Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie ,65 zł ,82 zł tak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie ,65 zł ,82 zł tak"

Transkrypt

1 Załącznik do pisma Or z dnia r. l.p. program nazwa zadania koszt całkowity kwota dofinansowania 0 otrzymana dotacja (tak/nie) uwagi Termomodernizacja świetlic wiejskich w Gminie Zabłudów 4 7,7 zł 78 3,3 zł nie Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 0-0 Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie 8 773, zł ,8 zł tak 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zabłudów poprzez zakup pojemników na odpady komunalne Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów 44 8,0 zł 7,00 zł tak 0,00 zł 800 0,00 zł nie Książki naszych marzeń 8,0 zł 4 70,00 zł tak 7 Zajęcia Sportowe dla Uczniów w roku 07 Projekt Powszechnej Nauki Pływania Umiem 00,00 zł 7 40,00 zł tak 33 43, zł 000,00 zł tak 8 Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczennic i uczniów szkół podstawowych w Białostoczku, Rafałówce i Dobrzyniówce na terenie Gminy Zabłudów 3 3,00 zł 347 8,40 zł nie Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej w Zabłudowie 33 08,00 zł ,0 zł nie 0 Wsparcie kompetencji kluczowych z zakresu TIK u uczennic i uczniów gimnazjum w Zabłudowie 7,0 zł 47 74,37 zł nie Przedsiębiorczo i zawodowo kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów wczesnych etapów kształcenia w nowym modelu wsparcia orientacji edukacyjno zawodowej młodzieży w Gminie Zabłudów ,40 zł ,3 zł nie 3 4 Akademia Zabłudowska ,7 zł 38 34,7 zł nie Zabłudowska Akademia Dobrego Startu program wsparcia rozwoju kompetencji i kształtowania prawidłowych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym. Wsparcie kompetencji kluczowych u uczennic i uczniów Gminy Zabłudów ,37 zł 33 3, zł nie 47 4, zł 3 0,3 zł nie 07 30, zł 4 7 8,3 zł

2 0 Modernizacja polegająca na przebudowie drogi gminnej Nr 083B Rafałówka Zacisze Zajezierce Kamionka Płoskie Borowiki droga powiatowa, na odcinku od km rob do km rob. +3 Kamionka Płoskie na działce nr 4/ i 4 obręb Kamionka, na działce nr obręb Płoska, na terenie gminy Zabłudów. 777,3 zł 4 888,7 zł tak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Przebudowa ciągu dróg Zabłudów - Kudrycze ,70 zł 30 3,00 zł nie 3 Środowiska i Gospodarki Wodnej Urządzenie parku w Protasach. 0,00 zł 0,00 zł tak 4 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Gminny Program Rewitalizacji (GPR) 34 70,00 zł 3 3,00 zł tak Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 0-00 Wzrost jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 08B - ulicy Izabeli Demblińskiej w Zabłudowie 4 37, zł 40 0, zł nie ,7 zł 40,8 zł nie 7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa nawierzchni na ulicy Izabeli Dembińskiej 8 44,30 zł 4 4,00 zł nie Powiat Białostocki, dotacja celowa 7 8 ZNÓW AKTYWNI - program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej podopiecznych MOPS w Zabłudowie Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Zabludów Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Krynickie i Rzepniki Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Kaniuki i Koźliki Podstawowej oraz Gimnazjum w Zabłudowie Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce Podstawowej w Rafałówce Naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu pożarniczego IVECO Magirus BIA EF Podstawowej w Zabłudowie 4 30,7 zł 3 0,7 zł tak 8 3,3 zł 70 83,4 zł tak ,0 zł 4 4, zł nie 38,8 zł 38 70,7 zł nie 788 7,87 zł ,87 zł 43 3,00 zł 40 48,00 zł ,7 zł 3 73,7 zł 7,00 zł 000,00 zł tak 8 430,00 zł ,00 zł tak 7 8,00 zł 4,00 zł tak 4 37, zł 40 0, zł nie

3 Wojewódki Fundusz Ochrony w ramach programu "SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 7,8 zł 708,00 zł tak realizowanych przez WFOŚiGW część - Usuwanie wyrobów zawierająch azbest 0 Zajęcia Sportowe dla Uczniów w roku Projekt Powszechnej Nauki Pływania Umiem ,00 zł 7 40,00 zł tak Narodowy program rozwoju czytelnictwa 7 40,00 zł 8 0,00 zł tak Support of rescue and fire-fighting units on the Polish - Ukrainian cross-border area , zł 3 74,8 zł nie 3 Transformation of rural centres in local cultural heritage centres for the cross-border regional heritage trail in Belarus nad Poland 30 7,77 zł ,0 zł nie 4 Culture binds. Increasin the culture accessibility in 3 border regiona by improving the housing conditions of cultural institutions ,7 zł 3 84,8 zł nie Cooperation developement of local governments to improve road safety 0 8,4 zł 0 37, zł nie Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 0-00 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krynickie Klewinowo na odcinku km Rozbudowa drogi gminnej nr 08B na odcinku Halickie-Białostoczek - Etap II ,04 zł 3 87,03 zł 4 000,00 zł ,00 zł tak 477 0,4 zł 38 74,70 zł nie 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dawidowiczach 7,88 zł 4,00 zł tak SUMA 07 4 Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF 4 88, zł , zł tak Dodatkowo do prac przewidzialnych na drodze powiatowej wsparcia finansowego udzieli również powiat w wysokości 0% wkładu wlasnego. Wartość całkowita projektu wynosi 33,0 zł z czego , zł. Słoneczna Gmina Zabłudów II ,30 zł 3, zł nie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dawidowiczach 7,88 zł 4,00 zł tak 7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Przbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrówkach 4 78, zł 43,00 zł tak 8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w gminie Zabłudów - etap III 3 73,48 zł 4 4,00 zł tak

4 Projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie (.4.) 70 7,08 zł 7 80,0 zł tak 0 Projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie (4..) ,0 zł 3 7,3 zł tak Zajęcia Sportowe dla Uczniów w roku Projekt Powszechnej Nauki Pływania Umiem ,00 zł 3 87,00 zł tak Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 07-0 Aktywna tablica 7 00,00 zł 4 000,00 zł tak 3 Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,00 zł,00 zł tak 4 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Konsultacje projektów planistycznych w Rozwój podlaskich gminach 4 830,00 zł 4 830,00 zł tak Wojewoda Podlaski, dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej Wnioskiem o dotację objęto: drogę 08B Zabłudów Kolonia - Ostrówki - Dawidowicze; drogę 08B Kuriany - Sobolewo; przepust na rzece Rudnia w ciągu drogi gminnej 08B ,00 zł ,00 zł nie Powiat Białostocki, dotacja celowa 33 3,00 zł 0 44,00 zł tak 7 8 Województwa Podlsakiego Województwa Podlsakiego Projekt zintegrowany: przedszkole dobra na start (EFRR) Projekt zintegrowany: przedszkole dobra na start (EFS) 08 4,8 zł 7 000,00 zł tak , zł 4 70,3 zł tak 74,37 zł 30,0 zł ,7 zł ,7 zł w trakcie podpisywania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Folwarki Tylwckie - Małynka na odcinku ,7 zł 7 88,3 zł tak 3 Zajęcia Sportowe dla Uczniów w roku 07 Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Projekt Powszechnej Nauki Pływania Umiem Przebudowa drogi gminnej nr 08B na odcinku Halickie - Białostoczek - II ETAP 00,00 zł 3 40,00 zł tak 0,8 zł 008 3,48 zł nie 34 07,00 zł 0 000,00 zł tak

5 4 Powiat Białostocki, dotacja celowa 3 34,00 zł 000,00 zł tak Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Budowa siłowni plenerowych i placów zabaw w miejscowościach Halickie i Koźliki 00,0 zł 000,00 zł nie Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Budowa silowni plenerowych w miejscowościach Rafałówka i Zwierki 4 40,0 zł 0 000,00 zł nie 7 Program odnowy wsi województwa podlaskiego Remont świetlicy wiejskiej w Ciełuszkach 0 000,00 zł 8 74,00 zł tak 8 Interreg Polska Litwa Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment , zł ,3 zł wniosek został złożony r. SUMA ,37 zł 80 30,4 zł 8 4,83 zł 83, zł 0 rok Do wydatków majątkowych zaliczane są dotacje na realizację zadań inwestycyjnych. Burmistrz Zabłudowa za zgodą organu stanowiącego podpisał umowę o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na modernizację dróg powiatowych w kwocie zł. Wydatkowano zgodnie z przedłożonymi fakturami kwotę 47.3, zł, co stanowi 0% wartości zadań w tym:. Budowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4 B na odcinku Folwarki Małe - Folwarki Wielkie 374.0, zł (wartość zadania 74.80,4 zł). Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych: a) Nr 48B na odcinku Pasynki Zagruszany.8,0 zł (wartość zadania 3.3 zł) b) Nr 48B na odcinku Żuki - Pasynki.44,80 zł (wartość zadania 4.84,0 zł) c) Nr 4B na odcinku Protasy Folwarki Małe i Nr 470 B na odcinku Folwarki Małe - Zabłudów 7.,0 zł. (wartość zadania 44. zł) 0 rok Do wydatków majątkowych zaliczane są dotacje na realizację zadań inwestycyjnych. Burmistrz Zabłudowa za zgodą organu stanowiącego podpisał umowę o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na modernizację dróg powiatowych w kwocie.000 zł, w tym: 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 48 B na odcinku Żuki- Pasynki I etap plan 4.,0 zł (udział Gminy Zabłudów stanowi 0% wartości zadania 7.,7 zł), 4. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 48 B na odcinku Łubniki Zwierki plan..44,0 zł (udział Gminy Zabłudów stanowi 0% wartości zadania 8.33,4 zł),. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ramach rozbudowy drogi Nr 4 B w miejscowościach: Folwarki Małe, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie zł (udział Gminy Zabłudów stanowi 0% wartości zadania 30 tys. zł) Zadanie nie zostało zrealizowane w 0 roku.. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 488 na odcinku Zabłudów Kowalowce - Nowosady zł (udział Gminy Zabłudów stanowi 0% wartości zadania.000. zł) 07 rok Przekazano dotację dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 488B na odcinku Nowosady - do granicy Gminy Zabłudów 8.7 zł (udział Gminy Zabłudów stanowi 0% wartości zadania.3,0 zł Plan na 08 rok. Planowana dotacja na przebudowę drogi nr 4 B Protasy Folwarki Małe etap I kwotę 3..7 zł (planowany wydatek ,3 zł). Planowana jest również dotacja w wysokości zł na przebudowę drogi powiatowej nr 48B Pasynki Zagruszany.. (wartość zadania zł)

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku Realizacja zadań inwestycyjnych w roku Na wykonanie wydatków majątkowych 3.107.334.24 zł, co stanowi 79,65 planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.364.84311 zł, zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku Okres realizac ji Realizacja zadań inwestycyjnych w roku Na wykonanie wydatków majątkowych 5.242.126,64 zł, co stanowi 94,45 % planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 3.699.53,19

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 14 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 14 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na okres od 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku Realizacja zadań inwestycyjnych w 201 roku Na wykonanie wydatków majątkowych 2.460.14,94 zł, co stanowi 80,54 planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.932.551,80 zł, zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 19 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r. ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018-2020. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK przydział zadań do referatów

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK przydział zadań do referatów realizacji ALEKSICZE Wykonanie drogowskazów 1000,00 8920,00 8920,20 1 Naprawa drogi 7920,00 Białostoczek Budowa placu zabaw, siłowni, zadaszenia i 12572,10 12572,10 12572,10 miejsca na ognisko Bobrowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół

Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół rzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie przewozu dzieci do szkół

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW Urząd Gminy w Zabłudowie ul. Rynek 8 16-060 Zabłudowie Opracowujący: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 10 listopada 2016rr.

UCHWAŁA NR XX/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 10 listopada 2016rr. UCHWAŁA NR XX/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 10 listopada 2016rr. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych, zmiany lokalizacji obowiązujących oraz likwidacji zbędnych przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/266/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXV/266/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010 rok UCHWAŁA NR XXXV/266/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 23 kwietnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 13 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 13 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku Informaa z i zadań inwetycyjnych w u Na wykonanie wydatków majątkowych 6.428.384,66 zł, co tanowi 82,44 planu złożyło ię: wykonanie zadań inwetycyjnych w wyokości 5.418.921,86 zł, zakupy inwetycyjne w

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zabłudów za rok 2018

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zabłudów za rok 2018 Ocena obszarowa jakości oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zabłudów za rok 2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Projekt z dnia 22 stycznia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW Urząd Gminy w Zabłudowie ul. Rynek 8 16-060 Zabłudowie Opracowujący: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI GMINY NOWY ŻMIGRÓD W 2017 ROKU

PODSUMOWANIE INWESTYCJI GMINY NOWY ŻMIGRÓD W 2017 ROKU PODSUMOWANIE INWESTYCJI GMINY NOWY ŻMIGRÓD W 2017 ROKU Poniesione wydatki inwestycyjne w 2017 r. na łączną kwotę 4 675 315,77 zł Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie Wartość inwestycji: 4 042 349,15

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

Obiekty wpisane do rejestru zabytków Obiekty wpisane do rejestru zabytków Obiekty wpisane do rejestru zabytków (oznaczone na rysunku Studium symbolem ZK): Białostoczek: park dworski z aleją dojazdową, 2 poł. XIX, nr rej.: 683 z 29.03.1988

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa projektu Wartość całkowita Kwota dofinansowania Źródło Wkład własny Gminy PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI

Lp. Nazwa projektu Wartość całkowita Kwota dofinansowania Źródło Wkład własny Gminy PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH BĄDŻ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017 z uwzględnieniem kwoty pozyskanego dofinansowania stan na 18.04.2017 r. Lp. Nazwa projektu Wartość całkowita Kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia r. Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21.09.2017 r. Zadania majątkowe na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

, , ,75 0, , , ,40 0, , ,05 0, ,

, , ,75 0, , , ,40 0, , ,05 0, , Inwestycje zrealizowane przez Gminę Baranów w latach 2014 2018 Lp Nazwa inwestycji Wartość inwestycji Środki własne Finansowanie Środki UE Inne środki zewnętrzne krajowe Realizacja w latach 1 Budowa boksu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok

UCHWAŁA NR.2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok UCHWAŁA NR.2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 marca 2017 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/235/18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/235/18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. UCHWAŁA NR XXX/235/18 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE 2017 ROKU W GMINIE WRÓBLEW

INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE 2017 ROKU W GMINIE WRÓBLEW INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE 2017 ROKU W GMINIE WRÓBLEW INWESTYCJE DROGOWE Wartość zrealizowanych inwestycji: 5.976.793,55 zł Środki zewnętrzne: 4.159.903,42 zł PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOBIERZYCKO-SĘDZICE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

UCHWAŁA NR.../.../18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Projekt z dnia 8 października 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../18 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 z obrad sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji w dniu 29 września 2017r (w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego) Początek obrad godz. 9.00 W sesji uczestniczą: Rada w składzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 897 UCHWAŁA NR XXIV/136/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. z dnia 27 stycznia 2017 r.

Białystok, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 897 UCHWAŁA NR XXIV/136/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. z dnia 27 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 897 UCHWAŁA NR XXIV/136/17 RADY MIEJSKIEJ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/95/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XV/95/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XV/95/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy o dofinansowanie. Wieliszewska Akademia r r , ,00 zakończony i Przyszłości 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie. Wieliszewska Akademia r r , ,00 zakończony i Przyszłości 2 Lp. Nazwa zadania/tytuł u Data złożenia wniosku Data podpisania umowy o dofinansowanie Koszty całkowite u Kwota przyznanego dofinansowania Stan 1 Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XLIV/299/2018 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 30 lipca 2018 r.

UCHWAŁA XLIV/299/2018 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 30 lipca 2018 r. UCHWAŁA XLIV/299/2018 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY ZABŁUDÓW w roku szkolnym 2016/2017. Zabłudów, rok WPROWADZENIE

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY ZABŁUDÓW w roku szkolnym 2016/2017. Zabłudów, rok WPROWADZENIE INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY ZABŁUDÓW w roku szkolnym 2016/2017 Zabłudów, 30.10.2017 rok WPROWADZENIE Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/51/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/51/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok UCHWAŁA NR V/51/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/239/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

UCHWAŁA NR XL/239/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 UCHWAŁA NR XL/239/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział T R E Ś Ć

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział T R E Ś Ć Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grodziec na 2018 rok. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY POŚWIĘTNE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/221/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXV/221/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. UCHWAŁA NR XXV/221/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017 r. ZARZĄDZENIE NR VII/499/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia...... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł

w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł UCHWAŁA NR XXXII-211/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. UCHWAŁA NR XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE 2016 ROKU W GMINIE WRÓBLEW

INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE 2016 ROKU W GMINIE WRÓBLEW INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE 2016 ROKU W GMINIE WRÓBLEW INWESTYCJE DROGOWE Wartość zrealizowanych inwestycji: 2.026.164,21 zł Środki zewnętrzne: ok. 720.000,00 zł PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WE WRÓBLEWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok. UCHWAŁA NR XLII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/211/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXV/211/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok UCHWAŁA NR XXV/211/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r.

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawieart.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabłudów

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabłudów Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabłudów Wrzesień 7 Projekt Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zabłudów na lata 7-3 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr I I / 7 /2014. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 04 grudnia 2014 r

Uchwała Nr I I / 7 /2014. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 04 grudnia 2014 r Uchwała Nr I I / 7 /2014 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2014 r w sprawie zmian w budżecie na 2014r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Projekt z dnia 18 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 19 lipca 2018 r.

Białystok, dnia 23 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 19 lipca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 lipca 2018 r. Poz. 3231 UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII RADY GMINY UDANIN. z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR VII RADY GMINY UDANIN. z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR VII.32.2019 RADY GMINY UDANIN z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Wydatki majątkowe na 2018 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 414/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 roku Wydatki majątkowe na 2018 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r. UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/278/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/278/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/278/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\205\16 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVI\205\16 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXVI\205\16 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 kwietnia 216 r. Poz. 2234 UCHWAŁA NR XXI/146/216 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 12 kwietnia 216 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/372/2018 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/372/2018 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXIV/372/2018 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Projekt z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego Program Działanie Nazwa zadania Wartość zadania (zł) 1.1. Przebudowa drogi gminnej Makowiska-Kiełpiny od drogi Infrastruktura powiatowej nr 2047C do granicy gminy Kikół w Suminie o drogowa długości 2713,03

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 3228 UCHWAŁA NR 190/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Zabłudowie

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Zabłudowie Projekt z dnia 17 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia... 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Zabłudowie Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/262/2018 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 5 września 2018 r.

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/262/2018 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 5 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 grudnia 2018 r. Poz. 5405 UCHWAŁA NR XLII/262/2018 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/134/2017 RADY GMINY OSIEK. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIII/134/2017 RADY GMINY OSIEK. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 UCHWAŁA NR XXIII/134/2017 RADY GMINY OSIEK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 2302 UCHWAŁA NR 171/XXIII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI / 238 / Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 03 listopada 2014 r

Uchwała Nr XXXVI / 238 / Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 03 listopada 2014 r Uchwała Nr XXXVI / 238 / 2014 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 03 listopada 2014 r w sprawie zmian w budżecie na 2014r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/366/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/366/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok UCHWAŁA NR XLVIII/366/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2015 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2015 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach Lp. Dział Rozdz. ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów (2016-2017), Rok 1. 010 01010 6050 - budowa wodociągu w Kiczkach Pierwszych, - Budowa wodocigu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Wydatki majątkowe na 2018 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 405/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 sierpnia 2018 roku Wydatki majątkowe na 2018 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 Planowane

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/317/18 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Białystok, dnia 7 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/317/18 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 września 2018 r. Poz. 3630 UCHWAŁA NR XLIV/317/18 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/129/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVI/129/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XVI/129/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2010 rok. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku Na realizację zadań inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/18. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 grudnia 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 14/18. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 grudnia 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 14/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo