1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób umożliwia c.w.u. zapewnienie które w łatwy optymalnej sposób umożliwia zapewnienie optymalnej w pomieszczeniu. Do w dyspozycji pomieszczeniu. jest kilka indywidualnie nastawianych programów ogrzewania. Regulator Można skorzystać MR-6 z fabrycznych nastaw urządzenia, bądź też dopasować je do własnych potrzeb. Do dyspozycji jest kilka indywidualnie nastawianych programów ogrzewania. Można skorzystać z fabrycznych nastaw urządzenia, bądź też dopasować je do własnych potrzeb. 1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb Ochrona Tryb Automatyczny program czasowy Podgląd i ienia Automatycznego Tryb Komfort F C Przedpołudnie: format 12 godzinny Popołudnie: format 12 godzinny Zatwierdzenie wyboru Temperatura w stopniach Fahrenheit a Temperatura w stopniach Celsius a Blokada przycisków aktywna 1. Wyświetlacz 2. Przycisk do zmiany 3. Ustaw 4. Zatwierdź 5. Przycisk do zmniejszania wartości 6. Przycisk do zwiększania wartości 7 Przycisk ZAŁ/AUTO/WYŁ przygotowania c.w.u. 8. Baterie Tryb Ekonomiczny Wyjście Display of time Ustawienie wartości zadanej na stałe Ustawienia daty i godziny Ustawienia wakacyjnego Tryb Automatyczny program czasowy dla funkcji przygotowania c.w.u Podgląd i ienia Automatycznego dla funkcji przygotowania c.w.u. Wyświetlanie w pomieszczeniu, wartości zadanej. Symbol informujący o załączeniu ogrzewania Dzień tygodnia 1 = poniedziałek 7 = niedziela Pasek czasu Symbol informujący o wyświetlaniu aktualnej w pomieszczeniu tel , fax , 1 / 6

2 Czy chcesz ić dzień tygodnia i godzinę? Sposób postępowania: Naciśnij przycisk i wybierz symbol Naciśnij przycisk Wyświetlony czas zacznie migać. Naciśnij przycisk lub aby wprowadzić aktualną godzinę. Naciśnij przycisk Wyświetlony dzień tygodnia zacznie miga, wciśnij przycisk lub aby ić dzień tygodnia. Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk zmiany aby wyjść, lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku Czy chcesz aktywować blokadę przycisków? Naciśnij przycisk zmiany przez przynajmniej 7 sekund aby aktywować blokadę przycisków. Aby odblokować, powtórz czynność. Blokada przycisków nie wpływa na działanie regulatora, natomiast wprowadzanie zmian nie jest możliwe. tel , fax , 2 / 6

3 Czy w pomieszczeniach jest za zimno lub za gorąco? Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość zadaną w pomieszczeniu o 0.5 C / 1 F, postępuj następująco: Wciśnij przycisk lub aby zmienić wartość zadaną tymczasowo. Wprowadzone wartości zostaną automatycznie zresetowane przy najbliższym przełączeniu. Wciśnij przycisk, lub zmiany by zapisać wartość lub zaczekaj aż program automatycznie powróci do widoku Aby zablokować zmianę nastaw, użyj parametrów P06 i P08. Czy chcesz zmienić tryb? Możesz wybierać trzy tryby : Automatyczny program czasowy, Komfort lub Ekonomiczny. W celu przełączenia pomiędzy trybami można użyć przycisku zmiany Tryb Komfort - stałe utrzymywanie wartości zadanej Komfort. Zapewnia odpowiedni komfort w pomieszczeniach gdy budynek jest używany. Tryb Ekonomiczny - stałe utrzymywanie wartości zadanej Ekonomicznego. Obniża zużycia energii gdy budynek nie jest używany, np. w nocy. Czy chcesz ić tryb wakacyjny?! Używaj wakacyjnego gdy nie używasz budynku. Naciśnij przycisk i wybierz symbol Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk lub aby zmienić wartość zadaną wakacyjnego. Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk lub aby zmienić liczbę dni podczas których aktywny będzie tryb wakacyjny (Uwaga: 0 = tryb wakacyjny wyłączony). Naciśnij przycisk aby zapisać wartość. Kiedy tryb wakacyjny jest aktywny, wyświetlana jest liczba pozostałych dni do końca działania wakacyjnego. Uwaga: Jeśli podczas aktywnego wakacyjnego naciśniesz przycisk zmiany, zostanie on wyłączony. Symbol nie będzie wyświetlany. Jeśli wprowadzanie zmian wartości zadanej obu trybów Komfort i Ekonomiczny jest zablokowane (parametry P06 I P08), to w trybie wakacyjnym iona zostanie najniższa wartość zadana. W trybie wakacyjnym możesz ić temperaturę od 5 ºC do najniższej zablokowanej wartości zadanej. AUTO W trybie Automatyczny program czasowy, przełączanie pomiędzy trybami Komfort i Ekonomiczny następuje zgodnie z ionym programem czasowym.! Uwaga: Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe jest funkcją zawsze aktywną. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 ºC, regulator automatycznie załączy ogrzewanie, a na wyświetlaczu pojawi się symbol Czy chcesz ić wartość zadaną na stałe?! Naciśnij przycisk i wybierz symbol Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk zmiany aby wybrać zmianę wartości zadanej Komfort lub Ekonomicznego. Naciśnij przycisk lub by zmienić wartość zadaną. Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk zmiany aby zapisać wartość lub zaczekaj aż regulator samoczynnie wróci do widoku Uwaga: Wartości wprowadzone w ten sposób dotyczą również Automatyczny program czasowy. Rady jak oszczędzać nie rezygnując z komfortu W okresie grzewczym wybierz tryb Automatyczny program czasowy i czas przełączenia dostosowany do Twoich nawyków użytkowania domu. Wybierz tryb Ekonomiczny lub tryb wakacyjny w czasie gdy budynek nie jest używany przez dłuższy czas. tel , fax , 3 / 6

4 Czy chcesz wprowadzić swój własny program czasowy? Opcja 1: Program czasowy z wyborem dni tygodnia (P11=0) Możesz ić czas w trybie Komfort lub Ekonomicznym z roździelczością 15 minut dla wybranego dnia tygodnia. Pasek czasu pozwala na ustalenie czasu w każdym z trybów. Widoczne segmenty: tryb Komfort Niewidoczne segmenty: tryb Ekonomiczny Kiedy wybrany jest tryb Automatyczny program czasowy, przełączanie następuje zgodnie ze zdefiniowanym programem czasowym. Postępuj następująco: 1) Naciśnij przycisk i wybierz symbol AUTO. 2) Naciśnij przycisk 3) Program czasowy dla pierwszego dnia tygodnia jest wyświetlany Pon (1) 4) Naciśnij przycisk lub aby wybrać dzień tygodnia. Pon (1) Nie (7). 5) Naciśnij przycisk aby przejść do ustalania czasu. Podczas ustalania czasu : 6) Naciśnij przycisk zmiany aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 7) Naciśnij lub aby zwiększać lub zmniejszać czas z roździelczością 15 minut. Opcja 2: Program czasowy dla wszystkich 7 dni (P11=1) Możesz ić taki sam program czasowy dla wszystkich dni tygodnia. Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: 1) Ustaw parametr (P11=1). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". 2) Naciśnij przycisk i wybierz symbol AUTO. 3) Naciśnij przycisk 4) Program czasowy dla wszystkich dni tygodnia jest wyświetlany Pon (1) Nie (7) 5) Naciśnij przycisk aby przejść do ustalania czasu. Podczas ustalania czasu : 6) Naciśnij przycisk zmiany aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny 7) Naciśnij lub aby zwiększać lub zmniejszać czas z roździelczością 15 minut 8) Naciśnij aby zapisać program czasowy 9) Naciśnij przycisk zmiany lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku 8) Naciśnij aby zapisać program czasowy. 9) Powtórz kroki 4-8 w celu wprowadzenia programów czasowych dla pozostałych dni. 10) Naciśnij przycisk zmiany lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku tel , fax , 4 / 6

5 Opcja 3: Program czasowy dla 5 dni roboczych i 2 dni weekendowych (P11=2) Możesz ić jeden program czasowy dla 5 dni roboczych i inny program czasowy na 2 dni weekendowe. Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: 1) Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". 2) Naciśnij przycisk i wybierz symbol AUTO. 3) Naciśnij przycisk 4) Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) Pią (5). 5) Naciśnij przycisk lub aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią( 5) lub dni weekendowe Sob (6) - Nie (7). 6) Naciśnij przycisk aby przejść do ustalania czasu. Podczas ustalania czasu : 7) Naciśnij przycisk zmiany aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij lub aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. 9) Naciśnij aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku Ustawienia fabryczne Ustawienia Dzień / Dni Tryb Komfort Tryb fabryczne Ekonomiczny Pon (1) Piąt (5) Sob (6) Nie (7) 6:00 8:00 17:00 22:00 22:00 6:00 h 8:00 17:00 h 7:00 22:00 h 22:00 7:00 h Czy chcesz załączyć przygotowanie c.w.u? Naciśnij przycisk aby załączyć przygotowanie c.w.u. W trakcie wyświetlany będzie symbol Naciśnij przycisk ponownie. Regulator i tryb automatycznego programu czasowego dla przygotowania c.w.u. a na wyświetlaczu pojawi się symbol AUTO Przełączenia następują zgodnie ze zdefiniowanym programem czasowym. Jeśli chcesz zobaczyć pasek czasu programu czasowego przygotowania c.w.u. naciśnij i przytrzymaj przycisk przez pięć sekund. Pasek czasu zacznie migać sygnalizując aktualne czasy. Czas po którym regulator samoczynnie powróci do poprzedniego widoku można zmienić iając parametr P13. Naciśnij ponownie. Naciśnij przycisk ponownie aby wyłączyć. Symbol zniknie z wyświetlacza. Przejście regulatora w tryb Ochrona (zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe) nie ma wpływu na działanie funkcji przygotowania c.w.u. Czy chcesz wprowadzić swój własny program czasowy dla przygotowania c.w.u.? zatwierdż Możesz wprowadzić automatyczny program czasowy przygotowania c.w.u. postępując następująco: Naciśnij przycisk i wybierz symbol AUTO, następnie naciśnij przycisk. Możesz ić czas w trybie Komfort lub Ekonomicznym z roździelczością 15 minut dla wybranego dnia tygodnia. Pasek czasu pozwala na ustalenie czasu w każdym z trybów. Widoczne segmenty: przygotowanie c.w.u załączone Niewidoczne segmenty: przygotowanie c.w.u. jest wyłączone Można ić indywidualny program czasowy dla każdego z dni tygodnia, taki sam program czasowy dla 7 dni, lub program czasowy dla 5 dni roboczych i 2 weekendowych. Program czasowy przygotowania c.w.u definiuje się analogicznie jak zwykły program czasowy. tel , fax , 5 / 6

6 h h h ie Instrukcja obsługi: Symbol Ustawienia włożyć oprawkę fabryczne baterii do programu regulatora. czasowego przygotowania c.w.u. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawienia Dzień / Dni Tryb Komfort Tryb fabryczne Ekonomiczny Pon (1) Piąt (5) Sob (6) Nie (7) 6:00 8:00 17:00 22:00 22:00 6:00 h 8:00 17:00 h 7:00 22:00 h 22:00 7:00 h Czy pojawił się symbol na wyświetlaczu? (Dotyczy tylko wersji zasilanej bateryjnie) Symbol oznacza, że baterie są wyczerpane. Wymień je na dwie nowe alkaliczne baterie typu AAA. Sposób postępowania: Czy pojawił się symbol na wyświetlaczu? (Dotyczy tylko wersji zasilanej bateryjnie) oznacza, że baterie są wyczerpane. Wymień je na dwie nowe alkaliczne baterie typu AAA. Sposób postępowania: Przygotuj 2 nowe baterie alkaliczne typu AAA 1,5 V W przeciągu 1,5 minuty: Wyjąć oprawkę baterii z regulatora, usunąć z niej zużyte baterie i włożyć nowe, po czym ponownie Przygotuj 2 nowe baterie alkaliczne typu AAA 1,5 V W przeciągu 1,5 minuty: Wyjąć oprawkę baterii z regulatora, usunąć z niej zużyte baterie i włożyć nowe, po czym ponownie włożyć oprawkę baterii do regulatora. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy chcesz zmienić parametry? Jeśli chcesz zmienić parametry, postępuj następująco: Lista parametrów Naciśnij jednocześnie przyciski i i przytrzymaj przez 5 sekund, a następnie puść. Wyświetlony zostanie parametr "P01" w dolnej części wyświetlacza. Naciśnij przycisk lub aby przejść do wybranego parametru. Naciśnij przycisk ok aby odblokować zmianę wartości parametru. Naciśnij przycisk lub aby zmienić parametr. Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk zmiany lub zaczekaj aż regulator samoczynnie wyjdzie z zmiany parametrów. Parametr Opis Opis nastaw P01 Format wyświetlania czasu 1 = 24:00 godzinny (domyślny) 2 = 12:00 AM/PM P02 Wybór C lub F 1 = C (domyślnie) 2 = F P03 Standardowe wyświetlanie 1 = temperatura w pomieszczeniu (domyślnie) Domyślnie: 16 C, 61 F PUZ P08 Meibes Sp. z Zablokowanie o.o., ul. Gronowska zmiany 8, = OFF (domyślnie) Leszno, tel nastawy 89, fax , 1 = ON zablokowana i Ekonomicznego iona na wartość Lista parametrów Czy chcesz zmienić parametry? Parametr Opis Opis nastaw P01 Jeśli chcesz Format wyświetlania zmienić parametry, postępuj następująco: czasu 2 = 12:00 AM/PM Naciśnij jednocześnie przyciski i i przytrzymaj Lista P07 parametrów Wartość zadana 5 35 C, z krokiem 0.5 C Parametr Opis Ekonomicznego Opis (41 95 nastaw F, z krokiem 1 F) P01 Format wyświetlania 1 = Domyślnie: 24:00 godzinny 16 C, (domyślny) 61 F P08 czasu Zablokowanie zmiany 2 = 0 12:00 = OFF AM/PM (domyślnie) nastawy P02 Wybór C lub F 1 = 1 C = ON (domyślnie) zablokowana i Ekonomicznego iona na wartość 2 = F zdefiniowaną w param. P07 P03 Standardowe 1 = temperatura w P09 Sygnalizator 0 = OFF wyświetlanie pomieszczeniu (domyślnie) akustyczny 1 = ON (domyślnie) 2 = wartość zadana P11 Ustawienia 0 = dla poszczególnych dni P04 Kalibracja czujnika -3 3 C automatycznego tygodnia programu z krokiem 0.5 C (domyślnie) czasowego, (-6 6 F, z krokiem 1 F) 1 = dla wszystkich 7 dni Domyślnie: 0 C przygotowania c.w.u 2 = dla 5 dni roboczych / 2 dni P05 Wartość zadana 5 35 weekendowych C, z krokiem 0.5 C Komfot P12 Funkcja okresowego ( = OFF F, (domyślnie) z krokiem 1 F) uruchomienia pompy Domyślnie: 1 = ON 20 C, 68 F P06 P13 Zablokowanie Czas pokazywania zmiany 0 = 00 OFF = nie (domyślnie) wyświetlaj nastawy paska czasu w trybie 1 = 1 ON = 1 minuta zablokowana (domyślnie) i Komfort iona na wartość 2 = 2 minuty przygotowania c.w.u zdefiniowaną w param. P05 Możliwość ienia czasu P07 Wartość zadana 5 35 C, z krokiem 0.5 C wyświetlania od 0 do 15 minut Ekonomicznego (41 95 F, z krokiem 1 F) P21 Okres pomiędzy 0.2 = 0.25 s skanowaniem Domyślnie: 16 C, 61 F 0.5 = 0.5 s P08 Zablokowanie przycisku termostatu zmiany 0 = OFF (domyślnie) 1.0 = 1.0 s (domyślnie) nastawy Uwaga: im krótszy 1 = ON zablokowana i Ekonomicznego 1.5 = 1.5 s okres, tym krótsza iona na wartość żywotność baterii zdefiniowaną w param. P07 P09 P22 P11 P23 P12 Sygnalizator Przywrócenie 0 = 0 OFF = OFF (domyślnie) akustyczny ień fabrycznych 1 = 1 ON = Przywróć (domyślnie) ienia Ustawienia 0 = dla fabryczne poszczególnych dni automatycznego Informacja o wersji Nie tygodnia ma możliwości programu oprogramowania wprowadzenia (domyślnie) zmian czasowego, 1 = dla wszystkich 7 dni przygotowania c.w.u 2 = dla 5 dni roboczych / 2 dni weekendowych Funkcja okresowego uruchomienia pompy 0 = OFF (domyślnie) 1 = ON 00 = nie wyświetlaj 1 = 1 minuta (domyślnie) 2 = 2 minuty Możliwość ienia czasu wyświetlania od 0 do 15 minut 0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (domyślnie) 1.5 = 1.5 s 2 = wartość zadana P13 Czas pokazywania 6/6 Instrukcja obsługi CB1B1423en_01 / paska czasu w trybie Siemens Building Technologies P04 Kalibracja czujnika przygotowania c.w.u P05 P06 P07 Wartość zadana Komfot Zablokowanie zmiany nastawy Komfort Wartość zadana Ekonomicznego -3 3 C z krokiem 0.5 C (-6 6 F, z krokiem 1 F) Domyślnie: 0 C 5 35 C, z krokiem 0.5 C (41 95 F, z krokiem 1 F) Domyślnie: 20 C, 68 F 0 = OFF (domyślnie) 1 = ON zablokowana i iona na wartość zdefiniowaną w param. P C, z krokiem 0.5 C (41 95 F, z krokiem 1 F) P21 P22 P23 Naciśnij przycisk ok aby odblokować zmianę wartości parametru. Naciśnij przycisk lub aby zmienić parametr. Naciśnij przycisk Naciśnij przycisk zmiany lub zaczekaj aż regulator samoczynnie wyjdzie z zmiany parametrów. Okres pomiędzy skanowaniem przycisku termostatu Uwaga: im krótszy okres, tym krótsza żywotność baterii Przywrócenie ień fabrycznych Informacja o wersji oprogramowania 1 = 24:00 godzinny (domyślny) P02 Wybór C lub F 1 = C (domyślnie) przez 5 sekund, a następnie puść. 2 = F P03 Wyświetlony Standardowe zostanie parametr 1 = temperatura "P01" w dolnej części wyświetlanie wyświetlacza. pomieszczeniu (domyślnie) Naciśnij przycisk lub 2 = aby wartość przejść zadana do P04 wybranego Kalibracja czujnika parametru C z krokiem 0.5 C Naciśnij przycisk ok aby odblokować zmianę (-6 6 F, z krokiem 1 F) wartości parametru. Domyślnie: 0 C Naciśnij przycisk lub aby zmienić parametr. P05 Wartość zadana 5 35 C, z krokiem 0.5 C Naciśnij Komfot przycisk (41 95 F, z krokiem 1 F) Naciśnij przycisk zmiany Domyślnie: 20 C, lub 68 F P06 zaczekaj Zablokowanie aż regulator zmiany samoczynnie 0 = OFF (domyślnie) wyjdzie z zmiany nastawy parametrów. 1 = ON zablokowana i Komfort iona na wartość zdefiniowaną w param. P05 0 = OFF (domyślnie) 1 = Przywróć ienia fabryczne Nie ma możliwości wprowadzenia zmian 6 / 6

Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem

Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem s 1 423 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym, niezależne sterowanie c.w.u. do instalacji ogrzewania RDE100.1 DHW Regulacja temperatury w pomieszczeniu Regulacja 2-stawna, wyjście

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję

PL CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję 006042 CYFROWY ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. Dbaj o środowisko!

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem czasowym

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem czasowym s 1 422 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem czasowym do instalacji ogrzewania RDE100.. Regulacja temperatury w pomieszczeniu ryby pracy: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona, Automatyczny Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny 9001 D 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym 2. Filtr wewnętrzny 3. Klapka 4. Wyświetlacz 5. Przyciski programowania i obsługi sterownika

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi CTD075 Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym. 2. Filtr wewnętrzny. 3. Klapka. 4. Wyświetlacz. 5. Przyciski programowania i obsługi

Bardziej szczegółowo

Termostat programowalny T3, T3R. PL Podręcznik użytkownika. T3R Bezprzewodowy termostat programowalny. Termostat programowalny

Termostat programowalny T3, T3R. PL Podręcznik użytkownika. T3R Bezprzewodowy termostat programowalny. Termostat programowalny Termostat programowalny T3, T3R PL Podręcznik użytkownika T3 Termostat programowalny T3R Bezprzewodowy termostat programowalny Spis treści 1) Interfejs termostatu...3 Przegląd ekranu i przycisków...3 Ikony

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy

Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy 8 0 +h Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy .. strona Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... OK reset Menu Prog Prog. P0x P-- Ustawianie czasu i dnia tygodnia... Programy fabryczne... prog

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD 3 036 Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD z programem tygodniowym i zewnętrznym czujnikiem temperatury (opcja) do instalacji ogrzewania RDE20.1 Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Basic Plus2 Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego

Basic Plus2 Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podręcznik użytkownika Basic Plus2 Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego www.danfoss.pl Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim. Instrukcje w innych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik klimatu FT-27 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Wprowadzenie do wentylacji... 2 3. Główne opcje... 3 4. Opcje konfiguracji... 4 4.1 Opcje trybu A...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Termostat programowalny

Termostat programowalny Termostat programowalny Opis Zużycie baterii Bieżący tryb działania (np. komfort) Godzina Bieżący dzień Temperatura (zadana lub zmierzona) Ogrzewanie załączone Przyciski do regulacji Profil programu Tryb

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Widok pilota zdalnego sterowania Opis funkcji Pilot zdalnego sterowania posiada wyświetlacz LCD z dwudziestoma wskaźnikami. Po włączeniu pilota pierwszy

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termostat pokojowy EKRTW

Instrukcja obsługi. Termostat pokojowy EKRTW 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 OSTRZEŻENIA Nie wolno dopuszczać do zawilgocenia termostatu, ponieważ może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termostat pokojowy EKRTWA

Instrukcja obsługi. Termostat pokojowy EKRTWA 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1.Ogólne wprowadzenie 2.Cechy kluczowe 3.Wyświetlacz i przyciski 4.Instrukcje montażu 5.Instrukcja Obsługi 5.1 Połącz z odbiornikiem 5.

Spis treści: 1.Ogólne wprowadzenie 2.Cechy kluczowe 3.Wyświetlacz i przyciski 4.Instrukcje montażu 5.Instrukcja Obsługi 5.1 Połącz z odbiornikiem 5. Spis treści: 1.Ogólne wprowadzenie 2.Cechy kluczowe 3.Wyświetlacz i przyciski 4.Instrukcje montażu 5.Instrukcja Obsługi 5.1 Połącz z odbiornikiem 5.2 Ustawienia czasu i kalibracja temperatury 5.3 Krótkie

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z niezależnym sterowaniem c.w.u.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z niezależnym sterowaniem c.w.u. s 1 421 Pomieszczeniowy regulator temperatury z niezależnym sterowaniem c.w.u. do instalacji ogrzewania RDD100.1 DHW Regulacja temperatury w pomieszczeniu Regulacja 2-stawna, wyjście ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym

Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym Do instalacji ogrzewania RDE100.1RFS Regulacja temperatury w pomieszczeniu Regulacja 2-stawna, wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 OBSZAR WIDOKU POCZĄTKOWEGO 1.2 WYMIARY PANELU 1.3 DEFINICJA PRZYCISKÓW 1.4 NORMALNA PRACA Przytrzymaj włącz/wyłącz aby uruchomić wyświetlacz. Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury s 1 420 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania RDD100... Regulacja temperatury w pomieszczeniu ryby pracy: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona Regulacja 2-stawna, wyjście ZAŁ/WYŁ dla

Bardziej szczegółowo

DIEMATIC isystem. Zdalne sterowanie radiowe. CDR4 - Pakiet AD253. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji C A A

DIEMATIC isystem. Zdalne sterowanie radiowe. CDR4 - Pakiet AD253. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji C A A DIEMATIC isystem PL Zdalne sterowanie radiowe CDR4 - Pakiet AD253 C002331-A Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300020530-001-A Spis treści 1 Opis...2 1.1 Opis przycisków i wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi C7

Instrukcja Obsługi C7 Instrukcja Obsługi C7 1 Specyfikacja 1.Programowalność: program 7-dniowy 2.Zakres wyświetlanej temperatury: 0 C ~ 40 C (przyrosty co 0,1 C) 3.Regulowany zakres temperatur: 5 C ~ 35 C (przyrosty co 0,5

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

HC1 / HC2. Regulator temperatury

HC1 / HC2. Regulator temperatury HC1 / HC2 Regulator temperatury Uwagi dotyczące miejsca użytkowania Opisywany sterownik HC1/HC2 nie powinien być używany: W środowisku gazów łatwopalnych, gazów wywołujących korozję oraz cząsteczek, które

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Instrukcja montażu

RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Instrukcja montażu RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Instrukcja montażu Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury Chronostat 8E

Regulator temperatury Chronostat 8E Regulator temperatury Chronostat 8E INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Opis urządzenia Chronostat 8E jest łatwym w obsłudze, energooszczędnym regulatorem temperatury w pomieszczeniach. Może być używany do kontroli

Bardziej szczegółowo

Lista producentów Przejściówka nie jest potrzebna dla zaworów następujących producentów:

Lista producentów Przejściówka nie jest potrzebna dla zaworów następujących producentów: Dziękujemy za wybór produktu SALUS Controls. 1. Montaż Termostat PH55 można zamontować na prawie wszystkich dostępnych obecnie zaworach grzejników, bez problemu i bez potrzeby ingerencji w obwód grzewczy.

Bardziej szczegółowo

A. Korzystanie z panelu sterowania

A. Korzystanie z panelu sterowania A. Korzystanie z panelu sterowania EN PL Timer Timer Memory/Screen lock (unlock) Blokada (odblokowanie) pamięci/ekranu Downward movement Przesunięcie w dół Upward movement Przesunięcie w górę Memory 1/2/3

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Termostat programowalny T3, T3R, T3M. PL Instrukcja obsługi. T3R Bezprzewodowy termostat programowalny T3M. Termostat programowalny

Termostat programowalny T3, T3R, T3M. PL Instrukcja obsługi. T3R Bezprzewodowy termostat programowalny T3M. Termostat programowalny Termostat programowalny T3, T3R, T3M PL Instrukcja obsługi T3 Termostat programowalny T3R Bezprzewodowy termostat programowalny T3M Termostat programowalny do kotłów OpenTherm Spis treści 1) Interfejs

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia możesz skorzystać z poniższej tabeli średnic koła oraz wartości parametrów. Strona 1 z 5

Dla ułatwienia możesz skorzystać z poniższej tabeli średnic koła oraz wartości parametrów. Strona 1 z 5 Komputer rowerowy Instrukcja obsługi Produkt nr 856014 Wprowadzanie rozmiaru koła Po wymianie baterii LUB przyciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny w trybie ODO, wyświetlony zostanie domyślny parametr

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Podręcznik użytkownika. ECtemp 535. Inteligentny termostat elektroniczny.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Podręcznik użytkownika. ECtemp 535. Inteligentny termostat elektroniczny. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podręcznik użytkownika Inteligentny termostat elektroniczny www.eh.danfoss.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 5 2 Ustawienia................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ CRONOS CH-02

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ CRONOS CH-02 INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA NA PODCZERWIEŃ CRONOS CH-02 Z NAMI OSZCZĘDZASZ 50% KOSZTÓW OGRZEWANIA! 2 3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA I INSTALACJI URZĄDZENIA 1. Otwórz opakowanie i wyciągnij panel

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Smart

Termohigrometr Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometru Smart Termohigrometr Smart Wydanie grudzień 2018 r. INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel.: 32 789 00 00, fax: 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu panelu sterującego. Seite 14. FIRMA SPARE

Widok z przodu panelu sterującego. Seite 14. FIRMA SPARE Widok z przodu panelu sterującego Seite 14 Widok wyświetlacza Symbole wyświetlacza : Waga znajduje się w pozycji zerowej STABLE : Waga znajduje się w pozycji stabilnej (brak zmian w wartościach ciężaru)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi REGULATOR TEMPERATURY T538

Instrukcja obsługi REGULATOR TEMPERATURY T538 Instrukcja obsługi REGULATOR TEMPERATURY T538 Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, a następnie zachować ją na przyszłość. v_0_08 Regulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7. T-510 T-510i. v_1_00

Instrukcja obsługi. REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7. T-510 T-510i. v_1_00 Instrukcja obsługi REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7 T-510 T-510i v_1_00 02 Instrukcja obsługi - programowalny regulator temperatury T-510/T-510i OPIS SYMBOLI 1 Produkt jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 031 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania RDD10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Automatyczne przełączanie

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Zehnder Subway. Instrukcja montażu

Zehnder Subway. Instrukcja montażu Zehnder Subway Instrukcja montażu zehn d r e L A H TEFLO ø 8mm ~m OK OK 40 X 50 G / H 608 84 040 H L 540 450 756 450 40 40 97 450 40 min. 50mm OK F T E L O 3 4 5 L 6 3 x H min. 50 mm 34 H 3 4 7 8 ø 8mm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termostat pokojowy EKRTR EKRTETS

Instrukcja obsługi. Termostat pokojowy EKRTR EKRTETS EKRTR EKRTETS 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 EKRTR EKRTETS OSTRZEŻENIA Nie wolno dopuszczać do zawilgocenia termostatu, ponieważ może to skutkować

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

FC600 + SALUS Smart Home Podłączenie regulatora klimakonwektora UGE600

FC600 + SALUS Smart Home Podłączenie regulatora klimakonwektora UGE600 + SALUS Smart Home Podłączenie regulatora klimakonwektora + UGE600 Komponenty systemu - Regulator klimakonwektorów UGE600 Sterowanie: Klimakonwektorami Grzejnikami kanałowymi Nagrzewnicami wodnymi z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Regulator klimakonwektorów FC600

Regulator klimakonwektorów FC600 Regulator klimakonwektorów FC600 Regulator klimakonwektorów FC600 FC600 UGE600 Konfigurowalne wejścia (czujnik zajętości lub temperatury) Niski, średni, wysoki bieg wentylatora Tryb ekonomiczny Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 WIZUALIZACJA WYŚWIETLACZA ORAZ OPIS PANELU STERUJĄCEGO 1.2 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE WYŚWIETLACZA Aby włączyć lub wyłączyć LCD należy nacisnąć i przytrzymać

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA TC-510 TERMOSTAT POKOJOWY wersja 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

DIEMATIC isystem. Zdalne sterowanie przewodowe. CDI4 - Pakiet AD254. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji C A C

DIEMATIC isystem. Zdalne sterowanie przewodowe. CDI4 - Pakiet AD254. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji C A C DIEMATIC isystem PL Zdalne sterowanie przewodowe CDI4 - Pakiet AD254 C002331-A Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300020537-001-C Spis treści 1 Opis...2 1.1 Opis przycisków i wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO SPIS TREŚCI: 1. Właściwości:... 3 2. Nawilżanie powietrza... 4 3. Specyfikacja techniczna... 4 4. Opis urządzenia....

Bardziej szczegółowo

Poradnik montażu i użytkowania TYBOX. Termostat programowalny. TYBOX Wersja z bateriami TYBOX Wersja z zasilaniem 230V TYBOX

Poradnik montażu i użytkowania TYBOX. Termostat programowalny. TYBOX Wersja z bateriami TYBOX Wersja z zasilaniem 230V TYBOX Poradnik montażu i użytkowania TYBOX Termostat programowalny 6050382 6050383 TYBOX 710 - Wersja z bateriami TYBOX 711 - Wersja z zasilaniem 230V TYBOX - 2 - Ostrzeżenia Przed przystąpieniem do montażu

Bardziej szczegółowo