PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO"

Transkrypt

1 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Sem. VII Lp. O/F Efekty kształcenia Nazwa zajęć W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P S ECTS 1 O K_U16 Język obcy I, II, III, IV O K_K03 WF I, II O K_W20, K_U25, K_K06 Ekonomia i podstawy zarządzania F K_W23 Psychologia zagrożeń społecznych, lub F K_W23 Psychologiczne postawy zachowania człowieka 6 O K_W01, K_U02 Matematyka I, II, III O K_W01, K_U02 Fizyka I, II O K_W01, K_W23 Chemia O K_W02, K_U12 Geometria wykreślna O K_W02 Rysunek techniczny O K_W02, K_U12 Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) O K_W08, K_W20, K_U21 Geologia I F K_W08, K_W20, K_U21 Geologia II, lub: F K_W08, K_W20, K_U21 Geology II (w j. ang.) 15 O K_W01 Wstęp do budownictwa O K_W04, K_U03 Mechanika ogólna O K_W14, K_U02 Technologie informacyjne O K_W16, K_W23, K_U11, K_U17 Materiały budowlane O K_W04, K_U03 Wytrzymałość materiałów O K_W06, K_W07, K_U03, K_U06 Budownictwo ogólne I, II, III O K_W10, K_W12, K_W20, K_U19 Budowa dróg i autostrad I, II F K_W10, K_W12, K_W20 Projektowanie dróg i autostrad, lub: F K_W10, K_W12, K_W20 Projektowanie ulic i skrzyżowań 24 O K_W13, K_U20 Drogi szynowe I, II F K_W13, K_U20 Podstawy projektowania dróg szynowych, lub: F K_W13, K_U20 Diagnostyka i budowa dróg szynowych 27 O K_W01, K_W15, K_U10, K_U17 Fizyka budowli O K_W04, K_W05, K_U03, K_U09 Mechanika budowli O K_W05, K_U03 Dynamika budowli O K_W04, K_U02 Metody obliczeniowe O K_W14, K_U02, K_U04, K_U05 Komputerowa analiza konstrukcji O K_W08, K_W09, K_U02. K_U09, K_U11 Mechanika gruntów O K_W06, K_W09, K_U08, K_U12, K_K01 Fundamentowanie O K_W01, K_W23, K_U13 Technologia betonów O K_W04, K_W05, K_K02, K_K03 Metody doświadczalne w analizie konstrukcji F K_W03, K_U22 Geodezja, lub: F K_W03, K_U22 Projekt grupowy (KG) 38 O K_W06, KW_07, K_U03, K_U06 Konstrukcje betonowe I, II F K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, K_U05 Żelbetowe budynki mieszkalne, lub: F K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, K_U05 Żelbetowe hale przemysłowe i sportowe 41 O K_W06, K_W07, K_U07 Konstrukcje metalowe I, II F K_W06, K_W07, K_U06 Stalowe konstrukcje kubaturowe, lub: F K_W06, K_W07, K_U06 Stalowe konstrukcje tymczasowe 44 O K_W01, K_W06 Instalacje budowlane O K_W08, K_U07 Hydraulika i hydrologia O K_W06, K_W07, K_W11, K_U01, K_U07, K_U08 Budownictwo wodne i morskie O K_W17, K_U14, K_U23, K_K06, K_K05 Technologia i organizacja robót budowlanych F K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 TiORB w budownictwie ogólnym, lub: F K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 TiORB w budownictwie przemysłowym, lub: 50 F K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 TiORB w budownictwie hydrotechnicznym 51 F K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 Ekonomika budownictwa ogólnego, lub: F K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 Ekonomika budownictwa przemysłowego, lub: 53 F K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 Ekonomika budownictwa hydrotechnicznego 54 O K_W06, K_W10, K_U07 Mosty i tunele O K_W22, K_U25, K_W07, K_W08 Ochrona własności intelektualnej i prawo patentowe O K_W06, K_W10, K_U04, K_U05, K_K06, K_K24 Budownictwo przemysłowe O Przedmioty specjalistyczne O K_W19, K_U15 Prawo budowlane O K_W21, K_U18, K_K01, K_K03, K_K04, K_K07, K_K09 Przygotowanie do egzaminu dypl O K_U23, K_U24, K_K02, K_K08 Praktyka ogólnobudowlana I (4 tyg), II (4 tyg) O K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K03, K_K04, K_K07, K_K09 Praca dyplomowa 13 Łączna liczba godzin / ECTS Łączna liczba godzin w semestrze obowiązkowe szkolenia (sem I ) BHPiPPOŻ, kompetencje informacyjne, elementy ratownictwa medycznego, obsługa platformy e-dziekanat egzamin objaśnienia: O - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów F - przedmiot fakultatywny (do wyboru w - wykład ć - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt s - seminarium

2 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Profile dyplomowania na semestrze VII Sem. VII Lp. O/F Profil dyplomowania symbol nazwa zajęć W Ć L P S ECTS Przedmioty specjalistyczne O K_W12, K_W21, K_U18 Projektowanie nawierzchni O K_W12, K_W21, K_U18 Technologia robót drogowych Budowa Dróg i Autostrad 3 O K_W12, K_W21, K_U18 Inżynieria materiałów drogowych O K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe O K_W06, K_W07, K_U01, K_U06 Remonty i modernizacja budynków O K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Konstrukcje drewniane Budownictwo Ogólne 7 O K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Techniki i technologie budowlane O K_W21, K_U25, K_U26, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe O K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, K_K01, K_K02 Budownictwo wodne O K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02 Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa O Budownictwo Wodne i Morskie K_W11, K_U01, K_U07 Budownictwo morskie O K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, K_K03 Budowa i utrzymanie portów i torów wodnych O K_W11, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Seminarium dyplomowe O K_W21, K_U18 Inżynieria ruchu kolejowego O K_W21, K_U18, K_K01, K_K05 Technologia napraw torowych O Drogi Szynowe K_W21, K_U18 Projektowanie układów torowych O K_W21, K_U18 Projektowanie dróg szynowych O K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, K_K01, K_K05, K_K09 Seminarium dyplomowe O K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Geodezja inżynieryjna O K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Geodezja satelitarna O Geodezja Inżynieryjna K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Rachunek wyrównawczy O K_W03, K_U22 Fotogrametria i teledetekcja O K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe O K_W08, K_W09, K_W21, K_U17, K_U18, K_U21, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych O K_W06, K_W09, K_W16, K_U17, K_K02 Geosyntetyki w budownictwie O Geotechnika K_W20, K_U25, K_K02, K_K03 Odwodnienia budowlane O K_W08, K_W20, K_W21, K_U21, K_K02, K_K03 Geologia inżynierska i hydrogeologia O K_W08, K_W09, K_W21, K_U18, K_U21, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Seminarium dyplomowe O K_W21, K_U18, K_U26 Inżynieria ruchu O Planowanie i Projektowanie Dróg K_W21, K_U18, K_U26 Projektowanie węzłów i skrzyżowań O K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe O K_W07, K_W21, K_U26, K_K02 Podstawy inżynierskich konstrukcji betonowych O K_W07, K_W21, K_U06, K_K01 Podstawy konstrukcji sprężonych Konstrukcje Betonowe 34 O K_W06, K_W07, K_W14, K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Techniki betonowania O K_U04, K_K01, K_K04, K_K06 Seminarium dyplomowe O K_W10, K_W21, K_U14, K_U17, K_U25 Utrzymanie i rewaloryzacja konstrukcji stalowych O K_W06, K_W07, K_U04 Podstawy konstrukcji zespolonych Konstrukcje Metalowe 38 O K_W16, K_W21, K_U06, K_U18, K_U21, K_K05 Wytwarzenie i montaż konstrukcji metalowych O K_U04, K_U06, K_K03 Seminarium dyplomowe O K_W14, K_W21, K_U02, K_U18 Modelowanie konstrukcji inżynierskich O Modelowanie Konstrukcji K_W21, K_U02, K_U18, K_K03 Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji inżynierskic O Inżynierskich K_W05, K_U09, K_U18, K_K03 Stateczność i nośność graniczna konstrukcji prętow O K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe O K_W17, K_U23, K_K06 Technologia robót specjalnych O K_W17, K_U13, K_K03 Komputerowe wspomaganie zarz. przeds Technologia i Organizacja 46 O K_W21, K_U18, K_K01 Podstawy organizacji procesu inwestycyjnego Budownictwa 47 O K_W17, K_U18, K_K03 Podstawy zarządzania i marketingu O K_W21, K_U18, K_K01 Seminarium dyplomowe O K_W06, K_W10, K_U07 Mosty betonowe O K_W06, K_W10, K_U07 Mosty metalowe Konstrukcje Mostowe 51 O K_W06, K_W10, K_U07 Podstawy obliczeń i kształtowania konstr.most O K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe Łączna suma godzin/ects 165

3 PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS: A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS 1 BSP002 Wychowanie fizyczne I, II K_K /0/0/0 2 2 BSP001 Język obcy I, II, III, IV K_U /0/20/ BSP004 Matematyka I, II, III K_W01, K_U /6/15/ BSP005 Fizyka I, II*** K_W01, K_U /2/10/ BSP006 Chemia K_W01, K_W /0/10/ BSP013 Technologie informacyjne K_W14, K_U /0/5/ /8/60/ : 1136 *** Fizyka (sem. I i sem. II) oraz Fizyka budowli (sem III) dają razem 9 ECTS B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS 8 BSP007 Geometria wykreślna K_W02, K_U /0/5/ BSP008 Rysunek techniczny K_W /0/5/ Komputerowe wspomaganie BSP009 projektowania (CAD) K_W02, K_U /0/5/ BSP010 Geologia I K_W08, K_W20, K_U /2/5/ BSP011 Wstęp do budownictwa K_W /0/5/ BSP012 Mechanika ogólna K_W04, K_U /2/5/ BSP014 Materiały budowlane K_W16, K_W23, K_U11, K_U /0/5/ BSP015 Wytrzymałość materiałów K_W04, K_U /2/5/ BSP016 Budownictwo ogólne I, II, III K_W06, K_W07, K_U03, K_U /4/15/ BSP017 Budowa dróg i autostrad I, II K_W10, K_W12, K_W20, K_U /2/10/ BSP018 Drogi szynowe I, II K_W13, K_U /2/10/ BSP019 Fizyka budowli K_W01, K_W15, K_U10, K_U /0/5/ BSP020 Mechanika budowli K_W04, K_W05, K_U03, K_U /2/5/ BSP038 Dynamika budowli K_W05, K_U /0/5/ BSP021 Metody obliczeniowe K_W04, K_U /0/5/ BSP022 Komputerowa analiza konstrukcji K_W14, K_U02, K_U04, K_U /0/0/ BSP023 Mechanika gruntów K_W08, K_W09, K_U02. K_U09, K_U /0/5/ BSP024 Fundamentowanie K_W06, K_W09, K_U08, K_U12, K_K /2/5/ BSP025 Technologia betonów K_W01, K_W23, K_U /0/5/ Metody doświadczalne w analizie BSP026 konstrukcji K_W04, K_W05, K_K02, K_K /0/5/ BSP028 Konstrukcje betonowe I, II K_W06, KW_07, K_U03, K_U /4/10/ BSP029 Konstrukcje metalowe I, II K_W06, K_W07, K_U /4/10/ BSP030 Instalacje budowlane K_W01, K_W /0/5/ BSP031 Hydraulika i hydrologia K_W /0/5/ K_W06, K_W07, K_W11, K_U01, K_U07, BSP032 Budownictwo wodne i morskie K_U /0/5/ BSP035 Mosty i tunele K_W06, K_W10, K_U /0/5/55 4

4 27 BSP036 Budownictwo przemysłowe K_W06, K_W10, K_U04, K_U05, K_K06, K_K /0/0/ /26/155/128 1 : 2947 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS 1 BSP091A Psychologia zagrożeń społecznych K_W /0/5/ Psychologiczne postawy zachowania BSP091B człowieka K_W /0/5/ BSP093A Geologia II K_W08, K_W20, K_U /0/5/ BSP093B Geology II (w j. ang.) K_W08, K_W20, K_U /0/5/ BSP094A Projektowanie dróg i autostrad K_W10, K_W12, K_W20, K_U /0/5/ BSP094B Projektowanie ulic i skrzyżowań K_W10, K_W12, K_W20, K_U /0/5/ Podstawy projektowania dróg BSP095A szynowych K_W13, K_U /0/5/ Diagnostyka i budowa dróg BSP095B szynowych K_W13, K_U /0/5/ BSP027A Geodezja K_W03, K_U /0/5/ BSP027B Projekt grupowy (KG) K_W03, K_U /0/5/ K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, BSP096A Żelbetowe budynki mieszkalne K_U /0/5/25 2 K_W05, K_W06, K_W12, K_W14, K_W20, 12 Żelbetowe hale przemysłowe i K_W24, K_W25, K_U01, K_U03, K_U05, 60 30/0/5/25 2 BSP096B sportowe K_K04 13 BSP097A Stalowe konstrukcje kubaturowe K_W06, K_W07, K_U /0/5/ BSP097B Stalowe konstrukcje tymczasowe K_W06, K_W07, K_U /0/5/ BSP098A TiORB w budownictwie ogólnym K_W17, K_U14, K_U23, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098B przemysłowym K_W17, K_U14, K_U23, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098C hydrotechnicznym K_W17, K_U14, K_U23, K_K /2/5/ BSP034A Ekonomika budownictwa ogólnego K_W17, K_W18, K_U13, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa BSP034B przemysłowego K_W17, K_W18, K_U13, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa BSP034C hydrotechnicznego K_W17, K_W18, K_U13, K_K /0/5/ Blok: Budowa Dróg i Autostrad 22 Blok: Budownictwo Ogólne 23 Blok: Budownictwo Wodne i Morskie 24 Blok: Drogi Szynowe 25 Blok: Geodezja Inżynieryjna 26 Blok: Geotechnika 27 Blok: Planowanie i Projektowanie Dróg 28 Blok: Konstrukcje Betonowe 29 Blok: Konstrukcje Metalowe 30 Blok: Modelowanie Konstrukcji Inżynierskich 31 Blok: Technologia i Organizacja Budownictwa 32 Blok: Konstrukcje Mostowe 33 BSP001 Język obcy I, II, III, IV K_U /0/20/ /2/60/438 :

5 PROFILE DYPLOMOWANIA I Blok: Budowa Dróg i Autostrad BSP037 Projektowanie nawierzchni K_W12, K_W21, K_U /0/5/25 3 BSP038 Technologia robót drogowych K_W12, K_W21, K_U /0/5/45 3 BSP039 Inżynieria materiałów drogowych K_W12, K_W21, K_U /0/5/50 4 BSP040 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/50 4 II Blok: Budownictwo Ogólne BSP041 Remonty i modernizacja budynków K_W06, K_W07, K_U01, K_U /0/5/75 5 K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, 75 30/0/5/40 3 III BSP042 Konstrukcje drewniane K_K05, K_K09 K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, 50 30/0/5/15 2 BSP043 Techniki i technologie budowlane K_K05, K_K09 BSP044 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U25, K_U26, K_K01, K_K /0/5/50 4 Blok: Budownictwo Wodne i Morskie K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, BSP045 Budownictwo wodne K_K01, K_K /0/5/40 3 Gospodarka wodna i ochrona K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, K_U26, BSP046 przeciwpowodziowa K_K01, K_K /0/5/15 2 BSP047 Budownictwo morskie K_W11, K_U01, K_U /0/5/40 3 Budowa i utrzymanie portów i torów K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, BSP048 wodnych K_K /0/0/20 2 K_W11, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, BSP049 Seminarium dyplomowe K_K02, K_K05, K_K /0/5/50 4 IV Blok: Drogi Szynowe BSP050 Inżynieria ruchu kolejowego K_W21, K_U /0/0/20 2 BSP051 Technologia napraw torowych K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/15 2 BSP052 Projektowanie układów torowych K_W21, K_U /0/5/40 3 BSP053 Projektowanie dróg szynowych K_W21, K_U /0/5/40 3 K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, K_K01, BSP054 Seminarium dyplomowe K_K05, K_K /0/5/50 4 V Blok: Geodezja Inżynieryjna K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, BSP055 Geodezja inżynieryjna K_K01, K_K02, K_K05, K_K /0/5/40 3 K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, BSP056 Geodezja satelitarna K_K01, K_K02, K_K05, K_K /0/0/20 2 K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, BSP057 Rachunek wyrównawczy K_K01, K_K02, K_K05, K_K /0/5/15 2 BSP058 Fotogrametria i teledetekcja K_W03, K_U /0/5/40 3 BSP059 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/50 4 VI Blok: Geotechnika Fundamentowanie budowli K_W08, K_W09, K_W21, K_U17, K_U18, BSP060 hydrotechnicznych K_U21, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K /0/5/40 3 BSP061 Geosyntetyki w budownictwie K_W06, K_W09, K_W16, K_U17, K_K /0/5/40 3 BSP062 Odwodnienia budowlane K_W20, K_U25, K_K02, K_K /0/5/15 2 K_W08, K_W20, K_W21, K_U21, K_K02, BSP063 Geologia inżynierska i hydrogeologia K_K /0/0/20 2 K_W08, K_W09, K_W21, K_U18, K_U21, BSP064 K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K /0/5/50 4 Seminarium dyplomowe VII Blok: Planowanie i Projektowanie Dróg BSP065 Inżynieria ruchu K_W21, K_U18, K_U /0/8/57 5 BSP066 Projektowanie węzłów i skrzyżowań K_W21, K_U18, K_U /0/7/58 5 BSP067 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/50 4 VIII Blok: Konstrukcje Betonowe

6 Podstawy inżynierskich konstrukcji BSP068 betonowych K_W07, K_W21, K_U26, K_K /0/5/60 5 BSP069 Podstawy konstrukcji sprężonych K_W07, K_W21, K_U06, K_K /0/5/40 3 K_W06, K_W07, K_W14, K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, 50 30/0/5/15 2 BSP070 Techniki betonowania K_K09 BSP071 Seminarium dyplomowe K_U04, K_K01, K_K04, K_K /0/5/50 4 IX Blok: Konstrukcje Metalowe Utrzymanie i rewaloryzacja BSP072 konstrukcji stalowych K_W10, K_W21, K_U14, K_U17, K_U /0/5/15 2 BSP073 Podstawy konstrukcji zespolonych K_W06, K_W07, K_U /0/5/50 4 Wytwarzenie i montaż konstrukcji K_W16, K_W21, K_U06, K_U18, K_U21, BSP074 metalowych K_K /0/5/50 4 BSP076 Seminarium dyplomowe K_U04, K_U06, K_K /0/5/50 4 X Blok: Modelowanie Konstrukcji Inżynierskich Modelowanie konstrukcji BSP077 inżynierskich K_W14, K_W21, K_U02, K_U /0/5/60 5 Diagnostyka i wzmacnianie BSP078 konstrukcji inżynierskich K_W21, K_U02, K_U18, K_K /0/5/40 3 Stateczność i nośność graniczna BSP079 konstrukcji prętowych K_W05, K_U09, K_U18, K_K /0/5/15 2 BSP080 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/50 4 XI Blok: Technologia i Organizacja Budownictwa BSP081 Technologia robót specjalnych K_W17, K_U23, K_K /0/5/40 3 Komputerowe wspomaganie zarz. BSP082 przeds. K_W17, K_U13, K_K /0/5/40 3 Podstawy organizacji procesu BSP083 inwestycyjnego K_W21, K_U18, K_K /0/0/20 2 BSP084 Podstawy zarządzania i marketingu K_W17, K_U18, K_K /0/5/15 2 BSP085 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K /0/5/50 4 XII Blok: Konstrukcje Mostowe BSP086 Mosty betonowe K_W06, K_W10, K_U /0/5/50 4 BSP087 Mosty metalowe K_W06, K_W10, K_U /0/5/50 4 Podstawy obliczeń i kształtowania BSP088 konstr.most. K_W06, K_W10, K_U /0/5/15 2 BSP089 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/ /0/20/165 : D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS 1 BSP091A Psychologia zagrożeń społecznych K_W /0/5/40 3 Psychologiczne postawy zachowania 2 K_W /0/5/40 3 BSP091B człowieka 30/0/5/40 : 60 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 BSP003 Ekonomia i podstawy zarządzania K_W20, K_U25, K_K /0/5/ BSP033 Technologia i organizacja robót K_W17, K_U14, K_U23, K_K06, K_K /0/0/0 1 3 ECTS

7 budowlanych 3 BSP090 Prawo budowlane K_W19, K_U /0/0/0 1 4 BSP098A TiORB w budownictwie ogólnym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098B przemysłowym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098C hydrotechnicznym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ BSP034A Ekonomika budownictwa ogólnego K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa BSP034B przemysłowego K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ BSP034C BSP099 hydrotechnicznego Ochrona własności intelektualnej i prawo patentowe K_W22, K_U25, K_W07, K_W /0/0/ /2/15/143 : F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 BSP100 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2 BSP101 Praca dyplomowa K_W21, K_U18, K_K01, K_K03, K_K04, K_K07, K_K09 K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K03, K_K04, K_K07, K_K09 ECTS 50 0/0/10/ /0/20/ /0/30/340 : 375 G. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 BSP092 Praktyka ogólnobudowlana I (4 tyg), II (4 tyg) 15 ECTS K_U23, K_U24, K_K02, K_K /0/0/ /0/0/150 : 150 6

8 5. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW /PRZEDMIOTÓW: Matrycę przedstawiono w oddzielnym załączniku. 6. KARTY PRZEDMIOTÓW Karty umieszczono na portalu moja.pg (karty należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w odrębnym zarządzeniu) 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki: praktyka ogólnobudowlana (po IV sem.) 4 tygodnie praktyka ogólnobudowlana (po VI sem.) 4 tygodnie 13. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: uzyskanie 210 punktów ECTS złożenie pracy dyplomowej inżynierskiej i zdanie egzaminu dyplomowego 14. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej Liczba godzin Liczba punktów ECTS STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA *liczba godzin: zajęcia/godziny konsultacji/praca własna LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 2670 LICZBA GODZIN KONSULTACJI 290 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (18x2) 36 EGZAMIN DYPLOMOWY (53,2%)

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA.

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Efekty kształcenia Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela studenta za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia 1. Przedmiot ogólnowydziałowy I 2 0,72 1,28 0 ZO O 50 18 16 16 0 2 32 T 25 2. Technologie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem do Uchwały Nr 334 z dnia 19 kwietnia 2016 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmioty wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Efekty

Bardziej szczegółowo

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmioty wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Efekty

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 6 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S INSTYTUT POLITECHNICZNY w tym A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne 2 60 0 60 0 0 30 30 2. Język obcy; ang /niem./ rosyjski 1 3 9 120 0 0 120 0 30 30 30 30 3. Technologia informacyjna 4. Treści humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS II. PROGRAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach KOD PROGRAMU WB_BUD_Z_I_4.0 WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E 1 0 0 2 0 6 3 1 0 0 2 0 6 WB_BUD_Z_I_MA1_01 Matematyka I 2 2 0 0 0 5 WB_BUD_Z_I_RTE_01 Rysunek techniczny 1 0 2 0 0 4 WB_BUD_Z_I_FIZ_01

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt, L laboratorium/lektorat, E - egzamin) Semestr I Lp. Przedmioty Semestr I

Bardziej szczegółowo

K_U13, K_U14 5 MAT2002 K_W01, K_W02, K_U07 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01,

K_U13, K_U14 5 MAT2002 K_W01, K_W02, K_U07 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 3. LICZBA PUNKTÓW : 0. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów :

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 18 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów

Bardziej szczegółowo

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA ZASOBÓW NATURALNYCH I. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne. SEMESTRÓW: 7. PUNKTÓW : 6. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA (P/K/PW)** ECTS K_K ŁĄCZNIE 50

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA (P/K/PW)** ECTS K_K ŁĄCZNIE 50 II. PROAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : 10 MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną / 2) geoinformatyka Lp Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

FORMA ZAL. SEMESTR III,IV,V, VI K_W02,K_W08 I Z

FORMA ZAL. SEMESTR III,IV,V, VI K_W02,K_W08 I Z V. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH STACJONARNYCH STUDIA I-go stopnia, inżynierskie Obowiązujące od roku akademickiego 27/28 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym. Dziekanat, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW: 7. PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 01/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-109-s Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. Małgorzacie Robakiewicz z Instytutu Budownictwa Wodnego

Bardziej szczegółowo

KRK_SNPS_GiG2017.pdf Strona 1 z 8

KRK_SNPS_GiG2017.pdf Strona 1 z 8 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego za Status : obligatoryjny lub fakultatywny Rodzaj zajęć (A, P, CT, Obszar nauk: technicznych - T, Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka za zajęcia praktyczne Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** Obszar nauk: technicznych -T, Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 27/28 Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i

Bardziej szczegółowo

ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Zaliczenie

ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Zaliczenie L.p. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury Studia stacjonarne Nazwa kursu ECTS ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Egzamin Zaliczenie PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych załącznik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i ekologia 4 E 4 4 Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA K_W01, K_W06, K_U05, K_K01, K_K03 K_W05, K_W08, K_U05, K_K01, K_K03 K_W03, K_W04, K_W07, K_U14 K_W05, K_W08, K_U02, K_U06, K_K02

EFEKTY KSZTAŁCENIA K_W01, K_W06, K_U05, K_K01, K_K03 K_W05, K_W08, K_U05, K_K01, K_K03 K_W03, K_W04, K_W07, K_U14 K_W05, K_W08, K_U02, K_U06, K_K02 II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady Semestr za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia ćwiczenia** inne* lan

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH PLAN STUDIÓW I STOPNIA NISTACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa- Association of uropean Civil ngineering Faculties

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości z bezpośrednim akademickiego praca studenta za zajęcia Status : Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** humanistycznych-h Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Grupa treści I Wymagania ogólne 1 Język obcy zo o A D H 30

Grupa treści I Wymagania ogólne 1 Język obcy zo o A D H 30 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych załącznik

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2012/2013 Semestr 1 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Kopia KRK_STPS_GiG2015 Strona 1 z 8

Kopia KRK_STPS_GiG2015 Strona 1 z 8 nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta za zajęcia Status : obligatoryjny Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA L.p. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury Studia niestacjonarne Nazwa kursu ECTS ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Egzamin Zaliczenie PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA S Kierunek: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. za Status : Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. za Status : Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program Studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzony przez Radę Wydziału 07.12.2016r.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F SEMESTR 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00041651 Informatyka 2 O PG_00041652 Matematyka I 3 O PG_00041649 Fizyka I Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Plan Studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzony przez Radę Wydziału 18.09.2017r.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F SEMESTR 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00041649 Fizyka I 2 O PG_00041651 Informatyka 3 O PG_00041652 Matematyka I Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć ECTS ZAL 2 Zarys rolnictwa Z 3 Matematyka wyższa E 4 Repetytorium z matematyki elementarnej

Wymiar godzin zajęć ECTS ZAL 2 Zarys rolnictwa Z 3 Matematyka wyższa E 4 Repetytorium z matematyki elementarnej Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia Załącznik nr do Uchwały Nr 08/07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Nazwa modułu Semestr

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia ydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2015/2016 Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim.

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim. Semestr z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00035929 Fizyka 2 O PG_00035927 Matematyka 3 O PG_00035934 Bezpieczeństwo techniczne 4 O PG_00035935

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria gospodarowania wodą Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W04 K6_U01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 K6_W07 K6_U07

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W04 K6_U01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 K6_W07 K6_U07 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F SEMESTR 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00041630 Matematyka I 2 O PG_00041631 Fizyka I Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Oceanotechnika

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ISL WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ITL PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny ogółem wykłady

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria gospodarowania wodą Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Załacznik nr 3a Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00037350 GRAFIKA INŻYNIERSKA 2 O PG_00037455 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE 3 O PG_00037367 BHiP

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Załącznik nr 4 godzin w semestrze (semestr I VII po 8. zjazdów w semestrze) A. PRZEDMIOTY OGÓLNE Język obcy kontynuowany 4 4 5 72 0 0 72 0 20 20 20 12 2. Stosunki międzynarodowe 3. Filozofia 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2012/2013 Semestr

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 26 marca 2013 roku Rok studiów I, semestr 1 Specjalność: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna Lp. Liczba Forma Status Rodzaj Uprawnienia Jednostka zawodowe nauczyciela

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne.

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/201 Język wykładowy: Semestr 1 GRT-1-101-s

Bardziej szczegółowo