Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku"

Transkrypt

1 Realizacja zadań inwestycyjnych w 201 roku Na wykonanie wydatków majątkowych ,94 zł, co stanowi 80,54 planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości ,80 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie ,64 zł oraz dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych przez inne podmioty w wysokości ,50 zł. Analizując zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na występujące obiektywne problemy związane z realizacją wydatków majątkowych. Wynikają one z działań szeregu czynników, których konsekwencje przejawiają się w wielu trudnościach z wyłonieniem wykonawców na realizację zadań inwestycyjnych. Z jednej strony brak ofert, z drugiej wysokie ceny usług przekraczające znacząco pulę środków zarezerwowanych w budżecie na realizację inwestycji. W głównej mierze problem ten dotyczy wyłonie wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych oraz na realizację inwestycji drogowych. Z tego między innymi powodu część inwestycji planowana na rok 201 została przesunięta do na 2018 rok. Innym istotnym problemem związanym zwłaszcza z projektami współfinanymi ze środków unijnych jest przedłużająca się procedura przygotowa wniosków oraz ich oceny. Wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości ,44 zł, stanowi 81,64 planu. Stopień poszczególnych zadań prezentuje poniższa tabela Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci ,00 -- wodociągowej Krynickie -Laszki- Miniewicze " ok.13 km Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Zajezierce - Bobrowa " ok. 4,5 km , Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III' w ramach PROW na lata przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w tym "Budowa wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej w Kurianach" - zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ZIT w BOF , , Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem do hydroforni w Pawłach, w tym udział środków z funduszy sołeckich wsi Dawidowicze, Pawły i Ryboły zł , Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem do hydroforni w Krynickich , ,96 94, przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w tym "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy odcinka drogi powiatowej" - zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ZIT w BOF ,58 100

2 przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w tym "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy odcinka drogi gminnej" - zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ZIT w BOF Opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej na odcinek Surażska - Św. Rocha oraz budowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surażska - Kalwińska -/technologia w betonie/ ze środków własnych budżetu Budowa nawierzchni ulicy Demblińskiej w Zabłudowie w technologii beton asfaltowy gr. 9 cm oraz chodniki i zjazdy z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 9 oraz wykup gruntów pod budowę drogi Budowa nawierzchni drogi gminnej Białostoczek - Halickie w standardzie beton asfaltowy o gr. 9 cm wraz z wykupem gruntów pod budowę drogi Budowa nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulicy Manteuffla w Zabłudowie ze środków własnych budżetu Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze Pomiary geodezyjne w zakresie budowy ulicy Zaułek wraz z parkingiem wykonane w 2016 r., a wydatek ZUS i podatek od umowy zlecenie opłacony w 201 r. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwodnienie drogi gminnej Nr B na odcinku Kamionka- Borowiki-Płoskie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Kamionka - Protasy na odcinku ok. 4 km wraz z budową chodników i odwodnieniem we wsi Kamionka , , , , , , , Wykonanie projektu technicznego wraz modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krynickie -Klewinowo na odcinku 1000 m w zakresie wykona nawierzchni żwirowej, odtworze zjazdów indywidualnych i remontu przepustów pod zjazdami (planowane dofinanie w ramach dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych) , Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD w ramach ZIT w BOF niekwalifikowane , ,4 1, Wypłata odszkodowań pod drogę gminną Nr B na odcinku Kol. Zabłudów Ostrówki i ulicę Demblińską w Zabłudowie ,51 91 Zakupione grunty stanowią mienie gminne Wykonanie altany w Kamionce - fundusz sołecki ,00 99, Dokończenie budowy wiaty widowiskowej w Kurianach w ramach , funduszu ,51 91, Zakup wyposaże na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie , , Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 0 dachu na budynku OSP w Folwarkach Wielkich w ramach funduszu , ,0 96,90 Przebudowa podziemi w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , w Zabłudowie

3 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rafałówce Zakup wyposaże na potrzeby stołówki szkolnej Projekt "Przedszkole dobre na start" w tym Budowa wraz z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie z dofinaniem ze środków RPO WP w latach , , ,00 8, ,5 96, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pn."modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabłudowie " Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów Zakup kontenerów na potrzeby gospodarowa odpadami dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zabłudowie i jego jednostek organizacyjnych , , , , , ,00 Budowa oświetle przy przystanku we wsi Protasy ,84 Budowa oświetle przy przystanku we wsi Kuriany 201 Montaż lamp oświetleniowych we wsi Kucharówka w ramach ,00 81,86 funduszu 201 Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu , Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetle od przystanku PKS do wsi Laszki w ramach funduszu Opracowanie dokumentacji wraz z montażem lamp oświetleniowych przy drodze 588 i 601 we wsi Skrybicze w ramach funduszu Opracowanie dokumentacji wraz z montażem lamp oświetleniowych oraz postawieniem słupów we wsi Łubniki w ramach funduszu 201 Montaż oświetle ulicznego na ulicy Surażskiej w Zabłudowie ,00 84, ,18 95, ,00 96, ,90 80, Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów w ramach ZIT w BOF Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetle przejść w pasie drogi Protasy-Łubniki oraz przy przystanku w Kurianach Montaż oświetle ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie wniosków składanych od 2015 roku ,51 98, ,46 43, oświetleniowych w m. Kudrycze w ramach funduszu oświetleniowych w m. Zajezierce w ramach funduszu oświetleniowych w m. Protasy w ramach funduszu , ,00 22, ,12 6, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentu potwierdzającego zasadność inwestycji celem złoże projektu na montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach RPO WP w latach Zakup wyposaże na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej , ,, ,13 9,86

4 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie w celu złoże wniosku do Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś -Ukraina Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Rafałówce w celu złoże wniosku do Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś -Ukraina Wykonanie ogrodze placu przy świetlicy wiejskiej w Folwarkach Tylwickich - fundusz sołecki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Wiejskiego Domu Kultury w Krynickich Świetlicy wiejskiej w Koźlikach wraz z aktualizacją audytu energetycznego Świetlicy wiejskiej w Kaniukach wraz z aktualizacją audytu energetycznego Świetlicy wiejskiej w Rzepnikach Świetlicy wiejskiej w Ostrówkach ,46 58, , ,00 68, ,00 99, ,00 99, , ,82 54, Opracowanie dokumentacji do zgłosze budowy piłko-chwytów na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie ,00 9, ,00 9, Zakup i trwały montaż dwóch urządzeń sportowo-rekreacyjnych na działce 42 we wsi Bobrowa w ramach funduszu Budowa ogrodze przy placu zabaw na osiedlu w Dobrzyniówce w ramach funduszu Budowa siłowni na działce 339 we wsi Halickie w ramach funduszu Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Kurianach w ramach funduszu Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Zagruszanach w ramach funduszu , , , ,20 94, ,50 95, , ,85 99,25 Ogółem ,44 81,64 1. Do wydatków majątkowych należy zaliczyć również środki do wpłaty na fundusz wsparcia Policji w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinanie zakupu pojazdu służbowego, który będzie wykorzystywany na terenie sąsiadujących Gmin Zabłudów, Gródek i Michałowo. 2. Przekazano dotację dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 1488B na odcinku Nowosady - do granicy Gminy Zabłudów zł (udział Gminy Zabłudów stanowi 50 wartości ,50 zł), W przedstawionej tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowa Gminy Zabłudów w 201 r.

5 W roku 201 pomimo wielu problemów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gmina Zabłudów kontynuuje zgodnie z intencją Rady Miejskiej w Zabłudowie jak i Burmistrza Zabłudowa inwestycje w drogi gminne i za pomocą dotacji na drogi powiatowe. Ponadto zakończono działa mające na celu modernizację oświetle ulicznego. Jest to duża inwestycja, która przyczyni się do uzyska wyższej efektywności energetycznej na terenie gminy i oszczędności z tytułu opłat za energię. Również zrealizowane zostały z zakresu ochrony środowiska, zakończono rekultywację gminnego wysypiska odpadów. Ponadto zrealizowano wiele drobnych zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich, szczególne uznanie znajdują place zabaw, altany, wiaty oraz małe siłownie rekreacyjno-sportowe usytuowane na otwartej przestrzeni.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku Realizacja zadań inwestycyjnych w roku Na wykonanie wydatków majątkowych 3.107.334.24 zł, co stanowi 79,65 planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.364.84311 zł, zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku Okres realizac ji Realizacja zadań inwestycyjnych w roku Na wykonanie wydatków majątkowych 5.242.126,64 zł, co stanowi 94,45 % planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 3.699.53,19

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku Informaa z i zadań inwetycyjnych w u Na wykonanie wydatków majątkowych 6.428.384,66 zł, co tanowi 82,44 planu złożyło ię: wykonanie zadań inwetycyjnych w wyokości 5.418.921,86 zł, zakupy inwetycyjne w

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie ,65 zł ,82 zł tak

Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie ,65 zł ,82 zł tak Załącznik do pisma Or.0003..08 z dnia 7.04.08 r. l.p. program nazwa zadania koszt całkowity kwota dofinansowania 0 otrzymana dotacja (tak/nie) uwagi Termomodernizacja świetlic wiejskich w Gminie Zabłudów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK przydział zadań do referatów

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK przydział zadań do referatów realizacji ALEKSICZE Wykonanie drogowskazów 1000,00 8920,00 8920,20 1 Naprawa drogi 7920,00 Białostoczek Budowa placu zabaw, siłowni, zadaszenia i 12572,10 12572,10 12572,10 miejsca na ognisko Bobrowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 14 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 14 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na okres od 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r. ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018-2020. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/266/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXV/266/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010 rok UCHWAŁA NR XXXV/266/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 23 kwietnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 19 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Projekt z dnia 22 stycznia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lutego 2018 r. Poz. 963 UCHWAŁA NR XLVIII/299/18 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2017 r. Poz. 3567 UCHWAŁA NR XXXIII/198/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/195/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXV/195/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXV/195/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Projekt z dnia 18 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 2588 UCHWAŁA NR XXX/180/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/88/2015. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII/88/2015. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok UCHWAŁA NR XII/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit d oraz lit. i ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia r. Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21.09.2017 r. Zadania majątkowe na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4055 UCHWAŁA NR XXXIV/201/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół

Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół rzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie przewozu dzieci do szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017 r. ZARZĄDZENIE NR VII/499/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Wydatki majątkowe na 2018 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 414/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 roku Wydatki majątkowe na 2018 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/153/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XX/153/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XX/153/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Projekt z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/43/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/43/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r. UCHWAŁA NR XII/43/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Wydatki majątkowe na 2018 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 424/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 roku Wydatki majątkowe na 2018 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 Planowane

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Dział

Bardziej szczegółowo

, , ,75 0, , , ,40 0, , ,05 0, ,

, , ,75 0, , , ,40 0, , ,05 0, , Inwestycje zrealizowane przez Gminę Baranów w latach 2014 2018 Lp Nazwa inwestycji Wartość inwestycji Środki własne Finansowanie Środki UE Inne środki zewnętrzne krajowe Realizacja w latach 1 Budowa boksu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 897 UCHWAŁA NR XXIV/136/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. z dnia 27 stycznia 2017 r.

Białystok, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 897 UCHWAŁA NR XXIV/136/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. z dnia 27 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 897 UCHWAŁA NR XXIV/136/17 RADY MIEJSKIEJ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Wydatki majątkowe na 2018 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 405/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 sierpnia 2018 roku Wydatki majątkowe na 2018 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/241/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2010 rok. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku Na realizację zadań inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł

w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł UCHWAŁA NR XXXII-211/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/111/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIV/111/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIV/111/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 30 listopada 2012 r.

Białystok, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 3876 UCHWAŁA NR XIII/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012

Bardziej szczegółowo

GMINA l M\l\STO ORZEV:JIC~ Drzęv..:...:., ul. St. StasZJca 2 - NIP: 766~

GMINA l M\l\STO ORZEV:JIC~ Drzęv..:...:., ul. St. StasZJca 2 - NIP: 766~ GMINA l M\l\STO ORZEV:JIC~ 26-340 Drzęv..:...:., ul. St. StasZJca 2 - NIP: 766~ 17-86-160 Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 17 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy Z dnia 14.03.2016 r. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 84/XIV/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

UCHWAŁA NR 84/XIV/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy UCHWAŁA NR 84/XIV/2016 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVII/227/2017 Rady Gminy z dnia 20 listopada 2017 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2017 r Poz 2245 UCHWAŁA NR XXIX/174/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 marca 2017 r w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/161/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVI/161/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 UHWAŁA NR XXVI/161/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017 ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr XLII/355 /2017 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017r. Lp. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 110 000 110 000 110 000 - - X

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach Lp. Dział Rozdz. ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów (- 2017), Rok - budowa wodociągu w: Kiczkach Pierwszych i Mienia - Wigwizdów, budowa 1. 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/131/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVI/131/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok UCHWAŁA NR XXVI/131/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy z dnia 30 października 2017 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział T R E Ś Ć

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział T R E Ś Ć Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grodziec na 2018 rok. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. Projekt z dnia 31 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/259/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r. Lp. Nazwa 1. Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Rozbudowa drogi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 94/XVI/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

UCHWAŁA NR 94/XVI/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy UCHWAŁA NR 9/XVI/20 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 2 kwietnia 20 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. ust. 2 pkt ustawy z dnia marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 r. poz. ) oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach Lp. Dział Rozdz. ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów (- 2017), Rok - budowa wodociągu w: Kiczkach Pierwszych i Mienia - Wigwizdów, budowa 1. 010

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX-196/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX-196/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXX-196/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach Zadania inwestycyjne w u i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach 2017-2020 z dnia 29 grudnia r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** dochody kredyty 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020r. koordynująca (8+9+10+11)

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia. 4) otrzymania subwencji uzupełniającej na inwestycje drogowe (wzmocnienie mostu przez rz. Rudnię w m. Zabłudów) kwota zł;

Objaśnienia. 4) otrzymania subwencji uzupełniającej na inwestycje drogowe (wzmocnienie mostu przez rz. Rudnię w m. Zabłudów) kwota zł; Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/335/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku Objaśnienia Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/223/18 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 23 sierpnia 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXIX/223/18 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 23 sierpnia 2018 roku UCHWAŁA NR XXXIX/223/18 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ 29 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/ 29 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/ 29 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego Program Działanie Nazwa zadania Wartość zadania (zł) 1.1. Przebudowa drogi gminnej Makowiska-Kiełpiny od drogi Infrastruktura powiatowej nr 2047C do granicy gminy Kikół w Suminie o drogowa długości 2713,03

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV /200 /2010. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 22 września 2010 r

Uchwała Nr XXXIV /200 /2010. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 22 września 2010 r w sprawie zmian w budżecie na 2010r Uchwała Nr XXXIV /200 /2010 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 września 2010 r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 13 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 13 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok

UCHWAŁA NR.2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok UCHWAŁA NR.2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 marca 2017 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 października 2018 r. Poz. 5311 UCHWAŁA NR L/280/18 RADY GMINY ROKICINY z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 434,98 0,00 347 434,98 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXXIV/230/2017 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA XXXIV/230/2017 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 listopada 2017 r. UCHWAŁA XXXIV/230/2017 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka

Bardziej szczegółowo