Instrukcja obsługi programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi programu"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi programu cgeozasiewy dla Windows Mobile wer. z dn r. cgeozasiewy Softline Plus ul. Robotnicza Wrocław tel:

2 Spis treści strona Uruchomienie i rejestracja programu na urządzeniu mobilnym. 3 Zakładanie nowego Gospodarstwa. 3-4 Funkcje dostępne na mapie. 5 Ustawienia gospodarstw, mapowanie przycisków, kopie bezpieczeństwa. 6 Obiekty mapy okrąg, tekst, krzywa 7 Obiekt,,Zdjęcia'' 8 Dodaj punkt na wcięciu liniowym 9 Warstwy mapy. 10 Pomiary GPS - ustawienia, autonumeracja, idź do Edycja atrybutów opisowych działki, edycja granicy obiektu Eksporty/importy treści wektorowej mapy Lista działek do kontroli Schemat pracy z programem podczas inspekcji terenowej Pomiar działki z wcinającym się elementem liniowym 26 Eksport danych po kontroli, punktów/fotografii do pliku CSV. 28 Definiowanie działek, enklaw, multipoligonów, kompleksów. 29 Kontrola syntaktyczna składni identyfikatora działki pomierzonej 31 2

3 Po uruchomieniu programu na ekranie pokazuje się logo programu. Wybieramy z menu ^ Informacje i klikamy na zarejestruj. Jeżeli nie posiadamy kodu aktywacyjnego należy przesłać na tzw. kod UUID urządzenia. (zapisany w pliku który można wygenerować.) Zwrotną pocztą otrzymają Państwo kod aktywacyjny. Kod ten jest stały i przypisany tylko jest tylko do danego urządzenia. Należy go więc zachować. Aby wejść do okna projektów należy wybrać Menu- -Gospodarstwa Aby założyć nowe gospodarstwo klikamy na Opcje - Dodaj gospodarstwo i wypełniamy kolejno pola. Pola z * są obowiązkowe do wypełnienia. W zakładce Ustawienia podajemy odwzorowanie, dokładności i jednostki Zakładka Dodatkowe służy do wpisania dowolnego tekstu odnośnie danego gospodarstwa Aby wybrać z listy gospodarstwo wystarczy wskazać go rysikiem i zatwierdzić OK Po ponownym uruchomieniu programu otwiera się automatycznie mapa ostatnio edytowanego gospodarstwa. Aby wybrać inne gospodarstwo należy wybrać ^- Gospodarstwa Utwórz gospodarstwo z raportu... - zastosowanie raportu mobilnego do utworzenia gospodarstwa. Edytuj Gospodarstwo - zmiana danych ogólnych (poza numerem producenta), ustawień odwzorowania, dokładności i jednostek. Usuń Gospodarstwo - usuwa wybrane gospodarstwo po potwierdzeniu. Kopia zapasowa Możliwość dokonania kopii zapasowej gospodarstwa 3

4 Po użyciu Edytuj gospodarstwo, mamy dostęp do ustawień Raportu mobilnego. Poszczególne dane producenta i kontroli wyświetlane są w zakładkach. Treść poszczególnych atrybutów można w dowolnym momencie zmieniać. Raport zostaje ostatecznie zapisany w pamięci urządzenia podczas wychodzenia z programu, po potwierdzeniu. Dane o Działkach Producenta są natomiast wyświetlane na Liście działek do kontroli (patrz dalej). W przypadku, gdy gospodarstwo założono bez użycia raportu, można go dołączyć później. 4

5 Funkcje dostępne na mapie: - menu mapy: -Gospodarstwa otwarcie menu gospodarstw (opisane powyżej) - Dane-Lista działek pomierzonych- działki pomierzone na edytowalnej warstwie z podanym obwodem, powierzchnią i tolerancją pomiaru. Dane-Tabela punktów- tabela ze współrzędnymi punktów (opis funkcji w dalszej części) -warstwy (opisane dalej) - GPS- włączenie i ustawienie parametrów i pozycjonowania GPS. Możliwość dodawania punktów i tworzenia obiektów poprzez dodawanie punktów GPS -wyszukiwanie punktów, tekstów na mapie, tekstów w atrybutach opisowych, wg obszaru określonego okręgiem lub współrzędnymi narożników. Po kliknięciu na lupkę następuje wyszukanie. -Widok wyświetlanie siatki krzyży, skali mapy i etykiet (identyfikatorów działek ewidencyjnych z map XML) - Widok- Wyświetlanie punktów (wszystkie, widoczne lub nie wyświetlaj). Opis punktów - zaznaczamy czy opis ma być wyświetlany, co ma być wyświetlane, jakim kolorem i wysokością czcionki) -Opcje- Zaczepiaj bez punktu możliwość rysowania w powietrzu bez zaczepiania do istniejących punktów - Opcje- Numeracja automatyczna możliwość automatycznej numeracji punktów (i kodowania) przy rysowaniu obiektów przy włączonej opcji zaczepiaj bez punktu -Opcje- Obliczenia obliczenie powierzchni działek i użytków (opisane w dalszej części) -Opcje- Skala (zmiana standardowej skali) -Import/eksport (opisane dalej) -Import/eksport wczytaj Raster- możliwość dodania rastra z georeferencją w formatach TIFF, JPEG -Import/eksport Eksport zdjęć do pliku CSV Zapis punktów wykonania zdjęć do pliku w formacie CSV (nrpunktu;x;y) - Informacje - opis wersji programu, Producenta, Użytkownika, kod UUID urządzenia. -przesuwanie mapy (wystarczy przytrzymać rysik na ekranie i przesunąć w dowolnym kierunku) - wskaźnik wybierania (aby wybrać punkt lub obiekt na mapie) w momencie wyboru obiektu na ekranie pojawi się inny zestaw ikon (np. ikona Wybierając tę ikonę kasujemy punkt lub obiekt zaznaczony) Powiększenie Pomniejszenie Powiększ obszar -Powiększenie obszaru poprzez przeciągnięcie rysikiem na ekranie Pokaż całość pokazanie na ekranie wszystkich istniejących obiektów 5

6 Ustawienia: Katalog gospodarstw (projektów) można umieszczać w folderze domyślnym...\cgeozasiewy\projekty\ lub w innej lokalizacji (np.: karcie pamięci Storage Card). Możliwość ponownej kalibracji skali mapy do wymiaru ekranu urządzenia. Ustawianie domyślnych atrybutów warstwy w jakich są wyświetlane obiekty Atrybuty zaznaczenia obiektów - kolory markerów, obrysu, wypełnienia. Określenie przyciągania do punktów i linii, zakres przyciągania podaje się w pikselach lub metrach Kopia zapasowa Ustanie miejsca tworzenia kopii, stopnia kompresji, ustalenia automatycznej kopii Mapowanie przycisków -możliwość zdefiniowania przycisków urządzenia do funkcji w programie Punkt przez wskazanie - wybranie tej opcji i kliknięcie na ekranie spowoduje dodanie punktu w tym miejscu. Należy podać tylko numer tego punktu i "OK"( można także podać wysokość H i kod punktu) Obiekt otwarty Klikając na punkty na ekranie łączymy je stylem linii określonej w warstwach Ikonki pozwalają na zakończenie edycji obiektu bądź cofnięcie ostatniego wyboru Po stworzeniu obiektu wpisuje się atrybuty opisowe działki Obiekt zamknięty Klikając na punkty na ekranie łączymy je stylem linii określonej w warstwach Ikonki pozwalają na zakończenie edycji obiektu bądź cofnięcie ostatniego wyboru Krzywa rysowanie krzywej między wskazanymi punktami 6

7 Okrąg środek i promień Wybieramy rysikiem punkt- środek okręgu i punkt leżący na jego obwodzie Okrąg przez trzy punkty Wybieramy rysikiem trzy punkty na jego obwodzie Tekst Wpisujemy tekst, podajemy parametry tekstu i kąt rotacji Przy zaznaczeniu Wyrównaj do linii" należy na mapie wskazać początek i koniec linii do której tekst będzie równoległy. Czołówka Po podaniu parametrów czołówki wskazujemy punkty na mapie dla których czołówka ma być podana Krzywa Rysowanie krzywej linii między wskazanymi punktami 7

8 Zdjęcie wstawienie do mapy obiektu,,strzałki'', której początek odpowiada miejscu wykonania zdjęcia. Położenie punktu początkowego mierzymy przy pomocy GPS. Koniec strzałki wstawiamy ręcznie umieszczając go wewnątrz pomierzonej wcześniej działki. Program podpowiada automatycznie numer fotografii (można go zmienić) oraz także automatycznie zapisuje identyfikator wskazanej działki rolnej. Punkt początkowy oznaczany jest na mapie ikoną aparatu fotograficznego. Podczas eksportu warstwy Dzialki_pomiar do formatu SHP tworzona jest dodatkowa warstwa z przyrostkiem PHOTO w nazwie, zawierająca kierunki zdjęć. Numery zdjęć są przepisywane do raportu mobilnego do pola numerfotografii odpowiedniej działki. Obiekty Zdjęcie można edytować, program kontroluje powtarzalność numerów zdjęć. 8

9 Dodaj punkt na wcięciu liniowym - obliczanie nowego punktu, do którego pomierzono dwie odległości od dwu istniejących punktów lub punktów wyznaczających bok istniejącego obiektu. Np. można w ten sposób dodać punkt do istniejącego boku w pomierzonej działce. Wskazujemy dwa punkty lub jeden bok działki, wpisujemy wartości odległości od tych punktów do punktu wyznaczanego, określamy numer punktu wcinanego. Wybieramy jeden z dwu wariantów położenia szukanego punktu (wcięcie liniowe posiada dwa rozwiązania). Jeśli wskazywano bok działki, to nie tylko pojawia się nowy punkt, ale i zostaje on wbudowany w obrys działki. 9

10 Warstwy W programie pracuje się na warstwach. Przy czym w danej chwili edytowalna może być tylko jedna - założenie nowej warstwy - usunięcie podświetlonej warstwy. Wykonanie tej opcji powoduje zniszczenie całej informacji o obiektach zawartej na warstwie. Domyślnie założone zostają warstwy Dzialki_Pomiar, ObwodDzialki, ObszarBezKult_Pomiar, ObszarDR10_Pomiar. Działki pomierzone na danej warstwie podczas eksportu do GML zostaną wyeksportowane do odpowiednich klas Dzialki, ObwodDzialki, ObszarBezKult, ObszarDR10. Nie jest możliwa zmiana nazwy i typu tych warstw. - przesuń warstwę w dół lub w górę w hierarchii warstw Klikając na nazwę warstwy możemy ją edytować Typ warstwy - określa funkcję, jaką pełnić będzie warstwa. działki - na warstwie umieszczane będą obiekty stanowiące granice działek, użytki - na warstwie umieszczane będą obiekty stanowiące granice użytków, budynki - na warstwie umieszczane będą obiekty stanowiące budynki, inny - warstwa zawierać będzie inne nie wymienione wcześniej obiekty, Warstwa może być Widoczna - określa czy dana warstwa będzie rysowana na mapie. Wybieralna - określa czy obiekty (punkty) leżące na danej warstwie mogą być wybieralne przez wskazywanie rysikiem. Wybieralność jest cechą znacznie ułatwiającą zaczepianie obiektów o punkty. Edytowalna -określa czy obiekty (punkty) z danej warstwy mogą być edytowane (usuwane, dodawane, zmieniane). Edytowalność jest cechą, która może być przypisana tylko do jednej warstwy. Typ linii i kolor warstwy - określa jakim stylem linii mają być rysowane obiekty. Kolor jest atrybutem przypisywanym wszystkim obiektom danej warstwy. Wypełnienie - oznacza kolor, jakim mają być wypełniane obiekty zamknięte. brak oznacza, że warstwa jest przezroczysta (tzn. że widoczne będą warstwy pod nią) kolor warstwy oznacza, że obiekt zamknięty będzie wypełniony kolorem danej warstwy 10

11 Pomiary GPS Z poziomu mapy wybieramy ^- GPS>Ustawienia GPS i ustawiamy parametry jak obok na rysunku. (W zasadzie wystarczy zmienić tylko port COM (w zależności na jakim porcie urządzenie korzysta z GPS. Jeżeli parametry są prawidłowe to na mapie w górnym prawym rogu powinna migać czerwonozielona kropka do czasu ustalenia pozycji. Niebieskie linie wskazują poziom natężenia sygnału GPS W zakładce Pomiar możemy ustawić wysokość anteny, czy mają być zapisywane dane RAW i automatyczne przesuwanie mapy (punkt GPS zawsze w centrum mapy) Zakładka Autonumerowanie pozwala na ustalenie numeracji kolejno rejestrowanych punktów. Zakładka Timer pozwala na ustawienie interwału pomiaru i tolerancję (czyli co ile sekund ma być wykonywany automatyczny pomiar punktu w zależności od zmiany położenia odbiornika GPS Można także wprowadzić współczynnik PDOP (jeżeli wartość będzie większa punkt nie zostanie zarejestrowany) 11

12 Włączamy GPS: -GPS>WłĄCZ ikonką ustawiamy parametry GPS:(jeżeli nie ustawiliśmy tego wcześniej) Przykładowe parametry:port COM3, bity na sekundę 4800, (jeżeli inne należy także to ustawić w programie GPS Controller) parzystość :brak, Bity danych 8, Bity stopu:1 Ikonka pozwala na wizualne określenie widoku satelit Ikonka umożliwia włączenie w tryb automatycznej rejestracji punktów. Interwał i tolerancję ustawia się w w zakładce Timer. Tam także ustawia się czy GPS ma uwzględniać współczynnik PDOP Ikonka Idź do pozwala na wpisanie numeru punktu do którego chcemy dojść z odbiornikiem GPS Zielona strzałka określa kierunek a, opis poniżej odległość do punktu W przykładowym rysunku podana jest odległość i kierunek do punktu o numerze 555 Aby zamknąć tę funkcję należy kliknąć na 12

13 Punkty możemy rejestrować na przykład przez wskazanie: wpisujemy numer punktu w górnym lewym rogu ekranu i wybieramy przycisk POMIAR w przypadku rejestracji pojedynczych punktów lub START gdy jest wciśnięta ikonka timera Ikonka ta pokazuje siłę sygnału GPS i dostępność. Czerwony - brak sygnału Migający - wyszukuje sygnał Zielony-dane z GPS są odczytywane Niebieski praca w trybie różnicowym (DGPS, EGNOS, ASG). W przypadku rejestracji obiektu wpisujemy numer punktu i klikamy na ikonce Pomiar każdorazowo gdy chcemy zarejestrować punkt obiektu, chyba że jest aktywna automatyczna rejestracja ikonka Aby zakończyć zakładanie obiektu wybieramy ikonkę lub aby anulować zakładanie obiektu otwartego ikonkę C: - oznacza ostatnią czołówkę L: odległość skumulowaną od początku rejestracji obiektu Dla obiektów zamkniętych w miejscu L: będzie wyświetlone O: czyli obwód obiektu P: to pole powierzchni obiektu zamkniętego 13

14 Po założeniu obiektu podawana jest informacja dotycząca jego parametrów. Niebieskie pola można edytować. Zatwierdzamy OK Jeżeli obiekt jest założony, można go wybrać ikonką strzałki. Jego punkty załamania zostaną wyróżnione szarymi kwadracikami. W tym momencie pojawią się nowe ikonki: kasowanie obiektu informacja o obiekcie(obwód powierzchnia itd. dodanie kolejnego punktu do obiektu (należy wskazać ten punkt) Dodaj ekscentr dla obiektu zamkniętego (podajemy wartość ekscentru w prawo lub w lewo) 14

15 Aby wykonać eksport punktów z tabeli do pliku tekstowego należy wybrać ^- Exportuj.. W nowym oknie należy wybrać miejsce zapisu, nazwę pliku i wybrać Typ pliku, następnie przyciskiem OK rozpocząć zapis eksportu. Plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji na urządzeniu. Przejście na Tabelę punktów wykonujemy klikając na ^ i wybieramy z menu tabela punktów. Możemy do niej : 1. Wpisywać współrzędne podając kolejno Numer, współrzędną X, Y, H, i ewentualnie Kod punktu. 2. Zaimportować dane z Programu C-Geo dla PC. Pliki mają postać nazwa.pcg i najlepiej je wgrywać eksploratorem Windows z poziomu PC do katalogu Moje dokumenty na PPC 3. Przy pomocy urządzenia GPS zarejestrować punkty korzystając z opcji Plik-Pomiary GPS Opis nad tabelą informuje nas w jakim układzie jest założona tabela. W tym przypadku jest to układ 65 strefa 4 15

16 Import Plik PCG - Możliwość importu mapy z C-Geo 7.0 i 8.0 dla Windows. Należy wyszukać plik z rozszerzeniem *.pcg. opcja importu tylko punktów (bez mapy) kontrola punktów podczas importu (jeżeli istnieją punkty w tabeli). Pozostałe możliwości importu: Plik tekstowy - import punktów z pliku *.txt, Plik Shape - format ESRI Plik XML - mapy ewidencyjne Plik GML (ARiMR) - pliki zgodne ze schematem WynikiKnM_2011.xsd Eksport Eksport mapy/punktów do pliku *.pcg rozpoznawalnego w C-Geo od wersji 7.0 i 8.0 dla Windows -Eksport do AutoCAD (*.DXF) -Eksport do Pliku tekstowego -Eksport do formatu GML (ARiMR) zgodnego ze schematem WynikiKnM_2011.xsd Poprawka lokalna służy do wyznaczenia wektora poprawki GPS dodawanego do współrzędnych sczytanych z urządzenia GPS. Ikonki pozwalają na pokazanie wektora poprawki lub tylko punktów. Menu - średnia pozwala na wyznaczenie średniej poprawki z podanej ilości pomiarów. Ikonka żarówki wprowadza poprawkę Ikonką ustawiamy czy poprawka lokalna ma być uwzględniana czy też nie 16

17 Z Menu Tabeli mamy możliwość zaznaczania punktów i kopiowania ich do innej tabeli. Można także ukrywać zaznaczane punkty -otwiera okno mapy -usuwa zaznaczony wiersz tabeli -Wyjście z programu Obliczenia - Powierzchnie Dla założonych warstw dla działek lub użytków można obliczyć pola powierzchni. Dane wpisujemy do tabeli bądź wczytujemy z pliku tekstowego Menu- Nowe dane, zapisanie zadania do pliku tekstowego lub wczytanie zadania z pliku tekstowego - zapisanie obiektu działki (użytku) na mapę - wykonanie obliczeń -Wyjście z obliczeń 17

18 Lista działek do kontroli... Dostępna z menu Dane > Lista działek do kontroli... Jeśli do gospodarstwa podczytano raport mobilny, to Lista wyświetla informację zarówno o działkach przeznaczonych do kontroli jak i pomierzonych. Kolumny tabeli: Pom. - statut działki (,,OK'' występuje w raporcie, została pomierzona,,,-'' - nie występuje w raporcie lub nie została jeszcze pomierzona,,,m'' część składowa multipoligonu). Wym. - wymagana (,,N'' nie,,,t'' tak) Identyfikator Pow. - powierzchnia deklarowana Pow. Zm. - powierzchnia zmierzona Obw. Zm. - obwód zmierzony Tolerancja Kody pokontrolne Goid pełny identyfikator działki odniesienia. (uwaga zestaw i kolejność kolumn zależy od tego czy wczytano raport mobilny!) Wybraną na liście działkę można pokazać na mapie Pokaż na mapie W zakładce Do kontroli pokazywane są identyfikatory wynikające z raportu mobilnego wraz z powierzchniami i obwodami pomierzonymi, tolerancjami i kodami pokontrolnymi. W dolnym oknie pokazany jest sposób obliczania powierzchni i obwodów, jeśli w działce jest wyłączenie to widać jego powierzchnię i to, że jest ona odejmowana od powierzchni działki. Pomierzone Wykaz obiektów faktycznie pomierzonych z identyfikatorami wpisanymi przez operatora. Jeśli przy kontroli syntaktycznej identyfikatorów pojawią się błędy są one wyświetlane w dolnej części okna. Dokładny opis kontroli i lista komunikatów o błędach znajduje się na końcu instrukcji w załączniku nr 2. 18

19 Zakładka Działki graficzna reprezentacja działek w postaci hierarchicznej, ułatwia orientację czy działka jest spójna przestrzennie czy nie i czy posiada wyłączenia. 19

20 Schemat pracy z programem podczas inspekcji terenowej Przygotowanie danych do kontroli: Otwarcie raportu mobilnego z podczytaniem granic odniesienia GO lub,,ręczny'' import granic odniesienia. Zaimportowanie granic odniesienia w formacie SHP lub XML. Okno Zawiera rozwijalne listy służące do filtrowania plików wg województw, powiatów, gmin i obrębów. Zaczytanie wszystkich danych lub wybór danych do importu UWAGA! Opisany powyżej sposób importu plików sugerujemy 20

21 stosować jedynie dla plików XML, gdyż przy większej ilości zaimportowanych podkładów niepotrzebnie zwiększa się plik bazy danych gospodarstwa. Nowe narzędzie do podłączania podkładów SHP opisano na stronie następnej. Sugerujemy podłączać pliki podkładowe SHP w oknie Warstwy. Używamy wtedy przycisku ze,,spinaczem''. Metoda jest szybsza, przeglądanie mapy odbywa się płynniej przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów urządzenia. 21

22 Włączamy wyświetlanie etykiet i ustawiamy obcinanie etykiet podczas wyświetlania, tak aby pokazywać tylko numery działek. W tym przypadku należy obciąć pierwsze 14 znaków 22

23 Import działek do kontroli w plikach GML (jeśli takie posiadamy) Wczytujemy podobne jak plik XML Import ortofotomapy z kontrolowanego obszaru w formacie tif lub jpg Maksymalny rozmiar rastra nie powinien być większy niż 5 milionów pixeli. Należy pamiętać żeby plik nazwa_rastra.tfw także został przegrany do urządzenia, gdyż w nim są zawarte dane referencyjne rastra 23

24 Nawigacja do kontrolowanych działek 1. Wyszukiwanie > wyszukiwanie w bazie atrybutów opisowych (wpisać numer działki lub identyfikator) 24

25 > wybieramy właściwą działkę z listy > nawigacja do środka działki. Drugim sposobem jest włączenie GPS > wskazujemy na mapie punkt > Idź do wskazanego punktu lub Idź do punktu Pomiar działek. Wybieramy w Warstwy warstwę edytowalną (tę na którą mają trafiać pomiary). Domyślnie jest do Dzialki_Pomiar. Jeśli mierzymy obszary bez kultury lub obszary z kodem DR10 to wybieramy odpowiednią warstwę. 25

26 Włączamy GPS. Działki mierzymy punktowo (samemu rejestrując punkt albo ustawiając interwał czasu do rejestracji automatycznej) lub jako obiekt zamknięty. Po zamknięciu obwodu wpisujemy w oknie atrybuty działki (identyfikator ze znakami sterującymi, grupę upraw z listy). Grupę upraw stwierdzoną można wybrać z listy albo wpisać kilka grup oddzielonych średnikami, które zostaną wpisane odpowiednio do działek podrzędnych. Separatorem między uprawami jest znak srednika. Np. dla dzialki,,a=a1'' z wpisem,,jpo;upo'' do gml'a trafi działka,,a'' z,,jpo '' i,,a1'' z,,upo''. Możemy włączyć centrowanie pozycji kursora GPS w oknie mapy. Pomiar działki z obiektem liniowym wewnątrz działki rolnej. Jeżeli w granice Pomiar na warstwie Dzialki_Pomiar 26

27 działki rolnej wcina się obiekt liniowy, który nie dzieli jej na dwie oddzielne działki rolne, to wówczas obwód działki rolnej należy obliczyć bez uwzględniania tego obiektu, czyli należy przyjąć tzw. obwód zewnętrzny działki. W cgeozasiewach realizujemy to mierząc granicę działki uwzględniającą wcięcie na warstwie Dzialki_Pomiar, a granicę zewnętrzną,,domyślną'' zgodną z przebiegiem granic PEG mierzymy na warstwie Obwod_Dzialki. Mierzona działka musi mieć taki sam identyfikator na obu warstwach. Oba pomiary granicy zostaną zapisane do pliku GML w sposób zapewniający właściwe obliczenie obwodu działki. Pomiar na warstwie Obwod_Dzialki 27

28 Eksport danych po kontroli Działki (ObwodDzialki, obszary bez kultury, obszary Dr10) eksportujemy do formatu GML oraz SHP (do ewentualnej edycji działek, kontroli topologicznej itp.) Punkty (granic działek) eksportujemy jako pliki txt. Punkty fotografii eksportujemy do pliku SHP. Podczas zamykania program zapisuje, po potwierdzeniu, plik raportu mobilnego gospodarstwa oraz prosi o potwierdzenie utworzenia punktu przywracania gospodarstwa (o ile ustawiliśmy wykonywanie kopii bezpieczeństwa po każdorazowym wyjściu z programu). Punkty zdjęć eksportujemy: Eksport > Eksport zdjęć do pliku CSV.,,Zwykłe'' punkty także możemy wyeksportować do CSV, zaznaczając je uprzednio w tabeli. 28

29 Zalecenia Wykonywać kopie bezpieczeństwa gospodarstw (Ustawienia > Kopia zapasowa) i regularnie przenosić pliki kopii z karty pamięci na komputer stacjonarny. Nie dopuszczać do przechowywania w programie więcej niż kilkunastu dużych gospodarstw ze względu na możliwy brak pamięci. Co dwa, trzy dni wykonywać eksport danych z gospodarstw a same gospodarstwa usuwać z listy gospodarstw (po uprzednim wykonaniu ich kopii). Załącznik nr 1 - Wyciąg z Instrukcji Stanowiskowej do Książki Procedur KP ARiMR PRZETWARZANIE PLIKÓW POMIAROWYCH GPS DO FORMATU GML Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI C-Geo M-ZMK Definiowanie działek, enklaw, multipoligonów, kompleksów Granice każdej pomierzonej działki rolnej oraz działek rolnych pomierzonych łącznie powinny zostać zapisane zapisana w pliku GML w klasie Dzialka. W przypadku pomiaru łącznego dwóch lub więcej działek rolnych granice takiego pomiaru powinny zostać zapisane w pliku GML pomimo, że nie zostaną zaimportowane do ZSZIK. W przypadku wystąpienia działki głównej i podrzędnej o pokrywających się granicach np. B i B1 inspektor wykona jednokrotny pomiar. Natomiast do pliku GML powinny trafić dwa obiekty klasy Dzialka: jeden reprezentujący działkę B, drugi działkę B1. W tym przypadku obiekty te będą różnić się wartością pola identyfikator. Utworzenie dwóch obiektów na podstawie jednokrotnego pomiaru należy zrealizować za pomocą znaku sterującego =. W odbiorniku GPS identyfikator w/w działki powinien być zapisany w sposób następujący B=B1. Za pomocą znaków sterujących użytkownik zdefiniuje także inne obiekty poligonowe tj. wyłączenia, działki pomierzone w częściach, działki pomierzone łącznie. Szczegółowe 29

30 informacje znajdują się poniżej. Identyfikatory działek tworzone są przy użyciu wielkich liter oraz cyfr. Znak = definiuje działkę podrzędną pokrywającą się z działką główną. W sytuacji gdy działki rolne B i B1 pokrywają się, identyfikator powinien zostać utworzony w sposób następujący B=B1 Znak. definiuje wyłączenie (enklawę). W przypadku wystąpienia dwóch wyłączeń na działkach rolnych B=B1 użytkownik utworzy następujące identyfikatory dla wyłączeń: B.1=B1.1 - dla pierwszego wyłączenia, B.2=B1.2 - dla drugiego wyłączenia. Numeracja wyłączeń powinna być prowadzona w taki sposób, aby uniknąć powtórzeń. Znak _ definiuje multipoligony. Multipoligon ma zastosowanie w przypadku działek rolnych pomierzonych w dwóch lub więcej częściach. W przypadku gdy rolnik deklaruje działkę B/JPO natomiast inspektor stwierdza istnienie dwóch części działki B tj. B1 i B2 identyfikatory powinny być utworzone wg następującego schematu: B_1 - dla pierwszej części, B_2 dla drugiej części. Numeracja wyłączeń powinna być prowadzona w taki sposób, aby uniknąć powtórzeń. Znak + definiuje działki pomierzone łącznie. W przypadku pomiaru łącznego działek A i B identyfikator należy utworzyć w sposób następujący: A+B. W sytuacjach złożonych identyfikatory należy budować budując odpowiednie kombinacje identyfikatorów i znaków sterujących. Przykład. W przypadku pomiaru pokrywających się działek C/C1 deklarowanych do płatności JPO/UPO zlokalizowanych w dwóch częściach, gdzie na każdej części istnieje jeden obszar nie kwalifikujący się do płatności identyfikatory powinny być zbudowane w sposób następujący: C_1=C1_1 dla pierwszej części C_2=C1_2 dla drugiej części C_1.1=C1_1.1 dla wyłączenia na pierwszej części C_2.2=C1_2.2 dla wyłączenia na drugiej części Przykład. W przypadku pomiaru łącznego działek X,Y,Z deklarowanych do płatności JPO, gdzie stwierdzono dwa obszary nie kwalifikujące się do płatności, identyfikatory powinny być zbudowane w sposób następujący: X+Y+Z dla pomiaru granic zewnętrznych X+Y+Z.1 dla pierwszego wyłączenia 30

31 X+Y+Z.2 dla drugiego wyłączenia Przykład. W przypadku pomiaru łącznego działek X/X1,Y/Y1,Z/Z1 deklarowanych do płatności JPO/UPO, gdzie stwierdzono dwa obszary nie kwalifikujące się do płatności, identyfikatory powinny być zbudowane w sposób następujący: X+Y+Z= X1+Y1+Z1 dla pomiaru granic zewnętrznych X+Y+Z.1= X1+Y1+Z1.1 dla pierwszego wyłączenia X+Y+Z.2= X1+Y1+Z1.2 dla drugiego wyłączenia Załącznik nr 2 kontrola syntaktyczna składni identyfikatorów działek pomierzonych. Lista pojęć: identyfikator - pojedynczy identyfikator działki (A1) wyrażenie - wartość identyfikatora złożonego (A=A1, A+B=A1+B1) argument - wartości wyrażenia pomiędzy znakami przypisania. Czyli dla powyższego przykładu lewy argument to kolejno (A i A+B) separator - znaki,,+'' i,,='' nawiasy kwadratowe [] - wartość opcjonalna kropki,,...fragment" - jedna lub sekwencja wartości fragmentu wyrażenia. Podstawowa składnia syntaktyczna wartości identyfikatora: wyrażenie << identyfikator[...separator identyfikator] argument << identyfikator[...+ identyfikator] wyrażenie << argument[...=argument] Pierwszy znak identyfikatora musi być literą, kolejne znaki dowolne oprócz znaku plus, w szczególności podkreślnik, kropka, cyfra. Maksymalna długość identyfikatora to 20 znaków. Kontrola identyfikatora na poziomie wartości identyfikatora/wyrażenia. Lista generowanych błędów: - Nieprawidłowe znaki (np:,,111''). - Zła składnia identyfikatora. Oczekiwana cyfra. (np.,,a.=a1.1''). - Oczekiwany identyfikator(np.,,c='',,,c= =C2''). - <identyfikator> nie jest działką nadrzędną (np. A1=A2) - ogólnie błąd wykrycia działki podrzędnej w wyrażeniu po lewej stronie (pierwszy argument) - <identyfikator> nie jest działką podrzędną - wykryto po prawej stronie wyrażenia działkę nadrzędną (drugi i/lub kolejne argumenty wyrażenia) - Wymieszane typy działek (nadrzędna/podrzędna) w <nr_argumentu> argumencie wyrażenia najczęściej dotyczy wyrażenia jednoargumentowego z plusami np. (A1+B+C1) - Identyfikator jest za długi - baza identyfikatora przekracza 20 znaków 31

32 - Duplikacja działki o identyfikatorze <identyfikator> - nie mogą się duplikować identyfikatory działek na poziomie wyrażenia (np. A+A,B=B). Nadal istnieje kontrola na podstawie pełnej frazy identyfikatora działki tzn. nie mogą się też powtarzać na liście działki o pojedynczym identyfikatorze. Kontrola identyfikatora na poziomie hierarchii działek. Lista generowanych błędów: - Nie zdefiniowano działki nadrzędnej dla działki <identyfikator> - np. na liście jest,,a1'' ale nie ma,,a''. - Wyłączenie <identyfikator> nie podlega pod żadną działkę zadeklarowane wyłączenie np. B1.2 bez zadeklarowanej działki B1 Lista generowanych ostrzeżeń/informacji: - Działka <identyfikator> stanowi tylko jedną część działki rozłącznej - wykryta tylko jedna część działki rozłącznej. 32

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON Instrukcja obsługi Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON i programem TopSURV ver. 2.0 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1. Instalacja programu TopSURV... 3 1.2 Usuwanie programu TopSURV...6 1.3 Ponowne

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO

OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO IMPEXGEO OPROGRAMOWANIE TerraSync Instrukcja obsługi Jak najlepiej wykorzystać możliwości Trimble IMPEXGEO os. Grabina ul. Platanowa 1 05-126 NIEPORĘT k/ Warszawy tel. (0 22) 774 70 07, (0 22) 774 70 06

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo