Instrukcja obsługi programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi programu"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi programu cgeozasiewy dla Windows Mobile wer. z dn r. cgeozasiewy Softline Plus ul. Robotnicza Wrocław tel:

2 Spis treści strona Uruchomienie i rejestracja programu na urządzeniu mobilnym. 3 Zakładanie nowego Gospodarstwa. 3-4 Funkcje dostępne na mapie. 5 Ustawienia gospodarstw, mapowanie przycisków, kopie bezpieczeństwa. 6 Obiekty mapy okrąg, tekst, krzywa 7 Obiekt,,Zdjęcia'' 8 Dodaj punkt na wcięciu liniowym 9 Warstwy mapy. 10 Pomiary GPS - ustawienia, autonumeracja, idź do Edycja atrybutów opisowych działki, edycja granicy obiektu Eksporty/importy treści wektorowej mapy Lista działek do kontroli Schemat pracy z programem podczas inspekcji terenowej Pomiar działki z wcinającym się elementem liniowym 26 Eksport danych po kontroli, punktów/fotografii do pliku CSV. 28 Definiowanie działek, enklaw, multipoligonów, kompleksów. 29 Kontrola syntaktyczna składni identyfikatora działki pomierzonej 31 2

3 Po uruchomieniu programu na ekranie pokazuje się logo programu. Wybieramy z menu ^ Informacje i klikamy na zarejestruj. Jeżeli nie posiadamy kodu aktywacyjnego należy przesłać na tzw. kod UUID urządzenia. (zapisany w pliku który można wygenerować.) Zwrotną pocztą otrzymają Państwo kod aktywacyjny. Kod ten jest stały i przypisany tylko jest tylko do danego urządzenia. Należy go więc zachować. Aby wejść do okna projektów należy wybrać Menu- -Gospodarstwa Aby założyć nowe gospodarstwo klikamy na Opcje - Dodaj gospodarstwo i wypełniamy kolejno pola. Pola z * są obowiązkowe do wypełnienia. W zakładce Ustawienia podajemy odwzorowanie, dokładności i jednostki Zakładka Dodatkowe służy do wpisania dowolnego tekstu odnośnie danego gospodarstwa Aby wybrać z listy gospodarstwo wystarczy wskazać go rysikiem i zatwierdzić OK Po ponownym uruchomieniu programu otwiera się automatycznie mapa ostatnio edytowanego gospodarstwa. Aby wybrać inne gospodarstwo należy wybrać ^- Gospodarstwa Utwórz gospodarstwo z raportu... - zastosowanie raportu mobilnego do utworzenia gospodarstwa. Edytuj Gospodarstwo - zmiana danych ogólnych (poza numerem producenta), ustawień odwzorowania, dokładności i jednostek. Usuń Gospodarstwo - usuwa wybrane gospodarstwo po potwierdzeniu. Kopia zapasowa Możliwość dokonania kopii zapasowej gospodarstwa 3

4 Po użyciu Edytuj gospodarstwo, mamy dostęp do ustawień Raportu mobilnego. Poszczególne dane producenta i kontroli wyświetlane są w zakładkach. Treść poszczególnych atrybutów można w dowolnym momencie zmieniać. Raport zostaje ostatecznie zapisany w pamięci urządzenia podczas wychodzenia z programu, po potwierdzeniu. Dane o Działkach Producenta są natomiast wyświetlane na Liście działek do kontroli (patrz dalej). W przypadku, gdy gospodarstwo założono bez użycia raportu, można go dołączyć później. 4

5 Funkcje dostępne na mapie: - menu mapy: -Gospodarstwa otwarcie menu gospodarstw (opisane powyżej) - Dane-Lista działek pomierzonych- działki pomierzone na edytowalnej warstwie z podanym obwodem, powierzchnią i tolerancją pomiaru. Dane-Tabela punktów- tabela ze współrzędnymi punktów (opis funkcji w dalszej części) -warstwy (opisane dalej) - GPS- włączenie i ustawienie parametrów i pozycjonowania GPS. Możliwość dodawania punktów i tworzenia obiektów poprzez dodawanie punktów GPS -wyszukiwanie punktów, tekstów na mapie, tekstów w atrybutach opisowych, wg obszaru określonego okręgiem lub współrzędnymi narożników. Po kliknięciu na lupkę następuje wyszukanie. -Widok wyświetlanie siatki krzyży, skali mapy i etykiet (identyfikatorów działek ewidencyjnych z map XML) - Widok- Wyświetlanie punktów (wszystkie, widoczne lub nie wyświetlaj). Opis punktów - zaznaczamy czy opis ma być wyświetlany, co ma być wyświetlane, jakim kolorem i wysokością czcionki) -Opcje- Zaczepiaj bez punktu możliwość rysowania w powietrzu bez zaczepiania do istniejących punktów - Opcje- Numeracja automatyczna możliwość automatycznej numeracji punktów (i kodowania) przy rysowaniu obiektów przy włączonej opcji zaczepiaj bez punktu -Opcje- Obliczenia obliczenie powierzchni działek i użytków (opisane w dalszej części) -Opcje- Skala (zmiana standardowej skali) -Import/eksport (opisane dalej) -Import/eksport wczytaj Raster- możliwość dodania rastra z georeferencją w formatach TIFF, JPEG -Import/eksport Eksport zdjęć do pliku CSV Zapis punktów wykonania zdjęć do pliku w formacie CSV (nrpunktu;x;y) - Informacje - opis wersji programu, Producenta, Użytkownika, kod UUID urządzenia. -przesuwanie mapy (wystarczy przytrzymać rysik na ekranie i przesunąć w dowolnym kierunku) - wskaźnik wybierania (aby wybrać punkt lub obiekt na mapie) w momencie wyboru obiektu na ekranie pojawi się inny zestaw ikon (np. ikona Wybierając tę ikonę kasujemy punkt lub obiekt zaznaczony) Powiększenie Pomniejszenie Powiększ obszar -Powiększenie obszaru poprzez przeciągnięcie rysikiem na ekranie Pokaż całość pokazanie na ekranie wszystkich istniejących obiektów 5

6 Ustawienia: Katalog gospodarstw (projektów) można umieszczać w folderze domyślnym...\cgeozasiewy\projekty\ lub w innej lokalizacji (np.: karcie pamięci Storage Card). Możliwość ponownej kalibracji skali mapy do wymiaru ekranu urządzenia. Ustawianie domyślnych atrybutów warstwy w jakich są wyświetlane obiekty Atrybuty zaznaczenia obiektów - kolory markerów, obrysu, wypełnienia. Określenie przyciągania do punktów i linii, zakres przyciągania podaje się w pikselach lub metrach Kopia zapasowa Ustanie miejsca tworzenia kopii, stopnia kompresji, ustalenia automatycznej kopii Mapowanie przycisków -możliwość zdefiniowania przycisków urządzenia do funkcji w programie Punkt przez wskazanie - wybranie tej opcji i kliknięcie na ekranie spowoduje dodanie punktu w tym miejscu. Należy podać tylko numer tego punktu i "OK"( można także podać wysokość H i kod punktu) Obiekt otwarty Klikając na punkty na ekranie łączymy je stylem linii określonej w warstwach Ikonki pozwalają na zakończenie edycji obiektu bądź cofnięcie ostatniego wyboru Po stworzeniu obiektu wpisuje się atrybuty opisowe działki Obiekt zamknięty Klikając na punkty na ekranie łączymy je stylem linii określonej w warstwach Ikonki pozwalają na zakończenie edycji obiektu bądź cofnięcie ostatniego wyboru Krzywa rysowanie krzywej między wskazanymi punktami 6

7 Okrąg środek i promień Wybieramy rysikiem punkt- środek okręgu i punkt leżący na jego obwodzie Okrąg przez trzy punkty Wybieramy rysikiem trzy punkty na jego obwodzie Tekst Wpisujemy tekst, podajemy parametry tekstu i kąt rotacji Przy zaznaczeniu Wyrównaj do linii" należy na mapie wskazać początek i koniec linii do której tekst będzie równoległy. Czołówka Po podaniu parametrów czołówki wskazujemy punkty na mapie dla których czołówka ma być podana Krzywa Rysowanie krzywej linii między wskazanymi punktami 7

8 Zdjęcie wstawienie do mapy obiektu,,strzałki'', której początek odpowiada miejscu wykonania zdjęcia. Położenie punktu początkowego mierzymy przy pomocy GPS. Koniec strzałki wstawiamy ręcznie umieszczając go wewnątrz pomierzonej wcześniej działki. Program podpowiada automatycznie numer fotografii (można go zmienić) oraz także automatycznie zapisuje identyfikator wskazanej działki rolnej. Punkt początkowy oznaczany jest na mapie ikoną aparatu fotograficznego. Podczas eksportu warstwy Dzialki_pomiar do formatu SHP tworzona jest dodatkowa warstwa z przyrostkiem PHOTO w nazwie, zawierająca kierunki zdjęć. Numery zdjęć są przepisywane do raportu mobilnego do pola numerfotografii odpowiedniej działki. Obiekty Zdjęcie można edytować, program kontroluje powtarzalność numerów zdjęć. 8

9 Dodaj punkt na wcięciu liniowym - obliczanie nowego punktu, do którego pomierzono dwie odległości od dwu istniejących punktów lub punktów wyznaczających bok istniejącego obiektu. Np. można w ten sposób dodać punkt do istniejącego boku w pomierzonej działce. Wskazujemy dwa punkty lub jeden bok działki, wpisujemy wartości odległości od tych punktów do punktu wyznaczanego, określamy numer punktu wcinanego. Wybieramy jeden z dwu wariantów położenia szukanego punktu (wcięcie liniowe posiada dwa rozwiązania). Jeśli wskazywano bok działki, to nie tylko pojawia się nowy punkt, ale i zostaje on wbudowany w obrys działki. 9

10 Warstwy W programie pracuje się na warstwach. Przy czym w danej chwili edytowalna może być tylko jedna - założenie nowej warstwy - usunięcie podświetlonej warstwy. Wykonanie tej opcji powoduje zniszczenie całej informacji o obiektach zawartej na warstwie. Domyślnie założone zostają warstwy Dzialki_Pomiar, ObwodDzialki, ObszarBezKult_Pomiar, ObszarDR10_Pomiar. Działki pomierzone na danej warstwie podczas eksportu do GML zostaną wyeksportowane do odpowiednich klas Dzialki, ObwodDzialki, ObszarBezKult, ObszarDR10. Nie jest możliwa zmiana nazwy i typu tych warstw. - przesuń warstwę w dół lub w górę w hierarchii warstw Klikając na nazwę warstwy możemy ją edytować Typ warstwy - określa funkcję, jaką pełnić będzie warstwa. działki - na warstwie umieszczane będą obiekty stanowiące granice działek, użytki - na warstwie umieszczane będą obiekty stanowiące granice użytków, budynki - na warstwie umieszczane będą obiekty stanowiące budynki, inny - warstwa zawierać będzie inne nie wymienione wcześniej obiekty, Warstwa może być Widoczna - określa czy dana warstwa będzie rysowana na mapie. Wybieralna - określa czy obiekty (punkty) leżące na danej warstwie mogą być wybieralne przez wskazywanie rysikiem. Wybieralność jest cechą znacznie ułatwiającą zaczepianie obiektów o punkty. Edytowalna -określa czy obiekty (punkty) z danej warstwy mogą być edytowane (usuwane, dodawane, zmieniane). Edytowalność jest cechą, która może być przypisana tylko do jednej warstwy. Typ linii i kolor warstwy - określa jakim stylem linii mają być rysowane obiekty. Kolor jest atrybutem przypisywanym wszystkim obiektom danej warstwy. Wypełnienie - oznacza kolor, jakim mają być wypełniane obiekty zamknięte. brak oznacza, że warstwa jest przezroczysta (tzn. że widoczne będą warstwy pod nią) kolor warstwy oznacza, że obiekt zamknięty będzie wypełniony kolorem danej warstwy 10

11 Pomiary GPS Z poziomu mapy wybieramy ^- GPS>Ustawienia GPS i ustawiamy parametry jak obok na rysunku. (W zasadzie wystarczy zmienić tylko port COM (w zależności na jakim porcie urządzenie korzysta z GPS. Jeżeli parametry są prawidłowe to na mapie w górnym prawym rogu powinna migać czerwonozielona kropka do czasu ustalenia pozycji. Niebieskie linie wskazują poziom natężenia sygnału GPS W zakładce Pomiar możemy ustawić wysokość anteny, czy mają być zapisywane dane RAW i automatyczne przesuwanie mapy (punkt GPS zawsze w centrum mapy) Zakładka Autonumerowanie pozwala na ustalenie numeracji kolejno rejestrowanych punktów. Zakładka Timer pozwala na ustawienie interwału pomiaru i tolerancję (czyli co ile sekund ma być wykonywany automatyczny pomiar punktu w zależności od zmiany położenia odbiornika GPS Można także wprowadzić współczynnik PDOP (jeżeli wartość będzie większa punkt nie zostanie zarejestrowany) 11

12 Włączamy GPS: -GPS>WłĄCZ ikonką ustawiamy parametry GPS:(jeżeli nie ustawiliśmy tego wcześniej) Przykładowe parametry:port COM3, bity na sekundę 4800, (jeżeli inne należy także to ustawić w programie GPS Controller) parzystość :brak, Bity danych 8, Bity stopu:1 Ikonka pozwala na wizualne określenie widoku satelit Ikonka umożliwia włączenie w tryb automatycznej rejestracji punktów. Interwał i tolerancję ustawia się w w zakładce Timer. Tam także ustawia się czy GPS ma uwzględniać współczynnik PDOP Ikonka Idź do pozwala na wpisanie numeru punktu do którego chcemy dojść z odbiornikiem GPS Zielona strzałka określa kierunek a, opis poniżej odległość do punktu W przykładowym rysunku podana jest odległość i kierunek do punktu o numerze 555 Aby zamknąć tę funkcję należy kliknąć na 12

13 Punkty możemy rejestrować na przykład przez wskazanie: wpisujemy numer punktu w górnym lewym rogu ekranu i wybieramy przycisk POMIAR w przypadku rejestracji pojedynczych punktów lub START gdy jest wciśnięta ikonka timera Ikonka ta pokazuje siłę sygnału GPS i dostępność. Czerwony - brak sygnału Migający - wyszukuje sygnał Zielony-dane z GPS są odczytywane Niebieski praca w trybie różnicowym (DGPS, EGNOS, ASG). W przypadku rejestracji obiektu wpisujemy numer punktu i klikamy na ikonce Pomiar każdorazowo gdy chcemy zarejestrować punkt obiektu, chyba że jest aktywna automatyczna rejestracja ikonka Aby zakończyć zakładanie obiektu wybieramy ikonkę lub aby anulować zakładanie obiektu otwartego ikonkę C: - oznacza ostatnią czołówkę L: odległość skumulowaną od początku rejestracji obiektu Dla obiektów zamkniętych w miejscu L: będzie wyświetlone O: czyli obwód obiektu P: to pole powierzchni obiektu zamkniętego 13

14 Po założeniu obiektu podawana jest informacja dotycząca jego parametrów. Niebieskie pola można edytować. Zatwierdzamy OK Jeżeli obiekt jest założony, można go wybrać ikonką strzałki. Jego punkty załamania zostaną wyróżnione szarymi kwadracikami. W tym momencie pojawią się nowe ikonki: kasowanie obiektu informacja o obiekcie(obwód powierzchnia itd. dodanie kolejnego punktu do obiektu (należy wskazać ten punkt) Dodaj ekscentr dla obiektu zamkniętego (podajemy wartość ekscentru w prawo lub w lewo) 14

15 Aby wykonać eksport punktów z tabeli do pliku tekstowego należy wybrać ^- Exportuj.. W nowym oknie należy wybrać miejsce zapisu, nazwę pliku i wybrać Typ pliku, następnie przyciskiem OK rozpocząć zapis eksportu. Plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji na urządzeniu. Przejście na Tabelę punktów wykonujemy klikając na ^ i wybieramy z menu tabela punktów. Możemy do niej : 1. Wpisywać współrzędne podając kolejno Numer, współrzędną X, Y, H, i ewentualnie Kod punktu. 2. Zaimportować dane z Programu C-Geo dla PC. Pliki mają postać nazwa.pcg i najlepiej je wgrywać eksploratorem Windows z poziomu PC do katalogu Moje dokumenty na PPC 3. Przy pomocy urządzenia GPS zarejestrować punkty korzystając z opcji Plik-Pomiary GPS Opis nad tabelą informuje nas w jakim układzie jest założona tabela. W tym przypadku jest to układ 65 strefa 4 15

16 Import Plik PCG - Możliwość importu mapy z C-Geo 7.0 i 8.0 dla Windows. Należy wyszukać plik z rozszerzeniem *.pcg. opcja importu tylko punktów (bez mapy) kontrola punktów podczas importu (jeżeli istnieją punkty w tabeli). Pozostałe możliwości importu: Plik tekstowy - import punktów z pliku *.txt, Plik Shape - format ESRI Plik XML - mapy ewidencyjne Plik GML (ARiMR) - pliki zgodne ze schematem WynikiKnM_2011.xsd Eksport Eksport mapy/punktów do pliku *.pcg rozpoznawalnego w C-Geo od wersji 7.0 i 8.0 dla Windows -Eksport do AutoCAD (*.DXF) -Eksport do Pliku tekstowego -Eksport do formatu GML (ARiMR) zgodnego ze schematem WynikiKnM_2011.xsd Poprawka lokalna służy do wyznaczenia wektora poprawki GPS dodawanego do współrzędnych sczytanych z urządzenia GPS. Ikonki pozwalają na pokazanie wektora poprawki lub tylko punktów. Menu - średnia pozwala na wyznaczenie średniej poprawki z podanej ilości pomiarów. Ikonka żarówki wprowadza poprawkę Ikonką ustawiamy czy poprawka lokalna ma być uwzględniana czy też nie 16

17 Z Menu Tabeli mamy możliwość zaznaczania punktów i kopiowania ich do innej tabeli. Można także ukrywać zaznaczane punkty -otwiera okno mapy -usuwa zaznaczony wiersz tabeli -Wyjście z programu Obliczenia - Powierzchnie Dla założonych warstw dla działek lub użytków można obliczyć pola powierzchni. Dane wpisujemy do tabeli bądź wczytujemy z pliku tekstowego Menu- Nowe dane, zapisanie zadania do pliku tekstowego lub wczytanie zadania z pliku tekstowego - zapisanie obiektu działki (użytku) na mapę - wykonanie obliczeń -Wyjście z obliczeń 17

18 Lista działek do kontroli... Dostępna z menu Dane > Lista działek do kontroli... Jeśli do gospodarstwa podczytano raport mobilny, to Lista wyświetla informację zarówno o działkach przeznaczonych do kontroli jak i pomierzonych. Kolumny tabeli: Pom. - statut działki (,,OK'' występuje w raporcie, została pomierzona,,,-'' - nie występuje w raporcie lub nie została jeszcze pomierzona,,,m'' część składowa multipoligonu). Wym. - wymagana (,,N'' nie,,,t'' tak) Identyfikator Pow. - powierzchnia deklarowana Pow. Zm. - powierzchnia zmierzona Obw. Zm. - obwód zmierzony Tolerancja Kody pokontrolne Goid pełny identyfikator działki odniesienia. (uwaga zestaw i kolejność kolumn zależy od tego czy wczytano raport mobilny!) Wybraną na liście działkę można pokazać na mapie Pokaż na mapie W zakładce Do kontroli pokazywane są identyfikatory wynikające z raportu mobilnego wraz z powierzchniami i obwodami pomierzonymi, tolerancjami i kodami pokontrolnymi. W dolnym oknie pokazany jest sposób obliczania powierzchni i obwodów, jeśli w działce jest wyłączenie to widać jego powierzchnię i to, że jest ona odejmowana od powierzchni działki. Pomierzone Wykaz obiektów faktycznie pomierzonych z identyfikatorami wpisanymi przez operatora. Jeśli przy kontroli syntaktycznej identyfikatorów pojawią się błędy są one wyświetlane w dolnej części okna. Dokładny opis kontroli i lista komunikatów o błędach znajduje się na końcu instrukcji w załączniku nr 2. 18

19 Zakładka Działki graficzna reprezentacja działek w postaci hierarchicznej, ułatwia orientację czy działka jest spójna przestrzennie czy nie i czy posiada wyłączenia. 19

20 Schemat pracy z programem podczas inspekcji terenowej Przygotowanie danych do kontroli: Otwarcie raportu mobilnego z podczytaniem granic odniesienia GO lub,,ręczny'' import granic odniesienia. Zaimportowanie granic odniesienia w formacie SHP lub XML. Okno Zawiera rozwijalne listy służące do filtrowania plików wg województw, powiatów, gmin i obrębów. Zaczytanie wszystkich danych lub wybór danych do importu UWAGA! Opisany powyżej sposób importu plików sugerujemy 20

21 stosować jedynie dla plików XML, gdyż przy większej ilości zaimportowanych podkładów niepotrzebnie zwiększa się plik bazy danych gospodarstwa. Nowe narzędzie do podłączania podkładów SHP opisano na stronie następnej. Sugerujemy podłączać pliki podkładowe SHP w oknie Warstwy. Używamy wtedy przycisku ze,,spinaczem''. Metoda jest szybsza, przeglądanie mapy odbywa się płynniej przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów urządzenia. 21

22 Włączamy wyświetlanie etykiet i ustawiamy obcinanie etykiet podczas wyświetlania, tak aby pokazywać tylko numery działek. W tym przypadku należy obciąć pierwsze 14 znaków 22

23 Import działek do kontroli w plikach GML (jeśli takie posiadamy) Wczytujemy podobne jak plik XML Import ortofotomapy z kontrolowanego obszaru w formacie tif lub jpg Maksymalny rozmiar rastra nie powinien być większy niż 5 milionów pixeli. Należy pamiętać żeby plik nazwa_rastra.tfw także został przegrany do urządzenia, gdyż w nim są zawarte dane referencyjne rastra 23

24 Nawigacja do kontrolowanych działek 1. Wyszukiwanie > wyszukiwanie w bazie atrybutów opisowych (wpisać numer działki lub identyfikator) 24

25 > wybieramy właściwą działkę z listy > nawigacja do środka działki. Drugim sposobem jest włączenie GPS > wskazujemy na mapie punkt > Idź do wskazanego punktu lub Idź do punktu Pomiar działek. Wybieramy w Warstwy warstwę edytowalną (tę na którą mają trafiać pomiary). Domyślnie jest do Dzialki_Pomiar. Jeśli mierzymy obszary bez kultury lub obszary z kodem DR10 to wybieramy odpowiednią warstwę. 25

26 Włączamy GPS. Działki mierzymy punktowo (samemu rejestrując punkt albo ustawiając interwał czasu do rejestracji automatycznej) lub jako obiekt zamknięty. Po zamknięciu obwodu wpisujemy w oknie atrybuty działki (identyfikator ze znakami sterującymi, grupę upraw z listy). Grupę upraw stwierdzoną można wybrać z listy albo wpisać kilka grup oddzielonych średnikami, które zostaną wpisane odpowiednio do działek podrzędnych. Separatorem między uprawami jest znak srednika. Np. dla dzialki,,a=a1'' z wpisem,,jpo;upo'' do gml'a trafi działka,,a'' z,,jpo '' i,,a1'' z,,upo''. Możemy włączyć centrowanie pozycji kursora GPS w oknie mapy. Pomiar działki z obiektem liniowym wewnątrz działki rolnej. Jeżeli w granice Pomiar na warstwie Dzialki_Pomiar 26

27 działki rolnej wcina się obiekt liniowy, który nie dzieli jej na dwie oddzielne działki rolne, to wówczas obwód działki rolnej należy obliczyć bez uwzględniania tego obiektu, czyli należy przyjąć tzw. obwód zewnętrzny działki. W cgeozasiewach realizujemy to mierząc granicę działki uwzględniającą wcięcie na warstwie Dzialki_Pomiar, a granicę zewnętrzną,,domyślną'' zgodną z przebiegiem granic PEG mierzymy na warstwie Obwod_Dzialki. Mierzona działka musi mieć taki sam identyfikator na obu warstwach. Oba pomiary granicy zostaną zapisane do pliku GML w sposób zapewniający właściwe obliczenie obwodu działki. Pomiar na warstwie Obwod_Dzialki 27

28 Eksport danych po kontroli Działki (ObwodDzialki, obszary bez kultury, obszary Dr10) eksportujemy do formatu GML oraz SHP (do ewentualnej edycji działek, kontroli topologicznej itp.) Punkty (granic działek) eksportujemy jako pliki txt. Punkty fotografii eksportujemy do pliku SHP. Podczas zamykania program zapisuje, po potwierdzeniu, plik raportu mobilnego gospodarstwa oraz prosi o potwierdzenie utworzenia punktu przywracania gospodarstwa (o ile ustawiliśmy wykonywanie kopii bezpieczeństwa po każdorazowym wyjściu z programu). Punkty zdjęć eksportujemy: Eksport > Eksport zdjęć do pliku CSV.,,Zwykłe'' punkty także możemy wyeksportować do CSV, zaznaczając je uprzednio w tabeli. 28

29 Zalecenia Wykonywać kopie bezpieczeństwa gospodarstw (Ustawienia > Kopia zapasowa) i regularnie przenosić pliki kopii z karty pamięci na komputer stacjonarny. Nie dopuszczać do przechowywania w programie więcej niż kilkunastu dużych gospodarstw ze względu na możliwy brak pamięci. Co dwa, trzy dni wykonywać eksport danych z gospodarstw a same gospodarstwa usuwać z listy gospodarstw (po uprzednim wykonaniu ich kopii). Załącznik nr 1 - Wyciąg z Instrukcji Stanowiskowej do Książki Procedur KP ARiMR PRZETWARZANIE PLIKÓW POMIAROWYCH GPS DO FORMATU GML Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI C-Geo M-ZMK Definiowanie działek, enklaw, multipoligonów, kompleksów Granice każdej pomierzonej działki rolnej oraz działek rolnych pomierzonych łącznie powinny zostać zapisane zapisana w pliku GML w klasie Dzialka. W przypadku pomiaru łącznego dwóch lub więcej działek rolnych granice takiego pomiaru powinny zostać zapisane w pliku GML pomimo, że nie zostaną zaimportowane do ZSZIK. W przypadku wystąpienia działki głównej i podrzędnej o pokrywających się granicach np. B i B1 inspektor wykona jednokrotny pomiar. Natomiast do pliku GML powinny trafić dwa obiekty klasy Dzialka: jeden reprezentujący działkę B, drugi działkę B1. W tym przypadku obiekty te będą różnić się wartością pola identyfikator. Utworzenie dwóch obiektów na podstawie jednokrotnego pomiaru należy zrealizować za pomocą znaku sterującego =. W odbiorniku GPS identyfikator w/w działki powinien być zapisany w sposób następujący B=B1. Za pomocą znaków sterujących użytkownik zdefiniuje także inne obiekty poligonowe tj. wyłączenia, działki pomierzone w częściach, działki pomierzone łącznie. Szczegółowe 29

30 informacje znajdują się poniżej. Identyfikatory działek tworzone są przy użyciu wielkich liter oraz cyfr. Znak = definiuje działkę podrzędną pokrywającą się z działką główną. W sytuacji gdy działki rolne B i B1 pokrywają się, identyfikator powinien zostać utworzony w sposób następujący B=B1 Znak. definiuje wyłączenie (enklawę). W przypadku wystąpienia dwóch wyłączeń na działkach rolnych B=B1 użytkownik utworzy następujące identyfikatory dla wyłączeń: B.1=B1.1 - dla pierwszego wyłączenia, B.2=B1.2 - dla drugiego wyłączenia. Numeracja wyłączeń powinna być prowadzona w taki sposób, aby uniknąć powtórzeń. Znak _ definiuje multipoligony. Multipoligon ma zastosowanie w przypadku działek rolnych pomierzonych w dwóch lub więcej częściach. W przypadku gdy rolnik deklaruje działkę B/JPO natomiast inspektor stwierdza istnienie dwóch części działki B tj. B1 i B2 identyfikatory powinny być utworzone wg następującego schematu: B_1 - dla pierwszej części, B_2 dla drugiej części. Numeracja wyłączeń powinna być prowadzona w taki sposób, aby uniknąć powtórzeń. Znak + definiuje działki pomierzone łącznie. W przypadku pomiaru łącznego działek A i B identyfikator należy utworzyć w sposób następujący: A+B. W sytuacjach złożonych identyfikatory należy budować budując odpowiednie kombinacje identyfikatorów i znaków sterujących. Przykład. W przypadku pomiaru pokrywających się działek C/C1 deklarowanych do płatności JPO/UPO zlokalizowanych w dwóch częściach, gdzie na każdej części istnieje jeden obszar nie kwalifikujący się do płatności identyfikatory powinny być zbudowane w sposób następujący: C_1=C1_1 dla pierwszej części C_2=C1_2 dla drugiej części C_1.1=C1_1.1 dla wyłączenia na pierwszej części C_2.2=C1_2.2 dla wyłączenia na drugiej części Przykład. W przypadku pomiaru łącznego działek X,Y,Z deklarowanych do płatności JPO, gdzie stwierdzono dwa obszary nie kwalifikujące się do płatności, identyfikatory powinny być zbudowane w sposób następujący: X+Y+Z dla pomiaru granic zewnętrznych X+Y+Z.1 dla pierwszego wyłączenia 30

31 X+Y+Z.2 dla drugiego wyłączenia Przykład. W przypadku pomiaru łącznego działek X/X1,Y/Y1,Z/Z1 deklarowanych do płatności JPO/UPO, gdzie stwierdzono dwa obszary nie kwalifikujące się do płatności, identyfikatory powinny być zbudowane w sposób następujący: X+Y+Z= X1+Y1+Z1 dla pomiaru granic zewnętrznych X+Y+Z.1= X1+Y1+Z1.1 dla pierwszego wyłączenia X+Y+Z.2= X1+Y1+Z1.2 dla drugiego wyłączenia Załącznik nr 2 kontrola syntaktyczna składni identyfikatorów działek pomierzonych. Lista pojęć: identyfikator - pojedynczy identyfikator działki (A1) wyrażenie - wartość identyfikatora złożonego (A=A1, A+B=A1+B1) argument - wartości wyrażenia pomiędzy znakami przypisania. Czyli dla powyższego przykładu lewy argument to kolejno (A i A+B) separator - znaki,,+'' i,,='' nawiasy kwadratowe [] - wartość opcjonalna kropki,,...fragment" - jedna lub sekwencja wartości fragmentu wyrażenia. Podstawowa składnia syntaktyczna wartości identyfikatora: wyrażenie << identyfikator[...separator identyfikator] argument << identyfikator[...+ identyfikator] wyrażenie << argument[...=argument] Pierwszy znak identyfikatora musi być literą, kolejne znaki dowolne oprócz znaku plus, w szczególności podkreślnik, kropka, cyfra. Maksymalna długość identyfikatora to 20 znaków. Kontrola identyfikatora na poziomie wartości identyfikatora/wyrażenia. Lista generowanych błędów: - Nieprawidłowe znaki (np:,,111''). - Zła składnia identyfikatora. Oczekiwana cyfra. (np.,,a.=a1.1''). - Oczekiwany identyfikator(np.,,c='',,,c= =C2''). - <identyfikator> nie jest działką nadrzędną (np. A1=A2) - ogólnie błąd wykrycia działki podrzędnej w wyrażeniu po lewej stronie (pierwszy argument) - <identyfikator> nie jest działką podrzędną - wykryto po prawej stronie wyrażenia działkę nadrzędną (drugi i/lub kolejne argumenty wyrażenia) - Wymieszane typy działek (nadrzędna/podrzędna) w <nr_argumentu> argumencie wyrażenia najczęściej dotyczy wyrażenia jednoargumentowego z plusami np. (A1+B+C1) - Identyfikator jest za długi - baza identyfikatora przekracza 20 znaków 31

32 - Duplikacja działki o identyfikatorze <identyfikator> - nie mogą się duplikować identyfikatory działek na poziomie wyrażenia (np. A+A,B=B). Nadal istnieje kontrola na podstawie pełnej frazy identyfikatora działki tzn. nie mogą się też powtarzać na liście działki o pojedynczym identyfikatorze. Kontrola identyfikatora na poziomie hierarchii działek. Lista generowanych błędów: - Nie zdefiniowano działki nadrzędnej dla działki <identyfikator> - np. na liście jest,,a1'' ale nie ma,,a''. - Wyłączenie <identyfikator> nie podlega pod żadną działkę zadeklarowane wyłączenie np. B1.2 bez zadeklarowanej działki B1 Lista generowanych ostrzeżeń/informacji: - Działka <identyfikator> stanowi tylko jedną część działki rozłącznej - wykryta tylko jedna część działki rozłącznej. 32

Aby założyć nowy projekt klikamy na napisie, następnie wybieramy Opcje Nowy projekt

Aby założyć nowy projekt klikamy na napisie, następnie wybieramy Opcje Nowy projekt Po uruchomieniu programu na ekranie pokazuje się logo programu. W przypadku wersji komercyjnej należy program zarejestrować. Wybieramy z menu Plik Informacje i klikamy na zarejestruj. Jeżeli nie posiadamy

Bardziej szczegółowo

cgeozasiewy Oprogramowanie polowe do prowadzenia pomiarów GPS

cgeozasiewy Oprogramowanie polowe do prowadzenia pomiarów GPS Polski program rozwijany przez firmę Softline Plus z Wrocławia. Wersja programu 2.4.2.0 Funkcje podstawowe: a) polski język interfejsu Funkcje podstawowe: b) możliwość zarządzania kolekcją gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0)

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Poznań, 25.07.2011 r. W połowie 2010 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała interaktywną

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Podręcznik użytkownika. Instrukcje Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW

WYKONANIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW TEMAT 6 WYKONANIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW Na podstawie danych uzyskanych z obliczenia i wyrównania przybliŝonego ciągu zamkniętego (dane współrzędne punktów 1, 2, 3, 4, 5) oraz wyników pomiaru punktów 11,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych - C-Geo Zbiory danych

Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych - C-Geo Zbiory danych Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych - C-Geo Zbiory danych Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych (z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika (np. dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji /30 WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ Instrukcja obsługi aplikacji Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy zarejestrować się w celu założenia konta. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: 1.1 Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Program GEOPLAN umożliwia zmianę układu współrzędnych geodezyjnych mapy. Można tego dokonać przy udziale oprogramowania przeliczającego

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Prowadzący

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych

Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych Oferta Kalendarzy z UNICEF Polska znajduje się na stronie www.fotocalendar.pl/unicef Wybierają Państwo typ kalendarza klikając w dany wzór.

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Opis aplikacji Lokalizator. 7 stycznia 2014

Opis aplikacji Lokalizator. 7 stycznia 2014 Opis aplikacji Lokalizator 7 stycznia 2014 Spis treści 1 Przeznaczenie aplikacji 2 2 Wymagania sprzętowe 2 3 Funkcjonalność 2 4 Źródła podkładów mapowych 3 5 Organizacja danych 3 6 Obsługa Shape 4 7 Zdjęcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Szkolenie dedykowane dla pracowników JST I. Weryfikacja zapisów dokumentów planistycznych Wykorzystana funkcjonalność oprogramowania QGIS: Wizualizacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Gdańska Mapa Porządku

Gdańska Mapa Porządku Gdańska Mapa Porządku Instrukcja użytkownika www.qslab.pl kontakt@qslab.pl Opis ogólny aplikacji Mapa Porządku Miasta Gdańska została opracowana jako samodzielna aplikacja internetowa i mobilna bazująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Interaktywnej Mapy Miasta i Gminy Pilica

Instrukcja korzystania z Interaktywnej Mapy Miasta i Gminy Pilica Instrukcja korzystania z Interaktywnej Mapy Miasta i Gminy Pilica Portal znajduje się pod adresem www.pilicaturystyczna.sipgminy.pl. Po wpisaniu go w przeglądarce internetowej zostaniemy skierowani do

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4)

wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4) Spis treści : 1. Dodawania zdjęć do biblioteki strony (strona 2) 2. Edycja Podstron wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4) 3. Edycja Menu (strona 10) 4. Panel Ofert Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI GLIWICE 2012 r. Informator Nawigacyjny Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Gliwice,

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo