Załącznik I Instrukcja działania FBs-PACK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik I Instrukcja działania FBs-PACK"

Transkrypt

1 Załącznik I Instrukcja działania FBs-PACK Jednostka główna PLC serii FBs jest wyposażona w funkcję zapisu programu drabinkowego oraz rejestrów danych bezpośrednio do MEMORY_PACK. FBs-PACK jest nazwą produktu MEMORY PACK; pojemność pamięci wynosi 64 tysiące słów. Podczas zapisywania, przełącznik DIP w MEMORY_PACK, należy ustawić na pozycji niezabezpieczonej. Aby zapobiec przypadkowemu zapisowi, przełącznik należy ustawić na pozycje ON. WinProladder obsługuje interfejs MEMORY PACK. W dokumencie przedstawiona została także metoda bezpośredniego dostępu do rejestru. 1.1 Zapis programu i rejestracja danych w FBs-PACK za pomocą WinProladder Wybrać Run MEMORY_PACK z menu Tool : Tool MEMORY_PACK operations : Opcja Write program and data to MEMORY_PACK : Funkcja ta umożliwia użytkownikom zapis programów i danych w MEMORY_PACK. Po kliknięciu Next wyświetli się poniższe okno: Załącznik I-1

2 Użytkownicy mogą przypisywać zakres rejestrów do odczytu z MEMORY_PACK i do zapisu w PLC. W przypadku, gdy użytkownik nie zechce stworzyć kopii zapasowych rejestrowanych danych, należy nacisnąć Execute. Czas realizacji może być różny w zależności od rozmiaru programu drabinkowego i danych w rejestrze. Podczas zapisywania danych w MEMORY_PACK, system wyświetli komunikat Under programming, please wait (programowanie w toku). W przypadku, gdy dane zostaną prawidłowo zapisane w MEMORY_PACK, pojawi się komunikat MEMORY_PACK write error. MEMORY_PACK umożliwia stworzenie kopii zapasowych 4 grup danych rejestrowych i systemowych. Aby dokonać zapisu i umożliwić późniejsze przywołanie wybranych rejestrów, należy skorzystać z funkcji Add (dodaj), Edit (edytuj) oraz Delete (usuń). System backup oznacza zapis wszystkich danych (łącznie z PLCID oraz numerem stacji PLC) do MEMORY_PACK.. Backup systemu Istnieją dwa sposoby backup u systemu na ROM PACK:: kopia z ID PLC kopia bez ID PLC Po wyborze opcji System backup with PLC ID dla zapisu ROM PACK, jednostka główna PLC odczyta ID PLC oraz program drabinkowy z ROM PACK przy każdym uruchomieniu, pod warunkiem, że ROM PACK został zainstalowany. Wszystkie rejestry danych i status zmiennej dyskretnej zostaną odczytane tylko raz (należy wybrać opcję After initial system, read back the data one time ) lub będą odczytywane za każdym razem (należy wybrać opcję When power on, read back the data every time ). Ten rodzaj ROM PACK umożliwia stworzenie kopii ID (ID PLC i ID PROGRAMU) dla jednostki głównej wymagającej zabezpieczenia ID bez potrzeby wykorzystywania narzędzi do programowania. Załącznik I-2

3 Ten rodzaj ROM PACK nie może być wyposażony w funkcję zabezpieczenia ID przed kradzieżą własności intelektualnej. Po wyborze opcji System backup without PLC ID dla zapisu ROM PACK, jednostka główna PLC dokona odczytu programu drabinkowego z ROM PACK przy każdym uruchomieniu (przy założeniu, że ROM PACK został zainstalowany). Wszystkie rejestry danych i status zmiennej dyskretnej zostaną odczytane tylko raz (należy wybrać opcję After initial system, read back the data one time ) lub będą odczytywane za każdym razem (należy wybrać opcję When power on, read back the data every time ) w zależności od wybranego elementu. Jeżeli ROM PACK zainstalowany jest z funkcją ochrony ID, to aby jednostka główna PLC przeszła w tryb aktywny wymagane jest prawidłowe ustawienie ID PLC. W takim przypadku, jednostka PLC może pracować bez problemu. Taki rodzaj ROM PACK może być zainstalowany z funkcją zabezpieczenia ID przed kradzieżą własności intelektualnej. Jest to bardzo odpowiednie w przypadku produkcji masowej i długoterminowego użytkowania w zakresie ochrony własności intelektualnej. Przy zmianie ID PLC, to po następnym uruchomieniu zostanie on zapisany w pamięci wewnętrznej systemu FLASH ROM. Informacje o ID będą dostępne nawet przy niskim poziomie naładowania baterii. Przy inicjalizacji systemu, to przy następnym uruchomieniu ID PLC zostanie usunięty z pamięci wewnętrznej systemu FLASH ROM. Przy zapisie ROM PACK z opcją kopii zapasowej, załączona zostanie także tabela parametrów ruchu (przypisana przez FUN141); oznacza to, że parametry ruchu pozostaną zgodne z ustawieniami nawet podczas inicjalizacji systemu. Funkcja Only read one time umożliwia dostęp do ROM PACK w trakcie zapisu, natomiast funkcja After initial system, read back the data one umożliwia dostęp do kopii zapasowej danych i systemu. Odczyt danych z rejestru przez PLC After initial system, read back the data one time : : jednostka główna PLC odczyta dane z rejestru oraz status zmiennej dyskretnej z ROM PACK jednokrotnie przy pierwszym uruchomieniu. Odczyty nie następują ponownie przy kolejnych uruchomieniach. Dużym ułatwieniem jest posiadanie domyślnych ustawień dla rejestrów danych z ROM PACK. Wówczas, po inicjalizacji domyślnej rejestr danych może zachować nowe ustawienia bez straty przy kolejnym uruchomieniu, When power on, read back the data every time jednostka główna PLC odczyta dane z rejestru oraz status zmiennej dyskretnej z ROM PACK po każdym uruchomieniu. Dużym ułatwieniem jest posiadanie domyślnych ustawień dla rejestrów danych z ROM PACK. Jednostka PLC wyposażona w taki ROM PACK może działać prawidłowo nawet przy niskim poziomie naładowania baterii Erase MEMORY_PACK Funkcja ta umożliwia użytkownikowi usuwanie programów lub danych zapisanych w MEMORY_PACK. Po kliknięciu NEXT wyświetli się komunikat Under erase, please wait. Po prawidłowym usunięciu danych lub programu wyświetli się komunikat MEMORY_PACK erase OK. W przypadku niepowodzenia wyświetli Załącznik I-3

4 się komunikat MEMORY_PACK erase error Disable FLASH Content Loading When Power On: Funkcja ta umożliwia użytkownikowi wejście w tryb modyfikacji i testu. Aby tego dokonać, należy nacisnąć Next (wyłączenie programów i nadpisanie). W przypadku, gdy użytkownik zechce wyposażyć PLC w nowy MEMORY_PACK, powinien najpierw wybrać tę funkcję w celu uniknięcia niepożądanego nadpisania programu drabinkowego. Funkcja ta wykorzystywana jest do wejścia do trybu Modify and testing (modyfikacja i test) w przypadku wyposażania PLC w nowy MEMORY_PACK. Szczegółowy opis znajduje się na następnej stronie Enable FLASH Content Loading When Power On: Aby przejść do ustawień normalnego trybu należy nacisnąć Next. Przy każdym uruchomieniu program drabinkowy oraz wybrane rejestry danych przechowujące backup danych pamięci RAM jednostki głównej zostaną zastąpione danymi zapisanymi w MEMORY_PACK (w przypadku, gdy jednostka główna wyposażona była w MEMORY_PACK z zapisanym programem drabinkowym), a PLC automatycznie przejdzie do trybu aktywnego niezależnie od tego w którym trybie był wcześniej. 1.2 Zapis programu i danych z rejestru w FBs-PACK za pomocą specjalnej operacji rejestru Aby spełnić różne wymagania klientów, użytkownicy mogą zapisywać dane w MEMORY_PACK poprzez wykorzystanie specjalnego rejestru. Użytkownicy WinProladder mogą pominąć ten rozdział ponieważ ustawienia zostaną zrealizowane po wykonaniu ustawień MEMORY_PACK za pomocą WinProladder. Specjalny rejestr R4052 : Rejestr dedykowany dla MEMORY_PACK. Rejestr Wartość Funkcje R H (Tryb modyfikacji i testu) Tryb modyfikacji i testu programowania PLC przy jednostce głównej wyposażonej w MEMORY_PACK. Istnieją 2 rodzaje pamięci w jednostce głównej, w których realizowany jest program drabinkowy i rejestry; jednym z nich jest RAM do backup u danych po wyczerpaniu baterii (wyposażenie standardowe), w którym zapisywany jest program drabinkowy i dane z rejestru. Drugą pamięcią do zapisywania programu drabinkowego i rejestrów jest opcjonalny MEMORY_PACK. Program drabinkowy i rejestry danych nie są tu bezpośrednio realizowane. W trybie modyfikacji i testu, program drabinkowy i rejestry danych zapisane w pamięci RAM jednostki głównej nie zostaną nadpisane podczas uruchomienia przez te zapisane w MEMORY_PACK. Oznacza to, że zachowana zostanie zawartość pamięci RAM, a ustawienia po modyfikacji nie zostaną utracone. Po zakończeniu trybu modyfikacji i testu, zapisywanie programu Załącznik I-4

5 drabinkowego i rejestrów danych w MEMORY_PACK jest dobrym sposobem na zapisywanie długoterminowe i umożliwia łatwą obsługę posprzedażową i wykonywanie masowej kopii programu maszyny. Jeżeli w trybie modyfikacji i testu, jeżeli użytkownik chce zrezygnować z modyfikacji, wystarczy ustawić R4052 na 0 i zresetować urządzenie. Po ponownym włączeniu, program drabinkowy i rejestry danych zapisane w pamięci RAM zostaną nadpisane przez te, zapisane w MEMORY_PACK. R4052 Inna wartość Normalne działanie lub tryb zapisu. Jeżeli jednostka główna będzie wyposażona w opcjonalny MEMORY_PACK, w którym kiedykolwiek wcześniej zapisany był program drabinkowy, to przy każdym uruchomieniu program drabinkowy zapisany w pamięci TAM jednostki głównej zostanie nadpisany przez ten, zapisany w MEMORY_PACK, a PLC automatycznie przejdzie w tryb aktywny niezależnie od trybu, w którym znajdował się wcześniej. R4046 : Dedykowany rejestr do odzyskiwania danych z rejestrów zapisanych w ROM_PACK. Podczas zapisu programu drabinkowego i rejestrów danych na MEMORY_PACK, dane zapisane w wybranych rejestrach (w pamięci RAM jednostki głównej) zostaną nadpisane wartościami zapisywanymi wcześniej w MEMORY_PACK przy każdym uruchomieniu. Jest to bardzo przydatne przy długoterminowym zapisie parametrów maszyny i serwisie posprzedażowym. Jednakże w przypadku wielu zastosowań, przy pierwszym uruchomieniu wymagana jest tylko jedna inicjalizacja wybranych rejestrów danych, po czym ich zawartość będzie podtrzymywana przy kolejnych uruchomieniach. Użytkownicy mogą kontrolować wartość R4046 w celu realizacji powyższych zastosowań. Rejestr Wartość Funkcje Wybrane rejestry danych jednostki głównej nie będą podczas uruchomienia 5530H nadpisywane wartościami, które wcześniej zostały zapisane w MEMORY_PACK. R4046 Wybrane rejestry danych jednostki głównej będą podczas uruchomienia nadpisywane Inna wartość wartościami, które wcześniej zostały zapisane w MEMORY_PACK. W przypadku, gdy przy pierwszym uruchomieniu wymagana jest jednokrotna inicjalizacja wybranych rejestrów danych, rejestr R4046 w programie drabinkowym powinien mieć wartość 5530H. Niezależnie od trybu PLC, użytkownik może wysłać komendę do sformatowania MEMORY_PACK lub zapisania programu drabinkowego i wybranych rejestrów w MEMORY_PACK. Rejestr Wartość Funkcje 5550H 5551H 5552H 5553H 5554H wysłanie komendy do sformatowania MEMORY_PACK status W trakcie formatowania" status Weryfikacja formatowania status Zakończenie komendy formatowania status Formatowanie MEMORY_PACK zakończone niepowodzeniem" Załącznik I-5

6 R H komenda do zapisu programu drabinkowego i wybranych rejestrów w MEMORY_PACK 5562H status Zapis programu drabinkowego" 5563H 5566H 5567H 556AH 556BH 556CH status Zapis rejestrów" status Weryfikacja programu drabinkowego" status Weryfikacja rejestrów" status Zakończenie zapisu" status Zapis programu drabinkowego zakończony niepowodzeniem" status Zapis rejestrów zakończony niepowodzeniem" 1.3 Odzyskiwanie rejestru zapisanego w FBs-PACK Zawartość wybranych rejestrów może zostać zapisana w MEMORY_PACK i ponownie odtworzona przy każdym uruchomieniu. Przy takim zastosowaniu wartości zmienne lub stałe mogą zostać zapisane w MEMORY_PACK w celu utrzymania prawidłowego działania nawet w przypadku wyczerpania się baterii. Do określenia grupy rejestrów, które mają zostać zapisane w MEMORY_PACK w przypadku powyższego zastosowania wykorzystuje się specjalne rejestry R4030~R4039. Grupę rejestrów należy określić przed wysłaniem komendy do zapisu MEMORY_PACK. Rejestr Wartość Funkcje Znacznik wskazujący, aby wybrane (wartościami ustawionymi w R4031~R4039) A66AH rejestry były zapisywane i odczytywane z MEMORY_PACK (tylko rejestry R4030 podtrzymywane wspierają tę funkcjonalność). Brak rejestrów do zapisu i odczytu z MEMORY_PACK. Inna wartość ~ ~ ~ R4031 1~4 Ilość grup rejestrów do zapisu i odczytu z MEMORY_PACK (maksymalnie 4). Długość danych w grupie rejestrów 0. Długość pomiędzy dla rejestru R0 R3839; Długość pomiędzy dla rejestru R5000 R8071; Długość pomiędzy dla rejestru D0 D4095; R4032 Długość 0 ~ Długość pomiędzy dla rejestru R4000 R4165; Długość 7FF7H oznacza backup systemu z ID PLC i numerem stacji PLC; Rejestr nie zadziała w przypadku nieprawidłowej wartości lub wartości poza zakresem; ~ ~ Początkowy adres grupy rejestrów 0. Zakres adresów = dla rejestru R0 R3839; Zakres adresów = dla R5000 R8071; R4033 Start 0 Zakres adresów = dla D0 D4095; (Do adresu należy dodać dla rejestru Dxxxx) Zakres adresów = dla R4000 R4165; R4033 i R4032 są używane w parze. Załącznik I-6

7 R4034 Długość 1 Długość danych w grupie rejestrów 1. Zakresy długości jak dla R4032; R4035 Start 1 R4036 Długość 2 Początkowy adres grupy rejestrów 1. Zakresy adresów jak dla R4033; R4035 i R4034 są używane w parze. Długość danych w grupie rejestrów 2 Zakresy długości jak dla R4032; R4037 Start 2 Początkowy adres grupy rejestrów 2 Zakresy adresów jak dla R4033; R4037 i R4036 są używane w parze. Rejestr Wartość Funkcje R4038 Długość 3 Długość danych w grupie rejestrów 3 Zakresy adresów jak dla R4032; R4039 Start 3 Początkowy adres grupy rejestrów 3 Zakresy adresów jak dla R4033; R4039 i R4038 są używane w parze. 1.4 Odczyt i zapis FBs-PACK za pomocą instrukcji funkcyjnej Dane lub program drabinkowy można także zapisać i odczytać za pomocą instrukcji funkcyjnej (FUN161, FUN162). Szczegóły i przykład programu dla FUN161 i FUN162 znajdują się w rozdziałach ~ Załącznik I-7

8 FUN161 P WR-MP Write Data Record into the MEMORY_PACK (zapis memory pack) FUN161 P WR-MP Operation Wejście sterujące control Wejście Pointer Increment sterujące Symbol Ladder drabinkowy symbol S :Początkowy adres danych źródłowych 161P.WR-MP BK:Numer bloku MEMORY_PACK; 0~1 Os:Przesunięcie bloku EN S : ACT W Acting toku Pr:Adres wskaźnika Bk : L:Ilość zapisów; 1~128 INC Os: ERR Error Błąd WR: Początkowy adres rejestrów roboczych; wymaga 2 rejestrów. DN Wykonano Done S może łączyć się z V, Z, P0~P9w celu realizacji WR: pośredniego adresowania Głównym Argument Zakres HR ROR DR K XR R0 R5000 R3839 R8071 D0 D4095 V Z P0~P9 S BK 0~1 Os 0~32510 Pr * L * 1~128 WR * zadaniem MEMORY_PACK serii FBs jest długoterminowe zapisywanie programu drabinkowego użytkownika. Ponadto, za pomocą instrukcji FUN161/FUN162 MEMORY_PACK może pracować jako MEMORY_PACK do zapisu i ładowania parametrów roboczych. Jeżeli EN zmieni się z 0 1, nastąpi zapis danych, gdzie S jest początkowym adresem danych źródłowych, BK jest numerem bloku MEMORY_PACK do zapisu danych. Os jest przesunięciem określonego bloku, Pr jest wskaźnikiem wskazującym odpowiedni obszar danych, L jest wartością tych danych. Dostęp do ustawień MEMORY_PACK wykorzystuje koncepcję struktury REKORDU danych. Schemat roboczy został przedstawiony poniżej: MEMORY_PACK Os = 0 Blok Block 0 0 Block Blok 11 Head Początek of Block bloku 0 Head Początek of Block bloku 1 The REKORD length 0 is o L of długości RECORD L 0 The REKORD length 0 is o L of długości RECORD L 0 Pr = 0 The REKORD length 1 is o L The REKORD length 1 is o L Write Zapis The RECORD strats from S, of długości RECORD L 1 of długości RECORD L Pr = 1 REKORD zaczyna się od S; 1 długość wynosi L. the length is L. The REKORD length 2 is o L The REKORD length 2 is o L Pr = 2 of długości RECORD L 2 of długości RECORD L 2 Os = Pr = N Jeżeli INC = 1, znacznik zostanie zwiększony o jeden. Po realizacji zapisu wskaźnik będzie wskazywać następny rekord. Appendix 1-8

9 FUN161 P WR-MP Jeżeli MEMORY_PACK Write Data Record into the MEMORY_PACK (zapis memory pack) FUN161 P WR-MP L = 0 lub L > 128 lub wskazywany obszar danych jest poza zakresem, to ERR = 1, a operacja zapisu nie zostanie zrealizowana. Instrukcja wymaga kilku skanów PLC w celu zapisu i weryfikacji danych; podczas realizacji instrukcji ACT = 1; w przypadku bezbłędnego zakończenia realizacji i weryfikacji instrukcji DN = 1; jeżeli pojawi się błąd, ERR = 1. może zostać skonfigurowany w celu zapisania programu drabinkowego użytkownika, parametrów roboczych maszynie lub obu tych elementów. Program drabinkowy może zostać zapisany jedynie w bloku 0, a parametry robocze maszyny w bloku 0 lub 1; całkowita pojemność pamięci każdego bloku wynosi 32 ksłów. Przykładowy program : Zapis rekordu w bloku 1 w MEMORY_PACK o innej długości M1 EN 161P.WR_MP S : R0 ACT M100 M2 INC Bk : Os : WR: 1 0 D1 20 R2900 ERR DN M101 M102 M3 EN 161P.WR_MP S : R100 ACT M103 M4 INC Bk : Os : WR: D2 50 R2910 ERR DN M104 M105 Blok 1 REKORD rozpoczyna się od R0; długość to 20 (R0-R19) Zapis Początek bloku 1 REKORD 0 o REKORD 1 o REKORD rozpoczyna się od R100; długość to 50 (R100-R149) Zapis REKORD 499 o REKORD 50 o REKORD 499 o Załącznik 1-9

10 FUN162 P RD-MP Wejście Operation sterujące control Wejście Pointer sterujące Increment Symbol Ladder drabinkowy symbol INC 162P.RD-MP EN Bk : ERR Os: D : Read Data Record from the MEMORY_PACK (odczyt memory pack) D: BK:Numer bloku MEMORY_PACK; 0~1 Os:Przesunięcie bloku Błąd Error Pr:Adres wskaźnika L:Ilość odczytów; 1~128 Początkowy FUN162 P RD-MP adres do zapisu odczytanych rekordów Jeżeli Jeżeli Argument BK Zakres HR ROR DR K R0 R3839 R5000 R8071 D0 D3999 0~1 Os 0~32510 Pr * L * 1~128 D * w MEMOPRY_PACK serii FBs został zapisany rekord danych za pomocą instrukcji FUN161, dane mogą być odczytane za pomocą opisywanej instrukcji. Operacja taka skraca czas strojenia maszyny. EN = 1 lub zmieni się z 0 1( instrukcja P), nastąpi odczyt danych, gdzie BK jest numerem bloku MEMORY_PACK do zapisu rekordu, Os jest przesunięciem określonego bloku, Pr jest wskaźnikiem wskazującym obszar danych, L jest wartością danego rekordu, a D jest początkowym adresem do zapisu odczytanego rekordu. Dostęp do ustawień MEMORY_PACK wykorzystuje koncepcję struktury REKORDU danych. Schemat roboczy został przedstawiony poniżej: MEMORY_PACK Os = 0 Block Blok 00 Block Blok 11 Head of Block Head of Block 1 Początek bloku 0 The REKORD length 0 is o L of długości RECORD L 0 The REKORD length 0 is o L of długości RECORD L 0 Pr = 0 The REKORD length 1 is o L The REKORD length 1 is o L The RECORD strats from D, długości L długości L Pr = 1 of RECORD 1 of RECORD 1 Read the length is L. The REKORD length 2 is o L The REKORD length 2 is o L Pr = 2 of długości RECORD L 2 of długości RECORD L 2 Os = Pr = N Jeżeli INC = 1, znacznik zostanie zwiększony o jeden. Po realizacji odczytu wskaźnik będzie wskazywać następny rekord. Załącznik 1-10

11 FUN162 P Read Data Record from the MEMORY_PACK RD-MP (odczyt memory pack) Jeżeli nie zostanie zrealizowana. W Przykładowy program : Zapis rekordu w bloku 1 w MEMORY_PACK o innej długości Dane prawidłowo funkcjonować. FUN162 P RD-MP L = 0 lub L > 128 lub wskazywany obszar danych jest poza zakresem, to ERR = 1, a operacja zapisu przypadku, gdy MEMORY_PACK jest pusty lub format danych jest nieprawidłowy, a użytkownik wykorzystał instrukcje FUN162 do odczytu danych z MEMORY_PACK, to status na wyjściu ERR = 1. w MEMORY_PACK muszą być prawidłowe, ponieważ w innym wypadku poniższy przykład nie będzie mógł M10 M11 EN INC 162P.RD_MP Bk : Os : D : 1 0 D10 20 R0 ERR M110 M12 M13 EN INC 162P.RD_MP Bk : 1 Os : D : D11 50 R100 ERR M111 Blok 1 REKORD rozpoczyna się od R0; długość to 20 (R0-R19) Odczyt Początek bloku 1 REKORD 0 o REKORD 1 o REKORD rozpoczyna się od R100; długość to 50 (R100-R149) Odczyt REKORD 499 o REKORD 50 o REKORD 499 o Załącznik 1-11

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

1 second UPS. Poziom trudności: łatwy. Wersja dokumentacji: 1.3. Aktualizacja: 06.02.2015. Beckhoff Automation Sp. z o. o.

1 second UPS. Poziom trudności: łatwy. Wersja dokumentacji: 1.3. Aktualizacja: 06.02.2015. Beckhoff Automation Sp. z o. o. Poziom trudności: łatwy Wersja dokumentacji: 1.3 Aktualizacja: 06.02.2015 Beckhoff Automation Sp. z o. o. Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Domyślne wywołanie bloku FB_S_UPS... 3 3. Domyślne wywołanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA WILLEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA WILLEM INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA WILLEM INSTALACJA PROGRAMU: 1. Uruchamiamy program setup. Po chwili pojawi się okno powitalne. W celu kontynuowania instalacji klikamy na przycisk Next. 2. Wybieramy ścieżkę

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi terminal A300

Instrukcja obsługi terminal A300 Instrukcja obsługi terminal A300 Podstawowe przyciski i funkcje: OK/POWER przycisk pozwalający na uruchomienie urządzenia i zatwierdzanie wyboru opcji w menu IN/- przyciski wyboru statusów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB.

Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB. USB-Port (opcja) Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB. Prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego użytku. Zakres zastosowania Port

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian SPY. Instrukcja obsługi

GPS Guardian SPY. Instrukcja obsługi GPS Guardian SPY Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Wskazania diod... 4 4. Komendy do konfiguracji urządzenia... 4 4.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji...

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi GPS Guardian Moto Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Komendy do konfiguracji urządzenia... 3 3.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji... 4 3.2. Aktywuj alarm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Log ix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx Logowanie 1. Otworzyć w oknie przeglądarki adres: https://portal.clusterix.pl:8443 2. Zalogować się używając konta, użytkownik: trainxx, hasło: tramxx Delegacja certyfikatu proxy 1. Zalogować poprzez ssh

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL

System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL Autor : Krzysztof Jarecki Spis treści 1. Przeznaczenie systemu... 3 2. Instalacja systemu... 4 3. Konfiguracja archiwizatora... 5 3.1 Przykład archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 Spis treści 1. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 3 2. KONFIGURACJA USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Formatowanie. Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych.

Formatowanie. Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych. Formatowanie dysku Formatowanie Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych. Formatowanie niskiego poziomu Operacja nanoszenia na powierzchnię dysku ścieżek,

Bardziej szczegółowo

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzanie dyskiem Struktura pliku Prosta sekwencja słów lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB

CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB Dodatkowa informacja dotycząca konfiguracji zabezpieczeń oprogramowania Java Pomoc Techniczna CitiDirect CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Plugin Webcam dla SalsaJ Podręcznik użytkownika

Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Plugin Webcam dla SalsaJ Podręcznik użytkownika Projekt logo: Armella Leung, www.armella.fr.to Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Plugin Webcam dla SalsaJ Podręcznik użytkownika Spis treści Spis treści... 1 Instalacja... 2 Posługiwanie się pluginem...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51. Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone

Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51. Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51 Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo