PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO"

Transkrypt

1 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Sem. VII Lp. O/F Efekty kształcenia Nazwa zajęć W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P ECTS W Ć L P S ECTS 1 O K_U16 Język obcy I, II, III, IV O K_K03 WF I, II O K_W20, K_U25, K_K06 Ekonomia i podstawy zarządzania F K_W23 Psychologia zagrożeń społecznych, lub F K_W23 Psychologiczne postawy zachowania człowieka 6 O K_W01, K_U02 Matematyka I, II, III O K_W01, K_U02 Fizyka I, II O K_W01, K_W23 Chemia O K_W02, K_U12 Geometria wykreślna O K_W02 Rysunek techniczny O K_W02, K_U12 Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) O K_W08, K_W20, K_U21 Geologia I F K_W08, K_W20, K_U21 Geologia II, lub: F K_W08, K_W20, K_U21 Geology II (w j. ang.) 15 O K_W01 Wstęp do budownictwa O K_W04, K_U03 Mechanika ogólna O K_W14, K_U02 Technologie informacyjne O K_W16, K_W23, K_U11, K_U17 Materiały budowlane O K_W04, K_U03 Wytrzymałość materiałów O K_W06, K_W07, K_U03, K_U06 Budownictwo ogólne I, II, III O K_W10, K_W12, K_W20, K_U19 Budowa dróg i autostrad I, II F K_W10, K_W12, K_W20 Projektowanie dróg i autostrad, lub: F K_W10, K_W12, K_W20 Projektowanie ulic i skrzyżowań 24 O K_W13, K_U20 Drogi szynowe I, II F K_W13, K_U20 Podstawy projektowania dróg szynowych, lub: F K_W13, K_U20 Diagnostyka i budowa dróg szynowych 27 O K_W01, K_W15, K_U10, K_U17 Fizyka budowli O K_W04, K_W05, K_U03, K_U09 Mechanika budowli O K_W05, K_U03 Dynamika budowli O K_W04, K_U02 Metody obliczeniowe O K_W14, K_U02, K_U04, K_U05 Komputerowa analiza konstrukcji O K_W08, K_W09, K_U02. K_U09, K_U11 Mechanika gruntów O K_W06, K_W09, K_U08, K_U12, K_K01 Fundamentowanie O K_W01, K_W23, K_U13 Technologia betonów O K_W04, K_W05, K_K02, K_K03 Metody doświadczalne w analizie konstrukcji F K_W03, K_U22 Geodezja, lub: F K_W03, K_U22 Projekt grupowy (KG) 38 O K_W06, KW_07, K_U03, K_U06 Konstrukcje betonowe I, II F K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, K_U05 Żelbetowe budynki mieszkalne, lub: F K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, K_U05 Żelbetowe hale przemysłowe i sportowe 41 O K_W06, K_W07, K_U07 Konstrukcje metalowe I, II F K_W06, K_W07, K_U06 Stalowe konstrukcje kubaturowe, lub: F K_W06, K_W07, K_U06 Stalowe konstrukcje tymczasowe 44 O K_W01, K_W06 Instalacje budowlane O K_W08, K_U07 Hydraulika i hydrologia O K_W06, K_W07, K_W11, K_U01, K_U07, K_U08 Budownictwo wodne i morskie O K_W17, K_U14, K_U23, K_K06, K_K05 Technologia i organizacja robót budowlanych F K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 TiORB w budownictwie ogólnym, lub: F K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 TiORB w budownictwie przemysłowym, lub: 50 F K_W17, K_U14, K_U23, K_K06 TiORB w budownictwie hydrotechnicznym 51 F K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 Ekonomika budownictwa ogólnego, lub: F K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 Ekonomika budownictwa przemysłowego, lub: 53 F K_W17, K_W18, K_U13, K_K04 Ekonomika budownictwa hydrotechnicznego 54 O K_W06, K_W10, K_U07 Mosty i tunele O K_W22, K_U25, K_W07, K_W08 Ochrona własności intelektualnej i prawo patentowe O K_W06, K_W10, K_U04, K_U05, K_K06, K_K24 Budownictwo przemysłowe O Przedmioty specjalistyczne O K_W19, K_U15 Prawo budowlane O K_W21, K_U18, K_K01, K_K03, K_K04, K_K07, K_K09 Przygotowanie do egzaminu dypl O K_U23, K_U24, K_K02, K_K08 Praktyka ogólnobudowlana I (4 tyg), II (4 tyg) O K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K03, K_K04, K_K07, K_K09 Praca dyplomowa 13 Łączna liczba godzin / ECTS Łączna liczba godzin w semestrze obowiązkowe szkolenia (sem I ) BHPiPPOŻ, kompetencje informacyjne, elementy ratownictwa medycznego, obsługa platformy e-dziekanat egzamin objaśnienia: O - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów F - przedmiot fakultatywny (do wyboru w - wykład ć - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt s - seminarium

2 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Profile dyplomowania na semestrze VII Sem. VII Lp. O/F Profil dyplomowania symbol nazwa zajęć W Ć L P S ECTS Przedmioty specjalistyczne O K_W12, K_W21, K_U18 Projektowanie nawierzchni O K_W12, K_W21, K_U18 Technologia robót drogowych Budowa Dróg i Autostrad 3 O K_W12, K_W21, K_U18 Inżynieria materiałów drogowych O K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe O K_W06, K_W07, K_U01, K_U06 Remonty i modernizacja budynków O K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Konstrukcje drewniane Budownictwo Ogólne 7 O K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Techniki i technologie budowlane O K_W21, K_U25, K_U26, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe O K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, K_K01, K_K02 Budownictwo wodne O K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02 Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa O Budownictwo Wodne i Morskie K_W11, K_U01, K_U07 Budownictwo morskie O K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, K_K03 Budowa i utrzymanie portów i torów wodnych O K_W11, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Seminarium dyplomowe O K_W21, K_U18 Inżynieria ruchu kolejowego O K_W21, K_U18, K_K01, K_K05 Technologia napraw torowych O Drogi Szynowe K_W21, K_U18 Projektowanie układów torowych O K_W21, K_U18 Projektowanie dróg szynowych O K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, K_K01, K_K05, K_K09 Seminarium dyplomowe O K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Geodezja inżynieryjna O K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Geodezja satelitarna O Geodezja Inżynieryjna K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Rachunek wyrównawczy O K_W03, K_U22 Fotogrametria i teledetekcja O K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe O K_W08, K_W09, K_W21, K_U17, K_U18, K_U21, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych O K_W06, K_W09, K_W16, K_U17, K_K02 Geosyntetyki w budownictwie O Geotechnika K_W20, K_U25, K_K02, K_K03 Odwodnienia budowlane O K_W08, K_W20, K_W21, K_U21, K_K02, K_K03 Geologia inżynierska i hydrogeologia O K_W08, K_W09, K_W21, K_U18, K_U21, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Seminarium dyplomowe O K_W21, K_U18, K_U26 Inżynieria ruchu O Planowanie i Projektowanie Dróg K_W21, K_U18, K_U26 Projektowanie węzłów i skrzyżowań O K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe O K_W07, K_W21, K_U26, K_K02 Podstawy inżynierskich konstrukcji betonowych O K_W07, K_W21, K_U06, K_K01 Podstawy konstrukcji sprężonych Konstrukcje Betonowe 34 O K_W06, K_W07, K_W14, K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Techniki betonowania O K_U04, K_K01, K_K04, K_K06 Seminarium dyplomowe O K_W10, K_W21, K_U14, K_U17, K_U25 Utrzymanie i rewaloryzacja konstrukcji stalowych O K_W06, K_W07, K_U04 Podstawy konstrukcji zespolonych Konstrukcje Metalowe 38 O K_W16, K_W21, K_U06, K_U18, K_U21, K_K05 Wytwarzenie i montaż konstrukcji metalowych O K_U04, K_U06, K_K03 Seminarium dyplomowe O K_W14, K_W21, K_U02, K_U18 Modelowanie konstrukcji inżynierskich O Modelowanie Konstrukcji K_W21, K_U02, K_U18, K_K03 Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji inżynierskic O Inżynierskich K_W05, K_U09, K_U18, K_K03 Stateczność i nośność graniczna konstrukcji prętow O K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe O K_W17, K_U23, K_K06 Technologia robót specjalnych O K_W17, K_U13, K_K03 Komputerowe wspomaganie zarz. przeds Technologia i Organizacja 46 O K_W21, K_U18, K_K01 Podstawy organizacji procesu inwestycyjnego Budownictwa 47 O K_W17, K_U18, K_K03 Podstawy zarządzania i marketingu O K_W21, K_U18, K_K01 Seminarium dyplomowe O K_W06, K_W10, K_U07 Mosty betonowe O K_W06, K_W10, K_U07 Mosty metalowe Konstrukcje Mostowe 51 O K_W06, K_W10, K_U07 Podstawy obliczeń i kształtowania konstr.most O K_W21, K_U18, K_K01, K_K04 Seminarium dyplomowe Łączna suma godzin/ects 165

3 PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS: A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS 1 BSP002 Wychowanie fizyczne I, II K_K /0/0/0 2 2 BSP001 Język obcy I, II, III, IV K_U /0/20/ BSP004 Matematyka I, II, III K_W01, K_U /6/15/ BSP005 Fizyka I, II*** K_W01, K_U /2/10/ BSP006 Chemia K_W01, K_W /0/10/ BSP013 Technologie informacyjne K_W14, K_U /0/5/ /8/60/ : 1136 *** Fizyka (sem. I i sem. II) oraz Fizyka budowli (sem III) dają razem 9 ECTS B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS 8 BSP007 Geometria wykreślna K_W02, K_U /0/5/ BSP008 Rysunek techniczny K_W /0/5/ Komputerowe wspomaganie BSP009 projektowania (CAD) K_W02, K_U /0/5/ BSP010 Geologia I K_W08, K_W20, K_U /2/5/ BSP011 Wstęp do budownictwa K_W /0/5/ BSP012 Mechanika ogólna K_W04, K_U /2/5/ BSP014 Materiały budowlane K_W16, K_W23, K_U11, K_U /0/5/ BSP015 Wytrzymałość materiałów K_W04, K_U /2/5/ BSP016 Budownictwo ogólne I, II, III K_W06, K_W07, K_U03, K_U /4/15/ BSP017 Budowa dróg i autostrad I, II K_W10, K_W12, K_W20, K_U /2/10/ BSP018 Drogi szynowe I, II K_W13, K_U /2/10/ BSP019 Fizyka budowli K_W01, K_W15, K_U10, K_U /0/5/ BSP020 Mechanika budowli K_W04, K_W05, K_U03, K_U /2/5/ BSP038 Dynamika budowli K_W05, K_U /0/5/ BSP021 Metody obliczeniowe K_W04, K_U /0/5/ BSP022 Komputerowa analiza konstrukcji K_W14, K_U02, K_U04, K_U /0/0/ BSP023 Mechanika gruntów K_W08, K_W09, K_U02. K_U09, K_U /0/5/ BSP024 Fundamentowanie K_W06, K_W09, K_U08, K_U12, K_K /2/5/ BSP025 Technologia betonów K_W01, K_W23, K_U /0/5/ Metody doświadczalne w analizie BSP026 konstrukcji K_W04, K_W05, K_K02, K_K /0/5/ BSP028 Konstrukcje betonowe I, II K_W06, KW_07, K_U03, K_U /4/10/ BSP029 Konstrukcje metalowe I, II K_W06, K_W07, K_U /4/10/ BSP030 Instalacje budowlane K_W01, K_W /0/5/ BSP031 Hydraulika i hydrologia K_W /0/5/ K_W06, K_W07, K_W11, K_U01, K_U07, BSP032 Budownictwo wodne i morskie K_U /0/5/ BSP035 Mosty i tunele K_W06, K_W10, K_U /0/5/55 4

4 27 BSP036 Budownictwo przemysłowe K_W06, K_W10, K_U04, K_U05, K_K06, K_K /0/0/ /26/155/128 1 : 2947 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS 1 BSP091A Psychologia zagrożeń społecznych K_W /0/5/ Psychologiczne postawy zachowania BSP091B człowieka K_W /0/5/ BSP093A Geologia II K_W08, K_W20, K_U /0/5/ BSP093B Geology II (w j. ang.) K_W08, K_W20, K_U /0/5/ BSP094A Projektowanie dróg i autostrad K_W10, K_W12, K_W20, K_U /0/5/ BSP094B Projektowanie ulic i skrzyżowań K_W10, K_W12, K_W20, K_U /0/5/ Podstawy projektowania dróg BSP095A szynowych K_W13, K_U /0/5/ Diagnostyka i budowa dróg BSP095B szynowych K_W13, K_U /0/5/ BSP027A Geodezja K_W03, K_U /0/5/ BSP027B Projekt grupowy (KG) K_W03, K_U /0/5/ K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, BSP096A Żelbetowe budynki mieszkalne K_U /0/5/25 2 K_W05, K_W06, K_W12, K_W14, K_W20, 12 Żelbetowe hale przemysłowe i K_W24, K_W25, K_U01, K_U03, K_U05, 60 30/0/5/25 2 BSP096B sportowe K_K04 13 BSP097A Stalowe konstrukcje kubaturowe K_W06, K_W07, K_U /0/5/ BSP097B Stalowe konstrukcje tymczasowe K_W06, K_W07, K_U /0/5/ BSP098A TiORB w budownictwie ogólnym K_W17, K_U14, K_U23, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098B przemysłowym K_W17, K_U14, K_U23, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098C hydrotechnicznym K_W17, K_U14, K_U23, K_K /2/5/ BSP034A Ekonomika budownictwa ogólnego K_W17, K_W18, K_U13, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa BSP034B przemysłowego K_W17, K_W18, K_U13, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa BSP034C hydrotechnicznego K_W17, K_W18, K_U13, K_K /0/5/ Blok: Budowa Dróg i Autostrad 22 Blok: Budownictwo Ogólne 23 Blok: Budownictwo Wodne i Morskie 24 Blok: Drogi Szynowe 25 Blok: Geodezja Inżynieryjna 26 Blok: Geotechnika 27 Blok: Planowanie i Projektowanie Dróg 28 Blok: Konstrukcje Betonowe 29 Blok: Konstrukcje Metalowe 30 Blok: Modelowanie Konstrukcji Inżynierskich 31 Blok: Technologia i Organizacja Budownictwa 32 Blok: Konstrukcje Mostowe 33 BSP001 Język obcy I, II, III, IV K_U /0/20/ /2/60/438 :

5 PROFILE DYPLOMOWANIA I Blok: Budowa Dróg i Autostrad BSP037 Projektowanie nawierzchni K_W12, K_W21, K_U /0/5/25 3 BSP038 Technologia robót drogowych K_W12, K_W21, K_U /0/5/45 3 BSP039 Inżynieria materiałów drogowych K_W12, K_W21, K_U /0/5/50 4 BSP040 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/50 4 II Blok: Budownictwo Ogólne BSP041 Remonty i modernizacja budynków K_W06, K_W07, K_U01, K_U /0/5/75 5 K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, 75 30/0/5/40 3 III BSP042 Konstrukcje drewniane K_K05, K_K09 K_W06, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W21, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, 50 30/0/5/15 2 BSP043 Techniki i technologie budowlane K_K05, K_K09 BSP044 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U25, K_U26, K_K01, K_K /0/5/50 4 Blok: Budownictwo Wodne i Morskie K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, BSP045 Budownictwo wodne K_K01, K_K /0/5/40 3 Gospodarka wodna i ochrona K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, K_U26, BSP046 przeciwpowodziowa K_K01, K_K /0/5/15 2 BSP047 Budownictwo morskie K_W11, K_U01, K_U /0/5/40 3 Budowa i utrzymanie portów i torów K_W06, K_W11, K_W21, K_U07, K_U18, BSP048 wodnych K_K /0/0/20 2 K_W11, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, BSP049 Seminarium dyplomowe K_K02, K_K05, K_K /0/5/50 4 IV Blok: Drogi Szynowe BSP050 Inżynieria ruchu kolejowego K_W21, K_U /0/0/20 2 BSP051 Technologia napraw torowych K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/15 2 BSP052 Projektowanie układów torowych K_W21, K_U /0/5/40 3 BSP053 Projektowanie dróg szynowych K_W21, K_U /0/5/40 3 K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, K_K01, BSP054 Seminarium dyplomowe K_K05, K_K /0/5/50 4 V Blok: Geodezja Inżynieryjna K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, BSP055 Geodezja inżynieryjna K_K01, K_K02, K_K05, K_K /0/5/40 3 K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, BSP056 Geodezja satelitarna K_K01, K_K02, K_K05, K_K /0/0/20 2 K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, K_U26, BSP057 Rachunek wyrównawczy K_K01, K_K02, K_K05, K_K /0/5/15 2 BSP058 Fotogrametria i teledetekcja K_W03, K_U /0/5/40 3 BSP059 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/50 4 VI Blok: Geotechnika Fundamentowanie budowli K_W08, K_W09, K_W21, K_U17, K_U18, BSP060 hydrotechnicznych K_U21, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K /0/5/40 3 BSP061 Geosyntetyki w budownictwie K_W06, K_W09, K_W16, K_U17, K_K /0/5/40 3 BSP062 Odwodnienia budowlane K_W20, K_U25, K_K02, K_K /0/5/15 2 K_W08, K_W20, K_W21, K_U21, K_K02, BSP063 Geologia inżynierska i hydrogeologia K_K /0/0/20 2 K_W08, K_W09, K_W21, K_U18, K_U21, BSP064 K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K /0/5/50 4 Seminarium dyplomowe VII Blok: Planowanie i Projektowanie Dróg BSP065 Inżynieria ruchu K_W21, K_U18, K_U /0/8/57 5 BSP066 Projektowanie węzłów i skrzyżowań K_W21, K_U18, K_U /0/7/58 5 BSP067 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/50 4 VIII Blok: Konstrukcje Betonowe

6 Podstawy inżynierskich konstrukcji BSP068 betonowych K_W07, K_W21, K_U26, K_K /0/5/60 5 BSP069 Podstawy konstrukcji sprężonych K_W07, K_W21, K_U06, K_K /0/5/40 3 K_W06, K_W07, K_W14, K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, 50 30/0/5/15 2 BSP070 Techniki betonowania K_K09 BSP071 Seminarium dyplomowe K_U04, K_K01, K_K04, K_K /0/5/50 4 IX Blok: Konstrukcje Metalowe Utrzymanie i rewaloryzacja BSP072 konstrukcji stalowych K_W10, K_W21, K_U14, K_U17, K_U /0/5/15 2 BSP073 Podstawy konstrukcji zespolonych K_W06, K_W07, K_U /0/5/50 4 Wytwarzenie i montaż konstrukcji K_W16, K_W21, K_U06, K_U18, K_U21, BSP074 metalowych K_K /0/5/50 4 BSP076 Seminarium dyplomowe K_U04, K_U06, K_K /0/5/50 4 X Blok: Modelowanie Konstrukcji Inżynierskich Modelowanie konstrukcji BSP077 inżynierskich K_W14, K_W21, K_U02, K_U /0/5/60 5 Diagnostyka i wzmacnianie BSP078 konstrukcji inżynierskich K_W21, K_U02, K_U18, K_K /0/5/40 3 Stateczność i nośność graniczna BSP079 konstrukcji prętowych K_W05, K_U09, K_U18, K_K /0/5/15 2 BSP080 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/50 4 XI Blok: Technologia i Organizacja Budownictwa BSP081 Technologia robót specjalnych K_W17, K_U23, K_K /0/5/40 3 Komputerowe wspomaganie zarz. BSP082 przeds. K_W17, K_U13, K_K /0/5/40 3 Podstawy organizacji procesu BSP083 inwestycyjnego K_W21, K_U18, K_K /0/0/20 2 BSP084 Podstawy zarządzania i marketingu K_W17, K_U18, K_K /0/5/15 2 BSP085 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K /0/5/50 4 XII Blok: Konstrukcje Mostowe BSP086 Mosty betonowe K_W06, K_W10, K_U /0/5/50 4 BSP087 Mosty metalowe K_W06, K_W10, K_U /0/5/50 4 Podstawy obliczeń i kształtowania BSP088 konstr.most. K_W06, K_W10, K_U /0/5/15 2 BSP089 Seminarium dyplomowe K_W21, K_U18, K_K01, K_K /0/5/ /0/20/165 : D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS 1 BSP091A Psychologia zagrożeń społecznych K_W /0/5/40 3 Psychologiczne postawy zachowania 2 K_W /0/5/40 3 BSP091B człowieka 30/0/5/40 : 60 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 BSP003 Ekonomia i podstawy zarządzania K_W20, K_U25, K_K /0/5/ BSP033 Technologia i organizacja robót K_W17, K_U14, K_U23, K_K06, K_K /0/0/0 1 3 ECTS

7 budowlanych 3 BSP090 Prawo budowlane K_W19, K_U /0/0/0 1 4 BSP098A TiORB w budownictwie ogólnym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098B przemysłowym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098C hydrotechnicznym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ BSP034A Ekonomika budownictwa ogólnego K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa BSP034B przemysłowego K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ BSP034C BSP099 hydrotechnicznego Ochrona własności intelektualnej i prawo patentowe K_W22, K_U25, K_W07, K_W /0/0/ /2/15/143 : F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 BSP100 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2 BSP101 Praca dyplomowa K_W21, K_U18, K_K01, K_K03, K_K04, K_K07, K_K09 K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K03, K_K04, K_K07, K_K09 ECTS 50 0/0/10/ /0/20/ /0/30/340 : 375 G. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 BSP092 Praktyka ogólnobudowlana I (4 tyg), II (4 tyg) 15 ECTS K_U23, K_U24, K_K02, K_K /0/0/ /0/0/150 : 150 6

8 5. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW /PRZEDMIOTÓW: Matrycę przedstawiono w oddzielnym załączniku. 6. KARTY PRZEDMIOTÓW Karty umieszczono na portalu moja.pg (karty należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w odrębnym zarządzeniu) 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki: praktyka ogólnobudowlana (po IV sem.) 4 tygodnie praktyka ogólnobudowlana (po VI sem.) 4 tygodnie 13. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: uzyskanie 210 punktów ECTS złożenie pracy dyplomowej inżynierskiej i zdanie egzaminu dyplomowego 14. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej Liczba godzin Liczba punktów ECTS STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA *liczba godzin: zajęcia/godziny konsultacji/praca własna LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 2670 LICZBA GODZIN KONSULTACJI 290 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (18x2) 36 EGZAMIN DYPLOMOWY (53,2%)

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA.

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Efekty kształcenia Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela studenta za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia 1. Przedmiot ogólnowydziałowy I 2 0,72 1,28 0 ZO O 50 18 16 16 0 2 32 T 25 2. Technologie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem do Uchwały Nr 334 z dnia 19 kwietnia 2016 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 kwietnia 2019 roku Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmioty wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Efekty

Bardziej szczegółowo

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmioty wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Efekty

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 6 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S INSTYTUT POLITECHNICZNY w tym A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne 2 60 0 60 0 0 30 30 2. Język obcy; ang /niem./ rosyjski 1 3 9 120 0 0 120 0 30 30 30 30 3. Technologia informacyjna 4. Treści humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS II. PROGRAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach KOD PROGRAMU WB_BUD_Z_I_4.0 WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E 1 0 0 2 0 6 3 1 0 0 2 0 6 WB_BUD_Z_I_MA1_01 Matematyka I 2 2 0 0 0 5 WB_BUD_Z_I_RTE_01 Rysunek techniczny 1 0 2 0 0 4 WB_BUD_Z_I_FIZ_01

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt, L laboratorium/lektorat, E - egzamin) Semestr I Lp. Przedmioty Semestr I

Bardziej szczegółowo

K_U13, K_U14 5 MAT2002 K_W01, K_W02, K_U07 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01,

K_U13, K_U14 5 MAT2002 K_W01, K_W02, K_U07 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 3. LICZBA PUNKTÓW : 0. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski Semestr 1 z Przedmioty ogólne 13 GBUD-1-104-s

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów :

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy ROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY ROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 - zimowy I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska II. 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 18 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów

Bardziej szczegółowo

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA ZASOBÓW NATURALNYCH I. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne. SEMESTRÓW: 7. PUNKTÓW : 6. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA (P/K/PW)** ECTS K_K ŁĄCZNIE 50

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA (P/K/PW)** ECTS K_K ŁĄCZNIE 50 II. PROAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : 10 MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną / 2) geoinformatyka Lp Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1 Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki od r.a. 2018/2019 semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8

Bardziej szczegółowo

FORMA ZAL. SEMESTR III,IV,V, VI K_W02,K_W08 I Z

FORMA ZAL. SEMESTR III,IV,V, VI K_W02,K_W08 I Z V. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH STACJONARNYCH STUDIA I-go stopnia, inżynierskie Obowiązujące od roku akademickiego 27/28 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym. Dziekanat, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW: 7. PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 01/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-109-s Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. Małgorzacie Robakiewicz z Instytutu Budownictwa Wodnego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości praca studenta za zajęcia humanistycznych-h Plan studiów obowiązujący od roku 2019/2020 na kierunku: Geodezja i Kartografia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

KRK_SNPS_GiG2017.pdf Strona 1 z 8

KRK_SNPS_GiG2017.pdf Strona 1 z 8 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego za Status : obligatoryjny lub fakultatywny Rodzaj zajęć (A, P, CT, Obszar nauk: technicznych - T, Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów niestacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka za zajęcia praktyczne Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** Obszar nauk: technicznych -T, Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 27/28 Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i

Bardziej szczegółowo

ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Zaliczenie

ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Zaliczenie L.p. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury Studia stacjonarne Nazwa kursu ECTS ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Egzamin Zaliczenie PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych załącznik

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 013/01 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i ekologia 4 E 4 4 Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA K_W01, K_W06, K_U05, K_K01, K_K03 K_W05, K_W08, K_U05, K_K01, K_K03 K_W03, K_W04, K_W07, K_U14 K_W05, K_W08, K_U02, K_U06, K_K02

EFEKTY KSZTAŁCENIA K_W01, K_W06, K_U05, K_K01, K_K03 K_W05, K_W08, K_U05, K_K01, K_K03 K_W03, K_W04, K_W07, K_U14 K_W05, K_W08, K_U02, K_U06, K_K02 II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości z bezpośrednim akademickiego praca studenta za zajęcia Status : Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** humanistycznych-h Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH PLAN STUDIÓW I STOPNIA NISTACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa- Association of uropean Civil ngineering Faculties

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady Semestr za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia ćwiczenia** inne* lan

Bardziej szczegółowo

Grupa treści I Wymagania ogólne 1 Język obcy zo o A D H 30

Grupa treści I Wymagania ogólne 1 Język obcy zo o A D H 30 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych załącznik

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2012/2013 Semestr 1 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Kopia KRK_STPS_GiG2015 Strona 1 z 8

Kopia KRK_STPS_GiG2015 Strona 1 z 8 nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta za zajęcia Status : obligatoryjny Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA L.p. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury Studia niestacjonarne Nazwa kursu ECTS ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Egzamin Zaliczenie PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA S Kierunek: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. za Status : Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. za Status : Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program Studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. Kierunek studiów: Inżynieria środowiska poziom: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzony przez Radę Wydziału 07.12.2016r.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F SEMESTR 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00041651 Informatyka 2 O PG_00041652 Matematyka I 3 O PG_00041649 Fizyka I Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F SEMESTR 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00041649 Fizyka I 2 O PG_00041651 Informatyka 3 O PG_00041652 Matematyka I Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć ECTS ZAL 2 Zarys rolnictwa Z 3 Matematyka wyższa E 4 Repetytorium z matematyki elementarnej

Wymiar godzin zajęć ECTS ZAL 2 Zarys rolnictwa Z 3 Matematyka wyższa E 4 Repetytorium z matematyki elementarnej Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia Załącznik nr do Uchwały Nr 08/07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Nazwa modułu Semestr

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Plan Studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzony przez Radę Wydziału 18.09.2017r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia ydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2015/2016 Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim.

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim. Semestr z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00035929 Fizyka 2 O PG_00035927 Matematyka 3 O PG_00035934 Bezpieczeństwo techniczne 4 O PG_00035935

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Semestr 1 Matematyka 1 60 30E

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_W04 K6_U01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 K6_W07 K6_U07

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_W04 K6_U01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 K6_W07 K6_U07 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F SEMESTR 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00041631 Fizyka I 2 O PG_00041630 Matematyka I Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Oceanotechnika

Bardziej szczegółowo