Załącznik I Instrukcja działania FBs-PACK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik I Instrukcja działania FBs-PACK"

Transkrypt

1 Załącznik I Instrukcja działania FBs-PACK Jednostka główna PLC serii FBs jest wyposażona w funkcję zapisu programu drabinkowego oraz rejestrów danych bezpośrednio do MEMORY_PACK. FBs-PACK jest nazwą produktu MEMORY PACK; pojemność pamięci wynosi 64 tysiące słów. Podczas zapisywania, przełącznik DIP w MEMORY_PACK, należy ustawić na pozycji niezabezpieczonej. Aby zapobiec przypadkowemu zapisowi, przełącznik należy ustawić na pozycje ON. WinProladder obsługuje interfejs MEMORY PACK. W dokumencie przedstawiona została także metoda bezpośredniego dostępu do rejestru. 1.1 Zapis programu i rejestracja danych w FBs-PACK za pomocą WinProladder Wybrać Run MEMORY_PACK z menu Tool : Tool MEMORY_PACK operations : Opcja Write program and data to MEMORY_PACK : Funkcja ta umożliwia użytkownikom zapis programów i danych w MEMORY_PACK. Po kliknięciu Next wyświetli się poniższe okno: Załącznik I-1

2 Użytkownicy mogą przypisywać zakres rejestrów do odczytu z MEMORY_PACK i do zapisu w PLC. W przypadku, gdy użytkownik nie zechce stworzyć kopii zapasowych rejestrowanych danych, należy nacisnąć Execute. Czas realizacji może być różny w zależności od rozmiaru programu drabinkowego i danych w rejestrze. Podczas zapisywania danych w MEMORY_PACK, system wyświetli komunikat Under programming, please wait (programowanie w toku). W przypadku, gdy dane zostaną prawidłowo zapisane w MEMORY_PACK, pojawi się komunikat MEMORY_PACK write error. MEMORY_PACK umożliwia stworzenie kopii zapasowych 4 grup danych rejestrowych i systemowych. Aby dokonać zapisu i umożliwić późniejsze przywołanie wybranych rejestrów, należy skorzystać z funkcji Add (dodaj), Edit (edytuj) oraz Delete (usuń). System backup oznacza zapis wszystkich danych (łącznie z PLCID oraz numerem stacji PLC) do MEMORY_PACK.. Backup systemu Istnieją dwa sposoby backup u systemu na ROM PACK:: kopia z ID PLC kopia bez ID PLC Po wyborze opcji System backup with PLC ID dla zapisu ROM PACK, jednostka główna PLC odczyta ID PLC oraz program drabinkowy z ROM PACK przy każdym uruchomieniu, pod warunkiem, że ROM PACK został zainstalowany. Wszystkie rejestry danych i status zmiennej dyskretnej zostaną odczytane tylko raz (należy wybrać opcję After initial system, read back the data one time ) lub będą odczytywane za każdym razem (należy wybrać opcję When power on, read back the data every time ). Ten rodzaj ROM PACK umożliwia stworzenie kopii ID (ID PLC i ID PROGRAMU) dla jednostki głównej wymagającej zabezpieczenia ID bez potrzeby wykorzystywania narzędzi do programowania. Załącznik I-2

3 Ten rodzaj ROM PACK nie może być wyposażony w funkcję zabezpieczenia ID przed kradzieżą własności intelektualnej. Po wyborze opcji System backup without PLC ID dla zapisu ROM PACK, jednostka główna PLC dokona odczytu programu drabinkowego z ROM PACK przy każdym uruchomieniu (przy założeniu, że ROM PACK został zainstalowany). Wszystkie rejestry danych i status zmiennej dyskretnej zostaną odczytane tylko raz (należy wybrać opcję After initial system, read back the data one time ) lub będą odczytywane za każdym razem (należy wybrać opcję When power on, read back the data every time ) w zależności od wybranego elementu. Jeżeli ROM PACK zainstalowany jest z funkcją ochrony ID, to aby jednostka główna PLC przeszła w tryb aktywny wymagane jest prawidłowe ustawienie ID PLC. W takim przypadku, jednostka PLC może pracować bez problemu. Taki rodzaj ROM PACK może być zainstalowany z funkcją zabezpieczenia ID przed kradzieżą własności intelektualnej. Jest to bardzo odpowiednie w przypadku produkcji masowej i długoterminowego użytkowania w zakresie ochrony własności intelektualnej. Przy zmianie ID PLC, to po następnym uruchomieniu zostanie on zapisany w pamięci wewnętrznej systemu FLASH ROM. Informacje o ID będą dostępne nawet przy niskim poziomie naładowania baterii. Przy inicjalizacji systemu, to przy następnym uruchomieniu ID PLC zostanie usunięty z pamięci wewnętrznej systemu FLASH ROM. Przy zapisie ROM PACK z opcją kopii zapasowej, załączona zostanie także tabela parametrów ruchu (przypisana przez FUN141); oznacza to, że parametry ruchu pozostaną zgodne z ustawieniami nawet podczas inicjalizacji systemu. Funkcja Only read one time umożliwia dostęp do ROM PACK w trakcie zapisu, natomiast funkcja After initial system, read back the data one umożliwia dostęp do kopii zapasowej danych i systemu. Odczyt danych z rejestru przez PLC After initial system, read back the data one time : : jednostka główna PLC odczyta dane z rejestru oraz status zmiennej dyskretnej z ROM PACK jednokrotnie przy pierwszym uruchomieniu. Odczyty nie następują ponownie przy kolejnych uruchomieniach. Dużym ułatwieniem jest posiadanie domyślnych ustawień dla rejestrów danych z ROM PACK. Wówczas, po inicjalizacji domyślnej rejestr danych może zachować nowe ustawienia bez straty przy kolejnym uruchomieniu, When power on, read back the data every time jednostka główna PLC odczyta dane z rejestru oraz status zmiennej dyskretnej z ROM PACK po każdym uruchomieniu. Dużym ułatwieniem jest posiadanie domyślnych ustawień dla rejestrów danych z ROM PACK. Jednostka PLC wyposażona w taki ROM PACK może działać prawidłowo nawet przy niskim poziomie naładowania baterii Erase MEMORY_PACK Funkcja ta umożliwia użytkownikowi usuwanie programów lub danych zapisanych w MEMORY_PACK. Po kliknięciu NEXT wyświetli się komunikat Under erase, please wait. Po prawidłowym usunięciu danych lub programu wyświetli się komunikat MEMORY_PACK erase OK. W przypadku niepowodzenia wyświetli Załącznik I-3

4 się komunikat MEMORY_PACK erase error Disable FLASH Content Loading When Power On: Funkcja ta umożliwia użytkownikowi wejście w tryb modyfikacji i testu. Aby tego dokonać, należy nacisnąć Next (wyłączenie programów i nadpisanie). W przypadku, gdy użytkownik zechce wyposażyć PLC w nowy MEMORY_PACK, powinien najpierw wybrać tę funkcję w celu uniknięcia niepożądanego nadpisania programu drabinkowego. Funkcja ta wykorzystywana jest do wejścia do trybu Modify and testing (modyfikacja i test) w przypadku wyposażania PLC w nowy MEMORY_PACK. Szczegółowy opis znajduje się na następnej stronie Enable FLASH Content Loading When Power On: Aby przejść do ustawień normalnego trybu należy nacisnąć Next. Przy każdym uruchomieniu program drabinkowy oraz wybrane rejestry danych przechowujące backup danych pamięci RAM jednostki głównej zostaną zastąpione danymi zapisanymi w MEMORY_PACK (w przypadku, gdy jednostka główna wyposażona była w MEMORY_PACK z zapisanym programem drabinkowym), a PLC automatycznie przejdzie do trybu aktywnego niezależnie od tego w którym trybie był wcześniej. 1.2 Zapis programu i danych z rejestru w FBs-PACK za pomocą specjalnej operacji rejestru Aby spełnić różne wymagania klientów, użytkownicy mogą zapisywać dane w MEMORY_PACK poprzez wykorzystanie specjalnego rejestru. Użytkownicy WinProladder mogą pominąć ten rozdział ponieważ ustawienia zostaną zrealizowane po wykonaniu ustawień MEMORY_PACK za pomocą WinProladder. Specjalny rejestr R4052 : Rejestr dedykowany dla MEMORY_PACK. Rejestr Wartość Funkcje R H (Tryb modyfikacji i testu) Tryb modyfikacji i testu programowania PLC przy jednostce głównej wyposażonej w MEMORY_PACK. Istnieją 2 rodzaje pamięci w jednostce głównej, w których realizowany jest program drabinkowy i rejestry; jednym z nich jest RAM do backup u danych po wyczerpaniu baterii (wyposażenie standardowe), w którym zapisywany jest program drabinkowy i dane z rejestru. Drugą pamięcią do zapisywania programu drabinkowego i rejestrów jest opcjonalny MEMORY_PACK. Program drabinkowy i rejestry danych nie są tu bezpośrednio realizowane. W trybie modyfikacji i testu, program drabinkowy i rejestry danych zapisane w pamięci RAM jednostki głównej nie zostaną nadpisane podczas uruchomienia przez te zapisane w MEMORY_PACK. Oznacza to, że zachowana zostanie zawartość pamięci RAM, a ustawienia po modyfikacji nie zostaną utracone. Po zakończeniu trybu modyfikacji i testu, zapisywanie programu Załącznik I-4

5 drabinkowego i rejestrów danych w MEMORY_PACK jest dobrym sposobem na zapisywanie długoterminowe i umożliwia łatwą obsługę posprzedażową i wykonywanie masowej kopii programu maszyny. Jeżeli w trybie modyfikacji i testu, jeżeli użytkownik chce zrezygnować z modyfikacji, wystarczy ustawić R4052 na 0 i zresetować urządzenie. Po ponownym włączeniu, program drabinkowy i rejestry danych zapisane w pamięci RAM zostaną nadpisane przez te, zapisane w MEMORY_PACK. R4052 Inna wartość Normalne działanie lub tryb zapisu. Jeżeli jednostka główna będzie wyposażona w opcjonalny MEMORY_PACK, w którym kiedykolwiek wcześniej zapisany był program drabinkowy, to przy każdym uruchomieniu program drabinkowy zapisany w pamięci TAM jednostki głównej zostanie nadpisany przez ten, zapisany w MEMORY_PACK, a PLC automatycznie przejdzie w tryb aktywny niezależnie od trybu, w którym znajdował się wcześniej. R4046 : Dedykowany rejestr do odzyskiwania danych z rejestrów zapisanych w ROM_PACK. Podczas zapisu programu drabinkowego i rejestrów danych na MEMORY_PACK, dane zapisane w wybranych rejestrach (w pamięci RAM jednostki głównej) zostaną nadpisane wartościami zapisywanymi wcześniej w MEMORY_PACK przy każdym uruchomieniu. Jest to bardzo przydatne przy długoterminowym zapisie parametrów maszyny i serwisie posprzedażowym. Jednakże w przypadku wielu zastosowań, przy pierwszym uruchomieniu wymagana jest tylko jedna inicjalizacja wybranych rejestrów danych, po czym ich zawartość będzie podtrzymywana przy kolejnych uruchomieniach. Użytkownicy mogą kontrolować wartość R4046 w celu realizacji powyższych zastosowań. Rejestr Wartość Funkcje Wybrane rejestry danych jednostki głównej nie będą podczas uruchomienia 5530H nadpisywane wartościami, które wcześniej zostały zapisane w MEMORY_PACK. R4046 Wybrane rejestry danych jednostki głównej będą podczas uruchomienia nadpisywane Inna wartość wartościami, które wcześniej zostały zapisane w MEMORY_PACK. W przypadku, gdy przy pierwszym uruchomieniu wymagana jest jednokrotna inicjalizacja wybranych rejestrów danych, rejestr R4046 w programie drabinkowym powinien mieć wartość 5530H. Niezależnie od trybu PLC, użytkownik może wysłać komendę do sformatowania MEMORY_PACK lub zapisania programu drabinkowego i wybranych rejestrów w MEMORY_PACK. Rejestr Wartość Funkcje 5550H 5551H 5552H 5553H 5554H wysłanie komendy do sformatowania MEMORY_PACK status W trakcie formatowania" status Weryfikacja formatowania status Zakończenie komendy formatowania status Formatowanie MEMORY_PACK zakończone niepowodzeniem" Załącznik I-5

6 R H komenda do zapisu programu drabinkowego i wybranych rejestrów w MEMORY_PACK 5562H status Zapis programu drabinkowego" 5563H 5566H 5567H 556AH 556BH 556CH status Zapis rejestrów" status Weryfikacja programu drabinkowego" status Weryfikacja rejestrów" status Zakończenie zapisu" status Zapis programu drabinkowego zakończony niepowodzeniem" status Zapis rejestrów zakończony niepowodzeniem" 1.3 Odzyskiwanie rejestru zapisanego w FBs-PACK Zawartość wybranych rejestrów może zostać zapisana w MEMORY_PACK i ponownie odtworzona przy każdym uruchomieniu. Przy takim zastosowaniu wartości zmienne lub stałe mogą zostać zapisane w MEMORY_PACK w celu utrzymania prawidłowego działania nawet w przypadku wyczerpania się baterii. Do określenia grupy rejestrów, które mają zostać zapisane w MEMORY_PACK w przypadku powyższego zastosowania wykorzystuje się specjalne rejestry R4030~R4039. Grupę rejestrów należy określić przed wysłaniem komendy do zapisu MEMORY_PACK. Rejestr Wartość Funkcje Znacznik wskazujący, aby wybrane (wartościami ustawionymi w R4031~R4039) A66AH rejestry były zapisywane i odczytywane z MEMORY_PACK (tylko rejestry R4030 podtrzymywane wspierają tę funkcjonalność). Brak rejestrów do zapisu i odczytu z MEMORY_PACK. Inna wartość ~ ~ ~ R4031 1~4 Ilość grup rejestrów do zapisu i odczytu z MEMORY_PACK (maksymalnie 4). Długość danych w grupie rejestrów 0. Długość pomiędzy dla rejestru R0 R3839; Długość pomiędzy dla rejestru R5000 R8071; Długość pomiędzy dla rejestru D0 D4095; R4032 Długość 0 ~ Długość pomiędzy dla rejestru R4000 R4165; Długość 7FF7H oznacza backup systemu z ID PLC i numerem stacji PLC; Rejestr nie zadziała w przypadku nieprawidłowej wartości lub wartości poza zakresem; ~ ~ Początkowy adres grupy rejestrów 0. Zakres adresów = dla rejestru R0 R3839; Zakres adresów = dla R5000 R8071; R4033 Start 0 Zakres adresów = dla D0 D4095; (Do adresu należy dodać dla rejestru Dxxxx) Zakres adresów = dla R4000 R4165; R4033 i R4032 są używane w parze. Załącznik I-6

7 R4034 Długość 1 Długość danych w grupie rejestrów 1. Zakresy długości jak dla R4032; R4035 Start 1 R4036 Długość 2 Początkowy adres grupy rejestrów 1. Zakresy adresów jak dla R4033; R4035 i R4034 są używane w parze. Długość danych w grupie rejestrów 2 Zakresy długości jak dla R4032; R4037 Start 2 Początkowy adres grupy rejestrów 2 Zakresy adresów jak dla R4033; R4037 i R4036 są używane w parze. Rejestr Wartość Funkcje R4038 Długość 3 Długość danych w grupie rejestrów 3 Zakresy adresów jak dla R4032; R4039 Start 3 Początkowy adres grupy rejestrów 3 Zakresy adresów jak dla R4033; R4039 i R4038 są używane w parze. 1.4 Odczyt i zapis FBs-PACK za pomocą instrukcji funkcyjnej Dane lub program drabinkowy można także zapisać i odczytać za pomocą instrukcji funkcyjnej (FUN161, FUN162). Szczegóły i przykład programu dla FUN161 i FUN162 znajdują się w rozdziałach ~ Załącznik I-7

8 FUN161 P WR-MP Write Data Record into the MEMORY_PACK (zapis memory pack) FUN161 P WR-MP Operation Wejście sterujące control Wejście Pointer Increment sterujące Symbol Ladder drabinkowy symbol S :Początkowy adres danych źródłowych 161P.WR-MP BK:Numer bloku MEMORY_PACK; 0~1 Os:Przesunięcie bloku EN S : ACT W Acting toku Pr:Adres wskaźnika Bk : L:Ilość zapisów; 1~128 INC Os: ERR Error Błąd WR: Początkowy adres rejestrów roboczych; wymaga 2 rejestrów. DN Wykonano Done S może łączyć się z V, Z, P0~P9w celu realizacji WR: pośredniego adresowania Głównym Argument Zakres HR ROR DR K XR R0 R5000 R3839 R8071 D0 D4095 V Z P0~P9 S BK 0~1 Os 0~32510 Pr * L * 1~128 WR * zadaniem MEMORY_PACK serii FBs jest długoterminowe zapisywanie programu drabinkowego użytkownika. Ponadto, za pomocą instrukcji FUN161/FUN162 MEMORY_PACK może pracować jako MEMORY_PACK do zapisu i ładowania parametrów roboczych. Jeżeli EN zmieni się z 0 1, nastąpi zapis danych, gdzie S jest początkowym adresem danych źródłowych, BK jest numerem bloku MEMORY_PACK do zapisu danych. Os jest przesunięciem określonego bloku, Pr jest wskaźnikiem wskazującym odpowiedni obszar danych, L jest wartością tych danych. Dostęp do ustawień MEMORY_PACK wykorzystuje koncepcję struktury REKORDU danych. Schemat roboczy został przedstawiony poniżej: MEMORY_PACK Os = 0 Blok Block 0 0 Block Blok 11 Head Początek of Block bloku 0 Head Początek of Block bloku 1 The REKORD length 0 is o L of długości RECORD L 0 The REKORD length 0 is o L of długości RECORD L 0 Pr = 0 The REKORD length 1 is o L The REKORD length 1 is o L Write Zapis The RECORD strats from S, of długości RECORD L 1 of długości RECORD L Pr = 1 REKORD zaczyna się od S; 1 długość wynosi L. the length is L. The REKORD length 2 is o L The REKORD length 2 is o L Pr = 2 of długości RECORD L 2 of długości RECORD L 2 Os = Pr = N Jeżeli INC = 1, znacznik zostanie zwiększony o jeden. Po realizacji zapisu wskaźnik będzie wskazywać następny rekord. Appendix 1-8

9 FUN161 P WR-MP Jeżeli MEMORY_PACK Write Data Record into the MEMORY_PACK (zapis memory pack) FUN161 P WR-MP L = 0 lub L > 128 lub wskazywany obszar danych jest poza zakresem, to ERR = 1, a operacja zapisu nie zostanie zrealizowana. Instrukcja wymaga kilku skanów PLC w celu zapisu i weryfikacji danych; podczas realizacji instrukcji ACT = 1; w przypadku bezbłędnego zakończenia realizacji i weryfikacji instrukcji DN = 1; jeżeli pojawi się błąd, ERR = 1. może zostać skonfigurowany w celu zapisania programu drabinkowego użytkownika, parametrów roboczych maszynie lub obu tych elementów. Program drabinkowy może zostać zapisany jedynie w bloku 0, a parametry robocze maszyny w bloku 0 lub 1; całkowita pojemność pamięci każdego bloku wynosi 32 ksłów. Przykładowy program : Zapis rekordu w bloku 1 w MEMORY_PACK o innej długości M1 EN 161P.WR_MP S : R0 ACT M100 M2 INC Bk : Os : WR: 1 0 D1 20 R2900 ERR DN M101 M102 M3 EN 161P.WR_MP S : R100 ACT M103 M4 INC Bk : Os : WR: D2 50 R2910 ERR DN M104 M105 Blok 1 REKORD rozpoczyna się od R0; długość to 20 (R0-R19) Zapis Początek bloku 1 REKORD 0 o REKORD 1 o REKORD rozpoczyna się od R100; długość to 50 (R100-R149) Zapis REKORD 499 o REKORD 50 o REKORD 499 o Załącznik 1-9

10 FUN162 P RD-MP Wejście Operation sterujące control Wejście Pointer sterujące Increment Symbol Ladder drabinkowy symbol INC 162P.RD-MP EN Bk : ERR Os: D : Read Data Record from the MEMORY_PACK (odczyt memory pack) D: BK:Numer bloku MEMORY_PACK; 0~1 Os:Przesunięcie bloku Błąd Error Pr:Adres wskaźnika L:Ilość odczytów; 1~128 Początkowy FUN162 P RD-MP adres do zapisu odczytanych rekordów Jeżeli Jeżeli Argument BK Zakres HR ROR DR K R0 R3839 R5000 R8071 D0 D3999 0~1 Os 0~32510 Pr * L * 1~128 D * w MEMOPRY_PACK serii FBs został zapisany rekord danych za pomocą instrukcji FUN161, dane mogą być odczytane za pomocą opisywanej instrukcji. Operacja taka skraca czas strojenia maszyny. EN = 1 lub zmieni się z 0 1( instrukcja P), nastąpi odczyt danych, gdzie BK jest numerem bloku MEMORY_PACK do zapisu rekordu, Os jest przesunięciem określonego bloku, Pr jest wskaźnikiem wskazującym obszar danych, L jest wartością danego rekordu, a D jest początkowym adresem do zapisu odczytanego rekordu. Dostęp do ustawień MEMORY_PACK wykorzystuje koncepcję struktury REKORDU danych. Schemat roboczy został przedstawiony poniżej: MEMORY_PACK Os = 0 Block Blok 00 Block Blok 11 Head of Block Head of Block 1 Początek bloku 0 The REKORD length 0 is o L of długości RECORD L 0 The REKORD length 0 is o L of długości RECORD L 0 Pr = 0 The REKORD length 1 is o L The REKORD length 1 is o L The RECORD strats from D, długości L długości L Pr = 1 of RECORD 1 of RECORD 1 Read the length is L. The REKORD length 2 is o L The REKORD length 2 is o L Pr = 2 of długości RECORD L 2 of długości RECORD L 2 Os = Pr = N Jeżeli INC = 1, znacznik zostanie zwiększony o jeden. Po realizacji odczytu wskaźnik będzie wskazywać następny rekord. Załącznik 1-10

11 FUN162 P Read Data Record from the MEMORY_PACK RD-MP (odczyt memory pack) Jeżeli nie zostanie zrealizowana. W Przykładowy program : Zapis rekordu w bloku 1 w MEMORY_PACK o innej długości Dane prawidłowo funkcjonować. FUN162 P RD-MP L = 0 lub L > 128 lub wskazywany obszar danych jest poza zakresem, to ERR = 1, a operacja zapisu przypadku, gdy MEMORY_PACK jest pusty lub format danych jest nieprawidłowy, a użytkownik wykorzystał instrukcje FUN162 do odczytu danych z MEMORY_PACK, to status na wyjściu ERR = 1. w MEMORY_PACK muszą być prawidłowe, ponieważ w innym wypadku poniższy przykład nie będzie mógł M10 M11 EN INC 162P.RD_MP Bk : Os : D : 1 0 D10 20 R0 ERR M110 M12 M13 EN INC 162P.RD_MP Bk : 1 Os : D : D11 50 R100 ERR M111 Blok 1 REKORD rozpoczyna się od R0; długość to 20 (R0-R19) Odczyt Początek bloku 1 REKORD 0 o REKORD 1 o REKORD rozpoczyna się od R100; długość to 50 (R100-R149) Odczyt REKORD 499 o REKORD 50 o REKORD 499 o Załącznik 1-11

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master AN-CM-180-18-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 01/2009 AN-CM-180-18-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

6.3. Instrukcje programowania

6.3. Instrukcje programowania 6.3. Instrukcje programowania 6.3.1. Podstawowe instrukcje Instrukcje logiki bitowej Podstawowymi elementami instrukcji logicznych są styki i cewki. Styki odczytują stan bitu, a cewki nadpisują stan operacji

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika

Podrêcznik u ytkownika Podrêcznik u ytkownika Połączenie z udostępnionymi folderami Najprostszym sposobem na połączenie urządzenia StorCenter z udostępnionymi folderami jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo