Kontrola TMS i Magstim przy pomocy Signala

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola TMS i Magstim przy pomocy Signala"

Transkrypt

1 Kontrola TMS i Magstim przy pomocy Signala Konfiguracji Signala i 1401 do sterowania urządzeniem Magstim podczas rejestracji TMS 31/7/2012 Cambridge Electronic Design Ltd.

2 Wstęp Wraz z interfejsem 1401 i wzmacniaczem 1902, Signal umożliwia rejestrację odpowiedzi wywołanych przy użyciu całej gamy urządzeń Magstim do stymulacji przezczaszkowej. Signal to bazujący na przebiegach pakiet oprogramowania do przechwytywania i analizy danych. Umożliwia on, w trakcie próbkowania, bezpośrednią kontrolę parametrów stymulatora Magstim, w tym ustawianie intensywności stymulacji i czasów wyzwalania. Ten poradnik ma na celu pomóc Ci ustawić system TMS do rejestracji potencjałów wywołanych, przy użyciu Signala, Interfejsu 1401, wzmacniacza 1902 i stymulatora Magstim. Wymagania: wersja 3.08 lub wyższa programu Signal dla Windows, interfejs laboratoryjny Power1401 lub micro1401, stymulator Magstim 200 2, BiStim 2, Rapid 2, Super Rapid 2 lub Super Rapid 2 Plus. Opcjonalnie: wzmacniacz CED 1902 lub inny, kontrolowany programowo wzmacniacz (np.: Digitimer D360), skrzynka przyłączeniowa dla elektrod, przejściówka USB-złącze szeregowe. 1

3 Treść Instalacja oprogramowania Obsługa wzmacniacza sygnału Sprawdzenie dostępnych portów COM Obsługa Magstim Strona Interfejs 1401 Sprawdzenie ufności Self-test Try Konfiguracja sprzętu 8 Konfiguracja próbkowania w Signalu Ustawienie wzmacniacza Ustawianie sterowania Magstim Opcje sterowania Magstim, według modelu Magstim 200 i BiStim bez sterowania zewnętrznego Magstim i podwójny Magstim Magstim BiStim 2 Magstim Rapid Ustawianie wyjść wyzwalających Wyjście pulsów zewnętrznych do wyzwalania Magstim Próbkowanie danych 23 2

4 Instalacja oprogramowania Zainstaluj oprogramowanie Signal z dostarczonego CD. Podczas procesu instalacji dostępny jest szereg opcji. Aby zostały zainstalowane poprawne właściwości należy postępować zgodnie z poleceniami. Po podaniu katalogu instalacyjnego, twojego nazwiska i organizacji, oraz po wybraniu ustawień Compact, Custom albo Typical, pojawi się następująca strona. Obsługa wzmacniacza sygnału Ta opcja instaluje programową obsługę wzmacniacza. Jeżeli używasz wzmacniacza CED 1902 wybierz CED 1902 i kliknij na Next. Informacje o ustawieniu wzmacniacza 1902 do rejestracji można znaleźć w rozdziale Ustawienie wzmacniacza Jeżeli używasz wzmacniacza Digitimer D360 wybierz opcję Digitimer D360. To urządzenie łączy się poprzez interfejs USB podłączony do portu szeregowego, którego wybór jest automatyczny Wzmacniacz CED 1902 jest sterowany poprzez port COM (RS232). Wiele komputerów stacjonarnych posiada przynajmniej jeden dostępny port COM (zazwyczaj COM1). Dla laptopów i PC nie posiadających portów COM można użyć przejściówki USBzłącze szeregowe. Powinna ona zastać podłączona przed kontynuacją instalacji. 3

5 Jeżeli znasz port COM, którego użyjesz, wybierz go tutaj i kliknij Next. Jeżeli jeszcze nie jesteś pewien, którego portu chcesz użyć możesz sprawdzić dostępność portów COM, tak jak to opisano poniżej, albo wybrać na tym etapie COM1. Potem można zmienić port COM w sekcji Conditioner w Preferences menu Edit programu Signal. Sprawdzenie dostępnych portów COM Wszystkie dostępne porty COM są wyświetlone w Menadżerze Urządzeń Windows. W dowolnej wersji Windows najszybciej można otworzyć Menadżera Urządzeń używając skrótu przycisków Windows + R do otwarcia okienka Uruchom, a następnie wpisanie w to okienko devmgmt.msc i kliknięcie OK. Możesz również otworzyć komendę Uruchom z menu Start w Windows XP. Natomiast w Windows 7 możesz wejść do Menadżera Urządzeń poprzez Panel Sterowania w menu Start lub możesz otworzyć komendę Uruchom wchodząc w menu Start na Wszystkie Programy, a potem na Akcesoria. Na liście urządzeń powinna się znajdować pozycja Porty (COM i LPT). Kliknij na to, by pokazać dostępne porty. W przypadku większości urządzeń możesz edytować numer COM przypisany do portu klikając dwukrotnie na daną pozycję. Kliknij na zakładkę Ustawienia Portu, a następnie wciśnij Zaawansowane. Na rozwijanej liście możesz ustawić numer portu COM. Kolejne dwie opcje instalacji służą do włączenia w Signalu obsługi połączeń telegraficznych i funkcji patch oraz voltage clamp. To są specjalistyczne funkcje do badań elektrofizjologicznych, więc, jeśli nie potrzebujesz tej opcji, kliknij Next, by zaakceptować domyślne ustawienia. 4

6 Obsługa Magstim Wybierz opcję Magstim auxiliary state support jeżeli modelem twojego stymulatora jest 200 2, BiStim 2, Rapid 2, Super Rapid 2 lub Super Rapid 2 Plus. W innym wypadku wybierz No auxiliary state hardware support. Możesz używać Signala do generowania pulsów i wyzwalania starszych modeli Magstim, ale tylko modele z generacji xxx 2 mogą być w pełni konfigurowane i sterowane przy użyciu obsługi systemu stanów pomocniczych. Klikając Next kontynuuj instalację akceptując domyślne opcje, aż instalacja zostanie zakończona. 5

7 Interfejs 1401 Sprawdzanie ufności Sterowniki urządzeń dla interfejsów Micro1401 i Power1401 są automatycznie instalowane wraz z Signalem. Gdy instalacja Signala zostanie zakończona podłącz dostarczony zasilacz do gniazda DC z tyłu urządzenia, a następnie włącz go do gniazdka sieciowego. Przy użyciu dostarczonego kabla USB podłącz 1401 do swojego PC i włącz urządzenie. Windows wykryje 1401 i automatycznie wyświetli wiadomość, że trwa wyszukiwanie drivera. Wiadomość zniknie, gdy driver zostanie znaleziony i zainstalowany. Self-test Pierwszym i najłatwiejszym testem do wykonania jest samodzielny self-test 1401, który jest uruchamiany automatycznie po włączeniu Usuń połączenie USB z 1401 oraz wszystkie inne połączenia z panelu czołowego i tylnego. Po usunięciu wszystkich połączeń włącz zasilanie Uruchomi się self-test, podczas którego dioda zasilania świeci się na czerwono, a pozostałe diody na panelu czołowym migają po kolei. Jeżeli wszystko jest w porządku to, gdy self-test się skończy, dioda zmieni swój kolor na niebieski (Micro1401) lub zielony (Power1401). Jeżeli 1401 przejdzie ten test, ale wykazuje błąd po podłączeniu do PC lub innego urządzenia, to najprawdopodobniej przyczyna leży po stronie sprzętu lub oprogramowania komputera. Tyr1401 Jeżeli dioda na 1401 wciąż miga na czerwono oznacza to, że self-test wykrył problem. Wraz z Signalem instalowany jest program diagnostyczny Try1401, który może zostać użyty by dostarczyć szczegóły problemu. Ponownie, przy pomocy kabla USB, podłącz 1401 do komputera i otwórz program Try1401. Można go znaleźć w folderze Signal lub w menu Start. Z menu File w programie Try1401 wybierz 1401 info, które poda informacje o sprzęcie 1401 i zainstalowanym oprogramowaniu sprzętowym. Jeżeli na tym etapie Try1401 zwróci błąd zajrzyj do poradnika Troubleshooting w instrukcji 1401 lub zwróć się do CED o pomoc. 6

8 Jeżeli 1401 info zwraca listę z informacjami, to oznacza, że komunikacja jest sprawna i możesz kontynuować testy Try1401. W głównym pasku narzędzi zaznacz opcję Self test i kliknij Run once. Spowoduje to przeprowadzenie szeregu testów 1401 i utworzy raportu z wynikami. Jeżeli na tym etapie nie wykryto błędów, dobrze jest wybrać opcję Run cont, by wychwycić błędy, które pojawiają się tylko czasami. Wtedy powinieneś poinformować CED o jakichkolwiek błędach: opcja Send z menu File utworzy nowy , zawierający, jako załącznik raport Try1401, który może zostać następnie wysłany do Jeżeli główna dioda na 1401 pozostaje czerwona, ale nie miga, to powinieneś się skontaktować w sprawie pomocy bezpośrednio przez telefon lub wysłać na adres 7

9 Konfiguracja sprzętu Poniższy schemat połączeń przedstawia typową konfigurację sprzętową do rejestracji TMS. Zawiera ona pojedynczy wzmacniacz 1902 połączony z PC poprzez linię szeregową zawierającą podwójną przejściówkę USB-złącze szeregowe wraz z Micro i Magstim Rapid 2. Magstim łączy się z PC poprzez drugą linię szeregową na przejściówce USB-złącze szeregowe. 8

10 Na powyższym schemacie CED 1902 jest wyposażony w opcję zwierania wejścia, która może zostać wykorzystana do zniwelowania artefaktu pojawiającego się po stymulacji. Generalnie jest to wymagane jedynie przy bardzo szybkich odpowiedziach (np. 2-10ms po stymulacji) lub gdy rejestracja odbywa się blisko miejsca stymulacji. Jak to pokazano, zwieranie wejścia jest wyzwalane sygnałem wchodzącym na port Trigger 2 CED Aby uzyskać dalsze informacje spójrz na ustawienie wzmacniacza Konfiguracja próbkowania w Signalu Wszystkich ustawień próbkowania danych, kontroli wzmacniacza 1902 i sterowania Magstim dokonuje się w konfiguracji próbkowania Signala. Plik do pobrania MagstimExample.SGC zawiera przykładowe ustawienia, których można użyć do generowania pulsów wyjściowych wyzwalających Magstim i rejestrowania danych z odpowiedzią. Otwórz Signal i, wybierając w menu File opcję Load sampling configuration, wczytaj plik MagstimExample.SGC. Ustawienie wzmacniacza 1902 Poniższa sekcja opisuje, w jaki sposób ustawić wzmacniacz CED 1902 do rejestracji potencjałów wywołanych. Jeżeli używasz innego, nie kontrolowanego programowo wzmacniacza, możesz od razu przejść do Magstim setup. Przy wyłączonym zasilaniu sieciowym podepnij zasilacz i dołączony kabel RS232 do panelu tylnego Połącz zasilacz z kablem sieciowym, a kabel RS232 podłącz do dostępnego portu COM komputera lub do przejściówki USB-złącze szeregowe, który podłączyłeś do wolnego portu USB podczas instalacji oprogramowania Signal. Wetknij kabel zasilający do gniazdka by zasilić Gdy zapali się zielona dioda 1902 jest gotowy do pracy. 9

11 Jeżeli podczas instalacji wybrano obsługę wzmacniacza 1902, Signal dostarcza pełne sterowanie ustawieniami Poprzez panel kontrolny można ustawić wzmocnienie i offset, modyfikować ustawienia filtracji i włączyć wyzwalanie oraz czas zwierania, jeżeli 1902 jest wyposażone w tą opcję. Domyślnie oprogramowanie kontrolne przyjmuje, że każdy kanał 1902 jest połączony z posiadającym odpowiedni numer portem ADC urządzenia 1401 przy pomocy kabla BNC, co powinieneś teraz uczynić. Przedstawiony tutaj przykład używa pojedynczego kanału 1902 o numerze 0, podłączonego do ADC 0. Pamiętaj, że chociaż połączenia sprzętowe zaczynają się od kanału 0, to numery kanałów w Signal zawsze rozpoczynają się od 1 Panel kontrolny 1902 jest dostępny pod zakładką Port setup konfiguracji próbkowania Signala. Jeżeli z listy wybierzesz port ADC, a 1902 jest do niego podłączony, udostępniony zostanie przycisk CED Kliknij na niego by otworzyć kontrolki Na prawo od głównego panelu sterowania znajduje się okienko oscyloskopu pokazujące aktualnie nadchodzące do 1902 dane. Panel sterowania można również uruchomić podczas próbkowania wybierając Signal conditioner z menu Sample. Jeżeli SIgnal nie wykrywa 1902 sprawdź czy ustawienia portu COM w Signal odpowiadają portowi COM, do którego 1902 jest podłączony. Używany port COM ustawia się w zakładce Conditioner w menu Edit Preferences Signala. By sprawdzić, do którego portu COM jest podłączony 1902 zajrzyj do sekcji Sprawdzenie dostępnych portów COM powyżej. 10

12 Lista Port pokazuje aktualny kanał 1902,a rozwijana lista Input ustawia tryb wejściowy dla wybranego Jeżeli wejścia 1902 są zwierane, to na liście pojawi się EEG unclamped oraz będą się w niej znajdowały czasy w milisekundach. Ustawiają one długość czasu, przez jaki wejście ma być zwarte w odpowiedzi na puls wchodzący do portu Trigger Jeżeli opcja zwierania wejścia nie jest zamontowana powinieneś ustawić wejście na Isolated EEG. Kontrolki Gain i Offset są używane do skalowania nadchodzących danych. Ustawienia Filter są używane do zastosowania filtracji wejścia, jeżeli taka jest wymagana. Opcje EEG unclamped, ustawienia czasu trwania zwarcia i Isolated EEG używają izolowanych obwodów wzmacniacza i są jedynymi wejściami nadającymi się do rejestracji odpowiedzi przy pomocy elektrod powierzchniowych 11

13 Wyzwalanie zwarcia wejścia Artefakty stymulacji często mogą przeładowywać wejście wzmacniacza, powodując okres utracenia rejestracji w czasie, gdy wejście wzmacniacza powraca do normalnego poziomu. Może to stanowić problem, jeżeli odpowiedź jest bardzo szybka albo jest rejestrowana blisko miejsca stymulacji. Powyższy wykres przedstawia szybką odpowiedź MEP z elektrody (Fig. A), która jest tracona z powodu przeładowania wzmacniacza wywołanego artefaktem stymulacji (Fig. B). 12

14 Wzmacniacz CED 1902 może zostać wyposażony w opcję zwierania wejścia, która w trakcie stymulacji tłumi artefakt poprzez zwarcie wejścia wzmacniacza do ziemi. Zapobiega to przeładowaniu wejścia wzmacniacza i pozwala na rejestrację szybkich odpowiedzi (Fig. C). Tak jak to pokazano na powyższym schemacie zwarcie wejścia powinno być wyzwalane odrobinę przed Magstim, by zapewnić pełne uruchomienie obwodów zwierających przed stymulacją. Jednym ze sposobów na to jest użycie pojedynczego pulsu wyjściowego o czasie trwania od 0.5 do 1 ms i rozprowadzenie go przy użyciu złączki typu T, zarówno do wejścia wyzwalającego Magstim, jak i wejścia Trigger 2. Wtedy ten sam puls może wyzwolić zwarcie 1902 swoim zboczem narastającym, a Magstim swoim zboczem opadającym, zapewniając niezbędne opóźnienie. Alternatywnie można ustawić drugi puls na innym wyjściu cyfrowym, by wyzwolić obwody zwierające 1902 niezależnie od Magstim. Aby uzyskać dalsze informacje spójrz na ustawianie wyjść wyzwalających. Jeżeli używasz zwierania wejść powinieneś wyłączyć opcję AC couple i ustawić filtr high-pass 1902 na None. 13

15 Ustawienie sterowania Magstim Zakładka General konfiguracji próbkowania jest używana do ustawiania trybu przebiegów, liczby kanałów rejestracyjnych i częstotliwości próbkowania. Jest ona również używana do ustawiania różnych opcji rejestrowania kanałów ze znacznikami, zapisywania danych i wyzwalania próbkowania. By umożliwić dostęp do ustawień Magstim, opcja Multiple frame states musi być wybrana. Uaktywnia to w oknie dialogowym zakładkę States, w której można określić liczne stany (protokoły stymulacji) i ustawić intensywność oraz parametry czasowe urządzenia Magstim. W zakładce States wybór State variation jest ustawiony na Dynamic outputs. Pole Number of extra states zwiera liczbę różnych ustawień intensywności i wyzwalania, których chcesz użyć dla Magstim. Te stany są dodatkiem dla podstawowego stanu 0, który domyślnie daje sterowanie manualne. Dla przykładu rozpatrzmy eksperyment, w którym chcielibyśmy zastosować dwie różne stymulacje, jedną o niewielkiej sile i drugą o dużej sile. Wpisanie, tak jak w tym przykładzie, wartości 2 w polu Number of extra states, pozwoli na wprowadzenie w konfiguracji Magstim dwóch dodatkowych ustawień. W tym przypadku wykorzystamy jedno ustawienie dla intensywności 20% i drugie dla intensywności 70%. 14

16 Można ustawić by stany automatycznie powtarzały się, zgodnie z numeracją, losowo lub półlosowo, lub też w sposób zdefiniowany w protokole. W tym przykładzie ustawiliśmy kolejność według numerów. Kliknij przycisk Magstim, by ustawić typ Magstim, jaki będzie używany oraz port COM do komunikacji z urządzeniem. Aby uzyskać dalsze informacje spójrz na Sprawdzenie dostępnych portów COM. Jeżeli używasz wzmacniacza CED 1902 upewnij się, że Magstim jest ustawiony tak, by używał innego portu COM. Lista używanych stanów jest wyświetlana i można je edytować klikając w nie na liście, a potem zmieniając ustawienia w oknie dialogowym. W zależności od wybranego Magstim będziesz miał możliwość zmiany mocy stymulacji, liczby pulsów i interwałów pomiędzy pulsami. 15

17 Opcje sterowania Magstim, według modelu Poniższa tabela pokazuje wszystkie aktualnie obsługiwane stymulatory magnetyczne Magstim oraz opcje sterowania dostępne dla każdego z nich, gdy używany jest Signal i interfejs Magstim 200 * BiStim * BiStim 2 Rapid 2 Super Rapid 2 Wejście wyzwolenia Super Rapid 2 Plus Ustawianie Intensywności Mocy Interwały pulsów Częstotliwość pulsów Tryb pojedynczych pulsów * Oznacza starsze modele Magstim 200 i BiStim, nie posiadające opcji sterowania mocą Magstim 200 i BiStim bez sterowania zewnętrznego Starsze urządzenia Magstim i BiStim mogą jedynie zmieniać ustawienia czasowe w reakcji na pulsy wyjściowe Signala. Aby uzyskać dalsze informacje spójrz na Ustawianie wyjść wyzwalających. Intensywność i interwały pomiędzy pulsami ustawia się kontrolkami na panelu czołowym jednostki Magstim. 16

18 Ustawienia Magstim Ta konfiguracja pokazuje ustawienia dostępne dla pojedynczego urządzenia Magstim Ustawienia mocy dla każdego stanu sterowania można edytować dwukrotnie klikając numer Stanu na wyświetlonej liście. Odznaczając opcję Settings for state 0 można ustawić State 0 tak, by dać ręczną kontrolę nad urządzeniem Magstim. Opcja Dual Magstim posiada te same ustawienia jak te opisane tutaj, ale wymaga dwóch portów COM, po jednym dla każdego urządzenia

19 Ustawienia Magstim BiStim 2 Jednostki BiStim są zbudowane z dwóch zsynchronizowanych stymulatorów, których można używać do dostarczania podwójnych pulsów stymulujących. Normalnie pierwszy puls jest dostarczany w momencie pojawienia się zewnętrznego impulsu wyzwalającego, a drugi w ustalonej odległości po wyzwoleniu. Można to ustawić w ustawieniach stanów konfiguracji Magstim, jak jest to pokazane na przykładzie. Ustawienie interwału na 0 przełącza BiStim w tryb jednoczesnych pulsów. W tym trybie oba stymulatory muszą używać tego samego poziomu mocy, który jest brany z ustawienia głównego Power, a Power B jest ignorowane. Opcja Use Hi-res timing mode może zostać użyta do ustawienia wartości interwału pomiędzy 0 a 999 milisekund, z 1 milisekundową rozdzielczością. 18

20 Używanie BiStim 2 w trybie niezależnego wyzwalania (IBT) Możliwe jest użycie dwóch cyfrowych pulsów wyjściowych do wyzwolenia zarówno pierwszej (Power), jak i drugiej (Power B) stymulacji. By użyć tej metody należy ustawić urządzenie w tryb niezależnego wyzwalania (tryb IBT), przy pomocy następujących kontrolek na panelu czołowym BiStim: ustaw główny interfejs użytkownika BiStim na Simultaneous Discharge, z odstępem pomiędzy pulsami równym 0. Następnie przytrzymaj wciśnięty przycisk stop UI, jednocześnie kręcąc pokrętło mocy przeciwnie do ruchem wskazówek zegara. Wyświetlacz na dolnym urządzeniu powinien wskazywać E oznaczające tryb IBT. Gdy tryb IBT został już ustawiony na jednostce BiStim, opcja [BiStim in independent trigger mode] musi zostać wybrana w konfiguracji Magstim w Signalu. Ten tryb wymaga oddzielnych podłączeń wyjść cyfrowych z 1401 do każdego z zsynchronizowanych urządzeń BiStim. Gdy używasz trybu niezależnego wyzwalania, z różnymi poziomami mocy, NIE ustawiaj pulsów wyzwalających urządzenia z interwałami mniejszymi niż 1 ms 19

21 Ustawienia Magstim Rapid 2 Urządzenia Magstim Rapid potrafią generować ciągi pulsów stymulujących o dużych częstotliwościach. Rapid może mieć odrębny system sterowania, który należy odłączyć, przed uzyskaniem dostępu do sterowania z PC poprzez złącze szeregowe. By dowiedzieć się szczegółów zajrzyj do dokumentacji urządzenia Rapid. W sekcji ustawień konfiguracji możesz ustawić intensywność, liczbę i częstotliwość pulsów. Znajduje się tutaj również opcja single-pulse mode pozwalająca na poziom mocy do 110%. Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, Rapid będzie generował jeden puls po każdym wyzwoleniu, ignorując parametry ciągu pulsów. Opcja Ignore coil interlock switch deaktywuje przełącznik na rączce cewki Magstim tak, że urządzenie generuje pulsy w odpowiedzi na wyzwolenie, pomimo że przycisk nie jest wciśnięty. Magstim, ze względów bezpieczeństwa, nie zaleca obchodzenia tego przełącznika, poza przypadkami, gdy jest to absolutnie niezbędne. Urządzenia Rapid z najnowszą, 9-tą wersją firmware u wymagają kodu odblokowującego, jako dodatkowe zabezpieczenie. Kod odblokowujący dla tych urządzeń można uzyskać kontaktując się z Magstim. 20

22 Ustawianie wyjść wyzwalających Ostatnim niezbędnym krokiem jest ustawienie dla każdego stanu pulsów wyjściowych, które mogą następnie wyzwalać Magstim by generował pulsy. Wyjścia pulsów są tworzone w zakładce Outputs konfiguracji próbkowania. Ta sekcja zawiera ustawienia do włączania i wyłączania wyjść cyfrowych i DAC. W pokazanym przykładzie sterowania Magstim interesuje nas jedynie użycie wyjść cyfrowych. Kliknij na Configure pulses, by otworzyć graficzny edytor pulsów. Jeżeli używasz BiStim 2 w trybie IBT będziesz musiał włączyć dwa wyjścia cyfrowe, po jednym do wyzwalania każdego urządzenia BiStim 2 21

23 Wyjście pulsów zewnętrznych do wyzwalania Magstim Graficzny edytor pulsów pokazuje wybrane wyjścia, jako ścieżki w górnym obszarze okna dialogowego. Grubsza niebieska linia to kontrolna ścieżka, którą wykorzystuje się do ustawienia interwałów pomiędzy przebiegami, gdy używane są inne tryby omiatania. W lewym dolnym rogu znajduje się paleta pulsów, z której mogą one być przeciągane i upuszczane do dowolnej, dostępnej ścieżki wyjściowej. Każdy stan zdefiniowany wcześniej w konfiguracji Magstim może posiadać inny zestaw pulsów, co pozwala na użycie i zaaranżowanie podczas eksperymentu wielu protokołów stymulacji. Na górze okienka dialogowego znajduje się rozwijana lista pozwalająca wybrać stan, który ma zostać skonfigurowany. W naszej przykładowej konfiguracji stan Basic 0 pozostaje pusty, ponieważ to będzie nasz stan do sterowania manualnego, nieposiadający żadnych wyjść wyzwalających. State 1 i State 2 posiadają pulsy wyzwalające ustawione na 10ms. To wyzwoli Magstim na 10ms podczas próbkowanego przebiegu i wygeneruje puls o intensywności 20% dla State 1 i 70% dla State 2, tak jak to poprzednio określiliśmy w konfiguracji Magstim. Naciśnij OK by zamknąć konfigurację pulsów i powrócić do konfiguracji próbkowania. 22

24 Próbkowanie danych Naciśnij Run now w konfiguracji próbkowania, by uruchomić nowy plik gotowy do pobierania danych. Obok paska narzędzi do uruchamiani i zatrzymywania próbkowania pojawi się również Multiple states toolbar, jak to pokazano poniżej. Pokazuje on podczas próbkowania aktualny stan i posiada kontrolki do uruchamiania i zatrzymywania cyklicznych zmian stanów, oraz ręcznego wyboru aktualnego stanu. Naciśnij Start na pasku próbkowania, aby rozpocząć pobieranie danych. Gdy rozpoczyna się próbkowanie domyślny stan i wyjście jest ustawione na Basic 0. Możesz manualnie wybrać aktualny stan wyjścia przy pomocy paska narzędzi lub rozwijanej listy, albo kliknąć Cycle by stosować stany w kolejności numeracji, jak to zostało określone w zakładce States tej przykładowej konfiguracji. State 1 i State 2 ustawią intensywność mocy odpowiednio na 20% i 70% i wygenerują pulsy wyjściowe na początku próbkowanych przebiegów, aby wyzwolić Magstim. 23

25

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

RACE 2000 Instrukcja obsługi

RACE 2000 Instrukcja obsługi RACE 2000 Instrukcja obsługi Via Pontestura, 122-15020 CAMINO (AL) - ITALIA tel. +39 0142 4681 - fax +39 0142 469533 Email: support.race@dimsport.it http://www.dimsport.it Release valid until version 6.32.359

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON Instrukcja obsługi Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON i programem TopSURV ver. 2.0 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1. Instalacja programu TopSURV... 3 1.2 Usuwanie programu TopSURV...6 1.3 Ponowne

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo