Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach"

Transkrypt

1 Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 2 Lokata... 2 Karta do konta... 3 Świadczenie usług Private Banking... 3 Karta kredytowa... 4 Kredyt konsumpcyjny... 4 Kredyt hipoteczny... 5 Kredyt gotówkowy zabezpieczony... 5 Kredyt maklerski... 6 e-urząd... 6 Rodzina Reklamacje... 7 Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów

2 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Znajdowały się one do tej pory w 141. Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, Jeżeli: zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz Umowy, wygaśnie ona w dniu r. wypowiesz Umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla Klientów Private Banking mbanku S.A. (par. 135 ust.1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prostujemy omyłki pisarskie, rachunkowe, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień Lokata r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Znajdowały się one do tej pory w 18. Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowę lokaty na zasadach określonych w Regulaminie. Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. (par. 15 ust. 1 pkt 1). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2

3 Karta do konta r. zmieniamy Regulamin debetowych kart płatniczych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. prześlemy na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego Znajdowały się one do tej pory w 65. Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, Jeżeli: zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu r. wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin debetowych kart płatniczych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. (par. 57 ust. 1 pkt 1). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Świadczenie usług Private Banking r. zmieniamy Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Znajdowały się one do tej pory w 46. Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, Jeżeli: zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz Umowy, wygaśnie ona w dniu r. wypowiesz Umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. (par. 37 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 3

4 Karta kredytowa r. zmieniamy Regulamin kart kredytowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. prześlemy na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego Znajdowały się one do tej pory w 89. Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, Jeżeli: zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu r. wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin kart kredytowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. (par. 79 ust. 1 pkt 1). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. Kredyt konsumpcyjny r. zmieniamy Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Znajdowały się one do tej pory w 27. Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. (par. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 4

5 dla zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, które nie zwiększają zakresu obowiązków i nie zmniejszają zakresu uprawnień Kredytobiorcy. Kredyt hipoteczny r. zmieniamy Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mbanku S.A. Prawne zabezpieczenia 14 Znajdowały się one do tej pory w 42. Bez Twojej zgody nie odnowimy na Twój koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mbanku S.A. (par. 41 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści: gdy pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. Kredyt gotówkowy zabezpieczony r. zmieniamy Regulamin udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Znajdowały się one do tej pory w 36. 5

6 Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. (par. 35 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści: gdy pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. Kredyt maklerski r. zmieniamy Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mbank S.A. kredytów maklerskich. Znajdowały się one do tej pory w 32. Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania osobom fizycznym przez mbank S.A. kredytów maklerskich (par. 30 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści: gdy pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. e-urząd r. zmieniamy Regulamin dostępu do e-urzędu za pośrednictwem mbanku S.A. Ochrona danych osobowych Znajdowały się one do tej pory w rozdziale VIII. 6

7 Zmiany wprowadzamy na podstawie kodeksu cywilnego (art. 384 i KC) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: zmieniamy wzorzec umowy. Rodzina r. zmieniamy Zasady składania wniosków za pośrednictwem mbanku - Rodzina 500+ w mbanku. Ochrona danych osobowych powodu usuwamy zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. Znajdowały się one do tej pory w części 7. Zmiany wprowadzamy na podstawie kodeksu cywilnego (art. 384 i 3841 KC) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: zmieniamy wzorzec umowy. Reklamacje r. zmieniamy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Postanowienia ogólne - 2 Dodajemy adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 7

8 Zasady przyjmowania reklamacji - 3 Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych - 11 Rozszerzamy definicję reklamacji o zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Klienci, nie będący stroną umowy z Bankiem, którzy złożą reklamację, oprócz Regulaminu otrzymają dodatkowo informację dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych. Wskazujemy: w jaki sposób obsługujemy reklamacje w sprawie przetwarzania Twoich danych oraz w jakim dokumencie szczegółowo opisaliśmy zasady i tryb ich przetwarzania przez Bank. Skargę w zakresie ochrony swoich danych będziesz mógł wnieść bezpośrednio do organu nadzorczego. Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowy, których dotyczy regulamin. Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (par. 9 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów Identyfikator (SHA-256) jest związany z danym dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój jedyny, unikatowy identyfikator, którego nie da się zmienić. Jest to rodzaj elektronicznej gwarancji autentyczności. Więcej informacji na temat identyfikatora znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach na stronie internetowej mbanku. Dokument Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin debetowych kart płatniczych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Regulamin kart kredytowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Identyfikator dokumentu (SHA-256) d44e7a4ee54939f3b32e85bba96bc149e 0bd6e98101b9f86a8b73ad1bda8eebc a69ce58dfadf6d6532fa26b a 2574d8628a8d091c529a6ca091379d6 1f4813c14fae7fe917f3691e1839b55d74 75caa11f3be0c05b00d069ea4622b6 e d64e c5a361cc ccf5ac88979a2a5c6bf dda a63718fbcb98c55d875e 0c9c7471c5f33f17e850ef14b3f18248 e1bbadb8d022b00325a cb4e1e 0498c93c86f80cea4d f61 8

9 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mbanku S.A. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mbank S.A. kredytów maklerskich a170b1d6b65650a0cd9f406d3cc319de7 8c9129ad8147b9e0255f9f31ed9c6c2 c0642a392c36d ee69b94b40a d257a8e96af67209c37b8f36 c5c19284e d0cf3c8d86d a36f7491d41b6bd0a2173c4cba38 Regulamin dostępu do e-urzędu za pośrednictwem mbanku S.A. 6460b16b777cca3000e35bf18f22a372e bf668e6744e3c90476e85fc5f10145d Zasady składania wniosków za pośrednictwem mbanku - Rodzina 500+ w mbanku Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. eea821dcbddbe02e8ebe23d45ba e81a52d8e7c6241d b8 65b842f f5358e1a39f296e599 d53532c68f9fdf8abff3a8e27eb538b 9

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Spis treści: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 2 Lokata... 2 Karta do konta... 3 Usługi płatnicze... 3 Karta kredytowa... 4 Kredyt odnawialny... 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 2 Karta do konta... 2 Wypłaty ze wszystkich bankomatów... 3 Usługi płatnicze... 3 emax Lokata... 4 Lokata...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści Tabela funkcjonalności... 2 Rachunek IKE... 3 Supermarket Funduszy Inwestycyjnych... 3 Słowniczek... 4 Tabela funkcjonalności Z dniem 24.09.2018 r. zmieniamy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści Karta do konta... 2 Karta kredytowa... 2 Kredyt odnawialny... 3 Kredyt gotówkowy... 4 mpożyczka... 4 Lokaty... 5 Usługa Pakiet... 6 Limity na przelewy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści Karty kredytowe... 2 Kredyt odnawialny i kredyt gotówkowy... 3 Kredyty i pożyczki hipoteczne... 3 Kredyty maklerskie... 4 Lokaty... 5 Zestawienie identyfikatorów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach. Zmiany dotyczą:

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach. Zmiany dotyczą: Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach. Zmiany dotyczą: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy...2 Usługi płatnicze...2 Karta debetowa...3 Karta kredytowa...4 Kredyt gotówkowy...5 Kredyt odnawialny...5

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Zmiany dotyczą: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 2 Usługi płatnicze... 2 Karta debetowa... 3 mkantor... 4 Kredyt konsumpcyjny... 5 Karta kredytowa... 7 Kredyt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści: Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna... 2 WWJ... 3 Lokaty... 5 emax lokata... 6 eurząd... 7 Kredyt samochodowy... 8 Kredyt samochodowy online... 10

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Zmiany dotyczą: Kredyt konsumpcyjny... 2 Karta kredytowa... 3 Kredyt samochodowy... 4 mpożyczka... 5 Kredyt i pożyczka hipoteczna... 6 Kredyt konsumpcyjny 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści Konto osobiste... 2 Usługi płatnicze... 4 Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla klientów korzystających z oferty indywidualnej... 5 Limity autoryzacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści: Karta do konta... 2 Karta kredytowa... 3 Android Pay... 4 Limity autoryzacyjne w kartach do konta... 5 Limity autoryzacyjne w kartach kredytowych... 6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści: Taryfa prowizji i opłat... 2 Tabele stóp procentowych... 5 Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów... 7 Taryfa prowizji i opłat Z dniem 07.06.2018

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Zmiany dotyczą: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 2 mkantor (mplatforma walutowa)... 2 Wypłaty ze wszystkich bankomatów... 3 Kredyt samochodowy... 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Spis treści: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 2 Usługi płatnicze... 3 Kredyt konsumpcyjny... 4 mpożyczka... 6 Supermarket Funduszy Inwestycyjnych... 6 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 2 Karta do konta... 3 Karta kredytowa... 5 Kredyt i pożyczka hipoteczna... 6 Android Pay... 7 Limity autoryzacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 18 czerwca 2019 r. zmieniamy cennik. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 19 sierpnia br.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 2 Świadczenie usług Private Banking... 5 Karta do konta... 6 Karta kredytowa... 8 Kredyt odnawialny... 9 Tabela

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Spis treści: Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy... 2 Świadczenie usług... 3 Kredyt konsumpcyjny... 8 1 Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy 1.02.2018 r. zmieniamy

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r.

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1 Spis treści: 1. Jaka jest rola słowniczka? 2 2. Co oznaczają pojęcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach. Spis treści: Konto osobiste Usługi płatnicze... 13

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach. Spis treści: Konto osobiste Usługi płatnicze... 13 Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach. Spis treści: Konto osobiste... 2 Usługi płatnicze... 3 Karta do konta osobistego... 5 Karta kredytowa... 7 Lokaty... 8 Tabela funkcjonalności kanałów dostępu... 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.03.2019 r. Spis treści: 1. Co znajdziesz w Regulaminie?... 3 2. Co oznaczają definicje zwrotów, których często używamy w Regulaminie?...

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r.

Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Spis treści: 1. Co znajdziesz w regulaminie?... 3 2. Co oznaczają definicje zwrotów, których często używamy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści Konto osobiste... 2 Usługi płatnicze... 3 Karta do konta... 6 Karta kredytowa... 8 Kredyt odnawialny... 9 Tabela funkcjonalności kanałów dostępu... 10

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści: Obsługa klienta... 2 Konto osobiste... 4 Karta do konta... 7 Usługi płatnicze... 9 Słowniczek pojęć dla usług płatniczych... 12 Podstawowy rachunek płatniczy...

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od r. Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.08.2018 r. 1 Spis treści: 1. Jaka jest rola Słowniczka? 2 2. Co oznaczają pojęcia w

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A.

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. w stosunku rocznym Obowiązuje od 12.07.2019 r. 1 1 Dotyczy klientów obsługiwanych w systemie Altamira I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Private

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A.

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. w stosunku rocznym Obowiązuje od 29.10.2018 r. 1 1 Dotyczy klientów obsługiwanych w systemie Altamira I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Private

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A.

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. uwzględniająca zmiany od 20 kwietnia 2017 r. 1 oprocentowanie w stosunku rocznym 1 Dotyczy klientów obsługiwanych w systemie Altamira I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PILOTAŻU WERYFIKACJI BEHAWIORALNEJ UŻYTKOWNIKA

REGULAMIN PILOTAŻU WERYFIKACJI BEHAWIORALNEJ UŻYTKOWNIKA REGULAMIN PILOTAŻU WERYFIKACJI BEHAWIORALNEJ UŻYTKOWNIKA Preambuła Mając na celu aktywne przeciwdziałanie skutkom cyberzagrożeń oraz stałe wzmacnianie bezpieczeństwa klientów użytkujących elektroniczne

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od r.

tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od r. tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od 24.07.2017 r. I. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny 1. Tabela funkcjonalności kanałów dostępu (zwana dalej Tabelą) wskazuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata Obowiązuje od 28.07.2016 r. do 12.10.2016 r. 1 Organizator Promocji 1. Promocja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Zwrot nawet do 70 złotych za ubezpieczenie. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji. Zwrot nawet do 70 złotych za ubezpieczenie. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Zwrot nawet do 70 złotych za ubezpieczenie Obowiązuje od 18.06.2018 r. do 29.08.2018 r. 1 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zwrot nawet do 70 złotych za ubezpieczenie zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A.

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 17 kwietnia 2015 r. 1 w stosunku rocznym 1 Dotyczy klientów obsługiwanych w systemie Altamira I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Private

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking. Obowiązuje od r.

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking. Obowiązuje od r. Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking Obowiązuje od 24.09.2018 r. 1 Spis treści I. Postanowienia wspólne... 3 Identyfikacja klienta... 3 Inne... 5 II. Rachunki i usługi dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści: Rachunek bieżący... 2 Usługi płatnicze... 2 Karty debetowe... 3 Pożyczka dla firm... 4 Tabela Funkcjonalności dla firm... 4 Rachunek bieżący 18.12.2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Rata pod ochroną - edycja jesienna

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Rata pod ochroną - edycja jesienna Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Rata pod ochroną - edycja jesienna Obowiązuje od 05.10.2017 r. do 15.04.2018 r. 1 Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1 dla klientów Orange Finanse obowiązuje od r.

Tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1 dla klientów Orange Finanse obowiązuje od r. Tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1 dla klientów Finanse obowiązuje od 08.08.2018 r. I. Tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny 1. Tabela funkcjonalności kanałów dostępu (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Tabele funkcjonalności kanałów dostępu dla klientów Kompakt Finanse

Tabele funkcjonalności kanałów dostępu dla klientów Kompakt Finanse Tabele funkcjonalności kanałów dostępu dla klientów Kompakt Finanse obowiązuje od 15.04.2019 r. I. Tabela funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny 1. Tabela funkcjonalności kanałów dostępu (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Warto polecać obowiązuje od roku do roku

Regulamin Promocji Warto polecać obowiązuje od roku do roku Regulamin Promocji Warto polecać obowiązuje od 02.02.2017 roku do 30.06.2017 roku 1 Organizator Promocji 1. Promocja Warto polecać, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A.

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. w stosunku rocznym Obowiązuje od 6.12.2018 r. 1 1 Dotyczy klientów obsługiwanych w systemie Altamira I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Private

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt Odnawialny z obniżoną prowizją za udzielenie. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Kredyt Odnawialny z obniżoną prowizją za udzielenie. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Kredyt Odnawialny z obniżoną prowizją za udzielenie Obowiązuje od 04.08.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Kredyt odnawialny z obniżoną prowizją za udzielenie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Tak nisko na tak długo 9,90% i 0% prowizji II. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin promocji Tak nisko na tak długo 9,90% i 0% prowizji II. Obowiązuje od r. do r. Regulamin promocji Tak nisko na tak długo 9,90% i 0% prowizji II Obowiązuje od 17.09.2014 r. do 15.10.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Tak nisko na tak długo 9,90% i 0% prowizji II, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking. Obowiązuje od r.

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking. Obowiązuje od r. . Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking Obowiązuje od 09.05.2019 r. 1 Spis treści I. Postanowienia wspólne... 3 Identyfikacja klienta... 3 Inne... 5 II. Rachunki i usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2 /

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym Obowiązuje od 01.07.2015 r. do 03.08.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające obowiązuje od 18.08.2016 roku do 30.06.2017 roku 1 Organizator Promocji 1. Promocja Konto podwójnie zarabiające, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Połańcu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Połańcu Załącznik do Uchwały Nr 175/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Połańcu z dnia 20 listopada 2018 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Połańcu /tekst jednolity/ Część A. Klienci

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Połańcu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Połańcu Załącznik do Uchwały Nr 51/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Połańcu z dnia 29.03.2019 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Połańcu /01.04.2019 r./ Część A. Klienci indywidualni..

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia Terminowe na Życie 24h i mwaleczni taniej w Serwisie Transakcyjnym. Obowiązuje od do r.

Regulamin Promocji Ubezpieczenia Terminowe na Życie 24h i mwaleczni taniej w Serwisie Transakcyjnym. Obowiązuje od do r. Regulamin Promocji Ubezpieczenia Terminowe na Życie 24h i mwaleczni taniej w Serwisie Transakcyjnym. Obowiązuje od 01.06.2017 do 31.07.2017 r. mbank.pl 801 300 8001 1 Organizator Promocji 1. Promocja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1 Spis treści 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa świadczenia usług Private Banking dalej jako Umowa

Umowa ramowa świadczenia usług Private Banking dalej jako Umowa Umowa ramowa świadczenia usług Private Banking dalej jako Umowa zawarta w dniu r. pomiędzy mbank S.A. 1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cenowy Hit I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Cenowy Hit I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Cenowy Hit 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Cenowy Hit 2013, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową>>

o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową>> mbank S.A. 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: 2

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredyt gotówkowy dla serwisu Tablica.pl I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredyt gotówkowy dla serwisu Tablica.pl, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata. 1. Nazwa Oferty Specjalnej. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną

Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata. 1. Nazwa Oferty Specjalnej. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata 1. Nazwa Oferty Specjalnej Oferta Specjalna nosi nazwę: Wymarzona Lokata. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną Organizatorem Oferty Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach

Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Szczegółowy wykaz zmian w regulaminach Zmiany dotyczą: Rachunek bieżący... 2 Usługi płatnicze... 3 Wieloosobowa autoryzacja... 4 Karta debetowa... 4 Wszystkie kredyty... 5 Karta kredytowa... 6 Kredyt samochodowy...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/I/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 09.01.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/III/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 26.03.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 ZAŚWIADCZENIE

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 ZAŚWIADCZENIE BRE Bank SA - mbank zaświadcza: posiada w mbanku odnawialny kredyt konsumpcyjny dla Posiadaczy EKONTA/KREDYT GOTÓWKOWY. Z tytułu ww. kredytu w okresie od 2011-01-01 do 2011-12-31 od wykorzystanej kwoty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 04.03.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Spis treści: I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 23.11.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 27 sierpnia 2012 r.) 1/7 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

MASZ TO JAK W BANKU, CZYLI PO CO NAM KARTY I INNE PRODUKTY BANKOWE.

MASZ TO JAK W BANKU, CZYLI PO CO NAM KARTY I INNE PRODUKTY BANKOWE. MASZ TO JAK W BANKU, CZYLI PO CO NAM KARTY I INNE PRODUKTY BANKOWE. Szczecin, maj 2018 Tatiana Mazurkiewicz BANK KOMERCYJNY Instytucja finansowa: o gromadzi środki pieniężne gromadzi depozyty klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r.

Regulamin pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Regulamin pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Spis treści 1. Co znajdziesz w regulaminie?... 3 2. Poznaj definicje zwrotów, których często używamy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr /X/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 01.10.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną - edycja jesienna

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną - edycja jesienna Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną - edycja jesienna Obowiązuje od 05.10.2017 r. do 15.04.2018 r. 1 Organizator Promocji 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Budimex Nieruchomości

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Budimex Nieruchomości Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Budimex Nieruchomości Łódź, Marzec 2019 mfinanse.pl Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 3 II. Organizator Promocji... 3 III. Definicje... 3 IV. Uczestnictwo w Promocji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Archicom Polska

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Archicom Polska Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Archicom Polska Łódź, Marzec 2019 mfinanse.pl Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 3 II. Organizator Promocji... 3 III. Definicje... 3 IV. Uczestnictwo w Promocji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank SA - mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną Obowiązuje od 06.04.2017 r. do 04.10.2017 r. 1 Organizator Promocji 1. Promocja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla firm Obowiązuje od r.

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla firm Obowiązuje od r. Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla firm Obowiązuje od 24.07.2017 r. 1 1 5 Spis treści I. Postanowienia wspólne... 3 Identyfikacja klienta... 3 Hasła... 4 Zmiana danych... 4 Inne... 6 II. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 128/XI/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 29.11.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za podwyższenie Kredytu Odnawialnego VIII

Regulamin Promocji Prowizja 0% za podwyższenie Kredytu Odnawialnego VIII Regulamin Promocji Prowizja 0% za podwyższenie Kredytu Odnawialnego VIII Regulamin Promocji Prowizja 0% za podwyższenie Kredytu Odnawialnego VIII I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za podwyższenie

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Warunki usługi Pakiet dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązują od r.

Warunki usługi Pakiet dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązują od r. Warunki usługi Pakiet dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązują od 29.04.2019 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II OPIS USŁUGI PAKIET... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Proste konto i 60 zł Premii edycja dla Kompakt Finanse klienci wspólni Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Proste konto i 60 zł Premii edycja dla Kompakt Finanse klienci wspólni Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Proste konto i 60 zł Premii edycja dla Kompakt Finanse klienci wspólni Obowiązuje od 15.04.2019 r. do 31.07.2019 r. Strona 1 z 5 1. Organizator Promocji 1. Promocja Proste konto i 60

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt gotówkowy online z prowizją 0% i ubezpieczeniem

Regulamin Promocji Kredyt gotówkowy online z prowizją 0% i ubezpieczeniem Regulamin Promocji Kredyt gotówkowy online z prowizją 0% i ubezpieczeniem Na skróty Dzięki tej promocji mogą Państwo otrzymać kredyt gotówkowy z prowizją z tytułu udzielenia kredytu obniżoną do poziomu:.

Bardziej szczegółowo

Stopa stanowiąca podstawę oprocentowania dla następujacych produktów: walutowe mieszkaniowe Kredyty Hipoteczne i Kredyty Budowlano-Hipoteczne.

Stopa stanowiąca podstawę oprocentowania dla następujacych produktów: walutowe mieszkaniowe Kredyty Hipoteczne i Kredyty Budowlano-Hipoteczne. 1. Stopa bazowa kredytu mieszkaniowego (SBKM) KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU PEKAO S.A. -

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach

Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Szczegółowy wykaz zmian w dokumentach Spis treści: Karta do konta... 2 Karta kredytowa... 3 Android Pay... 4 Limity autoryzacyjne w kartach do konta... 4 Limity autoryzacyjne w kartach kredytowych... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Acciona

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Acciona Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Acciona Łódź, Marzec 2019 mfinanse.pl Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 3 II. Organizator Promocji... 3 III. Definicje... 3 IV. Uczestnictwo w Promocji... 3 V.

Bardziej szczegółowo