A_W06 InzA_W01 T1A_W04 T1A_W07 InzA_W02 T1A_W01 T1A_W02 T1A_W04 T1A_W04 T1A_W05 T1A_W07 InzA_W05

15 K_W17 ma wiedzę na temat zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie; zna normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizację i zasady kierowania budową T1A_W08 T1A_W09 InzA_W04 K_W18 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości T1A_W11 K_W19 K_W20 K_W21 K_W22 ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu kierunku budownictwo, w ramach oferowanych profili dyplomowania ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego T1A_W08 T1A_W09 T1A_W10 InzA_W04 T1A_W05 T1A_W06 T1A_W08 InzA_W01 T1A_W03 T1A_W07 InzA_W02 T1A_W10 K_W23 K_W24 K_W71 K_W81 Symbol K_U01 K_U02 K_U03 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na budowie i w laboratorium zna zasady opisu ruchu wody w środowisku i w instalacjach inżynierskich; zna podstawy hydrauliki i hydromechaniki w zakresie przepływów wód powierzchniowych, gruntowych i w rurociągach; ma podstawową wiedzę na temat hydraulicznych i hydrologicznych uwarunkowań projektowania i eksploatacji obiektów i konstrukcji budowlanych ma wiedzę ogólną w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych obejmującą ich podstawy i zastosowania posiada znajomość struktur gramatycznych oraz obszarów leksykalnych niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia UMIEJĘTNOŚCI potrafi ocenić i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane potrafi poprawnie zdefiniować podstawowe modele obliczeniowe przyjmowane w obliczeniach komputerowych potrafi wykonać obliczenia statyczne konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych; potrafi wyznaczyć częstość drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych T1A_W08 T1A_W09 InzA_W03 T1A_W03 T1A_W07 InzA_W02 T1A_W08 InzA_W03 T1A_W08 InzA_W03 Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia T1A_U08 T1A_U09 InzA_U01 T1A_U07 T1A_U08 InzA_U01 T1A_U01 T1A_U09 InzA_U02 K_U04 potrafi poprawnie dobrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do T1A_U01

16 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U17 K_U18 K_U19 rozwiązywania problemów w projektowaniu obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie; potrafi krytycznie ocenić wyniki obliczeń numerycznych konstrukcji budowlanych umie zaprojektować wybrane elementy i typowe konstrukcje metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane, murowe umie zwymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, hydrotechnicznego i mostowego potrafi zaprojektować typowe fundamenty pod obiekty budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego potrafi wykonać obliczenia stateczności liniowej i nośności granicznej prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów krytycznych i granicznych konstrukcji potrafi sporządzić bilans energetyczny obiektu budowlanego potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów budowlanych umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD umie sporządzić kosztorys i harmonogram robót budowlanych oraz dokonać wstępnej ekonomicznej oceny działań inżynierskich potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa zna i stosuje przepisy prawa budowlanego zna zasady wytwarzania i stosowania oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych posiada specjalistyczne umiejętności w zakresie kierunku budownictwo, w ramach oferowanych profili dyplomowania zna zasady budowy dróg, potrafi zaprojektować odcinek drogi i ocenić stan techniczny dróg T1A_U09 T1A_U15 InzA_U07 T1A_U07 T1A_U09 T1A_U15 InzA_U02 T1A_U14 T1A_U16 InzA_U08 T1A_U07 T1A_U14 T1A_U15 InzA_U06 T1A_U09 T1A_U14 T1A_U16 InzA_U06 T1A_U13 T1A_U15 InzA_U05 T1A_U01 T1A_U03 T1A_U15 T1A_U16 InzA_U08 T1A_U08 InzA_U01 T1A_U03 T1A_U07 T1A_U01 T1A_U03 T1A_U12 T1A_U16 InzA_U04 T1A_U10 T1A_U11 InzA_U03 T1A_U01 T1A_U03 T1A_U11 T1A_U14 InzA_U06 T1A_U05 T1A_U07 T1A_U15 T1A_U07 T1A_U09 T1A_U13

17 K_U20 K_U21 K_U22 K_U23 potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni szynowej oraz podstawowe układy torowe, umie zinterpretować podstawowe badania diagnostyczne; potrafi dobrać technologię budowy i naprawy dróg szynowych umie czytać mapy i przekroje geologiczne, potrafi rozpoznać podstawowe skały i minerały, ocenia warunki gruntowo-wodne podłoża budowlanego umie wykonać podstawowe pomiary sytuacyjne i wysokościowe; potrafi użyć instrumenty geodezyjne w zakresie wykonania kontrolnego pomiaru wysokości i położenia wybranego elementu na budowie; odczytuje treść map geodezyjnych i szkiców umie organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji budownictwa T1A_U16 InzA_U05 T1A_U09 T1A_U13 T1A_U16 InzA_U08 T1A_U01 T1A_U08 T1A_U14 InzA_U06 T1A_U08 T1A_U14 InzA_U01 T1A_U10 T1A_U16 InzA_U03 K_U24 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy T1A_U11 K_U25 K_U26 K_U71 potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania typowych dla budownictwa zadań inżynierskich oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia potrafi zastosować wiedzę z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych do rozwiązywania problemów T1A_U10 T1A_U12 InzA_U04 T1A_U15 InzA_U07 T1A_U10 InzA_U03 K_U81 K_U82 Symbol K_K01 K_K02 posiada umiejętności poprawnej komunikacji w sytuacjach życia codziennego oraz w środowisku akademickim i zawodowym potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje w języku obcym dotyczące kierunku studiów oraz środowiska akademickiego Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretację T1A_U02 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U06 Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia T1A_K01 T1A_K04 T1A_K02 T1A_K05 InzA_K01 K_K03 potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym T1A_K03

18 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K71 zadaniem formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych; jest komunikatywny w prezentacjach multimedialnych potrafi formułować opinie na temat procesów technicznych i technologicznych w budownictwie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy postępuje zgodnie z zasadami etyki jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy na temat budownictwa; przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechny i zrozumiały potrafi wyjaśnić potrzebę korzystania z wiedzy z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych w funkcjonowaniu w środowisku społecznym T1A_K01 T1A_K07 T1A_K02 T1A_K06 InzA_K02 T1A_K06 InzA_K02 T1A_K03 T1A_K04 T1A_K02 T1A_K03 T1A_K04 InzA_K01 T1A_K07 T1A_K01 K_K81 potrafi podjąć współpracę w studenckim zespole międzynarodowym T1A_K03 K_K82 posiada przygotowanie do uczestniczenia w wykładach, seminariach, laboratoriach prowadzonych w języku obcym T1A_K01 6. ANALIZA ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY: Program kształcenia był konsultowany z przedstawicielami rynku pracy. Większość absolwentów uzyskuje zatrudnienie zgodne z wykształceniem w krótkim okresie po uzyskaniu dyplomu. 7. SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (określony w kartach przedmiotów) V. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS: A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

19 Lp. KOD MODUŁU/ PRZEDMIOTU ** NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU EFEKTY KSZTAŁCENIA SEMESTR FORMA ZALICZENIA P LICZBA GODZIN W Ć L P/S RAZEM 1 BSP002 Wychowanie fizyczne I, II K_K03 I, II Z BSP001 K_W81, K_U81, Język obcy I, K_U82, K_K81, I, II, III, IV II, III, IV K_K82 Z BSP004 Matematyka I, K_W01, K_U02 II, III I, II, III E E BSP005 Fizyka I, II*** K_W01, K_U02 I, II E E BSP006 Chemia I, II K_W01, K_W23 II, III Z BSP013 Technologie informacyjne K_W14, K_U02 III Z ŁĄCZNIE **kod nadawany przez system Programy kształcenia P liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; PW liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; P/S projekt/seminarium *** - Fizyka (sem. I i sem. II) oraz Fizyka budowli (sem III) dają razem 9 ECTS K LICZBA OSOBA PUNKTÓW ODPOWIEDZIALNA PW RAZEM ECTS ZA PRZEDMIOT Lp. KOD MODUŁU/ NAZWA MODUŁU PRZEDMIOTU / PRZEDMIOTU ** B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW EFEKTY KSZTAŁCENIA SEMESTR FORMA ZALICZENIA P LICZBA GODZIN W Ć L P/S RAZEM 1 BSP007 Geometria wykreślna K_W02, K_U12 I Z BSP008 Rysunek techniczny K_W02 I Z Komputerowe 3 BSP009 wspomaganie projektowania K_W02, K_U12 IV Z (CAD) K_W08, K_W20, 4 BSP010 Geologia I K_U21 I E E BSP011 Wstęp do K_W01 budownictwa I Z BSP012 Mechanika ogólna K_W04, K_U03 II E E BSP014 Materiały K_W16, K_W23, budowlane K_U11, K_U17 III Z BSP015 Wytrzymałość materiałów K_W04, K_U03 III E E BSP016 K_W06, K_W07, ogólne I, II, III K_U03, K_U06 III, IV, V E E BSP017 Drogi i autostrady K_W10, K_W12, I i II K_W20, K_U19 V, VI E E BSP018 Drogi szynowe I, II K_W13, K_U20 V, VI E E K_W01, K_W15, 12 BSP019 Fizyka budowli K_U10, K_U17 III Z BSP020 Mechanika K_W04, K_W05, budowli K_U03, K_U09 IV E E BSP038 Dynamika budowli K_W05, K_U03 V Z K LICZBA OSOBA PUNKTÓW ODPOWIEDZIALNA PW RAZEM ECTS ZA PRZEDMIOT

20 15 BSP021 Metody obliczeniowe K_W04, K_U02 V Z BSP022 Komputerowa K_W14, K_U02, analiza konstrukcji K_U04, K_U05 VI Z BSP023 K_W08, K_W09, Mechanika K_U02. K_U09, gruntów K_U11 III Z K_W06, K_W09, 18 BSP024 Fundamentowanie K_U08, K_U12, IV E E K_K01 19 BSP025 Technologia K_W01, K_W23, betonów K_U13 IV Z BSP026 Metody doświadczalne w K_W04, K_W05, mechanice K_K02, K_K03 IV Z budowli 21 BSP028 Konstrukcje K_W06, K_W07, betonowe I, II K_U03, K_U06 V, VI E E BSP029 Konstrukcje K_W06, K_W07, metalowe I, II K_U07 V, VI E E BSP030 Instalacje budowlane K_W01, K_W06 IV Z BSP031 Hydraulika i K_W08, K_W24, hydrologia K_U07 V Z BSP032 wodne i morskie 26 BSP035 Mosty i tunele 27 BSP BSP037 przemysłowe K_W06, K_W07, K_W11, K_U01, K_U07, K_U08 K_W06, K_W10, K_U07 K_W06, K_W10, K_U04, K_U05, VI Z V Z VI Z K_U24, K_K06 Metody doświadczalne w K_W04, K_U03 Wytrzymałości III Z materiałów ŁĄCZNIE **kod nadawany przez system Programy kształcenia P liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; PW liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; P/S projekt/seminarium Lp. KOD MODUŁU/ NAZWA MODUŁU PRZEDMIOTU / PRZEDMIOTU ** 1 BSP091A 2 BSP091B Psychologia zagrożeń społecznych Psychologiczne postawy zachowania człowieka 3 BSP093A Geologia II 4 BSP093B C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Geology II (w j. ang.) EFEKTY KSZTAŁCENIA SEMESTR FORMA ZALICZENIA P LICZBA GODZIN W Ć L P/S RAZEM K_W23 I Z K_W23 I Z K_W08, K_W20, K_U21 K_W08, K_W20, K_U21 II Z II Z K LICZBA OSOBA PUNKTÓW ODPOWIEDZIALNA PW RAZEM ECTS ZA PRZEDMIOT

21 5 BSP094A 6 BSP094B 7 BSP095A 8 BSP095B Projektowanie dróg i autostrad Projektowanie ulic i skrzyżowań Podstawy projektowania dróg szynowych Diagnostyka i budowa dróg szynowych K_W10, K_W12, K_W20, K_U19 K_W10, K_W12, K_W20, K_U19 VI Z VI Z K_W13, K_U20 VI Z K_W13, K_U20 VI Z BSP027A Geodezja K_W03, K_U22 IV Z BSP027B Projekt zespołowy K_W03, K_U22 (KG) IV Z BSP096A Żelbetowe budynki mieszkalne K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, K_U05 VI Z BSP096B 13 BSP097A 14 BSP097B 15 BSP098A 16 BSP098B 17 BSP098C 18 BSP034A 19 BSP034B 20 BSP034C K_W05, K_W06, Żelbetowe hale K_W12, K_W14, K_W20, K_W24, przemysłowe i K_W25, K_U01, sportowe K_U03, K_U05, K_K04 Stalowe K_W06, K_W07, konstrukcje K_U06 kubaturowe Stalowe konstrukcje tymczasowe TiORB w budownictwie ogólnym TiORB w budownictwie przemysłowym TiORB w budownictwie hydrotechnicznym Ekonomika budownictwa ogólnego Ekonomika budownictwa przemysłowego Ekonomika budownictwa hydrotechniczneg o Blok: Budowa Dróg i Autostrad Blok: Ogólne Blok: Wodne i Morskie K_W06, K_W07, K_U06 K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 VI Z VI Z VI Z V E E V E E V E E VI Z VI Z VI Z Blok: Drogi Szynowe Blok: Geotechnika Blok: Projektowanie Dróg i Autostrad

22 27 Blok: Konstrukcje Betonowe Blok: Konstrukcje Metalowe Blok: Modelowanie Konstrukcji Inżynierskich Blok: Technologia 30 i Organizacja Budownictwa 31 Blok: Konstrukcje Mostowe BSP001 Język obcy I, II, 12 K_U16 I, II, III, IV Z III, IV K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, 33 BSP101 Praca dyplomowa K_K03, K_K04, VII Z K_K07, K_K09 34 BSP092 Praktyka K_U23, K_U24, ogólnobudowlana K_K02, K_K08 I (4 tyg), II (4 tyg) IV, VI Z ŁĄCZNIE Lp. I II **kod nadawany przez system Programy kształcenia P liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; PW liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; P/S projekt/seminarium PROFILE DYPLOMOWANIA KOD MODUŁU/ NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU PRZEDMIOTU ** Blok: Budowa BSP037 BSP038 BSP039 BSP040 BSP041 BSP042 BSP043 Dróg i Autostrad Projektowanie nawierzchni Technologia robót drogowych Inżynieria materiałów drogowych Seminarium dyplomowe Blok: Ogólne Remonty modernizacja budynków Konstrukcje drewniane Techniki technologie i EFEKTY KSZTAŁCENIA SEMESTR K_W12, K_W21, K_U18 K_W12, K_W21, K_U18 K_W12, K_W21, K_U18 K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 K_W06, K_W07, K_U01, K_U06 K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 K_W06, K_W10, i K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, FORMA ZALICZENIA LICZBA GODZIN P K PW RAZEM W Ć L P/S RAZEM LICZBA PUNKTÓW ECTS VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

23 budowlane K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 BSP044 K_W21, K_U25, Seminarium K_U26, K_K01, dyplomowe K_K04 VII Z Blok: III Wodne i Morskie BSP045 K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, wodne K_U18, K_K01, VII Z K_K02 Gospodarka wodna K_W11, K_W21, BSP046 i ochrona K_W24, K_U07, VII Z przeciwpowodziowa K_U18 BSP047 K_W11, K_U01, morskie K_U07 VII Z Budowa i K_W06, K_W11, BSP048 utrzymanie portów i K_W21, K_U07, VII Z torów wodnych K_U18, K_K03 BSP049 K_W11, K_W21, Seminarium K_U18, K_U26, dyplomowe K_K01, K_K02, VII Z K_K05, K_K09 IV Blok: Drogi Szynowe BSP050 Inżynieria ruchu K_W21, K_U18 kolejowego VII Z BSP051 Technologia K_W21, K_U18, napraw torowych K_K01, K_K05 VII Z BSP052 Projektowanie układów torowych K_W21, K_U18 VII Z BSP053 Projektowanie dróg K_W21, K_U18 szynowych VII Z BSP054 K_W13, K_W21, Seminarium K_U18, K_U20, dyplomowe K_K01, K_K05, VII Z K_K09 V Blok: Geotechnika BSP060 K_W08, K_W09, Fundamentowanie K_W21, K_U17, K_U18, K_U21, budowli K_U26, K_K01, hydrotechnicznych K_K02, K_K05, VII Z K_K09 BSP061 K_W06, K_W09, Geosyntetyki w K_W16, K_U17, budownictwie K_K02 VII Z BSP062 Odwodnienia K_W20, K_U25, budowlane K_K02, K_K03 VII Z Geologia K_W08, K_W20, BSP063 inżynierska i K_W21, K_U21, VII Z hydrogeologia K_K02, K_K03 BSP064 K_W08, K_W09, K_W21, K_U18, Seminarium K_U21, K_U26, dyplomowe K_K01, K_K02, VII Z K_K05, K_K09 Blok: VI Projektowanie Dróg i Autostrad

24 VII VIII IX X BSP065 BSP066 BSP067 BSP068 BSP069 BSP070 BSP071 BSP072 BSP073 BSP074 BSP076 BSP077 BSP078 BSP079 BSP080 BSP081 BSP082 K_W21, K_U18, Inżynieria ruchu K_U26 Projektowanie K_W21, K_U18, węzłów i K_U26 skrzyżowań Seminarium K_W21, K_U18, dyplomowe K_K01, K_K04 Blok: Konstrukcje Betonowe Podstawy inżynierskich K_W07, K_W21, konstrukcji K_U26, K_K02 betonowych Podstawy konstrukcji sprężonych K_W07, K_W21, K_U06, K_K01 K_W06, K_W07, K_W14, K_W21, Techniki K_U04, K_U05, betonowania K_U09, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Seminarium K_U04, K_K01, dyplomowe K_K04, K_K06 Blok: Konstrukcje Metalowe Utrzymanie i K_W10, K_W21, rewaloryzacja K_U14, K_U17, konstrukcji K_U25 stalowych Podstawy K_W06, K_W07, konstrukcji K_U04 zespolonych Wytwarzenie i K_W16, K_W21, montaż konstrukcji K_U06, K_U18, metalowych K_U21, K_K05 Seminarium K_U04, K_U06, dyplomowe K_K03 Blok: Modelowanie Konstrukcji Inżynierskich Modelowanie konstrukcji inżynierskich Diagnostyka wzmacnianie konstrukcji inżynierskich Stateczność nośność graniczna konstrukcji prętowych K_W14, K_W21, K_U02, K_U18 i K_W21, K_U02, K_U18, K_K03 i K_W05, K_U09, K_U18, K_K03 Seminarium K_W21, K_U18, dyplomowe K_K01, K_K04 Blok: Technologia i Organizacja Budownictwa Technologia robót K_W17, K_U23, specjalnych K_K06 Komputerowe K_W17, K_U13, wspomaganie zarz. K_K03 VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z

25 XI BSP083 BSP084 BSP085 BSP086 BSP087 BSP088 BSP089 przeds. Podstawy K_W21, K_U18, organizacji procesu K_K01 inwestycyjnego Podstawy K_W17, K_U18, zarządzania i K_K03 marketingu Seminarium K_W21, K_U18, dyplomowe K_K01 Blok: Konstrukcje Mostowe K_W06, K_W10, Mosty betonowe K_U07 K_W06, K_W10, Mosty metalowe K_U07 Podstawy obliczeń i kształtowania konstr.most. Seminarium dyplomowe K_W06, K_W10, K_U07 K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z VII Z ŁĄCZNIE **kod nadawany przez system Programy kształcenia P liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; PW liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; P/S projekt/seminarium Lp. KOD MODUŁU/ NAZWA MODUŁU PRZEDMIOTU / PRZEDMIOTU ** D. GRUPA ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH EFEKTY KSZTAŁCENIA SEMESTR FORMA ZALICZENIA P LICZBA GODZIN W Ć L P/S RAZEM K PW RAZEM LICZBA PUNKTÓW ECTS 1 BSP091A Psychologia K_W71, K_U71, zagrożeń K_K71 społecznych I Z BSP091B Psychologiczne postawy K_W71, K_U71, zachowania K_K71 I Z człowieka 3 BSP003 Ekonomia i K_W20, K_U25, podstawy K_K06 zarządzania II Z Technologia i K_W17, K_U14, 4 BSP033 organizacja robót K_U23, K_K06, IV Z budowlanych K_K05 5 BSP090 Prawo budowlane K_W19, K_U15 VII Z TiORB w K_W14, K_W17, 6 BSP098A budownictwie K_U23, K_U25, V E E ogólnym K_K06 TiORB w K_W14, K_W17, 7 BSP098B budownictwie K_U23, K_U25, V E E przemysłowym K_K06 TiORB w K_W14, K_W17, 8 BSP098C budownictwie K_U23, K_U25, V E E hydrotechnicznym K_K06 9 BSP034A Ekonomika K_W18, K_U23, budownictwa K_U25, K_K06 ogólnego VI Z OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

26 10 BSP034B 11 BSP034C 12 BSP099 Ekonomika budownictwa przemysłowego Ekonomika budownictwa K_W18, K_U23, K_U25, K_K06 K_W18, K_U23, K_U25, K_K06 hydrotechnicznego Ochrona własności K_W07, K_W08, intelektualnej i K_W22, K_U25 prawo patentowe VI Z VI Z VI Z ŁĄCZNIE **kod nadawany przez system Programy kształcenia P liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; PW liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; P/S projekt/seminarium Lp. 1 2 KOD MODUŁU/ PRZEDMIOTU ** E. GRUPA ZAJĘĆ POWIĄZANYCH Z PROWADZONYMI BADANIAMI NAUKOWYMI W DZIEDZINIE NAUKI ZWIĄZANEJ Z KIERUNKIEM profil ogólnoakademicki: NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU (liczba punktów ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS) EFEKTY KSZTAŁCENIA SEMESTR FORMA ZALICZENIA ŁĄCZNIE P LICZBA GODZIN W Ć L P/S RAZEM **kod nadawany przez system Programy kształcenia P liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; PW liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; P/S projekt/seminarium K PW RAZEM LICZBA PUNKTÓW ECTS OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT Lp. 1 2 KOD MODUŁU/ PRZEDMIOTU ** F. GRUPA ZAJĘĆ POWIĄZANYCH Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM profil praktyczny: NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU (liczba punktów ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS) EFEKTY KSZTAŁCENIA SEMESTR FORMA ZALICZENIA ŁĄCZNIE P LICZBA GODZIN W Ć L P/S RAZEM **kod nadawany przez system Programy kształcenia P liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; PW liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; P/S projekt/seminarium 5. PODSUMOWANIE LICZBY GODZIN I PUNKTÓW ECTS: K PW RAZEM LICZBA PUNKTÓW ECTS OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

27 ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W PROGRAMIE ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 2685 LICZBA GODZIN KONSULTACJI 295 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 36 EGZAMIN DYPLOMOWY 1 ŁĄCZNIE 3017 PROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN 53,3% 6. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: 115 ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 43 ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych: 115 MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH NIEZWIĄZANYCH Z KIERUNKIEM STUDIÓW ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB ZAJĘĆ NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: 41 LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO: 8 LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 2 ŁĄCZNA LICZBA GODZIN I PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH PRZEDMIOTU PROJEKT ZESPOŁOWY : 0 7. LICZBA PUNKTÓW ECTS, WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH: (obowiązkowa dla profilu praktycznego) o praktyka ogólnobudowlana (po IV sem.) 3 ECTS, 4 tygodnie o praktyka ogólnobudowlana (po VI sem.) 3 ECTS, 4 tygodnie 8. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: o uzyskanie 210 punktów ECTS o złożenie pracy dyplomowej inżynierskiej (lub projektu dyplomowego inżynierskiego) i zdanie egzaminu dyplomowego 9. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej (w załączeniu) 10. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW / PRZEDMIOTÓW (w załączeniu) 11. KARTY PRZEDMIOTÓW (w załączeniu) VI. INFORMACJE NA TEMAT KADRY NAUKOWEJ: 1. WYKAZ OSÓB PROPONOWANYCH DO MINIMUM KADROWEGO:

28 Lp. TYTUŁ/STOPIEŃ NAUKOWY IMIĘ NAZWISKO 1 Dr inż. Marcin Abramski 2 Dr inż. Jacek Alenowicz 3 Dr inż. Andrzej Ambroziak 4 Dr hab. inż., prof. PG Lech Bałachowski 5 Dr inż. Stanisław Burzyński 6 Dr inż. Jerzy Bobiński 7 Dr inż. Piotr Chrostowski 8 Prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski 9 Dr hab. inż. Marcin Cudny 10 Dr inż. Angelika Duszyńska 11 Dr inż. Remigiusz Duszyński 12 Dr hab. inż., prof.pg Jarosław Górski 13 Dr inż. Beata Grzyl 14 Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała 15 Dr inż. Elżbieta Haustein 16. Dr hab. inż. Piotr Iwicki 17 Dr inż. Piotr Jaskuła 18 Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski 19 Dr inż. Ewelina Korol 20 Dr hab. inż. Piotr Korzeniowski 21 Dr hab. inż. arch. Jan Kozicki 22 Dr hab. inż. Adam Krasiński 23 Dr hab. inż. Marek Krzaczek 24 Dr inż. Marcin Kujawa 25 Dr hab. inż. Waldemar Magda 26 Dr inż. Wojciech Migda 27 Dr inż. Ireneusz Marzec WYMIAR CZASU PRACY TERMIN PODJĘCIA ZATRUDNIENIA W UCZELNI WYMIA R ZAJĘĆ DYDAK TYCZN YCH DZIEDZINA NAUKI I DYSCYPLINA NAUKOWA 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

29 28 Dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka- Godycka 1/ Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz 1/ Dr inż. Michał Nitka 1/ Dr inż. Rafał Ossowski /1 32 Dr inż. Marek Pszczoła 1/ Dr hab. inż. Magdalena Rucka 1/ Dr inż. Dawid Ryś 1/ Dr inż. Agnieszka Sabik 1/ Dr inż. Łukasz Skarzyński 1/ Dr inż. Marek Skowronek 1/ Dr hab. inż. Adam Szymkiewicz 1/ Dr inż. Marek Szafrański 1/ Dr inż. Krzysztof Szarf 1/ Dr inż. Arkadiusz Sitarski 1/ Dr inż. Witold Sterpejkowicz- Wersocki 1/ Dr inż. Wojciech Szudek 1/ Prof. dr hab. inż., Tejchman- Jacek prof.zw.pg Konarzewski 1/ Dr inż. Marek Wesołowski 1/ Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde 1/ Dr inż. Michał Wójcik 1/ Dr inż. Karol Winkelmann 1/ Dr hab. inż. Wojciech Witkowski 1/ Dr inż. Mariusz Wyroślak 1/ Dr hab. inż, Krzysztof Żółtowski prof.pg 1/ DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI LUB w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO ZDOBYTEGO POZA UCZELNIĄ:.. 3. STOSUNEK LICZBY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH stanowiących minimum kadrowe dla nowego kierunku DO LICZBY STUDENTÓW na tym kierunku

30 WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne PLAN STUDIÓW Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Sem. VII Lp. O/F Efekty kształcenia Nazwa zajęć W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P S ECTS 1 O K_W81, K_U81, K_U82, K_K81, K_K82 Język obcy I, II, III, IV O K_K03 WF I, II O K_W20, K_U25, K_K06 Ekonomia i podstawy zarządzania F K_W71, K_U71, K_K71 Psychologia zagrożeń społecznych, lub: F K_W71, K_U71, K_K71 Psychologiczne postawy zachowania człowieka 6 O K_W01, K_U02 Matematyka I, II, III O K_W01, K_U02 Fizyka I, II O K_W01, K_W23 Chemia I, II O K_W02, K_U12 Geometria wykreślna O K_W02 Rysunek techniczny O K_W02, K_U12 Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) O K_W08, K_W20, K_U21 Geologia I F K_W08, K_W20, K_U21 Geologia II, lub: F K_W08, K_W20, K_U21 Geology II (w j. ang.) 15 O K_W01 Wstęp do budownictwa O K_W04, K_U03 Mechanika ogólna O K_W14, K_U02 Technologie informacyjne O K_W16, K_W23, K_U11, K_U17 Materiały budowlane O K_W04, K_U03 Wytrzymałość materiałów O K_W04, K_U03 Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów O K_W06, K_W07, K_U03, K_U06 ogólne I, II, III O K_W10, K_W12, K_W20, K_U19 Drogi i autostrady I i II F K_W10, K_W12, K_W20 Projektowanie dróg i autostrad, lub: F K_W10, K_W12, K_W20 Projektowanie ulic i skrzyżowań 25 O K_W13, K_U20 Drogi szynowe I, II F K_W13, K_U20 Podstawy projektowania dróg szynowych, lub: F K_W13, K_U20 Diagnostyka i budowa dróg szynowych 28 O K_W01, K_W15, K_U10, K_U17 Fizyka budowli O K_W04, K_W05, K_U03, K_U09 Mechanika budowli O K_W04, K_W05, K_K02, K_K03 Metody doświadczalne w mechanice budowli O K_W05, K_U03 Dynamika budowli O K_W04, K_U02 Metody obliczeniowe O K_W14, K_U02, K_U04, K_U05 Komputerowa analiza konstrukcji O K_W08, K_W09, K_U02. K_U09, K_U11 Mechanika gruntów O K_W06, K_W09, K_U08, K_U12, K_K01 Fundamentowanie O K_W01, K_W23, K_U13 Technologia betonów F K_W03, K_U22 Geodezja, lub: F K_W03, K_U22 Projekt zespołowy (KG) 39 O K_W06, KW_07, K_U03, K_U06 Konstrukcje betonowe I, II F K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, K_U05 Żelbetowe budynki mieszkalne, lub: F K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, K_U05 Żelbetowe hale przemysłowe i sportowe 42 O K_W06, K_W07, K_U07 Konstrukcje metalowe I, II F K_W06, K_W07, K_U06 Stalowe konstrukcje kubaturowe, lub: F K_W06, K_W07, K_U06 Stalowe konstrukcje tymczasowe 45 O K_W01, K_W06 Instalacje budowlane O K_W08, K_W24, K_U07 Hydraulika i hydrologia O K_W06, K_W07, K_W11, K_U01, K_U07, K_U08 wodne i morskie O K_W17, K_U14, K_U23, K_K06, K_K05 Technologia i organizacja robót budowlanych F K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 TiORB w budownictwie ogólnym, lub: F K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 TiORB w budownictwie przemysłowym, lub: 51 F K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 TiORB w budownictwie hydrotechnicznym 52 F K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 Ekonomika budownictwa ogólnego, lub: F K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 Ekonomika budownictwa przemysłowego, lub: 54 F K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 Ekonomika budownictwa hydrotechnicznego 55 O K_W06, K_W10, K_U07 Mosty i tunele O K_W07, K_W08, K_W22, K_U25 Ochrona własności intelektualnej i prawo patentowe O K_W06, K_W10, K_U04, K_U05, K_U24, K_K06 przemysłowe O Przedmioty specjalistyczne O K_W19, K_U15 Prawo budowlane O K_U23, K_U24, K_K02, K_K08 Praktyka ogólnobudowlana I (4 tyg), II (4 tyg) O K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K03, K_K04, K_K07, K_K09 Praca dyplomowa 15 Łączna liczba godzin / ECTS Łączna liczba godzin w semestrze obowiązkowe szkolenia (sem I ): BHPiPPOŻ, kompetencje informacyjne, elementy ratownictwa medycznego, obsługa platformy e-dziekanat egzamin

31 WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Profile dyplomowania na semestrze VII PLAN STUDIÓW Profil dyplomowania Efekty kształcenia nazwa zajęć W Ć L P S ECTS Przedmioty specjalistyczne K_W12, K_W21, K_U18 Projektowanie nawierzchni Budowa Dróg i Autostrad K_W12, K_W21, K_U18 Technologia robót drogowych K_W12, K_W21, K_U18 Inżynieria materiałów drogowych K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe 45 4 K_W06, K_W07, K_U01, K_U06 Remonty i modernizacja budynków Ogólne K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Konstrukcje drewniane K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Techniki i technologie budowlane K_W21, K_U25, K_U26, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe 45 4 K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, K_K01, K_K02 wodne K_W11, K_W21, K_W24, K_U07, K_U18 Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa Wodne i Morskie K_W11, K_U01, K_U07 morskie K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, K_K03 Budowa i utrzymanie portów i torów wodnych K_W11, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Seminarium dyplomowe 45 4 K_W21, K_U18 Inżynieria ruchu kolejowego K_W21, K_U18, K_K01, K_K05 Technologia napraw torowych Drogi Szynowe K_W21, K_U18 Projektowanie układów torowych K_W21, K_U18 Projektowanie dróg szynowych K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, K_K01, K_K05, K_K09 Seminarium dyplomowe 45 4 K_W08, K_W09, K_W21, K_U17, K_U18, K_U21, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych K_W06, K_W09, K_W16, K_U17, K_K02 Geosyntetyki w budownictwie Geotechnika K_W20, K_U25, K_K02, K_K03 Odwodnienia budowlane K_W08, K_W20, K_W21, K_U21, K_K02, K_K03 Geologia inżynierska i hydrogeologia K_W08, K_W09, K_W21, K_U18, K_U21, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Seminarium dyplomowe 45 4 K_W21, K_U18, K_U26 Inżynieria ruchu Projektowanie Dróg i Autostrad K_W21, K_U18, K_U26 Projektowanie węzłów i skrzyżowań K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe 45 4 K_W07, K_W21, K_U26, K_K02 Podstawy inżynierskich konstrukcji betonowych Konstrukcje Betonowe K_W07, K_W21, K_U06, K_K01 Podstawy konstrukcji sprężonych K_W06, K_W07, K_W14, K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Techniki betonowania K_U04, K_K01, K_K04, K_K06 Seminarium dyplomowe 45 4 K_W10, K_W21, K_U14, K_U17, K_U25 Utrzymanie i rewaloryzacja konstrukcji stalowych Konstrukcje Metalowe K_W06, K_W07, K_U04 Podstawy konstrukcji zespolonych K_W16, K_W21, K_U06, K_U18, K_U21, K_K05 Wytwarzenie i montaż konstrukcji metalowych K_U04, K_U06, K_K03 Seminarium dyplomowe 45 4 K_W14, K_W21, K_U02, K_U18 Modelowanie konstrukcji inżynierskich Modelowanie Konstrukcji K_W21, K_U02, K_U18, K_K03 Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji inżynierskich Inżynierskich K_W05, K_U09, K_U18, K_K03 Stateczność i nośność graniczna konstrukcji prętowych K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe 45 4 K_W17, K_U23, K_K06 Technologia robót specjalnych K_W17, K_U13, K_K03 Komputerowe wspomaganie zarz. przeds Technologia i Organizacja K_W21, K_U18, K_K01 Podstawy organizacji procesu inwestycyjnego Budownictwa K_W17, K_U18, K_K03 Podstawy zarządzania i marketingu K_W21, K_U18, K_K01 Seminarium dyplomowe 45 4 K_W06, K_W10, K_U07 Mosty betonowe Konstrukcje Mostowe K_W06, K_W10, K_U07 Mosty metalowe K_W06, K_W10, K_U07 Podstawy obliczeń i kształtowania konstr.most K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe Łączna suma godzin/ects 165 Sem. VII

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. NAZWA KIERUNKU: BUDOWNICTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki RODZAJ UZYSKIWANYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PG nr 289/XXIII z 17 czerwca 2015 r. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: Budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Inżynierii Lądowej PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Budownictwo studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo

Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek Budownictwo naleŝy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Budownictwo jest powiązane

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA załącznik nr 2 do Uchwały Senatu PG nr 289/XXIII z 17 czerwca 2015 r. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: Budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA.

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Efekty kształcenia Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie: poparcia wniosku o nadanie dr hab. inż. Krystynie Nagrodzkiej-Godyckiej tytułu naukowego profesora nauk technicznych.

w sprawie: poparcia wniosku o nadanie dr hab. inż. Krystynie Nagrodzkiej-Godyckiej tytułu naukowego profesora nauk technicznych. nr 045/2017 poparcia wniosku o nadanie dr hab. inż. Krystynie Nagrodzkiej-Godyckiej tytułu naukowego profesora nauk technicznych. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo. Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika

Kierunek: Budownictwo. Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika Kierunek: Budownictwo Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika 1. Umiejscowienie w obszarze Kierunek Budownictwo należy do obszaru w zakresie studiów technicznych. Ukończenie studiów daje kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała nr 17/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała nr 17/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Zał. nr 2 do uchwały nr 321/V/V/2015Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ Załącznik nr 2 do ZW 13/2019 Załącznik nr 1 do programu studiów Wydział: Budownictwa Lądowego i Wodnego Kierunek studiów: budownictwo Poziom studiów: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich Efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela studenta za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia 1. Przedmiot ogólnowydziałowy I 2 0,72 1,28 0 ZO O 50 18 16 16 0 2 32 T 25 2. Technologie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY INSTYTUT POLITECHNICZNY ZAKŁAD BUDOWNICTWA ul. Kazimierza Wielkiego 6A; 38-400 KROSNO Tel: 13 4375559/58; E-mail: zbpwsz@op.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Koszalin, 2019 r. NA KIERUNKU BUDOWNICTWO STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

PROGRAM STUDIÓW. Koszalin, 2019 r. NA KIERUNKU BUDOWNICTWO STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I GEODEZJI PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU BUDOWNICTWO STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Koszalin, 2019 r. Wydział Inżynierii Lądowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem do Uchwały Nr 334 z dnia 19 kwietnia 2016 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA Zał. nr 5 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/4/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/4/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/4/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) utworzenia na Wydziale Mechanicznym od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

FORMA ZAL. SEMESTR III,IV,V, VI K_W02,K_W08 I Z

FORMA ZAL. SEMESTR III,IV,V, VI K_W02,K_W08 I Z V. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

ruchem kolejowym przydatną w rozwiązywaniu złożonych zadań.

ruchem kolejowym przydatną w rozwiązywaniu złożonych zadań. Efekty uczenia się (poprzednio: efekty ) dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki na kierunku Budowa i Eksploatacja nfrastruktury Transportu Szynowego Wydział nżynierii Lądowej i Wydział Transportu

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność studiowania Gospodarka Wodna i Zagrożenia Powodziowe Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Opis przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK702 Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa inżynierska Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 kwietnia 2019 roku Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie. Dr inż. Tomasz Miłek

Praktyka zawodowa. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie. Dr inż. Tomasz Miłek Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Practice Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach KOD PROGRAMU WB_BUD_Z_I_4.0 WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E 1 0 0 2 0 6 3 1 0 0 2 0 6 WB_BUD_Z_I_MA1_01 Matematyka I 2 2 0 0 0 5 WB_BUD_Z_I_RTE_01 Rysunek techniczny 1 0 2 0 0 4 WB_BUD_Z_I_FIZ_01

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Gordziej-Zagórowskiej.

przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Gordziej-Zagórowskiej. nr 216a/2017. w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Gordziej-Zagórowskiej. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy ROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY ROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 - zimowy I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska II. 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień Załącznik do uchwały nr 121 Senatu UŁ z dnia 9 czerwca 2017 r. Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień 1. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA. 2. Poziom: I stopnia (licencjackie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII nazwa kierunku studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia Załącznik 5 do uchwały nr 34/d/05/2012 Wydział Inżynierii Środowiska PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Ochrona środowiska studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S INSTYTUT POLITECHNICZNY w tym A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne 2 60 0 60 0 0 30 30 2. Język obcy; ang /niem./ rosyjski 1 3 9 120 0 0 120 0 30 30 30 30 3. Technologia informacyjna 4. Treści humanistyczne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

I. DOKUMENTACJA PODSTAWOWA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

I. DOKUMENTACJA PODSTAWOWA PROGRAMU KSZTAŁCENIA I. DOKUMENTACJA PODSTAWOWA PROGRAMU KSZTAŁCENIA 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1.1. Nazwa kierunku studiów Budownictwo 1.2. Poziom Studia pierwszego stopnia 1.3. Profil Praktyczny 1.4.

Bardziej szczegółowo

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmioty wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Efekty

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRZEPROWADZANEJ W LUTYM 2017 r. INFORMACJE OGÓLNE Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Practice Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Thesis. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praca dyplomowa. Thesis. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Thesis Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 raca dyplomowa A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/ letni

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/ letni ROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY ROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 217/218 - letni I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Opis przedmiotu Kod przedmiotu TR.NMK402 Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa magisterska Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia II stopnia Forma i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria środowiska i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria środowiska i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 398/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria środowiska i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Melioracji i Inżynierii

Bardziej szczegółowo