PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO"

Transkrypt

1 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Sem. VII Lp. O/F Symbol Nazwa zajęć W Ć L P W Ć L P W Ć L P W Ć L P W Ć L P W Ć L P W Ć L P S 1 O K_K16 Język obcy I, II, III, IV O K_U03 WF I, II O K_W23, K_U23, K_U25, K_K05 Ekonomia i podstawy zarządzania F K_W23 Psychologia zagrożeń społecznych, lub F K_W23 Psychologiczne postawy zachowania człowieka 6 O K_W01 Matematyka I, II, III O K_W01 Fizyka I, II O K_W01, K_W23 Chemia O K_W02, K_U12 Geometria wykreślna O K_W02 Rysunek techniczny O K_W02, K_U12 Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) O K_W08, K_W20, K_U21 Geologia I F K_W08, K_W20, K_U21 Geologia II, lub: F K_W08, K_W20, K_U21 Geology II (w j. ang.) 15 O K_W01 Wstęp do budownictwa O K_W04, K_U01 Mechanika ogólna O K_U02 Technologie informacyjne O K_W01, K_W16, K_W23, K_U11, K_U17 Materiały budowlane O K_W04, K_U01 Wytrzymałość materiałów O K_W06, K_W07, K_W10, K_U05, K_U06, K_U07, K_U12 Budownictwo ogólne I, II, III O K_W10, K_W12, K_W20 Budowa dróg i autostrad I, II F K_W10, K_W12, K_W20 Projektowanie dróg i autostrad, lub: F K_W10, K_W12, K_W20 Projektowanie ulic i skrzyżowań 24 O K_W10, K_W13, K_W20 Drogi szynowe I, II F K_W10, K_W13, K_W20 Podstawy projektowania dróg szynowych, lub: F K_W10, K_W13, K_W20 Diagnostyka i budowa dróg szynowych 27 O K_W01, K_W15, K_U10, K_U17 Fizyka budowli O K_W04, K_W05, K_U01, K_U03 Mechanika budowli O K_W05, K_U03, K_U09 Dynamika budowli O K_W14, K_U02, K_U04 Metody obliczeniowe O K_U02 Komputerowa analiza konstrukcji O K_W09, K_W23 Mechanika gruntów O K_W09 Fundamentowanie O K_W01, K_W23, K_U13 Technologia betonów O K_W04, K_W05, K_W23 Metody doświadczalne w analizie konstrukcji F K_W03, K_U22 Geodezja, lub: F K_W03, K_U22 Projekt grupowy (KG) 38 O K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, K_U05 Konstrukcje betonowe I, II F K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, K_U05 Żelbetowe budynki mieszkalne, lub: F K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, K_U05 Żelbetowe hale przemysłowe i sportowe 41 O K_W06, K_W07, K_W14, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09 Konstrukcje metalowe I, II F K_W06, K_W07, K_W14, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09 Stalowe konstrukcje kubaturowe, lub: F K_W06, K_W07, K_W14, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09 Stalowe konstrukcje tymczasowe 44 O K_W01, K_W14 Instalacje budowlane O K_W01 Hydraulika i hydrologia O K_W06, K_W07, K_W11, K_U07 Budownictwo wodne i morskie O K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K06 Technologia i organizacja robót budowlanych F K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K06 TiORB w budownictwie ogólnym, lub: F K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K06 TiORB w budownictwie przemysłowym, lub: 50 F K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K06 TiORB w budownictwie hydrotechnicznym 51 F K_W18, K_U23, K_U25, K_K06 Ekonomika budownictwa ogólnego, lub: F K_W18, K_U23, K_U25, K_K06 Ekonomika budownictwa przemysłowego, lub: 53 F K_W18, K_U23, K_U25, K_K06 Ekonomika budownictwa hydrotechnicznego 54 O K_W06, K_W10 Mosty i tunele O K_W22, K_U25, K_W07, K_W08 Ochrona własności intelektualnej i prawo patentowe O K_W06, K_W10, K_U04, K_U05, K_K06, K_K24 Budownictwo przemysłowe O Przedmioty specjalistyczne O K_W19, K_W23, K_W08 Prawo budowlane O K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, Przygotowanie do egzaminu dypl O K_W21, K_U23, K_U24, K_K02 Praktyka ogólnobudowlana I (4 tyg), II (4 tyg) O K_W21, K_U18, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 Praca dyplomowa 13 Łączna liczba godzin / Łączna liczba godzin w semestrze obowiązkowe szkolenia (sem I ) BHPiPPOŻ, kompetencje informacyjne, elementy ratownictwa medycznego, obsługa platformy e-dziekanat egzamin objaśnienia: O - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów F - przedmiot fakultatywny (do wyboru w - wykład ć - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt s - seminarium

2 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Profile dyplomowania na semestrze VII Sem. VII Lp. O/F Profil dyplomowania symbol nazwa zajęć W Ć L P S Przedmioty specjalistyczne O K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K04, Projektowanie nawierzchni O K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K04, Technologia robót drogowych Budowa Dróg i Autostrad 3 O K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K04, Inżynieria materiałów drogowych O K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K04, O K_U10, K_U11, K_U18, Remonty i modernizacja budynków O K_U10, K_U11, K_U18, Konstrukcje drewniane Budownictwo Ogólne 7 O K_U10, K_U11, K_U18, Techniki i technologie budowlane O K_U10, K_U11, K_U18, O Budownictwo wodne O Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa O Budownictwo Wodne i Morskie Budownictwo morskie O Budowa i utrzymanie portów i torów wodnych O O K_W21, K_U18, Inżynieria ruchu kolejowego O K_W13, K_W21, K_U14, K_U18, K_U20, Technologia napraw torowych O Drogi Szynowe K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, Projektowanie układów torowych O K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, Projektowanie dróg szynowych O K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, K_U26, K_K01, K_K02, K_K04, O K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, Geodezja inżynieryjna O K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, Geodezja satelitarna O Geodezja Inżynieryjna K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, Rachunek wyrównawczy O K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, Fotogrametria i teledetekcja O K_W03, K_W21, K_U18, K_U22, O Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych O Geosyntetyki w budownictwie O Geotechnika Odwodnienia budowlane O Geologia inżynierska i hydrogeologia O O K_W21, K_U18, Inżynieria ruchu O Planowanie i Projektowanie Dróg K_W21, K_U18, Projektowanie węzłów i skrzyżowań O K_W21, K_U18, O K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, Podstawy inżynierskich konstrukcji betonowych O K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, Podstawy konstrukcji sprężonych Konstrukcje Betonowe 34 O K_W06, K_W07, K_W14, K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, Techniki betonowania O K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, O Utrzymanie i rewaloryzacja konstrukcji stalowych O Podstawy konstrukcji zespolonych Konstrukcje Metalowe 38 O Wytwarzenie i montaż konstrukcji metalowych O O K_W21, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K03, Modelowanie konstrukcji inżynierskich O Modelowanie Konstrukcji K_W21, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K03, Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji inżynierskic O Inżynierskich K_W21, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K03, Stateczność i nośność graniczna konstrukcji prętow O K_W21, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K03, O Technologia robót specjalnych O Komputerowe wspomaganie zarz. przeds Technologia i Organizacja 46 O Podstawy organizacji procesu inwestycyjnego Budownictwa 47 O Podstawy zarządzania i marketingu O O K_U18, Mosty betonowe O K_U18, Mosty metalowe Konstrukcje Mostowe 51 O K_U18, Podstawy obliczeń i kształtowania konstr.most O K_U18, Łączna suma godzin/ 165

3 PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW : MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 BSP002 Wychowanie fizyczne I, II K_K /0/0/0 2 2 BSP001 Język obcy I, II, III, IV K_U /0/20/ BSP004 Matematyka I, II, III K_W /6/15/ BSP005 Fizyka I, II*** K_W /2/10/ BSP006 Chemia K_W01, K_W /0/10/ BSP013 Technologie informacyjne K_U /0/5/ /8/60/498 : * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z 3 p. 2 niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia *** Fizyka (sem. I i sem. II) oraz Fizyka budowli (sem III) dają razem 9 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 8 BSP007 Geometria wykreślna K_W02, K_U12 9 BSP008 Rysunek techniczny K_W /0/5/ Komputerowe wspomaganie BSP009 projektowania (CAD) K_W02, K_U /0/5/ BSP010 Geologia I K_W08, K_W20, K_U /2/5/ BSP011 Wstęp do budownictwa K_W01 4 BSP012 Mechanika ogólna K_W04, K_U /2/5/ BSP014 Materiały budowlane K_W01, K_W16, K_W23, K_U11, K_U /0/5/ BSP015 Wytrzymałość materiałów K_W04, K_U /2/5/ K_W06, K_W07, K_W10, K_U05, K_U06, BSP016 Budownictwo ogólne I, II, III K_U07, K_U /4/15/ BSP017 Budowa dróg i autostrad I, II K_W10, K_W12, K_W20, K_U /2/10/ BSP018 Drogi szynowe I, II K_W10, K_W13, K_W /2/10/ BSP019 Fizyka budowli K_W01, K_W15, K_U10, K_U /0/5/ BSP020 Mechanika budowli K_W04, K_W05, K_U01, K_U /2/5/ BSP038 Dynamika budowli K_W05, K_U03, K_U /0/5/ BSP021 Metody obliczeniowe K_W14, K_U02, K_U /0/5/ BSP022 Komputerowa analiza konstrukcji K_U /0/0/ BSP023 Mechanika gruntów K_W09, K_W /0/5/ BSP024 Fundamentowanie K_W /2/5/68 5

4 17 BSP025 Technologia betonów K_W01, K_W23, K_U /0/5/ Metody doświadczalne w analizie BSP026 konstrukcji K_W04, K_W05, K_W /0/5/ K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, BSP028 Konstrukcje betonowe I, II K_U /4/10/ K_W06, K_W07, K_W14, K_U01, K_U03, BSP029 Konstrukcje metalowe I, II K_U04, K_U05, K_U /4/10/ BSP030 Instalacje budowlane K_W01, K_W /0/5/ BSP031 Hydraulika i hydrologia K_W /0/5/ BSP032 Budownictwo wodne i morskie K_W06, K_W07, K_W11, K_U /0/5/ BSP035 Mosty i tunele K_W06, K_W /0/5/ K_W06, K_W10, K_U04, K_U05, K_K06, BSP036 Budownictwo przemysłowe K_K /0/0/ /26/155/1281 : 2947 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z 3 p. 2 niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 102 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 BSP091A Psychologia zagrożeń społecznych K_W /0/5/ Psychologiczne postawy zachowania BSP091B człowieka K_W /0/5/ BSP093A Geologia II K_W08, K_W20, K_U /0/5/ BSP093B Geology II (w j. ang.) K_W08, K_W20, K_U /0/5/ BSP094A Projektowanie dróg i autostrad K_W10, K_W12, K_W20, K_U /0/5/ BSP094B Projektowanie ulic i skrzyżowań K_W10, K_W12, K_W20, K_U /0/5/ Podstawy projektowania dróg BSP095A szynowych K_W10, K_W13, K_W /0/5/ Diagnostyka i budowa dróg BSP095B szynowych K_W10, K_W13, K_W /0/5/ BSP027A Geodezja K_W03, K_U /0/5/ BSP027B Projekt grupowy (KG) K_W03, K_U /0/5/ K_W06, K_W07, K_W23, K_U01, K_U04, BSP096A Żelbetowe budynki mieszkalne K_U /0/5/25 2 K_W05, K_W06, K_W12, K_W14, K_W20, 12 Żelbetowe hale przemysłowe i K_W24, K_W25, K_U01, K_U03, K_U05, 60 30/0/5/25 2 BSP096B sportowe K_K04 13 K_W06, K_W07, K_W14, K_U01, K_U03, BSP097A Stalowe konstrukcje kubaturowe K_U04, K_U05, K_U /0/5/ K_W06, K_W07, K_W14, K_U01, K_U03, BSP097B Stalowe konstrukcje tymczasowe K_U04, K_U05, K_U /0/5/ BSP098A TiORB w budownictwie ogólnym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098B przemysłowym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098C hydrotechnicznym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ BSP034A Ekonomika budownictwa ogólnego K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa BSP034B przemysłowego K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa BSP034C hydrotechnicznego K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ Blok: Budowa Dróg i Autostrad K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U19, 22 Blok: Budownictwo Ogólne

5 K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, 23 Blok: Budownictwo Wodne i Morskie 24 Blok: Drogi Szynowe K_W10, K_W13, K_W21, K_U04, K_U18, 25 Blok: Geodezja Inżynieryjna 26 Blok: Geotechnika 27 Blok: Planowanie i Projektowanie K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U19, Dróg K_U25, 28 Blok: Konstrukcje Betonowe 29 Blok: Konstrukcje Metalowe 30 Blok: Modelowanie Konstrukcji K_W06, K_W14, K_W21, K_U04, K_U05, Inżynierskich K_U18, 31 Blok: Technologia i Organizacja Budownictwa 32 Blok: Konstrukcje Mostowe K_U18, 33 BSP100 Przygotowanie do egzaminu K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, dyplomowego K_K03, K_K04, 50 0/0/10/ BSP101 Praca dyplomowa K_W21, K_U18, K_K01, K_K03, K_K04, K_K /0/20/ BSP092 Praktyka ogólnobudowlana I (4 tyg), II (4 tyg) K_W21, K_U23, K_U24, K_K /0/0/ BSP001 Język obcy I, II, III, IV K_U /0/20/ /2/90/933 : * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z 3 p. 2 niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 BSP091A Psychologia zagrożeń społecznych K_W23 Psychologiczne postawy zachowania 2 K_W23 BSP091B człowieka 30/0/5/40 : 60 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z 3 p. 2 niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 BSP003 Ekonomia i podstawy zarządzania K_W23, K_U23, K_U25, K_K05 3

6 2 Technologia i organizacja robót BSP033 budowlanych K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /0/0/0 1 3 BSP090 Prawo budowlane K_W19, K_W23, K_W /0/0/0 1 4 BSP098A TiORB w budownictwie ogólnym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098B przemysłowym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ TiORB w budownictwie BSP098C hydrotechnicznym K_W14, K_W17, K_U23, K_U25, K_K /2/5/ BSP034A Ekonomika budownictwa ogólnego K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa BSP034B przemysłowego K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ Ekonomika budownictwa BSP034C hydrotechnicznego K_W18, K_U23, K_U25, K_K /0/5/ Ochrona własności intelektualnej i BSP099 prawo patentowe K_W22, K_U25, K_W07, K_W /0/0/ /2/15/143 : 400 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z 3 p. 2 niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 5. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki: praktykę ogólnobudowlaną (po IV sem.) 4 tygodnie praktykę ogólnobudowlaną (po VI sem.) 4 tygodnie 11. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: uzyskanie 210 punktów zaliczenie projektu inżynierskiego i zdanie egzaminu dyplomowego 12. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej 14

7 Liczba godzin Liczba punktów LICZBA GODZIN EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 36 - EGZAMIN DYPLOMOWY 1 - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA *liczba godzin: zajęcia/godziny konsultacji/praca własna LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 2670 LICZBA GODZIN KONSULTACJI 290 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (18x2) 36 EGZAMIN DYPLOMOWY (52,8%)

8 PROFILE DYPLOMOWANIA I II III IV V Blok: Budowa Dróg i Autostrad K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K04, K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U26, BSP037 Projektowanie nawierzchni K_K01, K_K02, K_K04, 75 45/0/5/25 3 K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U26, BSP038 Technologia robót drogowych K_K01, K_K02, K_K04, 75 30/0/5/45 3 K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U26, BSP039 Inżynieria materiałów drogowych K_K01, K_K02, K_K04, K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U26, BSP040 K_K01, K_K02, K_K04, Blok: Budownictwo Ogólne K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, /0/5/75 5 BSP041 Remonty i modernizacja budynków K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, BSP042 Konstrukcje drewniane K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, BSP043 Techniki i technologie budowlane K_U10, K_U11, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, BSP044 Blok: Budownictwo Wodne i Morskie BSP045 Budownictwo wodne Gospodarka wodna i ochrona BSP046 przeciwpowodziowa BSP047 Budownictwo morskie Budowa i utrzymanie portów i torów BSP048 wodnych 50 30/0/0/20 2 BSP049 K_W10, K_W13, K_W21, K_U04, K_U18, Blok: Drogi Szynowe K_U26, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K09 BSP050 Inżynieria ruchu kolejowego K_W21, K_U18, 50 30/0/0/20 2 K_W13, K_W21, K_U14, K_U18, K_U20, BSP051 Technologia napraw torowych K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, K_U26, BSP052 Projektowanie układów torowych K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, K_U26, BSP053 Projektowanie dróg szynowych K_W13, K_W21, K_U18, K_U20, K_U26, BSP054 K_K01, K_K02, K_K04, Blok: Geodezja Inżynieryjna BSP055 Geodezja inżynieryjna BSP056 Geodezja satelitarna 50 30/0/0/20 2 BSP057 Rachunek wyrównawczy BSP058 Fotogrametria i teledetekcja

9 VI VII VIII IX X BSP059 BSP060 BSP061 BSP062 BSP063 BSP064 BSP065 BSP066 BSP067 BSP068 BSP069 BSP070 BSP071 BSP072 BSP073 BSP074 BSP076 BSP077 BSP078 Blok: Geotechnika Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych Geosyntetyki w budownictwie Odwodnienia budowlane Geologia inżynierska i hydrogeologia Blok: Planowanie i Projektowanie Dróg Inżynieria ruchu Projektowanie węzłów i skrzyżowań Blok: Konstrukcje Betonowe Podstawy inżynierskich konstrukcji betonowych Podstawy konstrukcji sprężonych Techniki betonowania Blok: Konstrukcje Metalowe Utrzymanie i rewaloryzacja konstrukcji stalowych Podstawy konstrukcji zespolonych Wytwarzenie i montaż konstrukcji metalowych Blok: Modelowanie Konstrukcji Inżynierskich Modelowanie konstrukcji inżynierskich Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji inżynierskich K_W10, K_W12, K_W21, K_U18, K_U19, K_U25, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_W21, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, K_U26, K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, K_U26, K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, K_U26, K_W06, K_W07, K_W14, K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, K_U26, K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 K_W21, K_U04, K_U05, K_U09, K_U26, K_W21, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K03, K_W21, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K03, K_W21, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K03, 50 30/0/0/ /0/8/ /0/7/ /0/5/ /0/5/60 5

10 XI XII BSP079 BSP080 BSP081 BSP082 BSP083 BSP084 BSP085 BSP086 BSP087 BSP088 BSP089 Stateczność i nośność graniczna konstrukcji prętowych Blok: Technologia i Organizacja Budownictwa Technologia robót specjalnych Komputerowe wspomaganie zarz. przeds. Podstawy organizacji procesu inwestycyjnego Podstawy zarządzania i marketingu Blok: Konstrukcje Mostowe Mosty betonowe Mosty metalowe Podstawy obliczeń i kształtowania konstr.most. K_W21, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K03, K_W21, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U18, K_U26, K_K01, K_K02, K_K03, K_U18, K_U18, K_U18, K_U18, K_U18, 50 30/0/0/ /0/20/165 :

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA.

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Efekty kształcenia Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela studenta za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia 1. Przedmiot ogólnowydziałowy I 2 0,72 1,28 0 ZO O 50 18 16 16 0 2 32 T 25 2. Technologie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem do Uchwały Nr 334 z dnia 19 kwietnia 2016 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 kwietnia 2019 roku Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmioty wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Efekty

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S INSTYTUT POLITECHNICZNY w tym A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne 2 60 0 60 0 0 30 30 2. Język obcy; ang /niem./ rosyjski 1 3 9 120 0 0 120 0 30 30 30 30 3. Technologia informacyjna 4. Treści humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 6 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt, L laboratorium/lektorat, E - egzamin) Semestr I Lp. Przedmioty Semestr I

Bardziej szczegółowo

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O

W C L P ECTS W C L P S ECTS W C L P S ECTS 1 O WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmioty wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Efekty

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach KOD PROGRAMU WB_BUD_Z_I_4.0 WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E 1 0 0 2 0 6 3 1 0 0 2 0 6 WB_BUD_Z_I_MA1_01 Matematyka I 2 2 0 0 0 5 WB_BUD_Z_I_RTE_01 Rysunek techniczny 1 0 2 0 0 4 WB_BUD_Z_I_FIZ_01

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski Semestr 1 z Przedmioty ogólne 13 GBUD-1-104-s

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS II. PROGRAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy ROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY ROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 - zimowy I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska II. 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 18 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów

Bardziej szczegółowo

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA ZASOBÓW NATURALNYCH I. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne. SEMESTRÓW: 7. PUNKTÓW : 6. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

FORMA ZAL. SEMESTR III,IV,V, VI K_W02,K_W08 I Z

FORMA ZAL. SEMESTR III,IV,V, VI K_W02,K_W08 I Z V. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych

Bardziej szczegółowo

K_U13, K_U14 5 MAT2002 K_W01, K_W02, K_U07 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01,

K_U13, K_U14 5 MAT2002 K_W01, K_W02, K_U07 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 3. LICZBA PUNKTÓW : 0. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów :

Bardziej szczegółowo

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1 Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki od r.a. 2018/2019 semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH STACJONARNYCH STUDIA I-go stopnia, inżynierskie Obowiązujące od roku akademickiego 27/28 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym. Dziekanat, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 01/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-109-s Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości praca studenta za zajęcia humanistycznych-h Plan studiów obowiązujący od roku 2019/2020 na kierunku: Geodezja i Kartografia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA (P/K/PW)** ECTS K_K ŁĄCZNIE 50

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA (P/K/PW)** ECTS K_K ŁĄCZNIE 50 II. PROAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : 10 MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną / 2) geoinformatyka Lp Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów niestacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Rady Wydziału nr 168/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. Małgorzacie Robakiewicz z Instytutu Budownictwa Wodnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości z bezpośrednim akademickiego praca studenta za zajęcia Status : Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** humanistycznych-h Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 27/28 Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH PLAN STUDIÓW I STOPNIA NISTACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa- Association of uropean Civil ngineering Faculties

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW: 7. PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka za zajęcia praktyczne Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** Obszar nauk: technicznych -T, Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i ekologia 4 E 4 4 Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Zaliczenie

ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Zaliczenie L.p. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury Studia stacjonarne Nazwa kursu ECTS ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Egzamin Zaliczenie PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

KRK_SNPS_GiG2017.pdf Strona 1 z 8

KRK_SNPS_GiG2017.pdf Strona 1 z 8 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego za Status : obligatoryjny lub fakultatywny Rodzaj zajęć (A, P, CT, Obszar nauk: technicznych - T, Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 013/01 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych załącznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. Kierunek studiów: Inżynieria środowiska poziom: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2012/2013 Semestr 1 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Grupa treści I Wymagania ogólne 1 Język obcy zo o A D H 30

Grupa treści I Wymagania ogólne 1 Język obcy zo o A D H 30 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych załącznik

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA K_W01, K_W06, K_U05, K_K01, K_K03 K_W05, K_W08, K_U05, K_K01, K_K03 K_W03, K_W04, K_W07, K_U14 K_W05, K_W08, K_U02, K_U06, K_K02

EFEKTY KSZTAŁCENIA K_W01, K_W06, K_U05, K_K01, K_K03 K_W05, K_W08, K_U05, K_K01, K_K03 K_W03, K_W04, K_W07, K_U14 K_W05, K_W08, K_U02, K_U06, K_K02 II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady Semestr za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia ćwiczenia** inne* lan

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia ydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2015/2016 Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA L.p. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury Studia niestacjonarne Nazwa kursu ECTS ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Egzamin Zaliczenie PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA S Kierunek: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program Studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Kopia KRK_STPS_GiG2015 Strona 1 z 8

Kopia KRK_STPS_GiG2015 Strona 1 z 8 nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta za zajęcia Status : obligatoryjny Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny ogółem wykłady

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć ECTS ZAL 2 Zarys rolnictwa Z 3 Matematyka wyższa E 4 Repetytorium z matematyki elementarnej

Wymiar godzin zajęć ECTS ZAL 2 Zarys rolnictwa Z 3 Matematyka wyższa E 4 Repetytorium z matematyki elementarnej Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia Załącznik nr do Uchwały Nr 08/07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Nazwa modułu Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzony przez Radę Wydziału 07.12.2016r.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F SEMESTR 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00041651 Informatyka 2 O PG_00041652 Matematyka I 3 O PG_00041649 Fizyka I Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. za Status : Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Plan Studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzony przez Radę Wydziału 18.09.2017r.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. NAZWA KIERUNKU: BUDOWNICTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki RODZAJ UZYSKIWANYCH

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. za Status : Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F SEMESTR 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00041649 Fizyka I 2 O PG_00041651 Informatyka 3 O PG_00041652 Matematyka I Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne.

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/201 Język wykładowy: Semestr 1 GRT-1-101-s

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim.

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim. Semestr z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady

Bardziej szczegółowo