Instrukcja użytkownika programu FAWAG Komunikator RS232 v1.0 Wersja 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika programu FAWAG Komunikator RS232 v1.0 Wersja 1.0"

Transkrypt

1 Listopad 2011 Instrukcja użytkownika programu FAWAG Komunikator RS232 v1.0 Wersja 1.0 Strona 1 z 28

2 Spis treści: 1. Do czego służy program FAWAG Komunikator RS232 v1.0? 2. Instalacja oprogramowania. 3. Okno główne programu. 4. Konfiguracja programu. 4.1 ustawienia portu RS ustawienia zapisu do pliku 4.3 ustawienia jednostki pomiarowej 4.4 podgląd aktualnych ustawień 5. Okno wyświetlacz. 5.1 polaczenie/rozłączenie komunikacji z wagą 5.2 ustawienia pliku zapisu danych 5.3 tryby zapisu danych 5.4 podgląd zapisywanych do pliku danych 6. Okno bazy danych. 6.1 wyszukiwanie plików bazy danych 6.2 edycja plików bazy danych 7. Komunikaty błędów. Strona 2 z 28

3 1. Do czego służy program FAWAG Komunikator RS232 v1.0? Program FAWAG Komunikator RS232 v1.0 został przeznaczony do jednostronnej komunikacji komputera z wagą. Program komputerowy służy jedynie do odbioru danych z wagi. Komunikacja programu komputerowego z wagą odbywa się za pośrednictwem protokołu RS232 ewentualnie USB za pośrednictwem zewnętrznego adaptera. Podstawowe funkcje programu: - zmiana konfiguracji portu RS232 - zmiana konfiguracji danych zapisywanych do pliku - zmiana konfiguracji czasu oczekiwania na stabilizację pomiaru. - zmiana konfiguracji jednostki ciężaru odczytanego pomiaru. - obsługa jednego protokołu - odpowiedzi na ENQ P4. - podgląd aktualnych ustawień programu. - odczyt pomiaru z wagi w trybie pracy ciągłej oraz trybie pracy wyzwalanej ręcznie z panelu wagi. - odczyt informacji o przeciążeniu/niedociążeniu wagi. - odczyt informacji o ustawieniu masy brutto, netto, blokada tary, zero, minus, pomiar stabilny. - zapis danych do pliku ( tekstowy *.txt, excel *.xls, word *.doc, *.dat). - rejestracja danych w trybie wyzwolenia z programu ( tryb nadawania ciągłego w wadze) lub rejestracji danych w trybie wyzwolenia z wagi( tryb nadawania ręcznego w wadze). - możliwość zrzutu pojedynczego pomiaru do bufora schowka systemowego z opcją wklejenia do dowolnego pliku. - podgląd aktualnie zapisywanych danych do pliku z możliwością dopisania uwagi/komentarza do dowolnie wybranego pomiaru. - zapis danych do bazy danych. - podgląd bazy danych. - możliwość edycji dowolnej informacji. Strona 3 z 28

4 2. Instalacja oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie należy dwukrotnie kliknąć ikonę Instalator FAWAG Komunikator RS232 v1.0.exe. Na ekranie powinno pojawić się okno instalatora przedstawione na rysunku 2.1. Wybieramy przycisk Dalej>. Rys.2.1 Okno Instalatora. Rys.2.2 Okno wyboru ścieżki. Strona 4 z 28

5 Wybieramy ścieżkę instalacji oprogramowania przyciskiem Przeglądaj, a nastepnie wybieramy przycisk Dalej>. Rys 2.3 Folder Menu Start. Określamy nazwę folderu w Menu Start. Wybieramy Dalej>, Rys 2.4 Skrót na pulpicie. Strona 5 z 28

6 A nastepnie określamy opcje utworzenia skrótu na pulpicie. Rys 2.5 Okno instalacji. Po wybraniu przycisku Dalej> przechodzimy do okna instalacji oprogramowania. Wybieramy przycisk Instaluj Rys 2.6 Instalacja. po czym nastepuje instalacja oprogramowania. Strona 6 z 28

7 Rys 2.7 Zakończenie instalacji. Klikamy przycisk Zakończ zamykając instalator. 3. Okno główne programu. Okno główne programu zostalo przedstawione na rysunku 3.1 Rys 3.1 Okno główne programu. W oknie główny zawarte są cztery przyciski sterujące oprogramowaniem oraz przycisk Zamknij zamykające aplikacje. Poniżej zostały omówione w skrócie wyżej wymienione przyciski. Wyświetl otwiera okno wyświetlacza. Ustawienia rozszerza okno główne do dodatkowych przycisków funkcyjnych umożliwiających konfiguracje oprogramowania. Aktualne ustawienia rozszerza okno główne do podglądu aktualnej konfiguracji oprogramowania. Strona 7 z 28

8 Baza danych podgląd i edycja plików bazy danych. Dodatkowo powyżej przycisków znajduje się menu programu stanowiące dostęp do przycisków okna głównego. 4. Konfiguracja programu. Konfiguracja programu odbywa się przez naciśniecie przycisku Ustawienia okna głównego programu. Następuje rozwiniecie okna głównego o trzy dodatkowe przyciski : RS232 konfiguracja portu COM. Zapisz konfiguracja zapisu danych do pliku. Jednostka konfiguracja jednostki ciężaru. Rys 4.1. Okno konfiguracji programu. 4.1 Ustawienia portu RS232 Wybierajac opcje RS232 przechodzimy do konfiguracji portu COM. Na ekranie powinno pojawić się okno przedstawione na rysunku W oknie wybieramy parametry transmisji : port COM komputera do którego podłączone jest urządzenie oraz prędkość transmisji. Parametry zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk Anuluj powoduje anulowanie wybranych ustawień. Parametry portu COM są zapisywane do pliku konfiguracyjnego. Program zapamiętuje ostatnie ustawienia portu COM oraz prędkości transmisji. Poprawny zapis parametrów zostaje potwierdzony komunikatem przedstawionym na rysunku rys Strona 8 z 28

9 Rys Potwierdzenie zapisu parametrów. UWAGA: W celu poprawnej pracy programu prędkość transmisji danych ustawiona w programie powinna być zgodna z prędkością transmisji ustawioną w wadze. Rys Okno konfiguracji portu COM. Strona 9 z 28

10 4.2 Ustawienia zapisu do pliku Wybierając opcje Zapisz przechodzimy do konfiguracji ustawień danych zapisywanych do pliku użytkownika oraz czasu badania stabilizacji pomiaru( rys.4.2.1). Czas i Data pojedynczego pomiaru mogą być opcjonalnie dołączone do pliku użytkownika. Odpowiednie ustawienia należy wprowadzić w oknie konfiguracji ustawień zapisu zaznaczając ( jeżeli zapis) lub odznaczając ( jeżeli brak zapisu ) kwadraty Czas, Data. Czas badania stabilizacji określony jest w sekundach lub milisekundach. Wartość minimalna 100 milisekund, maksymalna 10 sekund. Po upływie ustawionego czasu następuje zapis do pliku użytkownika i pliku bazy danych jeżeli zapis został wyzwolony ( z wagi lub programu). Informacje o wyżej wymienionych parametrach zapisu są zapisywane do pliku konfiguracyjnego. Program pamięta ostatnią konfiguracje. Parametry zatwierdzamy przyciskiem OK. Po poprawnym zapisie powinno pojawić się okno przedstawione na rysunku Rys Rys Okno konfiguracji ustawień zapisu. Strona 10 z 28

11 Rys Zakończenie zapisu. 4.3 Ustawienia zapisu jednostki Wybierając przycisk Jednostka przechodzimy do opcji rodzaju jednostki ciężaru (rys.4.3.1). W zależności od wyboru rodzaj jednostki zostanie zapisany do pliku użytkownika oraz będzie wyświetlany na wyświetlaczu. Poprawny zapis zostaje potwierdzony komunikatem przedstawionym na rysunku rys Rys Ustawienia jednostki ciężaru. Strona 11 z 28

12 Rys Potwierdzenie zapisu parametrów. 4.4 Podgląd aktualnych ustawień Aktualną konfiguracje programu można sprawdzić wybierając przycisk Aktualne ustawienia. Na ekranie powinno pojawić się okno przedstawione na rysunku Rys W oknie umieszczone są informacje dotyczące ustawionego portu COM oraz prędkości transmisji, dane dodatkowo zapisywane do pliku, czas badania stabilizacji pomiaru, jednostka ciężaru. rodzaj protokołu. Rys Okno aktualnej konfiguracji. Strona 12 z 28

13 5. Okno wyświetlacza. Okno wyświetlacza pojawia się w momencie wybrania przycisku Wyświetl okna głównego. Okno główne zostało przedstawione na rysunku rys 5.1. Okno wyświetlacza zostało podzielone na kilka części. Część wyświetlającą dane odebrane z wagi, część sterującą zawierającą przyciski, oraz część informacyjna. W części wyświetlacza są zawarte informacje o aktualnym pomiarze. Żółtymi cyframi została przedstawiona informacja o ciężarze oraz jednostka pomiarowa. W zależności od wyboru jednostki na wyświetlaczu pojawia się jednostka kilogramów lub gramów. Po prawej stronie znajdują się informacje o Przeciążeniu/Nieodciążeniu wagi. Kolor szary informuje o prawidłowym pomiarze natomiast kolor zielony o wystąpieniu Przeciążenia lub Niedociążenia wagi. Okno grupujące znajdujące się skrajnie po prawej stronie części wyświetlającej informuje o czasie jaki pozostał do ustabilizowania pomiaru. Wartość zero oraz zmiana koloru diody Pomiar stabilny z szarego na niebieski świadczy o ustabilizowaniu się pomiaru. Zaburzenie pomiaru powoduje ponowne odliczania czasu stabilizacji pomiaru oraz zmianę koloru diody z zielonej na szarą. Dodatkowe informacje przedstawiane przez diody to masa netto ( kolor zielony gdy wybrano ustawienia masy netto na wadze ), masa brutto ( kolor zielony gdy wybrano ustawienia masy brutto na wadze ), zero (zielony gdy waga wyzerowana ), blokada tary (zielony gdy tara zablokowana), znak minus (zielony gdy pomiar ujemny. W przypadku znaku minus dodatkowo na wyświetlaczu pomiaru pojawia się znak minusa. Pomiar wyświetlany w aplikacji jest pomiarem, który wyświetlany jest również w wadze. Rys.5.1 Okno wyświetlacza. W części sterującej zostały zamieszczone przyciski sterujące oknem wyświetlacza. Połącz połączenie z wagą oraz rozpoczęcie procesu odczytu pomiaru z wagi. Rozłącz rozłączenie połączenia z wagą ( przerwanie procesu pomiaru ). Zapisz włączenie oczekiwania na zapis danych do pliku. Podgląd podgląd zapisywanych danych do pliku. Plik wybór nazwy pliku. Strona 13 z 28

14 Wyzwól zapis programowe wyzwolenie pojedynczego zapisu. Zamknij zamknięcie okna wyświetlacza. Poniżej przycisków zostały umieszczone diody informujące o zdarzeniach połączenia, zapisu, przygotowania do zapisu. Gdy program jest połączony z wagą (naciśniecie przycisku Połącz ) dioda Połączony zmienia kolor z szarego na zielony a, przycisk Połącz zostaje zablokowany ( zmienia kolor z ciemno szarego na jasnoszary ). Gdy program jest gotowy do zapisu ( został naciśnięty przycisk Zapisz, uprzednio należy wybrać nazwę pliku) dioda Gotowość zapisu zmienia kolor z szarego na zielony. W sytuacji wyzwolenia zapisu ( z wagi lub z programu ) w trakcji zapisywania dioda Zapis zmienia kolor z szarego na zielony. Po uruchomieniu okna wyświetlacza aktywne są trzy przyciski ( kolor przycisków jest ciemno szary) : Połącz, Plik, Zamknij. Pozostałe przyciski ( jasnoszare ) pozostają nieaktywne. 5.1 Połączenie/rozłączenie komunikacji z wagą. W celu nawiązania połączenia z wagą należy wybrać przycisk Połącz. Gdy połączenie jest prawidłowe, w trybie ciągłego nadawania skonfigurowanego na wadze, program powinien odebrać aktualną informacje o pomiarze, dioda Połączony zmieni kolor na zielony, a w skrajnym lewym rogu wyświetlacza zostanie uruchomiona animacja. Przyciski okna głównego staja się nieaktywne z wyjątkiem przycisku Zamknij. Przykładowe okno wyświetlacza w czasie pomiaru zostało przedstawione na rysunku Rys Rys Okno wyświetlacza Połączenie. Przycisk Połącz staje się nieaktywny. Natomiast aktywuje się przycisk Rozłącz. Strona 14 z 28

15 Rys Okno wyświetlacza Niedociążenie. Przykład okna z niedociążeniem został przedstawiony na rysunku Rys Okno pomiaru zostało wypełnione kreskami oraz dioda Niedociążenie zmieniła kolor na zielony. W przypadku przeciążenia sytuacja wygląda analogicznie. Wybierając przycisk Rozłącz rozłączamy komunikacje z wagą, animacja zostaje zatrzymana, dioda połączenia zmienia kolor na szary. 5.2 Ustawienia pliku zapisu danych. Program umożliwia zapis danych do pliku użytkownika oraz pliku bazy danych. W celu zapisania danych do pliku po uruchomieniu okna wyświetlacza i przed nawiązaniem połączenia wybieramy przycisk Plik (Rys.5.2.2). Zostaje otwarte okno zapisu do pliku. Wybieramy ścieżkę zapisu, wpisujemy nazwę pliku oraz rozszerzenie. Dostępne są cztery typy plików zapisu. Plik tekstowy (.txt), plik Excela (.xls), plik Worda (.doc), plik danych (.dat). Wybór pliku zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. W momencie zapisu nazwy pliku przyciski Zapisz, Podgląd, Wyzwól zapis zostają aktywowane. Oprócz zapisu danych do pliku do dyspozycji jest również zrzut pomiaru do schowka systemowego z opcją wklejenia do dowolnego pliku. Aby wykonać zrzut pomiaru należy kliknąć raz na okno w którym jest wyświetlany pomiar ( kursor myszki zmieni kształt ze strzałki na krzyżyk, a pomiar zostaje skopiowany do schowka ), a następnie wywołując opcje Wklej wkleić do dowolnego dokumentu. Ponowne klikniecie kasuje schowek systemowy, a kursor powraca do poprzedniego kształtu (strzałka). Procedura postepowania została przedstawiona na rysunkach Rys a-c. Strona 15 z 28

16 Rys a Zrzut do schowka. Rys b Wklejanie ze schowka. Rys c Wklejanie ze schowka. Strona 16 z 28

17 Rys Zapis pliku. 5.3 Tryby zapisu danych. Program umożliwia dwa tryby zapisu danych do pliku : tryb wyzwolenia z programu oraz tryb wyzwolenia z wagi. Do trybu wyzwolenia z programu służy przycisk Wyzwól zapis. Wciskajac przycisk Wyzwól zapis (jeżeli aktywny) oraz po ustabilizowaniu pomiaru po czasie ustalonym przez użytkownika (patrz rozdział ustawienia zapisu 4c) nastepuje zapis do wcześniej wybranego pliku. Zapis jest możliwy w momencie ustawienia gotowości zapisu przyciskiem Zapisz ( dioda Gotowość zapisu powinna być zielona). Dane dodatkowe które zostaną zapisane do pliku (czas i data) są określane przez użytkownika (patrz rozdział ustawienia zapisu 4.2). Tryb wyzwolenia z programu jest aktywny TYLKO w trybie transmisji ciagłej ustawionej w wadze ( transmisja S c ). Tryb wyzwolenia z wagi jest wywolywany przyciskiem wyzwolenia nadawania w wadze. Tryb wyzwolenia z wagi jest aktywny TYLKO w trybie transmisji ręcznej ustawionej w wadze ( transmisja S r ). Przycisk Wyzwól zapis zostaje nieaktywny w momencie nawiazania połączenia z wagą ( przycisk Połącz ). Pomiar wyzwalany z wagi jest uznawany jako stabilny. Strona 17 z 28

18 5.4. Podglad zapisywanych danych do pliku. W programie występuje możliwość podglądu zapisywanych danych do pliku. Wybierajac przycisk Podglad okno wyświetlacza rozszerza się ukazujac tabele danych zapisywanych do pliku( Rys.5.4.1) Rys Podgląd danych zapisywanych do pliku. W tabeli umieszczone są informacje: liczba porządkowa, data pomiaru, czas pomiaru, waga netto,waga brutto oraz uwagi. Zapis daty pomiaru oraz czasu pomiaru są zależne od użytkownika. Brak wartości oznacza niewybranie tych parametrów. Oznaczenie w tytule X np. DATA(X) oznacza brak wartości co jest widoczne w 6 pomiarze. Waga netto oraz waga brutto są zależne od ustawień na wadze. Do każdego pomiaru można wstawić komentarz. Do tego celu służy ostatnia kolumna UWAGI. W celu wpisania komentarza należy w wybraną komórkę kliknąć lewym przyciskiem myszy po czym pojawi się okno edycji komórki.(rys.5.4.2). Strona 18 z 28

19 Rys Okno edycji komórki. W pole Podaj treść uwagi wpisujemy komentarz o raz zatwierdzamy przyciskiem OK. W wybranej komórce pojawi się komentarz (Rys.5.4.3). Rys Edycja komórki komentarza. Strona 19 z 28

20 Komentarze zostają zapisane do pliku użytkownika oraz pliku bazy danych. Maksymalna długość komentarza 50 znaków. 6. Okno bazy danych Baza danych programu zawiera informacje o danych zapisywanych do plików użytkownika. Aby otworzyć bazę danych należy w oknie głównym programu wybrać przycisk Baza danych. Otworzy się okno przedstawione na rysunku Rys.6.1. Okno bazy danych zawiera cztery przyciski: Rys.6.1 Okno bazy danych. Szukaj wyszukiwanie plików bazy danych. Informacje informacje o plikach bazy danych. Zatwierdź zmiany zatwierdzanie wprowadzonych zmian w pliku bazy danych. Zamknij zamknięcie okna bazy danych. W bazie danych zawarte są informacje: data pomiaru zawarta w nazwie pliku bazy danych, czas danego pomiaru, waga netto, waga brutto, uwagi. Parametry czas i data są zapisywane do pliku bazy danych zawsze mimo niewybrania danej opcji przez użytkownika. Strona 20 z 28

21 6.1. Wyszukiwanie plików bazy danych. W celu odszukania plików bazy danych należy wybrać przycisk Szukaj. Jeżeli pliki bazy danych istnieją zostaną przedstawione w oknie Nazwa bazy danych. Rysunek Rys przedstawia sytuacje po wykonaniu szukania plików bazodanowych. Rys Przeszukiwanie bazy danych. W celu otwarcia danego pliku bazy danych należy kliknąć w wybrany plik lewym przyciskiem myszy. Pojawi się komunikat o ładowaniu danych do tabeli. (Rys.6.1.2). Aby uzyskać informacje o pliku bazy danych należy wybrać przycisk Informacje co spowoduje rozszerzenie okna i przedstawienie informacji o liczbie plików bazy danych oraz o rozmiarze załadowanego pliku. Strona 21 z 28

22 Rys Ładowanie danych Edycja bazy danych. Bazę danych można edytować. Każda komórka może zostać edytowana oprócz daty wykonania pomiaru tzn. nazwy pliku bazy danych. W celu edytowania danej komórki należy dwukronie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybraną komórkę. Edycja czasu pomiaru: Klikając dwukrotnie w dowolną komórkę kolumny CZAS powinno pojawić się okno edycji wybranej komórki.(rys ). Okno umożliwia edycje godzin, minut i sekund. Można podawać tylko dozwolone znaki (cyfry 0-9, spacja, delete, backspace). Poprawny format zapisu HH:MM:SS. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. W wybranej rubryce powinna pojawić się inna wartość czasu. Strona 22 z 28

23 Rys Edycja czasu w bazie danych. Rys Zatwierdzenie edycji czasu w bazie danych. Strona 23 z 28

24 Edycja wagi netto, brutto: Klikając dwukrotnie w dowolną komórkę kolumny WAGA NETTO / WAGA BRUTTO powinno pojawić się okno edycji wybranej komórki.(rys ). Okno umożliwia edycje wartości dziesiętnych oraz jednostek wraz ze znakiem minus i jednostką pomiarową. Można podawać tylko dozwolone znaki (cyfry 0-9, spacja, delete, backspace). Zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. W wybranej rubryce powinna pojawić się inna wartość wagi. Rys Edycja wagi netto/brutto. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK zmiany zostają wprowadzone do komórki. (Rys ). Strona 24 z 28

25 Rys Zatwierdzenie edycji wagi netto/brutto. Edycja komentarza: Klikając dwukrotnie w dowolną komórkę kolumny UWAGI powinno pojawić się okno edycji wybranej komórki.(rys ). Okno umożliwia edycje komentarza do wybranego pomiaru. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. W wybranej rubryce powinna pojawić się inna wartość komentarza. Strona 25 z 28

26 Rys Edycja komentarza. Po zatwierdzeniu zmian nowa treść uwagi powinna pojawić się w komórce. (Rys ) Rys Edycja komentarza. Strona 26 z 28

27 W celu zapisania zmian do danego pliku bazy danych należy wybrać przycisk Zatwierdz zmiany. 7. Komunikaty błędów. Rys.7.1 Odwołanie do nieistniejącej komórki pamięci. Jeżeli problem występuje podczas uruchamiania aplikacji oznacza to brak plików konfiguracyjnych( base.ini, confini.ini, unit.ini ). Należy zainstalować ponownie aplikację. Rys.7.2 Brak wymienionego pliku konfiguracyjnego. Błąd występujący podczas pracy programu. Informuje o braku dostępu do określonego pliku konfiguracyjnego. Jeżeli problem powtarza się należy przeinstalować oprogramowanie. Strona 27 z 28

28 Rys.7.3 Niewłaściwy port COM Błędny port COM określony w ustawieniach lub port jest aktualnie używany przez inną aplikację. Jeżeli port COM istnieje w komputerze komunikat o błędzie może nie wystąpić mimo niepodłączonego urządzenia. Rys.7.4 Niewłaściwy plik bazy danych Wybrano plik bazy danych który nie istnieje lub nastąpił problem z odczytem pliku (plik aktualnie używane w innym procesie). W przypadku błędnego odczytu należy spróbować ponownie. Strona 28 z 28

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM

Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.04 Aplikacja PLOMP PLUS FM przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu ESKUP

Instrukcja programu ESKUP Instrukcja programu ESKUP Spis treści Wstęp 4 1 Opis oknien programu 5 1.1 Okno główne programu..................................... 5 1.2 Okno Raport........................................... 5 1.3

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1.

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1. F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: Hfif@fif.com.pl www.fif.com.pl Notepad++ / PuTTY Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU Spis treśći 1. Komunikacja...3 1.1. Połączenie...3 1.2. Rozłączenie...3 1.3. Problemy z połączeniem...3 1.4. Ustawienia transmisji...4 2. Wykresy...4 2.1. Rysowanie siatek...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji SoftPRO-TRUCK służącej do rejestracji, przeglądania oraz raportowania ważeń odbywających się na wadze samochodowej

Instrukcja obsługi aplikacji SoftPRO-TRUCK służącej do rejestracji, przeglądania oraz raportowania ważeń odbywających się na wadze samochodowej PROGRESS WAGOTRONIC S.A. Instrukcja obsługi aplikacji SoftPRO-TRUCK służącej do rejestracji, przeglądania oraz raportowania ważeń odbywających się na wadze samochodowej 1. Okno główne aplikacji SRW Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

testo Comfort Software Basic 5 Instrukcja obsługi

testo Comfort Software Basic 5 Instrukcja obsługi testo Comfort Software Basic 5 Instrukcja obsługi 2 1 Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści...3 2 Informacje ogólne...4 3 Zastosowanie...5 3.1. Użycie...5 3.2. Warunki systemowe...5 4 Pierwsze kroki...6

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE DANYCH W URZĄDZENIU MOBILNYM

WPROWADZANIE DANYCH W URZĄDZENIU MOBILNYM WPROWADZANIE DANYCH W URZĄDZENIU MOBILNYM 1. Pobieramy ze strony MOODLA pliki SHAPE spakowane w samorozpakowujące się katalogi ZIP na komputer stacjonarny. (np. na pulpit) 2. Rozpakowujemy pliki na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA W PROGRAMACH MAGAZYNOWYCH KROK PO KROKU FAREX FLEX

INSTALACJA W PROGRAMACH MAGAZYNOWYCH KROK PO KROKU FAREX FLEX INSTALACJA W PROGRAMACH MAGAZYNOWYCH KROK PO KROKU FAREX FLEX Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.021 Spis treści 1. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE. Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL

Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE. Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL 1. Opis ogólny Interfejs PENDRIVE umożliwia bezpośrednie zapisywanie danych przesyłanych z wagi do pamięci typu pendrive (USB

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 służącego do odczytu parametrów przekaźnika kontroli temperatury RTT44 wyposażonego w wyjście Ethernet HITIN Sp. z o. o. ul. Szopienicka 62 c 40 432 Katowice tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl 1.Instalacja Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. 1 Dla instalacji jednostanowiskowej zaznaczamy aplikacje Serwera i Klienta. W przypadku, gdy pilot ma pracować z kilkoma komputerami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla programu Ocena.XP

Instrukcja dla programu Ocena.XP Instrukcja dla programu Ocena.XP Należy zalogować się do Serwisu WSJO lub bezpośrednio do Wirtualnej Uczelni (www.wu.wsjo.pl). Po wybraniu zakładki: Uczelnia w menu po lewej stronie widoczny będzie przycisk:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TRANSMISJA 2004 OPIS OGÓLNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TRANSMISJA 2004 OPIS OGÓLNY Spis treści OPIS OGÓLNY... 2 INSTALACJA...2 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 Ustawienie parametrów transmisji...4 EDYCJA POJEDYNCZYCH PLIKÓW... 5 Nadawanie...6 Odbiór...7 porównanie... 7 Menu podręczne... 8 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

2. Instalacja i konfiguracja XScanPet na smartfonie z systemem Android

2. Instalacja i konfiguracja XScanPet na smartfonie z systemem Android Inwentaryzacja w Sz@rk ST z wykorzystaniem kodów kreskowych odczytywanych smartfonem z aplikacją ScanPet Wstęp Od kwietnia 2015, w systemie Sz@rk ST dodano możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji z użyciem

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo