XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ KNTWRE 2018 PATRONAT HONOROWY SZEF SZTABU GENERALNEGO WP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ KNTWRE 2018 PATRONAT HONOROWY SZEF SZTABU GENERALNEGO WP"

Transkrypt

1 XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ KNTWRE 2018 PATRONAT HONOROWY SZEF SZTABU GENERALNEGO WP PATRONAT NAUKOWY KOMITET ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI PAN Ołtarzew, listopada 2018 r.

2 PARTNERZY GŁÓWNI PARTNERZY

3 RAMOWY PROGRAM XII Konferencji Naukowo-Technicznej Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej Rejestracja uczestników Obiad Uroczyste otwarcie konferencji Sesja 1 Plenarna prof. dr hab. inż. Andrzej P. Dobrowolski Poniedziałek r Architektura wojsk łączności, a walka radioelektroniczna Z. Labuda 2. Przyszłość radionawigacji na morzach w obliczu zagrożenia zagłuszaniem A. Felski 3. Walka radioelektroniczna na morzu. Inżynier Wacław Struszyński polski zwycięzca Bitwy o Atlantyk P. Kowaluk Przerwa kawowa Sesja 2 Plenarna dr hab. inż. Piotr Kaniewski Właściwości technologii hybrydowej FSO/RF i możliwość jej zastosowania w wojskowych systemach łączności bezprzewodowej J. Mikołajczyk, D. Szabra, Z. Bielecki, R. Matyszkiel, B. Grochowina 2. Usuwanie konfliktów w fuzji informacji identyfikacyjnych z sensorów ESM - ELINT T. Pietkiewicz 3. Zastosowanie radiostacji kognitywnych do rozpoznania radioelektronicznego G. Szmit, J. Łopatka Uroczysta kolacja

4 Wtorek r Śniadanie Sesja 3A Rozpoznanie obrazowe 1 prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki dr hab. inż. Jacek Jakubowski 1. Ocena potencjału interpretacyjnego zobrazowań satelitarnych pozyskanych z otwartych źródeł informacji P. Walczykowski, M. Kędzierski, A. Sekrecka, M. Walkowiak 2. Analiza potencjału interpretacyjnego ogólnodostępnych satelitarnych zobrazowań radarowych A. Fryśkowska, M. Kędzierski, D. Wierzbicki, N. Berlińska 3. Analiza możliwości detekcji obiektów na ortofotomapie opracowanej na podstawie sekwencji obrazów pozyskanych z niskiego pułapu D. Wierzbicki, P. Walczykowski, A. Fryśkowska, P. Stogowski 4. Perspektywy wykorzystania algorytmów SLAM w rozpoznaniu obrazowym P. Kaniewski, P. Słowak Sesja 3B Rozpoznanie radioelektroniczne prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski dr hab. inż. Jerzy Łopatka 1. Wczesne wykrywanie spoofingu GNSS typu carry-off J. Magiera 2. Problemy serwisowania systemów WRE P. Kaniewski, J. Romanik, E. Golan, K. Zubel 3. Wykorzystanie systemów WRE do zasilania bazy danych map środowiska radiowego M. Suchański, P. Kaniewski, J. Romanik, E. Golan, K. Zubel 4. Wybrane zagadnienia integracji systemów rozpoznania elektronicznego na okrętach D. Koenig, B. Bogdan, R. Dygnarowicz, A. Sylwestrzak, S. Wieczorek Przerwa kawowa Sesja F1 Firmowa Partnerzy główni mgr inż. Jerzy Miłosz, dr hab. inż. Dariusz Laskowski 1) AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k. 2) KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp.j. 3) SAAB Technologies Poland Sp. z o.o. 4) Unitronex Poland Sp. z o.o Przerwa kawowa Sesja F2 Firmowa Partnerzy dr hab. inż. Zenon Szczepaniak, dr hab. inż. Zbigniew Watral 1) RADMOR S.A ) Tespol Sp. z o.o ) Transbit Sp. z o.o. 3) National Instruments Poland Sp. z o.o. 4) PIT-RADWAR S.A. 5) ROHDE & SCHWARZ Österreich Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce

5 Obiad Sesja 4A Techniki radarowe prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński 1. Demonstrator radaru pasywnego z oświetlaczem GPS pasma L1 K. Gronowski, P. Samczyński, K. Kulpa 2. Aktualny stan rozwoju radarów penetracji gruntu pracujących z falą ciągłą M. Pasternak, P. Kaczmarek 3. Estymacja częstotliwości chwilowej sygnału radarowego z NLFM przy wykorzystaniu STFT oraz techniki wygładzania krawędzi TFD H. Milczarek, A. Kawalec 4. Analiza wpływu adaptacyjnego formowania wiązki antenowej na dokładność estymacji kąta metodą monoimpulsową w warunkach zakłóceń P. Kaczmarek, P. Serafin Sesja 4B Zakłócanie i obrona prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski dr hab. inż. Marek Suchański 1. Koncepcja oceny efektywności zakłóceń KF opartej na modelu predykcji propagacji ITU R P.533 R. Matyszkiel, B. Grochowina, M. Kustra 2. Mechanizmy uodpornienia radiostacji szerokopasmowych na zakłócenia celowe R. Matyszkiel, R. Polak, D. Laskowski, P. Łubkowski 3. Weryfikacja miar i kryteriów zakłócalności wykorzystywanych w systemach planowania łączności radiowej R. Matyszkiel, K. Kosmowski 4. Walka Radioelektroniczna współczesne zagrożenia WRE, propozycje metod przeciwdziałania zakłóceniom celowym M. Smolarczyk, P. Dyderski, M. Grabowski Przerwa kawowa Sesja plakatowa dr hab. inż. Mateusz Pasternak dr hab. inż. Piotr Samczyński 1) Analiza porównawcza wybranych metod przetwarzania sygnału EKG i detekcji załamków R w środowisku graficznym M. Bernat 2) Dron zabawka czy zagrożenie G. Czopik, T. Kraszewski 3) Wybrane sposoby uodparniania radiostacji wąskopasmowych na zakłócenia A. Dobkowski, R. Matyszkiel, B. Grochowina, M. Rymon Lipiński 4) System zabezpieczenia radiostacji współczesnego pola walki J. Głowacka, W. Bednarczyk, M. Ciołek, K. Parobczak, J. Wojtuń 5) Właściwości zasobników samolotowych w aspekcie walki radioelektronicznej P. Jędrusik, J. Pietrasiński 6) Dokładność namiaru cylindrycznego szyku anten na bazie analizy numerycznej L. Kachel 7) System KRUK jako narzędzie wspomagania dla Grup Analizy Danych w procesie definiowania bibliotek zagrożeń systemów obrony własnej zabudowanych na platformach eksploatowanych w SZ RP A. Kołcon, K. Handzel, M. Masiewicz

6 Sesja plakatowa dr hab. inż. Mateusz Pasternak dr hab. inż. Piotr Samczyński 8) Algorytm PSO do autonomicznego planowania trasy BSP z optymalizacją kosztów zagrożenia oraz energii S. Konatowski, P. Pawłowski 9) Zastosowanie algorytmu ACO do wyznaczania trasy BSP w przestrzeni S. Konatowski, P. Pawłowski 10) Śledzenie trajektorii ruchu pojazdu lądowego z wykorzystaniem pomiarów odległości T. Kraszewski, G. Czopik 11) Obliczanie sektora osłony radiolokacyjnej obiektu dla lądowych stacji zakłóceń J. Matuszewski 12) Rozpoznawanie źródeł emisji elektromagnetycznej przy użyciu głębokich sieci neuronowych J. Matuszewski, D. Pietrow 13) Wykorzystanie techniki roju w procesie wykrywania, namierzania i wyznaczania lokalizacji wybranych źródeł emisji radiowych J. Milewski, R. Urban, K. Wilgucki, P. Grądzki 14) Wykrywanie złożonych impulsowych sygnałów losowych na tle quasi-okresowych deterministycznych interferencji V. Nichoha, I. Prudyus, L. Vashchyshyn, S. Fabirovskyy 15) Symulator sytuacji radiolokacyjnej dla radarów militarnych M. Okoń Fąfara, A. Kawalec, A. Witczak 16) Zastosowanie fuzji dwóch klasyfikatorów opartych na metodzie analizy głównych składowych i metodzie porównania szeregów czasowych do rozpoznawania obiektów morskich na podstawie obrazów FLIR T. Pietkiewicz 17) Porównanie dwóch klasyfikatorów opartych na sieciach neuronowych i metodzie porównania szeregów czasowych DTW do rozpoznawania obiektów morskich na podstawie obrazów FLIR T. Pietkiewicz, K. Sikorska-Łukasiewicz 18) Implementacja sieci definiowanych programowo z uwzględnianiem bezpieczeństwa zasobów Z. Piotrowski, T. Pers 19) Synchroniczny generator udarowy źródło ultra wysokomocowych impulsów W. Przyborowski 20) Przetwarzanie napięć wyjściowych jednofunkcyjnych detektorów częstotliwości C. Rećko, A. Rutkowski, B. Stec 21) Charakterystyki mikrofalowych przesuwników fazy ze strojnikami równoległymi A. Rutkowski 22) Koncepcja głowicy namierzającej źródła mikrofalowe przeznaczonej dla rakiety przeciwradiolokacyjnej A. Rutkowski, A. Kawalec 23) Koncepcja bezzałogowego systemu walki radioelektronicznej dla wojsk lądowych W. Scheffs

7 Sesja plakatowa Kolacja dr hab. inż. Mateusz Pasternak dr hab. inż. Piotr Samczyński 24) Algorytm wykrywania zatorów w radarowym systemie monitorowania dróg szybkiego ruchu P. Serafin, C. Leśnik, T. Rogala 25) Metody wykrywania obiektów na obrazach lotniczych i satelitarnych K. Sikorska-Łukasiewicz 26) Wykorzystanie strojników do poprawy dopasowania impedancji w planarnych szykach antenowych A. Słowik, B. Ślesicki 27) Eliminacja echa w kanale hydroakustycznym badania eksperymentalne R. Studański, A. Żak 28) Sensor harmoniczny z sygnałem szerokopasmowym do wykrywania zdalnie uruchamianych ładunków IED: koncepcja układu i wybrane aspekty przetwarzania sygnałów Z. Szczepaniak, M. Knioła 29) Weryfikacja wyników symulacji numerycznych magnetronu impulsowego dużej mocy na pasmo L w warunkach doświadczalnych E. Szkop, M. Rychlewski, D. Baczewski, M. Woźniak, A. Różycki, P. Majewski, M. Błażejewicz, D. Laskowski 30) Analiza wykorzystania procesora wbudowanego MicroBlaze do sprzętowej implementacji algorytmów przetwarzania danych w urządzeniach i systemach rozpoznania elektronicznego na przykładzie wybranego układu FPGA firmy XILINX B. Wajszczyk 31) Walka radioelektroniczna w działaniach sił powietrznych A. Witczak 32) Ocena skuteczności zakłócania łącza radiowego z antenami kierunkowymi w obszarach zurbanizowanych C. Ziółkowski, J. Kelner 33) Błąd systemu namierzania w procedurze lokalizacji źródła emisji z anteną kierunkową w warunkach propagacji wielodrogowej C. Ziółkowski, J. Kelner, F. Mucha

8 Środa r Śniadanie Sesja 5A Rozpoznanie obrazowe 2 płk dr inż. Krzysztof Kopczyński dr hab. inż. Piotr Kaniewski 1. Wykrywanie dymu na obrazie cyfrowym z wykorzystaniem sieci konwolucyjnych M. Solarczyk, J. Jakubowski, M. Wiśnios 2. Symulator pokładowego rejestratora obrazu do analizy działania systemu nawigacji wizualnej P. Kaniewski, W. Grzywacz 3. Metoda korekcji nawigacyjnej zobrazowań radaru z syntetyczną aperturą wykorzystująca system INS/GPS M. Łabowski, P. Kaniewski, P. Serafin 4. Parametry jakości radarowych zobrazowań terenu M. Łabowski Sesja 5B Bezpieczeństwo informacyjne płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski dr inż. Janusz Furtak 1. Koncepcja skrytej warstwy danych w Sieciach Definiowanych Programowo Z. Piotrowski, P. Ścibiorek 2. WPA3 nowy, zmieniony, bezpieczny WLAN M. Bednarczyk, Z. Piotrowski 3. Bezpieczna transmisja głosowa w łączności koalicyjnej R. Polak, R. Sierzputowski, D. Wojtyra, D. Laskowski, P. Łubkowski 4. Ocena jakości połączeń głosowych szyfrowanych protokołem SCIP P. Łubkowski, R. Polak, R. Sierzputowski, D. Laskowski Przerwa kawowa Sesja 6A Impulsy wysokoenergetyczne prof. dr hab. inż. Marian Wnuk prof. dr hab. inż. Roman Kubacki 1. Antena Kosheleva jako element promiennika impulsów dużej mocy A. Witenberg, M. Walkowiak, J. Małecki 2. Zastosowanie półizolującego GaP do wytwarzania półprzewodnikowych łączników fotokonduktancyjnych M. Suproniuk, P. Kamiński, R. Kozłowski, M. Teodorczyk, E. Majda Zdancewicz, A. Mirowska, M. Wierzbowski, K. Piwowarski, P. Paziewski 3. Dielektryczny detektor wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych R. Białek, M. Kuchta 4. Projekt magnetronu dużej mocy na pasmo S E. Szkop, M. Rychlewski, D. Baczewski, M. Woźniak, A. Różycki, P. Majewski, M. Błażejewicz, D. Laskowski Sesja 6B Sieci sensorowe dr hab. inż. Jerzy Łopatka dr hab. inż. Waldemar Susek 1. Współdzielenie zasobów częstotliwościowych w hoppingowych sieciach radiowych P. Grądzki, R. Urban, K. Wilgucki, J. Milewski 2. Zastosowanie gier dynamicznych z niepełną informacją do optymalizacji działania wojskowych sieci radiowych (unikanie zakłóceń) A. Wiszniewska Matyszkiel, P. Kaniewski, R. Matyszkiel, M. Kustra 3. Metoda zapewnienia spójności sieci zorganizowanej w klastry J. Michalak 4. Wysoko wydajne sieci WLAN dla inteligentnej infrastruktury informacyjnej M. Bednarczyk Przerwa kawowa

9 Sesja 7A Lokalizacja i namierzanie prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski prof. dr hab. inż. Bronisław Stec 1. Analiza algorytmów estymacji lokalizacji źródeł promieniowania radioelektronicznego K. Górny, J. Bugaj 2. Właściwości monoimpulsowego namierzania źródeł mikrofalowych w warunkach pracy wielu emiterów A. Rutkowski 3. Przegląd metod lokalizacji akustycznej źródła strzału M. Woźniak, Z. Piotrowski 4. Algorytm pomiaru różnicy czasu odbioru sygnałów na potrzeby systemu monitorowania stref chronionych C. Leśnik, G. Czopik, P. Serafin Sesja 7B Przetwarzanie sygnałów płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski dr hab. inż. Cezary Ziółkowski 1. Wybrane właściwości i parametry estymaty odpowiedzi impulsowej kanału radiowego w paśmie ISM 2,4 GHz R. Studański 2. Ocena skuteczności systemu automatycznego rozpoznawania mówcy dla głosów rejestrowanych z wykorzystaniem laryngofonu K. Kamiński, A. Dobrowolski, R. Tatoń 3. Metoda syntezy struktur sygnałowo kodowych dla systemów skrytej i odpornej na zakłócenia radiowej transmisji danych V.M. Miskiv, P. Kaniewski, I. Prudyus, S. Konatowski 4. Metody synchronizacji w mobilnych łączach radiowych z modulacją OFDM M. Puchlik, J. Łopatka Zamknięcie konferencji Obiad Wyjazd uczestników

10 NOTATKI

11 NOTATKI

12

PROGRAM. Poniedziałek

PROGRAM. Poniedziałek PROGRAM XI Konferencji Naukowo-Technicznej Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej 12 00-13 30 Rejestracja uczestników 13 30-14 30 Obiad Poniedziałek 21.11.2016 14 30-14 45 Uroczyste otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. P. Samczyński, prof. PW; pok. 453, tel. 5588, EIK

dr hab. inż. P. Samczyński, prof. PW; pok. 453, tel. 5588,   EIK dr hab. inż. P. Samczyński, prof. PW; pok. 453, tel. 5588, e-mail: psamczyn@elka.pw.edu.pl EIK Programowy symulator lotu samolotów i platform bezzałogowych Celem pracy jest opracowanie interfejsów programowych

Bardziej szczegółowo

Kompetencje polskiej nauki w zakresie systemów bezzałogowych

Kompetencje polskiej nauki w zakresie systemów bezzałogowych Kompetencje polskiej nauki w zakresie systemów bezzałogowych Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Radioelektroniki ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Poland Tel.:

Bardziej szczegółowo

Na posiedzeniu Rady WEL w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące:

Na posiedzeniu Rady WEL w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 403/WEL/2016 404/WEL/2016 405/WEL/2016 406/WEL/2016 407/WEL/2016 Poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Andrzejowi P. DOBROWOLSKIEMU (ISE) tytułu profesora w dziedzinie nauki techniczne. Nadania mjr.

Bardziej szczegółowo

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Warszawa, 12.05.2016 r. gen. bryg. rez. pilot Dariusz WROŃSKI Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Zastosowanie głowic rodziny WH Obserwacja obiektów statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 Monitorowanie przestrzeni elektromagnetycznej Celem procesu monitorowania przestrzeni elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne. Zakres akredytacji OiB dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr 27/MON/2014 wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW

PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja sem. IV Prowadzący: dr inż. ARKADIUSZ ŁUKJANIUK PROGRAM WYKŁADÓW Pojęcie sygnału, sygnał a informacja, klasyfikacja sygnałów,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

MSPO 2018: ŁĄCZNOŚĆ DLA POLSKICH F-16 I ROZPOZNANIE ELEKTRONICZNE ROHDE & SCHWARZ

MSPO 2018: ŁĄCZNOŚĆ DLA POLSKICH F-16 I ROZPOZNANIE ELEKTRONICZNE ROHDE & SCHWARZ aut. Maksymilian Dura 17.09.2018 MSPO 2018: ŁĄCZNOŚĆ DLA POLSKICH F-16 I ROZPOZNANIE ELEKTRONICZNE ROHDE & SCHWARZ Firma Rohde & Schwarz zaprezentowała na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w

Bardziej szczegółowo

OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH

OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI OKRĘTOWEJ SYSTEMY MODUŁOWYCH PRZEKSZTAŁTNIKÓW DUŻEJ MOCY INTEGROWANYCH MAGNETYCZNIE Opracowanie i weryfikacja nowej koncepcji przekształtników

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowy samolot rozpoznawczy Mikro BSP

Bezzałogowy samolot rozpoznawczy Mikro BSP Bezzałogowy samolot rozpoznawczy Mikro BSP Konrad Warnicki Tomasz Wnuk Opiekun pracy: dr. Andrzej Ignaczak Kierownik pracy: dr. Ryszard Kossowski Projekt bezzałogowego samolotu rozpoznawczego Konsorcjum:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

AMT W POLSKICH SYSTEMACH ROZPOZNANIA ELEKTRONICZNEGO

AMT W POLSKICH SYSTEMACH ROZPOZNANIA ELEKTRONICZNEGO aut. Maksymilian Dura 17.07.2018 AMT W POLSKICH SYSTEMACH ROZPOZNANIA ELEKTRONICZNEGO Na targach Balt Military Expo 2018 w Gdańsku, polska firma AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k. zaprezentowała własne

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Uwaga: 1. Projekty powinny być realizowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Monday

PROGRAM. Monday PROGRAM XI Conference on Reconnaissance and Electronic Warfare Systems 12 00-13 30 Registration 13 30-14 30 Lunch Monday 21.11.2016 14 30-14 45 Opening ceremony Jerzy Łopatka, Ph.D., D.Sc. Col. Piotr Kaniewski,

Bardziej szczegółowo

diag'19 PROGRAM X KRAJOWEJ KONFERENCJI DIAGNOSTYKA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW

diag'19 PROGRAM X KRAJOWEJ KONFERENCJI DIAGNOSTYKA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW diag'19 PROGRAM X KRAJOWEJ KONFERENCJI DIAGNOSTYKA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW Augustów 20 24 maja 2019 ORGANIZATORZY: INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM ZAKŁÓCEŃ ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU WALKI ELEKTRONICZNEJ - DOŚWIADCZENIA I ZALECENIA

PODSYSTEM ZAKŁÓCEŃ ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU WALKI ELEKTRONICZNEJ - DOŚWIADCZENIA I ZALECENIA SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ 23 25 LISTOPADA 2010 KNTWE 10 PODSYSTEM ZAKŁÓCEŃ ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU WALKI ELEKTRONICZNEJ - DOŚWIADCZENIA I ZALECENIA Bogusław GROCHOWINA, Paweł KANIEWSKI,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Systemy telekomunikacyjne Prezentacja specjalności Łódź, 27 maja 2009 Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu teorii telekomunikacji, a także poznają

Bardziej szczegółowo

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018 Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Elektronika Medyczna Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

NOWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE ARMII ROSYJSKIEJ

NOWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE ARMII ROSYJSKIEJ aut. Maksymilian Dura 25.10.2015 NOWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE ARMII ROSYJSKIEJ Rosyjska armia chwali się wprowadzaniem do sił zbrojnych nowych systemów uzbrojenia, wliczając w to nie tylko nowe samoloty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI Z BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH STACJI ROZPOZNANIA POKŁADOWYCH SYSTEMÓW RADIOELEKTRONICZNYCH GUNICA

WNIOSKI Z BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH STACJI ROZPOZNANIA POKŁADOWYCH SYSTEMÓW RADIOELEKTRONICZNYCH GUNICA mjr mgr inŝ. Mirosław MYSZKA por. mgr inŝ. Marek BRZOZOWSKI kpt. mgr inŝ. Zbigniew LEWANDOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WNIOSKI Z BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH STACJI ROZPOZNANIA POKŁADOWYCH SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM DOWODZENIA i KIEROWANIA ROZPOZNANIEM ELEKTRONICZNYM SIŁ POWIETRZNYCH WOŁCZENICA

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM DOWODZENIA i KIEROWANIA ROZPOZNANIEM ELEKTRONICZNYM SIŁ POWIETRZNYCH WOŁCZENICA mjr mgr inż. Mirosław MYSZKA kpt. mgr inż. Zbigniew LEWANDOWSKI kpt. mgr inż. Marek BRZOZOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM DOWODZENIA i KIEROWANIA ROZPOZNANIEM ELEKTRONICZNYM

Bardziej szczegółowo

wielosensorowy system do wykrywania i neutralizacji dronów

wielosensorowy system do wykrywania i neutralizacji dronów wielosensorowy system do wykrywania i neutralizacji dronów Koncepcja Skuteczna ochrona Dowolnego obiektu W każdych warunkach pogodowych 1000 m zasięgu (wielkość drona) System skalowalny Wielosensorowy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

Na posiedzeniu Rady Wydziału Elektroniki WAT w dniu 15 marca 2017 r. podjęto uchwały w sprawie:

Na posiedzeniu Rady Wydziału Elektroniki WAT w dniu 15 marca 2017 r. podjęto uchwały w sprawie: 11/WEL/2017 12/WEL/2017 13/WEL/2017 14/WEL/2017 15/WEL/2017 Wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Janusza DUDCZYKA. Wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stefana Korolczuka

mgr inż. Stefana Korolczuka Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Warszawa, 23 maja 2017 r. D z i e k a n a t Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

BADANIE METOD I PROJEKTOWANIE USŁUG LOKALIZACYJNYCH W SIECIACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH

BADANIE METOD I PROJEKTOWANIE USŁUG LOKALIZACYJNYCH W SIECIACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH POLITECHNIKA GDAŃSKA JACEK STEFAŃSKI BADANIE METOD I PROJEKTOWANIE USŁUG LOKALIZACYJNYCH W SIECIACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH GDAŃSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Monoimpulsowa detekcja i namiar źródeł promieniowania elektromagnetycznego o zakresie mikrofalowym

Monoimpulsowa detekcja i namiar źródeł promieniowania elektromagnetycznego o zakresie mikrofalowym BIULETYN WAT VOL. LVII, NR, 008 Monoimpulsowa detekcja i namiar źródeł promieniowania elektromagnetycznego o zakresie mikrofalowym ZDZISŁAW CHUDY Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

RADIOLOKACJA. Charakterystyka specjalności. Zakład Teledetekcji. dla studentów w wojskowych) (jest to specjalność

RADIOLOKACJA. Charakterystyka specjalności. Zakład Teledetekcji. dla studentów w wojskowych) (jest to specjalność Charakterystyka specjalności ci RADIOLOKACJA (jest to specjalność dla studentów w wojskowych) Zakład Teledetekcji Opracował: Jerzy PIETRASIŃSKI Kwiecień 2008 1 Kolejne nazwy zespołu RADIOLOKACJI w WAT

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne AUTOMATYKA I ROBOTYKA. Stacjonarne I-go stopnia TYP STUDIÓW STOPIEŃ STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne AUTOMATYKA I ROBOTYKA. Stacjonarne I-go stopnia TYP STUDIÓW STOPIEŃ STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Badania symulacyjne modeli obiektów 2.Pomiary i akwizycja danych pomiarowych 3.Protokoły transmisji danych w systemach automatyki 4.Regulator PID struktury, parametry,

Bardziej szczegółowo

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski Systemy Bezprzewodowe Paweł Kułakowski Tematyka kursu - lata komunikacji bezprzewodowej Gwałtowny rozwój sieci bezprzewodowych w ostatnich latach: rozwój urządzeń (smartfony, tablety, laptopy) i aplikacji

Bardziej szczegółowo

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka, PL , MPSO XV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka, PL , MPSO XV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego PL 216340 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385025 (51) Int.Cl. G01S 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122 1122 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 188 10715 Poz. 1122 Na podstawie art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Linia pozycyjna. dr inż. Paweł Zalewski. w radionawigacji

Linia pozycyjna. dr inż. Paweł Zalewski. w radionawigacji Linia pozycyjna dr inż. Paweł Zalewski w radionawigacji Wprowadzenie Jednym z zadań nawigacji jest określenie pozycji jednostki ruchomej - człowieka, pojazdu, statku czy samolotu. Pozycję ustala się przez

Bardziej szczegółowo

Nocne migracje ptaków i ich obserwacje za pomocą radaru ornitologicznego

Nocne migracje ptaków i ich obserwacje za pomocą radaru ornitologicznego Nocne migracje ptaków i ich obserwacje za pomocą radaru ornitologicznego Marek Ksepko Krzysztof Gajko Źródło: Swiss birdradar The history http://www.swiss-birdradar.com 3BirdRadarSystem detekcja obiektów

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO

PODSYSTEM DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO PODSYSTEM DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl dr inż. Jan LATEK, j.latek@wil.waw.pl kpt. mgr inż. Janusz ROMANIK, j.romanik@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP

WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP dr inż. Marek SUCHAŃSKI, m.suchanski@wil.waw.pl dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2012: Czujnik zawartości tlenków azotu w powietrzu.

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2012: Czujnik zawartości tlenków azotu w powietrzu. Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2012: Czujnik zawartości tlenków azotu w powietrzu. Dr hab. inż. Piotr Jasiński Mgr inż. Anna Maria Dziurzyńska 1 / 71 Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ 23 25 LISTOPADA 2010 KNTWE 10 ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS Paweł KANIEWSKI, Janusz ROMANIK, Kamil WILGUCKI, Bogusław GROCHOWINA,

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA SYSTEMÓW

SYMULACJA KOMPUTEROWA SYSTEMÓW SYMULACJA KOMPUTEROWA SYSTEMÓW ZASADY ZALICZENIA I TEMATY PROJEKTÓW Rok akademicki 2015 / 2016 Spośród zaproponowanych poniżej tematów projektowych należy wybrać jeden i zrealizować go korzystając albo

Bardziej szczegółowo

Program wykładu Technika Mikrofalowa

Program wykładu Technika Mikrofalowa Program wykładu Technika Mikrofalowa Przeznaczony dla studentów elektroniki 3.roku, którzy pomyślnie zaliczyli zajęcia (wykład i ćwiczenia audytoryjne) z Elektrodynamiki Falowej podczas 2. roku studiów.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r. Generalny Zarząd Logistyki P4 183 DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów, centralnych organów logistycznych, a także

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE CZASOWO-PRZESTRZENNE SYGNAŁÓW PROJEKT -2016

PRZETWARZANIE CZASOWO-PRZESTRZENNE SYGNAŁÓW PROJEKT -2016 Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Politechniki Gdańskiej PRZETWARZANIE CZASOWO-PRZESTRZENNE SYGNAŁÓW PROJEKT -2016 Projekt obejmuje napisanie, uruchomienie i sprawdzenie funkcjonowania programu napisanego

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYMULATORÓW W SZKOLENIU WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI. Płk rez. dr inż. Andrzej WISZ

ZASTOSOWANIE SYMULATORÓW W SZKOLENIU WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI. Płk rez. dr inż. Andrzej WISZ ZASTOSOWANIE SYMULATORÓW W SZKOLENIU WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Płk rez. dr inż. Andrzej WISZ a.wisz@cmgi.com.pl Zastosowanie symulatorów Wzrost intensywności szkolenia - przygotowania żołnierza i pododdziałów

Bardziej szczegółowo

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT wykorzystanie technologii ICT dziś systemy automatyki przemysłowej oraz sensory pozwalają na zdalne monitorowanie pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017

Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017 Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017 Biernat Tomasz 243221 Analiza profilu ryzyka czynnika ludzkiego personelu lotniczego (promotor: dr inż. Michał Kozłowski) a) Analiza procedur ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Wykorzystanie technologii kosmicznych i technik satelitarnych dla polskiej administracji prowadzący: Dariusz Koenig Prezes Zarządu KenBIT Sp.j. ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EFEKTYWNEGO ZAKŁÓCANIA SYSTEMÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EFEKTYWNEGO ZAKŁÓCANIA SYSTEMÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EFEKTYWNEGO ZAKŁÓCANIA SYSTEMÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DYNAMICZNY DOSTĘP DO WIDMA Marek SUCHAŃSKI, m.suchanski@wil.waw.pl Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl Robert MATYSZKIEL, r.matyszkiel@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne I stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. 1 Wychowanie fizyczne 60 60 2 2 2 J. angielski 1//1//3 1 120 120 4 4 3 lementy socj. i etyki 1 30 30 2

Bardziej szczegółowo

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE) Dyrektywa 1 PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego EN 41003:2008 10.08.2010

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ RADIOLOKACJI [RELACJA]

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ RADIOLOKACJI [RELACJA] aut. Jakub Palowski 17.11.2017 PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ RADIOLOKACJI [RELACJA] Polski przemysł dostarcza zdecydowaną większość systemów radiolokacyjnych używanych w armii. Obecnie opracowywana jest kolejna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA MORSKIE W KRAJOWYM PROGRAMIE KOSMICZNYM

PRZEDSIĘWZIĘCIA MORSKIE W KRAJOWYM PROGRAMIE KOSMICZNYM PRZEDSIĘWZIĘCIA MORSKIE W KRAJOWYM PROGRAMIE KOSMICZNYM Bogdan Wiszniewski Polska Agencja Kosmiczna Gdańsk, 20.11.2018 PLAN PREZENTACJI Wyzwania Zakres działań Oczekiwania Propozycje (kosmicznych) przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości Dziennik Ustaw Nr 134 z dnia 21. 07. 2005 r., poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21)

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Oddział we Wrocławiu Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Metody badania wpływu zakłóceń systemów radiowych następnych generacji (LTE, IEEE 802.22, DAB+, DVB-T) na istniejące środowisko radiowe

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowany System Rozpoznawczo-Zakłócający architektura i przeznaczenie

Zautomatyzowany System Rozpoznawczo-Zakłócający architektura i przeznaczenie im. prof. Janusza Groszkowskiego 05-130 ZEGRZE Panel I: Systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR Zautomatyzowany System Rozpoznawczo-Zakłócający architektura i przeznaczenie Zakład

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEDETEKCJI

PODSTAWY TELEDETEKCJI PODSTAWY TELEDETEKCJI Jerzy PIETRASIŃSKI Instytut Radioelektroniki WEL WAT bud. 61, pok. 14, tel. 683 96 39 Cz. III Wybrane problemy radarowych systemów antenowych KLASYFIKACJA RADAROWYCH SYSTEMÓW ANTENOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 7

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 7 Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Modulacja amplitudy. Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

System detekcji i neutralizacji dronów

System detekcji i neutralizacji dronów Chroń swoją przestrzeń powietrzną przed atakami dronów System detekcji i neutralizacji dronów www.ctrlsky.tech Paraliż lotniska Gatwick Z powodów dwóch latających w pobliżu lotniska dronów wstrzymano wszystkie

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy. Zastosowania technologii dynamicznego podpisu biometrycznego

Projekt badawczy. Zastosowania technologii dynamicznego podpisu biometrycznego Projekt badawczy Zastosowania technologii dynamicznego podpisu biometrycznego Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego Warszawa, 27.10.2016 r. Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

DYNAMIC SPECTRUM MANAGEMENT AS A METHOD OF REDUCING THE IMPACT OF JAMMING

DYNAMIC SPECTRUM MANAGEMENT AS A METHOD OF REDUCING THE IMPACT OF JAMMING DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE WIDMEM JAKO METODA REDUKCJI WPŁYWU ZAKŁÓCEŃ CELOWYCH DYNAMIC SPECTRUM MANAGEMENT AS A METHOD OF REDUCING THE IMPACT OF JAMMING Marek SUCHAŃSKI 1*, Piotr GAJEWSKI 2#, Jerzy ŁOPATKA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO Panel I: Systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO CZNOŚCI CI (ZW( ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych TURKUS Kierownik Pracowni Planowania Systemów

Bardziej szczegółowo

Dzień I r.

Dzień I r. 8:00 9:00 Rejestracja (hol bud. D-21) Dzień I 18.09.2019 r. sala 007 bud. D21 103 bud. D21 41 bud. C4 3 bud. C5 344 bud. C4 905 bud. C5 Oscyloskop a analizator (Rohde&Schawrz) Komponenty służące do poprawnego

Bardziej szczegółowo

MSPO 2017: POLSKIE ZDOLNOŚCI RADIOLOKACYJNE

MSPO 2017: POLSKIE ZDOLNOŚCI RADIOLOKACYJNE aut. Maksymilian Dura 07.09.2017 MSPO 2017: POLSKIE ZDOLNOŚCI RADIOLOKACYJNE Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach jest kolejną okazją dla spółki PIT-Radwar by pokazać, że polski przemysł

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice lato 2015/16. dr inż. Łukasz Starzak

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice lato 2015/16. dr inż. Łukasz Starzak Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice lato 2015/16 dr inż. Łukasz Starzak Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Mikroelektroniki i Technik

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3.

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Sygnały deterministyczne 4 1.3.1. Parametry 4 1.3.2. Przykłady 7 1.3.3. Sygnały

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA GEOGRAFIA WOJSKOWA 28 kwietnia 2015 r. płk Krzysztof DANILEWICZ WARSZAWA Nowa struktura DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ INSPEKTORAT RODZAJÓW WOJSK INSPEKTORAT WSPARCIA SZ PION OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. (Dz. U. z dnia 21 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. (Dz. U. z dnia 21 lipca 2005 r. Dz.U.2005.134.1127 2010-06-22 zm. Dz.U.2010.98.627 1 2012-06-01 zm. Dz.U.2012.537 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Inteligentna antena naziemna kierunkowa TELEVES DAT HD BOSS 790 LTE

Inteligentna antena naziemna kierunkowa TELEVES DAT HD BOSS 790 LTE Dane aktualne na dzień: 07-06-2019 14:45 Link do produktu: https://cardsplitter.pl/inteligentna-antena-naziemna-kierunkowa-televes-dat-hdboss-790-lte-149901-p-4333.html Inteligentna antena naziemna kierunkowa

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Komunikacji Radiowej

Opis Systemu Komunikacji Radiowej Opis Systemu Komunikacji Radiowej 1. Opis ogólny systemu komunikacji radiowej Głównym zadaniem systemu komunikacji radiowej (SKR) jest zapewnienie dwustronnej łączności pomiędzy stacją naziemną i bezzałogowym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 2

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 2 Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska Wykład 2 RADAR (ang. Radio Detection And Ranging) Radar to urządzenie służące do wykrywania obiektów powietrznych, nawodnych oraz lądowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-EPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW

INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW typ RDC 400 ver. 1 Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ SZKLARSKA PORĘBA, 21 23 września 2011 INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Patronat Honorowy Konferencji: POLSKI KOMITET BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo