Test powtórzeniowy nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test powtórzeniowy nr 1"

Transkrypt

1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa A... imię i nazwisko ucznia data klasa W zadaniach wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu. v m [ s ] t [s] 1 Dokończ zdanie, określając, jakim ruchem poruszał się tramwaj we wskazanym przedziale czasu. (0 3 p.) Wybierz właściwą spośród propozycji A C s A B C W przedziale s tramwaj poruszał się ruchem A B C s A B C A. jednostajnym. B. jednostajnie przyspieszonym. C. jednostajnie opóźnionym. 2 W czasie 140 sekund ruchu tramwaj przebył drogę (0 1 p.) A. 100 m. B. 120 m. C m. D m. 3 Przyspieszenie tramwaju od momentu, kiedy ruszył, do osiągnięcia stałej prędkości wynosiło (0 1 p.) A. 0,5 m. B. 1 m. C. 10 m. D. 100 m. s 2 s 2 s 2 s 2 4 Siły wypadkowe działające na tramwaj podczas przyspieszania i hamowania miały (0 1 p.) A. taką sama wartość i zwrot. B. taką samą wartość, ale przeciwny zwrot. C. inną wartość i inny zwrot. D. inną wartość, ale ten sam zwrot.

2 5 Czy pasażer zareaguje na zmianę prędkości tramwaju? Dlaczego? (0 2 p.) Zaznacz właściwą i wybierz jej uzasadnienie spośród propozycji A C. Sytuacja Odpowiedź Uzasadnienie Pasażer stojący w tramwaju podczas jego hamowania przechyla się, TAK NIE ponieważ A B C A. jego ciało wykazuje niestabilność. B. jego ciało wykazuje bezwładność. C. jego ciało wykazuje nieważkość. 6 Trzy pojazdy ruszają z miejsca. Na rysunkach zaznaczono wektory działających na nie (0 4 p.) sił wypadkowych. Każdy z nich uzyskał inne przyspieszenie i osiągnął inną energię kinetyczną. I autobus II motocykl III samochód Wskaż i wybierz jej uzasadnienie spośród propozycji A C. a) Największe przyspieszenie uzyskał pojazd I / II / III, ponieważ A / B / C. b) Gdyby pojazdy poruszały się z jednakową prędkością, to największą energię kinetyczną miałby pojazd I / II / III, ponieważ A / B. A. jego masa jest najmniejsza. B. jego masa jest największa. C. stosunek siły wypadkowej do masy pojazdu jest najmniejszy. Informacja do zadań 7. i 8. Pociąg ruszył z przyspieszeniem 0,4 m s 2. Wskaż właściwe dokończenie zdań. 7 W ciągu każdej sekundy pociąg A. pokonuje odległość 0,4 m. B. pokonuje odległość 0,8 m. C. zwiększa prędkość o 0,4 m s. D. zwiększa prędkość o 0,2 m s. (0 1 p.) 8 Po 30 s jazdy pociąg osiągnął prędkość (0 1 p.) A. 1 m 60 s. B. 12 m s. C. 15 m s. D. 60 m s.

3 Informacja do zadań 9. i 10. Wykres zależności drogi od czasu sporządzono dla czterech pojazdów o jednakowej masie. s [km] I II III IV 0,25 0,5 0,75 1 1,25 t [h] 9 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Pojazdy poruszały się ruchem A. jednostajnym. B. jednostajnie przyspieszonym. C. jednostajnie opóźnionym. D. zmiennym. 10 Oceń prawdziwość poniższych wypowiedzi. (0 4 p.) I. Największą prędkość miał pojazd I. Prawda Fałsz II. Odległość 50 km najdłużej pokonywał pojazd III. Prawda Fałsz III. Największą energię kinetyczną miał pojazd IV. Prawda Fałsz IV. Prędkość pojazdu II wynosiła 5 km. 3 min Prawda Fałsz 11 Na rysunku pokazano, w jaki sposób kulka zmienia swoje położenie. (0 3 p.) Wybierz takie sformułowanie spośród propozycji A G, aby powstały zdania prawidłowo wyjaśniające opisaną w nim sytuację. położenie I II położenie III położenie a) Odchylając kulkę z położenia II do położenia I, wykonujemy pracę, kosztem której wzrasta jej energia A / B. b) Gdy puścimy kulkę z położenia I, to do położenia II będzie poruszać się ona ruchem C / D / E, dlatego w położeniu II jej energia kinetyczna będzie F / G. A. potencjalna ciężkości C. jednostajnym F. największa B. kinetyczna D. przyspieszonym G. najmniejsza E. opóźnionym

4 12 Podczas pikowania prędkość sokoła zwiększyła się ze 150 km h do 300 km. (0 2 p.) h Wybierz takie wyrażenie spośród propozycji A C, aby powstało zdanie prawidłowo wyjaśniające opisaną sytuację. Zwiększenie prędkości sokoła spowodowało A / B / C jego energii kinetycznej. A. dwukrotne zwiększenie B. czterokrotne zwiększenie C. dwukrotne zmniejszenie Informacja do zadań 13. i 14. Na lekcji fizyki uczniowie wyznaczali masę monety jednozłotowej za pomocą dźwigni dwustronnej. W tym celu zmontowali dźwignię i umieścili na niej, po przeciwnych stronach jej osi obrotu, monetę i odważnik tak, że dźwignia znalazła się w równowadze. Następnie linijką zmierzyli odległości ciał od punktu podparcia (patrz rysunek). 8 cm 4 cm m 1 = 10 g 13 Wyznaczona przez uczniów masa monety wynosiła (0 1 p.) A. 0,19 g. B. 2,5 g. C. 5 g. D. 10 g. 14 Uczniowie zważyli monetę na wadze elektronicznej i okazało się, że jej masa różni się (0 4 p.) od wyznaczonej za pomocą dźwigni. Oceń, czy podana przyczyna miała wpływ na wynik pomiaru. I. Linijka miała określoną dokładność. TAK NIE II. Liczba pomiarów odległości była za duża. TAK NIE III. Uczniowie użyli za długiej linijki. TAK NIE IV. Waga elektroniczna ma określoną dokładność. TAK NIE 15 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Oblodzone chodniki i jezdnie posypujemy piaskiem, ponieważ A. zmniejsza on ciśnienie wywierane przez przechodnia. B. zmniejsza on siłę nacisku pieszego. C. zmniejsza on siłę tarcia. D. zwiększa on siłę tarcia. 16 Wiedząc, że chłopiec ma masę 60 kg, a Księżyc przyciąga ciała sześć razy słabiej niż Ziemia, (0 4 p.) oceń prawdziwość poniższych wypowiedzi. I. Ciężar chłopca na Ziemi wynosi 600 N, a na Księżycu 100 N. Prawda Fałsz II. Ciężar chłopca na Ziemi wynosi 60 kg, a na Księżycu 10 kg. Prawda Fałsz III. Masa chłopca na Ziemi i na Księżycu wynosi 60 kg. Prawda Fałsz IV. Masa chłopca na Ziemi wynosi 600 N, a na Księżycu 100 N. Prawda Fałsz

5 17 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Winda wjechała z trzeciego piętra na szóste. Oznacza to, że jej energia potencjalna względem parteru A. zwiększyła się dwukrotnie. B. zwiększyła się trzykrotnie. C. zwiększyła się czterokrotnie. D. zwiększyła się sześciokrotnie. 18 W tabeli przedstawiono moc dwóch pojazdów. (0 1 p.) skuter samochód Pojazd 3 kw 75 kw Moc pojazdu Wskaż właściwe dokończenie zdania. W tym samym czasie A. skuter może wykonać 25 razy większą pracę niż samochód. B. samochód może wykonać 25 razy większą pracę niż skuter. C. skuter może wykonać 2,5 razy mniejszą pracę niż samochód. D. skuter i samochód mogą wykonać taką samą pracę. 19 Na rysunku przedstawiono siły działające na hamujący bolid. (0 1 p.) Postaw krzyżyk w tym wierszu tabeli, w którym opisano siły działające na bolid zgodnie z ich nazwą i oznaczeniem na rysunku. F 1 F 2 F 3 Wiersz Siła ciężkości Siła sprężystości Siła oporu ruchu A F 3 F 2 F 1 B F 1 F 3 F 2 C F 2 F 1 F 3 D F 3 F 1 F 2

6 Test powtórzeniowy nr 2 Grupa A... imię i nazwisko ucznia data klasa W zadaniach wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. 1 Własności ciał wynikają z ich budowy wewnętrznej. Oceń prawdziwość poniższych wypowiedzi. (0 4 p.) I. Objętość powietrza jest łatwo zmienić, ponieważ odległości między cząsteczkami są duże. Prawda Fałsz II. Trudno zmienić objętość porcelanowego kubka, ponieważ cząsteczki są daleko od siebie. Prawda Fałsz III. Srebrny łańcuszek i plastikowy kubek mają budowę krystaliczną. Prawda Fałsz IV. Szklanka i porcelanowy słonik nie mają budowy krystalicznej. Prawda Fałsz 2 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Najmocniej przyciągają się cząsteczki A. lodu i dwutlenku węgla. B. oranżady i dwutlenku węgla. C. lodu i oranżady. D. lodu i łyżki. 3 Na rysunku przedstawiono trzy klocki w kształcie prostopadłościanu, które mają (0 4 p.) różną gęstość i wywierają różny nacisk. Wskaż prawidłową i wybierz jej uzasadnienie spośród propozycji A D. 1 cm 40 dag 4 cm 2 cm 20 dag 4 cm 50 dag 4 cm 2 cm 1 cm 2 cm 1 cm I II III Sytuacja Odpowiedź Uzasadnienie a) Najmniejszą gęstość ma klocek I / II / III ponieważ ma on A / B / C / D. b) Największy nacisk na podłoże wywiera klocek I / II / III ponieważ ma on A / B / C / D. A. największą masę. C. największe pole podstawy. B. najmniejszą masę. D. najmniejsze pole podstawy.

7 4 Do naczynia z wodą wstawiono rurkę. Poziom wody w naczyniu zaznaczono poprawnie na rysunku (0 1 p.) I II III IV A. I. B. II. C. III. D. IV. 5 Kiedy gimnastyczka wywiera najmniejsze ciśnienie na podłoże? Dlaczego? (0 2 p.) Wskaż właściwą i wybierz jej uzasadnienie spośród propozycji A D. I II III Najmniejsze ciśnienie wywiera gimnastyczka ćwicząca w pozycji przedstawionej na rysunku I / II / III, ponieważ A / B / C / D. A. działa wtedy na podłoże najmniejszą siłą nacisku. B. powierzchnia jej styku z podłożem jest najmniejsza. C. powierzchnia jej styku z podłożem jest największa. D. działa wtedy na podłoże największą siłą nacisku. 6 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Kaloryfery montuje się zazwyczaj blisko podłogi, ponieważ dzięki takiemu ich umieszczeniu ogrzewane jest powietrze w całym pomieszczeniu. Dzieje się tak za sprawą A. konwekcji. B. promieniowania. C. przewodnictwa. D. resublimacji.

8 Informacja do zadań 7. i 8. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność temperatury od ciepła dostarczonego do 1 kg wody podczas jej gotowania II III I Q [kj] 7 Wybierz właściwą i jej uzasadnienie spośród propozycji A D. (0 4 p.) a) Ogrzewaniu wody odpowiada I / II / III odcinek wykresu, ponieważ z wykresu można odczytać, że A / B / C / D. b) Wrzeniu wody odpowiada I / II / III odcinek wykresu, ponieważ z wykresu można odczytać, że A / B / C / D. A. dostarczone ciepło powoduje wzrost jej temperatury. B. odebrane ciepło powoduje spadek jej temperatury. C. dostarczone ciepło nie zmienia jej temperatury. D. dostarczone ciepło powoduje spadek jej temperatury. 8 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Ilość energii potrzebna do ogrzania 3 kg wody od temperatury 20 C do temperatury 100 C wynosi A. 11,2 kj. B. 112 kj. C. 336 kj. D kj. 9 Poniżej przedstawiono pary wyrażeń, pomiędzy którymi zachodzi związek: (0 4 p.) jedno z nich opisuje przyczynę, a drugie skutek. Wstaw krzyżyk w kwadracik obok wyrażenia opisującego skutek. 1. schnięcie ubrań parowanie wody 2. podnoszenie się słupka cieczy w termometrze rozszerzalność temperaturowa cieczy 3. tworzenie się kostek lodu oddawanie przez wodę energii 4. pocieranie dłoni wzrost energii wewnętrznej dłoni

9 Informacja do zadań 10. i 11. Sześcienną kostkę o krawędzi 0,05 m i gęstości kg m 3 włożono do naczynia z wodą. Gęstość wody wynosi 1000 kg m Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Kostka po włożeniu do wody A. zanurzy się w niej minimalnie. B. zanurzy się w niej do połowy swojej wysokości. C. będzie się w niej unosić całkowicie zanurzona. D. opadnie na dno naczynia. 11 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Wartość siły wyporu działającej na całkowicie zanurzoną kostkę wynosi A. 1,25 N. B. 13,75 N. C. 25 N. D. 27,5 N. 12 Wiedząc, że aby ogrzać 0,5 kg ołowiu od temperatury 20 C do 40 C, należy dostarczyć (0 1 p.) 1,3 kj energii, oblicz ciepło właściwe ołowiu. Wskaż. A. 65 J kg C B. 130 J kg C C. 260 J kg C D J kg C 13 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Gęstość prostopadłościanu wynosi A. 0,5 g cm 3. B. 0,9 g cm 3. C. 3 g cm 3. D. 9 g cm 3. 2 cm 0,5 cm 0,009 kg 3 cm Informacja do zadań Robotnik podnosi ładunek za pomocą maszyny prostej (patrz rysunek). F =? m = 25 kg

10 14 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Robotnik podnosi ładunek za pomocą A. kołowrotu. B. bloczka ruchomego. C. bloczka nieruchomego. D. dźwigni jednostronnej. 15 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Robotnik, podnosząc ładunek, działa siłą o wartości A. 25 N. B. 125 N. C. 250 N. D. 500 N. 16 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Praca wykonana przez robotnika przy podnoszeniu ładunku na wysokość 4 m wynosi A. 0,25 kj. B. 1 kj. C. 2,5 kj. D. 100 kj. 17 Zosia włożyła do wody trzy sześciany o jednakowej objętości i różnej masie, na które działały (0 4 p.) różne siły wyporu (patrz rysunek). II III I Wskaż właściwą i wybierz spośród propozycji A D informację, na podstawie której wysnuwasz swój wniosek. a) Największa siła wyporu działa na sześcian I / II / III, ponieważ jest on A / B. b) Najmniejszy ciężar ma sześcian I / II / III, ponieważ C / D. A. najmniej zanurzony w wodzie C. pływa najmniej zanurzony B. całkowicie zanurzony w wodzie D. jest całkowicie zanurzony

11 Test powtórzeniowy nr 3 Grupa A... imię i nazwisko ucznia data klasa W zadaniach wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. 1 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Podczas pocierania plastikowej linijki suknem A. elektryzuje się tylko linijka. B. elektryzuje się tylko sukno. C. linijka elektryzuje się ujemnie, a sukno dodatnio. D. linijka elektryzuje się dodatnio, a sukno ujemnie. 2 Oceń prawdziwość poniższych wypowiedzi. (0 4 p.) I. Dwie kulki naelektryzowane dodatnio zawsze się przyciągają. Prawda Fałsz II. Jednostką ładunku elektrycznego jest kulomb. Prawda Fałsz III. Podczas pocierania szkła jedwabiem protony z jedwabiu przechodzą na szkło. Prawda Fałsz IV. Balonik naelektryzowany ujemnie ma więcej elektronów niż protonów. Prawda Fałsz Informacja do zadań Dwie jednakowe, lekkie, pokryte farbą metaliczną naelektryzowane kulki położono w niewielkiej odległości od siebie na izolującej podstawce (patrz rysunek). 4 mc + 8 mc A B 3 Przeanalizuj sytuację przedstawioną na rysunku i wskaż zdanie, które prawidłowo ją opisuje. (0 1 p.) A. Kulki A i B przyciągają się siłami o jednakowej wartości. B. Kulki A i B odpychają się siłami o jednakowej wartości. C. Kulka B przyciąga kulkę A siłą o większej wartości niż kulka A kulkę B. D. Kulka A odpycha kulkę B siłą o mniejszej wartości niż kulka B kulkę A. 4 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) W naelektryzowanej kulce B w porównaniu z identyczną kulką nienaelektryzowaną jest A. mniej protonów. B. więcej protonów. C. tyle samo protonów. D. więcej elektronów.

12 5 Wybierz sformułowania spośród przedstawionych propozycji A J tak, aby powstały zdania (0 4 p.) prawdziwe. a) Po zetknięciu kulek A / B przepłyną C/ D. A. protony C. z kulki A na kulkę B B. elektrony D. z kulki B na kulkę A b) Ładunek każdej z kulek po zetknięciu będzie wynosił E / F / G / H i kulki I / J. E. (+2 mc) I. pozostaną złączone F. (+4 mc) J. zaczną się odpychać G. ( 2 mc) H. ( 4 mc) 6 Uczniowie wygłaszali różne sądy dotyczące zjawisk fizycznych. Oceń prawdziwość ich wypowiedzi. (0 4 p.) I. Opór elektryczny żarówki można wyznaczyć, mierząc natężenie prądu i czas jego przepływu. Prawda Fałsz II. Prąd elektryczny w metalach to uporządkowany ruch elektronów. Prawda Fałsz III. Naelektryzowany elektroskop można rozładować, uziemiając go. Prawda Fałsz IV. Słonie komunikują się na odległość za pomocą infradźwięków. Prawda Fałsz 7 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (0 1 p.) Żarówki będą się świecić w obwodzie szkło wstążka moneta I II III A. I. B. II. C. III. D. I i II. Informacja do zadań 8. i 9. Uczniowie zbudowali obwód według przedstawionego schematu. 10 ma A + V 3 V 8 Opór elektryczny opornika włączonego w obwód elektryczny wynosi (0 1 p.) A. 0,03 Ω. B. 0,3 Ω. C. 30 Ω. D. 300 Ω.

13 9 Jeżeli uczniowie zmniejszyli napięcie na źródle napięcia do wartości 1,5 V, to amperomierz (0 1 p.) wskazał natężenie A. 2,5 ma. B. 5 ma. C. 10 ma. D. 20 ma. Informacja do zadań 10. i 11. Na lekcji fizyki uczniowie wykonywali doświadczenie. Zbudowali obwód składający się z baterii płaskiej, miliamperomierza, woltomierza, opornika i przewodów, a następnie przeprowadzili pomiary napięcia i natężenia. Uzyskane wyniki zanotowali w tabeli. Pomiary Napięcie 4,5 V 4,4 V 4,3 V Natężenie 45 ma 44 ma 43 ma 10 Doświadczenie przeprowadzane przez uczniów miało na celu (0 1 p.) A. sprawdzenie słuszności prawa Ohma. B. wyznaczenie oporu elektrycznego lub mocy opornika. C. sprawdzenie, od czego zależy opór elektryczny. D. wyznaczenie zależności oporu opornika od jego temperatury. 11 Oceń prawdziwość wniosków sformułowanych przez uczniów na podstawie przeprowadzonego (0 3 p.) doświadczenia. I. Za każdym razem odczyt pomiaru oporu opornika jest inny. Prawda Fałsz II. Stosunek napięcia do natężenia podczas kolejnych pomiarów jest wielkością stałą. Prawda Fałsz III. Moc opornika podczas kolejnych pomiarów jest stała. Prawda Fałsz 12 Woltomierz III wskazał napięcie elektryczne o wartości (0 1 p.) A. 1 V. 4 V II III B. 2 V. C. 4 V. D. 10 V. V V + V I 6 V Informacja do zadania 13. i 14. W tabeli przedstawiono czasy 10 drgań wybranych ciał. Nr Przykład Czas 10 pełnych drgań I Serce człowieka 8 s II Struny głosowe człowieka 0,125 s III Ciężarek na sprężynie 1 s

14 13 Ludzkie serce bije z częstotliwością (0 1 p.) A. 0,125 Hz. B. 0,8 Hz. C. 1,25 Hz. D. 80 Hz. 14 Które spośród ciał wymienionych w tabeli drga z największą częstotliwością? Dlaczego? (0 2 p.) Wskaż właściwą i wybierz jej uzasadnienie spośród propozycji A C. Z największą częstotliwością drga ciało oznaczone w tabeli jako I / II / III, ponieważ A / B / C. A. okres drgań jest najmniejszy B. okres drgań jest największy C. amplituda drgań jest największa 15 Poniżej przedstawiono pary wyrażeń, pomiędzy którymi zachodzi związek: jedno z nich opisuje (0 4 p.) przyczynę, a drugie skutek. Postaw krzyżyk w kwadraciku obok wyrażenia opisującego skutek. 1. skrócenie długości wahadła wzrost częstotliwości drgań 2. zwiększenie natężenia prądu uzyskanie silniejszego elektromagnesu 3. trzęsienia ziemi rozchodzenie się drgań w skorupie ziemskiej 4. nagrzewanie się żelazka przepływ prądu elektrycznego Informacja do zadań Na wykresie przedstawiono zależność mocy trzech różnych urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem 230 V od czasu ich działania. Cena 1 kwh wynosi 0,5 zł. P [kw] 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 I II III 0,5 1 1,5 2 2,5 t [h] 16 Które urządzenie w czasie 2 godzin wykonało największą pracę, a przez które (0 2 p.) popłynął prąd o najmniejszym natężeniu? Wskaż prawidłową. a) Największą pracę wykonało urządzenie I / II / III. b) Prąd o najmniejszym natężeniu płynął przez urządzenie I / II / III. 17 Urządzenie I w ciągu 2 godzin zużyje energię elektryczną o wartości (0 1 p.) A. 2 kwh. B. 1,5 kwh. C. 3 kwh. D. 6 kwh Łączny koszt zużycia energii elektrycznej przez wszystkie trzy urządzenia włączone (0 1 p.) przez 2 godziny wynosi A. 7,5 zł. B. 15 zł. C. 30 zł. D. 75 zł.

15 To jest fizyka, część 4 Test 1 1. (1 p.) Na lekcji fizyki uczniowie demonstrowali zjawisko załamania światła lasera. Wskaż rysunek, który poprawnie przedstawia bieg promienia świetlnego przez wodę, szkło i powietrze. 2. (1 p.) Za pomocą soczewki skupiającej otrzymano na ekranie powiększony obraz płomienia świecy. Jaki wpływ na cechy obrazu będzie miało oddalanie świecy od soczewki? A. Obraz będzie nadal odwrócony, a jego wysokość będzie się zwiększała. B. Obraz będzie nadal odwrócony, a jego wysokość będzie się zmniejszała. C. Obraz nie odwróci się, a jego wysokość będzie się zwiększała. D. Obraz nie odwróci się, a jego wysokość będzie się zmniejszała. 3. (4 p.) Niżej przedstawiono pary wyrażeń, z których jedno opisuje przyczynę, a drugie skutek. Wstaw znak w kwadraciku obok wyrażenia opisującego skutek. I. powstawanie cienia za piłką oświetlenie piłki punktowym źródłem światła II. III. IV. zastosowanie lupy powstanie obrazu pozornego powstanie obrazu przed siatkówką występowanie krótkowzroczności odbicie światła od powierzchni chropowatej rozproszenie światła

16 4. (2 p.) Pod choinką leży rozbita bombka o średnicy 8 cm. Mucha wpatruje się w jej wklęsły odłamek. W jakiej odległości od bombki znajduje się owad, jeśli jego obraz jest pomniejszony? Zaznacz właściwą i wybierz jej uzasadnienie spośród propozycji E H. Mucha znajduje się w odległości A / B / C / D, wówczas E / F / G / H. A. mniejszej niż 2 cm B. większej niż 2 cm, ale mniejszej niż 4 cm C. równej 4 cm D. większej niż 4 cm E. promienie odbite przecinają się, a wysokość obrazu jest mniejsza od wysokości przedmiotu F. promienie odbite przecinają się, a wysokość obrazu jest większa od wysokości przedmiotu G. przedłużenia promieni odbitych przecinają się, a wysokość obrazu jest mniejsza od wysokości przedmiotu H. przedłużenia promieni odbitych przecinają się, a wysokość obrazu jest większa od wysokości przedmiotu 5. (1 p.) Na rysunku przedstawiono promień świetlny padający na szybę. Jego kąt odbicia wynosi:. A. 35 o.. B. 65 o.. C. 70 o.. D. 90 o. 6. (1 p.) Wskaż właściwe dokończenie zdania. Latarka z żarówką umieszczoną w ognisku zwierciadła jest źródłem: A. rozbieżnej wiązki światła. B. zbieżnej wiązki światła. C. równoległej wiązki światła. D. rozszczepionej wiązki światła.

17 7. (3 p.) Świetlówka oświetla jabłko tak jak na rysunku. Wskaż, gdzie na ekranie znajdują się: cień, półcień i obszar oświetlony przez świetlówkę. I. Półcień znajduje się w obszarze A / B / C. II. Świetlówka oświetla obszar A / B / C. III. Cień znajduje się w obszarze A / B / C. 8. (4 p.) Rysunki przedstawiają powstawanie obrazu w oku. Na którym z nich pokazano oko człowieka bez wady wzroku? Który rysunek przedstawia bieg promieni w oku krótkowidza? Zaznacz właściwą i wybierz jej uzasadnienie spośród propozycji D F.

18 A. B. C. Wady wzroku nie ma człowiek, którego oko pokazano na rysunku A / B / C, Na krótkowzroczność cierpi człowiek, którego oko przedstawiono na rysunku A / B / C, ponieważ D / E / F. ponieważ D / E / F. D. obraz powstaje na siatkówce E. obraz powstaje za siatkówką F. obraz powstaje przed siatkówką

19 9. (1 p.) Wskaż właściwe dokończenie zdania. Czerwona koszula odbija światło: A. zielone. B. czerwone. C. białe. D. fioletowe. 10. (4 p.) Wskaż zdania prawdziwe i zdania fałszywe, wstawiając w odpowiednich miejscach znak. I. W pryzmacie światło lasera ulega rozszczepieniu. PRAWDA FAŁSZ II. Na powierzchni wody światło słoneczne ulega tylko odbiciu. PRAWDA FAŁSZ III. Okulary o zdolności skupiającej 4 D mają soczewki o ogniskowej 25 cm. PRAWDA FAŁSZ IV. Wiązka promieni równoległych po odbiciu od lustra ulega rozproszeniu. PRAWDA FAŁSZ 11. (1 p.) Szpilka znajduje się w odległości 2 cm od soczewki wypukłej o ogniskowej 5 cm. Jaki obraz szpilki tworzy soczewka? A. rzeczywisty i powiększony. B. pozorny i pomniejszony. C. rzeczywisty i tej samej wysokości co przedmiot. D. pozorny i prosty.

20 12. (1 p.) Ania przegląda się w lustrze. Wskaż rysunek poprawnie przedstawiający bieg promienia świetlnego w procesie widzenia. A. B. C. D. 13. (3 p.) Na rysunku pokazano zjawisko rozszczepienia wiązki światła białego w pryzmacie. Jakie barwy przedstawiają promienie I, II i III otrzymane po rozszczepieniu wiązki przez pryzmat? Przyporządkuj promieniom odpowiadające im barwy, wstawiając znak we właściwych miejscach tabeli. Promień I. Promień II. Promień III. Barwa fioletowa Barwa czerwona Barwa żółta

21 14. (4 p.) Na lekcji fizyki uczniowie zamierzali za pomocą soczewki skupiającej uzyskać na ekranie ostry obraz żarówki. Obraz żarówki nie był na ekranie widoczny. Dlaczego? Oceń prawdopodobieństwo każdego wyjaśnienia. 15. (5 p.) I. Uczniowie umieścili ekran między soczewką a żarówką. PRAWDOPODOBNE II. Żarówka miała zbyt wysoką temperaturę. PRAWDOPODOBNE NIEPRAWDOPODOBNE NIEPRAWDOPODOBNE III. Uczniowie umieścili żarówkę w ognisku soczewki. PRAWDOPODOBNE IV. Żarówka miała zbyt małą moc. PRAWDOPODOBNE NIEPRAWDOPODOBNE NIEPRAWDOPODOBNE Przed zwierciadłem kulistym wklęsłym o promieniu krzywizny 50 cm w odległości 1 m stoi dziewczynka o wzroście 90 cm. a) Gdzie znajduje się ognisko zwierciadła? b) Skonstruuj obraz dziewczynki w zwierciadle wklęsłym. Podaj jego cechy. 1 c) Jaka jest wysokość obrazu dziewczynki, jeśli jego odległość od zwierciadła wynosi m? 3 d) Jakie jest powiększenie obrazu?

22 Odpowiedzi Zad. Poprawna Punktacja Zasady przyznawania punktów 1. A p. za 2. B p. za 3. I. powstawanie cienia za piłką II. powstawanie obrazu pozornego III. krótkowzroczność IV. rozproszenie światła p. za każdą 4. D E p. za każdą 5. A p. za 6. C p. za 7. I B II C III A 8. C D A F p. za każdą p. za każdą 9. B p. za Wymagania ogólne III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk Wymagania szczegółowe Uczeń: 7.5. opisuje bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka optycznie rzadszego do ośrodka optycznie gęstszego i odwrotnie demonstruje zjawisko załamania światła 7.7. rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone i pomniejszone 7.6. opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą wytwarza na ekranie ostry obraz przedmiotu za pomocą soczewki skupiającej 7.2. wyjaśnia mechanizm powstawania cienia 7.3. opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej 7.7. rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy 7.8. wyjaśnia znaczenie pojęcia krótkowzroczności 7.4. opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej; rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe 7.3. wyjaśnia mechanizm powstawania obrazu, wykorzystując prawo odbicia 7.4. opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym 7.2. wyjaśnia mechanizm powstawania cienia i półcienia, powołując się na prostoliniowe rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym 7.8. wyjaśnia znaczenie pojęć krótkowzroczności i dalekowzroczności; opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzoru opisuje światło białe jako mieszaninę barw

23 10. I. fałsz II. fałsz III. prawda IV. fałsz p. za każdą 11. D p. za 12. A p. za 13. promień I czerwona promień II żółta promień III fioletowa 14. I. prawdopodobne II. nieprawdopodobne III. prawdopodobne IV. prawdopodobne 15. r = 50 cm = 0,5 m x = 1 m h p = 90 cm = 0,9 m 0,5m a) f r f 0,25m m 4 Ognisko znajduje się w odległości 25 cm od zwierciadła. b) Obraz jest rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony p. za każdą p. za każdą p. za poprawne obliczenie położenia ogniska 1 p. za konstrukcję 1 p. za podanie poprawnych cech obrazu 1 p. za poprawne obliczenie wysokości obrazu 1 p. za poprawne obliczenie powiększenia obrazu opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych 7.3. opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej 7.5. opisuje bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka optycznie rzadszego do ośrodka optycznie gęstszego i odwrotnie 7.9. opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne 7.7. rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy 7.3. wyjaśnia mechanizm powstawania obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawo odbicia 7.9. opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu opisuje światło białe jako mieszaninę barw 7.7. rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone i pomniejszone 7.6. opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą wytwarza na ekranie ostry obraz przedmiotu za pomocą soczewki skupiającej 7.4. opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej; rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe

24 c) ho p hp p y x ho hp y x y ho h p x 1 m 3 h o 0,9 m 1m h o d) y p x lub 0,3m 1 m 1 3 1m 3 ho p hp 0,3m 1 0,9 m 3

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa A... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Na wykresie przedstawiono zależność

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 2

Test powtórzeniowy nr 2 Test powtórzeniowy nr 2 Grupa A... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. 1 Własności ciał wynikają z ich budowy wewnętrznej. Oceń

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa C... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa B... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 2

Test powtórzeniowy nr 2 Test powtórzeniowy nr 2 Grupa C... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. 1 Własności ciał wynikają z ich budowy wewnętrznej. (0

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Test 2 1. (4 p.) Wskaż zdania prawdziwe i zdania fałszywe, wstawiając w odpowiednich miejscach znak. I. Zmniejszenie liczby żarówek połączonych równolegle powoduje wzrost natężenia II. III. IV. prądu w

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 4 Test 1 1. (1 p.) Na lekcji fizyki uczniowie demonstrowali zjawisko załamania światła na granicy wody i powietrza, po czym sporządzili rysunek przedstawiający bieg promienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Zadanie 2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. Zadanie 1. W pewnej odległości od siebie umieszczono dwie identyczne kulki o metalizowanych powierzchniach. Ładunek elektryczny zgromadzony na pierwszej kulce wynosił +6q, a na drugiej -4q (gdzie q oznacza

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Test. ( p.) Wzdłuż wiszących swobodnie drutów telefonicznych przesuwa się fala z prędkością 4 s m. Odległość dwóch najbliższych grzbietów fali wynosi 00 cm. Okres i częstotliwość drgań wynoszą: A. 4 s;

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: Stopień Zakres wymagań niedostateczny mniej niż 75 % wymagań koniecznych dopuszczający około 75% wymagań koniecznych dostateczny dobry

Bardziej szczegółowo

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap wojewódzki

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap wojewódzki UWAGA: W zadaniach o numerach od 1 do 4 spośród podanych propozycji odpowiedzi wybierz i zaznacz tą, która stanowi prawidłowe zakończenie ostatniego zdania w zadaniu. Zadanie 1. (0 1pkt.) Podczas zbliżania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Zaznacz właściwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi podłużnymi Pytanie 2/ Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka

Bardziej szczegółowo

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III I. Drgania i fale R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

TEST nr 1 z działu: Optyka

TEST nr 1 z działu: Optyka Grupa A Testy sprawdzające TEST nr 1 z działu: Optyka imię i nazwisko W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. klasa data 1 Gdy światło rozchodzi się w próżni, jego prędkć

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Optyka 2012/13 powtórzenie

Optyka 2012/13 powtórzenie strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą oraz: - potrafi

Bardziej szczegółowo

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia Fizyka kl. 3 Temat lekcji Prąd w metalach. Napięcie elektryczne Źródła napięcia. Obwód Natężenie prądu Prawo Ohma. oporu opornika opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe.

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe. Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowa na liczba godzin Elektrostatyka 8 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III na podstawie przedmiotowego systemu oceniania wydawnictwa Nowa Era dla podręcznika Spotkania z fizyką, zmodyfikowane Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA - 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM

FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów opuszcza jąca ostatecz ną Wymagania na ocenę 1 2 3 4 5 6 7 8 dobrą ardzo dobrą celującą 1. Światło i cień 2. Widzimy dzięki światłu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

12.Opowiedz o doświadczeniach, które sam(sama) wykonywałeś(aś) w domu. Takie pytanie jak powyższe powinno się znaleźć w każdym zestawie.

12.Opowiedz o doświadczeniach, które sam(sama) wykonywałeś(aś) w domu. Takie pytanie jak powyższe powinno się znaleźć w każdym zestawie. Fizyka Klasa III Gimnazjum Pytania egzaminacyjne 2017 1. Jak zmierzyć szybkość rozchodzenia się dźwięku? 2. Na czym polega zjawisko rezonansu? 3. Na czym polega zjawisko ugięcia, czyli dyfrakcji fal? 4.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z FIZYKI NA II ETAP

ZADANIA Z FIZYKI NA II ETAP ZADANIA Z FIZYKI NA II ETAP 1. 2 pkt. Do cylindra nalano wody do poziomu kreski oznaczającej 10 cm 3 na skali. Po umieszczeniu w menzurce 10 jednakowych sześcianów ołowianych, woda podniosła się do poziomu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek).

SPRAWDZIAN NR Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek). SPRAWDZIAN NR 1 JOANNA BOROWSKA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek). Dokończ zdanie. Wybierz stwierdzenie A albo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY wymienia źródła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy UWAGA: W zadaniach o numerach od 1 do 8 spośród podanych propozycji odpowiedzi wybierz i zaznacz tą, która stanowi prawidłowe zakończenie ostatniego zdania w zadaniu. Zadanie 1. (0 1pkt.) odczas testów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI - 13 marca 2013 r.

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI - 13 marca 2013 r. NUMER KODOWY UCZNIA Punktacja za zadania Zad. Zad. Zad. Zad. Zad. Zad. Zad. Razem 1 2 3 4 5 6 7 4 p 7 p 3 p 4 p 5 p 4 p 13 p 40 p.. Podpis nauczyciela oceniającego zadanie 80% z 40 pkt. =32 pkt. Drogi

Bardziej szczegółowo

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B.

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i Wskaż poprawną odpowiedź Które stwierdzenie jest prawdziwe? Prędkości obu ciał są takie same Ciało

Bardziej szczegółowo

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km. ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki Imię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: ... WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP I SZKOLNY

Imię i nazwisko: ... WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP I SZKOLNY (pieczątka szkoły) Imię i nazwisko:.................................. Klasa.................................. Czas rozwiązywania zadań: 45 minut WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SPRAWDZIANU

PODSUMOWANIE SPRAWDZIANU PODSUMOWANIE SPRAWDZIANU AGNIESZKA JASTRZĘBSKA NAZWA TESTU SPRAWDZIAN NR 1 GRUPY A, B, C LICZBA ZADAŃ 26 CZAS NA ROZWIĄZANIE A-62, B-62, C-59 MIN POZIOM TRUDNOŚCI MIESZANY CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW 39 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: finał wojewódzki 10 marca 2014 r. 90 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów

Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów Pieczęć Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów 27 lutego 2016 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie konkursu i życzymy powodzenia. Maksymalna liczba punktów 60. Czas

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 3 gimnazjum Realizowane wg. programu Spotkania z fizyką, wyd. Nowa Era 1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Test 1. 1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m. jadące z prędkością o wartości 10.

Test 1. 1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m. jadące z prędkością o wartości 10. Test 1 1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m jadące z prędkością o wartości 10. s I. II. III. Na który samochód działa siła wypadkowa o

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 4 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Zwierciadło płaskie. Zwierciadło płaskie jest najprostszym przyrządem optycznym. Jest to wypolerowana płaska powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne z fizyki.

Zadania egzaminacyjne z fizyki. Zadania egzaminacyjne z fizyki. Zad1 Gdy Ala z I a zapyta Cię: Skąd się wzięła ta piękna tęcza na niebie?, odpowiesz: A. to odbicie światła słonecznego od powierzchni kropli deszczu B. to rozszczepienie

Bardziej szczegółowo

1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m I. II. III.

1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m I. II. III. Spotkania z fizyką, część 2 Test 1 1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m jadące z prędkością o wartości 1. s I. II. III. Na który samochód

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU Spotkania z fizyką Wydawnictwo Nowa Era oraz PODSTAWY PROGRAMOWEJ Zasady ogólne: 1. Na

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH Zgodnie z zaleceniami metodyki nauki fizyki we współczesnej szkole zadania prezentowane uczniom mają odnosić się do rzeczywistości i być tak sformułowane, aby każdy nawet najsłabszy

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi. Konkurs Fizyczny Etap III

Klucz odpowiedzi. Konkurs Fizyczny Etap III Klucz odpowiedzi Konkurs Fizyczny Etap III Zadania za 1 p. TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU (łącznie 20 p.) Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpowiedź A B A C A C A D C D Zadania za 2 p. Nr zadania 11 12 13 14

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi. Konkurs Fizyczny Etap Rejonowy

Klucz odpowiedzi. Konkurs Fizyczny Etap Rejonowy Klucz odpowiedzi Konkurs Fizyczny Etap Rejonowy Zadania za 1 p. TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU (łącznie 20 p.) Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpowiedź B C C B B D C A D B Zadania za 2 p. Nr zadania 11 12

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot fizyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1 Test 4 1. (4 p.) Na lekcji fizyki uczniowie (w grupach) wyznaczali opór elektryczny opornika. Połączyli szeregowo zasilacz, amperomierz i opornik. Następnie do opornika dołączyli równolegle woltomierz.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj/forma zadania. Max liczba pkt. zamknięte 1 1 p. poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p. poprawne odpowiedzi. zamknięte 1 1 p. poprawne odpowiedzi

Rodzaj/forma zadania. Max liczba pkt. zamknięte 1 1 p. poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p. poprawne odpowiedzi. zamknięte 1 1 p. poprawne odpowiedzi KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT OCENIANIA - gimnazjum - etap rejonowy Nr zada Cele ogólne nia 1 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych 2 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych 3 III. Wskazywanie w otaczającej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki.

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki. 1 Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy tworzone przez soczewki. Czas trwania zajęć: 2h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK Temat: Soczewki. Zdolność skupiająca soczewki. Prowadzący: Karolina Górska Czas: 45min Wymagania szczegółowe podstawy programowej (cytat): 7.5) opisuje (jakościowo)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM WYMAGAŃ wymagania konieczne wymagania podstawowe wymagania rozszerzające wymagania dopełniające wymagania wykraczające STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

1. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu.

1. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu. Fizyka Klasa VII Pytania egzaminacyjne 2017 1. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu. Dokończ zdanie, określając, jakim ruchem poruszał się tramwaj we wskazanym przedziale czasu.

Bardziej szczegółowo

d) Czy bezpiecznik 10A wyłączy prąd gdy pralka i ekspres są włączone? a) Jakie jest natężenie prądu płynące przez ten opornik?

d) Czy bezpiecznik 10A wyłączy prąd gdy pralka i ekspres są włączone? a) Jakie jest natężenie prądu płynące przez ten opornik? FIZYKA Egzamin po 8 klasie 1. Na czym polega elektryzowanie ciał przez pocieranie, przez indukcję i przez dotyk. Opowiedz o swoich doświadczeniach. 2. Na czym polega przepływ prądu elektrycznego w metalach,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 3 Test 1 1. ( p.) Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną szklaną laskę. Na którym rysunku przedstawiono poprawne położenie kulki i laski? Zaznacz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Punktacja za zadania Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Razem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3 p. 4 p. 6 p. 6 p. 7 p. 7 p. 7 p. 40 p. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów

Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów Pieczęć Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów 20 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie konkursu i życzymy powodzenia. Maksymalna liczba punktów 60. Czas

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań 1 KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów 0 stycznia 017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań Maksymalna liczba punktów 60. 85% 51pkt. Uwaga! 1. Za poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 22. Ruch drgający podać

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO II ETAP REJONOWY 6 grudnia 2017 r. Uczennico/Uczniu: 1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 2. Pisz długopisem/piórem

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe)

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Pieczęć KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie Konkursu Fizycznego i życzymy powodzenia. Maksymalna liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Uczennica wyznaczyła objętość zabawki o masie 20 g po zanurzeniu jej w menzurce z wodą za pomocą sztywnego, cienkiego drutu (patrz rysunek).

Uczennica wyznaczyła objętość zabawki o masie 20 g po zanurzeniu jej w menzurce z wodą za pomocą sztywnego, cienkiego drutu (patrz rysunek). ZADANIA POWTÓRZENIOWE BAZA ZADAŃ ZADANIE 1 Uczniowie wyznaczali okres drgań wahadła. Badali ruch wahadeł o tej samej długości, ale o różnych masach, wychylając je o ten sam kąt. Na które z poniższych pytań

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 08.03.2019 R. 1. Test konkursowy zawiera 14 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa II Gimnazjum. Pytania egzaminacyjne. 1. Ładunkiem ujemnym jest obdarzony: a) kation, b) proton, c) neutron, d) elektron.

Fizyka. Klasa II Gimnazjum. Pytania egzaminacyjne. 1. Ładunkiem ujemnym jest obdarzony: a) kation, b) proton, c) neutron, d) elektron. Fizyka Klasa II Gimnazjum Pytania egzaminacyjne 2017 1. Ładunkiem ujemnym jest obdarzony: a) kation, b) proton, c) neutron, d) elektron. 2. Naelektryzowany balonik zbliżono do strugi wody; w konsekwencji:

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań 1 KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów 18 stycznia 018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań Maksymalna liczba punktów 60. 85% 51pkt. Uwaga! 1. Za poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP III - FINAŁ

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP III - FINAŁ Czas rozwiązywania zadań 90 minut WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP III - FINAŁ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA (wpisuje komisja konkursowa po rozkodowaniu pracy!) KOD

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : A) 5m/s B) 10m/s C) 20m/s D) 40m/s. Zad.2 Samochód o masie 1 tony poruszał

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy Prąd elektryczny

Test powtórzeniowy Prąd elektryczny Test powtórzeniowy rąd elektryczny 1 Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. W metalach kierunek przepływu prądu jest zgodny z kierunkiem ruchu elektronów, jest przeciwny do kierunku ruchu elektronów, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U)

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I 10. Prąd Temat według programu 10.1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Szczegółowe wymagania z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Szczegółowe wymagania z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Podręcznik część 3 To jest fizyka Rozdział I. Elektrostatyka i prąd elektryczny Ocena dopuszczający wymienia rodzaje ładunków elektrycznych wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP III FINAŁ

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP III FINAŁ WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP III FINAŁ Czas rozwiązywania zadań 90 minut IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA (wpisuje komisja konkursowa po rozkodowaniu pracy!) KOD UCZNIA:

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny

Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny Informacja do zadań 1. i 2. Przez dwie identyczne żarówki (o takim samym oporze), podłączone szeregowo do baterii o napięciu 1,6 V (patrz rysunek), płynie prąd o natężeniu

Bardziej szczegółowo

klasy: 3A, 3B nauczyciel: Tadeusz Suszyło

klasy: 3A, 3B nauczyciel: Tadeusz Suszyło Przedmiotowy system oceniania z fizyki w roku szkolnym 2018/2019 klasy: 3A, 3B nauczyciel: Tadeusz Suszyło Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe

Bardziej szczegółowo

Klasa VIII WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: wie, że równowaga ilościowa ładunków

Klasa VIII WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: wie, że równowaga ilościowa ładunków Klasa VIII DZIAŁ ZAGADNIENIA ELEKTROSTATYKA Elektryzowanie ciał. Przewodniki i izolatory. TREŚCI SZCZEGÓŁOWE Sposoby elektryzowania przez pocieranie, dotyk i indukcję. Ładunek elektryczny. Jednostka ładunku.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia wymagania na poszczególne stopnie oceny szkolnej, sposoby sprawdzania osiągnięć oraz zapoznaje

Bardziej szczegółowo

36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej)

36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej) Włodzimierz Wolczyński 36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2018/2019; [MW] strona 1

Rok szkolny 2018/2019; [MW] strona 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki został opracowany na podstawie ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe

Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe Ogólny rozkład godzin Przedstawienie planu nauczania, przedmiotowego systemu oceniania oraz powtórzenie wiadomości z klasy II. 5 Drgania i fale 10 Optyka 14 Przed egzaminem powtórzenie wiadomości 8 Projekty

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

motocykl poruszał się ruchem

motocykl poruszał się ruchem Tet powtórzeniowy nr 1 W zadaniach 1 19 wtaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi Inforacja do zadań 1 5 Wykre przedtawia zależność prędkości otocykla od czau Grupa B 1 Dokończ zdanie, określając,

Bardziej szczegółowo