KODEKS ETYCZNY FIRMY TH. GEYER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS ETYCZNY FIRMY TH. GEYER"

Transkrypt

1 KODEKS ETYCZNY FIRMY TH. GEYER

2 KODEKS ETYCZNY FIRMY TH. GEYER Rozwijające się globalne relacje biznesowe z klientami i dostawcami wymagają od firmy Th. Geyer przemyślenia na nowo działań społecznych. Naszym obowiązkiem jako średniego, rodzinnego przedsiębiorstwa jest zbudowanie zrównoważonej społecznej, ekonomicznej i ekologicznej struktury gospodarczej dla wszystkich uczestników łańcucha wartości i pozostawienie stabilnych warunków życia i pracy dla przyszłych pokoleń. Th. Geyer szanuje przy tym kulturową, etyczną, religijną, społeczną i polityczną różnorodność narodów i społeczeństw. W obliczu tej świadomości Th. Geyer wprowadza Kodeks Etyczny, która określa minimalne standardy środowiska społecznego i ekologicznego. Th. Geyer kieruje się przy tym międzynarodowymi wytycznymi i tekstami prawnymi. Wprowadzona w 1999 r. inicjatywa United Nations Global Compact zapewnia podstawowe wskazówki z 10 wymienionymi zasadami. Th. Geyer przestrzega również przepisów Międzynarodowej Organizacji Pracy MOP, komentarzy gospodarczych OECD i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Th. Geyer zapewnia, że przestrzeganie i wdrażanie wyżej wymienionych zasad i wytycznych dla całej grupy Th. Geyer jest realizowane w sposób wiążący, zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo. Gwarantuje również, że w całej firmie Kodeks Etyczny przekazywany jest zarówno pracownikom, jak i dostawcom. Th. Geyer wyraźnie wspiera i zachęca Twoich partnerów biznesowych do wzięcia pod uwagę tej deklaracji w ich własnej polityce firmy. Zmiany i korekty w wymienionych przepisach i tekstach prawnych mogą również skutkować korektami w Karcie Socjalnej. ETYKA I KODEKS POSTĘPOWANIA

3 ZASADY PRAWA CZŁOWIEKA Zasada 1: Firmy powinny wspierać i szanować ochronę międzynarodowych praw człowieka w sferze ich wpływów Deklaracja Praw Człowieka jest podstawą każdego procesu wewnętrznego firmy. Th. Geyer przejmuje odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania praw człowieka zarówno w miejscu pracy, jak i w ogólnej sferze działalności w firmie. Poszanowanie praw człowieka przyczynia się do poprawy funkcjonowania społeczeństwa, a Th. Geyer jest świadomy tej odpowiedzialności społecznej. Zasada 2: Firmy powinny zapewnić, że nie będą przyzwalać na łamanie praw człowieka Th. Geyer ze względu na globalne relacje biznesowe jest świadomy międzynarodowej odpowiedzialności. W związku z tym Th. Geyer zabrania w kontaktach biznesowych wszelkiej komunikacji, w trakcie której dochodzi do naruszeń praw człowieka i dystansuje się od takich zdarzeń. Th. Geyer oczekuje również, że firmy w ramach łańcucha wartości będą przestrzegać wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczących BHP. NORMY PRACY Zasada 3: Firmy powinny bronić wolności zrzeszania się i faktycznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych Przedsiębiorcy uznają i respektują prawo pracowników do tworzenia lub przystępowania do organizacji zgodnie z konwencją MOP nr 87 ( Konwencja dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych; 1948 r. ), aby zostać wysłuchanym zgodnie z prawem. Brane są przy tym pod uwagę okoliczności występujące w danym kraju. Podobnie nie jest ograniczone prawo do rokowań zbiorowych zgodnie z konwencją MOP nr 98 ( Konwencja dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych; 1949 r. ). Zasada 4: Firmy powinny popierać eliminację wszelkich form pracy przymusowej Th. Geyer jednoznacznie popiera zakaz jakiejkolwiek formy pracy przymusowej zgodnie z konwencją MOP nr 29 ( Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej; 1930 r. ) i nr 105 ( Konwencja o zniesieniu pracy przymusowej; 1957 r. ). Każda praca musi być wykonywana dobrowolnie, a każdy pracownik ma prawo do zakończenia stosunku pracy z odpowiednim okresem wypowiedzenia. Ponadto Th. Geyer przy wypłacaniu odpowiedniego wynagrodzenia kieruje się obowiązującymi w danym kraju wymaganiami prawnymi, a także istniejącą sytuacją na rynku pracy i przestrzega krajowych przepisów prawnych dotyczących czasu pracy. Pracownicy mają zagwarantowany okresowy płatny urlop wypoczynkowy zgodnie z krajowymi wymogami prawnymi. Zasada 5: Firmy powinny walczyć o zniesienie pracy dzieci Th. Geyer zatrudnia wyłącznie pracowników, którzy przekroczyli wymagany minimalny wiek zgodnie z Konwencją o prawach dziecka i konwencją nr 138 MOP ( Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, 1973 r. ). Ponadto potępia się każdy rodzaj pracy dzieci w warunkach wyzysku. Th. Geyer zabrania wykonywania prac, które narażają młodych pracowników na ryzyko. Zasada 6: Firmy powinny działać na rzecz zwalczania dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy Th. Geyer nie akceptuje dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne lub wyznaniowe, kolor skóry, narodowość, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, stan cywilny, stan zdrowia lub z innych powodów zabronionych przez prawo. OCHRONA ŚRODOWISKA Zasada 7: Firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście do kwestii związanych z ochroną środowiska Th. Geyer zapewnia unikanie szkodliwych dla środowiska metod we wszystkich procesach przedsiębiorstwa. Środki zapobiegawcze powinny gwarantować, że nie powstaną żadne możliwe do uniknięcia, a przede wszystkim nieodwracalne szkody. Przestrzegane są przepisy prawne i wytyczne dotyczące postępowania z chemikaliami. Regularne szkolenia jako środek zapobiegawczy stanowią narzędzie zapobiegania problemom środowiska naturalnego. Zasada 8: Firmy powinny podejmować inicjatywy w celu zwiększenia poczucia odpowiedzialności za środowisko Th. Geyer stosuje zorganizowane i systematyczne podejście do aspektów środowiskowych. Formułowanie celów, a także przestrzeganie istniejących przepisów, zasad i upoważnień stanowi przy tym podstawę do działania w całym przedsiębiorstwie. Zasada 9: Firmy powinny promować rozwój i rozpowszechnianie przyjaznych dla środowiska technologii Th. Geyer angażuje się w zrównoważoną, stabilną i ekologiczną politykę biznesową. W jej ramach wydajne, nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie są promowane i w miarę możliwości wdrażane. ZWALCZANIE KORUPCJI Zasada 10: Firmy powinny przeciwstawiać się wszelkim formom korupcji, w tym wymuszeniom i łapownictwu Th. Geyer zobowiązuje się do zapobiegania wszelkim próbom łapownictwa. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania korupcji. Wysoce etyczne podejście, które Th. Geyer stosuje we własnej firmie, powinno być wdrażane również przez partnerów biznesowych. Wyraźnie dystansujemy się od partnerów w łańcuchu wartości, którzy nie są wierni tej zasadzie.

4 ODNOŚNIKI UN Global Compact International Labour Organisation ILO Ogólna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji Ogólne informacje o Th. Geyer Niniejsza deklaracja weszła w życie w dniu 1 lipca 2010 r. i nie obowiązuje z mocą wsteczną. Renningen, 22 stycznia 2018 r. Lutz-Alexander Geyer Dyrektor zarządzający Thomas Roth Dyrektor zarządzający

5 Niemcy Tel.: Fax: Skandynawia Tel.: Tel.: Polska Tel: Fax: Inne kraje Tel.: Fax:

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA Wydanie II, Kamienna Góra, 1. grudnia 2017 r. Wprowadzenie: Niniejsza Polityka będzie stosowana w spółce Świat Lnu Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Kierownictwo Spółki przyjmuje

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU ZASADY DLA DOSTAWCÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU ZASADY DLA DOSTAWCÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU Nexteer dąży do zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny społecznie i

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas Polityka dotycząca pracy i praw człowieka

Bureau Veritas Polityka dotycząca pracy i praw człowieka Bureau Veritas Polityka dotycząca pracy i praw człowieka 12 grudnia 2018 Drodzy Współpracownicy! Zasady dotyczące pracy i praw człowieka stanowią integralną część wartości uznawanych przez Bureau Veritas.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania.

Kodeks postępowania. Kodeks postępowania www.gw-world.com Status 11/16 DO_01_01_003_ZEN PL Wprowadzenie Przedsiębiorstwo rodzinne Gebrüder Weiss (GW) od pokoleń ma świadomość swojej odpowiedzialności w zakresie rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Niezależność Innowacja Jakość Reakcja. Kodeks etyki Grupy

Niezależność Innowacja Jakość Reakcja. Kodeks etyki Grupy Niezależność Innowacja Jakość Reakcja Kodeks etyki Grupy Jean-Louis PECH Dyrektor Generalny Grupy ACTIA 1 Nasza Grupa powstała i rozwijała się w oparciu o silne wartości, które zapewniają jej dobrą kondycję

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

KODEKS postępowania dla Dostawców PPMB PROMONT

KODEKS postępowania dla Dostawców PPMB PROMONT PPPPPPpp KODEKS postępowania dla Dostawców PPMB PROMONT -1-1. Kodeks Etyki firmy PROMONT wyznacza standardy postępowania dla naszej firmy. Takich zasad postępowania wymagamy również od naszych dostawców.

Bardziej szczegółowo

del dostawców Gruppo Generali Generali Ethical Code for suppliers of the Generali Grupy

del dostawców Gruppo Generali Generali Ethical Code for suppliers of the Generali Grupy Codice Kodeks Etico per etyki i fornitori dla del dostawców Gruppo Grupy Ethical Code for suppliers of the Group Editore Responsabilità Sociale d Impresa Editing Corporate Social Responsibility Coordinamento

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawców Medicover

Kodeks Postępowania Dostawców Medicover Kodeks Postępowania Dostawców Medicover Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Cel niniejszego Kodeksu Postępowania Dostawców Medicover... 3 3 Relacje Medicover z jej dostawcami... 3 3.1 Prawa pracownicze i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Preambuła ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCÓW. Imperial Logistics International B.V. & Co. KG

KODEKS DOSTAWCÓW. Imperial Logistics International B.V. & Co. KG KODEKS DOSTAWCÓW Imperial Logistics International B.V. & Co. KG www.imperial-international.com Jako przedsiębiorstwo działające na całym świecie ponosimy szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie godnych

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Kodeks dostawców. CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T:

Kodeks dostawców. CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T: Kodeks dostawców G R U P Y N O W Y S T Y L CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T: + 48 13 437 6100 www.nowystylgroup.pl/dla-dostawcow 1. Wstęp Grupa Nowy Styl jest europejskim liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany łańcuch dostaw. Zasady postępowania Dostawców IBM

Zintegrowany łańcuch dostaw. Zasady postępowania Dostawców IBM Zintegrowany łańcuch dostaw Zasady postępowania Dostawców IBM Postępowanie Dostawców IBM Zasady Firma IBM zawsze wyznaczała i dziś również wyznacza najwyższe standardy prowadzenia działalności. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Compass Group

Kodeks Etyczny. Compass Group Kodeks Etyczny Compass Group Spis treści Wstęp 4 1. Relacje z naszymi pracownikami 5 2. Relacje z klientami i konsumentami 6 3. Relacje z inwestorami 7 4. Relacje z dostawcami i podwykonawcami 8 5. Relacje

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOSTAWCÓW GRUPY PCC

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOSTAWCÓW GRUPY PCC KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOSTAWCÓW GRUPY PCC MAJ 2017 01 WPROWADZENIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOSTAWCÓW GRUPY PCC jej Etyka jest jak chemia jej wartości określają nas wobec świata, reakcje są

Bardziej szczegółowo

Electrolux od lat zapewnia bezpieczne warunki pracy oraz dba o środowisko naturalne zarówno swoim pracownikom, jak i innym osobom.

Electrolux od lat zapewnia bezpieczne warunki pracy oraz dba o środowisko naturalne zarówno swoim pracownikom, jak i innym osobom. STANDARDY KONCERNU ELECTROLUX DLA DOSTAWCÓW, DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W MIEJSCU PRACY Informujemy, że niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnego dokumentu w języku angielskim Standardy dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Globalna umowa ramowa. Norsk Hydro ASA. IMF i ICEM oraz Fellesforbundet i IndustriEnergi

Globalna umowa ramowa. Norsk Hydro ASA. IMF i ICEM oraz Fellesforbundet i IndustriEnergi Globalna umowa ramowa między Norsk Hydro ASA a IMF i ICEM oraz Fellesforbundet i IndustriEnergi w sprawie kształtowania dobrych relacji w miejscu pracy w oddziałach spółki Norsk Hydro ASA na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Cel Kodeksu Postępowania DB dla Partnerów Biznesowych W Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych, Deutsche Bahn Group (Grupa DB) określa swoje wymagania

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOSTAWCÓW PCC EXOL SA

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOSTAWCÓW PCC EXOL SA KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOSTAWCÓW PCC EXOL SA MAJ 2017 01 WPROWADZENIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOSTAWCÓW PCC EXOL SA jej Etyka jest jak chemia jej wartości określają nas wobec świata, reakcje

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

2010 COMMUNICATION ON PROGRESS

2010 COMMUNICATION ON PROGRESS 2010 COMMUNICATION ON PROGRESS 2 Deklaracja dalszego wsparcia inicjatywy Global Compact W lipcu 2009 roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE TEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE TEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA Kodeks postępowania Firma Peab przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego i dokłada wszelkich starań, aby stworzyć wartość dodaną dla klientów, pracowników, dostawców i akcjonariuszy. Aby osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Dążymy do ciągłego doskonalenia, traktując zrównoważony rozwój jako zasadniczą kwestię leżącą u podstaw wszystkich naszych działań.

Dążymy do ciągłego doskonalenia, traktując zrównoważony rozwój jako zasadniczą kwestię leżącą u podstaw wszystkich naszych działań. Polityka Grupy dotycząca postępowania w miejscu pracy Informujemy, że niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginałego dokumentu w języku angielskim pt Polityka Grupy dotycząca postępowania w miejscu pracy.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE List Prezesa Szanowni Państwo, Jako Grupa Kapitałowa PGE działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustanowionymi wewnętrznie standardami

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka w ALDI Nord

Deklaracja zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka w ALDI Nord Deklaracja zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka w ALDI Nord Wydanie: październik 2018 Spis treści 1. Stanowisko & Zakres obowiązywania 2. Standardy, Wytyczne & Organizacje 3. Wdrażanie 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska

ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska My w ORSAY oraz wszystkie powiązane z nami jednostki uważamy się za przedsiębiorstwo, które stara się w handlu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom

Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom Bardziej konkurencyjni i innowacyjni dzięki specjalistom Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS w roku Naszym celem strategicznym w obszarze polityki kadrowej jest zapewnienie optymalnego zatrudnienia dostosowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W ZMK

KODEKS POSTĘPOWANIA W ZMK Tarnowo Podgórne 2019 Cel i zakres Zasady postępowania stanowią kompendium wiedzy na temat stosowanych zasad postępowania w Zakładach Mechanicznych Kazimieruk Sp. z o.o. Sp. k.. Jest to zbiór wytycznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct. Kodeks postępowania Grupy BOS. focused on customer - driven by innovations

Code of Conduct. Kodeks postępowania Grupy BOS. focused on customer - driven by innovations Code of Conduct Kodeks postępowania Grupy BOS focused on customer - driven by innovations Spis treści Cel Kodeksu postępowania 3 1. Ogólne wymagania 4 2. Przywództwo i współpraca w BOS 5 2.1 Osobista odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Goldbeck-Compliance. Grupa GOLDBECK

Wytyczne Goldbeck-Compliance. Grupa GOLDBECK Wytyczne Goldbeck-Compliance Grupa GOLDBECK PRZEDMOWA OD ZARZĄDU SPÓŁKI Od początku powstania firmy w 1969 roku, wyznajemy w niej stałe wspólne wartości. Są one podstawą podejmowania decyzji naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Programu ONZ Global Compact: Communication on Progress COP. styczeń - grudzień 2014

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Programu ONZ Global Compact: Communication on Progress COP. styczeń - grudzień 2014 RAPORT w zakresie postępów we wdrażaniu zasad Programu ONZ Global Compact: Communication on Progress COP styczeń - grudzień 2014 1 8 CEO STATEMENT OF CONTINUING SUPPORT FOR THE UN GLOBAL COMPACT I am pleased

Bardziej szczegółowo

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług Wersja 8.0 Październik 2016 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: WPROWADZENIE... 3 ZAKRES... 3 POLITYKA...

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA 1 WPROWADZENIE

KODEKS POSTĘPOWANIA 1 WPROWADZENIE 1 WPROWADZENIE Niniejszy Kodeks postępowania określa zasady postępowania w codziennej pracy w Grupie HKScan ( HKScan ). Zasady określone w niniejszym Kodeksie postępowania stanowią ogólne ramy wskazujące

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FIRMY DACHSER. Firmowa zgodność z przepisami Dachser Zgodność w logistyce

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FIRMY DACHSER. Firmowa zgodność z przepisami Dachser Zgodność w logistyce KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH FIRMY DACHSER logistyce Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych firmy DACHSER 1. Preambuła Za pomocą swojego motto Zgodność w logistyce firma DACHSER

Bardziej szczegółowo

Polityka Banku Pocztowego S.A. dotycząca poszanowania praw człowieka

Polityka Banku Pocztowego S.A. dotycząca poszanowania praw człowieka Polityka Banku Pocztowego S.A. dotycząca poszanowania praw człowieka 1 Spis treści Preambuła... 3 Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Cele i zakres Polityki poszanowania praw człowieka...

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. GRUNDSÄTZE DER MARBACH GRUPPE. KODEKS POSTĘPOWANIA. ZASADY GRUPY MARBACH.

CODE OF CONDUCT. GRUNDSÄTZE DER MARBACH GRUPPE. KODEKS POSTĘPOWANIA. ZASADY GRUPY MARBACH. CODE OF CONDUCT. GRUNDSÄTZE DER MARBACH GRUPPE. KODEKS POSTĘPOWANIA. ZASADY GRUPY MARBACH. PACKAGING. PERFORMANCE. YOU. 03 MARBACH TO WY Co sprawia, że firma odnosi sukcesy? Czynników jest wiele. Przede

Bardziej szczegółowo

THIMM Kodeks Postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych

THIMM Kodeks Postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych THIMM Kodeks Postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych I. Wprowadzenie Grupa THIMM ma prawo do zachowania statusu niezależnej i odpowiedzialnej firmy rodzinnej. THIMM zobowiązuje się do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski)

Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski) Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski) Kodeks Etyki Dostawców Roche We wszystkich obszarach swojej działalności Roche postępuje z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój oraz dąży do tego,

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

United Nations Global Compact

United Nations Global Compact ul. Bobrowiecka 1A 00-728 Warszawa tel.: +48 (22) 488 41 50 fax : +48 (22) 488 41 75 cpr@publicrelations.pl www.ciszewskipr.pl Affiliated with United Nations Global Compact Communication on Progress WRZESIEO

Bardziej szczegółowo

CC.PUR.01 KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY (REW. NR

CC.PUR.01 KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY (REW. NR CC.PUR.01 KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY (REW. NR 00 29/09/2017) COPYRIGHT BREMBO POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DOSTAWCÓW Brembo jest spółką działającą zgodnie ze swoimi kodeksami postępowania, takimi

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość.

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość. Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych My Business our ethics Kodeks postępowania HOCHTIEF Zmieniamy wizję w wartość. Treść: Słowo wstępne...3 Zasady...4 Konflikt interesów i korupcja...4 Czyny przestępcze

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny dostawców firmy. Cargotec

Kodeks etyczny dostawców firmy. Cargotec Cargotec Supplier Code of Conduct Rev 1.3 20170608- PL Data Classification: Public Kodeks etyczny dostawców firmy Cargotec Cargotec Corporation Porkkalankatu 5 P.O.Box 61 Helsinki, Finland Tel. +358 777

Bardziej szczegółowo

Nasz wkład w zrównoważony rozwój

Nasz wkład w zrównoważony rozwój Nasz wkład w zrównoważony rozwój O NAS Transport i Logistyka Polska została utworzona 1 sierpnia 2014r. w Uniejowie, jako organizacja pracodawców działająca na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Coko-Werk Polska Sp z o.o.

Kodeks Postępowania Coko-Werk Polska Sp z o.o. PRZEDMOWA ZARZĄDU Coko Werk Polska Sp. z o.o. od początku swojej działalności zajmuje się produkucją komponentów z tworzyw sztucznych, obsługuje przede wszystkim branże: motoryzacyjną i AGD. Firma macierzysta

Bardziej szczegółowo

Polityka Środowiskowa Skanska S.A.

Polityka Środowiskowa Skanska S.A. Polityka Środowiskowa Skanska S.A. Strona 1 (5) Polityka Środowiskowa Skanska S.A. Organ zatwierdzający Politykę: Zarząd Skanska S.A. Właściciel merytoryczny: Dyrektor Zrównoważonego Rozwoju Główni Odbiorcy:

Bardziej szczegółowo

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Nasze zobowiązania i wartości 2 Cele Kodeksu 3 Zakres Kodeksu 3 Stosowanie Kodeksu 4 Zgodność z wymaganiami Kodeksu 4 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress 2012

Communication on Progress 2012 1 Szanowni Państwo Przekazujemy w Państwa ręce nasz drugi raport opisujący realizację działań wynikających z przestrzegania 10 zasad inicjatywy UN Global Compact. 2 Zdaję sobie sprawę, że przed Budimeksem

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych BGK

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych BGK Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych BGK LIST PANI PREZES Szanowni Państwo, dla Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes jest podstawą działalności. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Pozafinansowe raportowanie w zakresie odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw Warszawa, 22 maja 2017 r.

Pozafinansowe raportowanie w zakresie odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw Warszawa, 22 maja 2017 r. Pozafinansowe raportowanie w zakresie odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw Warszawa, 22 maja 2017 r. Standardy odpowiedzialnego biznesu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw definicja skróty

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited. Kodeks etyczny dostawcy

Indorama Ventures Public Company Limited. Kodeks etyczny dostawcy Indorama Ventures Public Company Limited Kodeks etyczny dostawcy Kodeks etyczny dostawcy Firma Indorama Ventures Public Company Limited oraz jej spółki zależne/powiązanej (łącznie zwane Spółką) są zaangażowane

Bardziej szczegółowo

United Nations Global Compact. Communication on Progress. ZASADA 1: Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez

United Nations Global Compact. Communication on Progress. ZASADA 1: Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez United Nations Global Compact Communication on Progress 2011 PRAWA CZŁOWIEKA ZASADA 1: Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową ZASADA 2: Eliminacja wszelkich

Bardziej szczegółowo

COMMUNICATION ON PROGRESS 2017

COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 1. OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI WSPARCIA Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej klientom trakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Wstęp Nasze deklaracje Grupa Carlsberg angażuje się w wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz ochronę środowiska poprzez opracowanie

Bardziej szczegółowo

9381/17 dh/mf 1 DG C 1

9381/17 dh/mf 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en) 9381/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 19 maja 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 9002/17 Dotyczy: DEVGEN 103 ACP 50 RELEX

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU

Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU KODEKS CSR DOSTAWCÓW GRUPY PZU WSTĘP Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, zwanej dalej Grupa PZU, jest jedną z największych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI RADPOL S.A.

KODEKS ETYKI RADPOL S.A. KODEKS ETYKI RADPOL S.A. CEL Celem wprowadzenia w Radpol S.A. (dalej Spółka) Kodeksu Etyki jest wspieranie oraz kształtowanie pożądanych postaw, zachowań, kultury organizacyjnej, kultury pracy i zasad

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Communication on Progress 1 Szanowni Państwo, W ubiegłym roku Budimex przystąpił do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact jako pierwsza w Polsce duża firma z sektora budowlanego. Od chwili

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe a prawa człowieka

Raportowanie niefinansowe a prawa człowieka Raportowanie niefinansowe a prawa człowieka Dyrektywa 2014/95/UE Rozszerzone raportowanie niefinansowe nowelizacja ustawy o rachunkowości 26 stycznia 2017 r. dotyczy ok. 300 jednostek zainteresowania publicznego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo