Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami. Sage sp. z o.o. MXMZZV2010W0001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami. Sage sp. z o.o. MXMZZV2010W0001"

Transkrypt

1 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Sage sp. z o.o.

2 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 2 z 22 SPIS TREŚCI 1 Wymagania SERWER APLIKACJI WYMAGANIA SPRZĘTOWE WYMAGANIA SYSTEMOWE SIEĆ SERWER MS SQL KLIENT STACJA ROBOCZA Konfiguracja IIS UŻYWANE POJĘCIA IIS WŁĄCZENIE NIEZBĘDNYCH WEB SERVICE EXTENSIONS IIS Instalacja serwerowej wersji Forte Kadry i Płace KONFIGURACJA SERWEROWEJ WERSJI FORTE KADRY I PŁACE Instalacja MZZ KONFIGUROWANIE MZZ USTAWIENIE WSPÓŁPRACY FORTE KADRY I PŁACE I FORTE MZZ ETAP 1 UTWORZENIE STRUKTUR DANYCH I USTALENIE DOSTĘPU DO BAZY FORTE KADRY I PŁACE Z POZIOMU MZZ ETAP 2 PRZYGOTOWANIE DEFINICJI SKŁADNIKÓW W FORTE KADRY I PŁACE Inne czynności administracyjne ZMIANA HASEŁ I/LUB UŻYTKOWNIKÓW SERWERA MSSQL UŻYWANYCH PRZEZ APLIKACJĘ FORTE KADRY I PŁACE (ZMIANA HASEŁ SSDBADMIN I SSDBUSER) ZMIANA HASEŁ I/LUB UŻYTKOWNIKÓW SERWERA MSSQL UŻYWANYCH PRZEZ MZZ ORAZ ZMIANA HASŁA I/LUB UŻYTKOWNIKA FORTE KADRY I PŁACE UŻYWANEGO PRZEZ MZZ KONFIGURACJA USTAWIEŃ PRACY LICZBA INSTANCJI KDF... 22

3 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 3 z 22 1 Wymagania 1.1 Serwer aplikacji Wymagania sprzętowe Wymagania sprzętowe zależą od przewidywanego obciążenia (ilości użytkowników i przewidywanej średniej ilości jednoczesnych sesji) i powinny zostać określone w analizie przedwdrożeniowej. Można jednak przyjąć, zalecane minimalne wymagania: dedykowana maszyna dla serwera www MZZ: 4 GB RAM, Procesor Intel Pentium czterordzeniowy lub ekwiwalent innego producenta, 10 GB wolnego miejsca na dysku, Interface sieciowy zapewniający transmisję: - Zapytań ze strony klientów 2 MBity, - Z/do maszyny z serwerem MSSQL 1 GBit Wymagania systemowe Moduły Zarządzania Zasobami wspierają działanie na systemach serwerowych Windows 2003 i Wymaganiem minimalnym jest uruchomiony IIS w wersji 6.0 lub wyższej oraz zainstalowane wszystkie service packi do systemu operacyjnego. Wymagany jest również zainstalowany Microsoft.NET Framework w wersji 2.0 wraz z ostatnim service packiem. 1.2 Sieć Jakkolwiek możliwa jest praca przy użyciu adresów IP, ZALECAMY stosowanie serwera DNS. Jeśli klient oczekuje zintegrowanego logowania użytkowników/pracowników, to wówczas wymagania poszerzają się o serwer domenowy. 1.3 Serwer MS SQL Wymagania sprzętowe i systemowe serwera MS SQL są zgodne z dokumentem wymagań Forte 2010, z zastrzeżeniem jednak, że serwer www MZZ należy traktować w szacunkach obciążeń MSSQL a jak od 2 do N normalnych stacji roboczych Forte, gdzie N zależy od ustawień skalowalności MZZ. Serwer MSSQL musi wspierać niezintegrowane logowanie. 1.4 Klient stacja robocza Wymagania sprzętowe i systemowe stacji roboczej są zgodne z wymaganiami przeglądarki Internet Explorer w wersji 6.0 plus service packi lub wyższej.

4 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 4 z 22 2 Konfiguracja IIS 2.1 Używane pojęcia Site (strona na serwerze) - determinuje takie ustawienia jak port nasłuchowy (domyślnie http=80), miejsce gdzie znajdują się zasoby podstawowe aplikacji (fizyczny Root folder na dysku serwera) oraz sposób identyfikacji, autoryzacji i prawa do zasobów aplikacji poprzez IIS. Pula aplikacyjna - jest podmiotem takich operacji jak Start, Stop, Recycle oraz gromadzi ustawienia dotyczące zarządzania procesem aplikacji, wydajności, ograniczeń, bezpieczeństwa i higieny pracy procesu. Każda pula jest reprezentowana przez oddzielny proces systemowy uruchomiony i zarządzany wg wartości parametrów ustalonych we właściwościach puli. 2.2 IIS 6.0 Dostęp do zarządzania ustawieniami IIS 6.0 uzyskujemy poprzez konsole inetmgr: Konsola IIS pozwala na zmianę ustawień w obrębie site ów i puli aplikacyjnych. Jeśli na serwerze pracują inne aplikacje www, należy ustalić z administratorem klienta, aby przygotował i wskazał dla MZZ pulę aplikacyjną. W sytuacjach pracy równoległej z innymi aplikacjami www WYMAGAMY (w pozostałych sytuacjach zalecamy), aby MZZ dysponowały pulą aplikacji na wyłączność.

5 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 5 z 22 dostępne we właściwościach (Properties) puli aplikacyjnej: Najważniejsza jest identyfikacja procesu puli w systemie (Application pool identity) ze względu na to, że konto użytkownika, na którym będzie działać pula, będzie musiało mieć dostęp oraz prawo uruchomienia DCOM a KDF. Zalecamy, aby pula działała na lokalnym koncie usługi sieciowej (NETWORK SERVICE) Włączenie niezbędnych Web Service Extensions Po ukończeniu instalacji musimy się upewnić, że na serwerze działa niezbędna infrastruktura, a mianowicie ASP.NET v2.0.x. W IIS Managerze (inetmgr) weryfikujemy czy to rozszerzenie ma pozwolenie na działanie:

6 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 6 z IIS 7.0 IIS 7.0 dostarczany standardowo z systemem Windows Server 2008 jest nowym rozwiązaniem, NIECO INNYM niż dotychczasowe wersje IIS (5.0 i 6.0). Na potrzeby aplikacji MZZ należy włączyć tryb kompatybilności wstecznej w zakresie zarządzania do wersji IIS 6. Operacji tej dokonujemy przez konsole zarządzania serwerem (Server Manager): Niniejsza instrukcja zakłada, że na serwerze Windows 2008 zostały dodane role Application Server oraz Web Server. W ustawieniach roli Web server serwera zaznaczamy odpowiednią opcję IIS 6 Management Compatibility wraz ze wszystkimi podrzędnymi oraz usługę roli Windows Authentication (Uwierzytelnianie systemu Windows).

7 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 7 z 22 Następnie należy ustawić DTC:

8 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 8 z 22 oraz analogicznie do IIS 6.0 skonfigurować pulę dla MZZ: Zalecamy utworzenie nowej puli Classic.NET Application Pool dla MZZ. Po utworzeniu/wybraniu puli należy ustawić jej parametry:

9 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 9 z 22 Analogicznie do IIS 6.0, istotnym parametrem jest identyfikacja (Identity) procesu puli w systemie. Ponadto należy zweryfikować wersję.net Framework dla puli (powinno być 2.0.x) oraz Managed Pipeline Mode (Zarządzany tryb potokowy) ustawiony na Classic.

10 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 10 z 22 x64 W wersjach x64 systemów operacyjnych wymagane jest uruchomienie MZZ w trybie WoW. Windows Server 2003 wymaga w tym wypadku co najmniej SP1. Aby włączyć tryb 32-bitowy na w2k3, wpisz następujące polecenie w konsoli: cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/<nazwa_puli>/Enable32bitAppOnWin64 True co spowoduje zmianę trybu na 32 bit dla puli o nazwie <nazwa_puli>. Aby zainstalować wersję programu ASP.NET 2.0 (32-bitową) oraz mapy skryptów w katalogu głównym usług IIS i w podkatalogach, wpisz następujące polecenie: %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v \aspnet_regiis.exe -i Dla IIS 7.0 (Windows Server 2008 x64) konfigurację usługi można wykonać jak wyżej lub w następujący sposób: 1. Wejdź w Menedżera internetowych usług informacyjnych (Uruchom -> inetmgr) 2. Przejdź do okna puli aplikacji:

11 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 11 z Wybierz Określ ustawienia domyślne puli aplikacji.. : 4. Ustaw atrybut Włącz aplikacje 32-bitowe na wartość True i zatwierdź zmiany:

12 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 12 z 22 Uwaga: Jeżeli na komputerze z systemem x64 jest zainstalowany Microsoft Exchange Server 2007, nie należy używać tej metody. Sugerujemy zainstalowanie MZZ na innej maszynie niż Exchange. Źródło: Inne informacje na ten temat: Running 32-bit Applications on 64-bit Windows (IIS 6.0) o o US/?query=Configuring%20IIS%20to%20Run%2032-bit%20Applications%20on%2064- bit%20windows&ac=8 Running 32-bit Applications on 64-bit Windows (IIS 7.0) o

13 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 13 z 22 3 Instalacja serwerowej wersji Forte Kadry i Płace Następnym krokiem jest instalacja modułu Forte Kadry i Płace. Należy w tym celu wywołać plik instalatora z parametrem /FMZZ. Proces instalacji przebiega dokładnie tak samo, jak instalacja modułu standardowego, z zastrzeżeniem jednak, że w momencie pytania o nr seryjny i o kod aktywacji na etapie rejestracji należy podać specjalny nr seryjny, przeznaczony dla serwerowej wersji modułu Forte Kadry i Płace. Ważne: NIE ZALECAMY instalowania wersji dekstopowej i serwerowej Forte Kadry i Płace na jednej maszynie Jeśli jest taka konieczność to należy zainstalować je w oddzielnych katalogach. Wszystkie inne ustawienia uzgadniane podczas instalacji powinny być takie, jak przy instalacji modułu desktopowego. Ważne: Wymagane jest korzystanie z serwera globalnej konfiguracji. Wymagane jest korzystanie ze sprzętowego serwera kluczy. Ważne: W wersji 2010 przy współpracy z Modułami Zarządzania Zasobami, Forte Kadry i Płace nie mogą łączyć się z serwerem MSSQL na zintegrowanych użytkownikach MSSQL!!!. 3.1 Konfiguracja serwerowej wersji Forte Kadry i Płace Po zainstalowaniu serwerowej wersji Forte Kadry i Płace musimy skonfigurować jej współpracę z web ową Forte MZZ. Tworzymy w tym celu użytkownika lokalnego. Następnie wskazujemy tego użytkownika na zakładce Identity we właściwościach rejestracji DCOM, utworzonej przez instalatora dla Forte Kadry i Płace. Z prawami tego użytkownika będzie działał proces serwerowej wersji modułu Forte Kadry i Płace. Na zakładce Security rejestracji DCOM w dwóch zakresach (Launch and Activation Permissions, Access Permissions):

14 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 14 z 22 oraz zmieniamy opcję na Customize, dla każdej klikamy Edit i dla każdej dodajemy TEGO SAMEGO użytkownika, który był wskazany jako security account dla Puli aplikacyjnej wskazanej podczas instalacji, czyli tej, w której pracuje Forte MZZ.

15 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 15 z 22 Domyślnie jest to systemowe konto Network Service i zalecamy jego stosowanie:

16 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 16 z 22 4 Instalacja MZZ Aby przeprowadzić instalację należy: przejść poprawnie poprzednie kroki, czyli konfigurację IIS, mieć uprawnienia administratora lokalnego na serwerze, gdzie ma być zainstalowany MZZ, znać parametry logowania do bazy danych Forte Kadry i Płace, mieć dostęp do modułu desktopowego Forte Kadry i Płace wersja 2010, mieć uprawnienia administratora praw w firmie/bazie Forte Kadry i Płace, mieć bazę Forte Kadry i Płace w wersji Po uruchomieniu pakietu instalacyjnego MZZ pojawi się ekran powitalny: Po wybraniu opcji Next / Dalej przechodzimy do akceptacji licencji oprogramowania:

17 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 17 z 22 Aby kontynuować, należy wyrazić zgodę na warunki licencji poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, a następnie wybrać opcję Next / Dalej, co spowoduje przejście do wskazania parametrów lokalizacyjnych procesu instalacji. 4.1 Konfigurowanie MZZ Treść wskazana w polu Katalog wirtualny (Virtual directory) będzie domyślnie częścią adresu dostępu do MZZ. Administrator sieci klienta może nadać bardziej czytelny alias dla MZZ wg ustaleń i preferencji klienta. Potrzeba utworzenia i wskazania innej niż domyślna strony www (site a) dla MZZ jest uzasadniona gdy: lub chcemy, aby MZZ udostępniany był na innym porcie serwera niż domyślny mamy inną potrzebę dokonania na poziomie site a zmiany ustawień, które kolidują z istniejącymi i pracującymi na domyślnym site cie rozwiązaniami. Takie sytuacje mają miejsce, gdy nie dysponujemy dedykowanym czystym serwerem na potrzeby MZZ, a na IIS są inne aplikacje webowe, których wymagania względem ustawień opcji są nie do pogodzenia z wymaganiami MZZ, czyli gdy radykalnie odbiegają od domyślnych ustawień. Jeśli występuje taka sytuacja, należy oczekiwać, że odpowiedniego site a przygotuje personel klienta tak, aby nie było konfliktu pomiędzy działającymi aplikacjami webowymi a MZZ. Nie jest możliwe określenie w obrębie tego dokumentu wszystkich różnic, które mogą mieć znaczenie. Innym uzasadnieniem dla wskazania innej strony mogą być preferencje personelu IT klienta, zgodne z jego lokalną polityką, zwyczajami, organizacją pracy i zasobów IT. Należy pamiętać, że strona www (site) jest podmiotem takich operacji jak stop, start, pause, z czego RÓWNIEŻ może wynikać konieczność oddzielenia od innych site ów klienta. Potrzeba utworzenia i wskazania innej niż domyślna puli aplikacyjnej (Application Pool) jest zawsze uzasadniona, jeśli domyślna pula jest wykorzystywana przez inną aplikację webową. Zalecamy, aby MZZ dysponowały pulą aplikacyjną na wyłączność p. konfiguracja IIS.

18 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 18 z 22 Po wybraniu docelowej strony www (site a) i puli aplikacyjnej (Application pool) należy przystąpić do właściwego procesu. Możemy zweryfikować wstępnie poprawność zainstalowania MZZ, wywołując go przez przeglądarkę spod adresu [katalog domyślnej strony]\[wirtualny katalog MZZ podany przy instalacji] (domyślnie będzie to serwera>/forte) lub klikając prawym klawiszem w IIS Managerze na nazwie aplikacji pod którą występuje MZZ i wybraniu Browse. W wyniku powyższych działań oczekiwany jest następujący efekt: Jeśli udało uzyskać się taki komunikat, oznacza to, że MZZ został uruchomiony oraz została zapewniona komunikacja między przeglądarką a serwerem www. Uwaga: Do podkatalogu res w katalogu aplikacji należy dodatkowo nadać prawa do modyfikacji dla IIS_WPG.

19 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 19 z Ustawienie współpracy Forte Kadry i Płace i Forte MZZ Kolejnym krokiem jest przygotowanie bazy Forte Kadry i Płace do współpracy z MZZ. Przygotowanie przebiega dwuetapowo: Etap 1 utworzenie struktur danych i ustalenie dostępu do bazy Forte Kadry i Płace z poziomu MZZ MZZ integruje się ściśle z aplikacją Forte Kadry i Płace. Aby umożliwić tę integrację należy w programie Forte Kadry i Płace stworzyć użytkownika: o niezintegrowanym loginie, z nadanym zestawem praw Administrator Praw, z nadanym prawem do modułu KDF, a następnie skorzystać z narzędzia konfiguracyjnego forte.2010.exe które można znaleźć w katalogu: [katalog domyślnej strony]\[wirtualny katalog MZZ podany przy instalacji]\bin. Domyślnie będzie to ścieżka: c:\inetpub\wwwroot\forte\bin Pełną listę opcji można obejrzeć po wywołaniu: forte.2010.exe /? Wymagane są wszystkie poniższe parametry: 1. DB server name to wskazanie serwera MSSQL, na którym jest baza Forte Kadry i Płace DB existing base name to wskazanie nazwy bazy Forte Kadry i Płace DB admin name to wskazanie loginu użytkownika z prawami sysadmin serwera MSSQL, na którym jest baza Forte Kadry i Płace Zalecamy, aby był to login niezintegrowany. 4. DB admin password to wskazanie hasła dla loginu z p. 3 Uwaga: Jeśli jest ono identyczne z loginem z p.3, to logowanie do bazy odbędzie się w sposób zintegrowany.

20 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 20 z DB user name to wskazanie niezintegrowanego loginu użytkownika z nadaną rolą SSCommon w bazie Forte Kadry i Płace. 6. DB user password to wskazanie hasła dla loginu z p Application user name to wskazanie utworzonego na początku Etapu 1 (na poprzedniej stronie) niezintegrowanego loginu użytkownika modułu Forte Kadry i Płace. 8. Application user password to wskazanie hasła dla loginu z p. 7 W pierwszym kroku narzędzie konfiguracyjne sprawdzi parametry i ich poprawność. Po pomyślnej weryfikacji i dwukrotnym potwierdzeniu (poprzez DUŻĄ literę Y ) wykonają się niezbędne czynności na bazie Forte Kadry i Płace, m. in: - dodane zostaną prawa do modułów MZZ, - dodane zostaną prawa specyficzne samych modułów MZZ, - dodany zostanie użytkownik PortalAdmin z pełnymi prawami do MZZ i pustym hasłem, - założone własne zasoby bazodanowe MZZ. 4.3 Etap 2 przygotowanie definicji składników w Forte Kadry i Płace Należy uruchomić aplikację desktopową Forte Kadry i Płace, wejść do firmy/bazy przeznaczonej do współpracy z MZZ i wykonać standardowymi mechanizmami następujące przygotowane raporty: Elementy modułu HR Wspólne Elementy modułu HR Nieobecności pracownicze z folderu Zewnętrzne moduły HR:

21 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 21 z 22 Po wykonaniu tych czynności można zweryfikować poprawność instalacji wywołując w przeglądarce adres [katalog domyślnej strony]\[wirtualny katalog MZZ podany przy instalacji] (domyślnie będzie to serwera>/forte): Można zalogować się na domyślny login AdminMZZ z hasłem $-w-zero-r-d.

22 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 22 z 22 5 Inne czynności administracyjne. 5.1 Zmiana haseł i/lub użytkowników serwera MSSQL używanych przez aplikację Forte Kadry i Płace (zmiana haseł SSDBAdmin i SSDBUser) 1. Zatrzymać aplikację MZZ. 2. Upewnić się (via Task Manager), że nie istnieje żaden proces serwerowej wersji Forte Kadry i Płace (pracujące serwerowe Forte Kadry i Płace mają naczytane stare parametry logowania do MSSQL). 3. Dokonać zmian na MSSQL u (to spowoduje, że parametry logowania przechowywane w serwerze globalnej konfiguracji staną się nieaktualne). 4. Uruchomić moduł DESKTOPOWY Forte Kadry i Płace i wejść do firmy/bazy (moduł spróbuje dostać się do bazy na starych parametrach i wyskoczy okno konfiguracji dostępu do bazy danych). 5. Skonfigurować dostęp do bazy. 6. Wyjść z firmy i z modułu (to spowoduje, że poprawnie ustawione parametry logowania trafią na serwer globalnej konfiguracji ku pożytkowi powszechnemu). 7. Uruchomić ponownie MZZ (które naczytają sobie nowe poprawne parametry). 5.2 Zmiana haseł i/lub użytkowników serwera MSSQL używanych przez MZZ oraz zmiana hasła i/lub użytkownika Forte Kadry i Płace używanego przez MZZ W obu wypadkach należy zmienić dane wg potrzeb i uruchomić narzędzie konfiguracyjne MZZ (forte.2010.exe) z nowo ustalonymi wartościami parametrów. 5.3 Konfiguracja ustawień pracy liczba instancji KDF Aby zmienić domyślną konfiguracje ustawień pracy aplikacji MZZ, zaloguj się do aplikacji jako administrator i przejdź do menu Konfiguracja Dane. Zalecana maksymalna liczba instancji KDF jest równa liczbie rdzeni procesorów serwera aplikacji.

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5

Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5 Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej Wersja 6.5 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SYSTEMOWE... 4 2.1.1 SYSTEM OPERACYJNY... 4 2.1.2 KOMPONENTY SYSTEMOWE... 4 2.1.3 SERWER SQL... 4 2.1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.03 (30.11.2011) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security Business Edition

AVG Internet Security Business Edition AVG Internet Security Business Edition Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.06 (03/12/2013) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo