Instrukcja instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji

2 Spis treści 1. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Instalacja Uruchomienie Dodanie nadajnika lub czujnika RTS Kasowanie nadajnika lub czujnika RTS w odbiorniku Wymiana nadajników RTS (procedura bezpieczeństwa) Powrót do ustawień fabrycznych Pozycja komfortowa «My» Spadek nasłonecznienia Ustawienia ergonomiczne Automatyka słoneczno-wiatrowa Dane techniczne Okablowanie Rozwiązywanie problemów... 8

3 1. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 1.1 Bezpieczeństwo Zanim rozpoczniesz instalację urządzenia firmy Somfy, zawsze zapoznaj się z niniejszą instrukcją Urządzenie Somfy może być instalowane wyłącznie przez osoby z odpowiednim kwalifikacjami i uprawnieniami w zakresie napędów i automatyki w obiektach mieszkalnych, do nich też skierowana jest niniejsza instrukcja. Zanim rozpoczniesz instalację urządzenia sprawdź, czy jest ono kompatybilne z podłączanymi do niego akcesoriami i sprzętem. Niniejsza instrukcja zawiera opis instalacji, uruchomienia i sposobu użycia produktu. Osoba instalująca urządzenie ma obowiązek przestrzegać norm i przepisów obowiązujących w kraju, w którym produkt jest instalowany oraz poinformować swoich klientów o warunkach jego użytkowania i konserwacji. Każde użycie wykraczające poza zakres zastosowania produktu określony przez Somfy jest niezgodne. Konsekwencją takiego użycia, jak zresztą każdego przypadku nieprzestrzegania wskazań niniejszej instrukcji będzie wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji Somfy. Deklaracja zgodności Niniejszym SOMFY oświadcza, że urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom oraz innym istotnym postanowieniom dyrektywy 1995/5/CE. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie Warunki użytkowania Należy zainstalować urządzenie w miejscu chronionym przed deszczem i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Nigdy nie wolno podłączać kilku napędów do jednego odbiornika Modulis Receiver RTS. Nigdy nie wolno podłączać kilku odbiorników Modulis Receiver RTS do jednego napędu. Nigdy nie wolno instalować produktu w pobliżu powierzchni metalowych. Należy sprawdzić zasięg radiowy przed zamocowaniem produktu. Zasięg radiowy ograniczony jest normami regulującymi pracę urządzeń radiowych. Uwaga! Nadajniki radiowe (np. nadajnik słuchawek bezprzewodowych) pracujące na tej samej częstotliwości mogą zakłócać funkcjonowanie urządzenia. Budynek, w którym produkt jest użytkowany może ograniczać zasięg radiowy. Zasięg radiowy wynosi: X= 200 m w wolnym terenie Y= 20 m przy przejściu przez dwie ściany betonowe. 2. Instalacja! Wskazówki dotyczące instalacji Minimalna odległość (X) odbiornika Modulis Receiver RTS od podłogi: X=150 cm Minimalna odległość (Y) między odbiornikiem Modulis Receiver RTS a nadajnikiem radiowym: Y=30 cm Modulis Z Modulis Y Minimalna odległość (Z) między dwoma odbiornikami Modulis Receiver RTS: Z= 20 cm. X Uwaga: Modulis Receiver RTS należy zainstalować w miejscu chronionym przed trudnymi warunkami pogodowymi, deszczem, poza zasięgiem wzroku i nie w zasięgu ręki. Odłączyć zasilanie sieciowe Odłączyć gniazdo kabla napędu od gniazda kabla zasilania sieciowego. Podłączyć odbiornik Modulis Receiver RTS między kablem silnika i kablem zasilania. Zamknąć mocowania na zaciskach po sprawdzeniu czy obie wtyczki są dobrze włożone. Montaż odbiornika Modulis Receiver RTS (kable) waga: Odbiornik Modulis Receiver RTS należy zainstalować w miejscu chronionym przed trudnymi warunkami pogodowymi, deszczem, poza zasięgiem wzroku i nie w zasięgu ręki. Odłączyć zasilanie sieciowe. Odłączyć kabel napędu od kabla zasilania sieciowego. Podłączyć odbiornik Modulis Receiver RTS do kabla silnika i kabla zasilania za pomocą kostki.

4 3. Uruchomienie Ustawienie pozycji krańcowych napędu. Do ustawienia krańcowych pozycji napędu niezbędny jest nadajnik RTS, który należy prowizorycznie zastosować dla odbiornika Modulis: Zainstaluj odbiornik Modulis w szynie lub na zewnątrz. Włącz zasilanie. Naciśnij krótko przyciski nadajnika RTS: Napęd potwierdza krótkim ruchem góra/dół, że może tymczasowo współpracować z danym nadajnikiem RTS. Za pomocą przycisków i nadajnika RTS ustaw pozycje krańcowe napędu (patrz instrukcja obsługi napędu). Po ustawieniu krańcowych pozycji napędu można wpisać pierwszy nadajnik RTS (ustawienie fabryczne), patrz 3.2. dokonać ustawień zaawansowanych, patrz 3.3. Ustawienia zaawansowane Bez wpisania pierwszego nadajnika RTS (np. wtedy, jeśli musi on być on podłączony na budowie) możliwe są poniższe ustawienia: Zmiana lub usunięcie pozycji komfortowej «My» rozdział 8 Ustawienie pozycji «Spadek nasłonecznienia»..... rozdział 9 Ustawienie kółka nastawczego scroll nadajnika RTS rozdział Dodanie nadajnika lub czujnika RTS Ta procedura może zostać wykorzystana dopiero po wykonaniu etapu 3.2. Wciskaj przez 2 sekundy przycisk «PROG» nadajnika RTS N01 (już wpisany): Napęd wykona krótki ruch góra/dół, do odbiornika Modulis można teraz wpisać kolejny nadajnik RTS lub czujnik RTS. Wciśnij krótko (przez 0,5 sekundy) przycisk «PROG» na dodawanym urządzeniu: Napęd wykona krótki ruch góra/dół, urządzenie zostanie wpisane. Uwaga: Jeden odbiorniki może odbierać sygnały od 12 nadajników RTS i 3 czujników RTS. Urządzenia powyżej tego limitu są ignorowane. 5. Kasowanie nadajnika lub czujnika RTS w odbiorniku Ta procedura może być zastosowana tylko wtedy, kiedy co najmniej 2 nadajniki RTS (lub jeden nadajnik i jeden czujnik RTS) są już wpisane do odbiornika. Wciskaj przez 2 sekundy przycisk «PROG» nadajnika RTS N01 (którego nie można skasować): Napęd wykona krótki ruch góra/dół, odbiornik Modulis jest gotowy do skasowania wpisanych urządzeń Wciśnij na krótko (przez 0,5 sekundy) przycisk «PROG» kasowanego urządzenia (nadajnik RTS Modulis, czujnik wiatrowy, czujnik wiatrowo-słoneczny, czujnik słoneczny, Napęd wykona krótki ruch góra/dół, urządzenie zostanie skasowane z odbiornika. Wpisanie pierwszego nadajnika RTS Po wykonaniu etapu 3.1, wciśnij na krótko (0,5 sekundy) przycisk «PROG» nadajnika RTS (patrz instrukcja obsługi twojego nadajnika): Napęd wykona krótki ruch góra/dół, nadajnik RTS jest teraz podłączony.

5 6. Wymiana nadajników RTS (procedura bezpieczeństwa) Ta procedura może zostać zastosowana bez utraty istniejących ustawień oraz wpisanych już czujników w razie straty lub uszkodzenia wpisanych wcześniej nadajników RTS. Dwukrotnie wyłącz zasilanie (Wyłącz na 2 sek. Włącz na 5 sek. Wyłącz na 2 sek. Włącz): żaluzja rozwinie się w ciągu 5 sekund, odbiornik Modulis usunął ze swej pamięci wpisane wcześniej urządzenia, z wyjątkiem czujników RTS, i jest gotowy do zapamiętania nowego nadajnika RTS. Wciśnij krótko (na 0,5 sekundy) przycisk «PROG» nadajnika RTS: Napęd wykona krótki ruch góra/dół, nowy nadajnik RTS zostanie wpisany. 7. Powrót do ustawień fabrycznych Ta procedura cofa wszystkie dokonane uprzednio ustawienia i przywraca ustawienia fabryczne. Dwukrotnie wyłącz zasilanie (Wyłącz na 2 sek. Włącz na 5 sek. Wyłącz na 2 sek. Włącz): żaluzja rozwinie się w ciągu 5 sekund, odbiornik Modulis usunął ze swej pamięci wpisane wcześniej urządzenia. Wciskaj przez 7 sekund przycisk «PROG» nadajnika RTS: po 2 sekundach napęd wykona krótki ruch góra/dół, następnie kolejny po upływie 7 sekund, ustawienia szczególne zostaną usunięte. 8. Pozycja komfortowa «My» Pozycja komfortowa «My» jest ustawiona fabrycznie, odpowiada pozycji «lamele opuszczone, pozycja ażurowa». Żeby zmienić tę pozycję (użyj nadajnika RTS wpisanego lub tymczasowo współpracującego z odbiornikiem, jeśli etap 3.2 nie został zastosowany): : żaluzja rozwinie się do dolnej pozycji krańcowej, lamele zamknięte. Wciskaj przez 2 sekundy przyciski : lamele będą obracać się, aż osiągną zaprogramowaną pozycję «My». Umieść lamele w żądanej pozycji posługując się kółkiem nastawczym scroll nadajnika RTS, żeby zwiększyć lub zmniejszyć kąt pochylenia lameli. Próba pozycji «My» (etap fakultatywny) Jeśli lamele są w pozycji «My», obrócą się do pozycji zamkniętej. Jeśli lamele są w pozycji zamkniętej, obrócą się do pozycji «My». Zapamiętywanie pozycji «My» W pozycji «My», wciskaj przycisk przez 5 sekund: Napęd wykona krótki ruch góra/dół, pozycja «My» jest zapamiętana.

6 Kasowanie pozycji «My» Żeby skasować pozycję «My»: wpisanego nadajnika RTS (lub innego stosowanego tymczasowo nadajnika, jeśli etap 3.2 nie został wykonany): żaluzja rozwija się do dolnej pozycji krańcowej, lamele zamknięte. Wciskaj przez 2 sekundy przyciski zaprogramowanej pozycji «My». : lamele obracają się do Wciskaj przez 5 sekund przyciski : pozycja «My» została skasowana (przycisk «My» będzie odtąd służył już tylko jako przycisk STOP ). 9. Spadek nasłonecznienia Ponowne ustawienie pozycji «spadek nasłonecznienia» Uwaga: Ponowne ustawienie pozycji «spadek nasłonecznienia» nie jest możliwe, jeśli pozycja komfortowa «My» została skasowana (etap 8.4). Pozycja «spadek nasłonecznienia» jest ustawiona fabrycznie, ale nie została uaktywniona, odpowiada pozycji «lamele otwarte». Żeby aktywować lub zmodyfikować tę pozycję (użyj wpisanego lub tymczasowo współpracującego z odbiornikiem nadajnika RTS, jeśli etap 3.2 nie został wykonany): : Po zatrzymaniu żaluzji wciśnij krótko (0,5 sekundy) przycisk żaluzja rozwija się, a lamele obracają się do pozycji «My». Wciskaj przez 2 sekundy przyciski : żaluzja zwija się do pozycji «spadek nasłonecznienia». Ustaw lamele w żądanej pozycji posługując się kółkiem nastawczym scroll lub tymczasowo zastosowanym nadajnikiem Modulis RTS, żeby zwiększyć lub zmniejszyć kąt lameli. Próba pozycji «spadek nasłonecznienia» (etap nie jest obowiązkowy) wpisanego nadajnika RTS (lub zastosowanego tymczasowo, jeśli etap 3.2 nie został zastosowany): Jeśli lamele znajdują się w pozycji «spadek nasłonecznienia», żaluzja rozwija się (w razie konieczności), a następnie lamele ustawiają się w pozycji «My». Jeśli lamele znajdują się w pozycji «My», obracają się, a następnie żaluzja zwija się (w razie konieczności) do pozycji «spadek nasłonecznienia». Zapisanie pozycji «spadek nasłonecznienia» W pozycji «spadek nasłonecznienia» wciskaj przez 5 sekund przycisk wpisanego nadajnika RTS (lub tymczasowo zastosowanego, jeśli etap 3.2 nie został wykonany): Napęd wykona krótki ruch góra/dół, pozycja «spadek nasłonecznienia» jest zapamiętana. Skasowanie pozycji «spadek nasłonecznienia» Żeby skasować pozycję «spadek nasłonecznienia», wykonaj następujące czynności (użyj wpisanego lub tymczasowo współpracującego z odbiornikiem nadajnika RTS, jeśli etap 3.2 nie został wykonany): Wciskaj przycisk «My»: żaluzja rozwija się, następnie lamele ustawiają się w pozycji «My». Wciskaj przez 2 sekundy przyciski do pozycji «spadek nasłonecznienia». : żaluzja zwinie się (Cdn. na następnej stronie)

7 Wciskaj przyciski przez 5 sekund: Napęd porusza się krótko góra/dół, pozycja «spadek nasłonecznienia» została skasowana. W normalnych warunkach przy spadku nasłonecznienia żaluzja ustawi się górnym położeniu krańcowym. Brak ruchu przy spadku nasłonecznienia (pozycja prywatności) Można na pewien czas wyłączyć pozycję «spadek nasłonecznienia» (używając wpisanego lub tymczasowo współpracującego z odbiornikiem nadajnika RTS, jeśli etap 3.2 nie został wykonany): : żaluzja rozwinie się, a następnie lamele ustawią się w pozycji komfortowej «My». Jednocześnie wciskaj przez 5 sekund przyciski : Napęd wykona krótki ruch góra/dół, żaluzja nie zmieni pozycji przy spadku nasłonecznienia. Uwaga: Żeby na nowo użyć pozycji «spadek nasłonecznienia», trzeba zastosować tę samą procedurę. 10. Ustawienia ergonomiczne Ustawienie kąta pochylenia lameli przy pomocy kółka nastawczego scroll nadajnika Modulis RTS Naciśnij przycisk. Kiedy żaluzja znajdzie się w dolnej pozycji krańcowej, krótko wciśnij przyciski : Napęd wykona krótki ruch góra/ dół., żeby zwiększyć kąt pochylenia lameli odpowiednio do pozycji kółka nastawczego scroll lub przycisk, żeby go zmniejszyć. Żeby sprawdzić kąt pochylenia lameli przy zamkniętych lamelach, wciśnij krótko przycisk : każde wciśnięcie przycisku powoduje obrót lameli o kąt odpowiadający pozycji kółka nastawczego scroll. Żeby zatwierdzić kąt pochylenia lameli, wciskaj przez 5 sekund przycisk : Napęd wykona krótki ruch góra/dół. W przypadku użycia nadajnika Telis RTS. Domyślnie odbiornik Modulis dostarczany jest w amerykańskim trybie pracy, w przypadku stosowania nadajnika Telis RTS: Krótkie wciśnięcie (na czas krótszy niż 0,5 sekundy) przycisku lub nadajnika Telis RTS spowoduje obrót lameli. Dłuższe wciśnięcie (na czas dłuższy niż 2 sekundy) przycisku lub nadajnika Telis RTS spowoduje obrót lameli. Europejski tryb pracy Użycie nadajnika w trybie europejskim: Krótkie wciśnięcie (na czas krótszy niż 0,5 sekundy) przycisku lub nadajnika Telis RTS spowoduje obrót lameli. Dłuższe wciśnięcie (na czas dłuższy niż 2 sekundy) przycisku lub nadajnika Telis RTS spowoduje zwinięcie lub rozwinięcie żaluzji do jej pozycji krańcowej. Żeby przełączyć tryb amerykański na tryb europejski, zaraz po podłączeniu odbiornika Modulis do napięcia (funkcja ta pozostaje aktywna przez 30 sekund od połączenia do napięcia): Wciskaj przez 5 sekund przycisk nadajnika Telis RTS, napęd wykona krótki ruch góra/dół, żeby wskazać zmianę trybu.

8 11. Automatyka słoneczno-wiatrow Wzrost siły wiatru Od momentu kiedy czujnik wiatrowy jest wpisany do odbiornika, automatyka wiatrowa działa w następujący sposób: 2 sek. po przekroczeniu przez prędkość wiatru poziomu progowego anemometru, żaluzja zwija się do górnej pozycji krańcowej. Polecenia rozwinięcia są ignorowane, dopóki prędkość wiatru nie spadnie poniżej poziomu progowego anemometru. Spadek siły wiatru Kiedy prędkość wiatru spadnie poniżej prędkości na anemometrze, żaluzja może się ponownie rozwinąć po upływie: 30 sekund w przypadku polecenia manualnego ( lub ). 12 minut, ponieważ tyle czasu potrzeba, żeby automatyka słoneczna znowu była aktywna. Uwaga: W trybie «demo» żaluzja rozwija się po 3 sekundach w przypadku polecenia manualnego i po 12 przy działaniu automatyki słonecznej. Wzrost nasłonecznienia Od momentu kiedy czujnik słoneczny jest wpisany do odbiornika, automatyka słoneczna działa w następujący sposób: 2 minuty po przekroczeniu przez nasłonecznienie poziomu progowego czujnika słonecznego, żaluzja rozwija się do dolnej pozycji krańcowej, a następnie lamele ustawiają się w pozycji komfortowej «My». Jeśli pozycja «My» została skasowana (patrz 8.4), żaluzja zostaje w dolnej pozycji krańcowej. Uwaga: w trybie «demo» żaluzja rozwija się po upływie 10 sekund. Spadek nasłonecznienia Mamy tu do czynienia z różnymi przypadkami (różne czasy reakcji zostały zdefiniowane w celu uniknięcia ciągłego ruchu żaluzji z racji przejściowego zachmurzenia). Na przykład jeśli nasłonecznienie przekroczyło poziom progowy czujnika słonecznego i utrzymało się na tym poziomie przez ponad 90 minut, żaluzja zareaguje po 10 minutach od momentu spadku nasłonecznienia. Czas, w trakcie którego nasłonecznienie było wyższe Czas reakcji żaluzji na spadek nasłonecznienia od poziomu progowego czujnika słonecznego sekund Żaluzja może zareagować w następujący sposób: Domyślnie żaluzja zwija się do górnej pozycji krańcowej. Jeśli pozycja «spadek nasłonecznienia» została uaktywniona, żaluzja ustawi się właśnie w tej pozycji. Jeśli pozycja «spadek nasłonecznienia» została skasowana, żaluzja zwinie się do górnej pozycji krańcowej. Jeśli została wybrana opcja 9.5, żaluzja nie zareaguje na spadek nasłonecznienia. Obsługa manualna Funkcja słońce jest natychmiast dezaktywowana po wydaniu polecenia manualnego (,, lub użyciu kółka nastawczego scroll ). Funkcja słońce ponownie się uaktywni: W czasie następnej zmiany stanu nasłonecznienia (wzrost lub spadek). Po włączeniu automatyki za pomocą nadajnika Telis Modulis Soliris. Tryb demo Tryb demo pozwala sprawdzić działanie czujników wiatrowo-słonecznych obniżając czas reakcji: Sposób przyłączania się na tryb demo został opisany w instrukcji obsługi czujnika.

9 12. Dane techniczne Napięcie zasilania Klasa bezpieczeństwa Stopień ochrony Obciążalność styków Czas reakcji Częstotliwość Temperatura pracy Liczba czujników RTS, które można zaprogramować w jednym odbiorniku Liczba nadajników RTS, które można zaprogramować w jednym odbiorniku 13. Okablowanie B niebieski sieć zero niebieski sieć zero czarny sieć faza czarny zwijanie brązowy rozwijanie zielono /żółty uziemnienie zielono /żółty uziemnienie 14. Rozwiązywanie problemów Problem Działanie Opis Nic nie działa Sprawdź działanie silnika zasilanie elektryczne baterię nadajnika RTS (kompatybilna tylko z nadajnikami RTS) czy inne lokalne nadajniki radiowe nie zakłócają pracy urządzenia radioelektrycznych! 433 MHz HiFi TV Niewłaściwe ustawienie lameli Pogubiłeś się w ustawieniach? Patrz Patrz Rozdział 10 (ustawienia ergonomiczne) Rozdział 7 (powrót do ustawień fabrycznych)

10 Notatki

11 Somfy

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS!

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS! Radiowa automatyka wiatrowa Eolis RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Eolis RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Montaż w skrzynce roletowej przy użyciu fabrycznie dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej

Wskazówki montażowe. Montaż w skrzynce roletowej przy użyciu fabrycznie dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej Art. nr 1 810 315 Odbiornik radiowy do wbudowania w skrzynkę rolety, Możliwość współpracy z dowolnymi nadajnikami RTS oraz czujnikiem Soliris Sensor RTS (automatyka słoneczna), Programowane położenia komfortowe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

inteo Centralis Receiver RTS

inteo Centralis Receiver RTS Odbiornik RTS 9.3.5 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Receiver RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50 napęd do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, układ rozpoznawania przeszkody z wyłącznikiem przeciążeniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

Altus 50 RTS / 60 RTS

Altus 50 RTS / 60 RTS Altus 50 RTS / 60 RTS Instrukcja obsługi napędów z odbiornikiem radiowym serii Altus 50 RTS / 60 RTS. Informacje ogólne Napędy serii Altus RTS mogą współpracować z wszystkimi nadajnikami serii RTS np.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Niniejszym SOMFY oświadcza, że urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom oraz innym istotnym postanowieniom dyrektywy 1995/5/CE. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie www.somfy.com/ce.

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris IB W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris Uno W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris Uno, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do refleksoli z systemem zaczepowym, (screenów wiatroodpornych) wyłącznik przeciążeniowy, prędkość obrot. 32 obr/min, co 30 cykli (góra/dół) automatyczna korekta

Bardziej szczegółowo

Roll Up 28. Instrukcja instalacji. Ref A PL

Roll Up 28. Instrukcja instalacji. Ref A PL Roll Up 8 RTS Instrukcja instalacji Ref. 53047A PL Copyright 03 Somfy SAS. All rights reserved - V - 0/03 SPIS TREŚCI. Wprowadzenie. Bezpieczeństwo.. Informacje ogólne.. Szczególne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Silnik Portos DELUX- R

Instrukcja. Silnik Portos DELUX- R Instrukcja Silnik Portos DELUX- R Spis treści Podłączenia elektryczne str. 3 Ustawianie pozycji krańcowych str. 4 Dodawanie/usuwanie nadajników str. 9 Programowanie pozycji pośrednich str. 10 Edytowanie

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC1 DO MARKIZ I ROLET MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC1 DO MARKIZ I ROLET MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC1 MODEL RX INSTRUKCJA 2 PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA WYJAŚNIENIE SYMBOLI Silnik potwierdza przyjęcie polecenia wykonując dwa krótkie ruchy w przeciwnych

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: System sterowania napędami PORTOS

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: System sterowania napędami PORTOS R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Wall Send

Instrukcja i-r Wall Send Instrukcja i-r Wall Send Spis treści: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... str. 3 Opis wyświetlacza i przycisków... str. 4 Informacje ogólne... str. 5 Podłączenie.... str. 6 Funkcje... str. 7 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych. 2. Używać wyłącznie oryginalnych części SELVE. 3. Ludzie i zwierzęta nie

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (Woche) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (Woche) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis Uno smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis Uno smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Scenario Player dla TaHoma Instrukcja instalacji Ref A PL ÍS)FÈ7AjÎ

Scenario Player dla TaHoma Instrukcja instalacji Ref A PL ÍS)FÈ7AjÎ www.somfy.com Scenario Player dla TaHoma PL Instrukcja instalacji Ref. 5109387A PL ÍS)FÈ7AjÎ Niniejszym, firma Somfy oświadcza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odnośnymi zastrzeżeniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL Instrukcja obsługi PL Instrukcja instalacji Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Bezpieczeństwo 3 2.1 Informacje ogólne 3 2.2 Szczególne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 3 3. MontaŜ 4 3.1 MontaŜ w szynie

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. Ref A_PL EL

Instrukcja instalacji. Ref A_PL EL Tilt & Lift 5 RTS Central Instrukcja instalacji Ref. 53053A_PL EL EN FR PT ES IT PL Niniejszym firma Somfy deklaruje, że ten produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz inne związane zalecenia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO MODELE WindTec WindTec Lux INSTRUKCJA Instrukcja dotyczy dwóch typów czujników pogodowych: - WindTec: czujnik wiatru

Bardziej szczegółowo

NAPĘD Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM I DETEKCJĄ PRZESZKÓD SERIA 35, 45 [EVY]

NAPĘD Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM I DETEKCJĄ PRZESZKÓD SERIA 35, 45 [EVY] 433 MHz Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości 433 MHz. Wszystkie urządzenia przystosowane do pracy z zasilaniem 230 V / 50 Hz DANE TECHNICZNE Zasilanie 230 V / 50 Hz, Wbudowany odbiornik radiowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i-r Light Sensor. Proszę zachować instrukcje!

Instrukcja obsługi i-r Light Sensor. Proszę zachować instrukcje! Instrukcja obsługi i-r Light Sensor Proszę zachować instrukcje! Spis treści Spis treści: Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Informacje ogólne... 3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem... 3 Montaż... 3 Opis

Bardziej szczegółowo

SILNIK RUROWY NEMO Instrukcja i uwagi instalatora

SILNIK RUROWY NEMO Instrukcja i uwagi instalatora SILNIK RUROWY NEMO Instrukcja i uwagi instalatora Bezpieczeństwo użytkowania OSTRZEŻENIA STOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA. ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ. NIEPRAWIDŁOWA

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi SEL Plus-RC / SES-RC

Skrócona instrukcja obsługi SEL Plus-RC / SES-RC Skrócona instrukcja obsługi SEL Plus-RC / SES-RC Spis treści 1. Podłączenie napędu... 2 2. Przełączenie napędu w tryb gotowości do programowania i wybór napędu (tryb SELECT)... 2 3. Funkcje w trybie SELECT...

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis Uno/Uno L

inteo Chronis Uno/Uno L Przełącznik programowany Chronis Uno/Uno L 9.1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis Uno/Uno L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy

Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy 8 0 +h Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy .. strona Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... OK reset Menu Prog Prog. P0x P-- Ustawianie czasu i dnia tygodnia... Programy fabryczne... prog

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 35EV/S I 45EV/S

NAPĘDY SERII 35EV/S I 45EV/S www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 35EV/S I 45EV/S Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

Roll Up 28. PL Instrukcja. Ref A

Roll Up 28. PL Instrukcja. Ref A Roll Up 28 WT PL Instrukcja Ref. 5122117A Copyright 2013 Somfy SAS. All rights reserved - V1-02/2013 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 35 1.1 Zakres stosowania 35 1.2 odpowiedzialność 36 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji SOMFY niniejszym oświadcza, że urządzenie to zaprojektowane do zasilania napięciem 230V/50Hz spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektyw mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRN1 / PRN 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN 1 PRN 2 !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN1 / PRN 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN 1 PRN 2 !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN1 / PRN 2 Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Invio-868 Instrukcja użytkownika Instrukcję użytkownika należy utrzymywać w dobrym stanie! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309304 00 Nr. 18

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Revio-868 P Nr 28 410.0006 e l e r o CE 0682 Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! 1 / PL Spis Treści Opis urządzenia...3 Zasady bezpieczeństwa...4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: r.

Ostatnia aktualizacja: r. Ostatnia aktualizacja: 7.04.2015r. Sonesse 40 Zastosowanie Rolety rzymskie 230V Rolety wolnowiszące 230V Rolety Day & Night 230V Żaluzje poziome 230V Charakterystyka techniczna Parametr 3/30 PA 6/20 PA

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Centronic VarioControl VC320

Centronic VarioControl VC320 Centronic VarioControl VC320 pl Instrukcja montażu i obsługi Odbiornik radiowy do rolet Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA Z NOWOCESNĄ TECHNOLOGIĄ Pilot Rojaflex HSTR-5 HSTR-15 do wszystkich napędów i odbiorników radiowych marki Rojaflex ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.01-01.2018 Pilot 5-kanałowy 15-

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T ODBIORNIK JEDNANAŁOWY Urządzenie pracuje na częstotliwości ± 100 khz. DANE TECHNICZNE 230 V / 50 Hz Napęd typu S, BD lub M Możliwość podłączenia napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 700 W Funkcja

Bardziej szczegółowo

Eolis 3D WireFree RTS

Eolis 3D WireFree RTS Eolis 3D WireFree RTS Instrukcja obsługi Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna AAA 1,5V Programowanie RTS : z użyciem klawisza na płycie elektroniki, jako kolejny nadajnik zgodnie z instrukcją programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T (6 kanałowy) Piloty działają na częstotliwości 433 MHz Dane techniczne : Zasilanie: 2x bateria AAA (LR3) Częstotliwość pracy: 433 MHz Stopień ochrony: IP 20 Temperatura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKÓW RUROWYCH DM SERII EV/Y

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKÓW RUROWYCH DM SERII EV/Y INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKÓW RUROWYCH DM SERII EV/Y Centrala; Zakład w Bielsku Białej ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała, Polska tel. +48 33 81 95 300, fax. +48 33 82 28 512 Zakład w Opolu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 EVY

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 EVY www.sukcesgroup.pl INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 EVY Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca

Bardziej szczegółowo

Sunis indoor WireFree RTS

Sunis indoor WireFree RTS www.somfy.com Sunis indoor WireFree RTS PL Instrukcja instalacji Ref. 5066683A_PL PL Instrukcja instalacji Firma Somfy oświadcza niniejszym, że urzadzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A O B S Ł U G I CITIZEN cal. U600 SKLEP CHRONOS-ZEGARKI w w w. c h r o n o s z e g a r k i. c o m. p l Łatwo można zamienić czas analogowy z czasem cyfrowym, w tym celu - Odciągnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SWP.

Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SWP. Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SWP www.mobilus.pl 1. INFORMACJE OGÓLNE Włącznik przekaźnikowy MOBILUS C-SWP jest zdalnie sterowanym łącznikiem firmy MOBILUS pracującym w systemie COSMO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R www.sukcesgroup.pl Dane techniczne Napędy typu R to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet i bram rolowanych.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zewnętrznego odbiornika MOBILUS C-AR.

Instrukcja obsługi zewnętrznego odbiornika MOBILUS C-AR. Instrukcja obsługi zewnętrznego odbiornika MOBILUS C-AR www.mobilus.pl 1. INFORMACJE OGÓLNE Nadajnik MOBILUS C-AR jest modułem firmy MOBILUS pracującym w systemie COSMO 2WAY. Przeznaczony jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

Revio-868 SW Nr e l e r o CE Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

Revio-868 SW Nr e l e r o CE Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Revio-868 SW Nr 28 415 0006 e l e r o CE 0682 Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! 1 / PL Spis Treści Opis urządzenia...3 Zasady bezpieczeństwa...4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS

HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS SF-187x INSTRUKCJA OBSŁUGI Czyszczenie i konserwacja Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a wtyczka zasilania jest odłączona od gniazdka. Czyść urządzenie miękką, wilgotną

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot ścienny 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis IB/IB L

inteo Chronis IB/IB L Przełącznik programowany Chronis IB/IB L 9.2.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis IB/IB L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot ścienny Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Centronic VarioControl VC

Centronic VarioControl VC N N L L Centronic VarioControl VC420 M M Jal. / Rol. Licht / Antrieb Centronic VarioControl VC420 4034 200 007 0 230V/50Hz/6VA Ind. Ind. L N pl Instrukcja montażu i obsługi Odbiornik radiowy do montażu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Odbiornik bezprzewodowy HX One (70860) Nr produktu

Odbiornik bezprzewodowy HX One (70860) Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik bezprzewodowy HX One (70860) Nr produktu 000455729 Strona 1 z 7 HX One (70860) odbiornik bezprzewodowy Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann. Do instalacji

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego RADIO: MTR2000ER 5454451 2000W Moduł przekaźnika czasowego Funkcje Niniejszy moduł może być stosowany w trybie transmisji bezprzewodowej oraz z jednoczesnym wykorzystaniem jednego lub kilku dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Pro 21 TM Indywidualny przełącznik żaluzjowy PLC/IR z funkcją ustawiania listew i trybem ręcznym

Pro 21 TM Indywidualny przełącznik żaluzjowy PLC/IR z funkcją ustawiania listew i trybem ręcznym Pro 21 TM Indywidualny przełącznik żaluzjowy PLC/IR z funkcją ustawiania listew i trybem ręcznym 7756 24 Parametry Napięcie Częstotliwość Norma -5 C 100-240 VA 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 lub 1 x 2,5 mm 2 Prąd

Bardziej szczegółowo

Integrated DC RTS RECEIVER DC RTS RECEIVER. Instrukcja montażu i obsługi

Integrated DC RTS RECEIVER DC RTS RECEIVER. Instrukcja montażu i obsługi Somfy.com Integrated DC RTS RECEIVER DC RTS RECEIVER Instrukcja montażu i obsługi Ref : 5056803A PL Instrukcja montażu Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

1. Budowa. Helikopter sterowany podczerwienią. YD617/YD 618 ( z żyroskopem)

1. Budowa. Helikopter sterowany podczerwienią. YD617/YD 618 ( z żyroskopem) 11269552 Helikopter sterowany podczerwienią Wiek: od 14 lat YD617/YD 618 ( z żyroskopem) Wskazówki techniczne Długość kadłuba: 125 mm Średnica głównego wirnika: 115 mm Waga: 17 g Zasięg: 15 m Czas ładowania:

Bardziej szczegółowo

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Tryby programowania : Automatyczny 1 Automatyczny 2 Obecny czas i dzień Dni tygodnia Mo = Monday (Poniedziałek) Di = Tuesday (Wtorek) Mi = Wednesday (Środa) Do =

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Smoove Uno IB+ Instrukcja użytkownika

Smoove Uno IB+ Instrukcja użytkownika www.somfy.pl Smoove Uno IB+ PL Instrukcja użytkownika Przed instalacja należy przeczytać i stosować się do niniejszej instrukcji. Niewłaściwa instalacja może wyrządzić poważne szkody. Smoove Uno IB+ jest

Bardziej szczegółowo