logopedyczne nr 25 POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "logopedyczne nr 25 POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 logopedyczne nr 25 POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W MYSŁOWICACH AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Katowice 2017

2 FORUM LOGOPEDYCZNE NUMER 25 (2017) ISSN Copyright by Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski, Katowice 2017 WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski Mysłowice, ul. Powstańców 19 WSPÓŁWYDAWCY: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie KOMITET REDAKCYJNY: Redaktor naczelna: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska Zastępcy redaktor naczelnej: dr Joanna Trzaskalik, dr Katarzyna Węsierska Sekretarz: Agata Laszczyńska Członkowie: dr Michalak-Widera, dr Łucja Skrzypiec REDAKTORZY JĘZYKOWI: Patrycja Keller (język polski) Małgorzata Kądzioła (język angielski) REDAKTOR STATYSTYCZNY: Pelagia Suszka-Morejko KOREKTOR: Patrycja Keller KOMITET NAUKOWY: Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Iwona Chrzanowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański) Eliana Danilavichiutie (Instytut Pedagogiki Akademii Narodowej Ukrainy) Yulia O. Filatova (Moscow State Pedagogical University, Russia) Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki) Svetlana Kapalková (Comenius University, Slovakia) Kazimiera Krakowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Danuta Krzyżyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Eugenia Iwona Laska (Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowiach Akademii Ignatianum w Krakowie) Jelena Leonidowna Czerkasowa (Akademia Nauk w Moskwie, Rosja) Edward Łuczyński (Uniwersytet Gdański) Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański) Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Magdalena Pastuchowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Ewa Piętka (Politechnika Śląska) Isabella K. Reichel (Touro College New York, USA) Irena Polewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Bronisław Rocławski (Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie) Jelena Nikołajewna Rossijskaja (Kurski Państwowy Uniwersytet w Rosji) Margarita Nikołajewna Rusieckaja (Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie, Rosja) Sławomir Śniadkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Martine Vanryckeghem (University of Central Florida, USA) Shu-Lan Yang (National Pintung University, Taiwan) Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) RECENZENCI: dr hab. Grażyna Gunia, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski ADRES REDAKCJI: Instytut Języka Polskiego Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 OPRACOWANIE OKŁADKI: PHOTO DESIGN Lesław Sławiński SKŁAD I ŁAMANIE: Beata Duś-Sławińska DRUK: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie Warunki publikacji w Forum logopedycznym znajdują się na stronie:

3 Spis treści Słowo wstępne... 7 Mirosław Michalik Wspomnienie o dr. n. med. Tomaszu Zyssu ( ) In memory of MD Phd Tomasz Zyss ( )... 9 ANALIZA TEORETYCZNYCH PODSTAW LOGOPEDII Sofia Kamińska Strategie postępowania logopedycznego w przypadku dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI) Logopaedic strategies in children with Specific Language Impairment (SLI) Eliana Danilavichiutie Neurodynamic Approach to Speech Modeling in Cerebral Palsy Technologia neurodynamiczna modelowania mowy w warunkach mózgowego porażenia dziecięcego Marzena Buchnat, Aneta Wojciechowska Wspieranie rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną Speech and language development in children with mild intellectual disability Joanna Rosińczuk, Magdalena Kazimierska-Zając Funkcjonowanie społeczne osób dotkniętych afazją Social functioning of people with aphasia Danuta Pluta-Wojciechowska Dyslalia, alalia jako przedmiot kształcenia logopedycznego. Rekonesans zagadnień Dyslalia and alalia as a subject of speech therapy. Reconnaissance of issues Emilia Kątska Prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu jako podstawa rozwoju mowy dziecka Correct hearing as the basis of speech development

4 logopedyczne nr 25 Spis treści BADANIA EMPIRYCZNE Katarzyna Węsierska, Agata Laszczyńska, Monika Pakura Wczesna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym w Polsce w opiniach logopedów i rodziców dzieci jąkających się Early stuttering intervention in Poland based on the opinions of speech-language therapists and parents of children who stutter Marta Węsierska Phonological processing abilities of EAL Polish children in England in comparison with their native-speaking peers Umiejętności w zakresie przetwarzania fonologicznego wśród polskich dzieci w Anglii nabywających język angielski w porównaniu do ich monolingwalnych rówieśników Joanna Skowron Uczymy się rozmawiać innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej We learn to talk pedagogical innovation in the first grade of primary school PRACE KAZUISTYCZNE I ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE Agata Trafalska, Zofia Nowicka Interdyscyplinarna rehabilitacja podczas odzwyczajania od żywienia przez gastrostomię u dziecka z zespołem CHARGE opis przypadku The interdisciplinary rehabilitation during weaning from feeding through a gastrostomy in a child with CHARGE syndrome a case report Kamila Szpyra Jakość narracji osób dorosłych ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym. Przegląd badań uzupełniony studium przypadku The quality of the narrative adults diagnosed with cerebral palsy. Overview research with a case study Joanna Trzaskalik, Julia Pyttel Dziecko z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) w terapii logopedycznej Child with Fetal Alcohol Syndrome (FAS) in logopedic therapy Aneta Kańtoch Terapia logopedyczna osoby dorosłej z diagnozą mózgowego porażenia dziecięcego i syndromem Tourette a studium przypadku Speech therapy of an adult diagnosed with cerebral palsy and Tourette syndrome case study Jolanta Kozak Ocena sprawności językowej oraz umiejętności czytania i pisania w języku polskim na przykładzie dwujęzycznego dziecka

5 Spis treści The assessment of language ability as well as reading and writing skills in Polish in the case of a bilingual child Beata Jerzakowska Dyzartria i problemy z mową o charakterze afazji w stwardnieniu rozsianym. Opis przypadku Dysarthria and speech problems of aphasia character in sclerosis multiplex. Case of report Monika Knapczyk Badanie zaburzeń komunikacji w afazji. Przegląd metod badań afazji w Polsce i na świecie The study of communication disorders in aphasia. Overview of the aphasia test methods in Poland and in the world Małgorzata Szalińska-Otorowska, Daniel Ledwoń, Michał Kręcichwost, Zuzanna Miodońska, Krzysztof Mrozowski Wykorzystanie komputera w terapii polisensorycznej osób z afazją program Afast! Powiedz to Computers in polysensory aphasia therapy. Afast! Say it case study Marcin Szczygieł Matryca logopedyczna w terapii polisensorycznej Logopedic matrix in polysensory therapy VARIA Łukasz Pasuto Próba opisu języka migowego, czyli co każdy powinien wiedzieć o języku migowym Sample to describe the sign language: What everyone should know about sign language Aleksandra Boroń, Anna Szerszeńska Kłębek Ariadny, czyli o próbach oswojenia Minotaura niepłynności na Uniwersytecie Śląskim Ariadnas Tread, about trying to train the Minotaur of illiquidity at University of Silesia Grzegorz Piotr Kołodziej Recenzja książki pt. Logopedia artystyczna Reviev of the publication Artistic logopedics Informacja o Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Logopedia w teorii i praktyce Chorzów, r. Information about International Logopedic Conference Logopedics in Theory and Practice Chorzow,

6 logopedyczne nr 25 Spis treści Joanna Trzaskalik, Iwona Bijak Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w 2016 r. The report from the Silesian Department of the Polish Association of Speech Theraphy in Lilianna Cader, Iwona Bijak Nagroda Logopedia Silesiaca 2017 Logopedia Silesiaca Award

logopedyczne nr 24 POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

logopedyczne nr 24 POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO logopedyczne nr 24 POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Katowice 2016 FORUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w 2016 r. Joanna Trzaskalik przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTL Iwona Bijak sekretarz Śląskiego Oddziału PTL Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w 2016 r. ZARZĄD:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w 2015 r. Iwona Bijak sekretarz oddziału Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w 2015 r. ZARZĄD: dr Joanna Trzaskalik przewodnicząca, mgr Lilianna Cader zastępca, mgr

Bardziej szczegółowo

logopedyczne nr 25 POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

logopedyczne nr 25 POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO logopedyczne nr 25 POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W MYSŁOWICACH AKADEMII IGNATIANUM

Bardziej szczegółowo

Sobota, 16 września 2017 I dzień konferencji

Sobota, 16 września 2017 I dzień konferencji V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA LOGOPEDIA W TEORII I PRAKTYCE Roboczy program konferencji Sobota, 16 września 2017 I dzień konferencji 8.00 9.00 Rejestracja 9.00 9.15 Otwarcie konferencji 9.15

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce

II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce Patronat honorowy: Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok Patronat: Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce Theoretical

Bardziej szczegółowo

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA Logopedia w teorii i praktyce III INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGOPEDICS Theoretical and Practical Aspects in Speech- Language Pathology Katowice, 30 maj 2015

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM - LOGOPEDIA - 3 semestr 2018/2019Z

HARMONOGRAM - LOGOPEDIA - 3 semestr 2018/2019Z HARMONOGRAM - LOGOPEDIA - 3 semestr 2018/2019Z DATA GRUPA 1 (A+B) GRUPA 2 (C+D) GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 06.10.2018 07.10.2018 13.10.2018 14.10.2018 27.10.2018 9.00-17.00 PROGRAMOWANIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM - LOGOPEDIA - 3 semestr 2018/2019Z

HARMONOGRAM - LOGOPEDIA - 3 semestr 2018/2019Z HARMONOGRAM - LOGOPEDIA - 3 semestr 2018/2019Z DATA 06.10.2018 07.10.2018 GRUPA 1 (A+B) GRUPA 2 (C+D) GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 9.00-17.00 PROGRAMOWANIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ (10 h) 13.00-17.00 PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Joanna Trzaskalik Joanna Trzaskalik, Iwona Bijak

Joanna Trzaskalik Joanna Trzaskalik, Iwona Bijak Nauczyciel i Szkoła 2018/1, nr 65 ISSN 1426-9899, e-issn 2544-6223 Joanna Trzaskalik Joanna Trzaskalik, Iwona Bijak Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Logopedia w teorii i praktyce

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Marlena Kurowska, Ewa Wolańska, Od redaktorek... 9 Maria Przybysz-Piwko, Wprowadzenie... 11

SPIS TREŚCI. Marlena Kurowska, Ewa Wolańska, Od redaktorek... 9 Maria Przybysz-Piwko, Wprowadzenie... 11 SPIS TREŚCI Marlena Kurowska, Ewa Wolańska, Od redaktorek... 9 Maria Przybysz-Piwko, Wprowadzenie... 11 I. Z ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH DLA DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ Marlena Kurowska, Badania eksperymentalne

Bardziej szczegółowo

Mieczysława B. Małgorzata R.

Mieczysława B. Małgorzata R. Imię i Nazwisko Małgorzata K. Joanna W. Anna Z. Elżbieta G. Dorota D. Aneta Ś. Justyna Z. Marek M. Bożena N. Cecylia M. Maria Z. Aneta S. Taisa R. Justyna G. Jadwiga C. Paula W. Monika M. Marcin G. Marta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA. Wczesna interwencja logopedyczna. 10 12 września 2010 roku

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA. Wczesna interwencja logopedyczna. 10 12 września 2010 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA Wczesna interwencja logopedyczna 10 12 września 2010 roku Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytecka Warszawa, ul. Dobra 56/66 sala 316 (piętro III) Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik )

Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik ) Anatomia i fizjologia narządów mowy Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik 20152017) Przedmioty Liczba godz. Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K. Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M.

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra

Bardziej szczegółowo

Studia. z neurologopedii. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Studia. z neurologopedii. Darmowy fragment www.bezkartek.pl Studia z neurologopedii Pedagogika Logopedia Glottodydaktyka Seria pod redakcją Iwony Nowakowskiej-Kempnej Logopedia Studia z neurologopedii Redakcja naukowa Iwona Nowakowska-Kempna Danuta Pluta-Wojciechowska

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Monika Winnicka 1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 2002r. ukończyła kurs doskonalący Diagnoza i terapia jąkania.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl. Jąkanie Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych Zbiory zwarte 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Palin PCI Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym

Palin PCI Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym Palin PCI Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym Szkolenie dla logopedów w języku polskim Studenci logopedii

Bardziej szczegółowo

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T.

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra M. Daniel S. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Mowa i jej zaburzenia

Mowa i jej zaburzenia Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mowa i jej zaburzenia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2015 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM LOGOPEDIA 3 SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

HARMONOGRAM LOGOPEDIA 3 SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 HARMONOGRAM LOGOPEDIA 3 SEMESTR ZI 2017/2018 DATA GODZINY PRZEDMIOT PROWADZĄCY W/ĆW/ LAB GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 22.X. 8 30-12 30 Ćwiczenia w grupach ĆW 5 sala 208 12 30 ZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY BIBLIOTEKARSTWA POD REDAKCJĄ

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I OBSZAR Miejsce: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn Grupa nr 1: Terminy: 2.01, 3.01, 9.01, 10.01, 16.01.2012 N. Róża 721 K. Krystyna, Joanna 824

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII WARUNKI REKRUTACJI NA SPECJALNOŚĆ 1. Warunki przyjęcia na I stopień specjalności: rozmowa kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Retoryczne. wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. XII Konferencja PTR. Retoryka wizualna

Polskie Towarzystwo Retoryczne. wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. XII Konferencja PTR. Retoryka wizualna Polskie Towarzystwo Retoryczne wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW XII Konferencja PTR Retoryka wizualna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 21-22 listopada 2013 ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Bud.

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt. Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach.

Program Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt. Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Program Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt. Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedyczna Katowice, 25 października 2013 r. Miejsce: Katowice, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU LOGOPEDIA. ZABURZENIA MOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 Opracowanie: Agnieszka Graczyk

Bardziej szczegółowo

Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego

Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego Towarzystwo Kultury Języka Sekcja Logopedyczna Pomagisterskie Studium Logopedyczne Zakład Fonetyki i Logopedii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych Terminy praktyk: Pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 16-27 kwietnia 2018r. praktyka pedagogiczna metodyczna w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII WARUNKI REKRUTACJI NA SPECJALNOŚĆ Warunki przyjęcia na I stopień specjalności: rozmowa kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Anna I. Brzezińska (red.) Early Support for a Child with

Bardziej szczegółowo

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej FOLIA BIBLIOLOGICA Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS (2015, vol. LVII) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DIAGNOZIE I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ CHORZÓW, 10 PAŹDZIERNIKA 2015

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DIAGNOZIE I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ CHORZÓW, 10 PAŹDZIERNIKA 2015 PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DIAGNOZIE I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ CHORZÓW, 10 PAŹDZIERNIKA 2015 8.45-9.00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 9.00 12.45 WYKŁADY MISTRZOWSKIE

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis Autorów. Wychowanie w Rodzinie 11,

Alfabetyczny spis Autorów. Wychowanie w Rodzinie 11, Alfabetyczny spis Autorów Wychowanie w Rodzinie 11, 397-402 2015 Wychowanie w Rodzinie t. XI (1/2015) 397 Alfabetyczny spis Autorów Authors in alphabetical order Alicja BANIA mgr e-mail: alicja.bania@o2.pl

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/ (od godz ) (do godz. 23:59)

SEMINARIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/ (od godz ) (do godz. 23:59) SEMINARIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie: 26.09.2018 (od godz. 20.00) 04.10.2018 (do godz. 23:59) dr hab. prof. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowa. Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. i Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN

III Konferencja Naukowa. Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. i Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii III Konferencja Naukowa Studiów Podyplomowych: Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną edycja XVI i Zakładu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski Redakcja wydawnicza:

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA MIŁKÓW

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA MIŁKÓW numer 14 34 35 22 46 43 42 59 31 28 33 27 załoga nazwisko i imię Łaganowski Jakub,Małgorzata Zajączkowski Edward, Elżbieta Kapała Krzysztof, Dominika, Teresa, Wróblewska Sandra Reliszko Janusz, Jadwiga,

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku na rok szkolny 2015-2016 Uwaga! Klasy I, II, IV otrzymują podręczniki w szkole; muszą zakupić religię, i w klasie

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Wroclaw Economic Review 23/1 (2017)

Ekonomia Wroclaw Economic Review 23/1 (2017) Acta Universitatis Wratislaviensis No 3754 23/1 (2017) Pod redakcją Katarzyny Szalonki Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Naukowa Tadeusz Bednarski Uniwersytet Wrocławski Walter Block Loyola University,

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli podaje się do publicznej wiadomości skład ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli: 1. Iwona Markiewicz-Kozłowska 2. Ilona Helena

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

92 1 Żemła Kamil uczeń Szkoły Podstawowej V Mikołów 1 150,00uzyskał. 104 1 Tłok Krzysztof uczeń Szkoły Podstawowej V Mikołów 1 150,00uzyskał

92 1 Żemła Kamil uczeń Szkoły Podstawowej V Mikołów 1 150,00uzyskał. 104 1 Tłok Krzysztof uczeń Szkoły Podstawowej V Mikołów 1 150,00uzyskał 92 1 Żemła Kamil uczeń Szkoły Podstawowej V Mikołów 1 150,00uzyskał 47 1 Mikołaj Sikora uczeń Nr 5 w Szkoły Podstawowej VI Mikołów 1 150,00uzyskał 27 1 Dawid Bijok uczeń Nr 5 w Szkoły Podstawowej V Mikołów

Bardziej szczegółowo

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach

Forum Nauczycieli. Kwartalnik. W tym wydaniu: Doskonalenia nauczycieli WOM. w Katowicach podstaw programowych metodycznym FORUM NAUCZYCIELI Nr 3 (55) 2014 Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM Redaktor naczelny: Bohdan Doboszyński Zespół redakcyjny: Anna Zakrzewska-Zamora Iwona

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY TEORIA I PRAKTYKA. EDYCJA II Roboczy program konferencji

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY TEORIA I PRAKTYKA. EDYCJA II Roboczy program konferencji MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY TEORIA I PRAKTYKA. EDYCJA II Roboczy program konferencji czwartek, 5 sierpnia 06, I dzień konferencji 8.00-9.00 Rejestracja 9.00-9.0 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

IV Ogólnopolska Konferencja pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej IV Ogólnopolska Konferencja pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej I. Patronaty honorowe: - Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, - Andrzej

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

I rok ( studia licencjackie)

I rok ( studia licencjackie) I rok ( studia licencjackie) Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Mgr Kinga Sarad-Deć 3 2 5 Dydaktyka ogólna Mgr Ewa Walczak Historia opieki społecznej Dr Wiesław Partyka 3 2 5 Pedagogika kultury

Bardziej szczegółowo

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR 1 362 Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Agnieszka 924 Aleksandra 924 Anna 924 Alicja 924 Adam 924 Dorota

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Koniecpolu z siedzibą Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17 1 WOJCIECH SZYDŁOWSKI KONIECPOL

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Koniecpolu z siedzibą Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17 1 WOJCIECH SZYDŁOWSKI KONIECPOL INFORMACJA O POWOŁANIU PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Obwodowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early diagnosis and

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Emisja głosu - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Emisja głosu - zestawienie bibliograficzne w wyborze Emisja głosu - zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Binkuńska, Ewa Emocjonalne posługiwanie się głosem / Ewa Binkuńska // W: Logopedia artystyczna / red. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Miejsca organizacji stopnia rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa

Miejsca organizacji stopnia rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa Konkurs/ data Szkoły objęte działaniem delegatury/wydziału Bielsko-Biała Bytom Częstochowa Gliwice Katowice Rybnik Sosnowiec Język polski 14 stycznia 2018 r. godz. 9 00 Regionalny Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Opiekunowie grup na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akadem. 2017/2018 Poziom kształcenia I II I II I II I II I II I II Kierunek i specjalność studiów STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Pedagogika,

Bardziej szczegółowo

B Zarządzenie nr 148/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 października 2015 r.

B Zarządzenie nr 148/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 października 2015 r. B.0050.148.2015 Zarządzenie nr 148/15 Miasta z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Zielonce do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zestawienie bibliograficzne

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zestawienie bibliograficzne Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zestawienie bibliograficzne Druki zwarte : 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Kraków : Oficyna

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia mowy u dzieci

Zaburzenia mowy u dzieci Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Środzie Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 3 63 000 Środa Wlkp. tel. 61 285 82 21 biblioteka@sroda.pbp.poznan.pl Zaburzenia mowy u dzieci Wybór literatury Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W.

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W. Lista zwycięzców: imię i nazwisko Anita H. Tomasz Z. Krystian B. Marta K. Bogusława B. Irena O. Krzysztof D. Małgorzata G. Miłosz K. Angelika K. Ewelina Z. Damian R. Jacek R. Bogumiła J. Sylwia Z. Joanna

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO Nr 2(24) 2014 Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej RADA NAUKOWA Anna Firkowska-Mankiewicz (przewodnicząca) (PL), Adam Frączek (PL), Matthew Janicki (USA),

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

NOWA BIBLIOTEKA. USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA NARZĘDZIEM POPULARYZOWANIA NAUKI (ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA CZASOPISMA)

NOWA BIBLIOTEKA. USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA NARZĘDZIEM POPULARYZOWANIA NAUKI (ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA CZASOPISMA) mgr Marta Gawlik NOWA BIBLIOTEKA. USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA NARZĘDZIEM POPULARYZOWANIA NAUKI (ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA CZASOPISMA) Biblioteka w Szkole Siglum In Crudo Nowa Biblioteka jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2016/2017

PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2016/2017 PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2016/2017 RELIGIA Klasa I Klasa II Klasa III Jesteśmy rodziną Pana Jezusa ks. Piotr Goliszek. dla klasy 1 szkoły podstawowej. Kochamy Pana Jezusa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI dla klas I III szkoły podstawowej rok szkolny 2015/2016 KLASA I Jesteśmy rodziną Pana Jezusa ks. Piotr Goliszek. dla klasy 1 szkoły podstawowej wydawnictwo: Gaudium Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Część I. Terapia logopedyczna. Opis metod

Część I. Terapia logopedyczna. Opis metod Spis treści Wprowadzenie 13 Część I. Terapia logopedyczna. Opis metod 1. Kompetencja językowa, komunikacyjna i poznawcza kształtowanie i odbudowa Kazimiera Krakowiak, Barbara Ostapiuk Udostępnianie języka

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman Funkcjonowanie dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI) w systemie edukacji szkolnej

Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman Funkcjonowanie dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI) w systemie edukacji szkolnej Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman Funkcjonowanie dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI) w systemie edukacji szkolnej Plan wystąpienia Diagnoza zaburzeń językowych w Polsce Perspektywa badawcza

Bardziej szczegółowo

Wiadomos ci Ubezpieczeniowe/ Insurance Review. Lista autoro w wg nazwisk/list of authors by name

Wiadomos ci Ubezpieczeniowe/ Insurance Review. Lista autoro w wg nazwisk/list of authors by name Wiadomos ci Ubezpieczeniowe/ Insurance Review 2016 Lista autoro w wg nazwisk/list of authors by name Autor/ Author e-mail Afiliacja naukowa/ academic affiliation Balcerowski Maciej wpia@umk.pl Doktorant,

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis Autorów. Wychowanie w Rodzinie 12,

Alfabetyczny spis Autorów. Wychowanie w Rodzinie 12, Alfabetyczny spis Autorów Wychowanie w Rodzinie 12, 439-442 2015 Wychowanie w Rodzinie t. XII (2\2015) 439 Alfabetyczy spis Autorów Authors in alphabetical order Danuta APANEL dr e-mail: dapanel@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

METODA DOBREGO STARTU

METODA DOBREGO STARTU METODA DOBREGO STARTU wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej WYDAWNICTWA ZWARTE : w Koninie i jej filii 1. DROGA Metody Dobrego Startu do Republiki Czeskiej / Jana Swierkoszova

Bardziej szczegółowo