Ceny produktów na wybranych rynkach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ceny produktów na wybranych rynkach"

Transkrypt

1 SYTUACJA NA RYNKU PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH (w okresie ) Ceny produktów na wybranych rynkach Zboża Mięso Ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej 160 Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E (wg masy poubojowej schłodzonej) EUR/tonę EUR/100 kg Niemcy Francja Słowacja Czechy Polska Dania Niemcy Holandia Polska UE-28 Produkty mleczarskie 6,50 Ceny zbytu masła 1,55 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 6,00 1,50 5,50 1,45 EUR/kg 5,00 EUR/kg 1,40 1,35 4,50 1,30 4,00 1,25 Niemcy Francja Holandia Polska Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych KE, MRiRW, CLAL Warszawa, ul. Karolkowa 30, tel ,

2 Średnie ceny (bez VAT) zakupu zbóż i żywca rzeźnego oraz ceny zbytu produktów mleczarskich (według ZSRIR MRiRW) Ceny zakupu Ceny zbytu Wyszczególnienie pszenicy konsumpcyjnej zbóż (w zł/t) żywca (w zł/kg) produktów mleczarskich (w zł/kg) żyta konsumpcyjnego jęczmienia paszowego kukurydzy wieprzowego wołowego kurcząt typu brojler masła w blokach OMP PMP Aktualny: ,59 6,89 3,42 22,24 5,65 10,83 Poprzedni tydzień ,42 6,85 3,34 21,84 5,58 11,05 Przed miesiącem ,47 6,91 3,28 21,54 5,43 10,28 Przed rokiem ,66 6,28 3,20 18,62 7,53 11,63 Miesięczna zmiana ceny w % 0,6-0,5-1,2 1,1 2,8-0,3 4,3 3,3 4,1 5,4 Roczna zmiana ceny w % -4,6-10,4 1,0-3,7-18,8 7,3 7,0 19,5-24,9-6,9

3 EUR / USD 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 Średnie tygodniowe kursy wybranych walut* 4,40 4,36 4,32 4,28 4,24 4,20 4,16 4,12 4,08 EUR / PLN kurs EUR/USD kurs EUR/PLN * kurs EUR/USD na podstawie danych EBC, kurs EUR/PLN na podstawie danych NBP.

4 RYNEK ZBÓŻ OCENA STANU UPRAW W 2018 R. Według oceny GUS przeprowadzonej w połowie maja 1 łączna powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami pod zbiory w 2018 r. (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) wynosi 7,2 mln ha i jest o około 3% większa niż w roku ubiegłym. Obszar zasiewów podstawowych zbóż ozimych (z mieszankami) oszacowano na ponad 4,2 mln ha, o 0,7% poniżej notowanego w 2017 r. W porównaniu z poprzednim okresem wegetacyjnym zmniejszyła się powierzchnia uprawy pszenicy i pszenżyta, a zwiększyła się żyta oraz jęczmienia. W 2018 r. zasiano ponad 2,9 mln ha podstawowych zbóż jarych (z mieszankami), o 9,2% więcej niż w 2017 r. W porównaniu z poprzednim rokiem, najbardziej zwiększyła się powierzchnia uprawy mieszanek zbożowych (o 22,3%). Stan zasiewów zbóż (zarówno ozimych, jak i jarych) w połowie maja 2018 r. był lepszy niż w analogicznym okresie 2017 r. Kluczowy wpływ na plony w 2018 r. będą miały jednak warunki agrometeorologiczne w dalszym okresie wegetacji. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu maja 2018 r., po dwutygodniowym spadku, ceny zbóż nieco wzrosły. Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płaciły 692 zł/t, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o około 1% droższe niż miesiąc wcześniej, ale o 5% tańsze niż przed rokiem. Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego wynosiła 572 zł/t i była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,5% niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 10% tańsze niż w porównywalnym okresie 2017 r. 1 Informacja sygnalna Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r. opublikowana 30 maja 2018 r. Towar Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. w skupie zł/t pszenica konsumpcyjna 692 żyto konsumpcyjne 572 jęczmień paszowy 671 kukurydza 674 na targowiskach zł/t pszenica 785 żyto 585 Przeciętna cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 671 zł/t, o 2% wyższym niż tydzień wcześniej, ale o 1% niższym niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku jęczmień paszowy był o 1% droższy. Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 674 zł/t wobec 671 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była o 1% wyższa od uzyskanej miesiąc wcześniej, ale o 4% niższa niż przed rokiem. Ceny na rynkach zagranicznych W ostatnim tygodniu maja 2018 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały wzrosty cen zbóż. W USA w notowaniu z 30 maja 2018 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się na poziomie 218 EUR/t, o 0,5% wyższym niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica SRW uległa obniżeniu o 2%, do 193 EUR/t. We Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 180 EUR/t, o 2% drożej niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego 181 EUR/t, o 1% drożej. Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji w ciągu tygodnia wzrosła o 1%, do 178 EUR/t, a w portach Morza Czarnego o 2%, do 179 EUR/t. Przeciętna cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 160 EUR/t, a w portach Morza Czarnego 166 EUR/t. Ceny te były niższe niż przed tygodniem odpowiednio o 3% i 1%. We Francji za ziarno to uzyskiwano 174 EUR/t, o 1% więcej niż przed tygodniem. 1

5 Średnie ceny netto zakupu zbóż (wg ZSRIR MRiRW) Tydzień Pszenica konsumpcyjna zł/t zmiana w % Żyto konsumpcyjne zł/t zmiana w % Jęczmień paszowy zmiana w % Kukurydza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Miesięczna zmiana ceny w % x 0,6 x -0,5 x -1,2 x 1,1 Roczna zmiana ceny w % x -4,6 x -10,4 x 1,0 x -3,7 zł/t zł/t zmiana w % 2

6 zł/tonę zł/tonę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/2018 Ceny na rynku krajowym 700 Ceny netto zakupu zbóż (wg danych ZSRIR MRiRW) Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne Jęczmień paszowy Kukurydza 900 Ceny targowiskowe zbóż (wg danych ZSRIR MRiRW) Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza 3

7 Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych Towar Cena w okresie r. Zmiana średniej ceny w % minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna transakcje (zł/t) pszenica konsumpcyjna , ,0 oferty sprzedaży (zł/t) pszenica konsumpcyjna ,6-1,5-11,0 pszenica paszowa ,5-0,9-11,5 żyto konsumpcyjne ,4-3,6-12,9 jęczmień paszowy ,5-6,8-4,7 kukurydza (sucha) ,7-0,9-4,3 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych z krajowych giełd towarowych. 4

8 Towar Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB) Jedn. miary Cena z Zmiana ceny w % miesięczna roczna Pszenica konsumpcyjna HRW (USA, Gulf) EUR/t 218 0,5 3,2 21,9 942,5 SRW (USA, Gulf) EUR/t 193-1,6-1,4 21,9 835,0 Francja (Rouen) EUR/t 180 2,1 3,1 8,0 776,7 porty Morza Czarnego EUR/t 181 0,7 1,8 7,1 783,5 Jęczmień paszowy porty Morza Czarnego EUR/t 179 2,1 0,3 24,6 772,4 Francja (Rouen) EUR/t 178 1,0-0,3 18,2 768,1 Kukurydza USA (Gulf) EUR/t 160-2,6-1,9 10,6 692,2 porty Morza Czarnego EUR/t 166-0,9-2,8 8,9 716,7 Francja (Bordeaux) EUR/t 174 1,0 2,3 4,2 752,9 Średni kurs NBP z r.: EUR = 4,3195 zł. - brak danych Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych KE, NBP. Cena w zł/t 5

9 Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja W Brytania Węgry Włochy Średnio w UE Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/2018 Ceny zakupu zbóż w krajach UE w okresie Pszenica Cena w EUR/t Procentowa - 0,0 0,3-0,9-2, , ,9 1,0-7,7 0,4 2,1 1,8 5, ,9 zmiana miesięczna - 1,7 0,7-2, ,7 - -1, , ,3-13,8 4,4 3,2 4, ,1 ceny w EUR roczna - 0,6 1,0 6,1-2, ,2-2, ,1-1,2-7,7-7,8 9,3 8,1-1,3 14, ,4 Cena w PLN/t Jęczmień Cena w EUR/t Procentowa - 0,0 0, , ,1 1, ,0 1,6 1, , ,3 zmiana miesięczna - 0,0 0, ,8-3,6-0,0 2, ,1-0, , ,4 ceny w EUR roczna - 21,9 0, , ,0 17, ,0-2,3 17, , ,8 Cena w PLN/t Kukurydza Cena w EUR/t Procentowa - 1,1 5,4-0, ,0 1,7 0, ,3 0,5-22,9-4, ,7 1,1 0,3 zmiana miesięczna - 3,4 5,4-1, ,7 0,0 1,7 1, ,2 3,3-15,8-2, ,8 1,4 ceny w EUR roczna - -7,5 1,7-0, ,9-11,1 4,4 6, ,8 8,6-17,4-5, ,2 3,9 1,1 Cena w PLN/t EUR = 4,3135 PLN (wg EBC r.) - brak danych Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej. 6

10 EUR/tonę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/2018 Ceny w wybranych krajach 180 Ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej Niemcy Francja Słowacja Czechy Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych KE i MRiRW. 7

11 % Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/2018 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od połowy maja 2018 r. rosną ceny zakupu trzody chlewnej. W dniach r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) za żywiec wieprzowy dostawcy otrzymywali przeciętnie 4,59 zł/kg. Było to o 4% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 3% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 19% mniej niż przed rokiem. Ceny zbytu mięsa wieprzowego Zakłady mięsne półtusze wieprzowe zbywały średnio po 6,67 zł/kg, o ponad 3% drożej niż w poprzednim tygodniu i o ponad 1% drożej niż przed miesiącem. Cena półtusz była o 18% niższa niż w analogicznym okresie 2017 r. Ceny zakupu żywca wołowego W dniach r. krajowa cena żywca wołowego wyniosła 6,89 zł/kg i była o 4 gr/kg wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 2 gr/kg niższa niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten był o 7% droższy niż przed rokiem. Ceny zbytu mięsa wołowego Kompensowane ćwierćtusze wołowe przeciętnie zbywano po 13,95 zł/kg, o około 1% drożej niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen uzyskanych przed rokiem ćwierci wołowe były o 10% droższe. Ceny zakupu żywca drobiowego W krajowym skupie od trzech tygodni rosną ceny kurcząt, a ceny indyków wykazują niewielkie zmiany. W dniach r. cena zakupu kurcząt brojlerów przeciętnie wynosiła 3,42 zł/kg i była o 2% wyższa niż w trzecim tygodniu maja br., o 4% wyższa niż przed miesiącem i o 7% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. Za 1 kg żywca indyczego dostawcom, tak jak przed tygodniem i miesiącem, płacono średnio 4,52 zł. Jednocześnie żywiec ten był o 15% tańszy niż przed rokiem. Ceny zbytu mięsa drobiowego W dniach r. krajowe zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt przeciętnie po 5,83 zł/kg, o 3% drożej niż tydzień wcześniej. Równocześnie ceny tuszek kurzych były o 15,5% wyższe niż przed miesiącem oraz o 19% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r. Tuszki indyków w odniesieniu do poprzed- na targowiskach zł/szt. prosięta 187,33 niego tygodnia podrożały o 4%, do 8,24 zł/kg. Ich cena była o 0,5% niższa niż przed miesiącem oraz o 5% niższa niż w porównywalnym okresie 2017 roku. POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ Według wstępnych danych GUS w marcu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło tys. sztuk, o 6,5% więcej niż przed rokiem. Największy udział w pogłowiu świń miały sąsiadujące ze sobą województwa: wielkopolskie (35%), łódzkie (10,7%), mazowieckie (10,5%) i kujawsko-pomorskie (10,4%). Zmiany w pogłowiu były zróżnicowane pod względem geograficznym. Wzrost liczebności nastąpił w dziewięciu województwach, w tym największy w woj. mazowieckim (o 26%) i łódzkim (o 19%), a w wielkopolskim (tj. w województwie o największej koncentracji świń) o 5%. Spadek liczebności trzody chlewnej odnotowano w siedmiu województwach. Największa redukcja pogłowia nastąpiła w woj. lubelskim (o 13%) i małopolskim (o 12%) ,3 Towar Dynamika zmian pogłowia trzody chlewnej w poszczególnych województwach w marcu 2018 r. w porównaniu z marcem 2017 r. 19,1 Cena bez VAT 11,3 9,5 9,4 7,6 5,8 5,3 1,7-0,6-0,6-3,6-4,1 Zmiana Wg ZSRIR (MRiRW) r. w skupie zł/kg żywiec wieprzowy 4,59 żywiec wołowy 6,89 kurczęta typu brojler 3,42 indyki 4,52 w zbycie zł/kg półtusze wieprzowe 6,67 ćwierćtusze wołowe 13,95 tuszki kurcząt 65% 5,83 tuszki indyków 8,24 Źródło: opracowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych GUS. -9,5-12,2-12,8 1

12 Średnie ceny netto zakupu żywca wieprzowego i wołowego oraz zbytu półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych (według ZSRIR MRiRW) Tydzień za masę poubojową schłodzoną w zł/100 kg trzody chlewnej zmiana w % w przeliczeniu na żywiec w zł/kg Ceny zakupu za masę poubojową schłodzoną w zł/100 kg zmiana w % w przeliczeniu na żywiec w zł/kg zł/kg zmiana w % zł/kg zmiana w % ,1 0,1 4, ,0-0,5 6,80 6,77 0,6 13,68-0, ,2 0,2 4, ,5-0,2 6,79 6,71-1,0 13,74 0, ,0-0,2 4, ,9 1,1 6,86 6,69-0,3 13,70-0, ,3-0,3 4, ,7 0,0 6,86 6,69 0,1 13,42-2, ,3-2,0 4, ,3 0,7 6,91 6,58-1,6 13,80 2, ,0-2,8 4, ,2-0,6 6,87 6,41-2,6 13,84 0, ,6 1,9 4, ,6-0,2 6,85 6,46 0,7 13,84 0, ,8 3,9 4, ,8 0,5 6,89 6,67 3,3 13,95 0,8 Miesięczna zmiana ceny w % x 2,8 x x -0,3 x x 1,4 x 1,1 Roczna zmiana ceny w % x -18,8 x x 7,3 x x -18,1 x 10,1 *ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat Uwaga: zmiany % wyliczone zostały dla cen za masę poubojową schłodzoną; ceny w przeliczeniu na żywiec uwzględniają strukturę skupu klas i rodzaju zwierząt bydła półtusz wieprzowych Ceny zbytu ćwierćtusz wołowych kompensowanych* 2

13 Średnie ceny netto skupu oraz zbytu drobiu (według ZSRIR MRiRW) Tydzień kurcząt brojlerów zł/kg żywca zmiana w % Ceny skupu zł/kg żywca indyków zmiana w % tuszek kurcząt patroszonych "65%" z szyjami zł/kg zmiana w % Ceny zbytu tuszek indyków patroszonych "73%" zł/kg zmiana w % ,42-0,5 4,53 0,1 5,40 1,5 8,73 2, ,42 0,0 4,52-0,2 5,60 3,8 7,90-9, ,40-0,6 4,55 0,6 5,25-6,4 7,91 0, ,35-1,5 4,51-0,8 4,99-4,9 8,40 6, ,28-1,9 4,52 0,2 5,05 1,0 8,28-1, ,30 0,5 4,50-0,5 5,29 4,8 8,38 1, ,34 1,4 4,52 0,6 5,63 6,5 7,90-5, ,42 2,4 4,52 0,0 5,83 3,4 8,24 4,3 Miesięczna zmiana ceny w % x 4,3 x 0,0 x 15,5 x -0,5 Roczna zmiana ceny w % x 7,0 x -14,8 x 19,0 x -5,4 3

14 żywiec wołowy [zł/kg] ćwierćtusze wołowe [zł/kg] żywiec wieprzowy [zł/kg] półtusze wieprzowe [zł/kg] Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/2018 Ceny na rynku krajowym 7,50 7,00 Średnie ceny netto zakupu żywca wieprzowego i sprzedaży półtusz wieprzowych (według ZSRIR MRiRW) 7,50 7,00 6,50 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 cena zakupu żywca wieprzowego cena sprzedaży półtusz wieprzowych Średnie ceny netto zakupu żywca wołowego i sprzedaży ćwierćtusz wołowych kompensowanych (według ZSRIR MRiRW) 15,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 6,00 cena zakupu żywca wołowego cena sprzedaży ćwierćtusz wołowych kompensowanych z buhajów do lat 2 4

15 zł za sztukę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/2018 Targowiskowe ceny prosiąt (według ZSRIR MRiRW) Ceny mięsa na giełdach krajowych i prosiąt na targowiskach w okresie r. Towar Cena (netto) Zmiana średniej ceny w % minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna Krajowe giełdy towarowe (zł/kg) oferty sprzedaży: półtusze wieprzowe ćwierćtusze wołowe kompensowane Ceny prosiąt na targowiskach (zł za 1 sztukę) 6,20 7,10 6,67 0,0 1,5-11,4 12,60 14,00 13,20 0,0 0,0 2,6 130,00 260,00 187,33 3,6 5,9-10,0 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie informacji z krajowych giełd towarowych oraz ZSRIR MRiRW. 5

16 Wyszczególnienie Ceny rynkowe 1) w UE w okresie r. EUR/100 kg Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E (masa poubojowa schłodzona)* Ceny zakupu bydła rzeźnego klasy R3 (masa poubojowa schłodzona) zmiana ceny w % zmiana ceny w % EUR/100 kg miesięczna roczna miesięczna roczna Średnio w UE 143,01 1,7 0,3-18,5 378,79 0,1-0,9 2,5 Belgia 113,70 0,0-4,1-30,1 338,27 0,0 0,0-0,5 Bułgaria 147,50 0,1 0,8-23, Czechy 134,07 0,6-3,2-23,7 340,64-0,8-1,5 2,2 Dania 127,14 0,0 0,0-22,2 367,89 0,3-0,4 2,0 Niemcy 147,85 2,6 1,0-20,0 374,69 0,4-2,4 5,2 Estonia 143,91 1,7 0,9-12, Grecja ,27 0,0-1,4-4,3 Hiszpania 141,56 0,1 0,4-15,4 394,75 0,5 0,1 3,0 Francja 130,00 0,0 0,0-18,2 337,46 0,1-0,5-0,3 Chorwacja 146,99 2,3 0,1-19,6 352,57 0,6 2,1 1,7 Irlandia 140,22 0,0 0,5-15,3 415,06 0,7 3,0 1,1 Włochy ,83-1,8-4,5 - Cypr 203,46 0,0 0,0 2, Łotwa 142,67 2,0-1,2-24,2 279,38 11,0-0,6 15,9 Litwa 145,09 3,0-1,1-20, Luksemburg 144,20 3,0 0,1-21,5 366,26-2,4-5,8-2,8 Węgry 143,59 1,3-3,3-23, Malta ,27 0,0 0,0 0,3 Holandia 129,05 3,2 1,5-21,7 338,70-1,7-1,8-0,7 Austria 149,96 1,8-1,0-18,3 363,34-0,4-3,3 1,6 Polska 140,31 3,1 0,4-21,3 329,84-0,3-2,6 2,7 Portugalia 165,00 0,0 0,0-11,3 380,19 0,2-0,5 8,0 Rumunia 149,20 1,5-1,7-20,0 307,76 6,6 3,7 23,1 Słowenia 155,83 1,0 0,0-14,2 344,00 0,0-0,1 4,4 Słowacja 140,34 2,6-4,1-22, Finlandia 157,96 0,9 0,2 2,7 397,69 0,8 1,0 3,7 Szwecja 164,79 0,4 1,7-5,6 433,29 0,0 0,1-6,0 Wielka Brytania 167,23 0,1 1,4-9,0 431,51 0,5 0,7 1,9 1) uśrednione ceny zakupu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt * dane nieostateczne (data odczytu: 1 czerwca 2018 r.); dynamika zmian cen zakupu z uwzględnieniem korekty za tydzień poprzedni. - brak danych Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnicwa na podstawie danych Komisji Europejskiej. 6

17 EUR/100 kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/ Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E w wybranych krajach UE (według masy poubojowej schłodzonej) Dania Niemcy Holandia Polska UE-28 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej. 7

18 USD za tonę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/2018 RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich Utrzymujący się w 2018 r. globalny popyt na masło wpływa stymulująco na wzrost cen tego tłuszczu na rynkach zagranicznych. Tym samym główni światowi eksporterzy produktów mlecznych zwiększają jego produkcję. W pierwszym kwartale 2018 r. w UE-28 wyprodukowano 553 tys. ton masła, o około 2% więcej niż w porównywalnym okresie 2017 r. W tym czasie w USA produkcję tego tłuszczu zwiększono o 4%, do 244 tys. ton. Polska jest znaczącym unijnym producentem masła (piąte miejsce, po Niemczech, Francji, Irlandii i Holandii). W efekcie wraz ze wzrostem cen w UE-28 masło drożeje również w naszym kraju. W zakładach monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach r. masło w blokach średnio w kraju zbywano po 22,24 zł/kg, o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 3% drożej niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane uzyskiwano przeciętnie 23,18 zł/kg, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 9% więcej niż w porównywalnym okresie kwietnia br. Oba rodzaje masła były droższe niż przed rokiem o około 19%. Od końca kwietnia 2018 r. rosną także krajowe ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach r. producenci za ten rodzaj proszku mlecznego uzyskiwali 5,65 zł/kg, o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 4% więcej niż przed miesiącem. Pełne mleko w proszku, w odniesieniu do poprzedniego notowania, potaniało o 2%, do 10,83 zł/kg. Był to jednak poziom o 5% wyższy niż w końcu kwietnia br. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było tańsze o 25%, a PMP o 7%. W końcu maja 2018 r. odnotowano wzrost cen serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda. Jednak nadal sery te były tańsze niż rok wcześniej. Producenci za ser Edamski uzyskiwali 12,12 zł/kg, a za ser Gouda 11,99 zł/kg, odpowiednio o 1% i 1,5% więcej niż tydzień wcześniej. Oba rodzaje serów podpuszczkowych dojrzewających były o 2% droższe niż przed miesiącem, ale o 9% tańsze niż w porównywalnym okresie 2017 r. Ceny na rynkach zagranicznych W portach Europy Zachodniej i w Oceanii ceny głównych eksportowych artykułów mleczarskich wykazują tendencję wzrostową. W portach Europy Zachodniej (baza FOB) 25 maja 2018 r. za masło uzyskiwano USD/t, mleko surowe [zł/hl] 132,17 o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu (z 11 maja br.) i o 6% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie masło było droższe niż przed rokiem o 24%. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono USD/t, o 1% więcej niż dwa tygodnie wcześniej i o 3% więcej niż w końcu kwietnia br. Pełne mleko w proszku zbywano po USD/t, nieznacznie (o 0,4%) drożej niż 11 maja br. i o 1% drożej niż przed miesiącem. PMP było droższe niż przed rokiem o 2%, podczas gdy OMP o 16% tańsze Towar Ceny masła i mleka w proszku w Oceanii i Portach Europy Zachodniej (baza FOB) notowanie z 25 maja 2018 r MASŁO PMP OMP Porty Europy Zachodniej (baza FOB) Cena bez VAT Zmiana W zbycie wg ZSRIR r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) 22,24 23,18 5,65 10,83 W skupie wg GUS kwiecień 2018 r. Oceania Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL. W Oceanii w notowaniu z 25 maja 2018 r. cena masła wyniosła USD/t i była o 2% wyższa niż dwa tygodnie wcześniej i niż przed miesiącem. Za OMP uzyskiwano USD/t, o 2,5% więcej niż w poprzednim notowaniu (11 maja br.) i o 7% więcej niż w końcu kwietnia br. Cena PMP ukształtowała się na poziomie USD/t, nieznacznie (o 0,4%) wyższym niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 1,5% niższym niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar wyniosła USD/t i była o 7% wyższa niż 11 maja br. i o 10% wyższa niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny masła w Oceanii były wyższe o 11%, sera Cheddar o 16%, OMP o 5%, a PMP o 2% wyższe. Zmiana miesięczna 1

19 Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) ,70 0,3 4,91 18,42 0,9 4,37 5,45-0,3 1,29 10,64-0,2 2, ,51-0,9 4,88 18,73 1,7 4,46 5,48 0,5 1,30 10,45-1,8 2, ,58 0,3 4,91 19,05 1,7 4,55 5,36-2,1 1,28 10,33-1,1 2, ,76 0,9 4,98 20,09 5,5 4,82 5,36-0,2 1,29 10,31-0,2 2, ,26 2,4 5,02 21,54 7,2 5,09 5,43 1,4 1,28 10,28-0,3 2, ,28 4,8 5,23 21,72 0,9 5,10 5,51 1,4 1,29 10,56 2,8 2, ,91 2,8 5,35 21,84 0,5 5,10 5,58 1,2 1,30 11,05 4,7 2, ,18 1,2 5,39 22,24 1,9 5,17 5,65 1,4 1,31 10,83-2,0 2,52 Miesięczna zmiana ceny w % x 9,1 x x 3,3 x x 4,1 x x 5,4 x Roczna zmiana ceny w % x 19,4 x x 19,5 x x -24,9 x x -6,9 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie : 1 EUR = 4,3042 PLN 2

20 Towar/Kraj Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych miesięczna roczna Masło w blokach Niemcy EUR/kg 6,10 0,8 7,0 14,0 26,25 Francja EUR/kg 5,96 1,0 16,6 22,2 25,64 Holandia EUR/kg 6,05 2,5 6,1 19,3 26,04 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,52 2,0 8,6-20,0 6,54 Francja EUR/kg 1,49 0,3 11,9-19,7 6,42 Holandia EUR/kg 1,53 2,7 8,5-19,0 6,58 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,84 1,2 4,2-3,7 12,22 Holandia EUR/kg 2,79 0,7 4,1-5,4 12,01 Masło USD/t ,6 1/ 5,6 24,4 25,96 OMP USD/t ,4 1/ 2,9-15,6 6,47 PMP USD/t ,4 1/ 0,8 2,3 12,20 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z r.: 1 EUR = 4,3037 PLN Średni kurs z r.: 1 USD = 3,6686 PLN Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach r. Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Średnia cena w zł/kg* 3

21 zł/kg zł/kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/2018 Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,00 23,18 22,24 20,00 18,00 16,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 10,00 10,83 9,00 8,00 7,00 6,00 5,65 5,00 OMP PMP 4

22 EUR/100 kg EUR/100 kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/ Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej ,22 516, Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 175 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej , ,30 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5

23 EUR/kg EUR/kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 21/2018 Ceny na rynkach zagranicznych 6,50 Ceny zbytu masła 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 Niemcy Francja Holandia Polska 1,55 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 6

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ OCENA STANU UPRAW W 2018 R. Według oceny GUS przeprowadzonej w połowie maja 1 łączna powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami pod zbiory w 2018 r. (po uwzględnieniu powierzchni

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH USD za tonę RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich Utrzymujący się w 2018 r. globalny popyt na masło wpływa stymulująco na wzrost cen tego tłuszczu na rynkach zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 8/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego 2018 r. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 12 18.02.2018 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. wzrosła cena zakupu żywca wołowego, dalszemu obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego i indyków, a ceny kurcząt brojlerów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od końca marca br. ceny zakupu trzody chlewnej ulegają niewielkim tygodniowym zmianom, kształtując się w granicach 4,56 4,58.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 2 8.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,58 żywiec wołowy 6,79 kurczęta typu brojler 3,42 indyki 4,52 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,67 żywiec wołowy 6,62 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na przełomie października i listopada 2017 r. na krajowym rynku odnotowano dalszy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, kurcząt brojlerów i indyków, a nieznacznie

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. na rynku krajowym wzrosły ceny zakupu żywca wieprzowego i kurcząt, a ceny żywca wołowego i indyków uległy obniżeniu Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Krajowe ceny żywca wieprzowego, po dwutygodniowym spadku, w tygodniu przedświątecznym nie uległy zmianie. W dniach 26.03 1.04.2018 r. w zakładach

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w drugim tygodniu listopada 2017 r. nieznacznemu obniżeniu uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i indyków, przy niewielkim wzroście cen żywca wołowego i kurcząt brojlerów.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,23 żywiec wołowy 6,48 kurczęta typu brojler 3,48 indyki 5,02 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, bydła oraz kurcząt brojlerów i indyków. W dniach 18 24.09.2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 12/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego W krajowym skupie, po sześciu tygodniach wzrostów, w dniach 12 18.03.2018 r. spadły ceny żywca wieprzowego. Zakłady mięsne, objęte monitoringiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,46 żywiec wołowy 6,50 kurczęta typu brojler 3,49 indyki 5,03

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT. Towar. żywiec wieprzowy 5,46 żywiec wołowy 6,50 kurczęta typu brojler 3,49 indyki 5,03 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Po utrzymującym się od końca lipca br. wzroście w krajowym skupie w drugim tygodniu września br. obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego. W dniach 11-17.09.2017

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Od początku lutego br. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 26.02 4.03.2018 r. w zakładach mięsnych, objętych monitoringiem Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 9 15.04.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,57 żywiec wołowy 6,86 kurczęta typu brojler 3,40 indyki 4,55 w zbycie półtusze wieprzowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. tys. ton RYNEK MIĘSA SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń kwiecień 2018 r. ogółem skupiono 1 658 tys. ton żywca rzeźnego, o 9% więcej niż przed rokiem. Największy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym tanieje żywiec wieprzowy. W dniach 7 13.05.2018 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października.

RYNEK MIĘSA. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od czterech tygodni w krajowym skupie tanieje trzoda chlewna. W dniach 2 8 października 2017 r. zakłady mięsne (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Towar Cena Zmiana bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 8 14.01.2018 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,31 żywiec wołowy 6,67 kurczęta typu brojler 3,33 indyki 4,88 w zbycie półtusze wieprzowe 6,47 ćwierćtusze

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 16/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu grudnia 2017 r. wzrosły ceny zakupu żywca wołowego, trzody chlewnej i indyków, a obniżyły się kurcząt brojlerów. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od trzech tygodni drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 28.05 3.06.2018 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem.

RYNEK MIĘSA. o 1,5%, do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była o 0,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 3% niższa niż przed rokiem. % RYNEK MIĘSA POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS w marcu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 992 tys. sztuk, o 6,5% więcej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT

RYNEK MIĘSA. Cena bez VAT RYNEK MIĘSA Na rynku krajowym utrzymuje się sezonowy spadek cen zakupu żywca wieprzowego, a ceny bydła rzeźnego wykazują umiarkowany wzrost. W zakładach drobiarskich od lipca br. tanieją indyki, a ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. żywiec wieprzowy 4,68 żywiec wołowy 6,93 kurczęta typu brojler 3,50 indyki 4,57 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca wieprzowego Na rynku krajowym od połowy maja br. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen skupu trzody chlewnej. Według informacji uzyskanych z zakładów objętych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W ostatnim tygodniu września br. dalszej obniżce uległy ceny żywca wieprzowego oraz kurcząt brojlerów i indyków, a ceny bydła nie zmieniły się istotnie. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na

RYNEK MIĘSA. po 6,64 zł/kg, o 1% taniej w porównaniu z poprzednim notowaniem oraz o 2% taniej niż na RYNEK MIĘSA Towar Cena bez VAT Zmiana do Wg ZSRIR (MRiRW) 18 31.12.2017 r. w skupie żywiec wieprzowy 4,44 żywiec wołowy 6,64 kurczęta typu brojler 3,34 indyki 4,91 RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od trzech tygodni rosną ceny żywca wieprzowego. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 7 13.08.2017 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA POGŁOWIE. Cena bez VAT. Towar

RYNEK MIĘSA POGŁOWIE. Cena bez VAT. Towar RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Krajowe pogłowie trzody chlewnej W kraju utrzymuje się wzrostowa tendencja w pogłowiu świń. Na początku czerwca 2017 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11,4 mln sztuk, o

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 7/2018 RYNEK MIĘSA POGŁOWIE Pogłowie świń 1 W Polsce od 2016 r. notowany jest wzrost pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS na początku grudnia 2017 r. było 11 898 tys. sztuk trzody chlewnej, o 7,1% więcej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 2/2018 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W pierwszym tygodniu stycznia 2018 r. dalszemu spadkowi uległy ceny zakupu żywca wieprzowego i wołowego, podczas gdy ceny drobiu były względnie stabilne. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02

RYNEK MIĘSA. żywiec wieprzowy 4,78 żywiec wołowy 6,59 kurczęta typu brojler 3,41 indyki 5,02 mln ton RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Na rynku krajowym utrzymuje się spadek cen żywca wieprzowego. W dniach 23 29.10.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła

RYNEK MIĘSA. Ceny zbytu mięsa wieprzowego W dniach stycznia 2018 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła RYNEK MIĘSA Wylęgi piskląt w 2017 r. W 2017 r. nadal rosła produkcja mięsa drobiowego, choć trochę wolniej niż w roku poprzednim. Produkcja żywca drobiowego mogła osiągnąć blisko 3,5 mln ton w wadze żywej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT

RYNEK MIĘSA. wobec 75 tys. ton rok wcześniej TENDENCJE CENOWE. Towar bez VAT RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Od sześciu tygodni na krajowym rynku obserwowany jest umiarkowany wzrost cen zakupu żywca wieprzowego, a od lipca drożeje również bydło. W dniach 28.08 3.09.2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017. Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca TENDENCJE CENOWE W Polsce od dwóch tygodni ponownie rosną ceny żywca wieprzowego. W dniach 31.07 6.08.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W pierwszym tygodniu czerwca 2018 r. wzrosły ceny skupu wszystkich monitorowanych zbóż. Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK MIĘSA HANDEL ZAGRANICZNY w 2017 r. Od akcesji do UE rośnie eksport mięsa z Polski. Pozwala to utrzymać pozycję czołowego eksportera tego asortymentu na rynku unijnym. Polska jest największym unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 17/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca wieprzowego W dniach 11 17.12.2017 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) krajowi dostawcy za żywiec wieprzowy uzyskiwali

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH USD/tona RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich Rosnący globalny popyt na masło wpływa stymulująco na wzrost cen tego tłuszczu na rynkach zagranicznych, w tym również

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich W ślad za wzrostem cen masła na rynkach zagranicznych również w Polsce ceny tego tłuszczu wykazują tendencję wzrostową. Według

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. W dniach 2 8.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W Polsce ceny zbóż podstawowych, po spadku w okresie zbiorów, od września 2017 r., pomimo tygodniowych wahań, wykazują tendencję wzrostową. Na rynku unijnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH % RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH PRODUKCJA ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH W Polsce na początku 2018 r. odnotowano wzrost produkcji większości artykułów mleczarskich. W okresie styczeń luty br. wyprodukowano 40,5 tys.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH mln ton RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH SKUP MLEKA W UE i W POLSCE Polska jest jednym z największych dostawców mleka w UE po Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoszech. W 2017 r. skup mleka w

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH 27.02-05.03.17 13-19.03.17 27.03-02.04.17 10-16.04.17 24-30.04.17 08-14.05.17 22-28.05.17 05-11.06.17 19-25.06.17 03-09.07.17 17-23.07.17 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17 11-17.09.17 25.09-01.10.17

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. EUR/t RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym na przełomie stycznia i lutego 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego uległy obniżeniu, a żyta konsumpcyjnego i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich W Polsce w trzecim tygodniu stycznia 2018 r. pogłębił się spadek cen masła w blokach oraz serów podpuszczkowych dojrzewających

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. ponownie wzrosły ceny monitorowanych zbóż. W dniach 9 15.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* mld litrów RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH SKUP MLEKA W

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH % mln sztuk mld litrów RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH 1 W Polsce, w 2017 r. na skutek poprawy opłacalności produkcji mleka przerwana została spadkowa tendencja w pogłowiu krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH tys. ton RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich Na rynku krajowym od lutego 2018 r. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen zbytu masła. Zakłady monitorowane w ramach

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg.

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. RYNEK ZBÓŻ ZBIORY ZBÓŻ W UE W 2018 R. Według aktualnej prognozy Komisji Europejskiej zbiory zbóż w UE w 2018 r. mogą się ukształtować na poziomie 304 mln ton 1, o 0,8% niższym niż w 2017 r. Spadek zbiorów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17 11-17.09.17 25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 EUR/100 kg 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg.

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Od początku 2018 r. na rynku krajowym ceny pszenicy konsumpcyjnej są względnie stabilne. W dniach 8 14.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 11/2018 RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH HANDEL ZAGRANICZNY W 2017 R. 1 Polska branża mleczarska w 2017 r. odnotowała rekordowo wysokie przychody

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka w Polsce W Polsce ceny skupu mleka, po dynamicznym wzroście w drugiej połowie 2017 r., na początku 2018 r. uległy obniżeniu. W styczniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH tys. ton RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka w Polsce W Polsce ceny skupu mleka surowego od początku 2018 r. ulegały obniżkom, ale nadal były wyższe niż rok wcześniej. W kwietniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH zł/hl RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka w Polsce W pierwszym kwartale 2018 r. notowano spadek cen skupu mleka, ale nadal były one wyższe niż rok wcześniej. W marcu 2018 r. podmioty

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 23/2018 RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich Notowany w 2018 r. globalny popyt na masło, (szczególnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT

RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT RYNEK ZBÓŻ UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2017/2018 1 Duża konkurencja (zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) na tradycyjnych rynkach zbytu (Afryka Północna i Bliski Wschód)

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH zł/hl RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka w Polsce Od początku 2018 r. ceny skupu mleka ulegają obniżkom, ale są wyższe niż rok wcześniej. W lutym 2018 r. za mleko płacono 135,24

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 10/2018 RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Towar Cena bez VAT Ceny zbytu artykułów mleczarskich Na rynku krajowym od początku lutego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo